You are on page 1of 17

B GIO DC V O TO CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

TRNG I HC VINH c lp - T do - Hnh phcNgh An, ngy 02 thng 11 nm 2015

HNG DN
Lm bi thu hoch "Tun sinh hot cng dn - hc sinh, sinh vin"
u nm hc 2015 - 2016 cho sinh vin kho 52 n 55

I. CU HI LM BI THU HOCH
Cu 1:
a) Trnh by t tng H Ch Minh v trung thc,ni th phi lm.
b) Trnh by t tng H Ch Minh v trch nhim.
Cu 2:
a) Trnh by nhim v v quyn ca ngi hc theo Lut gio dc 2005, sa
i 2009.
b) Trnh by mc tiu pht trin gio dc n nm 2020.
Cu 3.
a) Trnh by phng hng, quan im pht trin, mc tiu tng qut v
nhng ch tiu ch yu xy dng v pht trin Trng i hc Vinh c nu
trong Ngh quyt i hi ng b Trng i hc Vinh ln th XXXI, nhim
k 2015 - 2020.
b) Nhim v ca sinh vin trong hc tp, rn luyn gp phn thc hin
mc tiu tng qut v cc ch tiu ch yu trn?
Cu 4.
Nu nhng ni dung c bn ca Chin lc pht trin thanh nin Vit Nam
giai on 2011 - 2020. on Thanh nin, Hi Sinh vin Trng i hc Vinh
ang trin khai nhng phong tro no thc hin Chin lc ?
Cu 5.
a) Trnh by mc tiu v gii php ca chng trnh cng tc HSSV giai on
2012 - 2016 ca B Gio dc v o to.
b) Trnh by nhng ni dung sinh vin cn bit nhm phc v cho vic lp k
hoch hc tp m bo hon thnh chng trnh o to ng tin .
II. HNG DN THC HIN
1. Hnh thc trnh by: Bi thu hoch do chnh sinh vin vit tay trn mt mt
giy A4 v c ng thnh tp, c ba (theo mu). Nh trng khng nh gi
kt qu i vi cc bi nh my, photocopy, nh ngi khc chp, bi c nhiu
mu mc hoc nhng bi vit v by
2. Thi gian np bi: Sinh vin kha t kha 52 - 55 hon thnh v np bi thu
hoch cho lp trng trc ngy 25/11/2015; Lp trng np cho Nh trng
trc ngy 26/11/2015.
3. a im np bi: Bi thu hoch ca tng sinh vin np cho lp trng. Lp
trng np v Trng (qua Phng Cng tc chnh tr - Hc sinh, sinh vin ti
Tng 1 nh A0, np trc tip cho /c Nguyn Thi Dng), km theo 2 bn danh
sch lp (gm cc ct: m sinh vin, h v tn, ngy thng nm sinh, k np,
im, Ghi ch) km theo file gi vo a ch: dungdhv90@gmail.com. Bi thu
hoch xp theo vn a, b, c nh trong danh sch. Lp trng np km bin bn
sinh hot lp thng 11/2015.
4. Lu :
Ban cn s lp, Ban chp hnh chi on, Chi hi trng cc lp sinh vin kha
52 n 55 np li phiu im danh cho Tr l QLSV ca khoa kim tra, x
l v bo co Nh trng.
Sinh vin no khng tham gia hc Tun sinh hot cng dn hoc khng np bi
thu hoch Nh trng s x l k lut theo quy nh.
Sinh vin b thiu im phi lm li bi thu hoch v b h 1 bc xp loi rn
luyn hc k 1 (2015 - 2016).

BAN T CHC
CNG TR LI:

