Вы находитесь на странице: 1из 30

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Ranked List for the post of ASSISTANT ENGINEER on Rs 11410-20650/-(PR) in KERALA


WATER AUTHORITY

Ranked List No. 328/17/SS IV Cat. No. 650/2012


NOTIFICATION
The following is the list of candidates for selection to the post of ASSISTANT ENGINEER on Rs
11410-20650/-(PR) in KERALA WATER AUTHORITY, interviewed and found suitable by the
Commission and arranged in the order of merit. This Ranked List is brought into force with effect
from 21-03-2017

Main List

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

1 119 ARJUN GOVIND 39.00 12 51.00 11/06/1991 OBC-MANIYANI

2 326 JITHIN V 37.00 12 49.00 12/10/1990

3 217 DIPINLAL P D 35.67 13 48.67 23/08/1989

4 331 JOMSON J 34.67 13 47.67 13/11/1989

5 867 VIJAYAKUMAR A V 35.00 12 47.00 13/03/1975 SC-PULAYA

6 632 ROHIT S V 33.67 13 46.67 06/12/1989

7 62 ANEESH M S 34.33 12 46.33 26/02/1981 V-VISWAKARMA

8 892 VISHNU DETH K J 33.33 13 46.33 22/12/1988

9 843 SYAMJITH K 31.67 14 45.67 20/02/1988

10 360 KRISHNADASAN V B 33.67 12 45.67 16/02/1990

11 888 VISAKH M J 32.33 13 45.33 19/10/1990

12 637 ROSHINDAS M P 31.00 14 45.00 16/12/1987 THIYYA

13 531 PRASHANTH K NAIR 31.67 13 44.67 04/12/1984

14 899 VISHNU S K 31.67 13 44.67 31/05/1985

15 613 RENJITH S ANAND 30.67 14 44.67 09/05/1991 OBC-VANIKA


VAISYA
16 477 NIDHIN SREEDAS E 31.33 13 44.33 17/12/1989

17 111 ARAVIND G 32.33 12 44.33 03/05/1991

18 681 SARATH K P 32.00 12 44.00 24/08/1984

19 744 SHREENESH T V 32.00 12 44.00 03/05/1988 OBC-VANIYAN


No. 328/17/SS IV 2 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

20 216 DINU PAULOSE 31.67 12 43.67 15/12/1988

21 77 ANOOB N H 31.67 12 43.67 07/01/1989 M-MUSLIM

22 132 ARUN M 31.67 12 43.67 27/09/1989

23 812 SUJITH K 30.67 13 43.67 04/03/1990

24 382 MANEESH MOHAN 31.67 12 43.67 09/06/1991

25 201 DEMIN DAMODAR 31.33 12 43.33 12/01/1985 THIYYA

26 117 ARJUN A RAJ 33.33 10 43.33 20/05/1988

27 287 JAYAKUMAR V 32.00 11 43.00 18/12/1987

28 548 PRIYA P P 29.00 14 43.00 19/05/1988 EZHAVA

29 900 VISHNU V 29.00 14 43.00 09/03/1989

30 524 PRANOY S RAJ 31.00 12 43.00 16/04/1989 V-VISWAKARMA

31 269 HARITH SURAJ D 30.67 12 42.67 05/09/1990 EZHAVA

32 6 ABDUL NAZAR M K 31.33 11 42.33 29/05/1985 M-MAPPILA

33 129 ARUN KURIEN 30.33 12 42.33 28/03/1987

34 175 BIBIN JOSE 28.00 14 42.00 20/03/1986

35 380 MANASWI C M 29.00 13 42.00 11/03/1989 EZHAVA

36 344 KANNAN P 29.00 13 42.00 25/05/1990 EZHAVA

37 742 SHIYAZ K 28.67 13 41.67 31/05/1982 M-MAPPILA

38 1 AADARSH V 29.67 12 41.67 10/01/1986 EZHAVA

39 298 JERRY DAVIS T 28.67 13 41.67 27/06/1990

40 229 FAISAL S A 30.33 11 41.33 22/03/1975 M-MUSLIM

41 575 RAJITH C 30.33 11 41.33 26/04/1983 SC-VALLUVAN

42 731 SHIJI M 30.33 11 41.33 20/05/1984 THIYYA

43 499 NITHIN P 29.33 12 41.33 06/03/1988 THIYYA

44 156 ASHWIN SHERIEF 28.33 13 41.33 20/05/1990 M-MUSLIM

45 61 ANEESH KUMAR J 29.00 12 41.00 30/05/1982 LC

46 865 VIDHUN V R 29.00 12 41.00 20/05/1988

47 110 ARAVIND A G 28.00 13 41.00 14/04/1990

48 567 RAJESH B KANNAN 30.67 10 40.67 30/05/1971 V-VISWAKARMA

49 236 FAVAS T K 28.67 12 40.67 01/10/1980 M-MAPPILA


No. 328/17/SS IV 3 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

50 300 JESSIL THANKACHAN 27.67 13 40.67 11/08/1985

51 895 VISHNU P UNNITHAN 29.67 11 40.67 27/05/1988

52 89 ANOOP V K 28.67 12 40.67 05/06/1988 OBC-ODAN

53 706 SHAJI P V 28.33 12 40.33 25/10/1975 OBC-SALIYA

54 184 BINU S 26.33 14 40.33 30/05/1985

55 176 BIBIN P GEORGE 26.33 14 40.33 09/01/1986

56 227 EMIL MATHEWS 29.33 11 40.33 29/05/1987

57 886 VIPIN K V 28.33 12 40.33 12/05/1988

58 295 JERIN J PAUL 28.33 12 40.33 18/04/1989

59 453 NANDU R NAIR 28.33 12 40.33 29/10/1990

60 291 JAYESH C C 28.00 12 40.00 28/03/1978 EZHAVA

61 777 SREEJITH KRISHNAN 27.00 13 40.00 25/05/1985

62 541 PREDEEPKUMAR P K 28.00 12 40.00 08/05/1988 EZHAVA

63 85 ANOOP R 28.00 12 40.00 25/07/1988 EZHAVA

64 845 SYAMLAL R 26.00 14 40.00 30/05/1989 V-ASARI

65 757 SINITH P 27.67 12 39.67 31/10/1986 THIYYA

66 252 GIRAN CHANDRAN A C 26.67 13 39.67 11/03/1988 OBC-EZHUTHAC


HAN
67 220 DIVYA B MATHEW 26.33 13 39.33 19/07/1985

68 554 RAHUL K R 28.33 11 39.33 28/02/1989

69 88 ANOOP S S 26.33 13 39.33 18/06/1989

70 359 KRISHNA RAJ G G 26.33 13 39.33 30/06/1990 V-VISWAKARMA

71 232 FASIL K 26.33 13 39.33 16/01/1991 M-MAPPILA

72 645 SAGI SAMLAS 26.00 13 39.00 09/03/1981 EZHAVA

73 410 MEJO GEORGE V 27.00 12 39.00 18/05/1981

74 84 ANOOP M R 27.00 12 39.00 20/05/1983 OBC-VEERASAIV


A
75 581 RAMESH CHANDRAN R 26.00 13 39.00 09/11/1983

76 564 RAJEEV T M 27.00 12 39.00 08/10/1984 V-VISWAKARMA

77 79 ANOOP C A 26.00 13 39.00 20/01/1987 EZHAVA

78 729 SHIGA SUDHAN M S 26.00 13 39.00 26/07/1987 EZHAVA


No. 328/17/SS IV 4 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

79 824 SUNIL K J 27.00 12 39.00 08/10/1987

80 263 HARI S 27.00 12 39.00 14/11/1987

81 445 MUNEER AHMED P 25.67 13 38.67 18/05/1975 M-MAPPILA

82 598 REGHU M R 27.67 11 38.67 14/04/1984

83 539 PRAVEEN V V 25.67 13 38.67 14/05/1988 OBC-MANIYANI

84 726 SHIBIN ASOK PARAMBAT 25.67 13 38.67 22/05/1988

85 471 NIDHEESH MOHAN M 27.67 11 38.67 21/07/1988 EZHAVA

86 240 GANGARAJ S 26.67 12 38.67 29/09/1988

87 675 SANTHOSH K K 25.67 13 38.67 28/04/1989

88 797 STEAPHEN ALEXANDER 26.67 12 38.67 09/07/1989

89 92 ANPULAL S 25.67 13 38.67 18/05/1990

90 102 ANUPAM KRISHNAN 24.67 14 38.67 08/02/1991

91 646 SAHEESH C 25.67 13 38.67 16/03/1991 THIYYA

92 889 VISAKH M S 26.67 12 38.67 29/05/1991 V-VISWAKARMA

93 635 ROOPESH DAS P R 24.33 14 38.33 27/10/1984 THIYYA

94 433 MUHAMMED ARFATH 27.33 11 38.33 01/09/1987 M-MUSLIM

95 668 SANEESH S 26.33 12 38.33 21/11/1988 EZHAVA

96 274 HIJAS P E 26.33 12 38.33 29/01/1989 M-MUSLIM

97 258 GOVIND S 26.33 12 38.33 30/08/1989

98 235 FATHIMA THASNEEM V A 26.00 12 38.00 12/01/1980 M-MUSLIM

