Вы находитесь на странице: 1из 22

THURSDAY

6072017

y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh, ws yLku {wtkRke rMk kkwt irLkf
REG NO. GAMC-26 Vol : 60 No. : 304 AHMEDABAD www.sandesh.com twitter.com/sandeshnews facebook.com/sandeshnewspaper

1 2 3 4 5 6 7Page


17

31245.56 +35.77

9637.60 +24.30

28240 -45

37350 -280

64.78 -0.05

73.41 0.00

83.65 +0.03

****
CMYK

02
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 6072017


Published by Dhaval Pandya for the owner The Sandesh Limited & Printed by him at Sandesh Bhavan, Lad Society Road, Behind Vastrapur Gam, PO; Bodakdev, Ahmedabad-380054 (Gujarat) Phone : 40004000, Editorial Fax : 40004281 * Website : www.sandesh.com
Editor : Mr. Mahesh Liloriya - Responsible for selection of news under PRB Act. Sandesh (Estd 1957) Reg. : No. GAMC 26, Valid up to 31-12-2017 RNI Reg. No.: 1584/1957 Vol :60 No. : 304

CMYK
SANDESH AHMEDABAD yuzxkoE{uLx THURSDAY 06-07-2017 03
CMYK

04
AHMEDABAD
SANDESH THURSDAY 6072017

CMYK
SANDESH AHMEDABAD yuzxkoE{uLx THURSDAY 06-07-2017 05
CMYK
06 SANDESH
AHMEDABAD


CMYK
SANDESH AHMEDABAD yuzxkoE{uLx THURSDAY 06-07-2017 07
CMYK

08
THURSDAY


83.85
ykkLk kkuEz 188.15,191,187.40,188.55 kkMkoLk 1686.60,1699,1679.75,1695.55


yukeke keBkexuz1449.05,1473.50,1432.55,1438.20 yukykRMke nkWMkk ^kGk. 753,753.90,746.40,751.85
yu.Mke.Mke. 1582,1600.90,1573,1596.35 GkkeLk fuBke. 1050,1095.50,1036.80,1084.05
ykke yukkkuxo 133.65,136.05,132.60,135.15


BknuLk ^kGkLkkLMk 357,360.50,354.25,359.75
ykLke kkkh 28.85,28.90,28.45,28.75 Bkne. BkneL 1365.95,1395,1359.60,1385.05
yuykEyu yurLs.1376.65,1434.95,1363.05,1413.10 BkLkkkhBkS 98.10,98.20,96.40,97.40
ystkk ^kBkkp 1529.35,1545.60,1525,1536 Bkuhefku 323,325.90,320.90,324.95

yuLk.S. ErLzGkk 66.05,67.90,66.05,67.45
yBkhhk kuxhe 860.50,860.50,845.25,847.70

xkMf RLzMxe 41.50,42.45,41.20,41.75
ks.yt.MkeBkuLx
yuBkxufMk ykuxku
249.80,253.90,248.55,252.40
32.10,32.60,31.40,31.90

BkkYrk Wkuk
BkufMk RLzeGkk
7377,7400,7340.10,7371.15
622,625.35,594,596.95
yktkkuLf 53.75,55,53.65,54.75 BkkuLkMkuLxku 2773.85,2785.05,2758.50,2771.05
BkkhMkLk 307.05,307.70,302.50,305.70
yukkukku nkuMke. 1268,1285,1266,1277.15 yuBk^uMkeMk 599.40,599.60,583,587.75
yukkukku xkGkh 253,257.80,251.20,254.75
yhk BkeMk 367,370.10,364.40,369.10 yuBk.ykh.yu^ ke. 70499,71138.15,70299.95,70645.50
y~kkuf kukuLz 99.20,102.20,99.20,101.65 yuBk.ykh.keyuk 121.10,123.20,119.75,122.70
yu~ke. kuRLx 1112.65,1133,1109.10,1126.30 Lku~kLkk yuGk. 67.80,67.90,67.20,67.45
ykk kkuzx 2435,2460,2431,2451.95 Lkuxfku ^kBkko 993,994,978.10,987.70
ykuhkukku ^kBkko. 679.80,684.50,670,678.80
Lkkkk.^kGk. 89.40,90.90,89.20,90.55
GkxeykE kUf 508.90,516.15,508,513.80 LkuMku 6849.85,6989.50,6842.70,6908.20
ks ykuxku 2142.55,2159.95,2125,2146.70 yuLkykEykExe xufT. 565.55,570,563.50,566.60
ks Rku. 324.35,326.75,320.10,322.55 Lkukuke rkLkkEx 103.55,106,101.50,103.35
ks ykuxku ^kRLkkLMk 1380,1401.30,1369,1396.65 Lku~kLkk BkeLkhk 111.40,111.80,110.35,111.15
kkkf]k 1679,1719,1662.95,1711.85 yuLkxekeMke rk. 157.50,159.95,157.50,158.80
kkhkBkkh keLke 152.60,153.40,151.50,152.40 ykuyuLkSMke fkukkuo. 160,163.50,160,162.65
kPf yku^ khkuzk 159,162.30,158.55,160.85 ykE^kuMk MkkuGk. 3586,3629.95,3552.60,3621.10
kkxk RLzeGkk 578,579.90,567.20,569.20 ykurhyuLx kUf 140.80,142.50,139.20,142.15
kuGkh RLzeGkk 4659.95,4659.95,4610,4615.90
LkefkukMk 2844,2844,2803.95,2819.10
kkhk yko 1524.75,1583.15,1515.40,1568.10 kuxkuLkux yukyuLkS 215,216.35,214,214.65
ksohkuELx 244,247.15,243,244.60
keyu^ Gkrxrkxe 396.10,404.20,394.70,399.75 ^kGkh 1808.50,1816.10,1795,1808.65
kkhk Ekuf. 163.50,169.95,162.50,169.35 ke.ykR.RLz 815.85,815.95,809,810.50
kkhk ^kuso 1098.80,1117.85,1098.55,1111.25 kezekkRx RLz. 820.95,831.95,819.45,828.20
kkhk kuxku 659.90,664.25,656.80,660.70 kkukkheMk Mkku^xkuh 246.80,251,244.85,246.10


kkufxh kuBkk 8050,8100,7988.50,8059.05

kkhke xuke. 384,384,373.35,376.30
kuk 134,134.90,133.50,134.25 kkkh xuzk 95.35,101.30,94.90,100.50
kkGkkufkuLk rk. 334.55,340.85,333.40,339.35 kts kkuEz 21,21.60,19.50,21


