Вы находитесь на странице: 1из 270

Mordheim

PravidlaPravidlaPravidlaPravidla propropropro gangygangygangygangy

propropropro gangygangygangygangy FénixFénixFénixFénix Plzeň,Plzeň,Plzeň,Plzeň,

FénixFénixFénixFénix Plzeň,Plzeň,Plzeň,Plzeň, o.o.o.o. s.s.s.s.

2010201020102010

DisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimer

This wokr is completely unofficial and in no way endorsed by Games Workshop Limited. Adeptus Astartes, Battlefleet Gothic, Black Flame, Black Library, the Black Library logo, BL Publishing, Blood Angels, Bloodquest, Blood Bowl, the Blood Bowl logo, The Blood Bowl Spike Device, Cadian, Catachan, the Chaos device, Cityfight, the Chaos logo, Citadel, Citadel Device, City of the Damned, Codex, Daemonhunters, Dark Angels, Dark Eldar, Dark Future, the Double-Headed/Imperial Eagle device, 'Eavy Metal, Eldar, Eldar symbol devices, Epic, Eye of Terror, Fanatic, the Fanatic logo, the Fanatic II logo, Fire Warrior, Forge World, Games Workshop, Games Workshop logo, Genestealer, Golden Demon, Gorkamorka, Great Unclean One, the Hammer of Sigmar logo, Horned Rat logo, Inferno, Inquisitor, the Inquisitor logo, the Inquisitor device, Inquisitor:Conspiracies, Keeper of Secrets, Khemri, Khorne, Kroot, Lord of Change, Marauder, Mordheim, the Mordheim logo, Necromunda, Necromunda stencil logo, Necromunda Plate logo, Necron, Nurgle, Ork, Ork skull devices, Sisters of Battle, Skaven, the Skaven symbol devices, Slaanesh, Space Hulk, Space Marine, Space Marine chapters, Space Marine chapter logos, Talisman, Tau, the Tau caste designations, Tomb Kings, Trio of Warriors, Twin Tailed Comet Logo, Tyranid, Tyrannid, Tzeentch, Ultramarines, Warhammer, Warhammer Historical, Warhammer Online, Warhammer 40k Device, Warhammer World logo, Warmaster, White Dwarf, the White Dwarf logo, and all associated marks, names, races, race insignia, characters, vehicles, locations, units, illustrations and images from the Blood Bowl game, the Warhammer world, the Talisaman world, and the Warhammer 40,000 universe are either ®, TM and/or © Copyright Games Workshop Ltd 2000-2010, variably registered in the UK and other countries around the world. Used without permission. No challenge to their status intended. All Rights Reserved to their respective owners. The artwork used to create the website is also completely unofficial and in no way endorsed by Games Workshop Limited, though it uses the Games Workshop Intelectual property.

Authors: Rejty, Fox, Katcher Translaters: Fox, Honza Skýpala, Katcher, Rejty Advisers: Kin Testers: Adam, Bobo, Bobule, CBD, Elden, Fredy, Hayden, Hobivan, Marthy, Neir, Pepa48, Scherly, Terecius, Terík, Zuzajda

Mordheim and some other words are registred trademarks of Games Workshop, Ltd.

Used images are the property of Wizards.com (http://wizards.com), (http://greywolf.critter.net) and Warhammer Online (http://www.warhammeronline.com/).

This work was created for internal needs of Fénix Plzeň, o. s. in Pilsen, Czech Republic. This book is used in our campaigns and plays.

Autoři: Rejty, Fox, Katcher Překladatelé: Fox, Honza Skýpala, Katcher, Rejty Poradce: Kin Testeři: Adam, Bobo, Bobule, CBD, Elden, Fredy, Hayden, Hobivan, Marthy, Neir, Pepa48, Scherly, Terecius, Terík, Zuzajda

Mordheim a mnoho dalších slov jsou registrované známky firmy Games Workshop, Ltd.

Použité obrázky jsou majetkem Wizards.com (http://wizards.com), (http://greywolf.critter.net) a Warhammer Online (http://www.warhammeronline.com/).

Toto dílo vzniklo pro interní potřebu Fénix Plzeň, o. s. v Plzni, České Republice. Tato kniha je používaná v našich hrách a kampaních.

Na úvod

Začínáme gang

Gangy

Gangy Chaosu Bestie Karneval Chaosu Nájezdníci Chaosu Kult posedlých Říšské gangy Averland Kislev Marienburg Middenheim Nuln Ostland Reikland Nemrtvé gangy Krvaví draci Von Carstein Lahmia Necrarch Neklidní mrtví Strigoi Skaveni Klan Eshin Klan Morové rány Klan Skryre Zelené kůže Černí orci Divocí orci Lesní goblini Orčí tlupy Ostatní gangy Bretonské družiny Synové nagarytští Lovci čarodějnic Muž přes palubu Rytíři kuchyňského stolu Sigmarovy sestry Trpasličí hledači pokladů Věčně hladoví Vlkodlaci Zápasníci

ObsahObsahObsahObsah

Str. 4

Str. 5

Str. 7

Str. 14

Str. 22

Str. 31

Str. 40

Str. 47

Str. 55

Str. 61

Str. 69

Str. 77

Str. 85

Str. 91

Str. 98

Str. 106

Str. 114

Str. 121

Str. 130

Str. 137

Str. 145

Str. 152

Str. 164

Str. 171

Str. 179

Str. 187

Str. 195

Str. 201

Str. 208

Str. 214

Str. 227

Str. 234

Str. 240

Str. 247

Str. 256

Str. 262

NaNaNaNa úvodúvodúvodúvod

NaNaNaNa úvodúvodúvodúvod Je tomu již dávno, co tato velmi úžasná hra s bezkonkuren č ním kampa

Je tomu již dávno, co tato velmi úžasná hra s bezkonkurenčním kampaňovým systémem vyšla. Mordheimem jsme byli velmi nadšení. Skvělá základní sada plná domečků, modelů a pravidel se stala plnohodnotnou součástí naší sbírky. V Mordheimu v té době vycházela řada doplňků, jako nové modely, gangy, doplňky a další věci, které činily hru velmi pestrou a osobitou. Po několika letech však Games Workshop upustil z oficiální podpory této skvělé hry a starost o ni dostala do vínku skupinka Specialist Games. Tato skupinka nadšenců se o hru velmi dlouho starala a vydávala nové materiály, bohužel v dnešní době Mordheim není podporován ani touto skupinkou a nové materiály nevycházejí. V Plzni se tato hra hraje již kolem 12 let a je už jen málo těch, kteří pamatují tyto začátky, kdy jsme hráli u kamaráda Marthyho v obýváku na dřevotřískové desce a s papírovými baráčky. Po našich prvních kampaních se v Plzni otevřelo Ogří doupě a naše hry se přesunuly do jeho prostor. Odehráli jsme zde řadu kampaní a miniturnajů. Ogří doupě bylo však po několika letech svého působení zavřeno a my přišli o místo, kde hrát naše kampaně a hraní Mordheimu začalo v Plzni upadat. Skoro po dvouleté pauze jsme wargaming v Plzni opět rozjeli a Scherly nám poskytl malou místnost v panelovém domě, kde jsme odehráli dvě kampaně. Jak se naše počty rozrůstali, zpravidla o nové hráče Mordheimu, začali jsme shánět prostory nové a došlo i na založení občanského sdružení. Přesunuli jsme se do nové a větší klubovny, která nám slouží dodnes. Velikou výhodou je to, že je zde místo na několik mordheimových stolů a není problém používat více terénů. V současné době plánujeme vyrobit úplně nové město, které bude mít několik „pater“ tajemných zákoutí a uliček. Předkládáme Vám knihu pravidel, která jsou využívána v našich kampaních. Jedná se o sjednocení a vytvoření kompletních pravidel, do kterých jsme přidali naše vlastní nápady a úpravy, jelikož nám hry Mordheimu časem připadaly nevyrovnané, zvláště vlivem nových materiálů a gangů, kterým se ty ze základních pravidel nemohly rovnat. V této knize naleznete kompletní pravidla pro gangy ve hře Mordheim jako jsou nemrtví, posedlí, říšské gangy, orčí gangy atd. Všechny materiály prošly naší korekcí a byly vyladěny či doplněny o další pravidla. Jistě uvítáte nové bojovníky, výbavu a schopnosti, které zpestří vaše bitvy. Na závěr Vám přejeme příjemnou zábavu při hraní podle těchto pravidel a budeme rádi za jakékoliv Vaše návrhy a připomínky. Věříme, že každý rok na podzim budeme vydávat novou verzi těchto pravidel, rozšířenou o nové nápady a balancující úpravy.

