Tema 2.

Continutul şi structura mecanismului
financiar al întreprinderii
Problema 1
Pasivul bilanţului unei societăţi comerciale este compus din:
– Capital propriu - 180000 lei
– Datorii pe termen lung - 120000 lei
– Datorii pe termen scurt - 160000 lei
Proiectul rentabil de finanţat este de 200000. Să se stabilească capacitatea de îndatorare pentru finanţarea
proiectului.
Rezolvare:
Verificăm dacă întreprinderea se încadrează în normele uzuale bancare.
Datorii totale 280000
GIT  2  1,5
Capital propriu 180000
Societatea mai poate apela la credite. Verificăm dacă societatea mai poate apela la un credit pe termen lung
de 200000.
 Capital propriu - 180000 lei
 Datorii pe termen lung - 120000 + 200000 lei = 320000 lei
 Datorii pe termen scurt - 160000 lei
Datorii totale 480000
GIT  2  2,9
Capital propriu 180000
Datorii la termen 320000
GIT  1 2
Capital propriu 180000
Pentru a putea realiza proiectul, societatea poate adopta următoarele soluţii: să procedeze la creşterea
minimă a capitalului propriu şi creşterea maximă a creditelor bancare, până la obţinerea sumei de 200000 lei.

Tema 3.
Politica financiară şi de credit
Problema 1
Capitalul propriu al unei societăţi pe acţiuni însumează 2 500 000 lei şi e format din 2 500 acţiuni simple a
câte 1000 lei fiecare. Societatea încasează din vânzarea producţiei 2 mln lei, cheltuielile şi consumurile de producţie
fiind:
 consumuri directe de materii prime şi materiale 800 000 lei;
 cheltuieli privind retribuţia muncii lucrătorilor din activitatea de producţie - 600 000 lei
 cheltuieli indirecte de producţie - 121 000 lei.
Ştiind ca adunarea generală a acţionarilor a hotărât distribuirea de dividende în proporţie de 40% din
profitul net anual, să se calculeze mărimea dividendelor plătite pentru fiecare acţiune şi mărimea profitului destinat
modernizării producţiei.
Rezolvare:
1. Costul vânzărilor = 800 000 + 600 000 + 121 000 = 1 521 000 lei
2. Profitul brut = Venituri din vânzări - costul vânzărilor = 2 000 000 - 1 521 000 = 479 000 lei
3. întrucât societatea nu are venituri şi cheltuieli generate de alte activităţi, reiese ca profitul perioadei de
gestiune până la impozitare este egal cu profitul brut. Ştiind ca sursa de plata a dividendelor, dar si cea de
formare a fondurilor reprezintă profitul net, calculăm:
Profitul net = profitul până la impozitare - cheltuielile privind plata impozitului pe venit Profitul net = 479 000 –
(479 000 x 18%/100%) = 392 780 lei
4. Volumul dividendelor plătite = 392 780 x 40%/100% = 157 112 lei
5. Dividend / acţiune = 157 112/2500 = 62,84 lei/act.
6. Profitul destinat modernizării producţiei: 392 780 – 157 112 = 235 668 lei

Problema 2
Întreprinderea a utilizat creditul în următoarele condiţii:
– suma creditului - 10 000 lei;
– perioada de credit - 30 zile;
– rata anuală a dobânzii, stipulată în contractul de credit, este de 25% anual.
Să se determine care va fi suma dobânzii aferente creditului primit.

