Вы находитесь на странице: 1из 157

Boris Akunjin

AZAZEL

, Glava prva,
u kojoj se opisuje jedan cinini ispad

13 1876 U ponedjeljak 13. svibnja 1876. godine u dva sata


, poslije podne, proljetno svjeeg i ljetno toplog dana, u
, , Aleksandrovskom vrtu, pred oima mnogobrojnih
, , svjedoka zbio se gnusan dogaaj, koji se nije mogao
. smjestiti ni u kakve okvire.
, Alejama, izmeu rascvjetalih jorgovana i cvijetnjaka
koji su plamtjeli rumenim tulipanima, etala se
( otmjena publika - dame pod ipkastim (da izbjegnu
) , pjege) suncobranima, odgojiteljice s djecom u
, mornarskim odijelcima, mladi ljudi koji su se
dosaivali u modernim redengotima od eviota ili u
. kaputima, kratkim na engleski nain. Nita nije
, , nagovijetalo neugodnosti. Zrakom punim mirisa
, , zrelog, punog proljea, razlijevali su se lijeno
. zadovoljstvo i ugodna dosada. Sunce je peklo bez ale
, , , i sve klupe u sjeni bjehu zauzete.
.
, Na jednoj od njih, smjetenoj nedaleko od Grota i
, okrenutoj prema ogradi iza koje je poinjala Neglina
, ulica i vidio se zid Manea, sjedile su dvije gospoe.
. , (, Jedna, posve mlada (po svoj prilici uope nije bila
, ) gospoa, ve gospoica), itala je knjigu u
, safijanskom uvezu, svakog asa pogledavajui uokolo
. , s rastresenom znatieljom. Druga, kudikamo starija, u
, solidnoj tamnoplavoj vunenoj haljini i praktinim
, cipelama s vezicama, usredotoeno je vezla neto
, otrovno ruiaste boje, ravnomjerno prebirui
. pletaim iglama. Pritom je uspijevala okretati glavu
, , as lijevo, as desno, a hitri pogled joj je bio tako
, , , uporan da mu zacijelo nije moglo promaknuti nita
imalo vrijedno panje.
.
, Na mladoga ovjeka u uskim kariranim hlaama,
, , redengotu nemarno raskopanom preko bijelog
prsluka i s okruglim vratarskim eirom, gospoda je
: odmah obratila panju - vrlo udno je hodao alejom:
, , as se zaustavi i promatra nekog meu etaima, pa
, naglo naini nekoliko koraka, as se ponovo ukoi.
. Najednom neuravnoteena osoba pogleda prema
, naim damama i, kao da je donijela neku odluku,
, . krene k njima velikim koracima. Zaustavi se pred
, klupom i, obraajui se mladoj gospoici, usklikne
, : objeenjakim falsetom:
! , - Gospoo! Je li vam itko ikada rekao da ste
? neizdrivo prekrasni?
, Gospoica, koja je zapravo i bila neobino lijepa,
, , zagleda se u drznika malice otvorivi od
. , zaprepatenja usne boje jagode. ak se i njezina starija
. pratiteljica zabezeknula od takve neuvene
neotesanosti.
! - Oborio me prvi pogled! - lakrdijao je nepoznati
, , , mladi, posve, uostalom, pristale vanjtine (moderno
( podian, visoko blijedo elo, nemirno plamtee
, , smee oi). - Dopustite da utisnem na vae nevino
). elo jo neviniji, sasvim bratski poljubac!
,
!
, ! - Gospotine, pa vi ste potpuno pijani! - pribrala se g
, , spoa s pletivom, pri emu se ispostavilo da govori s
. karakteristinim njemakim naglaskom.
, - Pijan sam iskljuivo od ljubavi - uvjeri je drznik i
, istim neprirodnim, zavijajuim glasom zatrai: - Jedan
. , jedini poljubac, inae u odmah podii ruku na sebe!
!
, Gospoica se nagnula na naslon klupe okrenuvi lie
. , svojoj zatitnici. Ova je pak, bez obzira na opasnost
, situacije, pokazala potpunu prisebnost:
:
! ! - Zmjesta se kupite otavle! Vi ste ludi! - povisi ona
glas i prui pred sebe pletivo s iglama koje su ratniki
. ! strale. - Posfat u policiju!
. I tada se zbilo neto posve apsurdno.
! ! - A tako! Odbijen sam! - s himbenim oajem zavapi
, mladi, izraajno prekrije rukom oi i iznenada izvue
iz unutranjeg depa mali revolver kojem zablijeti
, crni elik. - Zar vrijedi nakon ovoga ivjeti? Jedna
. ? vaa rije i ja u biti iv! Jedna vaa rije i ja u pasti
, ! , mrtav! - zazva on gospoicu koja je i sama sjedila ni
! , iva ni mrtva. - utite? Onda zbogom!
, . ?
!
Prizor gospodina koji se razmahao orujem nije
. mogao da ne privue panju etaa. Nekoliko ljudi od
, , onih koji su se nali u blizini - punaka dama s
, lepezom u ruci, uvaeni gospodin s Aninim kriem
, oko vrata, dvije institutkinje u jednakim zagasitim
, haljinicama s pelerinama - zamrli su na mjestu, a ak s
, , druge strane ograde na ploniku se zaustavio neki
. , student. Jednom rijeju, moglo se oekivati da e se
, nedolina scena ubrzo svriti.
.
, Ali ostalo se zbilo tako brzo da se nitko nije stigao
. umijeati.
! ( , - Na sreu! - vikne pijanac (a moda i ludak), iz nekog
), razloga digne ruku s revolverom visoko iznad glave,
, zavrti bubanj i prisloni cijev uz sljepoonicu.
.
! ! - Klaun! Lakrdija! - zaita hrabra Njemica pokazavi
, solidno znanje ruskog razgovornog jezika.
.
, , Mladievo lice, i inae blijedo, postajalo je sivo i
, zeleno, zagrizao je donju usnu i zamirio. Gospoica,
. za svaki sluaj, takoer zatvori oi.
.
I dobro je uinila - to ju je izbavilo od jeziva prizora: u
: , , trenutku kada je prasnuo hitac, samoubojiina glava se
, snano trznula u stranu i iz probuena otvora iznad
, , lijevog uha iskoio je mali crveno-bijeli vodoskok.
.
. Nastalo je neto neopisivo. Njemica se ozlojeeno
, obazrela kao da sve poziva za svjedoke takvog
, neuvenog bezobrazluka, a zatim je oajniki
, zavritala prikljuivi svoj glas vrisku institutkinja i
, punake dame, koje su proizvodile prodorne krikove
ve nekoliko trenutaka. Gospoica je leala bez
. svijesti - naas je malko otvorila oi i odmah izgubila
. snagu. Sa svih strana dotrae ljudi, a student koji je
, , stajao kraj ograde, osjetljiva narav, pojuri na suprotnu
, , stranu preko kolnika, u smjeru Mohove.
, , .

*** ***

, Ksaverij Feofilaktovi Gruin, naelnik Istranog


ureda moskovskog upravitelja policije, s olakanjem je
, uzdahnuo i odloio nalijevo, na hrpu pregledano,
, , pregled vanih prijestupa za jueranji dan. Ni u
. jednom od dvadeset etiri policijska rajona grada od
est stotina tisua itelja proteklog dana, to jest
, trinaestog dana mjeseca svibnja, nije se dogodilo nita
13 , znaajno to bi zahtijevalo intervenciju Istranog
, ureda. Jedno ubojstvo kao posljedica pijane tunjave
. izmeu obrtnika (ubojica je uhien na mjestu), dva
( ), opljakana koijaa (neka se time bave rajoni),
( nestanak sedam tisua osam stotina pedeset tri rublja i
), etrdeset tri kopjejke iz blagajne Rusko-azijske banke
(to je sasvim u nadlenosti Antona Semjonovia iz
( odjela trgovinskih zloporaba). Hvala Bogu, prestali su
slati u Ured svakakve trice poput deparenja, sobarica
). , koje su se objesile i podmetnutih beba - za to sada
, slui Policijski pregled gradskih dogaaja koji alju
poslijepodne po odjelima.

,
.
Ksaverij Feofilaktovi s ugodom zijevne i pogleda
, povrh cvikera od kornjaevine pisara, inovnika
14 , etrnaestog razreda Erasta Petrovia Fandorina, koji
trei put prepisuje tjedni izvjetaj za gospodina
. , upravitelja. Tako, pomisli Gruin, neka se od mladosti
, ui tonosti, poslije e se sam zahvaljivati. Vidi ti to,
, . , uveli modu - krabati elinim perom, i to jo visokoj
, upravi. Ne, dragi moj, ti fino bez urbe, po starinski,
. , , , gujim perom, sa svim arama i viticama. Njegova
, , ekselencija su za vrijeme cara Nikolaja Petrovia
. odrastali, znaju to je red i potivanje pretpostavljenih.
,
.
Ksaverij Feofilaktovi je iskreno elio dobro deku,
, . , oinski ga je ljubio. A doista je okrutno sudbina
. postupila s novopeenim pisarom. S devetnaest godina
ostao je puko siroe - majku nije znao od malena, a
, , , otac, usijana glava, protratio je imetak na beskorisne
, projekte, pa preminuo. Za vrijeme eljeznike
. groznice se obogatio, za vrijeme bankovne groznice je
, . propao. Kada su prole godine trgovake banke poele
bankrotirati jedna za drugom, mnogi su ugledni ljudi
, spali na prosjaki tap. Tako i gospodin Fandorin,
. umirovljeni porunik, gotovo istodobno izdahnuvi od
, . kapi, nita osim mjenica nije ostavio sinu jedincu.
, , Deko bi trebao zavriti gimnaziju, pa i fakultet, a
, umjesto toga - izvoli iz rodnog doma na ulicu, zaraduj
. za kruh. Ksaverij Feofilaktovi sa aljenjem
, , zakaljuca. Ispit za kolekog registratora sirotan je
, poloio, to je laka stvar za dobro odgojenog mladia,
. . ali to ga je dovelo u policiju? Mogao je raditi kao
, statistiar ili na sudu. Sve je to romantika u glavi, svi
, matamo o hvatanju tajnovitih Kardudala. A kod nas,
? dragi moj, nema Kardudala (Ksaverij Feofilaktovi s
. negodovanjem odmahne glavom), kod nas uglavnom
, dere hlae sjedei i pie zapisnike o tome kako je
. , , graanin Golopuzov, u pijanstvu, zakonitu suprugu i
( troje male djece usmrtio sjekirom.
),
,

.
Trei tjedan je radio u Istranom uredu mladi
, , gospodin Fandorin, a Ksaverij Feofilaktovi, iskusni
, , istraitelj koji je proao sito i reeto, ve je pouzdano
. , znao da od deka nee biti koristi. Vrlo njean, vrlo
. , fino odgojen. Jednom, ve prvoga tjedna, Gruin ga je
( bio poveo na mjesto zloina (kada su zaklali
), , trgovkinju Krupnovu). Kad je Fandorin pogledao
, . ubijenu, sav je pozelenio i oslanjajui se na zid izaao
, van. A trgovkinja je zaista izgledala neugodno - grlo
, , od uha do uha rasjeeno, jezik ispao, oi iskolaene, a
, , , krvi cijelo more. Na koncu je Ksaverij Feofilaktovi
. , sam morao i provesti istragu, i voditi zapisnik. Iskreno
, reeno, stvar se pokazala jednostavnom. Pazikua
. , , Kuzikin je tako izbjegavao pogled da je Ksaverij
. , Feofilaktovi odmah zapovjedio redarstveniku da ga
zgrabi za vrat i strpa u pritvor. Dva tjedna sjedi
. Kuzikin, porie, ali nema veze, priznat e, nitko drugi
, , , , nije mogao zaklati trgovkinju - naelniku se za trideset
godina slube izotrio njuh. No, Fandorin e dobro
doi i u uredu. Savjestan je, pie vjeto, poznaje
. . jezike, bistar je, ponaa se pristojno, a ne kao
, , , ispiutura Trofimov, koji je prolog mjeseca
, , premjeten s mjesta pisara meu nie pomonike
, nadzornika na Hitrovki. Neka se tamo opija i bude
drzak prema pretpostavljenima.
.
, .
Gruin srdito zabubnja prstima po stolu presvuenom
, alosnim obinim suknom, izvadi iz depia na
(, ) prsluku sat (oh, jo je mnogo do ruka) i odluno
privue k sebi novi broj Moskovskih novina.
.
, , , - No, da vidimo ime e nas danas iznenaditi - ree on
naglas, i mladi pisar spremno odloi mrsko guje
, , pero znajui da e naelnik sada stati glasno itati
, naslove i tota drugo, dodajui svoje komentare -
takav je obiaj imao Ksaverij Feofilaktovi.
.
, , - Pogledajte samo, Eraste Petroviu, na prvoj stranici,
, ! na najuoljivijem mjestu! Najnoviji ameriki steznik
Lord Byron" od najvre riblje kosti za mukarce
, . koji ele biti vitki. Struk uzak, ramena iroka!
, !
, . , - A slova, slova su metarska. I ispod, tako siuno:
, Car odlazi na Ems. Moe misliti kakva je zvjerka
. , car u usporedbi s Lordom Byronom" !
, ,
!
Gunanje dobroudnog Ksaverija Feofilaktovia
. neobino je djelovalo na pisara. Zbog neega se smeo,
, , obrazi mu se zarumenjeli, a duge djevojake trepavice
. zadrhtale. Kad je ve rije o trepavicama, bit e
, zgodno podrobnije opisati vanjtinu Erasta Petrovia,
, budui mu je sueno da odigra kljunu ulogu u
zapanjujuim i stranim dogaajima koji su ubrzo
, . uslijedili. Bio je to vrlo mio mladi, crne kose (kojom
, se potajno ponosio) i plavih (jao, da su barem i one
( ) crne) oiju, prilino visoka stasa, bijele koe i s
(, ) , mrskim, neunitivim crvenilom na obrazima. Otkrijmo
, , usput i razlog zbog kojega se koleki registrator tako
. smeo. Radi se o tomu da je prekjuer potroio treinu
, svoje prve mjesene plae na taj zavidno opisani
. , steznik. Drugi dan je nosio Lorda Byrona" trpei
povelike muke u ime ljepote i sada je posumnjao
, (apsolutno bezrazlono) da je otroumni Ksaverij
, Feofilaktovi odgonetnuo podrijetlo krne pojave svog
, ( potinjenog i eli ga ismijati.
),


.
: A naelnik je itao dalje:
. , - Zvjerstva turskih razbojnika u Bugarskoj. To nije
za itanje prije ruka ...
. . Eksplozija na Ligovki. Na petrogradski dopisnik
, 6.30 , javlja da se juer u 6:30 ujutro u Znamenskoj ulici, u
trgovakoj zgradi savjetnika Vartanova zaula
, eksplozija koja je potpuno raznijela stan na treem
4 . katu. Policija je na mjestu eksplozije pronala ostatke
mladog mukarca, unakaene do neprepoznatljivosti.
. Stan je unajmio g. P, privatni docent, iji je le, po
., , , svoj prilici, i pronaen. Sudei po izgledu stana, tamo
, . je bilo ureeno neto poput tajnog kemijskog
laboratorija. Dravni savjetnik Briling, koji vodi
. istragu, pretpostavlja da su se u stanu pripremali
, pakleni strojevi za teroristiku organizaciju nihilista.
Istraga se nastavlja.
.
.
, , . - M-da, hvala Svevinjemu to kod nas nije kao u
Petrogradu.
, , Mladi Fandorin, sudei po sjaju u oima, imao je
. : drukije miljenje o tome. Cijela njegova pojava je
, , , rjeito govorila: eto, u prijestolnici se ljudi bave
, pravim poslom, trae bombae, a ne prepisuju po deset
, , , puta papire u kojima, iskreno reeno, i nema niega
. zanimljivog.

, - Tako - zautao je novinama Ksaverij Feofilaktovi -


, , pogledajmo to ima na gradskoj stranici.
.
. Prvi moskovski esternat. Glasovita engleska
, dobrotvorka barunica Astair; ijom brigom su u
raznim zemljama otvoreni takozvani esternati",
, uzorni domovi za siroad, priopila je naem
, , dopisniku da su se konano i u Moskvi otvorila vrata
, , prve takve ustanove. Lady Astair; koja je prole
. , godine zapoela svoje djelovanje u Rusiji i ve uspjela
otvoriti esternat u Petrogradu, odluila je pomoi i
, moskovskim sirotanima ...

- M-m-m ...
Srdana zahvalnost svih Moskovljana ... Gdje su nai
? Owen i Astair?
, , . ? - Dobro, Bog s njima, sa sirotanima! Sto je ovo?
. , . Cinini ispad. Hm, zanimljivo.
Juer se u Aleksandrovskom vrtu zbio alostan
dogaaj, posve u duhu cininih naravi suvremene
. mladei. Pred oima etaa ustrijelio se g. N., naoiti
N., 23 , 23-godinji mladi, student Moskovskog sveuilita,
, jedini nasljednik milijunskog imetka.
.
! - Oho!
Prije nego to e izvriti taj nerazumni in, N. se,
, N., , prema svjedoenju oevidaca, razmetao pred
, . publikom maui revolverom. U poetku su oevici
, njegovo ponaanje shvatili kao pijano izazivanje, ali
N. , , N. se nije alio i prostrijelivi si glavu, preminuo je na
. mjestu. U samoubojiinu depu pronaena je poruka
, uznemirujue bezbonikog sadraja iz koje jasno
, N. proizlazi da N-ov postupak nije bio kratkotrajna
. , pobuda ili posljedica tekog pijanstva. Dakle, moderna
, epidemija bezrazlonih samoubojstava, koja je do sada
, bila bi Petropola, doprla je i do zidina majice
. , ! Moskve. O vremena, o obiaji! Do kojeg stupnja
, bezvjerja i nihilizma je dola naa zlatna mlade kada
ak od vlastite smrti pravi lakrdiju? Ako je takav
? odnos naih Bruta prema vlastitu ivotu, treba li se
, , uditi da im nimalo nije stalo ni do ivota drugih,
, kudikamo dostojnijih ljudi? Kako li su ovdje prikladne
? rijei potovanoga Fjodora Mihajlovia Dostojevskog
iz tek izale svibanjske knjige Pieva dnevnika":
'Dragi, dobri, estiti (sve to vi jeste!), kamo vi to idete,
: , , ( zbog ega vam je postala tako draga ta mrana, gluha
!), , grobnica? Pogledajte, na nebu je arko proljetna
, ? , sunce, prolistala su stabla, a vi ste se umorili ne
, , proivjevi.
.
Dirnuti Ksaverij Feofilaktovi mrcne i strogo pogleda
svoga pomonika nije li ovaj to zamijetio, nakon ega
, . nastavi mnogo suhoparnije.
, . , , - I tako dalje, i tako dalje. A vremena zaista s tim
. . nemaju nita. udna mi uda! Kod nas u Rusiji su za
. takve odavna govorili da su obijesni od dobra
? ? , ivota. Milijunski imetak? Tko bi to mogao biti? Ba
, , su lupei ti rajonski naelnici, dojavljuju svakakve
. trice, a ovo nisu uvrstili u izvjetaj. ekaj sad pregled
! , , gradskih dogaaja! Iako je ovo jasan sluaj, ustrijelio
se pred svjedocima ... A ipak je zanimljivo.
. Aleksandrovski vrt, bit e to Gradski odsjek, drugi
, . , rajon. Ovako, Eraste Petroviu, meni za ljubav,
, , , skoknite do njih u Mohovu. Toboe u kontrolu i tome
. , . slino. Raspitajte se tko je taj N. I najvanije, dragi
, N. , , moj, obavezno prepiite oprotajnu poruku, naveer u
, je pokazati svojoj Jevdokiji Andrejevnoj, ona voli
, takve sladunjave stvarice. I ne muite me, vratite se
. , to bre.
.
Posljednje su rijei ve bile upuene pisarevim
, leima, koji se tako urio napustiti svoj tuni,
, , prekriveni stol da umalo nije zaboravio kapu.
.

*** ***

U rajonu su mladog inovnika iz Istranog ureda uveli


, , , samom naelniku. Ovaj pak, vidjevi da nisu poslali
, Bog zna kakvu linost, nije stao tratiti vrijeme na
, . objanjenja, nego je pozvao pomonika.
, , - Evo, izvolite za Ivanom Prokofjeviem - ljubazno
( ree naelnik deku (mada je sitna riba, ipak je iz
, ). , Istranog ureda). - On e vam sve pokazati i objasniti.
. Upravo on je juer iao u pokojnikov stan. A
. Ksaveriju Feofilaktoviu predajte moj pozdrav.
.
, Fandorina su posjeli za visoki pult i donijeli mu
. mravi dosje. Erast Petrovi proita naslov (SLUAJ
( samoubojstva plemenitog cijenjenog graanina Petra
Aleksandrovia KOKORINA, 23 godine, studenta
23 , Pravnog fakulteta Moskovskog carskog sveuilita.
Zapoeto 13. svibnja 1876. godine, zakljueno ... 18 ...
. 13 1876 . godine) i rukama, drhtavim od predosjeaja uitka,
18.. ) razvee vrpcu.

.
, - Sin Aleksandra Artamonovia Kokorina - pojasni
, Ivan Prokofjevi, mravi i visoki iskusni slubenik
, , . zguvana lica kao da ga je krava vakala. - Bio je vrlo
. . bogat ovjek. Tvorniar. Tri su godine otkako je
. . preminuo. Sve je ostavio sinu. ivio bi student u
. ? veselju. ime sve ljudi nisu zadovoljni?
, , Erast Petrovi kimne jer nije znao to da kae na to i
, zadubi se u itanje iskaza oevidaca. Zapisnika je bilo
. , , podosta, oko desetak, najiscrpniji su sainjavale izjave
keri djelatnog tajnog savjetnika Elizavete von Evert-
Kolokoljceve (17) i njezine odgojiteljice gospoice
17 Emme Pfull (48), s kojima je samoubojica razgovarao
48 , neposredno prije pucnja. Ipak, nikakve podatke, osim
. onih koji su ve poznati itatelju, Erast Petrovi nije
, , izvukao iz zapisnika - svi oevici su ponavljali vie ili
, manje jedno te isto, razlikujui se meusobno tek
razinom pronicljivosti: jedni su govorili da je
, mladiev izgled odmah u njima pobudio
: , uznemiravajui predosjeaj (Kada sam pogledala u
njegove bezumne oi, u meni se sve sledilo -
( , objasnila je ena titularnog savjetnika gospoa
, Hohrjakova, koja je pak kasnije svjedoila da je
, , mladia vidjela samo s lea); drugi su svjedoci,
, , naprotiv, priali o gromu iz vedra neba.
); ,
, .
Na kraju dosjea nalazila se zguvana poruka na
. plavom papiru s monogramom. Erast Petrovi se
(, ) zapilji u neravne (valjda od uzbuenja) retke.
.
, ! Gospodo koja ete ivjeti poslije mene!
, , Ako itate ovo moje pisamce, znai da sam vas ve
, napustio i spoznao tajnu smrti koja je skrivena od vas
. , iza sedam peata. Ja sam slobodan, a vi jo morate
. , , ivjeti i strahovati. Ipak se kladim da tamo gdje sam
, , sada i odakle se, kako se izrazio danski kraljevi,
, nijedan putnik dosad nije vratio, nema ama ba
. niega. Tko se ne slae sa mnom - neka izvoli
. , provjeriti. Uostalom, do svih vas nije mi ni najmanje
, , stalo, a poruku piem zato da vam ne bi palo na pamet
, da sam podigao ruku na sebe zbog kakve cmizdrave
. budalatine. Zlo mi je u vaem svijetu i, bogami, taj je
, , , . razlog sasvim dovoljan. A da nisam potpuna stoka
, neka posvjedoi kona mapa.
.
Petar Kokorin

, , Ne ini se daje napisano u uzbuenju - bilo je prvo


. stoje pomislio Erast Petrovi.
? . - Na kakvu to mapu misli? - upitao je. Pomonik
: naelnika slegne ramenima:
. - Nije imao nikakvu mapu uza se. to biste vi htjeli,
, . , ovjek nije bio pri sebi. Moda se spremao da neto
, . uini pa se predomislio ili zaboravio. Po svemu
, . , sudei, bio je neuraunljiv gospodin. Jeste li proitali
? , kako je vrtio bubanj? Kad smo ve kod toga, u bubnju
. , , , je od est mjesta samo u jednom bio metak. Ja, na
, primjer, mislim da se on uope nije spremao ustrijeliti,
, nego si je htio malo pokakljati ivce - radi vee
. otrine ivotnih osjeta, da tako kaem. Da bi se poslije
. slae jelo i pikantnije banilo.
? , , - Samo jedan metak od est? Zaista nije imao sree -
, raalostio se zbog pokojnika Erast Petrovi kojemu jo
. nije davala mira kona mapa.
? , - Gdje on ivi? To jest, gdje je ivio ...
- Osmerosobni stan u novoj zgradi na Ostoenki, vrlo
, , raskoan -rado podijeli Ivan Prokofjevi svoje
. dojmove. - Od oca je naslijedio kuu u
, Zamoskvoreju, cijeli majur s gospodarskim
, , zgradama. Ipak nije elio tamo ivjeti, preselio se
. daleko od trgovaca.
, ? - I, ni tamo nije pronaena kona mapa?
: Pomonik naelnika se zaudi:
, , , - to, zar vi smatrate da smo trebali obaviti pretres?
? , , Kaem vam da je stan takav da se bojim agente pustiti
u sobe, da ih avo ne zavede. A i emu? Jegor
. ? , Nikifori, istrani sudac iz okrunog tuilatva, dao je
, pokojnikovu sobaru etvrt sata da skupi stvari, i to pod
paskom redarstvenika da ne bi, ne daj Boe, digao
, neto od gazde, i naredio mi da zapeatim vrata. Do
, . objave nasljednika.
.
? - A tko su nasljednici? - upita Erast Petrovi.
.
. , , - Tu je kvaka. Sobar kae da Kokorin nema ni brae ni
. , sestara. Ima neke roake u treem koljenu, ali njih ni
. na prag nije putao. Kome li e pripasti tolike pare? -
? uzdahne Ivan Prokofjevi sa zaviu. - Pa to je strano
. , i zamisliti ... Ah, ne tie nas se to. Odvjetnik ili
. izvritelji oporuke e se danas-sutra pojaviti. Nisu
. . prola niti dvadeset-etiri sata. Tijelo zasad lei kod
. , nas u hladnjai. Moda Jegor Nikifori sutra zakljui
, . sluaj, tad e se sve razjasniti.
, , - Ipak je to udno - primijeti mladi pisar namrtivi
. elo. - Ako je ovjek u oprotajnom pismu posebno
spomenuo nekakvu konu mapu, onda to nije tek tako.
, . I ta potpuna stoka nije sasvim jasna. A to ako je u
. toj mapi neto vano? Vi kako hoete, ali ja bih
? , svakako potraio u stanu. ini mi se daje cijela poruka
. , napisana zbog te mape. Tu ima neka tajna, asna rije.
. , .
, , Erast Petrovi se zarumeni plaei se da mu je ovo s
, tajnom izletjelo previe djetinjasto, ali pomonik
naelnika nije uoio nita neobino u njegovu
. razmiljanju.
, , - Trebalo je barem u kabinetu pretraiti papire -
. . priznao je. - Jegor Nikifori vjeno uri. Ima ih osam
, u obitelji pa uvijek nastoji s uviaja ili istrage to prije
. , strugnuti kui. Star je ovjek, godina dana do
, , mirovine, to biste vi htjeli ... Ovako, gospodine
. ? Fandorine. A da sami odemo? Zajedno emo
. , pogledati. Poslije u staviti novi peat, to je as posla.
. . Jegor Nikifori nee zamjeriti. Naprotiv - bit e nam
, . zahvalan to ga nismo jo jednom uznemiravali. Rei
, , ? u mu da je stigao zahtjev iz Istranog ureda, a?
, Erastu Petroviu se uinilo da e mravi pomonik ba
sa zadovoljstvom ponovo pregledati stan, a i stavljanje
, novog peata nije predstavljalo tekou, ali iskuenje
, , je bilo veliko. Tu je doista mirisalo na tajnu.
, .
.

*** ***

Ureenje stana pokojnoga Petra Kokorina (na katu


( raskone skupe zgrade blizu Preistenske kapije) nije
) ostavilo jak dojam na Erasta Petrovia - za vrijeme
tatina prenaglog bogaenja ivio je u nimalo loijim
. hramovima. Stoga se pisar nije zadravao u
mramornom predsoblju s venecijanskim zrcalom od tri
arina, nego je produio ravno u sobu za primanje,
, iroku, sa est prozora, u najmodernijem ruskom stilu:
, s oslikanim krinjama, izrezbarenom hrastovinom na
, : zidovima i otmjenom kaljevom pei.
,
.
, , - Fino su izvoljeli ivjeti, ve sam to govorio - dahnuo
. mu je u zatiljak njegov pratitelj, iz nekog razloga
aptom.
- Erast Petrovi je sada neobino sliio na mladog
, setera prvi put putena u umu i oamuena od otrog,
. primamljivog mirisa bliske divljai. Zavrtjevi glavom
, nalijevo i nadesno nepogreivo se orijentirao:
:
? - Ovo su vrata kabineta?
. - Tako je.
! - Idemo!
Konu mapu nisu morali dugo traiti - leala je nasred
, masivnog pisaeg stola, izmeu svijetlozelenog
pribora za pisanje i sedefne koljke-pepeljare. Ali,
. prije nego to su nestrpljive Fandorinove ruke
dodirnule smeu kripavu kou, njegov je pogled pao
, na fotografiju u srebrnu okviru koja je stajala takoer
, , , na stolu, na najvidljivijem mjestu. Lice na slici bilo je
. tako upadljivo da je Erast Petrovi zaboravio i na
, mapu: napola okrenuta, promatrala ga je Kleopatra
: bujne kose, golemih zagasito crnih oiju, s uznositim
, pregibom duga vrata i jedva uoljivom bezdunou u
samovoljnoj liniji usta. Vie od svega, pisara je
. opinio izraz spokojnog i vrstog samoljublja, tako
neoekivanog na djevojinu licu (Fandorin je zbog
, neega elio da to svakako bude djevojka, a ne
( gospoa).
, ,
).
-, - Lijepa je - zazvidi Ivan Prokofjevi koji se pojavio
. ? pored njega. - Tko je to? Dopustite ...
, I on bez imalo ustruavanja svetogrdnom rukom
izvue arobni lik iz okvira i okrene sliku na drugu
. , stranu. Tamo je kosim, razvuenim rukopisom pisalo:
: . Petru K.
. , I Petar izae odande i zaplaka gorko. Kada zavolite,
! ne odriite se!
.. A.B.
, , - To ona njega s apostolom Petrom usporeuje, a sebe,
, ? ! valjda, s Isusom? Dosta ambiciozno! - ljutnuo se
. pomonik naelnika. - Nije li ba zbog te osobe na
, ? , student podigao ruku na sebe, a? Aha, tu je i mapa,
, . nismo uzalud dolazili.
, Rastvorivi kone korice Ivan Prokofjevi izvadi
, jedini list. Bio je to Erastu Petroviu ve poznati plavi
, papir, iako ovog puta s biljenikim peatom i
nekoliko potpisa na dnu.
.
, . - Odlino - zadovoljno kimnu policajac. - Nali smo i
. , . oporuku. Dajte, ba me zanima.
, Za as je preletio pogledom dokument, ali i taj as se
, Erastu Petroviu uinio kao vjenost, a viriti preko
ramena bilo mu je ispod asti.
.
, , ! - Eto to smo doivjeli! Lijep dar roacima u treem
! koljenu! -uskliknu Ivan Prokofjevi s neshvatljivom
. , zluradou. - Gle ti Kokorina, svima je natrljao nos.
. , ! Samo to nije patriotski. Sada je jasno i ono sa
. stokom.
.
Izgubivi od nestrpljivosti bilo kakav pojam o
, pristojnosti i potovanju pretpostavljenih, Erast
Petrovi istrgne list od vieg po inu i proita sljedee:
:

OPORUKA
, , Ja, dolje potpisani Petar Aleksandrovi Kokorin, pri
, punoj svijesti i zdravoj pameti, pred dolje spomenutim
svjedocima objavljujem svoju oporuku glede imovine
. koja mi pripada.
, Svu moju imovinu, iji se potpuni popis nalazi kod
mog povjerenika Semjona Jefimovia Berenzona,
, ostavljam gdi barunici Margareth Astair, britanskoj
, , dravljanki, za koritenje svih sredstava po njezinu
nahoenju za potrebe obrazovanja i odgoja siroadi.
. , Uvjeren sam da e ga Astair raspolagati tim
sredstvima razboritije i potenije nego nai generali-
, dobrotvori.
.
Ova moja oporuka je posljednja i konana, ima
, zakonsku snagu i ponitava moju prethodnu oporuku.
.
Izvriteljima oporuke imenujem odvjetnika Semjona
Jefimovia Berenzona i studenta Moskovskog
. sveuilita Nikolaja Stepanovia Ahtirceva.
, Ova oporuka je sastavljena u dva primjerka, od kojih
, jedan ostaje meni, a drugi se daje na uvanje u
. odvjetniki ured g. Berenzona.
, 12 1876 Moskva, 12. svibnja 1876.
Petar Kokorin

, Glava druga,
u kojoj nema nieg osim razgovora

, , - Kako hoete, Ksaverije Feofilaktoviu, ali to je


! . udno! - uzbueno ponovi Fandorin. - Tu ima neka
, ! . tajna, potenja mi! - I uporno naglasi: - Da, upravo
, , ! . , tako, tajna! Prosudite sami. Kao prvo, ustrijelio se
, , nekako besmisleno, nasumice, jednim metkom u
, . bubnju, kao da se uope nije namjeravao ustrijeliti.
! , Kakva fatalna nesrea! I ton oprotajne poruke,
, , morate se sloiti, nekako je neobian, kao da je pisana
, na brzinu, usput, a meutim, dotaknut je najvaniji
. ! problem. Ozbiljan problem! - glas Erasta Petrovia
. ak je zadrhtao od uvstva. No, o problemu u poslije
, . govoriti, sada neto o oporuci. Nije li sumnjiva?
?
, , - to vam se tono, dragi moj, u njoj ini sumnjivim? -
? , blago e Gruin, s dosadom listajui Policijski
pregled gradskih dogaaja za protekli dan. To
. itanje, koje nije bilo lieno svjesnog zanimanja,
obino se odvijalo poslijepodne jer u tom dokumentu
, nije bilo sluajeva od velike vanosti - uglavnom
svakakve sitnice, prave malenkosti, ali katkad bi se
, , nalo i togo zanimljivo. Bilo je tu i izvjee o
. jueranjem samoubojstvu u Aleksandrovskom parku,
ali, kako je i predvidio iskusni Ksaverij Feofilaktovi,
, , bez ikakvih pojedinosti i, naravno, bez teksta
, oprotajne poruke.

.
! , - Evo to! Kokorin kao da nije ozbiljno pucao u sebe,
, , a ipak je oporuka, bez obzira na izazivaki ton,
, sastavljena po svim pravilima: s biljenikom, s
, potpisima svjedoka, s imenovanjem izvritelja -
, . savijao je prste Fandorin. - Informirao sam se: dvije
, . tvornice, tri poduzea, kue u raznim gradovima,
, , , brodogradilita u Libavi, samo vrijednosnih papira u
, Dravnoj banci pola milijuna!
!
? , - Pola milijuna? - uzdahne Ksaverij Feofilaktovi
. , odvojivi se od papira. - Usreila se ta Engleskinja.
.
, ? - I objasnite mi, kad smo ve kod toga, to ima s tim
, ? lady Astair? Zato je ba njoj sve ostavio, a ne nekom
? drugom? Kakve veze ona ima s Kokorinom? To bi
! trebalo razjasniti!
, , - Pa napisao je da naim pronevjeriteljima ne vjeruje,
a Engleskinju ve nekoliko mjeseci veliaju u svim
. , , novinama. Ne, mili, bolje vi meni neto drugo recite.
. , to se to dogaa da va narataj tako malo cijeni
? , ivot? Svaki as paf-paf, i to jo oholo, sa zanosom, s
, , prezirom prema cijelom svijetu. Kakve vi to zasluge
. , ? imate da moete prezirati, kakve? - rasrdio se Gruin
, , sjetivi se kako je drsko i bez potovanja prole veeri
s njim govorila ki ljubimica, esnaestogodinja
, . gimnazijalka Saenjka. Ipak, pitanje je bilo vie
, retoriko, pisarevo miljenje o tome malo je zanimalo
estitog naelnika, i stoga se on ponovo zadubio u
, pregled.
.
: Zato je Erast Petrovi jo vie ivnuo:
, - To i jest problem o kojem sam htio posebno govoriti.
. , . Pogledajte takva ovjeka kakav je Kokorin. Sudbina
, , mu daje sve: i bogatstvo, i slobodu, i obrazovanje, i
, ( ljepotu (ljepotu je Fandorin spomenuo onako usput,
, , iako nije imao nikakvu predodbu o pokojnikovu
). izgledu). A on se igra sa smru i na koncu se ubije.
. elite li znati zato? Nama mladima je zlo u vaem
? , , svijetu, Kokorin je upravo to i napisao, samo nije
, . obrazloio. Vai ideali - karijera, novac, poasti - za
, , mnoge od nas nita ne vrijede. Mi sad ne matamo o
. . tome. to vi mislite, da bez razloga piu o epidemiji
, samoubojstava? Najbolji od obrazovane mladei
? odlaze uguivi se od nedostatka duhovnog kisika, a
, vi, oci drutva, ne izvlaite nikakvu pouku!
, , ,
!
, Ispalo je da je itav optuujui zanos usmjeren na
, samog Ksaverija Feofilaktovia, poto drugih oeva
, drutva nije bilo u blizini, no Gruin se nimalo nije
uvrijedio i ak je vidno zadovoljan kimnuo glavom.
.
, , - Evo, zgodno - podsmjeljivo e on gledajui u
, . pregled - glede nedostatka duhovnog kisika. U
Cihaevljevoj ulici, u treem odsjeku Meanskog
10 rajona, u l0 sati ujutro, pronaeno je mrtvo tijelo
objeenog postolara Ivana Jeremejeva Buldigina (27).
27 . Prema iskazu pazikue Petra Silina, razlog
, samoubojstva je pomanjkanje sredstava za opijanje. -
. . , Tako e svi najbolji otii. Samo emo mi, stare
, . budale, ostati.
, . - Vi se rugate - gorko ree Erast Petrovi. - A u
, Petrogradu i Varavi svakog se dana neki student,
, , , studentica, ak i gimnazijalac, otruje, ustrijeli, utopi.
. Vama je to smijeno ...
, , Pokajat ete se, Ksaverije Feofilaktoviu, ali bit e
, , kasno - pomisli osvetljivo, iako mu dotad misao o
samoubojstvu nikada nije pala na pamet - mladi je
. bio preivahne naravi. Nastala je tiina. Fandorin se
: inio poput skromnog groba, iza crkvene ograde i bez
, , kria, a Gruin je as prelazio prstom redove, as
, utao listovima.
.
, - Ipak je to sve zapravo budalatina - proguna on. -
. , ? , to je s njima, jesu li svi poludjeli? Evo, dva
, , izvjetaja, jedan iz treeg odsjeka Mjasnickog rajona,
, na osmoj stranici, drugi iz prvog odsjeka Rogokog
, . . 12 rajona, na devetoj stranici. Dakle. U 12 sati i 35
35 , minuta u Podkolokoljnu ulicu, u zgradu Moskovskog
drutva za osiguranje od poara" pozvan je policijski
nadzornik Fedoruk na zahtjev kaluke vlastelinke
Avdotje Filipovne Spicine (privremeno boravi u
( hotelu Bojarskaja"). Ga Spicina je izjavila da se
). , pored ulaza u knjiaru, pred njenim oima, neki
, , dolino odjeveni gospodin, dobi od otprilike 25
25 godina, pokuao ustrijeliti. Prinio je pitolj k
, sljepoonici, ali je oito zatajio, i nesueni
, samoubojica se skrio. Ga Spicina je zatraila da
. , policija pronae mladia i preda ga duhovnim
vlastima radi crkvenog pokajanja. Potraga nije
poduzeta zbog nepoinjenog prijestupa.
.
.
, ! - Eto vidite, a to sam ja govorio! - likovao je Erast
, . Petrovi osjeajui se u potpunosti osveenim.
, , , - Priekajte, mladiu, to jo nije sve - zaustavi ga
. . . naelnik. - Sluajte dalje. Deveta stranica. Izvjetaj
( ). redarstvenika Semjonova (on je iz Rogoke). Poslije
deset sati pozvao ga je graanin Nikolaj Kukin,
, prodava u trgovini Brikin i sinovi" koja se nalazi
, . nasuprot Malog Jauskog mosta. Kukin je izjavio da se
, prije nekoliko minuta na kameni stupi mosta bio
, popeo neki student i prislonio pitolj uz glavu, oito sa
, eljom da se ustrijeli. Kukin je uo metalno
. , kljocanje, ali hica nije bilo. Nakon toga student je
. skoio na plonik i brzo otiao u smjeru Jauske ulice.
. Drugi oevici nisu pronaeni. Kukin se zauzima za
. postavljanje policijskog nadzora na mostu, zato to se
prole godine tamo ve utopila jedna djevojka laka
, vladanja, i otada promet u trgovini opada.
,
.
, . - Nita ne razumijem - rairi ruke Fandorin. - Kakav je
? to ritual? Da nije neko tajno drutvo samoubojica?
?
, - Kakvo drutvo - polako e Ksaverij Feofilaktovi, a
, zatim stane govoriti sve bre i bre, postajui sve
, . ivljim. - Nikakvo drutvo, moj gospodine, sve je
, , . mnogo jednostavnije. Sad je jasno i ono s bubnjem, a
, ! prije to nismo ni sanjali! To je uvijek jedan te isti, to je
, na student Kokorin izvodio ludorije. Pogledajte ovdje
. . - ustao je i ustro priao zemljovidu Moskve koji je
, visio na zidu pored vrata. - Ovo je Mali jauski most.
. . Odatle je krenuo Jauskom ulicom, negdje se zabrbljao
, na sat vremena i naao se u Podkolokoljnoj, pokraj
, . osiguravajueg drutva. Prestraio je vlastelinku
, Spicinu i poao dalje, u pravcu Kremlja. A poslije dva
. sata stigao je do Aleksandrovskog vrta, gdje se
, njegovo putovanje i zavrilo, znamo na koji nain.
.
? ? - Ali, zato? I to to sve znai? - zagledao se u
. zemljovid Erast Petrovi.
. , - Nije na meni da prosuujem to to znai. Ali, slutim
. , kako se zbilo. Na student, dijete bogatuna, zlatna
, . mlade, odluio je svemu rei adieu. Ali, prije smrti
. , htio si je malo pokakljati ivce. itao sam negdje o
. tome, zove se ameriki rulet. U Americi su to
, . izmislili, u nalazitima zlata. Stavi u bubanj jedan
, ! metak, okrene i bum! Ako ti se posreilo - rui
, . banku, ako nije - zbogom. I tako je na student krenuo
, na put po Moskvi, iskuavati sudbinu. Lako je mogue
. , da nije okinuo tri puta nego i vie, samo to nee svaki
, , oevidac pozvati policiju. Vlastelinka-spasiteljica dua
. i Kukin sa svojim privatnim interesom su pokazali
budnost, a koliko je ukupno pokuaja imao Kokorin -
, Bog zna. Ili se dogovorio sam sa sobom, kao - toliko
. puta u se poigrati sa smru i dosta. Ako preivim -
, tako mora biti. Zapravo, to su ve moje fantazije. Nije
, . . , bilo nikakve fatalne smole u Aleksandrovskom,
. jednostavno je student u dva sata bio ve potroio
, svoju sreu.
.
, - Ksaverije Feofilaktoviu, vi ste pravi analitiki
, talent- iskreno se ushitio Fandorin. - Tono vidim pred
. , sobom kako je sve bilo.
.
, , Zasluena pohvala, iako od utokljunca, bila je
. ugodna Gruinu.
. , - Eto. Moe se neto i od starih budala nauiti- ree on
. pouno. - Vi biste posluili u istrazi isto kao i ja, ali ne
, u dananje visokokulturno doba, nego za cara Nikolaja
, Pavlovia. Tada nisu razlikovali istrano od
. , , neistranog, u Moskvi jo nije bilo ni naeg ureda, ak
, ni istranog odjela. Danas trai ubojice, sutra stoji
. , na sajmu, ljudima dijeli opomene, prekosutra po
, , krmama tjera one bez isprava. Zato stjee dar
. opaanja, poznavanje ljudi, dobiva debelu kou, bez
, , toga se nikako ne moe u naem policijskom poslu -
, zavrio je naelnik s aluzijom i iznenada primijetio da
, ga pisar ba i ne slua, nego se mrti od neke svoje
, misli, po svemu sudei ne previe ugodne.
,
,
.
, , . - No, to vas jo mui, istresite.
, - Pa evo, ne shvaam ... - Fandorin nervozno mrdnu
, . lijepim, poput dva polumjeseca, obrvama. - Taj Kukin
, kae da je na mostu bio student. ..
, , ? - Naravno, student, tko drugi?
, ? - Ali, odakle Kukin zna da je Kokorin student? Imao
, je redengot i kapu, i u Aleksandrovskom parku nitko
od oevidaca nije ga smatrao studentom ... u
. zapisnicima se stalno spominje mladi i taj
! gospodin. Zagonetno!
, - Vama su same zagonetke na pameti- mahne rukom
. , . Gruin. -Budala je taj va Kukin, i gotova stvar. Vidi,
, , , mladi gospodin, u civilu, pa pomislio da je student. A
, . , moda prodava ima otro oko, prepoznao je studenta
, - ipak ima posla s kupcima od jutra do veeri.
.
, - Kukin takvog kupca kakav je Kokorin u svojoj
, , trgovini nikada nije vidio - razumno odvrati Erast
. Petrovi.
? - I to s tim?
, - Pa ne bi bilo loe vlastelinku Spicinu i prodavaa
. , Kukina podrobnije ispitati. Vama, Ksaverije
, , Feofilaktoviu, naravno, ne pristaje da se bavite
, , , takvim sitnicama, ali, ako dopustite, ja bih sam ... -
, Erast Petrovi se ak pridigao sa stolice, toliko je elio
, . da mu Gruin dopusti.
Spremao se Ksaverij Feofilaktovi pokazati strogost,
, . ali se predomislio. Neka deko onjui pravi posao,
, neka se naui razgovarati s oevicima. Moda i bude
. , . neto od njega. Ree uzvieno:
:
. , , - Ne zabranjujem vam - i preduhitrivi radostan usklik,
koji je ve bio spreman odjeknuti iz pisarevih usta,
, . doda: - Ali, najprije izvolite zavriti izvjetaj za
. , njegovu preuzvienost. I jo neto, dragi moj. Ve su
. . , , tri sata. Idem ja polako kui. A vi ete mi sutra
. , ispriati odakle prodavau student.
.
, Glava trea,
u kojoj se pojavljuje pogureni tudent

, Od Mjasnicke, gdje se nalazio Istrani ured, do hotela


, , , Bojarskaja, gdje je, prema Pregledu, privremeno
, , boravila vlastelinka Spicina, bilo je dvadesetak
, , minuta hoda, i Fandorin je, usprkos nestrpljivosti koja
, . ga je grizla, odluio ii pjeice. Muitelj Lord
, Byron, koji je nemilosrdno pritiskao pisareve
, bokove, probio je takvu rupu u njegovu budetu da se
, izdatak za koiju mogao dramatino odraziti na
dnevnim obrocima. Jedui u hodu piroku kupljenu na
. uglu Gusjatnikove ulice (nemojmo zaboraviti da je u
, zanosu istrage Erast Petrovi ostao bez ruka), brzao
( , je Cistoprudnim bulevarom gdje su pretpotopne
), starice u pelerinama i nonim kapama sipale mrvice
, tustim, drskim golubovima. Kamenim plonikom hitro
, su se kotrljali fijakeri i koije koje Fandorin nikako
. nije mogao dostii i on je u mislima postajao
, uvrijeen. U biti, istraitelj bez kola ne moe nita
, protiv onih koji se voze. Dobro to je Bojarskaja na
. , Pokrovki, ali ipak jo odatle treba otii na Jauzu do
. prodavaa Kukina - to je sigurno pola sata. Kao
, odlaganje smrti, izjedao se Erast Petrovi (da budemo
iskreni, malo je preuveliavao), a gospodinu naelniku
. , bilo je ao petnaest dravnih kopjejki. Njemu samom,
( , valjda, svakog mjeseca ured po osamdeset rubalja daje
), za stalnog koijaa. To su ti naelnike povlastice:
. , , jednog vozi kui osobni koija, a drugi na svoje dvije
noge ide po slubenoj dunosti.
. ,
:
,
.
, No, slijeva, iznad krova kavane Suchet, ve se vidio
, toranj Ticke crkve pored koje se nalazio hotel
, Bojarskaja, i Fandorin zakoraa jo bre
, . predosjeajui vana otkria.
, , Pola sata kasnije, nesigurnim i pokunjenim hodom,
, , vukao se niz Pokrovski bulevar gdje su golubove, isto
, , tako uhranjene i drske kao na Cistoprudnom, hranile
, . trgovkinje, a ne vie plemkinje.
Razgovor sa svjedokinjom bio je obeshrabrujui. Erast
. Petrovi je ulovio vlastelinku u posljednji as. Ve se
bila spremila sjesti u koiju pretrpanu kovezima i
, , paketima kako bi otputovala iz prvostolne u Kaluku
gubemiju. Iz ekonomskih razloga, Spicina je putovala
. na stari nain, ne eljeznicom, ve svojim konjima.
, ,
.
, Tu je Fandorin bez sumnje imao sree, jer da se
, vlastelinka urila na kolodvor do razgovora uope ne
. bi dolo. Ali, bit razgovora s razgovorljivom
, svjedokinjom, kojoj je Erast Petrovi pristupao i
, , : ovako i onako, svodila se na jedno: Ksaverij
, Feofilaktovi je u pravu, Spicina je vidjela upravo
, Kokorina - spomenula je i redengot, i okruglu kapu,
, , ak i lakirane cipele s dugmadi koje nisu spominjali
oevici iz Aleksandrovskoga parka.
.
, Sve nade su preostale na Kukinu, glede kojega je
, , . Gruin, po svoj prilici, takoer bio u pravu. Bubnuo je
, prodava bez razmiljanja, a sad tumaraj zbog njega
, po itavoj Moskvi, izvrgavaj se ruglu pred
. naelnikom.
Trgovina Brikin i sinovi gledala je staklenim
vratima s nacrtanom glavom eera tono na obalu i
, most se odatle vidio kao na dlanu - Fandorin je to
. odmah uoio. Uoio je i to da su prozori trgovine bili
, (, otvoreni (oito zbog sparine), pa je prema tome Kukin
), , mogao i uti kljocanje eljeza, jer do najblieg
, kamenog stupica na mostu nema vie od petnaest
. koraka. Kroz vrata je radoznalo provirio mukarac
etrdesetih godina u crvenoj koulji, crnom suknenom
, , prsluku i plianim hlaama u izmama.
.
, ? . - Treba li vam togo, vase blagoroe? - upitao je. -
? Kao da ste zalutali?
? , - Vi ste Kukin? - strogo ga upita Erast Petrovi ne
oekujui od skoranjih izjava nita ohrabrujue.
.
, , - Tako je - uznemiri se prodava namrtivi se, ali
, . , odmah potom se dosjeti. - Vi mora da ste iz policije,
, , ? vae blagoroe? Pokorno zahvaljujem. Nisam tako
. brzo oekivao vau panju. Gospodin nadzornik su
. , rekli da e pretpostavljeni razmotriti, ali nisam
, , oekivao, nikako nisam oekivao. Ma to mi tu
. ! stojimo na pragu! Izvolite u trgovinu. Zahvalan sam,
. , . ba sam zahvalan.
, , I poklonio se, i vrata je otvorio, i jo ga je pozvao
, , gestikulirajui rukom - dobrodoli, ali Fandorin se ne
. : pomaknu s mjesta. Ree mu sugestivno:
, , , . - Kukine, ja nisam iz okruga, nego iz istrane policije.
, Zadatak mi je pronai stu ... onog ovjeka o kojem ste
. obavijestili policijskog nadzornika.
? - Mislite studenta? - spremno se nadovezao prodava.
. , . - Kako da ne, jako dobro smo ga upamtili. Strano
, . , neto, Boe oprosti. Kad sam vidio kako su se popeli
, na stupi i pitolj prislonili uz glavu odmah sam
, , , pretrnuo - mislim si, sve e biti kao i prole godine,
. opet nitko nee ni priviriti u trgovinu. A to smo mi
? , , krivi? Zar im je tu medom namazano pa da diu na
? , sebe ruku? Idi tamo dalje, do rijeke Moskve, tamo ti je
, , i dublje, i most je vii, pa ...
, , . - Zautite, Kukine - prekine ga Erast Petrovi. - Bolje
. , mi opiite studenta. to je nosio, kako je izgledao i
, . odakle vam uope to daje on student.
, , - Pa stvarno je student, vae blagoroe - zaudio se
, . , prodava. - I uniforma, i dugmad, i oale na nosu.
, .
? . - Kakva uniforma? - napadne ga Fandorin. - Zar je bio
? u uniformi?
? - A kako drukije? - Kukin saalno pogleda
. nedosjetljivog inovnika. - Kako u bez toga znati je li
, ? , student ili ne? Pa valjda razlikujem studenta od
? inovnika po uniformi.
Na tu umjesnu primjedbu Erast Petrovi nije nita
, mogao rei, paje izvadio iz depa urednu biljenicu i
olovku kako bi zapisao izjavu. Tu je biljenicu
. , Fandorin kupio prije nego to je stupio u slubu u
, Istranom uredu, tri tjedna ju je beskorisno nosao, i
, evo tek danas je posluila - ve tijekom jutra koleki
registrator je sitno ispisao nekoliko stranica.
.
, . - Recite kako je izgledao taj ovjek.
. , - ovjek kao ovjek. Neugledan, malko pristava lica.
. Pa oale ...
? - Kakve oale - naoale ili cviker?
, . - Onakve, na pagi.
, , . - Znai, cviker - drljao je olovkom Fandorin. - Je li
? bilo jo kakvih osobitih obiljeja?
. - Bili su jako pogureni. Ramena umalo u visini
, , tjemena ... Ma, student ko student, kaem vam ...
, Kukin je zbunjeno promatrao inovnika, a ovaj je
, , na due vrijeme zautio: mrtio se, micao usnama,
. , ukao malom biljenicom. Ukratko, ovjek je o
. neemu razmiljao.
, , , , Uniforma, pristav, cviker, vrlo poguren - pisalo je u
. , biljenici. No, malo je pristav, to je nevano. O
. cvikeru nema ni rijei u spisku Kokorinovih stvari. Da
. ? . ga nije izgubio? Mogue. Oevici takoer ne spominju
, cviker, ali njih i nisu posebno ispitivali o
? samoubojiinoj vanjtini - emu to? Poguren? Hm.
? . , , Sjea se da je u Moskovskim novinama opisan
, stasiti mladi, ali reporter nije prisustvovao
, , dogaaju, nije vidio Kokorina, tako da je stasita
. mladia mogao dodati radi jaeg efekta. Ostaje
. studentska uniforma, a to je teko osporiti. Ako je na
, , mostu bio Kokorin, znai da se u razdoblju od
jedanaest sati i pola dvanaest iz nekog razloga
. preodjenuo u redengot. I gdje se to moglo zbiti? Od
? Jauze do Ostoenke i zatim natrag do Moskovskoga
drutva za osiguranje od poara nije kratak put, za sat
, . i pol vremena se ne stigne.
I Fandorin shvati s bolnim zamiranjem u grudima da
, : ima samo jedan izlaz: uhvatiti prodavaa Kukina za
, vrat, odvesti ga u Mohovu, gdje u mrtvanici jo
, uvijek lei samoubojiino tijelo obloeno ledom, i
, obaviti identifikaciju. Erast Petrovi zamisli
. probuenu lubanju s osuenim slojem krvi i mozga, i
, to ga je savim prirodno asociralo na zaklanu
trgovkinju Krupnovu, koja je jo i danas pohodila
, njegove none more. Ne, zaista mu se nije ilo u
. , hladnjak. No, izmeu studenta s Malog jauskog
. mosta i samoubojice iz Aleksandrovskoga parka
postojala je veza koju je svakako trebalo otkriti. Tko
, moe rei je li Kokorin bio pristav i poguren, je li
. , nosio cviker?
,
?
, , , , Prvo - vlastelinka Spicina, ali ona je sigurno ve na
. , ulazu u Kalugu. Drugo - pokojnikov sobar, kako li se
, ? ono preivao? Nije vano, ionako ga je istrani sudac
, izbacio iz stana, tko e ga sada nai. Preostaju oevici
, . iz Aleksandrovskog, prije svih one dvije dame s
, , kojima je Kokorin razgovarao posljednjih trenutaka
svoga ivota, one su ga morale detaljno promotriti.
, Evo, u biljenici pie: Ki d.t.s. Eliz. Alek-sandr-na
. : ... von Evert-Kolokoljceva (17), gospoica Emma
. 17 ., Gotlibovna Pfull (48), Mala Nikitska, priv. kua.
48 .,
, . .
. Ipak se nije mogao izbjei troak za koiju.