4

ZaZaZaZačínámeínámeínámeínáme ganggangganggang

Předtím, než začnete hrát, musíte zrekrutovat bojovníky do gangu. Tato sekce pravidel obsahuje podrobné informace, které budete potřebovat k rekrutování bojovníků do vašich gangů. Pravidla pro jednotlivé gangy naleznete v knize „Gangy v Mordheimu“. Užijte příslušných seznamů pro rekrutování vašich bojovníků a pro jejich počáteční vybavení. Na počáteční útratu máte 500 zlatých. Každý bojovník a jeho výbava (jestliže mu nějakou zakoupíte) stojí určitý počet zlatých. Jak budete nakupovat, odečítejte, „utracené“ zlaťáky. Po nákupech si zbytek zlaťáků zapište do pokladny vašeho gangu – můžete ho použít později, našetřit a koupit něco dražšího. Pro začátek váš gang musí mít alespoň tři bojovníky včetně velitele. Zbraně, brnění a mutace, které vašim bojovníkům vyberete, musí být přítomny na modelech. Výjimku tvoří nože a dýky, které mohou být poschovávány v pláštích apod.

SchopnostiSchopnostiSchopnostiSchopnosti aaaa zkušenostzkušenostzkušenostzkušenost

Seznamy gangů uvádějí také počáteční zkušenost modelu a ze kterých kategorií schopností si při postupech bojovník může schopnosti vybírat. Některé gangy také obsahují další tabulku schopností, která je dostupná pouze tomuto gangu. Pravidla pro zkušenosti a schopnosti jsou rozepsána dále v pravidlech ve své kapitole.

jsou rozepsána dále v pravidlech ve své kapitole. HrdinovéHrdinovéHrdinovéHrdinové aaaa

HrdinovéHrdinovéHrdinovéHrdinové aaaa pomocnícipomocnícipomocnícipomocníci

Vaši bojovníci se dělí do dvou skupin:

* Hrdinové. Jedná se o výjimečná individua, z kterých mohou vyrůst legendy. Hrdinové mohou být vyzbrojeni a vybaveni individuálně a v kampani mohou nést i další, neobvyklou výbavu. Každý gang musí mít jednoho hrdinu, který je velitelem. Ten reprezentuje tebe, hráče – dělá rozhodnutí, dává příkazy a vede své bojovníky temnými uličkami Mordheimu. Ostatní hrdinové tvoří jádro tvého gangu. Nelze mít více jak pět ostatních hrdinů, tedy včetně velitele nelze mít více jak šest hrdinů. Gang nikdy nemůže obsahovat více hrdinů jednoho typu, než povolují pravidla pro gang. Pamatujte na to, že můžete mít zakoupeno maximálně pět hrdinů. Šestého hrdinu můžete získat pouze postupem z pomocníka. Pokud má gang možnost nakoupit šest hrdinů, znamená to, že si může vybírat z více možnosti.

* Pomocníci. Ti se zpravidla dělí do dvou skupin. Pomocníci jako bratři kultu, orčí bojovníci nebo bojovníci říšských gangů získávají zkušenosti a postupem času se vylepšují. Tyto pomocníky verbujete ve skupinkách od jednoho do pěti. Oproti tomu takoví psi nebo zombie jsou příliš primitivní, aby získávali zkušenosti. Žádní pomocníci nemohou nosit žádnou speciální výbavu (pokud to není vysloveně uvedeno) – to mohou pouze hrdinové. Pomocníci vždy náleží do skupin, které mívají počet od jednoho do pěti pomocníků. Celá skupinka je vždy stejně vybavena, získává dohromady zkušenosti a postupy.

VelkéVelkéVelkéVelké modelymodelymodelymodely vvvv gangugangugangugangu

Model s pravidlem „velký“ se do maxima členů v gangu, prodeje úlomků chaotitu a testu na prohru počítá za 2 modely.

5

ZbranZbranZbranZbraně aaaa brnbrnbrnbrněníníníní

Každý bojovník může být vybaven maximálně dvěma zbraněmi pro boj zblízka, dvěma střelnými zbraněmi a brněním. Bojovníci mohou mít omezenou výzbroj, kterou mohou užívat – seznam zbraní a brnění u pravidel příslušného gangu uvádí seznam zbraní dostupný bojovníkům včetně cen. Před svou

první bitvou můžete nakoupit vzácné předměty a brnění, které jsou uvedeny v příslušných seznamech, po první bitvě je však nutné u vzácných předmětů házet, jestli je daný předmět k dostání. Mezi bitvami můžete nakupovat další výbavu, ovšem vaši bojovníci mohou používat pouze zbraně

a výbavu uvedenou v seznamech pravidel

k příslušnému gangu. Při postupu se vaši hrdinové mohou jako schopnost naučit ovládat i další zbraně.

Ve skupině pomocníků musí být všechny modely

vybaveny stejně. To znamená, že když má skupinka čtyři pomocníky a vy je chcete vybavit meči, musíte meči vybavit všechny čtyři.

me č i, musíte me č i vybavit všechny č ty ř i. RozpisRozpisRozpisRozpis gangugangugangugangu Detaily

RozpisRozpisRozpisRozpis gangugangugangugangu

Detaily pro váš gang zapisujte do tabulky, které říkáme rozpis gangu. Když začínáte gangu, vezměte si čistý rozpis a zaznamenejte do něj (na příslušná místa) detaily každého vašeho hrdiny a každé skupinky pomocníků. Pravděpodobně si všimnete, že na výbavu a schopnosti mají hrdinové více místa

než pomocníci, což odráží fakt, že jich v kampani

skutečně mohou nasbírat více. Když sestavujete gang před první bitvou, je dobré nejprve použít prázdný papír, protože budete během sestavování mnohdy měnit výbavu tak, abyste svůj gang před první bitvou co nejlépe vybavili. Veškeré peníze, které vám zbudou, zapište do místa označeného Pokladnice. Vymyslete pro svůj gang i pro hrdiny a skupinky pomocníků dobrá jména. Celé rozhodování je na vás, jako inspiraci můžete použít například knihy z Warhammeru. Doporučujeme po každé bitvě přepsat gang do nového rozpisu, aby později nedocházelo k dohadům, co je v rozpise správně a co ne. Při zaznamenávání zkušeností do rozpisu doporučujeme při vlastním získávání zkušenosti (např. vyřazením protivníka z boje) proškrtnout políčko pouze jedním směrem, při vyhodnocování zkušeností a postupů pak proškrtnout políčko i druhým směrem – vytvořit křížek. Takto bude při vyhodnocování zkušeností a postupů jasné, které zkušenosti získal bojovník v poslední bitvě a které předtím.

získal bojovník v poslední bitv ě a které p ř edtím. VýpoVýpoVýpoVýpo č etetetet

VýpoVýpoVýpoVýpočetetetet hodnoceníhodnoceníhodnoceníhodnocení

Nejdříve spočteme finanční ohodnocení gangu (cena bojovníků + cena vybavení za standardní cenu bez příplatku za vzácnost + zlato v pokladničce) / 10, zaokrouhleno dolů + chaotit x 5. Přičteme počet zkušeností všech členů gangu a bonus za žoldnéře a Dramatis Personae. Toto hodnocení by vám mělo před první bitvou vyjít na 50 + počáteční počet zkušeností hrdinů. Základní dýka se do tohoto hodnocení nepočítá.

