Вы находитесь на странице: 1из 164

O-0 O!

t O t!
r
W='q

tt {-
JF

*#
l
GJ
GO
38
OGO,
l(l, ,:

O!

O
lco!
30$0}l: 56 : 28 O 50 O
O O O I
tt .
, !, O .
! xBaTal ! 88 , OO
O O
38 0O G 64 108 l
2 GI 0 , O
<6>
I ! 185
fl- - [ !
l)r 25l!
i! l . 116 0
"" ,
?
76 O_0 155 . ry Hoart
0
O! O:
! 1r

O OO .
... 134 t
! G

124I
6 !
O , ,.
0 144 O

JI O 148
l
- ? 159
0

2 usr Nss N9,212


" , ,
, , , .

, ,
."
- l d


,
q
1
WElDER PUBLlcATloNS, lN

I
O
:
, ,
I\i
I


,

lF

/
l
,
,-,
| - lll

l
, 0, J] , , ,
, , , , , ,
, , ,4 ,

""
fl
1 271 06, l\,4, , , , 41, , 7

']25212, IVocKBa,

. , . 16, , ],
,: (495) 502-1 720
: (95) 502_1720
: 759 ( 1 ), 7]698 ( )
-

N" 77-45565 29.06.201 1 , G-
(812) 922 5540
0 rO Lietuvos Rytas, , . , 7, 1208
(70 5) 274-7, (495) 4-01 0
(. . <>)
70 000
2005 Alvl (mi Media, l)

Weider Publications, l (495) 411 1240
mri l\.4edia, l . , 9, -
, (. . >)
O0 fulO0 .
G0
,,

!
9 l9 9s ], ]uJ ( pblHKo , , ( @ (@
g9, @ @ 9@ ggg, (@ s@ l 9
ggg - g, R - Univorsol Nutrition, g. ) l(] g9 @ -
) 9 g. l 977 20l 2 g 9g ( 9 ( u.] 9, u]@ - ( ) t
9 (, 9 9; l - ( g 9g. ! gg r(r(
9g | , i rgr, Koll ( q (I I ( -. -
l, ( q . @ (@ L! 9 9 g, (9_l 99
1(ff, 9 ( - (, ] l l, g gg (, 9.
. ( 9g 9(I @. ( (
@ @ @, ( ffg gl, (l I, 9u (gl (9,
9 9 gl ], @g g (]@ ,
@ 9, g@ lr HaogHoKpoTHo 9 9 (r 99.
9 , ( 9 9, 9 Lu 9(@ , U (,
,gsGd ^utur]g ti@s 9@ @ @ , 1977- g
(G) 9g g 8 r9, 2007- gg. , 99 - )( ( (@
9, ( ( 9 - g9 r (_
l 8 gg- g g 9@@ 9 (9 ,
9 go , tlol1 ) (9 (g, Mbl 9 gg g ( @ 9(@
@ . 9 (, l HoL!.]U - (( ; @( O9@ !(
Bg 99 9 g- 9 u@ cToH9opHbrr 99. @9 9@|
9 9 . 9 @ 9l, (- , (U gU ( 9U)j t( Ll]
l (, (@9 l HoMono g 9 ( 9 l@ (.
. / g g@g 99@@ r, - OgHoKo l@ @ ( ll 99@
@ ( . 9 @ ] 9(@. gg t]]t 9 9 (l-
gg. 9q r (, .
) og@no @l ] 9 9, Boo1.19b 9] 9 ] , Mbl 9@. , 9@]
@ ((. Ul g @r ( (g Hcl @ l9 -
L]JToTo grigg gg. , 9 R, KoTopble L (l , l
9gll, ( g . (9( ( 9@ ( 9 l @9@
gl, l )@ 99 g, g . .,
UnivcrsoL NUtr]tion ( g9. g , Tbl ( 99|, (@ 99 9 ],
g . 9g L ) g@ 9 9 ,
9 @(@ 9 g 9, Sho(k ! Univorso Nu[ri[ion l (, (
hrq r@ 9 , gg9 g @( @, q q 9 . @9
9r ( , Mbl. ,, @, q( 9 g g, ] ,
ggLu. /l ,9 (( - , @ ]( ( gg 9) g , g-
gl9l, @ 9 9 9 , J 9 g@ (l U@ @
,gI 9U, 9 9 pbIHoK - l g 9 l - 9l2- g, )
) 9 ( 9. @u1R (9l 9 @, ) (.
' Hoogbl 9 99 9, , g
Sho.* Theropv 9I J.-J i 9@L r9 <(-)G(> rGrI
, (U @ 9 univcrsol Nutrition ((
(9, gg, g). OgHoKo 9
9 , t{,

Fl. RU
ll]1
9gl - , g, I9 @, Ig-
] 9 9l. fr gooT g?
9, - I ( -
HcrKoBot ? g9l, @(( -
' 9 , : 8 495 505 I 28, 8 495 506 I 378. : 8 495 5t 0 71 55
@9((. ( l ( goaHbl (, l, 9 @ R-g:8 495 505 2I38. -moil: info@okfit.ru
!
\Ur"

Wr

il _.-:-
-:j,|,
,:';? ., {
j,'J jij "
Wl 20%WHEY lS()LATE
t
STRAWBERRY-
CHEESECAKE

I
G


-<.


1) -
-
226,- .
9, 4) -
2) 807 -
- 20 -
,
. , . -

-
. -
) - - -
.
, - 5) -
(684 ,
505 ). - -
-
, -
- .

O

, , !

, -
. -
:
, i ,
, ...
-
, , . -
, .
, , ? -
- 2,5
.
,
. JI . -
-
.

8 MUSLE & FITNESS N9,212


ON.4, , OO.
l,4 Dl( O "O ,
lIO, 1.1ocT
' ! ! , l 0
OOO

Professional rmium Ecdysterone Extra :


(Ecdysterone) 98% .
,ffi i
F !0F,l1 0 O
,' O,
i] O O O, OO O
{! O ( D, O O 0O
OO O,
,
*" ( O O 0 OOO0
O ) O ,,
Oll O OO - OO
""
O,
liF*ii: OO OO
(5*Methy1-7-Methoxy-lsoflavone) .
N-40, O N4 ,
0, O
O0 1|
O Oi ,
O0 OO OO, Ol ,
J] O O0 O,
O O O
"KvpcoB"
O/ l]0O, (0 O
d ipocT v ) 250-300YolII
(urm) - OO0 OO
ffi,
-ffi r l OO, 9 O ,
O3O O, O0, OO
O O - O,
-. 0 Ns1 O,
' r-lkl - , t , {
Ory, 1 Kle-Alkalyn 10 OO. [.4
OO , 00 O h( OO - lUU% O:
. Kre-Alkalyn .
OO , r-lkl, 0 0 OO
O O - , , Kre-Alkalyn
OO ,

--jJ Ou .
L| - 0 O 0
"
" - _O
ffir-" O ,OOl l . 0
jIl lil:' O, 0 O 0 O
O, O O O (0) , _
0
O l0 | fl
l,
Professional Premiur Ecdysterone Extra OO O
0 O OO - OO0
. O
OOO 0 O
, 0 O0 OO, O O
OO OO. ,
ffi Oll O O OOO OO O
0 , OO O
0 l\,1 OOO N4O-
O ry 0 l ,
O O 0OO 00OOO O,
Professional Premium Ecdysterone Extra
OO 8- ,
} OO O0 15- O0
, www.bestbody.ru


. 3)

G

-
25-50 .

O,
.
, ,

,

1)
,

. -. 2|
, _
,
-

,

. 1'l )
,
.
.

0

- .
, 3- .
,
a>-
: )< . :UI, -
, -
, - .
>-
- <-
. - > .
-
. 9 -
- ,
-
. ,
- <<>)
. -
. -
)<. -
. -
- JI -
.

10 MuscLE & EITNEsS N9,2],2


I

cEKPETbl
,

1 )

. ,.
.


ffi
2) """

ty .

G G

,
.

,
l_b

ffi
!

- - - _
, - -
- . .
- _ ,
, , -
"" . 3) """"
,
. - - , - ,
, <>

. - . <<,.

: ,
. , .
- ... >
: ,
. - , .
- ! -
, - , _
-
, -
, -

4) On"an
. - ,
. .
. - . 3
.
- .

MuscLE-EITNEss.Ru 1,t
N}l rr
: 8 t495) 5051328,8 t495] 50l78,0: 8 (495) 5107155, -: 8 t495] 5052138. E-mail: if@kfit.u

l!

14 MuscLE & FITNEss N9,212


Bbl OOl
O3
O
O
O , ,

. ff > O,
.

O 0


- m Stack Force!
I[

rll
-i

>.=t
\ a

i s;,l,

-t
i )-:. 1.


ff ,
17 .
lt. ,

. 0
.
. ?

