Вы находитесь на странице: 1из 23

FRIDAY

25082017

y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh, ws yLku {wtkRke rMk kkwt irLkf
REG NO. GAMC-26 Vol : 60 No. : 353 AHMEDABAD www.sandesh.com twitter.com/sandeshnews facebook.com/sandeshnewspaper


1.
6.
2. 4.
7.
3. 5.

****
CMYK

02
SANDESH AHMEDABAD FRIDAY 25082017


Published by Dhaval Pandya for the owner The Sandesh Limited & Printed by him at Sandesh Bhavan, Lad Society Road, Behind Vastrapur Gam, PO; Bodakdev, Ahmedabad-380054 (Gujarat) Phone : 40004000, Editorial Fax : 40004281 * Website : www.sandesh.com
Editor : Mr. Mahesh Liloriya - Responsible for selection of news under PRB Act. Sandesh (Estd 1957) Reg. : No. GAMC 26, Valid up to 31-12-2017 RNI Reg. No.: 1584/1957 Vol :60 No. : 353

CMYK
CMYK

03
SANDESH AHMEDABAD FRIDAY 25082017

CMYK
CMYK

04
SANDESH AHMEDABAD FRIDAY 25082017

CMYK
CMYK

05
SANDESH AHMEDABAD FRIDAY 25082017

CMYK
CMYK

06
SANDESH AHMEDABAD FRIDAY 25082017

CMYK
CMYK

07
SANDESH AHMEDABAD FRIDAY 25082017

CMYK
CMYK


FRIDAY

?? ??
??
??


ykkLk kkuEz 175,178.65,173.60,175.15 kBke Bk~keLk 6050.05,6159.90,6031,6061.70
yukeke keBkexuz 1357,1360.05,1332.65,1350.50 kkMkoLk 1129.95,1134.95,1125.80,1131.30
yu.Mke.Mke. 1803,1803,1775,1780.45 yukykRMke nkWMkk ^kGk. 662.20,664.90,657,658.40
ykke yukkkuxo 110.10,111,108.30,109.35 GkkeLk fuBke. 962.80,998.80,956.90,991.75
ykLke kkkh 28.60,29.10,28.35,28.55 BknuLk ^kGkLkkLMk 411.90,413.30,405.55,408.50
yuSMk furBk. 186.40,189,185,186.35 Bkne. BkneL 1377.55,1382.05,1368.90,1375.80
yuykEyu yurLs. 1345,1352.10,1315,1342.45 BkLkkkhBkS 93,98,92.55,95.75

ystkk ^kBkkp 1191.25,1241.30,1174.80,1232.90
yuLk.S. ErLzGkk 66.50,68.70,66.15,68.40
Bkuhefku
xkMf RLzMxe
316.60,317.25,314.75,315.55
37.55,38.90,37.55,38.20
yBkhhk kuxhe
ks.yt.MkeBkuLx
775,783.45,765,778.55
277.95,278.20,273.30,275.15
BkkYrk Wkuk
BkufMk RLzeGkk
7540,7625,7490.90,7601.95
604.95,608,597.85,601
yktkkuLf 51.55,52.75,51,52.30 BkkuLkMkuLxku 2461.20,2468,2435.05,2447.80
yukkukku nkuMke. 1091.75,1098.50,1075,1082.60 BkkhMkLk 316.50,317.20,309.40,310.20
yukkukku xkGkh 261,261.50,253.75,256.60 yuBk^uMkeMk 594,606,593.10,604.65
yhk BkeMk
y~kkuf kukuLz
365,367.10,362.10,363.50
103.45,103.50,102.20,102.90
yuBk.ykh.yu^ ke.62600,63299.95,62560,63090.50
yuBk.ykh.keyuk 125.20,131.50,122.30,125
yu~ke. kuRLx 1154,1154,1130.05,1136.35 Lku~kLkk yuGk. 70.50,70.80,69.25,69.60
ykk kkuzx 2012.40,2040,2009.35,2034.40 Lkuxfku ^kBkko 730,739.65,717,726.10
ykuhkukku ^kBkko. 701.55,735,700,732.50 Lkkkk.^kGk. 87.50,87.70,85.05,86.50
GkxeykE kUf 504.80,508.90,502.35,505.60 LkuMku 6639.10,6652.80,6585,6594.65
ks ykuxku 2645,2760,2625.25,2747.65 yuLkykEykExe xufT. 494.60,503.80,492.60,496.65
ks Rku. 339,349,336.90,339.90 LkekfBkk 1584.30,1584.30,1550,1556.75
ks ykuxku ^kRLkkLMk1789.95,1797.40,1755,1761.65 Lkukuke rkLkkEx 94,94.35,92.15,92.85
kkkf]k 1599.90,1599.90,1562,1573.50 Lku~kLkk BkeLkhk 123.50,123.60,121.95,122.20
kkhkBkkh keLke 169.90,169.90,165.45,165.75 yuLkxekeMke rk. 170.15,171.65,168.40,169.15
kPf yku^ khkuzk 141,144,140.70,142.85 ykuyuLkSMke fkukkuo. 160.25,160.25,159.05,159.35
kkxk RLzeGkk 680,680,666.10,667.85 ykE^kuMk MkkuGk. 3458,3460,3418.25,3435.90
kuGkh RLzeGkk 4101,4195,3998.85,4067.40 ykurhyuLx kUf 122.55,125.50,121.90,124.55