1

pentru primele 10 zile. Este necesar de recuperat încă 2250 lei din următorul an 2250 / 9750 x 12 luni = 2. proiectul doi este cel mai avantajos.33 lei. Întreprinderea „Capital” planifică finanţarea a două proiecte de investiţii pe termen de 5 ani. 2. va fi: 69. Rezolvare: Sold credit * Numarul de zile * Rata dobanzii Sumadobanzii  360 zile * 100% Suma dobânzii = (10 000 lei*30 zile*25%)/(360 zile*100%) = 208. Suma de 11350 lei rămâne neacoperită. Proiectul 3: 12400 + 11750 + 10975 + 11340 + 10235 . conform condiţiilor stipulate în contract.44 lei. – rata anuală a dobânzii.44 lei + 111. debitorul este obligat să achite suma dobânzii de 208. Suma dobânzii. 20950 5750 7100 5980 6350 6100 2 pr. Problema 3 Debitorul a utilizat creditul în următoarele condiţii: – suma creditului . Concluzie: Conform criteriului „termenul de recuperare”. – perioada de credit .10 000 lei. va fi: (8 000 lei * 20 zile * 25 % ) / (360 zile * 100%} = 111. cu următoarele caracteristici: Costul Fluxurile anuale pozitive. Tema 4. – pe data de 11 a lunii. Rezolvare: Determinam termenul de recuperare pentru fiecare proiect: Proiectul 1: 13750 + 15345 + 14630 + 13575 = 57300 lei Termenul de recuperare a proiectului 1 este de 4 ani Proiectul 2: 18100 + 19200 + 19750 = 57050 lei. Suma totală a dobânzii. stipulate în contractul de credit este de 25% anual. calculate pentru împrumut.2 000 = 8 000 lei. Problema 2 1.30 zile. Deci.180. debitorul a rambursat 2000 lei din suma creditului. Proiectul 4: 7450 + 10800 + 12750 + 10150 = 41 150 lei. mii lei investiţiei 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 1 pr.33 lei Concluzie: Pentru perioada dată.56 700 lei. 3. Evaluarea proiectelor de investiţii Problema 1 Întreprinderea „Dorna AV” are de ales între proiecte de investire cu următoarele caracteristici: Investiţia Intrări de mijloace băneşti Proiectul iniţială 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an Proiectul1 57 300 13 750 15 345 14 630 13 575 14 070 Proiectul 2 68 400 18 100 19 200 19 750 20 000 21 100 Proiectul 3 56 700 12 400 11 750 10 975 11 340 10 235 Proieclul 4 43 400 7 450 10 800 12 750 10 150 9 750 Să se determine proiectul cel mai avantajos din punct de vedere al termenului de recuperare. va fi: (10 000 lei * 10 zile * 25 % ) / (360 zile * 100%} = 69. Să se determine care va fi suma dobânzii aferente creditului primit. 11350/20000x12 luni = 6. 4. Termenul de recuperare este de aproximativ 4 ani şi 3 luni.11 lei .11 lei. Termenul de recuperare pentru proiectul respectiv este de 5 ani.55 lei. termenul de recuperare este de 3 ani şi aproximativ 7 luni.81 luni. Soldul creditului este de: 10 000. Suma dobânzii. 14500 4150 3000 4200 3750 3100 2 . pentru celelalte 20 zile. Rezolvare: Sold creditului * Numarul de zile * Rata dobanzii Suma dobanzii  360 zile * 100% 1.7 luni.

IV .21 500 piese. Determinăm valoarea RIR conform formulei: VAN max 471 RIR  i min   i max  i min  *  15%  5%  16. Rezolvare: Valoarea uzurabilă = 16 435 – 1 035 = 15 400 lei Suma uzurii anuale = 15 400 / 5 = 3 080 lei Valoarea de Uzura Perioada Uzura anuală Valoarea de bilanţ inventar cumulată 1 2 3 4 5=2-4 La data punerii în 16 435 .12 5 Problema 3 Să se decidă.6944  14000 * 0. Să se calculeze suma uzurii anuale.121 1. Determinăm VAN la rata de actualizare de 15%: t CFn VAN  CI    20000  6000 * 0.7561  14000 * 0.5787  1344 lei n 1 1  i  n 3.6575  471 lei n 1 1  i  n 2. norma uzurii – 20%. Tema 5. II . deoarece RIR este mai mare decât costul alternativ de finanţare.8696  8000 * 0. după criteriul VAN.12 5 4150 3000 4200 3750 3100 VAN2 = 14500  (     )  3703lei 1. Alegem rata de actualizare la care VAN este negativ. . Întreprinderea şi-a propus să producă în anul I . conform metodei în raport cu volumul 3 . Costul investiţiei – 20000 lei Perioada de funcţionare a proiectului – 3 ani. Fluxurile pozitive . Gestiunea activelor pe termen lung Problema 1 Întreprinderea „Stejar” a pus în funcţiune un utilaj.15 500 piese.anul I .8333  8000 * 0. valoarea rămasă probabilă – 1 035 lei. având caracteristicile de mai jos.17 000 piese. valoarea rămasă probabilă – 890 lei. uzura acumulată şi valoarea de bilanţ conform metodei liniare.12 3 1.15% 1. uzura cumulată şi valoarea de bilanţ. Utilajul are capacitatea de a fabrica 95 000 piese. V - 8 600 piese.12 3 1. este acceptabil pentru întreprindere în cazul în care costul capitalului pe piaţa financiară este de 14%. Prin încercări succesive VAN va avea valori negative la o rată de actualizare de 20%: t CFn VAN  CI      20000  6000 * 0.12 2 1.12 4 1. Rezolvare 5750 7100 5980 6350 6100 VAN1 = 20950  (     )  2774lei 1.6 000 lei anul II -8 000 lei anul II – 14 000 lei Rata minimă de actualizare .121 1.12 4 1.29% VAN max  VAN min 471  1344 Concluzie: Proiectul analizat va fi acceptat conform criteriului analizat. folosind criteriul RIR.Determinaţi cel mai avantajos proiect. a cărui valoare de inventar este de 16 435 lei. durata de funcţionare utilă – 5 ani. durata de funcţionare utilă – 5 ani. Să se calculeze uzura anuală. în cazul când rata dobânzii pe piaţă este de 12%. 32 400 piese. dacă proiectul de investire.12 2 1. 16435 funcţiune I 16 435 3 080 3 080 13 355 II 16 435 3 080 6 160 10 275 III 16 435 3 080 9 240 7 195 IV 16 435 3 080 12 320 4 115 V 16 435 3 080 15 400 1 035 Problema 2 Întreprinderea „Sigma” a pus în funcţiune un utilaj cu valoarea de inventar de 11 720 lei.