, , . JI-
, , ,
. ,
,
.
tI ,
. , 5-6
.
.
$iffi
i' .1

20 .
l 1
l 2


l 1
l 1


60 .
, l99O .
3
. .

.

,
.
.


a ,
.
.

.


.
. !
G

0 ,
O
!


, -
,
rL,I
-

. JI,
,
-
.
-
, -
,
,
.

,
12,10,8,6,6
i
l 12.10.8,6.6
12,10,8,6,6

i 8-1 0


JI. . -
- -
. 156. . - , -
- , -
, .
. , - .
,

, tI , , . -
. , - -
, ,
tI , <<> -
, ,

l/-

G
l

. .
( -
(
.

3 90 .

!
.
, I,IMa
-
J . -
- 12 90 ,

. ,


, Kick
, 50-60 .
ToTtIac - .
, ff,rr r r{.
+7 495fi57 142Oi
!
+7 963 7l{ 5 43;
.l: 2.5
IvI
. 3 l
www.kickoff.ru
tl .

kickof@inbox.ru
, .ITo
export@biotechusa.com
www.biotechusa.com
- ,
BioTech USA

)r<
I,I . 2 90 ,
FLEX GYM
+8 495 724 19 46i
495 62 35 73;
+8
www.flexgym.ru
G

G
00,
0

.
0?
O 0

l \r".::#", :,ffi ffi ;i;T):;;iH


[ .
. JI, -
,
. -
. -

,
. <<-
> ,
. a>
. .

: ,
. <> ,
, .
"D

<) \'
.,
<)

f Q r r ! r l
: - :
: : ( : - : -
- -
_ - )< ,
, - - , -
- . . -
. - - - . -
- , - ,
. . , - ,
- -
. , - -
(> - - . . - , . -
, - , - - - > -
- - - - , - -
. - . -
- . - -
. .
. .

20 MuscLE & pITNEss N9.212

!

--
-
.

,
. -
,
-
-
-
.- -
. -
,
-
, .

,

. - -
-
.
, -
. . . ". 1-2
- - - , , , 4-5 ..
, - . , , - - -
, , - 70 .
. ? ,Q , , :
. ,
, . 70 -4
- ,, - ,
. - ,
- -4 . 10 -
, ? .
- ! D- ,
. , .
. . - ,
, , -
(- 25 .

22 MuscLE & FITNEss N9, 2012


i.v/S4-

- G rl
GG,
G

-
,

!

JOO O .
100% -
- ,
' , -
,
O3O OO ., - 10
,
.
, G,
r !
:

,
5 657 14 2; +7 963

BioTr

FLEX GYM
+8 495 72419 46; +g 495 620 35 73;
www.flexgym.ru
G


r(
-
,
.

I
0 O ,
O

. , -
. -
, ; . -
, l\{. -

.
.
. -


. -
. -
, , ,
rI. - ,
, ,
. cal\{oe . - ,
. , -
3 , . - .
-

ffi #;,#;^:ffi;: !3, lir", ",


*:i
,
, << - , -
>. -
, - . .
- -
, , , -
- , -

Z4 MUSLE & FINSS N9,212


{
G
]E!,,"t,, I ,,
lll ;i,ili|]ij,iii]Z
i]r

AHt il\, G :, ,_ J]V i,;ffi


..W
;:
iT
*lE# l
tlA.i" l.MlNG:_
.. :]l]S]N RELa.]

,}.re
25 ',! ,i.

\ ,.*l *;lffi, &&,*,


'#'*l..tr,, i.,.],,#

3O O0
O O
O


Bepxl4x KoHetI-
: " .r.
1\,I. -
ir rII
. N,l .
0 l (I;ll\{ -
. lt
? . -
ti 1,1 tl -
]\,, N,l. tt tI-
ii tI. - lt ,
- 1,I. -
Ktr. -. , - .
l 1.1l]. l, 1,I . t
il]\.t -
tlll BecoMt. - tr, .t
l,. tt il. , -
]\,ll,t. , Hoil ,I, -
l\,1 - )<. -
. t N{ tI i.t .
j( . ll ]\4tI - : l
t. .t
. Hil cTttp-
llill ir tl l,il
il ]!I . -
.
/l illt .lt /l - 6-8 1-2

l\,lt_tIl{. . 8-10 -|-2

,l ,I, Hil TotIKe ill\,l llill, - 8 10 1 2.


. l,t l\1/{ <- 8-10 1-2 .
HoclrT l,tl:i . - c,1,1lTe> ,l,. 1-2 .

26 MuScLE & FITNE'' N9, 212


N

,0l
|
S' i.
,{
5

:
q

t,* *]"

#
_ *,_-&,.
-
\... ,

;J
.
*_1t

#
.d
#
"
#
"^ir*

{!r

ffi

,>'
!


O BSN
OO
_
tl l 1.1lI.1l 2 /l. IUll,"lI
t]"ll .t ll]\1ill,ll. l0 ,leT
0 ), ),tIt]il"il II, -
tI. Nlrl-ll .,tttlrtttitttl .
ct]op1,1.IBHlt,IpiIB]\{a o",tO),Kll_,la Nle(lTaN1 KoHell,
.;r CabtaH,t,a Ill,},II. yHtlBcl]clIl,eT cBoeNI -
Hoi\l 0,Opolle ll. l, Il . ts",lil cabta r,-

Birb Il. 1.1

} }, l I tsl 1,1,eTe. il , lepit\1I l


t.lt.tr,. l\| i\tiI Nt.
oJlplttlltT1,1 ltit. cHlllIllll

l\l oHil il.:l"q . CTilB tI.NI -


clt,r,ecKtlit ltlIl tl1.1ll. l -
Kt.tx 11 cT\,,IleHrlecKlIx l\1tlit tI}I1.1-
HI,y t \IIl"1Il Nrl,.I.1 tl ]\,1I{I]

BSN. , Il Nllt tr.tt H11


,r
Il}l ;tlt.lit 1.1
rl
,I,.lt.tit ilNl -6.
d,il lt,l.t pactleT /Iir"ir ll l],
/("I.1.|l cTal,b "tlN,, Nl ll\I -
ItyKTit. TilK ti/ltl "ii -
]\1l.Ipe l1]\Ill l.t.
irlI l|ll I .

1
lt t rltl ll
tl"lIIl, oHir tl cTptre.
I])< /ll, N,-. lt -
lt CabtaHTa il-tl N{tI1,1l\l -
KoNrcTBa]\II.1 N1IIpe cl]l.],I,Heca I.1. KilK tJ caNra.
HilKoHe ll-To Il- r|ir cBol]lv NtycK1.1 l\l -

"t,lt: . -qI:l ! )<


: t.t,ii (ILlil!>

MuscLE EITNEss.Ru 29
! !

yl

, !

ry

, - -
Jl
. -
< - , -
>), , - , -
- N{
-5 8-12
ry
: .
<r , -
2-4 8-,l5
+
100-120 Kr:
L-5 10-201
, , - ,

, . - + r{
, - r 1 0-20 ,

JI ( - .
, .
, -
. ? , , , ,
, .
-
4-5 8-122
, - , +
.
4-5 8-15
- .
+
d - , ? 8-'l 2
- .

. ,
, - ,
, .
- , , -
. <<- r,
>>, - . ,
. . 2 - .
. - . - ,
- , - -
, - - .
. , ,
? . 100 -
, - , - ! l>

30 MuscLE & EITNEss N9,212


**
\\ J
:
-*:,
,*,

,

,


.
_l:

.

.
:
,

.
!
.
, ry.
: -
.


.


+ ( )
:
.
: ry -
()
.
...
,
ry.
:

.

* -

.

32 MusclB & EITNEss N9,2012


+
: ,
.
: ,
,
fl , ,
.
. , .
: .
,
.

4 MuscLE & pITNEss N9,212


+
:

-

. ry
,

.

,
,

, .,
.

,
ry.
,
.


+
:l -
,
. !

ry .
:

.
,
,
,
.
,
.
:
() .
ry
. &F

MuscrB & ITNEsS N9.212


0 Dymatize Enterprises LLG
i}.\\:F\,

;>.; O ttt i
: + 7 495 517_55_17, +7 495 589-05-59
0: +7 495 648-85-00, +7 499 343-76-17
!N -mil: opt@ dymatize.ru
*
-,"
,-"

l,I

a
\ / I l
()() , . Ec.rr.r .tl . HilKiltlill,b
]\,l1,1 ]\I \l 1!1 )< Il.1.1,O tl. KaK-HtIKriK. ttttI,l t],l, . .ttl
il JI coTl.l ti llll1-1 l\t| . ll cocl,tllll, Ntii. . Ir
ill,t ll clll\,t l\,llutlli .l. t ]\1 "il 1,1
BJIlltllJHe ]\t irt{. .lfi HeI]JIllK. ]\Iltll ri coBce\l
N,lli . 'r,ir I.J.I t.t ttl t lil{ ttl. I.1 TpeHaepHoN,l
/lHlI tI HO(II.i.

ti. ,r,ir,rii l:u, Btlttle NI"I Ll .I] 1,1lil l\,1 Becti. ! 1.1l.rr,r
'l'tt . o/{Htio coBce]ll ]\{ . .tttl . rlclxHo r,rr,tlI,. -
Il tI . Nl .lle>i-l tl cTilHoBotj . II tlri " ,
! r.r ll Bit]\,l Hilllla l.Itt \ti\!. ,t l\,lts ill] l4-
illi1,1 lt 25'%| tlt l]i.t tItl tI I

MuscLE ITNEss.Ru 9
!
r -
9
, -
: (."),
(),
l (),
(), (),
(), -
()? -

()
(). 2 -

. ,
-
8-12 -
, -
.
, -

-
( !)
.