Cu 1. a) T tng H Ch Minh v trung thc,ni th phi lm


- Trung thc, trc ht, l s trung thc vi chnh mnh, nghim tc vi chnh
mnh, trung thc vi ngi khc, khng c "ni m khng lm", "ha m khng
lm".
- Trung thc trong t tng o c H Ch Minh mang ni dung o c cao
qu ca ngi cng sn, nhng ngi cng khai ni v s t nguyn hy sinh
cng hin c cuc sng ca mnh cho mc tiu gii phng dn tc, gii phng giai
cp, gii phng con ngi.
- Trung thc l l mt phm cht o c, th hin s thng nht gia t
tng v hnh ng, nhn thc v vic lm; gia t tng o c v hnh vi o
c ca mi ngi. i lp vi trung thc l gi di. Trong quan h gia ngi vi
ngi, H Ch Minh coi trung thc l ni i i vi lm.
Theo t tng H Ch Minh, biu hin c th ca trung thc l ni th phi lm.
Ni i i vi lm l nguyn tc thc hnh o c, l phng chm hot ng, l
biu hin sinh ng c th ca vic qun trit su sc nguyn tc thng nht gia l
lun vi thc tin, gia suy ngh v hnh ng trong mt con ngi.
- Ni dung t tng H Ch Minh v trung thc, "ni th phi lm"
+ Vi cn b, ng vin, cng chc, trung thc trc ht l vi ng vi cch
mng. Xy dng, rn luyn bn lnh vng vng, c nim tin vo mc tiu l tng
cch mng ca ng, th d phi tri qua nhng tnh hung phc tp, nhng bc
ngot him ngho, vn lun lun trung thc vi mnh, trung thnh vi ng, vi s
nghip bo v T quc, v t do, m no, hnh phc ca Nhn dn.
+ Trung thc l phi ni v lm ng ch trng, chnh sch ca ng v
Nh nc, chng ch ngha c nhn, khng c v li ch c nhn m xuyn tc,
ni sai, lm sai. Nm vng mc tiu l tng ca ng trong ton b tin trnh cch
mng v c c th ha thnh ng li, ch trng ca ng, chnh sch, php
lut ca Nh nc trong tng giai on thc hin cho ng; tuyn truyn, gio
dc, vn ng Nhn dn lm theo cho ng.
+ Trung thc, thng nht gia li ni v vic lm, khng c ni mt ng,
lm mt no l s th hin s trung thc vi chnh mnh. Nu chnh mnh tham
m bo ngi khc lim khit th khng c v l s gi di. Nu ku gi mi
ngi cn kim, lim chnh, ch cng, v t, m bn thn mnh li li bing, khng
cn, kim, khng hon thnh nhng cng vic c giao, lun tm cch tham tin
ca Nh nc v Nhn dn, sng hoang ph, xa hoa, l gi di, khng trung thc.
+ Trung thc l nghim tc vi chnh mnh, ng mc vi ngi khc, khng
c ha m khng lm. Li ha ch c gi tr khi i lin vi vic lm c
th. Lm y chnh l hnh ng t vic nh n vic ln, l hot ng thc
tin t chc thc hin, a ch trng, ng li ca ng, chnh sch, php lut
ca Nh nc vo cuc sng.
+ i vi ng, H Ch Minh yu cu ng phi lun lun xt li nhng
ngh quyt v nhng ch th ca mnh thi hnh th no. Nu khng vy th nhng
ngh quyt v ch th s ha ra l li ni sung m cn hi n lng tin cy ca
Nhn dn i vi ng3. ng phi lun lun t i mi, t chnh n hon
thnh trch nhim, li ha trc Nhn dn. Khi mc sai lm, khuyt im th dng
cm nhn li trc dn v kin quyt da vo dn sa cha khuyt im.
b) T tng H Ch Minh v trch nhim
- Ch tch H Ch Minh coi trch nhim l bn phn mi ngi phi lm:
Trch nhim th bao gm thc trch nhim v tinh thn trch nhim. thc
trch nhim: Nhn thc v trch nhim, Tinh thn trch nhim: Thc hin trch
nhim.
- H Ch Minh coi trch nhim l vic phi lm khng th thoi thc. Trch
nhim nh l bn phn ca mi ngi, d cng v no, to hay nh, ln hay b,
mi ngi u c bn phn. thc trch nhim l t thc c v cc cng vic
phi lm, nhn r phi, tri, ng sai, t mnh xc nh vic cn lm. Trn c s
c thc ng n, t gic, tch cc thc hin trch nhim ca mnh l c tinh thn
trch nhim cao.
- Ch tch H Ch Minh xc nh mi ngi u c trch nhim v nhn mnh
trch nhim ca ngi cn b, ng vin, cng chc.
Mt l, trch nhim vi T quc. Ch ngha yu nc chn chnh v tinh thn dn
tc l c s ca thc trch nhim trong mi ngi dn vi T quc. Khi T quc
lm nguy th Bt k n ng, n b, bt k ngi gi, ngi tr, khng phn bit
tn gio, ng phi, dn tc, h l ngi Vit th phi ng ln chng thc dn
Php.
- Theo H Ch Minh, mi cn b, ng vin, cng chc lun c trch nhim
thing ling, cao c i vi T quc, vi s sng cn ca quc gia, dn tc. Trch
nhim y c th hin tinh thn u tranh qun mnh cho c lp, t do, thng
nht t nc. Lch s ng ta c nhiu tm gng in hnh tuyt vi v trch
nhim cao c y. - Trch nhim ca cn b, ng vin, cng chc i vi T quc
cn th hin tinh thn n lc phn u cho t nc giu mnh, cho ch ngha x
hi thnh cng. Trong qu trnh lnh o xy dng min Bc x hi ch ngha
(1954-1969), Ngi lun nhc nh trch nhim ca i ng ng vin l phi ra sc
xy dng, pht trin kinh t, quyt tm a min Bc tin mnh, tin vng chc ln
ch ngha x hi. nhiu ln, Ngi ch r trch nhim ca ton ng ni chung
v ca tng ng vin ni ring l: "Lnh o Nhn dn khng chin thng li, kin
quc thnh cng, thc hin dn ch mi, tin ln ch ngha x hi, ri tin n ch
ngha cng sn"5.
Hai l, trch nhim i vi Nhn dn. Trong t tng H Ch Minh, trch
nhim ca cn b, ng vin, cng chc vi Nhn dn c bt ngun t nguyn l:
"Nc ly dn lm gc", "S nghip cch mng l do Nhn dn tin hnh", "Nhn
dn l ngi lm ra lch s" Cn b, ng vin, cng chc phi ht lng, ht sc
phc v Nhn dn. lm c vic , cn b, ng vin cng chc cn phi
thng xuyn tuyn truyn, gio dc cho Nhn dn nm vng quan im, ng li
ca ng, chnh sch, php lut ca Nh nc; lnh o qun chng Nhn dn thc
hin thng li cc ng li, chnh sch y.
- Ngi nhc nh, mun lnh o c qun chng Nhn dn th cn b, ng
vin, cng chc phi su st, gn gi qun chng, chm lo gip qun chng v
mi mt; phi "trng dn, st dn, tin dn", phn u sao cho "dn phc, dn tin,
dn yu". Ngi lun yu cu tt c ng vin phi " lng nghe kin v nguyn
vng ca Nhn dn, hc hi kinh nghim ca Nhn dn" 7, "vic g cng phi hc
hi v bn bc vi dn chng, gii thch cho dn chng a mi vn cho dn
chng tho lun v tm cch gii quyt"8.
- Trch nhim ca cn b, ng vin l phi nu gng trc qun chng v
mi mt. Theo Ngi, trong mi phong tro, mi nhim v, cn b, ng vin u
phi tin phong, gng mu lm trc, tin trc qun chng noi theo. S gng
mu ca i ng cn b, ng vin c vai tr rt to ln bin ng li, ch
trng ca ng thnh hin thc.
- H Ch Minh yu cu cn b, ng vin, cng chc phi knh trng dn.
Ngi lun nhc nh ng vin phi knh yu Nhn dn, tn trng quyn lm ch
ca Nhn dn, tuyt i khng c c thi "vc mt lm quan cch
mng", khng c hch dch, nhng nhiu Nhn dn.
Ba l, trch nhim i vi ng. Tt c ng vin phi kin nh vi tn ch,
mc ch, mc tiu, l tng ca ng. ng vin phi qun trit su sc v thc
hin nghim tc ng li, ch trng, ngh quyt do ng ra; thc hin tt cc
nhim v ca ngi ng vin; chp hnh nghim iu l, k lut ng; tch cc
tham gia xy dng ng b, chi b trong sch vng mnh; lun gi vng tnh tin
phong, gng mu ca ngi ng vin.
- H Ch Minh cn ch r, trch nhim ca ng vin i vi ng l phi ra
sc hc tp ch ngha Mc - Lnin. Bi l, theo Ngi, nu thiu hiu bit, nht l
thiu hiu bit v ch ngha Mc - Lnin th trnh gic ng ca ng vin s thp,
nht nh khng th hng hi u tranh cho s nghip cch mng. "Hc hi l mt
ngha v ca ng vin i vi ng, i vi Nhn dn"2.
- nng cao trch nhim vi ng, i ng cn b, ng vin, cng chc
phi khng ngng rn luyn o c cch mng, phi thc hin tt 5 iu "nhn,
ngha, tr, dng, lim", tuyt i chp hnh ngh quyt v k lut ng, lun t li
ch ca ng ln trn, ln trc li ch ca c nhn mnh. Ngi yu cu mi ng
vin khng ch nhn thc y , su sc trch nhim ca mnh i vi ng, m
quan trng hn l nhng trch nhim y phi c thc hin nghim tc, hiu qu,
thng xuyn, lin tc.
Bn l, trch nhim vi bn thn, gia nh, qu hng.
- Biu hin c th ca cc trch nhim nu trn ca mi ngi l trch nhim
vi chnh mnh, vi bn phn, cng vic c giao. Khi xc nh r bn
phn, trch nhim phi lm th t thn mi ngi t gic, t mnh c gng vn
ln hon thnh trch nhim . L mt thnh vin ca x hi, ca t chc, mi
ngi gi mt v tr x hi nht nh, hot ng trong mt lnh vc nht nh v thc
hin mt cng vic nht nh. Do vy, hon thnh nhim v c giao l kt qu
thc hin cc trch nhim nu trn.
- Cn b, ng vin, cng chc phi chm lo xy dng gia nh, dng h, qu
hng Phi gio dc cho cc th h trong gia nh, dng h v lng yu nc, v
trc nhim x hi, v ch vn ln trong hc tp v cng tc, hon thnh tt mi
nhim v c giao. c bit, tt c ng vin phi quan tm gio dc cho con chu
v o c, li sng lnh mnh, nht l tinh thn cn kim, lim chnh, lng nhn i,
tnh on kt cng ng; bit k tha, pht huy truyn thng tt p ca gia nh,
dng h, qu hng v ca ton dn tc.

