Вы находитесь на странице: 1из 17

RANCANGAN TAHUNAN UNIT PENGAKAP MUDA.

Pengenalan : Pengakap Muda adalah satu daripada beberapa unit Dalam persaudaraan pengakap. Unit Pengakap Muda adalah bagi ahli
pengakap yang berumur antara 12 hingga 15 tahun.

Objektif : Bagi menggalakkan dan memperbaiki lagi kesuburan rohani , jasmani, akal, dan pergaulan dalam kalangan ahli-ahlinya.

TINGKATAN : SATU

CATATAN /
MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI ALATAN
1 Pendaftaran 1.Mendaftarkan ahli baru 1.Latihan Istiadat Bendera
2.Mengutip yuran pendaftaran 2.Latihan Istiadat Menurunkan Bendera
3.Pembahagian kepada Patrol
4.Istiadat Bendera
5.Istiadat menurun bendera
2 Lencana 1.Istiadat Bendera 1.Latihan Istiadat Bendera
Keahlian 2.Permainan 2.Menjalankan permainan beramai Buku Log
3.Peraturan Memakai Uniform Pengakap 3.Penerangan dan mengumpul maklumat Bendera
4.Prinsip Rukunegara (Menyalin nota) Malaysia
5.Nyanyian 4.Latihan nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bendera 5.Istiadat Menurunkan Bendera
3 Lencana 1.Istiadat Bendera 1.Latihan Istiadat Bendera Bendera
Keahlian 2.Permainan 2.Menjalankan permainan Malaysia
3.Lambang Pengakap Malaysia 3.Penerangan dan mengumpul maklumat
4.Mengetahui mengikat dan menggunakan 4.latihan Simpulan Buku Sila,Bunga Geti Buku Log
simpulan 5.Ujian Prinsip Rukunegara Carta
5.Ujian Lencana Keahlian 6.Nyanyian Undang-undang Pengakap Tali
6.Nyanyian 7.Istiadat MenurunkanBendera
7.Istiadat Menururnkan Bendera
4 Lencana 1.Istiadat Bendera 1.Menyertai Istiadata Bendera Bendera
Keahlian 2.Permainan 2.Menjalankan permainan Malaysia
3.Persetiaan dan Undang-undang Pengakap 3.Penerangan dan mengumpul maklumat dan
4.Hormat pengakap dan Cogankata Pengakap tunjuk cara tentang Persetiaan Pengakap dan Buku Log
Muda Undang-undang Pengakap Carta
5.Mengetahui mengikat dan menggunakan 4.Menunjukkan Hormat Pengakap Potongan
simpulan 5.Latihan simpulan Simpul Manok,Tindih gambar
6.Nyanyian Kasih Lisan dan
7.Istiadat Menurunkan Bendera 6.Latihan nyanyian bertulis
7.Menjalankan Istiadat Bendera Tali
5 Lencana 1.Istiadat bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera Bendera
keahlian 2.Permainan 2.Menjalankan permainan Malaysia
3.Sejarah permulaan pergerakan pengakap 3.Penerangan dan mengumpul maklumat
4.Mengetahui mengikat dan menggunakan 4.Latihan Simpulan Lilit Dua Simpul dan Lilit Buku Log
simpulan Pemati Biasa Tali
5.Ujian lencana keahlian 5.Ujian Tabik dan Hormat Pengakap,Isyarat
6.Nyanyian Hormat Pengakap dan Cogankata Pengakap.
7.Istiadat Menurunkan Bendera 6.Latihan nyanyian
7.Menjankan Istiadat Menurunkan Bendera
6 Lencana 1.Istiadat bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera
Keahlian 2.Permainan 2.Menjalankan permainan
3.Mengetahui sejarah pengakap Malaysia dan 3.Penerangan dan mengumpul maklumat Buku Log
Lord Baden Powell 4.Ujian Simpulan Buku Sila,Bunga Kertas ujian