: 3 ,
.
1)

, - . - ,
. , - 5 -
. 2- -
- , JI - , ,
. - 5- . 4-5 ,
<<>> : ,
, 5 <<>), - , -
. :L H;KaTb 17 37
, - . - .
, .
, - : rrt l :
(5 1,1307) + 0,6998 = 1 (5 1,0970) + 14,2546 = 1
, JI
. 5- . 5
. 1 00 , 1 - 1 10 , l-
, : :
(100 1,107) + 0,6998 = 'l 14 (1 'l0 1,09703) + 14,2546 = 135

115 4-5 . 115 4-5 .


115 l1-5 . J ,1/5 4-5 .
115 l.-5 . 1t5 4-5 .
115 4_5 . 1l5 4-5 .
115 -5 . 1

4 MuscLE & FITNEss , 212


2)

,

.
,
rI -
. )<
. [fu, J
JD .
, -
3 .
-
r<ril{,
;
. ,
1
.
3 , I
, -
. r
,


.

lr.
Halrl rl -
I.
To.rrro -

. ,r -
,
JI , -
..,
.
(50-
60-70% m 1), -
tt -
. , 2
. . -
.
_l
a , -
, il,
.
tt iD
<<>)
. -
JI , JUI -
l, I.
. -
I,
-
.
Jr iDJl -
.
, KoTopbIM
.

usL-FrNss.Ru 41
ty

50% 1 1/'l0 1-2 .


50% 1 1l5 1-2.
7/6 1 1l 2 .
( 1-2) - 80% lPMl LlB-g 2-3 .
( 5-6) - 90% 1! /L-5 2- .
.] } 50% 1 1/10 1-2 .
60% 1 1/ <<> 2 .
60% 1 115 1-2 .
70% 1 1l 2 .
( 1-2) - 80% 1' tJB-9 2-3 .
. 50% 1 1l1O 1-2 .
( 5-6) - 9096 1 1 LlL-5 2-3 . 60% 1 1l5 1-2 .
60% 1 l/ (>) 2 . 70% 1 1/ 2 .
( 1-2) - 80% 11 l1l8-9 2- .
.. ( 1-2) 10 il0 2 .
( 5-6) - 90% 1' 4l-5 2-3 .
( 5-6) /6 2 .
60% 'lPM 1/., 2 .
.! ( 1-2) 10 /10 2. . ( 1-2) 10 /10 2 .
( 5-6) l 2u.
( 5-6) l 2 .
. ( 1-2) 10 /10 2.
( 5-6) 5 /6 2 .
50% 1 1l10 'l -2 .
_ )
60% 1 115 1 -2 .
70% 1 1l 2 .
( 1-2) - 80% 11 l-9 2-3 .
( 5-6) - 90% 11 l-5 2-3 .
60% 1 l/ (D 2 . . lrJ 50% 1 1/10 1-2 .
(,, ( 1-2) 10 /1 0 2 . 60% 1 115 1-2 .
( 5-6) /6 2 . 70% 1 1l 2 .
. ( 1-2) 10 /1 0 2 . ( 1-2) - 80% ]PMl 418-9 2-3 .
( 5-6) /6 2 . ( 5-6) - 90% IPM! hl-s 2- ,
60% 1 1/ ()) 2 .
( 1-2) 1 /1 0 2 .
50% 1 1l1o 1-2 . ( 5-6) /6 2 .
60% 1 115 1-2 . ( 1-2) 10 /1 0 2 .
70% ,lPM 1l 2 . ( 5-6) /6 2 .
( 1-2) - 80% 11 hl-g 2- .
( 5-6) - 90% lPMI 414-5 2- . 50% 1 1/10 1-2 .
60% 1 1/ <<>> 2 . 60% ]PM 1l5 ]-2 .
70% 1 1/ 2.
( 1-2) - 80% IPMi /8-9 Z- .
( 5-6) - 90% 1! L/4-5 2-3 .
60% 1 1/ 2 ,
.
<<>>
50% 1 1/1 '1-2 .
. ( 1-2) 10 /1 0 2 t,t.
60% 1 1/5 1-2 .
( 5-6) /6 2 .
7/ 1 1l 2 .
. ( 1-2) 10 3/1 0 ? .
( 1-2) - 80% 11 bl8-9 2- .
( 5-6) /6 2 .
( 5-6) - 90% 11 4/h-5 2-3 .
60% 1 1/ (>) 2 .
. ( 1-2) 10 /1 0 2 .
.l 50% 1 1/10 1-2 .
( 5-6) l 2 . 60% 1 1l5 1-2 .
. ( 1-2) I0 3/1 0 2 , 70% 1 1l 2.
( 1-2) - 80% 11 s-9 2-3 .
( 5-6) /6 2 .
. ( 1-2) 10 ( 5-6) - 90% 11 Ll-s 2-3 .
/1 0 2 .
( 5-6) /6 2 - 60% 1 1/ <<> 2 .

i
5 . 4
5 . 5-6 .

42 MuscLE & FITNEss N9, 212


!

50% 1 1/10 1-2 .


60% 1 1l5 1-2 .
70% 1 1l 2 .
( -4) - 85% lPMl L/6-7 2-3 .
( 7-8) - 95% 'lPMl Llz- 2-3 .
50% 1 1l10 1-2 .
70% 1 I/ <<>> 2 .
60% 1 1l5 1-2 .
70% 1 1l 2 .
( 3-4) - 85% 1! hl6-7 2-3 .
. 50% 1 1/10 1-2 .
( 7-8) - 95% 1! 4l2- 2-3 .
60% 1 1l5 1-2 .

7096 1 1/ (> 2 . 7% 1 1l3 2 .

1 ( -4) 8 l8 2 .
( -4) - 85% 11 1116-7 2- .

( 7-8) 4 l 2 ,
( 7-8) - 95% 1! 2- 2-3 .

70% 1 1/ <<> 2 .

.. ( -4) 8 l8 2 .
. ( -4) 8 /8 2 .

( 7-8) 4 Ph,'| l4 2 . ( 7-8) 4 lL 2u.


. ( -4) 8 l 2,
( 7-8) 4 ll1 2 .
i 50% 1 1/1 '1-2 .

60% 1 1l5 1-2 .


70% 1 1l 2 .
( -4) - 85% ]! L/-7 2-3 .
( 7-8) - 95% 1! L/2- 2-3 . . 1 50% 1 1 l1o 1 -2 .
70%1PM 'll <<> 2, 60% 1 115 I -2 .
t ( 3-4) 8 /8 2 . 70% 1 1l 2 .
( 7-8) 4 l4 2 . ( -4) - 85% 11 16-7 2- .
- ( -4) 8 l 2. ( 7-8) - 95% lPMl 4l2- 2- .
( 7-8) 4 ltl 2. 70% 1 1/ <<>> 2 .
.
( -4) 8 l 2 .

( 7-8) 4 l 2 .
50% 1 1/10 1-2 . (-4)8 l8 2 .
60% 1 115 1-2 . ( 7-8) 4 /4 2 .

70% 1 1/ 2 .
( 3-4) - 85% 11 6-7 2-3 . . 50% 1 1l10 1 -2 .
( 7-8) - 95% 1! 4l2- 2- . 60% 1 115 1-2 .
70% 1
70% 1 2 - ,|l
1/ <<> ? .
( -4) - 85% 11 416-7 2- .
( 7-8) - 95% 't 1 l2- 2- .
70% 1 1/ <<>r 2 .
. (-4)8 /8 2 .
. 50% lPM 0 1-2 ,
. ( 7-8) 4
1/1
/4 2 .
60% 1 1/5 1-2 ,
. ( -4) 8 /8 2 .
70% 1 1/ 2 .
( 7-8) 4 /t z .
( -4) - 85% 11 6-7 2- .
( 7-8) - 95% lPMt 4l2- 2-3 .
7% 1 1/ <> 2 .
.t 50% 1 1/10 1-2 .
. ( 3-4) 8 18 2 . 60% 1 1/5 1-2.
( 7-8) 4 lh 2 . 70% 1 1l 2 .

. ( -4) - 85% lPMl 416-7 2- .