kkhk yko 1819.45,1822.15,1779.25,1792.05 LkefkukMk 2625,2691,2617,2669.30
ksohkuELx 237.65,245.95,234.70,243.80 kuxkuLkux yukyuLkS 232,233.75,225.40,226.35
keyu^ Gkrxrkxe
kkhk Ekuf.
327.30,328,321.45,325.55
184.50,189.30,183.45,187.80 ^kGkh
ke.ykR.RLz
1839,1839,1801,1814.95
737.65,737.65,725.75,728.95
kkhk ^kuso 1169.90,1169.90,1145.55,1147.95 kezekkRx RLz. 818.15,832,812.10,828.30


kkhk kuxku 510.50,514.80,505.05,508.15 kkukkheMk Mkku^xkuh 241,243,240.20,242.05
kkhke xuke. 433.50,434,428.40,432.85 kkufxh kuBkk 8082.60,8200,8000,8067.95


kuk 127.55,128.50,126.20,127.25 kkkh xuzk 114,115,112.80,114.65
kkGkkufkuLk rk. 332,340,330.70,338.20 ktk Lku~kLkk 141.95,145.40,140.30,144
Gk zkxo yuMkkuMk4144.80,4163.85,4100.05,4113.95 kekeykh rkrBkxuz1261.25,1271.95,1255.05,1264.20
kuf yku^ RrLzGkk 144.30,145.50,141.25,144.05 hksu~k yukku. 720.45,726.70,718.50,719.95
kkuBku zk#k
kkuBkukBkko
79.60,85.50,79.60,84.90
911.35,923.70,895.20,898.30
hkke RLzeGkk
BkkMk MkeBkuLx
232.60,234.35,228.55,229.95
669,674.95,663,664.30
BkkRfku 21900.10,22050,21600.35,21672.20 huBkLz 740,745,730,732.80
keykh. RLzMk 4246.50,4265.90,4195.50,4217.55
rhkk. fkuBGkrLkfu~kLk 23.05,23.15,22.70,22.90
furzkk nuk 465.85,503.90,465.75,494.95 keyuMkRyuMk ke. 477.70,485.50,472.50,480
fuLkuhk kuLf 336.30,344.55,332.85,341 hekk.fukexk 770,778.45,763.25,775.20
fuLk^eLk. 2810,2816.20,2766,2778.40 hekkGkLMk 1591.70,1592.20,1564.60,1567.40
fkkkuohLzBk 338.50,339.80,332.45,334.05 hukfk Mkkh 17.70,17.95,17.15,17.30
fuMxkuk 380,393,374.85,390.70 Mkkkk yurLs. 269.90,270,265,267.40
MkeGkkx 1671,1676.25,1631.65,1650.20
nuMx 4010.10,4025,3983.90,4007.25
MkUkhe 1219,1220,1195.10,1209.65 ~kek fkukoLk 94,95.90,93.35,94.40
ykukz furBk. (ze) 942.05,963.35,934,956.50 e MkeBkuLx 17199.50,17293.90,16850,17004
kuBkxLk keMk 78.05,80.75,78.05,79.70 e hkBk RLku. 972,987.95,969.35,974.50