4.Ujian Lencana Keahlian Geti,Simpul Manok,Tindih Kasih,Lilit Dua Tali
5.Nyanyian Simpul dan Lilit Pemati Biasa
6.Istiadat Menurunkan Bendera 5.Latihan nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bnedera
7 Lencana 1.Istiadat Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera Bendera
Keahlian 2.Permainan 2.Menjalankan permainan. Malaysia
3.Istiadat Perlantikan Pengakap Muda. 3.Menyanpaikan Lencana Keahlian Lencana
4.Latihan Kawat Kaki 4.latihan Kawat kaki Keahlian
5.Nyanyian 5.Latihan nyanyian Skaf dan topi
6.Istiadat Menurunkan Bendera 6.Istiadat Menurunkan Bendera
8 Lencana Usaha 1.Istiadat Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. Bendera
2.Permainan 2.Menjalankan permainan. Buku Log Ujian
1. Cita-cita 3.Melukis dan menerangkan erti Bendera 3.Melukis dan menerangkan erti Bendera
Pengakap Malaysia dan Bendera Negeri Sembilan. Malaysia dan Bendera Negeri Sembilan
4.Menyanyi Lagu Negaraku dan Lagu dalam buku log ujian.
Kebesaran Negeri 4.Menjalakan ujian nyanyian lagu Negaraku
5.Kawat kaki dan lagu Kebesaran Negeri.
6.Istiadat Menurunkan Bendera 5.Latihan kawat kaki.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
9 Lencana Usaha 1.Istiadat Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. Bendera
2.Permainan 2.Menjalani permainan Carta
1. Cita-cita 3.Menaikkan bendera 3.Mengumpul maklumat dalam buku log
Pengakap 4.Nama orang –orang kenamaan ujian.
5.Melafazkan Persetiaan Pengakap dan 4.Ujian Persetiaan Pengakap dan Undang-
Undang-undang Pengakap undang Pengakap.
6.Nyanyian 5.Latihan nyanyian.
7.Istiadat menurunkan Bendera 6.Istiadat Menurunkan Bendera
10 Lencana Usaha 1.Istiadat bendera 1.mengikuti Istiadat Bendera Bendera
2.Permainan 2.Menjalani permainan Tali
2. Kecergasan 3.Latihan asas perbarisan 3.Menjalani latihan kawat/perbarisan.
dan Kesegaran 4.Mengetahui mengikat dan kegunaan tali. 4.Latihan tali Simpul Himpit,Simpul Pulih
Jasmani. 5.Nyanyian dan Bunga Geti Berganda.
6.Istiadat MenurunkanBendera 5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
11 Lencana Usaha 1.Istiadat bendera. 1.Mengikuti Istiadat Bendera. Bendera
2.Permainan 2.Menjalani permainan. Tali
2. Kecergasan 3.Latihan kawat Tongkat. 3.Menjalani latihan kawat tongkat.
dan Kesegaran 4.Mengetahui mengikat dan kegunaan tali. 4.Latihan tali Lilit Balak,Lilit “Taut-line”
Jasmani 5.Nyanyian 5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera 6.Istiadat Menurunkan Bendera
12 Lencana Usaha 1.Istiadat Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera Bendera
2.Permainan. 2.Menjalani permainan. Tali
2. Kecergasan 3.Isyarat tangan Pengakap. 3.Menjalani latihan isyarat tangan pengakap. Kayu
dan Kesegaran 4.Mengetahui ikatan dan kegunaan tali. 4.Latihan tali Ikatan Seraya dan Ikatan
Jasmani. 5.Nyanyian Serong.
6.Istiadat Menurunkan Bendera 5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera

13 Lencana Usaha 1.Istiadat Bendera. 1.Mengikuti Istiadat Bendera. Bendera.


2.Permainan. 2.Menjalani permainan. Sistem
2. Kecergasan 3.Latihan melipat dan mengibarkan bendera. 3.Menjalani latihan mengikat dan mengibar pangkalan
dan Kesegaran 4.Menjaga,menyimpan pisau dan parang. bendera.
Jasmani 5.Nyanyian. 4.Menunjukkan cara menjaga dan menyimpan
6.Istiadat Menurunkan Bendera pisau dan parang.
5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera.
14 Lencana Usaha 1.Istiadat Bendera. 1.Mengikuti Istiadat Bendera. Bendera
2.Permainan. 2.Menjalani permainan.
3.Kemahiran 3.Mengetahui undang-undang laulintas 3.Penerangan dan mengumpul maklumat Sistem
pengakap. jalanraya. undang-undang lalulintas jalanraya. pangkalan.
4.Memilih tapak perkhemahan 4.Menyenaraikan faktor penting memilih
5.Keperluan peribadi untuk berkhemah. tapak perkhemahan.
6.Nyanyian. 5.Menyenaraikan keperluan peribadi untuk
7.Istiadat Menurunkan Bendera berkhemah dan cara menyusun dalam beg
sandang.
6.Latihan nyanyian
7.Istiadat Menurunkan Bendera.
15 Lencana Usaha 1.Istiadat Bendera. 1.Mengikuti Istiadat Bendera. Bendera.
2.Permainan. 2.Menjalani permainan. Alatan
3. Kemahiran 3.Mengetahui alat pertolongan cemas 3.Menyenaraikan alatan pertolongan cemas pertolongan
Pengakap peribadi. peribadi. cemas
4.Menghidupkan api. 4.Menghidupkan api dan memasak makanan. Mancis,kayu,pis
5.Mendiri dan menurunkan khemah kecil. 5.Mendirikan dan menurunkan khemah kecil. au,parang,
6.Nyanyian. 6.Latihan nyanyian. khemah kecil
7.Istiadat Menurunkan Bendera 7.Istiadat Menurunkan Bendera
16 Lencana Usaha 1.Istaiadat Bendera. 1.Mengikuti Istiadat Bendera. Bendera
2.Permainan. 2.Menjalani permainan. Sistem
3. Kemahiran 3.Mengetahui arah mata angin dan 3.Mengumpul maklumat arah mata angin dan pangkalan
Pengakap mengetahui peta topo. mengenali peta topo. Peta topo
4.Mengetahui isyarat sulit pengakap. 4.Melukis dan mengetahui isyarat sulit
5.Nyanyian pengakap.
6.Istiadat Menurunkan Bendera 5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
17 Lencana Usaha 1.Istiadat Bendera. 1.Mengikuti Istiadat Bendera. Bendera
2.Permainan 2.Menjalani permainan. Contoh
4. 3.Kraftangan. 3.Membuat satu kraftangan daripada kraftangan
Kecenderungan 4.Plaster cast. buluh,kayu atau lain-lain bahan. Contoh palster
dan minat 5.Rekod 12 orang sahabat pena. 4.Menghasilkan satu ‘plaster cast’ cast
6.Nyanyian. 5.Menyimpan rekod 12 orang sahabat pena
7.Istiadat Menurunkan Bendera dalam buku log peribadi.
6.Latihan nyanyian.
7.Istiadat Menurunkan Bendera
18 Lencana Usaha 1.Istiadat Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. Bendera
2.Permainan. 2.Menjalani permainan. Anduh segi tiga
4. 3.Balutan anduh. 3.Mengetahui dan mengikat balutan anduh.
Kecenderungan 4.Tindakan kecemasan. 4.Mengetahui cara mengambil tindakan Sistem
dan minat 5.Mengetahui tempat penting. kecemasan kemalangan,kebakaran,luka pangkalan
6.Menunjuk jalan kepada orang baru datang. sengatan binatang dan pitam.
7.Nyanyian. 5.Melakar peta tempat-tempat penting dalam
8.Istiadat Menurunkan Bendera bandar tempat tinggal anda.
6.Latihan nyanyian.
7.Istiadat Menurunkan Bendera
19 Lencana Usaha 1.Berkhemah 3 hari 2 malam. 1.Menjalankan perkhemahan selama 3 hari 2
2.Berjalan kaki sejauh 6km. malam.
Perkhemahan 3.Ujian asas perbarisan dan kawat tongkat. 2.Menjalankan semua ujian untuk Lencana
Hujung Minggu 4.Ujian halangan komando. Usaha dan menyiapkan buku log ujian
5.Ujian kemahiran tali. Lencana Usaha.
6.Ujian menghidupkan api. 3.Istiadat Penyampaian Lencana Kemajuan
7.Ujian mendiri/menurunkan khemah kecil.
8.Ujian balutan anduh
20 Lencana 1.Semua syarat untuk mendapatkan Lencana
Kegemaran Kegemaran hendaklah merujuk kepada buku
Setiap ahli skim Program Latihan Pengakap Muda
pengakap mesti 2.Setiap ahli digalakkan mempunyai buku
lulus sekurang- skim Program Latihan Pengakap Muda.
kurang dua dari 3.Tempoh menyiapkan lencana kegemaran
lencana berikut: sekurang-kurangnya 4 minggu.
1.Ahli Koleksi 4.Semua laporan ujian hendaklah dicatatkan
Hobi dalam buku log.
2.Ahli Muzik
3.Ahli
Pertahanan
Awam.
4.Ahli Renang.
5.Ahli Sukan.
6.Jurumasak Di
Khemah.
7.Juru
Perpustakaan.
8.Peladang
Muda.
9.Pelukis.
10.Pengail.
11.Penunggang
Basikal
RANCANGAN TAHUNAN UNIT PENGAKAP MUDA
TINGKATAN : DUA

