Вы находитесь на странице: 1из 14

RANCANGAN TAHUNAN UNIT PENGAKAP REMAJA

Pengenalan : Unit Pengakap Remaja adalah bahagian yang ketiga dalam siri latihan berpengakap, iaitu
lanjutan daripada Pengakap Kanak-Kanak dan Pengakap Muda. Bahagian ini ialah bagi ahli
pengakap yang berumur di antara 15 tahun hingga 18 tahun.

Obejektif : Bagi membolehkan ahli pengakap meneruskan latihan hingga tamat bagi satu peringkat latihan
yang sesuai dengan pertumbuhan jasmani dan rohaninya setelah selesai menempuhi latihan
Pengakap Muda.

TINGKATAN 4

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN /


ALATAN

1 Pendaftaran Ahli Baru 1. Istiadat Bendera 1. Menjalankan istiadat bendera Bendera


2. Permainan/pertandingan 2. Menjalankan permainan Malaysia
3. Mendaftarkan ahli 3. Mengisi borang pendaftaran
4. Pengagihan patrol 4. Mengutip yuran pendaftaran.
5. Nyanyian lagu pengakap 5. Mengagihkan ahli kepada
6. Istiadat menurunkan patrol.
bendera. 6. Menyanyi lagu-lagu pengakap /
Yell
7. Menjalankan istiadat
menurunkan bendera.
MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN /
ALATAN
2 LENCANA JAYADIRI 1.Istiadat bendera 1. Menjalankan istiadat bendera Bendera Malaysia
2. Permainan/pertandingan 2. Menjalankan permainan Carta / gambar
3. Fungsi parlimen 3. Mengumpulkan maklumat dalam
4.Nyanyian lagu pengakap buku log – Ujian tentang fungsi
5. Istiadat menurunkan bendera. parlimen.
4. Menyanyikan lagu pengakap
5. Menjalankan istiadat bendera.
3 LENCANA JAYADIRI 1. Istiadat bendera 1. Menjalankan istiadat bendera Bendera Malaysia
2. Permainan/pertandingan 2. Menjalankan permainan Bendera
3. Melukis bendera semua 3. Melukis dan menerangkan rupa N.Sembilan
negeri dalam Malaysia dan bentuk bendera semua negeri Carta / gambar
mengetahui lambang dalam Malaysia dan mengetahui
Malaysia dan N.S Lambang Malaysia dan
4. Fungsi satu daripada N.Sembilan
agensi kerajaan dan badan 4. Menerangkan fungsi salah satu
berkanun agensi kerajaan atau badan
5. Nyanyian lagu-lagu berkanun
pengakap 5. Menyanyikan lagu-lagu
6. Istiadat menurunkan pengakap
bendera. 6. Menjalankan istiadat
menurunkan bendera.

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN /


ALATAN
4 LENCANA JAYADIRI 1. Istiadat bendera 1. Menjalankan istiadat bendera Bendera Malaysia
2. Permainan/pertandingan 2. Menjalankan permainan carta
3. Fungsi satu agensi 3. Menerangkan fungsi satu
kerajaan atau badan daripada agensi kerajaan atau
berkanun badan berkanun seperti UDA,
4. Nyanyian lagu-lagu MARA, MARDI, FELDA, LPN,
pengakap PETRONAS dll.
5. Istiadat menurunkan 4. Menyanyikan lagu-lagu
bendera. pengakap / Yell
5. Menjalankan istiadat
menurunkan bendera.
5 LENCANA JAYADIRI 1. Istiadat bendera 1. Menjalankan istiadat bendera
2. Permainan/pertandingan 2. Menjalankan permainan
3. Peta N.Sembilan , kawasan 3. Melukis peta N. Sembilan dan
Parlimen dan Nama Ahli menunjukkan kawasan
Parlimen Parlimen dan nama-nama Ahli
4. Log Peribadi Pengakap Parlimen yang berkenaan.
5. Nyanyian Lagu Pengakap 4. Mempunyai buku log peribadi
6. Istiadat menurunkan pengakap yang kemaskini
bendera. 5. Menyanyikan lagu-lagu
pengakap
6. Menjalankan istiadat
menurunkan bendera.
6 PENYAMPAIAN 1. Istiadat bendera 1. Menjalankan istiadat bendera
LENCANA JAYADIRI 2. Permainan/pertandingan 2. Menjalankan permainan
3. Istiadat Penyampaian 3. Menjalankan Istiadat
Lencana Jayadiri Penyampaian Lencana Jayadiri.
4. Kawat kaki 4. Menjalankan latihan kawat kaki
5. Nyanyian lagu pengakap 5. Menyanyikan lagu-lagu
6. Istiadat menurunkan pengakap
bendera. 6. Menjalankan istiadat
menurunkan bendera.