BkkMk he^kRLkhe 410,428.40,403.45,415.20 MkeBkuLMk 1254.90,1278,1245.15,1263.45
kkukk ELk. 1161,1161,1142.15,1145.55 kkhkrksGk 30.70,30.70,29.85,30.05

Mkekk. 563.95,575.65,558,573.40 yuMk.fu.yu^. kuhk 1536.85,1552,1536.30,1542.05
Mkexe GkrLkGkLk 160,162.65,157.60,161.90 MkkWk ELz. ktf 27.40,28,26.95,27.80

fkukkux 1087.65,1096.45,1083.85,1093.40 uR RLxh 123,123.65,119.50,120.20
fLxuLkh fku. 1269.90,1274.40,1255.80,1267.70 yuMkykhyu^ ke. 1464.95,1465.75,1448,1449.90
fkuhku.^xeo. 426.50,433.80,416.65,428.90
MxkEz 916,955.05,911.20,936.85
fkukkhu~kLk kUf 45.50,47.25,45.30,46.85 Mxux kuLf 280,281.35,277.60,280.45
uzex huxeLk 1858.60,1867.45,1841.90,1851.40 Mxek ykukkuhexe 59.60,61.50,59.60,60.85
fekkuo.fGk. 890,894.70,880.25,889.20 MxhkkEx ykuxe. 217,220.80,215,216.55
EL^kuxuf 521.60,534,521.60,531.35 MkLk ^kBkko 469,488,469,483.30
zkkh RLzeGkk 300.25,302.40,298.60,299.85 MkLkxeke 718,723.35,708.65,712.80
uLkk kUf 31.35,31.60,31.05,31.30 Mkth ^kMxLkh 388,395.50,382,391.25


ekLknkW 471.85,479.40,468,473.40 MkkeBk ELz 1123.20,1190.60,1121.10,1163.15
zeke kukku.
zku.hue
640.95,676,639.20,673.10
2045,2101.35,2008.80,2087.90 MkkkuLk yuLkSo
Mkekke RLz.
16.45,16.45,16.10,16.35
1247.05,1313,1229.50,1260.40
RykRze kuhe 323.50,324.75,313.70,315.20 MkeLzefux kUf 64.40,65.75,63.80,65.15


ykGk~kh Bkkuxh 30678.70,30939,30525,30806.75 kkkk fuBke. 590.95,597.85,586,588.75
neBkkLke ke. 1092.25,1092.25,1070,1073.95 rku~k Mktkkh 637.80,646.90,634.90,642.10
yurLsGkMko (ykE) 150.20,153.20,149.70,152.45 xkxk yufMke 1641.30,1643.85,1628,1635.30
yuMfkuxoMk 614,625.45,608.75,612.60 kkkk yurLs. 382,385.60,380.50,384
yufMkkRz RLz. 199.50,203,199.50,202.30 kkkk kkkh 79.10,80.85,78.95,79.25
^uzhk kUf 107.50,107.50,105.55,106.65 Ekekkkk 812.55,822.65,803.05,805.70