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN


1 Pendaftaran 1.Mendaftar ahli baru.
2.Mengutip yuran pendaftaran.
3.Pembahagian kepada Patrol.
4.Istiadat Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera.
5.Istiadat Menurunkan Bendera 2.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
2 Lencana Maju 1.Istiadat Bendera. 1.Menjalankan Istiadat Bendera.
2.Permainan. 2.Menjalankan permainan beramai. Buku Log Ujian Maju
a. Cita-cita 3.Organisasi MPD,MPN & PPM 3.Mengumpul maklumat organisasi Bendera Malaysia
Pengakap 4.Melukis semua bendera negeri MPD,MPN dan PPM. Carta organisasi
dalam Malaysia. 4.Melukis dan mewarna semua bendera Carta bendera
5.Nyanyian. negeri dalam Malaysia. Sistem pangkalan
6.Istiadat Menurunkan Bendera 5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
3 Lencana Maju 1.Istiadat Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. Buku Log Ujian Maju
2.Permainan 2.Menjalankan permaian beramai. Carta organisasi
a. Cita-cita 3.Nama penuh PN,PD,PPD 3.Mengumpul maklumat tentang nama
Pengakap 4.Undang-undang Pengakap PN,PD,PPD sendiri.
5.Nyanyian. 4.Menerangkan erti kesemua Undang-undang
6.Istiadat Menurunkan Bendera Pengakap.
5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
4 Lencana Maju 1.Istiadat Bendera. 1.Menjalankan Istiadat Bendera. Buku Log Ujian Maju
2.Permainan. 2.Menjalankan permainan beramai. Bendera
b. Kecergasan dan 3.Latihan asas perbarisan 3.Menjalankan asas perbarisan.
Kesegaran 4.Mengibar dan menurunkan 4.Menunjukkan dengan jayanya upacara
Jasmani bendera Mengibar dan Menurunkan Bendera
5.Nyanyian 5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera 6.Istiadat Menururnkan Bendera
5 Lencana Maju 1.Istiadat Bendera. 1.Menjalankan Istiadat Bendera. Bendera
2.Permainan. 2.Menjalankan permainan beramai Tali
b. Kecergasan dan 3.Latihan Kawat Tongkat 3.Menjalankan Kawat Tongkat.
Kesegaran 4.Memanjat tali/pokok 4.Memanjat tali 3 meter dan memanjat pokok
Jasmani 5.Nyanyian 4 meter.
6.Istiadat Menurunkan Bendera 5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
6 Lencana Maju 1.Istiadat Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera.
2.Permainan. 2.Menjalankan permaian beramai Buku Log Ujian Maju
c. Kemahiran 3.Menjaga,mengasah & 3.Menerangkan kegunaan dan penjagaan
Pengakap menyimpan kapak dan gergaji. kapak,gergaji da langkah keselamatan. Sistem pangkalan
4.Teknik menggunakan kapak. 4.Menerangkan teknik menebang,merincih
5.Nyanyian. pokok,memotong ketungan pokok.
6.Istiadat Menurunkan Bendera 5.Latihan nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bendera
7 Lencana Maju 1.Istiadat Bendera. 1.Menjalankan Istiadat Bendera
2.Permainan 2.Menjalankan permainan beramai. Buku Log Ujian Maju
c. Kemahiran 3.Simpulan dan ikatan 3.Menunjuk cara membuat simpulan dan
Pengakap 4.Menyiapkan satu model ikatan serta kegunaannya : Tindih Kasih Sistem pangkalan
perintis Gelung,Belit Lucut,Lilit Pasdut,Simpul
5.Nyanyian Kerusi,Lilit Pemati Selit,Simpul Kapala
6.Istiadat Menurunkan Bendera Lalat,Sambat Balik,Ikatan Silang Gunting.
4.Menyiapkan satu model projek perintis
( kerja rumah )
5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
8 Lencana Maju 1.Istiadat Bendera. 1.Menjalakan Istiadat Bendera. Buku Log Ujian Maju
2.Permainan 2.Menjalankan permainan beramai
c. Kemahiran 3.Membuat kajian :Satu daripada 3.Membuatsatu jenis kajian: Sistem pangkalan
Pengakap - Burung,binatang & pokok a.6 jenis burung,6 jenis binatang dan 6 jenis
