You are on page 1of 1

Republic of the Philippines )

Municipality of Talibon )S.S.


Province of Bohol )
x------------------------------------/

GIPANUMPAANG PAGSAYSAY

Ako, si CRISANTO C. CAJES, Pilipino, hingkod ang pangedaron,


minyo, ug nanimuyo sa Lungsod sa Talibon, Bohol, human manumpa ubos
sa balaod, dinhi maga-ingon, nga:

1. Ako empleyado sa Talibon Ice Plant and Cold Storage, Inc. (kanhi
Balintawak Ice Plant);

2. Ako boluntaryong misumiter sa akong pag-luwat sa akong trabaho


(resignation) sa maong kompanya;

3. Ako magpamatuod nga nadawat nako ang kinatibuk-ang kantidad sa


akong sweldo ug ubang benepisyo nga gitakda sa balaod;

4. Ako wala nay madawat pa nga kantidad, gibungat o gipangayo, o


bisan unsang demanda batok sa kompanya; dugang pa, ang
kompanya wala nay kakuwang o utang pinansyal kanako;

5. Akong gihimo kining akong Gipanumpaang Pagsaysay sa akong


kaugalingong kabubot-on ug walay nagpugos kanako.

Aron pagmatuod nga ako nakasabot sa akong gipangsaysay, ako


kining gipirmahan niining ika-____ sa Hunyo 2016, sa Lungsod sa Talibon,
Bohol, Philippines.

CRISANTO C. CAJES
(Affiant)

MIPIRMA UG NANUMPA sa akong atubangan niining ika-____ sa


Hunyo 2016, dinhi sa Talibon, Bohol ug iyang gipakita kanako ang iyang
_____________________ (ID), nga gi-isyu sa _______________________
ug balido hangtud _____________________.

Doc. No.: _______;


Page No. _______;
Book No. _______;
Series of 2016.