Persoana Buget Co- Nr.

Obiec- Puncte Motivarea decizie
Nr. Denumire Mărime Sector responsa- Detalii proiect solicitat finanțare Semnă- Decizie
tiv avantaj Cerințe adiționale
bilă (MDL) (MDL) turi
1 Amenajarea 3 Mare Botanica Petrache Teren de joacă pe strada 50,000 0 112 17 Acceptat
terenului de Vasile Cuza-Vodă (8 case, 22 scări)
joaca pentru copii
a CCL-137
2 Amenajarea 1 Mare Ciocana Rusu Amenajarea trotuarelor 150,000 784,355 68 18 Acceptat
terenului aferent Maria Ion adiacente, teren de
blocului, CCL-183, multifuncțional
str. Mircea cel
Bătrân 22/1, 22/2

3 Reinnoirea 3 Mare Ciocana Cuculescu Asigurarea functionalitatii 150,000 30,000 103 13 Acceptat
gazonului Valeriu stadionului public
artificial uzat la
stadionul din
Mircea cel Batran
16
4 Amenajarea 3 Mic Buiucani Chironda Amenajarea scuarului Ghibu 30,000 15,000 50 18 Acceptat
scuarului Ghibu Victor pentru uz public
cu mobilier urban
și utilități pentru
orășeni
5 Proiectarea unui 4 Mic Ciocana Pârlog Amenajarea unui stadion 20,000 0 73 6 Acceptat
mini-stadion Veaceslav public pe locul unor gradini
multifuncțional neautorizate
6 Lucrări de 1 Mare Botanica Iachimovs Asfaltarea unei porțiuni de 52,000 0 93 9 Acceptat
reparație a chi trotuar și drum în fața
trotuarului și Gheroghe Minsk 45 și 45A
drumului în str.
Minsk
7 Un râu curat - un 2 Mare Ciocana Matasevic Amenajarea unei zone 150,000 0 111 10 Acceptat
mediu sănătos (Bubuieci i Ion ecoologice în preajma râului
) care traversează comuna
Bubuieci
8 "Aleea 3 Mic Ciocana Gheorghit Amenajarea unor spatii 30,000 2,000 110 15 Acceptat
terapeutica - o a Dorina verzi speciale cu efecte
alternativa de terapeutice
relaxare"
9 Reamenajarea 3 Mare Ciocana Mitru Schimbarea unui teren de 150,000 0 100 8 Acceptat
terenului de Sava joacă vechi pe unul nou
joacă pentru copii

10 Restaurarea 3 Mic Râșcani Calestru Renovarea unui teren de 30,000 10,000 115 19 Acceptat
terenului de Cristina joacă
joacă Gh. Madan
46
11 Amenajarea 1 Mare Râșcani Moldovan Amenajarea drumului, 146,000 1,000 100 8 Acceptat
spațiului din fața u Ala trotuarelor și terenului de
bl. de locuit str. sport
Moscovei 13
12 Reamenajarea 3 Mare Botanica Balțat Crearea zonelor de joacă la 15,000 106 9 Acceptat
mini-parcului Eugeniu adresa Zelinki 30/3
Чебурашка
13 Amenajrea unui 3 Mare Râșcani Petco Amenajarea unui teren de 30,000 1,000 50 4 Acceptat
teren de fitness Silvia fitness pentru adulți la
pentru adulti adresa Matei Basarab 8,
8/2, 10, 10/3

14 Amenajarea unui 3 Mare Râșcani Petco Amenajarea unui scuar de 150,000 10,000 100 7 Acceptat
scuar în sectorul Silvia uz public în preajma
Râșcani blocurilor Matei Basarab 8,
8/2, 10, 10/3
15 Amenajarea 7 Mare Botanica Ambroci Amenajarea de locuri de 30,000 100 51 5 Acceptat
teritoriului str. Alexei joacă, zone de recreere și
Minsk 26, 28 parcare exterioară pentru 8
automobile

16 Îmbunătățirea 2 Mic Botanica Bogus Reorganizarea spațiului de 22,700 0 63 4 Acceptat
aspectului estetic Maxim colectare a deșeurilor
al ogrăzii Cuza-
Vodă 16/1 și 18/5

17 Îmbunătățirea 1 Mare Botanica Bogus Reparația drumului din 145,400 0 100 4 Acceptat
aspectului estetic Maxim interiorul curții și crearea
al curții comunei locurilor de parcare
Cuza-Vodă 16/1 și
18/5
18 Amenajarea 1 Mare Buiucani Bunciuc Trotuare, bănci și înverzirea 131,500 0 140 7 Acceptat
curților de locuit Tatiana curții
ale blocurilor str.
Piața Unirii 1, 3
19 Amenajarea 3 Mare Botanica Dabija Amenajarea scuarului din 149,748 35,000 298 21 Acceptat
teritoriului Elena fața Centrului Academic
adiacent Mihai Eminescu
Centrului
Academic Mihai
Eminescu