*** ***

. , Bio je to dug dan. Snano svibanjsko sunce koje je


, neumorno obasjavalo zlatoglavi grad nerado se
, sputalo k liniji krovova kada je Erast Petrovi,
osiromaen za etrdeset kopjejaka, siao s koije kod
, otmjene vile s dorskim stupovima, ukraenim
. , proeljem i mramornim trijemom. Vidjevi da se
, putnik neodluno zaustavio, koija ree:
: - To je generalova kua, ne sumnjajte. Nije ovo prva
, , . godina da vozim po Moskvi.
. A to ako me ne puste - zadrhtao je iznutra Erast
, Petrovi od straha zbog mogueg ponienja. Primio je
. sjajnu mjedenu alku i dvaput pokucao. Masivna vrata
s bronanim lavljim njukama odmah se otvorie i
. izviri vratar u bogatoj livreji sa zlatnim gajtanima.
,
.
? ? - Gospodinu barunu? Iz Ureda? - ozbiljno zapita. -
. Treba li vas najaviti ili samo predati kakav dokument?
? . Ta, uite.
, , U prostranu predsoblju, snano osvijetljenom i
, . lusterom i plinskim svjetiljkama, posjetitelj se posve
zbunio.
, , , - Zapravo, trebam do Elizavete Aleksandrovne -
. , objasnio je. - Erast Petrovi Fandorin, iz istrane
. . policije. Po hitnom zadatku.
? - Iz istrane? - prezirno se namrti uvar vrata. - Nije
. ? valjda zbog onoga juer? Nemojte ni pomisliti.
. Gospoica su skoro pola dana plakali i noas su loe
. spavali. Neu vas pustiti niti najaviti. Njegova ek-
. selencija su ionako prijetili vaima iz rajona da e im
, glave poskidati zato to su juer Elizavetu
. , Aleksandrovnu muili presluavanjima. Izvolite na
. , , ulicu, na ulicu. - I jo ga je nitkov stao svojim debelim
. trbuhom gurati prema izlazu.
? - A gospoica Pfull? - povikne u oaju Erast Petrovi.
. ? - etrdesetosmogodinja Emma Gotlibovna? Barem s
. ! njom bih trebao popriati. To je dravni posao!
. Vratar vano zamljacka usnama.
, . , - K njoj u vas pustiti, neka bude. Eno tamo, idite
. . ispod stubita. Hodnikom nadesno, trea vrata. Tamo
. ivi gospoa guvernanta.
Na kucanje je otvorila visoka kotunjava osoba i utke
. se zagledala u posjetitelja okruglim smeim oima.
, . ? - Ja sam iz policije, Fandorin. Vi ste gospoa Pfull? -
nesigurno e Erast Petrovi i za svaki sluaj ponovi na
. . njemakom. - Polizeiamt. Sind Sie Fraulein Pfull?
? . Guten Abend.
, . , - Topro fee - otro odgovori kotunjava. - Da, ja sam
. . . Emma Pfull. Uite. Zjednite na stolac.
Fandorin s jedne gdje mu je bilo nareeno - na beku
, , stolicu sa savijenim naslonom koja se nalazila pored
pisaeg stola, na kojem su vrlo uredno bili rasporeeni
. nekakvi udbenici i hrpe papira za pisanje. Soba je
, , , bila lijepa, svijetla, ali vrlo dosadna, kao da je neiva.
. Samo su na prozorskoj dasci stajala tri zemljana lonca
s bujnim geranijem. Bila je to jedina upadljiva toka u
. cijeloj prostoriji.
, - Toli ste zbok onog glupok mlatia koji je pucao u
? . sebe? - upita gospoica Pfull. - Juer sam odgovorila
, na sva pitanja gospodina policajca, ali ako elite pitati
, . jo neto, moete pitati. Shvaam da je posao policije
, vrlo vaan. Moj ujak Gunther je sluio u sachsenskoj
. policiji kao narednik.
.
, - Ja sam koleki registrator - pojasni Erast Petrovi, ne
, , elei da i njega smatraju narednikom - inovnik
, . etrnaestog razreda.
, , , - Da, znam razlikovati inove - kimne Njemica
. pokazujui prstom na zapuak njegova fraka. - Dakle,
, , gospodine koleki registratoru, sluam vas.
.
U taj as se bez zvuka otvore vrata i u sobu uleti
svijetlokosa gospoica arobno zarumenjenog lia.
.
! Morgen fahren wir nach Kuntsevo!2 - Fraulein Pfull! Morgen fahren wir nach Kuntsevo!
! ! asna rije! Tatica je dopustio! - zabrza ona s praga,
, , , ali, ugledavi neznanca, zapne i zbunjeno zauti, iako
, su joj se sive oi sa ivom znatieljom uprle u mladog
inovnika.
.
, , - Odgojene barunice ne tre, ve hodaju - ree joj
. guvernanta s prijetvornom strogou. - Osobito ako im
. je ve punih zedamnaest godina. Ako ne trite, nego
, , , hodate, tada imate vremena vidjeti nepoznati ovjek i
. pristojno pozdraviti.
, , - Dobar dan, gospodine - zautala je udesna prikaza.
.
, Fandorin skoi i nakloni se, osjeajui se vrlo loe.
. , Djevojka mu se uasno svidjela, i jadni se pisar
, uplaio da e se odmah zaljubiti u nju na prvi pogled,
, a to se nikako nije smjelo dogoditi. I u prijanja, sretna
. , tatina vremena takva princeza mu ne bi bila par, a sada
pogotovo.
, .
, , - Dobar dan - rekao je vrlo suho, namrtio se i u sebi
: dodao: Naumili ste me prikazati u alosnoj ulozi? On
? bijae titularni savjetnik, a ona ki generala? Ne, draga
, ? , , moja, neete to doekati! Ja jo i do titularnoga imam
! za sluiti.
.
, - Koleki registrator Erast Petrovi Fandorin, Ured
, istrane policije - predstavi se slubenim tonom. -
. Provodim dopunsku istragu povodom jueranjeg
alosnog dogaaja u Aleksandrovskom vrtu. Pojavila
. se prijeka potreba za postavljanjem jo nekih pitanja.
. No, ako vam je neugodno - ja vrlo dobro razumijem
, , kako ste bili rastrojeni bit e mi dovoljan samo
, razgovor s gospoom Pfull.
.
, . , - Da, bilo je to uasno - gospoiine oi, ionako
, . , povelike, rairie se jo vie. - Dodue, ja sam bila
, zamirila i gotovo nita nisam vidjela, a potom sam se
! onesvijestila ... Ali, meni je to tako zanimljivo!
, ? ! , Fraulein Pfull, mogu li ostati? Molim vas! Ja sam,
, , ! izmeu ostalog, isto takva svjedokinja kao i vi!
, , - Ja bih sa svoje strane, u interesu istrage, takoer vie
, volio da gospoica barunica bude nazona - klonuo je
, . Fandorin.
, . - Red je red - kimnu Emma Gotlibovna. - Lischen,
, , : Ordnung muss uvijek sam vam ponavljala: Ordnung muss sein. Mora
sein.3 . se biti posluan prema zakonu. Moete ostati.
.
( Lizanjka (tako je Elizavetu Aleksandrovnu u sebi ve
) nazivao Fandorin koji' se sve bre topio) se spremno
, spustila na koni divan budno gledajui u naega
. junaka.
, On se pribere, okrene se prema fraulein Pfull i zamoli:
, :
, , . - Opiite mi, molim vas, kako je izgledao taj gospodin.
, ? . - Gospodin koj i je pucao u zebe? - precizirala je ona. -
Na ja. , , Na ja. Smee oi, smea kosa, prilino visok, bez
, , brade i brkova, bez zalisaka takoer, lice zasvim
, , . mlado, ali ne osobito lijepo. Zatim odjea ...

, . - O odjei poslije - prekine je Erast Petrovi. - Kaete
, . ? da nije imao lijepo lice. Zato? Zbog priteva?
?
Pickeln, , . - Pickeln - prevede Lizanjka pocrvenjevi.
A ja, , - Aja, prievi - guvernanta sono ponovi rije koju
. , nije odmah razumjela. - Ne, prieve taj gospodin nije
. , imao. Imao je lijepu, zdravu kou. A lice nije bilo
. . lijepo.
? - Zato?
. , , - Bilo je zlo. Gledao je kao da ne eli ubiti zebe, nego
. , ! netko zasvim drugi. Oh, to je bila strava! - uznemirila
. se zbog sjeanja Emma Gotlibovna. - Proljee,
, , , zunano vrijeme, sve dame i gospoda etaju, udesni
! trt saf u cvijeu!
Od tih njenih rijei Erasta Petrovia obli rumenilo i on
, , , ispod oka pogleda Lizanjku, ali ona je oito odavno
, navikla na poseban izgovor svoje odgajateljice i
. gledala je i dalje otvoreno i blistavo.
? , , - A je li imao cviker? Moda mu nije bio na nosu,
? ? nego je virio iz depa? Na svilenoj vrpci? - sipao je
. , pitanja Fandorin. - I nije li vam se uinilo da je
? . , , poguren? Jo neto. Znam da je bio u redengotu, ali
nije li togo na njemu odavalo studenta, primjerice,
, ? ? hlae od uniforme? Niste primijetih?
, - Ja sam uvijek sve primijetila - dostojanstveno
. odgovori Njemica. - Hlae su bile karirane, od skupe
. . . vune. Cviker sikurno nije imao. Nije bio niti pokuren.
. Taj gospodin je imao dobro dranje. - Zamislila se i
. , neoekivano zapitala: - Pokuren, cviker i student?
? ? Zbog ega ste tako rekli?
? . - Zato? - uznemirio se Erast Petrovi.
. . - udno. Tamo je bio jedan gospodin. Pokureni
. student s cvikerom.
!? !? . - Molim! Gdje? - jaukne Fandorin.
jenseits - Vidjela sam takvog gospodina ... jenseits ... s druge
, . . strane ograde, na ulici. Stajao je i gledao nas. Jo sam
, pomislila kako e nam sat kospotin student pomoi da
. otjeramo taj uasni ovjek. I bio je vrlo pokuren.
. , Vidjela sam to nakon to se onaj kospotin ve ubio.
. Student se okrenuo i brzo-brzo otiao. I vidjela sam
. , . kako je pokuren. To se dogaa kada djecu od malena
, ne ue pravilno zjediti. Pravilno zjediti je vrlo vano.
. . Moje odgajanice uvijek zjede pravilno. Pogledajte
. fraulein barunicu. Vidite kako ona dri lea? Jako
. , ? lijepo!
!
, Tada je Elizaveta Aleksandrovna pocrvenjela, ali
, , veoma milo, tako da je Fandorin na as izgubio nit,
, , iako je izjava gospoice Pfull nesumnjivo imala
. izuzetnu vanost.

, Glava etvrta,
u kojoj se pripovijeda o pogubnoj snazi ljepote

Sljedeeg dana u deset sati ujutro, s naelnikovim


, blagoslovom i s ak tri rublja dodijeljena za dodatne
trokove, Erast Petrovi je stigao do ute sveuiline
, zgrade u Mohovoj. Zadatak nije bio teak, ali
. , iziskivao je neto sree: trebalo je pronai pogurenog,
: , neuglednog i malo pritavog studenta s cvikerom na
svilenoj vrpci. Sasvim je vjerojatno da taj sumnjivi
. , gospodin uope nije studirao u Mohovoj, ve na
Visokoj tehnikoj koli, na umarskoj akademiji ili na
, , nekom Geodetskom institutu. Ipak je Ksaverij
Feofilaktovi (koji je promatrao svog mladog
, pomonika sa stanovitim uenjem ne lienim radosti)
( bio potpuno suglasan s Fandorinovom pretpostavkom
) -pogureni je najvjerojatnije studirao na sveuilitu
kao i pokojni Kokorin, i lako je mogue da je studirao
, , na istom, Pravnom fakultetu.
,
.
Odjeven u civilno odijelo, Erast Petrovi je bezglavo
uzletio izlizanim stubama od lijevana eljeza na
, glavnom ulazu, proao kraj bradatog sluitelja u
zelenoj livreji i zauzeo prikladnu poziciju u
, polukrunoj udubini prozora, odakle su se odlino
, , vidjeli i predvorje s garderobom, i dvorite, ak i ulazi
. , u oba krila. Prvi put otkako je mladiu umro otac i
ivot skrenuo s ravnog i jasnog puta, gledao je Erast
, Petrovi na drage ute zidove sveuilita bez aljenja
, u srcu za onim to se moglo zbiti, a nije se zbilo. Jo
, . , se ne zna kakvo ivljenje je privlanije i korisnije za
drutvo: studentsko trebanje ili mukotrpni ivot
istranog agenta koji obavlja vaan i opasan posao.
, . (Dobro, nije opasan, ali je ipak osobito odgovoran i
(, , tajnovit.)
.)
, Otprilike svaki etvrti student koji je dolazio u vidno
polje paljivog promatraa nosio je cviker, i to mnogi
, , ba na svilenoj vrpci. Otprilike svaki peti imao je na
. licu odreenu koliinu priteva. Bilo je i dosta
. pogurenih. Ipak, sva tri obiljeja nikako se nisu htjela
. sastati u jednoj individui.
.
U jedan sat ogladnjeli Fandorin je izvadio iz depa
, sendvi s kobasicom i okrijepio se ne naputajui
. poloaj. Dotad je Erast Petrovi uspio uspostaviti
sasvim prijateljske odnose s bradatim portirom koji
, mu je rekao da ga zove Mitri i koji je ve uspio dati
mladiu nekoliko vrijednih savjeta povodom stupanja
na vakultet, Fandorin, koji se priljivom starcu
. , predstavio kao provincijalac koji mata o dugmadi sa
, sveuilinim grbom, ve je bio pomiljao da promijeni
, verziju i otvoreno upita starca za pogurenog i
, pritavog, kad se portir sljedeeg trena uurbao,
, skinuo kapu s glave i otvorio vrata. Tu je proceduru
, Mitri provodio kada je prolazio netko od profesora ili
. bogatih studenata za to je katkad dobivao kopjejku ili
, ak petak. Erast Petrovi se osvrne i opazi kako se
, prema izlazu kree neki student koji je na garderobi
, . upravo dobio raskoni barunasti ogrta s kopama u
, obliku lavljih apa. Na kicoevu nosu svjetlucao je
, cviker, a na elu su se crvenjeli rasuti pristii.
Fandorin se napregnuo pokuavajui vidjeti kakvo
. dranje ima student, ali prokleta pelerina ogrtaa i
, . podignuti ovratnik smetali su mu da postavi
, , dijagnozu.
,
.
, . - Ugodnu veer, Nikolaje Stepaniu. elite li koiju? -
? . nakloni se portir.
, , ? - to je, Mitriu, kiica je stala? - tankim glasom upita
. , . pritavi. - Onda u proetati, nasjedio sam se. - I
dvama prstima u bijeloj rukavici spusti u postavljenu
. ruku novac.
? , - Tko je taj? - apne Erast Petrovi napregnuto se
. ? zagledavajui u gizdaveva lea. Kao da je poguren?
. , - Ahtircev Nikolaj Stepani. Najvei bogata,
, . kneevske krvi - smjerno e Mitri. - Nikad ne daje
. manje od petnaest kopjejki.
. ! , Fandorinu postade vrue. Ahtircev! Ta nije li to onaj
! to je u oporuci imenovan kao izvritelj!
, Mitri se klanjao redovnom profesoru, dugokosom
, , magistru fizike, a kada se okrenuo ekalo ga je
: iznenaenje: potovani provincijalac kao da je u
. zemlju propao.
, Crni barunasti ogrta vidio se izdaleka i Fandorin je
, sustigao sumnjivca za tren oka, ali nije se odluio da
: , , ga zovne: to zapravo moe saopiti tom Ahtircevu?
? , , No, pretpostavimo da ga prepoznaju i prodava Kukin
, ( i gospoica Pfull (Erast Petrovi teko uzdahne sje-
, , tivi se opet, po tko zna koji put, Lizanjke ). Pa to s
, ). ? , tim? Nije li bolje, prema nauku veilkog Foucheta,
, nenadmanog korifeja istrage, organizirati praenje
, ? objekta?
. Reeno - uinjeno. Tim bolje to se pokazalo sasvim
: , lakim pratiti ga: Ahtircev je bez urbe, euim
, korakom iao u smjeru Tverske, nije se okretao, samo
, je povremeno pratio pogledom zgodne velje.
. Nekoliko puta se Erast Petrovi ohrabrio i priao
, , sasvim blizu, te ak uo kako student bezbrino zvidi
, Smithovu ariju iz Pertske ljepotice. ini se da je
. , nesueni samoubojica (ako je to bio on) bio vrlo
( ) optimistiki raspoloen. Pored Korfove trafike student
. je stao i dugo razgledavao u izlogu kutije s cigarama,
ali ipak nije uao unutra. U Fandorinu se poelo
, stvarati uvjerenje da objekt odugovlai do
. utvrenog vremena. To je uvjerenje ojaalo kada je
, Ahtircev izvadio zlatni sat, kljocnuo poklopcem i,
. , malo ubrzavi korak, krenuo prema gore plonikom,
, , preavi na izvedbu odlunijeg Zbora djeaka iz
, , moderne opere Carmen,

.
, Skrenuvi u Kamergersku, student je prestao zvidati i
, zakoraao tako ustro da je Erast Petrovi bio
primoran zaostati - inae bi izgledalo vrlo sumnjivo.
. , Sreom, ne dospjevijo do enskog modnog salona d'
, , Arsans, objekt je usporio korak, a uskoro se i posve
. zaustavio. Fandorin prijee na drugu stranu i zauzme
poloaj pored pekarnice koja je ugodno mirisala na
, . svjee pecivo.
, , Petnaestak minuta, pa ak i dvadeset, Ahtircev je,
, pokazujui sve oitiju nervozu, hodao amo-tamo pred
, ukraenim hrastovim vratima kroz koja su svakog asa
ulazile ozbiljne dame, a raznosai iznosili otmjene
. pakete i kutije. Na ploniku je ekalo nekoliko koija,
, neke ak s grbovima na lakiranim vratima. U dva sata
. i sedamnaest minuta (Erast Petrovi je to primijetio na
( satu u izlogu) student se trgnuo i poletio prema vitkoj
) dami s koprenom kojaje izala iz trgovine. Skinuo je
. kapu i stao neto govoriti maui rukama. Fandorin, s
, , izgledom nekoga tko se dosauje, prijee preko
. kolnika - moda bi i on mogao malo pogledati kod
, , d'Arsansa.
.
, - Danas mi nije do vas - uo je zvonki glas dame koja
, , je bila odjevena po posljednjoj parikoj modi, u
. . svijetloljubiastu haljinu od moarea sa lepom. -
, , Poslije. Doite u sedam sati, kao i obino, tamo e se
. sve rijeiti.
, Ne gledajui vie uzbuenog Ahtirceva ona krenu
prema otvorenoj koiji s dva sjedita.
.
! , ! - Ali, Amalija! Amalija Kazimirovna, oprostite! -
. kriknu za njom student. - Ja sam u nekom smislu imao
! na umu privatni razgovor!
, ! . ! - Poslije, poslije! - dobaci dama. - Sada mi se uri!
Lahor joj je podigao s lica laganu koprenu i Erast
, . Petrovi se skamenio. Te none, sanjive oi, taj
, , egipatski oval, tu hirovitu iskrivljenost usana ve je
, , , vidio, a kada jednom vidi takvo lice vie ga nikada ne
. , .., zaboravi. To je ona, tajanstvena A.B., kojaje naredila
! nesretnom Kokorinu da se ne odrie ljubavi! Sluaj je,
, , . ini se, dobivao sasvim drugi smisao i ton.
, Ahtircev se izgubljeno ukoio na ploniku runo
(, , uvukavi glavu meu ramena (poguren je, bez sumnje
), je poguren, uvjerio se Erast Petrovi), a u
meuvremenu je koija polako odvozila egipatsku
. , , caricu u pravcu Petrovke. Trebalo je donijeti neku
, odluku i Fandorin, zakljuivi da student sada ionako
, , nikamo nee nestati, digne ruke od njega i potri
, naprijed, prema uglu Velike Dmitrovke gdje se stvorio
. red fijakera.
, - Policija - apnuo je na uho pospanom fijakeristu u
. ! vatiranom kaftanu i s kapom. - Brzo za onom
! , . koijom! Mrdni ve jednom! Ma ne tresi se, bit e
plaeno!
, Fijakerist se isprsi, s preuvelianom revnou zasue
, , , rukave, protrese uzde, pa jo i zavie, i arac zvonko
zazveketa kopitima po kaldrmi.
.
, Na uglu Rodestvenke, nasred ulice stajala su teretna
, kola natovarena daskama posve zagradivi prolaz.
. Krajnje uzbueni Erast Petrovi je skoio i ak se
, podigao na prste gledajui za koijom koja je uspjela
. , proi. Dobro to je barem uspio vidjeti kako ovaj
, skree na Veliku Lubjanku.
.
, , Nema veze, Bog je milostiv, stigli su koiju kod
, Sretenke i to ba na vrijeme - ova je ula u usku,
. . grbavu uliicu. Kotai poskoie po rupama. Fandorin
, , vidje da se koija zaustavlja i dodirne fijakeristova
, , . lea - vozi dalje, nema stajanja. Sam se namjerno
, , okrenuo na stranu, ali krajikom oka je vidio kako kod
, dotjerane obiteljske kuice damu u
, svijetloljubiastom, klanjajui se, doekuje ovjek
. visoka stasa u livreji. Iza prvog ugla Erast Petrovi
, , otpusti koijaa i polako, kao da seta, zakoraa u
. suprotnom smjeru. Evo i kue - sada se moe
: razgledati kako treba: mansarda sa zelenim krovom,
, , na prozorima zavjese, glavni ulaz s malom
. nadstrenicom. Mjedena ploa na vratima nekako se
. ne vidi.

Zato se na klupi kod zida dosaivao pazikua s


. pregaom i zguvanom kapom. Erast Petrovi se
. zaputi k njemu.

, , , - Reci, prijatelju - u hodu e on vadei iz depa


. ? dravnih dvadeset kopjejki - ija je ovo kua?
, , - Zna se ija - namrgoeno odvrati pazikua pratei sa
. zanimanjem Fandorinove prste.
. ? - Evo, dri. Kakva je to dama maloprije dola?
, : Primivi novac pazikua dostojanstveno odgovori:
, - To je kua generalice Maslove, samo to oni ne ive
, . , ovdje, iznajmljuju je. A dola je stanarka, gospoa
, . Beecka, Amalija Kazimirovna.
? . - Tko je ona? - navalio je Erast Petrovi. - Odavno tu
? ? ivi? Mnogo ljudi dolazi?
, . Pazikua ga je utke promatrao i neto vakao. U
. mozgu mu se odvijao neki neshvatljivi proces.
, , , , - Zna to, gospodine - ree ustajui i iznenada vrsto
. primi Fandorina za rukav. - ekaj samo.
.
Odvukao je Erasta Petrovia koji se opirao na trijem i
.povukao bronano zvonce.
?! , - to ti je?! - uasnu se istraitelj uzaludno se
. , ?!
pokuavajui osloboditi. - Ma ja u te ... Zna li ti s
kim ... ?
, Vrata se otvorie i na vratima iskrsne dugonja u livreji
s golemim zaliscima boje pijeska i obrijane brade.
, Odmah se vidjelo da nije Rus.
.
, - Hode okolo, pitaju za Amaliju Kazimirovnu -
, sladunjavim glasom izvijesti podli pazikua. - I novce
. . . , su nudili. Nisam uzeo. Pa sam, Johne Karliu, odluio
, ...
( , Majordom (a to je nesumnjivo bio majordom, iako
) Englez) odmjeri uhienika bezosjeajnim pogledom
, malih otrih oiju, utke prui izdajici srebrnih pola
. rublja i malo se odmakne.
, , ! - Ma to je zapravo potpuni nesporazum! - jo nije
. It's ridiculous! A mogao doi k sebi Fandorin, -It's ridiculous! A
complete misunderstanding! complete misunderstanding'. - prijee na engleski.
. - Ne, izvolite, izvolite - zavijao je otraga pazikua,
, , , radi sigurnosti uhvatio Fandorina jo i za drugi rukav i
, ugurao ga unutra.
, .
Erast Petrovi se naao u prilino irokom predsoblju,
, tono nasuprot prepariranog medvjeda sa srebrnim
. pladnjem - za posjetnice. Staklene oice upave zvijeri
gledale su smetenog registratora bez imalo samilosti.

.
? ? , - Tko? Zato? - kratko upita s jakim akcentom
, majordom potpuno ignorirajui sasvim pristojni
. Fandorinov engleski.
, Erast Petrovi je utio ne elei ni u kom sluaju
. razotkriti svoju anonimnost.
What's the matter, John?2 - What's the matter, John? - zau se zvonki glas ve
. poznat Fandorinu. Na stubitu prekrivenom sagom,
, , , , , koje je oito vodilo na polukat, stajala je gazdarica
. stigavi skinuti eiri i koprenu.
, , , - A, mladi brinet - podsmjeljivo ree ona obraajui
. se Fandorinu koji ju je prodirao pogledom. -
. Primijetila sam vas jo u Kamergerskoj. Zar se smije
? , tako zuriti u nepoznate dame? Snalaljiv, nema to.
. ! , ? Pronaao me! Student ili tek tako, besposliar?
, , , - Fandorin, Erast Petrovi - predstavi se on ne znajui
, , , to dalje da kae, ali Kleopatra je, ini se, njegovo
, . pojavljivanje protumaila na svoj nain.
, . - Volim hrabre - osmijehne se. - Osobito ako su tako
. . zgodni. Ali, nije lijepo uhoditi. Ako sam vam toliko
, interesantna, doite naveer, tko sve ne dolazi kod
. mene. Tako ete moi u potpunosti zadovoljiti svoju
. znatielju. I odjenite frak, kod mene je vladanje
, , slobodno, ali mukarci, ako nisu vojna lica, obavezno
, , su u frakovima, takav je zakon.
.

*** ***
. , Uveer je Erast Petrovi bio u punoj spremi. Dodue,
, oev frak je bio malko irok u ramenima, ali ga je
, divna Agrafena Kondratjevna, ena gubernijskog
, , tajnika kod koje je Fandorin unajmljivao sobu,
privrstila iglama po avu i ispalo je sasvim pristojno,
, . osobito ako se nije zakopavao. Bogata garderoba, u
, , kojoj se samo bijelih rukavica nalazilo pet pari, bila je
, jedina svojina koju je naslijedio sin zlosretnog
. bankarskog ulagaa. Najljepe su izgledali svileni
prsluk od Bourgesa i lakirane cipele od Pironeta. Nije
. bio lo ni gotovo novi cilindar od Blanca, samo to je
, . malo padao na oi. No, to nije vano - na ulazu ga da
, lakeju i gotovo. tap je Erast Petrovi odluio ne
. uzeti: moda je neprilino. Malo se vrtio u tamnom
, . predsoblju ispred neravnog zrcala i bio je zadovoljan
sobom, prije svega strukom kojeg je idealno drao
, , grubi Lord Byron. U depiu na prsluku nalazio se
. srebrni rubalj kojeg je dobio od Ksaverija
, Feofilaktovia za buket (dolian, ali bez hirova),
(, Kakvi hirovi za rubalj, uzdahne Fandorin i odlui
). , dodati vlastitih pola rublja - onda e biti dosta i za
, parmske ljubiice.
, .
, Zbog buketa je morao rtvovati koiju i u Kleopatrin
( (taj je nadimak najbolje pristajao Amaliji
) Kazimirovnoj) dvorac Erast Petrovi je stigao tek u
. osam i petnaest.
. Gosti su se ve bili skupili. Pisar, kojeg je u kuu
pustila sobarica, jo je iz predsoblja uo um mnotva
, mukih glasova, ali se povremeno razlijegao i onaj
, , . srebrno kristalni, arobni. Malo priekavi na pragu,
, Erast Petrovi se pribere i ue sa stanovitim
, neustruavanjem nadajui se da e ostaviti dojam
svjetskog i iskusnog ovjeka. Uzalud se trudio - nitko
. se nije ni osvrnuo na pridolicu.
.
Fandorin je ugledao salon s udobnim safijanskim
, , divanima, barunastim stolicama, otmjenim stoliima -
. sve u stilu i moderno. U sredini, gazei prostrtu
, tigrovu kou, stajala je gazdarica u grimiznoj haljini s
, , , prnjakom i sa skerletnom kamelijom u kosi. Bila je
. tako lijepa da je Erastu Petroviu zastao dah. ak nije
, ni goste razgledao odmah, samo je primijetio da su svi
. , mukarci i da je tu Ahtircev, sjedi malo podalje i
, , , prilino je blijed.
.
, , - A evo i novog ucviljenika - ree Beecka s
. podsmijehom gledajui Fandorina. - Sad vas je tono
. , nesretnih trinaest. Neu vam sve predstavljati, dugo bi
, . , , trajalo, vi recite svoje ime. Sjeam se da ste student, a
. prezime sam zaboravila.
, - Fandorin - pisne Erast Petrovi izdajniki drhtavim
, . glasom te ponovi jo jednom, odlunije: - Fandorin.
.
, , , Svi se osvrnue na njega, ali nekako letimino, oito
. ih novopridoli mladac nije previe zainteresirao. Vrlo
, brzo je postalo jasno da ima samo jedno sredite
. panje u tom drutvu. Gosti izmeu sebe gotovo uope
, nisu razgovarali, i svi su, ak i naduti starac s
, , briljantnom zvijezdom, prekidali jedan drugoga
, pokuavajui samo jedno - privui na sebe njezinu
panju i makar na as zasjeniti ostale. Drugaije su se
. ponaala samo dvojica: utljivi Ahtircev koji je
, neprestano pijuckao pjenuac iz ae i husarski asnik,
, , ili momak pomamnih, malo izbuljenih oiju, crnih
, brkova i s osmijehom koji je otkrivao bijele zube. On
. , , se, izgleda, prilino dosaivao i gotovo nije
, pogledavao Amaliju Kazimirovnu, ve je s prezrivim
osmijehom razgledavao druge goste. Kleopatra se
. , oito drugaije odnosila prema tom probisvijetu, zvala
ga je jednostavno Ipolit i nekoliko puta mu uputila
, takav pogled da se Erastu Petroviu od alosti steglo
. srce.

. Iznenada se on trgne. Jedan tusti gospodin s bijelim


, kriem oko vrata upravo je rekao iskoristivi stanku:
:
, , - Amalija Kazimirovna, vi ste onomad zabranili da se
, raspravlja o Kokorinu, a ja sam saznao tota
. zanimljivo.

, , On zauti, zadovoljan postignutim efektom - svi su se


. okrenuli prema njemu.
, , , - Nemojte nas muiti, Antone Ivanoviu, govorite - ne
, izdri debeljko ispupena ela, uspjeni odvjetnik
. sudei po izgledu.
, , . - Da, da, ne muite nas - prihvatie ostali.
, - Nije se samo tako ustrijelio, nego igrajui ameriki
rulet. Danas su mi to apnuli u uredu generalnog
, guvernera - znaajno priopi tusti. - Znate li to je to?
. , ?
, . - Poznata stvar - slegne ramenima I polit. - Uzme
, . , . revolver, ubaci metak. Glupo je, ali uzbudljivo. teta
, , . to su to Amerikanci smislili, a ne nai.
, ? - A zato rulet, grofe? - nije shvatio starac sa
. zvijezdom.
, , ! - Par ili nepar, crveno ili crno, samo da nije nula! -
, povie Ahtircev i neprirodno prasne u smijeh
( gledajui izazovno Amaliju Kazimirovnu (tako se
). barem uinilo Fandorinu).
: , - Upozorila sam: tko bude brbljao o tome, istjerat u
! . ga! - razljuti se bez ale gazdarica. - I zabranit u mu
! ! pristup zauvijek! Nali ste temu za spletke!
. U zraku je vis jela neugodna tiina.
, - Ipak mi ne moete zabraniti pristup - istim
. , neotesanim tonom ree Ahtircev. - ini mi se da sam
, , . zasluio pravo da kaem sve to mislim.
, ? - A ime to, dopustite da pitam? - okomio se na nj
. pleati kapetan u gardijskoj odori.
, , , - Time to se naljoskao, balavac - odluno usmjeri
, sluaj prema skandalu Ipolit, kojega je starac nazvao
. , Amelie, grofom. - Dopustite, Amelie, poslat u ga da se malo
. prozrai.
, - Kada mi bude zatrebala vaa zatita, Ipolite
, Aleksandroviu, svakako u vas o tome obavijestiti -
, , otpovrne na to Kleopatra, ne bez pakosti, i konflikt
. bude suzbijen u samom zaetku. - Onda e biti bolje
, . ovako, gospodo. Budui da se od vas ne moe
, . oekivati zanimljiv razgovor, igrajmo se zaloga. Proli
, put je bilo zabavno: kada je Frol Luki izgubio i
, , izvezao cvjetove, pa si sve prste izbo iglom!
!
Svi se veselo nasmijae osim ravno podianog
, bradatog gospodina na kojemu je frak stajao prilino
. ukoso.
, , - Da, majice Amalijo Kazimirovna, narugali ste se
. , , , trgovcu. Tako mi i treba, glupanu - mirno e on,
, . naglaavajui O po provincijski. - Samo to u
. trgovini vrijedi: ist raun - duga ljubav. Onda smo mi
, riskirali, a danas ne bi bilo loe da i vi riskirate.
.
! - Pa u pravu je trgovaki savjetnik! - usklikne
. ! odvjetnik. - Pametno! Neka i Amalija Kazimirovna
. , ! , pokae hrabrost. Gospodo, imam prijedlog! Tko od
, nas dobije, trait e od nae arobnice ... no ... neto
. posebno.
! ! . - Tako je! Bravo! - zau se sa svih strana.
? ? - Ovo je pobuna? Pugaovtina? - nasmija se zanosna
. ? gazdarica. to elite od mene?
! . - Znam! - uplete se Ahtircev. - Iskreni odgovor na bilo
. , koje pitanje. Bez izbjegavanja, bez igranja make i
. . mia. I obavezno u etiri oka.
? . - Zato u etiri oka? - protestirao je kapetan. - Svima
. e biti zanimljivo uti.
, , - Bude li svima, nee biti iskreno - sijevne oima
. , Beecka. - U redu, poigrajmo se iskrenosti, neka bude
, . po vaem. Samo da se nee sretnik bojati uti istinu od
? mene? Istina se moe pokazati neugodnom.
.
, Grof podsmjeljivo ubaci ralajui na pravi pariki
: nain:
J'en ai le frisson que d'y penser. , , . - J'en ai le frisson que d'y penser. Pustite istinu,
? , gospodo. Kome je potrebna? Moda je bolje da
? , ? odigramo ameriki rulet? to je, ne primamljuje vas?
, , , ! - Ipolite, ini mi se da sam vas upozorila! - prasne
. ! ! boginja. -Neu ponavljati! O tome ni rijei!
Ipolit smjesta umukne i ak podigne ruke - toboe,
, . nijem kao riba.
A okretni kapetan je u meuvremenu ve skupljao
. zaloge u kapu. Erast Petrovi je stavio oev rubac od
.. batista s monogramom PF. Izvlaenje su povjerili
. tustom Antonu Ivanoviu.
, Prvo je iz kape izvadio cigaru koju je sam ondje stavio
, : i umiljato zapitao:
? - to za ovaj zalog?
, - Rupu od pereca - odvrati Kleopatra koj a se okrenula
, prema zidu, i svi, osim tustog, zlurado se nasmijae.
.
? - A ovome? - ravnoduno izvue Anton Ivani
. kapetanovu srebrnu olovku.
. - Lanjski snijeg.
( ), Potom uslijedie medaljon sa satom (riblje ui),
(mes condoleances), igraa karta (mes condoleances), igice
( ), (Kutuzovljevo desno oko), jantarna mutikla
( ), ( (puste brige), novanica od sto rubalja (tri puta
), ( nita), ealj od kornjaevine (etiri puta nita),
), ( bobica grozda (vlasi Oresta Kirilovia - dugotrajni
smijeh na raun potpuno elavog gospodina s
Vladimirovim ordenom u zapuku), karanfil (tomu -
), ( ). nikada i ni za to). U kapi su ostala samo dva zaloga:
rubac Erasta Petrovia i Ahtircevljev zlatni prsten.
. Kada je u objaviteljevim prstima otro bljesnuo prsten,
, student se sav nagnuo naprijed i Fandorin je vidio
, , kako su na pristavom licu izbile kapi znoja.
.
, ? - to tome dati? - rastegne Amalija Kazimirovna kojoj
, , je oigledno dosadilo razveseljavati publiku. Ahtircev
. , se pridigne i, ne vjerujui svojoj srei, skine s nosa
, . , , cviker. - Ma ne, bolje ne njemu, nego posljednjemu -
, , . zavri muiteljica.
, Svi se okrenue k Erastu Petroviu prvi put ga
. ozbiljno promatraj ui. On je pak posljednjih nekoliko
, , minuta, kako su se anse poveavale, sve grozniavije
, . razmiljao to da uini u sluaju da mu se posrei. to
, . , . sada, sumnje su se razrijeile. Dakle, sueno je.
, , , Tada mu skoivi s mjesta pritra Ahtircev i
: strastveno zaapta:
, . , - Prepustite mi, preklinjem vas. to e vam to ... vi ste
, . ? tu prvi put, a meni sudbina ... Prodajte mi, na kraju
, , ? ? krajeva. Koliko? elite pet stotina, tisuu, ha? Vie?
Uz samom sebi iznenaujuu, spokojnu odlunost,
Erast Petrovi je odstranio aptaa, ustao, priao
, , gazdarici i uz naklon upitao:
:
? - Kamo zapovijedate?
. Ona je gledala Fandorina s veselom radoznalou. Od
. tog upornog pogleda zavrtjelo mu se u glavi.
, . , - Pa moe ondje, u kut. Bojim se s vama, tako
, . hrabrim, biti nasamo.
Ne obraajui panju na podrugljivi hihot ostalih,
, Erast Petrovi je krenuo za njom u udaljeni kut salona
i spustio se na divan s izrezbarenim naslonom.
. Amalija Kazimirovna stavi cigaretu u srebrnu
, mutiklu, zapali je na svijei i slatko povue.
.
, - No, koliko vam je za mene nudio Nikolaj Stepani?
? , . Znam to vam je aptao.
, . - Tisuu rubalja - poteno odgovori Fandorin. - Nudio
. je i vie.
: Kleopatrine sjajne crne oi opako bljesnue:
, . , ? - Oho, koliko mu je stalo. to ste vi, milijuna?
, , . - Ne, siromaan sam- skromno e Erast Petrovi. -Ali,
. smatram da je nisko trgovati sreom.
Gostima je dojadilo prislukivati njihov razgovor -
, , ionako se nita nije moglo uti - i oni, razdijelivi se
, , na grupe, povedoe neke svoje razgovore, meutim je
. svatko malo-malo pa pogledavao u udaljeni kut.
A Kleopatra je s otvorenim podsmijehom prouavala
. svog privremenog zapovjednika.
? - to elite pitati?
. Erast Petrovi se kolebao.
? - Odgovor e biti poten?
, - Potenje je za potene, a u naim igrama nema
, mnogo potenja - osmijehne se Beecka uz jedva
. . zamjetnu gorinu. - Ali, obeajem otvorenost. Samo
, . me nemojte razoarati, ne pitajte gluposti. Smatram
. vas zanimljivim primjerkom.
: I Fandorin navrat-nanos prijee u napad:
- to znate o smrti Petra Aleksandrovia Kokorina?
?
, , Gazdarica se nije uplaila, nije se trgnula, ali Erastu
, Petroviu se uinilo da su joj se oi na tren malo
. suzile.
? - A to e vam to?
. . - Poslije u vam to objasniti. Najprije odgovorite.
, . - to sad, rei u vam. Kokorina je ubila jedna vrlo
. okrutna dama. - Beecka na tren spusti guste crne
, trepavice i sijevne ispod njih brzim pogledom, poput
, . . udarca maem. - A ta se dama zove ljubav.
? ? - Ljubav prema vama? On je dolazio ovamo?
. , , - Dolazio je. A osim u mene tu se, po meni, nema u
. . . koga zaljubiti. Ne valjda u Oresta Kirilovia - nasmije
se ona.
? - I vama uope nije ao Kokorina? - zaudi se
. Fandorin takvoj bezosjeajnosti.
: Egipatska carica ravnoduno slijegne ramenima:
. - Svatko je gazda svoje sudbine. Nije li dosta pitanja?
?
! . - Nije! - uurba se Erast Petrovi. -A kakve veze ima
? Ahtircev? I to znai oporuka za lady Astair?
?
, um glasova postade buniji, i Fandorin se razdraeno
. okrene.
? - Ne svia vam se moj ton? - gromoglasno je pitao
, . Ipolit navaljujui na pripitog Ahtirceva. - A ovo e ti
, , ? se svidjeti, mahuno? - i on gurne studenta dlanom u
, , elo, nije se inilo jako, ali krljavi Ahtircev odleti na
, naslonja, svali se na nj i ostane sjediti smueno
, . trepui oima.
, , ! - Oprostite, grofe, ne moete tako! - pojuri naprijed
. , Erast Petrovi. - Ako ste jai, to vam ne daje pravo ...

, No, njegove nesuvisle rijei, na koje se grof jedva


, osvrnuo, bile su zagluene visokim gazdariinim
: glasom:

, ! , - Ipolite, idi van! I ne stupaj vie nogom ovdje dok se


! ne otrijezni!
, , . Grof opsuje i zatutnji prema izlazu. Ostali gosti su
radoznalo gledali onemoalog Ahtirceva koji je bio
, posve kukavan i nije uope pokuavao ustati.
.
, - Vi jedini ovdje liite na ovjeka - apne Amalija
, Kazimirovna Fandorinu krenuvi prema hodniku. -
. . . Odvedite ga. I ne ostavljajte ga.
, Gotovo odmah se pojavio dugonja John, koji je
promijenio livreju u crni redengot i utirkani plastron.
, Pomogao je dovesti studenta do vrata i nataknuo mu
. na glavu cilindar. Beecka nije izala da se pozdravi, i
, , pogledavi mrko majordomovo lice, Erast Petrovi
, , shvati da treba otii.
.

, Glava peta,
u kojoj junaka oekuju ozbiljne neugodnosti

, , Na ulici je Ahtircev, udahnuvi svjeeg zraka, malo


, , ivnuo - stajao je vrsto na nogama, nije se ljuljao i
Erast Petrovi je smatrao da ga vie ne mora
. pridravati za lakat.
, . - Proeimo do Sretenke - rekao je. - Tamo u vas
. ? smjestiti u koiju. Je li vam daleko kua?
? - Kua? - Pod neravnomjernim svjetlom plinske
. , svjetiljke blijedo studentovo lice je izgledalo poput
! , ? maske. - Ne, kui ni za to! Poimo nekamo, ha?
. . elim porazgovarati. Vidjeli ste ... to rade sa mnom.
? , , . Kako se zovete? Sjeam se, Fandorin, smijeno
. . prezime. Ja sam Ahtircev. Nikolaj Ahtircev.
, Erast Petrovi se lagano nakloni rjeavajui sloeni
: moralni problem: hoe li biti poteno okoristiti se
, slabim Ahtircevljevim stanjem kako bi saznao od
, njega neophodne informacije, tim prije to je po-
, , . gureni i sam bio voljan povjeriti se.
, , . Odluio je da to nije vano, moe. Ve se vrlo dobro
. snalazio u istranom hazardu.
, . - Krim je tu blizu - prisjetio se Ahtircev. - Ne
, . , , trebamo se voziti, moemo i pjeice. To je rupa,
. , ? . naravno, ali imaju solidna vina. Idemo, ha? Pozivam
vas.
, ( Fandorin se nije nekao i oni polako (ipak se student
) malo njihao) krenue tamnom ulicom tamo gdje su u
, . daljini sjala svjetla Sretenke.
, , , , ? - Vi me vjerojatno smatrate kukavicom, Fandorine? -
. progovori Ahtircev malo zapliui jezikom. - Zato to
, nisam izazvao grofa, to sam otrpio uvredu i napravio
? , , , , se pijanim? Ja nisam kukavica, moda u vam ispriati
. neto to e vas uvjeriti ... Ta on je namjerno
, , , provocirao. To ga je po svoj prilici ona nagovorila da
, , bi me se otarasila i izbjegla vraanje duga ... O, kakva
! , je to ena, vi je ne poznajete!. .. A Zurovu je ubiti
. ovjeka isto to i zgnjeiti muhu. Svako jutro po sat
. , vremena vjeba gaanje iz pitolja. Kau da s
. ? . dvadeset koraka metkom pogodi petak. Zar je to
, . , , dvoboj? On nita i ne riskira. To je ubojstvo, samo se
, . ljepe zove. I to je najvanije, nita mu nee biti,
. , . izvui e se. Ve se izvukao vie puta. Otii e u
, . inozemstvo na skijanje. A ja sada elim ivjeti,
zasluio sam.

, Skrenuli su sa Sretenke u drugu uliicu, neuglednu, ali


, , ipak ne vie s petrolejskim, ve s plinskim
, svjetiljkama i naprijed se pojavila dvokatnica s jarko
. osvijetljenim prozorima. Mora biti daje to Krim,
, , uzbueno pomisli Erast Petrovi, koji je mnogo toga
, uo o tom mjestu ozloglaenom u Moskvi.
.
, Pred irokim ulazom s jarkim svjetiljkama nitko ih
. nije doekao. Ahtircev iskusnom gestom gurne visoka
, , arena vrata, ona lako popuste, i u susret im dahne
, , toplina, miris kuhinje i alkohola, nahrupi um glasova
. i cvile violina.
, Ostavivi cilindre u garderobi, mladii su pali u ape
, okretnog momka u crvenoj koulji koji je Ahtirceva
nazvao presvijetlim i obeao im najbolji, posebno
, . sauvani stol.
, , Stol je bio kod zida i, hvala Bogu, daleko od podija
, . gdje je zavijao i zveckao defovima ciganski orkestar.
, Erast Petrovi, koji se prvi put naao u pravoj jazbini
, . razvrata, vrtio je glavom na sve strane. Drutvo je bilo
, , , sasvim raznoliko, ali trijeznih, ini se, nije se moglo
. nai. Glavnu rije su vodili trgovii i burzovnjaci sa
, zalizanim razdjeljcima - zna se tko danas ima novaca,
, no bilo je tu gospode nesumnjivo gospodskog izgleda,
, ponegdje bi ak bljesnuo zlatni monogram na epoleti
. krilnog pobonika. Ali, najvei interes kod kolekog
registratora izazivale su djevojke koje su sjedale za
, stolove na prvu gestu. Dekoltei su im bili takvi da se
. , Erast Petrovi zacrvenio, a suknje su imale proreze
, , kroz koje su bestidno virila okrugla koljena u
mreastim arapama.
.
, ? - to je, zagledali ste se u djevojke? - naceri se
, . Ahtircev naruujui od konobara vino i jelo. - A ja ih
. nakon Amalije niti ne smatram osobama enskoga
, ? spola. Koliko imate godina, Fandorine?
, , - Dvadeset jednu - odvrati Erast Petrovi dodavi
. godinu.
, . - A meni su dvadeset tri i ve sam mnogo toga vidio u
, , ivotu. Ne gledajte ove koje se prodaju, ne vrijede one
. . , ni novaca, ni vremena. A i gadi vam se poslije. Ako
! morate nekoga voljeti, neka to bude carica! No, to ja
? ? , vama tu priam ... Pa niste se tek tako pojavili kod
, Amalije? Oarala vas je? To ona voli, skupljati
. , elle ne pense qu'a kolekciju, i da se eksponati obavezno obnavljaju.
exciter les hommes1 , Kako ono pjevaju u opereti, elle ne pense qu'a exciter
. ? les hommes ... Ali sve ima svoju cijenu, i ja sam svoju
, . cijenu platio. elite li da vam ispripovijedam jednu
, . , zgodu? Neto mi se sviate, jako dobro utite. I vama
, , . e biti korisno saznati kakva je to ena. Moda se
, , ? ? opametite dok niste zaglibili kao ja. Ili ste ve
zaglibili, a, Fandorine? to ste joj tamo aputali?
. Erast Petrovi obori pogled.
, . - Dakle, sluajte - lati se prie Ahtircev. - Malo prije
, ste sumnjali da sam kukavica, da sam oprostio Ipolitu,
, . nisam ga izazvao na dvoboj. A ja sam imao takav
, . dvoboj kakav va Ipolit nije ni sanjao. Jeste li uli
, ? kako je zabranila govoriti o Kokorinu? Naravno! Na
! , . , , njezinoj je savjesti krv, na njezinoj. Pa i na mojoj,
. razumije se. Samo to sam ja svoj grijeh iskupio
. , smrtnim strahom. Kokorin je student s moje godine,
. , takoer je zalazio k Amaliji. Bili smo prijatelji
. , nekada, a zbog nje smo postali neprijatelji. Kokorin je
, , entre nous2, , drskiji od mene, a i ljepukast je, ali, entre nous,
, . trgovac je uvijek trgovac, plebejac, makar studirao na
, sveuilitu. Dosta se Amalija zabavljala - malo priblii
. Nicolas , jednog, malo drugog. Zove me Nicolas, pa jo na ti,
, kao da se brojim u miljenike, a onda me zbog neke
: gluposti baci u nemilost: zabrani da joj tjedan dana
, , . izlazim na oi, i opet na vi, opet Nikolaj
, , Stepani. Ima takvu politiku, tko se ulovio na udicu,
. nee otpasti.

? - A to joj je onaj Ipolit? - oprezno upita Fandorin.


.
? , - Grof Zurov? Ne znam tono, ali ima izmeu njih
, neto posebno ... Ili on nad njom ima vlast, ili ona nad
, . njim ... No, on nije ljubomoran, nije u njemu stvar.
. Takva nikomu nee dopustiti ljubomoru. Jednom
! rijeju - carica!

, On zauti zato stoje za susjednim stolom buno


zagalamilo drutvo podnapitih trgovaca - spremali su
, . se otii i posvadili se tko e platiti. Konobari su za
, tren oka odnijeli prljavi stolnjak, prostrli novi, i za as
, je za slobodnim stolom sjedio silno nacvrcani
inovnik s bjeliastim, gotovo prozirnim (jamano od
, ( , pijanstva) oima. Do veseljaka je doleprala punaka
) . brineta, obgrlila mu rame i koketno prebacila nogu
, preko noge - Erast Petrovi se zagledao u koljeno u
vrsto zategnutoj crvenoj svili.
.
, A student, iskapivi punu au rajnskog i bodui
, : vilicom krvavi odrezak, nastavi:
, - Mislite da je Petar Kokorin zbog nesretne ljubavi
? ! . digao ruku na sebe? Ni govora! Ja sam ga ubio.
?! . - to?! - ne povjeruje svojim uima Fandorin.
, . - To to ste uli - ponosno kimne Ahtircev. - Sve u
, vam ispripovijedati, samo sjedite tiho i ne upadajte s
. , , pitanjima. Da, ubio sam ga i nimalo ne alim zbog
. , . , ! toga. Poteno sam ga ubio, u dvoboju. Da, poteno!
Zato to potenijeg dvoboja od naega nije bilo od
. , pamtivijeka. Kada dvojica pucaju jedan u drugoga,
, , onda je to gotovo uvijek prijevara: jedan gaa bolje,
, drugi slabije, ili je jedan debeo i lake ga je pogoditi,
. ili je proveo besanu no i ruke mu se tresu. A kod
. , Pierrea i mene nije bilo prijevare. Kae ona - bilo je to
, : u Sokolnikima, na trkalitu, vozili smo se nas troje u
, , koiji - kae: Dojadili ste mi obojica, bogati,
. , . iskvareni klipani. Kad bi se barem poubijali
, , : , meusobno. A Kokorin, stoka, veli joj: I ubit u ga
. : . ako za to dobijem od vas nagradu. Ja kaem: Za
, , . nagradu u i ja ubiti. Takvu nagradu, kaem, koja se
, , ne moe podijeliti izmeu dvojice. Znai, jednome
. ravan put u vlanu zemlju ako sam ne odustane. Eto
. , do ega smo Kokorin i ja doli. to, zar me toliko
? . : . volite? - pita ona. A on: Vie od ivota. I ja isto
. , , potvrdim. Dobro - kae ona - ja u ljudima cijenim
, samo hrabrost, sve ostalo moe se krivotvoriti.
. . Posluajte moju volju. Ako jedan od vas uistinu ubije
, , drugoga, za hrabrost e dobiti nagradu, znate ve
, . . , kakvu. I smije se. Vi ste samo brbljivci, obojica.
, . . Nikoga vi neete ubiti. Nema u vama niega
. zanimljivog osim roditeljskog bogatstva. Ja planem.
. , , , Za Kokorina, rekoh, ne jamim, ali ja za takvu
, nagradu neu poaliti ni svoj ni tui ivot. A ona e
. , : , ljutito: Ovako emo, dojadili ste mi svojim
. , kukurikanjem. Odlueno je, pucat ete, ali ne u
, , dvoboju jer se poslije nee moi izbjei skandal. I
. , . nesiguran je taj dvoboj. Jedan e drugome probuiti
, . , ruku i potom mi se javiti kao pobjednik. Ne, neka
, . jednome bude smrt, a drugome ljubav. Kako sudbina
. . presudi. Bacite kocku. Tko izgubi neka se ustrijeli. I
. , neka napie takvu poruku da ne pomisle da je zbog
, . , ? mene. to je, uplaili ste se? Ako ste se uplaili, onda
, ete barem od stida prestati dolaziti k meni, barem
. neka korist.

: , Pierre me pogleda i ree: Ne znam za Ahtirceva, ali


, ja se neu uplaiti. Tako smo i odluili ...
, . , Student zauti poniknuvi glavom. Potom se strese,
, . nalije au do vrha i ispije naduak. Za susjednim
stolom se zvonko nasmijala djevojka u crvenim
arapama - svijetloooki joj je neto aptao na uho.
.
? - Ali, to je s oporukom? - upita Erast Petrovi i ugrize
, se za jezik jer on toboe o tome ne bi trebao nita
. znati. No, Ahtircev, obuzet sjeanjima, samo mlako
: kimne:
, . - A, oporuka ... To je ona smislila. Htjeli ste me
? . , kupiti novcem? - kae. - Pa, dobro, neka bude novac,
, , ali ne sto tisua kao to je Nikolaj Stepani obeavao
(, (jednom prilikom sam joj ponudio, zamalo me
). . , . izbacila). I ne dvjesto. Nego sve to imate. Koga
, . zapadne smrt neka ide gol na onaj svijet. Samo to
, , , meni, kae, va novac nije potreban, mogu sama koga
. hou obdariti. Neka novac ode na neko dobro djelo: u
. manastir ili jo nekamo. Na molitve za spas od
. , , , smrtnog grijeha. Kako e, rekla je, Petrua, sigurno
, ? biti debela svijea od tvoga milijuna? A Kokorin je
, . bio ateist, i to borbeni. Odmah se razjario. Samo ne
. , . popovima, kae. Bolje da ostavim sve palim
, djevojkama, neka svaka kupi ivau mainu i
. promijeni zanat. Nee u Moskvi ostati nijedne
, uliarke, bit e to spomen na Petra Kokorina. A
. , : Amalija e: Koja se raspustila, ta se nee promijeniti.
, . Ranije je to trebalo, u nevino doba. Kokorin je
, . : mahnuo rukom: Onda djeci, siroadi nekakvoj,
, , , zavodu za nahoad. Ona sva upravo zablista: E, za
. : , to bi ti se mnogo toga oprostilo, Petrua. Doi da te
, . , poljubim. Mene obuze bijes. Pokrast e tvoj milijun
. . u zavodu, rekao sam. Jesi li itao to piu u novinama
, . , o dravnim sirotitima? A i previe im je to. Bolje je
? . dati Engleskinji, barunici Astair, ona nee pokrasti.
, , Amalija i mene poljubi - dajte, natrljajte nos naim
. , , domoljubima. Bilo je to jedanaestoga, u subotu. U
. nedjelju sam se naao s Kokorinom i sve dogovorio.
, . udan je to bio razgovor. On se sve neto kooperio,
. razmetao se, ja sam vie utio, a jedan drugom nismo
. , , gledali u oi. Kao da sam otupio ... Pozvali smo
, . sudskog inovnika, sastavili oporuke prema svim
, propisima. Pierre je moj svjedok i izvritelj, a ja
. njegov. inovniku smo dali svaki po pet tisua da dri
, . jezik za zubima. A i nema koristi da brblja o tome. A s
, . Pierreom sam se ovako dogovorio - on je sam to
. predloio. Naemo se u deset ujutro kod mene na Ta-
. ganki (ivim u Gonarnoj). Svaki u depu ima
( ). revolver od est naboja s jednim metkom u bubnju.
Idemo odvojeno, ali tako da vidimo jedan drugoga.
. , . Koga odabere drijeb, pokuava prvi. Kokorin je
. negdje neto proitao o amerikom ruletu, svidjelo mu
, se. Rekao je, zbog nas dvojice, Kolja, preimenovat e
. , , , ga u ruski, vidjet e. I jo kae, dosadno je ustrijeliti
, . , se doma, na kraju krajeva napravit emo panciranje
, sa lagerom. Sloio sam se, bilo mi je svejedno.
. , . Priznajem, snudio sam se, mislio sam da u izgubiti.
, , , . I u mozgu mi lupa: ponedjeljak, trinaesti, ponedjeljak,
: , , , trinaesti. Nou uope nisam spavao, htio sam
. , otputovati i preko granice, ali kad pomislim da e on
, , ostati s njom i da e mi se smijati ... Uglavnom, ostao
, sam.
.

. , A ujutro je bilo ovako. Pierre je stigao odjeven kao


, . , , kico, u bijelom prsluku, jako veseo. Bio je srekovi,
, . oito se nadao da e i sad imati sree. Bacili smo
. , . kocke u mom kabinetu. Meni devet, njemu tri. Ja sam
. , . ve bio spreman za to. Ne idem nikamo - rekoh. -
. , . Radije u ovdje umrijeti. Zavrtio sam bubanj, cijev
! . . prislonio uz srce. Stani! - on e meni. - Ne pucaj u
, . srce. Ako metak krivo proe, dugo e se muiti.
. , Bolje u sljepoonicu ili u usta. Hvala na brizi -
, , , rekao sam i tako ga mrzio u tom asu da bih ga, ini
. . mi se, ustrijelio bez dvoboja. No, savjet sam posluao.
, . , Nikada neu zaboraviti onaj kljocaj, prvi. Tako je
zazvealo kraj uha da ...

. , Ahtircev se stresao i nalio si jo. Pjevaica, debela


, Ciganka sa zlatnim alom, zapjevala je dubokim
, . glasom neto razvueno to stee srce.
: , . - ... ujem Pierreov glas: No, sad je moj red. Poimo
. , . na zrak. Tek tada sam shvatio da sam iv. Poli smo
, . prema vivom brijegu odakle se vidi grad. Kokorin
, . sprijeda, ja dvadesetak koraka iza njega. Malo je
, . zastao iznad padine, lice mu nisam vidio. Zatim je
, podigao ruku s pitoljem, tako da ja vidim, zavrtio
, . bubanj i brzo ga stavio na sljepoonicu - kljoc. A ja
, , . sam znao da mu nee biti nita, ak se nisam ni nadao.
. Opet smo bacali kocke - opet je mene zapalo. Spustio
, . , sam se na Jauzu, ni ive due. Kod mosta sam se
. popeo na stupi, tako da poslije odmah padnem u
, : vodu ... Opet nita. Otili smo na stranu, Pierre kae:
. ? Postaje nekako dosadno. Da malo poplaimo
, . , graane? Drao se junaki, odajem mu priznanje.
, . . Zali smo u uliicu, a tamo je ve bilo ljudi, koije su
, , prolazile. Stao sam na drugu stranu. Kokorin skine
, . , eir, nakloni se lijevo i desno, ruka uvis, zavrti
. , , bubanj - nita. Odatle smo se morali brzo izgubiti.
. , Krianje, galama, dame vrite. Skrenuli smo u veu, to
. , ? je ve na Marosejki. Bacali smo kocke, i to mislite?
! , , Opet ja! Njemu dvije estice, meni dvojka, kunem se!
! , , finito3, . Mislim si, sve je finito, ne moe biti vee simbolike.
, . Jednome sve, drugome nita. Trei put sam pucao kod
, . Kosme i Damiana, ondje sam krten. Stao sam na
, , , trijem, tamo gdje su prosjaci, dao svakom po rubalj,
. skinuo kapu ... Otvorim oi - iv sam. A jedan suludi
: mi ree: U dui svrbi - Bog e oprostiti. U dui
. , svrbi - Bog e oprostiti, zapamtio sam. Dobro,
. , . pobjegli smo odatle. Kokorin je izabrao elegantnije
, mjesto, odmah pored Galoftejevskog pasaa. U
. , , Neglinom je uao u slastiarnicu, sjeo, a ja stojim vani
. iza stakla. Neto je rekao dami za susjednim stolom,
, . ona se nasmijeila. Vadi revolver, pritie obara - ja
, . sve vidim. Dama se jo vie smije. On spremi pitolj,
. , jo je malo s njom proavrljao, popio kavu. Ja sam se
, . , ve skamenio, nita ne osjeam. U glavi mi samo
. : jedno: sad opet bacati kocke.
.

