Вы находитесь на странице: 1из 5

Mi mascota

Hola! Me llamo Ana y tengo 9 aos. Yo tengo una mascota. Mi


mascota es un perro. Mi perro se llama Colega y tiene 3 aos.
Colega es marrn claro y tiene el pelo rizado. Colega tiene la cola
grande. Colega tiene las patas pequeas. Colega tiene las orejas
pequeas. Colega es muy bueno y divertido. A Colega le gusta
jugar conmigo. A Colega le gusta comer pollo. A Colega le gusta
saltar.

Hola! Soy Ana y


este es mi perro
Colega.

tengo: Jag har jugar: leka


tiene: han har conmigo: med mig
mascota: husdjur comer: ta
marrn claro: ljusbrun pollo: kyckling
cola: svans saltar: hoppa
orejas: ron
pequeas: sm
grandes: stora
pelo: pls (hr)
rizado: krulligt
bueno: snll
divertido: rolig
le gusta: han tycker om

1
Ls meningarna och skriv SI om det stmmer eller NO om det
inte stmmer. P raden under kan du skriva meningen rtt. Titta
p exemplet:

Ejemplo: Ana tiene 3 aos. NO

Ana tiene 9 aos.

1. Ana tiene un gato. ___

________________________________________________

2. El perro de Ana se llama Zoa. ___

________________________________________________

3. El perro de Ana es negro. ___

________________________________________________

4. Colega tiene las orejas pequeas. ___

________________________________________________

5. Colega tiene las patas grandes.___

________________________________________________

6. A Colega no le gusta comer pollo. ___

________________________________________________

7. A Colega no le gusta jugar. ___

8. A Colega le gusta saltar.____

________________________________________________

2
Skriv en egen text om husdjuret som du ser p bilden och ls upp
den fr en kompis:

-Bertta vilken typ av husdjur det r.

-Bertta vad den heter.

-Vad har det fr frg?

-Har den sm eller stora ben.

-Har den stor eller lite svans.

-Har den stora eller sm ron.

-Om den r snll och rolig.

-Vad den gillar att ta.

-Vad den gillar att gra.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

3
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

4
Tiene la cola__________.

Le gusta___________.

Esta mascota es un _____________.

Es ______ y _________.

Tiene las orejas________.

Se llama___________.

Tiene las patas_______.

Es bueno y divertido.

Le gusta comer_________.