Вы находитесь на странице: 1из 20

CONTROL UNITS FOR IRRIGATION MOTOR PUMPS

AND PUMP WATER PRESSURE CONTROL


CONVENTIONAL ENGINES ENGINES EQUIPPED WITH CONTROL
Control unit type CIM-130 UNIT FOR ELECTRONIC CONTROL OF THE
INSTRUCTION AND USER MANUAL

INJECTION SYSTEM
Control unit type CIM-130FPT
CIM-130JCB

Operates the engine accelerator to keep the pres- Delayed acceleration after starting.
sure of the system constant. (accelerator with 6 wires Delayed deceleration before stopping.
connected to the control unit) Assembly also on the machine and in the open air.
Controls the flow of water in the pipe. CANBus SAE J1939 connection.
Electronic pressure switch to control the pump Frost protection function.
water pressure. Pressure boost function.
Digital pump water pressure gauge.
Clock for programming the starting and stopping of
the motor pump.

NAPRAVLJEN DA BI:

PRIKAZAO
na panelu funkcije:
- broja sati rada
- mjera tlaka ulja
- termometar za vodu ili ulje
- tahometar
- mjera tlaka vode pumpe
- broja
- mjera razine goriva
- voltmetar za akumulator

}
- zatitno iskljuenje pumpe
dostupno - akumulator i svjetlo za ulje
- A2 - zatitna intervencija
- zaustavljanje u sluaju nude

ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130 1


KRATKE UPUTE
Nakon pokretanja, motorpumpa se sama automatski zatiuje.

TLAK VODE CAN BUS


RADNA BRZINA TEMPERATURA VODE
PUMPE PARAME-TERS
MOTOR PUMPE JE ILI ULJA MOTORA JE
PRIKAZAN. PRIKAZANA. PUMPANJA.

RAZINA GORIVA MOTORA


JE PRIKAZANA. JE PRIKAZAN.
SAT RADI.

VOLTMETER ZA PRESENT.
AKUMULATOR JE
PRIKAZAN.

UKUPAN BROJ SATI


RADA JE PRIKAZAN. PRITISNITE DA
IZABERE PRIKAZANU
FUNKCIJU,SVAKI PUT
KADA JE PRITISNUT
PRIKAZUJE
PROMJENE. HOLD
SATE RADA DOWN TO SILENCE
THE GENERAL ALARM
(BUZZER).
PRITISNITE DA BI
UBRZALI
MOTORPUMPU AKO JE
KONTROLNA JEDINICA PRITISNITE DA
U RUNOM NAINU POKRENETE
RADA. MOTOR PUMPU
KADA JE
PRITISNITE DA BI
KONTROLNA
USPORILI
JEDINICA U
MOTORPUMPU AKO
PROGRAMMING. RUNOM
JE KONTROLNA
NAINU RADA.
JEDINICA U RUNOM
DRITE PRITISNUTO
NAINU RADA.
DOK 2 ZNAKA NE
KRATKO
ZAUSTAVLJENJE U PONU BLJESKATI. ZA
PRITISNITE, LED
SLUAJU NUDE ISKLJUIVANJE
ARULJA OSTAJE
PRITISNITE DA BI ZATITE PUMPE. DA BI
UGAENA,
NAMJESTILI SE PONOVO
MOTOR PUMPA
ELEKTRINI PREKIDA AKTIVIRALA ZATITA,
SE ZAUSTAVLJA
ZA TLAK VODE PUMPE PRITISNITE PONOVO
AKO CALL I
ZAUSTAVLJANJE ZBOG SVE DOK SE NE UGASI.
AKUMULATOR SE BROJA NISU
NISKE RAZINE GORIVA ZATITA PUMPE JE AKTIVNI.
NE PUNI
NIZAK TLAK ULJA ZAUSTAVLJANJE AKTIVNA
DRITE
MOTORA ZBOG NEDOVOLJNOG NORMALAN RADNI PRITISNUTO SVE
TLAKA ULJA MOTORA TLAK. ISKLJUENO DOK LED ARULJA
ZATITNI UREAJI KADA SE TLAK BLJESKA, MOTOR
MOTORA SU AKTIVNI. RAZLIKUJE OD PUMPA SE
UKLJUUJE SE 10 RADNOG TLAKA U ZAUSTAVLJA
SEKUNDI NAKON DOZVOLJENIM STOPS I POINJE
DETEKCIJE RADA OSCILACIJAMA. S CALL A
MOTORA.
PREKIDA JE
ZAUSTAVLJANJE ZBOG ISKLJUEN.
NISKE RAZINE
RASHLADNE TEKUINE.
ZAUSTAVLJANJE ZBOG LOW PRESS..
ZAUSTAVLJANJE NISKOG TLAKA ILI
ZBOG NEPUNJENJA
AKUMULATORA PREVISOKI TLAK OVERPRESS.
(PUKNUE REMENA). VODE PUMPE ILI
ZAUSTAVLJANJE
ZBOG VISOKE ELEKTRONIKI TLANI DISCONNED
TEMPERATURE PREKIDA
MOTORA. (TRANSMITER) JE PREKINUT.U
TOM SLUAJU ISTAKNUT JE
KUMULATIVNI ALARM
KVAR BLJESKANJEM.
S BEZ
ZAUSTA- ZAUSTA- PRITISNITE DA
VLJANJEM VLJANJA IZABERETE FUNKCIJU

AUTOMATSKI
NAIN RADA

GAENJE
/
RESET

RUNI
NAIN RADA

2 ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130


ZAUSTAVLJANJE ZBOG NEDOVOLJNOG LOW PRESS
TLAKA ILI
REZERVA GORIVA
NEMA GORIVA PREVELIKOG TLAKA VODE PUMPE OVERPRESS.

