You are on page 1of 2

KO FINANSIRA PORODICE HAKIH OPTUENIKA

Autor(i):R.ENGIM.BJELAJAC

Cijeli lanak DOWNLOADPRINTEMAIL

Dok bonjaki lan Predsjednitva BiH Sulejman Tihi najavljuje da e Vlada FBiH uskoro usvojiti
akt o pomoi hakim optuenicima koji se dobrovoljno predaju i njihovim porodicama,
glasnogovornik Ureda Hakog tribunala u Sarajevu Refik Hodi ocjenjuje da u pokazivanju brige za
optuenike svi zaboravljaju na rtve. "Iza svakog hakog optuenika stoje rtve, pojedinci sa imenom i
prezimenom i njihove sudbine i ratna stradanja", kae Hodi napominjui da iznosi privatno
miljenje. Za zakon o kojem je Tihi govorio malo ko zna. BRIGA FBiH: To jeste inicijativa i na njoj
se tek radi, kae federalni premijer Ahmet Hadipai odbijajui da precizira koje ministarstvo se bavi
ovim problemom. U Ministarstvu pravde FBiH ne znaju nita o tome, a ni u Ministarstvu za boraka
pitanja za koje su svi iz Vlade FBiH bili ubijeeni da je jedina prava adresa za izradu ovakvog zakona.
U nedostatku zakona o hakim pritvorenicima, odnosno samo o njihovim porodicama brinu udruge i
udruenja. "O hakim pritvorenicima iz reda hrvatskog naroda brine Udruga BONUS. Oni se
finansiraju iz dobrovoljnih priloga pojedinaca i putem dobrovoljnih akcija poput prodaje poklonjenih
slika ili dobrotvornih veera", kae predsjednik Upravnog odbora Udruge Vlatko Matoevi. "Nama
ne pomae vlast i nemamo mnogo novaca, pa smo se stoga skoncentrisali na stipendiranje djece est
ljudi koji su trenutno u Hagu. Oni imaju 14 djece i mi brinemo za njihovo kolovanje", dodaje
Matoevi. U radu ove udruge uestvuju do sada osloboeni haki osumnjienici iz reda hrvatskog
naroda u BiH i porodice onih koji su jo u Hagu. Matoevi tvrdi da ne moe kazati koliko novca ova
udruga prikupi godinje. "To je teko procijeniti. Sve zavisi od akcija koje vodimo", kae on.
Istovremeno, iz opozicije tvrde da se ova udruga finansira iz fondova javnih preduzea koja kontrolie
HDZ i privatnih preduzea koja su vlasnitvo ljudi iz HDZ-a. "Nije to nikakav dogovor ili dobrovoljno
davanje, to je ista iznuda, ali to je cijena da pojedinci zadre svoje funkcije", kau u opoziciji. Slinu
udrugu imaju i Bonjaci. Udruenje za zatitu tekovina borbe za BiH je osnovalo Fondaciju za brigu o
hakim pritvorenicima i njihovim porodicama. Predsjednik Udruenja Rasim Deli podsjea da je
predsjednik Fondacije Demo Merdan, da je Fondacija u poetku svog rada, ali da je odziv za davanje
priloga nikakav. "Fondacija bi materijalno pomagala iskljuivo porodice hakih pritvorenika, ali nema
para", kae Deli i dodaje da je cilj brinuti o porodicama svih oficira iz reda bonjakog naroda bez
obzira na politiku opciju kojoj pripadaju. Takvih oficira u Hagu trenutno ima est, jedan koji eka da
ga pozovu na suenje i jedan koji je u meuvremenu preminuo. Ideja je, kako kau nai sagovornici,
da se ova fondacija finansira iskljuivo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, preduzea ili dijaspore.
PRANJE NOVCA: Opozicija, ipak, tvrdi da se u ovim organizacijama radi vie o pranju novca nego o
stvarnoj pomo i zatvorenicima ili njihovim porodicama. Istovremeno istiu zadovoljstvo da se sve
finansijske transakcije Vlade FBiH odvijaju preko trezora te je tako mnogo tee skretati novac na
razne podraune ili paralelne tokove. Inae, odbranu hakih optuenika finansira sam Tribunal koji
godinje izdvaja milione eura za odbranu optuenih. "S ciljem da svaki optuenik dobije jednak
tretman pred sudom, Tribunal izdvaja velika sredstva za odbranu onih koji sami nemaju novca da plate
advokate. Optuenici sami mogu birati advokate iz cijelog svijeta i jedini uslov je da ti advokati
zadovoljavaju standarde na kojima Tribunal insistira, ali to je nedavnim uspostavljanjem Advokatske
komore pri Tribunalu znaajno pojednostavljeno", objanjava Refik Hodi, dodajui da je dovoljno
da advokat postane lan ove komore koja mu, nakon provjere, izdaje certifikat s kojim se onda
prijavljuje Tribunalu. Svi optueni sa prostora bive Jugoslavije do sada su dobili odbranu od
Tribunala osim Vojislava eelja i Slobodana Miloevia koji se brane sami i Tihomira Blakia, Daria
