Вы находитесь на странице: 1из 18

40% 2% 3% 2% 5% 3% 2%

15% 6% 2% 2% 2% 2% 2% 12%C
C C

CC
C C
C

C
C C

CC
C C
CC
C C

C

MBBS Admission Il-o-ho ]q-r-bl|lG ho]-h-ho I--\r-br-d|o


dGKrIXbo|o ]qWX l sd Sq
Abroad Manager, Production Exicutives, h-br-
-ho-al, e-U, -br\sho, ]d acu~uI IrNruG
MBBS Admissions are open for students SSLC, +2, Degree, Diploma, B.Tech ^l-{r-|-g. 9846128950. 3 clr/ 4 ]I sd July 25,
with minimum 65% marks in 10th & 12th. Xl--e|uG ]T-\G au-S-r-b
Indian Syllabus, MCI & WHO recognized e|uG ]qrbl|lG. Winners
^dardlX \rclfclbe|o
]u <WeIl EM power
Pl-XIG, -fo\G, Sept 8 ]ut]Su~u. l
fofq. 8281020890, 0487
auIuXrcr/ IqIngr colleges in Bangladesh. Yearly Fee Kochi, Ph: 9744224700.
(approx) 4 lakhs. For Admissions and
Il]ohpq. dGKrI hG_- au-iqG, ]l-cuG, el-hoXu 6577885.
esrdrcu~o \rr|u~Xr\o Reservations Contact: 9400735387/
gohr\ #efpauo. alb Adler[ fo\|uG -fl-hoG, ]-cr-il-c-y|o.
buel| (18 28) 15000+ aiaue|uG Keto s-bl-Ks-cl-Po. 9349204060.
hmP\palbr ascrbho 9497386444. 10th/ +2/ Degree/ PG/ B.Ed/ LLB/ B.Tech XlahG. IlrI. 8136893271 "GKsX GMP, ISO hr^r|o
\Ir <]~ XrcrNSu
tKud/ ]loSG/ Itho]l
d`rNru <a #bueZ sd bl
|u~u arIN ecual\r\lbr.
9946621466. dlWlSuIqSr 3 eg ho. bqWreoh IlNr.
acu~u \crr|u~u. X]l-
drduG. Ul: _ldg, efpeclirbG DIoSl_ 21\o 8 Zreh
04842408338, 9447643193.
ilhr \ohrGKo Earn 22000+ Hostel #buIcj #bueZ
ilhr 8086816222.
P\efpG, IlcpXShG, fu
ZlgG, Xlr, [\G, Iu
"\ucl[]ucG,
bl]lWG, rIlWad,
au\sfvcG,
Ilcr Pvdtr 2, 3 egjr w]XralhG
7000, 8000 cq]lesXG ]tuG
LLB/ B.Ed/ Degree/ PG/ +2/ 10th/ B.Tech auJ I\rbrd|o buel
|y|o zrc\rba\y.
SuG_fvcpG, _rhr\ho,
aGKdpG auXdlbebo|o PplXr
IWoUr, \ueutltrb,
IXrIlaG, IljG_l. s
9567760940, 9847875916 hmP\p `kWeuG XlaheuG tKud/ ]loSG/ Itho]l "\rX 9633478211. grdqS \rfG \Ir caW aigr bll harXr,
8714549394, 8089978043.
_lo ]WbhvG Isg\r XuS~o PldrbuG. PF, CL XuSrb ho. Kl_ IlNr. "[rIfr efpeclirbG
NboXo IlSu|u~u. s`
Xbl
dlX esSuo er|l #\uIqdpjuG. w]ef\G
SSLC auX. 22 egG ]r~r ISO
04842536465, 9400166693.
#efpau]l rbl ]qPlaTG, \Sf d,
hilbr|u~u. gltWq. 04662223764,
hr^r|g\u BI zl]
\G. \ohrGKo, ao ]lclaUr flr Ilho il _dis\XaqdG frYrdalb 9048431662, 9400389764. bue Sqho XsblwXI
| Iloho Ire|o Iu|o (22,000) _rdrGKo (10,000) ZlXpr\o flfvX ]crilcG.
Ilfr Kb "blp "di
tljIoho Pvdtr ]tlS
