Вы находитесь на странице: 1из 20

THURSDAY

29062017

20 + 8 + 2
zkuhk, y{kk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh, ws yLku {wtkRke rMk kkwt irLkf
Mktof ktke M. e [e{LkkE yuMk. kxu REG NO. VDR-E/27/2015-17 Vol : 33 No. : 297 VADODARA www.sandesh.com twitter.com/sandeshnews facebook.com/sandeshnewspaper30834.32 -123.93
9491.25 -20.15

29450
38900
+150
+200

64.55 -0.0273.41 -0.72
Page.19 82.75 -0.43

02
SANDESH VADODARA THURSDAY, 29062017

03
SANDESH VADODARA THURSDAY, 29062017

04
SANDESH VADODARA THURSDAY, 29062017


05
SANDESH VADODARA THURSDAY, 29062017

CMYK

06
THURSDAY 29062017

125.0 123.3
64.55 82.75 73.41 57.59

29,450 38,900ykkLk kkuEz 183,184.70,181.10,182.10 kBke Bk~keLk 4815.10,4940,4810,4841.95
yukeke keBkexuz 1443,1458,1425.80,1452.40 kkMkoLk 1691.60,1706.95,1682,1698.60
yu.Mke.Mke. 1576.90,1589.95,1541.55,1582.40
ykke yukkkuxo 132.45,136.65,132.30,134.40 yukykRMke nkWMkk ^kGk. 743,748.50,739.60,742.40
GkkeLk fuBke. 1064,1068.05,1052.35,1064.90
ykLke kkkh 27.05,28.50,26.75,28.25 BknuLk ^kGkLkkLMk 330.65,340.40,329.75,337.15
R.huGkkuLk 1806,1815.45,1792.35,1806.15 Bkne. BkneL 1372,1375,1350,1355.35
yuykEyu yurLs. 1344.80,1366.95,1335,1355.95 BkLkkkhBkS 92.75,96.30,92.45,94.50

ystkk ^kBkkp
yuLk.S. ErLzGkk
1512.10,1557,1507,1545.75
66.95,67.45,65.80,66.95
Bkuhefku
xkMf RLzMxe
307.75,311.70,304.05,310.85
40.55,41.40,40.40,40.65
yBkhhk kuxhe 836,845,833.60,837.65 BkkYrk Wkuk 7207,7322.45,7207,7238.95
ks.yt.MkeBkuLx 241.90,246,237.05,244.75 BkufMk RLzeGkk 611.80,621.90,606.75,617.65
yuBkxufMk ykuxku 28.10,30.35,27.85,29.45
yktkkuLf 52.45,54.50,52.35,54

BkkuLkMkuLxku 2646.60,2790,2645.35,2722.75
BkkhMkLk 471.10,472.90,460,462.65
yukkukku nkuMke. 1274.65,1283.20,1272.10,1276.75 yuBk^uMkeMk 591.70,596,590.85,593.15
yukkukku xkGkh 243,244.90,237.75,243.50
yuBk.ykh.yu^ ke.68579,69429.95,67777,68928.70
yhk BkeMk 360,364.40,353.80,357.15
y~kkuf kukuLz 90.85,92.60,89.95,92.20 yuBk.ykh.keyuk 119.80,122.20,118.25,119.45
yu~ke. kuRLx 1134,1134,1098.95,1109.15
Lku~kLkk yuGk. 62.10,65.25,62,64.60
ykk kkuzx 2408.10,2421.75,2367.50,2379.40 Lkuxfku ^kBkko 970.05,971.35,930,930.65
Lkkkk.^kGk. 88,90.70,87.60,89.50
ykuhkukku ^kBkko. 670.30,675.70,658.55,670.60
GkxeykE kUf 490.50,500.25,490.10,494.50 LkuMku 6626.05,6652.80,6615.20,6634.65
ks ykuxku 2100.30,2104.95,2095.05,2097.25 yuLkykEykExe xufT. 554.75,595,550.70,578.15
ks Rku. 328,332.25,323,324 Lkukuke rkLkkEx 99.45,102,97.40,99.20
ks ykuxku ^kRLkkLMk1341.20,1377,1316.85,1370.15 Lku~kLkk BkeLkhk 104.60,107,103.80,106.45
kkkf]k 1644,1658,1621,1643.85 yuLkxekeMke rk. 158,159.25,157.20,158.75
kkhkBkkh keLke 145,149.80,144.55,148.75 ykuyuLkSMke fkukkuo. 162,162,157.50,158.15
kPf yku^ khkuzk 153.95,156.25,152.25,155.45 ykE^kuMk MkkuGk. 3580,3599,3563.35,3583.05
kkxk RLzeGkk 530,532.90,523.30,529.65 ykurhyuLx kUf 137.70,142.80,135.70,141.70
kuGkh RLzeGkk 4602,4609,4566.40,4589.40 LkefkukMk 2810,2845.65,2789.95,2798.55
kkhk yko 1482.50,1482.50,1430.50,1438.75 kuxkuLkux yukyuLkS 434.10,435.70,427,432.40
ksohkuELx 239,240,234.40,236.20 ^kGkh 1780.50,1821,1771.30,1810.80
keyu^ Gkrxrkxe 383,388,377.05,382.90 ke.ykR.RLz 812,819,804.35,812.55
kkhk Ekuf. 160.40,162,157.70,159.15 kezekkRx RLz. 807,807,780,782.25
kkhk ^kuso 1090,1091,1053,1055.30 kkukkheMk Mkku^xkuh 242.95,249.15,238.35,243.45
kkhk kuxku 612,624.50,609.05,616.95 kkufxh kuBkk 8000,8009.95,7947.10,7973.30


kkhke xuke. 372,381.50,367.70,377.35
kuk
kkGkkufkuLk rk.
133.95,136.65,132.55,136.05
322.95,329.30,319.95,327.85 kkkh xuzk
kts kkuEz
91.80,94.10,91.25,92.10
18.50,18.80,18.20,18.50


Gk zkxo yuMkkuMk 4265,4309,4245,4289.80 ktk Lku~kLkk 136.70,138.25,133,136.45
kuf yku^ RrLzGkk 132.80,137.45,130.80,136.25 kekeykh rkrBkxuz1455.20,1455.20,1399.95,1403.60
BkkRfku 23655,23655,23200,23309.10 hksu~k yukku.
hkke RLzeGkk
709,709,676.50,679.45
237,244,236.35,239.50
keykh. RLzMk
furzkk nuk
fuLkuhk kuLf
3640,3666.95,3588,3639.55
525,532.20,524.05,527.05
317.90,326.80,316.85,325.30


