You are on page 1of 2

Cu hi n tp mn in t tng t

(Dnh cho Hc k H 2016)

I. L thuyt:
1. Nu nh ngha hi tip. Phn loi hi tip trong b khuch i.
2. Dn ra cc phng trnh c bn ca b khuch i (mng 4 cc) c hi tip. Gii thch
khi no c hi tip m. ngha ca hi tip m v hi tip m su?
3. Hy gii thch ti sao hi tip m lm tng n nh ca h s khuch i?
4. Hy gii thch ti sao hi tip m lm tng di ng ca b khuch i?
5. Hy gii thch ti sao hi tip m lm gim mo phi tuyn ca b khuch i?
6. V s v gii thch mch cung cp ngun mt chiu cho colect v cho baz ca
tng khuch i dng transistor lng cc.
7. Th no l im lm vic tnh ca Transistor? Ti sao phi n nh im lm vic tnh?
V 01 s nguyn l v gii thch (nh tnh) nguyn tc n nh im lm vic nh
hi tip m in p.
8. Th no l im lm vic tnh ca Transistor? Ti sao phi n nh im lm vic tnh?
V 01 s nguyn l v gii thch (nh tnh) nguyn tc n nh im lm vic nh
hi tip m dng in.
9. Hin tng tri im lm vic l g? V 01 s nguyn l v gii thch (nh tnh)
nguyn tc n nh im lm vic bng it.
10. Hin tng tri im lm vic l g? V 01 s nguyn l v gii thch (nh
tnh) nguyn tc n nh im lm vic bng in tr nhit.
11. V s nguyn l v nu u, nhc im ca ba cch mc c bn b khuch i tn
hiu nh dng Transistor.
12. V s mch Kaskode v gii thch c im ca mch Kascode.
13. B khuch i vi sai: v s nguyn l v gii thch ti sao khuch i vi sai
ch khuch i tn hiu vo hiu?
14. B khuch i vi sai: v s nguyn l v gii thch ti sao khuch i vi sai li
khng khuch i tn hiu vo ng pha?
15. Nu nhim v ca mch ghp. V s v gii thch u, nhc im v ng dng
ca cc phng php ghp trc tip, ghp in tr, ghp in dung v ghp in cm.
16. Nu khi nim v b khuch i thut ton. Phi c yu cu g i vi cc tham s
K0, Zv, Zra v gii thch ngha.
17. Gii thch bng th cc ch cng tc A, AB, B v C.
18. V s mch in tng KCS y ko song song v phn tch.
19. V 01 s mch in tng KCS y ko ni tip v phn tch.
20. Gii thch iu kin to dao ng v nu cc c im ca mch to dao ng.
21. Gii thch nguyn tc thit lp mch to dao ng LC kiu 3 im.
22. V 01 s mch to dao ng LC ba im in cm (Hartley), nu tc dng ca cc
linh kin, v s tng ng dao ng. Nu u, nhc im ca mch to dao
ng LC.
23. V 01 s mch to dao ng LC ba im in dung (Coltpits), nu tc dng ca cc
linh kin, v s tng ng dao ng. Nu u, nhc im ca mch to dao
ng LC.
24. V s mch to dao ng LC ghp bin p v phn tch iu kin dao ng. Nu u,
nhc im ca mch to dao ng LC.
25. V 01 s mch to dao ng thch anh vi tn s cng hng song song, nu tc
dng ca cc linh kin, v s tng ng dao ng. Nu u, nhc im ca
mch to dao ng thch anh.
26. V 01 s mch to dao ng thch anh vi tn s cng hng ni tip, nu tc dng
ca cc linh kin, v s tng ng dao ng. Nu u, nhc im ca mch to
dao ng thch anh.
27. Nu nh ngha iu ch bin , biu thc ton hc v ph ca tn hiu iu bin.
28. Mch iu bin baz (cho trc s nguyn l): hy nu tc dng ca cc linh kin,
gii thch nguyn l lm vic v nu u, nhc im.
29. Mch iu bin collector (cho trc s nguyn l): hy nu tc dng ca cc linh
kin, gii thch nguyn l lm vic v nu u, nhc im.
30. Nu nh ngha iu ch tn s v iu ch pha, vit biu thc ton hc ca tn hiu
iu ch tn s v tn hiu iu ch pha.
31. V s v gii thch nguyn l iu tn bng n in khng.
32. V s v gii thch nguyn l iu tn bng it bin dung (varicap).
33. V s nguyn l v gii thch nguyn tc lm vic ca mch tch sng bin dng
it.
34. Nu nh ngha trn tn v gii thch nguyn l trn tn.
35. Nu cc loi nhiu trong mch trn tn.

II. Bi tp:
1. Cc dng bi tp chng 2: Cc b khuch i tn hiu nh dng transistor.
2. Cc dng bi tp chng 3: B khuch i thut ton v ng dng.