Вы находитесь на странице: 1из 8

..

1. 1, .................1
..................................................... 1
.............................................................................................. 2
................................................................................................................................ 2
.. ............................................... 4
2. 2, ..............................5
3. , ........................6
...........................................................................................................................................7
....................................................................................................................................7

1. 1,

[1] .
( ,
n ), . ,
, , ,
. .

( ) .
, , ,
.
, ,
n- [1], ,
.
, ,
, sn 1 sn 1 .
sn 1 x , ()
sn 1
sn 1 , .. 1 sn .
x
sn ,
sn 1 1
1 1 sn . (1)
sn sn
(1)
sn 1 sn 1
. (2)
sn 1
, (-
[1]), , :
,
.
.. -2015 2

, , ,
, , , :

sn 1 1 sn

sn 1

, (2)
, , n
, . ,
, , ,
, .

(2) 1, sn , sn ,
sn , 1, 1 sn , sn , 1 sn , n.
(. 1) [2, 3].
1 sn

sn
1 sn
1 sn n

0 1 1sn 1 sn
A B C D

. 1. n-
n-

. 1 (2):
AD AC
.
BD AB

n2 4 n n2 4 n 2
1 sn 1 .
2 2
, , (. 2).
1 s2
s2
1 s2
1 s2 2

0 1 1 s2 1 s2
A B C D
)
.. -2015 3

3,414

2,414
1,414
1 0,414 2

0 1 1,414 3,414
A B C D
)

. 2.

) , )


AD AC 1 s2 1 s2 3,414 1,414
, .. 1 s2 1,414 .
BD AB s2 1 2,414 1
(2), . 1,

sn , 1 sn , sn , 1 sn . (3)
(3)
. 1.
1
()

AD AC AD AC
n AC BD AD
BD AB BD AB
2 04 02
0 1 1 2 1 2 2 2
1 2
2,618
1,618 5 1 2 5 1
1 1 0,618 1,618 1,618 2,618
1,618 2 2
3,414
1,414 8 22 8 0
2 1 0,414 1,414 2,414 3,414 2
2,414 2 2
4,302
1,302 13 3 2 13 1
3 1 0,302 1,302 3,302 4,302
3,302 2 2
5,236
1,236 20 4 2
4 1 0,236 1,236 4,236 5,236 5 1
4,236 2
6,192
1,192 29 5 2 29 3
5 1 0,192 1,192 5,192 6,192
5,192 2 2
1 sn 1 sn n2 4 n 2
n 1 sn 1 sn sn 1 sn
sn 1 2


[2, . 31-34] [3, . 50-53].
sn 1
(1) 1 2
sn
(. AC . 1):
.. -2015 4

2; 1,618; 1,414; 1,302; 1,236; ; 1 sn (4)

(4) ( )
, , ,
, :
2; 1,618; 2,414; 3,302; 4,236; ; sn .
..
.. (),
. ,
, - , : .. s -
, . , .. Tm -,
. m m.
.. [6, . 15]:
()
:
1,6180339997 ... 1 / 0,6180339997 ... .
. , ,
. () ,
x m,
1
xm.
x

x2 mx 1 0

m m2 4
x1,2 . .
2
, [7, . 139]:

() ,
.
m 1/, ,
1
xm . .
x
, , , :
m x, , , ,
, , [7, . 370]. :

(), ,
.
x2 mx 1 0
m,
1. ,
m , m 1, 2, ..., k , ... , ,
. .
.. -2015 5

(2)
:
, ,
, ,
:
sn 1 1 sn
1 sn .
sn 1

2. 2,
(1) -. ,
( ) ,
. [2]
.
.
:
2,618... 2
1,618... , .. , (5)
1,618...
1
. (6)
1
,
:
5 1 1 5 3 5
0,618... ; 1,618... ; 2 2,618... ; (7)
2 2 2
1,

, (8)
2
1.
.
2 1994 , (),
1997 . [4]
(. [5]) , (6),
. , ,
, (5):
3,414... 4,302... 5,236... 6,192...
1,414... ; 1,302... ; 1,236... ; 1,192... ;
2,414... 3,302... 4,236... 5,192...
7,162... 8,140... 9,123... 10,109...
1,162... ; 1,140... ; 1,123... ; 1,109... ;
6,162... 7,140... 8,123... 9,109...
s 1
; n sn 1 . (9)
sn
. () (9),
, (1)
(2).
, (2) :
1 ,
;
2 , , (6).
.. -2015 6

1
, (2) , ,
1
:

1 sn
sn
1 sn

3. ,

,
, .
(9) , sn 1 sn ,
(5). ,
, [2, 15
, , . 48-50].
,

r--, , ,
:
~rn rn 1,

rn ,
2
rn rn n.
1 1
, ,

n n
, ~rn ; rn ~ .
r r n n
,
, .
. 2.
2
r-
,
(+) ~
m rn rn rn2

1 1
0 r02 r0 0 1 0 1 1
2
1 5
1 r12 r1 1 0 0,6180339 1,6180339 2,6180339
2
1 9
2 r22 r2 2 0 2 1 2 4
2
1 13
3 r32 r3 3 0 1,3027756 2,3027756 5,3027756
2
1 17
4 r42 r4 4 0 1,5615528 2,5615528 6,5615528
2
1 1 4n 1 4n 1 1 1 4n 1 1 4n
n rn2 rn n 0 n
2 2 2 2
.. -2015 7


, ,
:
, .

.
() 1 2,
.
, .
, .

,
.!
!
,
-

!

02.05.94, .


1. .. //
, ., 77-6567, . 21128, 10.09.2015.
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162533.htm.
2. ..
// , ., . 77-6567, . 18785, 14.04.2014.
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321289.htm.
3. .. ( 2) /
, 1(33), 2014; . .: , 2014.
160 ., . 36-54. http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-ekonomicheskoy-teorii-i-rostki-
garmonii-chast-2.
4. .. , . /
.
. , . , 1997, 9-10. 288 ., . 204-
227.
5. .. ,
s- //
, ., . 77-6567, . 17031, 27.11.2011.
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/013a/02322050.htm.
.. -2015 8

6. . ,
// , ., 77-6567, . 17064, 06.12.2011.
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/013a/02322065.htm.
7. . : / . .
.: , 2014. 404 ., . 139, 370.

.., 2015