You are on page 1of 2

N TP L THUYT: PHN TCH HOT NG KINH DOANH

1. Anh (ch) hy trnh by cc phng php phn tch mt hot ng kinh doanh ?
2. Nu quy trnh phn tch hot ng kinh doanh?
3. Ngun thng tin no c s dng trong phn tch HKD? (yu cu trnh by
ngn gn)
4. Trnh by cc cn bng trn bng cn i k ton? Cc mi quan h cn bng c
th xy ra? gii thch
5. Bo co phn tch HKD c s dng cho nhng i tng no? hn ch trong
phn tch bo co ti chnh ca cc cng ty VN hin nay?
6. ngha cc nhm ch tiu trn bng cn i k ton?
7. Phn tch chi ph c ngha nh th no i vi doanh nghip? phn loi chi ph
pht sinh trong DN? Cc ch tiu c s dng trong phn tch chi ph?
8. ngha ca phn tch cc t s ti chnh? Phn loi cc t s ti chnh? Trnh by
cc ch tiu ca nhm t s kh nng sinh li?
9. Mc ch v ngha ca Bo co lu chuyn tin t? nu s khc nhau gia 2
phng php lp bo co LCTT: trc tip & gin tip?
10. Chn cu tr li ng bng cch nh du X v mt trong ba ct Tr li:
Tr li

STT Cu hi

ng Sai Cha
r

1 Mt cng ty c c t s: Li nhun/DT thun cao khng c


ngha l tt hn so vi cng ty c t s thp hn.

2 Mt trong nhng thc o hiu qu hot ng kinh doanh ca


doanh nghip hay c s dng l Tng mc li nhun t c
trong mt k kinh doanh.

3 Doanh nghip s ri vo tnh trng mt t ch ti chnh nu lin


tip vay n.

4 Khi t l tng ca vn lu ng nh hn t l tng ca doanh thu


th c th ni vn lu ng c s dng hiu qu.

5 T trng n phi tr cao khi kh nng t ch ti chnh cao

-1-
6 Mt doanh nghip t c tng mc li nhun cao th ng
ngha vi vic doanh nghip c kh nng thanh ton cng n
tt.

7 T trng vn ch s hu cao cha th phn nh kh nng thanh


ton ca doanh nghip tt.

8 Phn tch c cu ca ti sn ca doanh nghip kh c th gip


chng ta nm bt c kh nng thanh ton ca doanh nghip.

9 qun l tt chi ph doanh nghip cn phi n lc thc hin


tng chi ph k sau thp hn k trc.

10 t c hiu qu kinh doanh, doanh nghip cn thit phi


thc hin c tt c ch tiu phn nh hiu qu kinh doanh tt
hn cc ch tiu tng ng trung bnh ngnh hoc ca i th
cnh tranh.

-2-