You are on page 1of 1

APROB,

PRIMAR,
CONSTANTIN ALEXANDRU

CAIET DE SARCINI
pentru nchirierea prin licitaie public cu strigare a unui spaiu din incinta
Dispensarului Uman Negrai, cu destinaia Punct Farmaceutic.

I. ORGANIZATORUL LICITAIEI PUBLICE CU STRIGARE;


Primria Comunei Negrai, CUI 5103457, localitatea Negrai, judeul Arge,
telefon: 0248687522, fax: 0248687520, e-mail: primarie@negrasi.cjarges.ro.
II. OBIECTUL NCHIRIERII;
Spaiul se afl n cadrul Dispensarului Uman Negrai, satul Negrai, judeul Arge,
cu destinaia Punct Farmaceutic. Acesta aparine domeniului privat al Comunei
Negrai i este compus din:

Nr. Denumire Imobil Suprafa mp


Crt.
1. Spaiu farmacie 50 mp;

III. DURATA NCHIRIERII;


Durata nchirierii este de 5 ani, iar la expirarea termenului, contractul poate fi
renoit cu acordul ambelor pri.