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN /


ALATAN
7 LENCANA 1. Istiadat bendera 1. Menjalankan istiadat bendera
KEMAHIRAN 2. Permainan/pertandingan 2. Menjalankan permainan
3. Perbarisan / kawat tongkat 3. Menjalankan kawat kaki dan
4. Nanyian lagu pengakap kawat tongkat dan melatih
5. Istiadat menurunkan dengan jayanya satu unit
bendera pengakap dalam kawat kaki
4. Menyanyikan lagu-lagu
pengakap
5. Menjalankan istiadat bendera.
8 LENCANA 1. Istiadat bendera 1. Menjalankan istiadat bendera
KEMAHIRAN 2. Permainan/pertandingan 2. Menjalankan permainan
3. Mengikat serta kegunaan 3. Menunjukkan cara mengikat dan
simpulan tali kegunaan simpulan berikut iaitu
4. Nyanyian lagu pengakap Simpul Tapak Kucing, Simpul
5. Istiadat menurunkan Raga, Simpul Serban, Simpul
bendera. Buaian, dan Lilit Berkas Tingkat.
4. Menyanyikan lagu-lagu
pengakap
5. Menjalankan istiadat
menurunkan bendera.

9 LENCANA 1. Istiadat bendera 1. Menjalankan istiadat bendera


KEMAHIRAN 2. Permainan/pertandingan 2. Menjalankan permainan
3. Mengikat serta kegunaan 3. Menunjukkan cara mengikat dan
ikatan tali kegunaan simpulan berikut iaitu
4. Membuat satu model Genggam Monyet, Sambat
projek perintis. Pendek, Ikat Jepun, Ikat Filipina
5. Nyanyian lagu pengakap dan Takal Tali
6. Istiadat menurunkan 4. Menyanyikan lagu-lagu
bendera. pengakap
5. Menjalankan istiadat
menurunkan bendera.

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN /


ALATAN
10 - 11 LENCANA 1. Menjalankan
KEMAHIRAN perkhemahan Ahli Pengakap akan menyediakan
2. Melakukan ujian amali laporan bertulis dalam bentuk buku log
Perkhemahan hujung iaitu atau folio disamping menjalankan ujian
minggu 3 hari 2 Membuat dan menggunakan amali dan disahkan oleh penilai .
malam. sistem takal dan pancang
dogong (anchorage) iaitu
- 3-2-1
- ‘log’ & ‘picket’
- ‘dead-man’

3. Membina satu projek


perintis
4. Menunjukkan asas
‘orienteering’ dan cara
membuat ‘cross-bearing’
bagi mencari kedudukan
di atas peta dengan
menggunakan kompas.
5. Membuat khemah
‘bivouac’ dan bermalam di
dalamnya, membuat
peranggkap serta
masakan rimba
(backswoods)
6. Mengenali 5 jenis tapak
haiwanembuat 2 jenis
‘plaster cast’