, , Bacali smo u Ohotnoj, pored hotela Loskutnaja, i


. , tada je on ispao prvi. Meni sedmica, njemu estica.
. . Sedmica i estica - samo jedan razlike. Doli smo do
, , Gurovskog svratita skupa, a razili smo se tamo gdje
, se gradi Povijesni muzej. On je krenuo kroz
, , Aleksandrovski vrt, drvoredom, a ja plonikom iza
, . , : ograde. Posljednje to mije rekao: Budale smo nas
, . dvojica, Kolja. Ako sada ne opali, poslat u sve k
. , vragu. Htio sam ga zaustaviti, stvarno sam htio, ali
, . . , nisam ga zaustavio. Zato, ne znam ni sam. Laem,
. znam ... Pala mi je na pamet podla misao. Neka jo
, . , jedanput zavrti bubanj, onda emo vidjeti. Moda i
, , . prekinemo. Samo vama to priznajem, Fandorine. Sada
sam kao na ispovijedi ...

, Ahtircev jo popije, oi iza cvikera bile su mu crvene i


. , , mutne. Fandorin je ekao zadravi dah, iako su mu
, , daljnji dogaaji bili uglavnom poznati. Nikolaj
. Stepanovi izvadi iz depa cigaru i drhtavom rukom
, , . , zapali ibicu. Dugaka, debela cigara zauujue nije
pristajala njegovu runom djeakom licu. Rastjeravi
. , od oiju oblak dima, on naglo ustane.
.
, ! . , - Konobar, raun! Ne mogu vie ovdje. Buno je,
. . zaguljivo. - Povukao je svilenu kravatu na grlu. -
. . Poimo jo nekamo. Ili samo proeimo.
. Na trijemu su se zaustavili. Ulica je bila mrana i
, . pusta, na svim kuama osim Krima prozori su bili u
. mraku. U oblinjoj svjetiljci treperio je i titrao plin.
? c - Ili emo ipak kui? - nerazgovijetno e Ahtircev s
. cigarom stisnutom meu zubima. - Iza ugla bi trebali
. biti fijakeristi.
, , Otvorie se vrata i na trijem izae nedavni susjed,
. svijetlooki inovnik s naherenom kapom. Glasno
, , tucnuvi, zavue ruku u dep fraka i izvadi cigaru.
.
- ? , - Mo-oete li mi dati vatre? - upitao je pribliivi se
. mladiima.
, , Fandorinu se priini lagani akcent, baltiki ili finski.
.
, Ahtircev se opipa po depu, pa po drugom, zaute
. . ibice. Erast Petrovi je strpljivo ekao. Neoekivano,
u vanjtini svijetlookoga doe do neshvatljive
. promjene. Kao da je postao malo nii rastom i lagano
. se nagnuo na stranu. Idueg trena u njegovoj lijevoj
ruci kao da se sam od sebe pojavio iroki kratki no, i
, , inovnik hitrim, naglim pokretom zabode otricu
Ahtircevu u desni bok.
.
, Sljedei dogaaji zbili su se vrlo brzo, u dvije-tri
, , sekunde, ali Erastu Petroviu se priinilo da je vrijeme
. , stalo. Mnogo toga je stigao primijetiti, mnogo stvari je
, pomislio, ali nikako se nije mogao pomaknuti, kao da
, gaje hipnotizirao odsjaj svjetla na povrini elika.
.
: , Najprije je pomislio: u jetru ga je, i u sjeanju mu, tko
zna odakle, iskrsne reenica iz gimnazijskog
udbenika biologije: Jetra je organ koji odvaja u od
, krvi. Zatim je vidio kako umire Ahtircev. Erast
. , . Petrovi nikada prije nije vidio umiranje, ali iz nekog
, razloga je odmah shvatio da je Ahtircev umro. Oi kao
, , da su mu postale staklene, usne su se grozniavo
. , nadule, i iz njih se probio mlaz tamnocrvene krvi.
, Veoma polako i ak, kako se uinilo Fandorinu,
. elegantno, inovnik je izvukao otricu koja vie nije
, , blijetala, lagano-lagano se okrenuo prema Erastu
, , Petroviu i lice mu se pojavilo sasvim blizu: svijetle
, oi s crnim tokama zjenica, tanke beskrvne usne.
: Usne se pomaknue i razgovijetno izgovore:
, . Azazel. I tada se prekinulo rastezanje vremena,
: . vrijeme se stisnulo kao opruga i izravnavi se, vrue
, , udarilo Erasta Petrovia u desni bok, i to tako snano
, da je pao na lea i bolno udario zatiljkom o rub ograde
, , na trijemu. Stoje to? Kakav sad jo azazel? -
pomisli Fandorin. Sanjam li, to li? I jo je pomislio:
. ? ? Pogodio je noem Lorda Byrona. Riblja kost. Struk
. , ? : uzak.
. .
.
, Vrata se s trzajem otvorie i na trijem s grohotom
. ispadne buno drutvo.
, , ! - Oho, gospodo, pa ovdje je pravo Borodino! - veselo
. , vikne pripiti glas trgovca. - Iznemogli su, jadnici! Ne
! ! znaju piti!
, Erast Petrovi se pridigne drei se rukom za vrui i
, mokri bok kako bi pogledao svijetlookog.
.
, , . Ali, udno, nikakvog svijetlookog nije bilo. Ahtircev
, je leao tamo gdje je pao - licem dolje preko stuba,
; , podalje se valjao otkotrljali cilindar, a inovnik je
, . icezao bez traga, rastvorio se u zraku. I na itavoj
, ulici nije se vidjelo ni ive due, samo su mutno
. gorjele svjetiljke.
, Najednom se svjetiljke ponu udno ponaati -
, , okrenue se, zavrtie, i postade najprije svijetlo, a
. zatim sasvim tamno.

, Glava esta,
u kojoj se pojavljuje ovjek budunosti

, , , - Leite samo, dragi moj, leite - ree s praga Ksaverij


, Feofilaktovi kada je Fandorin, u neprilici, spustio
. noge s tvrdog divana. - to vam je doktor naredio?
? , . Sve znam, raspitao sam se. Dva tjedna nakon otpusta
, strogo mirovanje, da rana zaraste kako treba i mozak
, se oporavi od potresa, a vi jo ni deseti dan niste
. odleali.
. Sjeo je i obrisao kariranom maramicom crvenu elu.
, , . - Uh, pri sunce, pri. Donio sam vam marcipana i
, . svjeih treanja, posluite se. Gdje da ih stavim?
?
, Naelnik osmotri oronulu sobicu u kojoj je stanovao
. koleki registrator. Nije imao gdje odloiti zaveljaj s
: darovima: na divanu je leao domain, na stolici je
, , sjedio sam Ksaverij Feofilaktovi, na stolu su bile
. nagomilane knjige. Drugog namjetaja nije bilo u
, sobiku, ak niti ormara - mnogobrojni odjevni
predmeti visjeli su na avlima zabijenim u zid.
.
, ? - I, boli li?
, . - Uope ne - malo slae Erast Petrovi. - Sutra bih
. mogao vaditi konce. Samo je malo po rebrima prolo,
, . . inae nita. I glava je posve dobro.
, , . - Ma emu to, samo vi prebolite, plaa ide. - Ksaverij
. Feofilaktovi se namrti s izrazom krivnje. - Ne ljutite
, , se, mili moj, to vam dugo nisam navratio. Sigurno ste
. , , loe mislili o starom - kad je trebalo zapisati izvjetaj,
, odmah je doletio u bolnicu, a poslije mu vie nisam
, , , trebao, ni glasa od njega. Slao sam po obavijesti kod
. , lijenika, a do vas nikako nisam mogao skoiti. Kod
. , nas u Uredu je da te Bog sauva, provodimo tamo i
, . dan i no, asna rije. - Naelnik odmahne glavom i
. povjerljivo stia glas. - Ispostavilo se da taj va
, Ahtircev nije bilo tko, nego roeni unuk njegove
, . ekselencije kancelara Korakova, ni vie ni manje.
! . - Ma nemojte! - zaudi se Fandorin.
, - Otac mu je poslanik u Nizozemskoj, po drugi put
, oenjen, a va poznanik je ivio u Moskvi kod tetke,
, , kneginje Korakove, ima vlastitu palau u Gonarnoj
. ulici. Kneginja je prole godine preminula, sav imetak
, , je prepisala njemu, a on je i od pokojne majke mnogo
. , imao. O, i poeo je lom kod nas, kaem vam. Najprije
, . su zatraili da sluaj ide na osobnu kontrolu kod
, generalnog guvernera, samog kneza Dolgorukog. A
. sluaja i nema, ne zna se odakle poeti. Ubojicu nije
, . vidio nitko osim vas. Beeckoj se izgubio svaki trag,
. , kako sam vam rekao proli put. Kua je prazna. Nema
, . . , . ni slugu, ni papira. Uzaludna potraga. Tko je ona - ne
. , zna se, odakle je - nije poznato. Prema putnim
. ispravama je plemkinja iz Vilniusa. Poslali smo upit u
. Vilnius - tamo nema takvih. Dobro. Pozove mene prije
. . tjedan dana njegova preuzvienost. Kae, ne zamjeri
. , , , mi, Ksaverije, dugo te poznajem i cijenim tvoju
, savjesnost, ali ovo je sluaj iznad tvoje kompetencije.
. Doi e iz Petrograda specijalni istraitelj, slubenik
, za posebne zadatke zapovjednika andarmerije i
naelnika Treeg odjela njegove preuzvienosti
general-autanta Lavrentija Arkadjevia Mizinova.
. uje li, kakva zvjerka? Jedan od novih, raznoinac,
, ? , , ovjek budunosti. Sve radi znanstveno. Majstor za
. . sloene sluajeve, nije nam par. - Ksaverij
, . Feofilaktovi srdito zaguna. - Znai, on je ovjek
. , , budunosti, a Gruin je ovjek prolosti. Dobro.
, . Dolazi prekosutra ujutro. To je, dakle, bilo u srijedu,
. . , dvadeset drugoga. Zove se Ivan Francevi Brilling,
, , . dravni savjetnik. S trideset godina! No, i kod nas je
, . poelo. Evo, danas je subota, a od devet sam na poslu.
! . , I juer smo do jedanaest naveer vijeali, crtali sheme.
. Sjeate li se bifea gdje smo pili aj? Ondje je sad
, . umjesto samovara telegrafski aparat i dvadeset etiri
, ? sata deura telegrafist. Moe poslati brzojav u
Vladivostok, ili u Berlin, i odmah stie odgovor.
. , Polovicu agenata je otjerao, dovezao polovicu svojih
, . iz Petrograda, samo njega sluaju. Mene je o svemu
, , pedantno ispitao i paljivo sasluao. Mislio me poslati
. u mirovinu, ali ne, dobro e zasad doi naelnik
. , Gruin. Zato sam zapravo doao k vama, dragi moj -
, , dosjeti se Ksaverij Feofilaktovi. - elim vas
. , , , , upozoriti. Danas se sprema k vama, eli vas osobno
, . ispitati. Nemojte se plaiti, vi nita niste krivi. ak ste
. ranjeni pri vrenju dunosti. I jo - nemojte dovesti u
, . , nepriliku starog. Tko je mogao znati da e stvar
. . krenuti tim putem?
, . ,
?
Erast Petrovi alosno promotri svoj bijedni stan. Ba
. e dobar dojam stei o njemu veliki ovjek iz
. Petrograda.
, ? , - A moda je bolje da ja sam doem u Ured? Ve mi
, . je sasvim dobro, asna rije.
! . - Ni ne pomiljajte! - zamae rukama naelnik. - elite
, ? . odati da sam vas doao upozoriti? Leite samo.
, . Zapisao je vau adresu, danas e sigurno doi.
, , ovjek budunosti je stigao uveer u osam sati i
. Erast Petrovi se uspio valjano pripremiti. Rekao je
, , Agrafeni Kondratjevnoj da e doi general, pa neka
, Malaka u predsoblju opere pod, odnese tronu krinju
i, to je najvanije, neka ni ne pomilja da kuha i. U
. svojoj je sobi ranjenik izvrio generalno pospremanje:
: odjeu na avlima je objesio urednije, knjige je
, , spremio pod krevet, ostavio je na stolu samo francuski
, roman, Filozofske eseje Davida Humea na
engleskom i Zapise parikog istraitelja Jeana De
. Breta. Potom je maknuo De Breta i umjesto njega
stavio Upute za pravilno disanje pravog indijskog
brahmina g. Chandre Johnsona, prema kojima je
, svakoga jutra izvodio tjelovjebu kojaje jaala duh.
. Neka vidi majstor za sloene sluajeve da ovdje ivi
, , ovjek koji je siromaan, ali se nije zapustio. Kako bi
. naglasio teinu svoje rane Erast Petrovi je stavio na
, stolicu pored divana boicu s nekakvim lijekom
( (posudio ju je od Agrafene Kondratjevne), a sam je
), legao i povezao glavu bijelim rupcem. ini se da je
. , , postigao eljeno - bol i muevnost.
.
, , Napokon, kada mu je silno dojadilo leati, zaulo se
, , , kucanje na vratima, i odmah, ne ekajui odgovora,
, , ue energini gospodin odjeven u lagani, udobni sako,
, svijetle hlae i posve gologlav. Brino poeljana
. svijetlosmea kosa otkrivala je visoko elo, u
, kutovima samovoljnih usta protegle su se dvije
, , podsmjeljive bore, obrijana brada s rupicom odisala
. je samouvjerenou. Prodorne sive oi u trenu su
promotrile sobu i zaustavile se na Fandorinu.
.
, , - Vidim da se ne trebam predstavljati - veselo ree
. , gost. - Osnovno o meni ve znate, iako u nepovoljnom
. svjetlu. Gruin se poalio na telegraf?
?
Fandorin zatrepe oima i nita na to ne ree.
.
, . - To vam je deduktivna metoda, najdrai Fandorine.
Reprodukcija itave slike po nekim sitnim detaljima.
. , Pri tome je glavno da se ne zaletite, da ne doete do
, netonog zakljuka, ako dobivena informacija doputa
. razliita tumaenja. No, o tome emo jo
, . , porazgovarati, bit e vremena. A to se tie Gruina,
. to je sasvim jednostavno. Vaa gazdarica mi se
. , naklonila gotovo do poda i nazvala me
, , preuzvienou - to je prvo. Kao to vidite, ja uope
, ne sliim na preuzvienost, a to i nisam budui da
. moj in pripada samo razredu visokoblagoroa - to
je drugo. Nikome osim Gruinu nisam govorio o
. , svojoj namjeri da vas posjetim - to je tree. Jasno je da
se o mojoj djelatnosti gospodin naelnik moe
. , izjanjavati samo nepovoljno - to je etvrto. No, a
, , telegraf, bez kojega je, sloit ete se, suvremena
, , istraga nemogua, ostavio je na itav va ured uistinu
, neizbrisiv dojam, i na pospani Ksaverij Feofilaktovi
to nikako nije mogao preutjeti - to je peto. Je li tako?
. ?
, - Tako je - sramotno je odao dobrog Ksaverija
. Feofilaktovia potreseni Fandorin.
, ? - to, zar ve tako mladi imate hemoroide? - upita
, okretni gost premjetajui lijek na stol i sjedajui.
.
! - Nemam! - silovito pocrvenje Erast Petrovi i usput
. se odrekne i Agrafene Kondratjevne. - To je ... To je
. , , gazdarica zamijenila. Ona stalno neto brka, vae
. visokoblagoroe. Tako je tupa ta ena ...
. , - Shvaam. Zovite me Ivan Francevi, ili jo bolje
, . samo ef, budui da emo raditi skupa. itao sam
, va izvjetaj - nastavi Drilling bez ikakva prijelaza. -
. . . Razborito. Pronicljivo. Uspjeno. Ugodno sam
. iznenaen vaom intuicijom, to je u naem poslu
. , najdragocjenije. Jo ne zna kako e se razviti
, situacija, a osjeaj ti doaptava da poduzme mjere.
. , Kako ste naslutili da bi posjet Beeckoj mogao biti
? opasan? Zato ste smatrali neophodnim odjenuti
? ! zatitni steznik? Bravo!
. Erast Petrovi se jo jae zacrvenio.
, . , , - Da, sjajno smiljeno. Od metka nee spasiti,
, naravno, ali uope nije loe protiv hladnog oruja.
. , Naredit u da se nabave takvi steznici za agente kada
, idu na opasne zadatke. Koja marka?
. ?
: Fandorin bojaljivo odgovori:
. - Lord Byron,
, , - Lord Byron - ponovi Brilling zapisujui u konu
. knjiicu. -A sada mi recite kada biste mogli stupiti na
, ? posao? Imam posebne planove s vama.
.
, ! - Boe, ve sutra! - vatreno usklikne Fandorin
, , zaljubljeno gledajui novog naelnika, tj. efa. -
. , , Skoit u ujutro do doktora, izvadit u avove i
. moete raspolagati sa mnom.
. ? - Pa to je sjajno. Vaa karakteristika Beecke?
, Erast Petrovi se zbuni i, pomaui si silnom
, : gestikulacijom, pone prilino nesuvislo:
. . - To je ... To je jedinstvena ena. Kleopatra. Carmen
, ... Neopisive ljepote, ali ak i nije stvar u ljepoti ...
. , Magnetian pogled. Ne, nije ni pogled ... Ovo je
: . glavno: u njoj se osjea golema snaga. Takva snaga
, . kao da se sa svima igra. I igra se po nekim
, . neshvatljivim pravilima, to je okrutna igra. Ta je ena,
, , po meni, vrlo porona i istovremeno ... apsolutno
. nevina. Kao da je nisu tako uili u djetinjstvu. Ne
. , znam kako to objasniti ... - Fandorin se zarumeni
, , , shvaajui da valja gluposti, ali ipak zavri. - ini mi
. , , se da nije tako loa kakvom se eli prikazati.
.
Dravni savjetnik ispitivaki pogleda mladia i
: vragolasto zazvidi:
. , - A to li je ... Tako sam i mislio. Sad vidim da je
Amalija Beecka zaista opasna osoba ... Osobito za
mlade romantike u vrijeme spolnog sazrijevanja.
.
, Zadovoljan efektom koji je ta ala proizvela na
, mladog sugovornika, Ivan Francevi ustane i jo
. jednom pogleda uokolo.
? - Za rupu plaate deset rubalja?
, - Dvanaest - dostojanstveno odvrati Erast Petrovi.
.
. . - Poznata mi je dekoracija. Sam sam tako ivio neko
. , vrijeme. Kao gimnazijalac u uvenom gradu Harkovu.
, Vidite, ja sam, poput vas, u ranoj dobi ostao bez
. , roditelja. No, to je za formiranje linosti ak i korisno.
. , Plaa trideset pet rubalja, u skladu s listom? - opet bez
? ikakva prijelaza zapita dravni savjetnik.
.
. - I tromjeseni dodatak za prekovremene.
, -Naredit u da vam iz posebnog fonda dadu pet stotina
. rubalja premije. Za revnost i pretrpljenu opasnost.
. , . , Dakle, do sutra. Doite, obraivat emo varijante.
.
. I vrata se zatvorie za neobinim posjetiteljem.
*** ***

Ured istrane policije uistinu se nije mogao


. prepoznati. Hodnicima su marljivo kasala neka
, nepoznata gospoda s dosjeima pod mikom, a ak su i
, stari kolege hodali bez geganja, brzo i disciplinirano.
, . U prostoriji za puenje - o uda! - nije bilo ive due.
. Erast Petrovi je iz radoznalosti zavirio u bivi bife, i
, doista - umjesto samovara i alica na stolu se nalazio
, aparat Bodo, a telegrafist u propisanoj bluzi
pogledao je posjetitelja strogo i upitno.
.
Istrani stoer se smjestio u kabinetu naelnika ureda,
, budui da je gospodin pukovnik juer otputen. Erast
. , Petrovi, jo pomalo blijed nakon bolne procedure
vaenja avova, pokuca i zaviri unutra. Kabinet se
, . takoer izmijenio: udobni koni naslonjai su nestali,
: , umjesto njih tu su bila tri reda obinih stolica, a kod
, zida su stajale dvije kolske ploe potpuno iarane
, nekakvim shemama. Izgleda da se upravo bio zavrio
. , dogovor: Brilling je brisao krpom ruke zamrljane
kredom, a inovnici i agenti su polako ili prema
, , izlazu zabrinuto raspravljajui.
, .
, , , - Uite, Fandorine, uite, ne tapkajte na pragu - pouri
, preplaenog Erasta Petrovia novi vlasnik kabineta. -
. ? . Pokrpani ste? Odlino. Radit ete izravno sa mnom.
. Stol neu nabavljati, ionako neemo imati kada sjediti.
. , teta, kasno ste doli, imali smo ovdje vrlo zanimljivu
, diskusiju o Azazelu iz vaeg izvjetaja.
.
? ? - Znai, on postoji? Nisam krivo uo? - nauli ui
. , Erast Petrovi. - Ve sam se pobojao da mi se
. priinilo.

. . - Nije vam se priinilo. Azazel je pali aneo. Koju


? ocjenu ste imali iz vjeronauka? Sjeate li se rtvenih
? , , jaraca? Dakle, ako se sjeate, bila su dva. Jedan je bio
, . namijenjen Bogu za iskupljenje grijeha, a drugi
, , Azazelu, da se ne naljuti. Kod idova, u Henohovoj
. knjizi, Azazel ui ljude svakakvim glupostima:
: , mukarce ratovati i praviti oruje, a ene mazati lice i
. pobacivati. Rijeju, buntovni demon, duh progonstva.
, , .
? - Ali, to to moe znaiti?
- Jedan va moskovski koleki asesor je razvio cijelu
. hipotezu. O tajnoj idovskoj organizaciji. Priao je i o
. , judejskom Sinedriju i o krvi kranskih beba. Kod
. njega je Beecka ispala kerkom Izraelovom, a
, , Ahtircev jaganjcem prinesenim na oltar idovskog
. Boga. Uglavnom, bedastoa. Ta antisemitska
, . bulanjenja su mi dobro poznata iz Petrograda. Ako se
. dogodila nesrea, a uzroci su nejasni - odmah
, spominju Sinedrij.
.
, ? - A kakva je vaa pretpostavka ... efe? - izgovori
Fandorin neuobiajenu rije, ne bez unutarnjeg
. trepeta.

. - Pogledajte ovamo, molim vas. - Brilling je priao


. jednoj ploi. - Ova etiri kruga na vrhu su etiri
. , , verzije. Prvi krug je, kao to vidite, s upitnikom. To je
. : najbeznadnija verzija: ubojica je djelovao sam, i
, Ahtircev i vi ste bili sluajne rtve. Moda je manijak,
. , , ludak opsjednut demonizmom. Tu smo u slijepoj ulici
. , dok se ne dogode novi slini zloini. Telegrafom sam
. poslao u sve gubernije upite je li bilo slinih
, ubojstava. Sumnjam u uspjeh: da se taj manijak
. pojavio ranije, ja bih znao za to. Drugi krug je sa
, . slovima AB - to je Amalija Beecka. Ona je svakako
. sumnjiva. Od njene kue su Ahtirceva i vas lako mogli
. pratiti do Krima. Jo i bijeg. Ipak je nejasan motiv
. ubojstva.
. .
, , , - Pobjegla je, znai da je upletena - vatreno ree
. , Fandorin. - I proizlazi da svijetlooki nikako nije bio
. sam.

, . , - To nije injenica, nipoto. Znamo da je Beecka


. samozvanka i da je imala krivotvorene isprave.
, . , Vjerojatno je avanturistkinja. Vjerojatno je ivjela na
. , raun bogatih pokrovitelja. Ali, ubijati, pa jo rukama
? tako spretnog gospodina? Sudei po vaem iskazu, to
, , nije bio nekakav diletant, nego profesionalni ubojica.
. Kakav udarac u jetru - majstorski rad. Bio sam u
. , mrtvanici, pregledavao sam Ahtirceva. Da nije bilo
. , steznika i vi biste sada tamo leali, a policija bi mislila
, , da se radi o pljaki ili pijanoj tunjavi. No, vratimo se
. . Beeckoj. Mogla je saznati za dogaaj od nekog od
posluge, Krim je nekoliko minuta hoda od njene
. kue. Bilo je mnogo buke: policija, probuene
, . dangube. Netko od slugu ili, recimo, pazikua, je
, , prepoznao u ubijenom Beeckina gosta i javio joj. Ona
. , se brzo skriva opravdano strahujui od policijskog
, ispitivanja i neizbjenog razotkrivanja. Vremena za to
. ima i previe - va Ksaverij Feofilaktovi je banuo s
nalogom tek sljedeeg dana poslijepodne. Uglavnom,
objavio sam potragu za njom. U Moskvi je nema, po
. , , svoj prilici. Mislim da nije ni u Rusiji - nije to malo,
. , deset dana je prolo. Radimo popis njenih posjetitelja,
, ali to su veinom posve solidni ljudi, treba biti
. , , . delikatan. Ozbiljne sumnje u meni pobuuje samo
, , jedan.
. ,
,
.
.
, Ivan Francevi pokae tapom na trei krug u kojem je
. pisalo GZ.
, . , - Grof Zurov, Ipolit Aleksandrovi. Oigledno
. Beeckin ljubavnik. ovjek bez ikakvih moralnih
, , , . naela, kockar, prznica, luckast. Tip Debelog
. . Amerikanca. Postoje indicije. Otiao je vrlo razdraen
poslije svae s ubijenim - to je prvo. Imao je
. , , mogunost i uhoditi, i pronai, i poslati ubojicu - to je
. , drugo. Pazikua je posvjedoio da se Zurov vratio
. kui tek pred jutro - to je tree. Motiv, iako slabaan,
, , : takoer postoji: ljubomora ili bolesna osvetoljubivost.
. , Moda je bilo jo neega. Glavna sumnja: Zurov nije
. : , od onih koji ubijaju tuim rukama. Uostalom, prema
. , podacima agenata, oko njega se uvijek motaju neke
, mrane osobe, tako da se verzija ini perspektivnom.
, Vi ete se upravo njome pozabaviti, Fandorine.
. , , Zurova obrauje cijela grupa agenata, ali vi ete
. , djelovati samostalno, vama dobro ide. Pojedinosti
, zadatka utvrdit emo poslije, a sada prijeimo na
. , posljednji krug. Njime se ja sam bavim.
.
.
, , Erast Petrovi namrti elo pokuavajui pojmiti to
. oznaavaju slova NO.
, . - Nihilistika organizacija - pojasni ef. - Tu postoje
, neka obiljeja urote, ali ne idovske, nego ozbiljnije.
, . , , Zato su me zapravo i poslali. To jest, naravno, zvao
. , , me i knez Korakov. Kao to vam je poznato, Nikolaj
, Ahtircev je sin njegove pokojne keri. Ipak, tu sve
. moe ispasti daleko od jednostavnog. Nai ruski
. revolucionari su na rubu raskola. Najodlunijim i
. najnestrpljivijim od tih Robespierrea dojadilo je
prosvjeivati seljaka - to je dugotrajan posao,
, zamoran, jedan ivot nije dovoljan. Bomba, no i
, . , revolver su kudikamo zanimljiviji. Ja oekujem u
. najskorije vrijeme veliko krvoprolie. Ovo to je bilo
. , dosad je ala. Teror protiv vladajue klase moe
. postati masovan. Ve neko vrijeme vodim u Treem
. odjelu sluajeve najdivljijih i najkonspirativnijih
teroristikih grupa. Moj patron, Lavrentij Arkadjevi
. Mizinov, koji rukovodi andarmerijom i Treim
, , odjelom, povjerio mije zadatak da otkrijem kakav se
to Azazel pojavio u Moskvi. Demon je
, , revolucionarni simbol. Tu je sudbina Rusije na kocki,
. Fandorine. - Od uobiajene Brillingove podrugljivosti
. , , nije ostalo ni traga, u glasu mu je zazvualo ogorenje.
. - Ako se tumor u samom zaetku ne operira, ti e nam
, romantici za trideset godina, a moda i ranije, takvu
. revoluciju prirediti da e se francuska giljotina
, pokazati kao ljupki nestaluk. Nee nam dati da mirno
, , ostarimo, upamtite moje rijei. Jeste li itali roman
Bjesovi gospodina Dostojevskog? teta. Tamo je
. , sve uvjerljivo prognozirano.
.
? .
.
, ? - Dakle, etiri verzije? - neodluno upita Erast
. Petrovi.
? ? - Malo? Neto smo ispustili iz vida? Recite, recite, ja
, , ne priznajem inove u poslu - obodri ga ef. - I ne
. bojte se ispasti smijenim, to vam je zbog mladosti.
. , Bolje je rei glupost, nego propustiti vano.
.
, , Fandorin pone, isprva zbunjeno, a potom sve
: vatrenije:
, , , , - Meni se ini, vae visoko ... to jest, efe, da
. , , nepotrebno ostavljate po strani lady Astair. Ona je,
, naravno, vrlo potovana i uvaena osoba, ali ... ali
! ipak milijunska oporuka! Beecka nema nikakve
, , koristi od toga, grof Zurov takoer, nihilisti - samo u
, smislu ope dobrobiti ... Ne znam to s tim ima lady
, , , Astair, moda nema nita, ali trebalo bi reda radi ... Pa
i istrano naelo je cui prodest, kome koristi?
cui prodest, , .
, , - Hvala za prijevod - naklonio se Ivan Francevi, i
. Fandorin se zbuni. - Primjedba je potpuno opravdana,
, , iako je u Ahtircevljevoj prii, koja je navedena u
, vaem iskazu, sve iscrpno objanjeno. Ime barunice
. Astair pojavilo se sluajno. Nisam je ukljuio u popis
. sumnjivaca, prvo - zato to je vrijeme dragocjeno, a
, , , drugo - jo i zato to pomalo znam tu damu, imao sam
, , , sreu sresti se s njom. - Brilling se blago nasmijei. -
. Uostalom, vi ste formalno u pravu, Fandorine. Ne
. , , elim vam nametati svoje zakljuke. Mislite svojom
. . glavom, nikomu ne vjerujte na rije. Posjetite
, barunicu, ispitajte je o svemu to mislite da treba.
. , Uvjeren sam da e vam to poznanstvo, izmeu svega
. , ostalog, donijeti jo i zadovoljstvo. U deurnoj
. gradskoj slubi priopit e vam moskovsku adresu
lady Astair. I jo neto, prije nego to otiete, svratite
. , kod krojaa, neka vam uzmu mjeru. Nemojte vie
, dolaziti na posao u uniformi. Barunicu pozdravite, a
. . kada se vratite pametniji primit emo se posla, to jest
, , grofa Zurova.
, .

, Glava sedma,
, u kojoj se tvrdi daje pedagogija najvanija znanost

, , Stigavi na adresu koju je dobio od deurnog, Erast


, Petrovi je ugledao veliku dvokatnu zgradu, na prvi
, pogled pomalo slinu vojarni, ali okruenu vrtom i s
gostoljubivo rastvorenom kapijom. Iz prugaste kuice
. izvirio je sluitelj u otmjenom plavom redengotu sa
. srebrnim gajtanom i ljubazno mu objasnio da gospoa
milady ne stanuje ovdje, ve u bonom krilu, ulaz je iz
, sporedne ulice, iza desnog ugla.
, , ,
.
, Fandorin vidje kako je kroz vrata zgrade istralo
mnotvo djeaka u plavim uniformama i uz silnu viku
, . stalo jurcati po travnjaku igrajui se lovice. Sluitelju
. nije ni palo na pamet da pozove vragolane na red.
, : Uhvativi zaueni Fandorinov pogled, on pojasni:
. , - Nije zabranjeno. Na odmoru moe naglavce hodati,
. . samo ne trgaj stvari. Takav je red.
, , , , Pa to, ini se da je siroadi ovdje bilo veselo, ne kao
, uenicima Gubernijske gimnazije, meu koje je jo
sasvim nedavno spadao na koleki registrator.
. , Radostan zbog jadniaka, Erast Petrovi krene uz
ogradu u pokazanom smjeru.
.
, Iza ugla zapoinjala je sjenovita uliica kakvih je
, , : ovdje, u Hamovnikima, bilo bezbroj: pranjavi kolnik,
, , snene obiteljske kue s vrtovima, razgranate topole s
, kojih e uskoro poletjeti bijelo paperje. Jednokatno
. , krilo u kojem je odsjela lady Astair bilo je spojeno s
, glavnom zgradom dugakom galerijom. Pored
. mramorne ploe s natpisom Prvi Moskovski Esternat.
. Uprava grijao se na suncu naduti vratar sa sjajnim
raeljanim zaliscima. Tako dostojanstvene vratare, s
. bijelim arapama i trorogim eirom sa zlatnom
, kokardom, Fandorin nije viao ni pokraj rezidencije
generalnog guvernera.
.
, - Danas nema primanja - isprui ruku poput rampe taj
. . janjiar. - Doite sutra. Za slubene poslove od deset
, . do dvanaest, za privatne od dva do etiri.
, Ne, zaista se nisu dobro razvijali odnosi Erasta
. Petrovia s vratarskim rodom. Ili nije izgledao
, . ozbiljno, ili mu neto s licem nije valjalo.
. , , - Istrana policija. Moram hitno do lady Astair -
, , procijedi on, osvetoljubivo iekujui kako e se sad
. poeti klanjati kip sa zlatnim iritima.
. Ali kip ni uhom nije mrdnuo.
, . - Nemojte ni pomiljati da u vas pustiti k njezinoj
, . svjetlosti. Ako elite, mogu javiti mister
Cunninghamu.
, - Ne treba meni nikakav Cunningham - zarei Erast
. , Petrovi. - Da si odmah javio barunici, stoko, ili e
, ! mi prenoiti u postaji! Reci im - iz Istranog ureda, po
, hitnom, dravnom poslu!
!
Vratar odmjeri ljutitog inovnika pogledom punim
, . , sumnje, ali ipak nestane iza vrata. Istina, nije ga
, , . ponudio da ue, gad.
, Morao je ekati prilino dugo, ve se spremao upasti
, bez poziva, kad iza vrata opet proviri namrtena
. njuka sa zaliscima.
, , - Primit e vas, ali oni ne znaju ba naki, a mister
, . Cunningham nema vremena, zauzet je. Jedino ako ne
priate francuski ... - Po glasu je bilo oito da vratar
, malo vjeruje u takvu mogunost.
.
, . - Mogu i na engleskom - hladno dobaci Erast Petrovi.
? - Kamo trebam ii?
. . - Otpratit u vas. Idite za mnom.
, , Kroz isto predsoblje presvueno tkaninom, kroz
, svijetli hodnik zaliven suncem s nizom visokih
nizozemskih prozora Fandorin je slijedio janjiara do
. bijelo-zlatnih vrata.
. Erast Petrovi se nije bojao razgovora na engleskom.
( Odgojila gaje nanny Lisbeth (u trenucima strogosti -
), missis Jason), prava engleska dadilja. Bila je to
. , srdana i brina, ali krajnje sitniava usidjelica koju se
, ipak moralo nazivati missis, a ne miss, iz
, potovanja prema njenoj asnoj profesiji. Lisbeth je
. nauila svog gojenca ustajati u pola osam ljeti i pola
devet zimi, prati zube dok ne izbroji do dvjesto,
, nikada ne jesti dosita, a takoer masu drugih stvari
, neophodnih dentlmenu.
,
,
.
: Na kucanje se odazvao mek enski glas:
Come in! Entrez! - Come in! Entrez!
. Erast Petrovi dade vrataru kapu i ue.
, Naao se u prostranom, bogato namjetenom kabinetu
, gdje je glavno mjesto zauzimao vrlo iroki pisai stol
. od mahagonija. Za stolom je sjedila prosijeda dama ne
, samo simpatine, ve nekako osobito tople vanjtine.
. Njezine izrazito plave oi, iza zlatnog cvikera,
svijetlile su ivahnim umom i ljubaznou.
. , Neugledno, energino lice s pajim nosiem i irokim,
, nasmijeenim ustima Fandorinu se odmah svidjelo.
.
, On se predstavi na engleskom, no o cilju svog posjeta
. zasada je utio.
, , - Imate izvrstan izgovor, sir - pohvali ga lady Astair na
, istom jeziku razgovijetno izgovarajui svaki zvuk. -
. , Nadam se da vas na grozni Timothy ... Timofej nije
? , previe uplaio? Priznajem, i sama ga se pomalo
, bojim, ali u upravu esto dolaze slubene osobe, a
, , onda je Timofej nezamjenjiv, bolji je od engleskog
. , . lakeja. Ta sjednite, mladiu. Bolje tamo, na naslonja,
, , . ondje e vam biti udobnije. Dakle, radite u
, ? kriminalistikoj policiji? Jamano vrlo zanimljivo
, . zanimanje. A ime se bavi va otac?
?
. - Umro je.
, . ? - Jako mi je ao, sir. A mama?
, , - Takoer - proguna Fandorin, nezadovoljan tijekom
. razgovora.
. , . - Jadni deko. Znam kako ste usamljeni. Evo ve
etrdeset godina pomaem takvim jadnim djeacima
. da se izbave od samoe i nadu svoj put.
, ? - Da nau put, milady? - nije dobro shvatio Erast
. Petrovi.
, , , - O da - ivne lady Astair, oito nain j ui svoju
. omiljenu temu. - Nai svoj put - to je najvanije u
. , ivotu svakog ovjeka. Duboko sam uvjerena da je
, svaki ovjek neponovljivo talentiran, u svakome je
. poloen Boji dar. Tragedija ovjeanstvaje u tome
, , to ne znamo, pa i ne nastojimo taj dar u djetetu otkriti
. i odnjegovati. Kod nas je genij rijetkost i ak udo, a
, ? tko je zapravo genij? To je naprosto ovjek koji je
, . imao sree. Njegova se sudbina tako uredila da su
, ivotne okolnosti same potaknule ovjeka na pravilan
. izbor puta. Klasian primjer je Mozart. Rodio se u
. obitelji glazbenika i od malih nogu se naao u sredini
, koja je idealno hranila njegov prirodno steeni talent.
. A zamislite sad, dragi sir, da se Wolfgang Amadeus
, , rodio u seljakoj obitelji. Od njega bi nastao odurni
. pastir koji bi razveseljavao krave arobnom svirkom
, na fruli. Da se rodio u obitelji nekakvog vojniine,
. postao bi sitni asnik koji oboava vojnike koranice.
, O, vjerujte mi, mladiu, svako, svako dijete bez
. , , iznimke skriva u sebi blago, samo je potrebno znati
, , dokopati se tog blaga! Ima jedan dragi
, sjevernoameriki pisac koji se zove Mark Twain.
! Sugerirala sam ideju za priu u kojoj ljude ne vrednuju
, po njihovim stvarnim uspjesima, ve po onom
. , potencijalu, po onom talentu, koji je priroda usadila u
njih. I onda e se ispostaviti daje najvei vojskovoa
, , , svih vremena neki neznani kroja koji nikada nije
. sluio vojsku, a najvei slikar nikada nije uzeo u ruku
, kist zato to je itav ivot radio kao postolar. Moj
, odgojni sustav se osniva na tome da veliki vojskovoa
, obavezno doe do vojne slube, a veliki slikar na
, vrijeme dobije pristup bojama. Moji pedagozi
. istraivaki i strpljivo ispituju duevni ustroj svakog
, gojenca traei u njemu Boju iskru, i u devet
, sluajeva od deset je i pronalaze!
.

,
,
!
, ! - Aha, ipak je nema u svakome! - pobjedniki podie
. prst Fandorin.
, , , - U svakome, dragi mladiu, apsolutno svakome, samo
, , . smo mi, pedagozi, nedovoljno umjeni. Ili pak dijete
, ima talent koji se u dananjem svijetu ne moe
. , upotrijebiti. Moda je taj ovjek bio neophodan u
prvobitnoj zajednici ili e njegov genij ustrebati u
dalekoj budunosti, u sredini koju mi danas ne
, moemo ni zamisliti.
.
, , - to se tie budunosti - u redu, ne elim prosuivati -
, . pone raspravljati Fandorin, protiv volje oaran
. govorom. - Ali, neto mi nije jasno glede prvobitne
? zajednice. Na kakve to talente mislite?
, , - Ne znam ni sama, moj djeae - razoruavajue se
. , , nasmijei lady Astair. - No, pretpostavimo, dar
, . pogaanja gdje se pod zemljom nalazi voda. Ili dar za
. , naslutiti divlja u umi. Moda sposobnost
. , razlikovanja jestivog korijenja od nejestivog. Znam
samo da su u ta davna vremena upravo takvi ljudi bili
, , glavni geniji, a mister Darwin ili Herr Schopenhauer,
, da su se rodili u peini, ostali bi u plemenu na
. , , poloaju budala. Usput reeno, ona djeca koju danas
, smatraju mentalno zaostalom takoer posjeduju dar.
. , , Naravno, to nije dar racionalnog svojstva, ali zato nije
, manje dragocjen. Kod mene u Sheffieldu postoji
. specijalni esternat za one od kojih je odustala
, tradicionalna pedagogija. Boe, kakva genijalna
. , udesa pokazuju ti djeaci! Ima tamo jedno dijete koje
! , je do trinaeste godine jedva nauilo govoriti, ali on
, lijei dodirom dlana svaku migrenu. Drugi, koji je
. potpuno nijem, moe zadrati dah cijele etiri i pol
minute. Trei pogledom ugrije au s vodom,
. zamislite.
,
?
! ? - Nevjerojatno! Ali, zato samo djeaci? A djevojice?
?
, . Lady Astair uzdahne, rairi ruke.
, . , , - U pravu ste, moj prijatelju. Naravno, treba raditi i s
. , djevojicama. Ipak, iskustvo mi govori da su talenti
, , usaeni u ensku narav esto takvog karaktera da ih
, moral suvremenog drutva nije spreman pojmiti na
. pravi nain. ivimo u mukom vremenu i s tim treba
, . raunati. U drutvu kojim upravljaju mukarci
, , , izuzetna, talentirana ena izaziva sumnju i
neprijateljstvo. Ne bih eljela da se moje gojenke
. , osjeaju nesretnima.
.
? - Kako je organiziran va sustav? Kako se provodi, da
, , ? tako kaem, selekcija djece? - sa ivom radoznalou
. upita Erast Petrovi.
? . - Uistinu vas zanima? - obraduje se barunica. -
. Poimo u nastavni dio i sami ete vidjeti.
Ona skoi zauujue okretno za svoje godine,
, . spremna voditi i pokazivati.
, Fandorin se nakloni, i milady povede mladia najprije
, hodnikom, a zatim dugakom galerijom u glavnu
. zgradu. Putem je pripovijedala:
:
, - Ovdanja ustanova je potpuno nova, prije tri tjedna
, . se otvorila, i tek smo poeli s radom. Moji ljudi su
, uzeli iz sirotita, a katkad i ravno s ulice, sto dvadeset
djeaka u dobi od etiri do dvanaest godina. Ako je
. , dijete starije, ve je teko neto s njim uiniti - linost
. se formirala. Za poetak smo djeake podijelili prema
, uzrastu, svaka grupa ima svog uitelja, specijalista za
, odreeni uzrast. Glavna obaveza uitelja je promatrati
. djecu i postupno im davati jednostavne zadatke. Ti
zadaci su nalik na igru, ali pomou njih je lako
. odrediti opu usmjerenost karaktera. U prvom stadiju
, vano je prepoznati to je u odreenom djetetu
. talentiranije: tijelo, glava ili intuicija. Zatim e se
, , djeca podijeliti na grupe ne prema uzrastu, ve prema
. profilu: racionalisti, artisti, majstori, lideri, sportai, i
, tako dalje. Postupno se profil sve vie suava i djeake
: , , , , starijeg uzrasta nerijetko ve pripremaju individualno.
. Radim s djecom etrdeset godina i vi ne moete
, zamisliti koliko mnogo su postigli moji gojenci - u
. najrazliitijim podrujima.
, ,

.
, ! - To je grandiozno, milady! - ushitio se Erast Petrovi.
. - Ali, gdje nabaviti toliko umjenih pedagoga?
?
, - Ja vrlo dobro plaam svoje uitelje zato to je
, pedagogija glavna znanost - s dubokom uvjerenou
. ree barunica. - Osim toga, mnogi moji bivi gojenci
izraavaju elju ostati u esternatima kao odgajatelji.
. To je tako prirodno, jer esternat je jedina obitelj koju
, , su poznavali.
.
, Uli su u iroku dvoranu za odmor na koju su izlazila
. vrata nekoliko razreda.
? . - Kamo da vas odvedem? - zamisli se lady Astair. -
. Idemo barem na fiziku. Tamo sad ima ogledno
, predavanje moj sjajni doktor Blank, uenik cirikog
, . esternata, genijalni fiziar. Primamila sam ga u
, Moskvu sagradivi mu ovdje laboratorij za pokuse s
. elektrikom. Zauzvrat mora pokazivati djeci razne
sloene fizike trikove kako bi izazvao zanimanje za
, tu znanost.
.
, Barunica pokuca na jedna vrata i oni zavirie u razred.
. U klupama je sjedilo petnaestak djeaka od jedanaest-
dvanaest godina u plavim odorama sa zlatnim slovom
. , E na ovratniku. Svi su oni, zadravi dah, gledali kako
, , namrgoeni mladi gospodin s pregolemim zaliscima, u
, prilino neurednom redengotu i ne sasvim novoj
koulji, vrti nekakav stakleni kota koji je frcao plave
, iskrice.
.
Ich bin sehr beschaftigt, milady! - Ich bin sehr beschaftigt, milady! - ljutito vikne
. Spater, spater! , doktor Blank. - Spater, spater! - I preavi na
, , . , nepravilni ruski ree obraajui se djeci: -A sat, moja
, ! gospodo, vi vidjeti prava mala duga! Naziv - Blank
Blank Regenbogen, . Regenbogen, Blankova duga. To ja smisliti kada
, , . tako mlad kao vi.
, Od neobinog kotaa prema stolu prekrivenom svim
, moguim fizikim priborom iznenada se protegla
, mala, neobino jarka sedmo-bojna duga, i djeaci
, . oduevljeno zabrujae.
, , - Malo je lud, ali pravi genij - proapta Fandorinu lady
. Astair.
U taj as iz susjednog razreda doleti glasni djeji krik.
.
! . - Boe! - uhvati se za srce milady. - To je iz
! ! gimnastike dvorane! Idemo brzo!
, . Ona istri na hodnik, a Fandorin za njom. Zajedno su
, , upali u praznu, svijetlu dvoranu u kojoj je pod gotovo
, posve bio prekriven konim prostiraima, a du zida
bijahu razmjetene najrazliitije gimnastike sprave:
: , , vedske ljestve, karike, debela uad, trambulini.
, . Floreti i maske za maevanje nalazili su se pored
boksakih rukavica i utega. Grupa maliana od sedam-
. osam godina skupila se oko jednog prostiraa.
. , Razmaknuvi djecu, Erast Petrovi ugleda djeaka
zgrena od boli nad kojim se sagnuo mladi mukarac
, od tridesetak godina u gimnastikom trikou. Imao je
. plameno rie uvojke, zelene oi i odluno, vrlo
, , pjegavo lice.
.
, , - Hajde, mili - govorio je ruski s laganim akcentom. -
. , . Pokai noicu, ne boj se. Neu te povrijediti. Budi
. , . Fell from the rings, mukarac, otrpi. Fell from the rings, m'lady - pojasni
m'lady, . Weak hands. I am barunici. - Weak hands. I am afraid, the ankle is
afraid, the ankle is broken. Would you please tell Mr. broken. Would you please tell Mr. Izyumoff?
Izyumoff?
, Milady utke kimne i pozvavi sa sobom Erasta
, . Petrovia brzo izae iz dvorane.
, , - Idem po doktora, mister Izjumova - zabrza ona. -
. Takve neugodnosti se esto dogaaju - deki kao
deki ... Ono je bio Gerald Cunningham, moja desna
, . ruka. Gojenac londonskog esternata. Sjajan pedagog.
. . Upravlja cijelom ruskom podrunicom. Za pola
. godine je nauio va teki jezik koji meni nikako ne
, ide. Prole jeseni Gerald je otvorio esternat u
. Petrogradu, sada je privremeno ovdje, pomae u
, , uhodavanju. Bez njega sam kao bez ruku.
. .
. Kod vrata s natpisom Lijenik ona se zaustavi.
, , - Ispriavam se, sir, ali moramo prekinuti na
. , ? , razgovor. Drugi put, dobro? Doite sutra i dogovorit
. ? emo se. to zapravo trebate od mene?
, , . - Nita vano, milady - pocrvenje Fandorin. - U stvari
. sam ... poslije emo o tome. elim vam uspjeh u
. vaem plemenitom poslu.
. On se nespretno nakloni i brzo zakoraa prema izlazu.
. Erasta Petrovia bijae stid.
***
, ? - I, jeste li uhvatili zlotvorku na djelu? - veselo
, pozdravi posramljenog Erasta Petrovia naelnik
. podigavi pogled s nekakvih zamrenih dijagrama.
, Zavjese u kabinetu bile su navuene, na stolu je
, . gorjela svjetiljka jer se iza prozora ve poelo mraiti.
. Kokorin - Dajte da pogodim. Za mister Kokorin milady nikad u
, Bezhetskaya , ivotu nije ula, za miss Bezhetskaya pogotovo, vijest
. ? o samoubojiinoj oporuci uasno ju je uzdrmala. Je li
tako?
. Erast Petrovi je samo uzdahnuo.
. - Tu sam osobu susretao u Petrogradu. Njezina molba
za pedagoku djelatnost u Rusiji razmatrala se kod nas
. u Treem. Priala vam je o genijalnim debilima?
? , . Dobro, na posao. Sjedite za stol - pozove ef
, . Fandorina. - Oekuje vas uzbudljiva no.
.
Erast Petrovi osjeti ugodno-nemirno kakljanje u
grudima - ve je takvo djelovanje na njega imalo
druenje s dravnim savjetnikom.
.
. , - Vaa meta je Zurov. Ve ste ga vidjeli, imate
. , nekakvu predodbu. Doi do grofa je lako, preporuke
. nisu potrebne. U njegovu domu je neto poput
, kockarskog gnijezda, ne ba vrlo konspirativnog.
. Atmosfera je husarsko-gardijska, ali svraa i dosta
, . svakojake bagre. Takvu kuu je Zurov imao i u
, Petrogradu, a nakon policijskog posjeta prebacio se u
. , Moskvu. Gospodin je rasputen, u vojsci se ve treu
godinu vodi kao na neogranienom dopustu. Izloit u
. . vam va zadatak. Potrudite se da mu se pribliite,
, promotrite njegovu okolinu. Moda tamo sretnete
. vaeg svijetlookog poznanika? Ali bez
? , samoinicijative, s takvim neete sami izai na kraj.
. , Uostalom, teko da e on biti tamo ... Nije iskljueno
, da e se grof sam zainteresirati za vas - ipak ste se
, susretali kod Beecke prema kojoj Zurov oito nije
, , . ravnoduan. Djelujte u skladu sa situacijom. Samo ne
. . pretjerujte. S tim gospodinom ale su loe. On igra
. , neasno, kako govore u tom drutvu, igra na ziher, a
, , ulove li ga na djelu izaziva skandal. Ima na popisu
. desetak dvoboja, a jo se za sve ni ne zna. Moe on i
, . bez dvoboja smrskati lubanju. Primjerice, sedamdeset
. , druge se na niegorodskom sajmu, prilikom kartanja,
porjekao s trgovcem Sviovim pa izbacio bradonju
, . kroz prozor. S prvoga kata. Trgovac se razbio, mjesec
. , danaje leao nijem, samo je mukao. A grofu nita,
, . , . izvukao se. Ima utjecajne roake u visokim
. krugovima. to je ovo? - kao i obino, bez prijelaza
? , upita Ivan Francevi stavivi na stol pil karata.
, .
, . - Karte - zaudi se Fandorin.
? - Kartate li?
. , - Uope ne. Tata mi je zabranio da ih primim u ruke,
, , , govorio je da se on naigrao i za sebe, i za mene, i za tri
. narataja Fandorinih unaprijed.
, . - teta - zabrinu se Brilling. - Bez toga nemate to
. , , raditi kod grofa. U redu, uzmite papir, zapiite ...

etvrt sata poslije Erast Petrovi je ve mogao bez


, , kolebanja razlikovati boje i znao je koja karta je jaa,
, a koja slabija, samo su ga slike malo zbunjivale -
, , . stalno je zaboravljao tko je jai, dama ili deko.
, . - Vi ste beznadni sluaj - rezimirao je ef. - No, to nije
. tako strano. Preferans i druge umne igre kod grofa se
. ionako ne igraju. Tamo vole najprimitivnije, to bre i
, . to vie novca. Agenti javljaju da Zurov najradije igra
, , tos, i to pojednostavljeni. Objasnit u vam pravila.
. . , , Onaj tko dijeli karte naziva se bankar. Drugi je ponter.
. . I jedan i drugi imaju svoj pil. Ponter bira iz svog
. snopa kartu, recimo devetku. Stavlja je ispred sebe
, . poleinom prema gore.
.
? . - Tako da se ne vidi karta? - precizira Fandorin.
. , - Da. Sada ponter stavlja ulog, recimo deset rubalja.
. : Bankar poinje bacati: otkriva iz snopa gornju kartu
( nadesno (naziva se elo), drugu nalijevo (zove se
), ( sanovnik).
).
., ., elo - d., sanovnik - L - marljivo je zapisivao u
. biljenicu Erast Petrovi.
. - Sada ponter otkriva svoju devetku. Ako je elo
, , takoer devetka, bez obzira koje boje, bankar uzima
. ulog. To se naziva ubiti devetku. Tada banka, to jest
. , , suma za koju se igra, raste. Ako je devetka
, . , sanovnik, to jest druga karta, to je ponterov dobitak,
, , naao je devetku.
.
? - A ako nema devetke?
, - Ako u prvom paru nema devetke, bankar stavlja
. , sljedei par karata. I tako dok se ne pojavi devetka. I
. . to je sva igra. Elementarno, ali moete sve izgubiti,
, , osobito ako ste ponter i cijelo vrijeme igrate na
. dvostruko. Zato upamtite, Fandorine: morate igrati
, : samo kao bankar. Jednostavno je - stavljate kartu
. , nadesno, kartu nalijevo; kartu nadesno, kartu nalijevo.
; , . Bankar nee izgubiti vie od poetnog uloga. Ne
. gurajte se u pontere, a ako vas zapadne drijeb, igrajte
, , za mali ulog. U tosu nije mogue vie od pet
. pokuaja, poslije itav ostatak banke prelazi bankaru.
, Sada ete na blagajni dobiti dvjesta rubalja za igru.
.
.
? . - ak dvjesto? - zaudi se Fandorin.
, . , - Ne ak dvjesto, nego samo dvjesto. Potrudite se
. da vam ta svota bude dovoljna za cijelu no. Ako brzo
, , izgubite, ne morate odmah otii, moete se jo neko
. vrijeme ondje vrzmati. Ali, ne izazivajui sumnju,
, ? jasno? Igrat ete svake veeri, dok ne postignete
, . uspjeh. ak i ako se razjasni da Zurov nije umijean,
, , , pa to, i to je takoer uspjeh. Jedna verzija manje.
. .
, . Erast Petrovi je micao usnama gledajui u podsjetnik.
? - Bube - to su crvena srca?
. , - Da. Jo ih katkad nazivaju avli, ili herevi, od
coeur. . Herz. Idite u garderobu. Pripremili su vam odijelo
, po mjeri, a sutra do ruka sait e i cijelu garderobu za
. , , sve sluajeve. Naprijed mar, Fandorine, i bez vas
. imam dovoljno posla. Odmah poslije Zurova, ovamo.
. . . U bilo koje vrijeme. Veeras spavam u uredu.
. I Brilling zabije nos u svoje papire.