BkkMk MkeBkuLx
huBkLz
678.15,692.10,671.30,682.35
721,721,701.70,713.55
fuMxkuk 406,406.80,402.50,404.35 rhkk. fkuBGkrLkfu~kLk 21.95,21.95,20.70,20.85
MkeGkkx 1775,1820,1757.10,1810.10 keyuMkRyuMk ke. 504.50,507.50,498.50,503.55
MkUkhe 1105,1115.50,1088,1104.30 hekk.fukexk 655,659.80,645.80,651.15
ykukz furBk. (ze) 860.35,885,848.90,879.10 hekkGkLMk 1438.30,1440,1396.15,1398.50
kuBkxLk keMk 80.05,80.50,78.05,80.35 hukfk Mkkh 12.51,12.65,12.42,12.54
kkukk ELk. 1107.95,1107.95,1068.35,1081.30 Mkkkk yurLs. 299,306.80,295,303.30
Mkekk. 533,538.45,531.90,537.05 nuMx 4100.70,4250,4100,4139.50
Mkexe GkrLkGkLk 179.05,179.05,177,177.60 ~kek fkukoLk 78.40,79.25,77,77.25
fkukkux 1100,1100,1072.80,1086.70
fLxuLkh fku. 1146,1183.60,1129.35,1132.85

e MkeBkuLx 16660,16802.05,16500.05,16582.50
fkuhku.^xeo. 412.30,420.40,406.10,409.20 e hkBk RLku. 985,1006.85,984.15,999.20
MkeBkuLMk 1308,1308.55,1278.10,1290.85
fkukkhu~kLk kUf 50.40,51.55,49.50,50.75 kkhkrksGk 23.90,24,22.75,23.85
uzex huxeLk 1915.50,1930,1909.50,1920 yuMk.fu.yu^. kuhk1550.10,1562.50,1530.50,1543.50
fekkuo.fGk. 913,916.15,904.15,911.15 MkkWk ELz. ktf 27.35,27.65,27,27.50
EL^kuxuf 508,513.40,505.10,510 uR RLxh 113.55,115,112.10,112.55
zkkh RLzeGkk 290,291.70,286.70,289.95
uLkk kUf 33.60,34,33.10,33.35
yuMkykhyu^ ke.1530.05,1544.95,1505.25,1516.65
ekLknkW 426.65,435,417.50,427.90 MxkEz 930,943.10,928.85,940.55
zeke kukku. 646,646,638,640.65
Mxux kuLf 276.95,278.40,273.85,276.40
Mxek ykukkuhexe 56.45,57.50,56.20,57.25
zku.hue 2645.65,2662.80,2630,2651.10
RykRze kuhe 297.05,303,295,296.55 MkLk ^kBkko 543,547.90,537.95,545.20
ykGk~kh Bkkuxh 26750,27357,26388,27227.60 MkLkxeke 791.80,812,778.70,807.75
neBkkLke ke. 1063,1075.05,1056,1060.65
MkkeBk ELz 1200,1203.50,1180,1182.40
MkkkuLk yuLkSo 18.10,18.10,17.60,17.70
yurLsGkMko (ykE) 153.60,154.40,152.55,153.10
yuMfkuxoMk 645,658.80,633.75,654.15 MkeLzefux kUf 72.45,73.30,70.85,72.55
yufMkkRz RLz. 211,217.60,208.85,216.70 kkkk fuBke. 587.35,601.50,585.90,597.05
^uzhk kUf 113,113.45,111.10,111.90 rku~k Mktkkh 725,725,711.30,719.30
^eLkkukufMk fukk
r^LkkukuMk
477,477.10,460.80,466.15
606,606.70,600,601.80
xkxk yufMke
kkkk yurLs.
1598,1612,1580.15,1590.55
442.85,446.50,440.35,442.15


kuEk 359.90,367.30,355.20,356 kkkk kkkh 82,82,80.95,81.60
kuxku rzMxekhe 258.10,261.20,248.70,255.50 kkkk Mxek 512,522.35,509.65,519.90
krk fkukkuo. 126.50,129,125.05,128 kkkk xe 147.40,150.50,146.60,148.65
SRMke ykMkk kkuBk 345.30,345.30,334,336.70 xeMkeyuMk rk. 2345,2358.30,2335.15,2351.20
kufMkku 2435.30,2469,2432.20,2452.35 kBkuofoMk 940,946,925.05,942.25
MBkekkeLk 5390,5405,5371,5399.85 xkRxLk RLz. 516,516,501.25,507.25