7. Mengetahui cara
membuat penganggaran
tinggi dan lebar.
8. Melakukan berenang 50
meter atau melemparkan
tali 20 meter sejauh 12
meter supaya ia jatuh
antara 2 pancang yang
jaraknya 2 meter atau
mengetahui membina dan
langkah-langkah
keselamatan berkenaan
serta melakukan 12 aktiviti
komando
9. Menggunakan tindih kasih
, gelung atau simpul
kerusi untuk menurunkan
seorang yang cedera dari
tempat tinggi 5 meter.
MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN /
ALATAN
12 - 15 LENCANA KEGIATAN 1. Pementasan
- Mengambil bahagian utama
Mempunyaipengetahua sebagai pelakon atau pengarah
n yang cukup berkenaan dalam satu lakonan atau
dengan peraturan dan pengarah dalam satu lakonan
langkah keselamaan di peringkat sekolah atau
serta menunjukkan mana-mana-mana peringkat.
kemahiran dalam satu ATAU
kegiatan yang berikut
2. Bertukang kayu/logam
- Membuat sebuah perabot
yang berguna seperti bangku,
tempat letak kasut, meja kecil
dan sebagainya. ATAU

3. Tarian Kebudayaan
- Menari satu jenis tarian
kebudayaan. ATAU

4. Kraftangan/Kerjatangan
- Membuat satu perkara seperti
berikut:
a) ciptaan seni ukur/seni arca
b) cap mengecap batik
c) anyaman tradisional
d) lukisan mural
e) jahitan/tenunan/ bahan/kait
mengait. ATAU
5. Seni mempertahankan diri
- Memahirkan diri dalam
sejenis seni mempertahankan
diri. ATAU
6. Muzik
- Dapat memainkan dengan
baik sejenis alat muzaik,
moden atau alat muzik
tradisional. ATAU

7. Urusetia
- Mengelolakan satu
perjumpaan seperti seminar,
forum, khemah kerja, dan
sebagainya. ATAU

8. Pertanian
a) Mengetahui cara membuat
tut.
b) Mengetahui campuran tanah
untuk tut pada bahagian pokok.
c) Menanam bahagian tut dan
mengetahui campuran tanah di
dalam beg / pasu. ATAU

9. Komputer
a) Mengetahui jenis komputer
dan bahagian pada
sebuah komputer.
b) Mengetahui cara
mengendalikan komputer
c) Mengetahui kegunaan
komputer di pejabat dan
industri.
d) Mengetahui jenis perisian
yang terbaru dari segi
penggunaan.
e) Boleh menggunakan satu
perisian pemprosesan
perkataan dan pangkalan data.
MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN /
ALATAN
16 LENCANA EKSPEDISI 1. Istiadat Bendera 1. Menjalankan istiadat pengakap Bendera Malaysia
2. Permainan pengakap 2.Menjalankan permainan/ Beg sandang
3. Latihan Ekspedisi pertandingan (Hover-sack)
4. Nyanyian lagu pengakap 3. Mengetahui keperluan peribadi dan
5. Istiadat menurunkan patrol untuk ekspedisi dan
bendera. menunjukkan kaedah membungkus
dan membawa bekalan yang lengkap
bagi pengembaraan selama 24 jam
yang beratnya tidak lebih 15 kg
termasuk 10 kg barang makanan.
Bekalan hendaklah disusun dalam beg
sandang.
4. Menyanyikan lagu-lagu pengakap /
Yell

