Вы находитесь на странице: 1из 148

W 1*000

qu.i3uo3 8M&M tueu'.iios 'SHioijn srq juasg-do.i -.:; uttq joj jpaoij sSBqApoquidwco
nptpsu aiU aABaj a\ pgaedsad 3j,A5q} Abs
iwuodi'.ioj JTP iv aviBUi Ht'A }U3Ui.inqs]p s^ijbjo -SI33J 0|
iueq aqj Ajopos MB] -o-g aqi 01 poqdrie joA jou auios qiounoo Aau^ qsi^jg aq) puB psiuutc
p9130fG.I3qOH.I01.
swaojnj seq i{j.R(j -sgACidde Aireatjioafis aSpnf jeaauao JoujaAOQ 'uasnf^ oqj qjTA\
3.7 dm ui i-apuamuiooD.: A"ip:uad av\ 3MJJ
(B0 3H Aruo {eap j[,Aaq) }Stsux spqa.i oqj,
aqj wapiti tooaqjnoo o*q b at atsiii .to; runsuurt '"q pino/A :i }nq 'Apoq .ii -uapisa.:
ua/ASUB ub n\u\ jueuiuioo jeq}
nojio Bip juos3.id3.i j.ubo q jnq 'sjusip srq 01 -UJQA03 S.A'ISIOC; \\2[ 3\J} Aq 3}0A V ui oopi
io pjno/A ootAps 3ai3 0} sy-s aq yr\;s JITM HJBfQ AjTUip ^,upinoA\ piBS an3B;uoi^ -3B.IC
paAO.idds aq \[]is jsnui Ajpjuad auL
sauoiujo} Jiaq; jo uoisbaui ub^sis JU30.1
nud,\\o.\ 'aDiuAO.idauioq.uaq; ui 3ui ooinAOjd aq; in osnowd
-oj o? 3q3u b 3ABq Aoqj,,, -pies ^jbiq 3unc
f9J oh -puBjs pooS ut oje oqM s.19A7ae( 0] pa 01 paA\o|]B aq j32uo] ou pmoq^ >(JB|o
-)ue.i3 Amo 3JE sjtuuad qons .."liuuod 'opiooua3 puc pnBJj 'uoseaj; ;sis ]BI3ft
\OMIaC>{] spuauiiuooaa puB siuiBfduio d\\\ aj 01 jqSa 9ip 3ABq op Aaqj 'soA 'reqj
93UBJU30"d6 [BU01SB330,, UB JOJ A)3pOS ojui s3uiJBaq p{aq faapos mbf ":,L AqpD)
'..pinoqj oav<:,.,^dL{..^;l-i^->'r r-aspv^ aAElI i.
"" jqi met, s.^outAOJd sqj oj fyddB j?nui aq "S]saj jb s.uazr p d^bui MJI'
'Q-g ui asipBid ueo oq a.iojaq ma pBreumq.iD
;.iL'3a>i AqBga^i 01 sucisbooo o.v uo pau; b ^ou si sjaoijjo nIMOH IB 3uiiooqs JSii).
ABpUOft Q'g 0} porp.'BJl 'E/AEJ PUB ../SSiUIJO,, SnOIJBA J-. pajOIAUOD
;TjapoAcq ;srsui oj panmjuoo ^^10 'J3HJE3 SI
-)C '" auioq siq jo uiooj 8'X\i\l\ aqj sbm eSraf c qaiqA\ 3uiJ.np ynoo sn
gsnuogq uiojj ootjjc .'\b{ siq sum oq/A %ie^ diaq sjuapis
oq b papuo>ye 'apioouaS pire uisiobj
J Ut ?>3U3 pa.infui jou aaa.vipuB ubo aq s]93j vi\ sb Suoi os BajB aqj
;tft psjou S1SDA 3AIJ03}OJdSUUEDM 3.10M 03I[0d jc sa3pnl pasnoD? 'jaoijjo aaipj repui iqRaiaj n,aq Abs o\ rtounoo iBqioj,
-uiaC'1,1 cubjuo ub paj[nBssB J(JB[o
sjr
aqj, ->pBq aqj ut sjsoijjo aqj 3uijjiq ooqiJBQ aqi uiojj sjaiqo ujim Suiiasui S\UB\
jBq; 3J'j^ sicitB(diuoo aq> 3uomv
3 UIM.q puc sjaqnq qjiM aprq3A ipq; 8uiip b uiojj paSjauia ip9J0J3]Ai -suoiibm
jonp-i'-.D^im jo saouBisaio^ 0}
pu 'pua^aa/A ;sb[ saiju oijBiuojnc-mi isji jo Aiquiassy 3qi jo jaiuo reuon
-UI l.'D,,iB3l)i^AU! Uv ^U|/dOn-OJ.OIXw'lUQ
-PP3S oaqsno.
aoad 3AIJ Ui yBT 3utsuoBJQ uuuj >{aBQ vonjg -bu 'ipajojajAf piBS ,,'aouaioiA jo Bspt
jjodgj dnoj3 [aqaj aqi jo sjaquia^ =un oj pajriuruioo a^doad qjiM SurrBap 'suo.11
UBD JT UBq o] sjUBft> vSjAi'-iraion A.iouqdp-r.p
uaan^ aq> qiiM aouaipnB ire jou 3j\i a/A jBqj si uoissajduii Aim., UOIJOIJJ
)jnfut jou S.SpBUEQ J3ddfl JO A}9100S A\B1 erj^
pus uot;noasojd uiojj A"imnuimi )a 3cu3{oia uo jas aq oj jBaddB i,uop sjq3u 3i
eqj Aipn( psjjBqsip aq Abu; -c>u? .,'5
Aaqi ssarun 3aboj O) asnjaj pire saiuoui Aaq; y-\vs 'kBpuoiM S[aqaJ aqj qjiA\
-9.190 souepuns psaoBS jo ajis aq} pnpuoosiui psuoissajojd jo Aj{m -IJ033U 3
-xiaqj jBqj suotssAnsij: iuoqd ui jjBd ijooj oqA\
punoj uaaq SBq spqaj p3Up3iJoqc aq?
aji 'SJUBJ si qouBJ aq^ uiib{0 srButStj.oqB aqj 'ip3J0J3I-M opiAK aopea| pauiSuoqy junqsi;
3utiuas3idaj aaA/AEj oubjuo aMJ/
taptioo 01 uou9}ui-3-g9qiui 33j3BSip B3..B ^ j; ixx sjaqjo qnoqj sjq3i
qouBJ 3niB0 91bai id b SinAdnooo s?UB} juapuodssjjoo uaziiQ pgjoBS si ji Abs feig pUF saiuoui nf jo si
U9HUM
i[iui UBipui 9ai;bu pauiJB AriABaq aqj liag^jBMa^sAg 9J33 93UBpunS JOJ p3SH U^f,.i_ SBq JI paour
:0>[EQ puB
AJB9JJ A(^ w^quo3 uBtp S.IIBJJB 3
sy 11 -o-Q -uojnii
JBqj MOU
UlB{0 pUB{
pnpuoDSjiy |euoissa|OJd joj, -uj uiojj papao jsabu sba\ 'JOAnoout^
jo jsBaqjjou S3Jj3iuoiij{ 09^ 'Adnooo -033UO
-UlAOJd
Aaqj puB{ 310UI3J aq; Abs sjajjoddns

wqwnpo )Uduueqsip seaq jaAMBT jbui3i joqB-uou puB sjaqgj rj jnoqv


J3A00 joj ubj puB sjsrmq
IJUJBIJ ou joua;u| *oag aq; u; puej qouej SuiAdnooo qjiAA patppu apiqsA aoqod b pouop
)0U Op SJ3
'spqaj lEujSuoqc patuje 'siuai|3 siq i\\\m. )aaiu o; ^duia^B -UBqe Aaqj -jnq sjsaA joojd-jannq
I0I39J 'p?D
o; atuoq bmbo s|H i^ai >|JBjo soma jaAMn :AVm 3Hi NO cH3H jo asnBoaq pajnfuiun bjbm Asqj, J0J3JI
mji jng SPOOM 9SU3p 3qj UI SU0dB3M
saqiui
oTjBuiojnB-iuias uioij ajyssojo ysqaj
S9IUOUI
i3 pajoBS Aq jiq 9J9M sjaoijjo omi uaq/A ABp
-3.10J31
-uns paqspoojq jo >tuijq aqj oj pgjB[
iMO-ApjBA -Bose ptyjuoo aqj, 'uoisuaj Supunoui JUBJlpC
I dBMsnqs 'UOSJ
aqj pdsip pad{&q SBq baoui jBqj,
jras gqj, jaqjo 0
puai(33M jsbi jjo jno Aaqj
U3JJI.I/
(BA jo *SB3 jBqj duiBo laqsj sqj oj yu\\ auoqdapj
a dn paioq ' -OipBJ B p3qSIiqBJS3-3J 90l\od J3JJB -paj aq-
itoo suoijb sauioo qSnojqj^Bajq juajBddB sqj, aoijou;
uost .id)
s s.uiaui ./qoBOJddBsiqB Sb3 b .1
.\ pUB SJS3A -U0SB3J AJ3A B iJOOJ J9AVAB] Sqj, "UOIS
si 9ja8a'
qod aqj, snosip [njjmjj Ajba,, b psq soijod
pus }\jv\o piss atulBjuoiAr aajaj 'jis
aip ut siao aoqod Aq jjo jno a\ou'duiBO aqj ajaSa
qjiM eptq oj AspuoH aouBJjua paiuap sbav sj-f
uuiojnB-iui
Aepsanj, ajBi Aiqissoddureo pqaj
nqure Arps 3qj jisia oj suBid 9JU3UI uiiq 3uid(3q BUI JO.
jgqurajAj 9J3M saijunoiAi aqj piBS OSJB 'JaAAAB{
pur?'jni
ajdoaj reu IBISJ3A0JJU03 s,dnoj3 aqj '^jbjo -ap sue
) 9AIJBJU3S 'dWOH 9^ Aq psuoijsanb
!8 3qj piBS 3q pmoM aq JBqj pus duiBo aqj 3ut 3AIJ JXOI
UPdWDH AB9I SBM 'y[Oia JJBHJS 'UBUI p[0-JB9A qjiA'
I 3jBJ3pj 9Z b pajjodaj 30i]od ariq/AUBaiAi -33Jd sqj
(uepaa 'Sju9iun3j^ aqj jBaq rriM
am
jbo pSUIIB j jnoo aui3Jdns sqj JaqjaqM uijtjuoo JSJTJSB
JU900UUI ArajEtpsuiun oj Abm ou sbm ajaqj, .moj 'Ai
1 jnq 'uoij ,/mb] josrnjaqj SBq SDl.l
oj SuipjoooB pass3JppB uoxjoipsunf
jojan aq; 3U{A(
;s mtA.11 jo 3nsst rB3af aqj pajuBM Asqj,,, 'piBS aqj re iv
aq ,,'pajUBM Aaqj \\2 s.jsqj 'S9A.,, oqAM
IBJJVUBtp' -,;,.( -ajudsmaqjoj-.
) jb spqsi A95J 3jb jBqj qjuoiu JX3U sjuaumSjB p3
1 pue OJ Ar -uoijnjijsuoo JBaq p j jijod q3pq sqj
OH 9% paujsai pBq aq piBS ^jbiq aonjg
Ml
ABpsanj,
D
I
ptBS jsAmbi s,dnoj3 aqj 'bpbubq -OJ]
jo jjnoo 3ui3Jdns aqj ui pjB3q 3q oj 'S3JtS I
st astiBo itaqj astisoaq suodBSM Jiaqj
UOOU UMop jnd )q3iui qouBJ ajBAUd bjoui
qojB
spqui/
-3J b uo psqouajjua S{3q9J p3U]3U0qB
eqey P3ui iv 'Q-g 'asnoH aim oox
Jajsif<
prno
ssajd LmipBueo em -pOBUl
SB/A J
I Aq soAop 6ajo Ag
BJB3l
joojcI
peiuj^uoojoLumii
isej suodeaM UMop ind
[B3t3opi

jjBjugpi
sjsi3o[>
l/VU| Abiu sje}S9}oj

;nepaea pno3 smajdns Aes s|aqay


o] sseooyem Jepun peseeiay lueuinooa
091.000

NOuvfltjojNi.- v saooy.i
ar.3 3NK31GVNVO 101 1 3CI IUb3A
N3 sisyoiNrwnoo iS3 iN3wnooa 30
10V
NouvnaojNi oi sssoov nviqvnvo
3Hi H-JCNCl 03SO13SI0 SI QU003ti SIH1

S6/ - to/

^&&J

UOi;BLUJO)UI(| 8 S900BJ jns IO~l B| 9p


njj9A U9 en6|nAjp jueuinooa / py uoiibiujojuj
o) ssaooy 9Ljl Japun paseajgy itiauinooQ
6H000

tfOHyftSOJNI.l V 5-pCv.i,
una 3NK3IUVNVO )01 il 3G !\mi.\\
N3 31SYDINfWW00 1S.3 i^wnOOO jO
i:jv i
NOllVHaOJNI 01 SS3J3Y VvlGVivV? I
-1H1 H3QNn Q350'10Sia Si Gb003ti 3:?*x I

^V -fc/
Ct/ Q6/'o) $2<2>b((j

UOIjBlUJO^UIJ B S900BJ JHS 10"] B| 9p


njj9A U9 9n6|rtA|p juewnooQ / pv uoijbujjojxii
0} ssaoov Ml Jspun p9SBa(9y juauunooQ
zsoooo

i;o:rjHUOsrj).iYS3DD."i
SsTlS 3NN3K1VMO 101 VI 3G mas*
N3 31flV0ISififtOC iS3 !H3WnOOQ 30

NCUVWUOJM Oi SS300V NV1CVNY3


5Hi B3QND 03S010SIO SI CU033U SlHi w

r a5uo! ou si uitj.;r:u .aauEiuoo .ov; ii:i !


rtllJOlU' *>U) 'OlOr.'.' S^li Ut- 'vmROiTCtp I

&)0)K
~ii

hi
0^ ^ ^ &

i
fassq svq Afepoj inoradopAsp jnBOijni3isgsora sqx
L-
(XpjQ norjBonojui)

acavi nasavisao mo axvaaa

(tpjoApooig; jareSiepj xfSnoiqj)


Nocranoa snaihoox aww ^ od ^clnvhowhw

661 ' wquiajfos

JL33IDHS

* ^ V ^ ^

"5" ^ J4aifeu^uiiC|j9poB!| jns lp~| B| 9p


nyaA u9-on6|hAp jusujnooQ / PV uoiieuuojui
o} ssaoov eu,} Jepupi paseajay juaiunooQ
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur I'acces a l!information.

SECRET

The lawyer for the dissidents, who has not been as positive a...
factor for a negotiated solution as the RCMP had hoped, is now
in London, attempting to put the case directly to the Queen.

The British Columbia Attorney General, who is responsible for the


enforcement of the Criminal Code, and therefore for the RCMP in this
instance, is firmly in control of the file.
r* orOfcj i

While television coverage has shown the APCs moving toward


Gustafsen Lake, the RCMP press lines have stressed that the '
APCs have been used only to protect the RCMP in their law
enforcement mandate.

Original signed by
a signe Poriginal

David C. Elder

wC'aSalod. ncscn r. no toncj* j


C ' . 3 3 i - - " . S d . j
f-r-ibs'znt- tout* ctf* fe ^^'^ \

000058
601000

; v. ! i ' it 'ivji'lit V 5300V.I


. . j SHH = ':Z\ !V0 101 VI 5G fiiu3A
U'i 318V01M.1KW03 1S3 iN3nn0CQ 30
10V
MOUVWBOJNI 01 SS300V NVIOVNVO
2Hi b'3GNn G*'SOIOSIQ SI Q003U SIH1

(vow
*>& } cz/'tv $* * * J

'uoijblujo^uij e seooB.i jns io~i b| ep


n|jaA ua an6|nAip jueuinooQ / pv uoijblujo^uj
0} sseooy aq; jepun passaiay juaainooQ
014000

ivCliV:-}t'0Jr;!.1 V SJOOY.I
.-aaatcssYo ioi yi sa mu3A
..j 31svo:nmwo'j iS3 lfiswnDoa =o
J.OV
NCUVHtiG:JNI Oi SS3C0Y NY1QVNV0
3H1 USONfl 03S010SIQ SI QU003H SIHJ.

(VO)V

'UOflBlUJOJUy B S900BJ JnS |0"| B| 9p


njjeA ua en6|nAjp juaiunooQ / py UGijeiiuoixij
03 sseooy Mi Jepun peseajey jXiatunooQ
mooo

J
' V *" v;asai.' y 55O0Y.1
'J ?i ;'; 31 \i "J iliii "01 VI i'J PibSA

J 3" gy:.v.:;;aWOO 1S3 ili=n0O0 30


J.OV
no:iv ytyojNi O i SS303Y HVIOYNVC
3K1 b 3CNfl G3SC10310 SI QHC03B SlHi

1*1 - 9/

*d

'uonBLUJO^uij b saooBj jns |0*"| B| 9p


HJJ9A U9 9n6|nAJP jU9UJn00a / PV UOIJBUUO.HJJ
o] sseooy eq; japup pesBajay ;uaainooQ
314000

"KOIlVHBOaNS.1 Y S300Y.1
! ans 3NM3iCnvo \cn vi iq n:*3A
N3 31SV0IHnWOC 153 ii';3K:100a 30
iOY
HOSiVHUOiSI 01 38300V NVICVNVO
"Hi thlQNfl 03S010SIQ St QH033H SIH1

CVOjtco

/ * /
* ^-o, to^j

uoijbiujojuii b sqoob,| jns \o-\ B| 9p


njJ9A ug 9n6|nA(p luaiunooQ / PV uoijbujjoiuj
o| sseooy eifl japun pessary juawnooa
e 14000

'NOIJVHUC-mi Y S303V.1
:1S 3NN2iaYYfl 101 VI 3C nii-3A
N3 31BV31MWKO0 iS3 INSwnOCG 30
10V
NCUVWliOJNI 01 SS300Y NVICtNVO
am i!3CMf (13SO1OSI0 si oaoosb sjhi
-t~*rr*i*ii.-..t...-;

LlOijBLUJO^ULI B S900BJ Jns JO"] B| 9p


npeA U9 9n6|nA|p jueiunooQ / py uoijbiujojuj
oj sseooy aq; japun peseajay pjauunooa
Document Released Under the Access to
Information Act^^mj^rt $yulgue en vertu
de la Loi sur l/o&f iFlrrorfffation.

2
SUNDA Y NIGHT/DIMANCHE SOIR, A UGUST/AOUT 2 7,1995

ENGLISH TELEVISION
D CBC/Sunday Report (10:00 pm) Review of developments at the Native standoff near Gustafscn Lake,
indicating two RCMP members were hit by gunfire in an "ambush," but escaped serious injuries due to
their wearing of body armour. Also reported on CBC Newsworld (10:00 pm), Global (11:00 pm) and
CTV News (11:00 pm), but with Global and CTV reporting that Mr. Mercredi condemned the shooting
as a criminal act and urged white politicians to "stop hiding."

Review of the origins of the Native standoff. Also reported on CTV News (11:00 pm).

* Reporter Eve Savory, in conversation with the anchor, discussed standoff developments.

Panel discussion on whether there is a general rise in Native militancy.

Harvard University returned a cross taken from Louisbourg during a 1745 British raid. Michel Dupuy
accepted the cross on behalf of Canada. Also reported on CBC Newsworld (10:00 pm).

D CTV News (11:00 pm) Ottawa vowed to keep dangerous offenders jailed or under long-term
surveillance. Mr. Gray said too many high-risk offenders have returned to society. He promised
legislation to make indefinite sentences mandatory for those declared dangerous offenders.

The US Customs Service wants to end U.S.-Canada border and airport inspections.

Brian Tobin received a hero's welcome in the UK as he thanked a British community for its support
during the turbot war with Spain.

NOUVELLES TELEDIFFUSEES - STA TIONS FRAN^AISES


D RDI (21 h) Un long reportage a indiquc que les autochtones du lac Gustafscn en Colombie-Britanniquc
ont embusque et tire sur des agents de la GRC. On a precise que les efforts de mediation d'Ovide
Mercredi, qui craignait que la crise d'Oka se repete en Colombie-Britanniquc, ont echoue. (Repris a
Radio-Canada 22 h et a TVA 23 h)

D Radio-Canada "Le Telejournal" (22 h) Voir ci-dessus.

Radio Canada "Le Point" (22 h 25) Dans une entrevue, Gilles Therrien, president de Som, Claude
Gauthier, vice-president de Crop, et Jean-Marc Leger, president de Leger-Lcger, ont commente le
climat pre-referendaire au Quebec et ont specule sur le deroulement de la campagne.

D TVA (23 h) Voir ci-dessus.

D TQS (23:05) Le bulletin a etc dominc par les nouvelles locales et regionalcs.

ENGLISHRADIO
D CBC Radio (5:00 pm) The standoff continues between RCMP and militant Natives near Gustafscn
Lake. Mr. Mercredi continues his mediation efforts. He urged the Indian Affairs minister and the B.C. "~
attorney general to intervene.

(CC DOCUMENT En &W'


VcnTO Or. LA W J-

000114
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur I'accej/fol'MpjfttiflMn.

From: Claude Brunette


To : M R G A P 1 ( " C A B N E T: G M H S : 1 = C A : 2 = G O V M T. C A N A D A : 3 = G C + S G .
Date: 1995/08/28 8:02 hrs
Subject: Situation pres du Lac Gustafsen, C.-B.

Bonjour Francois

Comment vas-tu? Passe un bon ete?

/ret)
Je te serais gre pour toute information que tu pourrais me faire parvenir sur la question.

Nous aimerions informer le Greffier et Sous-Greffier.

Claude Brunette
Bureau du Conseil prive

957-5722 (telecopieur ouvert)

L /so) 7

CANADIAN ACCESS Ty i<^~''.vU i


ACT- '* ' (
C DOCUMENT EST C0'a"!i;rsi:: < !

'*"' * . f.'F0NAT/0l,'.
I THIS r.r-CQRO IS DISC.Oi:,. ::7>7p: "j

000115
914000

" ' 4011V WlsOdNI.' 7 S300V.I


uns 3N! ;2IQV NY 3101 VI 30 nIUSA
N3 31QY 3IHflRW00 153 IN: wnoco 30
10V
NCI IVWyOJNI 01 3S300Y NVIQYNVO
3H1 B3(INn G3 50" 3 SIQ 31 CH005U SiHi

uoxiu qa*SdO

" ~ \

J
v^er\ uasjmsnQ jwau jyjopuins a^P^N VJqiS
SJH 61 =8 8Z/80/S661 :a'Ba
Haaiafa :x
snsuiug pnw|3 :uioJtji

xicmeiiuojuu BsejpOBj ins io~| ej ap


nLI9A U9 9nJpj^d9jSlQ^Q / py UO!]eiiU01U|
oj sseooy aq; japun pasea|ay juaainooQ
Document Released Under the Access to
Information Act / Docymentc&vuigue en vertu
de la Loi sur Pacjfe^wlrrfation.

vrom: Claude Brunette


To: D.ELDER
Date: 1995/08/28 9:15 hrs
Subject: Native Standoff near Gustafscn Lake

David

>ifOfb)

J
Claude

CC: OPS.cb nixon

I;) vK'OErt The j


TO KirOftMATIOH

1 A C T. . CIN
l

SUR
' o f AT l i l i t . l ' ' ^ ' '
j VEATU 0".
1 i.'ACCE--. * L".MrOn^A7:0^.

000117
Document Released Under the Access to
Information Act / Dodkmant di^ulgye en vertu
de la Loi sur Pacce^mnrormafion.

Vrom: Claude Brunette


To: D ELDER
Date: 1995/08/28 12:49 hrs
Subject: Native Standoff near Gustafsen Lake

David:
Ct.. T> t

r ju <^y t}
H

r >.itai.)
33 7

r 1
-J

Claude

'--S
. TH=
iftfona/.-ion
cs oocmsht f:~ communicable SN

j VERTU DG LA 10' CAMOlEMNE SUR


| :.'ACCE3 A L'lKroRMATsoh'

000118
Document Released Under the Access to
Information Act / Document diyujgue en vertu
de la Loi sur I'aco^a^iflfoVVfafiDn.

ELECTRONIC MEDIA SUMMARIES/


SOMMAIRES DES MEDIAS ELECTRONIQUES

MONDAY MORNINGfoUNDI MATIN, AUGUST/AOUT 28,1995

ENGLISH TELEVISION
D (CTV 6:30 AM) Assembly of First Nations Grand Chief Ovide Mercredi will have one last chance
to talk, by phone, to the Native group occupying the ranch in BC. Mercredi was called upon to
intervene again, after RCMP were shot at and hit yesterday. Mercredi condemns the Natives' violence
and seeks to remind the group of peaceful solutions to the problems at hand.

(CTV 6:45 AM) Survey results, released by Manpower Temporary Services, show that only one
out of seven businesses plan to hire new staff this fall. This figure is down from 23 percent in the
spring.

The Canadian dollar stands at 74.4 cents American, a yearly high.

NOUVELLES TELEDIFFUSEES - STATIONS FRANQAISES


D TVA (6 h 35) Deux agents de la GRC ont ete touches mais n'ont pas ete blesses par de nombreux tirs
d'armes automatiques diriges contre eux pres d'un ranch qui est toujours occupe par des Amerindiens
armes en Colombie-Britannique.

Les camps du OU1 et du NON fmalisent lews strategies referendaires.

ENGLISHRADIO
D (CBC Radio 6:00 AM) Last night, the RCMP announced they have given Ovide Mercredi one last
chance to negotiate with the militant Native group occupying a ranch in BC. The announcement
came after a day of escalating violence. Yesterday, when RCMP entered the property with a forestry
official to remove a dead tree that had fallen on the road, the Natives began to fire. While police were hit
by the shots, they were unharmed because they were wearing bulletproof vests.

Canadian delegates are on their way to Beijing for the UN Conference on Women, set to begin this
week Secretary of State Responsible for the Status of Women, Sheila Finestone, says Canada has a
great role to play at the conference because of its expertise in women's rights.

NOUVELLES RADIODIFFUSEES - STA TIONS FRANQUSES


D Radiomedia (5 h 45) Deux agents de la GRC ont ete touches mais n'ont pas etc blesses par de nombreux
tirs d'armes automatiques diriges contre eux pres d'un ranch qui est toujours occupe par des Amerindiens
armes en Colombie-Britannique. Conrad Sioui remet en question le leadership d'Ovide Mercredi qui
n'a pas reussi a convaincre les manifestants d'abandonner leur siege. A SRC-R (6 h) memc nouvellc.

D SRC-R (6 h) Les troupes souverainistes accelerent le pas et finaiisent lews preparatifs de la campagne
referendaire. Les deputes du Parti quebecois entreprennent un caucus de deux jows a partir
d'aujowd'hui. Lucien Bouchard se prepare a mettre en lumiere les divisions eventuelles entre Daniel
Johnson et Jean Chretien.

TH;* RECOfif

, c r. * Z ' i h u * ' < - 3 * . u , G

000119
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divu^ue en vertu
de la Loi sur PacraCp^rtfof ro6n.

M^Sm: Claude Brunette


To: OPS.KCOULTER
Date: 1995/08/29 8:46 hrs
Subject: Native Standoff near Gustafscn Lake

Keith:

Can we have a copy of your note to the PM?


I would like to brief the A/Assistant Secretary this AM.

Thank you.

Claude

CC: D.ELDER, OPS.cbnixon

THIS RfCOP.O 15 OiSClO&SD WiiER Trie


CAN'AOiAN ACCESS TO JSF0R.VA7I0H
ACT
CE DOCDWiFN? i:i:7 CQlfiittj'y.SAS'.? Sfi

jVERTJ : LA i-i CA.V.BJgNf.VsUR j


j ':.-. . .??' Mi,- !