- Lawatan bangunan penting pokok tempatan atau
- Kawasan tempatan b.Lawatan ke satu bangunan penting atau
4.Berenang 30m/langkah c.Menceritakan sejarah dan kepentingan suatu
keselamatan berenang. kawasan kecil
5.Nyanyian 4.Berenang 30m atau mengetahui langkah
6.Istiadat Menurunkan Bendera keselamatan dan teknik menyelamat
5.Latihan nyanyian
6.Istiadat Menurunkan Bendera
9 Lencana Maju 1.Istiadat Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera.
2.Permainan. 2.Menjalankan permainan beramai Buku Log Ujian Maju
c. Kemahiran 3.Langkah keselamatan kegiatan 3.Membuat senarai langkah keselamatan
Pengakap kerja luar. sebelum melakukan kegiatan kerja luar Sistem pangkalan
4.Melakukan 2 perkara berikut: seperti berkhemah,mengembara dll.
a.Dapor gas,lampu gas,dapur 4.Melakukan dua daripada perkara berikut:
minyak tanah. a.Memasang dan menggunakan dapur
b.Keperluan berkhemah gas,lampu gas atau dapur minyak tanah.
c.Memasak untuk 2 orang b.Menyenaraikan barang keperluan
5.Nyanyian berkhemah untuk satu patrol selama 3 hari.
6.Istiadat Menurunkan bendera c.Memasak makanan untuk dua orang.
5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera
10 Lencana Maju 1.Istiadat Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera.
2.Permainan. 2.Menjalankan permainan beramai. Buku Log Ujian Maju
d.Pengembaraan 3.Jenis kompas dan membaca 3.Mengetahui sekurang-kurangnya 2 jenis Sistem pangkalan
kompas. kompas dan tahu membaca bereng. Kompas peta topo
4.Sistem kontor,rujukan grid,skil 4.Menjelaskan system kontor,mengesan
dan kunci peta. rujukan grid dalam peta topo.
5.Nyanyian. 5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera 6.Istiadat Menurunkan Bendera
11 Lencana Maju 1.Istiadat Bendera. 1.Menjalankan Istiadat Bendera.
2.Permainan. 2.Menjalankan permainan beramai. Buku Log ujian Maju.
d.Perkhemahan 3.Tindakan kecemasan. 3.Mengetahui cara memberi pertolongan
4.Memanggil polis, bomba & cemas,keluar darah dan terkejut. Sistem pangkalan
ambulan. 4.Menunjukkan cara memanggil polis,bomba
5.Nyanyian. dan ambulan.
6.Istiadat Menurunkan Bendera 5.Latihan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera.
12 Lencana Maju 1.Berkhemah 3 hari 2 malam 1.Menjalankan perkhemahan selama 3 hari 2 Perkhemahan
2.Laporan perkhemahan malam di kem latihan. Daerah,Kumpulan,Jambori
Perkhemahan tidakkurang daripada 8 malam 2.Menjalankan semua ujian amali Lencana adalah diambil kirauntuk
Ujian Amali Maju 3.Memasak makanan rimba. Maju dan menyiapkan buku log ujian. memenuhi 8 malam.
4.Mengembara 8 km jalan 3.Istiadat penyampaian Lencana Maju
kaki/10 km berbasikal
5.Pertolongan cemas : Balutan
6.Menjalankan kerja sukarela
tidak kurang daripada 3 jam
13 Lencana 1.Kesemua syarat untuk 1.Istiadat Penyampaian
Pengetahuan mendapatkan Lencana Lencana Pengetahuan
Setiap ahli Pengetahuan ini hendaklah hendaklah dibuat sebaik
pengakap mesti merujuk kepada Buku Skim sahaja mereka lulus.
lulus sekurang- Program Latihan Pengakap
kurangnya 3 Muda.
daripada lencana
berikut : 2.Tempoh menyiapkan lencana
a.Ahli Pengetahuan ini sekurang-
Berkhemah(wajib) kurangnya 2 bulan.
b.Ahli Elektronik
c.Ahli Ilmu 3.Semua laporan ujian hendaklah
Perintis dicatatkan dalam buku log ujian
d.Ahli Komputer berasingan
e.Ahli Mekanik
f.Ahli Penukang
g.Ahli perahu
Dayung.
h.Ahli
Perhubungan
i.Ahli Perhutanan
j.Pelihat
k.Pengembara
l.Tukang Masak
RANCANGAN TAHUNAN UNIT PENGAKAP MUDA/REMAJA