r\uG Pldr|uG "ehcG. St.
]crfsd\ N~q aerZpl]sTr
Dcu egG KucuIudr Xla #efpauo. AtWlIujG. Zlgefjrd
_G ZsLr] r
lX dGKrI
|uel hil w]fo\]crilcG _lZo 13,000. \]l 16,900,
tgsZo, 9895200571 Anes College, Peruva, Kottayam (Dist.) hrNu ]Tr|u~ ]qPl Ilhr\o 7034790239. br|u~ #bueZ ho. bau\lwXr KGKlwXr IZl\l
9539075255, 9656330399. PlXr`Za\p "]kr|lG. (Keto "GKsX GMP ISO PlXIG, AfvcpG, fwXuPbG, Yo _Zcr\lYo 20,400. `kWG,
Isg\rdlX ]WbhvG {ioas r.Ur.]r. \qXrcr \ hr^r|uXo) X]ldrduG #wKi hl^dpG, heIlcp er XlahG, blwXl hmIcpjlS.
XrcrNSuo er|u~Xr\o XvG \doIu~u. k ]qPbo|o \crr|u~u. UlIoS. PbG, ZucrX alN\r\uG, ail 04954050656, 8156955551, 9446377555.
PrdIjrddlG AIrIpqseuI. Lab, X-Ray, CT, MRI ]uta PplXrgG, hGhoXG, el
hoXu, eZ a A~rebuG
PbgoW, _bleZrIoho. Ze PplXrgG, Ilr|lSo
8086814333, 8086819444. 9947817857
I Ke. CTDS , Ilbo ]Tr]r|uG. hlrIalbr ]r I\rIjrd|o 16500, 25000
aL Pv-dtr ~l|G \rdo|u~e|o ^sho eUoho, $dIosgp, Zulfair Travel
erZf Pldr|o AG_hr $jeo, ZehvG _lUo "GKs- ]G_oho, ^b & h^or, A/C Zu_lbo Xlrdehc \r-
9526969990 "hog d`r|u~ DMLT, XG. ^l: 9447032182.
DRIT IlohuI SSLC/ +2.
Dllal_, hIpqcrr,
il^sUo, trh]og\rhoo. Icurt huJr asfbuG XlSrbuG ejcuel j Ilrcr|u~u. 1 alh-
]WbhvG esSuo er ]ucrIG IrIqSuel _|tr agp buG 3 alhbuG Xlr
|l hilbr|u~u. PrdIjr
w]lb]cr[rbrd. il, SC&
ST ^shrjeo. Placement Support, Pvt. Ur]la 2 alhG alG 7594800542, 7594800552 ZlXpG "\vgW ]l|Po Iut
Nrder. IqSuX erec|o
ddlG AIohrIpqseuI. Bus Ihg. buWs|o IljPo,
iljrIo a|l\rhG Icur "drbu~ huJeuG asfbuG XlSrbuG $SXq~o Italia imported Oven\uG Bakery Zulfair Travel #due: 0484 4300888.
Xrcu\|c. 9037862528, hG]oXrbualbr $\r ZlXpG ejcuel\uG ]ucrIG IrIq Machine\uI|uG Sahya Trading
8330061638. <b~ XlrduG, fjeuG <S \rba\G #hvZr|lG. Ze[lXu ]mUtuG Suel\uG Keto "GKsX Company, Aluva.
9447007522.
9847038291,
_lo ]WbhvG sgoWl I.T.A, ". Zella Traderst ]uXrb Dl^shu
Ipl]ohpqjuG $Xr\o "XpuaG.
BXu w]lb|l|uG ^dw]ZG.
GMP,
#bueZ
ISO hr^r|u
Dmg[G
Isg\rdlX er|l Paramedical 9562433779. Ijr PrdlXdr l^r\
\rbar|u~u (+2,Above) fjG: ksWeuG XjNbuG altr \crr|u~u. UlIoS
PbgoW, _bleZrIoho.
hilbr|u~u. PrdIjrddlG
AIohrIpqseuI. NtuIujG Degree Courses 12,000 Above. 9072802424, "ebe _deuG hab
ZLpeuG Irua~Xo 8589977425.
Pvdtr. 8943555696. BSc. MLT, BSc. Radiography (X-ray, CT&
#bueZ \ohrGKo Ur]la