99 771 SOWMIA SUKUMARAN 26.00 12 38.00 23/10/1984 EZHAVA

100 537 PRAVEEN P B 26.00 12 38.00 08/03/1985 THIYYA

101 557 RAHUL N U 27.00 11 38.00 31/05/1985 THIYYA

102 727 SHIBIN H A 25.00 13 38.00 08/05/1986 M-MUSLIM

103 126 ARUN KUMAR A 27.00 11 38.00 18/05/1986 SC-CHERUMAN

104 698 SHAFEEK K 27.00 11 38.00 02/11/1986 M-MUSLIM

105 570 RAJESH LAL R 25.00 13 38.00 31/05/1988 EZHAVA

106 421 MITHUN S 26.00 12 38.00 05/06/1988

107 794 SREEVIDYA A R 27.00 11 38.00 31/07/1988 EZHAVA

108 460 NAVEEN RAJ P 27.00 11 38.00 31/05/1989 EZHAVA


No. 328/17/SS IV 5 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

109 458 NAVEEN JAMES 24.00 14 38.00 17/01/1990

110 140 ARUN RAJ V E 27.00 11 38.00 28/05/1991 SIUC N

111 256 GOPAN R 26.67 11 37.67 12/02/1980

112 368 LESLY VARGHESE 25.67 12 37.67 05/04/1985

113 398 MANU MOHAN I K 23.67 14 37.67 26/05/1986 THIYYA

114 737 SHINE KRISHNAN P 27.67 10 37.67 26/06/1986 EZHAVA

115 605 REJIVAS V A 27.67 10 37.67 25/05/1987 EZHAVA

116 272 HAZEEB H 24.67 13 37.67 12/06/1987 M-MUSLIM

117 516 PRADEEP MATHEWS 25.67 12 37.67 09/05/1988


TOMS
118 904 VISHNU VIJAYAN 24.67 13 37.67 26/04/1990 SC-VANNAN

119 182 BIJU B 23.67 14 37.67 13/05/1990 OBC-EZHUTHAC


HAN
120 803 SUBIN SULAIMAN 25.67 12 37.67 22/07/1990 M-MUSLIM

121 648 SAJEER K P 25.33 12 37.33 30/05/1984 M-MAPPILA

122 47 AKHILESH K BALAN 26.33 11 37.33 30/05/1986 THIYYA

123 215 DINIL VARGHESE 25.33 12 37.33 28/12/1987

124 738 SHINESH T M 26.33 11 37.33 21/08/1989

125 179 BIJIN RAYAROTH 23.33 14 37.33 20/10/1989 THIYYA

126 163 ASWIN V S 25.33 12 37.33 21/11/1989

127 459 NAVEEN M B 25.33 12 37.33 19/01/1990 EZHAVA

128 633 ROHITH MENON K 23.33 14 37.33 13/12/1990

129 389 MANJUSHA M 23.00 14 37.00 06/09/1974

130 65 ANILKUMAR R D 25.00 12 37.00 30/05/1983

131 121 ARUN B S 26.00 11 37.00 30/05/1983 SC-SAMBAVAR

132 853 TONY C L 26.00 11 37.00 05/11/1984

133 603 REJIN S 24.00 13 37.00 13/03/1985 SC-THANDAN

134 70 ANISH R 25.00 12 37.00 05/09/1986 EZHAVA

135 544 PREMKUMAR V 25.00 12 37.00 25/05/1987

136 151 ARYA R 27.00 10 37.00 20/07/1988

137 22 AFSAL HUSAIN T M 24.00 13 37.00 12/02/1989 M-MOPILA


No. 328/17/SS IV 6 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

138 789 SREELAL B 25.00 12 37.00 25/02/1989 OBC-MANIYANI

139 653 SAJITH S 23.00 14 37.00 27/04/1989 OBC-YADAVA

140 663 SANDEEP R 23.67 13 36.67 22/05/1981

141 766 SOORAJ S 25.67 11 36.67 23/05/1981 EZHAVA

142 167 ATHUL P 25.67 11 36.67 25/10/1984 EZHAVA

143 847 THAFAZUL T R 22.67 14 36.67 14/03/1985 M-MUSLIM

144 661 SANAL SUNNY 24.67 12 36.67 26/05/1986

145 12 ABHILASH S 24.67 12 36.67 19/05/1987 EZHAVA

146 260 HAISEL HARISON 23.67 13 36.67 30/05/1987 LC

147 31 AJEESH GEORGE 24.67 12 36.67 16/10/1987

148 579 RAKESH M 25.67 11 36.67 23/12/1987

149 96 ANSHADH A 23.67 13 36.67 25/05/1988 M-MUSLIM

150 277 JAGAJITH S 23.67 13 36.67 25/05/1988

151 48 AKHILESH PRABHAKAR 23.67 13 36.67 21/07/1988 SC-PULAYA

152 556 RAHUL MOHAN 23.67 13 36.67 11/06/1989 OBC-PATTARIYA

153 891 VISHNU C S 24.67 12 36.67 20/08/1989

154 690 SAYYID MAHMOOD 24.67 12 36.67 06/05/1990 M-MAPPILA


THANGAL K V
155 419 MITHIL MANOHAR 24.67 12 36.67 20/09/1990 THIYYA

156 371 LIKHIL P K 24.67 12 36.67 24/02/1991

157 42 AJOSH ABRAHAM 24.33 12 36.33 29/05/1984

158 800 SUBILESH K S 24.33 12 36.33 17/10/1986 THIYYA

159 115 AREEF A 24.33 12 36.33 02/01/1987 M-MUSLIM

160 754 SIJO K K 24.33 12 36.33 20/03/1987

161 612 RENJITH R(CHARUVILA 25.33 11 36.33 19/05/1987 EZHAVA


VEEDU)
162 322 JITHIN P 24.33 12 36.33 18/12/1987 OBC-SALIYA

163 502 NIYAS C M 24.33 12 36.33 11/01/1988 M-MUSLIM

164 210 DHANYA RAVEENDRAN 24.33 12 36.33 06/06/1988 V-KAMMALA

165 154 ASHWIN DEV K 26.33 10 36.33 18/12/1988 SC-PULAYA

166 242 GAYATHRI S 23.33 13 36.33 03/04/1990


No. 328/17/SS IV 7 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

167 346 KARTHIKA PRIYADARSINY 24.33 12 36.33 20/06/1990 EZHAVA


S
168 23 AFSAL O P K 24.33 12 36.33 14/02/1991 M-MAPPILA

169 265 HARIKRISHNAN C 24.33 12 36.33 31/05/1991

170 696 SHABIR ALI K 24.00 12 36.00 03/02/1978 M-MAPPILA

171 833 SURYA SASIDHARAN 23.00 13 36.00 06/08/1982 EZHAVA

172 104 ANURAJ J 23.00 13 36.00 18/12/1983

173 388 MANJULAL V S 23.00 13 36.00 24/04/1986

174 664 SANDEEP S PILLAI 24.00 12 36.00 25/04/1986

175 276 INDU RAJIV 23.00 13 36.00 15/05/1987

176 616 RENJU MOHAN 23.00 13 36.00 24/02/1988 V-KOLLAN

177 86 ANOOP S L 23.00 13 36.00 14/01/1989

178 860 VARMA PRASAD V M 24.00 12 36.00 07/03/1989 EZHAVA

179 318 JITHIN DAVID 25.00 11 36.00 30/07/1989

180 775 SREEGANESHDEV 25.00 11 36.00 02/11/1989

181 138 ARUN RAJ A 24.00 12 36.00 11/04/1990

182 228 ESWARAN NAMPOOTHIRI 26.00 10 36.00 07/05/1990


KK
183 54 AMJITHA M M 25.00 11 36.00 31/05/1990 M-MUSLIM

184 71 ANITHA JACOB 25.00 11 36.00 07/10/1991

185 446 MURALEEDHARAN PILLAI 20.67 12 3.00 35.67 21/05/1969 EX


B
186 713 SHAMNADH A 23.67 12 35.67 25/05/1973 M-MUSLIM

187 521 PRAJITHA M P 22.67 13 35.67 23/05/1977 EZHAVA

188 821 SUMITHLAL C 22.67 13 35.67 22/10/1983 THIYYA

189 378 MAHROOF E P 23.67 12 35.67 21/01/1986 M-MAPPILA

190 413 MIDHUN C H 25.67 10 35.67 26/06/1986 EZHAVA

191 906 VISHNUMAYA K V 22.67 13 35.67 13/02/1989

192 540 PRAYAGA V S 23.67 12 35.67 13/05/1989 EZHAVA

193 41 AJMAL M A 23.67 12 35.67 22/09/1989 M-MAPPILA

194 802 SUBIN SEKHAR 22.67 13 35.67 27/09/1989

195 144 ARUN S 23.67 12 35.67 19/10/1989 SC-THANDAN


No. 328/17/SS IV 8 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

196 832 SURYA RAMAKRISHNAN 22.67 13 35.67 28/03/1990

197 498 NITHIN H 23.67 12 35.67 10/05/1990 EZHAVA

198 538 PRAVEEN P G 24.67 11 35.67 28/07/1990

199 38 AJITH P 25.67 10 35.67 08/06/1991

200 640 RUPESH J 25.33 10 35.33 31/05/1979

201 386 MANJU VELAYUDHAN 22.33 13 35.33 12/02/1982 V-VISWAKARMA

202 69 ANISH R 23.33 12 35.33 01/01/1985 M-MUSLIM