6

Bestie

7

BBBBestie jsou brutální stvůry, bývají označovány jako Zplozenci chaosu a staré noci. Toulají se velkými hvozdy ve Starém světě a patří k nejtrpčejším nepřátelům lidstva. Zuřivá síla Chaosu jim propůjčila hrůzostrašnou vitalitu, která se projevuje tím, že bestie snadno přetrpí i solidní zranění a pokračují dál v boji. Dokonce i Orkové jsou v porovnání s bestiemi považováni za slabé. Bestie jsou míšenci mezi lidmi a zvířaty, většinou mají rohatou hlavu, velmi podobnou jako mají kozy, avšak je zaznamenána i existence mnoha dalších variant. Bestie se dělí do dvou rozdílných plemen: Ungoři, jichž jsou větší počty, jsou pokřivenými stvůrami, které obsahují

to nejhorší z člověka a bestie; Goři jsou větší a mohutnější

a bývají mixem mnohem silnějších zvířat a člověka. Ungoři

mnohem siln ě jších zví ř at a č lov ě ka. Ungo ř i jsou

jsou menší bestie, které se nevyrovnají Gorům v síle. Mívají jeden či dva rohy, ale ty bývají velmi malé a nebudí takový respekt, jako masivní kozí rohy Gorů. Šamanové jsou velmi zvláštní bestie a těší se úctě všech bestií, neboť oni jsou proroky a přímými sluhy Sil Chaosu. Každá tlupa obsahuje směsku bestigorů, gořích válečníků,

a ungorů, kteří tvoří nejpočetnější většinu všech kmenů bestií. Sedm velkých kamenných ohrad stojí v

lesích obklopujících město Mordheim. Z nich tlupy bestií vyrážejí na své výpady do prokletého města. Trulakovo válečné stádo, Stínači Gorvládce Zaraka, Rohatí z Krazakské krve a mnoho dalších. Úlomky magického meteoritu jsou považovány za posvátné objekty, které lze vyměnit s mocnými vládci a šamany za nové zbraně a bojovníky. Pro kmeny bestií jsou potyčky v městě Mordheimu pouze částí jejich náboženské války, úsilí srazit na kolena lidskou civilizaci, jež se prohřešila proti bohům Chaosu. Poté, co budou ostudní lidé smeteni z povrchu zemského, kmeny všech bestií se sjednotí. Vzhled: Goři dorůstají šesti až sedmi stop a mívají velmi svalnatá těla pokrytá srstí. Ungoři bývají menší, zpravidla nebývají vyšší než lidé, avšak jejich odolná těla a zlá povaha z nich i pro člověka činí obávané nepřátele. Bestie nenosí mnoho oblečení, jako oděv používají většinou kůži či kožešinu z poraženého nepřítele. Často se také zdobí lebkami přemožených nepřátel, neboť věří, že tyto talismany jim přinesou štěstí. Většina bestií má temně hnědou barvu kůže a kožešiny, avšak jsou známy i výskyty černých bestií či dokonce albínů. Bestie nosívají těžké pásy a řetězy, které jim slouží nejen jako dekorace, ale i jako primitivní brnění Kromě nejprimitivnějších klacků, holí a desek jako štítů bestie vyrábí jen několik druhů zbraní. Povahou Chaosu není vytvářet, ale ničit.

VýbVýbVýbVýběrrrr bojovníkbojovníkbojovníkbojovníků

Tlupa bestií musí obsahovat alespoň 3 bojovníky. Máte 500 zlaťáků pro vybavení vaší začínající tlupy. Maximální počet bojovníků v tlupě je 15.

čelník bestií: každá tlupa bestií musí mít jednoho náčelníka. Ani více, ani méně! Šaman: vaše tlupa může mít jednoho šamana. Bestigor: vaše tlupa může mít až dva bestigory. Centigor: vaše tlupa může mít jednoho centigora. Goři: vaše tlupa může mít až pět gorů. Ungoři: jakýkoliv počet bojovníků ve vaší tlupě mohou být ungoři. Minotaur: vaše tlupa může mít jednoho minotaura. Šelmy Chaosu: vaše tlupa může obsahovat až pět šelem Chaosu.

8

PoPoPoPočáteáteáteátečníníníní zkušenostizkušenostizkušenostizkušenosti

čelník bestií začíná s 20 body zkušenosti. Šaman začíná s 11 body zkušenosti. Bestigoři začínají s 11 body zkušenosti. Centigor začíná se 14 body zkušenosti. Všichni pomocníci začínají s 0 body zkušenosti.

SchopnostiSchopnostiSchopnostiSchopnosti bestiíbestiíbestiíbestií

Bojové

Střelecké

Akademické

Síly

Kradmé

Rychlostní

Speciální

čelník

x

x

x

x

Šaman

x

x

x

Bestigor

x

x

x

Centigor

x

x

x

VybaveníVybaveníVybaveníVybavení bestiíbestiíbestiíbestií

Následující seznam určuje dostupné zbraně a brnění pro tlupy bestií.

VybaveníVybaveníVybaveníVybavení bestiíbestiíbestiíbestií

------------- Zbraně pro boj zblízka ------------

-----

Dýka ………………………první zdarma, 2 zl

Palice……………………….……………. 4 zl

Kladivo …………………………….……. 4 zl Sekera ……………………………………5 zl Meč ………………………………………7 zl

VybaveníVybaveníVybaveníVybavení ungorungorungorungorů

------------- Zbraně pro boj zblízka ------------

-----

……… Palice…………………….…….…………. 4 zl

……. 4 zl

……… Kopí ………………………………….…. 15 zl

5 zl

Kladivo …………………………… Sekera …………………………

Dýka ……………

první zdarma, 2 zl

Obouruční zbraň ………………………

25 zl

------------------ Střelecké zbraně ----------------

Halapartna …………………………

15 zl

----

…. ------------------ Střelecké zbraně ----------------

Žádné

----Žádné

------------------------ Brnění ----------------------

------------------------ Brnění ----------------------

-----

-----

10 zl

Těžké brnění* ……………………….…. 30 zl

Štít ………………………………… *Pouze pro náčelníka a Bestigory.

Lehké brnění …………………………

5 zl

Štít ………………………………

………5 zl

Lehké brn ě ní ………………………… 5 zl … Štít ……………………………… ………5 zl 9

9

HrdinovéHrdinovéHrdinovéHrdinové

1111 NáNáNáNáčelníkelníkelníkelník bestiíbestiíbestiíbestií

70 zlaťáků

bestiíbestiíbestiíbestií 70 zla ť ák ů Ná č elník získal svou pozici v brutálním souboji

čelník získal svou pozici v brutálním souboji uvnitř kmene.

Vede tlupu bestií do města Mordheimu sbírat kameny Chaosu pro svou kamennou ohradu.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

5

4

3

3

4

1

4

1

7

Vybavení: čelník bestií může být vybaven zbraněmi a brněním ze seznamu vybavení pro bestie.

Speciální pravidla Velitel: Jakýkoliv model tlupy do 6 palců od náčelníka může použít jeho morálku pro své psychologické testy.

ů že použít jeho morálku pro své psychologické testy. 00-00--1-111 ŠamanŠamanŠamanŠaman

00-00--1-111 ŠamanŠamanŠamanŠaman bestiíbestiíbestiíbestií

45 zlaťáků Šamani jsou proroky a věštci temných bohů a jsou nejvíce respektovanými členy v kmenu.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

5

3

3

3

4

1

3

1

6

Vybavení: Šaman bestií může být vybaven zbraněmi ze seznamu vybavení pro bestie, avšak nikdy nenosí brnění.

