Вы находитесь на странице: 1из 73

.

1923

.............................................3

....................................................................................5

I.,.................................7

II.................................................30

III....................................................63

409 4 .

50 00 .

1 . . " " . . . .

, . , . 6 .

"".


.
, ,
.
,
,
,
.


,
. ,
, ,
,
.

I III

.

I "MarxStudien" (, 1904
.)..

..


. ,
1), .
, in majorem scientiae gloriam .

. ,
, ,
;

,
, ,
,
. ,

, ,
.
,
. ,
, ,
.


. ,
.
,,

1
Zur K ri t ik d e s o ek on o misc h e nSy stems von K a r l Marx". B rau nsA rc hi v ,V I I, .587 .
6

,

. 1884

,
1),
2).,
,
,
.

,
, ,

,,
, ,
, , ,
,
.

1
Zum Ab sch lu s s d esM ar x sch en Sy stems" S ta at swissen sch at t lic iic A rb e it en . Berlin 1896 .
2
Boh mB a we r k: Ge sc h ich te und Kritikd e r Ka p it a lz in sthe o r ie n", 2 .I n sb ruc k ,1900 .

I.
.
.
.

, , ,
,
; ,
, , ,
,
1).

,
, . ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, .
, ,
,
. , ,
,
.
(, . . .) ,
, ,
,

1
. Ge sc h i c h t e " etc . . 511 . , Zu mAb sch luss e t c .", .1 51
8

. ,
,,,
. ,
,
,
:
, , , ,
. . ,
,
, , , , ,
;
,
( , , ! . .)
. , ,
. , ,
, ,
, .
, ,
, ; ,
. ,

,
, , , , , ,
.
,
.
,
,
.

, ,
,.

, ,

. ,
, ,

, , ..
. , ,

,
,
,
1).

, , .

,
. ,
,
.
, ,
, ,
.


, ,
.

,
, , ..
,
,
, .

, .. ,
,
. ,
, .

.

1
. ", . I . . . , 4 .
10

,
,
. , ,
, ,
,
, ,
, .
, ,
. ,

,
.

, ,
, ,
, ,
.


. ,
. ,
.
.
,
.
,
.
, .
, , ,
.
, 1).

,
.
.

1
. ", . I, . 57 . . . .
11

,
(Formbestimmung) .


, ( !)
,
.

. , ,
. ,
,
: .
, ,
?

, ,
, , , ,
.
?
, ,
, , ,
,
.

, (!) ? :
:
, ,
, ;
,
, 1).
,
, ,
, .
,

1
. ", . I ., .4 . . . .
12

, ,
, .
, , .
,,
. ,
,

. ,
.
, ,
.

.
,
. ,
, , ,
,
, ,
. , , ,
,
,
.

, , ,
, ,
,
, , ,
.


. , ,
, .
, ,
. , ,
. ,
, . ,
,


13

. ,
,,

.
, .
;

. ,
,
,
, ,
, , ,
, ,
. ,

, ,
.

, , , ..

,
. ,
,
, ,
, , , , ,
,.,,
,
. ,
.
, : ,
,
, , ,
. ,
, , ,
,


14

, , ,
1).


, ,
, . ,
, ,
.
,
.
.
,
,
.

, ,
,
.
; ,
.
,
. , , ,
,
.

,
, ,
, , ,
,
.


. ,
,,

1
" , c on a m or e
, " " . ..
" " ( . " "
. 2 , . . . . 1 896) . , " "
, , 1859 p o st
t o td i sc r im in a re ru m.

15

,
. ,

. , ,
,
, , , , ,
, ;
,.

, .
,
. ,
,
, ;
,
, .

; ,
, ,
. ,
,
.

, .
. ,
, , ,

.

,

.


.


16

, , ,
, . , ,
.
,
,
,
,,

.

,,
, , ,
, , ,
,
,
.
, , ,
,
,
.

,
, ,

.
.
.

,
,
,
,

. ,
,
.
,

17

,,,
,
.
,
. ,

, , ..
,
,
,
, ,
, ,
,
.

, .
, ,
,,.

, ,
, ,
, ,
.
,
,
.
;
,
;

, , ,
; ,

,,
.