203 166 ATHUL GHOSH A 21.33 14 35.33 28/03/1986

204 792 SREESH P S 25.33 10 35.33 31/05/1986 EZHAVA

205 297 JEROME JOHNSON 23.33 12 35.33 21/07/1986

206 513 PAWAN T S 24.33 11 35.33 17/09/1986 EZHAVA

207 142 ARUN ROY P S 23.33 12 35.33 10/11/1987 EZHAVA

208 45 AKHIL A T 25.33 10 35.33 15/05/1988 LC

209 57 ANANDU J M 25.33 10 35.33 12/11/1988

210 66 ANIL KUMAR T 22.33 13 35.33 03/05/1989

211 169 BALAKRISHNAN P 22.33 13 35.33 24/05/1989

212 841 SYAM B K 21.33 14 35.33 20/08/1989

213 266 HARIKRISHNAN K R 23.33 12 35.33 06/09/1989

214 249 GEORGE SEBASTIAN 24.33 11 35.33 31/10/1989

215 145 ARUN S 24.33 11 35.33 05/01/1990 OBC-VANIKA


VAISYA
216 17 ACHU T K 23.33 12 35.33 14/07/1990 EZHAVA

217 315 JITHESH P K 24.33 11 35.33 27/01/1991

218 701 SHAFEEQUE RAHMAN P K 22.33 13 35.33 02/05/1991 M-MAPPILA

219 686 SATHEESH KUMAR S 23.00 12 35.00 21/05/1973

220 659 SAJU M 24.00 11 35.00 02/04/1976

221 392 MANOJ KUMAR G R 22.00 13 35.00 28/04/1979

222 717 SHANAVAS A 23.00 12 35.00 17/04/1981 M-MUSLIM

223 404 MEERA R 24.00 11 35.00 07/05/1981

224 375 MADHUSOODANAN M 23.00 12 35.00 28/05/1984 SC-CHERUMAN

225 776 SREEJITH A C 23.00 12 35.00 04/04/1985 SC-PULAYA


No. 328/17/SS IV 9 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

226 673 SANJEEV KUMAR C P 24.00 11 35.00 28/10/1986

227 101 ANUP G MOHAN 22.00 13 35.00 07/03/1987 OBC-KUDUMBI

228 714 SHAMNAMOL G K 24.00 11 35.00 30/09/1987 M-MUSLIM

229 452 NANDINI S NAIR 21.00 14 35.00 18/12/1987

230 51 AMAR A 22.00 13 35.00 20/12/1987 EZHAVA

231 91 ANOOPKUMAR K V 22.00 13 35.00 20/05/1988

232 211 DIJO JOSEPH 23.00 12 35.00 04/11/1988

233 747 SHYMA S 21.00 14 35.00 10/11/1988 M-MUSLIM

234 728 SHIBULAL S L 22.00 13 35.00 09/08/1989

235 478 NIDHISH B N 22.00 13 35.00 22/11/1989

236 677 SANUJA D V 23.00 12 35.00 05/05/1990

237 511 PAVANKUMAR C 23.00 12 35.00 10/05/1990 V-VISWAKARMA

238 893 VISHNU G S 23.00 12 35.00 16/05/1990

239 593 RASSAL KARIM 22.00 13 35.00 02/07/1990 M-MUSLIM

240 364 LEKSHMI G J 24.00 11 35.00 07/11/1990

241 246 GEETHU C V 23.00 12 35.00 02/05/1991 EZHAVA

242 816 SUMESH K 24.00 11 35.00 31/05/1991 SC-VALLUVAN

243 302 JIJU G S 23.67 11 34.67 24/05/1982

244 755 SILAN THARAKAN S 21.67 13 34.67 06/04/1984

245 49 ALEX LOUIS 23.67 11 34.67 09/04/1985 LC

246 275 HILAL P V 21.67 13 34.67 22/05/1985 M-MAPPILA

247 559 RAHUL V V 23.67 11 34.67 16/04/1987

248 204 DHANEESH K P 22.67 12 34.67 15/12/1987 V-VISWAKARMA

249 466 NEETHU T M 22.67 12 34.67 20/04/1988 EZHAVA

250 196 DEEPAK G 21.67 13 34.67 01/06/1988

251 734 SHIJITH K 23.67 11 34.67 28/08/1988 THIYYA

252 309 JINIT J M DCRUZ 23.67 11 34.67 13/04/1989 LC

253 474 NIDHIN P 21.67 13 34.67 17/06/1989 EZHAVA

254 202 DEVI S NAIR 22.67 12 34.67 26/07/1989

255 15 ABY VARGHESE 21.67 13 34.67 03/08/1989


No. 328/17/SS IV 10 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

256 159 ASWATHY BABU 21.67 13 34.67 16/11/1989

257 400 MANU RETNAN 22.67 12 34.67 26/01/1990

258 553 RAHUL H KUMAR 22.67 12 34.67 27/01/1990

259 376 MAHESH S KUMAR 23.67 11 34.67 17/02/1990 EZHAVA

260 753 SIJO CYRIAC 22.67 12 34.67 01/03/1990

261 710 SHAMEERALI P P 21.67 13 34.67 25/05/1990 M-MAPPILA

262 24 AGIN K VARGHESE 24.67 10 34.67 10/11/1990

263 569 RAJESH G 21.67 13 34.67 27/05/1991 OBC-VANIYAN

264 820 SUMITHA K B 24.33 10 34.33 07/05/1975

265 282 JAYA S PILLAI 21.33 13 34.33 06/08/1978

266 611 RENESH CHANDRAN 22.33 12 34.33 30/04/1981 EZHAVA

267 809 SUJAYA A S 22.33 12 34.33 10/11/1982 EZHAVA

268 506 NOUPHAL V P 21.33 13 34.33 08/03/1984 M-MAPPILA

269 199 DEEPTHI C P 22.33 12 34.33 17/05/1984

270 285 JAYAGHOSH P J 23.33 11 34.33 25/05/1984

271 910 FARSAD K 22.33 12 34.33 23/08/1986 M-MAPPILA

272 223 DRISYA K P 22.33 12 34.33 26/10/1986 THIYYA

273 884 VINOOP T K 22.33 12 34.33 17/11/1986 EZHAVA

274 454 NASEEHA NILOOFUR M V 21.33 13 34.33 22/01/1987 M-MAPPILA

275 520 PRAJINLAL K P 23.33 11 34.33 26/05/1987 THIYYA

276 351 KIRAN JACOB WILSON 21.33 13 34.33 27/01/1988

277 844 SYAMKUMAR S 20.33 14 34.33 22/12/1988

278 195 DEEPAK B 22.33 12 34.33 30/04/1989 EZHAVA

279 597 RATHEESH S 23.33 11 34.33 10/05/1989 SC-KURAVA

280 407 MEGHA PRASANTH T 22.33 12 34.33 04/09/1989 THIYYA

281 455 NASSIF NAZEER 22.33 12 34.33 27/12/1989 M-MUSLIM


THAICKAVIL
282 18 ACHUTHANUNNI V 22.33 12 34.33 28/06/1990 SC-VANNAN

283 897 VISHNU R S 21.33 13 34.33 10/07/1990 V-ASARI

284 241 GAUTHAM KRISHNAN U 21.33 13 34.33 20/05/1991


No. 328/17/SS IV 11 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

285 226 ELDHO THOMAS 21.33 13 34.33 21/06/1991

286 671 SANISH S A 22.00 12 34.00 22/04/1979 M-MUSLIM

287 209 DHANYA K SANKAR 22.00 12 34.00 29/05/1979

288 107 ANUSHA VISWANADH 23.00 11 34.00 29/05/1982

289 533 PRATHEESH KUMAR V K 22.00 12 34.00 13/05/1983 V-MOOSARI

290 695 SHABIN M N 22.00 12 34.00 05/01/1985 EZHAVA

291 741 SHINOJ S HAMEED 23.00 11 34.00 10/05/1985 M-MUSLIM

292 684 SARUN R 22.00 12 34.00 22/11/1985 EZHAVA

293 296 JERIN MATHEWS 22.00 12 34.00 11/03/1987

294 549 PRIYA V K 21.00 13 34.00 02/04/1987 EZHAVA

295 93 ANSAL E 21.00 13 34.00 09/04/1987 M-MAPPILA

296 480 NIKHIL A M 22.00 12 34.00 24/05/1987 THIYYA

297 173 BESTIN C JOSEPH 21.00 13 34.00 20/01/1988 LC

298 250 GEORGE ZACHARIA 22.00 12 34.00 16/05/1988

299 484 NIKHIL R S 21.00 13 34.00 20/08/1988 SIUC N

300 583 RAMJITH KRISHNAN R 22.00 12 34.00 27/01/1989 H Nadar

301 875 VINEETH C 23.00 11 34.00 22/04/1989 THIYYA

302 574 RAJI KARUNA 21.00 13 34.00 25/04/1989 SC-KURAVA

303 172 BESSY K 23.00 11 34.00 10/05/1989

304 16 ACHU K S 23.00 11 34.00 16/05/1989 EZHAVA

305 615 RENJITH V R 21.00 13 34.00 16/06/1989 EZHAVA

306 150 ARUN KUMAR A 22.00 12 34.00 01/11/1989 SC-VANNAN

307 264 HARIHARAN K 21.00 13 34.00 28/11/1989 OBC-SALIYA

308 262 HAREENDRANATH J 21.00 13 34.00 02/01/1990 EZHAVA

309 594 RATHEESH KUMAR M S 24.00 10 34.00 11/01/1990 H Nadar