TINGKATAN : TIGA

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN


1 Lencana Jaya 1.Istiadat Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. Bendera Malaysia
2.Permainan/Pertandingan 2.Menjalankan permainan atau pertandingan Carta
a.Cita-cita 3.Organisasi Biro Pengakap antara patrol.
Pengakap sedunia dan Biro Wilayah Asia 3.Mengetahui dan mengumpul maklumat
Pasifik Organisasi Biro Pengakap Sedunia dan Biro
4.Sejarah tertubuhnya Malaysia. Wilayah Asia PAsifik.
5.Nyanyian Lagu Pengakap 4.Mengumpul maklumat sejarah tertubuhnya
6.Istiadat Menurunkan Bendera Malaysia.
5.Menyanyikan lagu Pengakap/yell.
6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
2 Lencana Jaya 1.Istiadat Bendera. 1.Menjalankan Istiadat Bendera. Bendera Malaysia
2.Permainan/Pertandingan 2.Menjalankan permainan atau pertandingan Carta
a.Cita-cita 3.Jata Kebangsaan dan lambing antara patrol.
Pengakap Negeri 3.Melukis dan menerangkan erti jata
4.Tugas Kerja Dewan Undangan Kebangsaan dan lambang N. Sembilan.
Negeri. 4.Mengumpul maklumat tugas Dewan
5.Nyanyian Lagu Pengakap. Undangan Negeri
6.Istiadat Menurunkan Bendera 5.Menyanyikan lagu Pengakap/yell.
6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
3 Lencana Jaya 1.Istiadat Bendera. 1.Menjalankan Istiadat Bendera. Bendera Malaysia
2.Permainan/Pertandingan. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan Carta
a.Cita-cita 3.Mengenali Ketua Pengakap antara petrol.
Pengakap Negara dan Ketua Pesuruhjaya 3.Mengenali dan mengetahui nama penuh
Pengakap Negara. Ketua Pengakap Negara dan Ketua
b.Kecergasan dan 4.Latihan asas perbarisan. Pesuruhjaya Pengakap Negara.
Kesegaran 5.Nyanyian Lagu Pengakap 4.Mengetahui Latihan asas perbarisan.
Jasmani. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 5.Menyanyikan lagu Pengakap/yell.
6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
4 Lencana Jaya 1.Istiadat Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. Bendera Malaysia
2.Permainan/pertandingan 2.Menjalankan permainan atau pertandingan Carta
b.Kecergasan dan 3.Kawat Tongkat Pengakap antara patrol.
Kesegaran semasa berjalan.. 3.Menjalankan Kawat Tongkat semasa
Jasmani 4.Halangan komando berjalan.
5.Nyanyian Lagu Pengakap. 4.Tahu menyediakan dan melakukan :
6.Istiadat Menurunkan Bendera a.)”Deadman crawl”
b)Melalui titi komando
5.Menyanyikan Lagu Pengakap/Yell
6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
5 Lencan Jaya 1.Istiadat Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. Bendera Malaysia
2.Permainan/Pertandingan 2.Menjalankan permainan atau pertandingan Carta
c.Kepimpinan 3.Menghadiri Kursus Ketua antara patrol.
Patrol atau melatih 2 orang 3.Menghadiri sepenuhnya Kursus Ketua
untuk Lencana Maju Patrol atau melatih 2 orang Pengakap untuk
4.Kebolehan : Lencana Maju.
a.Merancang dan menjalankan 4.Menunjukkan kebolehan memimpin
perkhemahan berikut:
b.Merancangkan Malam a.Merancang dan menjalankan satu
pengakap pengembaraan patrol.
c.Menjalankan Mesyuarat Ketua b.Merancang serta mengambil bahagian
Patrol. dalam satu acara Malam Pengakap
5.Nyanyian Lagu Pengakap mengandungi lakonan/tarian dan nyanyian.
6.Istiadat Menurunkan Bendera c.Boleh menjalankan Mesyuarat Ketua Patrol.
5.Menyanyikan lagu Pengakap/yell.
6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
6 Lencna Jaya 1.Istiadat Bendera. 1.Menjalankan Istiadat Bendera. Bendera Malaysia
2.Permainan/Pertandingan. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan Carta
c.Kepimpinan 3.Menunjukkan cara membawa antara patrol.
bendera 3.Menunjukkan cara membawa bendera
a.)di bahu a)di bahu
b)tanpa berkibar b)tanpa berkibar
c)Berkibar c)Berkibar
4.Nyanyian Lagu Pengakap 4.Menyanyikan Lagu Pengakap/yell
5.Istiadat Menurunkan Bendera 5.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
7-10 Lencana Jaya Kumpulan A – Cabaran 1.Kegiatan dalam cabaran boleh dilakukan
1.Lakukan satu sahaja dalam perkhemahan atau hujung minggu.
d. Cabaran - Mendayung perahu 2.Laporan aktiviti hendaklah dicatat dalam
(aktiviti hujung - Melayarkan sampan layer buku log ujian
minggu) 2.Mendaki bukit
3.Berbsasikal 30 km.
Melaksanakan
sekurang- Kumpulan B - Amali
kurangnya satu 1.Pekerjaan tangan/tukang
kemahiran gambar.
Kumpulan A,B,C 2.Mekanik
dan D 3.Kod fonetik antarabangsa.
4.Khidmat cemerlang.