18

, , :
.
, , ,
; , ,
. ,
. ,
,.
,
; , , ,
, ,
, ,
, .

,
,

. , ,
, .
; , ,

.
,
,,,.
,
,
, .
,
, ,
.

.
,
. :
,
,
;


19

;
, . ,
,
. , ,

;
,
,,,
,
.

***


,
, ,
, ,
, , ,

,
.

,
. , ,
, ,
, .
. , ,
,
,
, ,
. (, !) ,

: ,
,
.


20

,
, .. .
, ,
. , ,
.

, , : ,
.
,
, ,
.
, ,
,

1).

, ,
.
; , ,
? ,
:,,
. ,
, , .
1:3, 1:5,
,
.. , , ,

.
.

,
. ,

( ,
,
),

1
. "", . I, .1 112. . .
21

,
,..

. ,
,
, . ,

.
, ,
,.,
.
,
,
, ,
,,
, ,
.

. ,
, : (.. ,
)
.

, , ,
: ,
, ,
. ,
, ,
.
, ,
,
,
1). ,
. ? , ,

1
. "", . I, . 11 . . . .
22

.
.
, ,
.
apriori,
, ,
,
, 1). ,
, ,
;
, ,
.


?

,
.

,
; ,
; ,
.
, , ,
, , ,
. ,
,
,
.

,;
. ,
, ;
,
, ,
.

1
" Zu mAb sch lu s s des Marxsch en Systems," .1 67.
23

,,
,
;
,
. ,
, ,
, ,
, ,
.

, ,
,
.
.

,
,
, .
, ,
, ,
,

,
,.

, ,

, .
,
(an sich).
. ,
, ,
, . ,
, , ,
,.


24

: ,
?
,
. , ,
, , .
.
, ,
.
; ,
. ,
, ;
,
, .. .

; ,
,.


,
.
. , 1)
,
. ,
; ,
.:
, ,
,
,
. ,
, ,
, ,
,
,

1
E d. B er ns t ein: Zu r T h e o r ie d esA rb e it swe r tc s" .N eu eZeit", X V II I .Jahrg ang . I, . 359 .
25

, .
, (aber
aueh)
.

, ,
,
,
. ,
,
:
,
1). , ,
,,,,
,
,,.


: , ,
, , ,
,..


(aberauch),,
,
(daher).
.
,
, ,
.
,
.
, , . ,

1
. ", . I, 174 175 . . . .
26

,
, .
,
, ,
,
. , ,
.

,

.
, .
, ;
, ,
, .
(
), , , . ,
,
,
.
,
.

,
, , ,
,
; ,
; ,
, ,
,
, .
, ,
, , ,
, ,
.
,


27

, ,
, .
, ,
, .
,
, ,
,
,
.
, , ..
, ,
,
,.


, ,
.


, , , , ,

;
.
.
, .

, .
, ,
.
, ,
,
.

,
, , ,
.


28

,
.

,
,
. , ,
.
, ,
,

,
. , ,
,
.
, , ,
, , ,
,
,
, . , ,
, .
,
; , ,
.
,
, ,
, ,

, .
,
,
. ,

,
.

.
,


29

, . ,
.


,
,
. ,
,.

,
, , .
,
,
.
, .
, , . , ,
, , ,

.
. , ,
.
,
, ,
.
.
, , ,
.
, , ,
;
, ,
.


II.
.
, , ,
, ( ,
) v ( ,
) .
, ,
, ,
, ,
, , ..
,
.
, .
, ,
, .
, ,
, .
?

, ,
,
, ,
,
1).

1
. "" II I 1 , . 153 154 . . . .
31

, .
( + v)
. ,
100
, 90c + 10v 10 + 90v. ,
, 100, , .

,
.

, 1).


,

,

, ,
.
-

-
-
. -
-
-

I. 80 + 20v . . . 100% 20 20% 50 90

II. 70 + 30v . . . 111


100% 30 30% 51

III. 60 + 40v . . . 100% 40 40% 51 131

IV. 85 + 15v . . . 100% 15 15% 40 70

V. 95 + 5v . . . 100% 5 5% 10 20


,
,

1
. "" II I 1 , .131 132 . . .
32

, .