000120
IZLOOO

NOIiVRHOJNI." V S300V.1
anS 3NN3I0VHV0 iOI VI 30 flitiSA
N3 siBvomn Ni'iOO 1S3 IN: s^nooo 30
iov
NOIlVmiCiNI 01 SS300V MiOVNVO
3H1 U3QNH 0" 3S010S'f' r i QVQ05H SiWi

Lh/ -Sol '-zzxjJ}

uoiieiiuojuy b saooB,| jns I0"1 B| ap


njjaA U9 an6|nAjp juetunooa / py uobbuijojui
oj sseooy ein. japun paseajay juauinooQ
Document Relaaseaunaap the Access to
Information Ann ffifiTTn^*W fiiyjuilgue en vertu
de la-Loi sLiH'ade^a. lor
Toronto
Globe and Mail 71
September 5/1995 U5 ^ATT

The philosophical conflict


that animates Gustafsen Lake
s.19(1)

Jit,
NATIVE RIGHTS / Many have been quick to to criticize aboriginal lawyer Bruce & * * *
Clark as an ill-informed anarchist But his argument that the inherent right of
native self-government is already recognized in the Constitution has merit ov
BYTONYIIALL the rule of law a chance."
Uthbrldce.Alta. He says the real threat to the rule of law
"W TTHUJE the Gustafsen Lake con* is not the gun-toting "native rebels" of Gus-
W/
T Vfrontatfon raises
Oka, it also fears
serves asofa another
site for atafscn
policeLake but
forces ofthe legislatures,
Canada who failcourts and
to respect
more subtle conflict of personalities and that the inherent right el aboriginal self-gov-
i d e a s . e m i n e n t i s a l r e a d y a f fi r m e d I n t h e C o n s t i t u -
One of those personalities is Ovide Mer- tion. This recognition is rooted in Canada's
credi. the national chief of the Assembly of constitntional inheritance from the British
First Nations, who was parachuted into imjjerialgcweOTentaheinTrogath^sofna-
Gustafsen Lake to negotiate a peaceful end tive liberty are especially broad and clear in
W**'
^-^ I / 1110 ,'i):s"ii" '"sJ&;i"
to the standoff. The other is Bruce Clark, fl^gg parts of the country, such as most of
the controversial lawyer for the group B.C, where Inxlian title and jurisdiction re- i*.'i!!.l i'.i _-"""""^

tagged by Ae media as "the rebel natives.- mafaunceded or unmodified by Indiantrea.

o
Ovide Mercredi you know. He came to g^
pr^e^hi^^jar^mshl^i
ers stand against theft Meech is d^ngereus,
Lake accord, then,^ for governments
abortemal ^ new ^^ to
then ascended to the counts top-Indian ^^ m aarfc-r^ governmental prac
job, a position he almost lost when his-own K te , _., L,* ii. ^v* j ^
constiSents failed to back him in his effort face b to assuae *** "* right does not
* to entrench
2992. thefair
It seems Charlottetown
to. speculateacconi in of
that one ""kt.
**&&*hus
wordcreating an inconsistency
(as represented be- times caused acrimony and polarization in
by law) and
the Indian Country of Canada. But such
his motivations in going to Gustafsen t^va deed (as represented' by practice). This in- schisms often reflect very real differences
# was to demonstrate to bis critics the rale- consistency between ward and deed is as be- of class and interest that divide aboriginal
J vance of the Assembly of First Nations and tween the rule oflaw and the rule of men." elites and those left out of the transfer of
to* prove that aboriginal government can The passage is fixnnJn^booKJVl^n/e Lib- wealth and power generated by the hasty
serve the cause of peace and order for na- trt^ Crown Sovereignty (1990, McGill- municipalization m of Indian reserves in
tivesand non-aboriginals aHitP Queen's University PressX a reworking of Canada.
Brace Clark is a relative newcomer to his PhD thesis, By arguing that the inherent right of ab
media celebrity. He is also a scholar with a Mr' Clark's graduate work came after he original self-government is already en
reputation for depth and originality (and ec- unsuccessfully represented the Temagami trenched, Mr. Clark has called into
centridty, as manifested by his arrival at .hidians in one of the most hotly contested question the strategy, indeed the very le
Gustafsen Lake sporting a shaved head, de- ^aboriginal land disputes of the eighties. gitimacy, of the negotiating industry.
^^, And industry headquarters was'for a
signer_., ^ andideas
.v *thatt might
us. ^he
seemnative, lawyer so offended and over-
eyeglasses whelmed Mr. Justice Donald Steele that time situated in the Ottawa offices of the
extravagant to those uninitiated in the the latter was moved to write one of the Assembly- of First Nations. As Mr.' Clark
sources of his legal arguments). most aggressively anti-Indian judgments
Mr. Mercredi plus many in the media of the century, a distinction later matched wrote in his book, negotiators on aborig
inal goverment "should spend less time
quickly Jumped on Mr. Clark as an ill-In by Mr. Justice Allan McEachern in his 1991 trying to invent a new right in some water
formed anarchist But. in fact, Mr. Clark finding In a B.C. court on the claims of the ed-down form and more time finding the
bases his arguments on precisely the fatni Gitskan and Wet'suwet'en people. will and the money to make the existing
grounds of law and order as his detractors For Mr. Clark and for many other stu inherent and full right work in practice."
accuse him of breaching. As he told The dents of aboriginal-land disputes, there is a At the head of the negotiating industry" '
Vancouver Sun: "It may well be that the dear line from the blinkered judicial that Bruce Clark so squarely criticized was
rule of law Is a cruel hoax and that I'm not thuggery of Mr. McEachern to the- abhor Ovide Mercredi. who now vies with bis de
doing anybody any good, particularly these rent flare-up of violence at Gustafsen tractor to be a decisive voice in the danger
Indian people, by persuading th"*" to give Lake. In such cases, argues Mr. Clark, ous yet thoroughly predictable clash' of
judges have 'tended to be guided by their arms and ideas at Gustafsen Lake.
own views of what is 'reasonable' in pref
erence to following the law as laid down
by the imperial government" Tbny Hall teaches in the department of Na
There is no question that Bruce Clark's tive American studies at the University of
personality and his theories have some- Lethbridge. Alta.

000122
Document Released Under the Access to
Information Act /^ocwmenldwulgue en vertu
de la Loi sur l:a/fei 3rt famrmtion.

ELECTRONIC MEDIA SUMMARIES/


SOMMAIRES DES MEDIAS ELECTRONIQUES

WEDNESDAY MORNING/MERCREDI MATIN, SEPTEMBER/SEPTEMBRE 5,1995

NOUVELLES TELEDIFFUSEES - STA TIONS FRAN^AISES

TVA (6 h 35) Les Forces armees canadiennes sont intervenues en Colombic Britannique afin de
proteger les membres de la GRC des tirs des autochtoncs.

En Ontario, une quarantaine d'autochtones occupent un pare provincial.

ENGLISHRADIO

Bruce Clark, lawyer for the militant Native group in BC, defended his clients gunshots at police,
saying "the RCMP are provoking the Natives' fire by building-up troops." From England, Clark
told the RCMP they should "just sit back and let the courts decide [on the matter]."

TUESDAY NIGHT/MARDISOIR, SEPTEMBER/SEPTEMBRE 5,1995

ENGLISH TELEVISION

Global (6:00 pm) Natives are occupying Ipperwash Provincial Park. Ontario government officials
are seeking a court injunction to end the occupation. Also reported on CTV News (11:00 pm) and CBC
Newsworld/News On The Hour (11:00 pm).

Review of mounting tensions in the BC Native standoff, noting the RCMP have borrowed armoured
personnel carriers from the Canadian. Forces in the wake of another shooting incident. Similar coverage
on CBC/The National (10:00 pm), CBC Newsworld/News On The Hour (11:00 pm) and CTV News
(11:00 pm).

Un reportage a note que la GRC a decide de mieux proteger ses agents au lac Gustafscn ou les autochtones
occupent toujours un terrain prive. (Repris a Radio-Canada 22 h)

Review of BC Native standoff developments, indicating tensions are rising and noting the RCMP have
borrowed armoured personnel carriers from the military following another shooting incident.

Natives occupy Ontario's Ipperwash Provincial Park

prepared byP&L Communications/prepare par P & L Communications


September/Seplembre 6, 1995 at/a 7:30.

Privy Council Office - Bureau du Conseil Prfoe

h e r. ' - - r o W F 0 fl . M T l 0 J
/ c.7 ni"><..,.,. /
I . : ' " " 'i V - ' T r . , /

000123
mooo

UOI}eiUJOjUL| B S900BJ jns 10"} B| 9p


nyaA ua an6|nAip luotunooa / PV uojjewjojui
0] ssaooy glj; japun paseajay juemnooQ
Document Released Under the^ccess to
Information Act /J^f^E^/fJSSSu\gue en vertu
de la Loi sur Tacces a Tinformation.

ELECTRONIC MEDIA SUMMARIES/


SOMMAIRES DES MEDIAS ELECTRONIQUES

THURSDAYMORNING/JEUDIMATIN, SEPTEMBER/SEPTEMBRE 7, 1995

ENGLISH TELEVISION

(CTV 6:30 AM) Two Natives are dead and one is in critical condition after gunshots were
exchanged between Natives and police at a standoff in Sarnia, Ontario. Natives say the attack was
"unprovoked," while police tell a different story. Police say they do not expect the standoff to end soon.
So far, the Natives have refused to talk to the police.

ENGLISHRADIO

(CBC Radio 6:00 AM) One Native is dead and two are in critical condition after gunfire broke out
last night between police and the Kettle and Stoney Point nations at a park near Sarnia, Ontario.
The Natives are blockading the entrance to a park they claim is a sacred burial ground. Early reports
show each side has a different story as to how the gunfire began. The Natives claim it was an all out
attack. Police, however, say they only approached the camp after damage was done to a nearby citizen's
car.

The death of a Native in the Sarnia blockade has RCMP at Gustafsen Lake, BCf calling for a day of
reflection before the standoff there produces any deaths.

NOUVELLES RADIODIFFUSEES - STA TIONS FRANCHISES

SRC-R (6 h) Dans un pare en Ontario, une fusillade a fait un mort et deux blesses chez les autochtones.
La police dit avoir replique aux tirs des autochtones.

prepared by P&L Communications/prepare par P&L Communications


September/Septembre 7. 1995 at/a 7:30.

th:s firco*: is c:s CL03 = 0 UNDER THE


CA.NAOIAN ACCESS T
O INFORMATION
ACT.
CE DOCUMENT EST 5j NSC ABLE SfT"
YZRTU OS LA L2'. :; y a.-.:c?::.e i.''
', *Art.C!-?. A ( f.V'F"";"
-
;__ _ .-.-.. ._.-.. ....,
Privy Council Office - Bureau du Conseil Prive

000125
931,000

'Hc:ivnyodm.i y srosv."
a/)s 3N3/av?^o iot yi =a nittu
evo vtx
N3 31BV0!!<nK00 132 IMSKnOca 30 VMVJU.0
j peiHsr.sjo
t .6UO| CU SI U19WU P9^?^ Si! NOIlVrtBOJf.'i CI SSiOOV NVICVNVC

r
3UU'V>

<59(>)rt

/^^o^ ^^

AHVJAOAIilS

(uoijBtajojui joj)

iSaLUINtOKlAlOD 3AIXVN NLT XSEHNfl

hsllsmw stwirawi am aoj wnawvaowa^

g66T 'Z. Jeque^das

13NI8VOna3blVJ.3d03S JL3NI8V0 3HI 01 AUVJL3U03S


13 3AIUdTI3SNO0n0y3ldJ3aO ONVTI0NnO0A/\lUd3HlJO>IU3TO

uojjBLUJOjuij e SJ900BJ jns io~i B| ap


np9A ua rtgrgjjjf #$&f>Q / py uojibuujojui
o] sseooy 0Lfl jepun pessaiay }uauinooQ
Document Released Under the Access to
Information Act / Document dlvulgue en vertu
de la Loi sur Pacces a I'information.

$>h*<L, /o3- (S7

yOof- <$tfe<JV**S

000127
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur Faeces a rinformation
/03V
3- SECRET

L J

1
/tWcV'i)
-J
Minister Irwin has issued a news release expressing his distress and
stressing the need to resolve disputes peacefully while recognizing
provincial responsibility. (Ministers Irwin, Gray, Collenette and Ouellet
have been provided with the attached media line to be released on a
responsive basis only.)

o Situations at Gustafsen Lake, B.C. and Brantford, Ontario remain


unchanged, r^ 7

r
(VO(c)

Jocelyne Bourgon

Brunette/Elder

\CMADiAN A-fc- I"*60 UW0EP TK5 / apMar.no or !&~Z2*** markings

iCF/.n "\ classed. ner,8'n's no longer i

000128
631,000

'N0IJLVWUOJN1.T V \i-'
WS 3NH3IGVKVO 101 VI 30 niui
W3 31BV0!NnWW00 1S3 iN3n0OQ 30
I0V
N0I1VHH0JNI OJ. SS30CV HVIOVNVO
3Ki asoNn 03S013SIO si cyoosa situ

^)0)K

uoijbiluojuj.i b saooBj jns |o~i B| ap


nyaA ua 9n6|nAip juaiunooQ / py uojibiujojxij
o\ ssaooy aq; japun peseajay ^ueumooo
OCIOOO

J^OJ)*Jl -t <*/

W f-3/

*?vj

uoHBauo|Uif| b saooB.j jns |o-| B| ap


njjaA ua an6|iiA!p juownooo / py uofleuuojui
o$ sseooy 014 japun paseajay jueuinooa
LCL000

"t "t "fi S " " 3h! !V:


. ' Sn iV. i .J i .: ^ %v.".. ,; ,.-, , . w.
" , v. jl
f~"~"'' ..v-iv. ---:- V.'-': :Ju.aC':'7* ! N3 51-Jv:-','.t i-.-.-. , *" "*":;1

\ .:fkittJCtt-'-u

soiJBuaos rmioijBU snoiJ^A

}UaiUSS3SSB stNVIG

:suonBOi]dmi J3pt>org

L 4** J

WWx.
ssauisng a3HK>

^1

tr^Mr\^J .400/

13HDHS

/V-f9/
uoiieiLuojuLi b saooej jns io~i ej ap
njjaA ua an6|nAip luaumooQ / py uoiibujjojui
oi ssaooy ei\\ japun peseaiay juouunooQ
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur faeces a I1 information.

-3- SECRET

D.C. Elder

Brunette

I A C T. ***- TO tKf % ^^**^*u,


IvS d^JSkt pc. l t a n c o S e a \ 2 ^ ' * lom& :
: i " * : . '. . ' ,, J , cW / J :

000132
ce i.ooo

fcOUVWUeJNi.l V S300V.*:
UftS 3HN2!CVNVO !0T VT 30 IUB3A
I H3 slaYClNf.KKOO iS3 iN3lVn0CQ 30

[ NOUVKHOaNI OA SS33CV NVIGVNV3


\ 3H.L U50M GsSOIOSIQ 51 CUOOBU SiHi

'uoiibiujojuij b seooBj jns jo"i B| ap


njJ9A ua an6jnAjp luaLunooQ / py uorjeujjajujj
0) ssaooy qi\\ japun pasBajay }ueuunooQ
0 9 / 1 4 / 3 5 * 1 2 : 0 1 P R I U Y C O U N C l l To F F l C E ^ " s & I Document Released Under the Access to
Information Act / DocumentNfliVEflaue srevertu
de la Lyi/sdJI^a/fceOa i'information.

TO/DESTINATAIRE:

FAX* ^W TELEPHONE #
DATE:

ATTN:

(^OAaoJIjL tUuM^tk.

FROM/EXPEDITEUR:

Charles Nixon
Social Development Secretariat
Phone: 957-5237
Fax: 957-5445

REMARKS/REMARQUES

/fr ft^kijXJi

rr

NUMBER OF PAGES INCLUDING COVER PAGE/


NUMfiRO DE PAGES INCLUANT CELLE-CI:
If there are any problems with this transmission,
please contact Cheryl Larabie at 957-5459.

W3 RSCOaD IS DISCLOSED UKDuR "He


CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
ACT.
C OOCUMENT EST C0h*/.ilJK;C/DL= cK
ViiaT'J BE LA LC C'.'.H.^'S-KMt SUP. |

000134
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vert
de la Loi su/jgp^s ^(jjrmrmation.

September 14, 1995 QP-ALL s.19(1)

GUSTAFSEN LAKE PigtrfrutJQq, (For All)

QUESTION: Mr./M. Treusch


Originator
Circ
Why has the federal government not taken Chron
responsibility for resolving the situation at Gustafsen Lake?

SUGGESTED ANSWER

If asked, Minister Irwin will be briefed to respond


along the following lines:

The armed occupation of privately-owned land at Gustafsen


Lake is a provincial police matter being handled by the
RCMP, the contracted policing authority for British
Columbia.

The dissidents do not have the support of the local Tribal


Council nor its constituent First Nations.

I recognize.the efforts by First Nations representatives,


including I'la^ S Shuswap
hi
Elders, to persuade the dissidents to leave thesite.

Officials from my department and the Province of B.C. are


following the situation, but neither plans to become involved
in the policing matter.

I applaud the RCMP's efforts at containing the situation


while seeking a peaceful end to the illegal occupation.

BACKGROUND

Approximately 20 armed Natives, calling themselves the

1 " t{" ''-''-.>?.,."A3Ls -:..; r*urnr c.. y.00^ oe security I

000135
Document Released Under the Access to
information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sujJJacoss a Information.

s.19(1)
2-

Gustafsen Lake, about 35 miles west of 100 Mile House.


They were joined by about 10 non-Natives who call
themselves supporters of the sovereignists. The Natives say
they are defending sacred sundance grounds which had been
used for sundance ceremonies under an expired four-year
agreement with ranch ownerljify;! " M i * S lit

On August 30, 1995;, t ^l^'f'll'l,. signed an agreement with


the Canoe Creek Indian Sand, a member of the Shuswap
Tribal Council, promising the continued use of his land for
sundance ceremonies for at least another two summers.

Several of the dissidents belong to local First Nations; at


least one is an elder from Adams Lake. However, area First
Nations making up the Cariboo Tribal Council have
unanimously condemned the occupation. B.C. Attorney
General Ujjal Dosanjh has said, "Gustafsen Lake has nothing
to do with Aboriginal land-claim issues."

Dissident Natives have fired on the RCMP at least seven


times since June. Minister Irwin has referred to the
occupiers of the Camp as reckless "zealots" who are doing
tremendous damage to the negotiations that are going on
across the country.

DIAND and B.C. Minister of Aboriginal Affairs officials are


jointly following the events.

Nixon/Himelfarb/cl
Social Development
5237

THIS nLCQRQ IS DlSvLOUED UNDER THE


'"'Of,fM'
tew* 0,_ CANAOIAW ACCESS TO INFORMATION
ACT.
ce oocufur-KT gst ccH:.rjir.cA?.t.E en

000136
ZC 1.000

........ "*""''""'"* v ""*

.\':;t. ' : '* ioi vi =a niJiSA


::2 m-iyo:>}n?iSOO 1S3 lNBKflOOa 30
10V
KOilVi1OJNI 01 SS300V MViamO
3Hi a3GNn 03S01C siq si cyooBy sim

'uojjbujjojuij b seooej jns io~| b| ap


njjaA ua 9n6|nA.ip juetunooa / py uosieiujo^ui
o] ssaooye^ japun pesea|ey ;uauunooa
8GL000

y '.'h*!"-w
sns SMS.-OV.'JVO 101 VI 50 nib3A
! Ka 3l5tfS.:iiTi?ii?00 153 INDRflOOO 30
10V
KOIlVWHOaNI 01 S$jC3V NVIOVNVO

J 2nl. L22Nfl G3?m5S:0 31 Q8003B SIH1

-V d
r t v f >pJ
- /

<l*i ^

L/

uo^eiiuojinj b saooB.i jns \0~] B| ap


nyaA U9 9n6|nAip luauinooa / py uqiibujjoj.u|
0] ssaooy airi japun pesBajay ;ueu.inooa
6CL000

. ''...'... J . -'j'JvV.'!
.:"! VI :0 iUii-A
.- ^u.-vJj..i:rl,!CO iS2 1N3WIOOQ 30

MCliYWUOJWI 01 SS200V NVIQVKVO


sHl b'3Cf;n C3SOT0SI0 SI QH003 SIH1

^Kvh)

sa 9-/ hu-w v*<j

I UOI^BLUJO^Uj.l B S900B,| jns IO"| B| 9p

fpjjeA ua an6jnAip juaiunooo / py uoi}biujoj.u|


o\ sseooy qi\\ japun paseaiay jueuinooa
OP 1-000

'NOlIVSt'Ojiil.i V "V?^':-'
ns 5NX3iCVXVO '.Of V. 30 f:;L-3A
N3 31BVCirinWO0 1S3 iN3wnOOO 30
1CV
N0I1VNH04NI 01 SS300V NYiOVKVO
3H1 H3QHt\ 03SOTCSI0 SI QbOOSb SIH1

VWJ

'uojiblujojujj b saooe(| jns \o~] e\ ap


njjaA ua anBjnAip juaiunoorj / py uoiieiujojui
o] sseooy em japufj pasBaiay luauinoorj
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
sur racceLa I i^fofrnatioltl \
P-
From: Joanne Papich s.19(i;
To : PJ_HASSARD
Subject: Supreme Court ruling re Clark applications
Newsworld just had a report that SCC has rejected 's applications to
1)allow him to add his constitutional question and 2) for an interim
injunction to prohibit the "use of force" by the RCMP at Gustafsen.
There was no mention of the BC AG's application to have declared
inelligible to represent his clients (who are co-applicants witn other natives
who are represented by different counsel - common law rule is to effect that
j o i n t p l a i n t i ff s c a n n o t s e c u r e s e p a r a t e c o u n s e l w / o c o u r t ' s p e r m i s s i o n .
I am waiting for call and briefing note from D0J counsel with Native Law
Section who attended court hearing.

In response to statement attributed to has been


quoted as saying:
1) it is preposterous that the Spreme Court has participated in genocide
against Natives as a result of its rulings
is a disgrace to the Bar.

-anad::. ACOi:SS;/',:.'x;f*si

| D0C3MNT EST COM*-:..., j


innrv * , ,,, 1 '"*-- e*

000141
3H000

euotjdQiei ./naj/pedx^/japues e;eg


~5hFZ6~ pjB||jqou '|aj

de&
!i3 31SVOJKn';;iiU0 J.S3 ISanfiOCT; W <

6632-1, te # 8uot(d?iai
3HI U3QN0 Q3SO"iOSI0 St GHO03S SiKi }

NOSN3A3XS CTIVNOH S 3C7 / WOHJ

30VSSHW

^<; uou/ou /r70/S8A :a*vns e (euiBuo/mo\\o\ o; |Eui6uo

+ L S30Vd ^c%P 2&# #,|U,!80Bd


.

7*r%
' 7^

9892-1*6(91-9) *ei!Ul!Soed
^n ^> "
8H0 VW '5MEU0 'uaano 322

S3N01HQOJJ1V S3Q UOUQ DQ N0LL03S


N0LL03S MV1 3AI1VN

^
pjjqnd jiojp np inepes
epeuBQ soiisnp i p ejejsiujw epBueo oorjenr jo juaiuuedoa
'uoijbcujojlhj b saooB:| jns 10"] b| ap
njjeA eje an6|Aiq^$<4inooa / py uoijbujjojui 3DIlSnr JO 'id3a 6S:ST 6, 2T d3S
oj ssaooy aq; japun pasBaiay lueuunooQ 959? Tfr6 T9 ;
SEP 12 '95 16:00 DEPT. OF JUSTICE Document Released Unde^r .^Access to
Minisien information Act / Document divulgue en vertu
M Department Canadade la Justice
Canadaof justice Ministers
de la Loi sur I'acces a Hnforma{/lk^
Security Classification Cote do sdeurite

SECRET

MINISTERIAL SUMMARY SOMMAIRE MINISTERIEL

SUBJECT
objt Pelgamuukw \ Gustafsen Lake motions in the Supreme Court of Canada

information
information a SIGNATURE
SIGNATURE
APPROVAL
APPROBATION
CABINET BRIEFING NOTE r|
EXPOSE D'INFORMATION L_l
A L'INTENT/ON DU
CONSEILDESMINISTRES

deadline September 12, 1995


DATE LIMITE

s.19(1)
SUMMARY
SOMMAIRE
The Supreme Court of Canada today heard three motions with respect to the
Delgamuukw Appeal as well as regarding the Gustafsen Lake stand-off. A motion by the A,-G.
B.C. to prohibit counsel |J}S|^|||pilient H^^||^H^rom ^eia^ separately represented was
reserved. The other two motions attempting to I) Have the court state additional constitutional
questions in Delgamuukw and 2) to obtain an injunction to restrain the R.C.M.P. at Gustafsen
Lake were dismissed with costs.

RECOMMENDATION
RECOMMANDATION
\ Tp.iS ftnCORQ iS CiSCLOSEO U5R TH
| CANADIAN ACCESS TO IK'-GFJ:/ATiGfl
| ACT.
\tyi DCCJM2HT :ST C0'^L'i;iCA3Lc EN
,'"',. ,, , s
I i ' . v j c ; - ? a i " y. i O " , ^ . i . . , - ' f - i

DATE SIGNATURE
September 12, 1995
Marie LaForest
Counsel
"''V 'iia*:,-. Native Law Section
classified. ,0ff;-; - ':->
DEPUTY MINISTER Fred Caron
SOUS-MINISTRE
Senior General Counsel
Native Law Section

George Thomson Mary Dawson


Associate Deputy Minister
Public Law Sector
7S40-2WUS-O181 (fUv. 06/60)

000143
sep 12 '35 16:00 DEPT. of justice Document Released Under the, Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur racc^ROTEGTEDon. .KtL

hiring Supreme Court of Canada


September 12, 1995

Pelflamuukw / Gustafsen Lake motions In the Supreme Court of Canada

ISSUE: A five judge panel of the. Supreme Court of Canada today heard motions
with respect to the Delgamuukw appeal as well as regarding the
Gustafsen Lake stand-off.

BACKGROUND:
s.19(1)
On June 28,1995, advised the Supreme Court of Canada that he
had been appointed as counsel for one of the many plaintiff houses of Gitskan
and Wet'suwet'en people involved in the Delgamuukw appeal - the House of
Xsgogimlahxa. On that same date, brought a Notice of Motion
applying to have the S.C.C. state additional Constitutional Questions \n
Delgamuukw. The questions were as follows:

"(a) whether the federal and provincial Supreme Court Acts are inoperable In relation
to the constitutional status of territory as Hunting Grounds; and,
complementarity,
(b) whether any ultra vires assumption of judicial jurisdiction in the courts below
was, and in this Court would be, treasonable, fraudulent and genocidal."

On August 29, 1995, the Supreme Court advised that they would hear this
motion on September 12,1995.

A second motion with respect to the Delgamuukw appeal was brought by the
Attorney General of British Columbia applying to prohibit 's client,
Xsgogimlahxa from being separately represented on the appeal.

By way of a third motion, Clark sought on September 5, 1995 an interim


injunction from the Supreme Court restraining the use of police force against
the aboriginal persons involved in the Gustafsen Lake stand-off. This
application was linked to the June 28, 1995 Notice of Motion in Delgamuukw.

S TAT U S ' f &n,ea- - a s s i i i*e g . * ' l S nl ^o lno n


gg
er

With respect to the.Motion to strike .:;ri.^^-^oSu^^^^^l^Si^&>. B.C.


argued that: the co-plaintiffs having sued together^ courts
of British Columbia, cannot now pursue a fundamentally different'coarse-'and
divide themselves through separate counsel. Counsel for the other parties and
Canada agreed with the essence of the arguments presented by counsel for the
Attorney General of British Columbia. THIS RECO VJ IS DIS CLOSED UHoin THC
CANADIAN ACC :ss TO i " FOriMA "ION
ACT.
[ CE DOCliM jKT f. r.t r. :::' Hi iztr.u b'K'l
l C P T i r. ' 1.4 .c ..- -,.. j

000144
bLr lc to lO-Ui L'cr i . ur !UO I J.V-L
Document Released Underthe Access to
- 2- Information Act / Document divulgue ue e^i
es\ yvertu
de la Loi sur Pacces a I'informatioilj"*

The court reserved on this motion.

As to the two other motions, the court decided that there was no foundation.
These were dismissed with costs. s.19(i;

It should be noted that, during the hearing, the court found it necessary on
several occasions to make comment concerning the demeanour correctness
and attitude of |, , in his presentation.

Prepared by: Reviewed by: Approved by:

Marie La Forest Prea uaron Mary Dawson


Counsel Senior General Counsel Associate DM
Native Law Section Native Law Section Public Law

Date: September 12, 1995

' *'.VA'.i. .no


. . tlVis
. . itr.'Wi,
M , " I \me' " (Piorma-
' f ' ^ j THIS
P " RgcoftO is ni**i

; Srr^;.;;,c! * * *> w Canadian ^**minm


i 3--^ J A C T. S T " F O R M AT I O N
j .. .., 1{ .....:.- :-r-.r OP 5ec.i:r^ jcf DOCUtfgWT F.- ,Vl
' ;%S":;' *"*:-^'-.'!;;,;-n' ! fvswi; r.-;- ?! C0lMWi rj,
! f,^it-.:ii.vT-<-.:";': r,'.:':'"'-" -> '; '. _'--.<.,--- "' '.