2 V 12 000 955.114 lei Perioada Valoarea de Cantitatea Uzura anuală Uzura Valoarea de inventar pieselor cumulată bilanţ fabricate 1 2 3 4 = 3*0.4 V 11 720 8 600 980. Valoarea uzurabilă = 5 700 – 500 = 5 200 lei 4. durata de funcţionare utilă – 5 ani. . durata de funcţionare utilă – 5 ani.uzurabilă 5 6=2–5 La data punerii 5 700 .8 1 555. . Rezolvare: 1.33 * 5 200 .114 5 6=2–5 La data punerii în 11 720 . Uzura pe unitate de produs = 10 830 / 95 000 = 0. valoarea rămasă probabilă – 500 lei.de produse fabricate Rezolvare: 1. Valoarea uzurabilă = 11 720 – 890 = 10 830 lei 2. 5 700 în funcţiune I 5 700 0. a cărui valoare de intrare este de 12 000 lei.2 . Uzura anul I = 0.6 7 911. .07 364 5 200 500 Problema 4 Întreprinderea „Market” a pus în funcţiune un utilaj.6 3 808.27 anul III = 3/15 = 0. întreprinderea a hotărât să dubleze norma de uzură. .07 3.600) 11 400 600 4 .4*4 320=1 728 9 408 2 592 IV 12 000 0. 11 720 funcţiune I 11 720 15 500 1 767 1 767 9 953 II 11 720 21 500 2 451 4 218 7 502 III 11 720 32 400 3 693.33 anul II =4/15 = 0. conform metodei soldului degresiv.13 676 4 836 864 V 5 700 0. uzura cumulată şi valoarea de bilanţ.4 10 830 890 Problema 3 Întreprinderea „Signal” a pus în funcţiune un utilaj cu valoarea de intrare 5 700 lei.2 (1 555. Să se calculeze uzura anuală.4*12 000=4800 4 800 7 200 II 12 000 0. Suma anilor duratei de funcţionare = 5+4+3+2+1 = 15 2. 12 000 în funcţiune I 12 000 0. Să se calculeze uzura anuală.8 10 444.4*col 5 4 5=2–4 La data punerii 12 000 . Norma de uzură anuală: anul I = 5115 = 0. valoarea rămasă probabilă – 600 lei.1 716 lei Perioada Valoarea de Cantitatea Uzura anuală Uzura cumulată Valoarea de inventar pieselor bilanţ fabricate 1 2 3 4 = 3*val. uzura cumulată şi valoarea de bilanţ.4*2 592=1036. Perioada Valoarea de Uzura anuală Uzura cumulată Valoarea de bilanţ inventar 1 2 3 = 0. norma uzurii – 20% (100/5).6 1 870.2 1 040 4 160 1 540 IV 5 700 0. .2 anul IV = 2/15 = 0.4 IV 11 720 17 000 1 938 9 849.13 anul V= 1/15 = 0.33 1 767 1 767 3 984 II 5 700 0. conform metodei ratei descrescătoare.4*7 200=2 880 7 680 4 320 III 12 000 0.27 1 404 3 120 2 580 III 5 700 0.