, , I V
( ,
, ,

,
), = 500
110 = 610.
500 = 390 + 110v 78
+ 22v. 1 / 5
, .. 100, ,
78c + 22v; 100
22; ,
22 .
:

I. 80 + 20v . . . 20 50 90 70 92 20% +2

II. 70 + 30v . . . 30 51 111 81 103 30% -8

III. 60 + 40v . . . 40 51 131 91 113 40% -18

IV. 85 + 15v . . . 15 40 70 55 77 15% +7

V. 95 + 5v . . . 5 10 20 15 37 5% +17

, , 2 + 7 + 17 = 26 8 +
18 = 26 ,
,

I V 22
100 ; ,
,
33

, .
, I
V ,
.

,
, ,
,
,

,
,
. , ,
,
.
, ,
.,,
, ,
, .
, , ,
, ,
,
(
)... ,

, , ,
, , ,
,
;
, , , ,

,

, .
, ,


34

100
.
, ,
,
, ,
;

, ,
,
1).

,
,
, ,
,,,
.
, ,
,
,
,
, , ,
, ,
, pro
rata , ,
, , ,
, , ..
.,
,
,
. ,
...

1
. " II I 1 , . 135 136 . . . .

35


, .
,
,
, ,
,

, ,
1).

,

,
,
., 2),,
,
, ;
, ,
,
, ,
,
,
.,
,
, ,
. , , ,
, , ;

, ,
.

, , ,
;

1
. " II I 1 ,17 5. . . .
2
. ZumA b sch lu s s" e t c .1 10.
36

.
. , ,
. , , ,
, , , ,
. , ,
, ,
,
,,,
, ,
.
, , ,
,
,
;
.

,
,
, , ,
. , , ,
,,
, ,
.
1863 1867 ,
X , ,
(III 1 , . 152,27), 1865 .
, ,
, ,
. , ,
, ,
, ,
, ,
. ,
,,,,.


37

, , ,
,
, ,
, ,
. !
, ,
, ,
, ,
, .
, ,
,
.
, ,

,
.
;
,
.
, , ,
.
,
,.

, ,
. ,
, ,
,
,
.
.,
:
, .. ?
: ,


38

, . , . 1). :
, , , = .
III ,
2).

,
, .
,
.

, , ,
, 3):
,
, ,
,
.

,
, ,
,
. , , ,
.

: ,
. , , ,
. , ,
?
. ,
, 20
. ,
. ,
, , ,
,

1
. " I . 141 .38 . . . .
2
Ib id , . 198 .3 8.
3
" Zu mAb sch lu s s "etc, . 113 .
39

..
,
. ,
.
,
.
,
, .. ,
,
, .. ,
, .
,
, ,
; ,
,
, . ,
. ,
.
. ,
, ,
.,,,
, , ,
, . ,

,
, .
.

.
, ,
. ,
.
,
, , , , ,
,
;


40

( ,
),
, , ..
, . ,
: ,
,
.
;
.

, ,
? .
, ,
, .
, , , 20 40
, ,
, ,
.
, , ,
;
1).

, , ,
, , .
,

. ,
, , ,
,

.
,.

1
. F. E ng e l s: E rga nzu ng und Nac ht rag z u m d r i tt en B uc h d e s "K ap ita l" . Neu e Zeit",
X IV ., I ., S. 7.

41

.
,
,
,
, ,
. ,
,
: ,

. ,

, ,
. . ,
, ,
. , ,

,.

, ,
, ,
,
, .

,
,
, .
,

, .
,.:
,
,
, ,
, ,
,

42

;.
,,,
.
.
,
. , ,
, ,
. ,
, ,
,
,.

, ,
; , . ,
, , .
:
, . ., ,
.
,
, .
,
,
.

, ,
,
, . ,
, ,
,
, , ,
,.

.
: ,


43


(III 1 , . 152 154 . .). ,
. ,
:
,
.
, ,
, , ,
.
, , . ,
, ,
,
, , ,
.
; ,
.

, , ,
.
,
; ,
:

,
. ,
, .
, ,
, . ,
,

. ,

,
, ,
.


44

;
, ,
;
, , ,
. , ,
,
, ; ,
, ,
,
.


, .
,
,
,
... ,
,
,
, prius
. ,
,
(modern)
,
, .
,
,
.
,
, ,
, ,
,
,
,
1).