kuLkBkkfo ^kBkko.
kkuhus fLGkBkh
629.50,633,627.95,628.90
966,972,937,940.30 xkuhLx ^kBkko 1181.10,1190.85,1151.60,1166.60
xuLx rk. 234,237.85,233.20,234.40
kkuhus Mkkuk 620,622.55,610.45,618.15 xe.xe.fu kuMxe 6671.10,6734,6590.10,6613.35
kkMkeBk 1222.50,1222.50,1200.05,1204.85
kux RMxLko 396.80,398.20,392.20,394.20 xk ELku. 661.35,667.40,645.95,653.90
xekeyuMk Mkfe 533.90,537.75,530,535.35
ks Yhk 420.80,433,420,423.75 Gkfku kuLf 33.45,33.80,33.15,33.55
ks. kuxkuLkux 164,174.45,162.50,173.30
ks. BkeLkhk 137.55,147,136,145.25 yxkxuf rMkBkuLx 3823,3964.75,3823,3957.75
ks.^xeo 114.35,118.35,112.80,117.50 GkLkeGkLk kUf 141.30,146.85,140.50,146
Skefu kkkh 6.35,6.68,6.32,6.55 Bkufzkukuk 2283.70,2408.75,2281.15,2370
nukuMk RrLzGkk 473,473,460,462.20 GkLkexuf 5.40,6.15,5.40,5.89
yukMkeyuk xufLkku 833.20,856.95,833.15,846.65
GkLkk. kukhe 790,795.80,780.20,786.05
nkWMk. zuk. 1664.70,1664.70,1620.20,1628.60 Mkko RLz. 836.90,836.90,824,831.70
yukzeyu^Mke kUf 1667.90,1674.95,1660,1666 kfhktke RLkuMxBkuLx 410.85,419.25,406.85,410.70
nehku nkuLzk 3673.20,3723.50,3668.50,3687.85 MkuMkk kkukk 237.50,243.45,236,242.25
nufMkkkuh 245,248,240.50,242.20 kezeGkkufkuLk ^kRLkkLMk 18.95,18.95,18.95,18.95
n kekh 1095,1104.45,1084.75,1089.60 ykEMkeykE kPf 288.20,293.30,288.20,290.95 RLzeGkk MkeBkuLx 188.70,192.80,185.10,191.05 RL^kuMkeMk xuf 930.30,932.55,921.20,924.40 sux yuhku 550,574.20,544,568.95 fsheGkk Mkehk. 655,665,636.40,658.45 kkuxkMk 446.60,451.75,440.80,449.75
n fLMx. 39.70,39.70,38.60,39.30 ykRzekeykR 55,55.45,53.85,54.05 R. nkuxk 129,129,127.50,127.80 ykRkeMkeyuk 478,481,472.90,478.65 SLkkk Mkxek 116,119.55,115.90,119.20 kzkkMk 418,421.05,416,418.05 kukMkLk ks. 100.75,108,99.05,107.15
n fkukh 62.55,63.70,62.50,62.80 ykRrzeGkk 81.95,84.25,80.75,83.45 RLzeGkLk ykuRk 387,399.50,386.30,387.70 ykR.xe.Mke. 312,312,307.20,308.15 Mxku kkuz. 490.55,492.50,480,481.50 fkkoxfk kUf 160,162.60,158.05,161.80 kekku 257,259.90,254.20,258.40
n kuxkuk 509.95,515.50,504.30,512.40 ELk zuk 55,55.70,54.35,55.50 ErLzGkLk ykukhMke ktf 24.80,24.95,24.60,24.85 su. yuLz fu kUf 90,90.40,87,88 su.fu.RLz. 159,162.20,155,160.95 fuEMke ELxh. 240.30,247.05,209,244.05 kufnkxo 588.70,592.50,579.80,587.40
nkfku 187.75,190.15,185.80,189.65 ykEyu^Mkeyuk ke. 23.85,24.55,23.60,24 EL kuMk 1046.30,1051,1031.25,1036.10 siLk Rheku~kLk 102.65,104.25,101.55,103.10 ekk rksGk 194,198.35,193,197.55 fkuxf BknuL 975.80,980,968.05,973.95 Gk~k kPf 1415.45,1458,1401.05,1448.55
n f 257.80,260.80,253.75,259.55 E.EL^kukkELk 571.55,572.65,552.20,556.10 ELMk ELz. kUf 1485.90,1500,1463.50,1490 sGkkfk~k 21.75,21.89,19.46,19.98 kkBk ykukuoLkef 669,694,661,690.80 fukeykExe EL^kuMkeMk 122.90,123.65,121.35,122.75 e xuke^eBk 492,492,479.95,484.65