3) * 129% = 16 585 860 lei 4.8 zile C = 50. Perioada precedentă: 1) durata de conversie a SMM = (SMM / VN) * 360.2 = 79.5 -144 zile Durata unei rotaţii în perioada curentă = 360 / 3. Active curente . Costul unei unităţi de produs – 28.31 * 360 = 11 1.8 zile 3.7 zile.17 * 360 – 61.1438 ori 5.14* 360 = 50. dacă se cunosc următoarele date: 1.15 807.6 zile 2) durata de colectare a Cnţ = (Cnţ / VN) * 360. Tema 6. 0. lei 41 200 32 500 2. Active curente.28 * 360 = 100.3 lei 3.8-61. E = (97. lei 102 920 121 856 Rezolvare: Numărul de rotaţii în perioada precedentă = 102 920 / 41 200 = 2.4 zile Creşterea ciclului de conversie a numerarului indică o reducere a gradului de lichiditate.46. astfel. la întreprindere s-a înrăutăţit situaţia privind asigurarea întreprinderii cu lichidităţi. Rentabilitatea calculată la costuri – 29% 4.5 Numărul de rotaţii în perioada curentă = 121 856 / 32 500 = 3. Costul vânzărilor (CV) 41 197 45 792 Rezolvare: Ciclul de conversie a numerarului (C) = durata de conversie a SMM + durata de colectare a Cnţ – perioada de întârziere a plăţilor. de rotaţii 2.08 * 360 = 28. ca urmare a accelerării vitezei de rotaţie cu 46. perioada de întârziere a plăţilor = 0.2 zile C= 111. Volumul producţiei vândute – 454 320 unităţi 2.4 zile 2.7 Durata unei rotaţii în perioada precedentă = 360 / 2.8 = 104.SMM 13 161 7 806 .3 – 144) * 121 856/360 = . durata de colectare a Cnţ = 0.3 zile. de rotaţii = Venituri din vânzări / Active Curente 3.7 = 97.1438 = 319. 2 zile Perioada curentă: 1. 5 .creanţe 3 579 15 816 2. Viteza de rotaţie a activelor curente = 365 / 1. efectul accelerării sau încetinirii vitezei de rotate. 8 zile 3) Perioada de întârziere a plăţilor = (Datorii curente / CV) * 360.95 lei mai mult decât în perioada precedentă. Venituri din vânzări = (Volumul producţiei * preţul de cost al unei unităţi) + marja de profit = ( 454320 * 28. durata de conversie a SMM = 0.95. în perioada curentă.8 . 0.14 500 000 lei Rezolvare: 1. s-au încasat cu 15 807. N Indicatori Perioada precedentă Perioada curentă 1. Nr.6 + 28. Nr. Încasările vor avea loc în a 104-a zi.4 + 100. 0.13 * 360 = 46. Venituri din vânzări. Viteza de rotaţie = 365/ nr. Active curente 16 740 23 622 . Problema 3 Să se calculeze eficienţa utilizării activelor curente.1 zile Problema 2 Să se determine ciclul de conversie a numerarului având datele: lei N Perioada precedentă Perioada curentă 1. Datorii curente 6 867 5 934 3. Gestiunea activelor curente Problema 1 Să se determine viteza de rotaţie a activelor curente pentru întreprinderea X. de rotaţii ale activelor curente = 16585860/14 500 000 = 1. Venituri din vânzări (VN) 42 926 55 505 4.

