Вы находитесь на странице: 1из 1

National Capital Region

Division of City Schools


Sampaguita High School
Caloocan City

Table of Specification
Filipino 8

No. of Days Taught


Comprehension

No. of Items
Application
Knowledge

Evaluation
Synthesis
Analysis
Topics

Karunungang Bayan
3,4,17,6 19,34 5 6

Alamat 27,28,29
Pang-abay na Pamanahon 30,31,32 6 7
at Panlunan 33
Epiko
Pang-abay na Pamaraan 25,26 1 35,36 23 5 6

Karagatan at Duplo
Eupemistikong Pahayag 2 20 37,38 5,24 5 6

Tula 39,40
Pandiwang nagpapahayag 41,42 16 43 5 6
emosyon
Sanaysay 44,45,46
Pangunahin at Pantulong 47,48,49 6 7
na kaisipan 50
Tanaga at Haiku
Pangungusap na walang 12 14,15 7,8 18 5 6
Paksa
Maikling kwento
Sanhi at Bunga 13 11,21,22 19 9 5 6

Kabuuan 35 10 5 42 50