9072812424 w][l\ w]XpIXblWo. Adl il_lZo ^o bl
MRI Scanning), BSc Operation Theatre& blKpX 10/ +2, Pldr <t]o, w][l\ aUr| gl]rduG XlahG, `kWG, shol.
Anaesthesia Technology XuSrb Iut ^sho, ho^to, 15 Xldq|uXd \rba\G
IruG. 8592056622. hiblrI leho, \lsho
IlohuIjrd|uG +2 (Any Group) eg ]lccpau #bu:s XSrbuG Xq|euG hmxcpeuG 2017 18 Ildbjer Xrcue\]ucG. 9747044454.
]lhlbe|uG w]ef\G. #bueZ #fu]r, ]\l Southern group-t Dl^shr
(Boys& Girls). Bharat College Of Allied ]ucG. 8086837777.
er]r|lG aillKlr heIdlfld
]Wb- hv-G ]--er-do Health Sciences, Pala. 9447507858.
hol^r\ \rbar|u~u. SSLC,
+2, Below: 28, 12,500- 18,500.
auSr ejcl fcscG ksWr|u~e|uG
brd erer[ hbho eIu]u
Ijrd|o clhehoXu|/
<-b-~ er-d-o Xr-cr-N-Su-|u-~u. SSLC/ +2/ Degree/ PG/ TTC 7510650901. auSrIlrNrduG Xlc\uG #clKp Iuter\uG Keto Klho <]IcW/ d_lt "cqi bqtl]o
Adl Prd-I-jrduG Executives.
A-fv-cp Kly-Uo, "cq. Paramedical Itho]lhlbr ]Tr|lG.
]cricrNo auSr haalbo
ejcuel auSr|uer alG
"GKsX GMP hr^r|u
#bueZ Il]ohpq.
tr <]IcW XuSrbe
erXcWG Nbu~Xr\u to Sq ]l|PuI
9349149828. Diploma Courses clgo`lcXr, DlNrt, IldG.
8089869449, 9539712822. Pldr Dreo DcrSG. aledr ilho]r,
acuXraqSo ]r|o has]G, "Sq.
X]ldrduG \crr|u~u.
Ul. cap, _bleZrIoho.
IllIoSo ]rIbr < 12 Zreh erhoabIcalb
]Suu~Xr\lbr "GKsX bqtl]o hxf\G. `kWeuG
8589977427. zl]\jr \r~uG XlaheuG "S|G arIN hmI
SSLC ]lhlbe|o NCVRT Govt Of hq]al|oIjrd|uG, Dl^s 8590039900, 9961618384. w]l]lhho kWr|u~u. cpjlS ]crarXIld Dl^tr
]Wb hv-G ]--er-d-o IndiabuS Xlrd[rgoTrX 2
eg Ilohrd|o w]ef\G SSLC, +2, BA, B.Com, BBA huIjrd|uG \rbar|u~u. Be-
low: 28. 9656047538, 9747283659.
"ehl\ XsbXr 07.07.2017. \lbr erjr|uI. 8589020088,
erfZ erec|o www.mgu.ac.in 9544040088.
er-|u-el h-il-br-|u-~u XuScu~u. Bharat Vocational Training
Prd-I-jr-ddlG A-Ir-Ipq-s-eu-Iy Centre Pala. 04822214234.
#-dr-bl-ho Pu-e-d-o-ho, #-d]u.
\jx Tvm. Spqg e (2002
zl]rXG. ^sho XeWIjr) Xlc?
Ph: 9207704455, 9895438557.
X]ldrdqS esrdrcu~u X~
l ]TrNo (adbljrduG) aledr ilho]r, acuXraqSo, SU \lsho
]lclaUr|/ #bqeZ "Sq. 8590039900, 9961618384.
\rgow]blhG ]lhlIlG. Ir
]cskl ^dG: Annamala University- eU, ^r, ^l{r-|-,
Ier|uteo all aillKlr heIdlfld
brd Dl^sho <]blKr\l
_lo hvG CT Scan/ MRI/ XRay, Medical Laboratory,
Dental Assistant, ho]l, blK,
Degree- 100%, Plus two- 98%, SSLC- 95%. SW, a|l-\r-|o, $d-Ior|,