17 LENCANA EKSPEDISI 1. Ekspedisi 1. Langkah keselamatan perlu


Mengambil bahagian yang diambilkira semasa penegmbaraan
penting selama 24 jam dalam dijalankan.
satu ekspedisi pengakap yang
mengandungi 4 – 8 orang. 2. Satu laporan mengikut format yang
a) dengan berjalan kaki sejauh lengkap hendaklah diserahkan kepada
40 km. ATAU penguji tidak lewat 10 hari selepas
b) Berbasikal sejauh 120 km. ekspedisi itu selesai dilakukan.
ATAU
c) Berperahu / kayak / sejauh
16 km (8 km mudik, 8 km
menghilir). ATAU
d) Berakit sejauh 30 km. ATAU
e) Mendaki bukit / gunung
MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN /
ALATAN
18 - 20 LENCANA 1. Menyelamat nyawa. 1.Ujian mendapatkan Sijil Kemahiran
PERKHIDMATAN Lulus dan mempunyai SATU Perkhidmatan boleh dilakukan pada
sijil mana-mana kemahiran bila-bila masa dan salinan sijil perlu
perkhidmatan yang berikut: disahkan dan ditampal dalam Buku Log
Perkhidmatan.
a) Pertolongan Cemas
(Sijil peringkat asas) dari St. 2. Laporan kerja amal hendaklah
John Ambulans atau Persatuan dicatatkan dalam Buku Log
Bulan Sabit Merah (PBSM) Perkhidmatan.

b) Pemadam Api
(Sijil Asas Kebombaan)

c)Penyelamat Nyawa atau


Bronze Medallian.

2. Perkhidmatan Masyarakat
Membuat kerja amal yang
diakui berjumlah selama 24
jam dalam tempoh 9 hingga 12
bulan.
MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN /
ALATAN
21 ANUGERAH RAMBU 1. Istiadat bendera
PENGAKAP REMAJA 2. Upacara penganugerahan
Tanda Rambu Pengakap
Seorang Pengakap Remaja.
Remaja setelah 3. Istiadat menurunkan
mendapat kesemua 5 bendera.
Lencana Tertinggi
(maksimum 1 lencana 1
bulan) boleh
dianugerahkan Rambu
Pengakap Remaja)
setelah

a) Lulus semua ujian


Lencana Tertinggi
sekurang-kurangnya 2
bulan.
b) Menunjukkan sikap
dan kepimpinan yang
cemerlang dan boleh
dicontohi.
c) Mengamalkan prinsip
pengakap.
d) Berkelakuan baik dan
disegani.
TINGKATAN 5

MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN /


ALATAN
1 PENDAFTARAN 1.Istiadat bendera
2. Permainan/pertandingan
3. Mendaftarkan ahli
4. Nyanyian lagu pengakap
5.Istiadat menurunkan
bendera.

2-8 UJIAN SIKAP 1.Seseorang Pengakap 1. Setiap Pengakap mesti membuat


Remaja yang ingin laporan di dalam Buku Log Ujian
mendapatkan Anugerah Sikap
Pengakap Raja perlu menjalani
Ujian Sikap Pengakap Raja,
iaitu

a) Bertanggungjawab
b) Khidmat masyarakat
c) Berdikari
d) Kegiatan
e) Ekspedisi

Sila rujuk Buku Skim Latihan


Pengakap Raja
MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN /
ALATAN
9 - 11 TEMUDUGA 1. Menyerahkan kesemua buku
log asal, segala laporan dan
sijil asal kepada Pesuruhjaya
atau wakilnya melalui
pemimpinnya dan seterusnya
pesuruhjaya telah memastikan
Pengakap Remaja itu telah
memenuhi semua syarat yang
ditetapkan.

12 UJIAN PENTARAFAN Pengakap menghadiri ujian


pentarafan di Kem Latihan

PENGANUGERAHAN Ketua Pesuruhjaya Pengakap Majlis penganugerahan Sijil dan


Negara setelah berpuas hati Lencana Pengakap Raja akan
bahawa Pengakap Remaja itu dilakukan dalam satu majlis yang
benar-benar layak dan ditetapkan pada tarikh dan tempat
memenuhi semua syarat yang oleh Persekutuan Pengakap Malaysia
telah ditetapkan akan Negeri Sembilan.
menganugerahkan Lencana
dan Sijil Pengakap Raja
setelah berunding dengan
Pesuruhjaya Pengakap Negeri.

Nota: Pengakap yang telah melengkapkan semua ujian lencana tertinggi dalam masa tingkatan lima akan melakukan tugas
membimbing ahli Pengakap Muda sementara menunggu Ujian Pentarafan Pengakap Raja