000145
9H000

'NouvnaojNi.i y ssaoy.i.
nS 3NN3IOVNVO 01 VI 30 nib3A
- -navoiNnwwoo is3 iN3wnooa 30

I ..-.' MflHOdNI 01 3S300V NVIQVNVO


; vi.t ';n 03sonor,ia si aycoaa sim "

cv **(-(& &
^f>^s

uoiieiujojuy e seooej ins ion e| ep


nLieA ue en6|nAip lueujnooQ / PV uorjeiujojui
0] sseooy eui Jepun peseeiay luewnooQ
inooo

.wNVOiNI.1 S?OOV.T |
v ..JiVO !OT V~i 3G nia=A
jlKilKKOO 1S3 J.S3Wf'.0OG 33
10V
NOIiWJOJ} CI SS353V KViOyNVO (
am =3.':.s'n cssc'SFia 31 0*003* siju 1

f-BJ-Zof 53^

'uoneiujojui.i e seooej jns jo~| e| ep


nyeA ue en6|nA|p jueujnoorj / PV uoi)eujJO|U|
0} sseoov M1 Jepun peseejay juewnooQ
8H000

NOllVHHOJNI.l V 33 30V.1 |
nS rNNSlGVNVO 101 VI 30 1i*3A j
N3 3iaV0IN:n00 1S3 lN3n0CG 30 J
10V j
'lVHUCJNI CI SS200V J4VIQVNV0
3QNn 033G10SIQ SI GiJOOrS Sim I

?e
wy i g/.jTp/ ts^^i

uorjeuuojuy e seooe,| ins ion e| ep


nijeA ue 9n6|nAip jueiunooa / PV uoiieuuo^ui
o? sseooy 9U,* Jepun peseeiay juewnooa
901.000

bits afiUaivVJ'VS h'Vi 1 Q IUU3A


3 3"iflVO!KnKW03 133 1N3WI1000 =0
10V
NOIlVNbOiNI 01 SS300V NVIfJYNVO
2H1 H3QMR Q3SCTDSI0 SI 0UOO3U SIH1

OXitfjy

xv^zo/
<?/ 4^/-o/ T*Vj

uorjeiujojuij e seooe.i jns iot ej ep


nueA ue 9n6jnA|p iueuinooQ / pv uojjbuuojui
0} sseoov em Jspun pesee|9y }ueuinooQ
1.00000

i-iOliVKliOii... .. .^ov.l
5 3NN3IUVNV9 101 VI SC JUH3A
..J 316V0INnHC0 1S3 INSWnOOO 30

'10V
NOIlVHbOJNI 01 SS300V NVIGVNVO
3H1 USQNfl 03S010SIO SI Q003d SIHl

(oprtrt

>3 )0.^0/ \99(j

"uorjeiujojuri e saooe.i jns io~| e| ep


nijeA U9 9n6jnA|p lueiunooQ / PVUoiieujJOj.u|
o) SS900V QLfl Jepun paseejay iiiauinoofj
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
y^eala.Uaisur I'acces a I'information.
MrAtWcutew
secret M>J!KiQIm
MrACBreea
August 21,1995 MrALCoiUta
I99SM10 13 ?;i!l-20 MrAlKmbtey
'if MrJM.Kmci&rb
MrAtTrctuch
' Cire
Originator
Cdxqq
PCOKles

MSMOBANP.TJM FOR RONALP B&OPBAU


via D. Ian Glen

Illegal Native Ocenpatfon - Gratafsen Lake ftftf;T

In the Globe and Mail of August 21,1995 (copy attached) ft is reported


that a group of natives is illegally occupying land owned by the James
Cattle Company. The ranching company has allowed natives to use
Gustafsen Lake for many years for summer sundance rituals but this
year a militant group has set up camp, erected fences and cot down t
trees.
r **
Store are also reports of sho&having been fired at RCMP officers *
investigating the occupation. On August il Fisheries officers arrested
two natives who were fishing illegally. The two natives arrested for
illegal fishing were also found to be in possession of prohibited .
weapons, p* l^,\ ^ "7

This situation is very different from other native protests, including


Oka, in that the native occupiers ^o not enjoy the support of any of the
Band or Tribal .Councils in the area. There would not likely be any
local opposition to action to evict die occupiers, unless such action was
judged to involve excess force.

ft &)(*>) ti)

{ f^?f^LU*n* c""*< S6CUT*


i ncls^,5;.;::.i;:;ar:,5wJflet.
1-^:: j-' ^-K* "3-"?*isssti?s ; * r'/fiA'<r'ni.

000002
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur I'acces a rinformation.
/o3 r o y
-2 SECRET

The occupation is on privately owned land and the offenses that may
have been committed are entirely within the purview of the Province.

*/rtJ<V

We will keep you informed of any significant developments.

4db*w*>
Alex ffimdirb

Korwiii/Naon/Iteusci/si

M0*.r:;.-.TO:.ri Jf.y !na,r,|V mniMfwir.

:;^..;'"r1,vvl
- t . i '!,'r'',n
. . : ! l ! J ' f .'S u lonqei
'

. N r. . - . - , ! , ' , ; . r. | } r ) 1 , , r. r f > t f , J ) f ( . . ^ j ^ j , ^
'"' .1 *'.'... l'.'r '"' '?'":',m,,,,l. If.*- rn.

. ."*."'.1.VT-: "..^ril^ fv-v,..;^

000003
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
r de la' Loi sjufrfr'jiayngs a ripfryTQatio
Toronto
Globe and Mail
August 21, 1995 115
>A\ \$dT*

/o$'OS z\oo
Military arms seized
from natives in B.C.
Group camped on hinterland ranch
called outsiders, renegades by locals
BYMEROCKNETIG Jng tbo weekend Out two bdJ
Orltttfc Otfooll* Bum a&s from the wilderness camp
GUSTAFSON LAKE. B.C. - wen arrested oa Aug. It with a west of Williams Lake, the na
Thh bko In th mtddlft of wind weapons cache that could outfit
tive amp is in a remote area.
swept naeblsnd is deemed M- a conunando team.
cred spot by B.C natives, who The Mounties said that the hidden in a grove of trees beside
convene oa its shore each xuro- two natives had a loaded AK-tf the lily-covered lake. When a r*
mer to dance to the sun. 'Bui porter, a photographer and TV
hidden in a grove of trees this assault rifle and a dock pirns cameraman approached the
year is a. camp tf militant Indi semi-automatic pistol 'loaded camp on Saturday, they heard
ana armed with aOtary-ityfe wjih Black Tatoft buBats da* whistles slgnalmif their ap
weapons and referred to by the signed to Inflict maximum da&v proach and were set at the
RCMP as terrorists. age to human tissue. The RCMP camp's edge by three'men, two
In i revelation likely to fur- also displayed knives, machetes, with, bandanas oyer their faces
ther strain relations between na camouflage clothing and a gs> and one who was taking photo
tives and non-natives in the 8.C rote made of piano wire. graphs.
hinterland, the RCMP said char* Located SO kilometres south* PJVWeMt MMM0M/A2

[this RECORD IS DISCLOSED UNOER THE


CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
A C T. . , i
C2 COC'JVSNT EST COMttUHlCMlE EN 1
'"-'.' ?:: A 101 GAMMHSUKi ?'" i
' --"..v-iirOK.

000004
Document Released Under the Access to
"Ifiioimalioh AcU UflCbllhent di^rjnne-en vertu
Toronto
Globe an
August 21, 1995
115

\OD
/03-oC*
Mounties display weapons
taken from militant natives
*> From PaA1 tance. But in a surreal sight on Sat Sugar Cane Reserve, faces seven
Percy Rosette, t native elder who urday, a handful of tourists in camp charges involving prohibited weap
appears to be leading the camp, ers and tracks set up camp a few ons
greeted the journalists and then in hundred metres away from the Indi The RCMP say the natives at the
vited them into the camp, a coflec ans, without any interference. lakeside camp are engaging in par-
tion of teats, teen-tos and a small The discovery of weapons by the amflitary training. Police havt spo
RCMP Is heightening tension In the ken to tome of those at the camp by
Sitting around the fire he ex- Cariboo, the rolling ranch country a radio phone, but when two RCMP
plained that the land they were on where blockades by Indians have officers tried to get near the camp
was sacred and belonged to the Indi angered many non-natives this sum on Aug. & a native man fired a
ans, not the James Cattle Company,, mer. shot, narrowly missing a po
which on June 13 sought to have Since June H, the day after the In liceman's head, said the RCMP.
them evicted. He said he has asked dians were asked to leave the camp, No formal negotiations ore under
to see the ranch owner's property there have been a half-down cases way.
deed for seven years, without result, of bullets being fired at tourists, for "We haven't been in the practice
and thus the Indians own the land. estry workers, cowboys and bund of negotiating with terrorists,1' said
As they sat around a fire, under ing*. Nobody has been m/ured. Supt Len Olfert. tboxonimander of
the United Nations. EC and Six Na Rumours art flying throughout the Kamloops RCMP detachment.
tions flags, Mr. Rosette, four other the Cariboo that Quebec Mohawks "And they dont seem to went to
men and five women, most covering who were involved In the Oka stand talk. But dearly, they're prepared to
their faces, denied having weapons. off are in the area. The rancher who take down anybody who comes in."
They also said that they wanted owns the land, 70-year-old Lyle The NDP government, accused of
the standoff to end peacefully. James, says that two Indians at the /being slow in dealing with block.
though they old say that someone camp told him they were from Oka,' ades. appears to be taking a tougher
but not from their group had the site .of a TOday standoff five stand against fflegal occupations.
fired one warning shot at RCMP. years ago. ArtornayGeneraJ rjftal Oosdnjh
when theycome
' "If they tried toinapproach.
here,* said an The RCMP say the two native promised during the weekend to
men with the military weapons seek an injunction yesterday to end
other of tho natives, Glen Densault, were discovered poaching for a blockade in northwestern B.C. by
interrupting Mr. Rosette, "they're salmon on the nearby Fraser River Gitskan Indians, saying "blockades
out of their jurisdiction. They're car by a team of Fisheries officers. The or bther.acts that ^'convenience the
rying firearms. That's an act of war. Fisheries officers had to draw their -public and interrupt lawful busi
)J we were aggressive they would own guns'to disarm the nauve men nesses are not acceptable." In an in
have got shot yesterday. But we're after one of those charged turned terview, he also endorsed the
not that way. rm not saying we his back and reached inside his vest ROMP'S attempts to oust natives at*
cant be that way../ for a pistol, the Mounties sail GustafsonLake.
. Pilots are being warned to use ex David Pcnna, a resident of nearby ~ ."Ut there be no doubt in the-
treme caution when flying over the 100 Mile House, is facing U charges, minds of every British Columbian
damp and government- and ranch Including carrying a prohibited that the crirninal law of Canada ap-
employees are keeping their dis weapons. Ernest Archie, of toe plies to every centimetre of B.C."

000005
900000

'NCIIVKbOdNl. 1 V S^OOV.T
UnS 3NN2IGVNV0 101 VI 30 fUMA
N3 3T8V01NnOO J.S3 iNSWHOOQ 30
"10V
NOIiVWbOJNI Oi SS330V NViOVNVO
3Hi bSQNn 03S010SIQ 81 Ob003H SIH1

Z' '

(<U Oj re

HSYaaOdNI
S66T 'gi Haawaxdas ana, ni aaxaodan ahoxs aoiAnas 3him do .dan
cwi-e-ci-sv aiia noissiw
dajioaxoHd
HaXYJDIHM/ SNOI JATiael

T\rN0IJ,YNH3JiNI Oi 3DYSS3W SIHJ. QHYMHOJ 3SY31d -TinHNYI HOd


*Nvws/sHivaav TYNiDiaoaY ox aDYSsaw sihj. aHMHoa asvaid .xxoood noa
sciaAHasao sxhoih nvwhh :a>nn Nasavisno
H9- A3N39- H3J,ad HaiNlidS W0H3
otj?- hxsio
100 aa TinHYNi hs woa- lainv vAnoaaa
aos- aAarAaNao acrvoid j;j;oood cidy- xxoxxa- hoy- Nvar axxaHonoji
he>y- aaacrc noio hdy- ssoh ssnah hoy- snaym ohot oaNi
' H O Y- XI.0XX3- Oi

ZO 8 S6d3SST T80HOLA" A3N30 W3


C3
ss
Q 3 J i D 3 i O H d
^O^
UOI}eLUJ0JL}|l| B S900B,|
npaA ua anBjnAjp lueuinoorj / p^iofieaijcjliiw
0) sseoov Ml Jopun peseeiey juewnooQ
zooooo

NOUVWaOJNM y s^oov.i
BOS 3NN3IOVNVO 101 VI 20 niuaA
M3 31QV0lN.'iiSl-JC0 iS3 lNaKOOCQ 30
iOV
NOIlVltUOdNI CI SS300V NVIQVHVO
3Ki uacnn o3So-.o:iq si coo3B sihi

T80HOA XXO 30/WdOIH/l90XXO


T80Z.HOXX Z9SLTSI VLZ/ona

*1

aaxoaxoad isodHOXA omx sovd

uonB@b,|-ES6g3j^<i Jns lo") B| ep


np8A ua en6)nAip lueiunooQ / pv uoijbujjojuj
0) sseoov em Jepun pesea|ay luaiunooQ
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur raocea&Pihfdr-mation.
>I Qepinjnai* <K foreign AJWifc Msvortr om ajiww wranpiw
d * -'nrntOOftal TradO * du Cortmoroo incarnation*!

UNCLASSIFIED

August 29, 1995

EXT 1S07 (13/931

FACSIMILE f Tfa.EQOPIE

If there is any problem upon receipt of this fax, please call 944-9173
S'U y a des problemes a ia reception de cette TeJecopie, priere d'appeler:

to/A: PCO/SWAN/992-2343 ****>' Department of Foreign Affairs and


JUSnCE/BATT/94V2656 /Cajrc^ International Trade/AGH/LORD
DJANDWHITAKER/953-0546
DFAnVJLO/992-6483
DFAlT/BCF/944-0684
CrtyA/flle: Cky/vm* OTTAWA

Fax No J ft* No/ 943-0606


No da UMeopta: Node
tfjfleopte:

Number of pages including this page/Nombre de pages avec cetie feuille;

COM^AENTS/COM^AENTA!RES:

ATTACHED ARE FIRST REPORTS FROM WSHDC/BARBARA UTECK CONCERNING


REPRESENTATIONS AND DEMONSTRATION MADE EARLIER TODAY AT OUR EMBASSY.
BARBARA WILL PREPARE A REPORT ASAP WHICH WILL BE FAXED DIRECTLY TO YOUR
OFFICES.

TH)SRCCOP0lS05CLOSEDl)
"ADM* ACC5S TO lWQW
iC

V '' OE LA ,.oi rAWl-.gVV5 r,c

000008
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
OeOaftmentof FOMiOnAffifC MMttfr* 4<& Attain* WiQbnm de la Loi sur rac/ea^jnfej^rfiition.
and tnXtM*ort Trad* cduCant"McoiRUn>Mi(H\l

UNCLASSIFIED s.19(1)

August 29, 1995

Btnco7tia/eaj

FACSIMILE / T&LgfcOPIE

If there is any problem Upon receipt of this fax, please call 202-682-7735
S'il y a des problemes a la reception de cette tei-Scopie, priere d'appeler:

Te/Ai Kom/D* Barbara Uteek


Wayne Lord
Chy/vtM: DFAIT GtyrVitte: ' Wshdc
fax No J 943-0606 Faanoj . 202-682-7792
No da tefecopiei Node
tfilecople:

Number of pages including this pege/Nombre de pages avec cfctte feuille: 7

COMMENTS/COMMENTA1RES:

URGENT/ FOR IMMEDIATE DELIVERY

W a y n e ; P l e a s e fi n d a t t a c h e d m a t e r i a l l e f t b y P l I ^ t h e P t e e a t a w a y

The three were accompanied by CP and Broadcast Nevis reporters and a group of
demonstrators who had placards condemming RCMP action at Gustafsen Lake.

I met with three (no media present) and listened to their* remarks, They claimed to be in close
and regular communication with the Shuswap people atJGustafson Lake and to have the
authority to speak on their behalf. They expressed their ftesire to see a peaceful, non-violent
solution to the situation and urged Cdn government to make sure a peaceful resolution occurs.
They suggested a promise of nan-prosecution might ba useful. More detailed report to follow.

Please distribute as appropriate.

u-_ ftflb* ffp JL THIS RECORD IS DI3CLOSED UNDER THE


CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
ACT.
CE DOCUMENT EST COMMUNICABLE EN
VSfiTJ OE LA LCI CfcHAOIENNE 5 US
L-Accis \ r.Kfcs.'.sjT'e?.'.

000009
Document Released Under the Access to
Information Act / Dofiumwtcttvulgue en vertu
de la Loi sur-l'acce/arlhroTmatlon.

AD-HOC COMMITTEE TO SUPPORT THE SECWEPEMC NATION


7615 LAKE DRIVE
MANASSAS, VIRGINIA 2111
703-222-7570(FA)0 222-9196

28 AUGUST. 1995 CONTACT:


FOR 1MMHMATC RELEASE JOHNSTEINBACH s.19(1)
703-222-7570

MATIVE DELEGATION TO ^i^V WITttCANADtAN EMBASSY


OVER GUSTAFSEN LArfe CRISIS

A delegation of Native American leaders will meet with Canadian


Government officiate Tuesday* August 29, at Noon in the Canadian Embassy,
501 Pennsylvania Avenue NW to discuss the escalating crisis at Gustafsen '
Lake, British Columbia where a group of tradaionat Secwepemo (Shuswap)
Nation Sundancers is under armed selge* The delegation, which includes Billy
Redwing Tayac, hendetaty Chief of the Pfecataway Indian Nation, Penny
Williams, elected Chairwoman of the ChappaqukJdick Tribe of the Wampanoag
Indian Nation, and Rev. Ambrose Lane Sr, Radio Commentator for WPFW-FM,
wiD meet with representatives of the Canadian Government in an effort to
prevent atragio aiding to the crisis.

While the delegation is meeting with the Canadian Government, a large


group of Native American and human rights activists win hold a picketline
outside the embassy. Representatives of the Washington Peace Center, Native
Youth Alliance, Shundaha)r.Gray Panthers, Association Nacronal Indlginea de
El SaJvadorfANlS) and Conversion to Reclaim Earth In the Amencas(CREA) are
among- the groups who wiD be making statements during the demonstration.
Louise FremWh-Ranfirez, Chair of the Gray Panther Taskforce On Peace,
Justice and Environmental Action declared; "It is incumbent upon all who
respect the rule of tew to abide by the treaties affecting Native Americans. We
call upon the Canadian Government to quickly agree to a negotiated settlement
to endthe crisis, followed by a futt legal hearing on the land right issues
Involved.*

*-3<K
THIS RECORD IS OISCLOSED UNDER THE
CANAOIAM ACCESS TO INFORMATION
ACT.
CS DCCUMSNT EST C0MMUN1CA3L? r"
\!?3TU DE LA LCI Ci':AOiENKT

000010
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur raco^^'ittf/rjtgtion.

PRESSRELEASE
tfiffH*tfct*fipKfadiabti.-lirJ2WPka Sjri'*Mi2lfa'i3Pfl^M-bc{]81)flM7M

For Immediate Release

Date August 29,1995


Contact: PcrutyGamblc-Willliains
Phows (301) 422-7497
Fttc (301) 422-2721 this accord is disclosed under the
CANADIAN ACCESS TO .INFORMATION
ACT.
CE DOCUMENT EST COMMUNICABLE EN
VERTU DE LA LOI C4NA0I5NKE SU3
L'ACCES A LV^FORtfATSOM.

Native People Protest Injustice To Shuswap Nation Sundaneers ""

Washington D.GThe OttT^ac^ddicfc Tribe of the Wampanoag Indian Nation of


Massachusetts have joined oihef Native People and supporctrs to protest the
inhumane and insensitive, actions of the Royal Canadian Mounted Police who have
attempted to squash the dvil liberties and religious freedom of the Shuswap Nation
Surtdancers at Gustarson Lake, British Columbia.

For yean a Sundance, a traditional Indian religious ceremony, has been, held annually
at Gtetafson Lake by the Shuswap Nation. The coroanywHch is celebrated on
unceded Aboriginal land was violently disrupted in an attempted aimed eviction by a
a local ranch owner with the full support of the Royal Canadian Mounted Police who
have established an armed blockade to choke off Simdaneers -who have refused to
leave the site for the past two months.

The C^ppaquiddick Tribe of the Wampanoag Indian Nation implores the Canadian
government to reason and not react, to protect and honor the civil liberties of the
Shuswap Nation Sundancezs and not abrogate their right to religious worship in their
traditional ways on their native land We are dexennkxed that peace must prevail and
Native People not be trampled once again as they seek to live their cultural ways.

000011
Document Released Under the Access to
Information Act LDoajment divulgue en vertu
de la Loi s/rVa^&sAjSnformation.
s.19(1)

AD-HOC COMMITTEE TO SUPPORT THE SECWEPEMC NATION


7616 LAKE DRIVE
MANASSAS, VIRGINIA 22111
703-222-7570(FAX) 222-9196

PROTEST IMMINENT SLAUGHTERS NATIVES IN BRITISH COLUMBIA

WE ARE HERE TO PROUST THE IMMINENT ARMED ATTACK BY CANADIAN AUTHORITIES ON THE
SECWEPEMC NATION SUNDANCE AT GUSTAFSON LAKE, S.C. OUR GROUP INCLUDES THE
WASHINGTON PEACE CENTER* GRAY PANTHERS, CONVERSION FOR RECIAIMING EARTH IN THE
AMERlCASfCREA), PiSCATAWAY INDIAN NATION, NATIVE YOUTH ALLIANCE, THE CHAPPAQUITC
INDIAN BAND, AND SKUNDAHA1.

ACCORDING nW^^W^\^^ SECWEPEMC NATION SUNDANCE WE ROYAL


CANADIAN MOUmiO*POQfcE(RCMP) HAVE INFORMED THE MEDIATHATTHEY 'INTEND TO
OVERCOME RESISTANCE WITH FORCE AGAINST MY CLIENTS AT GUSTAFSEN LAKE- UNLESS.., MY
CLIENTS CAPITULATE UNCONDITIONALLY.' THE POLICE HAVE ESTABLISHED AN ARMED BLOCKADE,
AND CUT OFF ALL COMMUNICATIONS WITH THE SUNDANCE.

UNTIL THIS SUMMER, THE ANNUAL SECWEPEMC NATION SUNDANCE AT GUSTAFSEN LAKE, B.C. HAS
BEEN HELD WITHOUT INCIDENT FOR YEARS.. FOLLOWING AN ATTEMPTED ARMED EMCTIQN,
SUNDANCERS HAVE NOW OCCUPIED THE SUNDANCE GROUNDS FOR THE PAST 2 MONTHS,
REFUSING TO LEAVE THE SITE WHICH IS LOCATED ON UNCEDED ABORIGINAL LAND. THE
SECWEPEMC NATION CONTINUES TO SEEK A PEACEFUL SOLUTION TO THE CRISIS BASED ON THE
ROYAL PROCLAMATION OF 1763 WHICH STATES: CANADIAN LANDS "NOT HAVING BEEN CEDED TO
OR PURCHASED BY US(THE CROWN), ARE RESERVED TO THEM(THE NATIVES), OR ANY OF THEM, AS
THAR HUNTING GROUNDS."

DESPITE REPEATED INSTANCES OF ARMED VIOLENCE AND HARASSMENT DIRECTED AGAINST THEM,
THE SECWEPEMC NATION SUNDANCERS ARE DETERMINED TO SETTLE THIS DISAGREEMENT NON-
VIOLEOTLY IF ATALL POSSIBLE, BUT HAVE VOWED TO RESISTANY EFFORT ON THE PART OF THE
CANADIAN AUTHORITIES TO FORCIBLY REMOVE THEM. THIS IS THE LATEST IN ASERIES OF ATTEMPTS
BY THE CANADIAN AUTHORITIES TO ABROGATE NATIVE RIGHTS,

ACCORDING TO I|^ THE PISCATAWAY INDIAN NATION. -HOW CAN THE


SUNDANCERS BEXWiED SQuWTEr^WHEN THE LAND THEY ARE ON IS UNCEDED TERRITORIAL
LAND? PEACE AND JUSTICE LOVING EVERtWHERE SHOULD SPEAK OUT LOUDLYTO PROTEST THIS
IMPENDING TRAGEDY/

Urgent calls are requested immediately to Premier Harcourt


(604-253- 7905, fax 387-0087); Sgt, Montague (604-395-2456,
pager 977- 10*47); Attorney General Dossanjh (604-387-1866
fax 387-6411); Canadian Embassy 604-682- \'/M^o .s disclosed under m
CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
ACT.
ICE DOCUMENT EST COMMUNICABLE EN
| VERTU DI LA I.CI CAMAD1ENHE 5UR
f r e t ' h i " . ' . 'r r r i n I /

000012
Document Released Under the Access to
Information Act / Doc/f)e'fad//|fiue en vertu
de la Loi sur I'acces

URGENT ACTION - RCMP TACTICAL FORCE MOVING INTO


SECWEPEMC SACRED SUNDANCE GROUNDS. LAST STAND AT
GUSTAFSEN LAKE?
THOW HAGWELTH EDENSOO.fTHE SOUND OF MANY COPPER SHIELDS
- SO BE rr THEIR WORD IS CAW) A HEREDITARY MATRIARCH OF THE
HAIOA HIGH CHIEFS MS^^^^ THE s.19(1)
KOOTENAI NATION, AND SUPPORTERS AND ALLIES OF THE
SECWEPEMC DEFENDERS WISH TO REUr THE, FOLLOWING URGENT
COMMUNIQUE;
URGENT ACTION: GUSTAFSEN LAKE,
August 27, 199S, il:45pst
As of 10:30 pm a large convoy of RCMP tactical squad was filled
passing through the,RCMP checkpoint on route to the Sundance
grounds in Gustafsen Lake. Supporters believe that a massacre is
immanent. The politicians must get involved NOW,

Radio phone lines were deliberately cut by the RCMP 48 hours ago ia
at which time crucial negotiations were proceeding betweeni^^
^w^T^m^^w^mmri^n^wmK vj T ^ , . * _ -dra^HI&HiaS^illBlfcMfci1!
JBfife^rfTffiSdthe spiritualSuhdancers. At Sam pst
Sunday August 26, Staff Sgt. Montague told media that cutting the
Jgdrtipiplbt^s, communications, including those with their counsel
JiSllwiRPlwas an Integral component of the operational plan.
The radio phone to the Sundance camp must be restored
JMMEDIATELY so that a peaceful resolution can be pursued* We
call on the world to stop the massacre. Urgent calls are requested
Immediately to Premier Harcourt (604-253- 7905f fax 387-0087);
Sgt, Montague (604-39 5-2456, pager 977-1047); Attorney
General Dossanjh (604-387-1866 fax 387-6411); Canadian
Embassy 604-682-1740
THIS RECORD IS DISCLOSED UNDER THE
CANADIAN ACCESS "0 INFORMATION
ACT.
CE DOCUMENT EST C0KMyS'!CA5L5 EN
YERTU DE LA LOI CANAPE'*'is ;-'ja
L"ACCES A L'trirORKATfO^

000013
Document Released Under the Access to
Information Act / L^QinJae/fjvulgue en vertu
de la Loi sur I'acces a Pinformation.

GUSTAFSEN LAKE
ARC Calls for a PEACEFUL RESOLUTION

The Aboriginal Rights, Coalition, a national coalition of Churches


and Church bodies working in'partnership and alliance with both
Aboriginal organizations and regional network groups, asks that
the appropriate federal and provincial Ministers, who are
responsible for the decision making processes and structures of
the RCMP and other police forces, review ALL relevant policies to
ensure a PEACEFUL RESOLUTION to the current protest at Gustafsen
Lake, B.C
ARC calls for the RCMP to pull back Immediately and for the
federal and provincial governments to immediately take steps
towards resolving this situation through a process of mediation,
rather than continuing the destructive practice of responding to
Aboriginal resistance with extensive police force.
The lives of Aboriginal people in Canada are marked by constant
struggles against various forms of violence cftected at them from '
all sides. The recent RCMP action in B. demonstrates that the
governments are not yet ready to abandone antagonistic positions
and tactics that increase the possibility of violent outbreaks.
Until a fundamental change of attitude occurs, whereby governments
begin acting in good faith, the threat of violence remains.
For More Information: kf Jditt.V
j!F TM^I' "!-r;i(i.<
(613) 235-9956.
\b Ul('{ *. ^!;!!J^L'iiif,1.,!'ii!,!.fMii?,j*il

s.19(1)

THIS RECORD IS DISCLOSED UN"R TH<=


CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
ACT.
CB DOCUMENT EST COUHUillCABl* EN
VcRTU OE LA LOI CAKAD.'SKNE SUR

[ I'ACCES A L'lMFORMATJOM.

000014
Document Released Under the Access to
information Act / Docijjjnent dlvylgue en vertu
de la Loi sur I'acces zWrnfflemn.

mmussmi
>JK4C* aJH> HARMONY WITS AS,L OP CX RATIOS"
507 P-ST. NW.. flAOTIROrfa. DC 20001
(202) 598-0912 PAX: (20b) S88-531S
The Canadian Embassy
501 Pennsylvania Ave- NW
Washington B.C.
202-6S2-1740

s=rjama=
THIS RECORD IS Dl

Re: Shecwepemc Nation Sundance standoff act *CESS '"Nation


To the Canadian Ambassador, WmTlf "I'ICnTU
!ST0E LA
COttMt"c^E en
101 CAMAOISNN* SUB

we at the Shundahai Netwcrfc are eztre^^^z^^^^i^


escalating and possible violent crisis that has developed at
Gustafsen Lake in British Colombia between the Shecwepemc Nation
Sundancers and tha Royal Canadian Mounted Police.
It is our understanding that the Bhecwepeme Ration has held
their Sundance on these grounds for several rears without any
trouble. It is also our understanding that while these lands ara
considered "privately owned1' they are in reality unceded
aboriginal lands. The Shecwepemc Nation should have unrestricted
access to their traditional lands to perform their spiritual
ceremonies which are an inherent part of their culture.
The Sheevepemc have declared their willingness to enter into
negotiations with the Canadian Government to resolve this standoff
but they have also declared that they will not allow themselves to
be forcibly evicted without resistance.
He demand that the Canadian .Government enter into direct good
faith negotiations with representatives from the Shecwepemc Nation
to resolve this crisis. We demand that the Canadian Government
publicly state that it will not use violent force to evict this
group of spiritual Sundancers.
Beth the O.S. and the Canadian gpverawents have been faced
with situations like this in the past that have ended needlessly in
bloodshed. It is time that ve learn from the mistakes of the past
and vov to work together so that these mistakes are not repeated.
We would appreciate a response from the Canadian Government to
this letter stating your plans to resolve this crisis.