( -4) 8 l 2 .
( 7-8) - 95% 1! 4l2- 2-3 .
( 7-8) 4 /tl 2 .
( -4) 8 70% 1 1/ <<> 2 .
/8 2 .
. ( 7-8) 4 l4 2 .

1
5 d, . 4 -
5 . 7-8 .

44 MuscLE & pITNEss N9,212


3)
.t 1-3 5-7 - , . -
LI )( .
. - ,
. .
,
. Jl .
.. (> , TotIHee, ,
..> . . -
, (ITo . Nl - ,
, <- . . ,
) . , 1I -4
. . rla n . -
, - " ",r-
. Ivt -
- . . . -,
. <<> . - tI -
<> . 1\,I ]\,l .
- l\,INl BaN,l - l
3l tl!!
1 - 5-7 66, ( /+ -
5- .) , 10 ,
. 2 . , -
. &F

. 1/1 ]-2 . . 1/1 ]-2 .


( 1-) 50% '! l5,,3 2 . ( 1-) 50% 1 /5,, 2 .
( 5-7) 60l 1 /5,4, 2 . ( 5-7) 60%'lPM 3/5,4, z ,

. 1/]0 ]-Z . . 1/10 1-2


( 1-) 50% 1 /5,, 2 . ( 1-) 50% 1 /5,, 2 .
( 5-7) 60% 1 /5,, 2 . ( 5-7) 60% 1 /5,, 2 .

. 1/1 1-2 . . 1/1 1-2 ,


( '|-3) 50 'lPM l5,, 2 . ( 1-3) 50% 'l
/5,4, 2 .
( 5-7) 60% 1 3/5,4,3 2 . ( 5-7) 60% 'l
/5,4, 2 .


.3 1/1 ]-2 . 1/10 '1-2

( 1-) 50% ]PM l5,4, ? . ( 1-) 50% 1 /5,, 2 ,


( 5-7) 60% 1 /5,, ? . ( 5-7) 60% 1 3/5,, 2 .

. 1/1 1-2 .
( 1-3) 50% l5,4, 2 .
( 5-7) 60l l5,, 2 .

46 MuScLE & FTTNEss N!, 212


PEMIUIVI 0ULITY O Ollil GO 0 O
r Kororaror -3l 0: 8 45 510 7155
1 Gt{tt rl : 8 4S5 505 12, 8 4S5 50 17
API -: 8 495 505 218. E-mai]: iI@klit.u
.a"jffi

\\]Ns('4- 0 G Dymatize Enterprises LLG


.u" a
i.
O OGG O i]
: + 7 495 517-55-17, +7 495 589-05-59
0: +7 495 648-85-00, +7 4g9 343-76-17
B]OMAN _mil: opt@ dymatize.ru
#.:
,*-

Release protein
AjiPure s
sl Frmul
lrdil Taste
. Rl

I \vT: 9r I L]l.
." E]EEEEEI !

- , , :
- , , , 3, *
. - .
-
, - - r( . ,
. . )< ,
- JI -
, . , -
<>> - . -
. , ,
3-4 , , - , . -
ilJI )( -
. , 3
, , , .
. , - > <<-
. , - >> .
. , ,
,
.
, . <<> - , )<
- , 1007,
rt , - .
. .
- ir . <
<<>>. -
. . r
<<>> , , -
>l. 207 .
. , - , -
- -
. -
<<>) ,
- ararlA : JI , . -
, ilJI
. -
5UU , -
, JI
, _ laoa ,
r

r !

50 ,uscr, & EITNEss N9,212


Jr- {

">-/

<<-
) .
yl.
- -
.
, -
-
, -
. 2 , 6 , 2 ,

tITo 6 80 6
1 1
-
2 2
cxeN,IaM. -
2 . . 1 2 . .
-
34-3 - 1
2 . . Ma;ra

20 1 . .
,
1
'l
1 350
26-2

1 . .

il
1

il
. -- I80 ()

,
'l

)tqeT l80 r () 180 r r () l


1|z 1 1 . .
.
, -
'l + 2 . . 1

-
/

'l50

, - 2

,

<

t
1 6. 2
'l . . ]
. - -
. . -


- 1 . . 1 . .
6!
1
.
@ 1

-
tI .
2
4
2 . .

@
2 . .
, ,
90 1 .
- 1
1 . .
-

250
]!1, 1 00
1

@
, . )/z r 1

2 1


2 . . ,{
2 . .

. -
1 1 . .
- 1
- 5 2 . .
, 300

. tt 1 * ,
1 J ry
-
3:
, -
50-70 - i}II;."""",
. .
,
. 250 , 305 , 320 , 30 , 00 , 305 ,
! 15 , 85 20 , 80 305 , 95
I,I
!

52 MuscLE & FITNEss N9, 212


( , 2 )
:

2 , 6 , z , 12 ,
6 80 6 1
'l 1 1
2 ::I;ilo*o ] 1
1 . . 1 z . .
1

< 2 . . 'l . .

ltl - 2 . .
- r

350 1

! 1 . .
t
1

il
180 ()
1
180 'l
2 . . 1
2 1 . .
1 2 . . 2
1
2 . .
<


2 -

1 6. ry 2

1 . . 1 6. ry !
1 80 ()
'l . .
]
2
1 . .
250 r
I
1 . .
2 . . 1

'l 2
2 . .
2 2 . .
1 6. ry
'l . .
1 r. 2 . .
80 ,

<

1
2
2 . .

;, .
300
1 2 . .

00 1
'l
'l
] . . 250
2 . . l 50 1

1 1 . . 1 t
2

<

1 . .
] ]
.
35 35 1 . .


2760 , 320 , 3370 , 325 , 340 , 325 , 2500 , 320 ,
190 , 80 285 , 103 285 , 100 1 80 , 55 &

54 MuscLE & FINss N9.212


0l Dymatize Entelprises LLG
TeppTopltl lt ll i
lt: + 7 495 517-55-17, +7 495 589_05-59
0: +7 495 648-85-00, +7 499 343-76-17
E-mail: opt@dymatize.r
aai[tilli
,


,


xBATI

?
, !

, tL.
, , -
. ,
,
, -
- )<. , ,
, . <
. , -
, - - ,
, - .
,
.
, - . (
, - !), -
. -
, . , -
JI . -
! , ...

MuscLE-FITNEss.Ru 57
I
,
,
,
-
.

,

.

,


.
1,1l -
.

( ),
-
t
.
,
,

( )
( ).
, -
-
.
, -


.

58 MuscLE & ETTNEss N9. 212
:
: , ry -
( )
:
, .
ry
.

(>
:
,

. (
ry).
:
: - :
,
. .
-
.
.
: -
-
,

.

.

MuscLE-IITNE.s.Ru 5 9
0 MuscLE & FITNEsS N9, 2012


:
:
.
.
,

.
: -
.

.


_

:
:
3_3
. l]
( ).

.
: -
.

: . -
ry . -
ry . ,
.
:


.

..

MuscLE-FITNEss.Ru 61,
,l5
r . .
l5
- 15

. . 15
<<> 15
,|5

]"l].,l

15
. . 15
- 15

,l5


<<> 15
,l5

ltl].,l


:
: -
.
-
.
: .
l]

, . .
72
. - l

. lry
.
,
- , 6-8
()) , - . , -
, - !
. , ,
,
, lJJ .
, :
. -
:
! , -
.
- .
15 . , ,
, , .
'I , .
()). <<>> , . : -
(> -
, - l .
ry
. , .
.
,

, - ry
. - 4-6 ! &F .

62 MuscLE & FITNEss N9, 212


S.,
...il *}; i;}

,;=S
,''iid
;;#

_ _ 0
OO O! 0
O l
// OO
1947 il rl ts ,I,tll\,t ,l. til JlllJ
Halll\leHoBilH1.1e <<-)>. itl aB,1,op ll]\1 lt.. tl :l t'l rtl il.
ll l\,l, it -) coBpeN,IeHHoo ttt il.'
, tITo l, ir Jll,. . l,I, - rr
- Il llx ]\,1Ill,]\,1 N't. KilK ]\t.
tltI ll . tt - Il tI l\{, cltcTe]\{e tlIl] l,tltl
ptle l\loB /l , il)l, < tl i.rl>

64 MuscLE & FINss N9, 212


,:l

}:n

,r

-{
O-

l
,
.
-
-
, , -
.
- -
-
. ,
, -
. -
,
,

) , -
- -
. , -

. -
,
,
-
.
.

,

. -
, , , - ) ,
.
-
, - .

-
.
:UI .
.
,

- . - ? ,
: , - -. ,
: JI .
l
), ,
)q ,
, (>>! (<>), -
, - . -
! . - ! -
, - , ?
, - . - -
, JI - l5-20o/o.
. - . 30
, - , (>> - -
, - 24-25 .
, , ,- . -,
. -. - )< 19-20.,
- - rUI <), ,, -
, - 1-2 -, -
, <<>. ? }

66 *uscrB & FITNEss N9.212


G Teppllopllx Grr, rlr.
O-

,
ycTzLocTI,I,
-
.
8-12 , -
.
. -
4-6 . -
!
-

.15-20". , -
<<> -
-
, -
, tI -
.
- -
8-12 -
, -
40%.