310 896 VISHNU PRASAD U 22.00 12 34.00 12/06/1990

311 399 MANU PRASAD 22.00 12 34.00 09/09/1990

312 462 NEERAJA K 22.00 12 34.00 10/05/1991 OBC-EZHUTHAC


HAN
313 128 ARUN KUMAR V 23.00 11 34.00 25/05/1991

314 600 REJANI J 22.00 12 34.00 29/05/1991 SIUC N


No. 328/17/SS IV 12 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

315 164 ATHIRA JACOB 24.00 10 34.00 31/05/1991

316 546 PRESAD THOMAS R T 18.67 11 4.10 33.77 31/05/1969 DA-O

317 702 SHAFIKH M 22.67 11 33.67 24/04/1974 M-MAPPILA

318 572 RAJESH P 20.67 13 33.67 09/11/1977

319 472 NIDHEESH P 21.67 12 33.67 15/12/1982 THIYYA

320 854 TRICY LUIS 21.67 12 33.67 24/04/1984

321 743 SHOJOMON FRANCIS 21.67 12 33.67 21/05/1984 LC

322 551 RAGESH C 20.67 13 33.67 20/10/1986

323 711 SHAMINKUMAR E 22.67 11 33.67 31/05/1987 THIYYA

324 347 KARTHIKA S PILLAI 21.67 12 33.67 24/07/1987

325 247 GEOCHAN ANTONY 21.67 12 33.67 05/02/1988

326 627 RINU THOMAS 20.67 13 33.67 03/05/1988

327 607 REMYA C LAKSHMAN 22.67 11 33.67 30/05/1988 OBC-EZHUTHAC


HAN
328 337 JOSNA JOS JACOB 21.67 12 33.67 13/06/1988

329 526 PRASANTH A B 21.67 12 33.67 02/05/1989 SC-CHERUMAN

330 625 REVATHY NAIR U 20.67 13 33.67 08/12/1989

331 905 VISHNU VISWANATH 20.67 13 33.67 13/04/1990

332 768 SOORAJ T R 20.67 13 33.67 26/05/1990 EZHAVA

333 901 VISHNU V CHANDRAN 20.67 13 33.67 08/09/1990

334 846 TEXO JOSE 20.67 13 33.67 11/09/1990

335 859 VANI PRASAD 21.67 12 33.67 05/11/1990

336 372 LINDA JOSE 21.67 12 33.67 12/03/1991

337 313 JISHNU M 21.67 12 33.67 20/05/1991

338 463 NEETHU B BOSE 21.67 12 33.67 25/05/1991 SC-CHERAMAR

339 94 ANSARI K E 22.33 11 33.33 07/10/1969 M-MUSLIM

340 284 JAYADEVAN P C 20.33 13 33.33 28/01/1981 V-THATTAN

341 856 UMMUHABEEBA KUNNATH 22.33 11 33.33 27/11/1981 M-MAPPILA


NADUTHODI
342 268 HARISREE K 20.33 13 33.33 20/08/1982 OBC-KANIYAN

343 577 RAJITHA N V 21.33 12 33.33 28/12/1982 OBC-VANIYA


No. 328/17/SS IV 13 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

344 304 JILU ELIAS 22.33 11 33.33 01/10/1983

345 749 SIBY T P 20.33 13 33.33 19/03/1984

346 243 GAYATHRI SREEVIDYA E G 22.33 11 33.33 05/05/1984

347 770 SOUMYA ANAND 22.33 11 33.33 15/05/1986

348 363 LAKSHMI VARIAR C V 22.33 11 33.33 10/10/1986

349 790 SREENATH S 21.33 12 33.33 02/05/1987

350 310 JINSHAH B S 21.33 12 33.33 05/11/1987 M-MUSLIM

351 769 SOOREJ RAJAN GEORGE 25.33 8 33.33 27/01/1988

352 784 SREEKESH K 22.33 11 33.33 26/03/1988

353 503 NIYAS NAZAR N 23.33 10 33.33 01/06/1988 M-MUSLIM

354 397 MANU MOHAN 20.33 13 33.33 25/11/1988

355 385 MANJU M A 21.33 12 33.33 13/12/1988

356 148 ARUN VISHNU R V 23.33 10 33.33 25/04/1989

357 157 ASIF MOHAMMED S 20.33 13 33.33 08/07/1989 M-MUSLIM

358 336 JOSIYA JOY 20.33 13 33.33 09/01/1990

359 788 SREELA V PAROOR 21.00 12 33.00 03/05/1973 EZHAVA

360 124 ARUN GOPINATH 21.00 12 33.00 30/05/1980 EZHAVA

361 60 ANEESH K S 22.00 11 33.00 22/09/1981 EZHAVA

362 193 DEEPARANI A S 21.00 12 33.00 13/07/1985 SC-SEMMAN

363 248 GEORGE MOHAN 21.00 12 33.00 28/10/1986

364 804 SUDEEP M RAJ 21.00 12 33.00 18/02/1987 EZHAVA

365 782 SREEKANTH K M 21.00 12 33.00 05/04/1988

366 491 NISHAD A 22.00 11 33.00 31/05/1988 M-MUSLIM

367 114 ARCHANA P U 22.00 11 33.00 29/09/1988 V-VISWAKARMA

368 192 DANNY THOMAS 22.00 11 33.00 01/11/1988

369 750 SIDHARTH CYRIAC 21.00 12 33.00 15/04/1989

370 643 SABU A 23.00 10 33.00 27/05/1989 M-MUSLIM

371 357 KISHORE S 21.00 12 33.00 16/09/1989

372 468 NEJEEMA K E 20.67 12 32.67 13/05/1974 M-MUSLIM

373 746 SHYAMRAJ R 21.67 11 32.67 12/10/1981 EZHAVA


No. 328/17/SS IV 14 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

374 403 MATHEW P 21.67 11 32.67 10/05/1983 SIUC N

375 341 KALESH K K 21.67 11 32.67 31/05/1983 EZHAVA

376 799 SUBI G 20.67 12 32.67 19/02/1984

377 783 SREEKANTH K P 21.67 11 32.67 25/05/1984

378 330 JOJIN T GEORGE 21.67 11 32.67 30/05/1984

379 798 SUBHASH S 21.67 11 32.67 27/10/1984 SC-KURAVA

380 836 SUSHEEBA O K 20.67 12 32.67 20/04/1985 OBC-VANIYA

381 863 VENU B 20.67 12 32.67 20/05/1987 EZHAVA

382 682 SARATH N 21.67 11 32.67 01/06/1987 THIYYA

383 374 MADHU JAYANANDAN 20.67 12 32.67 27/09/1987

384 490 NIRUPAMA K 20.67 12 32.67 08/11/1987 THIYYA

385 654 SAJITH S S 20.67 12 32.67 20/05/1988

386 14 ABU THOMAS CHERIAN 21.67 11 32.67 29/05/1988

387 292 JAYESH S 20.67 12 32.67 10/06/1988

388 358 KRISHNA KUMAR S 20.67 12 32.67 28/06/1988

389 811 SUJITH G 20.67 12 32.67 25/08/1988

390 652 SAJITH BABU S Y 20.67 12 32.67 12/10/1988 EZHAVA

391 139 ARUNRAJ A C 21.67 11 32.67 20/10/1988

392 558 RAHUL UNNIKRISHNAN 21.67 11 32.67 09/03/1989

393 325 JITHIN SURYAN K 21.67 11 32.67 27/06/1989 OBC-EZHUTHAC


HAN
394 740 SHINO RAJ R 21.67 11 32.67 09/08/1989 EZHAVA

395 762 SMRITHI K P 21.67 11 32.67 21/09/1989 THIYYA

396 251 GINU T VATTAMATTAM 21.67 11 32.67 08/07/1990

397 46 AKHIL V M 21.67 11 32.67 25/07/1990

398 825 SUNIL KUMAR D 21.33 11 32.33 15/05/1972 SC-SAMBAVAR

399 509 PADMAKUMAR K 21.33 11 32.33 08/12/1981

400 5 ABDUL MUNEER M 21.33 11 32.33 30/05/1985 M-MAPPILA

401 170 BALU K THOMAS 20.33 12 32.33 04/05/1986 LC

402 608 REMYA M 21.33 11 32.33 08/05/1986 M-MAPPILA

403 689 SAYUJ T 20.33 12 32.33 30/08/1986 THIYYA


No. 328/17/SS IV 15 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

404 887 VIPINDAS M P 21.33 11 32.33 26/05/1987

405 759 SIVAKANTH M S 21.33 11 32.33 10/02/1988

406 278 JAIS JOHN 20.33 12 32.33 27/11/1988

407 855 UDEESH U 21.33 11 32.33 30/03/1989 EZHAVA

408 162 ASWIN S 21.33 11 32.33 07/01/1990

409 796 SRUTHY P G 22.33 10 32.33 11/01/1990 EZHAVA

410 898 VISHNU RAJ A S 20.33 12 32.33 31/05/1990 V-VISWAKARMA

411 655 SAJITH U K 20.33 12 32.33 03/07/1990

412 831 SURJITH K M 20.33 12 32.33 01/10/1990 OBC-MANIYANI

413 861 VARUN BABU M K 20.33 12 32.33 05/01/1991

414 426 MOHAMMED ALI JOUHAR 22.33 10 32.33 27/01/1991 M-MUSLIM


SS
415 873 VINDHUJA V S 20.33 12 32.33 10/05/1991 H Nadar

