You are on page 1of 22

Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers

Dansk standard DS/EN 10204


3. udgave
2004-11-24

Metalliske produkter Typer af


inspektionsdokumenter
Metallic products Types of inspection
documents
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers

DS/EN 10204
Kbenhavn
DS projekt: 44315
ICS: 77.140.01 77.150.01

Deskriptorer:

metalliske produkter,jern- og stlprodukter,stl,dokumentation,inspektion,kvalitetscertifikater

Frste del af denne publikations betegnelse er:


DS/EN, hvilket betyder, at det er en europisk standard, der har status som dansk standard.

Denne publikations overensstemmelse er:

IDT med: EN 10204:2004. DS-publikationen er p dansk og engelsk.


Denne publikation erstatter: DS/EN 10204:1993 og DS/EN 10204/A1:1996.

I tilflde af tvivl om den danske oversttelses korrekthed henvises til den engelske version.

DS-publikationstyper
DANSK STANDARD udgiver forskellige publikationstyper.
Typen p denne publikation fremgr af forsiden.

Der kan vre tale om:


Dansk standard
standard, der er udarbejdet p nationalt niveau, eller som er baseret p et andet lands nationale standard eller
standard, der er udarbejdet p internationalt og/eller europisk niveau, og som har fet status som dansk standard
DS-information
publikation, der er udarbejdet p nationalt niveau, og som ikke har opnet status som standard, eller
publikation, der er udarbejdet p internationalt og/eller europisk niveau, og som ikke har fet status som standard, fx en
teknisk rapport, eller
europisk prstandard
DS-hndbog
samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale
DS-hfte
publikation med informativt materiale

Til disse publikationstyper kan endvidere udgives


tillg og rettelsesblade

DS-publikationsform
Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis
fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed)
godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag)
elektronisk (publikationen leveres p et elektronisk medie)
DS-betegnelse
Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere prfikser og et nr. fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr.
er angivet at A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indfrt i
hovedstandarden.
DS-betegnelse angives p forsiden.

Overensstemmelse med anden publikation:


Overensstemmelse kan enten vre IDT, EQV, NEQ eller MOD
IDT: Nr publikationen er identisk med en given publikation.
EQV: Nr publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men
prsentationen er ndret.
NEQ: Nr publikationen teknisk eller prsentationsmssigt ikke er i overensstemmelse med en
given standard, men udarbejdet p baggrund af denne.
MOD: Nr publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers

EUROPEAN STANDARD EN 10204


NORME EUROPENNE
EUROPISCHE NORM October 2004

ICS 01.110; 77.080.01; 77.120.01 Supersedes EN 10204:1991

English version

Metallic products - Types of inspection documents

Produits mtalliques - Types de documents de contrle Metallische Erzeugnisse - Arten von Prfbescheinigungen

This European Standard was approved by CEN on 8 August 2004.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European
Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national
standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official
versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France,
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia,
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION


COMIT EUROPEN DE NORMALISATION
EUROPISCHES KOMITEE FR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

2004 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN 10204:2004: E
worldwide for CEN national Members.
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
EN 10204:2004 (E)

Contents

page
Foreword......................................................................................................................................................................3
1 Scope ..............................................................................................................................................................4
2 Terms and definitions ...................................................................................................................................4
3 Inspection documents based on non-specific inspection ........................................................................4
4 Inspection documents based on specific inspection ................................................................................5
5 Validation and transmission of inspection documents .............................................................................5
6 Transmission of inspection documents by an intermediary ....................................................................6
Annex A (informative) Summary of inspection documents .................................................................................7
Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the Essential
Requirements of EU Directive 97/23/EC ......................................................................................................8
Bibliography ..............................................................................................................................................................10

2
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
DS/EN 10204:2004

Indhold
Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1 Emne og anvendelsesomrde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Termer og definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3 Inspektionsdokumenter udfrdiget p grundlag af ikke-specifik inspektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4 Inspektionsdokumenter udfrdiget p grundlag af specifik inspektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

5 Validering og fremsendelse af inspektionsdokumenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

6 Inspektionsdokumenter fremsendt af en mellemmand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Anneks A (informativt) Oversigt over inspektionsdokumenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Anneks ZA (informativt) Sammenhng mellem denne europiske standard og


de vsentlige krav i EU-direktiv 97/23/EF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Bibliografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 (da)
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
EN 10204:2004 (E)

Foreword
This document (EN 10204:2004) has been prepared by Technical Committee ECISS/TC 9 Technical conditions of
delivery and quality control, the secretariat of which is held by IBN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or
by endorsement, at the latest by April 2005, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by
April 2005.