, - - )
, 1 , 2
. : --; :
tI . , - - -; : --
.l - .
1I - >
, - - . -
! .


.
10,8,6


8-1 21

8-12

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N

.
10,8,6
6-1 2
8_1 2

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N

r - .

<>.
12-15
- 12 - 3

. 1 2_1 5
2
- <,

MuscLE & EITNE'' N9,212


i
I,--,-,,-tZ
}

rI
.--
l
l;

r GGtl, l rl.
O-
,:-, ,

ry
1


. ! -
,
I

8
.

<>.
10,8,6

, 8-121

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N
8 .
- l
.

-,
. 8-12
2 3 8-122
,
40/ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N
,
. l
3 A) .
, -
, 1 5-20
.

, 15_20
-
8.

)
0
-
.

D-l
O

.

O -

. -


.

O
,

.


0 -
,


5lltr. ]I
(<0)) O
-
.

7 MuscLE&EITNEss N9,212
. , ,. !22,.:+7(495)662-97-t8. : 10:00 21:00
. &, ry ., . 72, "", 2- , . 2. .: +7(495)505-19-67. : 10:00 21:00
i{. iril, . , . 2, ''-", .: +7(903)549-99-79. : 10:00 22:00
. , "", , 37, 3 , . 64 .: +7(495)649-85-56. : 10:0 20:00
Ivr. , , , N9,
.
.: +7(495)782-35-38. : 10:00 22f0
. , , 16, t..:+7(499)740-70-09. : - 10:00 2:, 10: 19:00
},t. t{],l( ), , . 5, , 2, "", 2_ .
.: +7(901)596-88-35. : 10:00 20:00
. , , , 2- . .: +7(495)782-33-30. : 10:00 21:00
. , , ( ), ry .
(!) , " ". .: +7(495)782-81-81. : 10:00 21:00
. , . , .9 "", '" .: +7 (495)796-52-11. : - 10:00 2:, 10 18
. r-3, , 86, "", .: +7(495)785-67-89. : 10:00 21:00
.,18,"",.:+7(495)785-67-89. :10:0021:00
.l,,9-,6l"".1,2-,,2.,:+7(495)725-48-1 :10:0021:00
. rt, . ,. 18, "-" .: +7 (495) 61-83-85. : 10:00 21:00
*
u mm BbtxoOHblx
O-

-G:
, -
0 O .

,
.
,
, ,
, .
, .
, ,
, , .
-
, -
-
.
, .
-
. I
- O
: ,

. -
.
-
,
,
-,
1 - .
. , .
, - ,
, - 8. ,
. -
3 ,.
,
.
8. ,
2 !- -
-
, - -, - - (
, . )
. - "", !
-
,
-. . -
,
l - -.
. .

10,8,6
- - -
,
8-1 21
.
, ,
R
-12
. ,
, . ,
-
-, - -
A)t( . , . "- . !, -
8_1 2 > -
. -
8-122 (>
, . ,
(>

, , -
4-6 -,
. ,
.
8.
Z- 8-1 2 -
8-1 23
G O . 3
- -
, - .

7 2 MuScLE & FITNEss N9, 212


.'*,+rr.-:rD*r_ _,

- 0
- ., . 52, ,l: (8 1 2) 24-54-76 - .., , - - / (8121 7 18 7 1 / manager@websport.ru
- , , 1, ./: (8l2) 542-19-54 - / +7 91 6 992 9692 / onrussia@yahoo.com
<->.
, . 12, ,/: (812) 272,05-57
, ,: (495) 7 08l86. \22, +7 9 77 5502 - / + (050) 452-7-78 / powerzone@[ist,ru
- ,, ,45, ,/: (8]2) 16-1-83
- ., , 2, ./: (8'l2) 444-40-59 0
- . , , 2, .2, .: (812) 49-4-9 - . , 74 (. ) - titnessfactor / +8 (048) 785-] 2-1 / +8 (048) 785-88-07
- . , . 1-. <6> +7 (727)317 0 80 - , +7 (701) 722 02 69 -
.: (812) 32-15-9
,
. , , , (), ]6, .: (812) 441,0-87 - www,fitness-master.com.ua / +38 (098) 55 400 55
-, , .: (8'l2) 363-04-22
- - : /]lJ/,sO t. ru

GO_0
m
OOO
GO!
, ... !

O0

7 MuscLE & EITNEss N9.212


O


, -
,
-
-
. D-

, ,
r|(
, ,
- )(
.
.

, -
.
.
a) -
tlJl -
.


l -
,
-
, ,
,
, .
,

-
.
,
.
.

- >.
: , ,
>l( ;, ,
.
-, -
2 . .
, )< , , -
iD . . ,
! 7-8 65 .
, .
<<>> 7-8 - - ,
,, . 2
ToibKo . , 10% (58,5 ) , 5 -
6 . . ( -
107 . . , -
42. , - .)
![ O , a> -
l .
? . - )< . -
, ) , - - ,
- -
i <>>. - . .
. 5-6 - , , -
iD, - ! , -
. . , )< . ; -
- . ,
), <<>) - !

78 usr & FITNEss N9,212


#.*

3ltltlt OG

,:".
lltlttaD0lac lnc GO{
'*
1j O, GG I G,
tD O BiOilan
O: + 7 495 51I-5-17, +7 |95 589-05-59

BlQMAl)| 0: 495 648-85-00, +7 {99 343-16-17


+7

E-mai[ 0@iOm.ru
El
O -

G:

>
.
2 .

) ,
, :
,
,
.. lt/

1,5- .
)
.,, ,
2 .

.
)
,
.
)

.
,
1 .

80 MuscLE & EITNESS N9, 212


1 .
1
- .
, -
: 2 _ :5
: 6, ( 10%) .
: 6-8

: 90 . . : 90 .
.

. , .
.

2 2


:3 :2
: 8-10 : 8-10
:60 . : 60 .


( ).
.
,
,
.
- (,,,*
.
: 3

: 8-'l0
.
: 60 .
,
.
,

.*
:2
: 8-10
: 60 .

.
. /
.

.l
.3

.

MuscLE-FITNEss.Ru 81
O

}'ii
,::.],',l:.rl,j
1

:2 ,

: 6, ( 10%) .

: 180 .

.
.
.
, .

.
.
.

.
.

:6
:6
: 90 .

2

:2
: 6, ( 10%)
: 180 .


. ,
,
, , -
.
, , -
. < , -
.
. .

82 MuscLE & INss N9,212


)< l !

l NPC
, l ., . ZtS [. <<ll>>)
.: -9*655-55-9. E-rnail: -khki@ril.
O


.


4 .


:
: 6_10

: 60 .


.

.
.

4
l
:2
: 8-10
: 60 .
.
.
.
.
, .
, .

1

l

, :2
: 6, ( 10%)
: 90 .


.

. .
.

1

: 6
: 6-8
: 90 .


.
.


,
.
.

84 MuscLE & FITNE'' N9, 212


O


(
.

2 2 -
l
l -
:3 : 2 :3
: 7-9 : 8-10 : 8-10
:75 . : 75 . :60 .
,
.
. .
,
, ,
,

:2

: 10-12
.
. : 60 .

, . ( ).
. -

. -
. -


. l!r

MuscLE & FITNEss N9, 212


ll ,!
l

, - . ,
. )<-
- , >t<. <<>> r,
. -
, - . , rry
. - , , , -
JI - , )<.
>I<. , ,
, . ThK , - . , -
, , - . >

88 MuscLE & EITNEss N9, 212


l

!
O _ !

? ! . ,
- _
< - . -
>, - , l !
, , -

- . - _ ].1]::: _:_l?i.l9 1l_
., - , !]
{: . - 1:
, - - - 250-00 + 1 . .
; ,1 . .6 ;
, . 5
: - : <
2:
, < >,
, 4 , 1
. iu]
,,. < > - ! 3:
'180-250 ,
- 180 ! ;
) , 2 . . ,
1 ..
,
! , - 4: 2
! > 1 ,
4

5:
60 ; 25
, (
. 3 ); 5 , 5
! .
6: ( 1 )
, ;
<<>> ;
, - 7:
! 0 ; 2
;250
, ilI .
, -

O -
. - 1:
OG , ,
250-00 + '1 . .
,l
; . . ;
, 5
2: 3
. 2 , 100 ;
; 30
-
, - 3:
'180-250
. , ; 2 .
. , 90
-
, - 4:
2 . . ;
2 . .
. -
5:
, -
; ;
i, - ;
-
7;
0 ;
, - 1

. ,
zl,,I- -
- . , -
, , , , ,
.
, - .
- , -
, . : -
.- -
. , - . ,

90 MuscLE & FINss N9,212


tize
G.Y-.h zl '
;rlEW VD

Ib.UaIue 7
s
1 s!
F su/ts.'

l] f O
f u

100% rmim Whey rti Plus - , !


