BUGETAREA CIVILĂ

CHIȘINĂU 2017
DATE GENERALE
•  53 proiecte recepționate: fizic și online
•  Analiza efectuată de către echipa de lucru:
- Vadim Brînzaniuc,
-  Vitalie Sprînceană,
-  Victor Lutenco
•  51 proiecte acceptate: 2 respinse
•  Proiecte respinse: agenție națională + rezerva
funciară
DATE GENERALE
•  Oameni implicați – 4757
•  Buget total – 5,7 milioane
•  Buget solicicitat total – 4,3 milioane
•  Co-finanțare – 1,4 milioane
•  Proiecte: 40 – acceptate, 11 – acceptate
condiționat, 2 – respinse
Probleme prioritare
1.  Calitatea proastă a drumurilor și trotuarelor
2.  Managementul defectuos al deșeurilor
3.  Aspectul inesteVc al orașului
4.  Construcțiile neautorizate
5.  Transportul public problemaVc
6.  Starea proastă a trecerilor subterane
7.  Lipsa parcărilor
8.  GesVonarea defectuoasă a subiectului
animalelor fără stăpân
9.  AcVvitatea SEL-urilor
Proiecte mari Proiecte mici Total

Total 30 21 51

Acceptate 22 18 40

Acceptate condiționat 8 3 11

Buget solicitat 3,792,509 499,526 4,292,035

Co-finanțare 1,311,978 122,669 1,434,647

Buget total 5,104,487 622,195 5,726,682

Coeficient de cofinanțare 25.7% 19.7%

Buget mediu 170,150 29,628

Nr. de semnături 3,518 1,239 4,757
Proiecte per sector
Coeficient
Total Nr. de
Proiect Proiec Botani Buiuca Cioca Râșca Buget Co- Buget de Buget
Nr. ObiecQv proiect Centru Toate semnăt
e mari te mici ca ni na ni solicitat finanțare total cofinanțar mediu
e uri
e
I Calitatea proastă a drumurilor și trotuarelor 9 0 9 3 1 3 1 1 0 1,284,820 887,678 2,172,498 40.9% 241,389 1048

II Managementul defectuos al deșeurilor 1 4 5 1 0 0 1 2 1 232,630 2,000 234,630 0.9% 46,926 317

III Aspectul inesteQc al orașului 17 9 26 6 7 1 6 9 0 2,236,185 457,969 2,694,154 17.0% 103,621 2693

IV Construcțiile neautorizate 0 3 3 0 0 0 1 0 2 62,000 40,000 102,000 39.2% 34,000 173

V Transportul public problemaQc 0 1 1 0 0 0 0 0 1 24,300 0 24,300 0.0% 24,300 62

VI Starea proastă a trecerilor subterane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII Lipsa parcărilor 1 0 1 1 0 0 0 0 0 50,000 2,000 52,000 3.8% 52,000 51
VII GesQonarea defectuoasă a subiectului
2 1 3 0 0 0 0 1 2 326,000 4,000 330,000 1.2% 110,000 311
I animalelor fără stăpân
IX Ac6vitatea SEL-urilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Toate / Altele 0 3 3 0 0 0 0 0 3 76,100 41,000 117,100 35.0% 39,033 102

TOTAL 11 8 4 9 13 9 4,292,035 1,434,647 5,726,682
ObiecQve
Co-
Pr. Pr. Buget Co- Semnă-
Sector mari mici
I II III IV V VII VIII 0
solicitat
finanța-
finanțare re turi

Botanica 8 3 3 1 6 0 0 1 0 0 776,509 133,692 14.7% 1,250

Buiucani 3 5 1 0 7 0 0 0 0 0 497,500 69,000 12.2% 717

Centru 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 425,396 10,300 2.4% 382

Ciocana 7 2 1 1 6 1 0 0 0 0 1,088,325 1,060,355 49.3% 913

Râșcani 9 4 1 2 9 0 0 0 1 0 1,326,905 285,300 17.7% 1,197

Toate 1 8 0 1 0 2 1 0 2 3 338,400 85,000 20.1% 523
Principiile de analiză
•  Se încadrează în limitele priorităților anunțate

•  Nu dublează, nu se suprapun cu intervențiile
deja planificate de către municipalitate.

•  AcVvități și buget realist, care pot fi
implementate de către municipalitate (30000
lei pentru proiecte mici și 150000 lei pentru
proiecte mari).
Puncte avantaj: 0-30 puncte
1.  număr egal de femi și bărbați care semnează
2.  aduce beneficii egale pentru femei și bărbați sau care
avantajează în mod special femeile, fetele, Vnerii,
persoanele în etate, persoanele cu dizabilități sau
oricare alte grupuri cu vulnerabilitate înaltă
3.  include o co-finanțare substanțială (minim 20%)
4.  complementează și ajuta proiectele și inițiaVve care
deja sunt implementate de către municipalitate
5.  vor include mai multe semnături decât dublul celor
solicitate
Următoarele acțiuni
•  2 AUGUST – 31 AUGUST 2017 – Comisia de Evaluare efectuiază
evaluarea formală, va cere materiale adiționale și va asigura
introducerea modificărilor necesare.

•  1 SEPTEMBRIE – 15 SEPTEMBRIE 2017 –toți locuitorii mun. Chișinău
vor fi invitați să voteze propunerile de proiect calificate eligibile
• 
•  15 SEPTEMBRIE – 30 SEPTEMBRIE – totalizarea rezultatelor votării,
anunțarea proiectelor câșVgătoare, transmiterea formală a
proiectelor către subdiviziunile corespunzătoare a municipalității
spre executare

•  1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2018 – perioada de
implementare a proiectelor.
Perioada imediat următoare
•  Publicarea pe www.chisinau.md a tuturor
proiectelor
•  Grupul și Comisia vor finaliza analiza
•  InsVtuțiile municipale vor analiza proiectele
•  15 august – data orientaVvă pentru lansarea
campaniei de promovare
•  Dezvoltarea modulului online și locului fizic de
vot