{nuMkkk Mkku kkeLk 2750/2775 hkzku 605/651 kkh 615/631 313/320 kw 400/700 kkshe 201/221 kwuh 650/666 wxuLMk 366
244/336 kwuh MkVu 3150/3375 ys{ku 700/851 Mk{e zkt kh 295/320 khk ys{ku 450/500 yz 825/951 [kt e [ku h Mkk 38600/38900 yu w r {rLk{ RLku x 147
sw kh 411/446 kwuh k 2900/3130 kkx yu h t z k 825/864 yu h t z k 820/841 yu h t z k 810/820 yu h t z k 810/849 hkskhku 250/350 yu h t z k 825/850 [kt e Yk 38400/38700
kkshe 230/258 [k [kw 5150/5175 SY 3261 {uke 400/455 SY 3300/3501 kkh 625/631 kkshe 230/247 kkz [kte rMkk sqLkk (1 Lktk) 650/800 kkMk fxk 303
EMkkkw 1795 hkskhku 611 kk 920/960 sw kh 425/480 EMkkkw 1800/2011 kkshe 215/241 kkh 600/630 MkkuLkwt MxkLzzo (99.9) 29250/29450 f 218
[k kukz 5180/5216 {uke 400/490 Mkwk 650/800 hrk {uke 470/700 2 7 0 / 3 1 5 Mkku kkeLk 500/535 MkkuLkwt kuke (99.5) 29100/29300 e z 156
yu h t z k 837/845 yz 3800/4250 Mkwk 725/850 rkwh yz 600/700 kkshe 245/260 kkh 600/630 yu h t z k 815/825 y{. nku {kfo 28860 x e L k 1405
hkzku 620/634 {k 3850/4300 hkzku 570/636 310/315 MkkkMkk
295/322 (kukh) Lkef 680
kkh 530/608 kxk 2000/2500 yu h t z k 815/859 yu h t z k 830/861 zktkh (khe kkMk{ke) 332 zkt kh 290/310 hkzku 630/645 Ezh Mkkku sqLkk zkk (15 rf.kk.) 1480/1500 ([e{LkkE kxu {kfuox)(20 rfkuLkk k)
{uke 440/510 298/338 kkshe 240/282 zkt kh (kw s .17) 333 yu h t z k 805/815 SY 2500/3450 kkshe 233/250 Mkkku Lkk zkk (15 rf.kk.) 1570/1600 kxkxkt u e 70/100
Mkwk 671/874 ke 5000/5500 sw kh 381/492 295/353 zktkh (kwshe) 311/334 kkh 620/630 hkn 3 0 0 / 3 5 9 sw kh 430/442 Mkkku Lkk zkk (15 e.) 1440/1460 kxkxkt zeMkk 80/150
hsfku 1500/3055 yuhtze LkkLke 4000/4100 kkshe 230/251 sw kh 410/475 (xwfzk) 319/325 n{kLkkh hkzku 620/630 {fkE 265/287 fkk. Lkk zkk 1150/1170
ys{ku 500/900 yuhtze {kuxe 3700/3800 kLxe 300/336 yz 621 (xwfzk ue) 326/359 yu h t z k 825/835 yz 809/941 yu h t z k 800/827 fkk. sq L kk zkk 1050/1070
yktkrkMk fkk yuhtzk 1600/1700 k 701/1030 kkh 610/625 kkshe 2 5 9 yu h t z k 800/835 kkshe 225/245 yu h t z k 823/836 Mkku kkeLk sq L kk 1080/1150 (Mkhkh kxu {kfuox)(20 rfkuLkk k)
284/312 kw kz 1000/1200 ys{ku 476 885/900 {k 770/818 300/360 r[fw z e 650/675 kkshe 222/240 {fkE 270/285 Mkku kkeLk Lkk 1210/1220 hk 160/600
sw kh 400/463 kku z e 850/1057 yz 800/1071 rkwh kf {kfuox yuhtzk 8 1 8 kkshe 240/269 fkzts {k 751/858 kh ru 1530/1590 hik 100/1100
kkshe 210/249 rMkkwh kkh 600/631 hik 450 {kuzkMkk {fkE 250/287 kkshe 220/237 kkh 580/603 yu h t z k 845/852 kk{kueLk Lkku Mkwkh zkku 990/1110 {h[k kku h 560/700
yu h t z k 820/838 kku fkhukt 280 { k 781/922 290/315 nkrhs hkzku 600/630 kk{kueLk sqLkku zkku 900/930 f k u k { e h 700/1000
kkh 610/627 EMkkkw 1500 we 140 yu h t z k 800/833 kkh 590/610 hkzku 600/630 fkukhu 2230/2260 fkhuk 400/900
hsfku 1525/2700 hkzku 600/634 yu h t z k 835/853 Mkku kkeLk 450/550 {kMkk k 900/1150 yu h t z k 820/851 kkshe 230/245
Mkkt LkMkrk e 1010/1030 z k 160/900
knku yu h t z k 815/860 300/327 kw kke k 50/240 kkshe 232/270 yu h t z k 815/866 kkh 580/620 AkMxku 270/439 k h h 160/600
MkkuLkkefk 1590/1615 {uke 350 kkshe 220/278 k 120/240 {fkE 250/327 k 958 khk kkshe 220/251 zktkh (kws.17) 322/333 MkhrMkw t kew t 1310/1330 k k h 400/900
Wt MkkuLkkfk 1625 yz 900/921 kkh 600/617 Mku L zku k 160/150 3 0 5 / 3 3 5 kkshe 244/252 SY 3110/3460 2 9 2 / 3 4 3 zktkh (kwshe) 341/370 MkLk^kh 1100/1120
Wt 147 1650/1750 kkh 600/650 khh 460 {k 650/795 305/330 yu h t z k 830/862 kkh 600/623 zktkh ({kuke) 328/347 {fkE ku 1060/1160 k f k 200/300
kufLk 1650/1700 285/337 rh{kk{ fwfhkzk xxkuE sw kh 420/485 hkzku 605/635 kLxe 280/322 zkt kh (Mkku L k{) 347 (ktzkh)(nkshk) kwrhk 500/900
zktkh ze 1430/1440 kkshe 200/252 306/329 yu h t z k 845/856 kkh 615/671 kkh 606/635 yz 800/911 (496) 270/345 (yukeyu{Mke Vq kh)
zktkh xwfze 1430/1440 sw kh 300/598 yu h t z k 841/853 kkshe 200/270 kkshe 205/221 { k 721 2 9 3 / 3 6 0 [k 960/1011 { k 712/766 kw kk (1rfku ) 80/120
zktkh uz Shk 1650/1730 fze k 1022/1196 300/348 {fkE 250/265 700/928 kkshe 235/250 Mkwk 800/901 S Y 3141 x k h 80/100
zktkh fku{ 1440/1460 300/336 SY 3156/3421 sw kh 400/471 300/321 {kMkk kf {kfuox sw kh 410/482 SY 3150/3518 k k h 580 z { h k u 6/8
zktkh Mkwhk Shk 1580/1650 kkshe 240/259 rMkLkkh kkh 610/630 LkMkwhk kLxe 355/365 EMkkkw 1500/1980 hsfku 1732/2001 (r{ rzrhe) {kukhku 60/70
zktkh kkMk{ke 1500/1550 sw kh 370/464 840/915 yu h t z k 835/855 k k h 800 hsfku 2100/2850 {uke 380/425 k fkunkkwh ktz yu{ 3730/3800 ee (1 sq z e) 0.50
zktkh Shk 1450/1500 zkt kh 290/325 295/335 kkukrhk kkshe 235/247 q e 200 {ktz rkuzk fkunkkwh ktz yuMk 3650/3700 nhe k (20 rfku) 800/1000
sw kh 1250/1500 kkh 600/626 sw kh 350/480 hkzku 649 {fkE 260/272 z k 500 SY 3000/3475 3 0 0 / 3 5 0 SY 3090/3825
e e k 200
kkshe 1350/1400 kwuh 490/585 kkshe 220/262 yu h t z k 835/848 3 1 0 / 3 3 1 k 160/300 yu h t z k 825/842 {fkE 240/270
EMkkkw 1880/2108 (zeMkk kxkfk)
{fkE 1280/1500 kLxe 355/362 kkshe 220/285 kkh 600/635 hi k 200/300 fxkuMk kkshe 220/235 ({wtkE kkw kh) kxkfk fku z 80/140
yu h t z k 845/856 kkh 500/623 300/336 nukk{ {h[kt 1000 yu h t z k 825/840 [k 900/1051 k 1080/1230 kktkw khu 389
s 1400/1500 SY 3160/3440 k 1024 sw kh 400/476 kkshe 249/266 xk{u x k 600/800 270/310 {k 8 4 0 / 9 0 0 ys{ku 750/872 kh kkh 422 M k 400/800

