Tema 2.

Continutul şi structura mecanismului
financiar al întreprinderii
Problema 1
Pasivul bilanţului unei societăţi comerciale este compus din:
– Capital propriu - 180000 lei
– Datorii pe termen lung - 120000 lei
– Datorii pe termen scurt - 160000 lei
Proiectul rentabil de finanţat este de 200000. Să se stabilească capacitatea de îndatorare pentru finanţarea
proiectului.
Rezolvare:
Verificăm dacă întreprinderea se încadrează în normele uzuale bancare.
Datorii totale 280000
GIT  2  1,5
Capital propriu 180000
Societatea mai poate apela la credite. Verificăm dacă societatea mai poate apela la un credit pe termen lung
de 200000.
 Capital propriu - 180000 lei
 Datorii pe termen lung - 120000 + 200000 lei = 320000 lei
 Datorii pe termen scurt - 160000 lei
Datorii totale 480000
GIT  2  2,9
Capital propriu 180000
Datorii la termen 320000
GIT  1 2
Capital propriu 180000
Pentru a putea realiza proiectul, societatea poate adopta următoarele soluţii: să procedeze la creşterea
minimă a capitalului propriu şi creşterea maximă a creditelor bancare, până la obţinerea sumei de 200000 lei.

Tema 3.
Politica financiară şi de credit
Problema 1
Capitalul propriu al unei societăţi pe acţiuni însumează 2 500 000 lei şi e format din 2 500 acţiuni simple a
câte 1000 lei fiecare. Societatea încasează din vânzarea producţiei 2 mln lei, cheltuielile şi consumurile de producţie
fiind:
 consumuri directe de materii prime şi materiale 800 000 lei;
 cheltuieli privind retribuţia muncii lucrătorilor din activitatea de producţie - 600 000 lei
 cheltuieli indirecte de producţie - 121 000 lei.
Ştiind ca adunarea generală a acţionarilor a hotărât distribuirea de dividende în proporţie de 40% din
profitul net anual, să se calculeze mărimea dividendelor plătite pentru fiecare acţiune şi mărimea profitului destinat
modernizării producţiei.
Rezolvare:
1. Costul vânzărilor = 800 000 + 600 000 + 121 000 = 1 521 000 lei
2. Profitul brut = Venituri din vânzări - costul vânzărilor = 2 000 000 - 1 521 000 = 479 000 lei
3. întrucât societatea nu are venituri şi cheltuieli generate de alte activităţi, reiese ca profitul perioadei de
gestiune până la impozitare este egal cu profitul brut. Ştiind ca sursa de plata a dividendelor, dar si cea de
formare a fondurilor reprezintă profitul net, calculăm:
Profitul net = profitul până la impozitare - cheltuielile privind plata impozitului pe venit Profitul net = 479 000 –
(479 000 x 18%/100%) = 392 780 lei
4. Volumul dividendelor plătite = 392 780 x 40%/100% = 157 112 lei
5. Dividend / acţiune = 157 112/2500 = 62,84 lei/act.
6. Profitul destinat modernizării producţiei: 392 780 – 157 112 = 235 668 lei

Problema 2
Întreprinderea a utilizat creditul în următoarele condiţii:
– suma creditului - 10 000 lei;
– perioada de credit - 30 zile;
– rata anuală a dobânzii, stipulată în contractul de credit, este de 25% anual.
Să se determine care va fi suma dobânzii aferente creditului primit.