This document supersedes EN 10204:1991.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European
Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directives 97/23/EC.

For relationship with EU Directive 97/23/EC, see informative Annex ZA, which is an integral part of this document.

The main changes are:

new definitions: manufacturer , intermediary, product specification;

reduction of the number of inspection documents:

type 2.3 of the previous edition has been deleted;

type 3.1 replaces type 3.1.B of the previous edition;

type 3.2 replaces types 3.1.A, 3.1. C and the inspection report 3.2 of the previous edition.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following
countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

3
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
DS/EN 10204:2004

Forord
Dette dokument (EN 10204:2004) er udarbejdet af teknisk komit ECISS/TC 9, Technical conditions of delivery and
quality control, hvis sekretariat varetages af IBN.

Denne europiske standard skal inden april 2005 have status som national standard, enten ved at der udgives en
identisk tekst, eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal vre trukket tilbage senest
april 2005.

Dette dokument erstatter EN 10204:1991.

Denne europiske standard er udarbejdet af CEN i henhold til mandat fra Europa-Kommissionen og EFTA, og den
underbygger vsentlige krav i EU-direktiv 97/23/EF.

Sammenhngen med EU-direktiv 97/23/EF er angivet i anneks ZA, der er en integreret del af denne standard.

De vsentligste ndringer er flgende:


Nye definitioner: "producent", "mellemmand", "produktspecifikation".
Antallet af inspektionsdokumenter er reduceret:
Type 2.3 i den tidligere udgave er slettet.
Type 3.1 erstatter type 3.1B i den tidligere udgave.
Type 3.2 erstatter type 3.1A, 3.1.C og inspektionsrapport 3.2 i den tidligere udgave.

I henhold til CEN/CENELECs interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i flgende lande forplig-
tet til at implementere denne europiske standard: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grken-
land, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovaki-
et, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og strig.

3 (da)
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
EN 10204:2004 (E)

1 Scope
1.1 This document specifies the different types of inspection documents supplied to the purchaser, in
accordance with the requirements of the order, for the delivery of all metallic products e.g. plates, sheets, bars,
forgings, castings, whatever their method of production.

1.2 This document may also apply to non-metallic products.

1.3 This document is used in conjunction with the product specifications which specify the technical delivery
conditions of the products.

NOTE 1 The list of information that may be included in the inspection documents can be found in appropriate documents, e.g.
EN 10168 for steel.

NOTE 2 Annex A gives a summary of the different inspection documents.

2 Terms and definitions


For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

2.1
non-specific inspection
inspection carried out by the manufacturer in accordance with his own procedures to assess whether products
defined by the same product specification and made by the same manufacturing process, are in compliance with
the requirements of the order or not.

The products inspected are not necessarily the products actually supplied

2.2
specific inspection
inspection carried out, before delivery, according to the product specification, on the products to be supplied or on
test units of which the products supplied are part, in order to verify that these products are in compliance with the
requirements of the order

2.3
manufacturer
organization that manufactures the respective products according to the requirements of the order and to the
properties specified in the referenced product specification

2.4
intermediary
organization which is supplied with products by the manufacturers and which then in turn supplies them without
further processing or after processing without changing the properties specified in the purchase order and
referenced product specification

2.5
product specification
complete detailed technical requirements relevant for the order, stated in written form e.g. referenced regulations,
standards and other specifications

3 Inspection documents based on non-specific inspection

3.1 Declaration of compliance with the order type 2.1

Document in which the manufacturer declares that the products supplied are in compliance with the requirements
of the order, without inclusion of test results.

4
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
DS/EN 10204:2004

1 Emne og anvendelsesomrde
1.1 Dette dokument specificerer de forskellige typer af inspektionsdokumenter, der leveres til kberen i hen-
hold til kbsaftalen ved levering af metalliske produkter, som fx plader, tyndplader, stnger, smedegods og stbe-
gods, uanset fremstillingsmetode.

1.2 Dette dokument kan ogs anvendes til ikke-metalliske produkter.

1.3 Dette dokument anvendes sammen med de produktspecifikationer, der specificerer produkternes tekni-
ske leveringsbetingelser.

NOTE 1 Listen over informationer, der kan indg i inspektionsdokumenterne, kan findes i relevante dokumenter, fx EN 10168
for stl.
NOTE 2 Anneks A indeholder en oversigt over de forskellige inspektionsdokumenter.