Indicatorii Suma. profitul net).000 lei. 80% pe credit.000/(200-160)=15. Valoarea creanţelor la 1 mai era de 15 000 lei.000 şi 1. respectiv. Rezolvare: Costul fix total Q (Pr etul de vinzare unitar  Costul mediu var iabil unitar Qa = 600. Valoarea creanţelor 15000 2. Încasări din vânzări în 6000 16800 7200 luna mai 6400 17920 7680 luna iunie 7400 19600 8400 luna iulie 7400 20720 8880 Încasări băneşti lunare Sold Indicatorii Sold octombrie Mai Iunie Iulie August Septembrie noiembrie luna august 8400 23250 luna septembrie Încasări totale 21000 232000 32120 37520 32400 Tema 8. Costurile variabile unitare sunt pentru produsul A – 160 lei.în luna mai.în luna iunie.000/(200-140) = 20. Volumul vânzărilor este: 30 000 lei . Rezolvare: Bugetul încasărilor Sold Încasări băneşti lunare Sold noiembrie octombrie Indicatorii Septembri Mai Iunie Iulie August e 1.în luna a doua după livrare. 32 000 lei .în luna august. rezultatul activităţii economico-financiare. Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere Problema 1 Întreprinderea vinde producţie consumatorilor. termenul de acordare fiind de 70 zile. 42 000 lei . rezultatul perioadei de gestiune până la impozitare.200. 35000lei – în luna iulie. la care profitul este „zero”.000 produse Qb = 1. Să se calculeze volumul producţiei. Costurile fixe se ridică. Să se elaboreze bugetul încasărilor pe perioada mai-septembrie. iar pentru produsul B – 140 lei. Preţul de vânzare al acestor produse este identic şi este de 200 lei bucata. să se calculeze indicatorii profitabilităţii (profitul brut.000 produse Problema 2 Cunoscând structura veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii.200. Rezultatele financiare ale întreprinderii Problema 1 Două întreprinderi produc aceleaşi produse: A şi B. Tema 7.în luna septembrie. la 600. achitarea făcându-se 20% în numerar în momentul livrării. 37 000 lei . Statistica arată că încasările din vânzările pe credit se efectuează 70% în prima lună după livrare şi 30% . mii lei Venitul din vânzări 40300 Costul vânzărilor 28000 Alte venituri operaţionale 4000 Cheltuieli comerciale 3800 Cheltuieli generale şi administrative 5500 Alte cheltuieli operaţionale 1560 Venituri din ieşirea activelor financiare pe termen lung 5000 Venituri din dividende 2500 Cheltuieli din ieşirea activelor financiare pe termen lung 3000 Venituri din diferenţe de curs valutar 1000 Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar 2000 6 .

Consumurile variabile totale constituie pentru fiecare produs 9000 lei. mese.8 mii lei Problema 3 Pentru producerea a 100 bucăţi din bunul A.45% 4. Rezolvare: 1. 750 şi 500 unităţi. Costul vânzărilor (CV) = Consumurile materiale directe + Consumurile indirecte de producţie + Consumuri de retribuire a muncii CV = 100 000 * 5 000 + 10 000 + (10%*5 000 000) /100% + 95 000 = 710 000 lei Pr ofit brut 2.2 mii lei Profit net = 8940 – 1609.28.25% Mese: 148 500 : 524 700 x 100% . 198 si 456 lei/unit. Rcos t  * 100% Costul vanzarilor Profitul brut = Rcost * CV 20 * 710000 PB   142000 lei 100 Vanzari nete 142000  710000 3.30% Uşi: 228 000 : 524 700 x 100% = 43. Uzura inclusă în costul vânzărilor constituie 10% din valoarea capitalului fix. un agent economic face următoarele cheltuieli: Materii prime şi materiale – 100000 lei Combustibil şi energie – 5000 lei Salarii şi contribuţii angajaţilor în activitatea operatională – 95000 lei Alte Cheltuieli materiale – 10000 lei Agentul economic foloseşte un capital fix în mărime de 5 mln lei. profitul brut şi preţul de vânzare al unei bucăţi. Determinăm pragul de rentabilitate pentru fiecare tip de produse. Determinăm valoarea vânzărilor pentru fiecare tip de produs: Scaune: 950 x 156 = 148 200 lei Mese: 750 x 198 = 148 500 lei Uşi: 500x456 = 228 000 lei 2. 950.8940 mii lei Cheltuieli privind impozitul pe venit = 8940 * 0. iar consumurile fixe totale alcătuiesc 140 000 lei. 130 000 lei.74 lei/unit Mese: 82 500 / 750 = 110 lei/unit Uşi: 130 000 /500 = 260 lei/unit 7 . Calculăm ponderea fiecărui produs în volumul total de încasări: Scaune: 148 200 : 524 700 x 100% = 28. Determinăm valoarea vânzărilor – total: 148 200 + 148 500 + 228 000 = 524 700 lei 3.25%/10% = 39 550 lei Mese: 140 000 x 28.2 = 7330. uşi. 82 500 lei. preţul de vânzare fiind: 156. respectiv. Să se determine costul vânzărilor. Rezolvare: Profitul brut = 40300 – 28000 = 12300 mii lei Rezultatul activităţii operaţionale = 12300 + 4000 – 3800 – 5500 – 1560 = 5440 mii lei Rezultatul activităţii investiţionale = 5000+2500 – 3000 = 4500 mii lei Rezultatul activităţii financiare =1000 – 2000 = -1000 mii lei Rezultatul activităţii economico-financiare = 5440 + 4500 + (-1000) = 8940 mii lei Profitul perioadei de gestiune până la impozitare . Cantitatea producţiei fabricate constituie. Să se calculeze volumul producţiei pentru care întreprinderea va atinge pragul de rentabilitate. Pr et / bucata   8520 lei / bucata Cantitatea vanduta 100 Problema 4 Întreprinderea „Form” produce trei tipuri de produse: scaune. Repartizăm consumurile fixe în dependenţă de aportul fiecărui tip de produse în volumul încasărilor totale: Scaune: 140 000 x 28. obţinând o rată a rentabilităţii de 20% (calculate la costuri).30%/100% = 39 620 lei Uşi: 140 000 x 43.45%/100% = 60 830 lei 5. Rezolvare: 1. de rentabilitate (Q )  Pr et unitar  onsumuri var iabile unitare Consumurile variabile unitare alcătuiesc pentru: Scaune: 90 000 / 950 = 94. Agentul economic vinde întreaga producţie de 100 bucăţi pe piaţă. aplicând formula: Cheltuieli fixe totale Pr ag .18 = 1609.

