Вы находитесь на странице: 1из 8

n tp n Qu trnh thit b Face: K thut ha hc

Cu hi n Qu trnh thit b
Part 2

37. Trong thit b c c ca em c nhng ng dn hi v dung dch


no? Em c nh kch thc ca chng khng? Nu khng nh, Thy cho em nhn
bn v em c c c kch thc khng, ni thy xem?
Em c nh.
Xem phn tnh ton kch thc cc ng dn.
Nhn bn v A0 cng c nu ko nh (bn phi bn v bao gi cng ghi ch,
c qua):
Mt ni c c bt buc c nhng ng ng sau:
- ng dn hi t vo, nc ngng ra, dung dch u vo, dung dch u ra,
hi th thot ra,.
38. Trnh by cch tnh kch thc bung t?
Xem phn tnh kch thc bung t.
a phn da vo vic chn chn kch thc ng ng truyn nhit, t
da vo din tch b mt truyn nhit yu cu, suy ra s ng cn c.
Sau xc nh vt liu v dy cho bung t.
39. Trnh by cch tnh kch thc bung bc hi?
Xem phn tnh trong quyn tnh ton: gm tnh th tch, chiu cao, ng
knh, kch thc, dy vt liu.
a phn da vo lng hi th thot ra tnh nh di y.

i hc Bn Ba Page 16
n tp n Qu trnh thit b Face: K thut ha hc

40. Ti sao chn thit b c c 1 ni hoc hai ni? u nhc im?


Nh gii thch,
2 ni tit kim hn v tn dng hi th ca ni 1. H thng c c nhiu ni c
dng kh ph bin trong sn xut.

41. Em chn vt liu cch nhit cho h thng l vt liu g? Em tnh


dy vt liu ra sao?
Xem phn tnh ton. Thng chn bng thy tinh.
Cng thc nh sau:

i hc Bn Ba Page 17
n tp n Qu trnh thit b Face: K thut ha hc

42. Bn v em v theo t l no?


Em chn t l 1:10
43. Nguyn l lm vic ca thit b ngng t baromet?

i hc Bn Ba Page 18
n tp n Qu trnh thit b Face: K thut ha hc

i hc Bn Ba Page 19
n tp n Qu trnh thit b Face: K thut ha hc

S nguyn l lm vic ca thit b ngng t Baromet ngc chiu loi kh


c m t nh hnh v. Thit b gm thn hnh tr (1) c gn nhng tm ngn
hnh bn nguyt (4) c l nh v ng Baromet (3) tho nc v cht lng
ngng t ra ngoi.

Hi th vo thit b i t di ln, nc chy t trn xung, chy trn qua


cnh tm ngn, ng thi mt phn chui qua cc l ca tm ngn. Hn hp
nc lm ngui v cht lng ngng t chy xung ng Baromet, kh khng
ngng i ln qua ng (4) sang thit b thu hi bt (2) v tp trung chy xung
ng Baromet. Kh khng ngng c ht ra qua pha trn bng bm chn
khng (5).

44. Sao thy thy bn v em khng theo t l em va ni? Kch thc c


v khng ph hp?
D, em ghi nhn . Em v c phn sai t l .
45. ng knh trong v ngoi ca thit b em l bao nhiu?
Thit b mnh gm hai phn chnh l bung t v bung bc hi.
Xem bng s liu tng kt cc thit b chnh c thng tin.
46. Chiu cao ng truyn nhit l bao nhiu?
Theo bi. c bi s r.
47. p sut hi vo v ngng t ra ca n em l bao nhiu?
Theo bi. c bi s r.
48. Cch tnh th no em chn c dy cho vt liu?
gii thch trn phn tnh kch thc bung t.
Chn vt liu l cT3 v xem thit b lm vic p sut bao nhiu t tnh
ton c bn ca vt liu p sut v so vi p sut ti hn ca vt
liu chn dy ph hp.
49. Cch kim tra dy vt liu p ng c yu cu c kh?
Xem phn kim tra tnh ton, thng sau khi chn phi kim tra li vi p
sut th bng 1.5 ln p sut vn hnh. V d:

i hc Bn Ba Page 20
n tp n Qu trnh thit b Face: K thut ha hc

Kim tra iu kin ng sut bng cng thc:

=
Dt ( S C )P0
c
(XIII.26, [2-365]).
2( S C ) 1,2

P0 = Pth + Pl, N/m2 (XIII.27, [2-366])


Pth: p sut thy lc. Pth = 1,5.Ph (bng XIII.5, [2-358])
Pth = 1,5. Ph = 1,5. 490500 = 735750 (N/m2)
Pl: p sut thy tnh ca nc: Pl = gH.,N/m2
: khi lng ring ca hi nc bo ha (I.251, [1-314])
= 2,120 kg/m3 Ph
H: chiu cao ct cht lng, H=2 m
Pl = 2,120. 9,81. 2 = 41,59 (N/m2)
2
P0 = 735750 + 41,59= 735791,59 (N/ m )

=
1,4 (6 1,8).10 .735791,59
-3

240.10 6
129,47106
3
2(6 1,8).10 .0,95 1,2
200.106
Vy ta chn S = 6 mm.

50. Bn cao v dng lm g? Em c th b c khng? Ti sao bn


cao v c ng chy trn, b c khng em?
Bn cha dch u vo v n nh dng vo cho ni c c.
Khng c b.
V phng trng hp dch cp vo b qu nhiu v s b trn ra ngoi,
do cn mt ng chy trn a v b m di. Khng c php
b.
51. Trong h thng ca em c dng hi t gia nhit dung dch, vy
em c bit cch xc nh khi hi b r r khng?

i hc Bn Ba Page 21
n tp n Qu trnh thit b Face: K thut ha hc

C.\

52. Nu hi t r r th nh hng g khng em?


Ln vo dung dch, lm nng dung dch long ra v nh hng n
nng dung dch.
Tn nhit lng cho c c.
53. Chn vt liu lm thp, np v y: theo yu cu no
Np v y thit b l nhng b phn quan trng ca thit b v thng
c ch to cng loi vt liu vi thn thit b.

i hc Bn Ba Page 22
n tp n Qu trnh thit b Face: K thut ha hc

y v np thit b c th ni vi thn bng cch hn, ghp bch hay


hn lin vi thn. Chn y v np l elip c g, lm bng vt liu thp
CT3.

54. Tai treo, chn : Cng dng, tnh ton


Gip gi thit b v c nh thit b .
Tnh ton: da trn tnh tng khi lng thng khi trng v khi c dung
dch, t tnh c trng lc ca ni. sau , tra s tay ha cng 2 tm
khi lng, kch thc tai treo chn ph hp.
Thng chn s lng tai treo, chn l 8.
55. Bch l g?
- L b phn quan trng ni cc phn ca thit b cng nh ni cc b phn khc
vi thit b.
56. Bn v :
- Kch thc
- Vt liu
- S lng
- Cc mt ct cn thit
Xem bn v A0

i hc Bn Ba Page 23