1
. " II I 1 ,15 5156 . . . .

45


. ,
. ,
.
. I
,
; , ,
; . ,
;
. II,
, ,
,
.

,
,
. ,
, ; ,
,
. ,
,
, ,
,
. , , ,
. ,
.
, ,
, .
, ,
, ,
,
, ,
,
.


46

, , .
,
. , ,
: ,
.
, ,,
.


.
, ,
, ,
, .
, ,
.
, ,
;

. ,

;,,,,
,
, ,
.

,
. ,

,
(= ) ,
, ,
. Tertium
comparationis , ,
.
,


47

.
. , , ,
,
20 , 10 ,
, 20 .
40 , 30,
20, 10
., , 20 .
,
. 20
, , , 10 ,
, , ,
, ,
.
;
30 20 + 10v,
10m;
15 + 15v, 15m.
,

, 40 30,
35.

,
.
, ,
.

,
,
, ,
?
,
? ,
, ,
,
.

48

(, )
,
.
.
,
;
, .
,
, ,


(!).

, , ,
. ,
, , ,
,
.
, ;
,
, , .
. ,

,
.
. ,
. ,
, , ,
.
, ,
, , 10 10.000 ,
, , . ,
! ,
,
.
(modern)


49

,
,
,.

,
, ;
,
III .
;
,


. ,

.
, , ,


,
.
, , .

,
,
. .

,
, ,


, , , ,
, ,
, . ,
,
,


50

,
; ,
1).

,
,
.
, ,
, ,
,
, , . , ,
, , , ,
. ,
, ;
(
), ,
, ,
, , ,
, , ,
, ,
. ,
, ,
, .

, ,
(, ), ,
,
.

.
, , ,

1
Zu r Kritikd e s oe ken omisch en Sy stems von K a r l Marx" B rau ns Arch iv" V I I . S. 585 .

51

, , ,
.
, , , .

,
, ,
.

.
, ,
,
.

,
,
;

.

,
,
, . ,
, , .
, ,
, ,
.
,
,,

. ,
, ,
,.

,
, , , ,
,


52

.
,
.


,

.
,
. ,
, , ,
, ,
.

***

, ,
, ,
.
,
. , ,
,
, ,

, ,
, (III 1 , . 155 .
.). . ,
, , , .
.
.
:
, , ,
,
. , , ,
, , natural price,


53


(!): ,
,
,
, .
, ,
, , .
, ,
, . , ,

.

,
,
, , ..
,
,
,
,,.

,
, expressis verbis ,
. : ,
,
,
, : ,
, ,
, , .

, ,
: 1) , 2)
, .
,
.
,


54

. ,
,
, .. ,
1).

, ,
,,
, .
.,
,
.
, ,
.
, ,
.
, , , .
"compenents
parts" (), , ,
() ,
. prius,
, v m ,
, ()
.
, v + m, ,
v, m,
=
, m.
,
.
,
. ,
,
,

1
. ", I II2 , .3 763 77. . . .
55

, .
, v.
,
. .
.
,
, ,
,
. c m
,
; ,

, .
,,,
, , ,
. , , ,
,
, (v +
m), , ,
. ,
, ,
,
,
,,
; , ,
,
1).

,
, , ,
.
? ,
. ,
=100

1
. ", I II 2 , .3 91. . . .
56

. =5;
(m1) = 100%; =
1500(1)10%.

.
.

100
10 50 500 50

6 30 700 70 100
14
70 300 30 100

30 150 1500 150 300

5 6; 300 180
120 , 1 8%;
:

.
.

100
10 60 500 40

6 36 700 56 92
14
84 300 24 108

30 180 1500 120 300

;
, , ,
,
.


57

, ,
, ,
.,,
.
, , ,
,
, ,
;
, , ,
, ,
, . , ,
,
.
,:
c +v .


. v m p

500 450 50 50 50 550 550

700 670 30 30 70 730 770

300 230 70 70 30 370 330

1500 1350 150 150 150 1650 1650 = 1500 + 150

, ,
.
5 6, 1500 1530,
v 150 180;
120, 66,6%,
7,3%
300.
, ,
.


58

c +v .