Gk zkxo yuMkkuMk 4700.70,4812,4663.55,4692.80 ktk Lku~kLkk 136.50,137.60,135.40,137.05
kuf yku^ RrLzGkk 137,138.80,136.35,137.80 kekeykh rkrBkxuz 1427.70,1428,1400.85,1405.40
BkkRfku 23480,23756.35,23456.55,23682.25 hksu~k yukku. 678,683.90,669,677.70
keykh. RLzMk 3734.50,3767.30,3715.50,3732.50 hkke RLzeGkk 242.20,246,242.20,244.35
furzkk nuk 516,521.05,508.35,516.45 BkkMk MkeBkuLx 703.95,713.85,703,709.05
fuLkuhk kuLf 331.30,334.80,330,332.60
fuMxkuk
MkeGkkx
400.65,401.95,398.60,399.90
1874.95,1875,1852,1865.30
huBkLz
rhkk. fkuBGkrLkfu~kLk
772,818.50,757.35,814.90
20.75,22.10,20.40,21.80
keyuMkRyuMk ke. 502.25,508.60,499.25,507.35
MkUkhe 1126.05,1134.30,1121.55,1127.60 hekk.fukexk 651,665,648.50,663.50
ykukz furBk. (ze) 873.95,878.20,871.20,874.95 hekkGkLMk 1427.20,1445.90,1427,1439.80
kuBkxLk keMk 81.90,83.90,81.90,83.05
hukfk Mkkh 12.62,13.05,12.62,12.94
kkukk ELk. 1093.55,1119,1085.20,1113.80 Mkkkk yurLs. 305.85,308,304.50,305
Mkekk. 545.95,547.70,542.20,545.70 nuMx 4210.60,4252,4186,4189.85
Mkexe GkrLkGkLk 182,184,177,179.20
~kek fkukoLk 82.95,83.50,81.10,81.55
fkukkux 1115.25,1125,1110,1114.25
fLxuLkh fku. 1176,1177,1158.50,1166.35 e MkeBkuLx17651.80,17998.55,17651.80,17928.20
fkuhku.^xeo. 428,429.45,425,425.70 e hkBk RLku. 1055.50,1100.95,1051.45,1094.70
fkukkhu~kLk kUf 50.75,51.30,50.40,51
MkeBkuLMk 1346.90,1360,1339.65,1354.05
uzex huxeLk 1982,1986.60,1975,1984.45 kkhkrksGk 25.70,26.05,25.30,25.60
fekkuo.fGk. 912.10,921.30,908.95,913.90 yuMk.fu.yu^. kuhk 1617.85,1700,1600,1609.75
EL^kuxuf 524.50,527,521,525.85 MkkWk ELz. ktf 27.30,27.95,27.30,27.75
zkkh RLzeGkk 294,298.60,293.05,297.75 uR RLxh 113.85,114.85,112.40,113.25
uLkk kUf 33.55,34.10,33.45,33.95 yuMkykhyu^ ke.1551.50,1571.10,1541.80,1562.65
ekLknkW 437,439,434,436.50 MxkEz 985,988,972,978.30
zeke kukku. 663,663,648.15,652.25 Mxux kuLf 274.45,275.65,272.40,275
zku.hue 2629,2664,2624.05,2658.20 Mxek ykukkuhexe 58.80,59.90,58.25,59.60
RykRze kuhe 315.50,319.20,314,315.15 MkLk ^kBkko 554.90,560,548.90,550.60
ykGk~kh Bkkuxh27980,28172.65,27826.95,28048.20 MkLkxeke 817.70,826.50,817.70,823.80
neBkkLke ke. 1062.80,1075.90,1056.95,1066.25 MkkeBk ELz 1225,1228,1213,1224.65
yurLsGkMko (ykE) 154.90,157.40,154.20,156.65 MkkkuLk yuLkSo 18.70,18.95,18.45,18.75
yuMfkuxoMk 664,675.60,660.10,667.60
MkeLzefux kUf 73.35,74.75,72.70,74.40
yufMkkRz RLz. 226.25,229.75,225.40,228.10 kkkk fuBke. 627.25,646.90,624.05,645.05
^uzhk kUf 112,115.30,111.85,114.80
^eLkkukufMk fukk 488.65,488.65,476,485.15 rku~k Mktkkh 690,697.75,674.25,676.85
r^LkkukuMk 610,620.95,610,616.40 xkxk yufMke 1676,1708.80,1674,1691.70
kuEk 366,366.85,361.80,362.95 kkkk yurLs. 429.90,434.25,427.55,432.05


kuxku rzMxekhe 274,281.30,273.20,278.25 kkkk kkkh 82,82.30,81.30,81.60
krk fkukkuo. 131.40,132.50,129.50,130.55 kkkk Mxek 545.90,552.35,545,549.75
SRMke ykMkk kkuBk 338.05,341.35,337,338.10 kkkk xe 151,156.95,150.65,156.20
kufMkku 2530.75,2580,2518.05,2566.10 xeMkeyuMk rk. 2364,2364,2346.30,2357.75
MBkekkeLk 5446,5548,5332.65,5503.70 kBkuofoMk 947.70,947.70,930,934.70
kuLkBkkfo ^kBkko. 644,657.65,640.85,656.35 xkRxLk RLz. 539,539,530,532.05
kkuhus fLGkBkh 986,992,976,982.50
kkuhus Mkkuk 654.85,664.15,654.85,658.40 xkuhLx ^kBkko
xuLx rk.
1254.35,1290,1254.35,1269.65
238.05,238.05,234,235.65
kkMkeBk 1268.40,1293.85,1257.15,1287.05 xe.xe.fu kuMxe 6370,6400,6360,6399.05
kux RMxLko 411,418,410,412.25 xk ELku. 704,710.50,680.40,686.85
ks Yhk 440.20,462,437.95,455.65 xekeyuMk Mkfe 558.95,558.95,544.10,547.35
ks. kuxkuLkux 179,180.50,176.30,177 Gkfku kuLf 33.40,33.80,33.30,33.65
ks. BkeLkhk 150.50,152.45,145.50,149.55 yxkxuf rMkBkuLx 4034,4094.30,4022.50,4079.85
ks.^xeo 123.70,127,121.15,126.25
Skefu kkkh 8.03,8.53,7.85,8.14 GkLkeGkLk kUf 147,149.70,146.60,149.35
Bkufzkukuk 2540,2599.40,2540,2590.35
nukuMk RrLzGkk 465,474.50,459.75,471.45 GkLkexuf 6.25,6.33,6.13,6.24
yukMkeyuk xufLkku 839,841.75,833.75,835.75
nkWMk. zuk. 1641,1641,1622.95,1629.40 GkLkk. kukhe 812,825,795.75,804.65
yukzeyu^Mke kUf 1663,1663,1646,1650.60 Mkko RLz. 848.25,857.75,848.10,853.10
nehku nkuLzk 3705,3717,3697.60,3707.05 kfhktke RLkuMxBkuLx 441.75,443.70,435.10,437.65
nufMkkkuh 241.50,243.90,238.55,240.55 MkuMkk kkukk 256.40,262.10,254.60,261.20
n kekh 1090.30,1099.65,1082.75,1097.30 kezeGkkufkuLk ^kRLkkLMk 23.95,23.95,23.95,23.95
n fLMx. 41.05,41.80,40.90,41.40 ykRzekeykR 53.50,56,53.50,55.50 R. nkuxk 127.50,128.80,126.25,127.40 ykRkeMkeyuk 481.10,484.50,479.80,480.50 SLkkk Mkxek 126,132,125.50,130.60 kzkkMk 446.50,448.90,438.65,441.10 kkuxkMk 463.95,478.75,461.80,475.25
n fkukh 65.80,66.90,65.60,66.05 ykRrzeGkk 84.25,84.35,83.05,83.55 RLzeGkLk ykuRk 382.15,386.85,380.30,385.60 ykR.xe.Mke. 337.25,337.50,330.35,331.05 Mxku kkuz. 476,480,473.10,474.75 fkkoxfk kUf 163.75,167.20,163.25,166.75 kukMkLk ks. 106.55,111.15,105.85,108.70
n kuxkuk 517.70,518.75,508,516.10 ELk zuk 55.10,60.70,54.80,60.45 ErLzGkLk ykukhMke ktf 24.70,24.95,24.70,24.75 su. yuLz fu kUf 85.45,86.50,85.05,85.90 su.fu.RLz. 169.50,170.35,166.15,169.85 fuEMke ELxh. 261.70,262.15,255.65,257.05 kekku 260.80,260.80,256.30,257.55
nkfku 198.95,200,197.10,198.75 ykEyu^Mkeyuk ke. 25.10,25.90,25,25.65 EL kuMk 1062.70,1077,1060.75,1072.55 ekk rksGk 208.90,212.90,207.95,212.30 fkuxf BknuL 958,964,954,957.60 kufnkxo 598,599,583.10,595.25
n f 267.50,270.20,265.80,269.35 E.EL^kukkELk 598.95,609.75,594,596 ELMk ELz. kUf 1498,1517,1498,1512.95 sGkkfk~k 19.50,21.35,19.45,21 kkBk ykukuoLkef 711.40,727.95,702,706.70 fukeykExe EL^kuMkeMk 124.25,130.35,123.90,128.30 Gk~k kPf 1499,1507.60,1487,1504.35
ykEMkeykE kPf 290,293.90,288.60,292.60 RLzeGkk MkeBkuLx 202.90,206.70,201.70,205.45 RL^kuMkeMk xuf 955.60,958.40,946.65,951.05 sux yuhku 577.30,583.80,571.70,582 fsheGkk Mkehk. 675,677.90,671.40,674.80 kBke Bk~keLk 5430,5534,5350,5374.80 e xuke^eBk 491.40,501.80,488.85,499.70


knku kkshe 227/272 kkshe 230/240 zkt kh 305/325 kkh 630 (MkkuLkk-[kte kh) wxuLMk 365
MkkuLkkefk 1580/1610 {fkE 285/323 {fkE 261/273 yu h t z k 800/820 k 1063/1116 [kt e [ku h Mkk 38000/38300 yu w r {rLk{ RLku x 138

MkkuLkk fk 1615 sw kh 480/529 305/325 kkh 597/600 [kt e Yk 37800/38100
147 1650/1700 kkh 600/610 n{kLkkh hrk [kte rMkk sqLkk (1 Lktk) 650/800 kkMk fxk 295

kufLk 1625/1670 zktkh (sk) 300/320 kkshe 240/255 MkkuLkwt MxkLzzo (99.9) 28900/29100 f 204
zktkh skze 1420/1435 uzkk yu h t z k 830/850 300/310 MkkuLkwt kuke (99.5) 28750/28950 e z 155

zktkh xwfze 1420/1435 kufLk 308/327 k 1000/1125 zkt kh 300/320 y{. nku {kfo 28520 x e L k 1375
zktkh uz Shk 1650/1730 496 325/340 310/360 yu h t z k 795/815 (kukh) Lkef 645

zktkh fku{ 1440/1460 {fkE k 270/276 kkshe 240/260 kkh 590/595 Mkkku sqLkk zkk (15 rf.kk.) 1530/1550 ([e{LkkE kxu {kfuox)(20 rfkuLkk k)

zktkh Mkwhk Shk 1600/1650 {k 750/850 {fkE 250/280 {kMkk kf {kfuox Mkkku Lkk zkk (15 rf.kk.) 1595/1630 kxkxkt u e 60/100
zktkh kkMk{ke 1500/1550 Mkku kkeLk 510/517 {k 800/821 Mkkku Lkk zkk (15 e.) 1495/1500 kxkxkt zeMkk 70/150

zktkh Shk 1450/1500 yu h t z k 820/825 Ezh kkh 900 fkk. Lkk zkk 1160/1180
sw kh 1250/1500 qe 300/400 fkk. sq L kk zkk 1060/1080

kkshe 1350/1400 zktkh (kwshe) 300/315 305/346 zk 500 Mkku kkeLk sq L kk 1080/1150 (Mkhkh kxu {kfuox)(20 rfkuLkk k)


{fkE 1280/1500 (xwfzk) 315/320 {fkE 294/305 k 200/300 Mkku kkeLk Lkk 1210/1220 hk 240/700
(xwfzk ue) 322/345 yz 860/910 ru 1550/1610
s 1100/1450 swkh 401 yu h t z k 815/850 {h[kt 800/1000 kk{kueLk Lkku Mkwkh zkku 990/1110 f k u k e s 60/240
Mkku kkeLk 2850/2900
kwuh MkVu 3100/3400
kwuh k 2900/3075
kkshe
{k
kwuh
257
600/746
711
kkshe
sw kh
{k
235/255
350/380
800/818
xk{uxk
kw
fkzts
1200
200


kk{kueLk sqLkku zkku 900/930 V w k h
fkukhu
LkMkrk e
2230/2260 xk{uxkt
1010/1030 qe
100/400
700/1160
300/800
[k [kw 5300/5325 [k 901 kw u h 600/631 kkshe 200/230 f k f z e 700/1400
[k fktxkkk 5325/5345 k 831 kkh 560/605 290/300 MkhrMkw t kew t 1330/1350 r k k u z k 320/1200
[k kukz 5325/5345 {kuzkMkk Mkku kkeLk 510/565 yu h t z k 840/845 MkLk^kh 1110/1130 k k h 600/1200
yz 3800/4400 rkuzk
{fkE ku 1055/1060
{k 4200/4300 kkshe 230/255 300/355 k 1000/1050 (ktzkh)(nkshk) kfk 300/500
kxk 2000/2600 {fkE 250/303 {fkE 250/300 kkh 580/600 y{. ktz {nkhkx- yu{ 3940/4015 (yukeyu{Mke Vq kh)
300/330 kkshe 220/260 Mkkt y{.ktz {nkhkx- yuMk 3890/3940 kw kk (1rfku ) 80/60
ke 5000/5600 sw kh 400/448 [k 950/1000 zktkh (kws.17) 323/336
kw s .kt z -yu { 3840/3880 xkh 140/150
yuhtzk LkkLke 4000/4100 {k 700/813 {k 600/800 zktkh (kwshe) 270/352 kw s .kt z -yu M k 3790/3810 z { h k u 7/8
yuhtzk {kuxe 3500/3750 xxkuE kw u h 600/650 zktkh ({kuke) 322/346 (r{ rzrhe) {kukhku 70/80
fkk yuhtzk 1600/1700 yz 700/900 zkt kh (Mku L xu z ) 325 fkunkkwh ktz yu{ 3790/3840 k k h M k 70/80
kw kz 1150/1400 yu h t z k 790/805 yu h t z k 800/825 (496) 299/356 fkunkkwh ktz yuMk 3710/3740 ee (1 sq z e) 0.50/1
kkshe 201/220 {k 769/797 kukkwhktz yu{-30 3790/3840 e e k 200/300
kku {fkE 240/270 kkh 600/610 kwuh 450 kukkwhktz yuMk-30 3710/3760 (zeMkk kxkfk)
300/325 nukk{ yz 848/861 ({wtkE kkw kh) kxkfk fku z 90/150
yu h t z k 830/849 LkMkwhk kkshe 245/254 hkzku 545/550 kktkw khu 380
305/339 yu h t z k 840/864 305/311 SY 3141 kh kkh 413 M k 400/800

CMYK
CMYK

09
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 6072017

CMYK
10 yuzxkoE{uLx
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY, 6072017
SANDESH AHMEDABAD yuzxkoE{uLx THURSDAY 06-07-2017 11
CMYK

12 yuzxkoE{uLx
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 06072017
uEyu Au fkuBwxh ykukhuxh ykkhfkzo kh Mk{Mk kuLk 450 30 r{rLkx kMko khk k]nWkuk{kt kkukkLkwt {eLk
(urz), Mkuuhe 7000ke ks 2% Awx 40% iku {Mkks. 9601446414- Mkke fk[k fu kkfk {kLkku
10000, hk{uLkkhhkuz, VkLkkLMk. yk{hkuz, 9898939132- yuke{uLx fhe {neLku
MkuxukEx. 9724390981 07056898619 kkuzfu. 2017154990 20,000- 30,000 f{kku
2017155063 2017154739 600/-{kt suLwELk {kr kuhtxe Mkkku. 9687388767,
uEyu Au ykurVMk fk{ {kxu fhkku uze/ suLxMk krh{ 9687388747.
rhMkuLkeMx yLku {kuxMko. ytzhrks- 7229016597, www.hubenterprise.in
9377244441, 7874508531 2017154476
100% yuh5kuxo nukw y{kk Mkwhk hksfkux 9016044556 2017154498 2017153081 khfk{kt VkE Mxkh
y{kk, Mkwhk, hksfkux yuhkkuxo {kxu 100% Mkhfkhe uEyu Au ykuVeMk{kt fk{ fhe 799/-{kt kf suLwELk rhMkkuxo{kt hkufk fhe kuhuLxuz
zkhufx hke yLkkZ/ Lkkufhe (yLkkZ/ kuwyux) uEyu Au {u/ Ve{u hu fu kue WMkkne Akufheyku kkuze {kr Lw MxkV, 2017118436 kzu/ u[k ykkkLkku Au. 4 ykf {uku + [ktkkuh
kuwyux (46500/- wf/ wkeyku. (45700- kuXk fkuBwxh xkEkk fo yLkwe/ keLkyLkwe. ELf{xuk. 7567371004, {kLkku 20 AC Y{Lkku kksw ^ux + kuk yuuk.
78500/-) kkWLz MxkV, 75700) MkwkhkEh, {kxu 9104722337. kkkh 8000ke 18000 Mkwe 9898765028. w h eMk kt kku , 9157546359,
MkwkhkEh, kuzh, zkEh yuhnkuMx, kuzh, nukh 2017154761
hrk. 8511089970. 2017155055 MkeShku z , kw h w f w . 9624026933.
(hnuLkk/ kLkk/ {uzef/ (hnukLkwt- s{kLkwt, Vtz, Requires .Net
2017154749 800/- ykwuoef/ 9898010879. 2017154663
{kukkE/ ukxkuk) kkuLkMk). 08470996138. Developers Exp (0- 5 ELxhLkuLk Mkk kwshkke/ 2017155049 kkze heu Ola yLku
8750217452, 2017154800 years) Skills: Asp.Net
Lkkuko EMx kMko. {kr kLkku ykk! {kk
uEyu Au {urzf ykukLk ELxhw. uEyu Au
7289048727 9712249424. Rs. 20000/- heLku
C# SQL Server
ELMx{uLxLkk MkMk {kxu 2017134405 2017154924
yk[ko yLku ykrMk. kkzeLkk {krf kLkku yLku
2017152271 JavaScript JQuery
yLkwe/ rkLkyLkwe ITI Ayurvedic e{ke kkuze kuVuMkMko. nu{. Wkh kwshkk {rnLku Rs. 15000/- Mkwe
100% yuhkkuxo y{kk, Send resume to
Mkwhk, hksfkux zkhux EuxkurLkMk kkku{urzf. {kr fhkku AC urz wrLkMkxe kkx, MktLk f{kyku yksu s fku fhku-
uMko B. Com kLkkku manoj.ahir@e-isg.com
hke, yLkkZ/ kuwyux, 9825066410. hSMxuLk/ IT hexLko uEyu Au. 8128470630 yLku e zkk{ kkwfk 07939593910
k{khw Career 2017154187
GST u[kLkku Au Vux 2 B H
50000- 80000, kkWLz 2017154554
fhe ykkk{kt yku . 2017155007 yktsk fue {tz, K, 120 kh Vwe VLkeo~z,
2017153431
yufkWLxk{kt Practical uEyu Au kkkwLkkh{kt
MxkV, [ufh, yuhnkuMxuMk, 1499/- 8128868370, Ayurvedic ykuEke zkk{ Mkt[krk fku{Mko nhekh hu M kezLMke, {ehk
s{eLk, {fkLk, kkkrhf,
GST eku CA khk, yku k. e.
kuzh, zkEh, hnuLkk- 9998282241. kkuze {kr fhkku AC fkuus (MkuV- VkLkkLMk){kt kkrhkhef, fkuxo, Mkhfkhe
Salary 9000/- to
yuLSLkehk wLkex {kxu ITI [kh hMkk, {eLkkh.
kLkk. 9582987525 uEyu Akufhk- Akufheyku hu urz uEyu Au. Lke[u {wskLkku MxkV ykukLk Mk{Mkyku{kt {,
20,000/- xuLkk Mkkku ykk 1 koLkkt yLkwe
2017154819
9828420225,
2017154738 kuXk Online/ Offline zuxk 9714817442 ELxhwke hkLkku Au. (1) {kkooLk {uk {ku.
Job. 9998525712 nu Vexh zek xukekLkkt 8905097612
{rnLk kUf, huu, yuhkkuxo{kt hke yuLxe {kxu, Daily 2017155067
yk[ko (2) yufkWLxLMke/ 9327099280,
[ktuzk{kt k. fkh kuLxh kkzh
10 kkMk, 30000- 60000. Payment. 7383922784 Body Spa Only 799/- 2017155060 9327099281
2017154701
fkuxkLkk fkh kkk fku{Mko (3) ykokMk (4)
u[kLke Au Mfkukeoku xkkuo 7283903880, 2017153123 1 Hour Shyamal Cross 2017154733
nukh. 9824685411. fuLkuzk, LweuLz, y{urhfk ytkuS (5) yktfzkkMk
2.6 zeyuk 2003 uf 7043826317 Fresher or Road. 7383907300. Yk. 16500/-Lkwt hkufk fhe
2 koLke fo kh{ex ek (6) k. r. kkkk (7)
Experienced eku 2017154566 2017154540 xwkkEx [kuf kLkkku
{ukne. 9824098362. 2017154724
uEyu Au hfLkkwh Vuxhe PR ftkLke MkkuLMkh ktkkk. Wkhkuk skyku
2017155118 wkE{kt MkuMk{uLk, fwf, uxef GST, Returns y V eLkef Mkk- {krke kkske- MVwk 10000/-ke 35000/-
{kxu CNC ykukhuxh kuke (200000/- Mkuuhe) {uku 400/- MkuxukEx- {kxu ykukLk ELxhw kk. f{kku Lkrzk-
uExh, rVxh, fkhkuLxh, {uku uk yufkWLx s{kkwh zku. LkE{ MkeLe
EufxeeLk, {uMkLk, DX200 {kxu Mke{uLMk ftxkuh 9727015648.
7874622540 5kze- 16- 07- 2017Lku hrkh 7359644664
ykMkeMxLx, yufkWLx MxkVLke sYhekk Au. Mktk heku kukk{k fhe 2017144423 {nek k] n Wku k kku h
{kh, xf zkEh, nukh, 9724173220 Mkkhu 9.30 fkfu hku 2017153026
{uLkush, kkkh 8000- kfkk kwYk MxkV fu kuk MkkLMkMkexe kkMku, Work Permit kLkke 9000ke 15000
uzh, ukh, Vkuh{uLk, ({wMe{), {h 22ke 35,
2017153280 Au. kku kfkk hkkk
18000 xuLkk Mkkku uk. hfLkkwh. Mob. Canada/ Singapore/ f{kyku . 9824401382,
ykfkof kkkh hnukLke 9998259010, kuwyux, fk{ hkuk ru
Mkk- {krke krhhef- W{ukhkuyu kksukhLkku
Mkkz {uzef. 8238996057. Europe/ Dubai Visit {kLkrMkf kkf{kt hknk uze/ kkMkkkuxo MkkELkku Vkuxku
9726081996
7043204010, eoLku fkhe ykkk Digital India SMS Job
07940048391, 9998043010
2017154935 Visa For All Countries. suLxMk CTM-
[kuxkzu uek yhS
2017150862
Akufhk- Akufheyku 15000-
Mktkfo. 9825324126, 9558010945, 7433008478 {rnk k]nWkuk {wkMk
9879008391. 2017155045
9429614356. {krk Lkfku Mkkku yLku 45000 {rnLku f{kyku.
100% hke huu, kUf, 9824476933. 2017153285 zke kLkke 13,500 /-
2017154803
uEyu Au yufkWLx{kt 2017155073 k{k{ yMk {kkkku 7492873077
yuhkkuxo, 8- 12 kkMk, kkkh fk{e Lkkufhe e{exuz ftkLke yLkwe uze/ suLxMk uEyu Au CCTV 2017154537 Mkk {kxu fkuLxuf fhku f{kyku . 9638660163,
(kwshkke MxkV) Mo: Mkkku M[uo Lke[uLkk Mku 2017154742
25000- 65000, Vku{o- {kxu Akufhk- Akufheyku ykuZ fXkzk. yuLSLkeh, 1ke 5 koLkk y{u h efkLkk 10 ko L kk 8128721423. Global Wkfh k{khe
uEyu Au (krk- kLke Mkkku yLkwe IP Camera eexh ek PCC kfk 8511074842 ykukLk ELxhw{kt WkMkk
550/-. 7567613855, 9558921557. 2017155091 ke s{eLk {fkLk Ak ukh
fk{ fhe fu) f{kyku MkuMk ko uEyu Au 5k kkMkkkuxo. 9924377882. hnuwt. yL MktMkk{kt Mkuk
7567854655. 2017154977 Configuration, Fire 2017153017
huke kkxo/ Vw xkE{ fk{ kh kkku, yuzkLMk
{rnLku 9000ke 12000 uMko hk{kkk {rLkkh. Alarm Syatem, VMS, 2017154447 Om Naturopathy Mkk- ykkkk W{ukhu ku MktMkkLke 70,00,000, kzw 60,000,
2017154617
fkhekh/nukh fhe Extra Income
kUf huu yuhkkuxo hnukLkwt- s{kLkwt {Vk. 25469092. Access Control, {kr 400/-{kt 30 r{Lkex yuLk.yku.Mke. Mkkku ke. 2 Lkkufhe, ek yuke{uLx.
100%
~k{- {u ku . 9537610238,
hke 8 kkMk 30,000/- yuzuMk: he {kuLk, 2017154771 Diploma/ B. E., E. C. AC ikrf kfkk, yLkw 09911974663,
9104716207
kkkh Vku{o- 550/-. G/11, kwMke {tk{T kkfkef uEyu Au uEyu Au yukeLk {kfuoxk Mktkfo fhku: Mkkhu 10ke 5. hku { k fk nkEku V kE
7874622540 yLku kkkh kuh nu{. Wkh 08505908811
2017153885
9727173902, fkuBkuk, rk{qk fkuBkukLke nukhku- 100. fu{ef {kxu Akufhk/ Akufhe. kkkh 9978937501, Ve{uLke kuMkeke 15000-
2017153271 kwshkk wrLkMkxe kkx, 2017154883
kkA, swLkk kMk MxuLk Mkk{u 7000/ke 10000/- Mktkfo Orange The Spalon huke kkxo/ Vw xkE{ fk{
8154052522. ftkLke xk {kxu kkkh 7574890781,
20,000 f{kku . w. S. Mke. yLku kwshkk qkhke ftkLke 4G Wkfh
Lkzek. Mo: Lw wx {kfuoxLke Mkk{u, {uBfku hr@microlink.co.in Vw kkuze {kr, 400/- fhe Extra Income kkku, yuzkLMk
2017154940 450 Yk. hkusLkk 079- 7618268097, MkhfkheLkk rLk{ku {ku
7698481234. Lkhkuzkhkuz. 8320269522. 2017154489 ytse. 7486991276, {u ku . 9724304099, 99,00,000, kzw 98,000,
100% kUf huu yuhkkuxo 29292884, 7310581861. hnuu. ELxhw Mk: e
7801889741 7016064499 Lkkufhe. 8447073320
10/ 12 kkMk 35000/ 9408783906,
2017154561 2017151705
2017153892 zkk{ kkwfk yktsk
75000 kkkh Vku{o- 550/-.
Mkk MkwLk {kxu rkLkyLkwe 9998621033. 2017155021 2017153896
uze kkkh 10,000- 2017153002
e{e ELxhLkuLk NRI Riya Mkk 300/-{kt 20 fue {tz, zkk{ 2017154847

