Вы находитесь на странице: 1из 2

Xoi Ct Chu ng Thp

S d c tn nh vy l v u tri xoi, ni c cung thng chu ra. Cng c ngi cho rng
gi l xoi Ct Chu v mu tht v v tri khi chn hi ng . Tht xoi Ct Chu t x, mm m
hi dai, li rt ngt v thm. Khi n ming xoi tan nh trong ming v v ngt du vn cn ng
mi trn u li. Xoi ny giu lng acid amin rt cn thit cho c th.

Xoi Ct Chu ca chng ti gm 2 loi:


Chng Loi Gi Xoi Ct Chu
Loi 1 Lin h: 0949.822.468 - 0907.031.836
Loi 2 Lin h: 0949.822.468 - 0907.031.836

Cy cho tri vo khong thng 12 dng lch nhng cc nh vn thng xit nc cho cy ra
hoa sm hn, trc Tt 3-4 thng, h Tt Nguyn n n th tri xoi va kp chn c xoi
bn tt. Cy xoi Ct Chu c nng sut rt cao, d trng, thch hp vi nhiu loi t, nht l t
ph sa ven sng Cu Long. Ngoi ra, trng vng t phn min Ty Nam b v t ct g
min ng cy xoi ct vn cho tri tt.

Xoi ct Chu Cao Lnh va thm ngon va ngt lm khng ni no snh bng. Xoi ct Chu
c mu sc v hng v ring m ai nm th th khng th no qun c hng thm, v
ngt m ch ring tri xoi min chu th sng Cu Long mi c.