ZAUSTAVLJANJE ZBOG
HLAENJE MOTORA
GREKE PRILIKOM NISKE RAZINE
U TIJEKU POKRETANJA. RASHLADNE TEKUINE.
UPOTREBA SPOJKE

PRENISKA BRZINA
GREKE A1 - A2
UBRZANJE U SU SE POJAVILE
TIJEKU
USPORENJE U
TIJEKU
GREKA PREVELIKE
ZAGRIJAVANJE ZAUSTAVLJANJE ZAUSTAVLJANJE I PREMALE BRZINE
MOTORA U TIJEKU ZBOG NEPUNJENJA ZBOG NEDOVOLJNOG MOTORA
AKUMULATORA TLAKA ULJA MOTORA. TEMPERATURE.
(PUKNUE REMENA). MOTORA.
PUSH-BUTTON PANEL LOCK see page 14.

ISKLJUIVANJE ZATITNIH UREAJA PUMPE

iskljuuje zatitne ureaje pumpe:


greka prilikom pumpanja glavne pumpe
greka prilikom punjenja cijevi
nedovoljni tlak vode pumpe
previsoki tlak vode pumpe
neuobiajeno ubrzanje
greka prilikom podeavanja
- iskljuivanje se obavlja pritiskom tog gumba najmanje 3 sekunde; funkcija je oznaena s dva isprekidana
pokazivaa.

CONTENTS
Brief instructions and contents page 2-3
Working pressure control-Pump protection-Failure to fill pipes 4
Operation: Functions selection-Glow plugs preheating-Starting with call-Starting with 5
start button-Starting-Starting failure-Detection of running engine-Automatic pump
priming-Pump priming failure.
Operation: Clutch-Engine warming-Engine cooling-Stop-Emergency stop-Stop with the 6
Stop and Off-Reset buttons-Stopping failure-Buzzer.
Operation: Timer-Resetting of the set time-Oil and battery warning lights-End of work- 7
Instruments-CAN Bus messages and instruments-Anomaly messages-CAN Bus instru-
ments- Cumulative alarms
Engine and pump protection devices 8-9
Wiring diagram 10-11
Automatic pump priming connection 12
Wiring diagram FPT 13
Wiring diagram JCB 14
Notes 15-16
Notices 17
User programming 18
Dimensions - Technical data 19

Ordering data - Accessories supplied - Conformity declaration. 20

ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130 3


KONTROLA RADNOG TLAKA
TVORNIKE POSTAVKE
Odaberite RUNI NAIN RADA, pokrenite motorpumpu pomou gumba. The motor pump starts up if
the motor pump is primed.

10 sekundi nakon to se BAR STORED pojavio.

.
.

SEKVENCE POSTUPAKA
pokretanje Radni tlak se
rad pumpe
automatski regulira.
.
Odaberite
MAN pumpanje potreban tlak
pumpe.

9
PUMPANJE
U TIJEKU primjer
Radni Pritisnite da
Senzor detektira prisutnost
tlak odaberete mjera
vode (pumpa je napunjena). tlaka vode pumpe.

Uvijek ukljueno: pumpa napunjena.


Bljeskanje: greka prilikom usisa.

ZATITA PUMPE
Nije potrebno podeavanje

nakon to tlak vode ostane stabilan slijedeih 2 minute, u svakom sluaju 10 minuta nakon pokretanja motora.

Meutim, mogua je promjena tlaka od dva bara
NADTLAK

Preveliki tlak sniavajui (podtlak), pritiskom na gumb


vode pumpe Ova promjena se ponitava, kada se motor zaustavi, odabirom
ili tipke za OFF/RESET nain rada.
PREMALI NADTLAK ostaje postavljen na dva bara, ta vrijednost se
TLAK
dodaje na radni tlak
(npr., radni tlak 9 bara nadtlak 11 bara)
pressure
(podtlak)
RADNI TLAK
9
Pritisnite da
podesite PRESSOSTAT Pritisnite da odaberete
vrijednost
podtlaka
BAR 6 pumpe
(PREKIDA
TLAKA)

GREKA PRILIKOM PUNJENJA CIJEVI


Ubrzanje poinje kad motor radi, a pumpa usisava.

Motor pumpa dostie svoju ponovno odreenu vrijednost RADNOG TLAKA (pogledajte BARS STORED ) unutar VREMENSKOG
PERIODA GREKE PUNJENJA CIJEVI, koji je postavljen na 120 sekundi. Ako postoji zrak u cijevima, ubrzanje e biti
isprekidano s pauzama (15 sekundi), ako tlak ostane nepromjenjen 5 sekundi.Ova situacija e se ponavljati nekoliko puta sve
dok se ne dostigne RADNI TLAK. Ako taj tlak nije dostignut unutar VREMENSKOG PERIODA GREKE PUNJENJA
CIJEVI(120 sekundi), pojavljuje se GREKA PUNJENJA CIJEVI a motor se zaustavlja.

NEUOBIAJENO UBRZANJE
(Istjecanje u cijevima se kontrolira unutar granica sustava).
Kao rezultat istjecanja, motor tei da povea broj okretaja da bi se vration na RADNI TLAK. Ako se broj okretaja povea za 10%
u vremenskom periodu duem od 120 sekundi, NEUOBIAJENO UBRZANJE je prikazano na displeju a motor se zaustavlja.