economică. să se determine nivelul eficienţei economico-financiare exprimate prin indicatorii rentabilităţii (rentabilitatea vânzărilor. Concluzie: Întreprinderea analizată are un nivel al lichidităţii satisfăcător.7% 98530 2.00 Active curente 27630 3.22 unit .mijloace băneşti 700 5.56 Datorii pe termen scurt 17690 Nivelul admisibil este de 1. 456  260 Tema 9. Profit din activitatea operaţională 14530 5. Profitul perioadei de gestiune până la impozitare 9535 6. Datorii pe termen lung 4700 .0. Problema 2 În baza informaţiilor privind efortul patrimonial şi efectele realizate de întreprindere în perioada de gestiune. Profit net 7628 7. Venituri din vânzări 98530 2. Datorii pe termen lung 7980 Rezolvare: 1. fapt confirmat de rata lichidităţii intermediare şi rata lichidităţii curente.stocuri de mărfuri şi materiale 13210 4. Lichiditatea curenta    1.25 2. Întreprinderea poate să întâmpine greutăţi la stingerea obligaţiunilor imediate. 156  94.alte active curente 220 Total activ 91080 Total pasiv 91080 Să se calculeze indicatorii lichidităţii şi să se aprecieze capacitatea de plată a întreprinderii. Lichiditatea absoluta  test acid     0.A. Costul vânzărilor 74200 3. Rentabilitatea vânzărilor: 24330 Rv   100%  24.creanţe pe termen scurt 12300 . Profit brut ? 4.investiţii pe termen scurt 1200 . Active curente  Stocuri de marfuri si materiale 27630  13210 Lichiditatea int ermediara   Datorii pe termen scurt 17690 Nivelul admisibil este de 0. Indicatorii Suma (mii lei) 1. activelor. Capital propriu 68690 2. Rezolvare: Investitii pe TS  Mijloacebanesti 120  700 1. Capital propriu 82680 9. 39550 Q scaune   642 unit.2 – 0.2 – 2. Rentabilitatea activelor: 8 . 198  110 60830 Q usi   310 unit . Active pe termen lung 63450 3. Analiza financiară a întreprinderii Problema 1 Bilanţul S. Datorii pe termen scurt 17690 . total inclusiv: 27630 .107 Datorii pe termen scurt 17690 Nivelul admisibil este de 0.7 – 1. Valoarea medie anuală a activelor 112350 8. Active curente. „Lenox” prezintă următoarea situaţie: Mii lei Activ Suma Pasiv Suma 1. financiară).74 39620 Q mese   450.

5% 112350 3.2% 82860 Problema 3 Să se calculeze capacitatea de plată a întreprinderii având în vedere următoarea situaţie a obligaţiunilor mijloacelor de plată. Rentabilitatea financiară: 7628 Rf   100%  9.credite bancare pe termen scurt plus rate de rambursat – 32164 lei .disponibilităţi băneşti – 19824 lei .5% 82680  7980 4.investiţii pe termen scurt – 29735 lei .stocuri de mărfuri şi materiale – 80244 lei creanţe pe termen scurt – 45382 lei . 9535 Ra   100%  8. la un moment dat: . Deduceţi concluziile respective. 9 .alte datorii pe termen scurt – 74321 lei. Rezolvare: Solvabilitatea imediată (Sim) disponibilitati  investitii pe termens scurt 19824  29735 49559 S im     0. Rentabilitatea economică: 9535 Re   100%  10.47 obligatiicurente 32164  74321 106485 Concluzie: Întreprinderea are o situaţie financiară bună în ceea ce priveşte capacitatea imediată de plată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful