Вы находитесь на странице: 1из 96

SW10406

Frsta upplagan
Juli 2015

Brbar dator
E-Manual
Upphovsrttsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, fr utan skriftligt
tillstnd frn ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, verfras, kopieras, sparas i ett skbart system eller
versttas till ngot sprk i ngon form eller med ngra medel, frutom dokumentation som frvaras av
kparen som skerhetskopia. (ASUS).

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL I BEFINTLIGT SKICK UTAN NGON SOM HELST GARANTI, VARKEN
UTTALAD ELLER UNDERFRSTDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRNSAD TILL DE UNDERFRSTDDA
GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FR SLJBARHET ELLER LMPLIGHET FR ETT SRSKILT SYFTE.
UNDER INGA OMSTNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTRER, TJNSTEMN, ANSTLLDA ELLER
REPRESENTANTER HLLAS ANSVARIGA FR NGRA INDIREKTA, SRSKILDA, TILLFLLIGA ELLER HRAV
FLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FRLUST AV FRTJNST, AFFRSFRLUSTER,
FRLUST AV ANVNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) VEN OM
ASUS HAR AVISERAT OM MJLIGHETEN AV ATT SDANA SKADOR KAN UPPST FRN NGRA DEFEKTER
ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och fretagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumrken
eller upphovrttsligt skyddade av respektive fretag och anvnds endast fr identifiering eller frklaring
och till garens frdel utan intrngsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN
NDRAS NR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT TAGANDE AV ASUS.
ASUS PTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FR NGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I
DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DR I.

Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rttigheter frbehllna.

Ansvarsbegrnsning

Omstndigheter kan komma att uppst dr du till fljd av en frsummelse frn ASUS sida eller annan
skyldighet r berttigad till ersttning fr skador frn ASUS. Vid varje sdant yrkande, oavsett p
vilken grund du r berttigad att yrka ersttning fr skador frn ASUS, r ASUS endast ansvariga fr
kroppsliga skador (inklusive ddsfall) och skador p egendom och skador p personliga godelar eller
andra verkliga och direkta skador som r ett resultat av underltenhet eller frsummelse att genomfra
juridiska skyldigheter under denna garantiutfstelse, upp till det angivna kontraktspriset fr varje
produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig fr eller kompensera dig fr frlust, skador eller yrkanden
baserade p kontrakt, otillten handling eller vertrdelser enligt dessa garantibestmmelser.

Denna begrnsning gller ocks ASUS leverantrer och dess terfrsljare. Det r maximalt vad ASUS,
dess leverantrer och din terfrsljare r kollektivt ansvariga fr.

UNDER INGA FRHLLANDEN R ASUS ANSVARIGA FR NGOT AV FLJANDE: (1) TREDJE PARTS
YRKANDEN MOT DIG FR SKADOR; (2) FRLUST AV ELLER SKADOR P DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER
(3) SPECIELLA, TILLFLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FR NGRA EKONOMISKA FLJDSKADOR
(INKLUSIVE FRLUST AV FRTJNST ELLER BESPARINGAR), VEN OM ASUS, DESS LEVERANTRER ELLER
DIN TERFRSLJARE R INFORMERADE MJLIGHETEN FR DETTA.

Service och support

Besk vr flersprkiga webbsida p http://support.asus.com

2 E-manual fr brbar dator


Innehllsfrteckning
Om manualen..............................................................................................................7
Konventioner som anvnds i denna manual......................................................... 8
Ikoner................................................................................................................................... 8
Typografi............................................................................................................................. 8
Skerhetsfreskrifter.................................................................................................9
Anvnda din brbara dator.......................................................................................... 9
Skt om din brbara dator........................................................................................... 10
Korrekt avyttring.............................................................................................................. 11

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran


Lr knna din brbara dator...................................................................................14
Sedd uppifrn................................................................................................................... 14
Undersida........................................................................................................................... 17
Hger sida.......................................................................................................................... 19
Vnstra sidan..................................................................................................................... 21

Kapitel 2: Anvnda din brbara dator


Komma igng...............................................................................................................24
Ladda din brbara dator............................................................................................... 24
Lyft fr att ppna displaypanelen.............................................................................. 26
Tryck p strmknappen................................................................................................. 26
Anvnda styrplattan....................................................................................................... 27
Anvnda tangentbordet..........................................................................................31
Funktionstangenter........................................................................................................ 31
Windows 10 knappar................................................................................................... 32

E-manual fr brbar dator 3


Kapitel 3: Arbeta med Windows 10
Starta frsta gngen..................................................................................................34
Startmeny......................................................................................................................35
Starta startmenyn............................................................................................................ 36
ppna program frn startmenyn.............................................................................. 36
Windows-appar........................................................................................................37
Arbeta med Windows-appar..................................................................................... 38
Anpassa Windows-appar............................................................................................ 38
Aktivitetsvy...................................................................................................................41
Snap-funktion..............................................................................................................42
Snap-surfzoner................................................................................................................. 42
tgrdscenter..............................................................................................................44
Andra tangentbordsgenvgar...............................................................................45
Anslutning till trdlsa ntverk ............................................................................47
Wi-Fi-anslutning............................................................................................................... 47
Bluetooth ........................................................................................................................... 48
Flygplanslge.................................................................................................................... 49
Stnga av den brbara pekdatorn........................................................................50
Frstta din brbara datorn i vila............................................................................... 51

Kapitel 4: Power-on-sjlvtestet.(POST)
Power-on-sjlvtestet.(POST)...................................................................................54
Anvnda POST fr att ppna BIOS och felska..................................................... 54
BIOS.................................................................................................................................54
ppna BIOS....................................................................................................................... 54
BIOS-instllningar............................................................................................................ 55
terstllning av ditt system....................................................................................65
Utfr terstllning........................................................................................................... 66

4 E-manual fr brbar dator


Tips och vanliga frgor
Praktiska tips fr din brbara dator......................................................................70
Vanliga frgor om hrdvara....................................................................................71
Vanliga frgor om programvara............................................................................74

Bilagor
DVD-ROM enhetsinformation..................................................................................... 78
Blu-ray ROM enhetsinformation................................................................................ 80
Interna modem uppfyllelse......................................................................................... 80
versikt............................................................................................................................... 81
Network Compatibility Declaration (deklaration
om ntverkskompatibilitet)......................................................................................... 81
Icke-rst utrustning ....................................................................................................... 81
Yttrande statliga kommunikationsnmnden........................................................ 83
FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering............................................... 84
Deklaration om verensstmmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG).............. 85
CE Mrkning...................................................................................................................... 85
Trdls hanteringskanal fr olika omrden........................................................... 86
Frankrike begrnsade trdlsa frekvensband....................................................... 86
UL skerhetsanmrkningar.......................................................................................... 88
Krav strmskerhet......................................................................................................... 89
TV-mottagarmeddelanden.......................................................................................... 89
REACH.................................................................................................................................. 89
Produktanmrkning Macrovision Corporation..................................................... 89

E-manual fr brbar dator 5


Frhindra hrselskador................................................................................................. 89
Nordiska frsiktighetstgrder (fr litium-jon batterier).................................. 90
Skerhetsinformation optisk lagringsenhet.......................................................... 91
CTR 21 godknnande (fr brbara datorer med inbyggt modem)............... 92
ENERGY STAR-efterlevande produkt........................................................................ 94
Uppfyllelse och deklaration av globala miljbestmmelser ........................... 95
ASUS tervinning / tertagningstjnst................................................................... 95

6 E-manual fr brbar dator


Om manualen
Manualen ger information om din brbara dators maskinvaru- och
programvaruegenskaper, och har delats in i fljande kapitel:

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran


Detta kapitel preciserar din brbara dators
maskinvarukomponenter.

Kapitel 2: Anvnda din brbara dator


Detta kapitel visar hur du anvnder de olika delarna av din
brbara dator.

Kapitel 3: Arbeta med Windows 10


Detta kapitel ger en versikt ver hur du anvnder Windows 10
p din brbara dator.

Kapitel 4: Power-on-sjlvtestet.(POST)
Detta kapitel visar hur du anvnder POST fr att ndra
instllningarna p din brbara dator.

Tips och vanliga frgor


Detta avsnitt presenterar ngra rekommenderade tips, frgor om
hrdvara och programvara som du kan lsa fr att underhlla och
tgrda vanliga problem med din brbara dator.

Bilagor
Detta kapitel innehller meddelanden och skerhetsuttalanden
som rr din brbara dator.

E-manual fr brbar dator 7


Konventioner som anvnds i denna manual
Fr att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text
p fljande stt:

VIKTIGT! Detta meddelande innehller vital information som mste fljas


fr att fullflja en uppgift.

OBS! Detta meddelande innehller ytterligare information och tips som


kan hjlpa till att fullflja en uppgift.

VARNING! Detta meddelande innehller viktig information som mste


fljas fr att bibehlla skerheten nr vissa uppgifter genomfrs och
frhindra skador p den brbara datorns data och komponenter.

Ikoner
Ikonerna nedan indikerar vilken enhet som kan anvndas fr fullfljande
av en serie med uppgifter eller procedurer p din brbara dator.

= Anvnda styrplattan.

= Anvnda tangentbordet.

Typografi
fet = Detta indikerar en meny eller en post som mste vljas.

kursiv = Detta indikerar ett passage du kan finna i den hr


manualen.

8 E-manual fr brbar dator


Skerhetsfreskrifter
Anvnda din brbara dator
Den hr notebookdatorn ska anvndas i miljer
med lmplig temperatur mellan 5C (41F) och 35C
(95F).
Se etiketten med mrkdata under Notebook PC:n
fr att se till att din strmadapter verensstmmer
med mrkdatan.
Placera inte den brbara datorn i knet eller p
ngon annan del av kroppen, fr att frhindra
obehag eller skador frn vrmeexponeringen.

Anvnd inte skadade elsladdar, tillbehr eller annan


kringutrustning.

Vid pslagning se till att den brbara datorn inte


brs eller tcks ver med ngot material som kan
reducera luftcirkulationen.

Placera inte den brbara datorn p en ojmn eller


instabil arbetsyta.

Du kan skicka din brbara dator genom


rntgenmaskiner (anvnds p freml som
placerats p transportband), men utstt den inte fr
magnetiska detektorer eller handskanner.

Kontakta flygbolaget fr att ta reda p mer


om tjnster som kan anvndas ombord och
begrnsningar och restriktioner som mste fljas
nr brbara datorer anvnds ombord under
flygning.

E-manual fr brbar dator 9


Skt om din brbara dator
Koppla ifrn strmmen och ta bort batteriet
(i frekommande fall) innan du rengr den
brbara datorn. Anvnd en ren cellulosasvamp
eller smskskinn som fuktats i en lsning av
slipmedelsfritt rengringsmedel och ngra droppar
varmt vatten. Avlgsna resterande fukt frn den
brbara datorn med en torr trasa.

Anvnd inte starka lsningsmedel ssom thinner,


bensen eller andra kemikalier p eller i nrheten av
den brbara datorn.

Placera inga freml ovanp den brbara datorn.

Utstt inte din brbara dator fr starka magnet- eller


elektriska flt.

Anvnd eller utstt inte den brbara datorn i


nrheten av vtskor, regn eller fukt.

Exponera inte den brbara datorn fr dammiga


miljer.

Anvnd inte den brbara datorn i nrheten av


lckande gas.

10 E-manual fr brbar dator


Korrekt avyttring
Kasta inte Notebook PC i hushllssoporna. Denna
produkt har konstruerats fr att mjliggra
korrekt teranvndning av delar och fr
tervinning. Symbolen med den verkorsade
soptunnan indikerar att produkten (elektriska och
elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier
som innehller kvicksilver) inte fr kastas i de
vanliga hushllssoporna. Kontrollera de lokala
bestmmelserna fr avyttring av elektroniska
produkter.

Kasta INTE batteriet i hushllssoporna. Symbolen


med den verkorsade soptunnan indikerar att
batteriet inte fr kastas i de vanliga hushllssoporna.

E-manual fr brbar dator 11


12 E-manual fr brbar dator
Kapitel 1:
Konfiguration av maskinvaran

E-manual fr brbar dator 13


Lr knna din brbara dator
Sedd uppifrn

OBS! Tangentbordets layout kan variera mellan olika lnder.

14 E-manual fr brbar dator


Ljusfrhllandesensor
Sensorn fr omgivande ljus upptcker mngden omgivande ljus
i miljn. Det lter systemet automatiskt justera ljusstyrkan hos
skrmen efter de omgivande ljusfrhllandena.

Kamera
Denna inbyggda kameran ger dig mjlighet att ta bilder eller
spela in videor med den brbara datorn.

Kameraindikator
Kameraindikatolampan visar nr den inbyggda kameran
anvnds.

Skrmen
Skrmen har utmrkta visningsegenskaper fr fotografier, videor
och andra multimediafiler p din brbara dator.

Luftventiler
Luftventilerna slpper in sval luft och slpper ut varm luft till den
brbara datorn.

VARNING! Kontrollera att papper, bcker, klder, sladdar eller


andra freml inte blockerar ventilerna, eftersom det annars kan
leda till verhettning

Indikator fr flygplanslge
Denna indikator tnds nr flygplanslget aktiverats p din
brbara dator.

OBS! Nr den r aktiverad avaktiverar airplane mode


(flygplanslget) all trdls anslutningsbarhet.

E-manual fr brbar dator 15


Versalls-indikator
Denna kontrollampa tnds nr versallsfunktionen r aktiverad.
versallset ger dig mjlighet att skriva stora bokstver (versaler)
(t.ex. A, B, C) med den brbara datorns tangentbord.
Tangentbord
Tangentbordet har QWERTY-knappar i full storlek med en
bekvmt nedtryckningsdjup fr att skriva. Det gr det ocks
mjligt att anvnda funktionsknapparna, ger snabb tkomst till
Windows och kontrollerar andra multimediafunktioner.

OBS! Tangentbordets layout skiljer sig t mellan modeller och


geografiska omrden.

Aktivitetsindikator fr enheter
Denna kontrollampa tnds nr den brbara datorn ppnar de
interna lagringsenheterna.
Strmbrytare
Tryck p strmbrytaren fr att stta p eller stnga av din
brbara dator. Du kan ocks anvnda strmbrytaren fr att stta
den brbara datorn i vilolge eller p tomgngslge och vcka
den igen.
Om den brbara datorn inte svarar, hll knappen nedtryckt i
minst fyra (4) sekunder tills den brbara datorn stngs av.
Styrplatta
Styrplattan gr det mjligt att anvnda flera fingrar fr att
navigera p skrmen, vilket ger en intuitiv anvndarupplevelse.
Den simulerar ocks funktionerna hos en vanlig mus.

OBS! Fr mer information, se kapitlet Gester fr styrplattan i


manualen.

16 E-manual fr brbar dator


Undersida

OBS! Undersidan kan variera i utseende beroende p modell.

VARNING!

Den brbara datorns undersida kan bli varm eller het nr den
anvnds eller nr batteriet laddas. Placera inte den brbara datorn p
ytor som kan blockera ventilerna nr du arbetar med den.

Enbart en ASUS-auktoriserad tekniker ska ta bort batteriet i enheten.

VIKTIGT! Batteritiden varierar beroende p anvndning och efter


specifikationerna fr denna brbara dator. Batteriet kan inte tas isr.

E-manual fr brbar dator 17


Luftventiler
Luftventilerna slpper in sval luft och slpper ut varm luft till den
brbara datorn.

VARNING! Kontrollera att papper, bcker, klder, sladdar eller


andra freml inte blockerar ventilerna, eftersom det annars kan
leda till verhettning

Ljudhgtalare
De inbyggda hgtalarna lter dig spela upp ljud direkt frn den
brbara datorn. Ljudfunktioner kontrolleras av programvaran.

18 E-manual fr brbar dator


Hger sida

Tvfrgad batteriladdningsindikator
Den tvfrgade LED-belysningen visar batteriets
laddningsstatus. Se fljande tabell fr detaljer::

Frg Status
Helvit Den brbara datorn r ansluten
till ett strmuttag, laddar
batteriet och batteristyrkan
ligger mellan 95 % och 100 %.
Fast orange Den brbara datorn r ansluten
till ett strmuttag, laddar
batteriet och batteristyrkan
ligger under 95 %.
Blinkande orange Den brbara datorn krs med
batteriet och batteristyrkan
ligger p mindre n 10%.

Lamporna slckta Den brbara datorn krs med


batteriet och batteristyrkan r
mellan 10% och 100%.

Uttag fr hrlur/headset/mikrofon
Denna port ger dig mjlighet att ansluta frstrkta hgtalare
eller hrlurar. Du kan ocks anvnda porten fr att ansluta ditt
headset eller en extern mikrofon.

E-manual fr brbar dator 19


HDMI-port
Detta uttag r till fr en High-Definition Multimedia Interface-
kontakt (HDMI) och r HDCP-kompatibelt och tillter
uppspelning av HD DVD, Blu-ray och annat skyddat innehll.

USB 3.0-port med USB Charger+


Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en
verfringshastighet p upp till 5 Gbit/s och r
baktkompatibel till USB 2.0. -ikonen anger att porten har
USB Charger+ -funktion, som ger dig mjlighet att snabbladda
mobila enheter.

OBS! Anvnd denna port fr att ansluta externa enheter (USB 3.0)
till din brbara dator fr att bibehlla kvaliteten p din trdlsa
anslutning.

Mini DisplayPort
Izmantojot o portu, varat pieslgt piezmjdatoru rjam
displejam.

Batteriingng (DC)
Stt i den medfljande strmadaptern i denna ppning, fr att
ladda det batteriet och strmfrsrja den brbara datorn.

VARNING! Adaptern kan bli varm eller het nr den anvnds.


Tck inte ver adaptern och ha den inte i nrheten av kroppen
medan den r ansluten till en strmklla.

VIKTIGT! Anvnd enbart i den medfljande strmadaptern fr


att ladda det batteriet och strmfrsrja den brbara datorn.

20 E-manual fr brbar dator


Vnstra sidan

USB 3.0-port
Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en
verfringshastighet p upp till 5 Gbit/s och r baktkompatibel
till USB 2.0.
Minneskortslsare
Denna brbara dator har en inbyggd minneskortlsarppning
som stdjer SD- kortformat.

E-manual fr brbar dator 21


22 E-manual fr brbar dator
Kapitel 2:
Anvnda din brbara dator

E-manual fr brbar dator 23


Komma igng
Ladda din brbara dator
A. Anslut strmadaptern till en 100V~240V strmklla.
B. Anslut strmadaptern till den brbara datorns vxelstrmsingng.

Ladda den brbara datorn i 3 timmar innan du anvnder den


frsta gngen.

OBS! Ntadapterns utseende kan variera beroende p modell och region.

OBS!

Information om strmadaptern:

Ingende spnning: 100240 Vac

Ingngsfrekvens: 50-60 Hz

Mrkning utgende strm: 2.37A (45W)/3.42A (65W)

Mrkning utgende spnning: 19 Vdc

24 E-manual fr brbar dator


VIKTIGT!

Finn input/output mrkvrdet p din brbara dator och frskra dig


om att den matchar input/output mrkvrdet p din strmadapter.
Visa brbara datormodeller kan ha varierande mrkvrden fr
utstrm beroende p den tillgngliga SKU:n.

Kontrollera att den brbara datorn r ansluten till strmadaptern


innan du stter p den frsta gngen. Vi rekommenderar starkt att
du anvnder ett jordat vgguttag nr du anvnder din brbara dator
i strmadapterlge.

Vgguttaget mste vara ltttkomligt och nra den brbara datorn.

Fr att koppla ifrn den brbara datorn frn strmkllan drar du ut


kontakten ur vgguttaget.

VARNING!

Ls igenom skerhetsfreskrifterna fr den brbara datorns batteri.

Batteriet som anvnds i den hr enheten kan orsaka brandfara eller


frtskador om det tas bort eller demonteras.

Flj varningsetiketterna fr din personliga skerhet.

Det finns risk fr explosion om batteriet erstts med felaktig sort.

Kassera i eld.

Frsk aldrig att kortsluta den brbara datrons batteri.

Frsk aldrig att ta isr och stta ihop batteriet.

Upphr att anvnda om batteriet lcker.

Batteriet och dess delar mste tervinnas eller kasseras p rtt stt.

Frvara batteriet och andra sm delar utom rckhll fr barn.

E-manual fr brbar dator 25


Lyft fr att ppna displaypanelen.

Tryck p strmknappen.

26 E-manual fr brbar dator


Anvnda styrplattan
Flytta pekaren
Du kan trycka p eller klicka var som helst p styrplattan fr att aktivera
dess pekare och sedan glida med fingret p styrplattan fr att flytta
pekaren p skrmen.

Glida horisontellt

Glida vertikalt

Glida diagonalt

E-manual fr brbar dator 27


Enfingerpekning

Klicka/Dubbelklicka

Tryck p en app fr att vlja den.


Dubbeltryck p en app fr att starta den

Drag och slpp

Dubbelklicka p en artikel, glid med samma finger av frn styrplattan


utan att lyfta det. Lyft fingret frn styrplattan fr att slppa posten p
sin nya plats.

28 E-manual fr brbar dator


Vnsterklick Hgerklicka

Klicka p en app fr att vlja Klicka p knappen fr att ppna


den. hgerklickmenyn.
Dubbelklicka p en app fr
att starta den.

OBS! Omrdet innanfr den streckade linjen motsvarar den vnstra


musknappens omrde och den hgra musknappen omrde p
styrplattan.

Tvfingerpekning

Tvfingerblddring (upp/ner) Tvfingerblddring (vnster/


hger)

Glid med tv fingar fr att blddra Glid med tv fingar fr att blddra
upp eller ner. t vnster eller hger.

E-manual fr brbar dator 29


Zooma ut Zooma in

Fr samman de tv fingrarna p Fr isr de tv fingrarna p


styrplattan. styrplattan.

Drag och slpp

Vlj en artikel samt hll vnster-klick-knappen intryckt. Anvnd


pekfingret fr att dra objektet p pekplattan, lyft fingret frn knappen
och slpp objektet.

30 E-manual fr brbar dator


Anvnda tangentbordet
Funktionstangenter
Funktionsknapparna p den brbara datorns tangentbord kan utlsa
fljande kommandon:

Placerar den brbara datorn i sleep mode (vilolge)

Stnger av slr p airplane mode (flygplanslge)

OBS! Nr den r aktiverad avaktiverar


airplane mode (flygplanslget) all trdls
anslutningsbarhet.

Minskar ljusstyrkan fr det bakgrundsbelysta


tangentbordet*

kar ljusstyrkan fr det bakgrundsbelysta


tangentbordet*

Minskar skrmens ljusstyrka

kar skrmens ljusstyrka

Stnger av skrmen

Vxlar visningslget

OBS! Se till att den andra skrmen r ansluten till


den brbara datorn.

* p valda modeller
E-manual fr brbar dator 31
Aktiverar eller avaktiverar styrplattan.

Slr p och stnger av hgtalarna.

Snker hgtalarvolymen.

Hjer hgtalarvolymen.

Stter p och stnger av ljusfrhllandesensorn

Windows 10 knappar
Det finns tv Windows-specialknappar p den brbara datorns
tangentbord som anvnds p fljande stt:

Tryck p denna tanget fr att starta startmenyn.

Tryck p knappen fr att simulera hgerklickfunktioner.

32 E-manual fr brbar dator


Kapitel 3:
Arbeta med Windows 10

E-manual fr brbar dator 33


Starta frsta gngen
Nr du startar datorn frsta gngen, upptrder flera skrmar fr att
vgleda dig genom konfigurationen av grundingstllningarna i ditt
Windows 10-operativsystem.
Starta din brbara dator frsta gngen:

1. Tryck p strmknappen p brbara datorn. Vnta ngra minuter


tills installationsskrrmen visas.
2. P installationsskrmen vljer du region och sprk fr den
brbara datorn.
3. Lsa noga igenom licensvillkoren. Vlj I accept (jag accepterar).
4. Flj instruktionerna p skrmen fr att konfigurera
grundfunktionerna:
Anpassa

Arbeta online

Instllningar

Ditt konto

5. Efter konfiguration av grundposterna fortstter Windows 10 att


installera appar och preferensinstllningar. Se till att den brbara
datorn r pslagen under installationsprocessen.
6. Nr installationsprocessen r klar visas skrivbordet.

OBS! Skrmdumparna i detta kapitel r endast avsedda som referens.

34 E-manual fr brbar dator


Startmeny
Startmenyn r den frmsta genvgen till program, Windows-appar,
mappar och instllningar p din brbara dator.
ndra kontoinstllningar, ls eller logga ut frn ditt konto
Starta en app frn startsidan

Starta Taskview Starta en app frn aktivitetsfltet


Starta sk
Starta startmenyn
Starta Alla appar
Stng av, starta om eller lt din brbara dator verg till strmsparlge
Starta Instllningar
Starta utforskaren

Du kan anvnda startmenyn fr att utfra dessa vanliga aktiviteter:


Starta program eller Windows-appar
ppna program eller Windows-appar som anvnds ofta
Justera instllningarna p den brbara dartorn
F hjlp med Windows operativsystem
Stnga av din brbara dator
Logga ut frn Windows eller vxla till ett annat anvndarkonto

E-manual fr brbar dator 35


Starta startmenyn

Placera muspekaren ver startknappen i nedre


vnstra hrnet p skrivbordet och klicka p den.

Tryck p tangenten med Windows-logotypen p


tangentbordet.

ppna program frn startmenyn


En av de vanligaste anvndingsomrdena fr sartmenyn r att ppna
program som r installerade p din brbara dator.

Placera muspekaren ver programikonen och klicka fr


att starta den.

Anvnd piltangenterna fr att blddra igenom


programmen. Tryck p fr att starta den.

OBS! Vlj All apps (Alla apppar) lngst ner p vnster fnsterruta fr att
visa en fullstndig lista ver program och mappar p din brbara dator, i
alfabetisk ordning.

36 E-manual fr brbar dator


Windows-appar
Detta r appar som fsts p hgra rutan p startmenyn och visas i
brickformat fr ltt och enkel tkomst.

OBS! Vissa Windows-appar krver inloggning till ditt Microsoft-konto


innan de startar helt och hllet.

E-manual fr brbar dator 37


Arbeta med Windows-appar
Anvnd den brbara datorns pekskrm, styrplatta eller tangentbord fr
att starta, anpassa och stnga dina appar.
Starta Windows-appar frn startmenyn

Placera muspekaren ver appen och klicka fr att starta


den.

Anvnd piltangenterna fr att blddra igenom apparna.


Tryck p fr att starta en app.

Anpassa Windows-appar
Du kan flytta, ndra storlek, ta bort eller fsta appar p startmenyn med
fljande steg:

Flytta program
Placera muspekaren ver appen, dra och slpp appen
p den nya platsen.

38 E-manual fr brbar dator


Storleksndring av program

Placera muspekaren ver appen och hgerklicka p den,


och klicka drefter p Resize (ndra storlek).

Anvnd piltangenterna fr att navuigera till appen. Tryck


p , vlj Resize (ndra storlek) och vlj en storlek
fr apprutan.

Ta bort appar

Placera muspekaren ver appen och hgerklicka p den,


och klicka drefter p Unpin from Start (Ta bort frn
Start).

Anvnd piltangenterna fr att navuigera till appen.


Tryck p , och vlj Unpin from Start (Ta bort frn
Start).

E-manual fr brbar dator 39


Fsta appar p aktivitetsfltet

Placera muspekaren ver appen och hgerklicka p


den, och klicka drefter p Pin to taskbar (Fst p
aktivitetsfltet).

Anvnd piltangenterna fr att navuigera till appen.


Tryck p , och vlj Pin to taskbar (Fst p
aktivitetsfltet).

Fsta fler appar p startmenyn

Frn All apps (Alla appar), placera muspekaren ver


appen du vill lgga till p starmenyn, hgerklicka
p den, och klicka drefter p Pin to Start (Fst p
startmenyn).

Frn All apps (Alla appar), tryck p p appen


som du vill lgga till startmenyn, och vlj Pin to start
(Fst p startmenyn).

40 E-manual fr brbar dator


Aktivitetsvy
Vxla snabbt mellan ppnade appar och program med
aktivitetsvyfunktionen, du kan ocks anvda aktivitetsvy fr att vxla
mellan olika skrivbord.

Starta aktivitetsvy

Placera muspekaren ver ikonen p aktivitetsfltet


och klicka p den.

Tryck p p ditt tangentbord.

E-manual fr brbar dator 41


Snap-funktion
Snap-funktionen visar appar sida-vid-sida, vilket gr att du kan arbeta
eller vxla mellan appar.

Snap-surfzoner
Du kan dra och slppa appar p dessa surfzoner fr att fsta dem p
plats.

42 E-manual fr brbar dator


Anvnda Snap

1. Starta den app du vill anvnda fr att fsta.


2. Dra namnlisten fr appen och slpp appen p
kanten p skrmen fr att fsta.
3. Starta en ny app och upprepa ovanstende steg
fr att fsta en ny app.

1. Starta den app du vill anvnda fr att fsta.

2. Tryck och hll tangenten , anvnd


piltangenterna fr att fsta appen.
3. Starta en ny app och upprepa ovanstende steg
fr att fsta en ny app.

E-manual fr brbar dator 43


tgrdscenter
tgrdscenter konsoliderar meddelanden frn appar och presenterar
en enda plats dr du kan interagera med dem. Det har ocks en vldigt
anvndbar Snabbtgrdssektion lngs ner.

Starta tgrdscenter

Placera muspekaren ver ikonen p aktivitetsfltet


och klicka p den.

Tryck p p ditt tangentbord.

44 E-manual fr brbar dator


Andra tangentbordsgenvgar
Vid anvndning av tangentbordet kan du ocks anvnda fljande
genvgar som hjlp fr att starta applikationer och navigera Windows
10.

\ Startatar Start menu (Startmeny)

Startar Action Center (tergrdscenter)

Startar skrivbordet

Startar File Explorer (Utforskaren)

ppnar panelen Share (Dela)

Startar Settings (Instllningar)

Startar panelen Connect (Anslut)

Aktiverar lsskrmen

Minimerar det aktiva fnstret

E-manual fr brbar dator 45


Startar Search (Sk)

Startar panelen Project (Projekt)

ppnar fnstret Kr

ppnar Ease of Access Center

ppnar Start-knappens snabbmeny

Startar frstoringsikonen och zoomar in p


skrmen

Zoomar ut p skrmen

ppnar berttarinstllningarna

46 E-manual fr brbar dator


Anslutning till trdlsa ntverk
Wi-Fi-anslutning
tkomst till e-post, surfa p Internet och dela program via sociala
ntverksplatser med din brbara dators Wi-Fi-anslutning.

VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplanslge) r avstngt fr att


starta Wi-Fi-funktionen p den brbara datorn. Fr mer information, se
kaptilet Flygplanslge i manualen.

Ansluter Wi-Fi
Anslut din brbara dator till ett Wi-Fi-ntverk genom att anvnda
fljande steg:

1. Vlj ikonen frn aktivitetesfltet.

2. Vlj ikonen fr att aktivera Wi-Fi.

3. Vlj en tkomstpunkt frn listan med tillgngliga


Wi-Fi-anslutningar.
4. Vlj Connect (Anslut) fr att starta
ntverksanslutningen.

OBS! Du kan uppmanas att ange en skerhetsnyckel fr


att aktivera Wi-Fi-anslutningen.

E-manual fr brbar dator 47


Bluetooth
Anvnd Bluetooth fr att underltta verfring av trdlsa data med
andra Bluetooth-aktiverade enheter.

VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplanslge) r avstngt fr att


starta Wi-Fi-funktionen p den brbara datorn. Fr mer information, se
kaptilet Flygplanslge i manualen.

Lnkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.


Du mste lnka din brbara dator till anda Bluetooth-aktiverade enheter
fr att kunna gra dataverfringar. Anslut dina enheter genom att
anvnda fljande steg:

1. Starta Settings (Instllningar)frn startmenyn.


2. Vlj Devices (Enheter), och drefter Bluetooth fr
att ska efter Bluetooth-aktiverade enheter.
3. Vlj en enhet i listan. Jmfr lsenordet p din
brbara dator med lseordet som skickats till den
enhet du valt. Om de r identiska, tryck p Yes (Ja)
fr att lnka den brbara datorn till enheten.

OBS! Fr vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli


uppmanad att ange lsenordet p din brbara dator.

48 E-manual fr brbar dator


Flygplanslge
Airplane mode (Flygplanslge) avaktiverar trdls kommunikation
och ger dig mjlighet att anvnda den brbara datorn skert under
flygning.

OBS! Kontakta flygbolaget fr att ta reda p mer om tjnster som kan


anvndas ombord och begrnsningar och restriktioner som mste fljas
nr brbara datorer anvnds ombord under flygning.

Stta p flygplanslget
1. Starta Action Center (tgrdscenter) frn
aktivitetsfltet.

2. Vlj ikonen fr att aktivera Airplane mode


(Flygplanslge).

Tryck p .

Stnga av flygplanslget
1. Starta Action Center (tgrdscenter) frn
aktivitetsfltet.

2. Vlj ikonen fr att inaktivera Airplane mode


(Flygplanslge).

Tryck p .

E-manual fr brbar dator 49


Stnga av den brbara pekdatorn
Du kan stnga av den brbara datorn genom att gra ngot av fljande:

Starta startmenyn, och vlj > Shut


down (Stng av) fr att stnga av normalt.

Frn inloggningsskrmen, vlj > Shut down


(Stng av).

Tryck p fr att starta


avstngningsfnster. Vlj Shut Down (Stng av)
frn rullgardinsmenyn och vlj sedan OK.
Om den brbara datorn inte svarar, tryck p och
hll kvar strmbrytaren i minst fyra (4) sekunder
tills den brbara datorn stngs av.

50 E-manual fr brbar dator


Frstta din brbara datorn i vila
Frstta din brbara dator i vilolge:

Starta startmenyn och vlj > Sleep


(Vila) fr att stlla den brbara datorn i vilolge.

Frn inloggningsskrmen, vlj > Sleep (Vila).

Tryck p fr att starta avstngningsfnster.


Vlj Sleep (Vila) frn rullgardinsmenyn och klicka sedan
p OK.

OBS! Du kan ven stlla den brbara datorn i vilolge genom att trycka p
strmknappen en gng.

E-manual fr brbar dator 51


52 E-manual fr brbar dator
Kapitel 4:
Power-on-sjlvtestet.(POST)

E-manual fr brbar dator 53


Power-on-sjlvtestet.(POST)
Power-on-sjlvtestet (POST) r en rad programvarukontrollerade
diagnostiska test som kr nr du stter p eller startar om den brbara
datorn. Programvaran som kontrollerar POST r installerad som en
permanent del av den brbara datorns arkitektur.

Anvnda POST fr att ppna BIOS och felska


Under POST kan du ppna BIOS-instllningarna eller kra
felskningsalternativ med funktionsknapparna p den brbara datorn.
Se fljande information fr mer detaljer.

BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systemet
hrdvaruinstllningarna som behvs vid systemstart i den brbara
datorn.
Standardinstllningarna i BIOS gller de flesta frhllanden i din brbara
dator. ndra inte standardinstllningarna i BIOS, annat n vid fljande
frhllanden:

Ett felmeddelande upptrder p skrmen under systemstart och


begr att du kr instllning av BIOS.
Du har installerat en ny systemkomponent som krver fler BIOS-
instllningar eller uppdateringar.

VARNING: Anvnds fel BIOS-instllningar kan systemet bli instabilt


och leda till startfel. Vi rekommenderar starkt att du bara ndrar BIOS-
instllningarna med hjlp av utbildad servicepersonal.

ppna BIOS
Starta om den brbara datorn och tryck p under
POST.

54 E-manual fr brbar dator


BIOS-instllningar

OBS! BIOS-skrmbilderna i denna sektion r endast till som referens. De


verkliga skrmbilderna kan variera med modell och territorium.

Systemstart
Denna meny ger dig mjlighet att stlla in dina
systemstartsprioriteringar. Se fljande procedurer nr du stller in din
systemstartsprioritering.
1. P Boot (start) skrmen vlj Boot Option (startalternativ) #1.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Sets the system
Boot Configuration
boot order
Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities


: Select Screen
Boot Option #1 [Windows Boot Manager] : Select Item
Enter: Select
+/ : Change Opt.
F1 : General Help
Add New Boot Option F9 : Optimized Defaults
Delete Boot Option F10 : Save & Exit
ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

E-manual fr brbar dator 55


2. Tryck p och vlj en enhet som Boot Option #1.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.


Main Advanced Boot Security Save & Exit
Boot Configuration Sets the system
boot order
Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities Boot Option #1 : Select Screen


Boot Option #1 Windows Boot
[Windows Boot Manager
Manager] : Select Item
Enter: Select
Disabled
+/ : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
Add New Boot Option F10 : Save & Exit
Delete Boot Option ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

56 E-manual fr brbar dator


Skerhet
Denna meny ger dig mjlighet att stlla in lsenord fr administratr
och anvndare av din brbara dator. Det ger ocks mjlighet att
kontrollera tkomsten till din brbara dators hrddiskenhet, grnssnitt
fr indata/utdata (I/O) och USB.

OBS!
Om du installerar ett User Password (Anvndarlsenord), blir du
uppmanad att ange detta innan du ppnar den brbara datorns
operativsystem.
Om du installerar ett Administrator Password
(Administratrslsenord), blir du uppmanad att ange detta innan
du ppnar BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.


Main Advanced Boot Security Save & Exit

Password Description Set Administrator


Password. The
If ONLY the Administrators password is set, password length
then this only limits access to Setup and is must be in the
only asked for when entering Setup. If ONLY following range:
the users password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot Minimum length 3
or enter Setup. In Setup, the User will have Maximum length 20
Administrator rights.
Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password
HDD Password Status : NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password : Select Screen
: Select Item
I/O Interface Security Enter: Select
System Mode state User +/ : Change Opt.
F1 : General Help
Secure Boot state Enabled F9 : Optimized Defaults
Secure Boot Control [Enabled] F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Key Management

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

E-manual fr brbar dator 57


Fr att stlla in lsenord:
1. P Security (skerhets-) skrmen vlj Setup Administrator
Password (instllning administratrslsenord) eller User
Password (anvndarlsenord).

2. Skriv in ett lsenord och tryck .

3. Skriv in lsenordet igen och tryck .

Fr att rensa lsenordet:


1. P Security (skerhets-) skrmen vlj Setup Administrator
Password (instllning administratrslsenord) eller User
Password (anvndarlsenord).

2. Ange nuvarande lsenord och tryck p .

3. Lmna fltet Create New Password (skapa nytt lsenord) tomt

och tryck p .

4. Vlj Yes (Ja) i bekrftelserutan och tryck p .

58 E-manual fr brbar dator


Grnssnittsskerhet fr I/O
I skerhetsmenyn kan du ppna I/O Interface Security
(grnssnittsskerhet fr I/O) fr att lsa eller lsa upp ngra
grnssnittsfunktioner p din brbara dator.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security

I/O Interface Security If Locked, LAN


controller will
be disabled.
LAN Network Interface [UnLock]
Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

LAN Network Interface


: Select Screen
Lock : Select Item
UnLock Enter: Select
+/ : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Att lsa I/O grnssnittet:

1. P skrmen Security (Skerhet) vlj I/O Interface Security


(I/O grnssnittsskerhet).

2. Vlj ett grnssnitt som du vill lsa och klicka p .

3. Vlj Lock (Ls).

E-manual fr brbar dator 59


USB grnssnittsskerhet
Via menyn I/O Interface Security-menyn (Grnssnittsskerhet fr I/
O) kan du ven ppna USB Interface Security (Grnssnittsskerhet
fr USB) fr att lsa eller lsa upp portar och enheter.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security

USB Interface Security If Locked, all


USB device will
be disabled
USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]


CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]
USB Interface
Lock : Select Screen
: Select Item
UnLock Enter: Select
+/ : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Att lsa USB-grnssnittet:

1. P skrmen Security (Skerhet) vlj I/O Interface Security


(I/O grnssnittsskerhet) > USB Interface Security (USB-
grnssnittsskerhet).

2. Vlj ett grnssnitt som du vill lsa och klicka p Lock (Ls).

OBS! Stller man in USB Interface (USB-grnssnittet) p Lock (ls), lser


man och dljer ven External Ports (externa portar) och andra enheter
som inkluderas under USB Interface Security (Grnssnitt fr USB).

60 E-manual fr brbar dator


Stll in huvudlsenord
I menyn Security (Skerhet) kan du anvnda Set Master
Password (Stll in huvudlsenord) fr att installera en
lsenordsaktiverad tkomst till hrddiskenheten.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Aptio Advanced
UtilityBoot Security(C) Save
- Copyright 2011 &American
Exit Megatrends, Inc.
Password Description
Set HDD Master
If ONLY the Administrators password is Password.
set,then this only limits access to Setup
***Advisable to
and is only asked for when entering Setup.
Power Cycle System
If ONLY the users password is set, then
after Setting Hard
this is a power on password and must be
Disk Passwords***
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED


User Password Status NOT INSTALLED
Administrator Password
User Password : Select Screen
: Select Item
HDD Password Status : NOT INSTALLED
Enter: Select
Set Master Password +/ : Change Opt.
F1 : General Help
Set User Password
F9 : Optimized
I/O Interface Security Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Fr att stlla in HDD-lsenordet:


1. P skrmen Security (Skerhet) klicka p Set Master
Password (Stll in masterlsenord).

2. Skriv in ett lsenord och tryck p .

3. Skriv igen fr att bekrfta lsenordet och tryck p .

4. Klicka p Set User Password (Stll in anvndarlsenord)


och upprepa fregende steg fr att stlla in
anvndarlsenordet.

E-manual fr brbar dator 61


Spara och Avsluta
Fr att spara konfigurationsinstllningarna vljer du Save Changes and
Exit (Spara ndringar och avsluta) innan du avslutar BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit

Save Changes and Exit Exit system setup


after saving the
Discard Changes and Exit changes.

Save Options
Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override
Windows Boot Manager : Select Screen
: Select Item
Launch EFI Shell from filesystem device Enter: Select
+/ : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

62 E-manual fr brbar dator


Uppdatera BIOS.

1. Verifiera exakt modell p brbar dator och hmta den senaste


BIOS-filen fr din modell p ASUS webbplats.
2. Spara en kopia av den hmtade BIOS-filen p ett USB-minne.
3. Stt i USB-minnet p den brbara datorn.

4. Starta om den brbara datorn och tryck p under POST.

5. Frn BIOS instllningsprogram klicka p Advanced > Start Easy


Flash (avancerat > Starta Easy Flash), tryck sedan p .

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash Press Enter to run


the utility to
Internal Pointing Device [Enabled] select and update
Wake on Lid Open [Enabled] BIOS.
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack : Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/ : Change Opt.
F1 : General Help
F9 : Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

E-manual fr brbar dator 63


6. Lokalisera den hmtade BIOS-filen p USB-minnet och tryck p
.

ASUSTek Easy Flash Utility


FLASH TYPE: Generic Flash Type

Current BIOS New BIOS


Platform: UX303 Platform: Unknown
Version: 101 Version: Unknown
Build Date: Apr 26 2015 Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05 Build Time: Unknown

FSO 0 EFI
<DIR>
FS1
FS2
FS3
FS4

[]: Switch []: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

7. Efter BIOS uppdateringsprocessen klicka p Exit > Restore


Defaults (avsluta > terstll standard) fr att terstlla
systemet till dess standardinstllning.

64 E-manual fr brbar dator


terstllning av ditt system
Med terstllningsalternativen p din brbara dator kan du terstlla
systemet till ursprungstillstndet eller bara uppdatera instllningarna
fr att frbttra prestandan.

VIKTIGT!

Skerhetskopiera alla datafiler innan du gr ngra terstllningar p


den brbara datorn.

Anteckna vilktiga anpassade instllningar som ntverksinstllningar,


anvndarnamn och lsenord fr att undvika frlust av data.

Kontrollera att den brbara datorn r ansluten till elntet innan du


terstller systemet.

Windows 10 ger dig mjlighet att utfra alla dessa


terstllninsalternativ:

Spara mina filer - Detta alternativ ger dig mjlighet att


uppdatera din brbara dator utan att det pverkar personliga filer
(foton, musik, videor, dokument) och appar frn Windows Store.
Med detta alternativ kan du terstlla den brbara datorn till
standardinstllningarna och ta bort andra installerade appar.
Ta bort allting - Detta alternativ terstller din brbara dator till
fabriksinstllningarna. Du mste skerhetskopiera dina data frst.

E-manual fr brbar dator 65


Go back to an earlier build (G tillbaka till en tidigare version)
- Detta alternativ tillter dig att g tillbaka till en tidigare version.
Anvnd detta alternativ om denna version inte fungerar fr dig.
Advanced startup (Avanacerad start) - Med detta alternativ kan
du utfra andra avancerade alternativ p din brbara dator, som:
- Med en USB-enhet, ntverksanslutning eller Windows
terstllnings-DVD fr att starta din brbara dator.

- Med Troubleshoot (Felsk) fr att aktivera ngot av dessa


avancerade terstllningsalternativ: Systemterstllning,
systembildsterstllning, startreparation, kommandotolk,
instllningar fr UEFI fast programvara, Starinstllningar.

Utfr terstllning
Se fljande steg om du vill ansluta till och anvnda ngot av de
tillgngliga terstllningsalternativen fr din brbara dator.

1. Starta Settings (Instllningar) och vlj Update and security


(Uppdatering och skerhet).

66 E-manual fr brbar dator


2. Under alternativet Update and security (Uppdatering och
skerhet), vlj Recovery (terstllning) och vlj det alternativ
du vill utfra.

E-manual fr brbar dator 67


68 E-manual fr brbar dator
Tips och vanliga frgor

E-manual fr brbar dator 69


Praktiska tips fr din brbara dator
Fr att hjlpa dig att maximera anvndningen av din dator, ska du
underhlla systemets prestanda och kontrollera att alla dina data r
skra. Hr fljer ngra praktiska tips som du kan flja:

Uppdatera regelbundet Windows fr att skerstlla att dina


applikationer har de senaste skerhetsinstllningarna.
Anvnd ett anti-virusprogram fr att skydda dina data och hll
det uppdaterat.
Undvik att framtvinga avstngning fr att stnga av datorn, om
det inte r absolut ndvndigt.
Skerhetskopiera alltid dina datoch gr det till en vana att
skerhetskopiera data till en extern enhet.
Undvik att anvnda datorn vid extremt hga temperaturer. Om
du inte ska anvnda datorn under en lngre tid (minst en mnad)
br du ta ut batteriet om det r uttagbart.
Ta bort alla externa enheter och kontrollera att du har fljande
saker innan du terstller den brbara datorn:
- Produktnyckel till operativsysteme och andra installerade
applikationer

- Skerhetskopierade data

- Anvndar-ID och lsenord

- Information om Internetanslutning

70 E-manual fr brbar dator


Vanliga frgor om hrdvara
1. En svart prick, eller ibland en frgad prick, upptrcder p
skrmen nr jag stter p datorn. Vad ska jag gra?
Trots att prickarna normalt upptrder p skrmen, pverkar de
inte systemet. Om incidenten fortstter och efterhand pverkar
systemets prestanda, kontakta ett godknt ASUS servicecenter.

2. Min skrmbild har ojmn frg och ljusstyrka. Hur kan jag
tgrda det?
Frgen och ljusstyrkan p skrmbilden kan pverkas av vinkeln
och datorns placering. Ljusstyrkan och frgtonen p datorn kan
ven variera med modellen. Du kan anvnda funktionsknapparna
eller skrminstllningarna i operativsystemet fr att justera
skrmbildens utseende.

3. Hur kan jag maximera datorbatteriets livslngd?


Du kan prova att gra ngot av fljande:

Anvnd funktionsknapparna fr att stlla in skrmbildens


ljusstyrka.

Om du inte anvnder ngon Wi-Fi-anslutning, ndra


systemet till Airplane mode (flygplanslge).

Ta bort USB-enheter som inte anvnds.

Stng applikationer som inte anvnds, speciellt de som tar


upp mycket systemminne.

E-manual fr brbar dator 71


4. LED-indikatorn fr mitt batteri tnds inte. Vad r fel?
Kontrollera om strmadaptern eller batteriet sitter riktigt.
Du kan ven ta bort strmadaptern eller batteriet, vnta
ngon minut och sedan stta i dem igen i datorn och
strlmuttaget.

Om problemet kvarstr, kontakta ditt lokala ASUS


servicecenter fr hjlp.

5. Varfr fungerar inte min styrplatta?

Tryck p fr att aktivera styrplattan.

Kontrollera om ASUS Smart Gesture har stllts in fr att


avaktivera styrplattan nr en extern pekenhet ansluts.

6. Varfr hr jag inget ljud frn datorns hgtalare nr jag spelar


ljud- eller videofiler?
Du kan prova att gra ngot av fljande:

Tryck p fr att hja hgtalarvolymen.

Kontrollera om hgtalarnas ljud stngts av.

Kontrollera om en hrlurskontakt r ansluten till den


brbara datorn och ta bort den.

7. Vad ska jag gra om jag blir av med min brbara dators
strmadapter eller batteriet upphr att fungera?
Kontakta ditt lokala ASUS servicecenter fr hjlp.

72 E-manual fr brbar dator


8. Min brbara dator utfr inte tangenttryckningarna riktigt
eftersom markren rr sig hela tiden. Vad ska jag gra?
Kontrollera att inget oavsiktligt rr vid eller trycker p styrplattan
nr du skriver p tangentbordet. Du kan ven avaktivera
styrplattan genom att trycka p .

9. Nr jag trycker p U-, I- och "O"-tangenterna p


tangentbordet, visas siffror istllet fr bokstver. Hur kan jag
ndra det?

Tryck p tangenten eller (p vissa modeller) p


datorn fr att stnga av funktionen och anvnd dessa tangenter
fr att skriva in bokstver.

E-manual fr brbar dator 73


Vanliga frgor om programvara
1. Nr jag stnger av datorn tnds strmindikatorn men inte
enhetens aktivitetsindikator. Systemstart grs inte heller.
Hur kan jag tgrda det?
Du kan prova att gra ngot av fljande:

Framtvinga avstngning p din brbara dator genom att


trycka p strmbrytaren i minst fyra (4) sekunder. Kontrollera
om strmadaptern och batteriet r riktigt isatta och stt p
datorn.

Om problemet kvarstr, kontakta ditt lokala ASUS


servicecenter fr hjlp.

2. Vad ska jag gra nr skrmen visar fljande meddelande:


Remove disks or other media. Press any key to restart (Ta
bort flyttbara diskar. tryck p en tangent fr omstart.)?
Du kan prova att gra ngot av fljande:

Ta bort alla anslutna USB-enheter och starta om datorn.

Ta bort optiska skivor som finns kvar i den optiska enheten


och starta om.

Om problemet kvarstr kan din dator ha ett


minneslagringsproblem. Kontakta ditt lokala ASUS
servicecenter fr hjlp.

3. Min dator starta om lngsammare n vanligt och


operativsystemet slpar efter. Hur kan jag tgrda det?
Ta bort de senast installerade applikationerna eller som inte
inkluderades med ditt operatissystempaket, och starta om
systemet.

74 E-manual fr brbar dator


4. Min dator startar inte om. Hur kan jag tgrda det?
Du kan prova att gra ngot av fljande:

Ta bort alla anslutna enheter frn datorn och starta om


systemet.

Om problemet kvarstr, kontakta ditt lokala ASUS


servicecenter fr hjlp.

5. Varfr kan datorn inte vakna frn vilo- eller tomgngslge?


Du mste trycka p strmbrytaren fr att teruppta ditt
senaste arbetslge.

Systemet kan ha anvnt upp batteriet helt. Anslut


strmadaptern till datorn och anslut till ett vgguttag och
tryck p strmbrytaren.

E-manual fr brbar dator 75


76 E-manual fr brbar dator
Bilagor

E-manual fr brbar dator 77


DVD-ROM enhetsinformation
DVD-enheten lter dig visa och skapa dina egna CD-skivor och DVD-skivor. Du kan
kpa ett tillvalt DVD-visarprogram fr att visa DVD-titlar.

OBS! DVD-ROM-enheten finns p vissa modeller.

Regional uppspelningsinformation
Uppspelning av DVD-filmer innebr dekodning av MPEG2 video, digital AC3
audio och avkryptering av CSS- skyddat innehll. CSS (ibland kallat copy guard)
r namnet som givits till innehllsskyddet som anammats av filmindustrin fr att
tillgodose behovet att skydda sig mot kopiering.

ven om utfrandena p CSS-licenser r mnga finns det en regel som r mest


relevant: uppspelningsrestriktioner p regionaliserat innehll. Fr att underltta
geografiskt styrda filmpremirer slpps DVD-filmer fr specifika regioner, som
definierat i Regionsdefinitioner nedan. Upphovsrttslagar krver att alla
DVD-filmer begrnsas till en viss region (vanligtvis kodad till regionen inom
vilken den sljs). Nr DVD-filminnehll kan slppas fr flera regioner, krver
CSSutformningens regler att alla system som r kapabla att spela CSS-krypterat
innehll endast kan vara kapabla att spela en region.

VIKTIGT! Regionsinstllning kan ndras upp till fem gnger genom en


tittarprogramvara, sedan kan den endast spela upp DVD-filmer frn den senaste
regionsinstllningen. Efter det krvs en fabriksterstllning fr att ndra regionskoden,
och det tcks inte av garantin. Om terstllning nskas kommer frakt- och
terstllningskostnader att ligga p anvndarens ansvar.

78 E-manual fr brbar dator


Regionsdefinitioner
Region 1

Canada, USA, nordamerikanska territorierna

Region 2

Tjeckien, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Golfstaterna, Ungern, Island, Iran,


Irak, Irland, Italien, Japan, Nederlnderna, Norge, Polen, Portugal, Saudiarabien,
Skottland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schwiez, Syrien, Tukiet, Storbritannien,
Grekland, fredetta Jugoslaviska republikerna, Slovakien

Region 3

Burma, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Taiwan, Thailand,


Vietnam

Region 4

Australien, Karibien (frutom de nordamerikanska territorierna), Centralamerika,


Nya Zealand, Stilla Havet, Sydamerika

Region 5

CIS, Indien, Pakistan, resten av Afrika, Ryssland, Nordkorea

Region 6

Kina

E-manual fr brbar dator 79


Blu-ray ROM enhetsinformation
Blu-ray-enheten lter dig visa hgdefinitionsvideos (HD) och andra
skivfilformat ssom DVD och CD.

OBS! Blue-ray ROM-enheten finns p vissa modeller.

Definition av regioner
Region A

Nordamerika, Central- och Sydamerikas lnder och deras territorium; Taiwan,


Hongkong, Macao, Japan, Korea (Syd och Nord), sydstra Asiens lnder och deras
territorium.

Region B

Europa, Afrika och sydvstra Asiens lnder och deras territorium, Australien och
Nya Zeeland.

Region C

Centrala och sdra Asien, steuropas lnder och deras territorium; Kina och
Mongoliet.

OBS! Se Blu-ray Disc webbsida p www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-


rayDsicforVideo.aspx fr ytterligare detaljer.

Interna modem uppfyllelse


Den brbara datorn med interna modem verensstmmer med JATE (Japan), FCC
(USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det interna modemet har godknts i
enlighet med rdsbeslut 98/482/EC fr paneuropeisk enskild terminalanslutning
till det publika telefonntet (PSTN). Emellertid p grund av olikheter mellan
de enskilda PSTN i de olika lnderna ger inte godknnandet sjlv en ovillkorlig
frskran om fungerande drift p varje PSTN ntverks anslutningspunkt. Vid
eventuella problem br du frst kontakta leverantren av utrustningen.

80 E-manual fr brbar dator


versikt
Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rdets beslut angende CTR 21
i Officiella tidningar av EC. CTR 21 gller fr alla icke rstutrustningar med DTMF-
uppringning vilka r avsedda att anslutas till det analoga PSTN (Public Switched
Telephone Network/publika telefonntet).

CTR 21 (Common Technical Regulation) fr anslutningskrav fr anslutning till det


analoga publika telefonntet av terminalutrustning (exkluderat terminalutrustning
som stdjer rsttelefoni justerad tjnst) i vilka ntverksadressering utfrs med
hjlp av tvtons flerfrekvenssignalering.

Network Compatibility Declaration (deklaration


om ntverkskompatibilitet)
Uttalande som ska gras av tillverkaren till anmlt organ och sljaren: "Denna
deklaration indikerar de ntverk med vilka utrustningen r konstruerad att arbeta
och alla rapporterade ntverk med vilka utrustningen har samverkansproblem.

Uttalande som ska gras av tillverkaren till anvndaren: "Denna deklaration


indikerar de ntverk med vilka utrustningen r konstruerad att arbeta och alla
rapporterade ntverk med vilka utrustningen har samverkansproblem. Tillverkaren
ska ocks associera ett uttalande fr att klargra dr ntverkskompatibilitet r
beroende p fysiska och programbytesinstllningar. Det kommer ocks att rda
anvndaren att kontakta frsljaren om det finns nskeml om att anvnda
utrustningen i ett annat ntverk".

Fram tills nu har anmlt organ hos CETECOM givit ut flera pan-europeiska
godknnanden att anvnda CTR 21. Resultatet r Europas frsta modem som inte
krver myndighetsgodknnande i varje enskilt Europeiskt land.

Icke-rst utrustning
Telefonsvarare och hgtalartelefonen kan vara lmplig s vl som modem,
faxmaskiner, nummerpresentatrer och larmsystem. Utrustning vars slutkvalitet
fr talet kontrolleras av bestmmelser (t.e.x handmikrotelefoner och i vissa lnder
ven sladdlsa telefoner) r undantagna.

E-manual fr brbar dator 81


Denna tabell visar de lnder som fr nrvarande r under
CTR21 standard.
Land Tillmpad Fler tester
sterrike1 Ja Nej
Belgien Ja Nej
Tjeckiska republiken Nej Inte tillmpligt
Danmark1 Ja Ja
Finland Ja Nej
Frankrike Ja Nej
Tyskland Ja Nej
Grekland Ja Nej
Ungern Nej Inte tillmpligt
Island Ja Nej
Irland Ja Nej
Italien Under behandling Under behandling
Israel Nej Nej
Lichtenstein Ja Nej
Luxemburg Ja Nej
Nederlnderna1 Ja Ja
Norge Ja Nej
Polen Nej Inte tillmpligt
Portugal Nej Inte tillmpligt
Spanien Nej Inte tillmpligt
Sverige Ja Nej
Schweiz Ja Nej
Storbritannien Ja Nej

82 E-manual fr brbar dator


Denna information har kopierats frn CETECOM och lmnas utan frpliktelse. Fr
uppdatering av denna tabell besk http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.
html

1 Nationella krav gller endast om utrustningen anvnder telefoni med pulsval


(tillverkare kan hvda i bruksanvisningen att utrustningen endast r avsedd att
stdja DTMF signalering, vilket skulle gra ytterligare tester verfldiga).

I Nederlnderna krvs ytterligare tester fr serieanslutning och


nummerpresentationsfunktioner.

Yttrande statliga kommunikationsnmnden


Den hr apparaten verenstmmer med FCC regler del 15. Hantering r aktuell
under fljande tv villkor:

Apparaten fr inte orsaka allvarlig strning.

Apparaten mste godknna all mottagen strning, medrknat strning


som kan orsaka onskad handling.
Utrustningen har testats och befunnits verenstmma med grnserna
fr en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestmmelserna frn statliga
kommunikationsnmnden (Federal Communications Commission, FCC). De hr
grnserna r utformade fr att tillhandahlla lmpligt skydd mot skadlig strning
i en installation i hemmet. Den hr utrustningen genererar, anvnder och kan
avge strlning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte r installerad och
anvnds i verensstmmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig strning p
radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att strningar inte kommer
att intrffa i en srskild installation. Om den hr utrustningen orsakar skadliga
strningar p radio- eller televisionsmottagning, vilket kan faststllas genom
att sl p och sl av utrustningen, uppmuntras anvndaren att frska korrigera
strningen genom en eller flera av fljande tgrder:

Rikta om eller flytta p mottagarantennen.

ka avstndet mellan utrustningen och mottagaren.

E-manual fr brbar dator 83


Anslut utrustningen till ett uttag p en annan strmkrets n den som
mottagaren r ansluten till.

Rdfrga frsljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

VARNING! Anvndningen av en skyddad elsladd krvs fr att kunna tillmtesg


FCCnmndens grnser och fr att frhindra strning p radio- och TV-mottagning i
nrheten. Det r viktigt att endast den medfljande elsladden anvnds. Anvnd endast
skyddade kablar fr att ansluta I/O-apparater till den hr utrustningen. Du frvarnas
om att frndringar eller ndringar som inte uttryckligen har godknts av ansvarig
part fr anpassning, kan ogiltigfrklara dig som tillten anvndare av utrustningen.

(tergiven frn Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993, Washington DC:
Office of the Federal Register, National Archives och Records Administration, U.S.A
Government Printing Office.)

FCC (Amerikanska
telekommunikationsmyndighetens)
varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering

VARNING! Varningstext frn FCC: ndringar eller modifieringar som inte uttryckligen
godknts av den part, som r ansvarig fr uppfyllandet av villkoren, kan upphva
anvndarens rtt att anvnda utrustningen. Tillverkaren deklarerar att denna enhet r
begrnsad till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade inbyggda
program kontrollerade i USA.

Denna utrustning uppfyller FCC:s strlningsgrnsvrden som faststllts fr en


okontrollerad milj. Fr fortsatt uppfyllande av FCC RF-exponeringskrav ska
direktkontakt med sndarantennen under sndning undvikas. Slutanvndare
mste flja de specifika driftsinstruktionerna fr tillfredsstllande uppfyllelse av
radiostrlningskraven.

84 E-manual fr brbar dator


Deklaration om verensstmmelse (R&TTE
Direktivet 1999/5/EG)
Fljande poster var fullfljda och anses relevanta och tillrckliga:

Ndvndiga krav som i [Artikel 3]

Skyddskrav fr hlsa och skerhet som om [Artikel 3.1a]

Testning fr elektrisk skerhet enligt [EN 60950]

Skyddskrav fr elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]

Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301


489-17]

Effektiv anvndning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]

terkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]

CE Mrkning

CE mrkning fr enheter utan trdls LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC


direktiven 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet och 2006/95/EC
Lgspnningsdirektivet.

CE mrkning fr enheter med trdls LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG fr Europeiska


parlamentet och kommissionen frn den 9 mars 1999 om radioutrustning och
telekommunikationsutrustning och om msesidigt erknnande av utrustningens
verensstmmelse.

E-manual fr brbar dator 85


Trdls hanteringskanal fr olika omrden
Nordamerika 2.412-2.462 GHz Ch01 genom CH11
Japan 2.412-2.484 GHz Ch01 genom Ch14

Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 genom Ch13

Frankrike begrnsade trdlsa frekvensband


En del omrden i Frankrike har begrnsade frekvensband. Det vrsta fallet av max
tillten strm inomhus r:

10mW fr hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz2483.5 MHz)

100mW fr frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz

OBS! Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns f mjligheter till anvndning utomhus: P privat egendom eller p


den privata egendomen fr offentliga personer, r anvndning freml fr en
preliminr tilltelseprocedur frn Frsvarsministeriet, med max tillten strm p
100mW i bandet 2446.52483.5 MHz. Anvndning utomhus p allmn egendom
r inte tilltet.

I avdelningarna som listas nedan fr hela 2.4 GHzbandet:

Max tillten strm inomhus r 100mW

Max tillten strm utomhus r 10mW

86 E-manual fr brbar dator


Avdelningar inom vilka anvndning av 24002483.5 MHzbandet r tilltet med en
EIRP p mindre n 100mW inomhus och mindre n 10mW utomhus:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier


05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Arige

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drme

32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire

41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche

55 Meuse 58 Nivre 59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dme

64 Pyrnes Atlantique 66 Pyrnes Orientales 67 Bas Rhin

68 Haut Rhin 70 Haute Sane 71 Sane et Loire

75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Det hr kravet kommer med stor sannolikhet att ndras med tiden, och gra det
mjligt fr dig att anvnda ditt trdlsa LANkort inom fler omrden i Frankrike.
Vnligen kontrollera med ART fr senaste information (http://www.arcep.fr).

OBS! Ditt WLANkort snder mindre n 100mW, men mer n 10mW.

E-manual fr brbar dator 87


UL skerhetsanmrkningar
Fr att motsvara UL 1459 krvs telekommunikationer (telefon)-utrustning som
avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsntverk, med en jordad
funktionsspnning som inte verskrider mer n 200V, 300V topp-till-topp och
105V rms, och som installeras eller anvnds i verensstmmelse med National
Electric Code (NFPA 70).

Nr du anvnder modemet p Notebook PC ska alltid grundlggande


skerhetsfreskrifter fljas fr att minska risken fr brand, elektrisk stt och skada
p personer, inrknat fljande:

Anvnd inte Notebook PC i nrheten av vatten, t ex i nrheten av ett


badkar, tvttstll, kksvask eller tvttbalja, i en blt kllare eller i nrheten
av en simbassng.

Anvnd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan freligga risk fr
elektrisk stt frn blixten.

Anvnd inte Notebok PC i nrheten av gaslcka.


Fr att motsvara UL 1642 krvs primra (ej teruppladdningsbara) och sekundra
(teruppladdningsbara) lithiumbatterier fr anvndning som strmklla i
produkten. Dessa batterier innehller metallisk lithium eller lithiumlegering, eller
en lithiumjon, och kan best av en enda elektrokemisk cell eller tv eller fler celler
som r anslutna i serie, parallell eller bde-och, som omvandlar kemisk energi till
elektrisk energi genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.

Avst frn att slnga bort Notebook PC-batteriet i ppen eld, d det kan
explodera. Kontrollera med lokala bestmmelser fr eventuellt speciella
avfallsanvisningar fr att minska risken fr skada p personer beroende p
eld eller explosion.

Avst frn att anvnda strmadaptrar eller batterier frn andra apparater,
fr att undvika skada p personer beroende p eld eller explosion. Anvnd
endast UL-certifierade strmadaptrar eller batterier som tillhandahlls av
tillverkaren eller auktoriserade terfrsljare.

88 E-manual fr brbar dator


Krav strmskerhet
Produkter med elektrisk strm med vrden p upp till 6A och som r tyngre n
3Kg mste anvnda godknda elsladdar som r strre n eller lika med: H05VV-F,
3G, 0.75mm2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

TV-mottagarmeddelanden
Notering till CATV Systeminstallerare - Kabeldistributionssystemet br vara jordat i
enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), srskilt avsnitt 820.93,
Jordande av yttre konduktiv skld p en koaxial kabelinstallation br inkludera
bindning av skrmen av den koaxiala kabeln till jorden vid byggnadsingngen.

REACH
Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of
Chemicals (Registrering, Vrdering, Behrighet och Begrnsning)) reglerande
regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i vra produkter p ASUS REACH
webbsida p HYPERLINK http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Produktanmrkning Macrovision Corporation


Den hr produkten innehller teknologi som r skyddad enligt upphovsrtten
genom metodansprk av vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsrtt
som gs av Macrovision Corporation och andra rttighetsgare. Anvndning
av den hr upphovsrttsligt skyddade teknologin mste godknnas av
Macrovision Corporation, och r endast avsedd fr hemmet och annan begrnsad
tittaranvndning s tillvida inget annat har godknts av Macrovision Corporation.
Kopiering av tekniken eller isrplockning r frbjuden.

Frhindra hrselskador
Fr att frhindra eventuella hrselskador skall du inte lyssna med
hg volym under lnga perioder.

E-manual fr brbar dator 89


Nordiska frsiktighetstgrder (fr litium-jon
batterier)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturers instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.


Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nellambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemen Austausch der Batterie. Ersatz


nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem hnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig hndtering. Udskiftning


m kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levr det brugte batteri
tilbage til leverandren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvnd samma batterityp eller


en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvnt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi rjht, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo


ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hvit kytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger dexplosion sil y a remplacement incorrect de la


batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mre type ou dun type
quivalent recommand par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usages
conformment aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme


batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

!
.
. (Russian)

90 E-manual fr brbar dator


Skerhetsinformation optisk lagringsenhet
Skerhetsinformation laser

CD-ROM anvndarskerhet
CLASS 1 LASER PRODUKT

VARNING! Fr att frhindra exponering av den optiska enhetens laser, frsk inte
ta isr eller reparera den optiska disken p egen hand. Fr din egna skerhets skull,
kontakta en professionell tekniker fr hjlp.

Varningsetikett service

VARNING! OSYNLIG LASERSTRLNING NR DEN R PPEN. TITTA INTE IN I STRLEN


ELLER DIREKT P MED OPTISKA INSTRUMENT.

CDRH-bestmmelser
Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As Food and Drug
Administration implementerade bestmmelser fr laserprodukter den 2 augusti
1976. Dessa bestmmelser gller fr laserprodukter som tillverkats frn 1 augusti
1976 och framt. Anammande av bestmmelserna r obligatorisk fr produkter
som marknadsfrs i USA.

VARNING! Anvndning av kontroller eller justeringar eller utfrande av procedurer


annat n de som r specificerade hr i eller i installationsvgledningen fr
laserprodukten kan resultera i farlig exponering fr laser.

Belggningsmeddelande

VIKTIGT! Fr att isolera den brbara datorn elektriskt och bibehlla elskerheten
anvnds en belggning p hljet frutom sidorna dr IO-uttagen r placerade.

E-manual fr brbar dator 91


CTR 21 godknnande (fr brbara datorer med
inbyggt modem)
Danish

Dutch

English

Finnish

French

92 E-manual fr brbar dator


German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

E-manual fr brbar dator 93


ENERGY STAR-efterlevande produkt
ENERGY STAR r ett samarbetsprogram mellan amerikanska
EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska
energidepartementet fr att hjlpa oss alla att spara pengar och
skydda miljn genom energieffektiva produkter och metoder.

knapp p tangentbordet.Alla ASUS-produkter som r mrkta med ENERGY STAR-


logotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen fr strmhantering
r aktiverad som standard. Monitorn och datorn frstts automatiskt i vila efter
10 och 30 minuter av anvndarinaktivitet. Fr att vcka datorn klicka med musen
eller tryck p ngon knapp p tangentbordet.

G till http://www.energy.gov/powermanagement fr utfrlig information om


strmhantering och dess frdelar fr miljn. Du kan ocks g till http://www.
energystar.gov fr utfrlig information om ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.

OBS! Energy Star stds INTE av Freedos- och Linux-baserade produkter.

94 E-manual fr brbar dator


Uppfyllelse och deklaration av globala
miljbestmmelser
ASUS fljer det grna konstruktionskonceptet fr konstruktion och tillverkning av
vra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel fr en ASUS produkt
r i linje med globala miljbestmmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant
information baserat p reglerande krav.

Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm fr information om redovisning


baserat p de krav som ASUS uppfyller:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration

EU REACH SVHC

Korea RoHS

ASUS tervinning / tertagningstjnst


ASUS tervinning och tertagningsprogram kommer frn vrt tagande fr att
uppfylla den hgsta standarden fr att skydda vr milj. Vi tror p att tillhandahlla
lsningar fr vra kunder att kunna ta ansvar fr tervinning av vra produkter,
batterier och andra komponenter samt frpackningsmaterial. G till http://csr.
asus.com/english/Takeback.htm fr detaljerad information om tervinning fr
olika regioner.

E-manual fr brbar dator 95


EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country: GERMANY
declare the following apparatus:
Product name : Notebook
Model name : UX303U, U303U, BX303U, RX303U
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011 EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 61000-3-3:2008
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06) EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03) EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06) EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01) EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 50360:2001 EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 62479:2010 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 50385:2002 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 62311:2008 EN 50566:2013
EN 62209-2:2010
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1: 2006 / A12: 2011 EN 60065:2002 / A12: 2011
EN 60950-1: 2006 / A2: 2013

2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EU) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 150326

CE marking

(EC conformity marking)

Position : CEO
Name : Jerry Shen

Declaration Date: 10/07/2015


Year to begin affixing CE marking: 2015 Signature : __________

96 E-manual fr brbar dator

Похожие интересы