Yours in Peace*
w '!."' 'II. ,-.:, iFn~IM^\T!5T3r ^,il#t,r-JiSIRMtnTiffiUUni

W&'^tW'WW^;
s.19(1)

000015
Document Released Under the Access to
HU* Jtf "SD J. i C^MP i Ur M1 I HKat-i
InformationNl Gtocur*rent divulgue en vertu
Department o Foreign Affaire Minietere dea Affjlree otrangeres de la Loi su/!cgs a r/iformatfon.
! And intomiOiorval Trade el du Commerce international

UNCLASSIFIED iis
/
August 30, 1995 ^
$ P

EXT 1607(12/93)

FACSIMILE / TELECOPIE

If there Is any problem upon receipt of this fax, please call 944-9173
S'i! y a des problemes a la reception de cette telecopie, priere d'appeler:

To/A: PCO/SWAN/992-2343 From/Do: Department of Foreign Affairs and


JUSTICE/BATT/941-2426 International Trade/AGH/LORD
D1AND/WHITAKER/953-0546
SOLGEN/FARR/993-7062

City/Vifle: City/Vm* OTTAWA


Fax No J Fax No J
No da t&lfeopte:
943-0606
No<to
tfifteopte:

Number of pages including this page/Nombre de pages avec cette feuille:

COMMENTS/COMMENTAIRES:

ATTACHED IS REPORT OF MEETING AT WSHDC MISSION CONCERNING US


INDIANS/GUSTAFSON LAKE. BARBARA UTECK TRIED TO FAX THIS INFO BUT APPARENTLY
THERE WERE TRANSMISSION PROBLEMS. FOR SOLGEN/FARR: I AM ALSO INCLUDING
MATERIAL WHICH WAS FAXED TO OTHERS YESTERDAY.

THIS RECORD IS 0ISCLOSE0 UNDER THE


CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
ACT.
C DOCUMENT EST COMMUNICABLE EN
VERTU DE LA LOI CANADIEKNE SUR
L'ACCES A L'INFORMATION.

000016
Document Released Under the Access to
Information Act / Dofuampnt jtolgue en vertu
de la Loi sur Pacce Lion.
s.19(1)
ielive^ ^ate : Wednesday 1995 August 30 10:19:06
nessage-o.d :
151: uteck*barbara*bu$$wshdc. 02$gc+eaitc. aecec$$ telecom. canada$ca
send date : Tuesday 1995 August 29- 19:01:37

Erom : UTECK Barbara -WSHDC ~GR


cuteck*barbara*bu$$wshdc.02$gc+eaitc.aecec$$telecom.canada$ca>
:o : LORD Wayne -AGH
clord*wayne*wll$$extott.l5$gc+eaitcaecec$$telecom.canada$ca>
-c : PI CARD Genevieve -BCF
cpicard*genevieve*glp$$extott. 07$gc+eaitc, aecec$$ telecom. canada$ca>
CRETE Jacques -NFX
terete* j acques* jrc$$extott. 13$gc+eaitc. aecec$$telecom. canada$ca>
COLLI Terry -WSBDC -pa
ccolli*terry*r$$wshdc. 02$gc+eaitc. aecec$$ telecom. canada$ca>
LEMAY Michel -WSHDC -PL
clemay*michel*mbl$$wshdc. 02$gc+eaitc.aecec$$teleconu canada$ca>

subj ect : US Indians/Gustafson Lake

Importance : Routine
Sensitivity : UNCLASSIFIED

3y Fax to: PCO/Graham Swan


DIAND: Marilyn Whittaker
Justice: Fred Caron /
3olGen:Tim Farr

THIS RECORD IS DISCLOSED UNDER THE


CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
ACT.
C? DOCUMENT EST COMMUNICABLE EN
VERTU DE LA LOI CANAOlSMUs SUR
L-ACCc5 A L'JMFOPKA'ION

PLEASE NOTE: Since sending following message earlier, have learned that Emb
spokesperson spoke with CP following mtg and provided them with what emb
had said.

. >'"', ]WW\hT HW^WY " T'PHI" 5nillll". "",,li|i,'1,i7j"M


Summary: Met 29/08/95 at their request with \-|tjti;ls * 1 j||i; 'AifV-f of
iiflw

000017
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulque en vertu
s.19(1)
de la Loi sur Faeces ar^i^rnafiSl.

. a c a w a y N a t i o n . U n C C ' t h , ' ^ * i . . " , , " " . ' X l ' ' * * ' V. 1 * 7 i W


Pi 11m
Kit Jlw^'^;M1,fte1 .^PHP*J "**';.Their purpse in
rig with Embassy was to express their hope that the situation in
fson Lake be resolved peacefully and in a non-violent manner. They were
panied to the Embassy but not to the meeting, by a group of
ximately twenty demonstrators, some of whom carried placards denouncing
.CMP involvement in Gustafson Lake. Cdn media , (CP, Broadcast News and
TV) were present but did not attend the meeting or speak with Embassy
rials after.
-1: IliKNlliR^SH wae the primary spokesman for the group. He explained
he was in extensive and direct communication with the First Nations
le at Gustafson Lake and that he had the authority to speak on their
If. He said, n We're seeking a peaceful, non-violent solution to the
at ion at Gustafson Lake". He said the people on the land which he
rribed as "unseated landn are not terrorists, not squatters and they do
want themselves or any RCMP or Cdn citizen to be harmed but they are
cing a just solution to this problem.
PSiPIi
2f IJiHllfe. '11
yilli^ltold
Emb that the Shuswap people had requested to see a deed to
land for the James Cattle Company but this has never been produced* He
d that according to the 1763 Proclamation by the "Royal Family" the land
ongs to the Shuswap Nation. According tO|Sgpp| the Shuswap people
.Id like to see a neutral negotiating party'or an international court
:ide if their claim is valid. He added that the Cdn government has
ippressed n their religious rights and they feel strongly that their
.igious rights supercede the rights of cattle running around on sundance
mind. He mentioned that some people have said the beliefs of the
digenoue peoples are "pagan" and this is incorrect.

IWlPlBllisaid' "We're here to state that the world is watching the Cdn
eatment of its indigenous people at Gustafson Lake. Cda has a severe
.dian problem with situations like Oka and numerous blockades. Cda should
.t down and figure out a policy eo everyone can be treated equally". He
:en went on to say that the indigenous people at Gustafson Lake fear that
.iey will be prosecuted on weapons charges and that he li^||||and the
ndigenous people at Gustafson Lake believe there shoulH"1o^no prosecutions
or the*stand they have made. He said they are standing up for their
eligious rights which have been ignored by the Cdn government. He said the
undance is an important part of their DNA as indigenous peoples as it is
or indigenous peoples in Central and South America as well. He concluded
y saying they do not want to see "lunatic" action on either side.

ww^mixmmrmrw the others chat tothethe


Cdnsituation,
government also wished to see
peaceful arid Ron-violent solution' trtoasecwiej wsmosto under the
CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
ACT.
CS DCCUVCNT EOT CCMM'JNiOABLE '

j VERTU D= LA LC'i CAKA-MS*'!'*

000018
Document Released Under the Access to
Information Act / DoajJG^di^tatie en vertu
de la Loi sur I'acces a IWomtettoTR-1^1)

sncou_er -I by the negotiations which are underway with the involvement of


. I also explained the role of the B.C. government and
r.he R.C.M.P. as the contracted provincial police.

I n t h e E m b a s s y l o b b y, a r e p r e s e n t a t i v e o f t h e w h o
accompanied the group to the Embassy told another Emb official of her
rhurch's support for the indigenous people at Gustafson Lake. The
demonstration continued for some time following the meeting on the sidewalk
outside the Embassy but did not appear to be attracting much attention from
passers-by.

te will wish to monitor developments closely, especially in light of Chief


lercredi 8 visit to Washinjit.o.n^on.^geptember 15 .

THIS RECORD IS DISCLOSED UNDER THE


CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
ACT.
CE DOCUMENT EST COMMUNICABLE EH
VERTU Oc LA LOI CANAOiSNNS SUR
L'ACCES A LU'fORM HI OH.

000019
o
CM
O
O
O
o
O
4J
^5
jEy CQ d UJ z = (X

9 Bill! "*"' r-l

O
x
*- -0
ec -<
uj a
tu
UJ
3
to

U I
B h - fl l -H S 0 tr r
Z
T
H
A l!*^:j .3 H
55 U0.
= c> Ui
0 2 ZZf O
ut *r
3C j- z
Oj iiM rt TJ CO
0 0 2E
C ^ ' :~i rt -rl
* "
O
O 0 -'
-rf 'O^y k! (tf rt <2 co
>
u m 0 CO
s- * 0
S*^! CO
a ro &rl CD co O tu
Ti Z < t : y
0 I-1 AJ SgSri B a 0
t r
z T~

aj rH tI pPi (O a 0 z
0 5
UJ
3
0 ^
J

1
riSITi,i * r t J l * s 3 ' H <"".. L'J _ 0 to I
sk^sf- O p~f'iH =.!! rc a 0 T> " 1
l ' < ?^ d 1k'~ O _J-SB^. CO 5 k : 0 1- > 1
ra> a) f"-^
u X. " I
01
^S-J
=-=? A M " " w
&2 _
^%~ 1
1
x * 0
- 0 c 0 * Ji
ui *r 1

nj.
4J O tJi-A 1 __
I t Q * n x * 2ss
? s ~ i ~^O CQ -rl ^~**~f
3 5 *-
E^~ a > c o t o 0 ^c"^-"
^ ^r-UJ 0 JJ flj 4J
= = ^ 5 *:m ni rt a) p5!
zzdMi
U O fl J to pg.
TJ <0 <D Ph Jh OJ ^*?
(!) M .rt ^ U S^-r
H ft O >i O &~~r~
r-4 ft >i S ,0 rt &Tj-
(ti td nJ oj a s^~~
O 0 ri d fj
i H
r l M W 0 OJ -H Ji tn r H
0) U H ttf -H rt
tr 4) W 4J H O
M Ti rt
- J* J* O
a aj H r t <J t i fi U M

aj
H g
O
H
fl J O
.Q AJ 0 W AJ
O -rl
oj
a 2
rt (0

Q>
0
O aj
6 ns 'o* e jj h
tn at ns
A a
0)

at
iirt CD
3 <) -H ?r^D
4J iH jq OtgggO
AJ AJ
AJ
O
AJ rt H& O Pm 2 io rt tJ wlssi <i) O
03 3 ' H O 4J U <U g^'O H O
m 6 dj ^ *o^^
3 } j
3; 3 f f H
CQ S fc Eh
a
0 ( u Q ) fl J ^ S - X - S ; * r l
AJ AJ
m
<D (0
H q A 0B3 Ol JJ
B CO AJ O 45l^rH Ol fj
(0 CQ 2 <D
3 3 a) pS ID g
(d O ( a . ^ " - " i h g
U to 4-1 (9 Pi IB O CO O
O rt jjj a) H O
o AJ rl S > AJ j q
>1 (0
n 01 4J M O -rl
0 -H 0 3 G
su a) j3
+3 O oitn b
A
el eil m
ne c ^
AJ 8 -H B A U> -h d
o 0 b a v n
B *-
tJ3
o to
3
fa
U -H Jd 4 H
OiO) O psiEri W w
^
0
0
a> 01
Q
U o u .o q> n aj m ^ w T}
rt
3
CD
B 4>
M CO
S
CQ 5 rt cJ pi^
Tl -r4 S^Sf rM -^
d
1-1 0.
~ -* -% Document ased Under the Access to
[&<*> ~ ^* ^"Information feffl dWfaue en vertu
de la Loi siBlt^o#n# IMTe^fi*^}

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL ANO ' h . G R E F fiFEi R


E RO
Olt//CCO
ONNSSEEl ll L PPRRI V
JVE E f fi r n
SECRETARY TO THE CABINET E C R E TA I R E D U C A B N T ^ C r | ^ j Q Q C

s.21(1)(b)
i 'MlMft
Septater 13, ^f\04fZi

MEMORANDUM FOR THE PRIME MINISTER

UPDATE; ABORIGINAL HOT SK>TS


(For Infonnation)

SUMMARY

Gustafsen Lake remains very volatile as there was another shooting


incident last night. One Aboriginal was apparently wounded and
another person is missing. Further attempts to find a peaceful
resolution continue, but RCMP patience is wearing thin.

* kU l ~ faU usA-Kd0"

Background

When a pickup truck from the Camp Cf^ O^ftS) 7)


lj it Gustafsen Lake, an
exchange of gunshots ensued with natives resulting in one native being
injured and another missing. Last night, a Shuswap Elder came out of
with two of the occupiers. Both were immediately arrested
C A N A D I A N AW B s c t o
..,*,??.. intpxrj^todytjy-ttiei^ "" *i
A r r " - f c * - ! 0 I N F O R M AT I O N Neiwitnsfanci'W ;> se:utv ^a^^as I fc.
| ACT ",,vn ar>poa>!rn) o^ ifis vju"J, .
tion ccitairset! r.eism is :.*.
classified.

NortoMteYM my\?i cow rt*

000021
Document Released Under the Access to
Information Act /^ocorienA dk^ulgue en vertu
de la Loi sur raccer ^irwwetion.

-2- SECRET

** /W * he RCMP corLflrmed that they are still in


contact with the occupiers.

Prior to this incident, Shuswap leaders were trying to negotiate a


peaceful end to the stand-off. They were able to escort out two further
members of the Camp last night and both are now in police custody.
Today, the lawyer representing the people at the Camp lost his appeal
before the Supreme Court of Canada.

A^ f- g&ku+d'

Nciwitr.sta.'iainy ?mv sncuiiiv tviafhifwji THIS RECORD IS DISCLOSED UNDER THE j


appearing oa mis lecotcl, uv> iniotma*
tbn contained tiersm is no longer CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
ctes sihed. ACT.
CE DOCUMENT EST COMMUNICAOLE EN
Ncncnstant toute ccto de r6curH6
figurant sur c:s o'j-'.-urnsnt. iss rcn- VERTU OE LA LOI CANADIENNE SUR
sfiignsmenis qu'> concern >-ow; c'fcsst* L'ACCES A LWORMAT'ON.

000022
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur I'acces a reformation.

/03-zy
-3 SECRET

M*f- rtKwniwf^

The full impact of the death of an Aboriginal person is still being


weighed by many Aboriginal groups. It remains to be seen how much
this incident will change the balance of power between Aboriginal
politicians and traditionalists and warriors who are against
accommodation with the broader society. It is expected there will be
further demonstrations.

Nixon/HimeLfarb/cl


s
nu iowjw
tonoDsiar;
str. -'(!e

000023
Document Released Under the Access to
Information Act / Dc/wrnnt djyujfijfeie en vertu
de la Loi sur I'acces SthSforrffat
CLERK OF THE PRIVY COUNCIL A NO a G R E F F i C R O U C O N S E l L P fl l V E E T
S E C R E TA R Y T O T H E C A B I N E T S E C R E TA I R E O U C A 8 I N E T

f>CO BCP

SECRET
Original /(7r?3Q-/
Copies

SEP -11995

MEMORANDUM FOR THE PRIME MINISTER


/}M

UPDATE ON NATIVE SITUATIONS AT


GUSTAFSEN LAKE. B.C. AND BRANTFORD. ONTARIO

(For Information) s.19(1)

SUMMARY

Groups of dissident natives in British Columbia and Ontario are


continuing to occupy property illegally. Resolution of both situations
through negotiation seems possible, but may take some time.

At Gustafsen Lake, B.C., the situation remains tense and potentially


volatile, but it has improved in the past few days. Some dissidents
have left the site. While discussions with i&t X W SI did not
ItfJ. - tl > tutu i I'l if

produce immediate results, negotiations are continuing and there is still


hope that a peaceful settlement can be brought about. The RCMP, as
the provincial police in B.C. is dealing with the illegal occupation as a
law enforcement matter.

r *" i /*ft)r^ i ttft)(*)crn) 7

Gustafsen Lake. British Columbia

CANAO'J
A^T
| N n r : o r > s ; s n } ! R u l b , : c i r. , : , . . . / . , . . . . ; . , , !
C r^Cl'V^UT EST COMMUNICABLE ffJ
,-?,ri' LA '.Oi CA^AWSHSiP.
c;r

000024
Document Released Under the Access to
Information Act /Document divulgue en vertu
de la Loi sur PaocO^'iRfetofetion.
-2- SECRET

The matter is essentially a question of enforcement of the Criminal


Code: the RCMP, as the provincial police force in B.C., is under the
jurisdiction of the B.C. Attorney General, Mr. Ujjal Dosanjh.

A. you are aware, r 7

_ -* <Z9fty*.Ci) -> s19<1'


L~ / The armoured personnel carriers and military
personnel, which are now m place at a staging area m Kamloops, B.C.,
are not armed and will operate strictly in a defensive role in support of
the RCMP and to provide the police with protection.

The situation is tense but has improved over the past few days. Some
dissidents have left the camp. Negotiations are continuing. The
intervention offiSHK&fcA although producing no immediate
results, served to demonstrate to the dissidents that their demands would
not be advanced through violence. The lawyer speaking for the group is
again engaged in the process, and, despite his rhetoric, is not considered
by the RCMP to be intent on derailing the negotiations.

The RCMP considers that, bailing any unforeseen developments, a


negotiated end to the stand-off can be achieved.

io corona)

u ~~r,o >.i osseins u^otR^J \


^> a: ; = *: to t s ? : * - - j AY; w * j

. . ... - v-*'",v.,;.M*.iL '<** '


. , . . - i

000025
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur r'ac/Q^lnMrflSion.

SECRET

r
Morgan)

PCO Comment

r "7

^i ay<J)

Conclusion

o We will brief you on further developments in the two situations.


Original slor.ad by
Ronald Bilode&U
a signe I'orlginal
Jocelyne Bourgon
Brunette/Elder

THIS .RECORD IS 0ISCLOSE0 UNDER THE


CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
ACT.
CE DOCUMENT EST COMM/MCASl* "

Sn?^, f0Uf0 W* * ***** ""Ti; ^ ia -si cAsAr-SMw":

000026
Document Released Under the Access to
sep 14 -as 09:23 from inacsparl REL/6KIEF to pco-nixon informal?PM& Document divulgue en vertu
de la Loi sur I'acces a /Btf3rrn#8Bn.

Thellrmed occupation of privately-owned land at Gustafsen Lake is a


provincial policing matter being handled by the RCMP, the contracted 8-19<1>
policing authority.
The dissidents do not have the support of the local Tribal Council nor its
constituent First Nations.

leave the site.

Officials from 'my department and the Province of B.C. are following the
situation, but neither plans to become involved in the policing matter.

I'applaud the RCIvL?\? efforts at containing the situation while seeking a


peaceful end to the illegal occupation.

Gustafsen Lake
Gustafsen Lake
ttACKQROUNO

Approximately 20 armed Natives, calling themselves the Defenders of the Shuswap Nation, have illegally
occupied an area cf the ]*a -.r, Gitrle Company ranch, on the shores of Gustafsen Lake, about 35 miles west
of 100 Mile Howe. They nave been joined by about 10 non-Natives who call themselves supporters of the
sovereignists, TneNatives my ;zey are emending sacred sundance grounds which had been used for
sundance ceremonies under an jxpired four-year agreement with ranch owner>'??Jfh7fiff[vSl On
August 30,1995||||H||f!|i$fpi$ned an agreement with the Canoe Creek Indian Band, a member of the
Shuswap Tribal Council, promising the continued use of his1 land for sundance ceremonies for at least
another two summers.
Several of the dissidents belong to local First Nations; at least one is an elder from Adams Lake. However,
area First Nations making up the Cariboo Tribal Council have unanimously condemned the occupation.
All of the northern Shuswap tre understood to agree with this. B.C. Attorney General Ujjal Dosanjh has
said, "Gustafitn Lakt -as aothLig co dc wish Aboriginal land-claim issues.M
Dissident Ntfive.? haw* 'in.i on we RCvf** severe, times since June. The latest incident occurred' on
September 11, risu!r.i& ii *.hrsi: ir.juries :: ps*:p).e in the camp. Two dissidents were also arrested at the
RCMP security boundary.
DIAND and ?&iniiuy ;> .v-c -i^'isd Ai':.: -:z :.ci.ds are jointly following the events.
Ridings: Nelso-i SWis, Ka/nloops (NDP) Dairel Stinson, Okanagan-Shuswap (Reform)
September 12,'* 595 " v b rv ' G U S TA F S E N . H R
JeffGoIdie __ <'6<V) 666-5*?$ John Watson 5^4)666-5201
"T^n IS 0ISCLOSEO UNOER E

lT.-PTU
' " "OF
' * .LA
; . .101
. CAHA3UH.lt
'TION. i

000027
Document Released Under the Access to
Information Act / Docurr/<enBdiv8@ue en vertu
de la Loi sui I'duusb d l/iifujiiicilion.
BF: - - / '
Office of the Cabinet du A.R. 09.
Prime Minister Premier ministre
f t
\ \ \ o ^
Stf \*

CORRESPONDENCE TRANSMITTAL FORM


FORMULE D'ACHEMINEMENT DE LA CORRESPONDANCE

Name of Correspondent/Norn du correspondant:

Alberto Saldamando, General Counsel


International Indian Treaty Council

Accession Number/Numero de reference: 52510101

Route to/Acheminer a:
PCO/BCP PMO/CPM Other/Autre:
Clerk* s office/Bureau Personal & Political /Personnelle et D
du greffier (CLR) D a politique (JMF)"
ECU/SCHD ttr Appointments/Nominations (PDC)
Press Office/Bureau de presse (PAP) D
Chief of Staff/Directeur de cabinet (JMP) D
Constituency/Circonscription D
Scheduling/Agenda (MRM) (JC)
Action/Mesures a prendre: Reply or action as appropriate/reponse ou mesures <\ prendre (Z)IT
Advice/Avis

Note/Remarque:
THIS RECORD IS DISCLOSED UNDER THE
CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
K Z T. ;
CE OCCUMSNT EST COMMUNICABLE EN
VPRTll HP I a Iftl fiAilAniEHMP SUR
L'ACCES A I'INFOSKATIQfl.

Info Copies/ Copies pour information


PCO/BCP PMO/CPM Other/Autre(s):
Clerk's office/Bureau / Personal & Political /Personnelle et UK
du greffier (CLR) Wr politique (JMF) D
ECU/SCHD D Appointments/Nominations D
Press Office/Bureau de presse a D -
Chief of Staff/Directeur de cabinet a a
Constituency/Circonscription a
Scheduling/Agenda (MRM) (JC) D (3^EC
ECU/ SCHD

Date of Action/Date de" transmission: September 8", 1995


Qv&

000028
Document Released Under the Access to
From : IITC PHONE No. : 415 512 15*formation^UPi?^^^#HuiP# en Vertu
de la Loi sur I'acces a rinibcmaJ'
s.19(1)
INTERNATIONAL INDIAN TREATY COUNCIL
INI-OHMAI ION OhHOL
SA MINT ffmtCT *400 OAN FFLANOI$COfb/:9IOB I fl , n .
TELEPHONE: (415) 51M501 J * -' ' U I \j \ t
PAX: (415)512 1507
EMAII PFAOF NFT IITC

September 7, 1995
Premier of Canada Jean Chretien
fax; (613)941-6900
The International Indian Treaty Council (IITC) hoc been recognised
since 1977, as a category II Non- Governmental Organisation (NCO)
with consultative status by the United Nations. In this capacity,
tho IITC ia concerned with the observance of the human rights and
fundamental freedoms of Indigenous Peoples throughout tha Americas
and Pacific Islands, including Canada.
We are informed by the En'owkin Centre and other Indigenous groups,
of a confrontation at Gustafsen Lake/ British Columbia, between an
unarmed Shuswap older attempting to keep cattle from defecating on
Sacred Traditional shuswap Lands and fifteen armed cowboys sent to
forcibly remove him. The situation has now dangerously escalated
to a confrontation between group, of Indigenous men intent on
protecting their sacred Lands and both the provincial and federal
governments. The initial injection of governmental force, heavily
armed police swat teams, has now escalated to a siege of federal
Royal Canadian Mounted Police (RCMP) in armored personnel carriers.
The sound of shots was reported-at the site on September 6 and 7*
1995. A12 communication with the besieged Indigenous People has
been cut off by the RCMP.
We are further informed by the Indigenous Environmental Network and
the Mohawk National News Service that on Wednesday, September 6,
1995, at about 9:30 pm, the Ontario Provincial Police (OPP) opened
fire on a group of unarmed Pottawatimi and ojibway men, women and
children attempting to defend Sacred Burial Grounds located in
The OPP killed two people,
shot in the back with a 223
in the chest.
These governmental actions, by their coincidence, disproportionate
force and unwarranted level of violence, can only be interpreted as
concerted and intentional.
The IITC is profoundly concerned about these Canadian provincial
and federal governments' armed and escalating sieges and attacks on
Indigenous Peoples in Canada. We are aware of the legitimate legal
basis of Indigenous Peoples' claims to self-determination over
their traditional lands in Canada, as well as the Canadian
government's refusal to live up to its Constitut.1 onal and legal, as
wen 3 as moral responsibility to fairly address these claims. The
Canadian government must be aware that recent history demonstrates
that it is not the recognition of the right to se3f-determination
that has led to violence? it is the denial of that basic right of
Peoples that has produced that lamentable result.
Even Xf the Canadian government chooses tp ignore those aocuraeni
upon w&iuh it bases its own legitimacy ** UHSlBaW, l!y*!fiSrPW93&T1ft
(CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
j ACT
Cc DOCUMENT 8" COMMUM'.CAeiE iH
,-. IVf-aiU >: LA LOi CAi.'A'JiENK: SUR
1 ' * - - I : . - . \ : * C 8 A L ' l K ' O H M . . ' " - " ! * ;
fV) e>, :-a:v *~* ,, ...

000029
Document Released Under the Access to
From : riTC phone No. : 415 512 information /^/^P^er^^ujg^en vertu
de la Loi sur I'acces a l! information.

s.19(1)

t r e a t i e s a n d t r e a t i e s t o w h i o h i t i s s u c c e s s o r, t h e R o y a l
Proclamation of 1763 as well as its own Constitution Act of 1982,
Canada has entered into internationally binding commitments to the
United Nations and to other governmonts, in multi-lateral treatise
and agreements that it cannot ignore if it is to maintain the image
of a democratic or civilized state.
The International Bill of Human Righto comprised of the Universal
Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic
Social and Cultural Rights (ICESC) and the Internationol Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR) includes the right to Self
Determination (Common Article 1, ICESC and ICCPR)/ the right to
Life (Universal Declaration, Art.3); and, the Right to Thought,
Conscience and Religion (Universal Declaration Art, 10, and ICCPR
Art. 27). Whether or not the government of Canada chooses to
respect and observe Indigenous Peoples' human rights and
fundamental freedoms as Peoples, the Human Rights Committee has
found that Canada is bound to observe the right of Indigenous
Peoples as individuals, M.,in community with other members of their
group, to enjoy their own culture, to profess and practice their
own religion, [and] to use their own language." Lubioon Lake, Band
.of Canada. Case No. 167/1984.
The IITC would further remind the Canadian government that the
definition of Genocide in the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide, to which Canada is a party,
includes: (a) Killing members of the group; (b) Causing serious
bodily or mental harm to members of the group; and (o) Deliberately
i n fl i c t i n g o n t h e g r o u p c o n d i t i o n s o f l i f e c a l c u l a t e d t o b r i n g
about its physical destruction. Art. II.
We remind the Canadian government that in December, 1994, the
United Nations declared the Decade of Indigenous Peoples, its goal
being Hto strengthen international cooperation for the solution of
problems faced by indigenous people." General Assembly Resolution
49/214. We also remind the government of Canada of the Preamble to
the Universal Declaration, stating that recognition of the inherent
dignity and of the. equal and inalienable rights of all members of
the human fniuily is the foundation of freedom, justice and peace in
the world.
We urge the government of Canada to immediately de-escalate its
armed uctions against the Indigenous Peoples in Gustafsen Lake,
British Columbia and Ipperwash Provincial Park, Ontario, and to
initiate a process of peaceful and mutually respectful dialogue
with the Indigenous Peoples concerned, to address in a serious and
meaningful manner the multitude of problems that have given rise to
thoco dangerous and tragic situations.
Uecause of the seriousness of these concerns, we must require your
immediate response addressing these critical matters.
THIS *ECCaD IS D.-3CLC5H0 UNDER THE
CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
\^T
C= COCUUENT EST COMMUNICABLE EN
J./ERTL' DE LA LOI CAiiADlENNE SUR

000030
Document Released Under the Access to
vertu
From : IITC PHONE No. 415 512 15Worma^on Ac* UJocument divulgue en
ae la Loi surTacces a FinformaftoiT?3
/o3- 3*-
s.19(1)

oct Assistant Secretary General $$ $"' )^\k\f Indigenous


for Human Rights, UN Affairs, dcnro for Human
mf ai ax :^ X ^( 4WA S F S S ^ ' : : } * *P-a#x; (*4, 1 )G2 2e-n9 e1 v7 -a0 1 2 3
1)22-917-0123
(With cover letter requesting an immediate inquiry)

M. Andre Ouelette,' Ambassador to the United


Foreign Minister of Canada states Raymond Chretien
fax: (613)996-0924 faxr (202)682-767R

Governor General of Canada Aboriginal Affairs Minister


M. Romeo LeBIana of Canada, M. Cashore
fax: (603)993-9530 f a x : ( 6 0 4 ) 3 5 6 - 11 2 4

B.C. Premier Michael Harcourt Ontario Premier Mike Harris


fax: (604)307-1715 fax: (416)325-3745

Canadian Ambassador for Circumpolar


Affairs Mary Simon
fax: (613)992-6424
CPUVt Attn Community Affairs Canadian Indian Affairs
f a x : ( 6 0 4 ) 7 2 1 - 7 11 2 M i n i s t e r, M . I r w i n ,
fax: (81.9)997-0380

Amnesty International Human Rights Watch/Americas


London, England Wa s h i n g t o n , D . c . ,
Fax: (44)-73-9S6*-1157 Foxj (202)371-0214
International Commission of Jurists League International
Geneva, Switzerland Pour Les Droits, eta.
Pax: (41)22-788-4880 Geneva, Switzerland
Fax: (41)22-788-0277

International Service for Human


Rights, Geneva, Switzerland indigenous Initiative
Pax: (41)22-733-0826 f o r P e a c e , M e x i c o C i t y,
fax: (525)638-0439
Nordic Sami Council
Karas jok, Norway \ Indian
! ^ J * \ fMovement
fi J r A m e r i c a n
Fax: (47)784-66-815 (606)581-9450
U N L i a i s o n S fl i i B i i S En'owkin centre
Grand council of Crees
fax: (613)761-1388 fax: (604)493-5302

Indigenous Environmental Mohawk National News


Network .WJrWWS^lim s e r v i c e , IR
' t Il H
E iHi lBB S l I i B I I
ax; (2ia)7bl-056l- fox: (514)635-8693

Tu,s P=COS0 IS DISCLOSED UNUEB THE

"OOCOMW EST COlUBIHettU w


VERTU Oc IA Wl *"' M" .
i.ACCtS A W"'- "10S ; 1

000031
Document Released Under the Access to
Information Act / Documgrrji\g|gue en vertu
de la Loi su 'aooco q fr inform
information
BF;
Office of the
Prime Minister Qr
Cabinet du
Premier ministre
A.R.
ISfas.
s.19(1)
Stf

CORRESPONDENCE TRANSMITTAL FORM


FORMULE D'ACHEMINEMENT DE LA CORRESPONDANCE

Name of Correspondent/Nom du correspondant:

fmmM^mM,sident
BCF.LR.R

Accession Number/Nurniro de r6fSren.ee: 52610178


Route to/Acheminer a:
PCO/BCP PMO/CPM Other/Autre:
Clerk's office/Bureau Personal & Political /Personnelle et D
du greffier (CLR) D politique (MAS) _v~
ECU/SCHD OK Appointments/Nominations (PDC) D
Press Office/Bureau de presse (PAP) D
Chief of Staff/Directeur de cabinet (JMP)
Constituency/Circonscription
Scheduling/Agenda (BH) (JC) D
Action/Mesures a prendre: Reply or action as appropriate/reponse ou mesures a prendre 0If*
Advice/ Avis D

Note/Remarque:

CANAOUH ACCESS TO .HFORUtflOH

c DOCUMENT CST C0MISUMCA3U 5;


VERTU DE LA LOI CWWD'.EHHE .*.