20 Amenajarea 3 Mare Râșcani Cravcenco Amenajarea unui teren de 138,500 11,500 145 8 Acceptat
terenului de Lilia joacă A. Doga,
joacă pentru copii Aerodromului și D. Râșcanu
din sectorul
Râșcan
21 Spune da pentru 3 Mare Buiucani Aprodu Renovarea și utilarea 100,000 50,000 215 18 Acceptat
sanatatea mea! Cristina bazinului de înot la grădinița
Copilul de azi - 158
viitorul de mâine!

22 Drumul spre 1 Mare Centru Garștea Repararea drumului spre 150,000 10,000 128 8 Acceptat
grădiniță - un Ludmila grădinița 174, str. Korolenco
drum sigur 57
23 Perfectarea 2 Mic Râșcani Gargaun Îmbunătățirea rețelei de 28,000 2,000 43 5 Acceptat
rețelei de apă Alexandru apă la Albișoara 76/6 scara
canalizare la 1
blocuri de locuit
selectate și
reutilizarea
parțială a apei
uzuale

24 B68 - Scuar 3 Mic Buiucani Us Amenajarea scuarului din 30,000 0 59 7 Acceptat
Cultural Vladimir str. București 68
25 Panou de 3 Mic Centru, Ivașchin Instalarea panourilor pentru 10,000 0 50 6 Acceptat
publicitate Buiucani, Dumitru anunțuri publicitare la 10
Râșcani stații de transport public
26 Take a break - 5 Mic tba Anton Amenajarea unor spații 24,300 0 62 6 Acceptat
îmbunătățirea Nicolae pentru odihnă și lucru
aspectului or. pentru bicicliști
Chișinău și
motivarea
locuitorilor de a
adopta un mod
sănătos de viață

27 Scara 3 Mic Botanica Anton Amenajarea scării din parcul 24,085 0 62 4 Acceptat
Trandafirilor - Nicolae Valea Trandafirilor
îmbunătățirea
aspectului
parcului
28 Broderii de Mic tba Anton Amplasarea unor broderii 26,100 0 52 5 Acceptat
Chișinău Nicolae de scară largă pe fațadele
unor clădiri abandonate

29 Aritmetica 3 Mic Buiucani Anton Procurarea și amplasarea 18,000 0 50 4 Acceptat
sufletului Nicolae unui pian într-un spațiu
public
30 Tar the roads, not 2 Mic toate Anton Amplasarea unelor anti- 20,000 0 50 3 Acceptat
your lungs sectoarel Nicolae fumat
31 Amenajarea unui 3 e
Mare Ciocana Proca Amenajarea unui teren de 149,325 0 118 6 Acceptat
teren de joacă Mihai joacă pentru copii
pentru copii str.
Milescu-Spătaru
11/4-11

32 Promovarea 8 Mic toate Dudnic Implementarea unei 26,000 4,000 97 11 Acceptat
sterilizării sectoarel Valentina campanii informaționale
animalelor de e privind sensibilizarea
companie locuitorilor despre
importanța sterilizării
animalelor fără stăpân
33 Haideți să fim 2 Mic Râșcani Bișir Implementarea unei 11,930 0 50 8 Acceptat
oameni! Alexandr campanii informaționale
privind salubrizarea
34 Agenția națională nu se Mic toate Șahurin Crearea unei agenții Respins Proiectul este
pentru lipta cu încadr sectoarel Vladislav naționale cu atribuții în respins din
încălcările ează e vederea organizării următorul motiv:.
administrative ale raidurilor de supraveghere a obiectivul
organelor de activității organelor de proiectului nu se
drept drept încadrează în
competențele
instituțiilor
municipale

35 Eu iubesc 3 Mare Cricova Bișir Instalarea unui monument 69,975 0 100 5 Acceptat
Chișinăul (Râșcani) Alexandr ce ar stimula sentimentul
patriotic în Cricova
36 Amenajarea unui 3 Mare Botanica Dombrovs Amenajarea unui teren de 146,141 0 100 6 Acceptat
teren de joacă chi joacă pentru copii
pentru copii bul. Alexandr
Traian 19/3