Speciální pravidla Šaman: Šaman užívá Rituály Chaosu z magické sekce pravidel Mordheimu.

00-00--2-222 BestigoBestigoBestigoBestigořiiii

45 zlaťáků

Bestigoři jsou obrovitou formou bestií, jsou to velcí rohatí válečníci. Mají velmi masivní stavbu těla a

naprosto nepřirozenou odolnost k bolesti.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

5

4

3

3

4

1

3

1

6

Vybavení: Bestigor může být vybaven zbraněmi a brněním ze seznamu vybavení pro bestie.

10

00-00--1-111 CentigorCentigorCentigorCentigor 90 zla ť ák ů Centigor je ot ř esným zk ř ížením

00-00--1-111 CentigorCentigorCentigorCentigor

90 zlaťáků Centigor je otřesným zkřížením koně či vola s bestií. Jakožto čtyřnožci se dokážou velmi rychle pohybovat, přičemž jejich humanoidní horní torso jim umožňuje užívat zbraně. Tito bestiální kentauři jsou mocné a silné stvůry, i když nebývají příliš bystré a obratné.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

8

4

3

3

4

1

2

1+1

7

Vybavení: Centigor může být vybaven zbraněmi a brněním ze seznamu vybavení pro bestie. Nemůže používat halapartnu a obouruční zbraň. Kopí využívá jako jízdní model.

Speciální pravidla Opilec: Centigoři často pijí velká množství odporně páchnoucího piva a ukořistěného vína, aby se přivodili do opilecké zběsilosti. Hoďte kostkou na začátku každého kola: pokud padlo 1, centigor je toto kolo stupidní; při výsledku 2–5 se nic nestalo; pokud padlo 6, centigor je pro toto kolo zběsilým. Ve chvílích, kdy je centigor stupidním či zběsilým, ignoruje veškerá další pravidla pro psychologii. Obyvatel lesa: Centigoři žijí v samé hloubi temného lesa. Proto pro ně neplatí žádné postihy skrze lesy či skupiny stromů. Podupání: Nejen zbraněmi, ale i kopyty a svou vlastní tělesnou vahou centigoři bojují proti nepřátelům. Toto se počítá jako druhý útok, na který se ale nikdy nevztahují žádné bonusy či postihy podle zbraně, kterou centigor užívá. Není vůdce: Nemůže se stát vůdcem gangu a gang nikdy nepoužije jeho morálku pro test prohry.

PomocníciPomocníciPomocníciPomocníci

(Najatí ve skupinkách po 1-5 bojovnících.)

UngoUngoUngoUngořiiii

25 zlaťáků Ungoři jsou nejpočetnějšími mezi bestiemi. Jsou malí, zlomyslní, ale velmi nebezpeční díky svým velkým počtům

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

5

3

3

3

3

1

3

1

6

Vybavení: Ungor může být vybaven zbraněmi a brněním ze seznamu vybavení pro Ungory.

zbran ě mi a brn ě ním ze seznamu vybavení pro Ungory. Speciální pravidla Nejnižší z

Speciální pravidla Nejnižší z nejnižších: ungoři zaujímají ve společenství bestií nejnižší postavení a bez ohledu na to, kolik zkušenosti mají, nikdy si nezískají mezi zbytkem tlupy žádný respekt. Pokud při postupu padne ungorovi chlapík má talent, přehazujte kostku, dokud nepadne jiný výsledek.

11

00-00--5-555 GorGorGorGor ů 35 zla ť ák ů Gorové jsou tém ěř tak po č

00-00--5-555 GorGorGorGorů

35 zlaťáků Gorové jsou téměř tak početní jako ungorové, ale bývají větší a brutálnější …

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

5

4

3

3

4

1

3

1

6

Vybavení: Goři mohou být vybaveni zbraněmi a brněním ze seznamu pro bestie.

Speciální pravidla Goři jsou vzácní: Váš gang nemůže obsahovat více Gorů jak Ungorů nebo Šelem chaosu. Pokud nastane situace, že váš gang obsahuje více Gorů jak Ungorů, tak si nesmíte koupit nic jiného do té doby, než doplníte počet Ungorů nebo Šelem chasu.

00-00--1-111 MinotaurMinotaurMinotaurMinotaur

190 zlaťáků Minotauři jsou gigantické bestie s hlavou býka. Jsou velmi silní, nahánějí hrůzu a náčelník tlupy se vždy pokusí získat pro svou tlupu minotaura.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

6

4

3

4

4

3

4

2

8

Vybavení: Minotaur může být vybaven zbraněmi a brněním ze seznamu vybavení pro bestie. Nemůže používat štít.

seznamu vybavení pro bestie. Nem ů že používat štít. Speciální pravidla Strach: Minotau ř i jsou

Speciální pravidla Strach: Minotauři jsou obrovitá monstra, která naháněstrach. Pravidla pro strach viz pravidla Mordheimu, sekce o psychologii. Krvežízeň: Minotaur se může stát zběsilým. Šance na to, je určena počtem vyřazených nepřátel v jednom kole. Pokud vyřadí 1 nepřítele, stane se zběsilým na 6+, pokud vyřadí 2 nepřátele, tak na 5+, pokud 3 a více nepřátel, tak se stane zběsilým na 4+. Zvířecí: Minotaur má mnohem více ze zvířete než jeho ostatní příbuzní v tlupě a ačkoliv může získávat zkušenosti, nikdy se nemůže stát hrdinou. Velký: Minotaur je velká stvůra a vždy ční nad své ostatní spolubojovníky. Proto může jakýkoliv model po minotaurovi střílet, i když se nejedná o nejbližší cíl. Není vůdce: Nikdy nepoužije morálku pro test prohry.

12

00-00--5-555 ŠelemŠelemŠelemŠelem ChaosuChaosuChaosuChaosu

20 zlaťáků Šelmy jsou obrovité, jakoby z kamene stvořené stvůry velmi nebezpečné v souboji.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

6

3

0

4

3

1

4

1

5

Vybavení: Žádné! Kromě svých zubů, drápů a odporné povahy šelmy nepoužívají žádné zbraně.

Speciální pravidla Zvířata: Šelmy jsou zvířata a nezískávají žádné zkušenosti.

jsou zví ř ata a nezískávají žádné zkušenosti. SpeciálníSpeciálníSpeciálníSpeciální

SpeciálníSpeciálníSpeciálníSpeciální schopnostischopnostischopnostischopnosti bestiíbestiíbestiíbestií

Hrdinové z tlupy bestií mohou použít následující tabulku při svých postupech.

MasivníMasivníMasivníMasivní sílasílasílasíla

Tento hrdina je obrovského vzrůstu a síly a dokáže používat obouruční zbraně v jedné ruce. Z obouruční zbraň drženou v jedné ruce, nelze využít šermířský bonus.

MutantMutantMutantMutant

Hrdina si může koupit jednu mutaci. Mutace viz pravidla pro gang posedlých v základních pravidlech Mordheimu.

NebojácnýNebojácnýNebojácnýNebojácný

Bestie je imunní na strach a vůči testům na osamocení v souboji nablízko.

a v ůč i test ů m na osamocení v souboji nablízko. 13 RohatecRohatecRohatecRohatec Hrdina má

13

RohatecRohatecRohatecRohatec

Hrdina má mohutné rohy, kterými může provést jeden extra útok svou základní silou v kole, ve kterém napadl.

HHHHřmotnýmotnýmotnýmotný řevevevev

Pouze náčelník může mít tuto schopnost. Náčelník může přehodit první nepovedený test prohry. Druhý výsledek vždy platí.

NenávistNenávistNenávistNenávist kkkk lidemlidemlidemlidem

Hrdina podléhá pravidlům pro nenávist, pokud bojuje proti jakémukoliv lidskému gangu.