4 ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130


RAD KONTROLNE JEDINICE
IZBOR FUNKCIJA
Za aktiviranje AUT Automatska kontrola tlaka
kontrolne
jedinice pritisnite Izabrana funkcija zajedno s tipkom OFF Motor se ne moe pokrenuti ako je
gumb. prikazana je zajesno sa svjetlima pokretanje zaustavljeno.
upozorenja.
MAN Rad bez automatske kontrole tlaka.

PREDGRIJAVANJE GRIJAA
AKTIVIRANO PRIJE POKRETANJA
(GRIJA JE PRIKAZAN NA DISPLEJU)


sekundi.

}
POKRETANJE MOTOR PUMPE SE MOE DOBITI NA TRI NAINA:
CALL
TIMER
Tvornike postavke
Motor pumpa se pokree
kad motor pumpa usisava.
KEY

POKRETANJE GUMBOM START

Za pokretanje, kratko pritisak na gumb je dovoljan.


POKRETANJE
To se odvija prilikom zatvaranja CALL kontakta, ili s brojaem.
Prije poetka procesa pokretanja, zujalica je aktivirana 8 sekundi, i nakon pauze od 3 sekunde proces
pokretanja poinje. Da bi se olakalo pokretanje, poseban krug emitira seriju od etiri, impulsa koji traju 5
sekundi, s kanjenjem od 5 sekundi nakon svakog impulsa.

GREKE PRILIKOM POKRATANJA


Blokira ciklus pokretanja ako pumpa nije pokrenuta nakon etvrtog impulsa.
DETEKCIJA RADA MOTORA
Dobiva se mjerenjem napona i frekvencije alternatora za punjenje akumulatora. Onemoguava pokreta
motora.
AUTOMATSKI USIS MOTORA UVIJEK UKLJUENO
Usis pumpe poinje; kada usisni senzor osjeti prisustvo vode, pumpa se zaustavlja i nakon 15 sekundi
poinje pokretanje motora.

GREKE PRILIKOM USISA (BLJESKANJE )


The priming probe does not sense the presence of water and a time higher than 240 seconds
has elapsed.
ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130 5
OPERATION
CLUTCH
This is engaged on reaching a certain engine speed. This clutch disengages when the engine
speed drops below the set value.
ENGINE WARMING
(factory-excluded)
After closing of the call contact or TIMER pump priming takes place, the engine stays on idle for
the time necessary to allow warming of the engine. After this time has elapsed the engine slowly
reaches the working pressure. During heating the protection devices are active.

ENGINE COOLING
On opening of the call contact or TIMER the engine slowly decelerates. When
the engine is on idle the COOLING TIME starts, and after this time has elapsed the engine stops.

Stopping is obtained: STOP


Through intervention of the protection devices.
Through end of work of the clock and of the timer .
By pressing the emergency button (to be fitted externally).
On opening of the call contact.
At end of work through intervention of the underspeed or the flow switch.
.

On pressing buttons , the engine stops after slow deceleration.


Stopping can be obtained in two ways:
With electromagnet de-energized with engine running and energized with it stopped, remaining
in this condition for 15 sec. after detection of engine stopped.
On pressing button the stopping electromagnet stays energized for 60 seconds.
With electromagnet or electro-valve activated while the engine is running and deactivated
when stopped. This condition is maintained even when the engine is stationary.
EMERGENCY STOP
This can be obtained in any operating condition, by installing one or more (latching) buttons. This
is indicated by the optical indicator .
STOPPING WITH THE STOP AND OFF-RESET BUTTONS

On pressing briefly, the led stays off, the motor pump stops if the call or the timer are not
active.
On pressing (3 seconds) until the LED flashes, the motor pump stops and starting by call and
by timer are disabled, with the engine stopped the warning light remains flashing. The deletion of
this switching off occurs on pressing the stop button (3 seconds) until the flashing warning light
goes out.

Press until switching on of .


The engine cannot be started in any way and if it is running it is stopped. Reactivates the protec-
tion devices and all the locked functions.
STOPPING FAILURE
This intervenes if the running engine signal is detected 60 seconds after the stop command.
STOPPING FAILURE will be read on the display.

BUZZER
The control unit has its own buzzer. Before starting automatically the motor pump activates
the buzzer intermittently for 8 seconds, followed by a pause of 3 seconds (this function can be
switched off). This buzzer also operates for the intervention of the protection devices listed on
page 8-9. It is possible to place a buzzer externally to be connected to the relevant output.

6 ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130


OPERATION
TIMER
Always enabled, allows if necessary the motor pump to be operated for a settable time (maximum 96 hours), at the

end of which it is stopped and on the display the end of work time indicator comes on.

The work time is set by pressing the push-button ( lights up) until the desired value appears on the

DISPLAY .

On releasing the push-button, the timer automatically starts working, continously displaying the remaining work time
.
CANCELLING THE SET TIME

To zeroing the set time, tkeep the push-button pressed until it reaches zero.

OIL AND BATTERY WARNING LIGHTS


Switched on with the automatic or manual function these switch off with the engine running with oil pressure
and battery recharging system normal. Control unit in Stand by, warning light pulses .

END OF WORK
(Flow stopped)
When the engine revolutions fall by 10% and the WORKING PRESSURE stays constant for 120 seconds END OF
WORK is displayed on the display and the engine stops.
If there is not this condition, a flow switch must be installed (End of work with flow switch see on page 9).

