You are on page 1of 1

Cambie Coasigurare Contribuabil

Capital Cofinanare Contribuie facultativ


Capital circulant Comand Contribuie obligatorie
Capital de risc Comer electronic Control
Capital declarat Comision Convergen
Capital fix Companie Conversie
Capital propriu Compensare Corporaie
Capital social Concuren Cost
Capital subscris i vrsat Confirmare Cost de oportunitate
Capitalizare Congestie Cost de producie
Card bancar Consolidare Cost fix
Cash-flow Consultant de investiii Cost marginal
Casierie Consum final Cost variabil
Cauiune Consumator Costul capitalului
Ctiguri Cont clieni Costul stocurilor
Cec Cont de profit i pierderi Cotaie
Cenzor Cont escrow Cot TVA
Cerere de nregistrare Cont furnizori Crean
Certificat de depozit Cont garantat Credit bancar
Cesiune Cont n marj Credit fiscal
Cheltuieli Contabilitate Creditor
Cheltuieli cu amortizarea Contract Cupiur
Cheltuieli Contract de anuitate Curs
organizaionale
Contract de livrare
Chitan
Contract la termen
Cifr de afaceri
Contractul de
Clasa de opiuni administrare
Clauz Contractul obligaiunii