416 879 VINOD KUMAR K M 21.00 11 32.00 20/05/1977

417 529 PRASANTH R 21.00 11 32.00 23/12/1981

418 505 NOUFAL A 22.00 10 32.00 23/02/1982 M-MUSLIM

419 858 VAJHAD M 21.00 11 32.00 04/02/1984 M-MUSLIM

420 73 ANITHA P 22.00 10 32.00 12/05/1984

421 620 RESHMA S ROBERT 21.00 11 32.00 02/05/1987 LC

422 208 DHANYA K I 21.00 11 32.00 27/05/1987

423 700 SHAFEEQUE C P 21.00 11 32.00 26/05/1988 M-MUSLIM

424 288 JAYAN P K 21.00 11 32.00 24/08/1989 EZHAVA

425 739 SHINJU C C 21.00 11 32.00 15/12/1989 V-KAMMALA

426 190 CHANTHU C 21.00 11 32.00 24/01/1990 SC-THANDAN

427 50 ALIAS BABU 21.00 11 32.00 14/06/1990

428 286 JAYAKUMAR K 21.67 10 31.67 25/05/1975

429 34 AJI K V 21.67 10 31.67 10/02/1978 SC-PULAYAN

430 669 SANGEETHA S J 20.67 11 31.67 20/05/1984 EZHAVA

431 353 KIRAN P 21.67 10 31.67 25/12/1984

432 280 JAMSHED NASSERY 20.67 11 31.67 23/10/1985 M-MAPPILA


CHALIL
No. 328/17/SS IV 16 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

433 591 RASHMI S 20.67 11 31.67 06/06/1986

434 366 LEKSHMI S S 20.67 11 31.67 25/05/1987 EZHAVA

435 431 MONSI KURIAN 21.67 10 31.67 14/10/1987

436 791 SREERAG S R 20.67 11 31.67 26/01/1989 THIYYA

437 561 RAJEEV MOHAN M T 20.67 11 31.67 30/05/1989 H Nadar

438 152 ARYA S J 20.67 11 31.67 20/03/1990 EZHAVA

439 699 SHAFEEQUE A P 21.67 10 31.67 05/04/1990 M-MAPPILA

440 165 ATHIRA RAJ 20.67 11 31.67 06/10/1990 EZHAVA

441 644 SABU V M 20.33 11 31.33 13/04/1976

442 547 PRIYA M S 20.33 11 31.33 19/12/1982

443 876 VINEETH M V 21.33 10 31.33 27/12/1982 OBC-EZHUTHAC


HAN
444 697 SHABNA N 20.33 11 31.33 22/05/1986 M-MAPPILA

445 716 SHANAS BASHEER 21.33 10 31.33 28/05/1986 M-MUSLIM

446 680 SARATH BABU 20.33 11 31.33 08/10/1987 EZHAVA


RAMACHANDRAN
447 772 SREE RAJ M P 20.33 11 31.33 17/04/1988

448 333 JOSE P P 20.33 11 31.33 05/11/1988

449 36 AJITH I KURUVILLA 20.33 11 31.33 05/12/1990

450 586 RANJITH K 20.67 10 30.67 14/05/1972 EZHAVA

451 527 PRASANTH G 20.67 10 30.67 18/10/1976 OBC-VILAKKITHA


LA NAIR
452 161 ASWATHY L 20.67 10 30.67 18/05/1981

453 9 ABEY JOSEPH 20.67 10 30.67 09/02/1984

454 679 SARANYA KRISHNA K 21.67 9 30.67 19/02/1986

455 55 ANAND G 20.67 10 30.67 21/05/1988

456 234 FATHIMA NASSAR 20.67 10 30.67 17/11/1990 M-MUSLIM

457 3 ABDUL FUKKARALI 20.33 10 30.33 25/07/1985 M-MAPPILA


KUNNUMMAL
KOOLEERI
458 133 ARUN M S 20.33 10 30.33 15/05/1988

459 303 JILFA NAZAR 20.33 10 30.33 09/06/1990 M-MUSLIM

460 411 MELVIN CHANDY 20.33 10 30.33 27/08/1990

461 8 ABDULLA P 20.33 9 29.33 15/02/1973 M-MAPPILA


No. 328/17/SS IV 17 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

462 592 RASHMI VICTOR 20.33 9 29.33 04/02/1988 LC

Supplementary Lists
Ezhava/Thiyya/Billava

1 294 JEEVAN T G 19.33 13 32.33 10/04/1986 EZHAVA

2 393 MANOJ KUMAR V K 19.00 13 32.00 23/01/1974 THIYYA

3 670 SANIL KUMAR M V 20.00 12 32.00 03/03/1979 EZHAVA

4 67 ANIL T V 20.00 12 32.00 02/05/1989 EZHAVA

5 80 ANOOP C R 19.67 12 31.67 31/05/1988 EZHAVA

6 555 RAHUL KRISHNA B 18.67 13 31.67 10/12/1989 EZHAVA

7 183 BIJU P V 18.33 13 31.33 03/04/1976 EZHAVA

8 178 BIJEESH BALAN K 19.33 12 31.33 10/04/1984 THIYYA

9 186 BIPIN B 19.33 12 31.33 04/12/1986 EZHAVA

10 390 MANMOHAN M 19.33 12 31.33 19/05/1987 EZHAVA

11 87 ANOOP S R 20.00 11 31.00 25/05/1984 EZHAVA

12 725 SHESIN R J 20.00 11 31.00 31/05/1985 EZHAVA

13 641 SABARI C L 20.00 11 31.00 13/04/1987 EZHAVA

14 361 KRISHNANUNNY S 20.00 11 31.00 25/05/1989 EZHAVA

15 464 NEETHU G 19.00 12 31.00 25/10/1989 EZHAVA

16 885 VIPIN CHAMPATAN 19.67 11 30.67 06/05/1986 THIYYA

17 636 ROSHAN S LAL 18.67 12 30.67 27/03/1987 EZHAVA

18 168 BALAGOPALA THILAK 18.67 12 30.67 26/05/1987 EZHAVA

19 488 NINU SURESH 17.67 13 30.67 07/12/1989 EZHAVA

20 27 AJAY RAAG L 18.67 12 30.67 24/03/1990 EZHAVA

21 135 ARUN P A 19.33 11 30.33 15/06/1984 EZHAVA

22 377 MAHESH T M 18.33 12 30.33 10/04/1985 EZHAVA

23 566 RAJESH A K 19.33 11 30.33 02/04/1986 EZHAVA

24 683 SARATH SASI 18.33 12 30.33 21/12/1986 EZHAVA

25 840 SWEEGESH K S 18.33 12 30.33 19/10/1988 EZHAVA

26 203 DEVIKA BABU 18.33 12 30.33 12/04/1989 EZHAVA


No. 328/17/SS IV 18 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

27 396 MANU K DIVAKARAN 18.33 12 30.33 03/01/1990 EZHAVA

28 37 AJITH M S 19.33 11 30.33 21/05/1991 EZHAVA

29 609 RAMYA SASIDHARAN 18.00 12 30.00 28/08/1981 EZHAVA

30 584 RANA PRATHAPAN A D 18.00 12 30.00 20/05/1987 EZHAVA

31 418 MINU S 18.00 12 30.00 14/05/1988 EZHAVA

32 894 VISHNU P 19.00 11 30.00 24/02/1990 THIYYA

33 870 VIJAYANANDAN T 19.67 10 29.67 27/05/1981 THIYYA

34 267 HARISH T V 18.67 11 29.67 30/05/1983 EZHAVA

35 582 RAMESH M 18.67 11 29.67 05/05/1987 EZHAVA

36 58 ANANTH R KRISHNAN 19.67 10 29.67 15/10/1987 EZHAVA

37 401 MANU VIJAY M 19.67 10 29.67 02/04/1988 EZHAVA

38 416 MINJU N 18.67 11 29.67 07/02/1990 THIYYA

39 174 BHARATH BABU M 18.67 11 29.67 17/05/1990 EZHAVA

40 412 MIDHUN A M 18.67 11 29.67 27/03/1991 EZHAVA

41 255 GOPAKUMAR A 19.33 10 29.33 02/09/1974 EZHAVA

42 53 AMJITH P 18.33 11 29.33 12/04/1986 THIYYA

43 542 PREEJA PRAMEELAN 17.33 12 29.33 07/08/1987 EZHAVA

44 13 ABHILASH S 17.33 12 29.33 19/04/1988 EZHAVA

45 764 SONA M 19.33 10 29.33 21/11/1988 THIYYA

46 518 PRADEEPRAJ S 19.33 10 29.33 23/03/1990 EZHAVA

47 830 SURAJ R S 18.33 11 29.33 29/07/1990 EZHAVA

48 83 ANOOP KRISHNAN A K 18.33 11 29.33 08/10/1990 EZHAVA

49 467 NEETHUMOL NALLANI 19.33 10 29.33 18/06/1991 THIYYA

50 823 SUNIL K 18.00 11 29.00 30/05/1976 THIYYA

51 813 SUJITH S 19.00 10 29.00 25/05/1978 EZHAVA

52 306 JINAN S 19.00 10 29.00 30/05/1984 EZHAVA

53 610 RENDEEP S 19.00 10 29.00 19/09/1985 EZHAVA

54 890 VISHNU A 19.00 10 29.00 10/04/1988 EZHAVA

55 903 VISHNU VIJAYAN 18.00 11 29.00 27/05/1988 EZHAVA

56 767 SOORAJ S 19.00 10 29.00 10/08/1988 EZHAVA


No. 328/17/SS IV 19 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