^eLkkukufMk fukk
r^LkkukuMk
531,533.50,526.50,530.10
596,605,596,602.60


kkkk Mxek
kkkk xe
636,640,631,638.95
197.50,198.25,193.80,194.30
kuEk
kuxku rzMxekhe
384.20,390.15,382.70,383.05
232.75,242,231.60,233.30
xeMkeyuMk rk.
kBkuofoMk
xkRxLk RLz.
2475.30,2515,2475.30,2495.30
872.25,884.50,870,880.95
611,613.55,603.75,607.35
krk fkukkuo. 115,115.40,113.05,113.50
SRMke ykMkk kkuBk 381.50,386.40,379,381.80 xkuhLx ^kBkko 1208.60,1252,1205.30,1227.25
xuLx rk. 285,296.60,282.85,290.65
ks. nuke.fuBke. 224,227.80,224,227.15 xe.xe.fu kuMxe 6295.30,6400,6280.10,6383.25
kufMkku 2380.55,2421.45,2360.10,2384.85 xekeyuMk Mkfe 584,597,578.50,593.40
MBkekkeLk 5359.95,5359.95,5279.95,5283.10
kuLkBkkfo ^kBkko. 603.10,624.15,602.40,617.65 Gkfku kuLf 30.85,31.10,30.50,30.70
yxkxuf rMkBkuLx 3955,3956.95,3930.05,3938.35
kkuzu ^ekeMk 1057.10,1063.60,1039.50,1049.85 GkLkeGkLk kUf 134.50,137.60,132.30,136.15
kkuhus fLGkBkh 910,929,904.20,914.80 Bkufzkukuk 2512,2607.90,2512,2567.65
kkuhus Mkkuk 603.50,607.40,594,605
kuLGkyMk 128.35,131.80,127,130 GkLkexuf 7.41,7.85,7.25,7.65
GkLkk. kukhe 811,820,807.05,808.90
kkMkeBk 1122.85,1140,1122.55,1132.70 Mkko RLz. 818,836.90,811.35,833.20
kux RMxLko 388.50,390,386,388.35 kfhktke RLkuMxBkuLx 461.30,475.95,461.25,470.20
ks Yhk 505,515.30,498,511.65 MkuMkk kkukk 302.70,303,295.90,298.45
ks. kuxkuLkux 197.90,198.25,191.10,192.60 kezeGkkufkuLk ^kRLkkLMk 18,18.70,17.65,18.70
ks. BkeLkhk 139.80,141.90,138.65,139.60 nehku nkuLzk 3919.40,3920,3870,3874.50 ykEMkeykE kPf 299,300,296.30,297.90 RLzeGkLk ykuRk 428.30,432.80,426,428.10 su. yuLz fu kUf 79.95,82.70,79.80,81.20 ekk rksGk 241.55,248.05,239,245.95 kkuxkMk 525,525,518.85,520.80
ks.LkBkok 284.10,289.70,279.45,280.55 nufMkkkuh 266.20,277,266.20,274.45 ykRzekeykR 54.90,55.45,54.25,54.90 ErLzGkLk ykukhMke ktf 23.15,23.20,22.85,23.10 siLk Rheku~kLk 95.45,96,94.20,95.55 kkBk ykukuoLkef 723.50,734,711.30,723.25 kukMkLk ks. 131.85,135,127.45,134.05
ks.^xeo 138.85,140.80,137.50,139.70 n kekh 1188,1188.20,1175,1178.95 ykRrzeGkk 90,90.60,89.35,90.05 ELzku fkWLx 110,112.60,108.35,109.70 sGkkfk~k 21.70,23.50,21.60,23.30 fsheGkk Mkehk. 662,710,662,703.75 kukMkLk kkuke. 71.45,73.30,71.45,72.45
nukuMk RrLzGkk 484,488.90,473,487.05 n fLMx. 34.40,34.75,34.20,34.50 ELk zuk 55.30,55.30,54.30,54.75 EL kuMk 1273,1274.10,1247,1252.05 sux yuhku 574.05,576.25,566.10,573.35 kzkkMk 450.10,470,450.10,467 fukeLkuxh 1175,1178.20,1163,1168
yukMkeyuk RL^ku. 45.20,46.45,44.50,45.25 n fkukh 62.50,62.60,61.70,61.80 ykEyu^Mkeyuk ke. 23.20,24.30,22.95,23.60 ELMk ELz. kUf 1668,1682.60,1658.70,1671.95 SLkkk Mkxek 133.15,136.40,132.85,135.20 fkkoxfk kUf 146.40,152.95,143.85,151.60 kekku 290.10,290.95,288.85,289.60
yukMkeyuk xufLkku 875,883,866.05,867.35 n kuxkuk 458,470.50,453,466.05 E.EL^kukkELk 596.15,599.40,593,597.25 RL^kuMkeMk xuf 907,918.80,902.35,912.50 Mxku kkuz. 414.85,419.90,411,412.45 fuEMke ELxh. 300.25,301.50,294.50,296.65 kufnkxo 559,615.40,555.80,607.90
nkWMk. zuk. 1771.80,1771.80,1748,1755.90 nkfku 231.05,234.40,230.65,232.45 RLzeGkk MkeBkuLx 180,180.80,176.45,177.55 ykRkeMkeyuk 414.90,420.50,411.60,414.30 su.fu.RLz. 143.05,144.95,141.50,143.90 fkuxf BknuL 979.40,979.40,966.60,973.65 Gk~k kPf 1727,1739.10,1715.35,1720.55
yukzeyu^Mke kUf 1773.05,1774,1760.95,1765.55 n f 288.95,288.95,282.85,284.45 R. nkuxk 112.65,114.20,110.20,110.85 ykR.xe.Mke. 282.90,283.50,281.20,281.50 suyuBk ~kuhMxkuf 126.90,128,125.80,126.40 fukeykExe EL^kuMkeMk 115.40,115.40,112.10,114.60 e xuke^eBk 512.65,550.90,510.50,512.85


