Вы находитесь на странице: 1из 13

ANALISIS Y DISEO DE VIGAS DE CONEXIN

T1=2S1-2.5S1 A

C1 VIGA DE C2

T2
CONEXIN

S1 S2
P1 P2

NPT=+0.15m CORTE A-A

hf

ZAPATA EXTERIOR 0.10 ZAPATA INTERIOR PRINCIPAL

L1 T
DATOS
ZAPATA EXTERIOR ZAPATA INTERIOR
P1 = PD1+PL1 P2 = PD2+PL2

PD1 = 70.0 Tn PD2 = 120 Tn


PL1 = 26.0 Tn PL2 = 45 Tn

st = 3.50 kg/cm S/C piso = 0.40 Tn/m


hf = 1.50 m f'c = 210 kg/cm
m = 2.00 Tn/m fy = 4200 kg/cm

DIMENSION DE COLUMNAS
C1: C2:
t1= 0.50 m t1= 0.55 m
t2= 0.50 m t2= 0.80 m
0.50 0.55

LP

###

###
L= 6.20 m

C1 VIGA DE C2
T1

T2
CONEXIN

S1 S2

0.25 6.20
DIMENSIONANDO ZAPATAS 0.675
5.525
=1.201/
(s)

P1 = 96.0 Tn Az = 3.646 m
sn = 31.60 Tn/m
S = 1.35 m

VIGA DE CONEXIN

h = L = 0.886 m
7 h/2= 0.44286
b = P1 = 0.499 m
31*L

Usar: b x h = 0.50 x 0.90 m

DIMENSION DE ZAPATA EXTERIOR

wv = 0.5 * 0.9 * 2.4 = 1.08 Tn/m

M2= 0
RN*(5.775)=P1 * 6.2+1.08*6.45/2
RN = 106.955 Tn

P1 = 96.00 Tn
wv = 1.08 Tn/m
2
1.35 RN = reaccion neta de la zapata exterior
S1 /2 S1 /2
RN

0.675 5.775

6.45

Az = Rn = 3.39 m
sn
S1 = 1.35
3.385= T2 *1.35 = 2.507 m

Usar: T1 x S1 = 2.55 x 1.35 m

DISEO DE LA VIGA DE CONEXIN


P1U = 142.20 Tn
wvu = 1.512 Tn/m
2

wnu
1.35 RN = reaccion neta de la zapata exterior

Rnu
0.675
5.775
0.25 6.20

P1U = 142.20 Tn
Wvu = 1.512 Tn/m

M2= 0
RNU *5.775=P1U * 6.2+1.512*6.45/2
RNU = 158.111 Tn

WNU = RNU = 117.119 Tn/m


S1

SECCION DE MOMENTO MAXIMO,Xo S

Vx=(Wnu-Wvu)Xo-P1U=0

Xo = 1.230 m< S = 1.35 m CONFORME

=() ^2/21(1/2)

Mumax = -51.905 Tn-m

=/ As = 18.431 cm
((/2) )

=()/
(0.85^ ) a = 8.67 cm

As = 16.03 cm a = 7.544 cm
As = 15.925 cm a = 7.494 cm
As = 15.92 cm a = 7.492 cm
As = 15.92 cm a = 7.492 cm CONFORME
USAR: 3.14 4 1 "

=/ r = 0.0045

=14/ rmin = 0.00333


r > r min CONFORME

REFUERZO EN LA CARGA INFERIOR

^+=[ ^/3,
^/2]

As = 10.1341 cm
Asmin = 13.75 cm

COMO As < Asmin USAR: 4.82 5 3/4 "

ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE ACERO

4 1 "

5 3/4 "

DISEO POR CORTE

P
d V2U
WVU

WNU

1=()(1+)1

V1U = 11.3034 Tn

2=()1
V2U = 13.8699 Tn

Vu = 13.87 = 18.4932 Tn
0.75

=0.53(^ )