Kumpulan C – Kesungguhan
1.Pengembaraan 10km/40km
2.Gimnastik/seni pertahankan
diri
3.Membuat bekalan daripada
makanan kering.
4.Melakukan SATU kegiatan
luar berikut
a.)Memanah
b.)Memancing
c)Kajian barang purba
d)Kajian isi bumi
e)Pemeliharaan alam sekitar
5.Simpulan dan ikatan
6.Mendirikan pokok sementara
(bivouac)
7.Projek perintis
Kumpulan D – Masyarakat
1.Menyedia,memasak dan
melayan
2.Pertunjukan hiburan amatur
3.Perkhidmatan & menjalankan
Malam Pengakap
11 Lencana Jaya 1.Istiadat Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera
2.Permainan Pengakap 2.Menjalankan permainan atau pertandingan
e. Perkhidmatan 3.Kegunaan kayu tuap. antara patrol.
4.Sistem pemulihan pernafasan 3.Menerangkan kegunaan kayu tuap dalam
mulut ke mulut. rawtan patah tulangkaki dan patah tangan.
5.Perkhidmatan 6jam. 4.Menunjukkan teknik mengamalkan system
6.Nyanyian lagu Pengakap pemulihan nafas mulut ke mulut.
7.Istiadat Menurunkan Bendera 5.Menyanyikan lagu Pengakap/Yell
6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera
12 Lencana Jaya 1.Ujian kecergasan 1.Semua laporan ujian hendaklah dicatatkan
f. Perkhemahan. 2.Ujian Kepimpinan dalam buku log ujian Lencana Jaya
Adalah 3.Ujian Kejayaan 2.Istiadat Penyampaian Lencana Jaya.
digalakkan satu 4.Ujian Perkhidmatan
perkhemahan
hujung minggu
dijalankan untuk
menjalankan
ujian praktikal
13-20 Lencana 1.Semua syarat untuk
Kumpulan mendapatkan Lencana
Perkhidmatan . Kumpulan Perkhidmatan
Setiap ahli hendaklah merujuk kepada Buku
pengakap mesti Skim Program Latihan Muda.
lulus sekurang- 2.Tempoh menyiapkan lencana
kurangnya 3 ini sekurang-kurangnya 2 bulan.
daripada
kumpulan lencana
berikut :
1.Ahli Anti-
Dadah
2.Ahli Komuniti
3.Ahli
Pertolongan
Cemas.
4.Jurubahasa
5.Kuartermaster
6.Pemadam api
7.Pemandu
8.Pemelihara
9.Pengawal
Perkhemahan
10.Setiausaha
21 Penyampaian 1.Istiadat Bendera
Tanda Rambu 2.Permainan
Pengakap yang 3.Istiadat Penyampaian Tanda
telah lulus Rambu
Lencana Jaya dan
mendapat lapan
lencana
kepandaian iaitu
2 Lencana
Kegemaran
3 Lencana
Pengetahuan
2 Lencana
Perkhidmatan
Boleh
dianugerahkan
Rambu Pengakap
Muda dengan
syarat
1.telah memegang
Lencana Lencana
Jaya selama 3
bulan.
2.Berkelakuan
baik.
3.Menunjukkan
sikap kepimpinan
yang baik