{nuMkkk [k fktxkkk 5550/5650 kkshe 220/250 hkzku 676 315/325 kkh 700/739 hsfku 2600/2900 kkxze {fkE 280/284
303/333 [k kukz 5550/5650 315/330 Shw t 3350/3400 LkMkwhk hkzku 650/671 hkzku 650/685 yu h t z k 885/886 Mkkt [kt e [ku h Mkk 39000/39500
sw kh 521/546 yz 3900/4300 sw kh 520/557 yu h t z k 880/895 yu h t z k 880/890 Shw t 3250/3800 Shw t 3001/3551 zkt.kw.17 350 [kt e Yk 38800/39300 (Mkhkh kxu {kfuox)(20 rfkuLkk k)
kkshe 230/264 {k 4000/4500 kkx {uke 4 1 8 kkshe 240/250 Shw t 3200/3542 hkn hkLkkwh zkt . kw s he 257/326 [kte rMkk sqLkk (1 Lktk) 650/800 h k 300/800
yu h t z k 870/885 kxk 2000/2600 Shw t 2222/3334 kk 7 8 5 {fkE 271/292 Mkwk 915/944 hkzku 650/675 297/321 zkt . {ku ke 325/365 MkkuLkwt MxkLzzo (99.9) 29700/30000 h i k 300/750
hkzku 635 uzkk 316/330 {uke 425/454 yu h t z k 860/870 yu h t z k 850/880 496 300/365 MkkuLkwt kuke (99.5) 29550/29850 f k u k e s 200/260
kkh 720/735 ke 6000/6700 {uke 400/503 kufLk 315/325 Ezh hsfku 1750/2650 kkshe 260/280 Shw t 3090/3640 {k 825 y{. nku {kfo 29400 V w k h 100/260
{uke 452/478 yuhtzk LkkLke 4100/4300 Mkwk 854/958 496 330/350 {kMkk r[fw z e 850/885 ys{ku 680/1102 Shw t 3299/3401 (kukh) xk{uxkt 500/1000
Mkwk 926/961 yuhtzk {kuxe 4000/4150 hkzku 635/690 {fkE k 270/280 320/350 yu h t z k 874/890 kLkuhk Mkwk 620/945 k 1300 Mkkku sqLkk zkk (15 rf.kk.) 1450/1470 qe 160/300
hsfku 2200/3000 kw kz 1200/1625 yu h t z k 872/895 yu h t z k 875/890 {fkE 290/303 kkshe 233/251 kkshe 236/263 nkhes kh Mkkku Lkk zkk (15 rf.kk.) 1500/1530 f k f z e 120/600
ys{ku 500/1366 kku z e 1300/1350 hsfk kkshe 240/380 {k 8 3 0 / 8 7 3 yu h t z k 855/883 318/335 kkh 700/715 hkzku 600/685 yu h t z k 875/883 Mkkku Lkk zkk (15 e.) 1370/1400 r k k u z k 100/500
yktkrkMk rkwh 310/356 kku kkshe 230/248 sw kh 500/602 yu h t z k 875/887 hkzku 640/665
300/325 sw kh 362/700 { k 680/790 kkh 705/738 hkzku 640/670 kkshe 220/248 fkk. Lkk zkk 1210/1230 {h[kt u e 200/500
kkshe 245/254 fkk. sq L kk zkk 1110/1130 e t k w 100/300
swkh 559 yu h t z k 870/896 kkshe 222/265 yu h t z k 870/893 kkh 650/720 {kMkk kf {kfuox yu h t z k 860/877 300/330 zeMkk
kkshe 232/242 kkshe 170/248 kLxe 300/348 3 1 5 / 3 4 2 Mkku kkeLk 530/565 {uke 515 kkh 700/740 yu h t z k 879/886 Mkku kkeLk sq L kk 1110/1180 y k w t 560/700
yu h t z k 874/886 305/357 s 290 kkshe 240/275 n{kLkkh qe 160/200 ys{ku 1051 {X 400/535 hkzku 656/672 Mkku kkeLk Lkk 1240/1250 k e x 400/600
hkzku 665 sw kh 550/603 kkh 700/735 kkh 700/756 zk 300/500 hsfku 2611 [k 950/1111 317/340 ru 1540/1600 kksh 160/300
kkh 700/716 kkh 710/744 rMkLkkh Mk{e yu h t z k 850/892 hik 800 swkh 470 Mkwk 800/945 kkshe 245/258 kk{kueLk Lkku Mkwkh zkku 1020/1140 {h[k kku h 400/500