57 356 KIRAN V R 18.00 11 29.00 16/11/1988 EZHAVA

58 774 SREEDEVI K B 20.00 9 29.00 02/04/1989 EZHAVA

59 678 SAPNA S 20.00 9 29.00 01/05/1989 EZHAVA

60 52 AMITHA BAIJU 19.00 10 29.00 10/06/1989 EZHAVA

61 694 SENTHIL KUMAR M S 18.00 11 29.00 06/02/1990 EZHAVA

62 345 KARTHIKA GOPAL K V 18.00 11 29.00 03/03/1990 THIYYA

63 722 SHEEBA A N 17.67 11 28.67 07/10/1970 EZHAVA

64 814 SUJITH S 19.67 9 28.67 23/05/1987 EZHAVA

65 486 NIMA K N 17.67 11 28.67 06/10/1988 EZHAVA

66 160 ASWATHY J S 17.67 11 28.67 14/03/1989 THIYYA

67 536 PRAVEEN P 17.67 11 28.67 08/05/1989 EZHAVA

68 834 SURYA SATHYAN 17.67 11 28.67 21/09/1989 THIYYA

69 75 ANJU RAJAN K 18.67 10 28.67 03/12/1990 EZHAVA

70 112 ARCHANA K ANI 18.67 10 28.67 18/03/1991 EZHAVA

71 76 ANJU SUBRAHMANIAN 19.33 9 28.33 13/05/1987 EZHAVA

72 191 CHINCHU K S 17.33 11 28.33 20/12/1988 EZHAVA

73 852 TINTU RAJ 17.33 11 28.33 21/03/1989 EZHAVA

74 815 SUKANYA R 18.33 10 28.33 10/04/1989 EZHAVA

75 550 PRIYANKA V V 18.33 10 28.33 05/10/1989 THIYYA

76 514 PERATH PRABHA AVEEN 17.33 11 28.33 31/08/1990 EZHAVA

77 97 ANU R 18.00 10 28.00 21/05/1984 EZHAVA

78 74 ANJU P 18.00 10 28.00 12/11/1985 THIYYA

79 500 NITHIN V SABU 18.00 10 28.00 28/03/1987 EZHAVA

80 113 ARCHANA N 18.00 10 28.00 24/04/1987 EZHUVA

81 496 NITHIN A 18.00 10 28.00 05/01/1991 EZHAVA

82 552 RAHANASREE U 17.67 10 27.67 18/02/1975 THIYYA

83 349 KAVITHA V 17.67 10 27.67 27/05/1975 EZHAVA

84 369 LIBIN N 17.67 10 27.67 29/12/1986 THIYYA

85 596 RATHEESH R 17.67 10 27.67 18/04/1987 EZHAVA

86 317 JITHIN D 17.67 10 27.67 10/05/1989 EZHAVA


No. 328/17/SS IV 20 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

87 585 RANITH P 18.33 9 27.33 12/07/1990 THIYYA

88 19 ADARSH S 17.33 10 27.33 15/05/1991 EZHAVA

89 253 GIRI S KRISHNAN 17.67 9 26.67 13/05/1985 EZHAVA

Scheduled Caste

1 601 REJEESH M 19.00 12 31.00 20/05/1982 SC-THANDAN

2 568 RAJESH C G 19.67 11 30.67 21/04/1981 SC-KURAVAN

3 105 ANURAJ R 18.67 12 30.67 25/05/1982 SC-SIDHANAR

4 28 AJAYAKUMAR C K 19.33 11 30.33 27/03/1975 SC-CHERAMAR

5 687 SAVITHA S 19.33 11 30.33 30/05/1989 SC-KURAVA

6 850 THULASEEDHARAN R 19.00 11 30.00 09/05/1974 SC-SAMBAVA

7 219 DIVYA A H 19.00 11 30.00 27/12/1981 SC-PANAN

8 78 ANOOP C 19.00 11 30.00 20/01/1982 SC-PULAYA

9 780 SREEJITH R 19.00 11 30.00 25/08/1984 SC-PARAVAN

10 515 POURNAMI P C 20.00 10 30.00 29/05/1988 SC-PARAYAN

11 883 VINOD KUMAR V M 19.00 11 30.00 23/05/1989 SC-KANAKKAN

12 237 FEBIN SUKUMAR 18.67 11 29.67 18/05/1984 SC-VELAN

13 147 ARUN V M 19.67 10 29.67 08/05/1985 SC-SAMBAVAR

14 736 SHILPA K P 18.67 11 29.67 15/03/1987 SC-PULAYAN

15 588 RANJITH N P 18.67 11 29.67 12/02/1989 SC-PANAN

16 576 RAJITH C H 16.33 13 29.33 13/02/1980 SC-PULAYAN

17 532 PRASUNE R S 17.33 12 29.33 31/05/1981 SC-CHERAMAR

18 283 JAYADEV V 18.33 11 29.33 25/05/1987 SC-KAKKALAN

19 127 ARUN KUMAR K K 16.33 13 29.33 19/04/1988 SC-VELAN

20 562 RAJEEV P K 19.00 10 29.00 05/01/1976 SC-PANAN

21 387 MANJULA M S KUMAR 17.00 12 29.00 30/05/1983 SC-CHERAMAR

22 748 SHYNU K H 18.00 11 29.00 26/11/1983 SC-PULAYA

23 871 VIJI V 17.00 12 29.00 22/05/1986 SC-THANDAN

24 560 RAJ GANESH R 17.00 12 29.00 15/10/1987 SC-SEMMAN

25 786 SREEKUMARAN K 17.33 11 28.33 10/05/1973 SC-PULAYA


No. 328/17/SS IV 21 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

26 200 DEEPU RAJAN R 17.33 11 28.33 31/05/1980 SC-VANNAN

27 622 RESMI S R 16.33 12 28.33 24/02/1988 SC-VELAN

28 819 SUMISHA A 16.33 12 28.33 08/04/1991 SC-CHERUMAN

29 545 PREMLAL V G 16.33 12 28.33 20/05/1991 SC-PULAYA

30 869 VIJAYAN K A 16.00 12 28.00 23/02/1970 SC-VELAN

31 827 SUNILKUMAR V K 17.00 11 28.00 02/03/1972 SC-PULAYAN

32 571 RAJESH N P 16.00 12 28.00 29/05/1980 SC-PARAYAN

33 828 SUNITHA B K 17.00 11 28.00 18/05/1987 SC-SAMBAVAR

34 125 ARUN K SUKUMARAN 15.67 12 27.67 30/05/1979 SC-SAMBAVA

35 708 SHALEESH P K 17.67 10 27.67 05/05/1984 SC-PULAYA

36 835 SUSHANTH K 16.67 11 27.67 22/02/1989 SC-PULAYAN

37 818 SUMI SURESH BABU 15.67 12 27.67 05/08/1989 SC-CHERAMAR

38 321 JITHIN M 17.67 10 27.67 23/09/1989 SC-KANAKKAN

39 881 VINOD T T 15.33 12 27.33 26/05/1977 SC-PULAYA

40 647 SAJAN S 16.33 11 27.33 04/05/1980 SC-THANDAN

41 837 SWARAJ P T 15.33 12 27.33 26/11/1982 SC-PARAYAN

42 155 ASHWIN RAJKUMAR R S 16.33 11 27.33 28/05/1984 SC-PULAYAN

43 534 PRATHEESH P P 15.33 12 27.33 13/05/1985 SC-PARAYA

44 817 SUMESH S 17.00 10 27.00 11/11/1979 SC-PULAYA

45 489 NIRMAL MURALI 16.00 11 27.00 05/11/1984 SC-PARAVAN

46 417 MINTUSHA A M 17.00 10 27.00 23/02/1985 SC-PULAYA

47 476 NIDHIN S 17.00 10 27.00 12/10/1988 SC-KURAVA

48 205 DHANRAJ M N 16.67 10 26.67 23/05/1981 SC-PULAYA

49 194 DEEPA T V 17.67 9 26.67 30/05/1986 SC-PULAYA

50 595 RATHEESH P K 17.67 9 26.67 26/12/1986 SC-PULAYAN

51 323 JITHIN P N 15.67 11 26.67 14/05/1987 SC-MANNAN

52 158 ASWANI KRISHNA 15.67 11 26.67 05/04/1988 SC-THANDAN

53 795 SRUTHI M 15.67 11 26.67 04/01/1989 SC-PULAYA

54 99 ANUDEV P S 15.33 11 26.33 08/01/1982 SC-SAMBAVAR

55 470 NIBU K K 15.33 11 26.33 10/03/1985 SC-PULAYA


No. 328/17/SS IV 22 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

56 773 SREEDEV T HARINADH 16.00 10 26.00 26/04/1990 SC-PERUMANNA


N
57 68 ANILKUMAR V A 15.67 10 25.67 19/05/1977 SC-SIDHANAR

58 733 SHIJIN K 15.67 10 25.67 29/08/1985 SC-PULAYA

59 244 GEETHA KUMARI N 16.33 9 25.33 07/05/1984 SC-PULAYA

60 829 SUNOD KUMAR C 15.33 10 25.33 10/05/1984 SC-KANAKKAN

61 606 REKHASREE O S 15.67 9 24.67 20/04/1986 SC-PULAYA

62 761 SMIJA K M 15.33 9 24.33 20/08/1985 SC-PULAYA

63 245 GEETHA N MADHAV 16.00 8 24.00 25/05/1974 SC-PULAYA

Scheduled Tribe

1 874 VINEESH P 18.67 12 30.67 01/05/1989 ST-PANIYAN

2 90 ANOOP V S 18.67 11 29.67 21/10/1988 ST-KANIKARAN

3 721 SHANU PAUL 14.33 12 26.33 26/03/1987 ST-MALAI


ARAYAN XIAN
4 779 SREEJITH N 16.33 10 26.33 04/04/1987 ST-MALAI
ARAYAN
5 519 PRAJEESH MON P 12.33 12 24.33 26/08/1984 ST-KURICHIYAN

