Вы находитесь на странице: 1из 7

RANCANGAN TAHUNAN UNIT PENGAKAP KANAK-KANAK.

TAHUN : 4

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN /


ALATAN
1 PENDAFTARAN 1. Mendaftarkan ahli baru
2. Mengutip yuran pendaftaran
3. Pembahagian kepada sekawan
4. Istiadat Laung Agung 1. Latihan Istiadat Laung Agung PKK belum boleh
menyertai istiadat
sebenar.

2 LENCANA KEAHLIAN 1. Latihan Istiadat Laung Agung Latihan bersama


2. Permainan sekawan
1. Persetiaan Pengakap 3. Penerangan dan mengumpul maklumat Carta Persetiaan
(Menyalin nota) berkaitan dengan Pengakap
Persetiaan Pengakap Buku Log
2. Prinsip Rukunegara 4. Penerangan dan mengumpul maklumat Carta Rukunegara
berkaitan dengan Prinsip Rukunegara.
5. Nyanyian pengakap.
6. Penutup

3 LENCANA KEAHLIAN 1. Latihan Istiadat Laung Agung


2. Permainan
1. Undang-undang Pengakap 3. Penerangan dan mengumpul maklumat Buku Log
mengenai undang-undang pengakap Carta Undang-Undang
4. Nyanyian Undang-undang Pengakap Pengakap
5. Ujian Persetiaan Pengakap dan
Rukunegara
6. Penutup

4 LENCANA KEAHLIAN 1. Latihan Istiadat Laung Agung


2. Permainan
1. Kemahiran Tabik dan Hormat 3. Penerangan dan mengumpul maklumat Buku log
Pengakap, Isyarat Hormat dan tunjuk cara bagaimana tabik hormat Carta

1
Pengakap, Cogankata Pengakap yang betul. Menyebut Cogan kata Pengakap Potongan gambar
“ Buat Habis Baik “ Kanak-Kanak “Buat Habis Baik” Lisan dan bertulis
4. Ujian Undang-undang Pengakap .
5. Nyanyian
6. Penutup

5 LENCANA KEAHLIAN 1. Latihan Istiadat Laung Agung


2. Permainan
1. Sejarah permulaan pergerakan 3. Penerangan dan mengumpul maklumat Buku log
pengakap mengenai sejarah permulaan Pengakap.
4. Nyanyian
5. Ujian Tabik dan Hormat Pengakap,
Isyarat Hormat Pengakap dan cogankata
Pengakap
6. Penutup

6 LENCANA KEAHLIAN 1. Latihan Istiadat Laung Agung


2. Permainan
1. Cerita Hutan 3. Guru bercerita memperkenalkan watak: Rujuk Buku Cerita
Mowgli, Shere Khan, Baloo, Kaa, Hutan.
Baghera dll.
4. Nyanyian
5. Ujian Lencana Keahlian - Sejarah
Pengakap.
6. Penutup

7 LENCANA KEAHLIAN 1. Istiadat Laung Agung (PKK baru di luar) Mulai tarikh ini PKK
1. Istiadat Melantik 2. Istiadat Melantik dibenarkan bersama
3. Menyampaikan Lencana Keahlian. PKK lain untuk
4. Permainan Istiadat Laung Agung.
5. Nyanyian
6. Penutup

8 LENCANA WAJIB ( PKK pilih Rujuk kepada buku skim Program Ujian khas boleh diadakan oleh pemimpin PKK akan
Salah satu daripada berikut ). Latihan Kanak-Kanak. (Lencana Ahli Penunggang Basikal) atau dianugerahkan
orang yang pakar dalam bidang yang dipilih Lencana jika berjaya
a) Ahli Renang a) Ahli Renang m.s. 23 (Lencana Berenang). melaksanakan ujian.