Cu 2. a) Nhim v v quyn ca ngi hc theo Lut gio dc 2005, sa


i 2009:
* Nhim v ca ngi hc:
- Thc hin nhim v hc tp, rn luyn theo chng trnh, k hoch gio dc
ca nh trng, c s gio dc khc;
- Tn trng nh gio, cn b v nhn vin ca nh trng, c s gio dc
khc; on kt, gip ln nhau trong hc tp, rn luyn; thc hin ni quy, iu l
nh trng; chp hnh php lut ca Nh nc;
- Tham gia lao ng v hot ng x hi, hot ng bo v mi trng ph
hp vi la tui, sc kho v nng lc;
- Gi gn, bo v ti sn ca nh trng, c s gio dc khc;
- Gp phn xy dng, bo v v pht huy truyn thng ca nh trng, c s
gio dc khc.
* Quyn ca ngi hc:
- c nh trng, c s gio dc khc tn trng v i x bnh ng, c
cung cp y thng tin v vic hc tp, rn luyn ca mnh;
- c hc trc tui, hc vt lp, hc rt ngn thi gian thc hin chng
trnh, hc tui cao hn tui quy nh, hc ko di thi gian, hc lu ban;
- c cp vn bng, chng ch sau khi tt nghip cp hc, trnh o to
theo quy nh;
- c tham gia hot ng ca cc on th, t chc x hi trong nh trng,
c s gio dc khc theo quy nh ca php lut;
- c s dng trang thit b, phng tin phc v cc hot ng hc tp, vn
ha, th dc, th thao ca nh trng, c s gio dc khc;
- c trc tip hoc thng qua i din hp php ca mnh kin ngh vi nh
trng, c s gio dc khc cc gii php gp phn xy dng nh trng, bo v
quyn, li ch chnh ng ca ngi hc;
- c hng chnh sch u tin ca Nh nc trong tuyn dng vo cc c
quan nh nc nu tt nghip loi gii v c o c tt.

