You are on page 1of 2

SEKOLAH MENENGAH SAINS TENGKU ABDULLAH

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI


KM 6, Jalan Lipis Tel : 09 355 1600
27600 Raub Fax : 09 355 3511
Pahang Darul Makmur Email :
smsainstengkuabdullah@yahoo.com

_______________________________________________________________________________________

AKUJANJI MURID

Saya
_______________________________________________________________________________________
no kad pengenalan / no sijil lahir _____________________________________ berjanji tidak
akan membawa sebarang barang larangan yang ditetapkan oleh pihak sekolah ke
kawasan sekolah dan asrama SM Sains Tengku Abdullah sepanjang pengajian saya di
sini.

Sekiranya saya melanggar akujanji ini, barang tersebut akan dirampas oleh pihak
sekolah dan tidak akan dikembalikan.

DAN

Sekiranya perkara di atas menjadi punca kepada sebarang kes disiplin, saya akan
bertanggungjawab sepenuhnya di atas kesalahan tersebut dan pihak saya tidak akan
mengambil sebarang tindakan ke atas pihak sekolah.

..................................................... ............................
.....................................
(Tandatangan murid) (Tandatangan
penjaga)

Nama : ......................................................
Nama: ........................................................

Tarikh : ......................................................
Tarikh : .......................................................

Saksi:

...................................................................
(Tandatangan Guru Kelas)
Nama Guru Kelas : ......................................................................

Tarikh : ......................................................