INSTRUMENTS

The control unit incorporates seven instruments that can be selected in sequence by pressing button .
HOUR-METER - total hours of operation witht he engine running the signal pulsates, to indicate the

}
correct functioning of the HOUR-METER).
PRESSURE GAUGE - Engine oil pressure
TRANSMITTERS MOUNTED ON THE ENGINE
THERMOMETER - Engine oil and water temperature
ON REQUEST
TACHOMETER - Speed of motor pump
PRESSURE GAUGE - Engine water pressure
INDICATOR - Fuel level percentage
VOLTMETER - Battery voltage

MESSAGES AND CAN Bus INSTRUMENTS


Sent (SAE J1939 protocol Bus) from the engine equipped with control unit for electronic control
of the injection system.
ANOMALY MESSAGES
example
SPN 1234-12
The anomaly messages managed by the injection control unit are indicated on the display CAN Bus.
Problems of connection ANOMALY CAN Bus to the CAN Bus.
CAN Bus INSTRUMENTS

TACHOMETER - OIL PRESSURE GAUGE - THERMOMETER

CUMULATIVE ALARMS
LED (red) STEADY LIGHT: anomaly managed by the injection control unit will cause the engine to stop.
LED (red) FLASHING LIGHT: anomaly managed by the control unit CIM-130 will cause the engine to stop.
LED (yellow) STEADY LIGHT: anomaly managed by the injection control unit will NOT cause the engine to
stop.
LED (yellow) FLASHING LIGHT: anomaly managed by the control unit CIM-130 will NOT cause the engine
to stop, or indicates a preventive maintenance operation.
LED OFF ALL OK.

ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130 7


8
ENGINE AND PUMP PROTECTION DEVICES
The ENGINE PROTECTION DEVICES are enabled when indicator comes on (10 seconds after detection of engine running ). The UNDERSPEED protection device is enabled
10 sec. after the set threshold is exceeded. The PUMP PROTECTION is enabled when comes on after 2 consecutive minutes of suffi cient water pressure, indicated by NORMAL
PRESSURE indicator and in any case 10 minutes after the pump started. Intervention due to a fault enables the GENERAL ALARM.
DESCRIP- INDICATION MOTOR PUMP INSTANT OF INTERVEN- PRO- STORES THE DECELE- ENGINE STOP INTERVENTION OCCURS WHEN:
TION OF ON THE PROBE ACTIVATION TION DELAY GRAMMED FUNCTION RATION COOLING
FAULTS OR (seconds) (seconds) THRESHOLD
FUNCTIONS FRONT PANEL (FACTORY
SETTING)
BATTERY BATTERY 11 (12V)
UNDER-VOL- Battery voltage remains lower than the program-
UNDER-
TAGE 2 22 (24V) NOT = NOT med threshold for the whole of the intervention
VOLTAGE
DOES delay time.
BATTERY Always active NOT STOP
BATTERY BATTERY 16 (12V)
OVER- OVER- Battery voltage exceeds the programmed threshold
5 32 (24V) YES SLOW NOT
VOLTAGE VOLTAGE for the whole of the intervention time.

OVER- OVER-
HEATING HEATING
THERMOSTA- With running WITH The temperature detected by the transmitter
DETECTED BY 2 = YES SLOW YES
TIC SWITCH engine STOP exceeds the set threshold.
THERMOSTA-
TIC SWITCH
FUEL
RESERVE FUEL FUEL
RESERVE DOES
FLOAT 5 10% NOT = NOT
NOT STOP
TERMINAL T
Flashing
The fuel level remains lower than the threshold for
NO FUEL Always active the whole of the intervention delay time.
NO FUEL FUEL
WITH
FLOAT 5 = YES SLOW YES
STOP
Always TERMINAL W
on
LOW OIL LOW OIL 10 after detec-
OIL PRESS- WITH The pressure is lower than the threshold set by the
PRESSURE PRESSURE tion of running 2 = YES QUICK NOT
URE SWITCH STOP pressure switch.
engine
STOPPING STOPPING ELECTRO-
The engine running signal is detected after the
FAILURE FAILURE VALVE OR After the stop DOES
60 = YES = NOT stop command and the intervention delay time has
ELECTRO- command NOT STOP
elapsed.
MAGNET
LOW LOW
RADIATOR RADIATOR
LEVEL WITH The coolant falls below the electrode and the inter-
FLUID Always active 5 = YES SLOW NOT
LEVEL PROBE STOP vention delay has elapsed.
LEVEL

CHARGING CHARGING
10 after detec-
ALTERNATOR ALTERNATOR WITH Alternator does not recharge the battery and the
ALTERNATOR tion of running 5 = YES SLOW NOT
FAULT (BELT FAULT STOP intervention delay time has elapsed.
engine
BREAKAGE)
STARTING STARTING BATTERY
WITH The whole series of starting attempts is unable to
FAILURE FAILURE -Starting Always active = = YES QUICK NOT
STOP start the engine.
Motor

ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130


DESCRIP- INDICATION MOTOR PUMP INSTANT OF INTERVEN- PROGRAM- STORES THE DECELE- ENGINE STOP INTERVENTION OCCURS WHEN:
TION OF ON THE PROBE ACTIVATION TION DELAY MED FUNCTION RATION COOLING
FAULTS OR (seconds) (seconds) THRESHOLD
FUNCTIONS FRONT PANEL (FACTORY
SETTING)
THE END END OF FLOW When the
OF WORK WORK FLOW SWITCH pump protec-
FUNCTION SWITCH tion active WITH There is no water fl ow and the intervention delay has
20 = NOT SLOW YES
DUE TO FLOW STOP elapsed.
SWITCH IN- warning light
TERVENTION comes on

AVAILABLE A1 Always active


FAULT INPUT
A1 WITH The input is negative (-) and the intervention delay has
= 5 = YES SLOW YES
AVAILABLE With running STOP elapsed.
A2
FAULT INPUT engine
A2
FAILURE TO FAILURE TO PUMP PRI- 240 =
PRIME MAIN MING LEVEL WITH The priming probe does not sense water presence and
YES = NOT
PUMP PRIME PROBE STOP the intervention delay has elapsed.
(fl ashing)

ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130


With running
FAILURE TO FAILURE TO ELECTRONIC engine = WITH The working pressure is not reached and the interven-
FILL PIPES FILL PRESSURE 120 YES SLOW NOT
STOP tion delay has elapsed.
SWITCH
OVERSPEED OVER- ALTERNATOR 4000 RPM WITH The speed remains higher than the programmed thresh-
TERMINAL W Always active 2 YES = NOT
SPEED STOP old for the entire duration of the intervention delay.