b) Mc tiu pht trin gio dc n nm 2020


* Mc tiu tng qut
n nm 2020, nn gio dc nc ta c i mi cn bn v ton din theo
hng chun ho, hin i ho, x hi ho, dn ch ha v hi nhp quc t; cht
lng gio dc c nng cao mt cch ton din, gm: gio dc o c, k nng
sng, nng lc sng to, nng lc thc hnh, nng lc ngoi ng v tin hc; p ng
nhu cu nhn lc, nht l nhn lc cht lng cao phc v s nghip cng nghip
ha, hin i ha t nc v xy dng nn kinh t tri thc; m bo cng bng x
hi trong gio dc v c hi hc tp sut i cho mi ngi dn, tng bc hnh
thnh x hi hc tp.
* Mc tiu c th
- Gio dc mm non
Hon thnh mc tiu ph cp gio dc mm non cho tr em 5 tui vo nm
2015; n nm 2020, c t nht 30% tr trong tui nh tr v 80% trong tui
mu gio c chm sc, gio dc ti cc c s gio dc mm non; t l tr em suy
dinh dng trong cc c s gio dc mm non gim xung di 10%.
- Gio dc ph thng
Cht lng gio dc ton din c nng cao, c bit cht lng gio dc vn
ha, o c, k nng sng, php lut, ngoi ng, tin hc.
n nm 2020, t l i hc ng tui tiu hc l 99%, trung hc c s l
95% v 80% thanh nin trong tui t trnh hc vn trung hc ph thng v
tng ng; c 70% tr em khuyt tt c i hc.
- Gio dc ngh nghip v gio dc i hc
Hon thin c cu h thng gio dc ngh nghip v i hc; iu chnh c cu
ngnh ngh v trnh o to, nng cao cht lng o to, p ng nhu cu nhn
lc cho pht trin kinh t - x hi; o to ra nhng con ngi c nng lc sng to,
t duy c lp, trch nhim cng dn, o c v k nng ngh nghip, nng lc
ngoi ng, k lut lao ng, tc phong cng nghip, nng lc t to vic lm v kh
nng thch ng vi nhng bin ng ca th trng lao ng v mt b phn c kh
nng cnh tranh trong khu vc v th gii.
n nm 2020, cc c s gio dc ngh nghip c kh nng tip nhn 30%
s hc sinh tt nghip trung hc c s; t l lao ng qua o to ngh nghip v i
hc t khong 70%; t l sinh vin tt c cc h o to trn mt vn dn vo
khong 350 - 400.
- Gio dc thng xuyn
Pht trin gio dc thng xuyn to c hi cho mi ngi c th hc tp sut
i, ph hp vi hon cnh v iu kin ca mnh; bc u hnh thnh x hi hc
tp. Cht lng gio dc thng xuyn c nng cao, gip ngi hc c kin thc,
k nng thit thc t to vic lm hoc chuyn i ngh nghip, nng cao cht
lng cuc sng vt cht v tinh thn.
Kt qu xa m ch c cng c bn vng. n nm 2020, t l ngi bit
ch trong tui t 15 tr ln l 98% v t l ngi bit ch trong tui t 15 n
35 l 99% i vi c nam v n.