Info Copies/ Copies pour information


PCO/BCP PMO/CPM Other/Autre(s):
Clerk's office/Bureau / Personal & Political /Personnelle et
du greffier (CLR) & politique (MAS) D
ECU/SCHD| D Appointments/Nominations
Press Office/Bureau de presse D ^_
Chief of Staff/Directeur de cabinet D D
Constituency/Circonscription D
Scheduling/Agenda (BH) (JC) D CU/ SCHD
B^C

Date of Action/Date de transmission: September "18, 1995


(r

000032
Document Released Under the Access to
Prom: Crag Hotungraranb To: JanOv*t)*n On*: KW Tlm: Oo:oo:m
Information Act / DocumeWdP^blgue en vertu
de la Loi sur I'acces a Pinformation.

BC F.I.R.E. s.19(1)

BC Foundation for Individual Rights and Equality


113-437 Martin St., Suite 281, Penticton, B.C. V2A 5L1
Ph: (604) 493-9292 Fax: (604) 493-5563
0526 7 8-

September 12, 1995

Rt. lion. Jean Chretien,


Prime Minister of Canada
Room 311 -S, Center Block
House of Commons
Ottawa, ON K1A0A6
BY FAX: '613)941-6900
AN OPEN LKTTTER
Dear Prime Minister,
Your government has embarked on a course of action that is destined to balkani/e
this country. Your government's ill-considered policy on Indian self-government and your
pursuit of the Hawed treaty negotiation process in British Columbia perpetuates the very
problems that Canadians wished resolved. Moreover, your government is in a conflict of
interest due to your tiduciary trust in favour of the Tndians and cannot justly represent the
people of Canada. Is this to be yet another disastrous Liberal legacy?
Your Minister ol'Indian Affairs is trying to push the Nishga'a treaty negotiations
to a conclusion and is prepared to burden Canadians with an unacceptable settlement, *
greater debt and institutionalized racial segregation.
The ordinary citizens of British Columbia have no confidence in your Minister of
Indian Affairs who, it appears, intervenes in disputes when it is convenient. Nor do they
have confidence in your treaty negotiators who have ignored the concerns of citizens with
the negotiations they are conducting - behind closed doors, of course.
The fact is that there has never been any legitimate public consultation on the treaty
process you subscribe to. In particular, the Western Provinces rejected your parly's
platform, yet they will be the principle victims of this treaty process. You are prepared to
foist these treaties and their consequences on the people of Canada forever, without asking
them /or their concerns.
The people of Canada are not prepared to endorse the massive additional debt that
your negotiators propose to burden them with.
The stakeholders, the average citizens a Heeled, must be properly represented at the
table in these negotiations.
We, the average citizens ofRritish Columbia, demand that your government to
immediately suspend the B.C. Treaty Commission process and all other treaty negotiations
until these concerns are adequately addressed.
Sincerely,

President
(lie l-.t.R.K.)
cc: BC media

TH!5 3ECOR0 IS 0ISCLOSE0 UNDER THE


CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
ACT.
CE DOCUMuNT EST COKHlttiCABLE EN
V23TU DE LA 10! CAKADISNNE SUR
I'ACCES A INFORMATION.

000033
Document Released Under the Access to
Information Act / DocyfrSejii $ilgue en vertu
de la Loi sur VarrA* & I'infnrmatinn
BF:
Office of the Cabinet du A.R.
Prime Minister.. ,., - Premier ministre s.19(1)

CORRESPONDENCE TRANSMITTAL FORM


FORMULE D'ACHEMINEMENT DE LA CORRESPONDANCE

Name of Correspondent/Norn du correspondant:


| .,'ji
jJl National Representative
American Indian Movement, Inc. Grand Governing Council National Offices9

Accession Number/Num6ro de r6feren.ee: 52610174


Route to/Acheminer a:
PCO/BCP PMO/CPM Other/Autre:
Clerk's office/Bureau Personal & Political /Personnelle et
du greffier (CLR) politique (MAS)
ECU/SCHD D Appointments/Nominations (PDC) D
Press Office/Bureau de presse (PAP) \D/^
Chief of Staff/Directeur de cabinet (JMP) D
Constituency/Circonscription D
Scheduling/Agenda (BH) (JC) D
Action/Mesures a prendre: Reply or action as appropriate/reponse ou mesures a prendre D
Advice/Avis D

Note/Remarque: $ Q \ Q \ Q j iM<//

^T^RO IS 0.8CLO8SD UNUbH THC

| CANADIAN ACCESS TO INFORMATION

ce'doc-jmehtestcomhohicableehI
YBV nr. LA LOI CAHADIENME U-
..ACCES A IMHFORSATTOTir
Info Copies/ Copies pour information
PCO/BCP PMO/CPM Other/Autre(s):
Clerk's office/Bureau / Personal & Political /Personnelle et
du greffier (CLR) EK politique (MAS) D
ECU/SCHD Appointments/Nominations D
Press Office/Bureau de presse
Chief of Staff/Directeur de cabinet D D
Constituency/Circonscription D
Scheduling/Agenda (BH) (JC) D f&ifcCU/ SCHD

Date of Action/Date dc transmission: September 18. 1995

000034
seoooo

0ilWCiHI..YS?a3V.
- -WH3I2VNY3 IC1 VT 50 IUHA

NS s13lHfi!f,/S0 10V

anoaowflsrS8B33

<r | i&aoo Sujju^xh 7id9 s^erl jo jsqsni jbjqx -

H6MJXIW) SXVI jaUrHigB) 3MB5


awn ^ / JJ / y *ma

?raaa
>$ llfr-Zll^ll^LLli i?P r if<$l
'lir.rf 4)!!I4 1 ii
wa&Easa" 73ND8d

(l)6L*s WW

WWW
WtX,PaG
jaaHSTODDTH

86-ia to) w6&-xa cns> **&>pi


pivss yiosmm *smivmm

Tfc-sqf dni I^0ra^fKrOT(M^IV^^H^


'UOHBLUJOjUj*! B S900B,| JnS 101 B| 9p
npeA ue an6|nAjp lueuunooQ / py uoijbiujojui
oj sseooy eu.} Jopun peseajey jojauunooQ
Document Released Under the Access to
08/15/95 16:06 CI 612 341 3766 AIOIC Information Act / Documentodowlgue en vertu

GRAND (VEKN^^ /^3-37


NAHCNALOEFICE'S

FouuSog
BardflCOnsdns Press Statement
For Immediate Release
s.19(1)

till From:
September 15,1995
The American Indian Movement
is^^ra,wippp!i/fi
Grand Governing Council and
JUibnfifat
National Board of Directors
! nil. UWtH. EH.! UiAus tt.it
Awftvtc
By:
NanonaK Representative

Gusta&onLake
British Columbia and Stoney Nation at IppewashPark, Ontario
* Place- Issued from The American Indian Movement National Office
Minneapolis, MN
Tel: (612) 721-3914
Fax: (612)721-7826

On the dates of September 1-4,1995, The American Indian Movement Grand Governing
Council and National Board of Directors held its 27th Annrversary International
Conference. This historic event which convened on the confluence ofthe Minnesota and
Mississippi Rivera, which was on the site of the 1862 concentration camp of the
KMewakantonDakotaPeoples, where hundreds perished during their intemraent Ihis
led to the mass lynching by hanging of thirry-cightinnowmDakotoMenatMankato
Minnesota. '

For the delegates attending the seminars, Indigenous Struggles in the Americas, North,
Central and South America from Guatemala, Chiapas, Mexico, to the colonies of the
United States andCanada, and the sejninar, Sovereignty, Self Determination or Abuse of
V^
the Tre^e^Terrhorial
Wate of NAFTA, itRights, Natural
was a sober Resources,
rerninder that the Spiritual
genocide and Cultural Rights
and ethnocide in
continues
against The Indigenous Peoples of Guatemala, where more than 100,000 peoples have
been raped, tortured and murdered with at least 427 villages systematically wiped from the
free of the earth in less than 15 years by various U.S. CIA supported death squad
governments. THIS RECORD IS DISCLOSED UNDER THE
CANADIAN ACCESS TO 1>'"ORMATION
ACT.
CS DOCUMENT EST C0\j .. 'ICASLE EN
V:-R7U Oc LA LCI CV'AjiSKNE SUR

P.O. BOX 13521


MINNEAPOLIS, MINNESCflA 55414
Tdephone (612) 721-3914/Fax (612) 721-7826

000036
zeoooo

'KOIiVHcCiNI/l V $500*.-
HflS 3NH3lChV3 101 VI 30 IUU5A
N3 31SV0;n^0D iS3 iNSWnoOC =0
iCV
NOUVWUOJNI OX SS330V NVIOVNVO
2HJ. b30Nn 03S010SIO SI OHOOsU SI*'

jo retrod id** tthm^ are Asm <wno<I yia raiopoj P** *ms Aq papmioiins Amnoi
an pm? swnjo pqui am ftnppq re sjaqnram reqtn jo sparptmq jfcg motmmsv jo areo
am m puy 'sjaquram TBQin jo maminap am oj uon^mdnmn jqjoa pro dTqsjaqraatn Smsn
ore moqM swpTO! raqin jioin jsTiniSB Snroo^
^^wwnnwnrajo-TOT^^ mosorjrjrw
-aondrmoo joj inoimoipuj r-Jopoj Sup^ sjap*>- r-qtn pajoap \bax ipns m Aubui
^pa*F^^^wwmWtmppwidfw

Jm joj QiqmimoooB ppq pm? pgnuapi oq tjwl 'ouboto ^s*Mjaddj. w uarpjiup


suonoc
pm? tjouioai jno jo sSmjeaq dm JOj ^iqrcirodsw Xnoanptn pm? Apoanp osoiix

strono jpuj joj STqaionooaB pran dot

*& t^lsfeidliife^liii;^!!!!!;:.! J -pmm atn joj oiqtsucictsoj Apoairpm pm? Anoajjp asotrj,

poor in pajaMsun aq jriM. ouamo ^,j ipBAudddi if uoce^


Aauws jo ^qran|OQ qsnug 'o-pr- nasjmsno jb *uom?N deMsnqs dm jo jaws
pm? sjaipoj g puajsr opjnx nSiaiaAOS jno jsTrregB panrain-ctt aoroToiA jaqimj Any

:tttn egg] 'i jaqmajda*- 'atap snn pasTAp? og

oirejno 'sujbh aafiK -omiaJd


naumroQ qsuug ^oojanQ^rj^jamiojd
BpaOTOjojajsrar^QuiUd *u3noow?91 :<tt

osnoqSnoq wunwouopu^H oqi jo s-tAveqojA- a^MOTtrsx am jo spjOM am uoddns $/&

jaiqSr/
mopaajj 9Tnjo tm?d am -jre-Ai oj iqSu am OAjasaj sXcmtb nm a* r&viAjus jno jo isajaraT
am-rr'aaredio tm?d am DrntAi imp a|doad b an? om orjujft ^rqtuoioo qsnug pm? 'oumuo
%pBmr) jo saojoj aonod rsniojoo am oj aonon rflpmo tre w uspa oq ^ura irourajms siqx
opfijno ^d qstAiiaddi T8 uorreN Xouois oqi w *proq aqj jo 3joaq airi
ojprrnqfl^ooioqM,^, - y'lppjwXjt pw ^pq am m jon^ s^ oqMWpl||
iilillilliJ0 P-mm otn pm? &^j ncjsreisnr) je sjamojq pm? sjs^is oomrpuns mjoowd
otn uo s3jom?fi XmiBAVoo pm? snopu sn joj wqumioo qspug pm? otremo J sooniAojd
reruo|O0 si? pm? ^pmn?Q jo siaonmraAoSf sm psnurapnoo XiSnoiis soicSapp douojojaoo aqj,

(tiers
8S -"o/
uonBLUJOjUjj b seooej jns 10*1 B| ep
niJ9AU9^|fWSWu9LUn00a/PVU0^BLUJ0J,U| 3I0IV flfliCTT-C ZT9 TO 10 = 91 56/ST/60
0} sseoov 9M^ -iepun poseejay iiieuunooQ
Document Released Under the Access to
09/15/95 16:07 1 612 341 3766 AIOIC Information Act / Documer^^^e en vertu
de la Loi sur Faeces a rinformation,
/OJ- *<j

s.19(1)
We are encourage by the fact of American Indian Movement members have responded to
the many struggles, none the less we urge all movement people, friends, and supporters
throughout the United States, Canada, and world wide to provide whatever physical
material and financial support to these struggles.

Siened

National Representative
American Indian Movement

To offer support call or fax Canadian Alliance in Solidarity with the Native Peoples
Tel* (416)972-1573
Fax (416)972-6232

Solidarity Statements and Support;


Tel: (604)721-8701
Fax (604)721-7111

Shuswap Liaison Group: Media Coordinator


Tel: (604)395-1149
Fax (604)395-1153
Attachments: ETC Meinorandums

THIS RECORD IS DISCLOSED UflQEfl THE


CANADIAN ACCESS 70 HffORMATICM
AC!
C5 DOCUMENT EST COMMUKICAStE cN
VERTU DE LA !.C> CMADlfHMS 5US
L'ACCEG A UitrPSMATlOa

000038
Document Released Under the Access to
09/15/95 16:07 1 612 341 3786 AIOIC lnform^tfef^cfV%ocumer%(^^^ en vertu
From : IITC fwh=
H H J h fku
c N.o ,,c
. . Cn
4 1 5 <c^fc
5 1 2 'a
1 5 0Loi
7 Ssurj'acces
>Sep. caR rinformation.
. 1 414l q19S5 i n10:08RM
- c o o M ap0i
n

INTERNATIONAL INDIAN TREATY COUNCIL


INFORMATION OmOC
M MINT STREET #400 SAN rRANCIOOO, CA 64103
TCI FPHONE; (tC) 51M501
FAX:|'U6)5ia-tK)7
EMAIL PFACF NET! IITC

s.i9(i;
I'AX COVKK LETTER

PAT H Sh.
I'lcuse dcliycr ..the following pugefc) to:

Organi741Iion C y. ), , y- ., _

Te l e p h o n e , FAXils_QD '^M I - r\1U [ fl

City Statc_ Country L_

MKSSAGK;

THIS RECORD IE DIS c l o t ED UNDER THE


CANADIAN ACC ESS TO INF0RMA' ION
ACT.
CE DOCUMENT 2ST cow MUWCABLi EN
VEPTU DE LA L0I CA! ACIENNE SUR
i
L'ACCEj A L'iXF 0R,V. ft? JO

Krpm
Organization v-i. r c_
Total number of pages enclosed (including this cover Idler) ^j

Ky%xidonc*roarfvollpA{y*, plrv^ortll (41MM2 ISQ1 a.sa.p.


ifKfti hAKnumberfsMJSJSl? T/iirz

000039
Document Released Under the Access to
Information Act / Doqtarct<#ulgue en vertu
de la Loi surl'accflR a rjttfnr|y.atinn

Office of the Cabinet du


Prime Minister Premier ministre

tslN34"60p/4*

CORRESPONDENCE TRANSMITTAL FORM s.19(1)


FORMULE D'ACHEMINEMENT DE LA CORRESPONDANCE

Name of Correspondent/Norn du correspondant:

SHBaSSifegeneral Counsel
International Indian Treaty Council

Accession Number/Num6ro de reference: 52510101


Route to/Acheminer a:
PCO/BCP PMO/CPM Other/Autre:
Clerk's office/Bureau Personal & Political /Personnelle et D
du greffier (CLR) Q a politique (JMF)
ECU/SCHD W Appointments/Nominations (PDC) D
Press Office/Bureau de presse (PAP) D
yh&XAAAMO* Chief of Staff/Directeur de cabinet (JMP) D
Constituency/Circonscription d
Scheduling/Agenda (MRM) (JC) D
Action/Mesures a prendre: Reply or action as appropriate/reponse ou mesures a prendre (2\"
Advice/Avis Q

Note/Remarque:
n
THISRECOR0 IS DISCLOSED UNDER THE

*C
CZ OCCIDENT F.tT CC'Mi!M.r.Bl, ,,
I Vcf (' 3
" 7 -( 1 I A
ftr lu
| !, C
. .A
. . I i^f A O S E K h E S U R

[faeces : i-'ttrrev.^-.cu

Info Copies/ Copies pour information


PCO/BCP PMO/CPM Other/Autre(s):
Clerk's office/Bureau / Personal & Political /Personnelle et ^
du greffier (CLR) LT/ politique (JMF) D
ECU/SCHD D Appointments/Nominations
Press Office/Bureau de presse D a
Chief of Staff/Directeur de cabinet a
Constituency/Circonscription
Scheduling/Agenda (MRM) (JC) 5 a"Ec
ECU/ SCHD

Date of Action/Date de transmission: r


September 8. 1995
r\

000040
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulcjue en vertu
CHICKfiLQON VILLAGE TEL: 907-745-0606 SftPlalgoS&r I'acftfeia NPsfd3matferTJ2

/*3-H**

NEWS RELEASE

September 13, 1995


Time: For Immediate Release
Shuswap LUson Group
Tel: (604) 395-1149 Fax: (604) 395-1153

INTERNATIONAL SUPPORT PORflUgfAJ8BW LAKE PROWS

SHUSWAP TERRITORIES. SECWBPBC NATION - A growing number of International


Observers, inoluding members of the Continental Indigenous Commission CONIC are arriving
at Shuswap territory to monitor the conflict between member! of the Shuswap Nation and the
Canadian government at Gustation Lake. In addition* communiques of rapport have been
channelled to the Shuswap Liason Group from in international Indigenous gathering in Sonora,
Mexico. There hat been increasing indigenous support ooming in from Canada and the U.S., as
well at throughout the province of British Columbia. From San Francisco, California today the
International Indian Treaty Council announced an international campaign by Indigenous
Peoples to pressure the United Nations and other international bodies to intervene at Gustafsen
Lake to prevent further bloodshed.

The Shuswap Liason Group office at 100 Mile House, 50 kilometers ftom Gustafsen Lake has
also established conimnications of support mom the Maori of Aototoa (New Zealand),
Aboriginals from Australia, and Indigenous Peoples of Europe.

At the United Nations level, the Unrecognized Nations and Peoples Organization. (UNPOj an
organization of unrepresented peoples within the organization of the UN government States has
taken specific interest in the case of the Shuswap defenders at Gustafsen Lake. This development
is viewed as a significant advance for the establishment of a negotiation process that will ensure
the recognition of Indigenous Sovereignty.

For more information contact:


Tom Dennis, Shuswap Liason Group- Media Coordinator
(604)395-1149

THIS RECORD IS DISCLOSED UNDER THE


CANADIAN' ACCESS TO INFORMATION
ACT.
Cr. DOCUMENT EST CC!A*- JWiCAsic Et.'
V'CiiTU V.z LA LOI C,W/-.C!:::!N2 SUR

mI

000041
Document Released Under the Access to
Information Act / Document .divulgue en vertu
YelV907-745-0606 sepd4febi sur?a?e^flRfcrrrrftfen.
CHICKALOON VILLAGE

/63-^3

SHUSWAP UASON GROUP


TS'FETEN SUN DANCE SITE
SEPTEMBER 14,1995

Tot international Indian Treaty Council


Attention: ^y

Re: Petition to United Nations Working Group on indigenous Peoples .


. Geneva. Switzerland ^i^HHH|4^
Rapporteur Regarding Continuing Human Rights Violations in the Ts'peten
Territories - Shuswap Nation

^ fi^to connnunique of September 5,1995, issued by 13BHEBB 1


Mlllllrf^^ * IM". !,;/. .*J,t . JaUVM- Special Rapporteur
requesting his intervention in the crisis at GuWlsen Lake, the Shuswap Liason
Group expresses its appreciation for your efforts. In order to better inform the
international community in promotion of the rights of the indigenous Peoples, it is
therefore now requested to better monitor the present situation and maintain a level
of International Cooperation in the solution to the problems feced by indigenous
Peoples, that a representative of the UTC come to 100 Mile House, and continue
this important work of supporting the work of the Shuswap Liason Group to insure
the peaceful resolution of the conflict at Gustafsen Lake a* an added safeguard for
the lives of our indigenous Peoples.

s.19(1)

THIS RECORD >S DISCLOSED UNDER TK


CANADIAN *CCESS TO INFORMATION

CS DOCUMENT EST COUMWCA3LE EH


VERTU 06 LA LO\ CAKAD?EMN SUR
k'AOCcS AA'lUFQflKATIOM.

000042
Document Released Under the Access to
Information Act / DocumeaLdivulgue en vertu
Sepdfe9a&>i sur^^e^PPtforrnSSon.
CHICKALOON VILLAGE ~" TEL:90?-?45-O6O6

hi- VH

SHUSWAP LIASON GROUP s.19(1)


TSTETEN SUN DANCB SUB
SEPTEMBER 14,1995

To; United Nations Working Group on Indigenous Peoples Geneva, Switzerland


teur

Re: Continuing Human Rights Violation* in the Ts'peteu Territories


Shuswap Nation

Further To Communique of September 5,199S:

Despite the relentless efforts of the Shuswap Liason Group and Indigenous
Nations from throughout the hemisphere to intervene in the conflict focused at
Gustafsen take in the attempt to prevent further bloodshed and the violation of
human rights, the situation remains critical. Therefore the presence of International
Observers of the United Nations Human Rights Commision is once again
petitioned in the hopes that the members of the Working Group Indigenous
Populations will facilitate this urgent request, for the following reasons:

1) Any further violence which may occur in an ill-advised attempt by the


Canadian authorities to silence the voice of dissent of the encampment defenders
would only result in broader repercussions of potential violence across the country
and-beyond which would constitute a grave threat to the general peace.

2) The Shuswap Liason Group is committed to the peaceful resoultion of the


conflict, and has established the necessary inJtatucture at great effort for this to
occur, along with the assistance of the encampment defenders. As proof, 6
members of the encampment have been escorted out of the Sundance Grounds
without incident by members of the Shuswap Liason Group, working ar extreme
risk to their own personal safety,

this record is disclosed under the


canadian access to information
ACT
C DOCUMENT EST COMM'JN'.'CAGLc gft
VE3TU DE LA LOl CAKAOicNNE SUR
L'ACCES A UNF0RMA71O? .

000043
Document Released Under the Access to
:ue en vertu
TEL*907-745-0606 Se
CHlCKftLOON VILLAGE

/63-VS-

3) These efforts cannot go on unsupported by the international community, in


particular by the vehicles of intervention at the United Nations level, where by the
Declaration of the Decade of Indigenous Peoples (December* 1994) the goal
expressed is "to strengthen international cooperation for the solution of problems
faced by Indigenous Peoples,"

4) In furtherance of these principles, and rooted in the spiritual committment


which is our directing authority on this continent, we submit as direct testimony of
the ongoing human rights violations during this negotiation process the following
declaration by ^ fis^nw
IMf' V'i 'ill. 7k\WfiW'
i i1
f f" '' i' \{ \fl ~F ,* *, dated
September 14, 1995. The declaration speaks to a serious violation of the peace
process, during the September 13 visit to the camp by $$PKPPK&

approppnate action in condemnation*

Signed,

s.19(1)

THIS RECORD IS DISCLOSED UNDER THE


CANADIAN ACCESS TO INFORMATION

C* DOCUMENT E?T COMMUNICABLE en


VEATU 0- Li '-0i OANADIEMNE 3UR
,,.v:u .ivFO^WATION.

000044
Document Released Under the Access to
Information Act / DocumentTifvulgue en vertu
Sep I& l9SLoi sur:iSbchte.S(?hf^^fetjQn.
CHICKALOON VILLAGE " TEL:907-745-0606

/>3-tt(*

Sept. 14, 1995

Human Rights Violations Again*! the defenders of Ts'sepoten (Gustafsen Lake) ut Shuswap
Territory.

As the Spiritual Advisor working with the Shuswap Liason group, I have been in direct
communication with the defenders of Ts'sepeten through the negotiation process which the
Shuswap Nation is involved in. It is through a direct request of the defenders that I have been
directly involved in the negotiation process tinco the explosion and ensuing two hour gunfire
exchange on Sept. 11,1995.

1 can attest to the following violations of ftrodamental human rights:


1. Pood has been refused entry since Sept 9th, 1995.
2. On Sept 11,1995 when the defenders went out to get water by a nearby lake, their
truck was blown up by an explosive device, followed by approximately two hours where
thousands of rounds of gunfire wu exchanged. Since this time, the defenders do not have
access to drinkable water. On Sept 12,1995. an individual was attempting to get water from a
nearby swampy lake (which is not drinkable) and was fired upon several times.
3. Emergency medical supplies has been repeatedly refused by the RCMP. On Sept 11,
1995, a supporter was wounded. Over 48 hours after the incident, basic fust aid supplies were
provided by the military personnel sad was allowed by the RCMP.
4.Religiousfieodom: OnSeptl3,l99$apipecererwnyewumctedby4(j7 *iZL*i*,'fi~i

the Armed Personnel Carriers and an encroachment of military personnel. One shot and one
explosion was heard, This was a direct violation of me agreements made by the RCMP
Negotiating Team previous to W^^ZMiSl1^ to ** wn*'

These points are being used by the RCMP negotiating team as s precondition to the surrender of
the defenders.

THIS S5C0.SD IS DISCLOSED UN0S3 THE


CAXAClAK ACCESS TO INFORMATION
AC1.
CE DOCUMENT EST CCVHUS'.CABlS EN
VERTU 05 LA LCi CA\ADIENKE SUA

j L'ACCE? A I'iSrOflMATiO*.

s.19(1)

000045
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de ia Loi sue recces a reformation.
BF:
Office of the
Prime Miruafgo
Cabinet du
Premier ministre
A.R.
oilL.
\ ^ ' /<& V7
Stf V>
CORRESPONDENCE TRANSMITTAL FORM
FORMULE D'ACHEMINEMENT DE LA CORRESPONDANCE

Name of Correspondent/Nom du correspondant:


s.19(1)

Freedom Socialist Party

Accession Number/Num6ro de reference: 52480223


Route to/Acheminer a:
PCO/BCP PMO/CPM Other/Autre:
Clerk's office/Bureau Personal & Political /Personnelle et D
du greffier (CLR) D 1/politique (JMF)
ECU/SCHD vS Appointments/Nominations (PDC) D
Press Office/Bureau de presse (PAP)
Chief of Staff/Directeur de cabinet (JMP) D
Constimency/Circonscription D
Scheduling/Agenda (MRM) (JC) D
Action/Mesures a prendre: Reply or action as appropriate/reponse ou mesures a prendre 0T\ ~~
Advice/Avis

Note/Remarque:
THIS RECORD IS DISCLOSED UNDER THE
CAJUWUIAN AvL-Ehb il> INKlMMAMON
ACT
r. P n n r. n u c w T e s t r n u w i M i r A i i i c c u
VCHTU RE LA LOI CANADIENNE SUR
t'ACCu? A I'lNFCRMATION.