, Glava osma,
u kojoj se u nezgodan as pojavljuje pikov deko

U zadimljenom salonu kartalo se za est stolova:


, , negdje zbijeno, po etvorica, negdje po dvojica. Kraj
. : svakoga stola jo su stajali promatrai: tamo gdje se
, , igralo za male uloge bilo ih je manje, tamo gdje je bilo
. otrije bila je vea guva. Pie i jelo kod grofa se
, nije posluivalo, tko je htio, mogao je izai u sobu za
, primanje i poslati lakaja u krmu, ali slali su samo po
, pjenuac povodom osobite sree u kartama. Odasvud
. , su se razlijegali nepovezani usklici, nerazumljivi za
: one koji ne igraju:
Je coupe! - Je coupe!
Je passe. - Je passe!
. - Drugo dijeljenje.
Retournez la carte! - Retoumez la carte!
, , ! -
! . - Pala karta, gospodo! - i slino.
, Najvie su se okupljali oko stola gdje se igralo za
, . , velike svote, jedan na jedan. Dijelio je sam gazda, a
, ponter je bio znojni gospodin u modernom, neobino
. , , uskom redengotu. Ponteru oito nije ilo, grizao je
, , usne, uzrujavao se, no zato je grof bio potpuno
hladnokrvan i samo se slatko smijeio ispod crnih
, . brkova uvlaei dim iz svijenog turskog ibuka.
Snani njegovani prsti sa sjajnim prstenjem vjeto su
, . bacali karte - jednu nadesno, jednu nalijevo.
, , Meu gledateljima, skromno stojei malo straga,
, nalazio se crno-kosi mladi rumenog, nimalo
. kockarskog lica. Iskusnom ovjeku je odmah bilo
, , oito da je momak iz dobre obitelji, na kartanju je prvi
. put i sve izbjegava. Nekoliko puta su mu upuena
gospoda s briljantinom u razdjeljcima predlagala
, baciti jednu, ali su se razoarala: momak je ulagao
iskljuivo po pet rubalja i odluno je odbijao po-
. debljati. Iskusni majstor Gromov, kojeg je znala sva
, kockarska Moskva, ak je bacio deku mamac -
, izgubio je sto rubalja, ali novac je uzalud nestao. Oi
, . rumenog nisu se zaarile i ruke mu nisu zadrhtale.
. Muterija je bila besperspektivna, pravi papak.
, .
( , , )
, ,
.
, , . ,


.
,
:
,
,
.
, , Zurov, pored kojega se Fandorin katkad pojavljivao,
, oigledno se osjeao u tom drutvu kao riba u vodi, pa
, , , , vjerojatno i ne kao obina riba, ve glavna ribetina.
. , Jedna njegova rije bila je dovoljna da u zaetku
, suzbije nagovijeteni skandal, a jednom su, na gazdin
pokret ruke, dva krna lakaja primila ispod ruku
galamdiju koji se nije htio smiriti i u tren oka ga
. iznijeli iza vrata. Erasta Petrovia grof oito nije
, prepoznao, iako je Fandorin nekoliko puta ulovio na
, . sebi njegov hitri, opaki pogled.
, , , - Peti, dragi moj - oglasi Zurov i ta je izjava zbog
neega krajnje uzrujala pontera.
.
! - Zavrem patku! - povika on drhtavim glasom i
. zavrne na svojoj karti dva kuta.
, , Medu promatraima proe apat, a uznojeni,
, maknuvi s ela pramen kose, baci na stol itavu hrpu
. arenih novanica.
? - Sto je patka? - bojaljivo poluglasno upita Erast
, Petrovi staria crvena nosa koji mu se uinio
. najbezazlenijim.
, - To znai uetverostruenje uloga - rado objasni
. susjed. - eli se u posljednjem dijeljenju sve povratiti.
.
Grof ravnoduno ispusti oblai dima i otkrije nadesno
, . kralja, a nalijevo esticu.
. Ponter pokae as srce.
, Zurov kimne i potom stavi crnog asa nadesno, a
. crvenog kralja nalijevo. Fandorin zau kako je netko
, : ushieno apnuo:
! - Majstor!
. Znojni gospodin je izgledao jadno. Prelazio je
, pogledom preko gomile novanica koje su se
, : premjetale pod grofove ruke i plaljivo upitao:
? - Ne biste li moda na dug?
, . - Ne bih - lijeno odvrati Zurov. - Tko jo eli,
, ? gospodo?
Neoekivano se njegov pogled zaustavi na Erastu
. Petroviu.
, , ? - Mi smo se, izgleda, susretali? - upita domain uz
. , neljubazan smijeak. - Gospodin Fedorin, ako se ne
? varam?
, , - Fandorin - ispravi Erast Petrovi estoko
. pocrvenjevi.
. ? - Pardon. to vi stalno pogledavate? Ovo nije
. . . kazalite. Doli ste pa igrajte. Izvolite - pokae na
. slobodnu stolicu.
, - Sami izaberite snopove - zauta Fandorinu na uho
. dobri stari.
, , Erast Petrovi sjedne i slijedei instrukcije ree posve
: odluno:
, , - Samo mi dopustite da drim banku, presvijetli. Kao
. . novajlija. A snopove bih izabrao ... ovaj tu i ovaj. - I
. on uzme s pladnja dva najdonja neotvorena snopa.
.
: Zurov se jo neljubaznije nasmijei:
, , , - Pa, gospodine novajlijo, uvjet je prihvaen, ali
: . dogovor je: sruim li banku, nema bjeanja. Dajte
. , ? potom i meni da bacam. No, koliki je ulog?
, Fandorin se smeo, odlunost ga je napustila isto tako
, . iznenadno kao to ga je posjetila.
? . - Sto rubalja? - bojaljivo upita.
? . - alite se? Nije vam ovo krma.
, . - U redu, tristo. - I Erast Petrovi stavi na stol sav svoj
, novac ukljuujui i ranije dobivenu stotinu.
.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle, - Le jeu n'en vaut pas la chandelle - slegne ramenima
. . grof. - No, bit e dosta za poetak.
, On izvue iz svog snopa kartu, nehajno baci na nju tri
. novanice od sto rubalja.
. - Idem na sve.
, elo nadesno, sjeti se Erast Petrovi i paljivo
, poloi nadesno damu s crvenim srcima, a nalijevo
. pikovu sedmicu.
Ipolit Aleksandrovi dvama prstima preokrene svoju
. kartu i lagano se namrti. Bila je to karo dama.
.
, . - Gle novajliju - zazvidi netko. - Fino je damu
. izvukao.
. Fandorin nespretno promijea snop.
, , - Na sve - podrugljivo e grof bacajui na stol est
. , novanica. -Eh, ne lupaj glavom u zid i nee izgubiti.
.
? Kako se zvala karta nalijevo? - nije se mogao sjetiti
. , . Erast Petrovi. Ova je elo, a druga ... kvragu.
. ? Neugodno. A kako pitati? Zagledavati u podsjetnik
. bilo bi neozbiljno.
! . , c'est un jeu - Bravo! - zagalamie promatra i. - Grofe, c 'est un
interessant, ? jeu interessant, zar ne?
, . Erast Petrovi shvati da je opet dobio.
! , , - Nemojte mi na francuskom! Stvarno je glupa ta
navika ubacivanja u ruski pola francuske fraze -
, razdraeno se osvrne Zurov, iako je sam svaki as
, umetao francuske izraze. - Dijelite, Fandorine, dijelite.
. , , . Karta nije konj, nee ii do jutra. Na sve.
, . .
, , , Nadesno deko, to je elo, nalijevo osmica, to je ...
. Ipolitu Aleksandroviu se otvori desetka. Fandorin ju
. je pobio iz etvrtog pokuaja.
, Stol je ve bio okruen sa svih strana i uspjeh Erasta
. Petrovia bijae zapaen.
, , - Fandorin, Fandorin - rastreseno je mrmljao Ipolit
, Aleksandrovi bubnjajui prstima po snopu. Napokon
. , izvue kartu, izbroji dvije tisue etiristo.
.
. Pikova estica legla je pod elo iz prvog dijeljenja.
! , - Ma kakvo je to prezime? - povika grof u bijesu. -
. ! , ? , Fandorin! Grko, to li? Fandoraki, Fandoropulo!
!
? , - Zato grko? - uvrijedio se Erast Petrovi kojemu su
u sjeanju jo uvijek bila iva ruganja razrednih
mangupa njegovu drevnom prezimenu (gimnazijski
( nadimak Erasta Petrovia bio je Funduk). -Na rod
). , , , je isto tako ruski kao i va, grofe. Fandorini su jo
. . Alekseja Mihajlovia sluili.
, - Dakako - ivnu onaj stari crvena nosa koji je bio
, . dobrohotan prema Erastu Petroviu. - Za vrijeme
, Ekaterine Velike bio je jedan Fandorin, ostavio je vrlo
. zanimljive zapise.
, , , - Zapisi, zapisi, danas sam u opasnosti - mrko je
, . rimovao Zurov sloivi itav breuljak od novanica. -
! , ! Na cijelu banku! Bacajte kartu, vrag vas odnio!
Le dernier coup, messieurs! . - Le dernier coup, messieurs! - zau se u gomili.
Svi su pohlepno gledali dvije podjednake hrpe
: , zguvanih novanica: jedna je leala pred bankarom,
. druga pred ponterom.
U potpunoj tiini Fandorin je otvorio dva nova snopa
, . ? ? mislei stalno o istom. Malinik? Limunik?
, . . Nadesno as, nalijevo takoer as. Kod Zurova kralj.
, . , Nadesno dama, nalijevo desetka. Nadesno deko,
( ?). nalijevo dama (tko je pak jai: deko ili dama?).
, . Nadesno sedmica, nalijevo estica.
! , - Ne dahite mi u zatiljak! - razjareno povie grof.
. Odmaknue se od njega.
, . , Nadesno osmica, nalijevo devetka. Nadesno kralj,
. ! nalijevo desetka. Kralj!
. Okolo su urlikali i hihotali. Ipolit Aleksandrovi je
, . sjedio kao skamenjen.
- ! - Sanovnik! - prisjeti se Erast Petrovi i radosno se
. . nasmijei. Karta nalijevo je sanovnik. udan neki
. naziv.
Najednom se Zurov nagne preko stola i elinim
. prstima stisne Fandorinu usne.
! , - Da se niste cerili! Dobili ste veliku lovu, pa sad
! budite odgojeni i ponaajte se civilizirano! - gnjevnim
, . glasom prosikta grof sasvim se pribliivi. Njegove
. zakrvavljene oi bile su strane. Idueg trena gurnuo
, je Fandorina u bradu, zavalio se na naslon stolice i
. prekriio ruke na grudima.
, ! - Grofe, to je ve previe! - usklikne jedan asnik.
.
, , , , - Izgleda da ne bjeim - procijedi Zurov ne skidajui
. pogled s Fandorina. - Ako se netko osjea
, . povrijeenim, spreman sam odgovarati.
. Zavlada uistinu grobna tiina.
, Erastu Petroviu je uasno umilo u uima i on se sada
. , bojao samo jednoga: da se ne uplai. Dodue, jo se
, . bojao i da mu ne zadrhti glas.
. - Vi ste hulja bez asti. Jednostavno ne elite platiti -
, , , ree Fandorin i glas mu ipak zadrhti, ali bilo je ve
. . svejedno. - Izazivam vas na dvoboj.
? . - Pred publikom ste junak? - iskrivi usta Zurov. -
, . Vidjet emo kako ete zaplesati ispred cijevi. Na
, . , dvadeset koraka, s crtom razdvajanja. Puca tko kada
. ? zaeli, ali potom obavezno izvolite na crtu. Nije
strano?
, . Strano, pomisli Erast Petrovi. Ahtircev je priao da
, , on s dvadeset koraka pogaa petak, a kamoli elo. Ili,
. , , . jo gore, u trbuh. Fandorin se strese. Nikada nije drao
. u ruci pitolj za dvoboj. Jednom ga je Ksaverij
. Feofilaktovi vodio u policijsku streljanu na pucanje
iz kolta, ali to je neto posve drugo. Ubit e ga, ubit e
, . , ga ni za to. I sve e isto obaviti, bez slabe toke.
. , Svjedoka je dosta. Svaa na kartanju, uobiajena
. . , stvar. Grof e odsjediti mjesec dana u vojnom zatvoru,
. ima utjecajne roake, a Erast Petrovi nema nikoga.
, , Poloit e kolekog registratora u daani lijes,
. zakopati ga u zemlju, i nitko nee doi na sprovod.
, , Moda samo Gruin i Agrafena Kondratjevna. A
. , Lizanjka e proitati u novinama i pomisliti usput:
. teta, bio je tako obziran policajac, i sasvim mlad. Ma
: , ne, nee proitati, Emma joj vjerojatno ne daje novine.
, . , A ef e sigurno rei: ja sam budali vjerovao, a on
, , . , , nasjeo kao glupo tene. Pucati naumio, plemike
: , , , , budalatine izvoditi. I jo e pljunuti.
. ,
. .
? . - Zato utite? - upita Zurov s okrutnim osmijehom. -
? Ili vie ne elite na dvoboj?
A Erastu Petroviu je upravo sinula spasonosna ideja.
. , Na dvoboj nee morati ii sada, najranije sutra ujutro.
. , Naravno, pobjei i aliti se efu podlo je i nedostojno.
. , No, Ivan Francevi je rekao da na Zurovu rade i drugi
. agenti. Lako je mogue da je i ovdje, u salonu, netko
, , , od efovih ljudi. Izazov se moe prihvatiti, sauvati
. , , ast, a ako, primjerice, sutra u zoru ovdje nahrupi
, , policija i uhiti grofa Zurova zbog dranja kockarskog
okupljalita, tomu Fandorin nije kriv. On nee nita ni
, . znati - Ivan Francevi e se i bez njega dosjetiti kako
treba postupiti.
, .
, , , Spas je bio, moe se rei, nadohvat ruke, ali glas
, Erasta Petrovia najednom je zadobio samostalan
, ivot, neovisan o svom vlasniku, stao je trabunjati
, , : neto neuveno i, za divno udo, vie nije drhtao:
. ? - elim. Ali zato sutra? Hajdemo sad odmah. Kau da
. , , , vi, grofe, od jutra do mraka vjebate na petacima, i
, ? upravo na dvadeset koraka? (Zurov pocrveni.) Dajte
( .) da mi to drugaije sredimo ako se ne bojite. - Eto,
, . kako je dobro dola Ahtircevljeva pria! Nita se nije
! moralo smiljati. Sve je ve smiljeno. - Bacat emo
. . kocku i koga zapadne, izai e van i ustrijeliti se. Bez
, ikakvih crta razdvajanja. I poslije e neugodnosti biti
. . minimalne. Izgubio ovjek na kartama pa metak u elo
. , - uobiajena stvar. A gospoda e dati rije da e sve
. ostati tajna. Je li tako, gospodo?
, . , ?
, : Gospoda zabrujae, pri emu su im se miljenja
podijelila: jedni su izraavali bezuvjetnu spremnost
, dati rije, a drugi su pak predlagali zaboraviti svau i
. popiti jednu za pomirenje. Jedan major raskona brka
: ! ak uskliknu: A deko je junaina! - to je dalo jo
. vie drskosti Fandorinu.
, ? - No, grofe? - usklikne s odvanou potpuno se
, . razuzdavi. - Zar je lake pogoditi u petak, nego u
, ? vlastito elo? Ili se bojite da ne promaite?
?
, Zurov je utio s radoznalou gledajui junaka i
, . izgledao je kao da neto rauna.
, - to sad - ree napokon s neobinom hladnokrvnou.
. . ! - Uvjeti su prihvaeni. Jean!
. Do grofa za as doleti ustri lakaj. Ipolit
: Aleksandrovi ree:
, . - Revolver, novi snop i bocu pjenuca. - I jo mu je
. apnuo neto na uho.
. Nakon dvije minute Jean se vrati s pladnjem. Morao
, se progurati jer su se oko stola skupili ba svi
. posjetitelji salona.
, Zurov spretnim, munjevitim pokretom otvori bubanj
, , revolvera s dvanaest naboja, pokae da su svi meci na
. mjestu.
. - Tu je snop. - Njegovi prsti uz izrazito utanje otvore
. vrsti omot. - Sad je moj red za dijeljenje. - On prasne
. , , u smijeh. ini se da je bio odlino raspoloen. -
. : Pravila su jednostavna: tko prvi izvue kartu crne
, boje, smjestit e si metak u lubanju. Slaete li se?
. ?
, , Fandorin utke kimne, ve poinjui shvaati da je
, , prevaren, monstruozno smotan oko prsta i, moe se
, , . rei, ubijen - jo sigurnije nego na dvadeset koraka.
, ! Nadigrao ga je vjeti Zurov, potpuno nadigrao! Da
, takav znalac ne izvue pravu kartu, i jo iz vlastita
! , , snopa! Zacijelo ima cijelo skladite oznaenih karata.
.
, , Za to se vrijeme Zurov slikovito prekriio i bacio
. . gornju kartu. Bila je karo dama.
, . - Ovo je Venera - bestidno se nasmijei grof. - Uvijek
. , . me spaava. Na vama je red, Fandorine.
, Protestirati i pogaati se bijae poniavajue, traiti
. . drugi snop prekasno. A okoliati - sramno.
Erast Petrovi prui ruku i okrene pikovog deka.
.

, Glava deveta,
u kojoj se Fandorinu otvaraju dobri izgledi za
karijeru

, , - Ovo je Momus, to jest luda - pojasni Ipolit i slatko se


. . protegne. - Ve je malo kasno. Hoete li popiti
? pjenuca za hrabrost ili ete odmah van?
. Erast Petrovi je sjedio sav crven. Guila ga je srdba
, , . - ne na grofa, ve na sebe, najveeg idiota. Takav i
. nema za to ivjeti.
, , , - Ja u ba ovdje - promumlja on u gnjevu, odluivi
. da barem na koncu napakosti domainu. - Neka va
. lukavac poslije opere pod. A od pjenuca me
. potedite, od njega me boli glava.
, , Isto tako ljutito, trudei se da ni o emu ne misli,
, , Fandorin zgrabi teki revolver, napne ga i na tren se
, , dvoumei - kamo da puca -ah, svejedno je, stavi cijev
, , , u usta, u sebi odbroji tri, dva, jedan i stisne obara
, , tako snano da mu je cijev bolno prignjeila jezik.
. , , Pucnja ipak nije bilo, samo je suho kljocnulo. Nita
. ne shvaajui, Erast Petrovi stisne jo jednom i opet
, kljocne, samo to je sada metal gadno zakripao po
, zubu.
.
, ! - No, dosta je, dosta je! - Zurov mu oduzme pitolj i
. ! potapa ga po ramenu. - Junaina! I pucao je bez pia,
, . bez histerije! Dobar narataj nam raste, a, gospodo?
, , ? , , Jean, nalij pjenuca, gospodin Fandorin i ja emo
. popiti bruderaft.
, , Erast Petrovi, obuzet udnom bezvoljnou, bio je
: , posluan: mlitavo je ispio pjenuavu tekuinu do dna,
, mlitavo se izljubio s grofom koji mu je naredio da ga
. od danas zove jednostavno Ipolit. Svi uokolo su
, agorili i smijali se, ali njihovi su glasovi stizali do
. , Fandorina nekako nejasno. Od pjenuca ga je
. zakakljalo u nosu i na oi mu navrnue suze.
? . - Jeste li vidjeli Jeana? - smijao se grof. - Za as je
. , , ? izvadio iglu. Zar nije vjet, Fandorine, reci?
, . - Vjet je - ravnoduno se sloi Erast Petrovi.
. ? - Tako je. Kako ti je ime?
. - Erast.
, , - Idemo, Eraste Roterdamski, sjest emo malo u mom
, . . kabinetu, popiti konjak. Dojadile su mi ove njuke.
, . - Erazmo - automatski ga ispravi Fandorin.
? -to?
, . - Nije Erast, nego Erazmo.
, . , . - Oprosti, krivo sam uo. Idemo, Erazmo.
. Fandorin posluno ustane i pode za domainom. Proli
su niz mranih prostorija i nali se u krunoj sobi gdje
, je vladao upadljivi nered: razbacani ibuci i lule,
, , prazne boce, na stolu su blistale srebrne ostruge, u
, uglu je iz nekog razloga lealo gizdavo englesko
. sedlo. Zato se taj prostor nazivao kabinetom,
, Fandorin nije shvaao - ni knjiga, ni pribora za pisanje
, nigdje nije bilo.
.
? . - Krasno sedlo? - pohvasta se Zurov. - Juer sam ga
. dobio na okladi.
, Nalio je u ae crnog vina iz trbuaste boce, sjeo pored
, Erasta Petrovia i vrlo ozbiljno, ak prisno, rekao:
:
, , . , - Oprosti mi zbog ale, stoka sam. Teko mi je,
. , . Erazmo. Oko mene je mnotvo, a ljudi nema.
, , . Dvadeset osam mi je godina, Fandorine, a kao da mi
, . , je ezdeset. Osobito ujutro, kada se probudim.
, . . Naveer, nou je jo dobro - galamim, izvodim
, gluposti. Samo mi se gadi. Prije nita, a sada mi se sve
. , , vie i vie gadi. Vjeruje li mi, maloprije kada smo
, izvlaili drijeb, najednom sam pomislio: a da se
? , , zaista ustrijelim? I tako mi je postalo primamljivo,
? , , . zna ... Zato stalno uti? Pusti, Fandorine, ne ljuti se.
, . Ja jako elim da ne osjea zlo prema meni. Pa to
, , , ? trebam uiniti da mi oprosti, a, Erazmo?
, I tad Erast Petrovi otrim, ali sasvim razgovijetnim
: glasom ree:
. . - Priaj mi o njoj. O Beeckoj.
. Zurov makne s ela bujni pramen.
, . . - Ah da, zaboravio sam. Ti si iz lepa.
? - Odakle?
. , , - To sam ja tako zvao. Amalija je kraljica, njoj treba
, . , . lep od mukaraca. to dui, to bolji. Posluaj dobar
, , savjet, izbij je iz glave, propast e. Zaboravi je.
. .
, . - Ne mogu - iskreno odgovori Erast Petrovi.
, - Ti si jo mladune, Amalija e te sigurno odvui u
, . , vrtlog, kao to je ve mnoge odvukla. Moda se i meni
, , zato pribliila jer nisam htio za njom u vrtlog. Nije mi
. , . to potrebno, imam svoj vrtlog. Ne tako dubok kao
, , , njezin, ali nema veze, dosta mi je i do glave.
.
? - Voli li je? - otvoreno upita Fandorin kao uvrijeen.
.
, . - Ja se nje bojim - mrano se nasmijei Ipolit. - Vie
, . . nego to je volim. A i to uope nije ljubav. Nisi
? probao puiti opijum?
. Fandorin odmahne glavom.
. - Proba li jednom, cijelog ivota e te privlaiti. E
. ! takva je i ona. Ne puta me! I vidim da me prezire,
, , omalovaava, ali ipak je neto zapazila u meni. Na
. ! , , moju nesreu! Zna, drago mi je toje otila, tako mi
, . , . Boga. Katkad pomislim daje ubijem, vjeticu. Udavit
, . u je vlastitim rukama da me ne mui. I ona je to
. , , ! dobro osjeala. O, brate, pametna je ona! Bio sam joj i
, , , drag zato to se sa mnom igrala kao s vatrom, malo
, , , raspiri, malo prigui, i jo cijelo vrijeme pamti da se
, poar moe razgorjeti, a onda ona nee iznijeti ivu
. ? glavu. to u joj ja inae?

, Erast Petrovi sa zaviu pomisli da se ljepotan Ipolit,


, , usijana glava, moe zavoljeti i bez ikakvog poara.
. , Tako kran momak zacijelo moe birati ene. I kako
, . samo ljudi imaju takvu sreu? No, takva razmiljanja
? nisu imala veze sa sluajem. Trebalo je postavljati
. . pitanja o sluaju.
, ? - Tko je ona, odakle je?
. . - Ne znam. Ne voli mnogo govoriti o sebi. Znam samo
, . , daje odrasla negdje u inozemstvu. Izgleda u
, . vicarskoj, u nekakvom pansionu.
? , - A gdje je sada? - pitao je Erast Petrovi, dodue ne
, . raunajui previe na uspjeh.
, No, Zurov je oito oklijevao s odgovorom, i u
. Fandorinu je sve zamrlo.
, ? , - to je, tako te stisnulo? - mrko e grof, i letimina
, zlobna grimasa nagrdi njegovo lijepo, hirovito lice.
.
! -Da!
, , - M-da, ako leptira privlai svijea, svejedno e
izgorjeti ...
, Ipolit stade kopati po stolu izmeu snopova karata,
. zguvanih maramica i rauna iz duana.
, ? , . - Gdje je, k vragu? A, sjetio sam se. - On otvori
lakiranu japansku kutijicu sa sedefnim leptirom na
. . . poklopcu. - Dri. Stiglo je gradskom potom.
Erast Petrovi drhtavim prstima uzme uski omot na
, , kojem je kosim, energinim rukopisom pisalo:
Presvijetlom grofu Ipolitu Zurovu, Jakov-Apostolska
, , ulica. Sudei po igu pismo je bilo poslano 16.
. , 16 svibnja - onog dana kada je nestala Beecka.
, .
, Unutra se nalazila kratka nepotpisana poruka na
: francuskom:
. Primorana sam otputovati ne oprostivi se. Pii mi u
, Gray Street, Winter Queen, Ms. London, Grey Street, hotel Winter Queen, za Ms.
Olsen. . . Olsen. ekam. I ne usuuj se zaboraviti me.
, , - A ja u se usuditi - vatreno zaprijeti Ipolit, ali odmah
. , se snudi. - U svakom sluaju u pokuati ... Uzmi,
, . ? Erazmo. ini s tim to te volja ... Kamo e?
, , . - Otii u- ree Fandorin skrivajui omot u dep. -
. Treba pouriti.
, . , - Hajde, hajde - suosjeajno kimne grof. - Samo daj,
. , . leti na plamen. To je tvoj ivot, ne moj.
Vani je Erasta Petrovia sustigao Jean s nekakvim
. zaveljajem u ruci.
, , . - Evo, gospodine, zaboravili ste.
? - to je to? - zlovoljno se osvrnu uurbani Fandorin.
.
? . - alite se? Va dobitak. Presvijetli su zapovjedili da
. vas svakako dostignem i predam vam ga.
***
. Erast Petrovi je usnio udesan san.
, Sjedio je u klupi, u razredu svoje Gubernijske
. , gimnazije. Takve snove, obino uznemirujue i
, neugodne, sanjao je dosta esto: kao da je opet
gimnazijalac i odgovara pred ploom na satu fizike ili
, , algebre, ali ovoga puta nije bilo samo tuno, ve
. uistinu strano. Fandorin nikako nije mogao shvatiti
. , uzrok tog straha. Sada nije bio pred ploom, nego u
, : klupi, uokolo su sjedili uenici: Ivan Francevi,
, , Ahtircev, neki ljepukasti momak visoka blijeda ela i
drskih smeih oiju (za njega je Erast Petrovi znao da
( , ), je to Kokorin), dvije gimnazijalke s bijelim pregaama
, i jo netko okrenut leima. Fandorin se bojao
. okrenutog i trudio se da ga ne gleda, i stalno je krivio
, , vrat kako bi bolje razgledao djevojke - jednu crnokosu
i jednu svijetlokosu. One su sjedile u klupi revno
, . , prekriivi ispred sebe tanke ruke. Jedna je bila
. Amalija, a druga Lizanjka. Prva je vatreno pogledala
, . velikim crnim oima i pokazala jezik, a druga se
stidljivo osmjehnula i spustila pahuljaste trepavice.
, Tad Erast Petrovi ugleda lady Astair kako stoji pred
. , ploom sa tapom u ruci i sve se razjasni: to je
, najnovija engleska odgojna metoda prema kojoj se
: djeaci i djevojice zajedno obuavaju. I to jako
, dobro. Kao daje prislukivala njegove misli, lady
. . Astair se tuno nasmijei i ree: Ovo nije zajednika
, : obuka, to je moj razred siroia. Vi ste svi siroii i ja
, . vas moram izvesti na put. Oprostite, milady- zaudi
, . se Fandorin - ja ipak pouzdano znam da Lizanjka nije
, , , , siroe, nego ki tajnog savjetnika. Ah, my sweet
, , boy-jo alosnije se nasmijei milady. - Ona je nevina
, . rtva, a to je isto to i siroe. Onaj strani, koji je
, my sweet boy,1 sjedio sprijeda, polako se okrenuo i gledajui
. , netremice bjeliastim, prozirnim oima, zaapta: Ja,
. , , Azazel, takoer sam siroe. - Zavjereniki namignu i
, , potpuno se raspojasavi, ree glasom Ivana
, : , , . Francevia: - I zato, moj mladi prijatelju, ja vas
, moram ubiti, zbog ega iskreno alim ... Hej,
, . Fandorine, nemojte sjediti kao kip. Fandorine!
, , ,
, , ,
. !
! - Fandorine! - Netko je tresao za rame Erasta
. , ! Petrovia muenog morom. - Probudite se, ve je
jutro!
, , . On se trgne, ustane i zavrti glavom. Ispostavilo se da
, , je spavao u efovu kabinetu, san ga je svladao ba za
. stolom. Kroz prozor s razmaknutim zavjesama
, prodiralo je radosno jutarnje svjetlo, a pored njega je
, : stajao Ivan Francevi, iz nekog razloga odjeven kao
, obrtnik: kapa sa titom od tkanine, kaftan s naborima i
. izme sa sarama zaprljane blatom.
, , ? . - to je, klonuli ste, niste mogli doekati? - veselo
, upita ef. - Oprostite na maskaradi, morao sam noas
. , otii na specijalni zadatak. Pa umijte se, dosta je
. ! zijanja. Naprijed mar!
, Dok je Fandorin iao na umivanje prisjetio se
, , , doivljaja prole noi, sjetio se kako je navrat-nanos
, , jurio od Ipolitove kue, kako je uskoio iza koijaa
koji je drijemao i naredio mu da hita u Mjasnicku.
. Nije mogao doekati da kae efu za uspjeh, a
, . Brillinga nije bilo na svom mjestu. Erast Petrovi je
, najprije obavio jedan hitan posao, a zatim je sjeo u
, , kabinet i ekao, pa nije ni primijetio kako je pao u san.
.
, Kada se vratio u kabinet, Ivan Francevi je ve bio
preodjeven u svijetlo odijelo i pio aj s limunom. Jo
. jedna aa se dimila na srebrnom tanjuriu nasuprot, a
, na pladnju je bilo pereca i emlji.
.
, , - Dorukovat emo - predloi ef - a usput emo i
. porazgovarati. Vai noni doivljaji su mi u cijelosti
, . poznati, ali imam pitanja.
? , - Odakle su vam poznati? - raalostio se Erast Petrovi
, koji je ve osjeao zadovoljstvo od skoranjeg
, . pripovijedanja u kojem je, iskreno govorei,
namjeravao ispustiti neke detalje.
. , , - Kod Zurova je bio moj agent. Ja sam se vratio jo
. , . prije sat vremena, ali mi vas je bilo ao buditi. Sjedio
, . sam, itao izvjetaj. Zanijelo me itanje, ak se nisam
stigao presvui.
. On potapa rukom sitno ispisane listove.
, . - Pametan agent, ali strano kitnjasto pie. Uobraava
, si daje knjievni talent, piskara u novinama pod
Maximus , pseudonimom Maximus Zorki, mata o cenzorskoj
. , karijeri. Evo, posluajte, bit e vam zanimljivo. Gdje
. , . . je to ... A, evo. Opis objekta. Ime: Erazmo von Dom
( ili von Doren (utvreno prema sluhu). Dob: ne vie od
). , . dvadesetak godina. Portret: visina 1.80; tjelesna graa
: ; - mrav; kosa - crna, ravna; brade i brkova nema i ini
; ; se da se ne brije; oi plave, usko smjetene, prema
, ; kutovima malo kiljave; koa - bijela, ista; nos-
, , ; tanak, pravilan; ui stisnute, male, s malim resicama.
, ; , ; Osobit znak - s obraza mu ne silazi rumenilo. Osobni
, , . dojmovi: tipini predstavnik porone i razuzdane
. zlatne mladei s istaknutim primjesama svadljivca.
: Nakon gore opisanih dogaaja udaljio se s Kockarom
u kabinet istoga. Razgovarali su dvadeset dvije
. minute. Govorili su tiho, sa stankama. Iza vrata se
. gotovo nita nije ulo, ali jasno sam razaznao rije
. , . opijum i jo neto o plamenu. Smatrao sam
, neophodnim provesti praenje von Dorena, no taj me
. oito razotkrio - vrlo vjeto se udaljio i otiao u koiji.
, Predlaem ... No, dalje nije zanimljivo. - ef s
, , radoznalou pogleda Erasta Petrovia. - I to ste vi to
. , tamo raspravljali o opijumu? Nemojte me muiti,
. gorim od nestrpljivosti.
.
? , .
Fandorin je kratko izloio bit razgovora s Ipolitom i
. pokazao pismo. Brilling je sluao posve pozorno,
, postavio je nekoliko pitanja o pojedinostima te zautio
, . zagledavi se kroz prozor. Stanka se oduila oko
, . minute. Erast Petrovi je mirno sjedio, bojao se da ne
, , zasmeta misaonom procesu, iako je imao i vlastitih
. prosudbi.
, , , - Vrlo sam zadovoljan vama, Fandorine - ree ef
. vrativi se u ivot. - Demonstrirali ste sjajnu
. , efikasnost. Kao prvo, sasvim je jasno da Zurov nije
, umijean u ubojstvo i da ne sluti kakva je vaa
. profesija. Zar bi vam inae dao Amalijinu adresu? To
? nas oslobaa od tree verzije. Kao drugo, silno ste
. , napredovali u verziji Beecke. Sada znamo gdje nam
. , je traiti tu damu. Bravo. Namjeravam prikljuiti sve
. . slobodne agente, medu njima i vas, u etvrtu verziju,
, , koja se meni ini temeljnom. - On pokae prstom na
, . plou gdje su se, u etvrtom krugu, slova NO bijelila
, od krede.
.
? . - Ali, kako? - uznemiri se Fandorin. - Oprostite, efe
, ...
- Prole noi sam imao sreu da naiem na vrlo
, primamljiv trag koji vodi u jedan ljetnikovac u okolici
, Moskve - s oitim zadovoljstvom priopi Ivan
( Francevi (tako su razjanjene i prljave izme). -
). , Ondje se okupljaju revolucionari, i to krajnje opasni.
. , Izgleda da postoji i nit koja vodi do Ahtirceva. Naradit
. . emo se. Tu e mi svi ljudi biti potrebni. A verzija s
. , , Beeckom, po meni je besperspektivna. U svakom
. , . sluaju, to nije hitno. Poslat emo molbu Englezima
diplomatskim putem, zamolit emo da zadre tu miss
, Olsen do razjanjenja, i gotovo.
, .
! - Upravo to ne treba initi ni u kom sluaju! - zavie
, , Fandorin, i to tako estoko da se Ivan Francevi
. zabezeknuo.
? - Zbog ega?
, - Zar ne vidite da se sve slae jedno s drugim! - Erast
! , Petrovi pone govoriti vrlo brzo bojei se da ne bude
, . , prekinut. - Ne znam za nihiliste, to je vrlo lako
, , mogue, shvaam i vanost, ali i ovo je takoer vano,
, ! , takoer dravno! Gledajte kakva je slika, Ivane
, . Franceviu. Beecka se sakrila u Londonu - to je prvo
( , (ni sam nije primijetio kako je poprimio efov nain
). izraavanja). Majordom joj je Englez, i to vrlo
, , sumnjiv, takav e i zaklati, a da okom ne trepne. To je
. . , drugo. Svijetlooki koji je ubio Ahtirceva govorio je s
, akcentom i takoer slii na Engleza - to je tree. Sada
. : , , etvrto: lady Astair je, naravno, vrlo plemenito
, , stvorenje, ali je takoer Engleskinja, a Kokorinovo
, , nasljedstvo je ipak njoj pripalo, ma to vi rekli! Dakle,
! , oito je da je Beecka namjerno navodila svoje
, oboavatelje da svoju oporuku sastave u korist
! Engleskinje!
, , . , - Stop, stop - namrti se Brilling. - Na to vi zapravo
, ? ? smjerate? Na pijunau?
! - Pa to je oigledno! - pljesne rukama Erast Petrovi. -
. . , Engleske spletke. Sami znate kakvi su sada odnosi s
. Engleskom. Ja ne elim nita takvo rei o lady Astair,
, , , ona vjerojatno i nema pojma, ali njenu ustanovu mogu
, iskoristiti kao zaklon, kao trojanskog konja, kako bi
, , prodrli u Rusiju!
!
, . - No, da - ironino se nasmijei ef. - Kraljici Viktoriji
i gospodinu Disraeliju je malo afrikog zlata i
, indijskih dijamanata, daj im jo tvornicu sukna Petrue
Kokorina i tri tisue desetina zemlje Nikolenjke
. Ahtirceva.
: Tada Fandorin izvue svoj glavni adut:
! - ak ne ni tvornicu i novac! Sjeate li se popisa
? njihova imetka? Ni ja nisam odmah obratio panju!
! Kokorin, izmeu ostalih tvrtki, ima brodogradilite u
, Libavi, a tamo primaju narudbe od vojske, raspitao
. sam se.
? - Kada ste to stigli?
. - Dok sam vas ekao. Poslao sam upit telegrafom
. ratnoj mornarici. I tamo deuraju nou.
. - A tako, dobro. I to dalje?
, . ? - To to je Ahtircev osim desetina, kua i kapitala
, , imao nalazite nafte u Bakuu, tetka mu ga je ostavila.
, itao sam u novinama kako Englezi mataju o tome
. , da se dokopaju kaspijske nafte. A ovako to mogu
. potpuno zakonskim putem, molim lijepo! I kako je to
! samo zamiljeno bez gubitka: ili brodogradilite u
: , Libavi, ili nafta, u svakom sluaju Englezi neto
, dobivaju! Vi kako hoete, Ivane Franceviu -raspalio
! , , se Fandorin - ali ja to neu samo tako ostaviti. Izvrit
, u sve vae naloge, a nakon slube u sam kopati. I
. , dokopat u se!
. !
, ef se opet zagledao kroz prozor i ovog puta je utio
. dulje nego prije. Erast Petrovi se sav izvrtio od
, . nervoze, ali je pokazao karakter.
, Brilling napokon uzdahne i stane govoriti - polako,
, . zapinjui, jo neto smiljajui u hodu.
. , . - To je najvjerojatnije budalatina. Edgar Poe, Eugene
. Sue. Puste podudarnosti. Ipak, u jednome imate pravo:
neemo se obraati Englezima ... Preko nae
. podrunice u londonskom veleposlanstvu, takoer
neemo. Ako grijeite - a zacijelo grijeite - pokazat
. , emo se kao potpune budale. Ako pretpostavimo da
, ste u pravu, veleposlanstvo svejedno nee nita moi
uiniti - Englezi e sakriti Beecku ili e neto
nalagati ... A i ruke naima u poslanstvu su vezane,
! previe su uoljivi ... Rijeeno! - Ivan Francevi
. , , energino zamahne akom. -Naravno, Fandorine, vi
, , biste mi dobro doli i ovdje, ali, kako kau u narodu,
, . , ljubav se ne da iznuditi. itao sam va dosje, znani da
, vladate ne samo francuskim i njemakim, ve i
, . , engleskim. Bog s vama, putujte u London k vaoj
femme fatale.2 femme fatale. Instrukcije vani neu nametati -
. vjerujem u vau intuiciju. Dat u vam u
, . veleposlanstvu jednog ovjeka, Piov mu je prezime.
, , Radi kao skromni pisar, poput vas, ali bavi se drugim
. poslovima. U Ministarstvu vanjskih poslova vodi se
, kao gubernijski tajnik, ali kod nas ima i drugo, vie
, . zvanje. Ima raznolike talente taj gospodin. Kad
. . stignete, odmah idite k njemu. Vrlo je snalaljiv.
. , , Uostalom, uvjeren sam da putujete uzalud. Ali, na
. , , kraju krajeva, zasluili ste pravo na greku. Pogledajte
. , Europu, malo ete se provozati na dravni raun. Iako
. , , sad imate vlastitih sredstava, ini se? - ef pogleda
? , ispod oka na zaveljaj koji je uoljivo leao na stolu.
. Oamuen od onoga to je uo Erast Petrovi se prene:

:
, . - Oprostite, to je moj dobitak. Devet tisua est stotina
, . , rubalja, izbrojao sam. Htio sam dati na blagajnu, ali
. bilo je zatvoreno.
, . - Ma idite k vragu - odmahne Brilling. - Jeste li vi pri
? , , sebi? Sto e, po vama, blagajnik napisati u knjizi
? prihoda? Uplata od igre tos kolekog registratora
? , . Fandorina? ... Hm, ekajte malo. Nekako nije dolino
da obini registrator ide na slubeni put u inozemstvo.
.
, On sjedne za stol, namoi pero u tintarnici i pone
, : pisati izgovarajui naglas:
. . -Ovako.Hitni brzojav. Knezu Mihailu
, . Aleksandroviu Korakovu, osobno. Kopija general-
. autantu Lavrentiju Arkadjeviu Mizinovu. Vaa
, visoka ekselencijo, u interesu poznatog Vam sluaja, a
, takoer kao priznanje iznimnih zasluga, molim Vas da
izvanredno i bez obzira na sta unaprijedite kolekog
registratora Erasta Petrovia Fandorina ... Eh, kud
, , . puklo da puklo, odmah u titularnog. Ni to, naravno,
, , , . nije Bog zna kakva zvjerka, ali ipak. .. ... u
. titularnog savjetnika. Takoer molim da se Fandorina
privremeno vodi u Ministarstvu vanjskih poslova kao
diplomatskog kurira prve kategorije. To je zato da
. vas ne zadravaju na granici - pojasni Brilling. - Tako.
, . . , Datum, potpis. Kad smo ve kod toga, zaista ete
. , putem razvoziti diplomatsku potu: u Berlin, Be,
, , , , Pariz. Zbog konspiracije, da ne izazivate suvine
. , sumnje. Primjedbi nemate? - Oi Ivana Francevia
. ? nestano bljesnue.
.
, , - Nikakvih - promuca Erast Petrovi ije misli nisu
. stizale pratiti dogaaje.
, , - A iz Pariza, ve pod drugim imenom, prijei ete u
. ? London. Kako se ono zove hotel?
, . - Winter Queen, Zimska kraljica,

, Glava deseta,
u kojoj nastupa plava aktovka

28 , 16 , 28. lipnja prema zapadnom raunanju vremena, a


, prema ruskom 16. lipnja, pred veer ispred hotela
, . Winter Queen koji se nalazi u ulici Grey zaustavila
, se iznajmljena koija. Koija s cilindrom i bijelim
rukavicama skoi sa sjedita, spusti preku i uz naklon
Dunster&Dunster. Since rastvori crna lakirana vrataca s natpisom Dunster
1848. London Regal Tours"1. Dunster. Since 1848. London Regal Tours, Najprije
, se kroz vrataca pomolila safijanska putna izma
, okovana srebrnim avliima, a zatim je na plonik
spretno iskoio mlaahni dentlmen bujnih brkova
, koji su neobino odudarali od njegova svjeeg lica, s
, tirolskom kapom s perom i u irokom alpskom
. ogrtau. Mladi se ogledao uokolo, vidio tihu, po
, , niem osobitu uliicu i s nemirom se zagledao u
hotelsku zgradu. Bila je to prilino neprivlana
. trokatna vila u georgijanskom stilu kojaje oito znala
, za bolja vremena.
.
, Kratko oklijevajui dentlmen ree na ruskom:
:
, . - Eh, kud puklo da puklo.
Nakon te zagonetne fraze on se popne stubama i ue u
. predvorje.
, Doslovno sljedee sekunde iz puha koji se nalazio
, nasuprot izaao je netko u crnom ogrtau i nataknuvi
, do oiju visoku kapu sa sjajnim titnikom, stao hodati
, amo-tamo pored hotelskih vrata.
.
Ipak je ta znaajna okolnost umakla panji gosta koji
, je ve stajao ispred recepcije razgledajui izblijedjeli
, portret neke srednjovjekovne dame s raskonim
aboom - vjerojatno, ba te Zimske kraljice.
, .
Recepcionar, koji je bio drijemao, prilino ravnoduno
, , , je pozdravio stranca, ali vidjevi kako ovaj daje boyu,
, , koji je upravo bio donio putnu torbu, cijeli iling,
, , , pozdravio je jo jedanput, kudikamo ljubaznije, pri
sir, emu je gosta sada nazvao ne samo sir, nego your
your honour. honour.
Mladi zapita ima li slobodnih soba, zatrai najbolju, s
, , toplom vodom i novinama, i zapie se u knjigu gostiju
, kao Erasmus von Dorn iz Helsingforsa. Poslije toga je
, recepcionar bez ikakva povoda dobio pola sovereigna
. i poeo zvati poremeenog stranca your lordship.

your lordship.
U meuvremenu su gospodina von Dorna morile
. ozbiljne sumnje. Teko je bilo zamisliti da bi divna
, Amalija Kazimirovna odsjela u ovom treerazrednom
. hotelu. Tu oito neto nije bilo u redu.
.
ak je smeteno pitao iskrivljenog od revnosti
, recepcionara nema li u Londonu hotela s istim
, , imenom i dobio je uvjeravanje pod zakletvom da ne
, , samo to nema, nego nikada nije ni bilo, ako se ne
, rauna ona Winter Queen koja je stajala na istom
. mjestu i potpuno izgorjela prije vie od sto godina.
Zar je sve uzalud - i dvadesetodnevno kruno
, , putovanje po Europi, i zalijepljeni brkovi, i raskona
, koija unajmljena na kolodvoru Waterloo umjesto
, , , obinih kola, i potroenih pola sovereigna?
? No, odradit e ti meni napojnicu, dragi moj, pomisli
, , , Erast Petrovi (zvat emo ga tako, bez obzira na
( , inkognito).
).
, , - Recite, prijatelju, nije li odsjedala tu jedna osoba,
, ? neka miss Olsen? - s lanom nemarnou upita on
, . nalaktivi se na recepciju.
, , Odgovor, iako posve predvidiv, prisilio je
: Fandorinovo srce da se alosno stegne:
, , - Ne, milorde, lady s tim imenom ne ivi kod nas niti
. je ivjela.
, Proitavi u oima gosta smetenost, recepcionar nakon
: efektne pauze priopi:
- Ipak, ime koje je spomenula vaa ekselencija nije mi
. posve nepoznato.
Erast Petrovi se zaljulja i izvue iz depa jo jedan
. zlatnik.
. - Govorite.
, Recepcionar se nagne naprijed i irei miris jeftine
, : kolonjske vode apne:
. - Na ime te osobe dolazi nam pota. Svaku veer u
, deset sati dolazi neki mister Morbid, po vanjtini sluga
, . ili majordom, i uzima pisma.
, - Golema stasa, s velikim svijetlim zaliscima, a imate
, osjeaj da se nikad u ivotu nije smijeio? - brzo upita
? . Erast Petrovi.
, , . - Da, milorde, to je on.
? - A pisma esto dolaze?
, , , , - esto, milorde, gotovo svaki dan, a katkad i ne samo
. , , jedno. Danas, primjerice - recepcionar se znaajno
, osvrne na ormari s otvorima - ak tri.
.
. Aluzija je bila odmah shvaena.
, - Bacio bih pogled na omote, tek tako, iz znatielje -
, , dometne Fandorin lupkajui po pultu sljedeim
. zlatnikom.
: Recepcionarove oi planu grozniavim bljeskom:
, , zbivalo se neto nevjerojatno, umom nepojmljivo, ali
. neobino ugodno.
, , - Inae je to najstroe zabranjeno, milorde, ali ... Ako
ete samo baciti pogled na omote ...
, Erast Petrovi udno zgrabi pisma, ali doeka ga
. razoarenje - omoti su bili bez povratne adrese. ini
, . , se da je trei zlatnik bio uzalud potroen. ef je,
, dodue, sankcionirao sve trokove u razumnim
granicama i u interesu sluaja ... A to je ono na
? igovima?

: igovi su primorali Fandorina da se zamisli: jedno


, , pismo je bilo iz Stuttgarta, drugo iz Washingtona, a
. ! tree ak iz Rio de Janeira. Oho!
- Miss Olsen odavno dobiva ovdje korespondenciju? -
? , upita Erast Petrovi raunajui u sebi koliko dugo
, plove pisma preko oceana. I jo je valjda trebalo
. ovdanju adresu javiti u Brazil! Ispadalo je nekako
! . udno. Jer Beecka je mogla stii u Englesku najranije
prije tri tjedna.
.
: Odgovor bijae neoekivan:
, . - Odavno, milorde. Kada sam ja poeo ovdje raditi, a
, . tomu ima etiri godine, pisma su ve bila dolazila.
?! ? - Molim?! Niste pobrkali?
, . , - Uvjeravam vas, milorde. Istina, mister Morbid radi
, , . za miss Olsen odnedavno, otprilike od poetka godine.
U svakom sluaju, prije njega je po korespondenciju
, , , dolazio mister Moebius, a jo prije mister. .. m-m,
, . oprostite, zaboravio sam kako se zvao. Bio je dosta
. neupadljiv dentlmen i takoer nerazgovorljiv.
. Strano je htio zaviriti u omote. Erast Petrovi
. ispitivaki pogleda informatora. Vjerojatno nee
, . izdrati. Meutim, tada novopeenom titularnom
savjetniku i diplomatskom kuriru padne na pamet
. bolja ideja.
, - Recite, taj mister Morbid dolazi svaku veer u deset?
?
, . - Toan je kao sat, milorde.
Erast Petrovi poloi na pult etvrtih pola sovereigna i
, , nagnuvi se zaapta sretniku recepcionaru na uho.
.
, , Vrijeme koje je ostalo do deset sati bilo je iskoriteno
. na najproduktivniji nain.
Najprije je Erast Petrovi podmazao i napunio svoj
. kurirski kolt. Potom je otiao u toalet i naizmjence
, stiui pedale tople i hladne vode za nekih petnaestak
, minuta napunio kadu. Pola sata je ljenario, a kada se
. , voda ohladila, plan daljnjih dogaaja bio je definitivno
, sastavljen.
.
Ponovo prilijepivi brkove i kratko se divei sebi u
, ogledalu, Fandorin se odjenuo kao neupadljivi Englez:
: , , crni polucilindar, crni sako, crne hlae, crna kravata.
, . , U Moskvi bi ga po svoj prilici drali za grobara, ali u
, , , Londonu e ga, po svemu sudei, smatrati nevidljivim.
, . A i nou e biti ba prikladno: prikrije reverima
, koulju na grudima, pritegne manete, i rastvori se u
, zagrljajima tame, a to je za plan bilo krajnje vano.
, .
Ostalo je jo pola sata za etnju radi upoznavanja
. okoline. Erast Petrovi je skrenuo iz Grey Streeta u
, iroku ulicu prepunu koija i gotovo odmah se naao
, kraj glasovitog kazalita Old Vic, podrobno
, opisanog u vodiu. Proao je jo malo i - o uda! -
. ! ugledao poznate obrise kolodvora Waterloo odakle ga
, je koija vozila do Zimske kraljice dobrih etrdeset
minuta - koija, lukavac, uzeo je pet ilinga.
, , .
, A potom se pokazala i siva, u predveernjem
. , polumraku neugodna Temza. Prolaznici su gledali u
, stranu, nijedan nije pogledao u lice, to bi, sloit ete
. se, u Moskvi bilo potpuno nezamislivo. Ali pri tome
. , Fandorina nije naputao udan osjeaj da mu je u leda
, , , uprt neiji opaki pogled. Nekoliko puta mladi se
. osvrtao ijednom kao daje zamijetio kako je iza
, kazalinog stupa uzmaknula figura u crnom.
.

,
.
, Tada se Erast Petrovi pribrao, izgrdio se zbog
. sumnjiavosti i vie se nije osvrtao. Sve su to prokleti
. ivci. ak se pokolebao - da prieka s ostvarivanjem
? plana do sutranje veeri? Onda e moi ujutro
navratiti u veleposlanstvo i nai se s tajnovitim
pisarom Piovom o kojem je govorio ef. Ali,
, . bojaljiva opreznost je sraman osjeaj, a i nije htio
, gubiti vrijeme. Ionako su gotovo tri tjedna otila na
. trice.
.
, Put po Europi pokazao se manje ugodnim nego to je
. mislio na poetku oduevljeni Fandorin. Teritorij koji
, se nalazio s druge strane pograninog Verbolova
, potitio ga je zapanjujuom neslinou s domaim
. skromnim prostorima. Erast Petrovi je gledao kroz
, prozor vagona i sve ekao da ista seoca i maleni
gradii zavre i pone normalan pejza, ali to je dalje
, od ruske granice odlazio vlak, to su kuice postajale
, bjelje, a gradii ivopisniji. Fandorin se sve vie
, . mrgodio, ali nije si doputao da se rascmizdri. Na
, koncu konca, nije zlato sve to sija, govorio je on sebi,
. , , ali u dui mu je ipak nekako postalo muno.
, ,
.
, , Poslije nita, malo se priviknuo i ve mu se inilo da u
, , Moskvi nije mnogo prljavije nego u Berlinu, a Kremlj
, i zlatne kupole crkvi kod nas su takvi kakve Nijemci
. nisu ni sanjali. Muilo ga je neto drugo: vojni agent
, ruskog veleposlanstva komu je Fandorin predao paket
, s peatima naredio mu je da zasad ne putuje dalje i da
. eka tajnu potu radi predaje u Be. ekanje se
, razvuklo na tjedan dana i Erastu Petroviu je dojadilo
, lunjati sjenovitom Unter den Linden, dojadilo mu je
raznjeivati se na uhranjene labudove u berlinskim
. parkovima.

, Isto se ponovilo i u Beu, samo to je sada pet dana


, morao ekati paket namijenjen vojnom agentu u
. Parizu. Erast Petrovi se ivcirao zamiljajui kako je
, , miss Olsen, ne doekavi vijesti od svog Ipolita,
, , otila iz hotela i sada je nikada nee nai. Zbog ivaca
, . je Fandorin dugo sjedio u kavani, jeo mnogo
, bademovih kolaa i na litre pio krem-sodu.
.
: Zato je u Parizu preuzeo inicijativu u svoje ruke: u
, rusko diplomatsko predstavnitvo svratio je na pet
minuta, uruio poslanikom pukovniku papire i
, kategorino izjavio da ima posebnu zadau i ne moe
. se zadravati nijednog asa. Za kaznu zbog nekorisno
utroenog vremena ak nije ni razgledao Pariz, samo
, , je proao u fijakeru novim, tek izgraenim bulevarima
- i na Sjeverni kolodvor. Poslije, na putu natrag, bit e
. , , jo vremena.
.
, U etvrt do deset, prikrivi se Timesom s rupom
, probuenom radi osmatranja, Erast Petrovi je ve
. sjedio u foajeu Zimske kraljice, Na ulici je ekala
. koija unajmljena zbog opreza. U skladu s dobivenom
, instrukcijom, recepcionar demonstrativno nije gledao
prema gostu koji nije bio ljetno odjeven i ak je
nastojao okrenuti se na suprotnu stranu.
.
, U deset sati i tri minute zazvoni zvonce, vrata se
otvorie i ude mukarac divovskog stasa u sivoj livreji.
. , ! On je, John Karli! Fandorin je posve pribliio
pogled stranici s opisom bala kod velkog princa.
.
Recepcionar je podmuklo pogledao ispod oka na
, , mister von Dorna koji se u nevrijeme zadubio u itanje
, , i jo je, podlac, upavim obrvama zamrdao gore-dolje,
, ali objekt to sreom nije primijetio ili je smatrao da
. mu je ispod asti osvrnuti se.
. , Koija je dobro dola. Ispostavilo se da majordom nije
, doao pjeice, nego se dovezao egoisticom - lakom
, koijom s jednim mjestom u koju je bio upregnut
. snani vranac. Dobro dola je bila i neprekidna kiica.
John Karli je podigao koni krov i sad uz najbolju
volju ne bi mogao otkriti praenje.
.
Koija se nije nimalo zaudio naredbi da slijedi
, , ovjeka u sivoj livreji, pucnuo je dugakim biem i
. plan je stupio u svoju prvu fazu.
. , Smrailo se. Na ulicama su gorjele svjetiljke, ali Erast
Petrovi koji nije poznavao London vrlo brzo je
, izgubio orijentaciju zaplevi se u jednakim kamenim
, . etvrtima stranog, prijetei nijemog grada. Malo
, kasnije kue postadoe nie i rjee, u mraku kao da su
, zaplovili obrisi stabala, a nakon jo petnaestak minuta
uslijedile su obiteljske kue okruene vrtovima. Kod
. jedne od njih egostica se zaustavi, od nje se odvoji
, divovska silueta i otvori visoku reetkastu kapiju.
. Izvirivi iz koije, Fandorin vidje kako kola prolaze
, , , kroz ogradu, nakon ega se kapija ponovo zatvori.
.
, Dovitljivi koija sam zaustavi konja, okrene se i
: upita:
, - Moram li o ovom putu obavijestiti policiju, sir?
?
, - Evo vam kruna pa rijeite to pitanje sami - odvrati
, , Erast Petrovi odluivi da ne trai od koijaa da
. prieka, previe je bistar. A i tko zna kada e ii
, . nazad. Oekivala ga je potpuna neizvjesnost.
.
, Preskoiti ogradu nije bilo teko, u gimnazijskim
. danima prelazile su se i drukije.
Vrt je plaio sjenama i negostoljubivo zabadao grane u
. lice. Sprijeda, izmeu stabala, mutno su se bijelih
. obrisi katnice pod izboenim krovom. Trudei se da
, , to tie pucketa, Fandorin je priao posljednjim
( grmovima (mirisali su na jorgovan - to je vjerojatno i
, ) bio nekakav engleski jorgovan) i zapoeo izvianje.
. , , Nije tek kua, nego ak i vila. Kod ulaza je svjetiljka.
, . . U prizemlju svijetle prozori, ali ondje je po svoj prilici
, , , . smjetena posluga. Mnogo zanimljivije je svjetlo na
prozoru prvog kata, ali kako doi tamo? Sreom,
( , nedaleko od njega je lijeb, a zid je obrastao neim
), ? kovravim i naizgled dosta podesnim za hvatanje.
, , Navike nedavnog djetinjstva opet su se mogle
pokazati prikladnima.
.
.
Crna sjena Erasta Petrovia prebacila se k zidu i
. potresla oluk. ini se vrstim i ne zvei. Budui da je
. bilo od ivotne vanosti ne lupati, podizanje je ilo
, , . sporije nego to je htio. Napokon noga napipa
, , izboenje koje je vrlo sretno okruivalo cijeli kat, i
, , Fandorin, oprezno se uhvativi za brljan, divlju lozu,
, , povijue - vrag zna kako su se zvale te zmijolike grane
, - stane se sitnim koraiima pribliavat i eljenom
, prozoru.
.
U prvi as ga je obuzelo vrue razoarenje - u sobi
. nije bilo nikoga. Svjetiljka ispod ruiastog sjenila
osvjetljavala je otmjeni pisai stol s nekakvim
, , , . papirima. U uglu se, izgleda, bijelila postelja. Nije
, . jasno je li to kabinet ili spavaa soba. Erast Petrovi je
, priekao pet minuta, ali nita se nije dogaalo, samo je
, , na svjetiljku podrhtavajui runjavim krilima, sletio
, . krupni noni leptir. Nee se valjda morati sputati
? nazad? Ili da riskira i uulja se unutra? Lagano je
? , . gurnuo prozorski okvir i on se malo otvori. Fandorin
, se pokoleba korei se zbog neodlunosti i oklijevanja,
, , ali dobro to je oklijevao - vrata se otvorie i u sobu
, uoe dvoje, ena i mukarac.
.
Pri pogledu na enu Erastu Petroviu se umalo ote
! ushieni povik - bila je to Beecka! S glatko
, poeljanom crnom kosom, stegnutom grimiznom
, , vrpcom, u ipkastom ogrtau preko kojeg je bila
prebaena arena ciganska marama, ona mu se uinila
, . , zasljepljujue prelijepom. Oh, takvoj eni se mogu
! oprostiti bilo kakvi grijesi!
, Okrenuvi se mukarcu - lice mu je ostalo u s jeni, ali
, , sudei po stasu bio je to mister Morbid - Amalija
Kazimirovna ree na besprijekornom engleskom
(, !): (pijunka, nesumnjivo pijunka!):
? - Znai, to je sigurno on?
, . . - Da, madam. Nema ni najmanje sumnje.
? , ? - Kako ste tako sigurni? Da ga niste videli?
, . . , - Ne, madam. Danas je tamo deurao Franz. Javio je
. daje klinac stigao u est sati. Opis u potpunosti
, . odgovara, ak ste i za brkove pogodili.
. Beecka se zvonko nasmije.
, . - Ipak ga ne treba potcjenjivati, Johne. Deko je iz
, roda sretnika, a taj tip ljudi dobro poznajem -
. nepredvidljivi su i vrlo opasni.
. Erastu Petroviu se stegne srce. Nije li o njemu rije?
? , . Ma ne, nemogue.
, . - Gluposti, madam. Trebate samo narediti ... Otii
, . emo Franz i ja i odmah zavriti s tim. Soba broj
, . petnaest, drugi kat.
! , - To je to! Upravo u sobi broj petnaest na drugom katu
( ), Erast Petrovi je odsjeo. Ali kako su ga prepoznali?
. ?! ?! Odakle? Fandorin jednim trzajem, bez obzira na bol,
, , , otkine svoje sramotne, beskorisne brkove.
.
, Amalija Kazimirovna se, ili kako se ve zapravo
, , : zvala, namrti, u glasu joj zazvui metal:
! , - Da se niste usudili! Sama sam kriva, sama u i
. ispraviti svoju greku. Jedanput u ivotu sam se
, povjerila mukarcu ... Samo me udi zato nas iz
? veleposlanstva nisu obavijestili o njegovu dolasku?
. Fandorin se sav pretvorio u uho. Znai, oni imaju
! ! svoje ljude u ruskom veleposlanstvu! Gle-gle! A Ivan
! , , ! Francevi je jo sumnjao! Reci tko, reci!
: Ipak Beecka pone o drugom:
? - Pisama ima?
, . - Danas ak tri, madam. - majordom uz naklon preda
. omote.
, , . - U redu, Johne, moete ii spavati. Danas mi vie
. . neete trebati. Ona savlada zijevanje.
, Kad su se za mister Morbidom zatvorila vrata,
Amalija Kazimirovna je nehajno bacila pisma na stol i
, . prila k prozoru. Fandorin uzmakne, srce mu je
, . mahnito udaralo. Odsutno gledajui golemim oima u
, vlanu tamu, Beecka (da nije bilo stakla moglo bi je
( , se dodirnuti rukom) zamiljeno promrmlja na ruskom:
)
:
, . , - Koja dosada, oprosti mi Boe. Sjedi ovdje, kisni ...
: Zatim se stala ponaati vrlo udno: prila je aljivoj
zidnoj svjetiljci u liku Amora i stisnula prstom
maloljetnom bogu ljubavi pupak. Gravira koja je
. (, visjela pored (ini se, s nekim lovakim motivom)
) , beumno se makne u stranu otkrivi mjedena vrataca
. s okruglom kvakom. Beecka izvue iz prozranog
, rukava tanku golu ruku, zavrti ruicu amo-tamo, i
, , vrataca se otvorie melodino se oglasivi. Erast
, . Petrovi pritisnu nos uz staklo u strahu da ne propusti
, . najvanije.
, Amalija Kazimirovna, kao nikad dosad nalik
, , egipatskoj carici, graciozno prui ruku, uzme neto iz
. sefa i okrene se. U rukama je imala plavu barunastu
. aktovku.
, Sjela je za stol, izvadila iz aktovke veliki uti omot, a
, . iz njega nekakav sitno ispisani list. Razrezala je
noem dobivena pisma i prepisala neto iz njih na list.
. To je trajalo ne vie od dvije minute. Zatim, opet
. , stavivi pisma i list u aktovku, Beecka zapali cigaretu
, , i nekoliko puta duboko povue zamiljeno gledajui
, nekamo u daljinu.
.
, Erastu Petroviu je natekla ruka kojom se drao za
, grane, u bok mu se bolno urezao drak kolta, a jo su
, ga i stala boljeti neudobno iskrenuta stopala. Nije
. mogao jo dugo stajati u takvom poloaju.
.
, Napokon Kleopatra ugasi cigaretu, ustane i ode u
, , udaljeni, slabo osvijetljeni kut sobe. Otvorie se neka
, niska vrata, ponovo se zatvorie i zau se zvuk tekue
. , vode. Oito, tamo se nalazila kupaonica.
.
, Na stolu je primamljivo leala plava aktovka, a ene
, , se, kao to je poznato, naveer dugo bave higijenom ...
Fandorin gurne krilo prozora, poloi koljeno na
, prozorsku dasku i za tren oka nae se u sobi. Svaki as
. pogledavajui prema kupaonici, gdje je kao i prije
, , ravnomjerno umila voda, stao je prazniti aktovku.
.
Unutra je bila velika hrpa pisama i onaj uti omot.
. : Mr. Nickolas M. Adresa na omotu: Mr. Nicholas M. Croog, Poste
Croog, Poste restante, l'Hotel des postes, S. Petersbourg, restante, l'Hotel des postes, S.-Petersbourg, Russie,
Russie"4. , . Nije loe. Unutra su leali listovi s crtama ispisani na
, engleskom, Erastu Petroviu dobro poznatim kosim
. rukopisom. U prvom stupcu je nekakav broj, u
, drugom ime drave, u treem in ili poloaj, u
, , etvrtom datum, u petom takoer datum - razni datumi
, lipnja, od manjeg prema veem. Primjerice, posljednja
. , tri zapisa, tek pribiljeena sudei po tinti, izgledala su
, , , ovako:
:
N.1053F, , N. l 053F, Brazil, zapovjednik osobne zatite cara,
, 30 , 28 poslano 30. svibnja, primljeno 28. lipnja 1876;
1876;
N.852F, , N.852F, Sjedinjene Amerike Drave, pomonik
, predsjednika senatskog odbora, poslano 10. lipnja,
10 , 28 1876; primljeno 28. lipnja 1876;
N.354F, , , N354F, Njemaka, predsjednik okrunog suda,
25 , 28 1876. poslano 25. lipnja, primljeno 28. lipnja 1876.
! , Stoj! Pisma koja su danas stigla u hotel na ime miss
, , Olsen bila su iz Rio de Janeira, Washingtona i
. , Stuttgarta. Erast Petrovi prekopa hrpu pisama,
. pronae brazilsko. Unutra je bio list bez naslova i
, : 30 , potpisa, samo jedan red: 30. svibnja, zapovjednik
, N.1053F. , osobne zatite cara, N.l053F. Znai, Beecka zbog
neega prepisuje sadraj pisama koje je dobila, zatim
, ih alje u Petrograd nekom monsieur Nicolasu
Croogu, ili, prije, mister Nicholasu Croogu. emu?
, , . ? Zato u Petrograd? Sto to sve uope znai?
? ?
, , Pitanja su se gurala laktovima navaljujui jedno na
drugo, ali nije bilo vremena za bavljenje njima - u
. kupaonici je prestala tei voda. Fandorin na brzinu
, utrpa papire i pisma nazad u aktovku, ali nije stigao
. povui se prema prozoru. Na vratima se skamenila
. tanka bijela figura.