Kordia i Furundije iju je odbranu plaala Vlada Republike Hrvatske. "Sekretarijat Tribunala je prije
godinu dana formirao i specijalni tim za istraivanje materijalnog stanja optuenika, jer je smijeno da
Tribunal plaa odbranu nekome ko to moe sam platiti, pogotovo zbog toga to ima sluajeva u kojima
optuenici dijele zaradu sa svojim advokatima, poput sluaje Zorana igia", podsjea Hodi.
BRIGA RS:
Fondacija "Pomo", koja djeluje pri Borakoj organizaciji Republike Srpske, godinje izdvaja
oko 100.000 KM za potrebe pomoi porodicama hakih pritvorenika iz RS, kae rukovodilac
Fondacije Milorad Kalamanda. Prema njegovim rijeima, pomo je do sada dobilo ukupno 44 lica.
On objanjava da je na pomoi Fondacije ostalo svega 14 lica, jer je Vlada RS poetkom jula ove
godine donijela odluku da pomae porodice hakih pritvorenika koji su se dobrovoljno predali
Hakom sudu. Dejan Mileti, ef banjoluke kancelarije Sekretarijata, kae da je Vlada RS formirala
Odbor za koordinaciju sa Tuilatvom, koji je zaduen za ovakve aktivnosti. Kalamanda objanjava da
Fondacija pomae porodice hakih pritvorenika sa socijalnim potrebama, dodjeljujui 300 KM u tri
mjeseca. Uz to, fondacija obezbjeuje svakoj porodici jedan odlazak u Hag godinje, plaanjem
avionske karte u vrijednosti od oko 700 KM. Jo jedna od aktivnosti "Pomoi" je, kako kae,
stipendiranje djece pritvorenika na srednjim kolama i fakultetima, bez obzira da li su se oni
dobrovoljno predali ili su uhap eni. "Sada imamo sedam studenata i sedam srednjokolaca. Sa
kolovanja e otpasti djeca hakih pritvorenika koji prihvate krivicu i svjedoenje u procesima protiv
drugih pritvorenika", kae rukovodilac "Pomoi". On pojanjava da se Fondacija "finansira iz
sredstava Borake organizacije RS i od donatora . privatnih preduzea i iz dijaspore". Kalamanda kae
da najvie pomoi stie iz SAD-a i Kanade. Istie da "Fondacija ne pomae niti ima veze s licima za
kojima Tuilatvo traga".
POMO ZA 12 PORODICA: Upravni odbor Fondacije je krajem oktobra ove godine odobrio
novanu pomo za mjesec oktobar-decembar 2003. godine u iznosu po 300 KM porodicama dvanaest
lica dravljana RS pritvorenih i osumnjienih za ratne zloine na prostoru bive BiH pred Krivinim
tribunalom u Hagu. Pomo su tako dobile porodice Vidoja Blagojevia, Mlae Radia, Milorada
Krnojelca, Miroslava Kvoke, Dragoljuba Prcaa, Radislava Krstia, Dragana Jokia,
Radoslava Branina, Stanislava Galia, Mitra Vasiljevia, Milomira Stakia i Radovana
Stankovia. Porodicama Janka Janjia, Dragana Gakovia, Milana Kovaevia i Sime Drljae,
koji su poginuli prilikom hapenja ili umrli u pritvoru, odobrena je jednokratna novana pomo za
2003. godinu u iznosu po 300 KM. Na internet stranici Fondacije "Pomo" stoji da se "zbog statusa
porodice i nedostatka sredstava novana pomo za oktobar-decembar 2003. godine nee isplatiti
licima koja su pravosnano osuena i nalaze se na izdravanju kazne", a to su Biljana Plavi,
Radomir Kova, Goran Jelisi, Zoran Vukovi, Duko Tadi, Stevan Todorovi i Dragomir
Kunarac. Pomo nee biti dodijeljena ni za porodice 18 lica koja su materijalno situirana, priznala
krivicu ili se dobrovoljno predala sudu, a meu kojima su Momilo Krajinik (porodica materijalno
situirana), Mejaki eljko (predao se dobrovoljno sudu), Simo Zari (porodica materijalno
situirana i dobrovoljno se predao sudu). Pomo se ne dodjeljuje porodicama lica koja su izdrala
kaznu, umrla ili putena iz pritvora, kao to su Momir Tali (umro), Duko Sikirica (izdrao
kaznu), Milojica Kos (izdr ao kaznu), Damir Doen (izdrao kaznu) i Nenad Banovi (puten iz
pritvora). Fondacija, takoe, ne pomae porodicama lica koja su procesuirana pred sudovima u BiH.
Pomo e se doznaiti na tekui raun lica kome je pomo odobrena ili lana ue porodice po datom
ovlatenju, stoji u odluci. Na pitanje da li u RS postoje sline nevladine organizacije koje pomau
porodice hakih pritvorenika iz RS, Milorad Kalamanda kae: "uo sam za neke organizacije kao to
su Vidovdan iz Prijedora, a pomagale su i organizacije Bour i Kolo srpskih sestara".
"Meutim, mi ne saraujemo s poluprivatnim agencijama", kategorian je rukovodilac "Pomoi".