Vc = 31.7893 Tn Vc < Vn
CONFORME

USAR :Estribo de montaje S 36*f S 68.76 cm


Estribo: f 3/8" @ 0.65 m
DISEO DE LA ZAPATA EXTERIOR

=/1
WNU = 62.0043 Tn/m

_=(__
^2 " " )/2
0.50
MUmax= 32.5717 Tn/m VC 1.025

= ^ ^2(10.59)

= /
r = 0.004 (^ ) WNU

Si: w = 0.08 T 2.55

b = 135
Despejando
=(/(^
(10.59) ))
d = 40.92 cm

USAR: h = 50 cm d = 41.55 cm

DISEO POR CORTE

_=_
(_)

Vud = 37.7947 Tn

Vn = Vud = 50.393 Tn

=0.53(^ )
=0.53(^ )

Vc = 43.0763 Tn Vc < Vn
CONFORME

DISEO POR FLEXION

=/ As = 23.0455 cm
((/2) )

=()/
(0.85^ ) a = 4.02 cm

As = 21.7946 cm a = 3.799 cm
As = 21.7346 cm a = 3.788 cm
As = 21.732 cm a = 3.788 cm
As = 21.732 cm a = 3.788 cm CONFORME

USAR: 7.62 8 3/4 " @ 0.17 m

REFUERZO TRANSAVERSAL

_=0.0018 ASTemp = 22.95 cm

USAR: 11.6 12 5/8 " @ 0.22 m

DISEO DE LA ZAPATA INTERIOR

P1 P2
wv

RN = reaccion neta de la zapata exterior

RN

P2efectivo = -P 2-P 1-Wv*lv+RN


P2efectivo = -161.01096 Tn

P2Uefectivo= -P 2U-P 1U-WVU*Lvu+Rnu


P2Uefectivo= -238.34 Tn

=_2/ Az = 5.10 cm 2
(s)
S2 = 2.132 m T2 = 2.382

Usar: T2 x S2 = 2.15 x 2.40 m


Wnu = P2efectivo = 46.78 Tn/m
Az
lV = T2 -t2 lV = 0.675 m
2

_=(__
^2 " " )/2

Mumax = 22.9112 Tn/m

USAR: hmin = 0.50 m dpr = 0.4059

VERIFICANDO POR PUNZONAMIENTO

_= __ ()
() S2

m = 1.42795 m m=(lv+t1+d/2)
n = 0.906 m
t1
Vu = 177.832 Tn T2 n
t2
Vn = Vu = 209.214 Tn
f

_=1.06(^
)*bo*d
Vc = 234.547 Tn
bo=2*m+n = 3.7618
Vc > Vn
CONFORME
VERIFICACION POR CORTE
=()()
Vud = 42.149 Tn

Vn= Vu = 49.587 Tn
f
=0.53(^ )

Vc = 74.8197 Tn Vc > Vn
CONFORME

DISEO POR FLEXION

=/ As = 16.5918 cm
((/2) )

=()/ a = 1.63 cm
(0.85^ )

As = 15.238 cm a = 1.494 cm
As = 15.2126 cm a = 1.491 cm
As = 15.212 cm a = 1.491 cm
As = 15.212 cm a = 1.491 cm CONFORME

USAR: 12.01 12 1/2 " @ 0.20 m

REFUERZO TRANSVERSAL

=/

Astrans = 13.6274 cm

USAR: 6.88 7 5/8 " @ 0.33 m

ESQUEMA DE ARMADO
8 3/4 @0.17m

5/8 @0.33m
###

###

C1 VIGA DE C2
CONEXIN

7

12 5/8 @0.22m 12 1/2 @0.2m


2.55 1.50 2.40

0.25 6.20

@0.17m

@0.33m
4 1 "

8 3/4

### ###
12 5/8 @0.22m 5 3/4 " 12 1/2 @0.2m
apata exterior
ata exterior

CONFORME
CONFORME

ata exterior