Cu 3. a) Phng hng, quan im pht trin, mc tiu tng qut v


nhng ch tiu ch yu xy dng v pht trin Trng i hc Vinh c nu
trong Ngh quyt i hi ng b Trng i hc Vinh ln th XXXI, nhim
k 2015 - 2020.
* Phng hng pht trin
Nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca t chc ng v ng vin;
pht huy sc mnh tng hp, i mi cn bn, ton din gio dc v o to; ch
ng hi nhp quc t; xy dng i ng cn b v s lng, m bo cht
lng, ng b v c cu; xy dng Trng i hc Vinh thnh trng i hc
trng im quc gia, c mt s ngnh t tiu chun quc t, l thnh vin ca Hip
hi cc trng i hc ng Nam .
* Quan im pht trin
thc hin phng hng trn cn qun trit cc quan im pht trin sau
y:
Trng i hc Vinh l c s gio dc i hc a ngnh, a cp, a lnh vc,
l trung tm nghin cu khoa hc, ng dng v chuyn giao cng ngh.
i mi cn bn, ton din hot ng gio dc, o to ca Nh trng; nng
cao cht lng i ng ging vin, cn b lnh o, qun l.
Chuyn m hnh pht trin da trn quy m, s lng sang m hnh pht trin
da trn cht lng, hiu qu.
Tp trung pht trin mt s ngnh, chuyn ngnh mi nhn t chun quc
t; ly cht lng s phm lm nng ct nng cao cht lng o to cc ngnh
ngoi s phm.
u tin u t tng cng cc iu kin m bo cht lng o to v
nghin cu khoa hc p ng nhu cu x hi, phc v c lc s pht trin kinh t -
x hi ca khu vc Bc Trung B.
Pht huy ni lc gn vi huy ng ti a mi ngun lc; tng cng tnh t
ch, t chu trch nhim ca cc n v.
* Mc tiu tng qut
Tip tc gi vng v pht huy danh hiu ng b trong sch vng mnh, xy
dng Trng i hc Vinh thnh trng i hc trng im quc gia, c mt s
ngnh t tiu chun quc t, l thnh vin ca Hip hi cc trng i hc ng
Nam .
* Cc ch tiu ch yu
- Bo m 100% cn b, ng vin tham gia cc t nghin cu, hc tp cc
ch th, ngh quyt ca Trung ng v t chc ng cp trn; thc hin tt cc cuc
vn ng ca ng, Nh nc, ca Ngnh v ca Trng.
- Phn u n nm 2020, ton Trng c 100% ging vin c trnh thc s
tr ln, 40% ging vin c trnh tin s. T l cn b c chc danh gio s, ph
gio s t 10 - 15% trn tng s ging vin. Phn u 10 - 15% ging vin c bi
ging bng ting Anh. Mi nm c 3 - 5 cn b i hc cao cp l lun chnh tr.
- Trin khai mt s ngnh o to i hc cht lng cao. M thm 3 - 5
ngnh o to i hc, 3 - 5 chuyn ngnh o to thc s, 2 - 3 chuyn ngnh o
to tin s. Gi n nh quy m o to trung hc ph thng, i hc, sau i hc
hin c. n nm 2020, Nh trng c quy m 35.000 - 40.000 hc sinh, sinh vin,
hc vin. Sinh vin tt nghip ra Trng c phm cht o c tt, c kin thc, k
nng p ng nhu cu x hi.
- Phn u tng ngun thu t cc hot ng khoa hc v cng ngh, sn xut
v dch v. Mi nm xut bn t 10 - 15 gio trnh, sch chuyn kho, cng b 350 -
400 bi bo trn cc tp ch, trong c 50 - 60 bi trn cc tp ch quc t c uy
tn.
- Phn u kt qu xp hng ca Nh trng t top 20 cc trng i hc
ca Vit Nam.
- Mi nm kt np 200 - 250 qun chng u t vo ng Cng sn Vit Nam.
T l ng vin t cch, hon thnh xut sc, hon thnh tt nhim v hng nm
t t 90% tr ln. Cc ng b b phn, cc chi b c cng nhn t tiu chun
hon thnh tt nhim v hng nm t 90% tr ln. Hng nm thc hin c 12
cuc kim tra, gim st theo chuyn cc ng b b phn, chi b.
- Hng nm Nh trng v cc t chc on th c cp trn trc tip xp
loi hon thnh xut sc nhim v; ng b Nh trng c Ban Thng v Tnh
y Ngh An cng nhn v tng Bng khen t tiu chun trong sch vng mnh.

b) Nhim v ca sinh vin trong hc tp, rn luyn gp phn thc hin


mc tiu tng qut v cc ch tiu ch yu trn?
Phn ny sinh vin t vit, nu nhim v trong hc tp, rn luyn, trong
phi nu c cc sau:
- Hc gii chuyn mn ngnh mnh chn c kin thc chuyn mn vng
vng.
- Phi t hc, t rn luyn c nn tng kin thc v hiu bit x hi tt.
- Phi rn luyn c phng php t duy gii quyt cc tnh hung xy ra
trong cng vic.
- Phi hc v c trnh ngoi ng tt, p ng yu cu hi nhp khi Cng
ng kinh t cc nc ASEAN hnh thnh vo cui nm 2015 v t nc ngy
cng hi nhp su trn tt c cc lnh vc.