nkEkuVkE rV{u {Mkks 1000/- Yrkk heLku zuxkkkk Wkfh MkeMx{Lkk


8140471290,
r{rLkx {kr fhkku. Mkt[krk, e w. yu[.
9624619748.
25,000/- 8980798602 uEyu Au CNC Mke{uLMk uEyu Au VkuLk kh kk fhe fhe f{kyku 20000/-. 10000 M{kxo f kzo {u ku (ISO Certified) 3G/ 4G
yk{hkuz. 8141199081, [kihe ykxoMk fkuus, Wkfh ykkLkk kux, Ak
2017154818
fLxkuhLkk kukk{h yLkwe fu kuk Vk AkufheykuLke s 7310682062 Mkkku hkusLkk 5000 Mkwe
2017154928
kkf MkkuLkuhe kf rnLe 8866458569. zkk{. zkk{- kkLkkwh kh kkzkku, kzw
wuh yuhek {kxu. sYh Au rVMk kkkh + f{kyku . 9724767907,
100% kUf, huu, yuhkkuxo kwshkke rV{Lkk kekku 2017154841 2017154463 nkEu, {wt. kku. kk. zkk{, 1,50,000, yuzkLMk
rkLkyLkwe.
9227256325. ELMkuLxe. [ktuzk + MkkiLkku Mkkk MkkiLkku rfkMk rnLkk Lku[h Mkk 500/-{kt
9173297692
hke 8 kkMk, 25000- S. kLkkMkfktXk- 385410 1,50,00,000, yuke{uLx,
9375727295.
2017154915 Mkkkh{ke + MkeShkuz + {wk VkLkkLMk Mkhfkhe {Mkks ftkLke Mkkhk hLke kf Lw kwshkke MxkV. 2017154709
{uLkush, (Wkh kwshkk) Lkkufhe. 08287746733,
50000,
2017154989
ELf{xuk yurhk {kxu. kusLkk 1,00,000- kwshkke AkufheykuLku {Mkks 07948904866. kkxo/ Vw xkE{ khkLke
MkwkhkEh, Vku{o- 550/-. 2017154948 08287680978
kwshkk International 8140175873 25,00,000 k Mkwe, fheLku {rnLku Mkkhe ykf 2017155058 ykf {kxu huke fk{ fhku.
2017154530
8347620290.
Airport {kxu Mkhfkhe Lkkufhe fuLkuzk, LweuLz, 2017153048 {kfoex, kMkoLk, nku{ kuLk, {uku yLku kkukkLke kEV rh. 8980001226,
2017154613
yLkkZ- kuwyux 1997 ykuMxurk, Mkkkkwh{kt uEyu Au xue fkuh MxkV 24 fkf{kt, 2% ks, [u L s fhku ISO Reg. 8511137523.
100% kUf, huu, yuhkkuxo Akufhk/ Akufheyku (42700- kuwyux Vu{ee fo rk Male/ Female rhkLMk 40% Awx, {rnkyku ruk 9558014894 2017154525
hke 8 kkMk, 30000- 72700) Supervisor, rkfw e, 1 ko kAe fkuBwLkefuLk AEC [kh Awx. 7809519853, 2017154750 Bank, Post, Mutual
60000, {uLkush, Loader, Checker kkk PR {uku, kkkh 3 hMkk. 8000875566. 9658057808.
Fund yLku InsuranceLkwt
MkwkhkEh, 550/-. (hnukLkwt- s{kLkwt). ke 4 k Mkwe {uku. 2017154913
2017154968
fk{ fhkk kufku Contact
9662227098, 08558808026, uEyu Au xue fkuh e{e Lkkhk sLkMkuk
08860692411.
VkLkkLMk kLk{tke ykkMk 300/- ke Y ykw u o r f fhu New Opportunity. {kY Lkk{ 5h{kh rsMkn
8128626370 2017154792
08558808027. kuwyux 1 koLkku yLkw, r{ke {kr fhkku
2017154171 fkuBwxh fkh, kkkuzuxk kusLkk khk 50% MkkeMkeze 9714982488. h{ufw{khke keLku kxu
2017154597 kwshkk International kkskeLkku yLkw fhku .
fuLkuzk, ykuMxurk {kxu Mkkku YkY {ku. Mkktsu 5ke 0% ks. 2017153314 rhks h{ufw{kh hku Au.
100% kUf, huu, yuhkkuxo, Airport Mkhfkhe Lkkufhe
8 kkMk, 32500- 60000, ftkLkeyku {kxu yk~fkk Au 7. rkxeo nkWMk, MkuMk 09821926371 8155024935 k] n Wku k hu ke f{kyku 1003/31, rsLkkh
8e, 10e, 12e,
{uLkush, MkwkhkEh, Vku{o- kufh, ukh, nukh, ELzek Mkk{u, ELf{xuk.
2017155015 15000ke 35000 (kuhuLxe MkkuMkkxe, fktfhek,
kuwyux 2097, Akufhk/ 2017154713
fkhkuLxh, {uMkLk, rhkh, ehk{ VkLkkLMk Mkhfkhe 399/-{kt 30 r{rLkx kkuze yu k e {u L xke) 9000 {kt y{kk.
550/-. 9099758842, Akufheyku (43700- 2017154839
uzh uEyu 1.50 ke 3 kusLkk nuX {kfoex, {kr fhkku kekkku L k xwkkEx [kuf kLkkyku. 2017154572
9426343060 69700) MkwkhkEh, Urgent Required
kuzh, [ufh (hnukLkwt, k [kou kkkh {ktke kMkoLk, kukxeo, kwk kuLk, LkunYkes. 9904418149 2017147067
w L keMko x u z k ft kLke {kYt Lkk{ {wfufw{kh
2017154609 Tece Caller for
fkku, yusLxku {kxu MkkYt 24 fkf{kt, 50% Awx, 2017147143
MkeShkuz. kehkhek ykkke
s{kLkwt) 09643012395. General Insurance
2017155064

100% kUf, huu, yuhkkuxo, fr{Lk- 9914264455, 1% ks. 7232976147, 400/- {kt ykw u o r f 07926443192,
ke {wfufw{kh
2017154779 Work, Salary 7000 to
kkuMx{uLkLke Mkhfkhe hke 9914754888 7071486316 ykuEke kkuze {kr khk kehkhek ks hku
uEyu Au ftkLke Mkuo{kt 15000 CGRoad. 9824068423
kkMk, 30000- w : kk{kt hknk. Au. e-103, ]ktLk
10 {nuLkkw {nfkke Akufhkyku 2017153364
9898986666
2017154907
LweuLz, ykuMxuek {kxu
2017150861
kxefk, k, y{kk.
60000, Vku{o- 550/-. yLkwLke sYh Lkke. 9662403330,
kkfkef uEyu Au 12
2017154718
Lk{e VkLkkLMk Mk{Mk k] n Wku k 13000 {k 2017154886
7698374816, 9000- 12500 hnukLkwt 9924556669
9726652986. ufuLMke huf rVzLkk {kMkku kuLk 2% ks, 40% Awx, rkkLk, MLkkuk, kzek ze kLkkku 8000ke {kYt Lkk{ ee ukeuke
s{kLkwt e. Mknkuk kezk 2017155070
e{ Mkke u fhu Au.
2017154744 3 ko fo kh{ex 4000 hu kuXk kuLk kE su 400{kt Vw kkuze {kr tkkE, zkE, ykwoief 24000 f{kyku, {eLkkh,
khk. {kLkfku [kufze, Mkkt,
zkuh Mkuuhe rkWx ELxhw [tkfe kkxo xkE{ hkusLkk zeVkuxh ykfko. fhkku, Lkhtkkwhk. khe: rLkkLk hu kuXk k {tkkku. y{kk. 9898438176,
100% kUf, huu, yuhkkuxo{kt 9033012831, y{kk.
3,50,000/- [kuo, Mkuuhe nhku f{kyku. (Ve 550/) 9081302105,
Mkhfkhe hke 10 kkMk 7046512831.
ELMxku{uLx 15000/- 8600696636, 9081368104. 7778861944. 9104791066. 9904969768
2017155115
30,000- 70,000 (Vku{o 2017154918 2017155113 2017118471 2017154584 2017151390
yuk VeMk zkhux hke 8657002783.
2017154679 {kYt Lkk{ kxu hkkE
550/-) 7096647499, uEyu Au kkfkrf {LkwkEke Mkekuke
yuhxefex + {urzf yuhkkuxo 2017154493 Kalyan Finance huf
9904671062. yufkWLxLx, yuMkuBke, kefyk 17 July rk kUfku khk zkhux kuLk Vk hkkkkw fhu Au. {wt. kku.
2017154521 rVxh, CNC ykukhuxh, MxuBkk zux yuBkuMke yusLx. rk kkxo xkE{ hkusLkk hu kuXk khkLke yuf{kk Mkk{ukk, ffe yk{,
100% kUf, huu, yuhkkuxo{kt kukk{h. 9426089965 Uday Consult. nhku f{kyku (100% hkuMkkkkk ftkLke khk {nuMkkk.
Mkhfkhe hke 10 kkMk, 2017154788
9726808183. kuhtxe) 7226828331, yuwfuLk kuLk 2017155110
kkkh 30,000- 70,000, uEyu Au rV{ rMkrh 2017155108
8979143568. 1,00,000ke 90,00,000 {kYt Lkk{ fhtzu Mkwkk
(Vku{o- Add {kuzk {kxu kkfku, ru{kt uk, {uek{kt nrhnh hk keLku fhtzu
550/-). 2017154465
Mkwe ks 1% Awx 35%
wfku, wkeyku. {rLkkh: Mkuuhe 30,000/- uze yLku Mkwkk nrhnh hk fhu Au.
8758408963. kukxeo, kMkoLk, kuLk
9137715203, MkeShkuz: suLxMk ktLku {kxu. 99983 ^ux: 4 knuku {k,
2017154512 (MkkkLk swXk kk
9377301184. 40638, 9998340623
100% kutf, huu, yuhkkuxo
2017154438
fhkke ftkLkeke)88023 hks{e Lk, swLkk
hke 8 kkMk, 25000- 2017155037 {kLkMke VkLkkLMk ftkLkeLku 76016, 7053747438. kzs, y{kk-
60000, MkwkhkEh, Vku{o- uEyu Au zeMxefx uEyu Au rsk Mkh kh 2017154904 380013.
600/-. 9033865791, yufewxe BBA BCA rVz{kt fko fhk {kxu Mudra kusLkk khk 2017154557
9662040442 BSW 9662606300, Akufhkyku Mktkfo fhku. {kfoex, kMkoLk kk fkh {kYt Lkk{ Mkw{ekk {kunLkk
2017154790 7433016914 09675890222, {kxuLke kuLk hu kuXk {uku keke keLku hek frk
100% kwshkk ELxhLkuLk 2017154526 09761285888, Online Mkwrk- k[kLke hku Au. 9,
yuhkkuxo{kt zkhux hke, Vwz zeehe {kxu Bike 08954223242, 7530851673 kw{ko yukkxo{uLx,
2017153322
yLkkZ/ kuwyux, 45500- Rider uEyu Au. Mkuhe, 07830287786. Lkku: MkhkhLkkh, y{kk.
sLkLk- sLkfk kusLkk
85500, yuhnkuMxuMk, ELMkuLxe, kuxku, Day/ e{k yusLx, kUf yusLx nuX kUfku khk huf kuLk
2017154855