INSUFFICIENT INSUFFICIENT
PUMP WATER WATER PRES- After detection The pump water pressure remains lower for the entire
PRESSURE of working duration of the intervention delay.
SURE pressure and in WITH
5 = YES SLOW YES
PUMP WATER PUMP OVER- ELECTRONIC any case 600 STOP
after the pump The pump water pressure remains higher for the entire
OVERPRES- PRESSURE PRESSURE
started duration of the intervention delay.
SURE SWITCH

ABNORMAL ABNORMAL Allowed accel-


With running WITH The speed remains higher than the programmed thresh-
ACCELER- ACCELER- 60 eration percen- YES SLOW NOT
engine STOP old for the entire duration of the intervention delay.
ATION ATION tage 20%
END OF UNDERSPEED ALTERNATOR When the
WORK DUE END OF TERMINAL W pump protec- Allowed
The speed drops below the programmed threshold and
TO UNDER- WORK tion active deceleration WITH
120 NOT SLOW YES the working pressure remains constant for the entire
SPEED INTER- warning light percentage STOP
duration of the intervention delay.
VENTION 10%
comes on.
EMERGENCY EMERGENCY EMERGENCY WITH
STOP BUTTON Always active = = YES = NOT Emergency button is pressed.
STOP STOP

ADJUSTMENT ADJUSTMENT ALTERNATOR With running WITH The rotation speed of the engine has not changed after
ERROR ERROR TERMINAL W 120 = YES = NOT 120 seconds.
engine STOP
PUMP WATER TPA ELECTRONIC
PRESSURE DISCON- PRESSURE ALWAYS WITH
60 = YES SLOW NOT The pressure transmitter circuit is disconnected.
TRANSMIT- NECTED SWITCH ACTIVE STOP
TER

9
10
WIRING DIAGRAM
CAREFULLY INSULATE ANY WIRES THAT
ARE NOT CONNECTED, INSERTING THE
BATTERY CUT OUT SWITCH
YELLOW/ORANGE RED/GREEN THE CONTROL UNIT IS IN OFF MODE. TO
ENABLE THE OTHER FUNCTIONS PRESS
THE RELEVANT BUTTON .
BLACK/
GREEN

GREY

CALL
10m MAX
GREY VIOLET

BLACK/BLUE
ORANGE/BROWN
CABLE 1,5m

CABLE 2,5m
USED ONLY FOR AUTO-
GREY PINK BROWN MATIC PUMP PRIMING

WHITE/VIOLET
see page 12.
LIGHT BLUE

GREY
YELLOW WHITE GREEN

BROWN/BLUE
YELLOW/BLUE
WHITE/YELLOW
BROWN/GREEN
BROWN/RED
GREY
SELF-
WHITE/GREEN

WHITE
PROPELLED

GREEN
YELLOW
ACCELERATOR IRRIGATOR

WHITE/RED
ORANGE/BLUEE
ORANGE Operates
INDICA- on closing
BLACK

BROWN (Only for permanent magnets)


T TOR
RED of the
W RESERVE conctact
BATTERY

SELF-
PROPELLED
IRRIGATOR
FUSE PUMP
CLUTCH

TO THE GLOW
FLOW SWITCH
PLUG RELAY INSTALLATION
To be installed on
horizontal pipes
sections.
FUSES The straight pipe
F1 25A POSITIVE POWER SUPPLY TO must be 5 times the SELF-
INSTALL THE FLOW SWITCH
STOP ENGINE CONTROL UNIT diameter of the pipe. PROPELLED
SYSTEMS
ON THE INTAKE.
The direction of the IRRIGATOR
SEE PAGE 11 F2 3A POWER SUPPLY TO ACCELERA- flow switch must
TOR SPEED VARIATOR Use the highest possible num-
match the arrow on
F3 7,5A POWER SUPPLY TO CIM CONTROL
ber of paddles.
the cover.
UNIT .

ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130


TO CHANGE THE FUSES,REMOVE THE
RELEVANT COVER OF THE CONTROL UNIT
CHARGE ALTERNATOR:

PRE-EXCITATION
WHITE/RED
+ BATTERyY
PUMP WATER PRESSURE TRANSMITTER CABLE
GREEN
The control unit has STOP SYSTEMS SET UP
BROWN been designed to To stop with the SOLENOID VALVE
DO NOT USE cut and isolate the BLUE/BROWN lead
control stopping with N
ROW
PERMANENT MAGNETS an ELECTROMAGNET E/B
BLU

BL
YELLOW WHITE/RED

AC
RED

K/
YELLOW

VI
+ BATTERY SET UP

OL
ET
WATER OR OIL
GREEN
THERMOMETER
BROWN OIL PRESSURE GAUGE

ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130


ELIMINATE THE BRIDGE WHEN CON-
To view the water/oil THERMOMETER and the NECTING THE EMERGENCY BUTTON
IF THE FUNCTION- LOW COO- BLACK
oil PRESSURE GAUGE, connect the
BROWN

LING LIQUID LEVEL


IS NOT USED CONNECT
transmitters to the respective wires of the unit,
YELLOW/ORANGE WIRE then CUT and isolate the BLACK/VIOLET wire. EMERGENCY STOP
TO EARTH EMERGENCY
THIS CAN BE OBTAINED WITH A
BUTTON
COOLANT LEVEL PROBE LATCHING BUTTON. ON RELEASING
FOR RADIATORS WITH FOR RADIATORS WITH THE EMERGENCY BUTTON, STAR-
PLASTIC EXPANSION TANK METAL EXPANSION TANK
TING OR MOTION OF THE ENGINE
IS STOPPED. TO RESET, RELEASE
THE BUTTON, PRESS .