Cu 4. Ni dung c bn ca Chin lc pht trin thanh nin Vit Nam


giai on 2011 - 2020
1. Quan im:
a) Chin lc pht trin thanh nin l b phn cu thnh quan trng ca Chin
lc pht trin kinh t - x hi giai on 2011 - 2020 gp phn bi dng, pht huy
nhn t v ngun lc con ngi, nhm mc tiu xy dng ngun nhn lc tr c
cht lng cao p ng yu cu thi k y mnh cng nghip ha, hin i ha.
b) Bo m s lnh o, ch o ca cp y ng, chnh quyn, kt hp v
pht huy y vai tr ca gia nh, nh trng, x hi v cc t chc, c nhn
trong vic thc hin Chin lc pht trin thanh nin.
c) Chin lc pht trin thanh nin l c s cc c quan nh nc c thm
quyn ban hnh c ch, chnh sch nhm chm lo gio dc, o to v bi dng
thanh nin.
d) Bo m pht huy vai tr tch cc ca thanh nin trong vic t chc trin
khai thc hin Chin lc pht trin thanh nin cc cp, cc ngnh.
) Tng cng v m rng hp tc quc t pht trin thanh nin Vit Nam
ngang tm vi thanh nin khu vc v th gii.
e) Huy ng mi ngun lc hp php bo m thc hin c hiu qu Chin
lc pht trin thanh nin.
2. Mc tiu ca Chin lc:
a) Mc tiu tng qut:
Xy dng th h thanh nin Vit Nam pht trin ton din, giu lng yu
nc, c o c cch mng, thc cng dn v l tng x hi ch ngha; c trnh
hc vn, ngh nghip v vic lm; c vn ha, sc khe, k nng sng v ch
vn ln; xung kch, sng to lm ch khoa hc, cng ngh tin tin; hnh thnh
ngun nhn lc tr c cht lng cao p ng yu cu thi k y mnh cng
nghip ha, hin i ha v hi nhp quc t. Pht huy vai tr, trch nhim ca
thanh nin trong s nghip xy dng v bo v T quc.
b) Mc tiu c th:
- Gio dc thanh nin v lng yu nc, l tng, o c cch mng, li
sng, tinh thn t tn dn tc; thc chp hnh php lut, c trch nhim vi x hi,
tn trng quy c cng ng.
- Nng cao trnh vn ha, trnh ngoi ng, chuyn mn nghip v, tay
ngh v thc ngh nghip p ng yu cu pht trin kinh t - x hi ca t nc.
- Ch trng o to v pht trin ngun nhn lc tr c cht lng cao, gn
vi ng dng khoa hc, cng ngh phc v s pht trin ca t nc.
- o to, bi dng, b tr v trng dng ti nng tr; hnh thnh i ng cn
b - khoa hc k thut, i ng cn b, cng chc, vin chc lnh o, qun l tr
gii trong cc c quan nh nc v t chc kinh t - x hi khc.
- Gii quyt vic lm, tng thu nhp, nng cao i sng vt cht v tinh thn
cho thanh nin; tng bc gii quyt ch cho thanh nin cc khu cng nghip,
khu ch xut v trng hc.
- Tng bc nng cao sc khe, th lc v tm vc cho thanh nin; c nng
lc t hc, t o to; c k nng sng, thch ng vi mi trng sng v lm
vic.
c) Mt s ch tiu ch yu:
- Hng nm, 100% thanh nin trong lc lng v trang, thanh nin cng chc,
vin chc, thanh nin hc sinh v sinh vin; 70% thanh nin nng thn, th v
cng nhn thng xuyn c hc ngh quyt ca cc cp y ng, chnh sch,
php lut ca Nh nc lin quan n i sng, hc tp v vic lm ca thanh nin.
- Mi nm gii quyt vic lm cho t nht 600.000 thanh nin, trn 80% thanh
nin c t vn v ngh nghip v vic lm. Gim thiu t l tht nghip trong
thanh nin th xung di 7% v gim t l thiu vic lm ca thanh nin nng
thn xung di 6%.
- Bo m 100% thanh nin trc khi i lao ng c thi hn nc ngoi
c hc tp, ph bin cc quy nh php lut Vit Nam, php lut nc s ti v
cc vn bn php l c lin quan v quyn, ngha v ca ngi lao ng, ngi s
dng lao ng.
- n nm 2020, c t nht 80% thanh nin c trang b k nng sng, kin
thc v bnh ng gii, sc khe sinh sn, xy dng gia nh hnh phc, phng
chng bo lc gia nh; hng nm tp hun, bi dng k nng lm cha m cho t
nht 200.000 thanh nin n tui kt hn.
- n nm 2020, 80% thanh nin t trnh hc vn trung hc ph thng v
tng ng; t t l 450 sinh vin trn mt vn dn; 70% thanh nin trong lc
lng lao ng c o to ngh; 100% thanh nin hc sinh c gio dc hng
nghip.
- Hng nm, bi dng v nng cao nng lc v qun l nh nc cho t nht
20% cn b, cng chc tr cp x.
- Hng nm tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut cho 500.000 thanh
nin lao ng t do v thanh nin lao ng cc khu cng nghip, khu kinh t; t
vn php lut cho 300.000 thanh nin nng thn, min ni, thanh nin dn tc thiu
s.
- Phn u n nm 2020, chiu cao bnh qun ca nam thanh nin 18 tui l
1,67m; chiu cao bnh qun ca n thanh nin 18 tui l 1,56m.
3. Gii php thc hin Chin lc
a) Nng cao nhn thc v pht trin thanh nin; ban hnh v t chc thc hin
c ch, chnh sch i vi thanh nin.
b) Tng cng gio dc chnh tr, t tng, truyn thng, l tng, o c v
li sng, php lut cho thanh nin.
c) Xy dng v s dng ngun nhn lc tr c cht lng cao.
d) Xy dng mi trng x hi lnh mnh cho thanh nin, nng cao th cht
v tinh thn, k nng sng, kin thc v gii v sc khe sinh sn cho thanh nin.
) y mnh hp tc quc t v thanh nin v cng tc thanh nin.
e) Huy ng cc ngun lc u t cho pht trin thanh nin.
g) Tip tc xy dng v hon thin b my qun l nh nc v thanh nin
nng lc t chc thc hin tt nhim v c giao.
h) Pht huy vai tr ca Mt trn T quc, cc on th nhn dn v ton x
hi trong vic chm lo gio dc, o to v pht trin thanh nin.