1

Problema 2 1.7 luni. va fi: 69.10 000 lei. Problema 3 Debitorul a utilizat creditul în următoarele condiţii: – suma creditului . Deci. – rata anuală a dobânzii.56 700 lei. Rezolvare: Sold creditului * Numarul de zile * Rata dobanzii Suma dobanzii  360 zile * 100% 1. proiectul doi este cel mai avantajos. Suma totală a dobânzii. – pe data de 11 a lunii. Suma dobânzii.2 000 = 8 000 lei.55 lei. conform condiţiilor stipulate în contract.81 luni.11 lei. Termenul de recuperare pentru proiectul respectiv este de 5 ani. cu următoarele caracteristici: Costul Fluxurile anuale pozitive. debitorul a rambursat 2000 lei din suma creditului. va fi: (10 000 lei * 10 zile * 25 % ) / (360 zile * 100%} = 69. Întreprinderea „Capital” planifică finanţarea a două proiecte de investiţii pe termen de 5 ani. stipulate în contractul de credit este de 25% anual. Este necesar de recuperat încă 2250 lei din următorul an 2250 / 9750 x 12 luni = 2. Proiectul 4: 7450 + 10800 + 12750 + 10150 = 41 150 lei. 11350/20000x12 luni = 6. 20950 5750 7100 5980 6350 6100 2 pr.33 lei Concluzie: Pentru perioada dată.11 lei . Termenul de recuperare este de aproximativ 4 ani şi 3 luni. va fi: (8 000 lei * 20 zile * 25 % ) / (360 zile * 100%} = 111.30 zile. Rezolvare: Sold credit * Numarul de zile * Rata dobanzii Sumadobanzii  360 zile * 100% Suma dobânzii = (10 000 lei*30 zile*25%)/(360 zile*100%) = 208. termenul de recuperare este de 3 ani şi aproximativ 7 luni. mii lei investiţiei 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 1 pr. Suma de 11350 lei rămâne neacoperită. calculate pentru împrumut. Concluzie: Conform criteriului „termenul de recuperare”. 4. pentru primele 10 zile.44 lei. – perioada de credit . 2. 3. pentru celelalte 20 zile.33 lei. Suma dobânzii. Rezolvare: Determinam termenul de recuperare pentru fiecare proiect: Proiectul 1: 13750 + 15345 + 14630 + 13575 = 57300 lei Termenul de recuperare a proiectului 1 este de 4 ani Proiectul 2: 18100 + 19200 + 19750 = 57050 lei. Soldul creditului este de: 10 000. Să se determine care va fi suma dobânzii aferente creditului primit. Proiectul 3: 12400 + 11750 + 10975 + 11340 + 10235 .44 lei + 111. Tema 4. 14500 4150 3000 4200 3750 3100 2 . debitorul este obligat să achite suma dobânzii de 208.180. Evaluarea proiectelor de investiţii Problema 1 Întreprinderea „Dorna AV” are de ales între proiecte de investire cu următoarele caracteristici: Investiţia Intrări de mijloace băneşti Proiectul iniţială 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an Proiectul1 57 300 13 750 15 345 14 630 13 575 14 070 Proiectul 2 68 400 18 100 19 200 19 750 20 000 21 100 Proiectul 3 56 700 12 400 11 750 10 975 11 340 10 235 Proieclul 4 43 400 7 450 10 800 12 750 10 150 9 750 Să se determine proiectul cel mai avantajos din punct de vedere al termenului de recuperare.

Prin încercări succesive VAN va avea valori negative la o rată de actualizare de 20%: t CFn VAN  CI      20000  6000 * 0.12 5 Problema 3 Să se decidă.6 000 lei anul II -8 000 lei anul II – 14 000 lei Rata minimă de actualizare .6944  14000 * 0. în cazul când rata dobânzii pe piaţă este de 12%. Alegem rata de actualizare la care VAN este negativ.5787  1344 lei n 1 1  i  n 3.29% VAN max  VAN min 471  1344 Concluzie: Proiectul analizat va fi acceptat conform criteriului analizat.Determinaţi cel mai avantajos proiect.12 2 1.7561  14000 * 0. a cărui valoare de inventar este de 16 435 lei. Întreprinderea şi-a propus să producă în anul I .8333  8000 * 0.6575  471 lei n 1 1  i  n 2.anul I . folosind criteriul RIR. Rezolvare: Valoarea uzurabilă = 16 435 – 1 035 = 15 400 lei Suma uzurii anuale = 15 400 / 5 = 3 080 lei Valoarea de Uzura Perioada Uzura anuală Valoarea de bilanţ inventar cumulată 1 2 3 4 5=2-4 La data punerii în 16 435 . V - 8 600 piese. conform metodei în raport cu volumul 3 . 16435 funcţiune I 16 435 3 080 3 080 13 355 II 16 435 3 080 6 160 10 275 III 16 435 3 080 9 240 7 195 IV 16 435 3 080 12 320 4 115 V 16 435 3 080 15 400 1 035 Problema 2 Întreprinderea „Sigma” a pus în funcţiune un utilaj cu valoarea de inventar de 11 720 lei. uzura acumulată şi valoarea de bilanţ conform metodei liniare. durata de funcţionare utilă – 5 ani. Gestiunea activelor pe termen lung Problema 1 Întreprinderea „Stejar” a pus în funcţiune un utilaj. dacă proiectul de investire. norma uzurii – 20%.8696  8000 * 0.17 000 piese. Utilajul are capacitatea de a fabrica 95 000 piese. după criteriul VAN.12 4 1. Să se calculeze suma uzurii anuale. uzura cumulată şi valoarea de bilanţ.12 3 1.12 5 4150 3000 4200 3750 3100 VAN2 = 14500  (     )  3703lei 1.121 1. durata de funcţionare utilă – 5 ani.12 4 1.15 500 piese. Costul investiţiei – 20000 lei Perioada de funcţionare a proiectului – 3 ani. Determinăm valoarea RIR conform formulei: VAN max 471 RIR  i min   i max  i min  *  15%  5%  16. Fluxurile pozitive . deoarece RIR este mai mare decât costul alternativ de finanţare.12 2 1. Să se calculeze uzura anuală. 32 400 piese. . II . este acceptabil pentru întreprindere în cazul în care costul capitalului pe piaţa financiară este de 14%.12 3 1.15% 1. Tema 5. Determinăm VAN la rata de actualizare de 15%: t CFn VAN  CI    20000  6000 * 0.21 500 piese. valoarea rămasă probabilă – 890 lei. Rezolvare 5750 7100 5980 6350 6100 VAN1 = 20950  (     )  2774lei 1.121 1. având caracteristicile de mai jos. valoarea rămasă probabilă – 1 035 lei. IV .