AND SELECT
ROD
SCREW ELECTRODE
ELECTRODES

STOP SYSTEMS
EXCITED IN STOP MODE EXCITED WHILE RUNNING ORANGE/VIOLET
YELLOW
WARNING! : GLOW PLUG
IT IS NOT

YELLOW
POSSIBLE RELAY
TO MOUNT THE
EMERGENCY
STOP BUTTON ON SOLENOID
A STOP SYSTEM to close
WITH ELECTRO- the fuel
MAGNETS ELECTROMAGNET to
activate the engine STOP lever. SETTING THE TACHOMETER see page 14

11
AUTOMATIC PUMP PRIMING CONNECTIONS
FEMALE
CONNECTOR

BROWN/GREEN

WHITE/YELLOW
YELLOW/BLUE

BROWN/BLUE
BROWN/RED

GREY

CABLES
2,5 m

Male

YELLOW/BLUE
Manual
connector
priming
BROWN/BLUE

CLUTCH

WHITE/YELLOW

To connect
SELF-
PUMP PRIMING, remove
PROPELLED
the male connector, IRRIGATOR
insert the connector with
the wires brown/blue PRIMING
yellow/blue. PROBE

SELF-
PROPELLED
OPERATION IRRIGATOR
AUTOMATIC PRIMING

The priming pump (P2) starts,


when the water reaches the priming
probe, lthe pump stops.

PRIMING FAILURE
The pump is stopped if the priming
probe does not sense the presence
SELF-
of water within 240 sec.. PRIMING PROBE PROPELLED
EXCLUSION IRRIGATOR
connect to ground the
BROWN/BLUE wire.

ACCESSORIES
ON REQUEST

(2/7) ELECTROMAGNET OR ELECTRO-VALVE (26) PERMANENT MAGNETS CHARGE ALTERNATOR


(3) OIL PRESSURE SWITCH (27) ALTERNATOR REGULATOR
(4) THERMOSTATIC SWITCH (28) PRE-EXCITATION CHARGE ALTERNATOR
(18) FUEL FLOAT FOR INDICATOR AND RESERVE (40) STARTING MOTOR
(97) OIL PRESSURE TRANSMITTER (41) BATTERY
(102) WATER FLOW SWITCH (106) GLOW PLUGS
(112) TEMPERATURE TRANSMITTER (157) VISUAL INDICATOR (GENERAL ALARM)
(155) RADIATOR LIQUID LEVEL PROBE (191) A1 AVAILABLE FOR PROTECTION PROBE
(163) SPEED VARIATOR (192) A2 AVAILABLE FOR PROTECTION PROBE
(173) PUMP WATER PRESSURE TRANSMITTER (207) PRIMING PUMP
(SUPPLIED) (212) NON-RETURN PRIMING VALVE.

12 ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130


WIRING DIAGRAM
To the engine equipped with control unit for electronic control of the injection system.
ENGINE AIFO (FPT)
CONTROL UNIT
CIM-130-FPT

Length 300mm

Length 300mm

Length 300mm
Length 300mm

Length 2,5 m
Length 2 m

ENGINE
DIAGNOSTICS
CONNECTOR
ORANGE/YELLOW
BROWN/ORANGE

ORANGE/VIOLET
WHITE/ORANGE

WHITE/YELLOW

BROWN/GREEN
ORANGE/BLUE

BLACK/GREEN

YELLOW/BLUE

BROWN/RED
BROWN/BLU
RED/GREEN
LIGHT BLUE

BLACK/BLU
ORANGE
BROWN

PRESSURE PUMP
BLACK

GREEN

VIOLET
WHITE

BLACK

WATER TRANSMITTER
GREY

GREY

GREY

GREY
RED

RED
RED

(TPA200)
STOP BOTTON SEE

CONNECTION
SEE PAGE 12
SOLOCITING
D+ CHARGE ALTERNATOR
OIL PRESSURE SWITCH
ENGINE THERMOSTAT

AVAILABLE FAULT A1

PAGE 1
AVAILABLE FAULT A2
BATTERY NEGATIVE
BATTERY POSITIVE
STARTING MOTOR

RADIATOR PROBE

89-pin connector
ALARM OUTPUT
POSITIVE 15/54
FUEL FLOAT W

FLOW SWITCH
FUEL FLOAT T

for electronic motor


GLOW PLUGS
ACTIVE CALL

Pin arrangement of 89-pin connector.