Info Copies/ Copies pour information


PCO/BCP PMO/CPM Other/Autre(s):
Clerk's ^office/Bureau / Personal & Political VPersonneUe et
du greffier (CLR) U politique (JMF) D
E C U / S C H D D - Appointments/Nominations
Press Office/Bureau de presse D
Chief of Staff/Directeur de cabinet D
Constituency/Circonscription D
Scheduling/Agenda (MRM) (JC) D disc
ECU/ SCHD
Date of Action/Date de transmission: September 5, 1995
r V
1

000046
Document Released Under the Access to
Information Act / Doci^ent stefigue en vertu
de la Loi sur Tacces b l! information.
052130223
freedom socialist party
national office 409 maynard ave. s.. suite 201. Seattle, wa 98 JC 4 phone {206)682-0990 fax (206)682-8120

September 1, 1995 s.19(1)

Prime Minister Jean Chretien


Ottawa, Ontario
fax (613) 941-6900
Gov. General Romeo Le Blanc
Ottawa, Ontario
fax (613) 990-7636 .
Premier Mike Harcourt
Vi c t o r i a , B . C .
fax (604) 387-0087
B.C. Attorney General Ujal Doacenj
fax (604) 387-6411
RCMP Commissioner Murray
Ottawa, Ontario
fax (613) 993-0260 - THIS RECORD !S DISC- .esEo uNucn THE
CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
Bruce Clark, Attorney
fax (613) 741-7067 ACT.
05 OOCL'M EN7 E3' C vV.Miifi;CA3LE EN
VERTU 0E LA L0! CftMAClcNNE SUR
Gentlemen, I I'ACCES A L'lrir-OIMATION.
l
We demand an immediate end to the v .olent aggression
being waged by the RCMP against the Shusjrap People at the
Sundance Grounds on Gustafsen Lake. We all on you to die-
band the geatapo-like force that now surrounds the encamp-
merit and to accede to the defenders' legitimate claims to
the land.

Despite governmental assertions on CBC-TV, the Sundance


dispute is a political matter of the highest order* It is
not a mere police matter. The Canadian government is obli
gated to recognize First Nations as sovereign nations with
land rights* They are. not terrorists.
Last week the women and men defenders of the Shuswap
Sundance Grounds offered a peaceful solution to the stand
off. Their demands are reasonable and can be met immedi
ately: The government must arrange for the Shuswap attorney
WiSfc'SW^BTto meet with the Queen's Pri|y Council and the
Governor General to reach a formal ruling on the land
claims. The government must also stop harassing the people
in the encampment and grant them immunity from prosecution.

-more-

000047
Document Released Under the Access to
Information Act / DocumenTdivulgue en vertu
de la Loi sur l!ac(^<6>j Jirtcemation.
-2-

The actions of the federal and prov ncial governments


are a declaration of war against a peopl who have already
been devastated for 130 years with the t h e f t o f t h e i r l a n d s ,
language, culture and economy.
It is in your, power to avoid a blood b a t h . S t o p t h e
aggressionI Call the troops back and start meaningful nego-
tiations nowI
ilincerelv

s.19(1)

TM-S RECORD IS DISCLOSED UNDER THE


CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
ACT
CC DOCUMENT EST cOHttUtttCASUE W
V c RT U D E I f - ' - O i C AWA O f c l . ^ '
L'ACClS A L'IMTCattWOK

000048
6t>0000

'NOIiVnUOJNI.1 V S30DV.T
UfiS 3NN3IOVHVO IOT VI 2Q fiibSA
N3 -navoiNnwrioo is2 isawnooa ao
10V
NOUVWWOJNI Oi SS300V NVIOVNVO
3hx uaaNn oasoiosio si ayoo3H sini

Cocvfo*/

a^-^o; twd

UOIlBlLUOJUjJ B S900BJ jnS I0~| B| 9p


npaA ua en6|nA|p }U9ujiiooq / PV uojibwjojui
o) sseooy qui JQpun peseeiay JUOUinOOQ
090000

NOIH rcac sNl.l i 0300V.1


bns 3NN3IQVKV0 I0T Y"t 20 fU3A
N3 318VO)NrWrlCC iS3 iNSwnooo 30
ioy
NOtiVWHOJNl 01 3S3 30V NVIQVNVO
3H a3GIn G35Q15 S!Q SI GKO03B SIKI

^T-eo/ S^fc^

uoijbiujojuij e seooBj jns ion B| 9p


njjaA U9 9n6|nAip juauinooa / pv uo!;buijoj,u|
o) ss9oov eu;} jepun peseeiay juawnooa
zsoooo

NOI1VNBOJNI.1 Y S?OOY.1
..rtS 3NN3IQWO 101 VI 3Q fU3A
N3 DiaVOINHmiOO 1S3 iN3r.0OQ 30
10V
NOIlVWUOdNI 01 SS200V NVIQVNVO
2Hi UiGrir. 03SO"CSiQ SI G'dOOSH SIHl

f. > Cvo^/

9* 04 AS'tO/ *99tt^

'uojibwjojuj.i b S900B.| ins I0~| B| 9p


mj9A uo 9n6|nAip lueiunooQ / PV uojjbuuojui
oj ssooov et-R J^pun peseajay luoiunooQ
09.-i.:'-lj
_ . :;.:
- > - ABC
- ^ .'I:-}!..
D o c" u m-V-S
e n -
t PCO e a s e dDocument
R e l SOCIRL U n d eKeieaseo:
r t h e under
A c tne
c eAccess
s s t to
o
formation AcT/Vo$i5nent fjR'i^ie efT%rtu
de la Loi sur I'acces a I'information.
-j>i.i*.m

1 :NCIL OFFICE
Bl ONSEILPRIVE
: AL AFFAIRS
f.JTOCHTONES
>" Cyx Vl Street / 90, rue Sparks
-Room 717/Piece 717
'" t^va, Ontario
K1A0A3

Date: ._ hi - . . Pages: 3H
1
To / . ' , _J 1 ; .. F a x fl / * d e b e l i n o . ' ^fe'7-^^ ^

From/t-e: Ann U<: :.cMfFe Alyce Dunnewold


Ann U<:
fohn F \ JoannKearnan
Orah.n; i S-.-.i::-! Frances Burke
Fax / &*. '
ConiTi

1 this u^w ot i,L:u:nufrOFnTHf


lcAM*0-.AK ACC230 Yj ISFOSMATION |
ACT.
,t rrr'<>. = uv ?3T COMMUNICABI
yg?7.i ui iA LUI CAHA-DiEK'
j -JACC55 A L'lMFORMATtO*'

you ? ' p-igcs, please call (613) 992-4424


*e re * pages, veuillez appeler (613) 992-^-1-4

ntuc.'j' .- u:

000053
ABC .1: Hi. - ;, - pco social rSQpument Released Under tt|g Access t,oo
N Er-'v 3C'...iv:i:n Informati^^Ac^jfepocumeDjt oMngue en vertu
de la Loi sur lacces a nnformayo'n.

lessage-io
.74 rutack' jhdt 'M'.'cz-hv. ;c.aacoa$$telecom.canada$ca
jnd dace 3 day 1 .'.: S e p t e m b e r 1 2 2 0 : 11 : 5 9

!rom CK r:-.'..:rb-.r5t - :hdc -GR

:o :.":> We-'Tie -AA??:


:c :::,ENG^':. Baynrr;; -URR

:!. :0X ^..-orgwo ncKDC -PA

3ubjeet i i^ric.^..- l^arjf.av interest

Important cin^i
Sensitivity

by fex r.- rim .:' 1..; _*


. Gra^
. i c e . 7?-l^ U ^i-.L'.;.U
i !-t-

.t taker
; IPlSSIf?psi!
At his rJ;v: :.?". ';-.: $ tod...... A .1 . vi w^!:i!Plf' ":$**$< "WVS^ ifftlfif 1 (See
reftel 2-5. ;.. , ac .,: :ns or. ihalf of his father to register deep
concern o* th* 'xxc Axae:-i ca-.n I: Lan people over what is happening in
Gustafjus;-. ..-nk:* .-. : :rwa.i'.: . H e rft a statement whioh was released to Cdn
media in <Ci':.;d~ (r-y .:-ara-.-d fas;} PilfSP asfcsd %b to convey his suggestion
that Cdn 5/ov:Lr-.;tv--i.n; wit f ths ' l.-sed Nations or " other neutral parties
" to obs^;:. a ::. y *dia:..\ -wo stand-offs in Canada. Emb listened
o f . .! a ; .r fallow aboriginal peoples and agreed
to convey :\ix c ii:.cfc\ ;nd v. > to authorities in Ottawa. While|||||||
was inside E?t& aboui . /ent v i-iraonstrated outside Emb in support of
native peo^la-.?

Emb hazs >jy.i - .tjiv "sev:-i.._. ....; * t.-ajh day over last few days from
individiu. ui.k:.: * .;u 1 car-}..: a. -. I-...:.-..*ca^i
Indian c 1:0 ..;...: -.: ..-.:. .t. .nti. .. : r. :.;r .=-:ioa and urging the Cdn government to
take a.; Li..;.; j :>;;; a p-.-3-ic.i-./.\ -a--lament ie reached at both Gustafsen
and Ipp-::ji :;;..t
s.19(1)

000055
0 f - : . v A B C 1 . S - P C O S O C I A- Lpco
d E social
t O J . O dBftcument
U H I C I , l ^ c ,Released
c a o c u w Under
n u c ' mtjje^cess^
^Ciy^
Information Act / Document 0guTgue en ve
g.^ i: ... ..... N e, H-i'-.j.. Information Act/ Document xduulque en vertu
de la Loi s\rl3acAs*a Pinformati

!- ' ,' , ;,H LK v:-. c V.r.-IJNDED, 1 MISSING & PRESUMED DEAD

Au :.:',.'.\, :;: nev.:i ...port.- -n.; c-r.v?-' sources in British Columbia, the standoff between
ths >.Vviv..*..' r^ =: Sun-:i.nc3r.5 arunne Royal Canadian Mounted PoIice(RCMP)
tur.&<j c'l-'i-. "y v;.;. : yes I'df-.y sveh:.ng. Four Sundancers left the Sundance
Gfsr.;? ' ...:/.: -:, true- .. i.:f3. g rr^otiating delegation and possibly to get fresh
A':?.. - .tv.-. .. ;,:- a Rt, ,:- ;i<.!j... /.-td the road just outside the barricades, and the
truck n!!>.:: : -i i>.-- Mo\ .;<p':x;:>i '/isn the Sundancers attempted to leave the
tnjcr.- :\ .-.Ap?/ : .eds;i srr ^k; s:iicxduring which they were wounded. Twoofihe
rn*-.-! " r.i :;i.pli. by th; RCM ^ f: 'xnan escaped to the Sundance Grounds with a
s*!i-:i-'- .-.i iindt i.i-:-'ir ihk! and presumed dead.
' ISSilrir CIS n- c' **'': *;';ff Council" negotiators was nearby when the
,.i., j-.r^ ^riry'^''^ . .IV. ^ .,_, , jHa-csrs were coming out of the camp to meet
*':; *? Jatlc ' f ",^is;i^;H^fl!hjpil\|; !||!^!Hi"T^e RCMP were w^M a^va^e that
!' : ' MJto-.s ~"-> - t3 up to the> road and sit, awaiting the arrival of
r .;:. also <. t4: : ,. *jtor?atlon counted 35 to 50 shots M red which
-r~; r ;'<:'" 'stc;- rt--^"**!v; <.-?*de of shots" were fired.
. / " ory f-* &..t'):r-r ".'p v/as disabled by an "early warning device1' .
jV -' Pre & j.: r > land mine), that the Sundancers then
opfr.r: s -i:-.s 'wiii-..:: jsan o! fa-nc..'. disabling a "Bison" armored personnel carrier/ .
an:.. r/: :: m- ->e "t ' r &" o 4 = s:) to return fire. The RCMP has eam\lated the .
'';' und .* > ;a- r-! nd crimineJs," and the attorney Bonera! has
eful \ o-i'oleandtheSuno^noeraare^irrutd
Just: /<>nadian Supreme Court refused to Issue a
"? : gth ';: r - -: -.- force against the Shuswap, o?!!lng the
! ;:' in a v i" ' r'mnt, approximately 75 Band Council
.w *:<:? -.:'^" =! yesi ./re;'' : rl : :\?d condemned RCMP violence, called for a
j i >
. sup > t i r i ^'r.'.r: rights of the Shuswap Sundaioere.
I
e St.. ic'l :x ;r - tvvmJi continues, with r ^ '.$: f,;; %>s
lit!;!1 (j>4|
'est ?. ; 'rri burial grounds after being shc-f down for '
"* of ' > . - vuere remain In critical condition, ^.e 'v\
torn r- '>-. ipperwash Armory last month an1 occupy
fc *d b ' * > by the Canadian Qovemme?:-: !n 194^.
^c \tloi -' "y hundreds of Native and Nor- Motive

gt. I utag r n -r:-?7905; Premier Harcourt, B.C. ^04-253-


'n, l late ' k V-? *-ix 819-953-4941; PM_CretJejil2K^44-^1
Pf ^ia! "I" 3 ' ' '"'r'45;Premiaii^rl|rDn^ftsti3^^^-H6
S' OrC c ,- ' ?00 pi^.i TO 1 H F 0 R - AT I 0 M
I A C T. _ . . . _ / . . - M ^ u V / . C A r j L c c : i

I virtu D= LA LOI
\ i.'!!-i"C''.l'''[

s.19(1)

000056
>-i|_nUKni_ L.MO- . l-C Document Released Under the Access to
Information A^t / Document divLjJpu^en vertu
c~ <$ fa Lotsur^cqesja I inroTroJmor'
s.19(1)
/3-6J>
'i^xaaSaJSCa-.

BALMORAL CASTLE

1 5 t h S e p t e m b e r, 1 9 9 5 .

VL~s
I am commanded by The Queen to reply to your letter of
26th August. As has already been explained, Her Majesty
cannot act as requested in your clients' petition of 3rd
January 1995 other than on the advice of the Government of
Canada. This advice would be Bought through the offices of
the Governor-General of Canada who acts as The Queen's
personal representative. I note that you have already been
informed in Judith LaRocque's letter of 25th August that the
Governor-General cannot intervene in this truest ion and that
your clients should pursue this matter through the established
machinery of government, including the judicial syetem.

k ^

(KENNETH SCOTT;

*CCoS TO INFORMATION
ACT
"S DOCUMSfJr
McMT ec-T
ET ..
GOWMtimCABLE BN
VS^T'j ' '*<"''jl!;IMS su;i

000059
Document Released Under the Access to
Information Act/JDocument divulgue en vertu
de la Loi sur l'^-a information.

LEGISLATION AND HOUSE PLANNING SECRETARIAT DE LA LEGISLATION ET


SECRETARIAT PLANIFICATION PARLEMENTA1RE

Room 206 Piece 206


Postal Station "B" Building Edifice de U Succursalc Postale B

FAX No.; 957-5032 N" du belino: 957-5032

Number of pages: _ Nombre de pages:


(covering page included) (incluont la page couverture)

TO/
DESTINATALRE c/ua/a^ My#^
^p <^-~-. Yx;/. Sec ,
FAX NO./
NO.DEBEUNO. <gW5
FROM/
EXPEDITEUR:

TELEPHONE NOy (613)


NpDETl.:

DATE: ^Mr
If you have difficulty reading this document or if Veuillez avertir I'cxpddileur de tout problcmc dc
pages are missing, please contact the sender. transmission.

OBSERVATIONS

r -1

Xd)^)

THIS R5C0P 0 IS DISCLOSED UN3JLT! THt


CANADIAN ACCESS TO INFORMA""ION
ACT.
CE DOCUMJNT EST COMMUNICABLE EN
VERT'J 05 LA LO! CANA0ISKHE SUR
L'ACCsS A .'INFORMATION.

000060
L90000

wo.-iystsojiii.i i *;.';?..
unS 3NN3iOVNV3 101 VT a<3 t11b'3.*4
M3 313VOIMnJHOO l3S 1N3WI130G 30
10V
NOIlVriaOiNI 01 SS300V NVIGVNVO
2H1 USONfl 033O10SIQ SI 0UO03b SlHJ.

uoivBUuojuy e s9ooe(| jns 101 ej ap


npaA ua enBjnAip lusiunooQ / pv uoiieiujojui
oi sseoov 9M1 Japun psseajay iueiunooa
613 993 1967 Document Released Under the Access to
SEP 07 '35 05:17PM RIDEPHJ HfiLL (613) 993-1967 Information Act / DocumentPdii'ulgue en vertu
de la Loi sur I'acces a ('information.

ANTHONY P. SMYTH

Telephone/Telephone: (613)993-8193
Facsimile/Telecopier: (613)993-1967
RIDEAU HALL

Date: ZI&IZS:

TO/DESTINATAIRE: QZhqsA&S y mjgug


r^CLQ P<>g4| jj fcv^lfyy^a^J r^AftraZk*'jiV'

Facsimile/Tel&opier:

Telephone/Telephone: 9?7- SP37

NUMBER OF PAGES/
NOMBRE DES PAGES: z including this cover sheet/incluant celle-ci.

COMMENTS/COMMENTARIES:

L Mt)(%^ 3
JR5L ust: ^s-a-p.

THIS RECORD IS DISCLOSED UNDER THE


CANADIAN ACCESS TO INFOftVATtON

j ACT.
\n D3CUMSK7 EiT COMtfUmCAaiE EK
( vTrj-j !.> 1..-; -.o: CAf-AOJSN.VE sun
L'ACOSS .-, l'if|i"0s.M/!7'0N.

If you do not receive ail the pages/Si vous nc rcccvcz pas (oules les pages - Call/Appeler Elds Donnelly (613) 993-8193.

000062
C90000

N0liVri0JNl."l V S300Y.I
ans 3NN3IGVNV0 !0"t VT 3a ni3A
N3 310VOI Knwnoo 1S3 J..NIwnooo 30
J.0V
NOUVHBC::ni 01 SS300V NVIGVNVO
3HJL 30Kr 053010 CIO SI 0U003H Slid
I... . ..

hjh\^

U9 "-? Q / -5
^ d

uoiimujojuij e seooe:| jns ion e\ ep


nyeA ue enBinAjp luetunooa / py uotieujjojuj
01 sseoov eui Jepun pesee|ay jueumooQ
613 998 0i?7 Document Released Under the Access to
88/28/95 14:48 ridepu hall information Act / Documenfetslivulgue en vertu
de la Loi sur I'acces a I'information.
^3-ta

RIDBAU HALL

Fiche de transmission

Covering page

A/TO: Mr. Charles Nixon

Nft D TELECOPIEUR/
FA X N U M B E R : 9 5 7 - 5 4 4 5

DE/FROM: A.P. Smyth,


Deputy Secretary, Policy, Program and Protocol
Office of the Secretary to the Governor General
Tel: (613) 993-8165

DATE: August 28, 1995

COMMENTAIRES/COMMENTS:

For your comments please.

NOMBRE TOTAL DE PAGES, INCLUANT CELLE-Cl/


TOTAL NUMBER OF PAGES, INCLUDING THIS ONE

N" DE TELECOPIEUR: Rideau Hall


FAX NUMBER: (613)993-1967
THIS RECORD IS DISCLOSED UNDER THE
CANADIAN ACCcSS TO INFORMATION
ACT.
CE DOCUMENT C3T CGMM'JHICAOLE EN
VE3TU Da LA LO! CANADJENME SUR
uV.CCiS A L'!X?CRMA7!0H.
t su5wr-x rmrvf i. promenade suW*
OTTAWA. CANADA K1A 0A1

000064
08/28/95 14:48 rideau hall Document Released Under*t!ne Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
Aug - 2*6 - 95 04 : 53 A
de la Lotetj I'a&c&s a Tinformational)

. vi^iiiuiiltJi^iiUij.;* - t IIJu*-*u!iulL-.sm **%. i hu iul(i < : a, * 'i h.'I 'lit 'I'.id. i i .41 ''Hi* . i ' i' "t U . iJ* -': l i< u< * {. F.

a k i t c f O I I C I T 0 R

92 Stanley Avenue, Ottawa, Ontario, Canada KIM IP4


Telephone Line (613) 741-7065 Fax Line (613) 741-7077

BY FAX AW BY MAIL \r\<K>

August 26, 1995

Elizabeth il
c/o The Right Honourable Sir Robert Fcllowes, kcb, Kcvo
Private Secretory to Elizabeth n
Buckingham Palace
London, uk K &
swi s~. : \ <

Your Majesty:
August 24th I asked the Governor General to perform his single most important
constitutional duty: to apprehend the crimes in progress by the Canadian Ministers of
State, Judges and Police of treason and fraud against the Canadian constitution and
genocide against the traditionalist sector of the aboriginal peoples. By replying on the 25 th
that I should apply to the alleged criminals themselves for relief he has, knowingly, elected
to aid and abet the said crimes in progress. The salvation of the Canadian nation from its
errant political and juridical leadership is now up to you. This is constitutionally
appropriate. Your office relative to this country exists for no higher, more rational, more
just or justifiable purpose. Please delay no longer in performing the constitutional duty
required of you by my clients* petition dated January 3, 1995. A handful of lives depends
upon your immediate response today; more in the years to follow. On behalf of all
Canadians I thank you for your unwavering vigilance for and devotion to their
constitution.

muixmj Y,,
vi|i'"'|i V'i. u.i' Y.ivi
>i THIS RECORD IS DISCLOSED IIN0E3 THE
>
i, CANADIAN ACCESS TO WCHUATION
ACT.
End. : DOCUMENT EST COMMUNICABLE EN
:-""!J 0= LA LOI CU'AyiENHS SUR
CPie?: - ' A C > : i A ' . ' ! f i F. - i V J . T. r > :
The Right Honourable the Governor General of Canada Rumeo-LcbiaBc ---L-
The Honourable the Prime Minister of Canada Jean Chretien
The Right Honourable the Chief Justice of Canada Antonio Lamer
The Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police Paul Murray
Royal Canadian Mounted Police Staff Sergeant M.P. Sarich

000065
613 yye miyy Document Released Under the Access to
08/25/95 12:12 rideau HALL|n^ormatjon ^ct / Document SfVulgue en vertu
de la Loi sur I'acces a I'information.

/OJ^O

RIDEAU HALL

Fiche de transmission

Covering page

A/TO; Mr. Charles Nixon

ndet/lcopaEUR/
fax number: 957-5237

DE/FROM: A.P. Smyth,


Deputy Secretary, Policy, Program and Protocol
Office of the Secretary to the Governor General
Tel: (613) 993-8165

DATE: August 25, 1995

COMMENTAIRES/COMMENTS:

For your comments please.

NOMBRE TOTAL DE PAGES, 1NCLUANT CELLE-CI/


TOTAL NUMBER OF PAGES, INCLUDING THIS ONE :

N DE TELECOPIEUR: Rideau Hall RT;


FAX NUMBER : (613)993-1967
CANADIAN Aofcoo

V6BTU DE LA iu *
,..^cSKi:>s?cr^ri^

I JM ISSKX .DRIVE 1. PROMENADE SWSSRX


OTTAWA. CANADA K1A OAl

000066
Document Released Under the Access to
AUG 24 '95 02:54PM Information Act / DocumentpdiVu1gue en vertu
de la Loi sur I'acces a Tinformation.

s.19(1)
RTDEAUHALL

F a c s i m i l e Tr a n s m i s s i o n
Transmission de b6IIno

Date:
Attention:
Fax / Belino: ^^7-i> 4/V~~" Telephone:

Number of pages including this cover sheet:


Nombre de pages incluant celle-ci:

If you do not receive all the pages, please call (613) 993-8160 / Si vous
ne recevez pas toutes les pages, veufllez appeler au (613) 993-8160.

COMMENTS / COMMENTAIRES;

&/titer
S
/SScJL**--^ t,JL.7*-/Z<**^J-~
Tf^U.

Sender / ExpSditeur:

I CL' 2?C\: ".'"' ;t" : . :

; I.UT!! ;m: . ... ,

000067
Document Released Under the Access to
AUG 24 '95 02:55PM
Information Act / Document'divulgue en vertu
de la Loi sur I'acces a I'information.

IIMfM^W'" t t T l i c i t o
l.'h'.i
/03- ul
s.19(1)

92 Stanley Avenue, Ottawa, Ontario, Canada KlM 1P4


Telephone Line (613) 741-7065 Fax Line (613) 741-7077

DELIVERED IN PERSON BY HAND BY THE WRITER AT THE RESIDENCE OF


THE GOVERNOR GENERAL OF CANADA

August 24,1995

The Right Honourable Romeo Leblanc


Governor General of Canada
Governor General's Residence
Sussex Drive
Ottawa, Canada

Dear Excellency:
"A Buckingham Palace spokesperson said the Queen acts only on the advice of Gov.
Gen. Romeo Leblanc on Canadian matters." So says the Canadian Press dispatch carried
yesterday across Canada. Please read the enclosed front page article in The Edmonton
Journal In light of it I am appealing to you not only to avert a constitutional crisis but to
set our great country on the straight road, of justice based upon the whole truth under the
rule of law, its founding premise under the Canada Act, 1982,
As you will be aware from the copies sent by me to you of my earlier correspondence
with our Queen via her private secretary Sir Robert Fellowes some traditionalist aboriginal
peoples occupy the legal position that Elizabeth n labours under a positive legislative
constitutional duty, as contrasted with a discretionary prerogative power, to refer to the
special constitutional court (established by her predecessor Queen Ann specifically for
such precise legal purposes as these) the issue of domestic jurisdiction over what the
Royal Proclamation of 1763 describes as "such Parts of Our Dorninions and Territories
as, not having been ceded to or purchased by Us, are reserved to them, or any of them, as
their Hunting Grounds." The reason my clients directed their petition dated January 3,
1995 precipitating that specific legal remedy directly to the Queen rather than to you as
her Governor General is that your predecessor in office was suborned into complicity in
the crimes of misprision of treason, fraud and genocide identified in that petition as being
committed by her Majesty's Canadian Ministers and Judges.
Now it is you that faces the constitutional crisis posed by this question of domestic
jurisdiction over the yet unceded or unpurchased Hunting Grounds. Constitutional
convention requires you, no less than it does Elizabeth n, to act upon the advice and with
the consent of Ministers of State. But constitutional law requires you, no less than it does
her, to respect the previously established aboriginal due process right of access to the
independent and impartial third party tribunal described above. Under the rule of law, this
apparent conflict between convention and law <pn ]y hf- "sor?d in favour-| of the
paramountcy of law over convention. THIS RECORD IS CISCLOS53 UMCSB THE
CANAOJAh ACCESS TO INFORMATION
AC"

5: OSCJ-y-SNT = 3T CO 14 MU MIC ABLE EN


,:.a.T'j Ds L UM CAfJAGtEHNE SUR
! ..::?'.- :.:>:-cation

000068
Document Released Under le Access to
AUG 24 '95 02=55PM Information Act / Document ivulgue en vertu
Governor General. 24 August 1995. de/aLJji sljjl'acces a reformation
8.19(1)

In virtue of your high office you are the person upon whom rests the heavy burden of
upholding that principle, upon which the future of our country no less than its integrity can
be seen to depend. Your office is the safety net that exists to save Canada from her own
Ministers and Judges. In the absence of your office those people will, for all practical
purposes, be above the law: enabled with impunity to commit treason, fraud and genocide.
Since we are a country based upon the rule of law, if you allow that result you will have
rendered Canada soul-dead. Only you can step into the breach, to save us from ourselves.
Even if the existing constitutional law did not contain such an aboriginal right as described
above, basic justice would recommend that you create one. Such a right must exist if the
rule of law is to be allowed to function at all. The Indians' legal point, that the Canadian
Judges clearly and plainly have usurped a jurisdiction over Hunting Grounds* contrary to
the constitution which renders usurpation of jurisdiction the crime of misprision of treason
and fraud, in all fairness can only be addressed by an outsider to the dispute. Otherwise the
Judges get to sit in judgment of their own crimes. That would make them above the law.
But no one can be above the law. In this sense the present situation literally raises a
constitutional crisis.
If you are not ready, willing and able to do your duty as conceived above my clients
will have no option but to seek to appeal Queen Elizabeth's apparent refusal to act
without your advice to the European Court of Human Rights, on the legal ground her
breach of constitutional duty constitutes complicity in genocide. The special relationship
between the monarchs and the aboriginal peoples has been cherished and respected for
centuries. I beseech you not to put my clients in the position of seeming to criticize
publicly the Queen. Though principle and survival should require this, honour renders it
last resort.
S i n c e r e l y, _ _

1 . . ' A ' ' ! ! : . ': . V 1 , t e ;


y > i
Copies: !,i
Elizabeth n
c/o The Right Honourable Sir Robert Fellowes, KCB, Kcvo
Private Secretary to Elizabeth n
Buckingham Palace
London, tjk
swl
The Honourable Jean Chretien
Prime Minister of Canada
Parliament Buildings
Wellington Street
Ottawa, Canada
The Honourable Antonio Lamer
Chief Justice of Canada
THIS RECORD 13 D'.SCLCSSn UNDER THE
Supreme Court Building CANADIAN ACCESS T:; INFORMATION
Wellington Street AST.
Ottawa, Canada C?. DOCUMENT EST COU'-'UliiCABLE EN
V5F.Til GS LA. LOI CAtsADlENNE SUR
| i / A C C * ^ A ' . ' " F O ' - ' . y A T I f i K j

000069
:> .L.nu!*rw_ i.rw . v_i_
Document Released Under the Access to
nforrrLation Act /^Document divulgseiatii) vertu
.. cc- Codt? feTi/i-su/fseMS^-t'irifotfl fartofi

' jjffiBfcf'

BUCKINGHAM PALACE

25th April, 1995.

Thank you for writing again on 20th April to Sir Robert


Fellowes, on whose behalf I am replying.
I am afraid that it would not be possible to arrange for
an appointment to present a petition to The Queen, as you
propose. I hope you will understand when I explain that Her
Majesty receives many requests of this nature, and it would be
d i f fi c u l t t o r e s p o n d p o s i t i v e l y t o s o m e b u t n o t a l l o f t h e s e
requests. In the circumstances, I must leave it to you to
decide what you would want to do next. If, as suggested in
y o u r l a s t l e t t e r, y o u w i s h t o a m e n d y o u r s u b m i s s i o n , I w i l l
then take the necessary steps to ensure that the office of the
Governor-General in Ottawa is made aware of your petition to
The Queen.