2 Termer og definitioner
I dette dokument glder nedenstende termer og definitioner.

2.1
ikke-specifik inspektion
Inspektion udfrt af producenten i henhold til egne procedurer for at afgre, hvorvidt produkter defineret ved sam-
me produktspecifikation og fremstillet ved samme fremstillingsproces opfylder kravene i kbsaftalen.

De inspicerede produkter er ikke ndvendigvis de produkter, der bliver leveret.

2.2
specifik inspektion
Inspektion udfrt inden levering i henhold til produktspecifikationen af de produkter, der skal leveres, eller af prv-
ningsenheder, som de leverede produkter er en del af, for at verificere, at disse produkter opfylder kravene i kbsaf-
talen.

2.3
producent
Virksomhed, der fremstiller de respektive produkter i henhold til kravene i kbsaftalen og i henhold til de egenskaber,
der er anfrt i de nvnte produktspecifikationer.

2.4
mellemmand
Virksomhed, der har fet produkter leveret af producenterne, og som derefter videreleverer produkterne uden yder-
ligere bearbejdning eller efterbearbejdning og uden at ndre de egenskaber, der er specificeret i kbsaftalen og i de
nvnte produktspecifikationer.

2.5
produktspecifikation
Fuldstndige detaljerede tekniske krav, der er relevante for kbsaftalen, i skriftlig form, fx forskrifter, standarder og
andre specifikationer, der er henvist til.

3 Inspektionsdokumenter udfrdiget p grundlag af ikke-specifik inspektion


3.1 Vrkserklring "type 2.1"
Dokument, hvori producenten erklrer, at de leverede produkter er i overensstemmelse med kravene i kbsaftalen,
uden at anfre prvningsresultater.

4 (da)
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
EN 10204:2004 (E)

3.2 Test report type 2.2

Document in which the manufacturer declares that the products supplied are in compliance with the requirements
of the order and in which he supplies test results based on non-specific inspection.

4 Inspection documents based on specific inspection

4.1 Inspection certificate 3.1 type 3.1

Document issued by the manufacturer in which he declares that the products supplied are in compliance with the
requirements of the order and in which he supplies test results.

The test unit and the tests to be carried out are defined by the product specification, the official regulation and
corresponding rules and/or the order.

The document is validated by the manufacturers authorized inspection representative, independent of the
manufacturing department.

It shall be permissible for the manufacturer to transfer on to the inspection certificate 3.1 relevant test results
obtained by specific inspection on primary or incoming products he uses, provided that the manufacturer operates
traceability procedures and can provide the corresponding inspection documents required.

4.2 Inspection certificate 3.2 type 3.2

Document prepared by both the manufacturers authorized inspection representative, independent of the
manufacturing department and either the purchasers authorized inspection representative or the inspector
designated by the official regulations and in which they declare that the products supplied are in compliance with
the requirements of the order and in which test results are supplied.

It shall be permissible for the manufacturer to transfer on to the inspection certificate 3.2 relevant test results
obtained by specific inspection on primary or incoming products he uses, provided that the manufacturer operates
traceability procedures and can provide the corresponding inspection documents required.

5 Validation and transmission of inspection documents


The inspection document shall be validated by the responsible person(s) (name and position).

The retention and transmission of documents shall be either in electronic data or paper form.

5
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
DS/EN 10204:2004

3.2 Vrksattest "type 2.2"


Dokument, hvori producenten erklrer, at de leverede produkter er i overensstemmelse med kravene i kbsaftalen,
og som indeholder prvningsresultater baseret p ikke-specifik inspektion.

4 Inspektionsdokumenter udfrdiget p grundlag af specifik inspektion


4.1 Inspektionscertifikat 3.1 "type 3.1"
Dokument udstedt af producenten, hvori denne erklrer, at de leverede produkter er i overensstemmelse med
kbsaftalen, og hvori prvningsresultaterne er anfrt.

Prvningsenheden og de prvninger, der skal udfres, er definerede i produktspecifikationen, myndighedsregler og


tilsvarende regler og/eller i kbsaftalen.

Dokumentet valideres af producentens autoriserede inspektionsreprsentant uafhngigt af produktionsafdelin-


gen.

Det skal vre tilladt for producenten at overfre relevante prvningsresultater opnet ved specifik inspektion af pri-
mre eller indkommende produkter, som han anvender, til inspektionscertifikat 3.1, forudsat at han benytter spor-
barhedsprocedurer og kan tilvejebringe de tilsvarende krvede inspektionsdokumenter.