2
b) Ahli Penunggang Basikal b) Ahli Penunggang Basikal
m.s.24

9. LENCANA KERIS GANGSA A. Kesetiaan 1. Istiadat Laung Agung Rujuk Buku Program
2. Permainan Latihan Pengakap
A. Kesetiaan 1. Lagu Kebangsaan 3. Menyalin senikata lagu Negaraku dan Kanak-Kanak.
B. Kesihatan dan keselamatan “Negaraku” Memahaminya.
C. Kecekapan 2. Lambang sejagat dan 4. Menampal dan mewarnakan lambang Buku log
D. Penyertaan cogankata pengakap. Pengakap.
E. Perkhidmatan 5. Nyanyian / tepukan pengakap
6. Penutup

10. LENCANA KERIS GANGSA C. Kecekapan 1. Istiadat Laung Agung


2. Permainan – Kemahiran bola sepak/bola Rujuk Buku Program
1. Asas perbarisan jaring. Latihan PKK ms 6
2. Permainan pasukan 3. Asas kawat kaki – Senang diri. Sedia,kiri
pusing, kanan pusing, dan lain-lain.
4. Nynyian pengakap

5. Ujian menynayikan lagu “Negaraku”


6. Penutup
11. LENCANA KERIS GANGSA A. Kesetiaan 1. Istiadat Laung Agung
2. Permainan
3. Bendera Malaysia dan negeri 3. Pelajar mengenal dan melukis serta Bendera Malaysia dan
mewarnakan bendera Malaysia dan negeri.
negeri.
4. Nama orang – orang 4. Guru menerangkan pengertian warna Buku Log
Kenamaan. Warna pada setiap bendera.
5. Kerja rumah pelajar dikehendaki mencari Keratan gambar –
Nama DYMM Yang Dipertuan Agong, Guru menyemak kerja
DYMM Raja Permaisuri, TYTT atau pelajar pada minggu
Yang Dipertuan Besar Negeri. berikutnya.
B. Kesihatan dan keselamatan 6. Pelajar didedahkan dengan kepentingan
1. Kesihatan Dan Kebersiha Menjaga kebersihan anggota, contohnya Rujuk Buku Program
Badan Gigi, kuku, rambut, kaki, tangan dsb. Latihan PKK ms 5
7. Nyanyian / Penutup

3
12. LENCANA KERIS GANGSA 1. Istiadat Laung Agung
2. Permainan
B. Kesihatan dan keselamatan 3. Kerja-kerja gotong royong membersihkan Kawasan
2. Kebersihan persekitaran kawasan tandas, tempat sampah, dll.

C. Kecekapan 4. Guru menunjukkan cara simpulan buku Model Ikatan


1. Simpulan Buku Sila Sila serta penggunaannya. Carta
5. Ujian menulis nama-nama orang Buku Log
kenamaan
6. Nyanyian
7. Penutup

13. LENCANA KERIS GANGSA 1. Istiadat Laung Agung’


2. Permainan
D. Penyertaan 3. Pelajar menjalankan dua (2) daripada Tunjuk Cara
1. Menanam pokok bunga aktiviti berikut: Carta Dan Bantuan
a) Ditunjuk cara menanam pokok bunga Gambar Berkaitan
di dalam pasu. Kaji kesuburan pokok
itu dan catatkan perkembangannya
dalam buku log.
b) Mengetahui cara penyuburan pokok
c) seperti pembajaan, penyiraman dll.
d) Membuat batas dan menanam pokok
bunga yang beraneka warna du
halaman rumah sendiri dengan
bimbingan ibu bapa atau orang
dewasa.
e) Membantu ibu bapa di rumah atau
guru keceriaan di sekolah
memelihara pokok-pokok bunga dan
keindahan alam sekitar.
4. Ujian Lencana Keris Gangsa
5. Nyanyian
6. Penutup

14. LENCANA KERIS GANGSA 1. Istiadat Laung Agung


2. Permainan

4
B. Kesihatan Dan Keselamatan 3. Guru Menunjukkan bahan-bahan dan Peti pertolongan cemas
Peti Pertolongan Cemas Kegunaannya yang terdapat di dalam
kotak pertolongan cemas ( anduh, kain
pembalut, iodan, Plaster, dll ).
D. Penyertaan 4. Pelajar secara sekawan diminta membuat Bahan-bahan terbuang
Mmembuat Rekaan Barang permainan daripada bahan Seperti kotak, tin, tutup
terbuang. botol, kertas akhbar,
5. Nyanyian / tepukan / pertandingan. dsb.
6. Penutup