Erast Petrovi izvue iza pojasa revolver i sikuim


: aptom zapovjedi:
, , ! - Gospoo Beecka, jedan glas i ustrijelit u vas!
! ! Priite i sjednite! Brzo!
, Ona se utke priblii opinjeno ga gledajui bezdanim
, . sjajnim oima i sjedne pored stola.
, ? - to je, niste me oekivali? - zajedljivo e Erast
. ? Petrovi. - Drali ste me za blesana?
, Amalija Kazimirovna je utjela, pogled joj je bio
, pozoran i malo zauen, kao da prvi put vidi
. Fandorina.
? , - to znai ovaj spisak? - upita on trznuvi koltom. -
. ? Zato Brazil? Tko se skriva iza brojeva? No,
? , ! odgovarajte!
, - Odrastao je - neoekivano progovori Beecka tihim,
, . , , . zamiljenim glasom. - I, ini se, postao muevniji.
, , Ona spusti ruku, i ogrta spuzne s okruglog ramena,
, . tako bijelog daje Erast Petrovi progutao slinu.
, , - Hrabri, napasni blesan - ree ona isto tako tiho i
. pogleda ga ravno u oi. - I vrlo, vrlo zgodan.
, .
, - Ako ste me naumili zavesti, onda uzalud tratite
, . vrijeme - promrmlja on crvenei se. - Nisam ja takav
, . blesan kao to vi mislite.
: Amalija Kazimirovna alosno ree:
, , - Vi ste jadni djeak koji ak ni ne shvaa u to se
. . upetljao. Jadni lijepi djeak. I sada vas ne mogu spasiti
...
! - Mislite najprije o vlastitom spasu! - Erast Petrovi se
trudio da ne gleda prokleto rame koje se jo vie
, . razgolitilo. Zar postoji takva sjajna, snjeno-mlijena
, ? koa?
, , Beecka naglo ustane, i on odskoi ispruivi naprijed
. cijev.
! - Sjednite!
, . . - Ne bojte se, glupavko. Kako ste rumeni. Mogu li
? dodirnuti?
Ona prui ruku i lagano dotakne prstima njegove
. obraze.
? - Vreo ... to da radim s vama?
, Njena druga ruka njeno legne na njegove prste koji
. su stiskali revolver. Zagasite netreptave oi bile su
, tako blizu da je Fandorin ugledao u njima dva mala
. ruiasta odsjaja svjetiljke. udna pasivnost obuzme
, , mladia. Sjeti se kako ga je Ipolit upozoravao na
, leptira, ali sjetio se nekako odsutno, kao da ga se to i
, . ne tie.
. A evo to se dogodilo dalje. Lijevom rukom je
, Beecka odmaknula kolt na stranu, a desnom je
, uhvatila Erasta Petrovia za ovratnik i trgnula ga
. prema sebi istodobno ga udarivi elom u nos.
, Fandorin je od otre boli oslijepio, a uostalom nita ne
, bi ni vidio jer je svjetiljka s treskom poletjela na pod i
, . zavladao je mrkli mrak. Od sljedeeg udarca -
koljenom u prepone - mladi se napola sagnuo, prsti
, , su mu se grevito stisnuli i sobu osvijetli bljesak,
, . raspara pucanj. Amalija grozniavo udahne zrak,
, napola zajeca, napola krikne, i nitko vie nije udarao
, Erasta Petrovia, nitko mu vie nije stiskao zapee.
, . uo se zvuk padajueg tijela. U uima mu je zvonilo,
. , po bradi je u dva mlaza tekla krv, iz oiju su lile suze,
, , a na dnu trbuha bilo mu je tako loe da je elio samo
, jedno - sklupati se i priekati, pretrpjeti, odjau-kati tu
, , nepodnoljivu bol. Ali, nije bilo vremena za jaukanje -
. odozdo su se uli gromki glasovi, topot koraka.
,
.
, Fandorin zgrabi sa stola aktovku, baci je kroz prozor,
, , popne se na prozorsku dasku i zamalo padne zato to
. je u ruci jo uvijek stiskao pitolj. Ne sjea se kako je
, , siao po oluku, jako se bojao da nee uspjeti nai
, aktovku u tami, ali je ipak bila dobro vidljiva na
. bijelom ljunku. Erast Petrovi je podigne i potri
, ravno kroz grmlje brzo mrmljajui: Dobar
: diplomatski kurir ... ubio enu ... Boe, to da radim,
, , to da radim ... sama je kriva ... ja uope nisam htio ...
kamo sad ... policija e traiti ... ili ovi ... ubojica ... ne
mogu u veleposlanstvo ... pobjei iz zemlje, to prije
, ... isto ne mogu ... na kolodvorima, u lukama e traiti
, ... za svoju aktovku e zemlju prevrnuti ... sakriti se ...
Boe, Ivane Franceviu, to da radim, to da radim? ...
, , , Fandorin se u trku osvrne i ugleda neto zbog ega
? se umalo spotaknuo i pao. U grmlju je nepomino
, . stajala crna figura u dugakom plastu. Na mjeseini se
. bijelilo ukoeno, neobino poznato lice. Grof Zurov!
,
. !
, Zacvilivi, potpuno oamueni Erast Petrovi preskoi
, , ogradu, poleti nadesno, nalijevo (odakle je ono dola
( ?), , , koija?), i odluivi da je svejedno, potri nadesno.
.

, Glava jedanaesta,
u kojoj je opisana vrlo duga no

, Na Pasjem otoku, u uskim uliicama iza dokova


, . Millwalla, no pada brzo. Ne stigne se ni osvrnuti, a
, sumrak od sivog postane mrkim i rijetke svjetiljke
, . gore. Prljavo je, turobno, od Temze se osjea vlaga, a
, , , od smea trule. I prazne su ulice, samo kod sumnjivih
. , pubova vrvi nekakav lo, opasan ivot.

, .
U sobama Ferry-roada ive islueni mornari, sitne
, varalice i ostarjele luke drolje. Plati est penija
. dnevno i ivi u vlastitoj sobi s krevetom - nitko nee
gurati nos u tvoje poslove. Ali, dogovor je: za oteeni
. : , namjetaj, tunjavu i krike po noi gazda, Masni
, , Hugh, oglobit e za jedan iling, a tko odbije platiti -
, . izbacit e ga. Masni Hugh je od jutra do veeri iza
, . pulta, kod ulaza. To je strateko mjesto - vidi se tko je
, , , doao, tko je otiao, tko je to donio ili, obratno, eli
, , . odnijeti. Drutvo je aroliko, od takvih se svata moe
, . oekivati.
, , , Evo, naprimjer, riokosi raupani slikar Francuz, koji
je upravo mugnuo pokraj gazde u sobu u kutu. Novca
. abar ima - bez rasprave je platio za tjedan dana
, , , unaprijed, ne pije, sjedi sam u sobi, prvi put za sve
. , , vrijeme je izaao. Hugh je naravno iskoristio priliku,
, , zavirio mu je u sobu, i to mislite? Slikar, a u sobi
? , , . nema ni boje, ni platna. Moda je nekakav ubojica, tko
, , e ga znati - zato inae skriva oi iza tamnih naoala?
? , , Da javi policiji, to li? Novac je ipak plaen unaprijed
? ...
, , A riokosi umjetnik, ne znajui u kakvom opasnom
, smjeru su krenule misli Masnoga Hugha, zakljuao je
, , vrata i stao se vladati uistinu vie nego sumnjivo.
. Najprije je dobro navukao zavjese. Zatim je stavio na
. , stol ono to je kupio: zemiku, sir i bocu portera,
, izvadio je iz pojasa revolver i gurnuo ga pod jastuk.
. Na tome se nije zaustavilo razoruavanje neobinog
. Francuza. Izvukao je iz sare derringer - mali pitolj s
, jednim metkom, kakvim se obino slue dame i
politiki ubojice. Smjestio je to oruje nalik na igraku
, pored boce portera. Gost je iz rukava izvukao uski,
. kratki bode i zabio ga u zemiku. Tek nakon toga je
, . zapalio svijeu, skinuo plave naoale, umorno
, , protrljao oi. Osvrnuo se prema prozoru - nisu li se
. pomaknule zavjese - i skinuvi s glave riu vlasulju,
, , pokazao se kao nitko drugi doli Erast Petrovi
. Fandorin.
, S obrokom je bilo svreno za pet minuta - oito je
titularni savjetnik i ubojica u bijegu imao vanijeg
. , posla. Stresavi sa stola mrvice, Erast Petrovi je
, obrisao ruke o dugaku boemsku bluzu, priao
, pohabanom naslonjau u kutu, prekopao po presvlaci i
. izvadio malu plavu aktovku. Jedva je ekao da nastavi
, posao kojim se bavio itav dan i koji ga je ve doveo
do vrlo vanog otkria.
.
Nakon traginih dogaaja protekle noi, Erast Petrovi
je ipak bio prisiljen svratiti u svoj hotel kako bi uzeo
, . makar novac i putovnicu. Neka sada dragi prijatelj
, , Ipolit, hulja, izdajnik, trai sa svojim ulizicama
, Erasmusa von Dorna po kolodvorima i lukama.
. Koga e zanimati bijedni francuski slikar koji se
, nastanio u samoj kloaci londonskih jazbina? A ako je
? , ipak morao riskirati i izai do pote, onda je za to
, postojao osobit razlog.
.
! Ali to je sa Zurovom! Njegova uloga u toj prii nije
, . bila posve jasna, ali je u svakom sluaju bila runa.
, . Nije nevinace presvijetli, nije nevinace. Zamrene
, . krivine izvodi odvani husar, iskrena dua. Kako je
, ! spretno podmetnuo adresu, kako je sve predvidio!
. , Rijeju - maher. Znao je da e zagristi glupi som, da
, . e progutati mamac skupa s udicom. Ili ne, presvijetli
, je neto o leptiru alegorizirao. Poletio je leptir na
. , plamen, poletio je lako. I zamalo je izgorio. Tako
. . budali i treba. Ta bilo je jasno da Beecka i Ipolit
. , imaju neki zajedniki interes. Samo takav romantini
. zvekan kao jedan titularni savjetnik (usput, promaknut
, u to zvanje zaobilazei druge dostojnije ljude) mogao
(, je ozbiljno povjerovati u kobnu strast na kastiljski
) nain. I jo je Ivanu Franceviu napunio glavu. Kakva
. sramota! Ha-ha! Krasno je to izloio grof lpolit
. ! ! Aleksandrovi: Volim je i bojim se vjetice, udavit
: u je vlastitim rukama! Eto, vjerojatno je ismijao
, , utokljunca! I kako je to majstorski odigrao, nita
! , , ! loije nego onda s dvobojem. Raun je bio
, , jednostavan i bez greke: straari kod hotela Winter
. : Queen i mirno ekaj dok glupi leptir Erazmo ne
, doleti na svijeu. Nije ti ovo Moskva - nema ni
. istranog ureda, ni andara, hvataj Erasta Petrovia
, , golim rukama. I nema mu vie traga. Nije li ba Zurov
. . onaj Franz kojeg je spominjao majordom? Uh,
, gnusni konspiratori. Tko je tamo kod njih glavni:
? , Zurov ili Beecka? Po svoj prilici, ipak ona ... Erast
. Petrovi se najeio sjetivi se dogaaja protekle noi i
? , alosnog krika s kojim se sruila ustrijeljena Amalija.
, Moda je ranjena, a ne ubijena? Ali, jeza ispod srca je
, govorila da je ubijena, ubijena je prekrasna carica, i
. , , ? Fandorin mora ivjeti s tim tekim teretom do kraja
, , ivota.
,
.
, , Dodue, sasvim je mogue da je taj kraj sasvim blizu.
. , , . Zurov zna tko je ubojica, vidio je. Sigurno je poeo
, . lov po itavom Londonu, po itavoj Engleskoj. Ali,
, ? zato ga je Zurov pustio noas, dao mu da ode?
? Uplaio se pitolja u ruci? Zagonetka ...
Meutim, postojala je i zamrenija zagonetka - sadraj
. aktovke. Fandorin dugo nije mogao shvatiti to znai
, . tajanstveni spisak. Provjera je pokazala da zapisa na
, , listiima ima isto toliko koliko i pisama i da se svi
, . podaci podudaraju. Jedino je, osim datuma oznaenog
, , u pismu, Beecka dopisivala jo i datum primitka.
.
. Ukupno je bilo etrdeset pet zapisa. Najranijije datiran
1 , prvog lipnja, posljednja tri su se pojavila u nazonosti
. Erasta Petrovia. Redni brojevi u pismima bili su svi
; N.47F razliiti: najmanji N.47F (Kraljevina Belgija,
( , , upravitelj departmana, primljeno 15. lipnja), najvei
15 ), N.2347F (, N.2347F (Italija, dragunski porunik, primljeno 9.
, 9 ). lipnja). Nabrojao je devet zemalja iz kojih su poslana
. pisma. Najee su bile Engleska i Francuska. Rusija
. samo jednom (N.994F, djelatni dravni savjetnik,
(N.994F, , primljeno 26. lipnja, na omotu je petrogradski ig od
26 , 7. lipnja. Uf, da se ne zapetlja s kalendarima-. 7.
7 . , lipnja, to je po europskom 19. Znai, dolo je prije
: 7 19 tjedan dana.) Veinom su se spominjale visoke
. , ). dunosti i inovi: generali, vii asnici, jedan admiral,
, jedan senator, ak jedan portugalski ministar, ali bilo
, , , je tu i sitnih riba poput porunika iz Italije, istranog
, suca iz Francuske ili kapetana pogranine strae iz
, Austro-Ugarske.

.
, , U glavnom, izgledalo je kao da je Beecka bila
, , posrednica, prijenosna karika, ivi potanski sandui
, ija je obaveza bila registrirati primljene podatke i
slati ih dalje - oigledno, mister Nicholasu Croogu u
, Petrograd. Razumno je pretpostaviti da se spisak slao
. , jednom mjeseno. Jasno je i to da je prije Beecke
. , ulogu miss Olsen glumila neka druga osoba, to
hotelski recepcionar nije ni slutio.
,
.
Na tome se ono oigledno iscrpljivalo i pojavljivala se
. , gorua potreba za deduktivnom metodom. E, da je tu
, ef, on bi istog trena nabrojao mogue varijante, sve bi
, . sjelo na svoje mjesto. Ali ef je bio daleko, a nametao
, : se ovakav zakljuak: u pravu je Brilling, tisuu puta je
, . u pravu. Postoji razgranata tajna organizacija s
lanovima u mnogim zemljama - to je prvo. Kraljica
. Viktorija i Disraeli nemaju nita s tim (zato onda slati
( ?) izvjetaje u Petrograd?) - to je drugo. Sto se tie
. engleskih pijuna, Erast Petrovi je nasjeo i ovdje
, doista smrdi ba na nihiliste - to je tree. A i tragovi
. , vode ne bilo kamo, nego upravo u Rusiju gdje se
, nalaze najstraniji i najnepopustljiviji nihilisti - to je
. etvrto. I meu njima je podli vampir Zurov.
.
, Neka je ef u pravu, ali ni Fandorin nije uzalud
. , , putovao. Ivan Francevi valjda ni u najgoroj mori nije
, sanjao s kakvom monom hidrom vodi rat. Nisu to
. studenti niti histerine gospoice s bombicama i
pitoljiima, to je cijeli tajni red u kojem sudjeluju
, , ministri, generali, dravni tuitelji i ak neki djelatni
, , dravni savjetnik iz Petrograda!

!
Eto kada je Erast Petrovi doao do spoznaje (bilo je
( ). to ve nakon podneva). Djelatni dravni savjetnik - i
? nihilist? Nekako nije ilo u glavu. Nema veze to se
. tie zapovjednika brazilske carske strae - u Brazilu
Erast Petrovi nikada nije bio i tamonji poredak nije
mu bio poznat, ali zamisliti ruskog civilnog generala s
, bombom, mata nikako nije htjela. Jednog djelatnog
dravnog savjetnika Fandorin je poznavao prilino
. dobro: Fjodora Trifonovia Sevrjugina, ravnatelja
Gubernijske gimnazije gdje se kolovao gotovo sedam
, godina. Da bi on bio terorist? Glupost!
, .
? !
. I najednom se Erastu Petroviu stegne srce. Nisu to
, nikakvi teroristi, sve su to solidna i potovana
! ! gospoda! Oni su rtve terora! To su nihilisti iz raznih
, zemalja, ifrirani svaki pod svojim brojem,
, izvjetavaju sredinji revolucionarni stoer o
poinjenim teroristikim inovima!
!
, Ali ne, ini se da u lipnju nisu ubijali ministre u
Portugalu, o tome bi svakako pisale sve novine ... Pa
, , , ! znai da su to kandidati za rtve, eto! Brojevi trae
doputenje od svog stoera za izvrenje teroristikog
. ina. A imena nisu spomenuta zbog konspiracije.
.
, . I sve je stalo na svoje mjesto, sve se razjasnilo. Pa
, govorio je Ivan Francevi neto o niti koja vodi od
Ahtirceva do nekog podmoskovskog ljetnikovca, ali
, , Fandorin nije sasluao efa do kraja, raspaljen svojim
. pijunskim buncanjem.
. Stoj. A dragunski kapetan, to e im on? To je presitna
? . riba. Vrlo jednostavno, odmah si odgovori Erast
, . , Petrovi. Izgleda da im je stao na put neznani Talijan.
. Isto kao to je svojevremeno stao na put svijetlookom
zloincu jedan mladi koleki registrator iz moskovske
istrane policije.
.
? , to da radi? On tu sjedi, a toliko asnih ljudi ide u
! susret smrti! Osobito ao je bilo Fandorinu neznanog
petrogradskog generala. Sigurno je astan ovjek, u
. , , , godinama, zasluan, mala djeca ... I ini se da ti
, , karbonari svaki mjesec alju svoje zloinake
izvjetaje. Pa onda se svaki dan po itavoj Europi lije
. krv! A tragovi ne vode bilo kamo, nego u Petrograd. I
! , . Erast Petrovi se sjeti rijei koje mu je jednom rekao
, ef: Tu je sudbina Rusije na kocki. E, Ivane
: Franceviu, e, gospodine dravni savjetnie, ne samo
. , , , sudbina Rusije - cijelog civiliziranog svijeta.
,
.
. , Obavijestiti pisara Piova. Tajno, da izdajnik iz
. ? veleposlanstva ne nanjui. Ali kako? Jer izdajnik moe
, biti bilo tko, a i opasno je za Fandorina da se
, pojavljuje blizu veleposlanstva, makar i kao riokosi
Francuz u umjetnikoj bluzi ... Morat e riskirati.
. Poslat e gradskom potom na ime gubernijskog
tajnika Piova i dopisati predati osobno, Nita
. suvino - samo svoju adresu i pozdrav od Ivana
. , Francevia. Pametan je to ovjek, sve e shvatiti. A
. , , kau da ovdanja gradska pota pismo dostavlja
adresatu za neka dva sata ...
, , Tako je i postupio Fandorin, i evo sada, naveer, eka
. hoe li se zauti oprezno kucanje na vratima.
. . Kucanja nije bilo. Sve se zbilo posve drugaije.
, , Kasno naveer, ve iza ponoi, sjedio je Erast Petrovi
, u poderanom naslonjau gdje je bila skrivena plava
, . aktovka i drijemajui sputao glavu. Na stolu je
, gotovo dogorjela svijea, u kutovima sobe spustio se
, zloslutni polumrak, iza prozora je nemirno tutnjala sve
. blia oluja. U zraku se osjeala tjeskoba i zaguljivost
, , kao da je netko teak, nevidljiv s jeo na grudi i ne da
. udahnuti. Fandorin se njihao negdje na neodreenoj
. , granici izmeu jave i sna. Vane, ozbiljne misli
mijeale su se u nekakvu nevanu besmislicu i tadaje
, , , mladi trgnuvi se tresao glavom da ne bude odvuen
, . u sneni vrtlog.
Za vrijeme jednog takvog razbistravanja zbilo se neto
. . udno. Isprva se zauo nerazumljivi tanki pisak.
, , Zatim, ne vjerujui vlastitim oima, Erast Petrovi
, , , ugleda kako se klju koji je virio iz kljuaonice stao
. , sam od sebe okretati. Vrata se pomaknue prema
, , unutra odbojno zakripavi i na pragu se pojavi
: udnovata utvara: mali krljavi gospodin neodreene
, dobi s obrijanim, okruglim liem i uskim oima meu
, sitnim boricama.
.
, , , Fandorin se trgne i zgrabi sa stola derringer, a utvara
, se slatko osmjehne i zadovoljno kimne te gukne
, , neobino ugodnim, medenim tenorom:
:
, . - No, evo i mene, dragi mome. Porfirij Martinov sin
, . Piov, rob Gospodnji i gubernijski tajnik. Doletio sam
. na prvi znak. Kao vjetar na Eolov zov.
.
? - Kako ste otvorili vrata? - preplaeno proapta Erast
. , Petrovi. - Sjeam se da sam okrenuo klju dva puta.
.
, , - A evo, magnetni otpira - drage volje mu objasni
dugooekivani gost i pokae neku dugaku polugu
, koja mu brzo nestade u depu. -Vrlo zgodna stvarica.
. . Posudio sam je od jednog ovdanjeg tata. Zbog
. prirode posla moram stupati u odnose s uasnim
, tipovima, iteljima samog drutvenog dna. Potpune
. mizerije, uvjeravam vas. Gospodin Hugo nije ni
, . sanjao takve. Ali, i oni su takoer ljudske due i od
. , njih se moe nauiti smicalica. Ja ak volim te izrode i
. , , donekle ih skupljam. Pjesnik je rekao: svak se
. : zabavlja kako zna, ali sve e sputati ista smrt. Ili, kako
, kae vabo, jedes tirhen hat zajn plezirhen - svaka
. , , zvjerka ima svoje igrake.
.
, ini se daje neobini ovjeuljak posjedovao
sposobnost mljeti o bilo kojoj temi bez ikakvih
, tekoa, ali njegove prodorne oice nisu uzalud gubile
vrijeme - temeljito su pregledale i samog Erasta
, . Petrovia, i namjetaj ubogog sobika.
. - Ja sam Erast Petrovi Fandorin. Od gospodina
. , Brillinga. Po krajnje vanom poslu - ree mladi, iako
, , je prvo i drugo bilo spomenuto u pismu, a treeg se
. Piov bez sumnje i sam dosjetio. - Samo to mi nije
. , dao nikakvu lozinku. Zacijelo je zaboravio.
.
, Erast Petrovi nemirno pogleda Piova od kojega je
, sad ovisio njegov spas, ali ovaj samo pljesne
: kratkoprstim ruicama:
. - Nije ni potrebna nikakva lozinka. Gluposti, djeje
. , ? igre. to, zar Rus ne prepoznaje Rusa? Pa meni je
dovoljno da pogledam u vae jasne oi (Porfirij
( ), Martinovi se sasvim primakne) i vidim sve kao na
, . , , dlanu. Mladi ist, smion, plemenitih namjera i
. domoljub. Ta naravno, u naoj ustanovi drukije i ne
, . dre.
, Fandorin se namrgodio - uinilo mu se da se
, . gubernijski tajnik sprda, dri ga za glupavka. Stoga je
Erast Petrovi svoju priu izloio kratko i suho, bez
, . , emocija. Tada se ispostavilo da Porfirij Martinovi
, zna ne samo blebetati, ve i vrlo pozorno sluati:
jednostavno je bio talentiran po tom pitanju. Piov je
. , sjeo na krevet, ruice prekriio na trbuhu, oi, od kojih
, , , se i inae vidjela samo crtica, sasvim zaklopio, i kao
, . da je nestao. To jest, on se doslovno pretvorio u uho.
. Nijednom Piov nije prekinuo govornika, nijednom se
, . nije pomakao. Dodue, povremeno je, na kljunim
, , mjestima prie, sijevala sjajna iskrica ispod sputenih
. vjea.
Svoju hipotezu o pismima Erast Petrovi nije podijelio
, - sauvao ju je za Brillinga, a naposljetku je rekao:
:
, , - I eto, Porfirije Martinoviu, pred vama je bjegunac i
. nehotini ubojica. Moram se hitno prebaciti na
. , kontinent. Moram u Moskvu, k Ivanu Franceviu.
.
, , Piov je micao usnama, priekao nee li jo togo
, : biti reeno i zatim tiho zapitao:
? - A aktovka? Da je prebacimo s diplomatskom
? . potom? Tako e biti mudrije. Nikad se ne zna ...
, , , Gospoda su, po svemu sudei, ozbiljna, oni e vas i po
. Europi traiti. Preko kanala u vas, anele moj,
, , , naravno, prebaciti, to je lako. Ako ne odbijete lomni
. ribarski amac, sutra ete otploviti zbogom. Lovei
, . pod jedro vjetar huei.
.
, to on to stalno vjetar pa vjetar, ljutito pomisli
, , , Erast Petrovi, kojemu se, da budemo iskreni, uope
, nije rastajalo od aktovke koju je dobio za tako visoku
. , cijenu. A Porfirij Martinovi, kao da nije ni primijetio
, dvoumljenje sugovornika, nastavi:
:
. - Ja se u tue poslove ne paam. Jer sam skroman i
. , neznatieljan. Ipak, vidim da mi mnogo toga
. , , preuujete. I to je u redu, cvijete moj, rije je srebro,
, . a utnja zlato. Brilling, Ivan Francevi je ptica koja
. , visoko leti. Moe se rei, orao preponosni meu
, drozdovima, kojima se vaan posao ne povjerava.
. ? Kako emo onda?

? - Na to mislite?
? - Na aktovku? Ja bihje sa svih strana oblijepio
, , peatnim voskom, dao bih je snalaljivom kuriru,
, zaas bi doletio do Moskve, kao na trojci s
. praporcima. A jo bih i brzojav ifrirani poslao -
, , primite vladara nebeskog dar neprocjenjivi.
.
, , Vidi Bog da nije za poastima udio Erast Petrovi, ne
. za odlikovanjima pa ak ni za slavom. Dao bi on
, Piovu aktovku jer bi to koristilo sluaju, a i s kurirom
. bi uistinu bilo pouzdanije. Ali, mata mu je ve toliko
, puta crtala sliku trijumfalnog povratka efu, s
efektnim uruenjem dragocjene aktovke i napetom
priom o pretrpljenim dogodovtinama ... Zar nita od
? toga nee biti?
. : I pao je duhom Fandorin. Rekao je strogo:
. - Aktovka je skrivena u sigurnom skrovitu. I sam u
. . , je dostaviti. Glavom odgovaram za nju. Vi se nemojte
, . ljutiti, Porfirije Martinoviu.
, , . - No to sad, to sad - nije navaljivao Piov. - Vaa
. . , volja. I meni je tako udobnije. Neka ih, tuih tajni,
, . . imam dosta i svojih. Ako je u skrovitu, onda je u
, skrovitu. - Ustao je, preao pogledom po golim
. , . zidovima sobice. - Vi se malo odmorite, prijatelju.
. , , Mladost treba sna. A ja, starac, ionako patim od
, nesanice pa u za to vrijeme srediti amac. Sutra (a to
. ( , ) znai ve danas), im svane, bit u kod vas. Otpremit
. , u vas na obalu mora, poljubiti na oprotaju i
. prekriiti. A sam u ostati u tuini kao siroe bez
. , doma ivotariti. Oh, muno je Afonjuki u tuoj
. zemlji.
, , , Tada je Porfirij Martinovi i sam oito shvatio da je
: zabljutavio i rairio je ruke svjestan krivnje:
, . - Kajem se, zabrbljao sam se. Zaelio sam se ivog
, , , . ruskog govora, sve me vue na krasnorjeivost, znate.
, Nai pametnjakovii u veleposlanstvu se vie
. sporazumijevaju na francuskom, nema s kime dati si
oduka.
, , Iza prozora je ve ozbiljno zagrmjelo, ini se i daje
. , . kia poela. Piov se uznemirio, uurbao.
. , . - Idem. O-joj, burno je nevrijeme vani.
, Na vratima se okrenuo, naposljetku blagonaklono
, , pogledao Fandorina i duboko se poklonivi, rastvorio
. u tami hodnika.
Erast Petrovi zakrauna vrata i zimo grozno strese
ramena - grom je udario gotovo u krov.
.
, Mrano je i jezivo u ubogoj sobici iji jedini prozor
, gleda na golo dvorite bez ijedne travke. Tamo je
. , , tmurno, tamo su vjetar i kia, ali crno-sivim nebom s
, . razderanim oblacima tumara mjesec. uto svjetlo kroz
procijep meu zavjesama dijeli sobiak nadvoje, sijee
, , ga do samog kreveta gdje se bacaka u hladnom znoju
. Fandorin obuzet morom. Potpuno je odjeven, obuven i
, , naoruan, samo je revolver kao i prije pod jastukom.
.
Savjest optereena ubojstvom alje jadnom Erastu
. Petroviu stranu utvaru. Nad krevet se nagnula mrtva
. , Amalija. Oi su joj poluzatvorene, ispod vjea tee
, kapljica krvi, u goloj ruci crna rua.
.
? . - to sam ti uinila? - alosno jeca ubijena. - Bila sam
, . mlada i lijepa, bila sam nesretna i usamljena. Zapleli
, . su me u mreu, obmanuti su me i zaveli. Jedini ovjek
, , kojeg sam voljela me izdao. Poinio si straan grijeh,
. , , Eraste, ubio si ljepotu, a ljepota je udo Boje. Zgazio
, . si udo Boje. I zato, emu?
. , ?
Krvava kap pada s njezina obraza ravno na elo
, izmuenom Fandorinu, on zadrhti od hladnoe i otvara
. , , oi. Vidi da nema nikakve Amalije, hvala Bogu. San,
, . , . sve je samo san. Ali, na elo opet kaplje neto ledeno.
.
, , to je to, u uasu se zgrozi Erast Petrovi potpuno se
, , razbudivi, i zau zavijanje vjetra, um kie, duboku
, . ? tutnjavu groma. Odakle kaplje? Nije nita nadnaravno.
. . , Proputa strop. Smiri se, glupo srce, stiaj se.
, .
, No, tada se iza vrata tiho, ali jasno zauje utanje:
:
? ? - Zato, emu ?
: I jo jednom:
? ? - Zato, emu?
, . To je neista savjest, ree sebi Fandorin. Zbog neiste
. , savjesti imam halucinacije. Ali zdrava, racionalna
, misao nije ga izbavila od gnusnog, ljepljivog straha
, . koji se uvlaio kroz pore po itavom tijelu.
. , ini se da je tiho. Munja osvijetli gole, sive zidove i
. opet postade tamno.
. A as poslije zaulo se tiho kucanje na prozor. Tok-
. : . tok. I opet: tok-tok-tok.
! . . . Mirno! To je vjetar. Drvo. Grane po staklu.
. Uobiajena pojava.
. . Tok-tok. Tok-tok-tok.
? ? . Drvo? Kakvo drvo? Fandorin naglo sjedne. Nema
, , ! . tamo iza prozora nikakvog drveta! Tamo je prazno
, ? dvorite. Gospode, to je to?
, , uti procijep jzmedu zavjesa se ugasio, posivio -
, oito, mjesec je zaao iza oblaka, a idueg trena ondje
, , . se zalelujalo neto tamno, grozno, nepoznato.
, , , Bilo to, samo ne leati ovako, osjeajui kako se
. . miu korijeni vlasi. Samo da ne poludi.
Erast Petrovi ustane i na neposlunim nogama krene
, prema prozoru ne skidajui pogled sa strane tamne
. , , mrlje. Tog trena kada je razmaknuo zavjese nebo je
, osvijetlio bljesak munje, i Fandorin je ugledao iza
, , stakla, tono ispred sebe, mrtvaki bijelo lice s crnim
. dupljama oiju. Svjetlucajui nezemaljskim svjetlom,
ruka s rairenim zrakastim prstima polako prijee po
, staklu, i Erast Petrovi postupi glupo, kao dijete:
, : , grozniavo zajeca, ustukne i, bacivi se unazad prema
, , , krevetu, padne na nj niice pokrivi glavu dlanovima.
, .
! ! , Probuditi se! Brzo se probuditi! Oe na, koji jesi na
, , nebesima, sveti se ime Tvoje, doi kraljevstvo Tvoje
...
. Kucanje na staklo je prestalo. On odmakne lice od
, , jastuka, oprezno baci pogled prema prozoru, ali nita
, , uasno ne vidje - no, kia, uestalo sijevanje.
. . Prividjelo mu se. Sigurno mu se prividjelo.
.
, Sreom, Erast Petrovi se sjetio uputa indijskoga
, brahmina Chandre Johnsona za pravilno disanje i
. pravilan ivot. Mudra je knjiga tvrdila: Pravilno
: disanje je temelj pravilnog ivota. Ono e te podrati u
. tekim trenucima bivstvovanja, u njemu e nai spas,
, , smirenje i prosvijetljenje. Udiui ivotnu silu pranu,
. ne uri izdahnuti je nazad, zadri je u svojim pluima.
, , to je dulje i ravnomjernije tvoje disanje, to je vie u
. tebi ivotne sile. Prosvijetljenje dostigne onaj tko,
, . udahnuvi pranu naveer, ne izdahne je do zore. No,
, , , od prosvijetljenja je zasad Erast Petrovi bio daleko,
. , ali zahvaljujui vjebama svakoga jutra ve je nauio
, zadrati disanje do sto sekundi. Tom pouzdanom
sredstvu pribjegao je i sada. Skupio je pune grudi
. zraka i utihnuo, pretvorio se u drvo, kamen, travu. I
. pomoglo je - lupanje srca se malo ujednailo, uas je
, , , popustio. Na broju sto Fandorin glasno izdahne,
. umiren pobjedom duha nad praznovjerjem.
, .
,
.
, I tada se zauo zvuk od kojeg je glasno zacvokotao
. . zubima. Netko je grebao po vratima.
, . - Pusti me - proapta glas. - Pogledaj me. Hladno mi
. . je. Pusti me ...
, No, to je ve previe, iz posljednjih ostataka ponosa
. pobunio se Fandorin. Sad u otvoriti vrata i probuditi
. , . se. Ili ... Ili u shvatiti da to nije san.
, U dva skoka je doao do vrata, maknuo zasun i
. povukao ih prema sebi. Na tome se njegov oajniki
. zanos iscrpio.

. Na pragu je stajala Amalija. Bila je u bijelom


, , ipkastom ogrtau, kao onda, samo joj se kosa
, zamrsila od kie, a na grudima se razlila crvena mrlja.
. Najstranije je bilo njezino lice koje je sjalo
, . nezemaljskim svjetlom s ukoenim, ugaenim oima.
, Bijela ruka s plamteim iskrama pruila se k licu
Erasta Petrovia i dodirnula njegov obraz -ba kao
, nedavno, samo to je iz prstiju izbijala tako ledena
, , hladnoa da je nesretni Fandorin, koji je silazio s uma,
. uzmaknuo natrag.
? - Gdje je aktovka? - iteim aptom upita sablast. -
. ? . Gdje je moja aktovka? Za nju sam prodala duu.
! - Ne dam! - omakne se sa suhih usana Erasta
. , Petrovia. Uzmaknuo je do naslonjaa, u ijoj se
, utrobi skrivala ukradena aktovka, svalio se na sjedite
. i radi sigurnosti jo ga obgrlio rukama.
. , Privienje prie stolu. Kresnuvi ibicu zapali svijeu
: i najednom zvonko povie:
Your turn now! He's all yours! - Your turn now! He 's all yours!
, U sobu upadnu dvojica: vrlo visoki, s glavom do
, . stropa Morbid i jo jedan mali, hitri.
, Posve zbunjeni Fandorin nije se ak ni pomakao kad
, mu je majordom prislonio no uz grlo, a drugom
rukom opipao bokove i naao u sari derringer.
.
, , - Trai revolver - zapovjedi Morbid na engleskom, i
hitri ga ne iznevjeri - u trenutku je naao kolt skriven
. pod jastukom.
, Sve to vrijeme Amalija je stajala kraj prozora briui
. rupcem lice i ruke.
, ? . - No, gotovo? - nestrpljivo upita ona. - Kakva gadost
. , , je taj fosfor. I to je najvanije, sva ta maskarada bila
. je uzaludna. Nije bio dovoljno pametan ni da sakrije
. , . aktovku kako treba. Johne, pretraite naslonja.
, Fandorina nije ni pogledala, kao da se iznenada
. pretvorio u neivi predmet.
, Morbid lako izvue Erasta Petrovia iz naslonjaa, i
, dalje mu pritiui otricu uz grlo, a hitri gurne ruku u
. sjedite i izvadi odatle plavu aktovku.
. , - Dajte ovamo - Beecka prie stolu, provjeri sadraj.
. . . - Sve je na mjestu. Nije stigao prepraviti. Hvala Bogu.
. , , . Franz, donesite ogrta, sva sam prozebla.
? - Znai, to je bio spektakl? - nesigurnim glasom ree
. . ojunaeni Fandorin. - Bravo. Vi ste velika glumica.
. , . , Drago mi je to je moj metak promaio. Propao bi
takav talent. ..
, , - Ne zaboravite zapua- ree Amalija majordomu i,
, nabacivi na ramena ogrta kojije donio Franz, izae
iz sobe. Na kraju nije ak ni pogledala osramoenog
. Erasta Petrovia.
, Hitri kepec - evo tko je motrio na hotel, a ne Zurov -
izvadi iz depa klupko tankog ueta i vrsto svee
. zarobljenikove ruke za bokove. Potom primi dvama
, prstima Fandorina za nos, i kada je Erast Petrovi
, guei se otvorio usta, gurne unutra komad gume.
.
, - U redu - s laganim njemakim akcentom obznani
, . . Franz, zadovoljan rezultatom. - Idem po vreu.
. On skokne u hodnik i vrlo brzo se vrati. Posljednje to
, , je vidio Erast Petrovi prije nego to su mu na ramena,
, , do samih koljena, navukli grubu tkaninu, bilo je
, , bezosjeajno, apsolutno kameno lice Johna Morbida.
. , , Naravno, teta je to je bijeli svijet na oprotaju Erastu
Petroviu pokazao upravo taj, ne ba najprivlaniji
, , svoj lik, iako je u pranjavom mraku vree bilo jo
. gore.
, - Daj, jo u ga uzetom preko vree stegnuti- zau se
. , Franzov glas. - Ne idemo daleko, ali tako e biti
. sigurnije.
? . - A kamo moe on? - basom odvrati Morbid. - im se
, . pomakne, zabost u mu no u trbuh.
, - Ipak emo pritegnuti - propjeva Franz i omota ue
, preko vree tako snano daje Erastu Petroviu postalo
. teko disati.
! , - Kreni! - gurne majordom zarobljenika, i Fandorin
, , naslijepo krene naprijed, ne shvaajui sasvim zato
, . ga ne mogu zaklati odmah ovdje, u sobi.
, Dva puta se spotaknuo, na pragu hotela je zamalo pao,
, . ali Johnove ape ga na vrijeme uhvatie za rame.
, . Osjeala se kia, frktali su konji.
, , - Vas dvojica, kad zavrite, vratite se ovamo i sve
, . pospremite -zau se glas Beecke. - A mi se vraamo.
.
, , . - Ne brinite, madam - zabruji majordom. - Vi ste
, . obavili svoj posao, mi emo svoj.
, O, kako je elio Erast Petrovi rei Amaliji na koncu
, , neto takvo, neto osobito, da ga ne upamti kao glupog
preplaenog utokljunca, nego kao junaka kojije
, , hrabro pao u neravnopravnoj borbi s cijelom vojskom
. nihilista. Ali, prokleta guma liila gaje ak i tog
posljednjeg zadovoljstva.
.
A tada je jadnog mladia doekao jo jedan udarac,
, , , iako, reklo bi se, poslije svega pretrpljenog kakvi su
? ga jo udarci mogli ekati?
, - Duice Amalijo Kazimirovna - ree na ruskom
. poznati ugodni tenor. - Dopustite starcu da se s vama
. , provoza u koiji. Porazgovarat emo, a i bit e mi
, , . sue, vidite sami da sam sav pokisao. A neka va
Patrick sjedne u moj fijaker i ide za nama. Nemate
. , ? nita protiv, mila?
, . - Sjedite - suho otpovrne Beecka. - Samo, ja vam
, , nisam, Piove, nikakva duica, a jo manje mila.
.
, Erast Petrovi prigueno zamue, jer je bilo posve
. nemogue zaridati s gumom u ustima. itav svijet se
. okomio na nesretnog Fandorina. Gdje prikupiti toliko
, snage da se izdri u borbi s gomilom zloinaca?
? , Uokolo su sami izdajnici, guje otrovne (fuj, zarazio se
(, od prokletog Porfirija Martinovia brbljarijama!). I
!). Beecka sa svojim razbojnicima, i Zurov, ak i Piov -
, , , svi su neprijatelji. U tom asu nije htio ni ivjeti Erast
. Petrovi - takvo gaenje je osjetio i takav umor.

.
, . Uostalom, nitko ga ba i nije nagovarao da ivi.
, Izgleda da su njegovi pratitelji imali s njime planove
. sasvim druge vrste.
Snane ruke prihvatile su zarobljenika i posadile ga na
. , sjedite. Slijeva se uzverao teki Morbid, zdesna
, , lagani Franz, pucnuo je bi, i Erast Petrovi se zabacio
. unazad.
? . - Kamo? - upita majordom.
. - Nareeno je na esti gat. Tamo je dublje. Sto ti
. ? misli?
. . - Meni je svejedno. Ako je na esti, onda na esti.
, Dakle, daljnja sudbina Erasta Petrovia inila se
. prilino jasnom. Odvest e ga na neko gluho
, pristanite, privezati mu kamen i poslati ga na dno
, Temze da trune meu zahralim sidrenim lancima i
. krhotinama boca. Nestat e bestraga titularni savjetnik
, , Fandorin, jer e ispasti da ga nije vidjela nijedna iva
dua nakon parikog vojnog agenta. Ivan Francevi e
. , shvatiti da je negdje posrnuo njegov pitomac, a istinu
, ionako nikada nee doznati. I nemaju pojma tamo u
. , , Moskvi i Petrogradu da im se u tajnoj slubi pojavio
. podli gad. Eto koga treba razobliiti.
.
, . A moda ga jo i razobliimo.
, ak iako je bio svezan i gurnut u dugu, pranjavu
, vreu, Erast Petrovi se osjeao neusporedivo bolje
, , nego dvadeset minuta ranije, kada je kroz prozor
zurila fosforescentna utvara, a od uasa mu se
. paralizirao razum.
, . Radi se o tome da je zarobljenik imao ansu za spas.
, . Spretan je Franz, a nije se dosjetio prepipati lijevi
, . rukav. U tom je rukavu bode, u njemu je nada. Kad
, , bi se nekako izmigoljio, pa prstima dohvatio drak. ..
, . Oh, nije to samo tako, kada je ruka svezana za bedro.
, ? ? Koliko ima vonje do tog estog gata? Hoe li stii?
. - Sjedi mirno - Morbid gurne laktom u bok
(, ) . zarobljenika koji se previjao (sigurno od uasa).
, , , , - Prijatelju, vrtio se, ne vrtio, sve ti je isto - filozofski
. primijeti Franz.
, ovjek u vrei se jo minutu trzao, potom je gluho i
, , kratko riknuo i stiao se, pomirivi se sa sudbinom
( , (prokleti bode mu je bolno zarezao zapee prije
). nego to gaje izvukao).
, , - Stigli smo - objavi John i pridigne se ogledajui se
. . naokolo. - Nema nikoga.
, ? - A tko bi tu bio po kii, usred noi? - slegne
. , . ramenima Franz. -Daj, mrdni se. Moramo se jo
. vratiti.
. - Primi za noge.
Podigli su zaveljaj stegnut uzetom i ponijeli ga k
, daanom pristanitu za amce, koje je poput strijele
. visjelo iznad crne vode.
, Erast Petrovi je uo kripu dasaka pod nogama,
. . zapljuskivanje rijeke. Izbavljenje je bilo blizu. im
, voda Temze prekrije njegovu glavu, treba prijei
, sjeivom po sponama, izrezati vreu i tiho izroniti
. , ispod pristanita. Odsjediti dok ovi ne odu, i gotovo -
, , , . spas, ivot, sloboda. I tako se to lakim i jednostavnim
, uinilo daje najednom unutranji glas apnuo
: , , , Fandorinu: ne, Eraste, tako ne biva u ivotu, obavezno
, e se dogoditi neka gadost koja e pokvariti sav tvoj
. udesan plan.
, , . Jao, privukao je nevolju unutranji glas, zloguko je
prorokovao. Gadost uistinu nije oklijevala pojaviti se,
, ali ne sa strane jezivog mister Morbida, nego na
. inicijativu dobrodunog Franza.
, , , - ekaj, Johne - ree ovaj kada su stali na samom
kraju gata i poloili svoj teret na pod. -Ne valja to,
. , iva ovjeka kao tene bacati u vodu. Bi li htio biti na
, . njegovu mjestu?
?
, . - Ne - odgovori John.
, . . - Eto - obradova se Franz. - To ti i kaem. Udaviti se u
, . ustajaloj, prljavoj tekuini - br-r-r. Takvo to nikome
. ne bih poelio. Postupimo poteno: zakolji ga najprije
: , . da se ne mui. rk - i gotovo, ha?
, ?
Erastu Petroviu je od takvog ovjekoljublja postalo
, , loe, ali mili, divni mister Morbid proguna:
:
, . - Ma da, ba u no prljati. Jo u i rukav poprskati.
. . Kao da smo imali malo briga s tim utokljuncem.
, . , Nema veze, ionako e crknuti. Ako si ve tako dobar,
, , zadavi ga uzetom, ti si za to majstor, a ja u za to
, . vrijeme sii potraiti nekakvo eljezo.
, Njegovi teki koraci se udaljie, i Fandorin ostade
. nasamo s ovjenim Franzom.
, - Nije trebalo zavezati oko vree - zamiljeno ree
. . ovaj. - Cijelo ue sam potroio.
, , Ohrabreni Erast Petrovi zamue - nema veze, toboe,
, . ne uzbuuj se, ve u se nekako snai.
, , . , - Eh, nesretnie - uzdahne Franz. - Kako stenje, srce
. , , . mi se kida. Dobro je, mome, ne boj se. Striek Franz
. za tebe nee poaliti svoj remen.
. Zaue se koraci kako se pribliavaju.
, . , - Evo, komad tranice. Bit e taman - zabruji
. . majordom. - Gurni pod ue. Nee isplivati prije nego
. to proe mjesec dana.
, . - Priekaj asak, samo da mu omu stavim.
! , - Ma goni se sa svojim njenostima! Vrijeme ne eka,
! skoro e zora!
, , . Oprosti, mome - alosno e Franz. - Oito, takva ti
, . Das hast du dir selbst zu je sudbina. Das hast du dir selbst zu verdanken.
verdanken.
, . Erasta Petrovia opet podigoe, zanjihae.
Azazel! , - Azazel! - strogim, sveanim glasom usklikne Franz, i
, sljedeeg trena zamotano tijelo uz pljusak padne u
. ustajalu vodu.
, Ni hladnou, ak ni masnu teinu vodenog oklopa nije
, osjeao Fandorin, komadajui bodeom smoeni
. konopac. Najvie muke je bilo s desnom rukom, kada
, , : se pak ona oslobodila sve je krenulo brzo: jedan! - i
! ; ! lijeva stane pomagati desnoj; dva! - i vrea je
; ! razrezana od vrha do dna; tri! - i teki odlomak
. tranice zaroni u meki mulj.
. Sada samo da ne ispliva prerano. Erast Petrovi se
, odgurne nogama, a ruke prui naprijed i zamae njima
. , u mutnoj tami. Tu negdje, sasvim blizu, moraju biti
, , . potpornji na kojima stoji pristanite. Evo, prsti su
, dodirnuli sklisko drvo obraslo algama. Polako, bez
. , , urbe, gore po stupu. Samo bez pljuskanja, bez zvuka.
. , .
. Ispod drvenog poda gata sasvim je mrano. Najednom
, crna voda bezglasno izbaci iz svoje dubine bijelu,
. okruglu mrlju. U bijelom krugu odmah se stvorio jo
, jedan, malen i crn - to je titularni savjetnik Fandorin
. udno progutao rijeni zrak. Zaudaralo je na trule i
. . kerozin. Bijae to arobni miris ivota.
, , A za to vrijeme je gore, na pristanitu, polagano tekao
. . razgovor. Dolje skriveni je uo svaku rije. Nekada je
, Erast Petrovi dovodio sebe do dirljivih suza,
, , zamiljajui kakvim e se rijeima prisjeati njega,
, , , prerano palog junaka, prijatelji i neprijatelji, kakvi e
. govori odjekivati nad otvorenim grobom. Moe se rei
, . da mu je sva mladost prola u tim matanjima. Kakvo
, je onda bilo mladievo ogorenje kadaje uo o kakvim
, , tricama brbljaju oni koji su se smatrali njegovim
! , ubojicama! I ni rijei o onome nad kojim su se
, zatvorile mrane vode, o ovjeku s umom i srcem, s
, plemenitom duom i visokim ciljevima!
!
, - Oh, platit u ovu etnju napadom reumatizma -
, . uzdahne Franz. - Kako se osjea vlaga. to tu stojimo?
. ? , ? Idemo, ha?
. - Rano je.
, . - Sluaj, zbog ove jurnjave sam ostao bez veere. to
, misli, hoe li nam dati da se naklopamo ili e smisliti
? jo kakav posli?
. , . - To se nas ne tie. Kako nam kau, tako emo i
uiniti.
. - Barem da hladne teletine prigrizemo. U trbuhu mi
kruh ... nee nas valjda micati s uobiajenog mjesta?
? , . ? Tek sam se prilagodio, navikao se. Zato? Pa sve se
. dobro svrilo.
, . , , . - Ona zna zato. Ako je tako naredila, znai da treba.
. . - To je tono. Ona ne grijei. Zbog nje bih sve uinio -
. , roenog oca ne bih poalio. Naravno, ako bih ga imao.
, . Roena mati ne bi za nas toliko uinila kao ona.
, .
, . - Razumljivo ... Gotovo je, idemo.
, , Erast Petrovi je priekao dok se u daljini nisu utiali
koraci, radi sigurnosti je odbrojao jo do tristo i tek
. tada krenuo prema obali.
, , Kada se uz veliku muku, nekoliko puta se sruivi,
, uspeo na niski, ali gotovo okomiti parapet obale, tama
, , je ve poela nestajati, potisnuta svitanjem.
. , Nesuenog utopljenika tresla je drhtavica, cvokotali su
, , mu zubi, a jo ga je i tucanje uhvatilo - oito, nagutao
. se ustajale rijene vode. No, ipak je sjajno biti iv.
. Erast Petrovi prijee njenim pogledom preko sivog
( rijenog prostora (na drugoj strani su ljupko gorjela
), svjetla), ganuo se solidnou niskog skladita, svidjelo
, mu se ravnomjerno ljuljanje tegljaa i velikih amaca
, . koji su se pruali niz pristanite. Spokojan osmijeh
, ozario je mokro lice, s prugom mazuta na elu, ustalog
. iz mrtvih. Slatko se protegnuo, ali i zamro u toj
, neskladnoj pozi - od ugla skladita odvojila se i brzo-
brzo pola mu u susret niska, ustra silueta.
, .
, , - Eto izroda, eto vucibatina - zakukala je silueta u
, . hodu tankim glasiem, ujnim izdaleka. - Nita im se
, . ne moe povjeriti, sve treba nadzirati. to bi vi svi bez
, ? , , Piova, to? Propali bi kao slijepa tenad, propali bi.
.
, Obuzet pravednikim gnjevom Fandorin jurnu
. , , naprijed. Izgleda daje izdajnik mislio da je njegovo
. sotonsko otpadnitvo ostalo neotkriveno.
Ipak, u ruci gubernijskog tajnika sijevne zloslutnim
, bljeskom neto metalno, i Erast Petrovi se najprije
, . zaustavi, a potom i uzmakne.
, , , - Pravilno ste odluili, jabuko moja - pohvali ga Piov,
, , , i postade oito kako mu je hod gibak, maji. - Vi ste
. , razumno mome, odmah sam to primijetio. Znate li
. , ? to je ovo? - Zamahao je onim eljeznim u ruci, i
, Fandorin je razaznao dvocijevni pitolj neobino
. velikog kalibra. - Strana stvar. U ovdanjem
. razbojnikom argonu naziva se smasher, Evo
. , , ovdje, izvolite pogledati, stavljaju se dva rasprsna
, metka, isti kakvi su zabranjeni 68-e Petrogradskom
68 . konvencijom. Ali prijestupnici su zloinci, Erastuka.
, , . to je za njih ovjekoljubiva konvencija! A kad
! , rasprsni metak pogodi neto meko sav se rascvjeta.
, Meso, kosti, ile, sve pretvara u gustu kau. Vi, mili
. , , moj, samo polako, ne trzajte se, inae u od straha
. , , opaliti, a onda si neu oprostiti takvo zvjerstvo, kajat
, , , u se. Jako je bolno ako pogodi u trbuh ili negdje u
, . tom predjelu.
,
.
, , , tucnuvi, ali ne vie od hladnoe nego od straha,
: Fandorin povie:
! ! - Ikariot! Prodao domovinu za trideset srebrnjaka! - I
. opet uzmakne pred zlokobnom cijevi.
, - Kako je rekao veliki Deravin, nepostojanost je usud
. , . smrtnika. I nepotrebno me vrijeate, prijatelju. Nisam
, se polakomio na trideset sikala, ve na kudikamo
, ozbiljniju sumu, koja se vrlo lako moe prebaciti u
, vicarsku banku - za stare dane, da ne crknem pod
. , , plotom. A kamo ste vi to navrli, budalice? Na koga vi
? ? to mislite kevtati? Gaanjem u kamen samo e te
, . , strijele gubiti. To je silesija, piramida Keopsova. Ne
. . moe se elom sruiti.
Erast Petrovi je u meuvremenu uzmaknuo do same
, ivice obale i bio je primoran stati, osjeajui kako mu
, . se niski rub upro u gleanj. Po svemu sudei, Piov je
, , . to i elio postii.
, , , - Ba lijepo, ba krasno - propjeva on zaustavivi se na
. desetak koraka od svoje rtve. - Kao da mi je lako
tako uhranjena mladia poslije vui do vode. Vi se,
. , , , dragulju moj, ne brinite, Piov zna svoj posao. Bum - i
. . gotovo. Umjesto lijepa lia - lijepa kaica. Ako ga i
. izvuku- nee ga identificirati. A dua e odmah
. . poletjeti k anelima. Nije jo stigla zgrijeiti, ta mlada
, . dua.
, Uz te rijei podigne svoj top, zamiri na lijevo oko i
. slasno se osmjehne. Nije urio s pucanjem, oito,
, , . naslaivao se trenutkom. Fandorin baci oajniki
, pogled na pustu obalu, obasjanu mutnim svjetlom.
. , . Nikoga, nijednog ovjeka. To je doista bio kraj. Pored
. skladita kao da se neto pomaknulo, ali nije bilo
, vremena da dobro pogleda - grunuo je uasno glasan,
, glasniji od samog groma pucanj, i Erast Petrovi,
, , zanjihavi se unazad, srui se s prodornim krikom u
, , rijeku, iz koje se prije nekoliko minuta tako teko
izvukao.
.