2 (1 555.6 1 870.4*12 000=4800 4 800 7 200 II 12 000 0. a cărui valoare de intrare este de 12 000 lei. . întreprinderea a hotărât să dubleze norma de uzură. Să se calculeze uzura anuală. durata de funcţionare utilă – 5 ani. valoarea rămasă probabilă – 600 lei.114 5 6=2–5 La data punerii în 11 720 . Rezolvare: 1.4*2 592=1036. Suma anilor duratei de funcţionare = 5+4+3+2+1 = 15 2. Perioada Valoarea de Uzura anuală Uzura cumulată Valoarea de bilanţ inventar 1 2 3 = 0.1 716 lei Perioada Valoarea de Cantitatea Uzura anuală Uzura cumulată Valoarea de inventar pieselor bilanţ fabricate 1 2 3 4 = 3*val.13 676 4 836 864 V 5 700 0. Valoarea uzurabilă = 5 700 – 500 = 5 200 lei 4.4*col 5 4 5=2–4 La data punerii 12 000 . uzura cumulată şi valoarea de bilanţ. 11 720 funcţiune I 11 720 15 500 1 767 1 767 9 953 II 11 720 21 500 2 451 4 218 7 502 III 11 720 32 400 3 693. norma uzurii – 20% (100/5). Valoarea uzurabilă = 11 720 – 890 = 10 830 lei 2. Uzura pe unitate de produs = 10 830 / 95 000 = 0. Norma de uzură anuală: anul I = 5115 = 0.4 V 11 720 8 600 980.600) 11 400 600 4 .33 1 767 1 767 3 984 II 5 700 0.27 anul III = 3/15 = 0.13 anul V= 1/15 = 0. 5 700 în funcţiune I 5 700 0. 12 000 în funcţiune I 12 000 0. Uzura anul I = 0. valoarea rămasă probabilă – 500 lei.8 10 444.07 3.6 3 808.2 anul IV = 2/15 = 0.de produse fabricate Rezolvare: 1. durata de funcţionare utilă – 5 ani.2 V 12 000 955. conform metodei soldului degresiv.uzurabilă 5 6=2–5 La data punerii 5 700 .2 .27 1 404 3 120 2 580 III 5 700 0.4*7 200=2 880 7 680 4 320 III 12 000 0. .6 7 911. . uzura cumulată şi valoarea de bilanţ.8 1 555.2 1 040 4 160 1 540 IV 5 700 0. .33 * 5 200 . Să se calculeze uzura anuală. conform metodei ratei descrescătoare.4 IV 11 720 17 000 1 938 9 849.4 10 830 890 Problema 3 Întreprinderea „Signal” a pus în funcţiune un utilaj cu valoarea de intrare 5 700 lei.07 364 5 200 500 Problema 4 Întreprinderea „Market” a pus în funcţiune un utilaj. .4*4 320=1 728 9 408 2 592 IV 12 000 0.33 anul II =4/15 = 0.114 lei Perioada Valoarea de Cantitatea Uzura anuală Uzura Valoarea de inventar pieselor cumulată bilanţ fabricate 1 2 3 4 = 3*0.