O - / . OO '100% rmium Whey rti Plus -
0 ! 0l\4 O O Sam's Club O , 0
O8O O08 O0, 0 100% rmium Whey Protein Plus
, !

*
\
, t !

&fu
O . ,, . ., ']00% rmium Whey rti Plus O
OOO tt4 , O O mri [/asters! 100%

OO, O0 0I0 O , l
;.iij_q9

!:i --r--:<-/ :' l ? | O- O O O OO
0 0 OI0 /] N4, O O . O O O ,
OO O , O [4 O.

@ 20]'1

-r
/
.O-3" : 8 (4S5) 5051328,8 (4S5) 5061378
jiffieJ oKFlT.Ru s bt 0: 8 (495) 5107l55. -: 8 (495) 5052138
\ r,
Yrtg, L I]lll] Ill] MUSCLETECH -mil: il@itt wwwuslthru
O - !

-
, , .
.
<<>>
, >
-
. <<
>
,

.
, -
, ?
-
l.
, tL
,
,

-
,
. -
.
-
. , -'

.
Ii',:'-
l.t
,t, .'.lil,

,|
:,r'.,
, -
,!
,
.
-
. l

<<>> , - , t**'
, )< .
-
<<>> . ? -
( , -
<>.) <<>) JI , tI-
, . .
BHyTpbJ - ,
.., . <<)>
, - , .
- i - , -
. .
, , - -
. -
. , >I< , ,
. .

. -
-. - -
_ , iL ,
. - ,
: - .
- , . -
. -
. ! !, )( -

92 MuscLE & EITNEss . 212


!
- < )> - ,
, , -
- , , -
50:50 70:30. 520 .
|225 . -
l - ,
, - 9% ! (>>
! !, , . tI -
, - . -
- . iL ,
. - . tI --
, . - (>) ,
, , - ., -
, . , , , -
>t<e . 2,6 .
, - . )< : -
. , -, , -
, , , . .
, - l tsIl
. - ,
- NIJI . ( , 14 -
- ! rt l) .
. - ToN{. - ,
, - . JI <>>,
. - , , -
, - <<> t!,ltI - -
, . . ? l

! G!
, ?
! !
KPACOTA,/MUSCLEFITNESS.
-71698, - 73359
" " - 8915
l

iq ;:;
TRUE STRENGTH
;:lF-,,

HYDROBUlLDER
oJl O OO lO MAccbl

, 0 O
,
1 0 O0 . ,
O - 0 0
O O
O0 . , O0,
O, O
0ptimum Nutrition
Platimun
,

( oOD
O O
OlO.
- m 30
,f;
- 0,
D (O0) 5

OOO t 5.
F ]Piir]|]i]]i
i !- i;1 ll] l i:


Hydrobuildei ],5.
]L]n[jti]iI]]]
OO
}
\N]/i]::il]aiil:

r
1tr
LrJ
,,:t,ii]l;
.
5

3,5

tO
[, 2,5

HUscLE REBUILD|NG AilD REOVERY c01,1PLEX'


DELlvERY PEPTlBE,
il0 HYDROEEG" RlilS
cAsElN PROTElll,

RU STRENGTH"
WWW.OPTlMUMNUTRlTlON.RU
., i F,
f,,

"1;;
il''l
;

,
.
10 . 15 .
, -
, . ,
. .
. -
, ,

20 ...
-
tt. coce]\l -
.ra. l\,l Nr -
.t tl -
lil tl ]\,1 N
< >.
r-. <)> -
.
tI <Il
> cTa.-Io -
l\{ l\{N4 .
11.I ll

. tr N{ tti'rrt -
, TaKl.te cBoljcTBa lLl
coel\,t t cpa>eHIlri
Ilt .

it . -
l\4 coBcelvl .
. tl-
,l, CMllTa TotIHo -
il ll"rl.
lr
lt 1,1NteHll
1\,t- Bcerlty
, -
l\,l.
-
: - .
- 21,1 ir - 18
. l\,l -
l
-
tI tr
,
,
J
. l\,1.


tI .lr,. -
, -)

98 MUscLE & FITNESS N9, 212


,

.
ril
F,'
*/

,

.
,
-
; -
.
t JI
.
:
-
! ,
a -
-

,
.
, ,
. -
(
<5ll1>>, zL'I, -
-
, , - . -
,
I .
.
cKiDKeM,
. - l , -
4 - I -
: ,( , JI, .
)I< -
pzx}Mepocb <<>> -
,
.

-
,

.

I -
, iul -
-
. -
III:uI ,

100 *uscr.E & INss N9,212


G
r
G ?
?
-r


, .
-
*rrglt .'
,9 _;: acGoPT_l!: , ,.:
r _*r yrliii-
fl
( _9l
ft-fi rr
G (L}li _*
, -
lrul, : -

7^,.;;{_;::,

r1';:-f
I

aa

-
.
- , ,r,

ir .
, Q < -
- ,
, ,
-
, ,
,
, ,
. ,
, LITo ,
!
< , -
,
?
-, -
.
,, - , tlTo -
-
. ThK

.
, -

!


l , )< -

a>: ,
,
. -

5- (. . 40).
.
yMHo)(Tb
90%, -
, 1 3
( -
>>. -
1 60% 5 10 70%5
()
,
> 2 55%5 65% 2
() 62,5" 5 72,5" 2
. 67,5% '|0 77,5"45
4
, 3 50%5 50%5
() 60%3 60%3

70%1 7/ 2
, - 75% 75"/" 2
. 80%
,l

<<> - - 85%
<<> -
, 4 40%5 40"/" 5
() 50%5 50%5
60%5 60%5
.

1,02 MuscLE & FITNEss N9.212


tIepToB-
l : - ,
16 - , - -
4 . ...
<<>>. , <
. <<> - , -
. * -
. , , -
3 10-12 - ,

8-12*
. - , -

15-20 - - ...
, ?

8-12* . ,
, - :L .
l -
! - )(
. .
, * ! ,
- >
5
,t
2-15**-
, -
)( . - ,
10
-
-
****
-
.

0 (>) -
1 . ,

. -

.
. -

5

3 12
l

15

.
. *

5--

5--

10_15*

1 0-1 5*
15

*
*- ""

--* ""
"3"

1,04 MuscLE & TNEss N9. 212


. l,N,l
(> -
.
. tlo (>>
c.leT
.
, tITo tI -
I,I
-
, tI
.t
,.
,, N{ .
"10>.
l, - -
- . , .
. , , . .t .t - tI -
<>> (I <<)>. - . . -
1,25-2,5 -
tl , - . 1-2 -
, 0,75-1.25 - - I (>. -
. , .
. , l2 , y)t( .
, .
- t .
27,25-2.5=2.5-5 . l 16 !I -
. 20,75- - 50-
1,25=1,5-2.5 , , - 70 ! -
it ,t - . rI ? !
MuscLE-FITNEss.Ru 105
108 MuscLE & FITNEss N9, 212

O
O O ,
O O 0:
( O >.
O // OO
G

, -
zLI.
, , ,
. iL -
, alJI-
. .
a) , , ,L -
, .

l 60- JI - , - , , -
- - : JI - 12 , - -
, - , -
... .
- tUI- ,, .
: ,L 80% , , , , ,
20 . , - i .
, JI ... i}
-
<<>> 16 i -
. . JI
i , .
, i - JI ,
- . . , -
. , - -
, - ... - , -
- .
. , ,
. . .
<< tUI>), - <>, , 9 .
- iul , -
JI . , . -, -
<<- , . BDKHo-
>> . , - . , , :
, - , - << iUI>>
l.
- , , .
, JI - <>. , JI ,
. . - -
, , ()
. aul cTiul .
- . - -
. JI , - JI
iL , , .
, Iv , - zL, -
. - ,L,I , ; -
. , ... , , -
: .
l l ,
, , . i ,
cTzlr,I JI .
, , - zLaD, ,
- , . - }

1 10 MuscLE & FITNEss N9,212

] !


, -
, ,

, , -
. ,
, .
.t-
,

.

l 0 13 , !,
,
. -
,,,-
,

.
, ,
. .
, -
...
, ,, -
-
,
JI
.

-.
, -
, -
,,, <<> -
, ,
, ,
, , .
, - - -, - -
, - ,
, , << ,, , , , -
>>. tI . -
. - .
, . !,, , <-
, , - >. ,
. . - .
, , .I , - ,
- il. .
. - ,
, f -
, , - , - , ,
. - : -
. - .
, , , .
, - . , JI
- . . -
- ,
, JI - , - . JI
. . , )
1,12 MuscLE & FITNEss N9. 212

#
*
Y

#
*}]

L
&L1
t"i'
#* $
I

,t l

|lliiwii
G

-
.

iL,I ,
- . -

.
,
, -
,
. , -
, ...