Karneval chaosu

14

N N N N i k d o neví, odkud to p ř išlo, hr

NNNNikdo neví, odkud to přišlo, hrůza, děs, Karneval chaosu.

Existují zvěsti o cikánských karavanách z končin na východě od impéria. Malebný vůz vezoucí zábavu lidem po klikatých cestách od vesnice k vesnici. Pokud jsou zvěsti pravdivé, je to dar mnohem zlověstnější. Karavana se potuluje krajem a lidé oblečení do barevné parády přinášejí vzrušení vesničanům a rolníkům. Exotičtí herci postaví pódium a pobaví venkovskou chudinu písněmi a hrami z temných dnů Impéria. Historky jako „Císařova pravá tvář“, „Orfeo a vředy“, „Hnisající děti taťky Noigula“ a „Noční můra uprostřed léta“ učarují tlačenici. Silák předvádí neuvěřitelné výkony a ostatní hráči mezitím v křiklavých a rozšklebených maskách žonglují s míči, noži a ohni. Jak zástup roste, blázen v šaškovském oděvu poskakuje na nafoukaném vepřovém měchýři od jednoho fascinovaného diváka k druhému, zatímco nepřestává šprýmovat, chichotat se a postrkovat. Ale to jen do doby, kdy představení přeroste rouhačskou mez. Když je slunce na vrcholu, je pravda o Karnevalu chaosu odhalena v celé jeho hnisající slávě. Pak už to nejsou žádní estrádní umělci. Když herci provádí závěrečný akt, známí jako „Tanec smrti“, rozplynou se kouzla, která kryjí jejich pravdivé obličeje. Ty se odhalují sladce neznalému publiku jako kyklopští démoni s hnijícím masem visícím na žloutnoucích kostech. To co bylo zpočátku považováno za složité zdobené masky chytře aplikované líčení, je brzo odhaleno a příšerná pravda zmutovaných tváří tonoucích v puchýřích, vředech a neštovicích se projeví naplno. Než si to vesničané v povznesené náladě uvědomí, v bídné hrůze začíná zabíjení. Dosud jásající publikum náhle podléhá zhoubným nemocem, rozšířeným těmito zlovolnými herci. Zákeřný plán karnevalu, doprovázený chichotáním bláznů triumfuje. Děti a nešťastné ženy, které tu hrůzu přežily, jsou odvráceny se slovy“ teď jste mou manželkou!“ vstříc neznámému osudu. Vesnice je ponechaná pustá, bez života, který zhynul nesčíslnými nemocemi a morem. Karneval Chaosu je zkažený žert ohromného pána zmaru a rozkladu, jednoho ze čtyř bohů Chaosu známého jako Nurgle. Třikrát prokletý Nurgle je rovněž znám jako nevýslovný pán moru a nákazy a herci karnevalu jsou jeho zkaženými stoupenci a uctívači. Oni jsou ti, co prodali své duše pro zkroucenou formu nesmrtelnosti skrze objímající smrt, ničení a rozklad. Učení milovat Nurgleho se změnili v tyto pochybné dary. Nikdo netuší, zda takových karnevalů existuje víc, nebo zda těch několik kusých zpráv ze ztuhlých rtů svědků odkazuje na jeden gang. Předpokládá se, že vůdce karnevalu Chaosu je černokněžník s obrovskou mocí, ovládající nečisté kouzlo svého pána, kterým způsobuje utrpení a smrt skrze nemoci a rozklad. Temným obřadem a oběťmi vyšle pán karnevalu démony rozkladu, skrze ně se potěšený bůh účastní pokřivené maškarády. Jeho smrtelní stoupenci pečlivě živí nově získané nemoci jako požehnání božstva a snaží se růst pod jeho bdělým dohledem. Nejpožehnanější z těchto pokroucených a šílených kreatur jsou známí jako roznašeči. Jsou to často skuteční lidé a jejich těla jsou často řasy vyvržené na břeh velkým množstvím hnusných nemocí a změn. Karneval chaosu je oprávněně štván mnohými skupinami horlivých Lovců čarodějnic. Ale zdá se, že karneval je stále o krok před Sigmarity, a na veselé cestě přináší požehnání Nurgleho pro všechny.

15

VýbVýbVýbVýběrrrr bojovníkbojovníkbojovníkbojovníků

Karneval chaosu musí obsahovat alespoň tři modely. Máte 500 zlaťáků, které můžete použít na najímání a vybavení svého gangu. Maximální počet členů v gangu je 15.

Král karnevalu: Každý karneval musí mít jednoho krále karnevalu. Ani více ani méně. Ukrutní: Váš gang může zahrnout až dva Ukrutné. Nakažení: Můžeš mít až dva Nakažené. Roznašeči moru: Tvůj gang může mít až dva roznašeče moru. Bratři: Můžeš mít libovolný počet bratří. Nurglínci: v jedné skupince jich může být více jak pět.

PoPoPoPočáteáteáteátečníníníní zkušenostizkušenostizkušenostizkušenosti

Král karnevalu začíná s 20 body zkušenosti. Ukrutní začínají se 17 body zkušenosti. Nakažení začínají se 4 body zkušenosti. Pomocníci začínají s 0 body zkušenosti.

VybaveníVybaveníVybaveníVybavení

Následující seznamy užívá Karneval chaosu pro své počáteční vybavení.

VybaveníVybaveníVybaveníVybavení KarnevaluKarnevaluKarnevaluKarnevalu chaosuchaosuchaosuchaosu

-------------- Zbraně pro boj zblízka ----------

zdarma, další za 2zl

4 zl

Palcát………………….………….….…… 4 zl Kladivo …………….….…………….…… 4 zl Sekera………………….………………… 5 zl Meč………………………………….…… 7 zl

…… 25 zl

Dýka……………

Palice………………………………

první

Obouruční zbraň…….…….……… Kopí……………………………

……… Halapartna……….……………………… 15 zl

15 zl

------------------ Střelné zbraně -----------------

10 zl

Pistole ……………,,,,,,……12 zl (24 zl za pár)

Luk …………………,,,………….……

Řemdih……………

15 zl

…………….……

----------------------- Brnění ----------------------- Lehké brnění…………….……………… 10 zl Těžké brnění………………….………… 30 zl Štít……………….….…………………… 5 zl Helma………………,,.,………….….……5 zl

VybaveníVybaveníVybaveníVybavení UkrutnýchUkrutnýchUkrutnýchUkrutných

--------------- Zbraně pro boj zblízka ----------

…. Cep …….…………,…………………… 20 zl ------------------ Střelné zbraně ----------------- Žádné

Obouručí zbraň………

25 zl

……………

SchopnostiSchopnostiSchopnostiSchopnosti KarnevaluKarnevaluKarnevaluKarnevalu ChaosuChaosuChaosuChaosu

Bojové

Střelecké

Akademické

Síly

Kradmé

Rychlostní

Speciální

Král karnevalu

x

x

x

Ukrutní

x

x

Nakažení

x

x

16

HrdinovéHrdinovéHrdinovéHrdinové

1111 KrálKrálKrálKrál karnevalukarnevalukarnevalukarnevalu

70 zlaťáků Oni vedou ďábelské karnevaly chaosu. Jsou

stoupenců vládnoucích

vybíráni z Nurgleho

čarodějnými silami darovanými samotným bohem moru. Král je pokroucenou parodií jedince, který vede sabat démonických estrádách umělců, cestujících po zapadlých vískách Říše, které nakazí krutým onemocněním. Ubohým rolníkům připadá charismatický muž, který přináší trochu zábavy do jejich jinak bezútěšných životů zajímavý a tak není problém spustit šarádu. Král karnevalu je mazaný a díky kouzlům se mu daří udržovat stále jeden krok před mnoha skupinami Lovců čarodějnic bloudících Impériem.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