14 500 000 lei Rezolvare: 1. Venituri din vânzări = (Volumul producţiei * preţul de cost al unei unităţi) + marja de profit = ( 454320 * 28.6 zile 2) durata de colectare a Cnţ = (Cnţ / VN) * 360.1438 = 319.3 zile. Volumul producţiei vândute – 454 320 unităţi 2. ca urmare a accelerării vitezei de rotaţie cu 46. de rotaţii = Venituri din vânzări / Active Curente 3. Active curente.3) * 129% = 16 585 860 lei 4.17 * 360 – 61.3 lei 3.5 -144 zile Durata unei rotaţii în perioada curentă = 360 / 3. de rotaţii ale activelor curente = 16585860/14 500 000 = 1. E = (97. 5 .4 + 100. Viteza de rotaţie a activelor curente = 365 / 1.7 Durata unei rotaţii în perioada precedentă = 360 / 2. Venituri din vânzări.8 zile C = 50.4 zile Creşterea ciclului de conversie a numerarului indică o reducere a gradului de lichiditate.2 zile C= 111.1438 ori 5. 8 zile 3) Perioada de întârziere a plăţilor = (Datorii curente / CV) * 360. 0.14* 360 = 50. perioada de întârziere a plăţilor = 0.5 Numărul de rotaţii în perioada curentă = 121 856 / 32 500 = 3.3 – 144) * 121 856/360 = . Încasările vor avea loc în a 104-a zi. în perioada curentă. Datorii curente 6 867 5 934 3. 0.1 zile Problema 2 Să se determine ciclul de conversie a numerarului având datele: lei N Perioada precedentă Perioada curentă 1. Nr.8 zile 3.31 * 360 = 11 1. Venituri din vânzări (VN) 42 926 55 505 4.6 + 28. Costul vânzărilor (CV) 41 197 45 792 Rezolvare: Ciclul de conversie a numerarului (C) = durata de conversie a SMM + durata de colectare a Cnţ – perioada de întârziere a plăţilor. efectul accelerării sau încetinirii vitezei de rotate. durata de conversie a SMM = 0.15 807. dacă se cunosc următoarele date: 1.2 = 79. N Indicatori Perioada precedentă Perioada curentă 1.8-61.SMM 13 161 7 806 . de rotaţii 2.46.08 * 360 = 28.creanţe 3 579 15 816 2.13 * 360 = 46. Perioada precedentă: 1) durata de conversie a SMM = (SMM / VN) * 360. 2 zile Perioada curentă: 1.8 . Active curente . Rentabilitatea calculată la costuri – 29% 4. astfel. Gestiunea activelor curente Problema 1 Să se determine viteza de rotaţie a activelor curente pentru întreprinderea X. Tema 6.4 zile 2.8 = 104.7 zile. Costul unei unităţi de produs – 28. lei 102 920 121 856 Rezolvare: Numărul de rotaţii în perioada precedentă = 102 920 / 41 200 = 2. 0. Active curente 16 740 23 622 . durata de colectare a Cnţ = 0. s-au încasat cu 15 807. la întreprindere s-a înrăutăţit situaţia privind asigurarea întreprinderii cu lichidităţi. Nr.28 * 360 = 100.7 = 97.95 lei mai mult decât în perioada precedentă. Viteza de rotaţie = 365/ nr. Problema 3 Să se calculeze eficienţa utilizării activelor curente.95. lei 41 200 32 500 2.