15. LENCANA KERIS GANGSA 1. Istiadat Laung agung


2. Permainan
D. Kecekapan 3. Pelajar diminta memanjat pokok atau tali Tali
Memanjat Tali Setinggi tidak melebihi tiga meter.
Kemahiran menggunakan tali dengan
memegang tali paras muka, mengepit di
kedua belah kaki semasa memanjat.
E Perkhidmatan. 4. Pelajar diminta menyenaraikan kerja- Buku log
Membantu Ibu Bapa kerja membantu ibu bapa di rumah.
5. Nynayian / pertandingan antara sekawan
6. Penutup
16 LENCANA KERIS GANGSA 1. Istiadat Laung Agung
2. Permainan
C. Kecekapan 3. PKK dikehendaki mengetahui tatacara Pakaian Seragam
1. Mengetahui Pakain Seragam memakai pakaian sergam Pengakap dan Lencana
Pengakap tatacara pemakaian Lencana dll (Lencana Buku Log
Keahlian, Malaysia, kumpulan, Daerah,
Negeri dll).
2 . Isyarat-Isyarat Pengakap 4. Mengetahui Segala Isyarat Pengakap dan Carta
mengetahui arah tempat yang hendak Buku Log
dituju dengan menggunakan tanda isyarat Tunjuk Cara
sulit pengakap seperti anak panah
menandakan ikut arah ini, tanda palanag
jangan ikut arah ini dsb.
5. Nyanyian / Tepukan
6. Ujian Lencana Keris Gangsa

5
7. Penutup

17. LENCANA KERIS GANGSA 1. Istiadat Laung Agung


2. Permainan
A. Kesetiaan 3. Pelajar diajar untuk mengetahui agama - Gambar tempat ibadat
1. Agama-Agama Di Malaysia agama di Malaysia serta tempat-tempat Carta
ibadat seperti Masjid, Surau, tokong, Buku Log
B. Kesihatan Dan Keselamatan Kuil, dll.
1. Peraturan Lalu Lintas 4. Mengetahui peraturan berjalan dan Buku Peraturan
menyeberang jalanraya, di tempat Jalanraya.
menunggu bas, melintas jalan di lampu
isyarat, berjalan melalui terowong, Buku Log.
jejantas, dan lintasan, dll.
5. Nyanyian Dan Tepukan pengakap
6. Ujian Lencana Keris Gangsa
7. Penutup
18. LENCANA KERIS GANGSA 1. Istiadat Laung Agung
2. Permainan
D. Penyertaan 3. Pelajar dilatih untuk memelihara binatang Carta
Cara-Cara Memelihara kesayangan seperti arnab, kucing, anjing, Buku log
Haiwan burung, kuda, dll serta mengetahui cara
memeliharanya.
E. Perkhidmatan 4. PKK secara kumpulan dikehendaki Lawatan
Melawat Rumah Orang Tua melawat rumah orang tua dan anak yatim,
Dan Anak Yatim dll.
5. Nyanyian Dan tepukan
6. Ujian Lencana Keris Gangsa
7. Penutup
19. LENCANA KERIS GANGSA 1. Istiadat Laung Agung
2. Permainan
A. Kesetiaan 3. PKK dikehendaki mengenali nama orang- Gambar Berkaitan
Mengenali Orang-Orang orang – orang kenaman seperti DYMM Buku Log
Kenamaan Setempat Yang Dipertuan agong, DYMM Raja,
TYT di negeri mereka.
B Kesihatan Dan Keselamatan 4. Mengetahui bahaya bermain mata pisau Alatan
Bahaya Bermain Pisau cukur dan sebarang jenis mata pisau yang Carta
tajam. Buku Log

6
5. Ujian Lencana Keris Gangsa
6. Nyanyian / Tepukan Pengakap
7. Penutup

20. LENCANA KERIS GANGSA 1. Istiadat Laung Agung


2. Permainan
D. Penyertaan 3. PKK dikehendaki melakonkan sesuatu Situasi Lakonan
Berlakon babak pantomen yang menggambarkan
sesuatu peristiwa dengan baik
E. Perkhidmatan 4. PKK menyediakan sebuah buku log Buku log
Buku Log Khidmat Sukarela perkhidmatan, catatan mingguan dengan
menunjukan segala khidmat sukarela yang
telah dilalui
5. Ujian Lencana Keris Gangsa
6. Nyanyian
7. Penutup

21. CATATAN KEPADA Pemimpin boleh menyiapkan kerja


PEMIMPIN atau ujian yang belum dapat
dilaksanakan semasa program Pek
Bercuti atau perkhemahan hujung
minggu.