,

.
-
,
.

... -
.
, -
: <<-
>. -
2006
< -
)(>), JI -
.

-
. , -
366
izl,,I ...

l G
: - 2009 -,
. JI . -
> 2010 ,
i} . 3
, I , iUI fi .
JI -
. , ,
2007 , : -
, ,
< 262I
>>... ! !
2008 - ,
< , -
>>, JI ...
. - -
;< , .
-
. ,
. 1 , -
, JI ...
. ...

1rlr4 MuscLE & FITNEss N9,212


4"l
l
GOGOOGI G(l )t(
O
t l ,
l

.

l llG .

G
r.
ur
.

m
r t
r .
G.

G: LlPO - ,
,
, .
, ,

,
. LlPO ry
.
G: L|PO ,
,
, ,
. r {UsT
0 L rsts tsuF
,
l20 Liquid

"-" : 8 (495) 505128, 8 (495) 5061378


:8 (495) 5107155. -:8 (495) 5052138
NUTBEX E-mai|: info@okfit.ru
GG:
O
OO

OO

tL MuscLE & FITNEss N9.212


MUSLE-TNESS.RU 1,1,7

, (>I -
! ,
. ! 06-
!
! !

I ,

: -
...
?
60- -

307 . -
12.

aul ? -

.

. -
, -
, -

. ,
,
, 60-, -
, ?
? :
!
! , -
-
, -
I : ! .
, - -
, -
, - 50- , , .
. - rltrI ,
, ) - ) - ,
. ? - , ) - ), , ,
- .
. - . ,
, 2011 > -
4 . . . ,
. - , ,
: 7 .! , . -
- ? : - i <<-

. - ! , - > , -

JI... , , zl

118 MuscLE&FITNEss N,.212


.
,L -
. , -
cTBeHHbIM .
_
a}II , -
-
. -
30-40% .
, -
, -
,
45-70/.
,
. ,

CLA -
-,
CLA
. CLA
,
)< -
.
CLA - , -
. , - .
, , - ,
a i - ,
. - ,
. - .
, ,
- , -
. .
.
, - .
,
. ,
, . . (
il ,
, Q -
- ,)
. -
. -
. ,
-
,
a> -
,
-
, .. - , -
, .
, . -
, , , -
. - d,
, - J] , ,
. - ,..
- ,

MuscLE-EITNEss.Ru 1,1,9

]\lir tlN4 /l-


pbeNl l,tl\t ],peHllpoBKal\I.

]\,I - -
ll t.
tlttil
. Nl Nl .
t.t ]\l1,1
Nl l\'l .
tITo ,tli til .t
l\t . .t?
ll.t it . Kpol\te
il, ltitttti ll
l,i1,1, Tit]\l tIil .
.t N,l cTotrTb
lll\,l . ir
Nttl ,t?

f.r

2004 Nl -
irl:i tlii l,Nt1,1- ii l,t tl1,1, cpelleNl. prt.tttHy )t(
rt ]\1[.l]\{ 45 16%, 15%. - pitcmtlpetll,l ceTetit
iltlIlN,I tl]\{1,1 97n. t,ttt ca.no Nl Hil N,. .llt H1,1

/lllHHl\Itl. lt}.IitNrr 1950 . 15%. lt /liit{Nl 1,1 cBorlx NIllil}I -


it. tITo il BtlTlll\llIHa 2 - 8/". Ht,tti ltccopTl{N,leHT. ceTlI
l\,l 1\I lI ll -
. ll ll -
: l,,|,. cel,tl iil,t-
ii <> -
l,ilx , . Tt]tltllt
ill.i .
copTil }l il
il(INI i,ltlrIN1,,llr.
N{ l.,Irl1,1
1,1,11,. 0
t] tlt.l t1.
,l,aKolil .lrrr 1.7
NrI] JI-
. ll TeNI. rt,l -
IIlI t}]til \lJtORlllI- KilK ) |lllllIlt
llcTotIHtIK r,tl tl. -
l.tit,ll,tir NtN{. t,l11tl,t, r,e. ti
Il . irl.|-
tI Hit L)
bTepHaTrlBy N,I,.
t.r lliltl ttpoBe-
Bce\ly l\|lll)y ll lloKlt,il.lll -
Jlee /ltlii l,.
.Il,t t.t lJ
N,l lt "t.I
tl. ll TaKlJe
\,l. KilK ll rl tt'I.
lt lt\ll l R/t
]\{, tITo
rI iltlil ToKctl-
ll }l ljtl. -
1.1 (I,
. tITo ttt }

12 MuscLE & FITNE's N9,212


h-
L-

\.;

ii ,.


, -
-
-
.
:
l
,
.
, -
. ,
1 .

r 3 -
. -
. ,-
, - .
1-3 - , -
2-3 -
i . -
.
,
CLA: -
l - ,
- .
- - -
, 2-3 CLA

2-3 -
. .
- , ,
ZMA: , - ,
r - .
. ? , -
, - . -
. ,
,

- . -
, - . .
. - , -
, - , -
ZMA (0 + 450 )
. .
_ -
;< - .
.
, - .
: .
l - , , -
. , .
- .. . - ,
, - , - -
, <>
- - . , -
, -
- - 667 -
, .
. . , -
. - 97% . EEI

t22 MuscLE & INss N9, 212


47 OJ,IOo OOOO0 OOO0 0 /O
O 950 , lv]accy OO
O O, O0
Waxy Maize Sufts 7 l
O-OOI

, 5-10
?
.,,
, -
.
-
.
. -
Kol\,IHaTax.
,
-
.
-
, -

tl,
-
. .
/lBa
tI

10 l
3-5 -
l
.
rI
,
,
-
. -
, iL .
rI
]!{I\r - ,
. ? .
- rI -
? ,
, LITo


;L - - .
1\,l (l .
l . - ., 1\{ - -
tr -, . . <-}

1126 MuscLE & FITNEsS N9, 212


O-OO!

>. , zt , - ,
, , - . - , -
, - -, - . .t -
- , , ,
. , -
. zL - <<,t >. -
- , .
, Iu -
. - . . - ,
, -
- . - . ,
JI , a
. ... , -
37 <<aL)> -
. , 36- ,
.
49 ,
140 , -
11 -
...

. - -
, - ;< . -
- -
! -

-
*** . cal\rol\,l , -

, KallaeT

, -
l -
L I\,!I,I
a
} . -
t
.
->
t ,4,:

'

:; '
"1#,$)i;
-*i";{

t
}qilii*"*
g

I -t
O-OO!

<> - ,
. - . , tITo

. - - . , N,I
130 , . , -
. , - .
. .t - , - [l -
IYIHT , - N,I tl . -
. , - , .r fi )< -
. , /J .
. TotIHo , -
t]_ tI...> . . tITo >
, trlo - . r,
. tI

.l ytlllT tI -, -
, .
<> , >t<,
: .t . -
. , ,
,
. ,-
.
, - .
, Bpe/l- 1\{ tI.
- a>-
. . . ,
,
, 1,1, -
.
. - t .l-
llJt . . 1 r*"r"r"r, 1 .,
? - 80 .

2 rrr"""r": 1 3 .,
l- s
.{'''"'"'"
<-..-
Bil n" :::;i::.:. :;il
j
50 .
i
3 r,.r"u" :
,1

i 1 50 ., 75 .
.s Fl RDS
4 ". ," '1.5 : 8 .

I
I
_,=i.;- l
l "
I
i
i

1 0 MuscLE & FITNEss N9, 212


ti

l ,*

j ,.], i]i
j l,
,.]trl]

t l, -*"

.;,
]
O-OO!

-
.
<< >>,
< >>.

-

-
a>-
,
. -
-
. ,


. ,
,
<<)> 3 .
,]
, .
! -, -
1 <<>>, .

l


! , ,
r} - . .
! . , ,
, .
, -
(D
,
l
.


>. , -
.
,
l
, . ,
:tJI - -
, , , .
. h -
, -
,
i} - ,
, ) JI- !
. . -
. , : -
I
,l - . -
- .
. , ...> ,
- , ,
. , ,
- -
- . ...
. . -- ,
. , , -
- ytKe :I : <<
, -
. - . - ) .
, , -
20% . .
. , - - , -
? , , -
! . , - ?..>

t2 MuscLE & FITNEss .212


14 MuscrE & Nss . 212


|


OO0 -
O0
O OO
// OO

*
*

ffi

MUSLE-FITNESS.RU 15

rl

N4 1\,t . it
.t . -
. LI -
. . il. Nl -
]\{. tt
. tl N4aTT tt
. tl...

13 MuscLE & FITNEss N9. 212


O OO
l ,
,
-
. -
-
. ,
, , -
.
, ,
, -
-.
.
-
70 , -
. 3 -
, , -
,
. "!"
, -
. -
, -
.


l ,
.
-
, ,
. -
100 . -
_
- 25-.
136 .
, -
10] .