6 197 DEEPAK JOHNSON 13.67 10 23.67 14/06/1983 ST-MALAI


ARAYAN XIAN
7 212 DILEEPKUMAR K B 4.00 10 14.00 09/08/1986 ST-KURUMAN

8 778 SREEJITH M K 4.00 10 14.00 14/12/1988 ST-KURUMANS

Muslim

1 434 MUHAMMED ASHIK T K 20.00 12 32.00 15/12/1990 M-MAPPILA

2 442 MUHAMMED SHAHID ALI 19.67 12 31.67 04/11/1987 M-MUSLIM

3 508 NUFAIL A M 19.67 12 31.67 17/06/1988 M-MUSLIM

4 231 FAJLUL HUQE A 19.33 12 31.33 05/05/1983 M-MUSLIM

5 108 ANVAR SADATH P 19.33 12 31.33 24/05/1985 M-MAPPILA

6 806 SUFANA K S 19.33 12 31.33 12/08/1988 M-MUSLIM

7 185 BINYAM P K 19.33 12 31.33 31/03/1991 M-MAPPILA

8 807 SUHAIL MILTHASH S 19.00 12 31.00 03/05/1983 M-MUSLIM

9 438 MUHAMMED MURSHID A 19.00 12 31.00 15/05/1988 M-MUSLIM

10 908 ZAYAD ABDULLA O 19.67 11 30.67 28/02/1989 M-MAPPILA


No. 328/17/SS IV 23 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

11 171 BASITH IBRAHIM 18.67 12 30.67 11/09/1990 M-MUSLIM

12 340 JUNAIZ C 19.33 11 30.33 20/05/1985 M-MAPPILA

13 21 AFSAL H S 19.33 11 30.33 15/05/1988 M-MUSLIM

14 279 JAMSHAK S H 18.33 12 30.33 06/06/1989 M-MUSLIM

15 639 RUMYZA P M 19.00 11 30.00 10/02/1983 M-MAPPILA

16 688 SAYED NISAM E P 19.00 11 30.00 25/01/1986 M-MAPPILA

17 674 SANSA SALEEM 20.00 10 30.00 15/01/1990 M-MUSLIM

18 270 HASLA HAMSA 19.00 11 30.00 23/11/1990 M-MUSLIM

19 651 SAJITH A 17.67 12 29.67 01/05/1985 M-MUSLIM

20 233 FASIL T MOHAMMED 18.67 11 29.67 30/05/1988 M-MAPPILA

21 487 NIMMY SHAJI 17.67 12 29.67 16/01/1990 M-MUSLIM

22 724 SHERIN POOVATHINGAL 18.67 11 29.67 11/02/1991 M-MOPPILA

23 822 SUNEED S 16.33 13 29.33 14/03/1975 M-MUSLIM

24 299 JESNA K U 17.33 12 29.33 18/09/1984 M-MUSLIM

25 752 SIHAB IRUKULANGARA 17.00 12 29.00 29/05/1976 M-MAPPILA

26 808 SUHAIL MOHAMMED R 18.00 11 29.00 31/03/1987 M-MUSLIM

27 461 NAZREEN S 18.00 11 29.00 05/10/1988 M-MUSLIM

28 758 SITHARA S 19.00 10 29.00 04/08/1989 M-MUSLIM

29 507 NOWFEL A M 16.67 12 28.67 07/09/1984 M-MUSLIM

30 599 REGIL BADUSHA A 17.67 11 28.67 10/05/1988 M-MUSLIM

31 437 MUHAMMED MUNEER S 17.67 11 28.67 12/11/1988 M-MUSLIM

32 618 RESEEM M HAMEED 16.67 12 28.67 09/06/1990 M-MUSLIM

33 492 NISSAM N 16.33 12 28.33 10/05/1984 M-MUSLIM

34 81 ANOOP GAFOOR G 16.33 12 28.33 31/05/1984 M-MUSLIM

35 261 HANEESH K SHAMS 17.33 11 28.33 31/08/1986 M-MUSLIM

36 497 NITHIN A V 18.33 10 28.33 23/12/1990 M-MUSLIM

37 580 RAMEES RAJAI 16.33 12 28.33 20/01/1991 M-MUSLIM

38 623 RESNI P K 15.00 13 28.00 03/12/1982 M-MUSLIM

39 43 AJU S S 18.00 10 28.00 01/05/1983 M-MUSLIM

40 439 MUHAMMED NIYAS M 17.00 11 28.00 30/05/1988 M-MAPPILA


No. 328/17/SS IV 24 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

41 493 NISSAM R 16.67 11 27.67 17/11/1982 M-MUSLIM

42 494 NISTHAR N 17.67 10 27.67 02/11/1986 M-MUSLIM

43 443 MUHAMMED SUHAIL P 17.67 10 27.67 10/12/1989 M-MAPPILA

44 40 AJMAL KHADER 17.67 10 27.67 13/02/1990 M-MUSLIM

45 339 JUNAIDH A P 16.67 11 27.67 10/06/1990 M-MAPPILA

46 705 SHAJI M JAMAL 17.33 10 27.33 20/05/1975 M-MUSLIM

47 730 SHIHAS A K 18.33 9 27.33 23/11/1982 M-MUSLIM

48 436 MUHAMMED JASIM 15.33 12 27.33 06/05/1989 M-MUSLIM

49 213 DILRUBA K M 15.33 12 27.33 24/07/1989 M-MAPPILA

50 703 SHAHIR M S 15.33 12 27.33 21/05/1991 M-MAPPILA

51 642 SABEENA K T 18.00 9 27.00 12/12/1984 M-MAPPILA

52 715 SHAMSHAD K 16.00 11 27.00 16/01/1985 M-MUSLIM

53 448 NADHEERA HANEEF O 16.00 11 27.00 15/05/1988 M-MAPPILA

54 39 AJMAL I 16.00 11 27.00 24/12/1988 M-MAPPILA

55 328 JIYAS P A 16.00 11 27.00 21/05/1990 M-MUSLIM

56 718 SHANAVAS K K 16.67 10 26.67 03/05/1984 M-MUSLIM

57 704 SHAHUL HAMEED K P 16.67 10 26.67 15/09/1985 M-MAPPILA

58 4 ABDUL KHALIQ C M 17.67 9 26.67 06/11/1986 M-MAPPILA

59 2 ABDU SAMEEH M T 16.67 10 26.67 20/06/1989 M-MUSLIM

60 427 MOHAMMED ASLAM C V 15.67 11 26.67 31/10/1989 M-MUSLIM

61 589 RASEENA C P 15.67 11 26.67 23/01/1990 M-MOPLA

62 590 RASHEED K 12.00 10 4.37 26.37 15/05/1987 M-MAPPILA DA-B

63 849 THASLEEM K P 16.33 10 26.33 03/09/1979 M-MAPPILA

64 441 MUHAMMED SHABEER C 15.33 11 26.33 20/10/1981 M-MAPPILA

65 765 SONIMA A 16.33 10 26.33 27/04/1983 M-MUSLIM

66 676 SANUB FASAL 16.33 10 26.33 12/05/1984 M-MUSLIM

67 423 MOHAMED MUSHTHAK M 16.33 10 26.33 10/12/1984 M-MAPPILA


K
68 504 NIYAS SALIM 16.33 10 26.33 20/07/1988 M-MUSLIM

69 709 SHAMEER A I 15.33 11 26.33 10/05/1989 M-MUSLIM


No. 328/17/SS IV 25 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

70 338 JUMAILA T V 15.33 11 26.33 13/01/1990 M-MOPLA

71 239 FIROSE M S 16.00 10 26.00 30/05/1974 M-MUSLIM

72 7 ABDULSATHAR U 16.00 10 26.00 22/05/1977 M-MUSLIM

73 440 MUHAMMED SAFID P M 15.00 11 26.00 05/02/1982 M-MUSLIM

74 35 AJIMSHA J MUHAMMED 17.00 9 26.00 05/11/1987 M-MUSLIM

75 425 MOHAMED SHAFEEQUE P 15.33 10 25.33 15/10/1985 M-MAPPILA


K
76 44 AJVED AHAMED A 16.33 9 25.33 21/12/1988 M-MUSLIM

77 406 MEFITH K M 16.33 9 25.33 30/05/1989 M-MUSLIM

78 116 ARIF RASHEED 15.00 10 25.00 13/05/1985 M-MUSLIM

Latin Catholics / Anglo Indian

1 329 JOJI JOHNSON 19.00 12 31.00 27/01/1988 LC

2 630 ROBIN C L 17.33 13 30.33 05/05/1980 LC

3 391 MANOHAR DAS 17.00 13 30.00 11/05/1971 LC

4 619 RESHMA JOSEPH 18.00 12 30.00 29/11/1989 LC

5 311 JINU WILLIAM 19.00 11 30.00 07/06/1990 LC

6 617 RENY D COUTHO 19.67 10 29.67 24/05/1984 A.I

7 563 RAJEEV R S 17.67 12 29.67 31/05/1985 LC

8 149 ARUNDAS M 18.67 11 29.67 10/05/1987 LC

9 763 SOJAN MACIDO 19.33 10 29.33 10/03/1983 A.I

10 355 KIRAN TONY N 17.00 12 29.00 31/05/1986 LC

11 631 RODNY THOMSON 16.67 12 28.67 19/04/1990 LC

12 457 NAVEEN C L 16.33 12 28.33 03/04/1977 LC

13 402 MARY JESSY DCRUZ 18.33 10 28.33 01/02/1985 LC

14 801 SUBIN MICHAEL M 16.33 12 28.33 03/09/1987 LC

15 469 NEVILLE WILLIAMSON 18.33 10 28.33 26/09/1987 LC

16 660 SALI AUGUSTINE K 16.00 12 28.00 09/04/1987 LC

17 225 EDIN MICHAEL 18.00 10 28.00 19/06/1988 LC

18 335 JOSEPH V JINOGE 17.00 11 28.00 16/10/1988 LC

19 334 JOSEPH NOBY P J 16.67 11 27.67 24/02/1977 LC


No. 328/17/SS IV 26 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

20 732 SHIJI S G 16.67 11 27.67 07/03/1989 LC

21 180 BIJO T F 16.33 11 27.33 25/10/1989 LC

22 662 SANALKUMAR B 16.33 11 27.33 24/10/1990 LC

23 851 TIJO K ROBINSON 16.00 11 27.00 23/01/1991 LC

24 72 ANITHA NELSON 15.67 11 26.67 23/01/1983 LC

25 370 LIJI RAJ R L 17.67 9 26.67 10/11/1989 LC

26 483 NIKHIL P 15.67 11 26.67 05/05/1990 LC

27 32 AJEESH S R 15.33 11 26.33 22/05/1987 LC

28 691 SEBIN JAMES 16.33 10 26.33 06/09/1987 LC

29 543 PREM KUMAR G 15.67 10 25.67 25/05/1989 LC

30 373 LOVEY JACOB 15.33 10 25.33 29/08/1983 LC

OBC

1 118 ARJUN G R 19.33 13 32.33 19/04/1991 OBC-VELUTHEDA


N
2 785 SREEKUMAR POOKKUDI 20.00 12 32.00 26/05/1988 OBC-MANIYANI

3 751 SIDHARTHAN S 18.00 14 32.00 19/08/1990 OBC-CHETTY

4 565 RAJEEVE K MOHAN 18.00 13 31.00 20/04/1985 OBC-VILAKKITHA


LA NAIR
5 131 ARUN M 19.00 12 31.00 21/05/1985 OBC-VELUTHEDA
THU NAIR
6 793 SREESHMA A P 18.33 12 30.33 30/05/1988 OBC-KUDUMBI

7 214 DILUNATH H 18.00 12 30.00 30/05/1981 OBC-VELAAN

8 143 ARUN S 19.00 11 30.00 19/09/1983 OBC-KERALA


MUDALI
9 218 DIVESH KUMAR C 19.00 11 30.00 02/06/1986 OBC-SALIYA

10 188 BRIJIL K K 18.00 12 30.00 15/04/1987 OBC-VANIAN

11 857 VAISHAKH KUMAR M P 19.00 11 30.00 25/05/1988 OBC-THOLKOLLA


N
12 293 JEETHULAKSHMI G 19.00 11 30.00 26/05/1990 OBC-PATTARIYA

13 414 MIDHUN S 19.00 11 30.00 16/04/1991 OBC-SALIYA

14 666 SANDHYAMOL T K 17.67 12 29.67 11/11/1982 OBC-VILAKKITHA


LA NAIR
15 206 DHANULAL K R 19.67 10 29.67 17/05/1988 OBC-KUDUMBI

16 405 MEERA R 19.00 10 29.00 29/05/1989 OBC-VELUTHEDA


THU NAIR
No. 328/17/SS IV 27 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