, Glava dvanaesta,
, u kojoj junak saznaje da oko glave ima aureolu

, Svijest ipak nije napustila ustrijeljenoga, a i boli, iz


. , nekog razloga, uope nije bilo. Nita ne shvaajui,
. ? Erast Petrovi zamlatara rukama po vodi. Sto je ovo?
? , ? Je li iv ili ubijen? Ako je ubijen, zato je tako mokro?
. Iznad ruba obale pojavi se Zurovljeva glava. Fandorin
: , se nimalo ne zaudi: kao prvo, u tom trenutku bi ga
teko ita moglo zauditi, a kao drugo, na onom
, , ( , , svijetu (naravno, ako je to on) svata se moe
) . dogoditi.
! ? ? - Erazmo! Jesi li iv? Pogodio sam te? - s bolom
. . zavie Zurovljeva glava. - Daj ruku.
Erast Petrovi je izvadio iz vode desnicu i bio jednim
. monim trzajem izvuen na kopno. Prvo to je
, , , ugledao kad je stao na noge, bila je malena figura koja
, , je leala niice ispruivi naprijed ruku s masivnim
. pitoljem. Kroz masne arene vlasi na potiljku crnjela
, se rupa, dolje se razlijevala tamna lokva.
.
? , - Ranjen si? - zabrinuto upita Zurov, vrtei i pipajui
. , mokrog Erasta Petrovia. - Ne znam kako se to moglo
. revolution dans la dogoditi. Jednostavno revolution dans la balistique.
balistique. , . Ma ne, nemogue.
, ?! , , - Zurove, vi? - zapiti Fandorin, napokon shvativi da
, . se jo uvijek nalazi na ovom, a ne na onom svijetu.

, . , ? - Ne vi, nego ti. Pili smo bruderaft, jesi li


zaboravio?
? - Ali za-zato? - Erast Petrovi je opet poeo drhtati. -
. Zaista me elite sami dokrajiti? to, zar vam je za to
? , obeao nagradu taj va Azazel? Pa pucajte, pucajte,
? , , ! prokleti bili! Dojadili ste mi svi vie nego griz na
! mlijeku!
Griz na mlijeku mu je ispao tko zna odakle -
, . vjerojatno neto davno zaboravljeno iz djetinjstva.
, , Erast Petrovi je htio i koulju na grudima razderati -
, , kao, evo ti moja prsa, pucaj, ali Zurov ga bezobzirno
. prodrma za ramena.
, . ? - Prestani buncati, Fandorine. Kakav Azazel? Kakav
? . griz? Daj da te ja osvijestim. - I smjesta prilijepi
izmuenom Erastu Petroviu dva zvuna amara. - Pa
. , to sam ja, Ipolit Zurov. Nije ni udo to tije poslije
. , takvih nevolja mozak otiao na kvasinu. Podupri se na
. . mene. - On obuhvati mladia za ramena. - Sad u te
. odvesti u hotel. Tu mi je privezan konj, ovaj (on gurne
. , nogom Piovljevo nepomino tijelo) ima fijaker.
( ) Zaas emo dojuriti. Ugrijat e se, popit e groga i
. . , objasniti mi kakav se to cirkus zbiva.
,
.
: Fandorin snano odgurne grofa:
, ! () - Ne, to ti meni objasni! Otkud (hik) ti ovdje? Zato si
? ? ? me pratio? Jesi li ti s njima?
. Zurov zbunjeno zasue crni brk.
. - To se ne moe ispriati u dvije rijei.
, () . ! - Nema veze, imam (hik) ja vremena. Ne miem se
odavle!
, . - U redu, sluaj.
. I evo to je ispripovijedao Ipolit.
*** ***
, ? , - Misli da sam ti tek tako dao Amalijinu adresu? Ne,
, . brate Fandorine, to ti je cijela psihologija. Svidio si mi
, . se, strano si mi se svidio. Ima u tebi neto ... ne znam,
, , . , , biljeg nekakav, to li. Za takve kao ti imam nos. Kao
. , da ovjeku vidim aureolu iznad glave, neki lagani sjaj.
. , , Posebni su ti ljudi koji imaju aureolu, sudbina ih uva,
, . titi ih od svih opasnosti. Zato ih uva - ovjek ni
. sam nema pojma. S takvim ne treba na dvoboj - ubit
. e te. S njim se ne kartaj - izgubit e, ma to vadio iz
, . rukava. Kod tebe sam vidio aureolu kada si me
, , operuao u tosu, a poslije me natjerao da kockamo u
. samoubojstvo. Takvi kao ti se rijetko sreu. U naem
, , . , odredu, kad smo ili po pustinji u Turkestanu, bio je
, , jedan porunik, preivao se Uli. U svaki pakao je
. , ulazio i sve mu je bilo kao ala, samo se cerio.
, . , Vjeruje li, jednom kod Hive vlastitim sam oima
, vidio kako je upao pod plotun kanskih gardista. Ni
. ! ogrebotine! A onda je popio pokvareni kumi - i
, gotovo, zakopali Ulia u pijesku. Zato ga je Bog
. ? ! uvao u boju? Zagonetka! Tako si i ti, Erazmo, jedan
, , , . od tih, vjeruj mi. Zavolio sam te, onog trena sam te
, , zavolio, kada si bez imalo dvoumljenja prislonio
pitolj uz glavu i pritisnuo okida. Samo to je moja
. , , ljubav, brate Fandorine, himbena tvar. Onoga tko je
. , , nii od mene ne mogu voljeti, a onome tko je vii
, , , . smrtno zavidim. I tebi sam pozavidio. Bio sam
. , ljubomoran na tvoju aureolu, na neuvenu sreu.
. , Gledaj, i danas si izaao suh iz vode. Ha-ha, to jest
. , , , izaao si, naravno, mokar, ali zato iv, i ni ogrebotine.
, , . A naizgled - utokljunac, tene, nema ga to vidjeti.
, , .
Do tog asa Erast Petrovi je sluao sa ivim
, zanimanjem i ak se lagano rumenio od zadovoljstva,
, privremeno je i prestao drhtati, ali na tene se
. namrgodio i dva puta ljutito tucnuo.
, , - Ma, ne ljuti se, to ja prijateljski - potapa ga po
. , : ramenu Zurov. - Uglavnom, pomislio sam tada: to mi
. ga sudbina alje. Na takvoga e Amalija sigurno
. . , zagristi. Dobro e ga razgledati i zagristi. I to je sve,
. izbavit u se od vraje tlapnje jednom zauvijek. Pustit
, , e me na miru, prestat e me muiti, voditi na lancu
, . kao medvjeda na sajmu. Neka tog deka unitava
svojim robijakim torturama. Pa sam ti dao nit, znao
. , , sam da od svoga nee odustati ... Prebaci ogrta i na,
, potegni iz uture. Stalno tuca.
. .
, , Dok je Fandorin, cvokotajui zubima, gutao iz velike
pljoske jamajkanski rum koji je pljeskao na dnu, Ipolit
, mu je nabacio na ramena svoj kicoki crni ogrta s
, grimiznom atlasnom podstavom, a zatim spretno
prekotrljao nogama Piovljev le do ruba obale,
, prebacio ga preko i gurnuo ga u vodu. Jedan prigueni
. pljusak - i ostade od pravednog gubernijskog tajnika
samo tamna lokva na kamenoj ploi.
.
, , - Pokoj, Gospode, dui roba tvojega ne-znam-kako-se-
, . zvao pobono e Zurov.
, , - Pi-piov - opet tucne Erast Petrovi, ali
, , . zubima vie nije cvokotao, zahvaljujui rumu. -
. Porfirij Martinovi Piov.
, - Svejedno neu zapamtiti - bezbrino slegne
. . , ramenom Ipolit, - Ma, k vragu s njim. Bio je smee taj
. . ovjeuljak, po svemu sudei. Na nenaoruanog s
, , . , , pitoljem - fuj. Pa on te je htio ubiti, Erazmo. Ja sam
, ? ti, uostalom, spasio ivot, jesi li ti to shvatio?
,. . - Shvatio sam, shvatio. Pripovijedaj dalje.
. , - Dobro, dalje. Dao sam ti Amalijinu adresu, i idueg
, dana obuzela me potitenost, ali takva da te Bog
. , , sauva. I pio sam, i djevojure obilazio, i spiskao na
. kocki pedeset tisua - ne puta me. Ne mogu spavati,
, . , , . , ne mogu jesti. Piti, istina, mogu. Sve vidim kako se
Amalija i ti milujete i kako mi se rugate. Ili, jo gore,
. , , . uope me se ne sjeate. Deset dana sam patio, osjeam
, - mogao bih enuti. Sjea li se Jeana, mog lakaja?
. , ? Lei u bolnici. Navalio na mene s opomenama, pa sam
. , mu razbio nos i slomio dva rebra. Sramota, brate
. , . Fandorine. Bio sam kao u groznici. Jedanaestog dana
. . sam se slomio. Odluio sam, gotovo je: ubit u ih
, : , . , oboje, a zatim u i sa sobom svriti. Gore nego sad,
, . ionako ne moe biti. Kako sam putovao kroz Europu -
, . , . Bog me ubio, ne znam. Pio sam kao deva karakulska.
, Kada smo prolazili kroz Njemaku izbacio sam iz
. , . , vagona neku dvojicu Prusa. Uostalom, ne sjeam se.
. . Moda mi se prividjelo. Osvijestio sam se tek u
. , . , Londonu. Najprije sam otiao u hotel. Ni nje, ni tebe.
. , Hotel je rupa, Amalija u takvima nikada nije
, , odsjedala. Recepcionar, bitanga, ne zna ni rijei
francuskog, ja engleski znam samo batl viski i
. : , . muv jur as, jedan mornar me nauio. To znai: daj
, , flau ljute, i ivlje malo. Pitam ja tog recepcionara,
, , kepeca engleskog, za miss Olsen, a on lupeta neto na
, . , svom, vrti tikvom, i pokazuje prstom negdje iza. Kao,
. : otila je, a kamo - tko zna. Onda probam za tebe:
, , , . Fandorin, kaem, Fandorin, muv jur as. Tad on -
. samo se nemoj uvrijediti - izbei oi. Oito, tvoje
, prezime na engleskom zvui nepristojno. Uglavnom,
. , nismo se sporazumjeli, kmet i ja. Nemam izbora,
. nastanio sam se u toj buhari, ivim tamo. Raspored je
, . : , ovakav: ujutro do recepcionara, pitam: Fandorin?
: ? , : On se klanja, odgovara: Morning, ser. Jo nije
, . , . , stigao, valjda. Idem ulicom, prema krmi, tamo mi je
, . , promatranica. amotinja, uokolo dosadne njuke,
, jedino im dobro ide batl viski i muv jur as.
. Krmar je isprva buljio u mene, poslije se privikao,
, , , . doekuje me kao svoga. Zbog mene mu je posao
: ivnuo: narod se skuplja gledati kako trusim rakiju iz
, . aa. Ali, boje se prii, gledaju izdaleka. Nauio sam
, . nove rijei: din - to je klekovaa, ram - to je
: , , rum, brendi - to je ugavi konjak. Uglavnom,
. , nasjedio bih se ja na toj promatranici do delirium
tremensa, ali etvrtog dana, slava Alahu, ti si se
, , , pojavio. Doao si kao pravi gizdelin, u lakiranoj
. , koiji, s brkovima. Usput, nisi ih trebao brijati, s njima
, . , , izgleda mlae. Gle, mislim si, pijetlia, rairio rep.
. , , , Sad e umjesto miss Olsen dobiti figu. Ali, tebi je
. hotelski nitkov drugu pjesmu zapjevao, ne kao meni, i
. odluio sam se pritajiti, priekati dok me ne izvede
, , , , na trag, a onda kako karta krene. uljao sam se za
, , , tobom po ulicama kao njukalo iz istrane policije.
. , Fuj! Nisam znao gdje mi je glava. Vidio sam kako se
. ! . dogovara s koijaem, poduzeo sam mjere: uzeo sam
, , konja u konjunici, omotao mu kopita hotelskim
: , runicima da ne lupaju. eeni tako rade kada se
, . spremaju za napad. No, ne mislim hotelskim
, . , runicima, ve nekakvim krpama, razumije, ha?
, , , Erast Petrovi se sjeti pretprole noi. Toliko se bojao
, , ? da ne izgubi Morbida, pa mu nije palo na pamet
. pogledati nazad, a praenje je oigledno bilo
, dvostruko.
, , ,
.

, - Kada si joj se popeo na prozor, u meni kao daje


, prokljuao vulkan - nastavi svoju priu Ipolit, - Do
. . , . krvi sam si izgrizao ruku. Evo, pogledaj. - On gurne
, Fandorinu pod nos lijepu, snanu ruku - i zaista,
, izmeu palca i kaiprsta vidio se idealno ravan
. polumjesec od ugriza. - Gotovo je, govorim sam sebi,
, , sad e tu odmah tri due odletjeti: jedna na nebo (to se
( ), odnosi na tebe), a dvije ravno u pakao ... Zadrao si se
, tamo kod prozora zbog neega, onda si skupio
, . drskosti, uao. Posljednja mije nada: moda te otjera.
: . Ne voli ona takve nasrtaje, vie joj se svia da sama
, . , zapovijeda. ekam, klecaju mi koljena. Najednom se
. , svjetlo ugasi, pucanj i njezin krik! Oh, mislim si,
! , , , ustrijelio ju je Erazmo, usijana glava. Dolijala je. I
. , ! , tako sam ja, brate Fandorine, najednom postao tako
, , alostan kao da sam sam na bijelom svijetu i nemam
vie za to ivjeti ... Znao sam da e ona loe svriti,
, , , sam sam je htio ubiti, a ipak. .. Vidio si me kada si
, protrao? A ja sam se ukoio, kao da sam paraliziran,
? , , ak te nisam ni pozvao. Stajao sam kao u snu ... Onda
. se poelo dogaati neto udnovato, i to dalje, to
, , . udnovatije ... najprije se razjasnilo daje Amalija iva.
, . , Oito si promaio u mraku. Ona je tako kriala i grdila
. , sluge da su se zidovi tresli. Zapovijeda neto na
. , engleskom, slugani tre, komeaju se, motaju se po
, , . vrtu. Ja sam se skrio u grmlju. U glavi mi potpuna
. . zbrka. Takvim glupanom se osjeam u preferansu.
. , Svima ide osim meni. Ali ne, ne trae mene. U vrtu je
. , , bila zakovana straarnica, veliine dviju pseih
. . kuica. Odvalio sam dasku, sjeo unutra. Vrim
, promatranje, iskolaio sam oi, naulio ui. Satir koji
. , , vreba Psihu. A tamo kod njih takav tam-tararam! Pravi
. , , stoer korpusa pred najvanijom smotrom. Sluge lete
. , . as iz kue, as u kuu, Amalija podvikuje, potari
! donose brzojave. Ne mogu shvatiti - to je to tamo moj
. , Erazmo uinio? inio se dobro odgojenim mladiem.
, , to si joj uinio, ha? Vidio si joj ljiljan na ramenu, to
. li? Nema ona nikakvog ljiljana, ni na ramenu, ni na
? drugim mjestima. No, reci, ne mui me.
. , ?
, ? , ,
. , .
Erast Petrovi samo nestrpljivo odmahne - nastavi,
, , . nije mi sad do gluposti.
, . - Uglavnom, prevrnuo si mravinjak. Ovaj tvoj
( , pokojnik (Zurov kimne prema rijeci gdje je naao
) posljednje utoite Porfirij Martinovi) je dolazio dva
. puta. Drugi put ve predveer ...
, ? - to, zar si svu no i sav dan tamo prosjedio? - zaudi
. , ? se Fandorin. - bez hrane, bez pia?
, , . - Pa, bez hrane mogu dugo, samo da je pia. A pia je
. . , bilo. - Zurov potape uturicu. - Naravno, morao sam
. . , ograniiti porcije. Dva gutljaja na sat. Bilo je teko, ali
, za opsade Mahrama izdrao sam i gore, poslije u ti
. ispriati. Zbog rekreacije sam dva puta izlazio obii
. . konja. U susjednom parku sam ga privezao za ogradu.
, , , Naupam mu trave, popriam s njim da mu ne bude
, . dosadno, pa nazad u straarnicu. Kod nas bi kobilu
, , bez sklonita odmah odveli, a ovdanji narod je
. . slabunjav, nesnalaljiv. Nisu se sjetili. Naveer mi je
. moj rian jako dobro doao. Kad aje pokojnik (Zurov
( ) , opet kimne prema rijeci) banuo po drugi put, spremili
. su se tvoji neprijatelji u pohod. Zamisli prizor.
. , Naprijed, kao pravi Bonaparte, Amalija u koiji, na
. sjeditu dva snana mladia. Iza njih u fijakeru,
. . pokojnik. Zatim u kolima, dva lakaja. A malo dalje u
, mraku, ja na svom rianu, kao Denis Davidov, samo
, etiri runika idu amo-tamo u mraku. - Ipolit
. , zagrohota, kratko pogleda crvenu prugu svitanja koja
, . se pruila niz rijeku. - Zali su u nekakakav jad i
, : bijedu, prava Ligovka: jadne kuice, skladita, blato.
, , . Pokojnik ude u Amalijinu koiju, oito da se
, . posavjetuje. Ja sam privezao konja u vei, gledam to
, , . e biti dalje. Pokojnik je uao u kuu s nekakvim
, cimerom, bio je tamo oko pola sata. Tada se vrijeme
. . , stalo kvariti. Na nebu kanonada, kia lijeva. Kisnem,
. , . ali ekam, zanima me. Ponovo se pojavio pokojnik,
, . mugnuo je k Amaliji u koiju. Opet, valjda, imaju
, , . konzilij. A meni procurilo za vrat, i uturica sve
, . praznija. Ve sam im htio prirediti objavljivanje Krista
, narodu, razjuriti svu tu bagru, pozvati Amaliju na
, , odgovornost, ali odjednom se vrataca na koiji
, , otvorie i ugledah takvo neto da te Bog sauva.
.
? . ? - Sablast? - upita Fandorin. - Svjetlucava?
. , . , - Tako je. Br-r-r, jezovito. Nisam odmah shvatio daje
. . to Amalija. Opet mi je postalo zanimljivo. Ponaala se
. , udno. Najprije je ula kroz ista vrata, zatim je nestala
, . u susjednoj vei, zatim je opet prola kroz vrata.
. Lakaji za njom. Malo nakon toga izvode oni neku
. , vreu na nogama. Tek poslije sam shvatio da su te
, . epali, a tada mi to uope nije palo na pamet. Onda
: , im se vojska razdijelila: Amalija i pokojnik su sjeli u
, , koiju, fijaker je krenuo za njima, a lakaji s vreom, to
, . , jest s tobom, krenue kolima na drugu stranu. Dobro,
, . , mislim si, vrea me ne zanima. Treba spaavati
. Amaliju, u gadnu priu se uplela. Idem za koijom i
, , . fijakerom, kopita tapkaju, tap-tap. Nisu se dugo vozili
. , , i - stop. urio sam, drim riana za gubicu da ne re.
. , Iz koije izae pokojnik, kae (no je tiha, daleko se
( , ): , , uje): Ne, duice, bolje da provjerim. Srce mi je
. . neto nemirno. Vrlo je snalaljivo nae mome. A ako
. , , vam zatrebam - znate gdje ete me nai. Isprva sam
. : se uznemirio: kakvaje ona tebi duica, biljko jedna
, . . gadna. A zatim mi je sinulo. Nije li o Erazmu rije? -
? , Ipolit kimne glavom, oito se ponosei svojom
. , dosjetljivou. - No, dalje je jednostavno. Fijakerist se
. . preselio na koiju. Ja sam krenuo za pokojnikom.
. , Stajao sam tamo iza onog ugla, pokuavao sam
, . shvatiti ime si mu zapaprio. Ali, tiho ste govorili,
, . avo bi vas ita uo. Nisam mislio pucati, a i bilo je
, , mrano za dobar hitac, ali on bi te sigurno ubio, po
. leima sam vidio. Imam dobro oko za takve stvari,
, , . brate. Kakav hitac! Reci, bui li Zurov uzalud rupe u
! , ? petacima? Na etrdeset koraka tono u tjeme, a
, . raunaj jo i osvijetljenje.
, , - Nije bilo ba etrdeset - odsutno e Erast Petrovi,
, . mislei o neem drugom.
?! . - Kako nije bilo etrdeset?! - raesti se Ipolit, - Izbroji!
! - I umalo je ve poeo odmjeravati korake (moda
(, ), malo kratke), ali Fandorin ga zaustavi.
.
? - Kamo e sada?
: Zurov se zaudi:
? , - Kako kamo? Dovest u te u ljudsko stanje, zatim e
, mi podrobno objasniti kakve se to svinjarije tu
, , . zbivaju, dorukovat emo, a potom u otii do
, , . . Amalije. Upucat u zmiju, u vraju mater. Ili u je
, ? oteti. Samo mi reci, jesmo li ti i ja saveznici ili
suparnici?
, , , - Znai, tako - namrti se Erast Petrovi, umorno
. . protrljavi oi. - Pomo mi nije potrebna - to je prvo.
. Nita ti neu objanjavati - to je drugo. Upucati
, Amaliju je dobar potez, ali samo da tebe tamo ne
. upucaj u - to je tree. I nisam ja tebi nikakav suparnik,
, . ona se meni gadi - to je etvrto.
, , - Izgleda da ju je ipak najbolje upucati - na to e
. , . , Zurov zamiljeno. - Zbogom, Erazmo. Vidimo se, ako
. Bog da.

*** ***
Nakon nonih uzbuenja, dan Erasta Petrovia, uza
svu svoju sadrajnost, bio je nekako rastrgan, kao da
, , se sastoji od zasebnih fragmenata, loe meusobno
. povezanih. Kao daje Fandorin i razmiljao, i donosio
, odluke, ak i djelovao, ali sve to kao da se zbivalo
, , samo od sebe, izvan opeg scenarija. Posljednji dan
, . lipnja na je junak zapamtio kao niz ivih slika izmeu
koj ih se protezala praznina.
, .
, . , Evo jutra, obala Temze u rajonu dokova. Mirno,
, . sunano vrijeme, zrak je svje poslije oluje. Erast
Petrovi sjedi na limenom krovu niskog skladita
. samo u donjem rublju. Pored njega je rairena mokra
. , odjea i izme. Sara jedne je rasparana, na suncu se
. sue otvorena putovnica i novanice. Misli onoga koji
, , je izaao iz vode se mijeaju, lutaju, ali stalno se
. vraaju u glavni tijek.
, , . Oni misle da sam mrtav, a ja sam iv - to je prvo. Oni
, , misle da za njih vie nitko ne zna, a ja znam - to je
. . drugo. Aktovka je izgubljena - to je tree. Nitko mi
. nee povjerovati - to je etvrto. Smjestit e me u
ludnicu - to je peto ...

, . , . Ne, ispoetka. Oni ne znaju da sam iv - to je prvo.


. , Vie me ne trae - to je drugo. Dok ne primijete da
. nema Piova, proi e dosta vremena - to je tree.
Sada mogu otii u veleposlanstvo i poslati ifrirani
brzojav efu - to je etvrto ...
. . Ne. Ne mogu u veleposlanstvo. to ako ondje Piov
? , . nije jedini izdajnik? Amalija e doznati i sve e poeti
. iznova. U tu priu ne treba nikoga upuivati. Samo
. . , efa. I brzojav nee biti pogodan. Smatrat e daje
Fandorin enuo umom od europskih dojmova. Da
. ? , poaljem pismo u Moskvu? To mogu, ali doi e
. kasno.
? ? ? to da radim? to da radim? to da radim?
. Danas je po ovdanjem kalendaru posljednji dan
lipnja. Danas e Amalija podvui crtu u svojem
, lipanjskom knjigovodstvu, i paket e otii u Petrograd
. k Nicholasu Croogu. Prvi e nastradati djelatni
, , . , dravni savjetnik, zasluan ovjek, s djecom. On je
, . tamo, u Petrogradu, zaas e ga se doepati. Prilino
glupo s njihove strane - pisati iz Petrograda u London
, . da bi opet dobili odgovor u Petrograd. Cijena
. , konspiracije. Oigledno, podrunice tajne organizacije
, . ne znaju gdje se nalazi glavni stoer. Ili se stoer
? premjeta iz zemlje u zemlju? Sada je u Petrogradu, a
, . za mjesec dana negdje drugdje. Ili nema stoera, ve
, ? , ? samo jedan ovjek? Tko, Croog? To bi bilo
, . prejednostavno, ali treba zadrati paket za Crooga.
? Kako zaustaviti paket?
. . Nikako. To je nemogue.
. , ! Stoj. Ne moe ga se zaustaviti, ali moe ga se pretei!
? Koliko dana putuje pota do Petrograda?
Sljedei in odigrava se nekoliko sati poslije u
, kabinetu ravnatelja Istono-sredinjeg potanskog
. okruga grada Londona. Ravnatelj je polaskan -
Fandorin se predstavio kao ruski knez - i zove ga
prince Your Highness, prince i your highness, izgovarajui titule s
. neskrivenim zadovoljstvom. Erast Petrovi je u
, elegantnom aketu i sa tapom, bez kojeg je pravi
prince . prince nezamisliv.
, prince, - Jako mi je ao, prince, ali izgubit ete okladu - ve
, trei put objanjava potanski upravitelj nerazumnom
. Rusu. - Vaa zemlja je lanica pretprole godine
osnovanog Svjetskog potanskog saveza, koji okuplja
, 22 22 drave s vie od 350 milijuna stanovnika. Na tom
350 . prostoru vrijede zajedniki propisi i tarife. Ako je
. pismo poslano iz Londona danas, 30. lipnja, hitnom
, 30 , potanskom poiljkom, ne moete ga pretei - tono za
, est dana, ujutro 6. srpnja, ono e stii u petrogradsku
, 6 , potu. No, ne estoga, nego kojega po vaem
. , kalendaru?
, ?
, ? - Zato e ono stii, aja ne? - ne moe shvatiti knez.
. ! - Pa nee doletjeti zrakom!
: Ravnatelj s vanim izrazom pojanjava:
, , - Vidite, vaa visosti, paketi sa igom hitno
dopremaju se bez ijedne minute zakanjenja.
. , Pretpostavimo da ste na kolodvoru Waterloo sjeli u
, isti vlak kojim je otpremljena hitna poiljka. U Doveru
. . hvatate isti trajekt. U Pariz, na Sjeverni kolodvor,
, , takoer stiete istovremeno.
.
? - Pa u emu je onda stvar?
, , - Pa u tome - slavodobitno e ravnatelj - to nema
! , nieg breg od hitne pote! Stigli ste u Pariz i trebate
, . presjesti na vlak koji ide do Berlina. Trebate kupiti
. kartu, jer niste je prije rezervirali. Treba nai koiju i
voziti se kroz itavo sredite na drugi kolodvor. Treba
. , ekati berlinski vlak koji putuje jednom dnevno. Sad
. se vratimo naoj hitnoj poiljci. Ona se sa Sjevernog
. kolodvora specijalnom potanskom drezinom, po
, krunoj eljeznici, dostavlja na prvi vlak koji se kree
, u istonom smjeru. To ak ne mora biti putniki, nego
, . teretni vlak s potanskim vagonom.
,
.
! - Ali, i ja mogu uiniti to isto! - uzbueno usklikne
. Erast Petrovi.
: Potanski privrenik nato strogo odgovara:
, , - Moda je kod vas u Rusiji to i dozvoljeno, ali ne i u
. , , Europi. Hm, pretpostavimo da se Francuz jo i moe
, potkupiti, ali pri presjedanju u Berlinu nita neete
moi - potanski i eljezniki inovnici u Njemakoj
na glasu su po svojoj nepotkupljivosti.
.
? - Zar je sve propalo? - usklikne na ruskom Fandorin,
. posve oajan.
, ? - to, oprostite?
, ? - Dakle, vi smatrate da sam izgubio o kladu? - utueno
, . upita knez, ponovo preavi na engleski.
? , . - A u koliko sati je poslano pismo? Uostalom, nije
, vano. Cak i da odavle odmah pojurite na kolodvor,
. ve je kasno.
Englezove rijei stvaraju magino djelovanje na
. ruskog aristokrata.
? , ! ! - U koliko sati? Pa da, naravno! Danas je jo lipanj!
! Morbid e uzeti pisma tek u deset naveer! Dok ona
? prepie ... A ifriranje? Pa nee poslati samo tako,
, ? otvoreno? Sigurno e ifrirati, kako ne! A to znai da
, ! , e paket otii tek sutra! I nee stii estog, ve
! , ! sedmog! Dvadeset petog lipnja, po naem! Imam
, ! ! jedan dan prednosti!
, prince, - Nita ne razumijem, prince - iri ruke ravnatelj, ali
, Fandorina vie nema u kabinetu - iza njega su se
. upravo zalupila vrata.
: Za njim se razlegne:
Your Highness, ! , - Your Highness, va tap!. .. O, ti ruski boyars.
boyars.
, , , I napokon, veer tog napornog, kao obavijenog
, . maglom, ali vrlo vanog dana. Vode La Manchea. Nad
. morem se razuzdao posljednji lipanjski zalazak.
. Trajekt Vojvoda Gloucester dri kurs za Dunker-
. que. Na pramcu stoji Fandorin poput pravoga Brita -
, . kapa sa titom, karirano odijelo i kotski plat. Gleda
, , samo naprijed, na francusku obalu, koja se pribliava
. muno sporo. Na bijele hridi Dovera Erast Petrovi
. nije se nijednom osvrnuo.
: Njegove usne apuu:
. - Samo da prieka sa slanjem do sutra. Samo da
prieka ...

, Glava trinaesta,
, 25 u kojoj su opisani dogaaji koji su se zbili 25.
lipnja

ivo ljetno sunce iscrtalo je pod u dvorani


petrogradske Glavne pote zlatnim kvadratima.
. , Predveer je jedan od njih, pretvorivi se u dugaki
, pravokutnik, doao do altera Poste restante i zaas
ugrijao pult. Postalo je sparno i dremljivo, umirujue
. , je zujala muha, i slubenik koji je sjedio za alterom je
, iznemogao, tim vie to je rijeka ljudi polako
presuivala. Jo pola sata i vrata pote e se zatvoriti, a
. , onda treba jo samo predati evidencijsku knjigu i
, , moe se kui. Slubenik (uostalom, nazovimo ga po
. (, imenu - Kondratij Kondratjevi Stukin, sedamnaest
, godina slube u poti, slavan put od obinog potara
, do ina), predao je poiljku iz Revela vremenoj
) Finkinji smijena prezimena Pirvu i pogledao sjedi li
jo Englez.
,
.
, . Sjedi Englez, nikamo nije otiao. Zaista uporna nacija.
. , Pojavio se Englez u rano jutro, im se otvorila pota, i,
, , kako je sjeo s novinama pored pregrade, tako je i
, , , , , prosjedio itav dan, nije pio, nije jeo, ak, pardon, nije
. nijednom otiao obaviti nudu. Pravi kip. Oito, netko
. , , mu je tu ugovorio sastanak, pa nije doao - kod nas je
, to normalno, ali Britancu je nezamislivo, discipliniran
, , . narod, pedantan. Kada je netko, osobito ako je
, , izgledao kao stranac, prilazio alteru, onda se Englez
, sav uozbiljio i ak je plave naoale micao na sam vrh
. nosa. Ali, nikad nisu bili oni pravi. Netko na bi se
. , odavno razbjesnio, zamahao rukama, stao bi se svima
, , okolo aliti, a ovaj se zadubio u svoj Times i sjedi.
.
, , . Ili moda ovjek nema kamo otii. Stigao je ravno s
, kolodvora - ima putno karirano odijelo i koveg -
, , . mislio je, doekat e ga, a nema nikoga. to mu je
? , preostalo? Vrativi se s ruka, Kondratij Kondratjevi
, se saalio nad sinom Albiona, poslao mu vratara
Trifona da ga priupita - ne treba li mu togo, ali
, karirani je samo razdraeno zavrtio glavom i pruio
: Trifonu 20 kopjejki: pusti me, toboe. No, kako hoe.
, . , . Pred alterom se pojavio neki seljo, po izgledu
, , koija, pruio zguvanu ispravu:
:
, , - Vidi, pajdo, ima li to za Kruga Nikolu Mitrofania?
?
? - Odakle oekuje? - strogo upita Kondratij
, . Kondratjevi, uzimajui ispravu.
: Odgovor je bio neoekivan:
, . - Iz Engleske, iz grada Londona.
, Najudnije je to je pismo iz Londona bilo tamo -
, . , Mr. samo ne pod K, ve pod latininim C. Gle, Mr.
Nickolas . Croog ! Nicholas M. Croog je ovdje! to se sve ne vidi na
. poste restante!
? , - To si ti? - ne toliko zbog sumnjiavosti, koliko iz
. radoznalosti upita tukin.
, , , - Nita ti ne sumnjaj, ja sam - prilino grubo otpovrne
koija, gurne kroz alter svoju apu i zgrabi uti
. paket sa igom hitno.
. Kondratij Kondratjevi mu prui evidencijsku knjigu.
? - Zna se potpisati?
. Ne gore od drugih. - I prostak stavi u stupac
. primljeno nekakvu rku.
Isprativi neugodnog posjetitelja srditim pogledom,
, tukin iz navike baci pogled prema Englezu, ali ovaj
, . , je nestao. Vjerojatno mu je dojadilo ekanje.
.
Erast Petrovi je uzrujano ekao koijaa na ulici. Evo
. ! , ti Nicholasa Crooga! to dalje, to mu je manje jasno.
. Ali, glavno je da estodnevni mar kroz itavu Europu
! , , nije bio uzaludan! Prestigao je, dostigao, presreo! Sad
! . e imati to pokazati efu. Samo da ne izgubi tog
. Crooga.
. Kod stupica je drijemao koija, unajmljen na cijeli
dan. Sasvim je otupio od prisilne besposlice i jako je
, patio to je od udnovatog gospodina traio samo pet
rubalja - za takvu muku Boju mogao je uzeti i est. U
. , gledavi napokon svoju muteriju, koija se uspravio
, i pritegao uzde, ali Erast Petrovi nije ni pogledao
. prema njemu.
. , Objekt se pojavio. Siao je stubama, navukao plavu
kapu i krenuo prema koiji koja je stajala u blizini.
. . Fandorin bez urbe krene za njim. Kod koije objekt
, , stane, opet skine kapu i, naklonivi se, preda uti
, . paket. Kroz prozor se prui muka ruka u bijeloj
, rukavici, uzme paket.
.
, Fandorin pouri kako bi stigao vidjeti neznanevo
. . lice. I stigao je.
, , U koiji, razgledavajui na svjetlu igove, sjedio je
riokosi gospodin prodornih zelenih oiju i s rasutim
pjegama na licu. Erast Petrovi ga je odmah
. , prepoznao - naravno, mister Gerald Cunningham
, osobno, sjajni pedagog, prijatelj siroadi i desna ruka
, lady Astair.
.
, , Ispalo je da se koija uzalud izmuio - adresu mister
. Cunninghama nije teko doznati. U meuvremenu,
. bilo je hitnijeg posla.
: Kondratija Kondratjevia je ekalo iznenaenje:
. . Englez se vratio. Sada se uasno urio. Dotrao je do
, altera na kojem se predaju brzojavi, progurao glavu
unutra i stao diktirati Mihalu Nikolajiu neto vrlo
. hitno. I Mihal Nikolaji se takoer nekako uskomeao,
, , uurbao, to je inae malo liilo na njega.
.
. (, tukin postade znatieljan. Ustao je (budui da nije
) , bilo ljudi) i, kao da se eta, otiao na drugu stranu
, dvorane, do brzojavnog aparata. Stao je blizu Mihala
. Nikolajia koji je usredotoeno radio tasterom, malo
, se iskrivio i proitao na brzinu nakrabano:
:
. U Istrani ured moskovske policije. Krajnje hitno.
. . Dravnom savjetniku gospodinu Brillingu. Vratio sam
. . se. Molim da bez odlaganja stupite sa mnom u vezu.
. . ekam odgovor kraj aparata. Fandorin.
, . A to je to, sada je jasno. tukin pogleda Engleza
. , . drukije. Detektiv, znai. Lovimo razbojnike. Gle-gle.
. .
, , Agent se motao dvoranom desetak minuta, ne vie, a
, , Mihal Nikolaji, koji je ostao ekati pored aparata, ve
mu da znak rukom i povue vrpcu s odgovorom.
.
Kondratij Kondratjevi - ve je bio tu - odmah s vrpce
: proita:
. G. Fandorinu. Gospodin Brilling se nalazi u
. : , . Petrogradu. Adresa: Kateninska, Siversova kua.
. Deurni inovnik Lomejko.
To je priopenje zbog neega neopisivo obradovalo
. kariranog. ak je pljesnuo dlanovima i upitao tukina
: koji je zainteresirano promatrao:
? ? - Gdje je Kateninska ulica? Je li daleko?
, - Ne, uope - uljudno odvrati Kondratij Kondratjevi.
. . - Sjednite na liniju, izaite na uglu Nevskog i
, Litejnog, a dalje ...
,
, , , - Nema veze, imam koiju - ne saslua do kraja agent
, . i, maui kovegom, potri prema izlazu.
Kateninska ulica se jako svidjela Erastu Petroviu.
. , Izgledala je tono kao najuglednije ulice Berlina ili
: Bea: asfalt, nove elektrine svjetiljke, solidne kue
, , od nekoliko katova. Jednom rijeju, Europa.
. , .
Siversova kua s kamenim vitezovima na zabatu i s
, , jarko osvijetljenim ulazom, bez obzira na jo svijetlu
. veer, bila je osobito lijepa. A gdje bi ivio takav
, ? ovjek kao to je Ivan Francevi Brilling? Potpuno je
nemogue zamisliti ga kao stanara neke trone
obiteljske kuice s pranjavim dvoritem i
. jabunjakom.
, Usluni vratar je umirio Erasta Petrovia, rekao je da
, , je gospodin Brilling doma, pet minuta kako su
. stigli. Sve je danas Fandorinu ilo kao po loju, sve
, . mu je uspijevalo.
, Preskaui po dvije stube uzletio je na prvi kat i
pozvonio na elektrino zvonce oieno do zlatnog
. bljeska.
. Vrata je otvorio sam Ivan Francevi. Jo se nije stigao
, , presvui, samo je skinuo redengot, ali pod visokim
utirkanim ovratnikom, duginim bojama sjao je
. Vladimirov kri".
, ! , - efe, to sam ja! - radosno objavi Fandorin,
. naslaujui se efektom.
. Efekt je doista premaio sva oekivanja.
Ivan Francevi se zabezeknuo i ak zamahao rukama
, : , ! kao da eli rei: Odlazi, Sotono!
, !
: Erast Petrovi prasne u smijeh:
, ? - to je, niste me oekivali?
! ?! - Fandorin! Ali, otkuda? Nisam oekivao da u vas
! vidjeti meu ivima!
? - Zato? - na to e putnik, ne bez koketerije.
.
! . - Ali kako! ... pa vi ste nestali bez traga. Posljednji put
. ste vieni u Parizu dvadeset estoga. U London niste
. , stigli. Pitao sam Piova, odgovara - nestao bez traga,
, ! policija traga!
- Poslao sam vam iz Londona iscrpno pismo na adresu
. , moskovskog Istranog ureda. Ondje pie i o Piovu, i
. , . o svemu ostalom. Vjerojatno e stii ovih dana. Nisam
, . znao da ste u Petrogradu.
: ef se zabrinuto namrti:
. ? - Loe izgledate. Razboljeli ste se?
, . - Da budem iskren, uasno sam gladan. Cijeli dan sam
, . straario na poti, nisam nita okusio.
? , . - Straarili ste na poti? Ne-ne, ne priajte. Ovako
. . emo. Prvo u vam dati aja i kolaa. Moj Semjon,
, , , bitanga, ve trei dan pije, tako da sam vodim
. kuanstvo. Hranim se uglavnom bombonima i
. ? kolaima od Filipova. Volite li slatko?
, . - Jako - vatreno potvrdi Erast Petrovi.
. . - Ja takoer. To mi se zadralo od sirotinjskog
, ? djetinjstva. Ne smeta vam u kuhinji, momaki?
, , Dok su ili hodnikom, Fandorin je stigao primijetiti
, , daje Brillingov stan, iako ne jako velik, namjeten
sasvim praktino i uredno - sve neophodno, ali nita
, . suvino. Mladia je osobito zainteresirala lakirana
kutija s dvjema metalnim cijevima, kojaje visila na
, zidu.
.
, - To je pravo udo moderne znanosti - objasni Ivan
. . Francevi. - Zove se Bellov aparat. Nedavno je
, . stigao iz Amerike, od naeg agenta. Tamo imajedan
, , genijalni izumitelj, mister Bell, zahvaljujui kojemu se
sada moe razgovarati na znaajnoj udaljenosti, sve do
, . nekoliko vrsta. Zvuk se prenosi icama nalik
. telegrafskim. Ovo je pokusni primjerak, proizvodnja
, aparata jo nije poela. U cijeloj Europi samo su dvije
. : linije: jedna je provedena iz mog stana u tajnitvo
naelnika Treeg odjela, druga je uvedena u Berlinu
, izmeu carskog kabineta i Bismarckove kancelarije.
. Tako da ne zaostajemo u napretku.
.
! . , - Izvanredno! - ushitio se Erast Petrovi. - I, uje li se
? dobro?
, . - Ne ba, ali moe se razabrati. Ponekad u slualici
jako praska ... A da vam napravim umjesto aja
? oranadu? Nekako ne baratam previe vjeto
. samovarom.

, , - Moe, dakako - uvjeri Erast Petrovi efa, i Brilling,


, , kao dobri arobnjak, postavi pred njega na kuhinjski
stol bocu soka od narane i tanjur na kojemu su leale
, , kremaste koarice, lagani marcipan i posuti bademovi
, kolaii.
.
, , - Klopajte - ree Ivan Francevi a ja u vas za
. to vrijeme uputiti u stvar. Onda je va red za ispovijed.
.
, Fandorin kimne punih usta, brada mu je bila zapraena
. eerom u prahu.
, , , - Dakle - pone ef - koliko se sjeam, vi ste otili u
Petrograd po diplomatsku potu dvadeset sedmog
? svibnja? Odmah nakon toga, kod nas su poeli vrlo
. , zanimljivi dogaaji. Zaalio sam to sam vas pustio,
. svaki ovjek je bio neophodan. Uspio sam rasvijetliti
, preko obavjetajne slube da se prije nekog vremena u
, Moskvi formirala mala, ali izvanredno aktivna grupa
radikalnih revolucionara, pravih ludaka. Ako si obini
, . teroristi uzimaju za zadatak istrijebiti one ruku
ogrezlih u krvi, drugim rijeima, najvie dravne
, velikodostojnike, onda su ovi odluili pritegnuti one
, koji likuju i prazno brbljaju.
.
? - Koga, koga? - nije razumio Fandorin, koji se zanio
. najmekanijim kolaiem.
, : , - Ma ona Nekrasovljeva pjesma: Od onih koji likuju i
, , prazno brbljaju, ruku ogrezlih u krvi, odvedi me u
. tabor onih koji ginu za veliku stvar ljubavi, Tako su
, ovi nai koji ginu za veliku stvar ljubavi podijelili
. specijalnosti. Glavnoj organizaciji pripali su ogrezli u
, , krvi - ministri, gubernatori, generali. A naa
. moskovska frakcija je odluila pozabaviti se onima
, . koji likuju, oni su pak ugojeni i siti, Kako sam
, uspio razjasniti, preko agenta ubaenog u grupu,
, frakcija je uzela ime Azazel - zbog bezbonike
. smionosti. Planirali su itav niz ubojstava meu
, zlatnom mladei, parazitima i rasipnicima,
. Azazelu se prikljuila i Beecka, po svemu sudei,
, , izaslanik meunarodne anarhistike organizacije.
. , Samoubojstvo, a faktiki ubojstvo, Petra Kokorina,
, koje je ona organizirala, bila je prva akcija Azazela.
, . , , No, mislim da ete mi vi jo tota ispriati o
, . Beeckoj. Sljedeom rtvom postao je Ahtircev, koji
, je urotnike zanimao vie nego Kokorin, zato to je bio
, unuk kancelara, kneza Korakova. Vidite, moj mladi
, . , prijatelju, zamisao terorista bila je bezumna, ali
, , istodobno vraki promiljena. Proraunali su da je
. , kudikamo lake doi do potomaka vanih osoba, nego
, do tih samih osoba, a udarac na dravnu hijerarhiju
, time nije nita manje moan. Knez Mihail
. Aleksandrovi, primjerice, tako je pogoen unukovom
, , , smru, da se gotovo povukao s posla i ozbiljno
razmilja o ostavci. A on je ipak vrlo zasluan ovjek,
. , kojije u mnogome odredio oblik suvremene Rusije.

.
! - Kakav zloin! - uzbudio se Erast Petrovi i ak
. odloio nepojedeni marcipan.
, - A kada sam uspio razjasniti daje konaan cilj
djelovanja Azazela umorstvo prijestolonasljednika
...
! - Nemogue!
, . , , - Joj, mogue. Dakle, kada se to razjasnilo, dobio sam
. uputu da poduzmem odlune korake. Morao sam se
, pokoriti, iako bih ja vie volio prethodno u potpunosti
. , rasvijetliti sliku. Ali, i sami razumijete, kada je na
, kocku stavljen ivot njegove carske visosti ...
, Operaciju smo obavili, ali nije ba ispalo dobro. l.
. 1 lipnja teroristi su imali dogovoren sastanak u
. ljetnikovcu u Kuzminkima. Sjeate li se, priao sam
, ? , , vam o tome? Vi ste, dodue, tada bili zaneseni svojom
. ? idejom. No, i kako je bilo? Jeste li otkrili togo?
?
, Erast Petrovi zamumlja punih usta, proguta
, neprovakani komad kremastog kolaa, ali Brilling se
: zastidi:
, . . . - Dobro, dobro, poslije. Jedite. Okruili smo
. ljetnikovac sa svih strana. Morali smo raditi samo s
, mojim petrogradskim agentima, nismo angairali
, moskovsku andarmeriju i policiju. Trebalo je pod
. svaku cijenu izbjei publicitet. - Ivan Francevi srdito
. , uzdahne. - To je moja krivica, bio sam previe
. , oprezan. U glavnom, zbog nedostatka ljudstva
. zauzimanje ljetnikovca nije sasvim uspjelo. Poelo je
. , . pukaranje. Dva agenta su ranjena, jedan ubijen.
, Nikada si neu oprostiti ... Nikoga nismo uspjeli
. uhvatiti iva, dobili smo etiri lea. Jedan je po opisu
. , , slian vaem svijetlookom. Oiju kao takvih,
, uostalom, nije imao - posljednjim metkom va
. poznanik si je raznio pola lubanje. U podrumu smo
, otkrili laboratorij za izradu paklenih strojeva, nekakve
, , , papire, ali, kako sam ve rekao, mnogo toga glede
. , planova i veza Azazela ostalo je zagonetkom.
, Bojim se, nerazrjeivom ... Bez obzira na to, car,
kancelar i ef andarmerije visoko su ocijenili nau
. moskovsku operaciju. Govorio sam Lavrentiju
. , Arkadjeviu i o vama. Istina, vi niste sudjelovali u
, zavrnici, ali ipak ste nam veoma pomogli tijekom
. , istrage. Ako nemate nita protiv, radit emo skupa i
. dalje. Uzet u vau sudbinu u svoje ruke ... Jeste li se
? . okrijepili? Sada vi pripovijedajte. to je bilo u
? ? Londonu? Jeste li uspjeli ui u trag Beeckoj? Kakve
? ? , su to nevolje s Piovom? Je li ubijen? I po redu, po
, . redu, nita ne isputajte.

, Sto se vie bliila kraju efova pria, to je vie


, plamtjela zavist u pogledu Erasta Petrovia, i vlastiti
, dogaaji, kojima se jo nedavno tako ponosio, blijedih
, . su i tamnjeli u njegovim oima. Atentat na
! ! prijestolonasljednika! Pukaranje! Pakleni stroj!
! , Sudbina se zlobno naalila s Fandorinom, primamila
ga je slavom i odvela ga s magistralne ceste na jadni
poljski put. ..

I ipak je podrobno izloio Ivanu Franceviu svoju


. , epopeju. Jedino je o okolnostima u kojima je ostao bez
, plave aktovke govorio donekle neodreeno i ak je
, , , malko pocrvenio, to, izgleda, nije promaklo Bril-
, lingovoj panji, koji je pripovijedanje sluao utke i
. , mrko. Pri kraju se Erast Petrovi ohrabrio i ivnuo, pa
. se nije suzdrao od efektnosti.
! , - I vidio sam tog ovjeka! - uskliknuo je, stigavi do
. , prizora na petrogradskoj poti. - Znam u ijim je
, rukama sadraj aktovke i sve niti organizacije!
! , , Azazel je iv, Ivane Franceviu, ali imamo ga u
! aci!

, ! . - Ma recite ve jednom, k vragu! - povika ef. - Dosta


! ? ? djetinjarija! Tko je taj ovjek? Gdje je?
, , - Ovdje, u Petrogradu - naslaivao se revanom
. , Fandorin. - Neki Gerald Cunningham, pomonik one
, iste lady Astair, na koju sam vam vie puta skretao
. panju. - Tad Erast Petrovi delikatno zakalje. -Time
. se razjanjava i Kokorinova oporuka. Sada je jasno
. , zato je Beecka svoje oboavatelje upuivala upravo
na esternate. Kako se snaao taj riokosi! Kakvo
. prikrivanje, a? Siroad, podrunice po cijelom svijetu,
! , ? , altruistika pokroviteljica pred kojom su otvorena sva
, , vrata. Vjet je, nema to.
. ,
.
? . - Cunningham? - uznemireno zapita ef. - Gerald
? Cunningham? Ali, ja dobro poznajem tog gospodina,
, . zajedno smo u jednom klubu. - On rairi ruke. - Zaista
. , vrlo interesantan tip, ali ipak ne mogu zamisliti da bi
, bio povezan s nihilistima i ubijao dravne savjetnike.

.
, ! - Pa i nije ih ubijao, nije! - usklikne Erast Petrovi. -
. , To sam ja isprva mislio da su na popisu imena rtava.
. , . To sam rekao da bih vam iznio tijek svojih misli. Jer u
. , urbi se ne moe odmah sve shvatiti. A poslije, kad
, ! sam se u vlakovima drndao po cijeloj Europi, iznenada
, mi je sinulo! Ako je to popis buduih rtava, zato su
? ! stavljeni datumi? I to sve proli! Ne slae se! Ne,
! , , ! Ivane Franceviu, to je neto drugo!
Fandorin je ak skoio sa stolice - toliko su ga
. uzbudile misli.
? ? - Drugo? to drugo? - zakilji Brilling svijetlim oima.
.
, - Mislim daje to popis lanova mone meunarodne
. organizacije. A vai moskovski teroristi su samo njen
, . mali, najsitniji dio. - Od tih je rijei efovo lice postalo
, takvo daje Erast Petrovi osjetio nedolinu zluradost -
, osjeaj kojeg se odmah zastidio. - Sredinja figura u
. organizaciji, iji namje glavni cilj jo nepoznat, je
, Gerald Cunningham. Obojica smo ga vidjeli, to je
, . posve izuzetan gospodin. Miss Olsen, iju ulogu od
, . mjeseca lipnja igra Amalija Beecka, je registracijski
, centar organizacije, neto poput upravljanja
, kadrovima. Tamo se iz cijelog svijeta slijevaju podaci
, . o promjeni slubenog poloaja lanova zajednice.
Miss Olsen redovito, jednom mjeseno, dostavlja
. nove podatke Cunninghamu, koji se od prole godine
, , nastanio u Petrogradu. Govorio sam vam da Beecka u
, spavaoj sobi ima tajni sef. Vjerojatno se u njemu
. , uva puni popis lanova tog Azazela -mogue je da
. , se organizacija zaista tako zove. Ili im je to parola,
neto poput zaklinjanja. uo sam tu rije dva puta, i
, , , oba puta prije nego to se trebalo izvriti ubojstvo.
. , Openito, sve to slii na masonsko drutvo, samo je
. , nejasno emu taj pali aneo. A opseg je, po svoj
, . prilici, znatniji nego kod masona. Zamislite samo - za
, jedan mjesec etrdeset pet pisama! I kakvi ljudi -
, . , senator, ministar, generali!
, , .
!
, , !
, ef je strpljivo gledao Erasta Petrovia oekujui
, nastavak, budui da mladi oito nije zavrio svoj
, govor - namrtivi elo, napregnuto je o neemu
. razmiljao.
, - Ivane Franceviu, mislim o Cunninghamu ... On je
, , , ipak britanski dravljanin, njemu se ne moe tek tako
, ? uletjeti s pretresom, zar ne?
, , . - Pa, recimo - obodri ef Fandorina. - Nastavite.
.
, , - A dok vi dobijete dozvolu, on e paket tako sakriti
. da mi nita neemo nai i nita neemo dokazati. Jo
, ne znamo kakve veze ima u viim krugovima i tko e
. , , . se zauzeti za njega. Tu je, ini se, nuan osobit oprez.
, Da zahvatimo najprije ruski lanac, da izvuemo kariku
, ? po kariku, ha?
? - A kako to uiniti? - sa ivim zanimanjem upita
. ? Brilling. - Tajnim uhoenjem? Pametno.
.
, , , - Moe i uhoenjem, ali izgleda da ima i bolji nain.
.
, Ivan Francevi malo promisli i rairi ruke kao da se
. predaje. Polaskani Fandorin delikatno natukne:
:
, - A djelatni dravni savjetnik, promoviran u taj in 7.
7 ? lipnja?
? - Provjeriti najvie naloge za imenovanje? - lupi se po
. , elu Brilling. - Recimo, za prvu dekadu lipnja? Bravo,
? , , ! Fandorine, bravo!
, . , - Naravno, efe. ak i ne za cijelu dekadu, ve samo
, . od ponedjeljka do petka, od treeg do osmog. Teko
da bi novopeeni general dulje odugovlaio s
. radosnom vijeu. Pojavljuje li se u carstvu za tjedan
? dana mnogo novih djelatnih dravnih savjetnika?
, , . - Moda dva-tri, ako je izdaan tjedan. Uostalom,
, . nisam se interesirao.
, , - No, treba ih sve motriti, provjeriti slubenike
, kartone, krug poznanika i ostalo. Pronai emo naeg
. azazelca bez problema.
.
, , - U redu, recite, svi podaci do kojih ste doli poslani
? su potom u moskovski Istrani ured? - po svojoj
uobiajenoj navici bubne Brilling.
.
, . - Da, efe. Ovih dana paket e stii na odredite. A
. , zato, sumnjate na nekog iz moskovske policije? Zbog
? vee vanosti napisao sam na omot: Njegovom
visokom blagorou dravnom savjetniku Brilllingu
, osobno ili, zbog odsutnosti istog, njegovoj ekselenciji
, gospodinu upravitelju policije, Tako da se nee
. usuditi otpeatiti. A upravitelj policije, kada proita,
. , , sigurno e stupiti u vezu s vama.
.
, - Pametno - odobri Ivan Francevi i nadugo zauti,
, . gledajui u zid. Lice mu je postajalo sve mranije i
. mranije.