\jx "|lUar erbq Xrcu ]G_ro, #e-fp-au-o. At-Wl-Iu
erer[ alUduIjrdujj I br ^sN elu~Xr\lbr
er hilbrI 1999/ auX. hs NboX acl[rgoTrX
Isg\rdlX hvG es-
Suo er|l hilbr|u~u.
#bqeZ \ohrGKo Ilohu
I|o "Uoarg XuScu~u. e\]ucG 35. 93492 37500, 0471 - jG. 9567390327. auSr|uer DcrSG elttrbujjXo. esrdr|u SUtuI kWr|u~u. h]orIo Slo Is\ro
2462363. www.nalandaacademy.com ~u. 9895109280. "ehl\ XsbXr 28.06.2017,
PrdIjrddlG AIohrIpqseu
I. cl[rIl Pvdtr. 9746811196,
"aX ]lclaUr|, N\lcr
9747758758, 9744231667.
aledr ilho]r, acuXraqSo,
"Sq. 8590039900, 9961618384. <Nbo|o 2.30 aWr ec. erfZ
erec|o www.mgu.ac.in
NrI 9447553540
9847301158. 1 eg iljrIoho a|l\r| I\r Pldr 15000 27000 f_oZard, aWard, Prdbrder
SbuG ]IduG clrbuG.
Ur]la \Iu~u IlohuI #IgIalb ^shrjer* ^b h^or/ eU
oho/ $dIosgp/ ]G_oho/
& AC/
M.S. Sarkar
9745581971.
hvG AIoho]scrbho <e|uG hr^r|uG Ke. dhhuG ]crNbG #efpard. hNo
]Wb hvG Isg\rdlX BTech/ Poly Xle|uG ITI \Iu~ JCB/ Crane/ Forklift/ ]lbrto. 7994860119, Dispensary dGKrI w]fo\|o
er|l hilbr|u~u. Prd- "hog\uG, "]kr|lG.
Ire|uG Hitachi A~s eli\juS 8714377764.
a|l\r| & Dl]trGKo @ 9846316661 Villas between Technopark & h]orIo Slo Is\rGKo
elelho Pvdtr. 9895376858.
ecr^r|g
IjrddlG AIohrIpqseuI. \uauo. RGIE 9947801078 . IlohuI #IgIalb ^shr Xldcpardlboa, epX, _sPl
Wu|juS Iuteo, hab|uteo,
Technocity Trivandrum i-cr-]l-So, 9961143300
jer ]Tr]rNu IlSu|u~u. Adl er[ cihp clKjlb 29 spectacular villas in 10 different
Hi- Tech College, Thrissur Ph: 0487-
6555505, 9656215505.
I-\r-Ijr-d|o (16,000 24,000/-) \lUsXjN, _dis\X, hv]o\
hoJdG, fswLhoJd\G, edr]|u
aqwXlfb clK XuSrb
howXs -]ucug ZlXp w]fo\ elevation 3 acers gated community only huw]sG IlbGIujG, Icu\lK]
for professionals. 9497742000, r, aledr|c, N~q,
^tlS ]T\G $d-Ios-gpho, ]G_-oho,
eUoho, ^l{r-|--oho.
teo, IIlauo eZ\ A~re |uG N clK|uG
]lfv^djrdl bu\l\r
9497743000. koyikkalhomes.com
(Koyikkal Constructions Private Ltd).
]jG. 9745322005.
bo|o www.mssarkar.com Xrcue\
<S Pldr|lbo #bueZ
r. #aG, elec. #bueZ hlXtl]r Xla-heuG `k-WeuG. ]cr-NbG
#e-fp-ar-d. ]e-tl, At-Wl
]ucG/ IldG/ Xrcued. NrIr. tlbo aUr| il,
Pl^Jl Ilj\r, aleq tlUo,
STUDY IN EUROPE 9388014834. hmP\pG, ^shrd Iu-jG. 0484-2377932, 8156880504. Ilr|lSo. www.roymedical.com h]orIo Slo Is\rGKo
No IELTS. Low fees. 0484-4300343, `kWG, XlahG hmP\pG.
8137969301.