Pin Description
2, 3, 8, 9 Battery positive, protected by fuse 25A(+).Power supply to engine control unit.
5, 6, 10, 11 Battery negative(-). Power supply to engine control unit.
12, 75 600ohm resistor.
13, 36 1200ohm resistor (with 24V battery) ; 10000ohm resistor (with 12V battery)
13, 56 500ohm resistor.
21, 46 Accelerator activation contact (PTO), normally open.
21, 74 Contact always closed.
21, 64 Deceleration contact, normally open.
21, 31 Acceleration contact, normally open.
21, 49 Contact always closed.
34, 35 CAN Bus line (34 = CAN L; 35 = CAN H).
40 Start up OK (+).
Pin arrangement of 19-pin diagnostics
42, 29 Presence of water in the fuel filter. connector.
62, 65 1900ohm resistor. Pin Description
70, 71 3300ohm resistor. B ISO line K.
77, 78 1300ohm resistor. C CAN Bus CAN L.
77, 79 2200ohm resistor. D CAN Bus CAN H.
78, 79 1100ohm resistor. T Positive (see BROWN wire).
89 ISO line K. U Battery positive (+).
V Battery negative (-).

ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130 13


WIRING DIAGRAM
To the engine equipped with control unit for electronic control of the injection system.
MOTOR JCB

CONTROL UNIT CIM-130-JCB

LENGTH
LENGTH
LENGTH

300mm
300mm
300mm

LENGHTH 2m
LENGTH
300mm
LENGTH 2m

LENGTH 2,5 m
ENGINE
DIAGNOSTICS
CONNECTOR JCB

BIANCIO/ORANGE
ORANGE/YELLOW

ORANGE/VIOLET

BROWN/GREEN
WHITE/YELLOW
BLACK/GREEN
BROWN/WHITE
ORANGE/BLUE

YELLOW/BLUE

BROWN/RED
BROWN/BLU
LIGHT BLUE

RED/GREEN
BLACK/BLU
ORANGE

VIOLET
BROWN

GREEN

PRESSURE PUMP
WHITE
BLACK

BLACK

GREY

GREY
GREY

GREY
WATER TRANSMIT-
RED

RED
RED

TER
(TPA200)
STOP BUTTON
SEE PAGE 11

CONNECTION
SEE PAGE 12
SOLOCITING
D+ CHARGE ALTERNATOR
OIL PRESSURE SWITCH
TERMOSTATO MOTORE

AVAILABLE FAULT A1
RADIATOR PROBE
AVAILABLE FAULT A2

Electronic
BATTERY NEGATIVE
BATTERY POSITIVE

3-pin
STARTING MOTOR

2-pins
motor 62 pole
ALARM OUTPUT

connector of connector
FLOW SWITCH
POSITIVE 15/54

FUEL FLOAT T
FUEL FLOAT W

GLOW PLUGS

connector
ACTIVE CALL

filter sensor for fuel


for detecting pump
presence of
water in the
fuel

Pin arrangement of 62pin connector.


Pin Description
49, 53, 57, 60 Battery positive, protected by fuse 25A (+). Power supply to engine control unit.
58, 59, 61, 62 Battery negative(-). Power supply to engine control unit.
2 Relay control for control unit power supply (-).
44 OK to start signal (+).
55 Presence of water in the fuel filter.
40 Relay control for fuel pump power supply (-).
39 Accelerator activation conctat (PTO); normally open (-)
43 Deceleration conctact ,normally open(-).
1 Acceleration conctat , normally open (-)

23, 27, 19 CAN Bus line (23 = CAN L; 27 = CAN H; 19 = Screen).

Pin arrangement of 9-pin diagnostics connector.


Pin Description
A Battery Negative (-).
B Battery positive (+).
C CAN Bus CAN H.
D CAN Bus CAN L.
E CAN Bus Screen.

Pin arrangement of 3-pin connector of filter sensor for detecting presence of water in the fuel

Pin Description
A Battery positive (+).
B Presence of water in the fuel filter.
C Battery Negative (-).

Pin arrangement of 2-pin fuel pump connector


Pin Description
1 Power supply to fuel pump (+).
2 Battery Negative (-).
14 ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130
NOTES

ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130 15


NOTES

16 ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130


NOTICES
Only for starting and surveillance of the diesel motor pump and stops it if there are anomalies in
the parts controlled by probes.
It has been designed to be installed also on the machine.
Warning:
adhere closely to the following advice
- Connect always following the wiring diagram shown on page 10-11.
- Each technical operation must take place on the motor pump unit with the engine stopped and
with terminal 50 of the starter motor disconnected.
- Check that the line loading and the consumption of the connected equipment are compatible
with the described technical characteristics.
- Install in such a way that there is always adequate heat disposal.
- Always install under other equipment which produces or spreads heat.
- Make sure that no copper conductor cuttings or other waste material fall inside the control unit.
- Never disconnect the battery terminals with the engine running.
- Never use a battery charger for the emergency start-up, this could damage the control unit.
- To protect the safety of persons and the equipment, before connecting an external battery
charger, disconnect the electrical plant terminals from the battery poles.

THIS CONTROL UNIT IS NOT SUITABLE FOR OPERATING IN THE FOLLOWING


CONDITIONS:
- Where the environmental temperature is outside the limits indicated in the Technical Data.
- Where the air pressure and temperature variations are so rapid as to produce
exceptional condensation.
- Where there are high levels of pollution caused by dust, smoke, vapour, salts and
corrosive or radioactive particles.
- Where there are high levels or heat from radiation caused by the sun, ovens or the like.
- Where attacks from mould or small animals are possible.
- Where there is the risk of fire or explosions.
- Where the control unit can receive strong vibrations or knocks.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
This control unit functions correctly only if inserted in plants which conform with the CE marking
standards; it meets the exemption requirements of the standard EN61326-1 but it cannot be
excluded that malfunctions could occur in extreme cases due to particular situations.
The installer has the task of checking that the disturbance levels are within the requirements of
the standards.

CONDUCTION AND MAINTENANCE


The following maintenance operations should be performed every week:
- check that the indicators function;
- check the batteries;
- check that the conductors are tight, check the condition of the terminals.