, , , Erast Petrovi je sjedio zadravi dah, znao je da ef


vae sve to je uo i da e sada priopiti rjeenje -
, . sudei po izrazu lica, teko je dolazio do njega.
, Brilling glasno uzdahne i gorko se neemu osmjehne.
.
, , . , - Dobro, Fandorine, preuzet u sve na sebe. Postoje
bolesti koje je mogue izlijeiti samo kirurkim
. . , putem. Tako emo postupiti i nas dvojica. To je stvar
, od dravne vanosti, a u takvom sluaju imam pravo
. ne optereivati se formalnostima. Ulovit emo
. , Cunninghama. urno, na djelu - to jest, s paketom.
. , ? Smatrate li da je poiljka ifrirana?
. . - Nesumnjivo. Podaci su previe vani. Ipak je
, . poslano obinom potom, iako hitnom. Tko zna -
, . , moe pasti u tue ruke, zagubiti se. Ne, Ivane
, . Franceviu, ovi ne vole uzalud riskirati.
. , , , Tim bolje. Znai, Cunningham e deifrirati, proitati,
. zapisati u kartoteku. Mora imati kartoteku! Bojim se
! , da mu Beecka u popratnom pismu dojavljuje o vaim
, pusto lovinama, a Cunningham je pametan ovjek -
, zaas e se dosjetiti da ste mogli poslati izvjetaj u
. , Rusiju. Ne, sada ga treba uloviti, smjesta! A i bilo bi
, ! zanimljivo proitati popratno pismo. Piov mi ne da
. . mira. A to ako nisu samo njega potkupili? S
? engleskim veleposlanstvom emo poslije raspraviti.
. . Jo e nam zahvaliti. Vi tvrdite da su na popisu bili i
, podanici kraljice Viktorije?
?
, , , - Da, gotovo tuce - kimne Erast Petrovi zaljubljeno
. , gledajui naelnika. - Naravno, najbolje je sad uloviti
, Cunninghama, ali ... to ako iznenada doemo i ne
? naemo nita? Nikada si neu oprostiti ako vas zbog
, mene ... Zapravo, ja sam spreman pred svim
instancama ...
, - Prestanite govoriti gluposti - razdraeno trne
. , bradom Brilling. - Zar mislite da u se u sluaju
? fijaska skrivati iza utokljunca? Ja vjerujem u vas,
, . . Fandorine. I to je dovoljno.
, . - Hvala - tiho ree Erast Petrovi.
: Ivan Francevi se sarkastino nakloni:
. , . - Nije vrijedno zahvaljivanja. Dosta njenosti. Na
. , posao. Znam Cunninghamovu adresu, ivi na
, Apotekarskom otoku, u dvorinoj kui petrogradskog
. ? esternata. Imate li oruje?
, . - Da, kupio sam u Londonu revolver Smith &
. Wesson, U torbi je.
. - Pokaite ga.
Fandorin brzo donese iz predsoblja teki revolver, koji
, mu se strano sviao zbog svoje teine i pouzdanosti.
.
, , . - Smee - odsijee ef, izvagavi pitolj na dlanu. - To
, je za amerike kauboje, da pucaju pijani u krmi. Nije
. . prikladan za ozbiljnog agenta. Oduzimam vam ga. U
. . zamjenu ete dobiti neto bolje.
Nakratko se udaljio i vratio se s malim plosnatim
, revolverom koji je gotovo cijeli stao na njegov dlan.
.
, . - Evo, belgijski herstal sa sedam metaka. Novitet,
, . , specijalna narudba. Nosi se na leima, ispod
, . redengota, u maloj futroli. Nezamjenjiva stvar u
. , , naem zanatu. Lagan, ne puca daleko i precizno, ali
, sam se napinje, a to osigurava brzu paljbu. Neemo
. , gaati pticu u letu, zar ne? A obino ostaje iv onaj
? , agent koji puca prvi i ne jednom. Umjesto okidaa tu
. je osigura - evo, ovo dugme. Dovoljno je kruto da se
. , ne opali sluajno. Kad ovako kljocne moe ispucati i
. , svih sedam metaka za redom. Jasno?
. ?
. - Jasno - Erast Petrovi se zagledao u zgodnu igraku.
.
, , - Poslije ete se nagledati, nema sada vremena -
. pogurne ga Brilling prema izlazu.
? - Nas dvojica emo ga uhititi? - oduevljeno upita
. Fandorin.
. - Ne brbljajte gluposti.
, Ivan Francevi se zaustavi pored Bellova aparata,
, podigne cijev nalik na rog, prisloni je uz uho i zavrti
. , nekakvu ruicu. Aparat zakri, u njemu neto
. zabrenca. Brilling prisloni uho uz drugu cijev koja je
, , strala iz kutije, i u rogu zapiti. Fandorinu se uini da
. , je razabrao kako je tanki glasi smijeno izgovorio
, rijei deurni autant i kancelarija,
.
, ? . - Novgorodcev, vi ste? - zaurla Brilling u cijev. - Je li
? ? ! tamo njegova ekselencija? Nije? Ne ujem! Ne, ne, ne
, . , ! treba. Ne treba, kaem! - On udahne jo zraka i zavie
. jo glasnije. - Hitni nalog za uhienje! Odmah
! poaljite na Apotekarski otok! A-po-te-kar-ski! Da!
! ! ! Dvorina kua esternata! Es-ter-na-ta! Nije vano to
! ! , , to znai, oni e razumjeti. I neka doe grupa za
! ! ? , pretres! to? Da, bit u osobno ondje. Bre, bojnie,
. , , ! bre!
. Namjestio je cijev na mjesto i obrisao elo.
. , - Uf. Nadam se da e mister Bell usavriti aparat,
, inae e svi moji susjedi biti informirani o tajnim
. operacijama Treeg odjela.
Erast Petrovi je bio pod dojmom arolije koja se
, . upravo dogodila pred njegovim oima.
! - Pa to je Tisuu i jedna no! Pravo udo! I jo ima
! , ! ljudi koji osuuju napredak!
. , - O napretku emo popriati putem. Naalost, pustio
, sam koijaa, tako da emo jo morati traiti kola. Ma,
. ! pustite tu vau vraju torbu! Naprijed mar!
!
Meutim, nisu uspjeli popriati o napretku - na
. Apotekarski su se vozili u potpunoj tiini. Erast
, Petrovi se tresao od uzbuenja i nekoliko puta je
, : pokuao uvui efa u razgovor, ali uzaludno: Brilling
, je bio loe raspoloen - oigledno, ipak je mnogo
, . riskirao poduzevi samonicijativnu operaciju.
Blijeda sjevernjaka veer jedva se ocrtala nad
. , prostorom Neve. Fandorin pomisli kako je svijetla
ljetna no prikladna - ionako nee veeras spavati. A i
. , prolu no, provedenu u vlaku, nije oka sklopio,
, , , uzrujavao se da ne izgubi paket. .. Koija je tjerao
, riana poteno zaraujui obeani rubalj, i na mjesto
, stigoe brzo.
.
, , Petrogradski esternat, lijepa uta zgrada koja je prije
, pripadala inenjerskom korpusu, veliinom je
, . zaostajao za moskovskim, ali zato se utapao u
, . zelenilu. Rajsko mjestace - uokolo su bili vrtovi,
bogati ljetnikovci.
, , . - Eh, to e biti s djecom- uzdahne Fandorin.
, Nita nee biti s njima - neljubazno otpovrne Ivan
. Francevi. -Milady e imenovati drugog ravnatelja i
, . gotova stvar.
Dvorina kua esternata je bila impozantna
, , ekaterinska obiteljska kua koja je izlazila na ugodnu,
. sjenovitu ulicu. Erast Petrovi ugleda brijest
, pougljenjen od udara groma, koji je pruao mrtve
. grane prema osvijetljenim prozorima visokog prvog
. kata. U kui je bilo tiho.
, , . - Odlino, andari jo nisu stigli - ree ef. - Neemo
, . ih ekati, glavno da ne preplaimo Cunninghama. Ja
, . u govoriti, vi utite. I budite spremni na sva
. iznenaenja.
, Erast Petrovi gurne ruku pod sako i osjeti umirujuu
. hladnou herstala, Srce mu je zamiralo u grudima,
, ali ne od straha, jer se s Ivanom Franceviem nije
, . imao ega bojati, nego od nestrpljivosti. Sada, sada e
, ! se sve razrijeiti!
, Brilling energino zatrese mjedeno zvonce i zauje se
. zvonko tandrkanje. Iz otvorenog prozora na prvom
. katu proviri riokosa glava.
, , . - Otvorite, Cunninghame - glasno ree ef. - Imam
! hitnog posla kod vas!
, ? . - Brilling, to ste vi? - zaudi se Englez. - to je bilo?
?
. - Izvanredan dogaaj u klubu. Moram vas upozoriti.
.
, . - Samo minutu, sii u. Lakaj danas ima slobodan dan.
. . - I glava nestane.
, . - Aha - apne Fandorin. - Namjerno je uklonio lakaja.
. ! Sigurno sjedi s papirima!
Brilling je nervozno lupkao prstima po vratima -
. Cunningham se neto nije ba urio.
? . - A da nee kidnuti? - uplaio se Erast Petrovi. - Kroz
, ? , sporedni ulaz, ha? Moda bih trebao obii kuu i stati
? s druge strane?
, . No, tada se iznutra zauju koraci i vrata se otvore.
Na pragu je stajao Cunningham u dugakom mantilu.
. Njegove prodorne zelene oi na as se zadrae na
, Fandorinovu licu i kapci mu jedva primjetno
. ! zadrhtae. Prepoznao ga je!
What's happening? - What 's happening?- oprezno upita Englez.
.
, . - Idemo u kabinet - odvrati Brilling na ruskom. - Vrlo
. je vano.
, Cunningham je asak oklijevao, a zatim ih gestom
. pozvao da pou za njim.
, Popevi se stubitem od hrastovine, domain i nezvani
, gosti nali su se u bogatoj, ali oigledno ne praznoj
. sobi. Po zidovima su se protezale police s knjigama i
, , nekakvim mapama, kod prozora, pored golemog
, pisaeg stola od karelske breze, vidjela se tezga s
, ladicama, a na svakoj je blistala zlatna oznaka.
.
Ipak, Erasta Petrovia nipoto nisu zainteresirale
( ladice (nee Cunningham uvati tajne dokumente tako
), , da se vide), nego papiri koji su leali na stolu, na
brzinu prikriveni novim brojem Burzovnog
. izvjea.
, , Ivan Francevi je oito slino razmiljao - preao je
, kabinet i stao pored stola, leima okrenut otvorenom
. prozoru s niskom prozorskom daskom. Veernji
. povjetarac lagano je njihao zavjesu od tila.
, Odlino shvativi efov manevar, Fandorin ostane
. . pokraj vrata. Sada Cunningham nije imao kamo.
, . Izgleda daje Englez posumnjao da se sprema neto
loe.
, , - udno se ponaate, Brilling - ree on na pravilnom
. ? ruskom. - I zato je ovdje ovaj ovjek? Vidio sam ga
, . ranije, on je policajac.
, Ivan Francevi je gledao Cunninghama ispod oka,
. drei ruke u depovima irokog redengota.
, . - Da, policajac je. A za minutu-dvije ovdje e biti
, mnogo policajaca, zato nemam vremena za
. objanjenja.
, efova desna ruka izleti iz depa, Fandorin ugleda
, , svoj Smith & Wesson, ali ne stigne se zauditi, zato
, to je takoer izvukao revolver - evo ga, poinje!
!
Don't! , - Don't ... - podigne ruku Englez, i istog trena grune
. pucanj.
. Cunninghama je bacilo na lea. Zapanjeni Erast
, Petrovi ugleda iroko rastvorene, jo ive, zelene oi
i pravilnu tamnu rupu nasred ela.
.
, , ?! - Boe, efe, zbog ega?!
. Okrene se prema prozoru. Ravno u lice gledala ga je
. crna cijev.
, - Vi ste ga smaknuli - nekakvim neprirodnim tonom
. . ree Brilling. - Predobar ste istraitelj. I zato, moj
, , , mladi prijatelju, moram vas ubiti, zbog ega iskreno
. alim.

, Glava etrnaesta,
u kojoj pripovijedanje skree na sasvim drugu
stranu

, Jadni Erast Petrovi, koji nita nije shvaao, naini


. nekoliko koraka naprijed.
! . - Stani! - bijesno grakne ef. - I ne maite pitoljiem,
, . nije napunjen. Mogli ste barem zaviriti u bubanj! Ne
! , treba biti tako povjerljiv, vrag vas odnio! Vjerovati
! ! moete samo sebi!
Brilling izvadi iz lijevog depa isti takav herstal, a
, Smith & Wesson, koji se dimio, baci na pod, ravno
, . Fandorinu pod noge.
, - Evo, moj je revolver napunjen do kraja, u to ete se
, sad uvjeriti - grozniavo e Ivan Francevi, sa svakom
, . rijeju sve razdraeniji. - Stavit u ga u ruku
, zlosretnog Cunninghama i izgledat e kao da ste ubili
, . jedan drugog u pucnjavi. Poasni pokop i dirljivi
govori su vam zagarantirani. Znam da vam je to
. , . vano. I ne gledajte me tako, prokleto tene!
, !
, Fandorin s uasom shvati daje ef potpuno
, , neuraunljiv i, u oajnikom pokuaju da mu probudi
: iznenadno pomueni razum, povie:
, , ! ! - efe, pa to sam ja, Fandorin! Ivane Franceviu!
! Gospodine dravni savjetnie!
, - Djelatni dravni savjetnik - usiljeno se nasmijei
. , Brilling. - Izgubili ste vezu sa ivotom, Fandorine.
. Unaprijeen visokim ukazom od sedmoga lipnja. Za
. uspjenu operaciju eliminiranja teroristike
organizacije Azazel, Tako da me moete zvati
. vaa ekselencijo.
.
Tamna Brillingova silueta na pozadini prozora
. izgledala je kao da je izrezana karama i zalijepljena
na sivi papir. Mrtve brijestove grane iza njegovih leda
. irile su se na sve strane poput zlokobne pauine.
: , , , Fandorinu sijevne kroz glavu: Pauk, otrovni pauk,
. ispleo je mreu, aja sam upao u nju.
, Brillingovo lice se bolno iskrivi, i Erast Petrovi
, shvati da je ef ve doao do potrebnog stupnja gnjeva
. i da e sada opaliti. Tko zna odakle, pojavila se
, munjevita misao, koja se odmah rasula u niz kratkih
misli: na herstalu treba pomaknuti osigura, bez
: , toga se ne moe pucati, osigura je krut, to je pola
, , sekunde ili etvrt sekunde, ne stigne se, nikako se ne
, , stigne ...

, , Uz prodoran krik, zatvorenih oiju, Erast Petrovi se


, . baci naprijed, ciljajui glavom efovu bradu. Dijelilo
. ih je ne vie od pet koraka. Fandorin nije uo osigura,
, a pucanj je zagrmio prema stropu, zato to su se
, obojica - i Brilling, i Erast Petrovi - preletjevi nisku
, , prozorsku dasku, sruila kroz prozor.
, .
Fandorin je svom snagom udario prsima u deblo
, , , . suhog brijesta i, lomei grane, derui lice, stropotao
, se dolje. Od glasnog udarca u zemlju gotovo je
. izgubio svijest, ali vreli ivotni nagon nije mu to
, dozvolio. Erast Petrovi se pridigne etveronoke,
. bezumno se ogledajui.
. efa nigdje nije bilo. Zato je kod zida leao mali crni
. herstal, Fandorin iz etverononog poloaja skoi
, na njega kao maka, zgrabi ga i zavrti glavom na sve
. strane.
. Ali, Brilling je nestao.
, Erast Petrovi se dosjetio pogledati uvis tek kad je uo
. muno hroptanje.
, Ivan Francevi je nezgrapno, neprirodno visio nad
. zemljom. Njegove oiene cipele trzale su se tik
. iznad Fandorinove glave. Ispod Vladimirovog kria,
, , tamo gdje se na utirkanoj koulji irila tamnocrvena
, , mrlja, pomaljala se otra, slomljena grana, potpuno
, probivi novopeenog generala. Najuasnije je bilo to
. , to je pogled svijetlih oiju bio uperen ravno u
Fandorina.
.
, , - Gadost. .. - razgovijetno izgovori ef, mrtei se od
, . boli ili od gnuanja. - Gadost. .. - I promuklim,
, . -- neprepoznatljivim glasom iz-dahne: -A-za-zel...

, Fandorinovim tijelom je proao ledeni val, a Brilling


. je hroptao jo pola minute i utiao se.
, Kao da su ekali taj trenutak, iza ugla zazvee kopita,
, . zakloparaju kotai. To su dojurila kola sa andarima.
.
*** ***
, General-autant Lavrentij Arkadjevi Mizinov,
naelnik Treeg odjela i ef andarmerije, protrlja oi
, . crvene od umora. Zlatne naramenice na sveanoj
uniformi tiho zazveckae. Proteklog dana nije bilo
. vremena da se preodjene, a da odspava jo manje.
, . Juer naveer kurir ga je odvukao s bala povodom
imendana velikog kneza Sergeja Aleksandrovia. I
poelo je ...
.
, General neprijateljski pogleda klinca koji je sjedio
, blizu njega, razbaruene kose i izgrebana nosa
. , zabijenog u papire. Dvije noi nije spavao, a svje je
, . , kao jaroslavski krastavac. I ponaa se kao daje itav
. , ivot prosjedio u kabinetima uglednika. Dobro, neka
. ! baja. Ali, to je to bilo s Brillingom! To mu
! jednostavno ne ide u glavu!
, , ? - to je, Fandorine, hoe li to jo dugo? Ili vas je opet
? , neka ideja odvukla? - upita general strogo,
, osjeajui da poslije besane noi i napornog dana
njemu samom vie nikakve ideje ne mogu pasti na
. pamet.

, , , - Odmah, ekselencijo, odmah - promrmlja balavac. -


. . Ostalo je jo pet zapisa. Upozoravao sam da popis
, moe biti ifriran. Vidite kako je sloena ifra,
. , , polovicu slova nisu odgonetnuli, a ni ja se ne sjeam
, , , svih koja su bila tamo ... Aha, ovo nam je upravitelj
, , pote iz Danske. Tako, a to je ovo? Prvo slovo nije
. , ? deifrirano - krii, drugo isto krii, tree i etvrto
, , dva m, zatim opet krii, zatim n, zatim d pod
m, , n, d upitnikom, i posljednja dva su isputena. Dobivamo
, . ++MM+ND(?) + +.
++MM+ND(?)++.
, . - Nekakva besmislica - uzdahne Lavrentij Arkadjevi.
. , - A Brilling bi se zaas dosjetio. Sigurni ste da to nije
? bio napad ludila? Ne mogu zamisliti da bi ...
,
, - Potpuno sam siguran, vaa ekselencijo - po tko zna
, koji put ree Erast Petrovi. - I jasno sam uo kako je
. , rekao Azazel, Stop! Sjetio sam se! Kod Beecke je
. ! ! na popisu bio neki commander. Po svemu sudei, to je
commander. , on.
.
Commander - Commander, to je in u britanskoj i amerikoj
, . mornarici - pojasni general. - Odgovara naem
. kapetanu druge klase. - On ljutito proeta po sobi. -
. , , Azazel, Azazel, kakav e nas jo Azazel unesreiti!
! , Jer ispada da mi ba nita o njemu ne znamo!
! Brillingova moskovska istraga ne vrijedi ni prebijene
! , , pare! Izgleda daje sve to ludorija, fikcija, izmiljotina
, , - i teroristi, i atentat na prijestolonasljednika! Uklanjao
! , ? je tragove, izgleda? Podvalio nam nekakve mrtvace!
! Ili je zaista podmetnuo nekog od tih budala nihilista?
? Od njega se svata moglo oekivati - bio je vrlo, vrlo
, , sposoban ovjek. .. Do vraga, pa gdje su rezultati
? ! pretresa? Ve cijeli dan eprkaju!
, Vrata se tiho odkrinue, kroz prorez se provue suho,
, . mravo lice sa zlatnim naoalama.
, - Vaa ekselencijo, konjiki kapetan Belozerov.
.
! ! . - Pa, konano! Mi o vuku ... Neka ue.
, , Umorno mirkajui, u kabinet ue andarski asnik
, srednjih godina kojeg je Erast Petrovi ve vidio
. prethodnog dana u Cunninghamovoj kui.
, , , - Da, vaa ekselencijo, nali smo - on tiho saopi. -
. itavu kuu i vrt podijelili smo na kvadrate, sve smo
, , . prekopali, sve proeljali nula. Tada se agent
, , Eilensson, istraitelj profinjena njuha, dosjetio da u
. podrumu esternata malo pokucamo na zidove. I to
, ? mislite, Lavrentije Arkadjeviu? Pronali smo tajnu
, , niu, poput fotografskog laboratorija, a u njoj dvadeset
, kutija, u svakoj otprilike dvjesto kartica. udna ifra,
. , , poput hijeroglifa, nimalo nalik na onu u pismu.
, . , Naredio sam da kutije prevezu ovamo. Podigao sam
. cijeli odjel za ifre, sad e krenuti na posao.
, .
, , , - Bravo, Belozerove, bravo - pohvali ga udobrovoljeni
. , , general. - A tog koji ima njuh predloite za nagradu.
. , . Pa, posjetit emo odjel za ifre. Hajdemo, Fandorine, i
, , . vas e to zanimati. Poslije ete zavriti, sada nije
, . hitno.
, Popee se dva kata, brzo zakoraae beskrajnim
. . hodnikom. Skrenue iza ugla. U susret im je trao
, . inovnik, mahao je rukama.
, , ! - Nesrea, ekselencijo, nesrea! Tinta blijedi
, naoigled, ne znamo o emu se radi!
!
, Mizinov potri sitnim koracima, to uope nije
; pristajalo njegovoj korpulentnoj figuri; zlatna srma na
. epoletama lelujala se poput lepti-rovih krila.
Belozerov i Fandorin s nepotovanjem prestignu
pretpostavljenog i prvi prou kroz visoka bijela vrata.
.
, , U velikoj sobi, potpuno zauzetoj stolovima, vladala je
. pometnja. Desetak inovnika skakalo je nad hrpicama
, urednih bijelih kartica rasporeenih po stolovima.
. , Erast Petrovi zgrabi jednu, ugleda jedva
, raspoznatljiva pismena, nalik na kineske hijeroglife.
. Pred oima mu hijeroglifi nestae, i kartica postade
, potpuno istom.
.
! - Kakva je to vradbina! - usklikne zadihani general. -
. ? Nekakva nevidljiva tinta?
, , - Bojim se, vaa ekselencijo, da je sve kudikamo gore
, , - ree gospodin nalik na profesora, razgledavajui
. , karticu na svjetlu. - Kapetane, rekli ste da se kartoteka
, uvala u nekakvom spremitu nalik fotografskom?
?
, . - Tako je - smjerno potvrdi Belozerov.
, ? - A ne sjeate se kakvo je tamo bilo osvijetljenje? Da
? nije crvena svjetiljka?
, - Tono, upravo crvena elektrina svjetiljka.
.
. , , - To sam i mislio. Jao, Lavrentije Arkadjeviu,
. kartoteka je izgubljena i ne moe se obnoviti.
?! . , - Kako? - raspali se general. -A ne, gospodine koleki
, . savjetnie, smislite neto. Vi ste majstor svog zanata,
, vi ste znameniti ...
, . - Ali nisam arobnjak, ekselencijo. Oito su kartice
, obraene specijalnom otopinom i s njima je mogue
raditi samo uz crveno osvijetljenje. Sada je sloj na koji
. , su zabiljeena pismena eksponiran. Pametno, nema
, . , to. Prvi put se susreem s takvim neim.
. .
General namrti upave obrve i prijetei zadahta. U
. . sobi postade tiho - pribliavala se oluja. Ipak, grom
. nije zatutnjao.
, , - Idemo, Fandorine - slabim glasom ree naelnik
. Treeg odjela. - Trebate zavriti posao.
.
Posljednja dva ifrirana zapisa nije uspio odgonetnuti -
, to su bili podaci koji su stigli posljednjeg dana,
, , tridesetog lipnja, i Fandorin ih nije mogao raspoznati.
. . Dolo je vrijeme za svoenje rauna.
, Hodajui amo-tamo po kabinetu, umorni general
. Mizinov je razmiljao naglas:
, , . - Dakle, zbrojimo to malo ime raspolaemo. Postoji
neka internacionalna organizacija pod uvjetnim
. nazivom Azazel, Sudei po koliini kartica, koje
, nikada neemo moi proitati, sastoji se od 3854
, 3854 . lana. O etrdeset sedam od njih, tonije o etrdeset
, , pet, budui da dva zapisa nisu deifrirana, poneto
, . znamo. Dodue, ne mnogo - samo nacionalnu
pripadnost i slubeni poloaj. Nema ni imena, ni dobi,
. , , ni adrese ... Sto nam je jo poznato? Imena dvaju
? pokojnih azazelaca - Cunninghama i Brillinga. Osim
. , toga, u Engleskoj je Amalija Beecka. Ako je va
. , Zurov nije ubio, ako je jo uvijek u Engleskoj i ako se
, , zaista tako zove ... Azazel djeluje agresivno, ne
, preza od ubojstava, tu oito postoji neki globalni cilj.
, Ali koji? To nisu masoni, zato to sam i sam u
. ? , masonskoj loi i nisam od obinih lanova. Hm ...
, Pazite, Fandorine, ovo niste uli.
. , ,
.
. Erast Petrovi pokorno spusti glavu.
, - To nije Socijalistika internacionala - nastavi
, Mizinov - jer gospoda komunisti nisu sposobni za
. takva djela. A i Brilling ne bi mogao biti revolucionar
. - to je iskljueno. ime god da se on potajno bavio, ali
, nihiliste je moj dragi pomonik lovio ozbiljno i posve
. uspjeno. to onda treba Azazel? To je najvanije! I
? nema nikakve poveznice. Cunningham je mrtav.
! . . Brilling je mrtav. Nikolaj Croog je obini izvritelj,
. pijun. Podlac Piov je mrtav. Svi tragovi su odsjeeni
, . . ... - Lavrentij Arkadjevi srdito rairi ruke. - Ne, nita
ja tu ne razumijem! Poznavao sam Brillinga vie od
. , deset godina. Sam sam ga izveo na ivotni put! Sam
! sam ga pronaao! Recite sami, Fandorine. Dok sam
. ! ! bio harkovski generalni guverner, provodio sam sve
, . mogue natjeaje meu gimnazijalcima i studentima
kako bih potaknuo u mladom narataju domoljubne
, osjeaje i tenje prema korisnim reformama.
Predstavili su mi krljavog, nespretnog mladia,
. gimnazijalca zavrnog razreda, koji je napisao
, , pametan i strastven rad na temu Budunost Rusije.
, Vjerujte mi, po duhu i biografiji, bio je to pravi
. Lomonosov - bez roda i obitelji, puko siroe, kolovao
, se od sitnia, dao ispite odmah za sedmi razred
, gimnazije! isti talent! Postao sam mu pokrovitelj,
, , odredio stipendiju, usmjerio ga na Petrogradsko
. ! sveuilite, a zatim ga primio kod sebe u slubu i
, , nijednom nisam zbog toga zaalio. Bio je moj najbolji
, pomonik, moj opunomoenik! Ostvario je sjajnu
. karijeru, pred njim su bili otvoreni svi putovi! Kakav
, ! blistav, paradoksalan um, kakva poduzetnost, kakva
, savjesnost! Boe, pa ja sam se spremao ki udati za
! , , njega! - General se primi rukom za elo.
, ! ,
!
.
, , Erast Petrovi, potujui osjeaje pretpostavljenog,
. naini taktiku pauzu i nakalja se.
, - Vaa ekselencijo, palo mi je na pamet. .. Poveznica
, , , . nema mnogo, naravno, ali neeg ipak ima.
, General zamae glavom, kao da tjera suvine
, . uspomene, i sjedne za stol.
. , , . - Sluam. Govorite, Fandorine, govorite. Nitko ne
. poznaje tu priu bolje od as.
, , - Evo to sam zapravo htio ... - Erast Petrovi je
, . gledao u popis potcrtavajui neto olovkom. - Tu su
, etrdeset etiri ovjeka, dvojicu nismo odgonetnuli, a
, djelatni dravni savjetnik, to jest Ivan Francevi, vie
, . se ne rauna. Od njih barem osmoricu nije tako teko
. izdvojiti. No, promislite sami, ekselencijo. Koliko
, . zapovjednika strae moe imati brazilski car? Ili broj
47F - belgijski upravitelj departmana, poslano 11.
? 47F lipnja, primljeno 15-og. Bit e lako ustanoviti tko je
, 11 , 15 . to. To je ve dvoje. Trei: broj 549F - viceadmiral
, , . . francuske mornarice, poslano 15. lipnja, primljeno 17-
: 549F og. etvrti: broj 1007F - novopeeni engleski baronet,
, 15 , 17 . poslano 9. lipnja, primljeno 10-og. Peti: broj 694F -
: 1007F portugalski ministar, poslano 29. svibnja, primljeno 7.
, 9 , 10 lipnja.
. : 694F ,
29 , 7 .
, , - To je uzaludno - prekine ga general koji je sluao s
. neobinim zanimanjem. - U svibnju se u Portugalu
, promijenila vlada, tako da su svi ministri u kabinetu
. novi.
? . , - Da? - raalosti se Erast Petrovi. - No dobro, znai,
, , . dobit emo ih sedam, a ne osam. Onda je peti
: 852F Amerikanac: broj 852F - pomonik predsjednika
, 10 , senatskog komiteta, poslano 10. lipnja, primljeno 28-
28 , . : 1042F, , og, ba kad sam ja bio ondje. esti: broj 1042F,
, 1 Turska, osobni tajnik princa Abdul-Hamida, poslano l.
, 20 . lipnja, stiglo 20-og.
Ta je obavijest osobito zainteresirala Lavrentija
. Arkadjevia.
? , . 1 ? - Zaista? O, to je vrlo vano. I upravo l. lipnja? Tako.
. 30 , 30. svibnja u Turskoj je dolo do prevrata, sultana
, Abdul-Aziza su svrgli, i novi vladar Midhat-paa
V. postavio je na prijesto! Murata V. A ve slijedeeg
, dana je Abdul-Hamidu, mlaem Muratovu bratu,
, ? , dodijelio novoga tajnika? Vidite li kakva urba! To je
! . izvanredno vana vijest. Ne planira li Midhat-paa
rijeiti se i Murata, a na tron postaviti Abdul-Hamida?
, ? Ehehe ... Dobro, Fandorine, to se vas ne tie. Tajnika
, , . emo zaas otkriti. Jo danas u brzojaviti Nikolaju
. Pavloviu Gnatjevu, naem veleposlaniku u Istanbulu,
, mi smo stari prijatelji. Nastavite.
, .
.
, : 1508F, , - I posljednji, sedmi: broj 1508F, vicarska, prefekt
, 25 , kantonalne policije, poslano 25. svibnja, stiglo l.
1 . lipnja. Otkriti ostale bit e mnogo tee, a neke ak i
, . , nemogue. No, ako imenujemo barem ovih sedam i
organiziramo potajno nadgledanje ...

, . - Dajte ovamo popis - prui ruku general. - Odmah u
, narediti da u odgovarajua veleposlanstva poalju
. , ifrirane dopise. Oito, morat emo suraivati sa
specijalnim slubama svih tih zemalja. Osim Turske,
. , gdje imamo predivnu vlastitu mreu ... Znate, Eraste
, Petroviu, bio sam otar prema vama, ali nemojte se
, , . uvrijediti. Ja vrlo cijenim va doprinos i tako ...
jednostavno mije bilo teko ... zbog Brillinga ... no,
, . razumijete.
, . , - Razumijem, ekselencijo. Ja i sam, u nekom smislu,
, ne manje od vas ...
, . - Dobro, odlino. Radit ete kod mene. Obraivati
. . Azazela. Osnovat u posebnu grupu, postavit u
, . tamo najiskusnije ljude. Bez sumnje emo razmrsiti to
. klupko.
, - Vaa ekselencijo, trebao bih otputovati u Moskvu ...

? - Zato?
. , - Htio bih porazgovarati s lady Astair. Sama ona,
, , budui da nije toliko zemaljska osoba, koliko nebeska
( ) (ovdje se Fandorin nasmijei), teko da je bila upuena
, u bit prave Cunninghamove djelatnosti, ali poznaje tog
gospodina od djetinjstva i opnito bi mogla rei
. , togo korisno. S njom ne bi trebalo slubeno, preko
, ? andarmerije, ha? Imam sreu da malo poznajem
, , milady, nee me se uplaiti, a i govorim engleski. to
. ? ako se pojavi neka poveznica? Moda naiemo na
, neto u Cunninghamovoj prolosti?
?
, . . , . - to sad, posao je posao. Idite. Ali na jedan dan, ne
, dulje. Sad odlazite na spavanje, moj autant odvest e
. . vas u stan. A sutra veernjim vlakom u Moskvu. Ako
, bude sree, dotle e ve stii prvi ifrirani dopisi iz
. 28 , veleposlanstava. 28-og ujutro ste u Moskvi, popriajte
, , s lady Astair, a naveer izvolite natrag, i odmah k
. , ? meni s izvjetajem. U bilo koje vrijeme, jasno?
, . - Jasno, vaa ekselencijo.

*** ***
U hodniku vagona prve klase vlaka Petrograd-
Moskva, dostojanstveni gospodin zavidnih brkova, s
, briljantnom iglom na kravati, puio je cigaru i s
, , neskrivenim zadovoljstvom pogledavao na zakljuana
vrata kupea broj jedan.
.
, , - Hej, prijatelju - pozove on punakim prstom
. konduktera koji se pojavio kao naruen.
Ovaj zaas doleti do uvaenog putnika i nakloni se:
:
. - Izvolite.
Gospodin ga primi dvama prstima za ovratnik i ree
: priguenim basom:
, ? - Mladiu, ovaj to je u prvom - tko je taj? Zna li?
? . Vrlo je mlad.
, . - I meni samom je udno - aptom izvijesti kondukter.
, , - Jer, kao prvo, zna se da se kupe rezervira za vrlo
, . vane osobe, ne putaju bilo kakvog generala. Samo
one po hitnom i odgovornom dravnom poslu.
.
. . - Znam - gospodin ispusti struju dima. - Sam sam
, . jednom tako putovao, s tajnom inspekcijom u
. , ? Novorusiju. Ali ovaj je pravi utokljunac. Moda je
? neiji sini? Iz zlatne mladei?
, , - Ne, nikako, sinie ne putaju u prvi, strogi su s tim.
. . Jedino ako nije neki veliki knez. A za ovoga sam se
, interesirao, zavirio sam u putni list gospodina
, vlakovoe - jo vie snizi glas slubenik.
.
! - No! - pouri ga zaintrigirani gospodin.
.
, Predosjeajui izdanu napojnicu, kondukter stavi prst
: na usta:
. - Iz Treeg odjela. Istraitelj posebno vanih
. sluajeva.
, . - Shvaam da je posebno vaan. One koji su samo
. . vani ne smjetaju u prvi. - Gospodin znaajno
? zauti. - I to radi?
, , ,
- A otkako su se zatvorili u kupeu, potovani, nisu
. . uope izlazili. Dva puta sam nudio aj - ma kakvi.
, . Zagnjurili se u papire i sjede, glavu ne podiu.
, Odgodili smo polazak iz Petrograda za dvadeset
? . . minuta, sjeate li se? To je zbog njih. ekali smo da
dou.
! . ! - Oho! - zaueno e putnik. - Pa to je neuveno! -
, . Dogaa se, ali vrlo rijetko.
? - A prezime u putnom listu nije navedeno?
. , . - Ne. Ni prezime, ni in.
A Erast Petrovi se zadubljivao u krte retke izvjetaja
. i nervozno mrsio kosu. Obuzimao ga je mistiki uas.
.
, Ba prije odlaska na kolodvor, u dravni stan, gdje je
Fandorin prespavao gotovo cijeli dan dubokim snom,
, , doao je Mizinovljev autant i poruio mu da eka -
, stigla su prva tri brzojava iz veleposlanstava, sada e
. ih deifrirati i donijeti. Morao je ekati gotovo cijeli
, sat i bojao se da ne zakasni na vlak, ali autant ga je
, . umirio.
, im je uao u golemi kupe presvuen zelenim
, , barunom, s pisaim stolom, mekim divanom i dvjema
, stolicama od orahovine nogu privrenih za pod,
. Fandorin je otvorio pismo i zadubio se u itanje.
: , Stigla su tri brzojava: iz Washingtona, Pariza i
. : Istanbula. Zaglavlje im je bilo isto: Hitno. Odgovor
. njegovoj ekselenciji Lavrentiju Arkadjeviu Mizinovu
. N. na brzojav izl. br. 13476-8 od 26. lipnja 1876. god.
13476 8 26 1876 . Izvjetaje su potpisali sami veleposlanici. Na tome je
. zavravala slinost. Tekst je bio sljedei:
. . 27 (9 27. lipnja (9. srpnja) 1876. god., 12: 15, Washington
) 1876 . 12.15. .
, Osoba koja vas zanima je John Pratt Dobbs, 9. lipnja
9 .. o.g. imenovan za pomonika predsjednika Senatskoga
. odbora za proraun. Vrlo je poznat u Americi,
, , milijuna od onih koje ovdje zovu self-made man.
self made man. 44 . Dob: 44 godine. Rano razdoblje ivota, mjesto roenja
, i podrijetla nepoznati. Pretpostavlja se da se obogatio
. za vrijeme kalifornijske zlatne groznice. Smatra se
. genijem poduzetnitva. Za graanskog rata izmeu
. Sjevera i Juga bio je savjetnik predsjednika Lincolna
za financijska pitanja. Postoji miljenje da je upravo
. zahvaljujui Dobbsovim nastojanjima, a uope ne
, , junatvu ederalnih generala, kapitalistiki Sjever
ostvario pobjedu nad konzervativnim Jugom. 1872.
. godine drava Pennsylvania ga je izabrala za Senat. Iz
1872 . upuenih izvora zna se da je Dobbs predodreen za
, ministra financija.
.
09 (27 ) 1876 . 16.45. . 09. srpnja (27. Upija) 1876 god., l 6h45min, Pariz
Zahvaljujui poznatom vam agentu Cocou uspjelo se
, 15 razjasniti preko Ministarstva rata da je 15. lipnja u in
vice-admirala unaprijeen Jean Entrepid, koji je
, nedavno postavljen za zapovjednika Sijamske eskadre.
. On je jedna od najlegendamijih osoba francuske
. mornarice. Prije dvadeset godina francuska fregata je
kod obala Tortuge na otvorenom mom pronala
, , amac, a u njemu deka, oigledno spaenog nakon
. brodoloma. Deko je od oka potpuno izgubio
, pamenje, nije mogao rei ni svoje ime, ak ni
, . nacionalnost. Uzeli su ga za malog od palube, dali mu
, prezime prema nazivu fregate koja ga je pronala.
. . Ostvario je blistavu karijeru. Sudjelovao je u mnogim
ekspedicijama i kolonijalnim ratovima. Posebno se
. istaknuo u doba Meksikog rata. Jean Entrepid je
. prole godine u Parizu izazvao pravu senzaciju
, oenivi stariju ki vojvode od Rogana. Pojedinosti
. osobnog kartona osobe koja vas zanima poslat u u
sljedeem izvjetaju.
.

27 1876 . 2 . . 27. lipnja, 1876. god., 2 sata poslijepodne, Istanbul


, . Dragi Lavrentije, tvoja molba prilino me zaudila.
, , Radi se o tome da se Anvar-efendija, za kojega si
, iskazao tako urno zanimanje, od prije nekog vremena
. , nalazi u podruju moje napregnute panje. Ta osoba,
, povjerljiva linost Midhat-pae i Abdul-Hamida,
prema podacima koje imam jedna je od sredinjih
. figura urote na dvoru. Treba oekivati skoro svrgnue
sadanjeg sultana i stupanje na prijesto! Abdul-
. Hamida. Tada e Anvar-efendija neizbjeno postati
neobino utjecajna figura. Vrlo je pametan, europski
. , , obrazovan, zna neizmjeran broj istonih i zapadnih
. jezika. Naalost, ne raspolaemo podrobnim
, biografskim podacima o tom zanimljivom gospodinu.
Zna se da nema vie od 35 godina, rodio se ili u Srbiji,
. , 35 , ili u Bosni. Podrijetla mu je nejasno i nema rodbine,
, . to nagovjetava velike koristi za Tursku ako Anvar
, ikada postane vezir. Zamisli samo - vezir bez horde
, gramzivih roaka! Ovdje jednostavno nema takvog.
. Anvar je neto poput Midhat-paina sivog kardinala,
! aktivni lan stranke novih osmana. Jesam li
. udovoljio tvojoj znatielji? Sada ti udovolji mojoj.
, Zato ti treba moj Anvar-efendija? Sto zna o njemu?
. ? Odmah me obavijesti, to se moe pokazati vanim.
.
? ?
, .
, Erast Petrovi je po tko zna koji put itao pisma, u
: , prvom je potcrtao: Rano razdoblje ivota, mjesto
; roenja i podrijetlo nepoznati, u drugom: nije
:" , mogao rei ni svoje ime, ak ni nacionalnost, u
; : treem: Podrijetlo mu je nejasno i nema rodbine,
. Postalo je pomalo jezivo. Ispadalo je kao da su se sva
. , trojica pojavila niotkuda! Iznenada su u jednom
! trenutku izronili iz nebitka i odmah se stali uspinjati
doista neljudskom upornou. Pa to je to - lanovi
. neke tajanstvene sekte? O, a to ako su to neljudi koji
? , su doli s drugog svijeta? Recimo, izaslanici s planeta
, ? , Marsa? Ili jo gore - nekakva vradbina? Fandorin se
? najei sjetivi se svojeg nonog susreta s Amalijinom
? , sablasti. Pa i ona je osoba nepoznata podrijetla, ta
Beecka. I jo to sotonsko zaklinjanje - Azazel, Oh,
. pomalo zaudara na sumpor ...
, .
. ,

, , Na vrata netko obzirno pokuca, Erast Petrovi,


, , , trgnuvi se, gurne ruku iza lea, u skrivenu futrolu,
. napipa izbrazdani drak herstala, Kroz prorez se
. promoli umilno kondukterovo lice.
, . - Ekselencijo, pribliavamo se stanici. elite li malo
? . protegnuti noge? Tamo ima i bife.
Zbog ekselencije Erast Petrovi se isprsio i kradom
. pogledao u ogledalo. Zar ga se doista moe smatrati
? , generalom? Pa to, ne bi bilo loe protegnuti noge, a
, i bolje se razmilja hodajui. Vrtjela mu se po glavi
. , nekakva mutna ideja, ali je stalno nestajala, jo se nije
, , davala u ruke, ali je hrabrila - kopaj, samo kopaj.
, , .
. ? - Pa dobro. Koliko dugo stojimo?
. , - Dvadeset minuta. Ali, vi se nemojte brinuti, samo
. . etajte. - Kondukter zahihota. - Bez vas nee otii.
.
Erast Petrovi skoi sa stepenica na peron obasjan
. staninim svjetlima. Ponegdje u prozorima kupea
, svjetlo vie nije gorjelo - oito, neki putnici su usnuli.
. Fandorin se slatko protegne i prekrii ruke iza lea,
, pripremivi se za etanje, kao stvoreno za bolju
, misaonu aktivnost. Meutim, u to vrijeme iz istog
. vagona sie otmjeni, brkati gospodin s cilindrom, baci
, pogled pun znatielje prema mladiu i prui ruku
, mladoj suputnici. Pri pogledu na njezino draesno,
svjee lie Erast Petrovi zamre, a gospoica zasja i
. , zvonko usklikne:
,
:
, , ! , - Tata, to je on, onaj gospodin iz policije! Sjea li se,
? , priala sam ti? Onaj kojije fraulein Pfull i mene
! ispitivao!
Posljednja rije bila je izgovorena s oitim
, zadovoljstvom, a jasne sive oi gledale su Fandorina s
. neskrivenim zanimanjem. Mora se priznati da su
, izvanredni dogaaji posljednjih tjedana oslabili
sjeanja na onu koju je Erast Petrovi u sebi nazivao
, iskljuivo Lizanjka, a katkad, u osobito sanjarskim
, , trenucima, ak i njeni aneo. Ipak, uz pojavu tog
, milog stvorenja plamen, koji je neko opekao srce
. jadnog kolekog registratora, u trenu je buknuo, oprio
, plua vatrenim iskrama.
,
, .
, , , , - Ja zapravo nisam iz policije - promrmlja Fandorin
. , crvenei se. - Ja sam Fandorin, inovnik za posebne
zadatke pri ...
, je vous le dis tout cru, - Sve znam, je vous le dis tout cru - tajanstveno e
, . brkati, bljesnuvi briljantom na kravati. - Dravni
, . Entre posao, ne morate o pojedinostima. Entre nous sois dit,
nous sois dit3, c i sam sam, ne jednom, zbog posla bio u takvoj
, . situaciji, tako da sve odlino razumijem. - On pridigne
. cilindar. - No, dopustite da se predstavim. Djelatni
. tajni savjetnik Aleksandar Apolodorovi Evert
, Kolokoljcev, predsjednik Moskovskog gubernijskog
vrhovnog suda. Moja ki Liza.
. .
, - Samo me zovite Lizi, Liza mi se ne svia, slii
, , na ulizicu - zamoli gospoica i naivno prizna. A ja
. . sam se vas esto sjetila. Svidjeli ste se Emmi. Sjeam
. , se i kako se zovete - Erast Petrovi. Lijepo ime - Erast.
. .
, Fandorinu se uini da je zaspao i usnio udesan san.
. , Najvanije je ne pomaknuti se, inae se, ne daj Boe,
. probudi.

, Glava petnaesta,
u kojoj se na najuvjerljiviji nain dokazuje vanost
pravilnog disanja

( U Lizanjkinu drutvu (na Lizi se Erast Petrovi


) , nekako nije mogao priviknuti) jednako dobro se i
. razgovaralo, i utjelo.
, , Vagon se ravnomjerno njihao na spojitima, vlak je, s
, vremena na vrijeme trubei, jurio vrtoglavom brzinom
, kroz snene valdajske ume, obavijene predjutarnjom
, izmaglicom, a Lizanjka i Erast Petrovi sjedili su na
mekim stolicama u prvom kupeu i utjeli. Uglavnom
. su gledali kroz prozor, ali povremeno su pogledavali
, , jedno u drugo, a ako su im se pritom pogledi nehotice
, susretali, onda im to uope nije bilo neugodno, ve,
, , . naprotiv, zabavno i ugodno. Fandorin je ve namjerno
nastojao okretati se od prozora to ustrije, i svaki put
, , kada bi uspio uhvatiti pogled sa suprotne strane,
, Lizanjka bi tiho prasnula u smijeh.
.
, Nije valjalo govoriti jo i zato to su mogli probuditi
, gospodina baruna koji je mirno drijemao na divanu.
. Jo maloas je Aleksandar Apolodorovi zaneseno
raspravljao s Erastom Petroviem o balkanskom
, , , pitanju, a zatim je iznenada, gotovo u pola rijei,
. zahrkao i spustio glavu na prsa. Sada mu se glava
ugodno njihala u ritmu lupe kotaa vagona: ta-dam, ta-
: , ( , ); , dam (tamo-amo, tamo-amo), ta-dam, ta-dam (tamo-
( , ). amo, tamo-amo).
, Lizanjka se tiho nasmije nekim svojim mislima, a
, kada ju je Fandorin upitno pogledao, objasni:
:
, . - Vi ste tako pametni, sve znate. Tati ste objasnili sve i
. o Midhat pai i Abdul-Hamidu. A ja sam tako glupa,
, . ne moete ni zamislili.
, - Vi ne moete biti glupi - s dubokom uvjerenou
. proapta Fandorin.
, , - Ispriala bih vam, ali stid me ... Ipak u ispriati.
. , Zbog neega mi se ini da mi se neete smijati. To
. , jest, smijat ete se skupa sa mnom, a bez mene neete.
. ? Je li tako?
! , - Tako je! - usklikne Erast Petrovi, ali barun se
, namrti u snu, i mladi ponovo prijee na apat. -
. Nikada vam se neu smijati.
.
, . - Pazite, obeali ste. Nakon onog vaeg posjeta svata
sam si zamiljala ... I sve mi je ispadalo tako lijepo.
. Samo vrlo tuno i obavezno s traginim krajem. To je
. . zbog Bijedne Lize. Liza i Erast, sjeate li se? Uvijek
, ? mi se uasno svialo to ime - Erast. Zamiljam si:
. : leim u lijesu prekrasna i blijeda, sva okruena bijelim
, , , ruama, ili sam se utopila, ili umrla od suice, a vi
, , ridate, i tata i mama ridaju, i Emma mrca. Smijeno,
, . , zar ne?
?
, . - Smijeno - potvrdi Fandorin.
, . - Stvarno je udo da smo se sreli na stanici. Ili smo u
ma tante goste k ma tante i trebali smo se jo juer vratiti, ali
, tata se zadrao poslom u ministarstvu pa smo
. ? zamijenili karte. Pa, zar to nije udo?
? . - Kakvo je to udo? - zaudi se Erast Petrovi. - To je
. prst sudbine.
: , udno nebo se vidjelo kroz prozor: sve crno, a du
. horizonta rumena linija. Na stolu su se turobno bijelih
. zaboravljeni dopisi.

*** ***
Koija je vozila Fandorina kroz jutarnju Moskvu, od
. Nikolajevskog kolodvora do Hamovnika. Dan je bio
, ist i radostan, a Erastu Petroviu u uima nikako nije
: nestajao oprotajni Lizanjkin usklik:
! ? - Svakako doite veeras! Obeajete li?
. Vremenski se sve odlino slagalo. Sada e u esternat,
, . do milady. U andarmeriju je bolje svratiti poslije -
, popriati sa zapovjednikom, a ako uspije kod lady
Astair raistiti togo vano, onda moe i poslati
. brzojav Lavrentiju Arkadjeviu. S druge strane, preko
, noi su mogli stii ostali dopisi iz veleposlanstava ...
Fandorin izvadi iz nove srebrne doze cigaretu i zapali
, ne odve vjeto. Da ipak ode najprije u andarmeriju?
. Ali, konj je ve trao Ostoenkom i bilo je glupo
? , okretati nazad. Dakle: do milady, zatim u
. : , andarmeriju, pa kui - pokupiti stvari i preseliti se u
, pristojan hotel, zatim se preodjenuti, kupiti cvijee i
, , oko est sati u Malu Nikitsku, do Evert-Kolokoljcevih.
, Erast Petrovi se blaeno nasmijei i zapjevui: On
. bjee titularni savjetnik, ona generalska kii, on joj
: , plaljivo prizna ljubav, ona ga otjera ku-ui.
,
, .
, Evo i poznate zgrade sa eljeznim vratima i sluge u
. plavoj uniformi kod prugaste kuice.
? , - Gdje mogu nai lady Astair? - viknu Fandorin,
. ? nagnuvi se sa sjedita. - U esternatu ili doma?
, - U ovo vrijeme obino su doma - ivahno odraportira
, vratar, kola zatutnjae dalje, u tihu uliicu.
, .
Kod jednokatnice uprave Fandorin naredi koijau da
, , eka, upozorivi ga da bi se ekanje moglo oduiti.
.
, Isti naduti vratar, kojeg je milady nazvala
, , Timofejem, besposliaru je pored vrata, samo to se
, , nije grijao na suncu kao proli put ve se prebacio u
, sjenu, jer je lipanjsko sunce bilo pripeklo
. neusporedivo jae od svibanjskog.
, Sada se Timofej ponio sasvim drugaije, pokazavi
, izuzetan psiholoki talent - skinuo je kapu, naklonio se
, , i slatkim glasom upitao koga da najavi. Oito, neto se
. , , promijenilo na vanjtini Erasta Petrovia: za proteklih
, mjesec dana, nije vie pobuivao u vratarskom rodu
instinkt dri i ne putaj.
.
, . - Ne najavljuj, sam u ui.
Timofej se savio poput luka i pokorno rastvorio vrata,
, proputajui posjetitelja u predsoblje presvueno
, tkaninom, odakle je po hodniku jarko osvijetljenom
suncem Erast Petrovi doao do poznatih bijelo-
. , zlatnih vrata. Ona mu se otvore u susret, i neki
, , dugonja u isto takvoj livreji kao i Timofej i isto
, takvim bijelim arapama upitno se zagleda u doljaka.
.
, - Slubenik Treeg odjela Fandorin, po hitnom poslu -
, , strogo e Erast Petrovi, meutim konjsko lakajevo
lice ostane suzdrano, paje morao pojasniti na
, : engleskom:
State police, inspector Fandorin, on urgent official - State police, inspector Fandorin, on urgent official
business. business.
, Opet se nijedan mii nije trznuo na kamenom licu, no
smisao reenog bio je shvaen - lakaj usiljeno obori
, glavu i nestane iza vrata, paljivo ih pritvorivi za
. sobom.
. Nakon pola minute ponovno se otvorie. Na pragu je
. , stajala sama lady Astair. Ugledavi starog znanca ona
: se radosno nasmijei:
, , . , - O, to ste vi, moj djeae. A Andrew je rekao, neki
. vani gospodin iz tajne policije. Uite, uite. Kako
. ? ste? Zato izgledate tako umorno?
?
, , - Tek sam stigao vlakom iz Petrograda, milady - stane
, . objanjavati Fandorin ulazei u kabinet. - Ravno s
, . kolodvora sam doao k vama, vrlo je hitno.
, , - O da - alosno kimne barunica sjedajui u naslonja i
. gestom pozivajui gosta da sjedne nasuprot. -
, , Naravno, elite porazgovarati sa mnom o milom
. , Geraldu Cunninghamu. To je nekakav straan san,
, nita ne razumijem ... Andrew, uzmi gospodinu
, policajcu eir ... To je moj stari sluga, tek je stigao iz
. , Engleske. Divni Andrew, nedostajao mi je. Idi,
. , , , , Andrew, idi, moj prijatelju, zasad te ne trebamo.
.
, Kotunjavi Andrew, koji se Erastu Petroviu uope
, , nije inio divnim, udalji se uz naklon, i Fandorin se
, promekolji u tvrdom naslonjau udobnije se
. namjetajui - razgovor se mogao oduiti.
, , - Milady, ja sam jako raaloen onim to se
, dogodilo, no gospodin Cunningham, va najblii i
, dugogodinji pomonik, bio je umijean u vrlo
. ozbiljan kriminalni sluaj.
? - I sad ete zatvoriti moje ruske estemate? - tiho upita
. , milady. -Boe, to li e biti s djecom ... Tek su se
poeli privikavati na normalan ivot. I koliko je
. ! talenta u njima! Obratit u se s molbom na najviu
, adresu - moda mi dopuste odvesti moje gojence u
. inozemstvo.
, - Bez razloga se uzbuujete - blago e Erast Petrovi. -
. Nita se nee dogoditi s vaim esternatima. Na kraju
. , krajeva, to bi jednostavno bio zloin. Samo vas elim
. ispitati o Cunninghamu.
.
! , . - Svakako! Sve to elite. Nesretni Gerald ... Znate, on
, , je iz vrlo dobre obitelji, unuk baroneta, ali roditelji su
, , mu se utopili na povratku iz Indije, i djeak je s
, . jedanaest godina ostao siroe. Kod nas u Engleskoj su
, vrlo surovi zakoni nasljeivanja, sve ostaje najstarijem
, , sinu i titula, i imetak, a mlai esto nemaju ni
. prebijene pare. Gerald je bio najmlai sin najmlaega
, , sina, bez sredstava, bez doma, roake nije zanimao ...
, , Evo, upravo piem pismo suuti njegovu stricu, posve
, beskorisnom dentlmenu, koji s Geraldom nije imao
, nita. Sto ete, mi Englezi pridajemo veliko znaenje
. , , , formalnostima. - Lady Astair pokae list ispisan
. krupnim, staromodnim rukopisom s viticama i
, , zamrenim arama. - Uglavnom, uzela sam dijete k
sebi. U Geraldu su otkrivene izvanredne matematike
. , . sposobnosti, mislila sam da e postati profesor, ali
ivahan um i astoljublje ba i ne idu uz znanstvenu
, , karijeru. Brzo sam primijetila da djeak uiva autoritet
, meu drugom djecom, da mu se svia upravljati.
. , Posjedovao je priroeni liderski talent: rijetka snaga
, volje, discipliniranost, sposobnost nepogreivog
. uoavanja slabih i jakih strana u svakom ovjeku. U
: manesterskom esternatu bio je izabran za starjeinu.
, , Mislila sam da e Gerald htjeti stupiti u dravnu
slubu ili se baviti politikom - od njega bi postao
. sjajan kolonijalni slubenik, a vremenom moda ak i
. , generalni guverner. Koliko je samo bilo moje uenje
kada je izrazio elju da ostane kod mene i bavi se
odgojnim radom!
, , ,
.
,
!
, . - Dakako - kimne Fandorin. -Tako je dobio mogunost
podviga vati svom utjecaju nejake djeje umove, a
, zatim odravati kontakte s bivim uenicima ... - Erast
Petrovi ne dovri, zapanjen izncnanon slutnjom.
, . , Boe, kako je sve jednostavno! Zapanjujue je da to
! , nije ranije otkrio!
!
-Vrlo brzo je Gerald postao moj nezamjenjivi
, , , pomonik nastavi milady, ne primjetivi kako se
. promijenio izraz sugovornikova lica. Kakav je to bio
, ! samoportvovan, neumoran radnik! I jedinstveni
lingvistiki talent - bez njega bi mi bilo jednostavno
nemogue paziti na rad podrunica u tolikim
. , zemljama. Znam da mu je neprijatelj uvijek bilo
. pretjerano astoljublje. To je djeja psihika trauma,
, , elja da se dokae roacima da e sve stei i bez
. , njihove pomoi. Ja sam osjeala, osjeala sam udan
nesklad - uz njegove sposobnosti i ambicije on nikako
nije morao biti zadovoljan skromnom ulogom
, pedagoga, ak i s vrlo pristojnom plaom.
.
. Meutim, Erast Petrovi vie nije sluao. Kao da mu
, se u glavi upalila elektrina svjetiljka, obasjavi sve
, . ! ono to je prije tonulo u mraku. Sve se slagalo!
, Senator Dobbs, za kojeg se ne zna otkud se pojavio,
, francuski admiral koji je izgubio pamenje, turski
, efendija nepoznata podrijetla, a i pokojni Brilling - da,
, ! ? ? da, i on takoer! Neljudi? Marsovci? Doljaci s onog
? ! svijeta? Ma, da ne bi! Svi su oni pitomci esternata, eto
, ! tko su! Oni su nahoad, samo to nisu podmetnuti
, pred vrata sirotita, ve obratno - iz sirotita su ih
, podmetnuli u drutvo. Svaki od njih bio je pripremljen
. na odgovarajui nain, svaki je imao vjeto otkriveni i
, brino odnjegovani talent! Nisu sluajno Jeana
! Entrepida podmetnuli na put francuskoj fregati - oito
je momak imao izuzetnu pomorsku darovitost. Samo,
, zato je trebalo tajiti odakle se on tako talentiran
. pojavio? Pa, jasno je zato! Ako bi svijet saznao
, koliko sjajnih karijerista izlazi iz odgajalita lady
. , ! , Astair, sigurno bi se uznemirio. A ovako se sve zbiva
kao samo od sebe. Podstrek u nunom pravcu - i talent
, . e se neizbjeno ispoljiti. Eto zato je svatko iz
. kohorte siroadi postigao tako frapantne uspjehe u
. karijeri! Eto zato im je bilo tako vano izvjetavati
Cunninghama o svojem napredovanju u slubi - time
! su potvrivali opravdanost, pravilnost svog izbora! I
sasvim je prirodno to su svi ti genijalci ozbiljno
predani samo svojoj zajednici, jer to je njihova jedina
, obitelj, obitelj koja ih je obranila od okrutnog svijeta,
! , odgojila ih, otkrila u svakom njegovo neponovljivo
ja. Obitelj od gotovo etiri tisue genijalaca
, , razbacanih po itavom svijetu! Bravo Cunninghame,
, , liderski talentu! Ali, ekaj ...
.
,
! ,
!
, ? - Milady, a koliko je godina imao Cunningham? -
, . upita Erast Petrovi namrgodivi se.
, . 16 - Trideset tri - ljubazno odvrati lady Astair. - A 16.
. listopada bi navrio trideset etiri. Na svoj roendan
Gerald je uvijek organizirao slavlje za djecu, pri emu
, , nisu njemu davali darove, ve je on svakome neto
. , darivao. Mislim da bi to progutalo gotovo cijelu
njegovu plau ...
, ! . - Ne, ne slae se! - povika Fandorin u oaju.
, ? . - to se ne slae, moj djeae? - zaudi se milady.
! - Entrepida su nali u moru prije dvadeset godina!
. Cunninghamu je tada bilo svega trinaest godina.
, Dobbs se obogatio prije etvrt stoljea, Cunningham
! , ! tada jo nije ni postao siroe! Ne, nije to on!
? - Ma o emu vi to govorite? - pokuala je shvatiti
, Engleskinja, smeteno trepui jasnim plavim oicama.
.
, A Erast Petrovi se utke zagleda u nju, potresen
. stranom slutnjom.
, . - Znai, nije to Cunningham ... - proapta on. - To ste
! , sve vi ... Vi sami! Vi ste bili i prije dvadeset, i prije
, ! , ! dvadeset pet, i prije etrdeset godina! Naravno, pa tko
,, drugi! A Cunningham je uistinu bio samo vaa desna
! , ruka! etiri tisue vaih gojenaca, zapravo vae djece!
! ! I svakome ste poput majke! To su o vama razgovarali
, Morbid i Franz, a uope ne o Amaliji! Vi ste svakome
! , dali ivotni cilj, svakog ste izveli na put! Ali to je
! , ! strano, strano! - Erast Petrovi zastenje kao da ga
, . boli. - Vi ste se od samog poetka pripremali
iskoristiti vau pedagoku teoriju radi stvaranja
. svjetske urote.
, , , - Pa, ne od samog poetka - spokojno odvrati lady
, Astair u kojoj se dogodila nekakva neuhvatljiva, ali
. posve oigledna promjena. Vie se nije inila mirnom,
, , ugodnom staricom, u oima su joj zabljesnuli pamet,
, . vlastoljublje i neslomljiva snaga. - Isprva sam samo
, htjela spasiti jadnu, unesreenu ljudsku mladunad.
. Htjela sam ih uiniti sretnima - koliko budem mogla.
. , Makar stotinu, makar tisuu. Ali moja nastojanja bila
. su zrno pijeska u pustinji. Spaavala sam jedno dijete,
. , a krvoloni Moloh drutva je za to vrijeme slamao
, tisuu, milijun malih ljudi, od kojih u svakom od
, iskona gori Boja iskra. I shvatila sam da je moj trud
. , besmislen. licom se ne moe iscrpiti more. - Glas
. . lady Astair postade jak, pogurena ramena se ispravie.
, - I shvatila sam jo da mi je Bog dao snage za vie.
. , Mogu spasiti ne samo aicu siroia, mogu spasiti
. , ovjeanstvo. Ne mora to biti za mog ivota, neka
. , bude za dvadeset, trideset, pedeset godina nakon moje
, , smrti. To je moj poziv, to je moja misija. Svako moje
. , . dijete je dragocjenost, kruna univerzuma, vitez novoga
, , ovjeanstva. Svako e donijeti neprocjenjivu korist,
. svojim ivotom e promijeniti svijet nabolje. Oni e
, napisati mudre zakone, otkriti tajne prirode, stvoriti
. , remek-djela umjetnosti. I iz godine u godinu ima ih
, . sve vie, s vremenom e preobraziti ovaj mrski,
, nepravedni, zloinaki svijet!
, ,
!
, ? - Kakve tajne prirode, kakva remek-djela umjetnosti? -
. gorko zapita Fandorin. - Vas zanima samo vlast. Vidio
. sam, gotovo sve sami generali i budui ministri.
.
: Milady se milostivo osmjehne:
, - Moj prijatelju, Cunningham je kod mene upravljao
F, , samo kategorijom F, kojaje vrlo vana, ali daleko od
. F Force3, , toga da je jedina. F - to je Force, to jest sve to ima
: , dodira s mehanizmom izravne vlasti: politika, dravni
, , aparat, oruane snage, policija i tako dalje. A postoji
. S jo kategorija S - Science, kategorija A -Art,
Science4, A Art5, B kategorija B - Business. Ima i drugih. U etrdeset
Business. . godina pedagoke djelatnosti izvela sam na put
esnaest tisua osam stotina devedeset tri ovjeka. Zar
. , ne vidite kako se naglo posljednjih desetljea razvijaju
znanost, tehnika, umjetnost, zakonodavstvo,
, , , industrija? Zar ne vidite da je u naem devetnaestom
, ? stoljeu, poinjui od njegove sredine, svijet
, , najednom postao bolji, razumniji, ljepi? Zbiva se
, , , prava svjetska revolucija. I ona je prijeko potrebna, u
? . suprotnom e nepravedni drutveni ustroj dovesti do
, druge, krvave revolucije, koja e baciti ovjeanstvo
, nekoliko stoljea unatrag. Moja djeca svakodnevno
, spaavaju svijet. Priekajte, tko zna to e biti iduih
. godina. Usput, sjeam se kad ste me pitali zato ne
. , primam djevojice. Taj put sam vam lagala,
. , , , priznajem, ao mi je. Primam djevojice. Sasvim
. , , malo, ali ih primam. U vicarskoj imam posebni
. . , . esternat gdje se odgajaju moje drage keri. To je
, sasvim poseban materijal, moda ak dragocjeniji od
. mojih sinova. Jednu od mojih odgajanica poznajete,
, , , ini mi se. - Milady se vragolasto nasmijei. - Sada se,
. , dodue, ponaa nerazumno i privremeno je zaboravila
, . . na svoju dunost. To se dogaa s mladim enama. Ali,
, , ona e se sigurno vratiti k meni, znam ja svoje
. djevojice.
. ,
.
, Iz tih rijei Erastu Petroviu je postalo jasno da Ipolit
, , , ipak nije ubio Amaliju, ve ju je, oito, nekamo
, odveo, no podsjeanje na Beecku dotaklo je stare
rane i pomalo oslabilo dojam (treba priznati, prilino
(, ), snaan) koji su na mladia ostavila baruniina
. razmiljanja.
, , ! - Koristan cilj, to je sjajno, naravno! - on strastveno
. ? uzvikne. - Ali to je sa sredstvima? Jer za vas je ubiti
. ovjeka isto kao i zgnjeiti komarca.
! . - To nije istina! - vatreno odvrati milady. - Meni je
. iskreno ao svakog izgubljenog ivota. Ali, ne moete
, oistiti Augijeve tale a da se ne ukaljate. Jedan
. , poginuli spaava tisuu, milijun drugih ljudi.
.
? - I koga je spasio Kokorin? - zajedljivo e Erast
. Petrovi.
Za novac tog beskorisnog rasipnika odgajam za Rusiju
. i svijet tisuu bistrih glava. Tu se nita ne moe, moj
, , djeae, nisam ja stvorila ovaj okrutni svijet u kojem
, sve ima svoju cijenu. Po mom miljenju, u danom
. , . sluaju cijena je posve razumna.
, ? - No, a Ahtircevljeva smrt?
, . , - Kao prvo, malo je previe brbljao. Kao drugo,
. , previe je dosaivao Amaliji. A kao tree - sami ste
: . govorili Ivanu Brillingu: nafta iz Bakua. Nitko se nee
moi aliti na oporuku koju je napisao Ahtircev, ostala
, . je na snazi.
? - A rizik policijske istrage?
, . , - Sitnica - slegne ramenima milady. - Znala sam da e
. moj dragi Ivan sve srediti. Od djetinjstva se odlikovao
sjajnim analitikim umom i organizatorskim talentom.
. , Kakva tragedija to ga vie nema ... Brilling bi sve
, sredio na idealan nain, da nije bilo jednog neobino
. ustrajnog mladog dentlmena. Zaista nismo imali
, . sree.
, , - ekajte malo, milady - napokon se Erast Petrovi
. dosjeti da bi se trebao uznemiriti. - A zato ste vi tako
? otvoreni sa mnom? Zar se nadate da ete me privui u
? svoj tabor? Da nema prolivene krvi ja bih u potpunosti
, , bio na vaoj strani, no vae metode ...