200. Valoarea creanţelor 15000 2. rezultatul activităţii economico-financiare. Să se calculeze volumul producţiei. Rezultatele financiare ale întreprinderii Problema 1 Două întreprinderi produc aceleaşi produse: A şi B. Să se elaboreze bugetul încasărilor pe perioada mai-septembrie.000 produse Problema 2 Cunoscând structura veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii. Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere Problema 1 Întreprinderea vinde producţie consumatorilor.200. 80% pe credit.000/(200-140) = 20.în luna august. Preţul de vânzare al acestor produse este identic şi este de 200 lei bucata. profitul net).000/(200-160)=15. să se calculeze indicatorii profitabilităţii (profitul brut. rezultatul perioadei de gestiune până la impozitare.000 produse Qb = 1. Costurile variabile unitare sunt pentru produsul A – 160 lei. Valoarea creanţelor la 1 mai era de 15 000 lei.000 şi 1. 32 000 lei . la care profitul este „zero”.în luna iunie. respectiv. la 600. Rezolvare: Costul fix total Q (Pr etul de vinzare unitar  Costul mediu var iabil unitar Qa = 600. Volumul vânzărilor este: 30 000 lei .000 lei. 35000lei – în luna iulie.în luna septembrie. Încasări din vânzări în 6000 16800 7200 luna mai 6400 17920 7680 luna iunie 7400 19600 8400 luna iulie 7400 20720 8880 Încasări băneşti lunare Sold Indicatorii Sold octombrie Mai Iunie Iulie August Septembrie noiembrie luna august 8400 23250 luna septembrie Încasări totale 21000 232000 32120 37520 32400 Tema 8. 37 000 lei . Indicatorii Suma. 42 000 lei . termenul de acordare fiind de 70 zile. iar pentru produsul B – 140 lei. Statistica arată că încasările din vânzările pe credit se efectuează 70% în prima lună după livrare şi 30% .în luna mai. achitarea făcându-se 20% în numerar în momentul livrării. mii lei Venitul din vânzări 40300 Costul vânzărilor 28000 Alte venituri operaţionale 4000 Cheltuieli comerciale 3800 Cheltuieli generale şi administrative 5500 Alte cheltuieli operaţionale 1560 Venituri din ieşirea activelor financiare pe termen lung 5000 Venituri din dividende 2500 Cheltuieli din ieşirea activelor financiare pe termen lung 3000 Venituri din diferenţe de curs valutar 1000 Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar 2000 6 . Tema 7. Costurile fixe se ridică.în luna a doua după livrare. Rezolvare: Bugetul încasărilor Sold Încasări băneşti lunare Sold noiembrie octombrie Indicatorii Septembri Mai Iunie Iulie August e 1.

Să se calculeze volumul producţiei pentru care întreprinderea va atinge pragul de rentabilitate. Determinăm valoarea vânzărilor – total: 148 200 + 148 500 + 228 000 = 524 700 lei 3. Pr et / bucata   8520 lei / bucata Cantitatea vanduta 100 Problema 4 Întreprinderea „Form” produce trei tipuri de produse: scaune. Rezolvare: 1. 750 şi 500 unităţi. Consumurile variabile totale constituie pentru fiecare produs 9000 lei. un agent economic face următoarele cheltuieli: Materii prime şi materiale – 100000 lei Combustibil şi energie – 5000 lei Salarii şi contribuţii angajaţilor în activitatea operatională – 95000 lei Alte Cheltuieli materiale – 10000 lei Agentul economic foloseşte un capital fix în mărime de 5 mln lei. respectiv. 950. 198 si 456 lei/unit.45% 4. Rcos t  * 100% Costul vanzarilor Profitul brut = Rcost * CV 20 * 710000 PB   142000 lei 100 Vanzari nete 142000  710000 3. Uzura inclusă în costul vânzărilor constituie 10% din valoarea capitalului fix. Rezolvare: 1. Determinăm pragul de rentabilitate pentru fiecare tip de produse. de rentabilitate (Q )  Pr et unitar  onsumuri var iabile unitare Consumurile variabile unitare alcătuiesc pentru: Scaune: 90 000 / 950 = 94. profitul brut şi preţul de vânzare al unei bucăţi.2 = 7330.74 lei/unit Mese: 82 500 / 750 = 110 lei/unit Uşi: 130 000 /500 = 260 lei/unit 7 . Rezolvare: Profitul brut = 40300 – 28000 = 12300 mii lei Rezultatul activităţii operaţionale = 12300 + 4000 – 3800 – 5500 – 1560 = 5440 mii lei Rezultatul activităţii investiţionale = 5000+2500 – 3000 = 4500 mii lei Rezultatul activităţii financiare =1000 – 2000 = -1000 mii lei Rezultatul activităţii economico-financiare = 5440 + 4500 + (-1000) = 8940 mii lei Profitul perioadei de gestiune până la impozitare .8940 mii lei Cheltuieli privind impozitul pe venit = 8940 * 0.30%/100% = 39 620 lei Uşi: 140 000 x 43. 130 000 lei. preţul de vânzare fiind: 156. Agentul economic vinde întreaga producţie de 100 bucăţi pe piaţă.45%/100% = 60 830 lei 5. Cantitatea producţiei fabricate constituie. Calculăm ponderea fiecărui produs în volumul total de încasări: Scaune: 148 200 : 524 700 x 100% = 28. 82 500 lei.28. Costul vânzărilor (CV) = Consumurile materiale directe + Consumurile indirecte de producţie + Consumuri de retribuire a muncii CV = 100 000 * 5 000 + 10 000 + (10%*5 000 000) /100% + 95 000 = 710 000 lei Pr ofit brut 2. mese. uşi.25% Mese: 148 500 : 524 700 x 100% . aplicând formula: Cheltuieli fixe totale Pr ag .18 = 1609. Determinăm valoarea vânzărilor pentru fiecare tip de produs: Scaune: 950 x 156 = 148 200 lei Mese: 750 x 198 = 148 500 lei Uşi: 500x456 = 228 000 lei 2. Să se determine costul vânzărilor. Repartizăm consumurile fixe în dependenţă de aportul fiecărui tip de produse în volumul încasărilor totale: Scaune: 140 000 x 28.30% Uşi: 228 000 : 524 700 x 100% = 43. iar consumurile fixe totale alcătuiesc 140 000 lei. obţinând o rată a rentabilităţii de 20% (calculate la costuri).2 mii lei Profit net = 8940 – 1609.25%/10% = 39 550 lei Mese: 140 000 x 28.8 mii lei Problema 3 Pentru producerea a 100 bucăţi din bunul A.