UNLESS WE MAKE A WRITTEN DECLARATION STATING THE CONTRARY, THIS CONTROL


UNIT IS NOT SUITABLE FOR USE AS A CRITICAL COMPONENT IN EQUIPMENT OR PLANTS
RESPONSIBLE FOR KEEPING PERSONS OR OTHER LIVING BEINGS ALIVE.

YOUR ELECTRICAL TECHNICIAN CAN ASK US ANYTHING ABOUT THIS CONTROL


UNIT BY TELEPHONING ONE OF OUR TECHNICIANS

ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130 17


USER PROGRAMMING
Press until
EXIT FROM
the LED
PROGRAMMING MODE.
comes on.

USER Press until


PROGRAMMING the LED
goes out.

Language choice:
LANGUAGE Italian German
English Spanish
TACHOMETER
SETTING
(CALIBRATION
RPM)
French Portuguese
10:21
CLOCK SETTING CLOCK
TIMER Allows up to 10 starts/stops to be programmed over
TIMER a period of 24 hours. This programming stops the TIMER
function.

BUTTON LOCK Decreases Increases

LANGUAGE CHOICE. The language set up is ITALIAN; the languages that can be selected are: ENGLISH - FRENCH - GERMAN
- SPANISH - PORTUGUESE.

LANGUAGE ENGLISH


Press and wait for
OK to be written.
Press to select the language.

TACHOMETER ADJUSTMENT WITH CHARGING ALTERNATOR FREQUENCY W.


NECESSARY PROGRAMMING
When the white/red wire is connected.
_ _ _ _ RPM Press to
display.
3000 RPM 3000 RPM

Press and wait for
OK to be written.
RPM/W CALIBRATION PRESS START
Start the primed motor pump ADJUSTMENT
OK
with delivery IN PROGRESS
To stop exit the
closed
Decreases Increases programming mode and
with button . press stop
TACHOMETER ADJUSTMENTS Set the engine revolutions read
Bring the engine to idle at constant known on the portable tachometer.
speed for example via a portable tachometer.
CLOCK allows up to 10 STARTS/STOPS to be programmed over a period of 24 hours. Carry out setting operations with the ____
engine stopped. The control unit accepts only complete programming settings: START 1 STOP 1
START 2 STOP 2 and so on Setting
If a start is programmed, but a stop is not programmed, set to zero.
ERROR is written on the display. While running with the engine started by clock, indicator stays on.
During stopping by clock, indicator comes on and stays on until the next start.

00:00 Press to
select 09:15 09:15 Press and wait for
START 1
START 1 2 :START 1 OK OK to be written.
- Set hours and minutes
-
- Decreases Increases
10

10:22 10:22 Press and wait for OK to be written.


00:00 After the first programming setting has

STOP 1 Set hours and minutes OKbeen finished the other 9 programming
settings can be repeated,

by pressing .
Decreases Increases

BUTTON LOCK. With the push-button panel locked, buttons remain active.

LOCKED Factory setting


LOCKED BUTTON Press to RELEASED RELEASED
display.
Press and wait for
OK to be written.
Press to choice

18 ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130


DIMENSIONS

Connectors output
see page 10-11

PANEL
HOLE

TECHNICAL DATA
Battery power supply 12 Vdc 24 Vdc
Supply voltage 8 32V
Consumption in standby 3.5mA at 12V
2.5mA at 24V
Consumption with engine stationary 250mA at 12V
150mA at 24V
Max. Consumption 850mA at 12V
550mA at 24V
Max. load of the output:
(stopping) yellow 3A
(starting motor) black 40A
(general alarm) red/green 3A
(auxiliary) brown 3A
priming pump yellow/blue 3A
pump clutch white/yellow 3A
Temperature range -10 +60 C
Hour-meter 4 digits
Engine oil pressure gauge 0 21 bar
Pump water pressure transmitter:
allowed max. pressure 21 bar
Engine water and oil thermometers +20 +145C
Tachometer 4000 rpm
Timer 1 24 h
Serial communication parameters 9600 baud, 8 bit data,1 bit stop, even parity
Rechargeable batteries 2x1,2V type AAA
Installation conditions for external use
Degree of protection: box/rear/connector IP54/IP23/IP20
Control unit weight 2,2 kg
Weight with control unit mounted on the support 4,6 kg

ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130 19


ORDERING DATA ACCESSORIES SUPPLIED
- PRE-WIRED CONNECTOR CODE 70804397
Type Code
- PUMP WATER PRESSURE
CIM-130 00211091
TRANSMITTER TYPE TPA-200
CIM-130FPT 12V 00211094
NIPPLE F1/4 GAS -M3/8GAS CODE 40500251
CIM-130FPT 24V 00211095
- NUTS KIT CODE 40179906
CIM-130JCB 00211116

ACCESSORIES ON REQUEST

support on request
Type Code

- Support CIM 40493383


- Speed variator VAR-202 12V 00571549

- Flow switch FAP-200 00500312

BASE FITTING

CONFORMITY DECLARATION

The company Elcos s.r.l. assumes full responsibility for declaring that the control unit:

type CIM-130
CIM-130FPT
CIM-130JCB
installed and used in the ways and for the purposes described in the user instruction manual
complies with the essential requirements and other relevant provisions laid down by the following
directives:

- 2004/108/CE related to the electromagnetic compatibility and that repeals the


directive 89/336/CEE,

- 2011/65/UE on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment,because it is built and functions in accordance with the
harmonized Standards:
EN61326-1, EN61326/A1, EN61000-4-2, EN61000-4-4, EN61000-4-6, EN60529.

20 ELCOS SRL - Parma - GB - CIM-130