CMYK
SANDESH : VADODARA THURSDAY 29 JUNE 2017 07

08 yuzxkoR{uLx
SANDESH VADODARA THURSDAY 29062017
zkEh uEyu Au. knkhkk{ ykeko uk uMk{uLxLku rkte yuw{eLke{-
sE fu yuku. wf- wkeykuLke sYh Au. su kkxeoLk, kkhekkhk, rf[Lk
9 0 3 3 6 1 3 1 5 6 , Lke[u {wsk Au (1) Mkuo 18 MM. Mkkuez PVC
9426462643
2017149172
ykurVMkh- 400 (2) uk VLk[h kLkkLkkh:
ykurVMkh- 500 (3) fkuBwxh 8000001232
2017148969
ykukhuxh- 50 kfkk-
khk Mxe VLk[h:
huze{uz kkh{uLxLkk kuY{ {kxu kuh 10ke kuswyux kkMk/ rkLkk kkuk{kt fkkx
MkuMk{uLk, fueh, nukh LkkkkMk W{h- 18- 33 ko kLkkLkkh (k- 110/-)
u[kLke Au Mahendra 100% yuhkkuxo y{kk, uEyu Au kkkh kfkk hSMxuLk e- 500 Yk. 9879020603
XUV (W-10) Vwe Mkwhk, hksfkux zkhux {ku. rkLkyLkweLku xuLkk (LkkuLk heVtz) fkuLxux- 2017148970
ykuxku{uxef (MkxuBkh- hke, yLkkZ/ kuwyux, uEyu Au yufkWLxLx f{ kuf ykkk{kt yku. kkkuzuxk 8 1 5 4 8 2 9 7 1 3 /
9998110217
2016) M: 9879370726 50000- 80000, kkWLz ykurVMk {u/ rV{u Mkkku YkY {ku- MkuzMk, 42, 2017149582
2017148971
MxkV, [ufh, yuhnkuMxuMk, 9974151319 {khkyk[o, huMkfkuMko Mkfo, huf fkhLke LkkLke {kuxe kuLk {w xkuMko- Mkkk
kuzh, zkEh, hnuLkk- kLkk.
2017149369
zkuhk 2017147592 {kxu {ku M. 9974552951 skurkk- rkkhk yLku
2017149010
07291962316
huze{uz kkh{uLxMkLke yLkwe zkuhk {kxu rMkfwhexe kkzo re ykhk{ Mkkku Akik
2017149008 rkLkuMk, nkWMkk kuLk
fuLkuzk ykuMxurk {kxu MkuMk kMko uEyu. ykfkof uEyu Au. Mktkfo- 1- 8 ku{s fhe kMkku kzu
sirf kkhLkk {kfuoxk {kxu kMkoLk kuLk 20 nh Mkuuhe
ftkLkeyku {kxu yk~fkk Au kkkh {u. 7574038397 9722442232 {u: 9879779730
yLkwe {kMkku uEyu. kuLf {khVku ykke nku
Mktkfo- 9913948407 (LkkU kufh, ukh, nukh, 2017148289 2017148966 2017144259
ykk [ufke ykke nku Lw kuhk, ELkkuk, ykhxefk,
fkhkuLxh, {uMkLk, rhkh, y{w kuzfxMkLkk {kfuox
kkukkLkwt knLk nkuwt uEyu)
uzh uEyu kkkh- 1.50ke zeMxewLk {kxu yLkwe kuyku yus {wt. rzkh, ELzekku 12 Mkexke
2017106076 2017149009 9974552951
Mkkh- Mkkts hMkkuE {kxu kuLk 100% kUf, huu, yuhkkuxo{kt 3 k Mkwe [kou kkkh{ktke MkuMk{uLk uEyu Au. ytkuS xufLkeeLk- MkkuzhkLkk
2017149012
56 MkexLke kkzeyku kzu
uEyu zuhk {kxu VkuLk: Mkhfkhe hke 10 kkMk, fkku yusLxku {kxu MkkY kkk {kukkE khk ykuzohLkwt fk{Lkk yLkwe SykEzeMke {kue ykkMk VkLkkLMk Mktkwo {u 9904166400,
0 2 6 5 - 6 5 3 4 6 5 0 , kkkh 30,000- 70,000 fr{Lk- 7341113981, kkLk sYhe. kkkuzuxk Mkkku {fhkwhk{kt ukLkk Au. kuLk 100% kuhtxe, Mk{Mk 9601357108
Contact: 9173838733 2017146652
9914394455 YkY {ku. (Mkktsu 6ke 8)
9974177392 (Vku{o- 550/-) 2017145861 2017148237 kuLk 50% MkkMkeze. k{kt kkt[ skurkk
2017142642 8758408963. USA Based krLk yusLMke, G- 4, CCTvLkkt fk{ {kxu yLkwe/ 09711754881
ktZhkwh 24 swkE, WssiLk
fkWLxh/ nukh uEyu Au 2017149022 CompanyLku uEyu 5kukkLke hk{fwts VuxMk, khkuzk 2017149025
keLkyLkwe, kh{uLk {LkekEV Mknkhk ELzk {ktzwkZ yku{fkhuh 4- 2017135608
{kunLkkLke [kLkk hexuE 100% kUf, huu, yuhkkuxo Lke Branch {kxu nkEMfwLke Mkk{u, yfkkwhe, uEyu Au. Mkku{kkk. VkLkkLMk Lkku VkE [kso ykukMx, 11 ykukMx, ehze, {kLLkk MxwzLx rk ykuAk
fkWLxh {kxu Mkexe rMkkhLkk hke 8 kkMk, 30,000- Thailand & Singapore{kt zkuhk 2017148968 9898956262
kLk{tke ykkMk kusLkk LkkrMkf, ktkfuh 18- IELTS kuLz Mxrzkuk kufkuk
W{ukhkuLku k{ kMktke. 70,000 kkkh, Vku{o- 550. kkfkrf (1) Computer yfk xuz fkukkuohuLk (1) 2017149108
Require EC For khk 0% ks 50% ykukMx. rkf{kE- rh^w kuk kkfkef {ku
2017124902 hMk hkLkkh W{ukhkuyu kk. 9 7 2 7 1 7 3 9 0 2 , Operator (20) (Male/ Sales Assistant- 8000
kwshkke {k{ 11- 12 Exciting Unit (ZDL) MkkMkeze- 08171357604 9328240088 2017148958 zkuhk- 9824298864,
29 yLku 30 sqLkLkk hkus 8154052522. Female) Basic (2) Office Assistant-
Commerce, Arts, F.Y., 2017149099 Computer Knowledge, 6000 (3) Driver Cum Organic AZO Pigment 2017149026 Y[- 9228007407
MkkhLkk 11ke 1 hBkLk Powder & Emulsion 18- 12 Mkexh, ELzekk-
Arts Lkk {wk VkELkkLMk kuhuLxuz huf 2017148310
S.Y., T.Y. nukh Akufhk uEyu Au. 10th/ 12th Pass or Fail Loader- 7000 (4) Office
yhS yLku ykukk Mkrnk MFG Unit At Narol 6.50, kuhk, ELkkuk, fkh- Passport, {uhus Mkxeo,
Personal Tution {kxu- {ktskwh Mkwkh MxkuMko {kxu. & Graduate, Salary- boy- 5000 (5) kuLk 1% ks 24 fkf{kt-
YkY {wt. {kunLkkLke [k, Salesman (For Market)- Ahmedabad Contact: kMkku- 9624963011 kw{kMkkkhk, ELf{xuk
9925467069 2017147067 Mktkfo- 9586976317 1150/- USD (2) Senior 9 8 7 9 7 7 4 6 7 7 ,
7096112823
2017148481 hAkuzS {trhLke kksw{kt, 2017149247 Computer Operator
8000, Office Timing- 09 2017149310 2017149121
hexLko, kEx- uhk- kusux{kt
To 09. M- 9879135583 9099967259. Dhanlaxmi Finance
yu{.S. hkuz, {ktze, zkuhk {ktskwh{kt yLkwe/ (15) (Male/ Female) 2017149514 Lkk{Vuh- Ruturaj-
2017148049 2017148975 fkuE yuzkLMk [kuo Lkne 9033282699
keLkyLkwe nukh Salary 2200/- USD (3)
kwshkke hMkkuE {kxu kuLk {kfoex, kukxeo, kMkoLk, kkeLke xktfe, MkkuVk, fkhkux, 2017148952
wxeeLk Akufheyku uEyu Tele Caller (30) (Male/
uEyu Au. Mk{ Mkkhu Female) Fluent English ykkhfkzo kuLk 2% ks, [uh ykuxku{uxef {eLkke MkkV
Au 2638690 Idea {kxu xue fkuh uEyu
9.30ke Mkktsu 6 Mkwe. 2017149252 yLkwe/ rkLkyLkwe 50% Awx, nukkELk. fhkk 9978101000
Au (Female) Mktkfo- 2017124750 Body Massage Only
2336228, 9824027844 9 7 11 9 2 7 0 1 4 ,
2017148295
100% Mkhfkhe Lkkufhe huu, 10th/ 12th Pass or Fail 9925283037 hku AC e hu kuXk 999/- Fatehgunj
8112743689.
fk{e Lkkufhe hSMxh ftkLke kUf, yuhkkuxo 8 kkMk & Graduate Salary- 2017148929
2017149343
Vadodara 9909450377,
kkekqof hekuhk, Lkk AC 8141511444
1550/- USD, 2 ko
Car Bazaar- All Types IDEAS{kt zkuhk nuh {kxu 25000/- 50000/- Vku{o- uEyu Au knuLkku huke VkuLk
sLkfk VkLkkLMk kuhuLxuz hek:- 9638023321 2017146939
Contract + Food + kh kk fhe fu kuk.
Of Quality Used Car kk{zk yLku nuhLkk wf- 550/- 9898854630,
9824318366 Accomodation nue kfu 9104880824. huf kuLk 1% ks 24
2017126281
NRI, fkuus ko,
Sale & Purchase. Loa wkeykuLke sYh Au. f{kku 2017149289 yk5Lkk Biodata yLku
kxu AC r, kuk{eLk nkWMkkEV, nkEkuVkE
Facility Available. 10-
2017148996 fkf{kt 9627791334
{rnLku 20,500ke 28,500 100% Mkhfkhe Lkkufhe huu, Passport Mkkku ykwt. 2017149346
kkekqof hu kuXk hekuhk, {Mkkske 20000 f{kku.
Shrinagar Society, Opp.
Sub Registrar Office, fo kkuLkMk + hnuk s{kLke kuLf, yuhkkuxo, {uLkush, Call- 9978944523, Dhanlaxmi Finance
hek- 9909099413 8 9 8 0 9 9 2 3 9 3 ,
2017126287
Near Cow Circle, Mkkz {Vk kfk Mktkfo fkfo, zkEh Vku{o- 550/- 9 9 7 8 9 4 4 5 2 4 , Lkku xkkuox hu kuXk ykuVkELk {kfoex, kukxeo, kMkoLk, 9638990120.
2017126940 {kYke AC, e hu kuXk
Beside Jain Derasar,
rkfku uEyu ku. 10/ 12 Akota- Dandiabazar fhku. 506, {wkk{ 9662040442 9 9 7 8 9 4 4 5 2 5 , zuxkyuLxe fhku (ku xkEkk, 2017149032
2017149385 9978944526 ykkhfkzo, Mk{Mk kuLk, 24 kkekwof hekuhek fhkku- Body Massage 999/-
ytkuS fku{Mko B.Com/ Road, fkuBkuk, MkkSkts, zkuhk Lkkuu xkEkk, fk{)
Vadodara- uEyu Au (1) kkuzkWLk fekh 2017149072 kf{kt 2% ks, 40% 9328547639, 0265- Lizzy Spa Old Padra
M.Com/ MA rnLe {k{ 9426510789 ({ku)
8128660220/ wkE{kt hfk{ hMkkuE kkf 8511855433 2017146217 Road. 9998947534,
xeke- 13, Ake. {ku: hk kkuzkWLk {kxu ykuAk{kt Aqx. 07409172384, 2264774.
2017147590 7485969843 (Condition Mkk[e fu kuk knuLkLke sYh Anjali kkxo xkE{ uk 7202985561
Hundai Xcent 2014 Apply) ykuAku 3 koLkku Mkkhe ftkLkeLkku 07895466715.
2017126327
9824076982 Au. kkMkkkuxo nkuku sYhe- 2017149102
rLkk Mku~keMx hu kuXk Lke {Mkks nkEkuVkE
2017148930
nkEx fh VMxoykuLkhLke
2017148607
yLkw, {h 30 koke hkusLkk nhku f{kyku kuhtxe, 2017149400
9 0 8 1 9 5 7 6 1 6 ,
u{uELxuELk ftzeLk{kt
100% yuh5kuxo nukw ykuAku yLku (2) ykurVMkkku 9054466657
550/-. 9978739372 Lkku VkE [kso, Lkku kuhtxh kkekqof kkfkef hekuhk uzeLke {Mkkske wfku
y{kk, Mkwhk, hksfkux 2017149005 2017080271
hueshuLk) uEyu. 9714714906,
u[kLke: 9898114426 ykuAk{kt ykuAw 12 kkMk 2017149207
Mk{Mk kuLk 12 fkf{kt ks (MS
2017148503 zkhu f x hke yLkkZ/
uk. {h 18ke 30 ko e Canada yLku [ kkxo xkE{ hkusLkkt nhku 9898565504 9 8 7 9 1 8 5 3 4 9 ,
2% Awx 40%. ewkko
Agrawal CarsA: kuwyux (46500/- Newzealand {kxuLke fo f{kyku (100% kuhtxe) 2017148972
Welcome To World of 78500/- ) kkWLz MxkV, nkuk sYhe. kwshkk {uxMk kh{ex {uku Salary- 1.5- 9 6 2 4 1 5 0 3 4 2 , fkuBwxh kh ykuLkkELk VkLkkLMk- 08814078791, yuhfwh, AC, e, htxe 9998616589. 2017149253
Quality Used Cars yuLz fu{ef ftkLke, S- 2, 3 k Mkwe kku [o ft5Lke
7600568690 ykuVkELk fk{ fhe uh kuXk 08826222193 kkekqof hekuhk MkMk Love 1 4 me {Mkks ftkLke
MkwkhkEh, kuzh, zkEh 2017149023
Monsoon Dhamaka [ikL yukkxo{uLx, fkhuekkk 2017149431
(hnuLkk/ kLkk/ {uzef/ ykku Mktkfo- [ktLke 5kxo xkE{ hkusLkkt MkkYt h {rnLku 30,000/- f{kyku kiMkk ukk Lkke kuku ykkkk fhLkkh. ufuh- nkEkuVkE urzLku {Mkks
Offer Vk 3 rMk {kxu kkuMx ykurVMkLkk kt[k{kt, 9 5 9 2 8 8 1 7 7 7 , 7698015357
{kukkE/ ukxkuk) f{kyku Vku{o- 550/- Lkke [kuo kuLk kkMk kk kAe 9722485067 2017148979 fhe hkus MkkY f{kyku,
kuLk, ELMkuhLMk, fkMko{kt 8 7 5 0 2 1 7 4 5 2 , fkhuekkk. {ku: 9855459333 2017149107