(SIMON GIMSON)

THIS RECORD IS DISCLOSED UNDER THE


CANADIAN ACCESS TO INFORMATION
ACT

VilRTi; 05 u ;.0! CAttAD&tlME SUR


l/ACCe* .j I'lUPQtimriOU.

000070
LZOOOO

IVO VPi

..
v. ' - . . 1 . . . / . . . 1 . . . . . . , , .

tifiS 3NK=:::-; WJ 101 V*i K' CJ.-OA


ii'3 31Ev*j:n:;." j i i o o : s 3 i K i i r t fi o o a 3 0
10V
KOiiywyoi.'.M Oi. S5300V NVIUVNVO
3Hi liaOl'lil 'Jr SOTvUlU St 0sC03ll SIHI

Z.96l-C66f't*: ')
:Hiiaw03arm

Zl 5 3NOSIK.L^--iii svddOMaaixitiN
dvj aa tvjlox an.

nuLuoo jrtoA jo j

:-: wwod/S3^hvj.ns ;,:; *,: t

.-, i Y Jsquraidas ;

C66(n9):m
pjjduoo iour;.. ^Sdiijjodoujo
jOOOJOJJp: . . ;uiojoos XmdOQ
qtfuiS'fTV !WO

!M S3|JBqo jr^

aftedSiu^Ao-

tioissitusxmn &v g W

T.,

J3%

uojieiujojuy e seooej jns io-j ej ep


nuaA ue 9n6|nApiueuinooa / py uoiibujjojaj| -ntn nteu Sb'iO, 60
o} ssooov eui jepun peseejey lxiaujnoofj
US U< 3 i-..tHU hhll Document Released Unde&tfbe Access to
nformation Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur race? Is iwnformatj0h.

. I I T I II A.KD lOLIC

/*3-;c
Stanley Avenue, Ottawa, C
(613)741-7065. Fax. (61'J .?."! ' 7

s.19(1)

April 20, 1995


- Right Honourable Sir erf Ftjtlowes, kcb, Kcvo
/ate Secretary to Elizch
i skingham Palace
. -jdon, United Kingdom.

ft~\ lribal System v. CMe/fr

ir Mr Secretary:
I have the letter dated . .'!.' 10, 1995, in which upon your instructions is said:
hould explain that, as. :.i ~;t!tcsai Sovereign, The Queen would not act on the
/' of the petition enc't i your submission, without first referring it, fgr advice and
*.\ment, to hr;r Canada ".,,.*ni:riers. This advice would be sought through the office of
. ' jOvornor-General O:' C , ,::d:;i who acts as The Queen's personal representative.
:ur submission specific;-., ijafiat that Her Majesty not refer this matter to the Governor-
neral of Canada and I : ;'T.I'i >hat we are, therefore, unable to take this matter any
thar.
But my submission die' :: ask Her Majesty to, as you say, "act on the basis of the
lion." Rather, it merely . .-;d you to arrange an appointment with Her Majesty for the
pose of presenting to r: ..us ;.scition, as prelude to Her action. Once The Queen has
'.~t received the peril*: ;_ -.'. 'v:*r yvj "that, as a Constitutional Sovereign, The
i?a v/ou'd not act or.! .is :*\"&s pillion enclosed in your submission, without first
;rTjg it, for advice }..' ' :;r: :r, tc Msr Canadian Ministers." Once Her Majesty has
>*vs(U of that advice . ':.: -. ;-,,iTrnrnAT, and my clients' reply to them, Her Majesty
then be in a position t:
^he precise wording i". i' ! 51 nfe'.on in relation to the relevant point was:
.toe the Government c &: ", X alleged to be the prime mover in the allegedly
irMal subornation of" s /: C; ::.:-:':eji Courts, may I also prevail upon you not
rffer tkv: application .?.iTic: Chrc-ral of Canada, but rather to regard It as a
. "jix appropriately re.% :..; ;.? .Ts- Majesty? In this connection I have to ask
:o dra^v to our Qir *.' I" :-archy's constitutionally binding [Campbell
"'.7// (1774), 98 EP [ rl:: !':ng by imperial order in council dated 7
nV- 1763 of'Pro*.?- 1 .* T-vi.in nations or tribes. On this strictly legal
V ['':: pr.itloners' H .; e:'!y ;.- ;st be that under the rule of law Her Majesty
:-'. ::rjy th.* polixivt' : Tnre importantly the juridical duty, to receive their
'"on [emphasis addec
THIS RECOW ::.rSCLG*:3U\f,tH THE (cont'd "This application")
CAf,A0lAV A0CE5S lO lt.T0R/,TJ0N
ACT
CI r.0C.i;W5j;T LOT COMM'JRICAaie P
V^":J &S LA LOi CANADISNHE :
...::: A L'tc^oauATion.

000072
5*5 !-i..tnu mhllDocument Released Underibe Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur l'ao$ga ^information.
s.19(1)
"This application" rcf. .: c..r:':cxt to my clients' application for an appointment. The
; >t, more fully apparcr?r t::; face of the petition, of the Indians to present their
ition to our Queen is .". a:: contrasted with conventional. Being of such character,
. right, were there any .*. .list >rtween H and the convention of seeking the advice and
mments of Canadian h''. .;:.irs, would be paramount. Therefore to allow the Ministers
.'cr the auspices of cor. :io-.-. to comment upon the Indians' primary right to petition
Jcs that constitutional -.ipersedes constitutional convention, which is a legal
possibility, given that I. :...r.: v: (U.K.) has, by the Canada Act, deemed "the rule of
.'" constitutionally to be ; iuc nsme principle.

Therefore, I have res-p: ::'wi!: to repeat my request that you arrange an appointment
; the presentation of tb*. ! : ::ion. So'far as timing is concerned, it will be apparent from
nature of the petition *'.. re/- or fraud and genocide is a daily consequence of delay.

If in spite of the^ : . : ; o i shcld nevertheless choose to exercise your


: nucratic control of z if V. "v!v :o v*to the Indians' prima facie constitutional
vt *o petition, then I h : Li.-.cvd T.y submission, so as to permit you forthwith to
varc. the petition, for : ; ?. r:.rr-.-rv Otherwise, my clients will be consigned to
: rid 21 victimization a' :?.! * * ; v.':institutional administrative sovereignty. In this
section, I believe x . tv'ur.d t.- draw your attention to article IY of the
-.virion for the Prev:: ; .::? P't:;\?rmmofthe Crime of Genocide, 1948', article
of the Council of E. Convention for the Protection of Human Rights and
r<damtntal Freedoms^ #,,- 1 tici>' I oi the Appendix to the European Social Charter:
**."*.fe rv. Persons core ' A:
*or uuy of the other acts enumerated in article in
iill be punished, whethj.-' .}V \re constitutionally responsible rulers, public officials or
. :vate individuals.
**icie 13. Everyone v &"' inf fr-r^.oms as set forth in this Convention are
Vtcd shell hsve an ef" .? r.';]> >,T?:rc a national authority notwithstanding that
vic-Jstton han been cr i '' ';, ycyr^ -rting in an official capacity.
wwie I. "Without prcju o wu.'.*e i2, paragraph 4 and Article 13, paragraph 4, the
rsufid covered by An*. . '. u- i 'i iriviuae foreigners only insofar as they are nationals
:' ui her Contracting Pa . ;/.'J.y re.,,idr.*. or working regularly within the territory of
; Contracting Party c .' fi;-jt.T.c -o the understanding that these Articles are to
'r.-r;;rpret'3d m the lipM -' ^s r* 'rticles 18 and 19.
i intiirpreX'tion wy. ' ./t. ..V. ? :\i>. extension of simitar facilities to other
/777j 5r any of the Co:.. i'lV y Parties [emphasis added].
:.\ k all J.he emprr t- 1'.'.' dated April 10, 1995 of the adjective
rnhjtic-r.El" in mod-f . . r ..r. .,? ..:..^. captures mv ciients ^ggi p0jnt precisely
*.:*'fr.i*Yj ';hrc:jgh insw' "' : t-" ' md genocide, is unconstitutional; and the
- of our Queen cor.r' '"'' "7 ' 'lc' r: ~tft, to prevent these crimes of state by the
?? Canada.
'i )|i| .{iii'i i

Sincerelv.
j*!. 11 * * t
ili.'P't^.Tllj!"
| 'Jill' ! I'l It 1
it' j, !lfti'!!"Il!r"y]irt
i!)'
I, 'lirl ''''
I1'"]1
m \m "
i . 11 i< h

disc-loss:; tiwz
,;>j TC \U"?,**

SICA2.F i> Yt li,i .


,;; I'-,- i.m v ^#f| ill II ^ i 4 '

000073
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur I'acces ^cpiSlfonTtStion.
'.i*$:

'.(Excellency The Right >u: :i:i.: Rc-mcc Leblanc, Governor General of Canada
;au Hall, 1 Sussex Dri
swj, Ontario
>,OH9

Chief Justice of Canr.


.-omc Court Building, Vct: '."natcn Street
.v/a, Ontario
OJl

Chief Justice of the F 1 C:ur: of Canada


rxja Court Building,' V;.. '.j1t.!irt:ict
vji, Ontario

Chief Justice of Alben


iir 'Yinston Churc^I!
-v ..^on, Alberta

Chief Justice of Britiri ur -.bit


linJttie Street
..;-.*, Er.tshCoi-a .

-iii^f Justice of Ontar


stlo Hill, 130 Qui&ii. Ye.

! Chief Justice of Queb;


L-. <! 17,300 Jean Leu. 7;.;.
l.o^Qufcbjc

'J.-jnd Chief of the Ay iy :f first Nations


"h -jr, 55 Murray Sir,.
.... Cr.:.'jio

Owen, Registrar, ? C:--\. :oll Office (Judicial Division)


:& Siroit, Londn.., d ' ,<j 11 ' .

..../., i . - r> ijm;>^?' TH

THIS SEC0R0 15 Dl'-Cl.'rsSO


CfcNAOlAH ACCESi 10 INr0MAT!3N
ACT.
I .r. nrrtM,;S.7 -- rC'is'.'.^inCAr.Lu EN
-.: > '. : "> C,;'s!;:U.Na:: SDK

000074
Documenj Released.UnderJheJVccess to
cc - Information Act Aj^cument divulgue en vertu
^Se la L c Ts u r f ^

8UCKINGHAM PALACE /o3^7<j[


s.19(1)
10th April, 1995

I. iyn\r ;f,in Iff1 <


IK J/!.J , KM
Sir Robert Fellowes has asked me to thank you for your
submission of 27th March.

I should explain that, as a Constitutional Sovexeign-,-The


Queen would not act en the basis of the petition enclosed in
y o u r s u b m i s s i o n , w i t h o u t fi r s t r e f e r r i n g i t , f o r a d v i c e a n d
comment, to her Canadian Ministers. This advice would be
s o u g h t t h r o u g h t h e o f fi c e o f t h e G o v e r n o r - G e n e r a l o f C a n a d a
who acts as The Queen's personal representative.

Yo u r s u b m i s s i o n s p e c i fi c a l l y a s k s t h a t H e r M a j e s t y n o t :
refer this matter to the Governor-General of Canada and I am
afraid that we are, therefore, unable to take this matter any
further,

(SIMON GIMSON)

M r. B r u c e C l a r k .

"H.S RECCHv !S D!5J".L0S;:D \Hl?.?.i\ TH(? '


CfcADUk AC0LS5 ]C l?-:r;'-"{/:.r(uX
ACT
Of DOCUMi^T ;.; Sf/.;j:,-!0A*i m
VERTU U~: I W.\)'l"Uii SUR

000075
yr U. ytj time. nr,^Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur racce^a^lliwrrnation.

THE QUBF.N IK :.R PK1VY COUNCIL (UNITED KINGDOM)

oen:

Tribal System r- ES of the Sun-dance (Central), the Potlach


(Westeni) and the riT of the Dead (Eastern) Tradittons, on the
relation of Her Ma . T-T. QUEEN,

Petitioners,

v.v.

The Honourable Jhl:? Justices of Canada, British Columbia,


Alberta, Ontario td Quebec as representatives of tlie non-native
domestic legal sysi of Canada, and The Honourable the Qrand
CHTP.P of the ASSJ5M' of First Nations.

Respondents.

PET3T30N

JU&SiMCYlCN

iiy orde." in coun;i. u.^d 9 J:ii> i?C-T Her Majesty Queen Anne constituted an

31 .. .sneent and impartial :.-,:i:*ing Committee with juridical jurisdiction over boundary

les between the Ind^..; / .-Ju^ii** Grounds and the Crown Governments' Public

U . .a (surrendered Hunting 'Grounds), which order implicitly precludes a competing

c. :': lal jurisdiction in alter.;.,:! vc Crown Courts.

By order in council 11 7 October \?(>3 His Majesty King George in expressly

. i:u-;-._j ir. colonial C O.iiiu juris Jcrion for the apprehension and trial of

.v. ::-iwr-.ilik-.g crirr:i; il.iv Luiih who flee to Hunting Grounds to evade

By act of parliamen. 2 Cro. rn c 63 (1821) the said previously established

:.lion of the said c .' >';ivn Courts was enlarged to encompass crimes

i 1 V rsersons (e.-c 3 :.. i;\ ^ the Hunting Around* thi-m#iig-.


THIS BECORD IS JJlSCLOScS UKDcfi TM
CANADIAN ACC5SS TC iNFORaATJGN
ACT.
CE DOCUMENT E3T CGMMUKXASlS EH
V'EFIFU OE LA LC! CANAOiENfci: S'JR
L'AcCi> .* I'if-irort:.' "'.

000076
Or 07 95 f. .;tMu nHi_LDocument Released Under the, Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur racce^teJiFj^tmation.

Usurpation of juris:.' ' n by the judges of the said colonial Crown Courts (and
i: iomestic courts of Csa. . as rbuir successors) over the aforementioned disputes

;=. j : ding Hunting Ground?. i-ouridarics, and over natives upon Hunting Grounds,

; i :iitutcd (and constitute ) -'--ascTjabie and fraudulent contempt of the said 1704 and

i i: constitutive instruine;.;.?

::. If inadvertent, their c:;ne is "Misprision of Treason" (and Misprision of Fraud)


-in the meaning of p' (h ? f i1.; Vidian Part of the said 1763 instrument.

-':j, *he prematurt .-..tlcjn ari .:ercise of the constitutionally restricted


:v':t:on of colonial co; d :h-,:i s\;ccc:;K>rs is simple treason and fraud.

4 To the extent that im-. .-.lid treason and fraud are genooidal in consequence, the

y.-: j'said Standing Comr .it>r. by necessary implication has the complementary

. Mciion rstat.TC to d:-:. .- ;.f a.-* ''international penal tribunal as may have

:':'c. i-n" vith-ln the nv r::*: :.xi: Is V; of the Convention for the Prevention for the

:.M'-n GudPunishmv: V . v ._> ::fj;.:vcide, 1948.

;, By the Constitution .-. ..*. h-82 parliament confirmed the above noted rights and

i i Miiej, bzing compiern. . {cpr.j of the "existing aboriginal and treaty rights"

vj|?jc cenf*:ufcd by se-:f .: \ '(/).

# In summary existing :...:. rtitutinnal law stipulates that;

!<; :ite natives' tribal systei p-ima facie retains its aboriginally vested jurisdiction over

l". r Jng Grounds except a:.' '.ified by constitutional amendment;


'.- i:y f.;!u^:*.uttonaI ariir \t : c\-!v,:j:i; Crown Courts are vested with criminal
: or-*-,erron-na*>: ': ' :Ovu:.:!j;
' :*rc-::--rk] Stand :n;
t-ice retains the jurisdiction both to resolve disputes
.:i:* the boundaries r.:.':n^ Gr%x..-is and to sanction the usurpation
11 ">of
:!irn ir rc-ction to :- THIS RECORD IS P5S CLOSED UJ iOSS y. p -

IHFC r<;,i.\ new


*.t\ ~ ~
CANADIAN A TC
ACT.
CE DOCUUEM T EC-T C?r.!? .!IS:f-A:'.;.:. z'i
VERTU CE L A LCI CA2J -.DiH iNE SUR
'-'ACRES A L'i Mrop.v .'.rt'.;:;

000077
--- Document Released Under-the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur I'acces a4lrooFmfen.

he Queen remains bu- .c - 1 wr:h residual jurisdiction under the royal prerogative to

wint commissioners to .' .:.titi landing Committee, and to refer to them questions

.heir determination ace r .g X-) casting constitutional and international law.

Facts

By order in council i'.;:.nr.-.".a) dated 23 January 1875 Canada acknowledged her


.itutional obligation ur :* , ;ei:(i?vis 90. 91 (24), 109 and 129 of the Constitution Act,

to disallow as uncon: . -.or,*'1 provincial Public Ijxnds Acts that had been enacted

r section 92 (J3)t if tY.rr,.-- I'ub'ic Lands Acts purported to be operative upon Hunting

.-.:nds.

By necessary imptkr.::cn the said i8?D acknowledgment of inoperability upon


i infi Grounds and th-: ;?;.;:> uding constitutional duty of disallowance applies

'/ !; *Jrv Supreme C ' \: \-t V.uvj tren enacted under section 92 (14) of me

Ci-n't-:tt".:oiiActt I8*~

instead of implern..- :-:.g \':,t said 1S75 order in council, in subsequent years

ida began prematurely ;:. z.-jpbj ths said Indian Act along with the said Public Lands

\ urA F!upfsme Court Ac . . yc ..riiu.icr.xlcred Hunting Grounds.

The avowed purpos .he -aid (premature and illegal) application to the Hunting
.ids of the said hidii :cts, Public Lands Acts and Supreme Court Acts was
zidal: "the great aim <? r legislation has been to do away with the tribal system
ic jr,*ir> jia'r the Jt*v o-. "? ail x&pecls with the other inhabitants of the

"'c?\ r-.s rj'-ecdily .':; :*: i*.i fc: ::* :hange" [per Prime Minister Sir John A.
.': :.':'., .'J.;/. /o U7; .' :, '.. Mx :;... f Commons, 2 May 1887 (20b) quoting a

1THIS
THIS RECORD '.i: v:.v-.V..c J ...J- ;
CANADIAN ACCESS TO l!"rOnaATiCN ]
j A C T. I
I CE DOCUMENT Sf.T CC-:.,'.:L!!-C?.-.iL:. C
I v'ERTU 0E LA LCI f:ANA8"W^ SUfi
L'ACCcG A l/l>!?0nMAT!CU

000078
T%
- . = - * - D o c u m e n t R e l e a s e d U n d e r t h e A c c e s s t o
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur I'acce/feliSrfi&nation.
4

Substantively, the s.:i.: Indian Ja en its face purports to apply to a "reserve" that
>.sen "set apart for a prir.iiTjla? band." Such reserves legally are so set apart when a

!/ is made whereby the tribal system surrenders its Hunting Grounds, and retains or
ves a grant of such a 'V-:-.. -.i V dong with other consideration.

The Indian Act does i of on its face purport to apply to yet unsurrendered Hunting

.nds; if ft did it wot.J-1 i;o inoperative because of sections 109 and 129 of the
:iitu!h#i Act, 1867 \vL". , :-V,j ;jjtiop 35 (/) of the Constitution Act, 1982, have the

..-. o:"saving sjr.d contir... . ..:: v .'.:,. .^jy established constitutional rights..

3n 1880 the Indian y, >: J'*-hat prematurely and illegally contrary to sections 109 and

c-f the Constitution Act. ''><j? ws being applied in practice to Hunting Grounds) was

:ide<l so rjs to make "h: . ... ".:'&'-'. i-yjism illegal whenever and wherever there should

!i-::-.d Indian "band" gf -. :.. iti.l ::'.':i ::d ur:-Jsr the said Indian Act.

Illegal (because pn...v ::-iti\y established on Hunting Grounds prior to treaty)


rves" for "particular - u.ds'' were then "set up" on Hunting Grounds, by

nistia.iv: and exc.v.r: ,-.. i::.. rjr:xuordingly, illegal elected Indian Act band

. I wirr; sei up to c::!. . .:e. i c^^ il'c^-ii reserves, and to displace the previously

!:r d^ a-\i still Iegi::.;.;..". .=:/. ..: j.iiu.vt/.usred Hunting Grounds) tribal systems.

Thereafter, Canada id; ItgE. purposes recognized only such Indian Act "reserves"
;i!e<;;:-v "tend* govern, v ;., :.-.. tl.r t:;^aj::on of recognition of the legitimate tribal

;:.r tvc 11 ape n I lun: i:\ r; (. :.: t. ..[.

By this means, Hi:., i 'Jro.:nu? nnd tribal systems though still legal ceased to
vor all practical purpr .*: ;o far as domestic Crown Governments and Courts were

rrrced. EJwcted Indian .!: our oils operating illegally on Hunting Grounds ever since

;c \ .-:- ri-'.v,5 by do-* : ' ;v ."* . -.- t.. -ints and Courts into functioning so us to

j '' ' * .'r.t.mate :'" : '.:". Iherems. I rH'S fieco;


WIAN ACC=". - L U-'DS TE
I act. C^ ' w.'c^at:on

000079
080000

MOir WbC/dWI.I V S300V.*


uns 3KN3l(i ,'NVO ion vi 3q nm3A
i ; 3 316V QINfl Raoo iS3 1M3WR0O0 30
iOV
NO"..vna 0 J M ' 01 5S500V MVIOVttVO
3!.i i.' .*; '1- no as ois GUT SI CH003b SIH1

?mu.e0
.r....rr: ,-.vnvT-.. " H3VTlO<3 0H***!*0**

-t;!
. ' -.i<

:uotimeji.(^.:'-i> /.^va-Nns'^

joisvsi-*^**8
;uouiov-a (uj*-v*t3) tfc

HV 3TTKSHDS
(L)6LS
9
uodblujo^uij e s9ooe,.| jns io~| t?| ep
nu9A ue 9n6|nA|p jua
0} SS900V SIR jSpUfl'
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur l!acces ^'Jftfc&lSfion.

Jim Bartlen\an
Ian Glen
Ronald Bilodeau
Howard Balloch
Jean Carle
Edward Goldenberg
Peter Donolo
Chaviva Hosek
POO files
PMD f ik*

i+e Government ol Canada Gouvernemeni du Car.2da


Privy Council Office Bureau du Conseii onve

To Date:
p0uf: Jocelyne Bourgon AiVO. 7 -* iQCr
Subject:
00|et:
Gustafsen Lake - Update

From: Jim Bartleman /^


Oe.
V:2
Margaret Bloodworm per P.H.

D Your Signature
Voire Signature
For Comments

Information

Observations D Material Jo- tne P M.


Documents pour le P.M.

Remarks:
flemarques.

PURPOSE/URGENCY:

For the Prime Minister's Information.

this H?oo?iD is cisclc^." 'Jf::?5R the


CA^ADIAK ^CCiCS "0 !iv ORATION
act. w D. Ian Glen
VEKTi: 01 .' ' CAJi.'.OiSMrtr: SUR

Couher

000081
380000

r n
N0ii*Ke0iHl.l V S300-M
.1 *(<-' *s- UflS SNK3IGYMV0 101 V"i 50 flibaA
llio'.:- N3 aiGvoiNmsnoo isa inskrooo =o
JOO'-L. jlov
- ' * M ' ^ w " o i U O t U t f l S a O J C N
NOIiVllkJO.-JNI 0.1 S5300V NVlQVSVO
Shi aaafjn aaso-iosia si Goo3y situ

(V(>*

T
(>)<&(> J*)l
J
pp&C oj XpTOJ are aire 9ip ;b ssAireu jo dnojS iirejrrrui
314; vjui uomjoiput ou si ajaqt jnq 'X^pot uorreruis air* asrgap oj Strnduraus
s!. %-/,\;,, "i'V. ;i*9SU3isuTra3j9^qu3sre:sn9iBuonBruiS3qx o

AtfVWJALflS

(Xnio uonBUjuojirj)

>IHJLSINIW HJALTdd 3LH101 mOhlValOWHW

TVINHQIdHOD
VOVMV3

i m m u r n i n t v ; ( n r.
'VV'Si! I HHiivi in, 111 uivi in i is
' . 111 . ! I I ! ' . . , . , | , , i l I I l i H I *
(061.S C""A km v 11 * . hi- > \ A in.i mi it. iii I I i

<0

uojieftSiu^i^/saooej jns ;o~j e| ep


nueA us en6|nAip jueuinooQ / pv uojibiujojuj
0} sseoov eui jepun peseaja^i luewnooQ
80000

" '.' : '.'V \-.x\o srj&w'W'.."**

S'SS-tlwsi i*****
pa'jiSCRp j

1 ^i;^
art! sar^n

J3i|no3
uoajnog au/poor

fa Pi it

*2t
L
r
hi
^

ivixNaaidNOO 2-

uoiiblujojuli e S900BJ jns ion e| gp


nueA U9 en6|nAjp }U9LunooQ / PV uoiibujjojui
0} SS900V Ql\\ JSpUfl p9S89|9y *.U9Uin00Q
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi'sur Paccas aPinformation.

(p.
Jim Bartlernan
Ian Glen .
Ronald Bilodeau
Howard Balloch
Jean Carle
Edward Goldenberg
Peter Donolo
Chaviva Hosek
PCD files
PMO fifes

I Government of Canada Gouvernemenl du Canada


Privy Council Ollice Bureau du Conseil prwe
; HiiV-
A O ' O fL i .b : , . i
To: Oate:
Pour: JbcelyneBourgon nW c (j vJSy

Subject:
Objet:
Gustafsen Lake - Update August 28,1995

From: Jim Bartleman C

u
De: C

via-. Margaret Bloodwo

D Your Signalure
Voire Signature D Information

D For Comments
Observaiions D Material for the PM
Documents pour le P.M.

Remarks:
Remarques;

PURPQSEAJRGENCY:

For the Prime Minister's information.

TKlb itECSAi IS :.;i CLOSES UKCtB IKS


canad:a\! access to :i<fgp.matio\-

Zi 0OC!JVT r = T OMML::"CA5L5 V.i


cc
D. Ian Glen VERTU Or LA ICi CA^ADiSNNE f-jK
L'ACCSS A L,!H?0?U.t.iVIOH.

Or ailing oll'Ce<
Pertacieu'

000084
S80000

IV Vi
W. - l J .

r
L.
f~
^
fys \T

fc)*|0(tfSj

*33fBi ussjB^snr) ;b uoiretuis ou,; uo c jsnSnv 'X^pu j jo o;ou jno oj J3U.ynj

punojSspBg

1
il
r rX*J
"7
r*
-U
(iCrtro uopBUUOjirr)

>6i *8r xsaonv axvam - acavi NasdLVxsno


y.1S 3NK3!GeV3 iC* VI 30 uy3l

I = 37svoinsnco :33 liownooG ; U3J


9 i i j noss
o ^ s op
o p oioo ainoi lueisqouoft T
N0J1VWH0JNJ Oi 83300V NVICVNVC peijissep
3H1 tiaatJfl C3SOT03I0 SI Ga003b SIHJ
iSt:oi cu si uiaiou peuiutuco ucij

-1 sOu

TVUNHOHNKJ3
VQVNV3

13NIHVOOO 3UIV13UD3S X3NI9V33HX01AHV13U33S


13 lAiuti iijsNojtiOdDijjnuo onv inNnoo JkAiud am joxujio

uojjeiu&Jii.rSS/ooej -^s 101 ej ap


nu9A U9 9n6jnAjp jueiunooQ / pv uoueuxiojui
0] ssgoov eui Jepun p9see|9y jueuunooQ
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur Pace/as-a Pinformation.
(***- fO ,.19(1)

-2- CONFIDENTTAL

s.19(1)

/Woo)
The situation at Gustafsen Lake remains tense. Yesterday afternoon, two
RCMP officers were ambushed by the militants along a road near the
confrontation site. Although their vehicle was severely damaged and they
were both struck by semi-automatic rifle fire, the RCMP officers were
wearing flak jackets and escaped injury.
Rr
. ./4|||j.' j||, i|jj ' Ijis resuming his attempts to mediate this dispute today. Last
night, on national television, he characterized yesterday's action by the
militant group as "criirunaT and said it "could not be condoned" by the
native community. At the same time, however, he appealed for more time
and for political level involvement in the negotiations by the Government of
British Columbia. Despite this appeal, Mr. Dosanjh indicated this morning
that he would continue to place his faith in the RCMP's handling of the
situation. Meanwhile, at Gustafsen Lake, the RCMP is cooperating with

'lllHlllf !'!and have agreed to re-establish a phone link with the militants to
give him another chance to convince them to surrender.

^((i)fV)

* ~ *-'t,, > ",:::' ". '::?cP.7*!o>i j


;c luiio.'si :s na longer j AC;
i.'!i33iltSd. les w:yv.r-!T nr: rc%:?,:?r=:cASLi" ei
Ai.;r.ob?*.2^t loi.'io c^'" >io ;*.6c\!ri;6 ' ' ' .:
v- :j\. . '.\
,.-

'jwyv f-'.'r !.;.- !'>'!irr-::it, to." ton-

u
Jocelyne Bourgon

Coult er/B artleman

000086
Document Released Under the Access to
Informa^lSJiSet^ document divulgue en vertu
de la Loi sur Pacces a Puiforrfnation.