, , : Lady Astair ga, spokojno se nasmijeivi, prekine:
, , - Ne, moj prijatelju, ne nadam se da u vas uvjeriti
. , propagandom. Na alost, upoznali smo se prekasno:
, , va um, karakter, sustav moralnih vrijednosti stigli su
se formirati, i sad ih je gotovo nemogue promijeniti.
, A otvorena sam prema vama zbog tri razloga. Prvo: vi
. . ste vrlo otrouman mladi i pobuujete u meni iskrenu
, simpatiju. Ne elim da me smatrate udovitem.
. , Drugo: ozbiljno ste pogrijeili krenuvi s kolodvora
. , ravno ovamo i ne obavijestivi o tome svoje
, pretpostavljene. I tree: nisam vas sluajno posjela u
. taj krajnje neudoban naslonja s tako neobino
, iskrivljenim naslonom.
.
, Napravila je rukom nekakav neodreeni pokret i iz
naslona za ruke iskoie dvije eline ipke, vrsto
, . prikovavi Fandorina za naslonja. Jo ne shvaajui
, , to se dogodilo, on se trgne kako bi ustao, ali nije se
, mogao ak ni pomaknuti, a noge naslonjaa kao da su
. prirasle za pod.
, Milady pozvoni i istog trena ue Andrew, kao daje
, . prislukivao iza vrata.
, , - Divni moj Andrew, molim te, dovedi brzo profesora
, . Blanka - za-povjedi lady Astair. - Putem mu objasni
. , situaciju. Da, i neka ponese kloroform. A Timofeju
. . prepusti koijaa. - Ona tuno uzdahne. - Tu se nita
. ne da uiniti ...
. Andrew se utke nakloni i izae. U kabinetu zavlada
: , utnja: Erast Petrovi je dahtao, batrgajui se u
, elinoj klopci i pokuavajui se izmigoljiti kako bi
, dosegao spasonosni herstal na leima, no prokleti
, obrui su ga tako vrsto pritisnuli da je morao odustati
. od te ideje. Milady je suosjeajno pratila mladieve
, pokrete povremeno kimajui glavom.
.
, Prilino brzo u hodniku se zaue koraci i uoe dvoj
: ica: genij fizike profesor Blank i utljivi Andrew.
.
, Letimino pogledavi zarobljenika, profesor upita na
: engleskom: -
, ? - Je li to ozbiljno, milady?
, , . - Da, prilino ozbiljno - uzdahne ona. - Ali, moe se
. , . ispraviti. Naravno, moramo se malo potruditi. Ne
. elim bez potrebe pribjegavati krajnjem sredstvu. Ba
, , , sam se sjetila kako ste vi, moj djeae, nekada matali
. , o eksperimentu s ljudskim materijalom. Izgleda da se
. prilika pojavila.
- Ipak nisam jo posve spreman raditi s ljudskim
, , mozgom - nesigurno ree Blank razgledavajui
. Fandorina koji se utiao. - S druge strane, bilo bi
, rasipno propustiti takvu ansu ...

, - U svakom sluaju, treba ga uspavati - napomene


. ? barunica. - Jeste li donijeli kloroform?
, . - Da, da, odmah. - Profesor izvadi iz irokog depa
boicu i obilno namoi maramicu. Erast Petrovi
. osjeti otar medicinski miris i ve se htio pobuniti, ali
, Andrew u dva skoka priskoi do naslonjaa i s
nevjerojatnom snagom uhvati zatoenika za grlo.
.
, , - Zbogom, jadni djeae - ree milady i okrene se.
.
, Blank izvadi iz depa na prsluku zlatni sat, pogleda ga
iznad naoala i prekrije Fandorinovo lice mirisnom
. bijelom krpom. Eto kada je Erastu Petroviu posluio
spasonosni nauk neusporedivog Chandre Johnsona!
! Podmukli miomiris, koji oito nije sadravao pranu,
, mladi nije udisao. Bilo je pravo vrijeme za vjebu
, . zadravanja daha.
.
, - Jedna minuta bit e vie nego dovoljna - izjavi
, znanstvenik, snano stiui maramicu na usta i nos
. osuenika.
, , , I-i osam, i-i devet, i-i deset - brojao je u sebi Erast
, Petrovi, ne zaboravljajui grozniavo otvarati usta,
, . beiti oi i oponaati greve. Kad smo ve kod toga,
, uza svu elju za disanjem to ne bi bilo tako
, jednostavno izvesti, budui da je Andrew stezao grlo
. eljeznim stiskom.

, Brojanje je prelo osamdeset, plua su se posljednjim


, snagama borila protiv udnje za udahom, a ogavna
. , krpa je i dalje vlagom hladila plamtee lice.
, , Osamespet, osameest, osamesedam Fandorin je
, nepoteno ubrzao, posljednjim silama se trudei
. nasamariti nepodnoljivo spori kronometar. Najednom
, , je shvatio da je dosta trzanja, odavno je vrijeme da
, , , izgubi svijest, pa se primiri, zamre, a zbog vee
. uvjerljivosti ak opusti donju vilicu. Na broju
. devedeset tri Blank makne ruku.
, , - Gle - konstatirao je - kakva otpornost organizma.
. Gotovo sedamdeset pet sekundi.
.
, Onesvijeteni je zabacio glavu na stranu i pretvarao
, se da die ravnomjerno i duboko, iako je uasno elio
. grabiti zrak ustima gladnim kisika.
, , . - Gotovo, milady - priopi profesor. - Moemo poeti
. s eksperimentom.

, Glava esnaesta,
u kojoj se elektrici predskazuje velika budunost

, . - Prenesite ga u laboratorij - ree milady. - Ali


. moramo se uriti. Za dvanaest minuta poet e kolski
. . odmor. Djeca to ne moraju vidjeti.
. Netko pokuca na vrata.
, ? . - Timofej, vi ste? - ree barunica na ruskom. - Come
Come in! in!
Erast Petrovi se nije usuivao viriti ak ni kroz
, , . trepavice - primijeti li tko, gotovo je, kraj. uo je
, teke korake vratara i gromki glas kao da se obraa
, : gluhima:
, . -Tako da je sve u najboljem stanju, presvijetla. Olrajt.
. . ! ! ! Pozvao sam koijaa na aj. aj! Ti! Drink! ilav je,
, , . , vrag. Pije, pije i nita. Drink, drink - nating. Ali poslije
. , 2. , se sruio. A fijaker sam odvezao iza kue. Bihajnd na
. . haus. U dvorite sam ga odvezao, kaem. Neka ga
3. , , . , tamo, poslije u se ve pobrinuti, nemojte se brinuti.
, .
. Blank reeno prevede barunici.
Fine, . - Fine - otpovrne ona i doda poluglasno: - Andrew,
Andrew, just make sure that he doesn't try to make a profit just make sure that he doesn't try to make a profit
selling the horse and the carriage. selling the horse and the carriage.
, Fandorin nije uo odgovor - utljivi Andrew je
. vjerojatno samo kimnuo.
, , , No, hajde, gadovi, oslobodite me - pouri u sebi
. zlikovce Erast Petrovi. - Uskoro e odmor. Sad u
. . vam ja prirediti eksperiment. Samo da ne zaboravim
. osigura.
Meutim, Fandorina je ekalo duboko razoarenje -
. nitko ga nije oslobaao obrua. Tono pored uha ulo
(, se dahtanje i zasmrdio je luk. (Timofej, nepogreivo
), ustanovi zatoenik), neto je tiho zakripalo jedan,
, , , . dva, tri, etiri puta.
. , . , - Gotovo. Odvrnuo sam - izvijesti vratar. - Hvataj,
, . Andrjuha, da ga odnesemo.
Erasta Petrovia podignu skupa s naslonjaem i
. , ponesu. Malice otvorivi oi, on ugleda galeriju i
. nizozemske prozore osvijetljene suncem. Sve je jasno
, . - odvlae ga u glavnu zgradu, u laboratorij.
, , Kada su nosai, trudei se da ne budu glasni, kroili u
, dvoranu za odmor, Erast Petrovi se ozbiljno zamislio
- da li da se osvijesti i narui nastavni tijek prodornim
. krikovima. Neka djeica vide kakvim se poslovima
, njihova draga milady bavi. Ali, iz razreda su dopirali
. , tako mirni, ugodni zvui - ravnomjerni bas nastavnika,
, provala djejeg smijeha, pjevanje zbora - da Fandorin
, nije imao smjelosti. Nema veze, jo nije vrijeme za
. , otkrivanje karata, opravdao je on svoju neodlunost.
, .
A onda je ve bilo kasno - kolska galama ostala je iza
. , njih. Erast Petrovi je kriom vidio da ga vuku gore po
, , nekom stubitu, zakripala su vrata, okrenuo se klju.
.
,
.
.
,
, .
.
, ,
.
, , - Nadam se da e sve dobro zavriti - uzdahne lady
. , . Astair. - Bit e mi ao ako momak nastrada.
, , , - I ja se nadam, milady - oito uznemiren, odvrati
. profesor i zalupa neim eljeznim. - Ali, nema
, , . znanosti bez rtava. Za svaki novi korai spoznaje
. mora se platiti skupa cijena. Na osjeajnosti se ne
. moe daleko dogurati. A ako vam je taj mladi tako
, drag, onda va medvjed nije trebao otrovati koijaa,
, . ve mu podmetnuti sredstvo za uspavljivanje. Tada
, bih poeo s koijaem, a mladia ostavio za poslije.
. To bi mu dalo dodatnu ansu.
.
, . . - U pravu ste, moj prijatelju. Apsolutno ste u pravu.
. To je bila neoprostiva greka. - U glasu milady
. . osjealo se istinsko ogorenje. - No, ipak se vi
, potrudite. Objasnite mi jo jednom to zapravo
? namjeravate uiniti?
Erast Petrovi nauli ui - i njega je veoma zanimalo
. to pitanje.
, - Poznata vam je moja osnovna ideja - sa zanosom
ree Blank i ak prestane lupati. - Drim da je
. , pokoravanje elektrine sile klju za nadolazee
. , ! stoljee. Da, da, miladyl Do dvadesetog stoljea ostale
, su dvadeset etiri godine, no to nije ba tako dugo! U
. novom vijeku svijet e se preobraziti do
, neprepoznatljivosti, i ta e se velika promjena dogoditi
. zahvaljujui elektrici. Elektrika nije samo sredstvo
, rasvjete, kako smatraju laici. Ona moe stvarati i
. velika, i mala udesa. Zamislite koiju bez konja koja
, . ide na elektromotor! Zamislite vlak bez parne
, ! lokomotive - brz, ist, beuman! A moni topovi koji
, , ! tuku neprijatelja usmjerenim pranjenjem munje! A
, gradska diliansa bez konjske vue!
!
!
, - Sve to ste ve mnogo puta rekli - barunica meko
. prekine entuzijasta. - Objasnite mi medicinsku
. upotrebu elektrike.
, , - O, to je najzanimljivije - jo vie se uzbudi profesor.
. - Upravo toj sferi znanosti o elektrici namjeravam
. posvetiti svoj ivot. Makro-elektrika - turbine, motori,
, , moni dinamo-strojevi - promijenit e svijet koji nas
, okruuje, a mikroelektrika e promijeniti samog
, ovjeka, ispravit e nedostatke prirodne konstrukcije
homo sapiens. homo sapiensa. Elektro-fiziologija i elektroterapija - to
e spasiti ovjeanstvo, a ne oni vai pametnjakovii
, , koji se igraju velikih politiara ili, smijeno je rei,
, , maljaju slike.
.
, . - Niste u pravu, moj djeae. I oni rade vrlo vaan i
. . potreban posao. No, nastavite.
, - Ja u vam dati mogunost uiniti ovjeka, bilo kojeg
, , . ovjeka, idealnim, osloboditi ga mana. Svi defekti koji
, , odreuju ovjekovo ponaanje kriju se evo ovdje, u
, . ivanim sreditima pod korom velikog mozga. -
Tvrdi prst prebolno kucne Erasta Petrovia po
. , tjemenu. - Ako emo objanjavati pojednostavljeno, u
, , , , mozgu se nalaze podruja koja upravljaju logikom,
, , uicima, strahom, okrutnou, spolnim osjetilom i
. tako dalje, i tako dalje. ovjek bi mogao biti
, harmonina linost ako bi sva podruja funkcionirala
, . ravnomjerno, ali to ne biva gotovo nikada. Kod
, nekoga je prekomjerno razvijeno podruje odgovorno
, za instinkt samoodranja i taj je ovjek patoloki
. straljivac. Kod drugoga je nedovoljno aktivna zona
, logike i taj je ovjek prava budala. Moja teorija se
. , sastoji od toga da je uz pomo elektroforeze, to jest
, usmjerenog i strogo doziranog pranjenja elektrine
, struje, mogue stimulirati neka podruja u mozgu, a
suzbijati druga, nepoeljna.
, .
, , . - To je vrlo, vrlo zanimljivo - ree barunica. - Vi
, , znate, dragi Gebhardte, da vas dosad nisam financijski
, ograniavala, ali zato ste tako sigurni da je takva
, korekcija psihe u principu mogua?
?
! ! - Mogua je! U to nema ni najmanje sumnje! Je li vam
, , poznato, milady, da su kod pokopanih Inka pronaene
lubanje s jednakim otvorima evo ovdje? - Prst opet
? kucne Erasta Petrovia dvaput po glavi. - Tu je
. , smjeteno podruje koje upravlja strahom. Inke su to
. znali i pomou svojih primitivnih instrumenata dubli
su djeacima iz ratnike kaste kukaviluk, inili su
, svoje vojnike neustraivima. A mi? Sjeate li se?
. ? ?
, , - Da, va neustraivi mi, koji se baca na maku,
, . ostavio je dojam na mene.
, . , - O, to je samo poetak. Zamislite drutvo u kojem
! , nema zloinaca! Okrutnog ubojicu, manijaka, lopova
, nakon uhienja ne pogubljuju i ne alju na robiju.
Samo ga malo operiraju i taj nesretni ovjek, zauvijek
, , spaen od abnormalne okrutnosti, prekomjerne pohote
, ili pretjerane pohlepe, postaje koristan lan drutva! A
, zamislite da nekog od vaih djeaka, i bez toga vrlo
! , sposobnog, podvrgnu mojoj elektroforezi koja e jo
, pojaati njegov dar?
, ,
?
, - No, svoje djeake vam neu dati - odree barunica. -
. . Od prekomjernog talenta se moe poludjeti. Bolje vi
. eksperimentirajte sa zloincima. A to je isti
? ovjek?
. , - To je relativno jednostavna operacija. Mislim da sam
. ve gotovo spreman za nju. Moe se zadati udarac na
, podruje pamenja i tada ovjekov mozak postaje isti
, list, kao da ste preko njega preli gumicom. Ouvane
. su sve intelektualne sposobnosti, ali steene navike i
, znanja nestaju. Dobivate istog ovjeka, kao
. , novoroene. Sjeate li se eksperimenta sa abom?
. ? Poslije operacije je zaboravila skakati, ali motorike
, reflekse nije izgubila. Zaboravila je hvatati muice, ali
. refleks gutanja je ostao. Teoretski bi bilo mogue
, . ponovo je svemu tome nauiti. Uzmimo sad naeg
pacijenta ... A vas dvojica, to ste se zapiljili? Primite
. , ga, stavite na stol. Macht schnell!
? , . Macht
schnell!
, ! . Evo ga, sad! Fandorin se pripremio. No, podli Andrew
, ga je tako vrsto primio za ramena da nije imalo
. smisla ni pokuati doi do revolvera. Timofej neim
, , kljocne i elini se obrui, koji su pritiskali
, . zatoenikova prsa, maknue.
, ! , - Je'n, dva, dii! - zapovjedi Timofej, hvatajui Erasta
, , Petrovia za noge, a Andrew, i dalje vrsto stiui
, zarobljenikova ramena, lako ga podigne iz naslonjaa.
.
, Pokusnog kunia prenesu na stol i poloe ga na leda,
pri emu ga je Andrew pridravao za laktove, a vratar
, . za glenjeve. Futrola se nemilosrdno urezala
. Fandorinu u lea. Ponovno se zau zvuk zvona -
. odmor je zavrio.
, - Nakon to simultano obradim elektrinim
, pranjenjem dva podruja mozga, pacijent e se
potpuno oistiti od prethodnog ivotnog iskustva i,
, , tako rei, pretvoriti u bebu. Morat e ga se ponovno
. svemu uiti - hodati, vakati, koristiti zahod, a kasnije
, , , itati, pisati, i tako dalje. Mslim da e to zainteresirati
, . , vae pedagoge, tim vie to vi ve imate neku
, predodbu o sklonostima ove individue.

.
. , , - Da. Odlikuje se izvrsnom reakcijom, smion je,
posjeduje dobro razvijeno logiko razmiljanje i
. , unikatnu intuiciju. Nadam se da to podlijee
. obnavljanju.
U drugoj prilici Erast Petrovi bi se osjetio
, polaskanim tako pohvalnom karakterizacijom, ali sada
, se zgrio od uasa - zamislio se kako lei u ruiastoj
, kolijevci s dudom u ustima i besmisleno gue, a nad
, njim se naginje lady Astair i prijekorno govori: U,
: , kako smo zloesti, opet leimo mokli. Ne, bolje smrt!
, . ,
!
, , - Ima greve, sir - prvi put otvori usta Andrew. - Da se
. . nee osvijestiti.
, . - Nemogue - odree profesor. - Narkoza je dovoljna
. za minimalno dva sata. Lagani konvulzivni pokreti su
. , , normalni. Ima jedna opasnost, milady. Nisam imao
. , dovoljno vremena izraunati potrebnu snagu
. pranjenja. Ako bude vie nego to je potrebno, to e
, , ubiti pacijenta ili e ga zauvijek uiniti idiotom. Bude
. , li nedovoljno, u ivanim sreditima pod korom
, , velikog mozga ouvat e se mutne slike koje se pod
utjecajem vanjskog podraaja mogu jednom sloiti u
. jasno sjeanje.
, : Nakon kratke utnje, barunica ree s oitim aljenjem:
. - Ne moemo riskirati. Neka bude jae pranjenje.
.
, Zaulo se udno zujanje, a zatim pucketanje od kojeg
, Fandorina proe jeza.
.
, - Andrew, oiajte dva kruia, evo ovdje i ovdje -
, , . ree Blank dotaknuvi kosu leaa. - Morat u spojiti
. elektrode.
, , - Ne, neka to obavi Timofej - odluno e lady Astair. -
. . A ja idem. Ne elim to vidjeti, neu moi zaspati
. , . noas. Andrew, ti ide sa mnom. Napisat u neke hitne
, brzojave, a ti e ih odnijeti. Treba poduzeti mjere
. opreza - uskoro e primijetiti nestanak naeg prijatelja.
.
, , , - Da, da, milady, samo ete mi smetati - rastreseno
, odvrati profesor, zauzet pripremama. - Odmah u vas
. izvijestiti o rezultatu.
.
, eljezna klijeta, kojima su bili stisnuti laktovi Erasta
, . Petrovia, napokon popustie.
, im su se iza vrata stiali udaljeni koraci, Fandorin
, , otvori oi, trzajem oslobodi noge i, munjevito
, izravnavi koljena, udari Timofeja u prsa tako daje
, . ovaj odletio u kut. Idueg trena Erast Petrovi je ve
skoio sa stola na pod i, kiljei zbog svjetla, zgrabio
, , ispod skuta skriveni herstal.
.
! ! - Ni makac! Pucat u! - osvetoljubivo prosikta
, , , uskrsnuli i tog asa je zaista elio ustrijeliti obojicu - i
Timofeja koji je tupo treptao oima, i ludog profesora,
, , koji se zbunjeno ukoio s dvjema elinim iglama u
. ruci. Od igala su se protezale tanke ice prema
, nekakvom sloenom stroju koji je treperio lampicama.
. U laboratoriju je openito bilo mnotvo svakakvih
, zanimljivih stvarica, ali nije bilo vremena za njihovo
. razgledavanje.
Vratar se nije pokuavao podii s poda i samo se brzo
, , , kriao, ali s Blankom nije bilo dobro. Erastu Petroviu
. , se uinilo da se znanstvenik uope nije uplaio, nego
, je samo razjaren neoekivanom preprekom koja je
, mogla sprijeiti eksperiment. Kroz glavu mu proe:
. : ! sad e napasti! I elja za ubijanjem splasne, raspline se
, . u cijelosti.
! ! - Bez gluposti! Stojte na mjestu! - povie Fandorin
, . malko drhtavim glasom.
: Istog trena Blank zaurla:
Scweinhund! Du hast alles verdorben!6 - Schweinhund! Du hast alles verdorben! - i baci se
, . naprijed, udarivi bokom u rub stola.
. . Erast Petrovi stisne obara. Nita. Osigura! kljocne
! . dugmetom. Stisne dva puta za redom. Bam-bam! -
. ! , grune dvostruki pucanj i profesor padne niice, s
, glavom ravno pred noge strijelcu.
.
, Uplaivi se napada s lea, Fandorin se naglo okrene,
, , spreman da i dalje puca, ali Timofej se stisnuo leima
: uza zid i planim glasom zabrzao:
, ! ! - Vae blagoroe, nemojte me ubiti! Nisam svojom
! ! voljom! Isusa mi! Vae blagoroe!
, ! , - Ustaj, bitango! - zavie polugluhi, podivljali Erast
. ! Petrovi. -Mar naprijed!
, , Gurajui vratara revolverom u lea, potjerao ga je
. , hodnikom, zatim niz stubite. Timofej je brzo tapkao,
, ojkajui svaki put kada bi mu cijev dotakla kimu.
.
, Kroz dvoranu za odmor su brzo protrali i Fandorin se
trudio ne gledati u otvorena vrata soba, odakle su
, pogledavali uitelji i utljiva djeca u plavim
uniformama koja su virila iza njihovih lea.
.
! - Policija! - vikne Erast Petrovi. - Gospodo uitelji,
. , ne putajte djecu iz razreda! Ni vi sami nemojte
! ! izlaziti!
, Kroz dugaku galeriju, i dalje polukorakom-
. polutrkom stigli su do dvorinog krila. Kod bijelo-
zlatnih vrata Erast Petrovi gurne Timofeja iz sve
. snage - vratar elom rastvori vrata i jedva se zadri na
. ! nogama. Nema nikoga. Prazno!
! ! - Mar naprijed! Otvaraj sva vrata! - naredi Fandorin. -
. : , , . I pazi, ako pokua neto, ubit u te kao psa.
Vratar samo pljesne rukama i zakaska natrag u hodnik.
. Za pet minuta pregledali su sve sobe u prizemlju. Ni
. , ive due - samo je u kuhinji, nezgrapno nalegavi
grudima na stol i okrenuvi na stranu mrtvo lice,
, . spavao vjenim snom jadni koija. Erast Petrovi
samo baci pogled na mrvice eera u bradi, na lokvicu
, , prolivenog aja, i zapovjedi Timofeju da krene dalje.
.
, Na prvom su katu bile smjetene dvije spavae sobe,
. garderoba i knjinica. Barunica i njezin lakaj nisu bili
. ? tamo. Gdje su? uli su pucnjeve i sakrili se negdje u
? esternatu? Ili su pobjegli?
?
Erast Petrovi od ljutine zamahne revolverom i
, . iznenada grune pucanj. Metak se s fijukom odbije od
, zida i izleti kroz prozor, ostavivi na staklu urednu
zvjezdicu rairenih krakova. K vragu, osigura je
. , , pomaknut, a obara je slab, sjeti se Fandorin i strese
, , glavom kako bi se oslobodio zvonjave u uima.
.
Na Timofejaje neoekivani pucanj ostavio magian
dojam - vratar se sruio na koljena i stao moljakati:
:
- Vae bla ... vae visokoblagoroe ... Ne uzimajte mi
! ! , , ! , ivot! avo me zaveo! Sve u rei, kao na ispovijedi!
! ! ! Imam djecu, enu bolesnu! Pokazat u vam! Kunem
, ! , se Bogom, pokazat u vam! U podrumu su oni, u
! tajnoj prostoriji! Pokazat u vam, samo me potedite!
? - U kakvom podrumu? - grozno upita Erast Petrovi i
, podigne pitolj, kao da se zaista sprema odmah izvriti
. presudu.
, . - Za mnom, izvolite za mnom.
, , Vratar skoi na noge i, neprestano se osvrui, povede
, Fandorina opet u prizemlje, u baruniin kabinet.
.
- Sluajno sam jednom zavirio ... Nisu nas putali.
. . Nisu imali povjerenja u nas. A kako e - Rus,
, , pravoslavna dua, nije engleske krvi. - Timofej se
. . prekrii. - Samo je njihov Andrej ondje imao pristup, a
, . mi nikako.
, On potri iza pisaeg stola, okrene polugu na sekreteru
, , i sekreter se najednom pomakne u stranu otkrivi
. nevelika mjedena vrata.
! . - Otvaraj! - zapovjedi Erast Petrovi.
Timofej se jo tri puta prekrii i gurne vrata. Ona se
. , bezglasno otvore i pokae se stubite koje vodi dolje,
, , . u tamu.
, Gurkajui vratara u lea, Fandorin se stane oprezno
. , sputati. Stubite se zavravalo zidiem, ali iza ugla,
, , . nadesno, skretao je niski hodnik.
, ! - Hajde, hajde! - psikne Erast Petrovi na Timofeja
. koji je oklijevao.
, . Skrenue iza ugla, u mrkli mrak. Trebalo je svijeu
, ponijeti, pomisli Fandorin i krene lijevom rukom u
, dep po ibice, ali sprijeda iznenada neto jarko
. , bljesne i grune. Vratar jaukne i sjedne na pod, a Erast
Petrovi isprui herstal i stane pritiskati obara sve
, dok udarna igla nije zakljocala po praznom bubnju.
. . Zavlada odjekujua tiina. Drhtavim prstima Fandorin
, izvadi kutiju, kresne ibicu. Timofej je poput
. bezobline hrpe sjedio kod zida i nije se micao.
. Uinivi nekoliko koraka naprijed, Erast Petrovi
, ugleda Andrewa kako lei na leima. Drhtavi plamen
. kratko zatreperi kraj staklenih oiju i ugasi se.
. Kada se naete u mraku, ui veliki Fouchet, potrebno
, , je zatvoriti oi, izbrojati do trideset da se suze zjenice,
, , i tada vid moe uoiti i najneznatniji izvor svjetla.
, Erast Petrovi radi sigurnosti izbroji do etrdeset,
. otvori oi - i tono: odnekud se probijala pruga svjetla.
, Ispruivi ruku s beskorisnim herstalom, on
: . zakorai jednom, dvaput, triput i ugleda naprijed
, malko otvorena vrata, odakle se i irilo slabo svjetlo.
, , Barunica se mogla nalaziti samo tamo. Fandorin
, odluno krene prema prugi svjetla i snano gurne
. . vrata.

.
Njegovu pogledu se pokae nevelika sobica s
. , nekakvim policama du zida. Nasred sobe stajao je
stol, na njemu je gorjela svijea u bronanom
. svijenjaku i osvijetljavala lice lady Astair iscrtano
sjenama.
, , . - Uite, moj djeae - mirno ree ona. - ekam vas.
.
, Erast Petrovi stupi preko praga i vrata se iznenada
. , zalupie iza njegovih lea. On se strese, okrene se i
, , vidje da na vratima nema ni ruice, ni kvake.
.
, . - Priite blie - tiho ga zamoli milady. - elim dobro
, razgledati vae lice, jer je to lice sudbine. Vi ste
. , kamen koji se naao na mom putu. Kameni o kojeg
. , mi je sueno spotaknuti se.
.
, Pogoen takvom usporedbom, Fandorin se priblii
, stolu i ugleda kako ispred barunice na stolu lei glatka
. metalna kutija.
? . - to je to? - upita.
. ? - O tome malo poslije. to ste uinili s Gebhardtom?
. - Mrtav je. Sam je kriv - nije se trebao bacati na metak
, , - grubo odgovori Erast Petrovi, trudei se da ne misli
, kako je u proteklih nekoliko minuta ubio dvoje ljudi.
.
. , - To je veliki gubitak za ovjeanstvo. Bio je udan,
, . sumanut ovjek, ali veliki znanstvenik. Jedan Azazel
manje ...
? . - to je to Azazel? - trgne se Fandorin. - Kakve
? veze ima taj demon s vaom siroadi?
, . - Azazel nije demon, moj djeae. To je veliki simbol
. spasitelja i prosvjetitelja ovjeanstva. Bog je stvorio
, ovaj svijet, stvorio je ljude i prepustio ih samima sebi.
. , Ali ljudi su tako slabi i tako slijepi, pretvorili su Boji
. svijet u pakao. ovjeanstvo bi odavno propalo da
, , nema izuzetnih linosti koje se povremeno pojavljuju
. , meu ljudima. Oni nisu demoni ni bogovi, ja ih zovem
hero civilisateur. civilisateur. Zahvaljujui svakom od njih,
. ovjeanstvo je inilo skok naprijed. Prometej nam je
. . dao vatru. Mojsije nam je dao ideju zakona. Krist je
. dao moralni oslonac. Ali, navredniji od tih junaka je
, hebrejski Azazel koji je ovjeka nauio samosvijesti.
. Reeno je u Henohovoj knjizi: On je zavolio ljude
: i otkrio im tajne koje je saznao na nebesima,
, . Darovao je ovjeku zrcalo da bi ovjek vidio iza sebe
, , - to jest, da bi imao pamenje i razumio svoju prolost.
. Zahvaljujui Azazelu mukarac se moe baviti
obrtima i tititi svoj dom. Zahvaljujui Azazelu ena
. se od pokorne enke koja raa pretvorila u
ravnopravno ljudsko bie koje posjeduje slobodu
, izbora - biti runa ili lijepa, biti majka ili amazonka,
, ivjeti za obitelj ili za itavo ovjeanstvo. Bog je
, samo dao ovjeku karte, Azazel pak ui kako treba
. igrati da bi se dobilo. Svaki moj gojenac je Azazel,
, , , iako to svi ne znaju.
. ,
.
? . - Kako svi ne znaju? - prekine je Fandorin.
, - U tajnu svrhu posveeni su malobrojni, tek
, . najodaniji i nesalomljivi - pojasni milady. - Oni i
, preuzimaju na sebe sav prljavi posao, kako bi druga
. moja djeca ostala neokaljana. Azazel je moja
, , prethodnica koja mora neprimjetno, postupno
prigrabiti kormilo upravljanja svijetom. O, kako e
. , , procvjetati na planet kada mu na elo stanu moji
! Azazeli! I to bi se moglo dogoditi tako brzo - za nekih
dvadesetak godina ... Ostali gojenci esternata, koji
, nisu posveeni u tajnu Azaze-la, jednostavno idu
, , kroz ivot svojim putem, donosei ovjeanstvu
. neprocjenjivu korist. A ja samo pratim njihove
, uspjehe, veselim se njihovim dostignuima i znam,
, , bude li neophodno, nitko od njih nee odbiti pomo
. , svojoj majci. Ah, to e biti s njima bez mene? Sto e
? ? , biti sa svijetom? ... Ali, nema veze, Azazel je iv,
, . on e privesti moje djelo kraju.
: Erast Petrovi se uzbudi:
, - Vidio sam ja vae Azazele, vae odane i
! , , nesalomljive! Morbid i Franz, Andrew i onaj
, ! bezbojnih oiju koji je ubio Ahtirceva! Je li to vaa
, ? ? garda, milady? Jesu li oni najdostojniji?
. . , , - Ne samo oni. Ali i oni takoer. Sjeate li se, moj
, prijatelju, govorila sam vam da ne uspijeva svako
, moje dijete nai svoj put u suvremenom svijetu, zato
to je njihova darovitost ostala u dalekoj prolosti ili
? , e zatrebati u dalekoj budunosti? Dakle, od takvih
gojenaca nastaju najodaniji i najprivreniji izvrioci.
. , . Neka moja djeca su mozak, a druga su ruke. A ovjek
, , . koji je likvidirao Ahtirceva nije moje dijete. On je na
. privremeni saveznik.
Baruniini prsti rastreseno poglade pohranu povrinu
kutije i, kao sluajno, usput, pritisnu malo okruglo
, , dugme.
.
, . - To je sve, dragi mome. Ostale su nam dvije minute.
. . , Skupa emo otii iz ivota. Na alost, ne mogu vas
. ostaviti meu ivima. Nakodit ete mojoj djeci.
.
? , - to je to? - zavie Fandorin i zgrabi kutiju, koja se
. ? pokae prilino tekom. - Bomba?
, . - Da - saalno se osmjehne lady Astair. - Satni
. mehanizam. Izum jednog od mojih talentiranih
. djeaka. Takvih kutija ima od trideset sekundi,
, , dvosatnih, ak dvanaestosatnih. Nemogue ju je
. otvoriti i zaustaviti mehanizam. Ova mina je navijena
. na sto dvadeset sekundi. Poginut u skupa sa svojom
. . arhivom. Moj ivot je zavren, ali uspjela sam dosta
, uiniti. Moje djelo e se nastaviti i jo e me se sjetiti
. , dobrom rijeju.
.
, Erast Petrovi pokua uhvatiti dugme noktima, ali od
. toga nije bilo nita. Zatim se bacio na vrata i stao ih
, opipavati prstima, lupati akama. Krv mu je pulsirala
. , u uima odbrojavajui vrijeme.
.
! - Lizanjka! - u oaju zastenje umirui Fandorin.
. ! ! ! Milady! Ne elim umrijeti! Ja sam mlad! Ja sam
! zaljubljen!
. Lady Astair ga je gledala sa suosjeanjem. U njoj se
. oito zbivala nekakva borba.
, - Obeajte da lov na moju djecu nee postati cilj vaeg
, , ivota - tiho ree gledajui Erasta Petrovia u oi.
.
! , - Kunem se! - uzvikne on, spreman tog asa obeati
, . bilo to.
, Nakon mune, beskrajno duge stanke milady se
, : osmjehne blagim, majinskim osmijehom:
. , . , - Dobro. ivite, moj djeae. Ali pourite, imate
. etrdeset sekundi.
, , , Ona gurne ruku pod stol i mjedena vrata se uz kripu
. otvore prema unutra.
Bacivi posljednji pogled na nepominu sijedu enu i
, treperavi plamen svijee, Fandorin golemim
. skokovima pojuri tamnim hodnikom. U zaletu je
, udario u zid, etveronoke se uspentrao stubitem,
, , uspravio se, u dva skoka presjekao kabinet.
.
Nakon deset sekundi su hrastova vrata dvorinog krila
, zamalo sletjela sa arki od monog udarca, i niz trijem
je glavake sletio mladi izobliena lica. Projurio je
. , tihom, sjenovitom ulicom do ugla i tek se tamo
, . , zaustavio teko diui. Osvrnuo se, zamro.
.
, . Prolazile su sekunde, a nita se nije dogaalo. Sunce je
, dobroduno zlatilo kronje topola, na klupi je
, . drijemala ria maka, u nekom dvoritu su kokodakale
kokoi.
Erast Petrovi se primi za srce koje je mahnito lupalo.
. ! , ! Prevarila me! Preveslala me kao utokljunca! Otila je
! kroz sporedni prolaz!
, On zarie od nemonog bijesa i, kao da mu odgovara,
. dvorino krilo se odazva isto takvom rikom. Zidovi
, , zadrhtae, krov se jed primjetno zanjiha, i odnekud
. ispod zemlje zau se duboka tutnja eksplozije.

, Glava posljednja,
u kojoj se junak oprata s mladou

, Pitajte bilo kojeg stanovnika prvostolnog grada kada


, , je najbolje stupiti u brak i, naravno, kao odgovor ete
, , uti da e se razuman i ozbiljan ovjek, koji od samog
, poetka eli svoj obiteljski ivot postaviti na vrste
, temelje, neminovno vjenati samo krajem rujna, zato
, to je to vrijeme na najidealniji nain prikladno za
polazak na mirno i dugo putovanje valovima ivotnog
oceana. Moskovski rujan je sit i lijen, ukraen zlatnim
. brokatom i rumen od javorova grimiza, kao gizdava
, trgovkinja iz Zamoskvoreja. Ako je vjenanje
, . posljednje nedjelje, onda e nebo sigurno biti isto,
, plavetno, a sunce e sjati obzirno i diskretno -
, , mladoenja se nee uznojiti u krutom utirkanom
ovratniku i tijesnom crnom fraku, a nevjesta nee
, ozepsti u svojoj laganoj, arobnoj, prozranoj ... to se
, , ne moe ni prikladno imenovati.
, .
. Izabrati crkvu za izvrenje obreda je itava nauka.
, , , Izbor u zlatoglavoj je, hvala Bogu, velik, ali je zato i
. odgovornost vea. Pravi moskovski starosjedilac zna
, , da je dobro vjenati se na Sretenki, u crkvi Uznesenja
: Marijina u Peatnikima: suprunici e dugo poivjeti i
. umrijeti istog dana. Za stjecanje mnogobrojnog
potomstva najprikladnija je crkva Nikole od Velikog
, Kria, to se rasprostrta u Kitajgorodu preko cijele
. etvrti. Tko najvie cijeni mirno i udobno kuanstvo
neka odabere Pimena Velikog u Starim Vorotnikima.
. , Ako je mladoenja vojno lice, ali ne eli okonati
, svoje dane na bojnom polju, ve pored obiteljskog
, , ognjita, u krugu ukuana, onda je najpametnije dati
, brani zavjet u crkvi Svetog Georgija na Vspolju. I,
. , , naravno, nijedna majka nee dopustiti keri vjenanje
, na Varvarki, u crkvi muenice Varvare - jadnica bi
poslije cijeli ivot ivjela u mukama i patnji.
.
No, osobe s ugledom i visokim poloajima nisu
, previe slobodne u izboru, budui da crkva mora biti
, , dostojanstvena i prostrana, inae se nee moi
. smjestiti gosti koji predstavljaju cvijet moskovskog
, drutva. A na vjenanju, koje se zavravalo u otmjenoj
, i pompoznoj Zlatoustinskoj crkvi, skupila se sva
. , , Moskva. Dangube, koje su se nagomilale kod ulaza,
, gdje su se u dugaku povorku postrojila kola,
, pokazivale su koiju samog generalnog guvernera,
, , kneza Vladimira Andrejevia Dolgorukog, a to je
. znailo da je svadba pripremljena na najviem nivou.

, U crkvu su putali samo specijalno pozvane, a ipak se


. skupilo dvjesto ljudi. Bilo je mnogo sjajnih uniformi,
, , , kako vojnih, tako i civilnih, mnogo golih damskih
, ramena i visokih frizura, traka, zvijezda, briljanata.
, , . , Gorjeli su svi svijenjaci, obred je davno zapoeo, i
, . uzvanici su se umorili. Sve ene, neovisno o dobi i
, obiteljskom stanju, bile su uzbuene i dirnute, no
, , mukarci su se oigledno dosaivali i potiho su
razgovarali o neem drugom. Mladence su davno
. prouili. Nevjestina oca, djelatnog tajnog savjetnika
. , Aleksandra Apolodorovia von Evert-Kolokoljceva,
znala je sva Moskva, lijepu Elizavetu Aleksandrovnu
, su ne jednom vidjeli na balovima - poela je izlaziti
jo prole godine - zato je radoznalost, uglavnom,
, izazivao mladoenja, Erast Petrovi Fandorin. O
, , , njemu se malo toga znalo: zvjerka iz prijestolnice,
. navraa ponekad u Moskvu zbog vanih poslova,
: , karijerist, ivi kraj samog oltara dravne vlasti.
, , Dodue, jo nema visok in, ali je vrlo mlad i brzo
. , napreduje. Nije to mala stvar - u tim godinama ve
, , ima Vladimira u zapuku. Dalekovidan je Aleksandar
. Apolodorovi, gleda u budunost.
.
, .
ene su bile raznjeenije mladou i ljepotom
. , mladenaca. Mladoenja je bio vrlo dirljivo uzbuen,
, , as se crvenio, as je blijedio, brkao je rijei zavjeta,
, . , rijeju - bio je nevieno zgodan. No, a nevjesta,
, Lizanjka Evert-Kolokoljceva, uope se nije inila
, . ovozemaljskim biem, jednostavno bi ostali bez daha
, , pogledavi je. I bijela haljina nalik na oblak, i lagani
, veo, i vjeni od saksonskih rua - sve je bilo upravo
. onako kako treba. Kada su mladenci otpili crnog vina
, iz kalea i izmijenili poljupce, nevjesta se nimalo nije
, , zbunila, naprotiv, veselo se nasmijeila i apnula
, . mladoenji na uho neto od ega se i on nasmijeio.
: A evo to je Lizanjka apnula Erastu Petroviu:
. - Bijedna Liza je odustala od utapanja i udala se.
Erasta Petrovia je itav dan strano muila opa
panja i potpuna ovisnost o okolini. Pojavilo se
. mnotvo bivih kolega iz gimnazije i oevih starih
prijatelja (koji su posljednjih godina kao u zemlju
( propali, a sad su se opet javili). Fandorina su najprije
, ). poveli na momaki doruak u arbatsku krmu Prag,
gdje su ga mnogo gurkali, namigivali mu i zbog
, , neega izjavljivali suut. Zatim su ga odveli natrag u
. hotel, doao je frizer Pierre i bolno mu upao kosu,
, kovrajui bujni pramen. Lizanjku nije smio vidjeti
, prije crkve, i to je takoer bilo muno. Tri dana nakon
. dolaska iz Petrograda, gdje je sada radio mladoenja,
, . nevjestu gotovo uope nije vidio - Lizanjka je sve
, vrijeme bila zauzeta vanim svadbenim pripremama.
,

.
Zatim je, crven nakon momakog doruka, Ksaverij
, Feofilaktovi Gruin, u fraku i s bijelom kumovskom
, trakom, posjeo mladoenju u otvorenu koiju i
. povezao ga u crkvu. Erast Petrovi je stajao na
, , stubama i ekao nevjestu, a iz gomile su mu neto
. dovikivali, jedna je gospoica bacila na njega ruu i
, , ogrebala mu obraz. Napokon dovezoe Lizanjku, koja
. se gotovo uope nije vidjela ispod valova prozirne
, , tkanine. Stajali su jedno uz drugo ispred analoja,
pjevao je zbor, sveenik je govorio Ako milostivi i
, , , ovjekoljubivi Bog jesi i jo neto, izmijenili su
, prstenje, dizali se na sag, a onda je Lizanjka rekla ono
, , o bijednoj Lizi, i Erast Petrovi se najednom nekako
, , smirio, ogledao se okolo, ugledao lica, ugledao visoku
. crkvenu kupolu, i postalo mu je dobro.
, Dobro je bilo i poslije, kada su svi prilazili i estitali,
, . vrlo iskreno i srdano. Osobito simpatian bio je
generalni guverner Vladimir Andrejevi Dolgorukov -
, , , punaak, dobroduan, okrugla lica, s brkovima koji su
. , visjeli. Rekao je daje uo mnogo pohvalnog o Erastu
Petroviu i od srca zaelio sretan brak.
.
, , Izali su na trg, svi uokolo su vikali, ali slabo se
, . vidjelo zato to je sunce vrlo snano sjalo.
, Lizanjka i on su sjeli u otvorenu koiju, zamirisalo je
. cvijee.

Ona skine dugaku bijelu rukavicu i vrsto stisne


. Erastu Petroviu ruku. On bojaljivo priblii svoje lice
njezinom i brzo udahne miris kose, parfema i tople
, . ( koe. Tog asa (prolazili su Nikitsku kapiju)
) Fandorinov pogled sluajno padne na trijem
Voznesenske crkve - i kao da mu je hladna ruka
. stisnula srce.
Fandorin je ugledao dva maliana od osam-devet
. godina u odrpanim plavim uniformama. Izgubljeno su
sjedili medu prosjacima i pjevali tankim glasovima
. , neto alosno. Okrenuvi tanke vratove, mali su
prosjaci sa znatieljom pratili pogledom raskonu
. svadbenu povorku.
, ? , , - to ti je, dragi? - uplaila se Lizanjka, vidjevi kako
. je muu problijedilo lice.
. Fandorin ne odgovori.
Pretres u tajnom podrumu esternatskog dvorinog
. krila nije dao nikakve rezultate. Bomba nepoznate
, , izrade proizvela je monu, kompaktnu eksploziju, koja
, gotovo nimalo nije otetila zgradu, ali je potpuno
. . unitila podzemlje. Od arhive nije ostalo nita. Od
lady Astair takoer - ako ne raunamo krvavi komad
. svilene haljine.
Ostavi bez rukovoditeljice i izvora financiranja,
, meunarodni sustav esternata se raspao. U nekim su
. zemljama sirotita prela pod upravu drave ili
, dobrotvornih drutava, ali vei dio domova je
jednostavno prestao postojati. U svakom sluaju, oba
. , ruska esternata su odredbom Ministarstva narodne
prosvjete bila zatvorena kao legla bezbonitva i
tetnih ideja. Uitelji su se razili, djeca su se veim
. , dijelom razbjeala.
.
Prema popisu, koji je naen kod Cunninghama,
uspjelo se utvrditi osamnaest bivih gojenaca
, , esternata, ali od toga je bilo malo koristi, jer je bilo
, nemogue odrediti tko je od njih povezan s
, . , ( organizacijom Azazel, a tko nije. Bez obzira na to,
) , petorica su (medu njima i portugalski ministar) dali
, ( ostavke, dvojica su izvrila samoubojstvo, a jednoga
) . (brazilskog tjelohranitelja) su ak pogubili. Opsena
meudravna istraga pronala je mnotvo poznatih i
, vanih osoba koje su svojevremeno zavrile esternat.
. Mnogi to nimalo nisu skrivali, ponosei se dobivenim
, . , obrazovanjem. Dodue, poneko dijete lady Astair se
, ipak skrilo, maknulo se od nametljivog zanimanja
policije i tajnih slubi, ali veina je ostala na svojim
, , mjestima, jer ih se ni za to nije moglo okriviti. No,
. put prema najviim dravnim dunostima odsad im je
bio zabranjen, a pri postavljanju na visoke poloaje
, , opet se, kao u feudalna vremena, stala obraati
, izuzetna panja na podrijetlo i rodoslovlje - ne daj
Boe da se na vrh provue nahoe (tim terminom su
, ( u kompetentnim krugovima okrstili gojence lady
Astair). Uostalom, iroka publika nije primijetila
). , napravljenu istku, budui da su bile poduzete mjere
, opreza i tajnosti, brino usuglaene izmeu vlada.
Neko vrijeme su kruile glasine o svjetskoj uroti ili
. masona, ili idova, ili i jednih i drugih zajedno,
spominjao se gospodin Disraeli, ali poslije se sve
, , , nekako utialo, tim vie to se na Balkanu nazrijevala
, ozbiljna kriza od koje se tresla sva Europa.
,
,
.
Fandorin je po slubenoj dunosti bio primoran
, sudjelovati u istrazi Sluaja Azazel, no pokazivao je
, tako malo revnosti da je general Mizinov smatrao
, razumnim dati mladom, sposobnom suradniku drugi
, zadatak kojeg se Erast Petrovi prihvatio s kudikamo
. vie volje. Osjeao je da u zbivanjima oko Azazela
, njegova savjest nije posve ista, a uloga mu je prilino
, . , dvosmislena. Zakletva, koju je dao barunici (i koju je
( ), protiv svoje volje prekrio), dosta mu je pokvarila
. sretne predsvadbene tjedne.
, I ba danas se trebalo dogoditi da na sam dan svadbe
Erast Petrovi vidi rtve svoje samoportvovnosti,
, odvanosti i pohvalne marljivosti (tako je stajalo u
( visokom ukazu o nagradi).
).
, , Fandorin se snudio, pokunjio, pa je Lizanjka nakon
dolaska u roditeljsku kuu u maloj Nikitskoj odluno
: uzela stvari u svoje ruke: povukla se s muem u
, garderobu, koja se nalazila kraj predsoblja, i najstroe
, zabranila ulazak bez doputenja. Sreom, ukuani su
imali dovoljno briga s gostima koji su pristizali i koje
, je trebalo zabaviti prije gozbe. Iz kuhinje su se irili
. boanski mirisi, specijalno pozvani kuhari iz
, Slavenskog bazara trudili su se od samog jutra bez
predaha; iza vrsto zatvorenih vrata plesne sale,
; orkestar je posljednji put isprobavao beke valcere -
uglavnom, sve je ilo svojim redom. Ostalo je samo
dovesti u red demoraliziranog mladoenju.
, .
.
, Uvjerivi se da razlog iznenadne melankolije uope
nije u nekoj ljubavnici koje se prisjetio u nezgodan
, as, nevjesta se potpuno umirila i sa sigurnou se
. primila posla. Na otvoreno postavljena pitanja Erast
Petrovi je odgovarao mumljanjem i stalno je
, pokuavao okrenuti se, pa je trebalo promijeniti
. , taktiku. Lizanjka pogladi zarunika po obrazu, poljubi
, , , mu najprije elo, zatim usne, pa oi, i zarunik se
, , smeka, rastopi, opet se njime moglo upravljati. Ipak,
. mladenci nisu urili pridruiti se gostima. Barun je ve
. nekoliko puta izlazio u predsoblje i pribliavao se
zatvorenim vratima, ak je diskretno kaljucao, ali nije
, , se usuivao kucati.
.
. Ali, ipak je morao pokucati.
! , - Eraste! - pozove ga Aleksandar Apolodorovi, koji je
. od dananjeg dana poeo zetu govoriti ti. - Oprosti,
, , moj prijatelju, ali stigao je kurir iz Petrograda. Po
. ! hitnom poslu!
Barun se osvrnuo prema naoitom asniku u kacigi s
, . perjanicom, koji se nepomino ukoio kraj vrata. Pod
, mikom je kurir drao kockasti zaveljaj, omotan
sivim slubenim papirom s orlovima od peatnog
. voska.
. Kroz vrata proviri pocrvenjeli mladoenja.
, ? - Mene trebate, porunice?
? ? , - Gospodin Fandorin? Erast Petrovi? - upita asnik
razgovijetnim glasom s gardijskom intonacijom.
.
, . - Da, ja sam.
. - Hitna tajna poiljka iz Treeg odjela. Kamo
? zapovijedate?
, . - Pa moe i ovamo - pomakne se Erast Petrovi u
, ( stranu. - Oprostite, Aleksandre Apolodoroviu (jo se
). nije navikao oslovljavati tasta rodbinski).
. , , - Razumijem. Posao je posao - spusti glavu tast,
, zatvori iza porunika vrata i sam stane vani, da ne bi,
, , . ne daj Boe, uao netko nepoznat.
A porunik stavi poiljku na stolicu i izvadi iza revera
. uniforme list papira.
. - Izvolite potpisati primitak.
? , . - to je to? - upita Fandorin potpisujui se.
, Lizanjka je s radoznalou gledala zaveljaj, ne
pokazujui nikakvu elju ostaviti mua nasamo s
. kurirom.
, . - Nisam upoznat - slegne ramenima asnik. - Tei
. ? etiri funte. Danas imate radostan dogaaj? Moda je
, ? , u vezi s tim? U svakom sluaju, osobno vam estitam.
. , , Tu je jo i pismo koje e vam vjerojatno sve objasniti.
, .
On izvue iz posuvratka na rukavu mali omot bez
. natpisa.

? - Doputate li da se udaljim?
, . Erast Petrovi kimne, provjerivi ig na omotu.
, . Salutiravi, kurir se odvano okrene i izae.
, , U zasjenjenoj sobi bilo je mrano, i Fandorin,
, , otvarajui u hodu omot, pride prozoru koji je gledao
. ravno na Malu Nikitsku.
, . Lizanjka obgrli mueva ramena, zadie mu u uho.
, ? ? - I, to je to? estitka? - nestrpljivo upita i, ugledavi
, sjajnu karticu s dvama zlatnim prstenima, usklikne. -
, . ! , Pa da! Oh, kako je to drae sno!
!
, Tog trena, privuen nekakvim brzim kretanjem iza
, prozora, Fandorin podigne pogled i ugleda kurira koji
, . se vladao pomalo udno. Brzo je otrao niz stube, u
, trku uskoio u fijaker koji ga je ekao i zavikao
: koijau:
! ! ! ! - Kreni! Devet! Osam! Sedam!
, . Koija zamahne biem, na as se osvrne. Koija kao
: , , koija: visoki eir, sijeda brada, samo su mu oi
, . neobine - vrlo svijetle, gotovo bijele.
! - Stani! - bijesno povie Erast Petrovi i bez
. razmiljanja skoi preko prozorske daske.
, Koija pucne biem i par vranaca pojuri s mjesta.
.
! ! , - Stani! Pucat u! - derao se Fandorin trei, iako nije
imao ime pucati - zbog svadbe je vjerni herstal
. ostao u hotelu.
! ? - Eraste ! Kamo e?
. Fandorin se u trku osvrne. Lizanjka se naginjala kroz
, prozor, na licu joj se ocrtavala potpuna nedoumica.
. Sljedeeg trena kroz prozor buknu vatra i dim, prsnu
, , stakla, a Erast Petrovi bude oboren na zemlju.
.
, , Neko je vrijeme bilo tiho, tamno i mirno, ali zatim mu
, u oi udari jarko dnevno svjetlo, u uima mu glasno
, , . zazvoni, i Fandorin shvati da je iv. Vidio je kamenje
, , plonika, ali nije shvaao zato mu je tono pred
. oima. Bilo mu je muno gledati u sivi kamen pa je
, . skrenuo pogled na drugu stranu. Bilo je jo gore -
tamo je leala kugla konjske balege i pored toga neto
, neugodno bijelo, s dva zlatna kruia koji su se
. bljetavo caklili. Erast Petrovi naglo ustane i proita
, , redak, napisan krupnim staromodnim rukopisom, s
, viticama i sloenim arama: My Sweet Boy, This Is a
: My Sweet Truly Glorious Day! Smisao rijei nije stigao do
Boy, This is a Truly Glorious Day!" njegova zamagljenog razuma, tim vie to je
, pozornost ozlijeenog privukao drugi predmet, koji je
, leao tono na sredini kolnika i sjajio veselim iskrama.

.
, Prvog momenta Erast Petrovi nije shvaao to je to.
. , Pomislio je samo kako tome nikako nije mjesto na
. : , zemlji. Zatim je razabrao: tanka djevojaka ruka,
otrgnuta u laktu, sjajila je zlatnim prstenom na
. prstenjaku.
Tverskim bulevarom, brzim, nesigurnim koracima, ne
videi nikoga okolo, hodao je kicoki odjeven, ali
strano neuredan mladi: skupi zguvani frak, prljava
bijela kravata, na reveru pranjavi bijeli karanfil.
etai su se micali u stranu i pratili udnu osobu
znatieljnim pogledima. I nije stvar bila samo u
kicoevu mrtvakom bljedilu - kao daje malo
suiavih, pa ak ne i u tome to je bez sumnje bio
mrtav pijan (teturao je s jedne strane na drugu) -
udnog li uda. Ne, panju prolaznika, a posebno
dama, privlaila je intrigantna osobitost njegova lica:
usprkos oiglednoj mladosti, veseljak je imao potpuno
bijele, kao zaleene injem, sljepoonice.

KRAJ