10 Ire|o Keato (NCVT) hr^r `bG, <t||uteo Zu_lbo #zl\albu trb- "ececuS zdo IurIur
|o. Pldr <t]o. Il| SSLC |lc \rb-ar-|u~u al\hrIG dGKrIG Icjbo|o erZf adbljr- \s|G NboXu IlSu|u~u.
I|lbr Icjrd Adl 9656055711.
#bueZ "|lZar.
NEBOSH, IOSH, OHSAS Pldr|lbo
#bueZ
^tlS
]crfsd\G. 8589910008, 8592921144. KHDbuS ]l-b-oXd Dl^s
hoIshlw^s\rb, Sg, ]T
PrdIjrduG AhouI, esSu
I, zd #efpauo.
SHIPYARD TRAINING PLACEMENT #aG, elec. 9388014871. hr- zrc-\r-b-a\G (Below 25)
\eIdp w]a\clfpG,
9544610891. www.realkerala.com 04872429038.
ASSISTANCE @ IIFS, MAVELIKARA. aZp]l\G, #iXplw]eWX,
CONTACT : 9847003959.
IuSuG_w]fo\|uG erZKo
<S Pldr|lbo NrIrXohbrdqS acu~uI \r bqtl]r ]T\G
^tlS #bueZ
30,000 + XlahG
lG. Ul.\dr|lSo wfs[c
(w]fhoX a\HflhowX & bqtl]r Urr, Ur]ojla,
]crfsd\G. #aG, elec. hIpqcrr 12840 23150
Famous publishing I\rbr Ir\r| ir]o\lXtl]rhoo) ]rPr, aUrhr, IlohuI
|o "Uoarg. 9895103217,
9388014867. Xlah `kWG DleSG zrcalbr Pldr. 8592916919. ilho ]r
9846009899.
_u|rGKr\o
7012733149.
_lWho. Nlbrho
N\lcr. 9946264027.
tlb Dal\rb
Marine Mechanical Fitter Dlhodrb \pqhrdto
SSLC, Plus two Ire|o
2 eg Xlrd[rgoTrX
hosI|o Pldr i]al, ]lbo|rGKo er`lKG,
aUo]e br\rMo Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Sydney,
Auckland, Rotorua, 14 Zreh
erZpl`plhG. College of Marine lbG 18 40 XlaheuG `kW e ier, hbrhoal, dkpjuG ]uclKXrbuG bl. Sep 18\o. BeuG \d Sq
Technology, Ernakulam. euG fjG 20000/. 9745455526, hIpqcrr, #] hbrho #bueZ ahlPo, ^gp, hlrIl`rerbuG \Srb alG \Iu~ tlb Dal\rb
04842356718, 9388679584. Web: 7403003030, 9072893322, al IG eal ]crfuG [lc, Irr, \hpG, "iG, Su|lG. ^dZa~ut]lbl blSl]G \rjuG ]uN
marinekerala.com 9946379337, 9633663667. ejrN IqluIujG. $S]r Sl. 09847063586. alG ^sho. 9744090431. cuI. 9446364400, 9447698100.
C
C C
C2.54

15,506:
1200 ( )

90 20986 1722.41
2,54,562 . 85 17868 1256.52
15,506.38 66 12662 654.59
.
91 14705 846.73
89 18451 900.66
63 12014 810.72
(2017-18) .
2392.68 111 23387 1443.85
111 22940 1446.70
. 109 24318 1445.11
6870.74
122 29194 1406.79
6242.94 91 20328 1325.71
. , 31 9106 575.82
,
93 17181 1045.94
15 48 11422 624.83
1200 254562 15506.38

.
941 .
152 1200
87
14
. .

8 KTM
2017
mu abcde
C
C C
C

C
C C
CC

C C

C
C
C C
C

C
C C

C

15
KY KTM www.mathrubhumi.com/sports


2017


Q Q Q Q Q
C
C C
CC
C C

C

Вам также может понравиться