e ke zeMfkWLx ykuVhLkku 7289048727 2017149499 9 5 8 6 9 1 5 4 4 8 , hu kuXk fkuBwxh ukxkuk khkLke Lkt- 1 ehk{ AC MkMk fuBk Vfk 300/- yuf{kk rkMkkkk ko{uLx
9824081314/ 2460882 8108284527
k uk y[qf kkhku- 2017148733 2017149428 2017149307 hekuhk Lkk- swLkk uk- VkLkkLMk fhu Au {kk 18 Yrkk hekuhk {uELxuLkLMk ftkLke ISO Reg. Pari
9998099935 uEyu Au rnLe [tLfkLkk 100% yuh5kuxo hke Nisha Part Time fk{ke u[k: 9898522349 kf{kt {kfoex, kukxeo, MkMkeMk- 7567447800 Patel- 9974372549
fkuBwxh yuz{eLk fo uhkuk, 2017149368
2017148505
rMkrh{kt kkfku, wfku, kwshkk{kt y{kk, nhku f{kyku (VeMk- 400/- 2017149134
kMkoLk kuLk, ks 2%, Awx 2017148980
Verna Fluidic ze MfuLkk fo {kxu Akufhe- hu kuXk k{khk fkuBwxh kh 40%. 08395071083, fks {Mkks{kt NRI,
wkeyku. 7567378344 hksfkux, Mkwhk{kt uEyu (8 Akufhku uEyu. {Lke MkkEkh ) kuhuLxeke- 7096645374
2017143930 Sept 2016 VMxoykuLkhLke 2017149434 Simple Typing fhe 10 08395065754. fkuuSLk, k]rneykuLku
2017148758
kkMk- kuwyux) (45500/- fuVu- 9879135583
PRE Primary School kuY{ ftzeLk{kt u[kLke Au: uEyu Au rV{, rMkrh, 2017148978 h~{ kkxo xkE{ hkusLkk rMk{kt 15000ke 40,000 2017149466
ELf{xuk hexLko hk {kxu {Mkkske 20000 f{kyku.
{kxu Teachers yLku kk 85000/- ) yuhnkuMxuMk, [kuo kuLkke fkkMku,
9979301877 Add, {kuzk {kxu kkfku, hu kuXk Data Entry fhe nhku f{kyku, 100% kuhtxuz f{kyku. 7878235929, kkfkef Mktkfo fhku- 8 9 8 0 7 1 4 1 2 8 ,
fk{ {kxu knuLkku uEyu Au. 2017148506 MkwkhkEh, kkWLz MxkV, kuukkske MkkkLk Mk{Mk 8866627039
wkku, wkeyku. y{kk- hhkus f{kku hkkwhk, uk. 8171443370 9974849475. 9723801058
Shannen Kids. A/ 2, fuxek zeMkuBkh 2010 9 1 3 7 7 1 5 2 0 3 , [ufh, zkEh (hnuLkk/ kLkk) kkuzek- yksk hkuz, 2017149449
2017149531 kuLk, 48 kf{kt, Mk{T 2017148947 2017149397
Omkar Duplex, Maneja, nkEx fhLke xkuk{kuz 9377301184 {kukkE, ELMkuhLMk- {ktskwh, fkhuekkk, Kajal Part Time {kt VkLkkLMk. 9540873418, yku kwshkk {Mkks{kt
Baroda- 9664759298, u{uELxuELk ftzeLk{kt 2017148761 07291962127. MkwkLkkwhk. 9427980996, Akufhk/ Akufheyku nhku 9654857493. fkuuSLk {Mkkske 20,000
7878129087 u[kLke: 9998000816 MkeyuLkMke {eLkLkk yLkwe 2017149468
7405870382 f{kyku kuhuLxeke- y{e Mxe VLk[h rkLkk 2017149600
f{kyku (Iso Reg)
2017148951
2017148509 kukk{h Mkuxh yLku nukh 100% kUf, huu, yuhkkuxo, 2017149211
7 6 9 8 2 7 2 0 1 6 , kkuk, rf[Lk fkkx kske 7296017033.
{kYrk SX4 VXI kuxku uEyu Au: 7434882456 kkuMx{uLkLke Mkhfkhe hke 10 7229087966 ku kLkkLkkh 2017149415
2007Lke Mkkhe ftzeLk{kt 2017148948
kkMk, 30000- 60000, 2017149472 NSC FO MCX{kt ykuAe
{ktskwh{kt yku kkLkuf 9 9 9 8 3 6 5 5 7 8 /
u[kLke: 9898114326 uEyu Au {eLk ykukhuxh Vku{o- 550/-. kkufhus yLku ykuAe {kSoLk{kt
nkuMkx {kxu yku.xe. kku 7623885466
2017148512
kuh 8 kkMk/ LkkkkMk xuLkk 8 3 4 7 0 5 7 7 6 7 , fk{ fhk {kxu Mktkfo fhku. heLkkuuLk Lkk kktfk{
Mercidize E Class yLku {urzf ykurVMkh ykurVMk {kxu yufkWLxLx 2017023838
ykkk{kt yku. {uLxuLkLMk 8140153260 (RMO) uEyu Au. (M)
(Vfk {kuxk fk{fks {kxu) xkEMk Vexk fhfk{
250, 2011Lke ykuAe Vhue
{kxu ITI Fitter. {kMfkux 2017149475 uEyu Au. Only Female Lkef{ Mkwe{, yuheMxku 8160638361 keykuke 8200624991,
u {uELxuELk ftzeLk{kt 8 1 4 0 2 9 4 6 7 5 , Add: 203, Sidcup kkLzLkk {kuzuz VLk[h, 2017148307
9426691777
kMxef ELzMxe, kuxuBk 100% ko{uLx yuwz 3G/ 9664977951
u[kLke- 9998099935 Tower, Racecourse, uMxkeLk, ykEMkkkuk, uxMk, 2017118317 2017148253
4G W5fh ykkLke ke 2017148927
2017148517 ftkLkeLke kksw{kt, {fhkwhk
s{eLk, Ak{kt kkku {ktskwh rMkkh{kt yku Vadodara. Mktkfo- 0265- kuuxMk, nksh Mxkuf{kt fuLkuzk, ykuMxuek, y{urhfk 2
For Sale Zen Estilo hkuz, zkuhk
2017145957
2017148949 yu z kLMk-
{uzef Mxkuh {kxu Vk{koMkeMx 2343686 wrLkMko {kfuoxk- koLkk fo kh{ex ek PR
AC, e hekuhkLkk yLkwe (2008 Pearl Silver) in 90,00,000/-
uEyu Au: 9925599271
2017148672 Only 999! Best Spa
ftkLkeLkk MkkuLMkh (2 k Therapy with Efficient
Good Condition First
xe[h uEyu Au. kkxoxkE{ owner and Single huMkfkuMko kkMku rk ykuVeMk kzwt- 90,000/- 20 ko 2017149034 ITI/ zeku{k Mkee 9428402410
2017137538 Mkuuhe) 7622002228.
MkkSkts, zkuhk- Handed {kxu Ve{u fkWLMkeh uEyu yurk{uLx- 09643046720, kkLkk {kxu Akufhku/ Akufhe (Female) kkfkef uEyu 2017137416
Therapist 9638259154,
Driven SR Mxe VLk[h heLkuk 7228915598
Contact- 9825329710 Au. kkkh + fr{Lk- 09643049175 LkMkeOk {kxu kk{- hk Au Mktkfo- 8141618441
2017149013 ku rkLkk kkuk
7990353326 2017148997
2017148965 2017148967
7433013063
2017149484 yksk- rLk{uxk hkuz.
2017148957 100% zkhux keo huu, 9879766656
5 koLke kukeLke Mktk kLkkLkkh- 9913014624
2017149112 hkk {kxu ku { s hfk{ 2017142227
{kMkku uEyu VLP Tyre kUf, yuhkkuxo, Mkuuhe
fhk {kxu 18ke 30 ko ykuhesLk PVC fe[Lk PEST CHECK
kUzk Mkfo, huMkfkuMko 24,500- 63,500, (8-
9033809215 kuwyux) Form- 550/-. MkweLke Akufhe uEyu Au. VLk[h KAKA PVC/ 2017134405
I N C O R P O R AT I O N -
2017148974 xkE{- Mkkhu 8ke 5 ykk Pengvin PVC{kt kuzY{ kLkk xkuMk- fkhuekkk WE xex{uLx- kEVxkE{
9 9 2 1 5 9 8 8 5 9 ,
fkkzLkk kuY{ {kxu kkkuhu 12ke 4 Mk{eLkkhk fkkx {kek kufhe MkMk {kuLkMkwLk ykuVh- kkuk- kuhtxe- kkEkkMkeMx{. Mktk
7500394167.
fkueVkEz yLkwe/ 2017149520 {trh kkMku, kkuke hkuz. xuk SS kkMfux kuhtxe Mkkku kuLkkkk- E{uSfk rMk- 6 kxu- 9825032560
2017133841
rkLkyLkwe {u/ Ve{u y{kk Mkwhk hksfkux 9978205071 ykfkof fh zekELk{kt KK Vk Yrkk 6000 (2 x 2
yuhkkuxo {kxu 100% Mkhfkhe 2017149144 {Lkek kuMx ftxku WE
uEyu Au: 9737169777 Required Sr. fe[Lk- 9913222232 kwkuf fku[) k{kMk{kt
2017148976 Lkkufhe (yLkkZ/ kuwyux) Telecaller- Sales 2017148249 h wkhu WsiLk- xex{uLx 5- 10 koLke
ku k, ku Mk{ yxkhk wf/ wkeyku. (45700- Executive Collection zkuEkk kWLk Mxe yku{fkhuh- {nkfkuh- ku 2017144916 kuhtxeke: 9879097912
MkwkhkEh, Get Easy TRP @
hkuz kh s{kLkwt kLkkk {kxu 75700) Executive For Idea 4G rkLkk fkkxku rf[Lk zkuyh
skurkk rMk- 2 Yrkk 2017148962
Sales Salary Up To South America
W[kkrkLkk e/ kwYk uEyu yuhnkuMx, kuzh, nukh WE xex{uLx 5ke 10 koLke
15,000/- Gotri. Mkkhk kus{kt kLkkLkkh. swLkk 1600 ku xkE{ s{- nk- (Ecuador) Visit, Settle
kkkh 3500/- (hnukLkwt- s{kLkwt, Vtz, 9 0 9 9 9 9 5 3 5 4 , fkkx fh fhkku- LkkMkku hnuk Mkkku VkuLk 0265-2393223, kuhtxeke (fkuku[su- 300/-)
9662277748 kkuLkMk). 08470996138. 9099995350 9898358472 2461653/ 9429137199 9925059223 he- 9737582794
2017149004 2017149538 2017149583 2017149339 2017148298 2017138820 2017145750 2017148963