4

4

4

3

3

1

4

1

8

I A Ld 4 4 4 3 3 1 4 1 8 Vybavení: Král karnevalu m

Vybavení: Král karnevalu může být vybavený zbraněmi a brněním uvedeným v tabulce výbavy pro Karneval chaosu. Speciální pravidla Velitel: Jakýkoli model gangu nacházející se v dosahu 6 palců od krále může použít jeho morálku pro své psychologické testy. Čaroděj: Král karnevalu je čarodějem a používá Nurgleho rituály.

karnevalu je č arod ě jem a používá Nurgleho rituály. 00-00--2-222 UkrutníUkrutníUkrutníUkrutní 60 zla ť ák

00-00--2-222 UkrutníUkrutníUkrutníUkrutní

60 zlaťáků Ukrutní jsou velmi specifická monstra, jejichž fyzická konzistence je podepřena nepřirozenou vitalitou boha rozkladu. Nurgleho odporná přízeň přetvořila kdysi lidské tělo do masivní, strnuté kreatury vlnící se chorobnými svaly a nadpřirozenou silou. Jsou to ohromně silní jedinci, a jejich podíl v maškarádě zvané Karneval chaosu, je předvádět silácké kousky s cílem pobavit zástupy. Téměř vždy mají na hlavách kapuci, podobnou popravčí kápi. To proto, že jejich těla sice vypadají naprosto zdravě a vitálně, ale jejich nemocemi prolezlé, vředy a boláky oseté tváře, jsou velmi zchátralé a znetvořené. V bitvě vládnou obrovskými kladivy a cepy. Nedbajíce nebezpečí, jim tyto těžké zbraně ří kolem hlav, jako by to byly dětské hračky.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

4

4

0

4

4

1

2

2

7

Vybavení: Ukrutní mohou být vybaveni zbraněmi a brněním uvedeným v tabulce výbavy pro Ukrutné. Speciální pravidla Nepřirozená síla: Ukrutní začínají kampaň se schopností „Silák“ z tabulky schopností a síly ze základních pravidel Mordheimu.

17

00-00--2-222 NakaNakaNakaNakaženíeníeníení

25 zlaťáků + cena požehnání Nurgleho Nakažení jsou ti, kterým taťka Nurgle nejvíce požehnal a je také ze všech nejvíce preferuje. Oni jsou často skryti velmi silným šatstvem a chráněni mocnými kouzly, aby nebyla vidět hrůza, která se skrývá vespod. Jsou nebezpeční svými změnami i pro ostatní smrtelné členy gangu, kteří se jich ani nemohou dotknout. Ironicky berou na sebe nejprestižnější roli v Karnevalu. Vyskočí a létají oblečeni jako šašci, smějí se a šprýmují se shromážděnými v tlačenici a přitom je nakazí obrovským množstvím strašlivých chorob. Tyto pokroucené kreatury jsou výjimečné nebezpečnými oponenty v boji a říká se, že nesou hrůznou a nevyléčitelnou Nurgleho hnilobu.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

4

3

3

3

3

1

3

1

7

Vybavení: Nakažení mohou být vybaveni zbraněmi a brněním uvedeným v tabulce výbavy pro Karneval chaosu. Speciální pravidla Nurgleho požehnání: Nakažení musí začít kampaň alespoň s jedním s požehnáním (viz. Požehnání Nurgleho, na konci těchto pravidel.)

(viz. Požehnání Nurgleho, na konci t ě chto pravidel.) PomocníciPomocníciPomocníciPomocníci (Najatí ve

PomocníciPomocníciPomocníciPomocníci

(Najatí ve skupinkách po 1-5 bojovnících.)

(Najatí ve skupinkách po 1-5 bojovnících.) NurglínciNurglínciNurglínciNurglínci 25 zla ť ák ů

NurglínciNurglínciNurglínciNurglínci

25 zlaťáků Nurglínci jsou malí démoni z pána Nurgleho. Stoupenci hnisajícího boha v nich vidí jeho milované děti. Oni jsou jako shnilé vřídky s nohami a zuby ostrými jako břitva, jimž nakazí své nepřátele. Nurglínci působí spíše více obtíže, než aby byli nějakou skutečnou hrozbou v boji. Ale při dostatečném množství mohou zdolat i nejtužší bojovníky. Nurglínci jsou rozpustilé děti ze špíny a hnisu. Mají velkou radost, když se mohou účastnit karnevalu Chaosu. A to nejen jako hudebníci, ale také jako blázni a komici. Nurglínci se často přátelí s dětmi v každé vesnici, kterou navštíví. A nakonec, odhalení jejich hnusné identity způsobí vyděšení obětí ve finále „Velké Nurgleho hry“

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

4

3

0

3

2

1

3

1

10

Vybavení: Žádné Nurglínci nemohou mít žádné zbraně a nemohou používat žádnou zbroj.

Speciální pravidla Hejno: Můžete mít tolik Nurglínků, kolik jen chcete (tj. může jich být víc než pět v jedné skupince). Démoni. Podívejte se do pravidel pro démony.

18

00-00--2-222 RoznašeRoznašeRoznašeRoznašečiiii morumorumorumoru

60 zlaťáků Roznašeči moru jsou démoni Chaosu z boží vůle Nurgleho, známého taky jako pána rozkladu. Můžete

je poznat podle kyklopských tváří a hrůzně zchátralých

těl. Jejich vnitřnosti visí z děr v jejich šedozeleném,

neštovicemi prožraném mase, obklopeném aurou smrti

a rozkladu. Někdy se jim říká rozdavači moru či

červivci a jsou vysoce ctěni smrtelnými členy gangu. Jako u všech démonů, nemohou být nikdy zabiti nebo zničeni, dokud je provází jejich bůh. Avšak jejich přítomnost ve smrtelném světě je velmi křehká a může být udržována po dlouhých obdobích temnými kouzly a lidskými oběťmi. V karnevalu se oddávají okázalým rolím jevištních herců libujících si ve špíně a hnusu.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

4

4

3

4

4

1

4

2

10

I A Ld 4 4 3 4 4 1 4 2 10 Vybavení: Žádné. Roznaše č

Vybavení: Žádné. Roznašeči moru mají obrovské špínou pokryté drápy, které užívají k trhání a zabíjení nepřátel. Proto nepotřebují žádné zbraně a nemohou používat žádnou zbroj. Speciální pravidla Proud hnusu: Roznašeči mohou vychrlit groteskní proud červů, vnitřností a špíny. Útok se počítá jako střelecký útok s dosahem 8 palců a se silou rovnou odolnosti modelu a navíc -1 postih brnění. Střelec nemá postih za pohyb a dlouhou vzdáleností. Strach: Roznašeči moru jsou hrůzné nadpřirozené kreatury, a proto vzbuzují strach. Démon. Podívejte se do pravidel pro démony.

strach. Démon. Podívejte se do pravidel pro démony. BratBratBratBrat ř iiii 25 zla ť ák ů

BratBratBratBratřiiii

25 zlaťáků Bratři jsou věrní stoupenci boha Nurgleho. Jsou v objetí absolutní víry v pána rozkladu a cesta popření světa je cestou, kterou si zvolili. Nejvíce bratrů je nakaženo hnusnými nemocemi a někteří se již rozkládat začali. Jejich obličeje jsou pokryty množstvím bradavic, vřídků a dalších darů svého boha. Při karnevalu bratři zastávají všechny menší role – kulisáci, loutkáři a další.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

4

3

3

3

3

1

3

1

7

Vybavení: Bratři mohou být vybaveni zbraněmi a brněním uvedeným v tabulce výbavy pro Karneval Chaosu.