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL /


GREFFIER DU CONSEIL PRIVE
CORRESPONDENCE CONTROL FORM /
FORMULAIRE DE CONTROLE DE CORRESPONDANCE
ACC. No de REF.

to* p:n-f < * / ? (&, nN*, jtfe-)

FROM/DE:
^s+fr-rns ,/?fafift?
SUBJECT/OBJET:

CO:

LETTER DATE/LETTRE DATEE DU: DEADUNE DATE/DATE UMITE:

G NECESSARY ACTION / SUM NECESSA1RE Q NOTE/REMARQUE:

Q ADVICE / RECOMMANDATtON Q I N F O R M AT I O N

DATE:

TO BE COMPLETED BY SECRETARIAT/RESERVE AU SECRETARIAT

REFER FOR REPLY TO: G Outside PC0 / Exterieur du BOP: Q VVrthin PCO / Interieur du BCP
TRANSMETTRE POUR REPONSE
A:
Q NO REPLY REQUIRED/ - Q OTHER ACTION TAKEN OR
AUCUNE REPONSE PROPOSED/
NECESSAIRE AUTRE MESURE PRISE OU
PROPOSEE

COMMENTS/COMMENTAIRES:

TH.3 RECORD IS D..SCLO&S0UH0ER THE


CANADIAN AUbbb TO .iTO^TiOS

^" -.jQUVILtiT EST ^OVMi-""^-15 SN


Vt/TJi OS LA '-01 CA'!A0S:i SUR

DATE: SIGNATURE:

Asst. Secretary / Director / Secretaire adjoint / Directeur

000087
Document Released Under the Access to
information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi su Iaccs_a.
r rmfnrfrmAt' on.

.^
>s Office of the Cabinet du
BF:
A.R.: 0<? 0$
V ' Prime Minister Premier ministre
,\v

H* s.19(1)

CORRESPONDENCE TRANSMITTAL FORM


FORMULE D'ACHEMINEMENT DE LA CORRESPONDANCE

Name of Correspondent/Nom du correspondant:

raos
*WBBNm
Accession Number/Numero de reference: 52430186
Route to/Acheminer a:
PCO/BCP PMO/CPM Other/Autre:
Clerk* s office/Bureau Personal & Political /Personnelle et * D
du greffier (CLR) y politique (JMF)
ECU/SCHD UT Appointments/Nominations (PDC)
Press Office/Bureau de presse (PAP) D
Chief of Staff/Directeur de cabinet (JMP) D
Constituency/Circonscription D
Scheduling/Agenda (MRM) (JC)
Action/Mesures a prendre: Reply or action as appropriate/reponse ou mesures a prendre Qi
Advice/Avis D

Note/Remarque:
THIS RECORD IS DISCLOSED UMDSR THE
r.AHAOlJm ACCESS TO INFORMATION
ACT.
n DOCU5T ST C0MMUMICA5LS VA
Ivsa-u Ofc LA iCI CI SArJAWLn'it
V
L-ACf-'i'i A L";K?OnVA"Ofll

, Other/ Autre(s):^v.
Pefs6jDar& Politicaf /Personnelle eu
^politique (JMF) V \-\^ % % ^
TCI#SCHDf^ A;Q^; Appointments/Nominations >- ^
Press Office/Bureau de presse D
Chief of Staff/Directeur de cabinet D D
Constituency/Circonscription D
Scheduling/Agenda (MRM) (JC) D a E^CU/ SCHD
Date of Action/Date de transmission: August 31, 1995
/

000088
Pages 89 to / a 90
are withheld pursuant to section
sont retenues en vertu de Particle

19(1)

of the Access to Information Act


de la Acces a reformation
L60000

KOUVKbOs'KU V S300V.T
Ui'.S 3NN3IGVKVO 101 VI SO IUH3A
N3 SWOIHfWKOO iS3 lN3WnOO0 30
10V
NOI1VKU0JNI 01 SS300V NVI0VNV3
3hi b3osn oasoiosm si ouooau sim

T*W**yg 10***in3

Av - frV

**wd

uoiieujjoixiii e seooej jns io~| e| ap


nueA ua en6|nAjp lueiunooQ / pv uoaeuujojui
o] ssaoov m Jepun peseajey jueiunooG
260000

MO;.i" UOi,J. ; i sioov.'i


UnS 9MN3IQ *KQ 101 VI jo nib3A
N3 31UV0IMH Ai'iOO IS 3 IN "wnoca 30
"10V
NOIlVWUOdNl 01 SS330V NVIQVNVO
3H1 b3Cn C 35010SI0 si oaoosy SIH1

/?-*>/
^P ^60 ,

-?o/~ tO/

uorjeujjojuij e seooe.j jns |0"j e| 9p


nueA ua an6|nAip luewnooQ / pv uoiieiujojui
o] sseoov eui jepun peseajay -.ueuinooQ
60000

, . . . . ~ . . . . . - , , ,

ans 3HN3IQf.'V0 101 VT 30 riiH3f\


N3 SlSVOifinilftOO 1S3 iNSMOOO 30
10V
NOIiVHisOiNI Ci 35300V NVIOVNYO
3H1 L'3GNn 03SO105IQ SI QU003H SIH1

f&/j*>*Xf tf**>~fr*g

*&o/ - <*/

O/ 90/-6 <y *
*v

uorjeiujojujj e saooej jns 101 e| ap


nueA ua en6|nAip jueiunooQ / PV uoneiwojui
o] ssaooy eui japun pesee|ay -.ueiunoorj
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur Pacces/a^Wo/Oa?ion.

From: Claude Brunette


To : D ELDER
Date: 8728/95 9:15am
Subject:: Native Standoff near Gustafsen Lake

David

fS(C) rfci

atc.)(63

Will keep you posted.

Claude
CC: OPS.cb nixon

THIS RECORD IS C'liCLOSSPU^'SRlHE1

| CANADIAN ACC&:*- TO Pir0?L!AT!0N


ACT.
CE "3CCJMENT ?.3T CCMK'JKICABIE EN
V-:R7U DE LA LOI CUiAO'.ENKE SUR
L'ACC'jvl A I'lMFO'iMATiON.

000094
Document Released Under the Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur Pacce^^fiitfemiation.
w s.19(1)

ADVICE TO RDG

ARMED NATIVE CAMP, GUSTAFSEN LAKE

ISSUE:

Approximately 20 Natives, some of them armed, are occupying a site on the


privately-owned James Cattle Company ranch, 35 kilometres west of 100 Mile
House, B.C.

KEY MESSAGES:

THE ARMED OCCUPATION OF PRIVATELY-OWNED LAND AT GUSTAFSEN LAKE IS A


PROVINCIAL POLICING MATTER BEING HANDLED BY THE CONTRACTED POLICING
AUTHORITY, THE RCMP.
THE CRIMINAL CODE APPLIES TO EVERYONE IN CANADA, AND I ENDORSE THE
RCMP'S ACTIONS TO DEAL WITH THE PERSONS WHO ARE ILLEGALLY OCCUPYING THE
GUSTAFSEN LAKE SITE.

INDIAN AFFAIRS IS MONITORING THIS OFF-RESERVE ISSUE AND IS PREPARED TO


PROVIDE WHATEVER ASSISTANCE THE RCMP MAY REQUIRE THAT FALLS WITHIN THE
DEPARTMENT'S MANDATE .

I UNDERSTAND THESE DISSIDENTS DO NOT HAVE THE SUPPORT OF THE LOCAL


TRIBAL COUNCIL, AND I FIND IT REGRETTABLE THAT THEY FEEL THEY HAVE TO
TAKE MATTERS INTO THEIR OWN HANDS.

BACKGROUND:

Approximately 20 Natives, calling themselves the Defenders of the Shuswap


Nation, are illegally occupying an area of the James Cattle Company ranch, on
the shores of Gustafsen Lake, about 35 miles west of 100 Mile House. They
have now been joined by about 10 non-Natives who call themselves supporters of
the sovereignists.
The Natives, many of whom are armed, say they are defending sacred sundance
grounds. There was a four-year agreement .with ranch owner^jJJ^Jj.'JjJJI^allowing
Natives from across Canada and the United States to use the'shdres'of
Gustafsen Lake for 10 days every year for a sundance ceremony. The agreement
expired last year, but" the ceremony went ahead in June. Some of the Native
dissidents are apparently sundancers from Quebec and the eastern United States
who refused to le"ave when the ceremony ended.

W h i l e t h e r e i s n o c o n fi r m a t i o n t h a t a n y o f t h e d i s s i d e n t s b e l o n g t o l o c a l
First Nations, we are reasonably sure that at least one elder from Adams Lake
i s p r e s e n t a t t h e G u s t a f s e n L a k e s i t e . H o w e v e r, a r e a F i r s t N a t i o n s
communities of the Cariboo Tribal Council have unanimously condemned the
occupation. Agnes Snow, a member of the Canoe Creek First Nation, which
belongs to the Cariboo Tribal Council, said, "If there should be any defending
o f o u r t e r r i t o r y, i t s h o u l d b e c o m i n g f r o m u s , n o t t h e s e o u t s i d e r s . . . i t i s t h e
community members, the elders, the chief. All of the northern Shuswap stand
together on this."
The dissident Natives have fired shots several times since June. B.C.
Attorney General Ujjal Dosanjh has said, "Gustafsen Lake has nothing to do
w i th Ab o ri g i n a l l a n d -cl a i m i ssu e s. It's p u re l y t-n ^ ^ n -h * -h ^ .w a a p o n c fo u n d
there and the shots that have been f ired. . .The czii^^a^Q^w; ^^^artad^^pHlies
to every xnch of British Columbia." The Willi3fc*^ijfopW*^

ACT.
CE COCUMEri? ST R0M>SUICA3Lc N
VEBTU CE LA |.0I CMlfOiENHE WR
L'ACCES A L'IMF0fiVAT!0K

000095
960000

S0!iVfeGJM,l '? C500V.T


UflS *N?.*?.;0'.'!V.'i 10'i ?"." ='J filUSA
MB 313V3iMHW00 152 iN2rtf30Q 33
IOV
NOUVWyOi'i! 01 SG303V NVIOVNVO
ZUL liattj.i" r'rasOTOSIO SI Qfc003y SIKi

S66T '32 ^snbnv


u o T 6 s J t * o * a - BUOT^B07unuraioo rjNYia
sao?Aaas aAx^noaxg
:Aq peaedajtd

uoT^n^TB aAjrasaa-jgpo aqq. ut :*uauiaATOAUT Aue sueid aaq^^au qnq 'scubas


aq:* Sutcmoxioj Ax^uxoC aan stbtdtjjo eaTBjjv. T*2u-r6T:ioqY 3 Aa^sxuxw, pue aNVId

-eajte aqq. uioaj saa^enbs TBbaTTT aq^ ^oxAa o^ suPTd 6uto(BUi Axpaq.aodaa

uoi^iA/ojijp^saooej jns joi e| ap


nyeA ua an6|nAip jueiunooQ / pv uojibujjojui
o] sseoov m jepun peseeja^ lueuunooQ
60000

KOIiVKUOa'Bi. 1 V S?00V.1
bns SNOuVtwo- id vi 3Q ni3A
Hi 31SV3IH0WWO0 1S3 iNBHROOO 30
10 V
NOiivwaodf;! oi sshoov nviovnvo
391 3QHn GSSOIOSia SI QM003b SIH1

uqor

pa^sod noA daa^t TTtI

0;W
jns io~i ei ap
npaA ua enSjnAipriCi^uinkrry/ py uo^ujjojui
0] sseooy aui J.epun paseajay lueutinooo
Document Released Underihe Access to
Information Act / Document divulgue en vertu
de la Loi sur I'acces a Pinformation.

tH

/ teMjSS^Cii1(3K ***)y>

2(3

'-(iroiy -, n ; /4(i/45c;j
The situation at Gustafsen Lake remains tense. Yesterday afternoon, two RCMP
officers were ambushed along a road near the confrontation site. Although then-
vehicle was severely damaged and they were both stuck by semi-automatic rifle
fire from the militant natives involved,

^-ACCESS TO Z^\
|cs DOCUMENT ST JW,,,:,^,.. PJ
VRTU DE u LC! Cw^\i"\

000098
660000

3NM.QV73 ;-'* yi - ,'T


a 3i6vo:.v ~ v. Jj niMM

H M ' / ; : . ., , , . ' i O V
^v
^'.'VV

CV0i

>CV WW??!/ V?$OSOy/

3AlWd ni3SNOD 3T . IIDNnOO AAldd 3H

VQVNVO

.?&-

H-jL?/Qr?roo-;tf 2w-i/owiy 2/o~S

uoneJjJiiji^MQpoej jns ion e\ ap


nueA ua an6|nATp ^uftooQ / py uoneuuojui
oj ssaooy eu,*. Jepun peseajay lueuinooQ
00L000

KOIiVWHOJNI.1 V S300V.1
ns 3HN2CyNV3 101 V* 30 rUtfsA
ri3 31SV01HftWW00 1S3 1N3HR0O0 30
10V
NCIlYNUOiNI 01 SS300V NVIQVNV9
3H1 L-GfJKn 03SO"iOSIQ SI CitiOOSU SlHl

Zt

att-CV of J" '' *"*</

uqiibujjojuij b saooe.i jns io~| e| ap


nyeA ua enBjnAip luaiunooQ / py uoiiblujojui
oi sseooy am japun peseajay luauunoofj
.PocLjmentJReleased Under the Access to
p.. 3-23-1995 11:28 FROM NDOC OTTftWP.
ifoMioWt I Document di^ue en vertu
de la Loi sur I'acces a J^c^pUogr I

SEoeeT
Security Classification/Cote de Security

FAX COVER SHEET

FEUILLE COUVERTURE DE TELECOPJLEUR

National Defence Quartier general


Headquarters de la Defense rationale
COSJ3/DGMPO C&1J3/DGPMO

TO/A: FKOM/DE: \BGen J.C. Brace


COSJ3/DGMPO

vsLfrn Lj&^Vty v
tavno- /l-ip-N m*.-( ..w^vw^x
TEI.NO, IPX. NO. <C13) H*g-*QgH ' __

DATE: 23 Aug 95 PAGES ONCL COVER):


PAGES (INCLUANT COUVERTURE);

S U B J E C T / S a r g T: Q p g . Q P f fi Q ^ W f t U - f r f t Y
REF/R&F:

COMMENTS/COMMENTAIRES:

"^^iWtfftr & ^^^ ^^WUos,*


- T 3 Qbfc oAaiHifiA. Ms^AMrtl SlTftgffft
C\t\ Ala ivocftviseiN -jftaw^ . =
3

-"*"~~ ""
1 """
THIS riu-.*:;3:: LOSE !/ !J.",'DER THE
TO
CAKACIAf; ,* 'j U o C . V WFOftiV, .T50N
ACT.
CE DOC LIME! T 3"' : '"*!,''i.'. J \ : C A 5 l E EN
VERTU OE .A 1.01 Cf-.Hk DiSNNS SUR
i _*fiQa
f _i- JiTOSMAT!ON.

000101
SOL000

:<\\: ion vi =d nicisi X N 3 C Id N 0 Oj L /


I K-J h m U j ii os s ^ i N & n S b a ^ o t " * * * * * * * * * - * j - t * s i u . s i ' ^ G j / d o j n s l u B i n l i i i
I 10V :*--T.^J o:> o;oi iucsc;r/JO!v
NfiiiYrU-OJK! 01 33330V KVIdVNVO i -poijic??^ ;
3hi urjrvin o.!'.oior,io si naoo3 simi
-rii0;Ul
sadois iiiiNao ajvi wona 'xsasoa exaoho aNooas arSWtfS-^^'vi'S'tf'^-ilSiSeb .s.55-.'i V'lCM

na ho xsa .asncH iw 0ex ao xsaa uas2 *asY*i N^zTi*r)^2ji^i^jLs_i2

S6 onv 81 ao- sxNaoroNi nil!? vany aaa sxNY&arsiao xsrjw asN/uxwvi


luin.unoo is0?aa<iAOH 2 aovd

10 NO issiWHSd hxia ooi ni SNoixitmx mHX oNixvmiao am


sxNVdiouuvd ao NvaNts ivnioiso 'axoab^Q asoo anvH axoab ONiaa: sy aaas
2 ox i *aso OH IW 00X &Y3N 3XIS dSldaOOO S3AIXYN ZX OX 01 0 dO *X
2 aa 2X/d26 33Y1 NasaYXsao 000*03:1 *o
2.as ize ssyi axHvavNoa 000*092:1.
S6 SQY Z62SXX2 2XX SdO-23 bBYAdl ? :aaH
56 OftY 22"X001YAdO wnsitfi IfgHS
1 0 0 l YA d O U ! J U U U 0 3
xa
//2V/VIH0X0U SdO-XSia 01/Y1A2A0K
//awooxaay/NoxNowaa qis aA/naz
//S00//mA00NYA bHXSItT/y3A3A0H
J_rttO<h //feV/tHSlOH xs oEoiT/YOOsaos OdNI
//SdO0//03dIN!UA WOOHIV/YOOSAOH
//esNvidtiNYi/rsoo//YAVxxo bHaN/vsraooH
//sdosaoasa/xNianossay/vAYxxo oas c-HaN/Ywadooa
//0IdN//VftYXXO Xtfl &H<IN/VtIdOOH
YAYXX0 OOtWYSrdOOS ox
//2V/NOXN0Waa bHYAia HI
56 OQV 2*98X22 d,
00000 XN2-
'YSfaOOtt YWadOOtt0000-^2t2^22 X520YH<rdAOH AftlZOYYd
ox&y - oaw x saidoo iYxox[oaw*dso3
oxnY = oaw x = saidoo !YXox[oas*dSo]
oxhy = oaw 0 saidoo avxox(XNi*dso]
-= OiHI
[oaH4dso3
. . * . . . ( x ) s(x)ovawoo
aoasa [oas*d$o]
(-)OIttN [XNI*dSO]= NOIXOY
$6.OflY Z02X222 = HOX
i/jaow*tfsaoo x9022x-*0? NYa
> X X I H 0 I 1 d < XX 2^ = KIM X0 lOVd
33Se3BQOVloviNOQ Ql 318VN0
^((rrrt? & nollov nod 0 ^
ti30iddo Aina ooqn 01 ostsvd >QJS
^.' jr-crsdo^r
l Y i X N a a i i N O o
r s^of p
**/-0/ ^*f r
" ^ r
1
tr <;<??
-
rjueA ua an^iAip^eift-DOrj / py uo^eaijo^ui s^cr^
0} sseooy'eu,j japun pesse'ja'y jrjHLiinooa
Document Released Under the Access to
Information Act / Dgtj^fcr^-d^gwe en vertu
de la Loi sur Paccef a Plnforffilrfci?
TO [011 RS232 P. 03 s.19(1)
lMG-23-1995 11*29 FROM NDOC OTTfiUA

5 o n n e h : i n,

PAGE 02 MT.N = 47311 > P R I 0 R I T T <


DAN s 404-133061 O0DSN=MOD177

TOR = 222120Z AUG 9f3

UPWARD TO NORTH EAST, XT SAKDT SOU AND OCCASIONAL MARSHES. THRBfl ARE
TWO TRAILS I DINT THAT A&E NOT ON WAT. ONE *UN5 FROM NORTH 0* OCCUPIED
IOC, HEADING SY TOWARDS LAEE, OTHER STARTS AT MAIN F.D AND COTS SW
TOWARDS OCCUPIED IOC.
3. CU3BRNT MET} OVERCAST TODAY, 60 POP, 16-1G DEGRESS TOR ?IGH, LOWS
TO B DEGREES. OVERNIGHT HI-CLOUD COYER, 82 POP, CONTINUED PATTERN
TO THUR, MOON PHASE CURRENT!! 5 PERCENT. NO MOOV ON 25 ADC.
4. SUMMARY OP EVENTS ' '
A. 13 JUNj,91i7'F|f; " ^ffiWiC^IYIS NATIVES EVIGTION NOTICE. NATIVES
HATE CUT DOWN THUS AND' BUILT FENCES ON RANCHERS LAND
R. 14 JUN, TWO SHOTS FIRED AT FOHESTRT WORKERS. SHOOT* S *m NATIVE,
WEARING COMBAT GEAR
C. 20 JUL, NATIVE RANCH HAND INQUIRES ABOUT HORSES BEING- LET LOOSE,
SIX SD.0TS TIRED IN AIR AS HE HAVES

PAGE 3 RCYPDRA0351 C 0 N P I D T. N T I A I
D. 20 JUL, TWO NATIVE PISHING OFFICERS OOMB ACROSS SI* NATIVES
CLAIMING TO BE PROM CAMP. AS THE! LEAVE ONE SHOT IS PTRED AT THEM
E. 31 JUL* SEVERAL SHOTS FROM HIGH POWERED P.IPLE PROM WOODS AT N"RARBT
RESIDENCE. ONE BULLET BITS 1001 AND ENTERS HOUSE
P. 11 AUG, TWO NATIVES ARRESTED BT FISHERIES OTFKS POP ALLEGEDLY
DRIFT NETTING IN CLOSED FRASER RIVER. POLICE SEIZT. WEAPONS CJLCHE
INCLUDING AK47, GLOCK 9MM PISTOL
G. 18 AUG, RCMP SCOUT TEAM SHOT AT BY NATIVE WEARING COMBAT FATIGUES
b. ROMP HAVE NOT BEEN IN CONTACT VITB GP SINCE 19 AUG* MEDIA REPORT
THAT RCMP EAVI LABLED GP AS TERRORISTS. CEN TONE IN LOCAL MEDIA IS
IMMODERATE
6. LOCAL CIVILIAN POPULATION HAS LOW AWARENESS OP SIT. AREA IS"VERY
HEMOTE AND SIT IS MOST UNLITO! TO EXPAND
?. LOCAL ALKALI BAND CHIEF STATED TEAT QUOTE THE OUTLA* NATIVK GROUP
HAS NO SUPPORT TROM US OR OUR PEOPLE. THEY APE KAKING A wOCKEP.T OP
OUR TRADITIONS... THEY ARE JUST LOOKING POR ATTENTION,;. THEY HAVE
SHOWN DISRESPECT TO THE BAND, TO THE COUNCIL AND TO QTTR PEOPLE
^?|^nn^><I|^

"I (G(0(^(\)

? * *. * * V & tx 4 ft * * *_*_.*

II THIS RECOSO !0 DISCLOSED W0|K jB^'


CANADIAN ACCESS TO INFORMATION aooGaripq
"" tinn n thisrwoin
cor^sinod rKuorO.is i**c-
no it..'.''
tongtn
ACT. tion co
ciasuilico
:= DOCUMENT EST CCV!/.,..i:i!CA3LE r'l
'.-:r;u oe la loi cAMOiSNNE sua M3r.ohst?.n! t<v.i.o cole- dn security
- .:
.-&:: j3 a l".m?or/.at!Om. tiqur:*r.; s;r kc-wsx. fj :.

000103
WHOOO

H I U JC II H3 L/
f V v * ** v *<* ! * - i- * *

( - * i 0 5 i V t S O i i : i V S 3 M V. 1
nS 3MH3ICVNVO 501 VI 30 fllb3A
S3 3!8votJtr,;-5fioa is a i^sanooo so
i'JV i iss #& * * WW***
MOI1VHOJNI 01 JOV KWGVKYO
1 .?::: w '..'/..!.\.,,, .,r. dim***
3i b3Gi.n essoin 5'. cyeo-* siki
i Him i ' \ **** ;;;.;. "3v.oWisuw*}"-*J

NNM

1980*
X8
f !7 W(^/ 1
IT IdrN&UZANuu fofco-ruot **.*< x. itovj

Cft MY Z02X222 HOJ


ia.taoasnoo tflflcsx-w = ny<
> H H H . a < i < xxtu.* a 7u ca iov*:

* * * * * * * * * * * * * * *
H I l K U I i K O O
* * * * * * * * * * * * * * *

^/-rw
y p W l i O O O d N W O d d T C : T T S 6 6 I - K - Q 11 H
iueA ua en6|nAjp lueuinooo / py uoiieuuojui
0} ssaooy aq; jepun peseaiay liiauunooQ
901.000

* * *

**************
* * * * *
x a u o s c
* * * * * * *

*
a
: . W ' , i V f t t i i l - { . - ; y C r r . 0 v 1 ] is>s:mi!t5ijv. j
' ' 3MM3iGVNV3 id .:>.
1 50 nuj3A
.' ': j"}3VSIHOi;-.i.-.^ -- '.J' 'jl - "w

^Oii'TrVi

< d ooj -)/


^J Y

96 OAY Z9S8X22 X00 SYAdO HJiS&NX. 20 aiiSoo *<!


S6 *>AY ZSCSTX3 3TX OdO S*> 11033 *Q
SoV t)iU ZX00003 iXXX SdO .fit) XSH02S '5
3X/*26 aNY XX/S26 *9/426 *S/d26 SXXSHS ,X2AY 000 09*? 'Y *aas
. or mi nosiyxsho 200 -muxa bH .noh/ymii *ms
. *XT.3I0 SO &;K-* OSS
xs
//23//YIK0X0IA SdO xsia oiAimos
//SOO/ASiilOOm bH JSia/YXASAOH
//r2UooTO//ftoJwourr!ir rtTa rTA/ttsr*
x - - s o * r ^ v l / t f g d O O / v t o f f d T. M T * U O O H Y Y / Y n O f f l f t } !
^ " /// /' 2 S0N/ Y
AMHaai i^Yoi /i. xr sso o /b/ THAoY a5 ii / oT oooHsa aw o/ Yas:r:aoo w
o ai
tVs.-v^o T~*-
c * ' - //aMwoo*s/aoa8a//nV*xo-oas .oiiaii/wwttduott
' / / o i a N / / y AV i b i b o b r i x t m u ft/vwaiioott
YAYXXO OOffM/VSrdOOtf ox
"> ^A| NOXNOWaS vOWWl Ui
cs sa* ixaztBQz 0
33333 JLHZ
YgfdOOH YUadaOK2SSS-^0QCKi}? QlC0Yff<r*oi MfUZSYVO

oxn? oaw x ^.saidoo moxcoaw'dso]


OlflY = OttU X a. SSTTdOf) TYXftXtO-YS^gO]
oxay * oaw 0 *. saidoo-iiYxoxtxtii^dsoi
OdNI
sQeoawaavj.ov.LNoo ox aievwo (T)OYJWOO . roan*as03
r3^r-iVNOixoVdOd (x)HQoasa
(-)OIrlM [INX'dSOJs MOIlOY
- .w w - J*iP>**Q.Ajruy yyuN.pjLa3avd. _ .__ _\/i
GB M? 2i.C*Wci U01
Mxaowsaoo. 00x9^x^0^ NYa
.> a x.Y.x.::d a. wri < 6X08* KTM X0 SflTd

* * * * * * * * * * * * * * *
x a h 0 as
* * * * * * * * * * * * * * *

T0'd 2C2Sd [10] Oi UribllO OOdN WOdd t?C:TX S66T-2-^. o


uoiieujjojxjji esaooe.i jns \o~\ e\ ap
\}lidh ua ^$X^faJ&-Q:JpQ I PV uoneuijojul
01 sseooy su,*. jspun peseaja^j luewnooG
901000

* * * * * * * * *
xauo V
?
JLJL. Jfc-Jfc~.*. * * * *
i..iij.vni;v'""- .
ans sNusrjNJvo un v. ?.-j r,lteS*
H3 31SV0iKr-":;i*i00 iS3 iJisHH^y rv
1'JV
9I20#
INOiivnaoiNi c; sssoov mviqvhvc
3H1 U30Nn 03S01DSIG SI Cb033u ElHi xs
OSW- 20/20 akooJTT'si SIHX $
0 GNY 5 sm.HOVS SOMA NIYM3H SOU X0VXNO0 *
Hay oaau aaxiwii
XNawsAiOAHi i yxiiik *o Hoiaitro on *asYHgAoo YiggtS a & "wmrrre-M ao3
s?.h xis. raarysyosg&*. xmoo >mptmoami . v man 'XNSMaAiOANi Yictaw $

WpJ*/ i

/I
^ /
x. a i o is 9X20YaadAoi 2 soy*

DAY S2.N0 NOQW ON *Nimi XNIO USd $


smiivzixmsiio^Hd noou: sihx . xYdsirmx ox xnoo NHixxwd -uisostf^e
.;i0a-:.45AOa-^<0;JH IMKSAO #:WI.8 OX SA01 -Sflr0TS0 OSd 8X-9X SHOIH
< *XNS0&Sd; 09JLOd) dlQgg* 30. IXIIIgYgQHd ^lYEOX xsyomo - uaw #0
r

56 OflY ZASV022* *0\

^xaow-Nsaoo. 00x97x^*0-*' * ny<:


> i.i.r i a.a.w.w. i .<;. 6X08* - NSW 20 aOYt

* * * * * * * * * * * * * * *
x a.a 0 as
* * * * * * * * * * * * * * *

iib seooe.i jns io~| e| ap .


nuaAuuf Jw^nAj|fc|cMr
^n9[nAj|&|9iilinooa / py uoiibiujojui
o) ssaooy aq; jepun paseajay ^uaamooQ
ZOLOOO

.:.i :.':-;2'.ij.-iri) \r.: vi =o niu3A


1.3 3"!*.(..'i.i'.'iSOO ii-3 j..N3rtnooa 30
"10V
NOUVWSCil 01 SS103Y NVlGVNVO
3H1 b32NH CSSO'DSJC si oyoo3a sim

9*1 >*'-** vt*<J

uohbiujo)ui,| e saooB.i jns \or\ e| ap


tu^A ua anBjHAip lueiunooQ / py uoi}eiujoju|
oi, sseooy aq; japun paseejay -.uauinooQ