knku rkwh kf {kfuox yu h t z k 865/883 310/366 fkhu k 160/200 khk Shw t 3250/3601 kkh 670/731 kk{kueLk sqLkku zkku 930/960 f k u k { e h 160/400
MkkuLkkefk 1655/1680 hk 600/961 Mkk 865/901 Shw t 3400/3555 kkshe 200/255 kq r hw t 300/400 hkzku 650/670 EMkkkw 1750/1975 hkskhku 780/790 fkukhu 2370/2410 fkhuk 160/300
MkkuLkk fk 1690 hi k 200/721 ys{ku 605/712 Mkwk 850/950 {fkE 260/299 {h[kt 500/700 yu h t z k 875/889 {uke 480/522 LkMkrk e 1010/1030 z k 200/600
147 1711/1750 {h[kt 500/600 314/345 {u ke 900/1111 kkh 680/735 xk{uxk 1000 Shw t 3100/3524 kkz k h h 240/450
kufLk 1711/1750 kw 100 sw kh 450/690 nukk{ kw 300/400 310/340 MkhrMkw t kew t 1380/1400 k k h 500/1100
zktkh ze 1320/1330 fkhuk 60/181 kkshe 221/271 zkt.kwshe 2 8 5 kkshe 249/275 fku 306/320 kkshe 245/250 MkLk^kh 1130/1150
zktkh xwfze 1320/1330 qe 130/150 kwuh 780 xw f zk 327/329 326/331 300/345 kkshe 240/245 {fkE 270/280 {fkE ku 1100/1200 k f k 160/240
zktkh uz Shk 1550/1650 kw h ekt 100/431 yz 451 (xwfzk ue) 330/334 zkt kh 300/310 yu h t z k 875/887 kkh 570/715 yu h t z k 850/865
(ktzkh)(nkshk) kwrhk 240/500
zktkh fku{ 1330/1350 fkfze 50/150 kkh 711/745 kwuh 5 8 8 yu h t z k 873/878 kkh 746/748 sw kh 560/575 kkh 700/730 (yukeyu{Mke Vq kh)
zktkh Mkwhk Shk 1500/1575 k 1230/1332 {kuzkMkk kkh 725/734 sw kh 400/550 fxkuMk rkuzk
kw kk (1rfku ) 45/60
zktkh kkMk{ke 1425/1450 zk 150/593 hkzku 641/684 sw kh 611/628 kkshe 200/253 yu h t z k 870/890 310/350 xkh 350/400
zktkh Shk 1330/1350 ku h {h[kt 301 yu h t z k 867/898 yu h t z k 875/891 hrk hkzku 677 285/316 {fkE 280/310
sw kh 1250/1350 fwfhkzk {uke 436/527 Mkku kkeLk 540/591 kkshe 245/270 zkt kh 270/342 kkshe 201/228 kkshe 220/260 z { h k u 30/40
kkshe 1200/1350 yu h t z k 875/890 hsfku ke 1500/2811 kkshe 230/260 W t 325/330 khk kkh 650/705 yu h t z k 860/880 (r{ rzrhe) kkhMk 200/260
{fkE 1260/1400 kkshe 220/275 fze {fkE 260/282 zkt kh 290/305 EMkkkw 1700/2000 kkLkkwh kkh 680/700 fkunkkwh ktz yu{ 3830/3920 ee (1 sq z e) 8/12
310/345 299/326 3 2 0 / 3 4 1 yu h t z k 870/875 {uke 470/562 300/335 MkkkMkk fkunkkwh ktz yuMk 3780/3850 nhe k (20 rfku) 700/800
s 1300/1425 sw kh 500/560 kkshe 201/263 kkh 690/711 kkh 720/7320 kkh 680/725 kkshe 173/253 312/340 eek 500/600
Mkku kkeLk 3000/3050 kkh 700/750 sw kh 440/641 xxkuE knw[hkS yu h t z k 875/895 kkshe 205/252 (zeMkk kxkfk)
kwuh MkVu 3600/4000 hkskhku 700/715 kkh 701/742 310/323 yu h t z k 860/884 hkzku 640/664 yu h t z k 850/855 ([e{LkkE kxu {kfuox)(20 rfkuLkk k) kxkfk fku z 60/140
kwuh k 3200/3500 kkukrhk kwuh 600 kkshe 240/270 kkshe 220/229 kkshe 250/270 kxkxkt u e 20/70
[k [kw 5500/5550 yu h t z k 885/890 yu h t z k 875/892 {fkE 250/300 yz 630/670 ys{ku 759/1300 hkskhku 780/838 kxkxkt zeMkk 30/120 M k 500/900