19

00-00--1-111 MorováMorováMorováMorová kárakárakárakára

MorováMorováMorováMorová kárakárakárakára 210 zla ť ák ů Morová kára je zt ě lesn ě ním

210 zlaťáků Morová kára je ztělesněním Nurgleho a jádrem karnevalu chaosu. Vyzdobený v malebné, křiklavé parádě, kočár potulných herců a divadelníků, vozík, který lehce upoutá oči jinak tupého a netečného rolnictva. Nicméně, plátno je otrhané a shnilé, rám rozštípaný a kování zrezivělé. A kůň táhnoucí káru vypadá, že už shnil také. Málo smrtelníků vůbec kdy vidělo vnitřek těchto zlověstných vozů, protože jen Král karnevalu a jeho démoničtí oblíbenci mají povolen vstup. Proslýchá se, že tyto zchátralé vozy obsahují načmáraný pentagram s temnými runami neuvěřitelné síly, který ve skutečnosti vytváří portál k oblastem Chaosu, bydlišti samotného Nurgleho.

Profil

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

Kára

-

-

-

-

6

4

-

-

-

Kůň

8

2

-

3

-

-

2

1

-

Kočí

-

3

-

3

-

-

3

1

8

Vybavení: Žádné. Kočí nepoužívá zbraně, ale nemá žádné postihy za neozbrojený boj. Speciální pravidla Velká, šíří strach, démonická. Morová kára: Démonická povaha káry je zdrojem síly démonů i smrtelníků v gangu Karnevalu chaosu. Maximální počet členů gangu se zvyšuje o tři. Navíc, mírně vyrovnává démonickou nestabilitu Roznašečů a Nurglínků. Pokud máte v gangu morovou káru, vaši Nurglínci a Roznašeči moru umírají pouze při hodu 1. Kočí: Kočí je pevnou součástí káry. Ve skutečnosti je fyzicky zarostlý do vozu a je jakousi pokroucenou směsí masa a dřeva. Proto nemůže nikdy, za žádných okolností sesednout z káry. Navíc jako součást vozu nemůže být zraněn, pokud není zničena samotná kára. Je považován za démonické stvoření a nikdy nezískává zkušenosti. Jeho útoky způsobují Nurgleho hnilobu (viz níže) Imunita na omráčení: Morová kára nemůže být omráčena, namísto toho je pouze sražena. Pokud hodíte na tabulce vyřazení „omráčen“, kára je pouze sražena. Útoky ji automaticky zasahují a vozka neútočí. Najetí: Pokud kára napadá, napadený model si musí složit test na iniciativu, jinak utrží D3 zásahů silou 4. Hody na brnění aplikujte normálně. Model, který neuspěje v testu na iniciativu, je automaticky sražen.

PravidlaPravidlaPravidlaPravidla propropropro démonydémonydémonydémony

Démoničtí: Démoni nejsou ze živého masa, ale věčné a neměnné síly chaosu. Proto nikdy nezískávají zkušenosti. Odolní vůči jedům: Nurgleho démoni jsou démonickým ztělesněním onemocnění a nákazy. Jsou zcela odolní vůči všem jedům nemocím. Roznašeči nemocí: Jediným posláním Nurgleho démonů je šířit mor a nemoci. Jejich útoky se považují, jako by bojovali zbraněmi namočenými do černého lotosu. Odolní vůči psychologii: Démoni neznají strach. Automaticky projdou jakýmkoli testem na morálku. Démonická aura: Kvůli magické, nedotknutelné povaze démonů, disponují speciálním hodem na záchranu 5+ proti nemagickým útokům. Jejich útoky jsou považovány za magické.

20

PoPoPoPožehnáníehnáníehnáníehnání NurglehoNurglehoNurglehoNurgleho

Ti, kteří uctívají na páchnoucím oltáři boha rozkladu, trpí hroznými nemocemi a rozkladem, které jsou známé jako požehnání Nurgleho. Požehnání Nurgleho mohou být „nakoupena“ pro nakaženého pouze tehdy, když je rekrutován; nemůže požehnání kupovat již stávajícím členům gangu. Nakažený může mít jedno nebo i více požehnání. První požehnání stojí tolik, kolik je u něj uvedeno, avšak druhé a další stojí dvojnásobek ceny.

j uvedeno, avšak druhé a další stojí dvojnásobek ceny. ProudProudProudProud hnusuhnusuhnusuhnusu Bojovník vychrlit

ProudProudProudProud hnusuhnusuhnusuhnusu

Bojovník vychrlit groteskní proud červů, vnitřností a špíny. Útok se počítá jako střelecký útok s dosahem 8 palců a se silou rovnou odolnosti modelu a navíc -1 postih brnění. Střelec nemá postih za pohyb a dlouhou vzdáleností. Cena: 25 zlatých

NurglehoNurglehoNurglehoNurgleho hnilobahnilobahnilobahniloba

Nakažený je požehnán smrtelnou nákazou svého pána – Nurgleho hnilobou. Nositel tohoto požehnání je odolný vůči všem jedům. Nurgleho hniloba je smrtelná nákaza pro níž neexistuje žádný lék. Použit ji lze jen v boji nablízko. Jestliže nakažený při úspěšném zranění nepřítele hodí 6, bude mít toto zranění za následek smlouvu s Pánem zmaru, a model začne hnít (Nurgleho hniloba má vliv na živé tvory. Proto nemrtví, démoni a posedlí zůstanou neovlivněni). Poznačte to u nakaženého modelu. Před příští bitvou musí bojovník projít testem na odolnost. Pokud v tomto testu uspěje, jeho konzistence zvládla efekt hniloby. V opačném případě ztratí jeden bod své odolnosti na následující bitvu. Navíc, pokud při testu padne 6, hniloba bezděčně přejde na dalšího člena gangu (určí se náhodně – bez ohledu na to, zda jím je hrdina nebo pomocník). Cena: 50 zlatých

MrakMrakMrakMrak muchmuchmuchmuch

Jsou obklopeni mrakem much. Sami nejsou mrakem nijak ovlivněni. Ale pozornost protivníka je rozptylována bzukotem do očí, chřípí a úst. Tento utrpí v boji nablízko postih -1 na zásah při všech útocích v prvním kole boje. Cena: 25 zlatých

NafoukláNafoukláNafoukláNafouklá špínašpínašpínašpína

Nakažený se stal obrovskou, odpornou masou chorobných cárů. Nakažený získá +1 život a +1 k odolnosti ale jeho pohyb snížen o 1. Cena: 40 zlatých

NurglehoNurglehoNurglehoNurgleho znaznaznaznačkakakaka

Nakažený má vypálenou ohromnou značku Nurgleho – značka třech sfér, která bez přestání roní hnusný hnis. Nakažený získá +1 život a stává se odolným vůči všem jedům. Cena: 35 zlatých

OhyzdnýOhyzdnýOhyzdnýOhyzdný

Nakažený je tak odporný, že jeho maso visí z jeho těla a jeho shnilé vnitřnosti vyzřely z útrob. Nakažení šíří strach. Cena: 40 zlatých

21

Nájezdníci Chaosu

22

PPPPrimitivní lidé, kteří žijí v Severních zemích na hranicích Plání Chaosu, se nazývají Nájezdníci Chaosu. Žijí v kmenech

a uctívají podivná božstva, zapomenutá civilizovaným

světem. Tito seveřané jsou mocnými válečníky a nekonečně usilují o výhru ve jménu jejich bohů v mnoha bitvách. Někteří z ambiciózních náčelníků vedou své gangy na jih a dostávají se až do Mordheimu, zanechávajíce za sebou hořící

vesnice a krvavé stopy, hledajíce větší a větší souboje vše pro slávu jejich temných bohů.

Jih Norsky leží na severním rameni Ledového moře, jižně od

něj se nacházejí Severní pláně, prostupující mnoho tisíc mil

od pobřeží. Tyto studené a neúrodné pláně velkých severních

stepí jsou domovem krutých kočovných lidí, z nichž nejmocnější a nejvíce obávaný je Kurgan na západě a Hung

na východě. Tyto rasy jsou rozděleny do mnoha se sebou

navzájem válčících kmenů, jeden barbarštější a krvelačnější

než druhý.

jeden barbaršt ě jší a krvela č n ě jší než druhý. OOkoOOkokoko BohBohBohBoh ů Když

OOkoOOkokoko BohBohBohBohů

Když náčelník, věštec nebo šampióni získají dostatek zkušenosti, místo učení se nové schopnosti mohou požádat o přízeň bohy Chaosu, kteří se jim odmění za jejich služby.