37 Acoperiș pentru 3 Mic Buiucani Chirnev Construcția unui acoperiș 28,000 4,000 53 16 Acceptat
cinematograful Nicolai pentru cinematograful de
de vară din parcul- vară
pădure "Butoiaș"
38 De la mic la mare 3 Mic Botanica Levința- Amenajarea terenului de 28,411 4,669 50 11 Acceptat
Perciun joacă și sport la adresa
Elena Pandurilor 48-62 (5 blocuri)

39 Reamenajarea 3 Mare Râșcani Stahi Renovarea unui teren 150,000 38,300 217 17 Acceptat
terenului sportiv Diana sportiv în spațiul unei curți
pentru copii str. comune de blocuri
Matei Basarab 9,
9/1, 9/2, 7/3,
Dimo 25, Dimo
27/1
40 Orfelinat pentru 8 Mare toate Belinscaia Construcția unui azil pentru 112 Respins 1. Terenul este
pisici și câini sectoarel Ala animale fără stăpân unul privat și nu
e este explicatâ
durabilitatea în
timp 2. Lipsește
un buget 3. Nu
există o claritatea
vizavi de legătura
între obiective și
activități

41 Azilul pentru 8 Mare Râșcani Țurcanu Construcția unui azil pentru 150,000 0 102 15 Acceptat
animale Aurica animale domestice
abandonate abandonate
"AOVA"
42 Reparația și 1 Mare Botanica Grădinaru Repararea și amenajarea 93,024 92,023 215 18 Acceptat
supravegherea Vasile drumului
căii de acces spre
blocurile locative
Cuza-Vodă 13/3,
13/5, 13/8
43 Copiii de azi - 3 Mare Buiucani Voinovan Reparația infrastructurii 150,000 0 100 10 Acceptat
viitorul de mâine Georgeta externe a grădiniții 145, str.
Gheorghe Tofan 2

44 Un parc nou în 3 Mare Râșcani myname Amenajarea unui parc în Respins 1. dosarul a fost
Chișinău incode@y vecinătatea Liceului Kiril și incomplet și
ahoo.com Metodiu autorul nu a
furnizat
informațiile
suplimentare
solicitate 2.
Lipsește bugetul 3.
Lipsesc
semnăturile

45 Curtea dintre 3 Mare Ciocana Guzmenco Reamenajarea curții între 148,000 35,000 105 12 Acceptat
blocuri - un bun Galina blocurile str. P. Zadnipru 4/1-
comun 3
46 Reparația și 1 Mare Centru Gontea Reparația integrală a 115,547 150 102 12 Acceptat
reconstrucția Rita trotuarului
troruarului din
Drumul Viilor de
la Leh Kachinski
până la Drumul
Viilor 40

47 Reparația curentă 1 Mare Centru Olaru Ion Drumul Viilor 38, 38/1, 38/2 149,849 150 102 9 Acceptat
a drumului și
trotuarelor și a
barei de ghidare
pentru nevăzători

48 Traducerea în toate Mic toate Antonova Traducerea în limba rusă a 30,000 26,000 0 7 Acceptat
limba rusă a sectoarel Olga actelor oficiale cele mai
documentelor e importante din toate
municipale de obiectivele
bază
49 Crearea toate Mic toate Antonova Crearea unui instrument de 20,000 15,000 50 9 Acceptat
registrului sectoarel Olga monitorizare a asociațiilor
Asociațiilor e din Chișinău la care se poate
Obștești active recurge pentru asistență
din Chișinău
50 Reabilitarea 3 Mare Râșcani Antonova Reabilitarea integrală a 141,000 209,000 125 10 Acceptat
parcului Râșcani și Olga parcului Râșcani
Ciocana
51 Inventarierea 4 Voznoi Inventarierea completă a Respins Inventarierea
rezervei funciare Vitalie tuturor terenurilor și resurselor funciare
municipale încăperilor municipale municipale a fost
făcută și se
reînnoiește
periodic respectiv
proiectul nu se
justifică

52 Crearea unei 4 Mic toate Voznoi Crearea unui instrument 21,000 20,000 50 9 Acceptat
hărți online a sectoarel Vitalie online pentru monitorizarea
construcțiilor e tuturor construcțiilor
curente curente din oraș
53 Harta online a 4 Mic toate Voznoi Crearea unei hărți online a 50 Respins 1. Autorul nu s-a
monumentelor sectoarel Vitalie monumentelor de conformat cu
de arhitectură din e arhitectură a monumentelor cerințele Echipei
Chișinău din Chișinău 2. Nu s-a arătat
interacțiunea sau
tulizarea resursei
existente
http://www.monu
ment.sit.md/ 3.
Nu s-a revizuit
corespunzătoracti
vitățile și bugetul

TOTAL 3,829,535 1,410,247 4757