You are on page 1of 1

Nr.

_______ din ____________

CTRE,

Facultatea de ______________________________

Subsemnatul _____________________________________________, student(a) la Facultatea de


____________________________, programul de studiu________________________________,
anul de studiu _____, grupa ________, telefon __________________, e-mail
__________________, v rog s aprobai efectuarea stagiului de practic la instituia/compania
______________________________________________, din localitatea ___________________ cu
domeniul de activitate ____________________.

Coordonatele persoanei de contact din cadrul instituiei/companiei sunt (numele i prenumele/


adresa/ numrul de telefon/ e-mail) ________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Student,