Hoďte na následující tabulku:

2

3-6

7-8

9-10

Hněv bohů Chaosu! Bojovník zmutoval k nepoznání a proměnil se ve zplozence Chaosu, jeho výbava gangu zůstává. Pokud již v gangu zplozence máte, bojovník se stal dalším z přízraků, které se toulají Mordheimem, škrtněte si jej z rozpisu. Nic se nestalo. Náladový bůh ignoruje prosby svých služebníků.

Mordheimem, škrtn ě te si jej z rozpisu. Nic se nestalo. Náladový b ů h ignoruje

Mutace. Bojovníkovi se vyvinula mutace. Hoďte kostkou. Pokud padlo 1, mutace byla zakrněním, bojovník ztratil 1 bod z některé ze svých charakteristik (vyberte si). Pokud padlo 2 či více, můžete si zdarma vybrat jednu z mutací, které jsou uvedeny u pravidel pro gang posedlých. Brnění Chaosu. Bojovníkovo tělo je pokryto tajemným brněním. Toto brnění dává základ pro hod na brnění 4+, zároveň neovlivňuje schopnost modelu sesílat kouzla.

Toto brn ě ní dává základ pro hod na brn ě ní 4+, zárove ň neovliv

11 Démoní zbraň. Bojovník obdržel zbraň se začarovaným démonem uvnitř. Zbraň přidává bonus +1 k síle v boji na blízko a bonus +1 ke všem hodům na zásah touto zbraní. Bojovník si může vybrat, o jakou zbraň se jedná (meč, sekera apod.), avšak zbraň už nebude mít schopnosti dostupné běžným zbraním tohoto typu - např. sekera s Démonem nebude mít svou modifikaci brnění.

12 Vyvolený! Bohové si vybrali bojovníka pro vyšší cíle! Bojovník od nynějška podléhá maximálním charakteristikám pro Vyvolené a může si vybrat jedno ze znamení bohů.

PoPoPoPočáteáteáteátečníníníní zkušenostzkušenostzkušenostzkušenost

čelník začíná s 20 body zkušenosti. Věštec začíná s 8 body zkušenosti. Zavržený začíná s 11 body zkušenosti. Šampióni začínají s 11 body zkušenosti. Pomocníci začínají s 0 body zkušenosti.

23

VýbVýbVýbVýběrrrr bojovníkbojovníkbojovníkbojovníků

Nájezdníci Chaosu musí obsahovat alespoň tři modely. Máte 500 zlaťáků, které můžete použít na najímání a vybavení své tlupy. Maximální počet bojovníků v tlupě je 15.

čelník: každý gang musí mít jednoho náčelníka. Ani více, ani méně. Věštec: váš gang může mít maximálně jednoho věštce. Zavržený: váš gang může mít maximálně jednoho zavrženého. Šampióni: váš gang může mít maximálně dva šampióny. Nájezdníci: váš gang může mít jakékoliv množství nájezdníků. Šelmy Chaosu: váš gang může mít maximálně pět šelem Chaosu. Zplozenec Chaosu: váš gang může mít jednoho zplozence Chaosu.

VybaveníVybaveníVybaveníVybavení nájezdníknájezdníknájezdníknájezdníků ChaosuChaosuChaosuChaosu

Následující seznamy používají gangy nájezdníků Chaosu pro své počáteční vybavení.

VybaveníVybaveníVybaveníVybavení hrdinhrdinhrdinhrdinů

------------ Zbraně pro boj zblízka ------------ Dýka ……………………… první zdarma, 2 zl

Sekera ………

………………………… Kladivo …………………….……………

5 zl

4 zl

VybaveníVybaveníVybaveníVybavení pomocníkpomocníkpomocníkpomocníků

------------- Zbraně pro boj zblízka ------------ Dýka ……………………… první zdarma, 2 zl

Sekera ……… Palice ……………………….……………

…………………………

5 zl

4 zl

Meč …………………….……………

….

………………………………

………………

…………….

7 zl

15 zl

20 zl

15 zl

Meč …………………….……………

….

7 zl

Řemdih

Řemdih ……….………

……………….

15 zl

Ocelový bič ……………

Kopí ……….……………………………. 15 zl

Halapartna ………………

Cep ……….………….…………………. 15 zl

Cep …………………

…………….

20 zl

----------------- Střelecké zbraně ----------------

Obouruční zbraň (sekera, palice, meč)…

25 zl

Vrhací sekery ………………….……

15 zl

----------------- Střelecké zbraně ----------------

Velká sekera* ……………

30 zl

……….

----------------------- Brnění -----------------------

10 zl

Žádné

Lehké brnění ………………………… Štít ………………………………………

5 zl

----------------------- Brnění -----------------------

Helma ………

……………

…………….

5 zl

Lehké brnění …………………………

Těžké brnění ……………………………. 30 zl

10 zl

Štít ………………………………………

……………………

5 zl

Helma ……………

* Pouze pro Vyvolené.

5 zl

SchopnostSchopnostiSchopnostSchopnostiii nájezdníknájezdníknájezdníknájezdníků ChaosuChaosuChaosuChaosu

Bojové

Střelecké

Akademické

Síly

Kradmé

Rychlostní

Speciální

čelník

x

x

x

x

Věštec

x

x

x

Zavržený

x

x

x

Šampión

x

x

x

24

HHrdinovéHHrdinovérdinovérdinové

HHrdinovéHHrdinovérdinovérdinové NáNáNáNá č elníkelníkelníkelník nájezdníknájezdníknájezdníknájezdník

NáNáNáNáčelníkelníkelníkelník nájezdníknájezdníknájezdníknájezdníků

75 zlaťáků čelník je brutálním vůdcem gangu. Vede jeho kmen v neustálém válčení a krveprolití ve snaze vyhrát a zalíbit se tak bohům Chaosu.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

4

5

3

4

3

1

4

1

8

Vybavení: čelník může být vybavený zbraněmi a brněním z tabulky vybavení pro hrdiny.

Speciální pravidla Velitel: Jakýkoliv bojovník do 6 palců od šéfa může použít jeho morálku pro své testy na morálku.

m ů že použít jeho morálku pro své testy na morálku. 00-00--1-111 VVVV ě štecštecštecštec 45

00-00--1-111 VVVVěštecštecštecštec

45 zlaťáků Věštec je náčelníkovým rádcem a díky svým vizím a snům je jakýmsi spojením s bohy Chaosu. Ostatní bojovníci v kmenu jsou si vědomi věštcovo spojení s bohy, což ho činí velmi váženým, ale i obávaným.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

4

3

3

3

3

1

3

1

7

Vybavení: Věštec může být vybavený zbraněmi a brněním z tabulky vybavení pro hrdiny.

Speciální pravidla Čaroděj: Věštec je čaroděj a používá Rituály Chaosu, viz pravidla pro magii.

ě j a používá Rituály Chaosu, viz pravidla pro magii. 00-00--2-222 ŠampióniŠampióniŠampióniŠampióni 40 zla

00-00--2-222 ŠampióniŠampióniŠampióniŠampióni

40 zlaťáků Šampióni jsou nejsilnější a bitvou nejvíce zocelení válečníci v kmeni. Neustále bojují čekajíce na den, kdy budou konečně souzeni jejich bohy a oceněni za služby, které vykonali jejich jménem.

M

WS

BS

S

T

W

I

A

Ld

4

4

3

4

3

1

3

1

7

Vybavení: Šampióni mohou být vybaveni zbraněmi a brněním z tabulky vybavení pro hrdiny.

25

00-00--1-111 ZavrZavrZavrZavr