Nhng phong tro m on Thanh nin v Hi Sinh vin Nh trng


ang trin khai thc hin Chin lc.
1. on Thanh nin:
1.1. Phong tro xung kch, tnh nguyn pht trin kinh t x hi v bo v t
quc
1.2. Phong tro ng hnh vi thanh nin trong khi nghip, lp nghip
2. Hi Sinh vin: Phong tro "Sinh vin 5 tt"

Cu 5. a) Mc tiu v gii php ca chng trnh cng tc HSSV giai on 2012


2016 ca B Gi dc v o to
MC TIU
1. Mc tiu chung
a. Gp phn i mi cn bn v ton din nn gio dc Vit Nam theo hng chun ha,
hin i ha, x hi ha, dn ch ha v hi nhp quc t.
b. Nng cao cht lng gio dc ton din, c bit coi trng cng tc gio dc t tng
chnh tr, o c, li sng, thc chp hnh php lut, chm sc sc khe, th cht,
gio dc truyn thng lch s cch mng, nng lc sng to, k nng thc hnh, tc
phong cng nghip, thc trch nhim x hi ca hc sinh, sinh vin (HSSV).
c. Tip tc i mi, chun ha ni dung, phng php cng tc HSSV cc i hc, hc
vin, trng i hc, trng cao ng v trng trung cp chuyn nghip (sau y gi
chung l nh trng); pht huy mnh m vai tr ch ng, nng ng, sng to ca
HSSV trong qu trnh hc tp v rn luyn.
2. Mc tiu c th
a. HSSV c gio dc, nh hng tt v t tng chnh tr, o c, li sng; c h
tr, to iu kin rn luyn, pht huy nng lc sng to, k nng thc hnh, tc phong
cng nghip, thc trch nhim x hi. Khc phc tnh trng sa st v o c, li sng;
thiu k nng sng, k nng ngh nghip trong mt b phn HSSV hin nay.
b. Hon thin c ch qun l cng tc HSSV p ng yu cu o to theo h thng tn
ch.
c. Gi vng s n nh v an ninh chnh tr, trt t an ton x hi trong cc nh trng.
Nng cao nhn thc v thc chp hnh php lut, kim ch, y li ti phm, t nn x
hi trong HSSV.
d. HSSV c t vn, chm sc tt v sc khe th cht v tinh thn; c to iu kin
luyn tp th dc th thao. Xy dng v pht trin phong tro vn ngh, luyn tp th dc
th thao thng xuyn trong HSSV.
. Pht trin i ng cn b lm cng tc HSSV p ng c yu cu i mi cn bn
v ton din gio dc Vit Nam ni chung v lnh vc cng tc HSSV ni ring.
CC NHIM V, GII PHP CH YU
1. Tng cng gio dc t tng chnh tr, o c, li sng cho HSSV. Trin khai c
hiu qu, sng to vic hc tp v lm theo t tng, tm gng o c, tc phong H
Ch Minh theo Ch th s 03/CT-TW ngy 14/5/2011 ca B Chnh tr gn vi c th
ca ngnh Gio dc.
a) Gio dc chun mc o c ngh nghip cho HSSV theo t tng, tm gng o
c, tc phong H Ch Minh gn vi chun u ra ca mi ngnh, ngh o to;
b) Tip tc t chc thi Olympic cc mn l lun Ch ngha Mc Lnin, T tng H
Ch Minh cho sinh vin cc trng i hc, cao ng v mn Gio dc Chnh tr cho hc
sinh cc trng trung cp chuyn nghip;
c) Pht huy mnh m vai tr, trch nhim ca ng vin l HSSV nhm to ng lc
phn u trong ton th HSSV. T chc s kt v tip tc trin khai vic thc hin Ch
th 34-CT/TW ngy 30/5/1998 ca B Chnh tr (kho VIII) v Tng cng cng tc
chnh tr t tng, cng c t chc ng, on th qun chng v cng tc pht trin ng
vin trong trng hc.
2. Tip tc i mi ni dung, phng php cng tc HSSV ph hp vi o to theo h
thng tn ch v yu cu i mi gio dc o to.
a) R sot, sa i, b sung cc vn bn quy phm php lut v cng tc HSSV v ni
quy, quy nh ca nh trng p ng yu cu o to theo h thng tn ch;
b) T chc nghin cu, xy dng m hnh qun l sinh vin, phng php t chc cc
hot ng ngoi kha, hot ng on, Hi, nh gi kt qu rn luyn ca sinh vin ph
hp vi c im o to theo h thng tn ch;
c) T chc, nh hng, h tr pht trin h thng cc cu lc b ngh nghip, cng
tc x hi, vn ha, vn ngh, th thao trong HSSV. Xy dng tiu ch nh gi rn luyn
ca HSSV thng qua cc hot ng tnh nguyn v cng ng v hot ng cu lc b;
d) Tng cng ng dng cng ngh thng tin trong qun l HSSV; xy dng mng li,
cng c hiu qu trong cng tc thng k, nm tnh hnh HSSV;
) Tng cng trin khai vic t nh gi ca sinh vin v t nh gi cng tc HSSV
ca nh trng.
3. m bo an ninh chnh tr, trt t an ton x hi trong trng hc, phng chng ti
phm, t nn x hi trong HSSV:
a) i mi hnh thc, phng php v ni dung tuyn truyn, gio dc theo hng pht
huy tnh ch ng, tch cc ca HSSV; ch ng trang b kin thc, k nng HSSV t
phng trnh cc vn tiu cc ngoi x hi;
b) Hon thin c ch phi hp, phn nh r trch nhim ca nh trng, chnh quyn v
cc t chc on th a phng v gia nh HSSV trong cng tc qun l, gio dc
HSSV v cng tc HSSV ni tr, ngoi tr;
c) Trin khai thc hin tt Phong tro ton dn bo v an ninh t quc gn vi vic thc
hin Chng trnh mc tiu quc gia phng chng ti phm, Chng trnh mc tiu quc
gia phng chng ma ty giai on 2012-2016; Chng trnh hnh ng ca ngnh Gio
dc v phng chng tc hi ca tr chi trc tuyn c ni dung khng lnh mnh, bo lc
giai on 2011-2015.
4. Thc hin tt cc ch , chnh sch v hot ng h tr, phc v HSSV:
a) Tip tc phi hp thc hin tt chnh sch tn dng o to; sa i, b sung i tng
HSSV c min, gim hc ph, hc bng chnh sch, tr cp x hi;
b) Ch ng tm kim cc gii php, phi hp cht ch vi cc c quan, on th, doanh
nghip, nh ho tm gip HSSV kh khn v kinh t, khng HSSV phi b hc
v khng c tin ng hc ph v m bo cuc sng ti thiu;
c) y mnh cng tc hng nghip, t vn vic lm; t vn, h tr HSSV v phng
php hc tp, k nng x hi, k nng ngh nghip p ng yu cu thc tin cng vic
sau khi tt nghip;
d) T chc hiu qu cc dch v phc v HSSV nh: k tc x, nh n, cng tin, trng
gi xe, dch v vn ha, th thao,
5. Cng tc gio dc th cht, th thao trng hc:
a) Thc hin i mi v ni dung, phng php ging dy mn hc th dc, cc hot
ng th thao trng hc v tiu ch nh gi v cng tc th dc, th thao trong cc nh
trng.
b) Trnh Th tng Chnh ph ban hnh Quyt nh v ch , chnh sch cho ging
vin, gio vin th dc th thao v trnh Chnh ph ban hnh Ngh nh v cng tc th
dc, th thao trng hc.
c) Tip tc tng cng t chc, tham gia cc hot ng th thao ngoi kha trong HSSV
trong nc v quc t. Tng cng x hi ha cc hot ng th dc, th thao trng
hc.
6. Cng tc y t trng hc:
a) Tip tc thc hin Ch th s 23/2006/CT-TTg ca Th tng Chnh ph v vic tng
cng cng tc y t trong cc trng hc v Quy nh v t chc v hot ng ca Trm
y t trong cc nh trng;
b) Trin khai thc hin Chng trnh hnh ng ca ngnh Gio dc v phng chng
HIV/AIDS giai on 2012-2020; khung gim st, nh gi ca ngnh v phng chng
HIV/AIDS;
c) Ch trng gio dc sc khe sinh sn, k nng sng cho HSSV; phi hp trin khai
n Gio dc chuyn i hnh vi v xy dng gia nh v phng chng bo lc gia nh
giai on 2011-2020; Chin lc quc gia v phng chng, gim nh thin tai giai on
2011-2020;
d) Huy ng cc ngun lc t cc b, ban ngnh, cc t chc quc t, t chc phi chnh
ph trin khai c hiu qu cng tc y t trng hc.
7. Kin ton t chc b my, nng cao nng lc chuyn mn, nghip v ca cn b lm
cng tc HSSV:
a) Tip tc kin ton b my lm cng tc HSSV, phn nh r chc nng, nhim v, c
ch phi hp ca cc n v thc hin cng tc HSSV trong cc nh trng;
b) R sot chc nng, nhim v kin ton i ng cn b chuyn trch cng tc HSSV
ti B Gio dc v o to, cc s gio dc v o to v cc nh trng m bo thc
hin tt cc ni dung cng tc HSSV;
c) Tip tc t chc tp hun v chuyn mn, nghip v cho cn b lm cng tc HSSV
trong cc nh trng theo tng chuyn ; t chc hi ngh tuyn dng in hnh, giao
lu, hc hi kinh nghim gia cc nh trng; t chc kho st, hc tp kinh nghim
qun l cng tc HSSV ti cc nc trong khu vc v quc t.