17 384 MANJU K R 18.67 10 28.67 02/03/1990 OBC-EZHUTHAC


HAN
18 383 MANEESH V 18.00 10 28.00 10/05/1987 OBC-VADUKAN

19 760 SIVIRAJ K S 17.67 9 26.67 22/02/1984 OBC-KUDUMBI

Viswakarma

1 153 ASHWATHI V K 19.33 12 31.33 30/09/1990 V-VISWAKARMA

2 365 LEKSHMI PRIYA R 19.00 12 31.00 08/09/1986 V-VISWAKARMA

3 866 VIDHYA VELAYUDHAN 18.00 12 30.00 27/09/1988 V-VISWAKARMA

4 257 GOPU G 19.67 10 29.67 06/01/1986 V-VISWAKARMA

5 481 NIKHIL C M 17.67 12 29.67 04/03/1990 V-VISWAKARMA

6 379 MANASA P S 17.33 12 29.33 17/03/1989 V-THATTAN

7 222 DIVYA T P 19.00 10 29.00 31/05/1978 V-ASARI

8 578 RAKESH K V 17.00 12 29.00 14/09/1984 V-KAMMALA

9 146 ARUN V 19.00 10 29.00 31/05/1986 V-VISWAKARMA

10 902 VISHNU VIJAY 17.00 12 29.00 30/11/1988 V-VISWAKARMA

11 447 MURUKESH S 16.67 12 28.67 26/04/1986 V-VISWAKARMAL


A
12 587 RANJITH KRISHNA P T 18.33 10 28.33 05/11/1988 V-KOLLAN

13 510 PARVATHY JAYA K 19.00 9 28.00 23/02/1983 V-VISWAKARMA

14 667 SANEESH N 16.00 12 28.00 19/12/1987 V-VISWAKARMA

15 656 SAJITHA B 16.33 11 27.33 30/05/1980 V-VISWAKARMA

16 451 NALIN KUMAR C B 16.00 11 27.00 11/05/1980 V-KAMMALA

17 685 SASIDHARAN SACHU 16.00 11 27.00 11/12/1987 V-VISWAKARMA

18 745 SHYAMLAL P S 16.00 10 26.00 10/12/1983 V-ASARI

19 136 ARUNPRAKASH J R 17.00 9 26.00 15/05/1988 V-VISWAKARMA

20 408 MEGHASALI L 16.00 10 26.00 22/05/1988 V-VISWAKARMA

21 495 NITHILCHANDRAN M R 16.33 9 25.33 22/09/1986 V-ASARI

SIUC Nadar

1 626 RIJIN M D TOM 20.00 13 33.00 09/10/1988 SIUC N

2 123 ARUN DANAM 19.33 13 32.33 28/05/1989 SIUC N


No. 328/17/SS IV 28 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

3 735 SHIJO J S 19.00 12 31.00 31/01/1988 SIUC N

4 305 JIM J SEELAN 19.67 11 30.67 01/01/1982 SIUC N

5 100 ANUJA S DAVIS 18.00 12 30.00 31/01/1986 SIUC N

6 308 JINILA J P 17.67 11 28.67 30/05/1989 SIUC N

7 254 GODWIN G S 18.00 10 28.00 31/05/1987 SIUC N

8 324 JITHIN PREM S 17.67 10 27.67 23/01/1988 SIUC N

O.X

1 720 SHANTY JOSEPH 19.33 11 30.33 28/05/1981 OX-CHERAMAR


XIAN
2 137 ARUN R S 16.00 10 26.00 24/08/1988 OX-CHERAMAR
XIAN
3 314 JISNA DEVESSIA K D 12.00 10 22.00 27/05/1988 OX-PULAYA XIAN

4 628 RITHIN JOSEPH JOHN 8.00 12 20.00 17/01/1989 OX-CHERAMAR


XIAN
5 707 SHAJIMON A 10.00 10 20.00 08/03/1989 OX-CHERAMAR
XIAN
6 658 SAJOMON MATHEW 8.33 11 19.33 26/11/1990 OX-SAMBAVA
XIAN

Dheevara

1 327 JITHINLAL A 19.33 11 30.33 11/02/1989 D-MUKAYA

2 638 ROSHNI R 17.00 13 30.00 30/11/1988 D-ARAYA

3 181 BIJOY MOHAN K 17.67 12 29.67 27/04/1988 D-ARAYAN

4 63 ANI K S 19.00 10 29.00 15/05/1990 D-ARAYA

5 621 RESMI K R 15.33 12 27.33 08/08/1990 D-ARAYA

6 25 AISWARIA K 16.67 10 26.67 29/10/1989 D-MUKKUVA

7 882 VINOD V P 15.33 11 26.33 27/08/1986 D-DHEEVARA

8 26 AISWARYA B SINGH 13.67 10 23.67 18/09/1987 D-DHEEVARA

Hindu Nadar

1 122 ARUN B S 17.67 11 28.67 25/05/1986 H Nadar

2 877 VINOD B V 17.33 10 27.33 20/01/1985 H Nadar

3 535 PRAVEEN H 14.67 12 26.67 13/01/1990 H Nadar

4 33 AJESH R G 14.33 12 26.33 03/10/1988 H Nadar


No. 328/17/SS IV 29 ASSISTANT ENGINEER
KERALA WATER AUTHORITY

Rank Sl. No Name Test Int. Wtg. Total DOB Commy Remarks

5 501 NITHYA GOPINATHAN 17.00 9 26.00 12/09/1989 H Nadar

6 838 SWAROOP S S 13.33 12 25.33 17/05/1991 H Nadar

7 367 LEKSHMY D 13.33 10 23.33 28/02/1991 H Nadar

8 456 NAVEEN A P 10.67 12 22.67 28/03/1989 H Nadar

List of Differently Abled Candidates for appointment against 3% Earmarked Vacancies


Low Vision

1 590 RASHEED K 12.00 10 4.37 26.37 15/05/1987 DA-B

2 523 PRANEESH P 9.00 11 5.46 25.46 03/02/1984 DA-B

Hearing Impairment

1 352 KIRAN M 6.00 10 6.33 22.33 11/05/1989 DA-D

2 482 NIKHIL JAMES 1.67 11 8.74 21.41 13/10/1986 DA-D

Locomotor Disability / Cerebral Palsy

1 546 PRESAD THOMAS R T 18.67 11 4.10 33.77 31/05/1969 DA-O

2 672 SANJAY V S 13.00 11 4.55 28.55 31/05/1971 DA-O

3 177 BIJEESH B 3.00 12 5.46 20.46 25/05/1988 DA-O

4 650 SAJESH M V 5.33 11 3.64 19.97 09/05/1986 DA-O

E- Ezhava, SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, M - Muslim/Mappila, LC/A.I - Latin Catholics/A.I, OBC - Other
Backward Class, V - Viswakarma, SIUC N - SIUC Nadar, OX - Other Christians, D - Dheevara, H Nadar - Hindu Nadar
DA-B - Differently Abled Low Vision/Partially Blind ,DA-D- Differently Abled Hearing Impairment ,DA-O- Differently Abled
Locomotor Disability/Cerebral Palsy
NOTE I :
Candidates who wish to obtain a photocopy of their OMR answer sheet (Part A
& Part B) relating to this selection shall remit the fee of Rs.300/- in any of the Treasuries
in the State (Head of account: 0051 PSC800State PSC99 other receipts). The duly
filled in application in the prescribed form (available from the Commissions website
owww.keralapsc.gv.in) along with the original chalan should be submitted to The
Deputy Secretary(Examinations), Kerala Public Service Commission , Pattom
Thiruvananthapuram within 45 days from the date of approval of this Ranked List (on
or before 04.05.2017). A copy of an answer sheet will be issued only once to a candidate.
Copies of OMR answer sheets invalidated due to any defect will not be issued.
Candidates are prohibited from applying for a copy of an answer sheet which is not their
own, and legal proceedings will be initiated against those who do so.

NOTE II:
A period of 45 days time to apply for rechecking of Answer Scripts will be
allowed to candidates with effect from the date of approval of Ranked List.
Candidates desiring to get their answer script rechecked to the written test held
for selection to the post may apply for rechecking within 45 days from the date of
approval of the Ranked List(on or before 04.05.2017).
Applications for rechecking of answer scripts should be submitted in the
prescribed form available free of cost from the Enquiry sections of the various offices of
the Commission or its photocopy, or downloaded and printed in A4 size paper from the
Commissions Website www.keralapsc.gov.in or photocopied there from. Applications
submitted in any other manner will not be considered.
The application for rechecking, along with original chalan receipt for the prescribed
fee of Rs.75/- under the head of account 0051 - PSC 105 State PSC 99 Examination
Fee, addressed to The Deputy Secretary (Examinations), Kerala Public Service
Commission Pattom, Thiruvananthapuram-4 should reach the office within 45 days
from the date of approval of this Ranked List (on or before 04.05.2017). Application for
rechecking received after the stipulated time will not be entertained and fee once remitted
will not be refunded.

NOTE:
Any candidate can relinquish his/her right for appointment in writing duly
attested by a Gazetted Officer of State/Central Government with signature, name,
designation and office seal. The request for relinquishment received within 15 days from
the date of publication of Ranked List will be honoured against the requisitions of
vacancies that are pending with the Commission upto the finalisation of Ranked List.
After the publication of the Ranked List, the request for relinquishment will be
considered only if such request is received on or before the date of receipt of requisition
based on which he/she is to be advised.

(By Order of the Commission)

SAJU GEORGE
SECRETARY
KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
(APPROVED FOR ISSUE)

SECTION OFFICER, SS IV