stocuri de mărfuri şi materiale 13210 4.0. Profit brut ? 4. Profit din activitatea operaţională 14530 5. economică.A. Datorii pe termen lung 4700 . 456  260 Tema 9. Rentabilitatea vânzărilor: 24330 Rv   100%  24. activelor. „Lenox” prezintă următoarea situaţie: Mii lei Activ Suma Pasiv Suma 1. 39550 Q scaune   642 unit. Capital propriu 82680 9.107 Datorii pe termen scurt 17690 Nivelul admisibil este de 0. Rentabilitatea activelor: 8 . Profit net 7628 7. Datorii pe termen scurt 17690 . Indicatorii Suma (mii lei) 1. Întreprinderea poate să întâmpine greutăţi la stingerea obligaţiunilor imediate. Active curente.creanţe pe termen scurt 12300 . Valoarea medie anuală a activelor 112350 8.alte active curente 220 Total activ 91080 Total pasiv 91080 Să se calculeze indicatorii lichidităţii şi să se aprecieze capacitatea de plată a întreprinderii. Datorii pe termen lung 7980 Rezolvare: 1. Active curente  Stocuri de marfuri si materiale 27630  13210 Lichiditatea int ermediara   Datorii pe termen scurt 17690 Nivelul admisibil este de 0. Profitul perioadei de gestiune până la impozitare 9535 6.22 unit . Concluzie: Întreprinderea analizată are un nivel al lichidităţii satisfăcător. Problema 2 În baza informaţiilor privind efortul patrimonial şi efectele realizate de întreprindere în perioada de gestiune. Lichiditatea curenta    1.7% 98530 2. Costul vânzărilor 74200 3. să se determine nivelul eficienţei economico-financiare exprimate prin indicatorii rentabilităţii (rentabilitatea vânzărilor.investiţii pe termen scurt 1200 . 156  94. Rezolvare: Investitii pe TS  Mijloacebanesti 120  700 1. Active pe termen lung 63450 3. Lichiditatea absoluta  test acid     0.2 – 0.7 – 1. Capital propriu 68690 2.2 – 2.mijloace băneşti 700 5. Venituri din vânzări 98530 2. fapt confirmat de rata lichidităţii intermediare şi rata lichidităţii curente. total inclusiv: 27630 . financiară).74 39620 Q mese   450. Analiza financiară a întreprinderii Problema 1 Bilanţul S.56 Datorii pe termen scurt 17690 Nivelul admisibil este de 1.00 Active curente 27630 3. 198  110 60830 Q usi   310 unit .25 2.

9535 Ra   100%  8.credite bancare pe termen scurt plus rate de rambursat – 32164 lei . Deduceţi concluziile respective. la un moment dat: .2% 82860 Problema 3 Să se calculeze capacitatea de plată a întreprinderii având în vedere următoarea situaţie a obligaţiunilor mijloacelor de plată.alte datorii pe termen scurt – 74321 lei. Rezolvare: Solvabilitatea imediată (Sim) disponibilitati  investitii pe termens scurt 19824  29735 49559 S im     0.47 obligatiicurente 32164  74321 106485 Concluzie: Întreprinderea are o situaţie financiară bună în ceea ce priveşte capacitatea imediată de plată. Rentabilitatea financiară: 7628 Rf   100%  9.stocuri de mărfuri şi materiale – 80244 lei creanţe pe termen scurt – 45382 lei .5% 82680  7980 4. 9 .5% 112350 3. Rentabilitatea economică: 9535 Re   100%  10.disponibilităţi băneşti – 19824 lei .investiţii pe termen scurt – 29735 lei .