b) Nhng ni dung sinh vin cn bit nhm phc v cho vic lp k hoch hc tp
m bo hon thnh chng trnh o to ng tin .

1. Chng trnh o to ca ngnh hc


- Kin thc i cng, kin thc chuyn ngnh
- Phn k
- iu kin rng buc: tin quyt, hc trc
- Hc phn bt buc, hc phn t chn
- Cc hc phn Gio dc th cht: Gio dc th cht (phn chung) v Cc cu lc b
TDTT
- Cc hc phn Gio dc quc phng - an ninh
- Ngoi ng (xt iu kin) v cc hc phn ngoi ng
- Chng ch ting Anh B1 (C1)
2. Quy ch o to i hc h chnh quy theo h thng tn ch (Quy ch 43) v Quy
nh o to i hc h chnh quy theo h thng tn ch ti Trng i hc Vinh (Quy
nh 868)
- Thang im nh gi
- Thi gian ti a hon thnh kha hc
- Thi gian x l hc v
- Cnh bo kt qu hc tp, buc thi hc
- iu kin xt tt nghip v cng nhn tt nghip.
- Thi gian xt tt nghip; Xp hng tt nghip

Trn y l chnh, yu cu sinh vin khi tr li phi c ni dung chi tit.


B GIO DC V O TO
TRNG I HC VINH

BI THU HOCH
TUN SINH HOT CNG DN - HSSV
NM HC 2015 - 2016

H v tn: ...........................................................
Ngy sinh: ...........................................................
M s sinh vin: ..................................................
Lp: ................... Ngnh hc:...............................
Khoa: ....................................................................

Ngh An, ngy../10/2015