. v m p

510 450 60 40 40 550 550

706 670 36 24 55 730 761

314 230 84 50 25 370 339

1530 1350 180 120 120 1650 1650


(III, 1; . XI). 1): 1)
,
. 2)
,
, . 3)
, ,
. (. III, 1; . 176 177 . .).
? , ,

. , ,
.
, , , , ,
, . , ,
,
, ,
,
.
,
,
(!).

1
; , ,
.
59


.
,
.
.
, ,
,
() ,
,
;
, ,
, , . ,

,
.

,
. ,
,
. ,
, ,
. ,
, ,

, ,
?

,
;
;
, ,
;


60

,
.
,
: , .
.,.


,
,..,,
,
,
. ,
,
; ,
,
, ,
, , ,
, ,
.

, ,
, ,

, ,
, ,
; , ,
,
.
, , , ,
, ...
,,,
,
, ,
. , 50, 25 10
,
,


61

1/10 , 1/4 1/2 .


, , ,
, , ,
,
,
. , ,
(v )
,
1). ,

, .
, ,
.
, ,
, ,

.


, , ..
,

. ,
,
,
.
,
;

. ,
, ,

.

1
. " I I I 1 , . 181 . . .

. . .
62

, .
,
, ,

.

, .

,
, , ,

. ,
,
, ,
,
:
, ,
.
,
, . ,
,
,
,
; ,
.

, .
. , ,

. ,
:
, , ,
,

1).

1
. ", I II, . 184 . . . .


III.
.

,
,
. ,
, ,

,
, . ,

; , ,
,

, .

, ,
, ,
.

qui pro quo


. , ,
, .
(Muhe).
,
:, ,
,.
, ,
,
64

, :

. ,
, ,

, . , ,
, ,
, , ,
.
; ,

,
. ,
, ,

. ,
,
. ,
.
"Zur Kritik der politischen Oekonomie" (1 Aufl., S. 37)

:
,
,
,
. ,
;

,
; , , ,
. , ,
, ;
,
,

65

.
,
,
;
.
, ..
,
,
,
,

.
,

,
.

, ,
, ,
,
.
, ..
. ,
, ,
, , .
. ,
,
,
, ,
,
, .. ,
. , ,
,
,,
.


66

,
,
,
, ,
,
. ,
,
, , .
,
.
,
,.,
,
, , ,
, , ,
.
,
, ,
( )
,
.

. ,
, ; ,
, ,
,
.
,
, .. ,
, ,
. ,
, ,
,
.
,,.


67


,
.


,,
, ,

.


, , ..
.
.
.
,,,,
,
,
,
.

,
,
.
,
,
,
.

.

:


, ;
(
),.
.

68

,
,.

,
,
.
,
. ,
, . ,
, ,
, ,
. , ,
,
,
,
,
.
,
.
,
,
,
,
.
. ;
,
,
, . ;
= k + ,
k.
k , ;
k ,
,
.
,


69

. ,
,

.


,
,
, , ..

, .
, ,
,
.


;
.
,

, ,
.

.
, ,
.


,
.
,
.

,
,
.
,.


70

, .
.
, ,
.
,
,
.

, ; ,

,
.

,
,
,

,.

, .
,
,
,
. ,


. ,
.


,
, ,
.
,
;


71

, , ,
, , ,
, .
, .. ,
?

,
. ,
;,;
, . : ,
, ,
. ,
, ; ,
, .
, .
,
;
, .
?

, ,
.
?
,
, .
,
,
.
,
,
,
.
;,
, ,
,


72

. ,
, , .
.
, ,
, ,
,
,

,.


,
, ,
,
. ,
.

;

, , , ,
, ,
, ,
(, , , .
.). , ,
,
, 1).

, , ,

.
, . ,
,
. ,

.

1
. ", I II 1 , .1 60. . . .

73

, , ,
, ,
, ,
.

,
, ,
,

, .
, ,
,
, ,
.

.
; ,
, .
, ,

. ,
.
,
, ( )
. ,
,
,
,

,
,
.
, ,
.


74


, ,
, .
, ,
, ,
, ,
.,
,
,

.
.
, .
,

.
,
.
, ,

. ;
,
,
.

Вам также может понравиться