Lkk{ x[wfze fk{ ykku {kuxwt.... Mktu fkrMkVkRz (x[wfze nuhkh) {kxu Mktkfo: 2464749, 2464750
09
SANDESH VADODARA THURSDAY, 29062017

CMYK

10 SANDESH
VADODARA THURSDAY 29062017


CMYK
11
SANDESH VADODARA THURSDAY, 29062017


Published by Dhaval Pandya for the owner The Sandesh Limited & Printed by him at Satyesh Bhavan, B/h. Jalaram Temple, Bahucharaji Road. Karelibaug, Baroda - 390018 (Gujarat) Phone : 2464749-50, Fax : 2465164 Email: editorial.baroda@sandesh.com *
Website : www.sandesh.com Editor : Mr. Vivek Dave - Responsible for selection of news under PRB Act. SANDESH (Estd 1923) RNI Reg. No.: 43483/1985 - Vol:33 No: 297
12
SANDESH VADODARA THURSDAY, 29062017


13
SANDESH VADODARA THURSDAY, 29062017
SANDESH : VADODARA THURSDAY 29 JUNE 2017 14

15
SANDESH VADODARA THURSDAY, 29062017


Right Place to Choose Bright Candidate SANDESH Appointment advantage

CMYK

Sports

152*
Many Congratu-
lations Ramkumar HIGHLIGHTS
Ramanathan,
ranked World No. 222
on beating World No. 8
Dominic Thiem in straight
sets in the #AntalyaOpen

16 THURSDAY, 29062017

CMYK
17
SANDESH VADODARA THURSDAY, 29062017

CMYK

18
SANDESH VADODARA THURSDAY, 2906201729

1


7

2

8

12,756 2.30 160

40,000
200
9100

34

101
3

5
11


2


126

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------mayur.pathak@sandesh.com

CMYK
CMYK

19
SANDESH VADODARA THURSDAY, 29062017

CMYK
20
SANDESH VADODARA THURSDAY, 29062017

Вам также может понравиться