You are on page 1of 11

Rajah 10.3 menunjukkan sejenis tindak balas nuklear.

i)Namakan jenis tidakbalas


nuclear ini.
ii) Terangkan bagaimana
tenaga nuclear dihasilkan
daripada tindak balas
nuclear seperti
ditunjukkan Rajah 10.3.
Dalam tindak balas nuklear
berlaku cacat jisim dimana
kehilangan jisim terjadi.

Cacat jisim ini bertukar


kepada tenaga.

Tenaga dihitung
menggunakan formula
E= m 2
Tidak sesuai.

Sinar Gama mempunyai tenaga


yang tinggi, kuasa penembusan
tinggi, halaju tinggi dan
frekuensi tinggi.

Ini akan memusnahkan sel


(dalam badan) dan
menyebabkan mutasi sel,
kanser dan kematian.
Dalam tindak balas pembelahan nucleus, satu
neutron memulakan proses pembedahan
diikuti dengan penghasilan tiga neutron.

Salah satu neutron itu akan membedil


nukleus Uranium 235 yang lain, lebih banyak
pembelahan terjadi dan lebih banyak neutron
dihasilkan.

Tindak balas berantai adalah tindak balas


berterusan yang berlaku dengan sendirinya
di mana hasil tindak balas akan memulakan
lain yang serupa.

Apabila Uranium dibelah berterusan,


sejumlah tenaga dihasilkan dalam setiap
1) Isotop bagi satu unsur yang
tidak stabil atau yang mempunyai
nukleus yang tidak stabil.

M : Alfa
N : Sinar Gama
Runut alfa adalah tebal.

Alfa mempunyai kuasa


pengionan yang paling tinggi.

Runut Gama halus dan


bertaburan.
Separuh hayat, T bagi
bahan radioaktif ialah masa
untuk separuh daripada
nuclei untuk mereput. Atau
masa yang diambil untuk
suatu aktiviti bagi sampel
yang diberi untuk menjadi
separuh daripada nilai
asalnya.