Or O
l ,
(>
, -

.
, -
.
.
, -
, , , -
. -

, ! -
,
, .

MuscLE-F'TNEss.Ru ]-7l , - l
- -
. , ? , -
. 2006 -
.
275 . - ,
. .
, - l ,
, . - -r
. , 10-15 .
. - . ! - ,
, - - -
. 'l0 - , , -
,
275 - . ,
, 5
, -
0 0 O O
, -
, O0 00

, - . 0 0 0

. O 0 OO .
138 MuscLE & FITNEss N9,212
Pocclll, l lt.

0 O. O
O, O!"
Y l,
l ,!/',,l,, * ___*

_--,il#
-,:1L{r"f

: '.

'' ;., :

: 0
l 500 , 500 - ( -)
, 70-90 l

O .
15 (+ 3 -
); 2 NITRO-TEcH NoP-47


400 ;
2
NN VAPOR
0 HARDCORE PRO SERIES
400 (); ,
()

0 INTRAVOL
400 ;
2

O NITRO-TEH HARDORE
PRo-SERIES
400 ;
-

400 ; 2
cELL-TEcH
HARDCORE PRo SERIES
O

400 ' ();


BGoiTeppxOpxx Gl, l r.
l |
l
bl

l!
, , ,
dr{ rdr r Series@!
, , ,
. , ,
, Hydroxycut rdr r Sris !

24,8
<
Hydroxycut rdr r Sr

!>

i t#&i
4iF-.,.;
) ai}'!i]
".,_*
iKfr
1i
lWfi
24,2 qy,,u
;,] l
S : r.'l ,1!
i*::]
, *i]::"j
<Hydroxycut rd r Sris
24,2
9 !> - S ir'j
;*
-, s
Q _|Jrt
i,W,,
.;3]:.,..
iu l:l"l,,
.,t:-li
:s;{
,f, i]
9.ji:9:
aj
+",*,i,.i
,6 ",u g,:tl
!
3.
J ,:.1.'.'i
, .1,] ,r 1

-!> ='"'S
.'i] ,-,Yi
:,.;l+ :.l
.Ti,i
- :t,.;
l: 8 (495) 551328,
8- ,
8 (495) 5061378 * i.i
)< "Ji1,,
HydroxyProTM ( alchemilla vulgaris, olea
.>
l "9,:I:"""
rr:8 (495) 5107155
-:
.
':i"i.r|i
europaea, cuminum cuminum, mentha longifolia)
Ij.;
1 6,50 , - MUSCLETECH 8 (495) 5052,t38 ,:|",:
1 .7 , . E-mail: info@okfit.ru : -r;c'
. l:;]].l
l'1,lii.

ffi*:.ffi
v"
rj
+'
.
g;

*_*"-

_O,
3O
O OO !

144 MuscLE & FITNEss N9,212


_,r f*._*-.-*

*s*-f, * 1;l!'tF+
l#J,;
,8,--
:a- 4,
{

*'"ft*, -*rfu ; :

:*" , *j-
-,rb.{*"
* .,*;*I|

MuscLE-FITNEss.*o !45
O3
!
,i-'ir
':/] , \

ii,
| .lll
,,i
u{,

t
l

i,
\

}r
!
, .
,
, .,,
I
"l\,4 ,,.
-
wt:. ,,l\,4 ", -
*
| ,4

.
-
,

N4-?
, "
. ,
. -
, -
- ,
tll
. .

.., ",
>,

G!
r

15
l ,
.

!

I52
r

,

!

I54
r.

1,4 MuscLE & INss N9,212


O:

GG
!

!
O
O0

-
-
,
. ,
-
. -
, . -
,
-
. . -
cETbl .
- -
! -
3 12
<> 3 _1 0
- 1-12
. fl
, -
!
, -
.
D
! -
! !

, -
. !
[-------------- ------------,i
i cEbl . i

i r*""r", 4 1-12
i
i

i 4
i
1-12
i
i

4
- 10-12
i

i
l

!

-
CYfIEPCOBET: , -
fr ! -

l - .
. ! , 1 00--
. , ,
, -
, -
, - -
-
. . ( D.
Ofz


?
!
0
O0 0

,
. -
, -
-
. -
! 1z 10-
12 ) -


-
. - .
, -
,
-
. , -

- 20-0 .
. -
-
, , _
-
- ,10-15
(>,
2-3 .

. -
() . 3 -

, , -
. : -
-
20-0 .
!

i l
i 1 8-12 )
i -
i .

i 1
i 8-'l2 )
i
i

: , - . I

l
r ,
, ,
.
r , -
, .. .
.
.
I , -
-
, .
.

t52 MuscLE & FITNEss N9,212


FIIUIG.RII l, tul
OI]:

<<>>?
3 !

"u -
, -
, .
<- ,
- " . .
(> , ! ( D
. , , -
, - . , . -
,
30-60 . -
, , .
, ,
, - -
. . 30 .
, - ! - (>, -
, , - .
, .. , 10-12 ,
. .

l


.

,

. -
-
)< ,
,
. -

-
.

.
, -
.
,

,
-
-
. _
,

, ,

-
.
10 30 -
.

1,54 MuscLE & FITNEss N9.212


_ OO
( ) ( O)

OO

O_ O._ .

e-mail

..0
0 0

l N -4
I

l ""
( )
77 1 37 029177,1 0 1 00 1

(l )
N 407028,1 0500020085274
( )
, .
(
. 01 01 81 0600000000986
)
044525986

"usl&Fitss/ "
( )
_ : _ . .

| ()

""
( )
77 1 7 2gl77 1 0 1 00,|
(l )
N 4070281 0500020085274
( )
, .
(
, 01 01 81 0600000000986
)
044525986

"usl&Fitss/ "
( )
_ : _ . _ .

()
*GO-3GGG"
Gtll rr USGIG r r Ell[
0: 495 5107155 44 41 499 905 3672067
: 4g5 50512 34 3201 202 902 049759
495 501378 34 2O577 919 49991 50
g17 2622905 --! 63 291 0450
-: 495 50521 484 257474 46 2702598
4 2760 - 12 4541 600
E-maiI: if@kfit.u 61 2201 g4 905 1 600060
Web site: www,muslth.u 391 24069 622 4776
l\4 15 2702402 l 346 20040

U 5 2774 1 47337 21 2572170
8 914 650254 8 831 41 9560 920 1597144
8 902 3621564 83 2137 14 462630
g27 5102856 0 44 99732 47 272680
44 2gO92 0 8 31 2495925 l0- 424 2277110

";.ff:;;
. -

.
,
?
" O ,._-*
!
-
, 0
. -
-- !,,:_

**". -
.
[
. ry*'.*-,
.
'lsi. }
,
. iT*";

, ,

,

,
,r'' , . It/ -
- -
.
, -
,
, -
. -
, -
.

!
-
-
.
, , 3 -:'::]j
- ' , _,'_
.,. -._--.-_-..i,
] 'i:
( "
,u1

1 5 MuscLE & FITNEss N9,212


.,
:
ry
.

lut:
, ,
|( f,(Gt| ll:

. sry
.
O0 fia G r trll O Gll .
. r fl . O O_O .
l r r .
r .

jJll h fi ycfi ri !
www,fitness-pro.ru
e-mail: info@fitness-pro.ru, .: (495) 937-78-96, 972-10-80
\r .l*
, ()

r Oi@@fi!()
, 98/1,
.: (383) 292-17-15
www.atlon54.ru
(963) 601_06_66
- (-r, (D

-
(D,
s,1qq
27166 :_, , WWW.ZTR.RU
_,

4
. (391)
activation24@mail.ru li . JF

| G. 1 rtr
'
* r
(v-sportD, < BarbellD,
(-,). ((Medved- Recordr)
* , , , . (
* ii
* , t

* <, 1000 .
* (. , , ) , ,
. , -
* t l l r

-r "-":
1: --, . , 85/2 (
, ), ,i (86) 29],04-50,
22-2-4, 29 48 0, 8-909.402_09 99
2: -, . ,5,
,i (86) 240 95-4.21-18-77
: , , ,65. .: (864) 62,6-08
4: , , - , 4,
,] (8442) 95 5 1].8 905-90-87-45

5: , , , 22 ( (),
- ), ,: (844) 4]_49_69

www.medved-sport.ru, -.

MuscLE & FITNEss 159


www.spoltliner.ru


, ,

., .d, d.3 :
(d m -5) \

,
,+/,oI h/l

10 MuscLE & FITNEss N9, 212


- \

_ oPTlMUM
\rLDrrs
NUTRlTloN

, ,
, , , *

ww\/. ptim m tit io .


" www.bodybuilCing,ccm 14l( , _rii- ,1 :;l]t]) ldll?,,205-2011
oKFIT.RU