4.2 Inspektionscertifikat 3.2 "type 3.2"


Dokument, der er udfrdiget af producentens autoriserede inspektionsreprsentant uafhngigt af produktionsaf-
delingen og enten af kberens autoriserede inspektionsreprsentant eller inspektren udpeget i henhold til myn-
dighedsregler, hvori det erklres, at de leverede produkter er i overensstemmelse med kravene i kbsaftalen, og
hvori prvningsresultaterne er anfrt.

Det skal vre tilladt for producenten at overfre relevante prvningsresultater opnet ved specifik inspektion af pri-
mre eller indkommende produkter, som han anvender, til inspektionscertifikat 3.2, forudsat at han benytter spor-
barhedsprocedurer og kan tilvejebringe de tilsvarende krvede inspektionsdokumenter.

5 Validering og fremsendelse af inspektionsdokumenter


Inspektionsdokumentet skal valideres af den ansvarlige person eller de ansvarlige personer (navn og stilling).

Dokumenter skal opbevares og fremsendes enten elektronisk eller i papirform.

5 (da)
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
EN 10204:2004 (E)

6 Transmission of inspection documents by an intermediary


An intermediary shall only pass on either an original or a copy of the inspection documents provided by the
manufacturer without any alteration. This documentation shall be accompanied by suitable means of identification
of the product, in order to ensure the traceability between the product and the documentation.

Copying of the original document is permitted, provided that:

traceability procedures are operated;

the original document is available on request.

When producing copies it is permissible to replace the information on the original delivered quantity by the actual
delivered partial quantity.

6
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
DS/EN 10204:2004

6 Inspektionsdokument fremsendt af en mellemmand


En mellemmand m kun videregive enten en original eller en kopi af inspektionsdokumentet, som producenten har
leveret, uden ndringer. Denne dokumentation skal ledsages af en passende identifikation af produktet for at sikre
sporbarhed mellem produktet og dokumentationen.

Kopiering af originaldokumentet er tilladt, forudsat at:


der anvendes sporbarhedsprocedurer
det originale producentdokument er tilgngeligt p forlangende.

Nr der fremstilles kopier, er det tilladt at erstatte oplysningerne om den oprindeligt leverede mngde med den fak-
tisk leverede delmngde.

6 (da)
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
EN 10204:2004 (E)

Annex A
(informative)

Summary of inspection documents

A summary of the inspection documents is given in Table A.1.

Table A.1 Summary of inspection documents

EN 10204 Designation of the document type Document Document


Reference English version German version French version content validated by
Type 2.1 Declaration of Werksbeschei- Attestation de Statement of The
compliance with nigung conformit la compliance with manufacturer
the order commande the order
Type 2.2 Test report Werkszeugnis Relev de Statement of The
contrle compliance with manufacturer
the order, with
indication of
results of non-
specific
inspection
Type 3.1 Inspection Abnahmeprf- Certificat de Statement of The
certificate 3.1 zeugnis 3.1 rception 3.1 compliance with manufacturers
the order, with authorized
indication of inspection
results of representative
specific independent of
inspection the
manufacturing
department
Type 3.2 Inspection Abnahmeprf- Certificat de Statement of The
certificate 3.2 zeugnis 3.2 rception 3.2 compliance with manufacturers
the order, with authorized
indication of inspection
results of representative
specific independent of
inspection the
manufacturing
department
and either the
purchasers
authorized
inspection
representative
or the
inspector
designated by
the official
regulations

7
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
DS/EN 10204:2004

Anneks A
(informativt)

Oversigt over inspektionsdokumenter

I tabel A.1 gives en oversigt over inspektionsdokumenterne.

Tabel A.1 Oversigt over inspektionsdokumenter

EN 10204 Betegnelse af Dokumentindhold Dokument valideret af


Reference dokumenttype
Type 2.1 Vrkserklring Erklring om overensstemmelse Producenten
med kbsaftalen
Type 2.2 Vrksattest Erklring om overensstemmelse Producenten
med kbsaftalen med angivelse af
resultater opnet ved ikke-specifik
inspektion
Type 3.1 Inspektions- Erklring om overensstemmelse Producentens autoriserede
certifikat 3.1 med kbsaftalen med angivelse af inspektionsreprsentant
resultater opnet ved specifik uafhngigt af
inspektion produktionsafdelingen
Type 3.2 Inspektions- Erklring om overensstemmelse Producentens autoriserede
certifikat 3.2 med kbsaftalen med angivelse af inspektionsreprsentant
resultater opnet ved specifik uafhngigt af
inspektion produktionsafdelingen og enten
kbers autoriserede
inspektionsreprsentant eller
inspektren udpeget i henhold til
officielle forskrifter

7 (da)
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
EN 10204:2004 (E)

Annex ZA
(informative)

Relationship between this European Standard and the Essential


Requirements of EU Directive 97/23/EC

This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission to
provide a means of conforming to Essential Requirements of the New Approach Directive 97/23/EC of the
European Parliament and the Council of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States
concerning pressure equipment.

Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive and has been
implemented as a national standard in at least one Member State, compliance with the clauses of this standard
given in Table ZA.1 confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformity with the
corresponding Essential Requirements of that Directive and associated EFTA regulations.

Table ZA.1 Correspondence between this European Standard and Directive 97/23/EC

Clauses of Essential Requirements of Qualifying remarks/Notes


this EN Directive 97/23/EC

3 and 4 Annex I section 4.3 The application of the inspection documents for different types
of materials for pressure equipment is given in Figure ZA.1.
NOTE The terms "certificate of specific product control" of Directive
97/23/EC and "inspection document based on specific inspection" of this
standard are equivalent.

WARNING: Other requirements and other EU Directives may be applicable to the product(s) falling within the
scope of this standard.

8
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
DS/EN 10204:2004

Anneks ZA
(informativt)

Sammenhng mellem denne europiske standard og


de vsentlige krav i EU-direktiv 97/23/EF

Denne europiske standard er udarbejdet af CEN i henhold til mandat fra Europa-Kommissionen og EFTA for at til-
vejebringe en metode til at opfylde de vsentlige krav i Europa-Parlamentets og Rdets direktiv 97/23/EF af 29. maj
1997 om indbyrdes tilnrmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbrende udstyr, der hrer under den nye
metode.

Nr denne standard er omtalt i De Europiske Fllesskabers Tidende under dette direktiv og er blevet implemente-
ret som national standard i mindst n medlemsstat, giver overensstemmelse med punkterne i denne standard an-
frt i tabel ZA.1 en formodning om, at de tilsvarende vsentlige krav i det pgldende direktiv og tilhrende EFTA-
regulativer er opfyldt inden for denne standards anvendelsesomrde.

Tabel ZA.1 Sammenhng mellem denne europiske standard og direktiv 97/23/EF

Punkter i Vsentlige krav i Modificerende bemrkninger/noter


denne EN direktiv 97/23/EF
3 og 4 Bilag I, 4.3 Anvendelsen af inspektionsdokumenter for forskellige
typer af materialer til trykbrende udstyr er vist i figur ZA.1.
NOTE Termerne "attest, der omfatter srskilt produktkontrol" i
direktiv 97/23/EF og "inspektionsdokument udfrdiget p
grundlag af specifik inspektion" i denne standard er kvivalente.

ADVARSEL Andre krav og andre EU-direktiver kan glde for de produkter, der er omfattet af denne standards an-
vendelsesomrde.

8 (da)
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
EN 10204:2004 (E)

a Non-specific inspection may be replaced by specific inspection if specified in the material standard or the order.
b Quality management system of the material manufacturer certified by a competent body established within the Community
and having undergone a specific assessment for materials.

Figure ZA.1 Conformity with Annex I section 4.3 of Directive 97/23/EC

9
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
DS/EN 10204:2004

Type af dokumentation for materialer til trykbrende udstyr

Trykbrende hovedbestand-
dele i kategori I-udstyr, andre
trykbrende dele end tryk-
Trykbrende hovedbestanddele
brende hovedbestanddele Andre dele
i kategori II-, III- og IV-udstyr i kategori I- til IV-udstyr, fast-
grelser til dele i kategori II-,
III- og IV-udstyr

Specifik inspektion Ikke-specifik inspektiona) Ikke-specifik inspektiona)

Passendeb)
kvalitetsstyrings-
system

Inspektionsdokument Inspektionsdokument Inspektionsdokument Inspektionsdokument


type 3.1 type 3.2 type 2.2 type 2.1

a) Ikke-specifik inspektion kan erstattes af specifik inspektion, hvis dette er specificeret i materialestandarden eller i kbsaftalen.
b) Materialeproducentens kvalitetssikringssystem, der er certificeret af et kompetent organ etableret i fllesskabet, og hvor der
er foretaget specifik vurdering for materialer.

Figur ZA.1 Overensstemmelse med bilag I, 4.3, i direktiv 97/23/EF

9 (da)
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
EN 10204:2004 (E)

Bibliography

[1] EN 10168, Steel products - Inspection documents List of information and description.

10
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers
DS/EN 10204:2004

Bibliografi

[1] EN 10168 Steel products Inspection documents List of information and description.

10 (da)
Licens kbt af: Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 Randers