MkwkhkEh, kuzh, zkEh, Night Shift. kkk {kEku VkLkkLMk 2% ks, 40% Awx.
hnuLkk- kLkk. 9081777121, yusLxkuLku ruk sYhekk. 7503004054,
9582894331 07948994848 www.mansifinance.in 7503003804
2017154730 2017154272 2017143905 2017154548 2017153342

CMYK
CMYK

yuzxkoE{uLx 13
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY, 6072017

CMYK
CMYK

Sports
275
We're all set.
#investectest LIVE
always an
entertaining series Vs
south africa. Can't
wait to get the Test.
14 THURSDAY, 6072017

CMYK
CMYK

15
SANDESH AHMEDABAD

CMYK
CMYK


SANDESH AHMEDABAD
mayur.pathak@sandesh.com

CMYK
CMYK


SANDESH AHMEDABAD

CMYK
CMYK

18
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 6072017

CMYK
CMYK

AHMEDABAD

www.sandesh.com THURSDAY, 6 07 2017

* * * * k2

CMYK
CMYK

02 AHMEDABAD 6-01 6-49 19-27


THURSDAY
6 07 2017

Events in the city For Your Eyes Only


Doctor Love


My Question
Mk{ : Mk{ :
kkhe : kkhe :
Mk{ : Mk{ :

kkhe : kkhe :

k{khe MktMkk{kt kukkt oLk, EuLxTMk, Mkur{Lkkh kkk yk fkhLkk fkuE k fko{Lke
rkkku Vkuxku Mkkku rMkxekEV{kt {kufe ykkku: citylife@sandesh.com
Sandesh Bhavan, Lad Society Road, Behind Vastrapur Gam, PO;
Bodakdev, Ahmedabad-380054 (Gujarat)

Phone : 40004000,
Editorial Fax : 40004281 * Website :www.sandesh.com


rMkLku zo rLk{
1 2 3 4 * ykze [ke :


5 6
Doctors Answer
7 8 9


10 11

Youth Voice
Todays12 13 14 15

* Qe [ke :

16 17

18 19 20


21 22


23 24


My Question


SUDOKU 2904

6 8 7
8 1 9 5 Twitter Small screen Cinema
Doctors Answer
5 7 9 6 2 8 Perseverance is stubbornness with a purpose.
The clearer the purpose, the more strength

1 6 5
you will have to endure hardships.
- Ronnie Screwvala
8 3 7 2
u have to find a balance between your work
2 5 4 & service. To make a living, you work & for
satisfaction you do service.
2 5 8 4 7 1 - Sri Sri Ravi Shankar


1 8 6 2 Yo You dont have time to waste on pettiness.
Its not between you and your destiny. Its a
7 1 5 distraction.
- Joel Osteen
SUDOKU 2903 ANSWER 8.00 pm

5 6 4 2 9 1 7 3 8 To solve a sudoku We know what we are, but know not what we
1 8 3 5 7 6 2 9 4 puzzle, every digit from may be...

2 9 7 3 8 4 1 6 5 1 to 9 must appear in - Mugdha Godse
4 3 5 7 1 2 6 8 9
each of the nine ver-
8 1 6 4 3 9 5 7 2
9 7 2 8 6 5 4 1 3 tical colunms, in each No problem can withstand the assault of
of the nine horizontal
6 5 9 1 2 3 8 4 7 sustained thinking.
7 4 1 9 5 8 3 2 6 rows and in each of the - Ashwin Sanghi Mail At : doctorlove@sandesh.com
3 2 8 6 4 7 9 5 1 nine boxes.
6
July
1985
CMYK
THURSDAY
6 07 2017
AHMEDABAD 0304 AHMEDABAD
THURSDAY
6 07 2017