CMYK
CMYK

yuzxkoE{uLx 09
SANDESH AHMEDABAD FRIDAY 25082017

ehk{ VkLkkLMk Lkku VkE k]nWkuk huke f{kyku {kYt swLkwt Lkk{ kh{kh
fuLkuzk, LweuLz, y{urhfk
[kso, Lkku kuhuLxh huf kuLk 15000ke 35000 (kuhLxe kusMkfw{kh fLkwkE keLku
2 koLke fokh{ex ek
12 kf{kt ks 2%, Awx yuke{uLxke) 9000{kt Lkwt Lkk{ khe ku s Mk
50%, ([kuo- 1100/-) PR ftkLke MkkuLMkh (ku kzu uEyu Au xwkkEx [kuf kLkkyku. fLkwkE hku Au. 1, fu
kuukkske MkkkLk. k Mkuuhe) wLkeMko xuzk ftkLke kkLk{t eh fBkkWLz,
9727015648. kzu uEyu Au. Flat/
07834022886,
2017180732 Office/ Shop/ Bank/
MkeShkuz. 07926443192, kkkwLkkh, y{kk.
07834022891. 9824068423 2017173479 2017193741
CompanyLku , {eLkkh/
2017193568
EMkLkkwh/ kuzkMkh{kt. Yk. 16,500/-Lkwt hkufk fhe Change in Name I
kwshkk International kMkoLk kuLk rkLkuMk kuLk 5 xwkkEx [kuf kLkkku, Have Changed My
hkLke kkxo xkE{ uk 9377117711.
Airport Mkhfkhe Lkkufhe kke 50 k MkweLke Vk All Gujarat Massage 10,000ke 35,000 f{kku. Old Name From
hkusLkk nhku f{kyku ISO 15 rMk{kt fhe ykkk{kt 5koh{kt nkEkuVkE uze
2017191125
Lkrzk: 7359644664 Vaghrola 2017193101
8e, 10e, 12e, uEyu Au MkuMk MxkV ke^x
kuwyux 2097 Akufhk/ kuY{{kt Akufhkyku- hSMxzo Ve 400 kuhtxuz yku. zeVkuxh, Lkkuh{, Mkkku {Mkkske 15000/- 2017186816 Bhupendrasinh
uk. 9723863818. Vajesang To New hkLke uLzek{kt NRI
Akufheyku (43700- Akufheyku, kkus{kt. Mo: zkuw{uLx kh k fhe 25000/- hkus f{kyku ISO
2017193548
ykkk{kt yku. Name Vaghrola fkuus ko uLzekke
69700) MkwkhkEh, 9723642210. Reg- 9771050594
u[kLkwt Au Bhupatsinh Vajesang. 20000- 25000 f{kyku,
kuzh, [ufh, hnukLkwt- 2017192417 hku kkxo xkE{ uk fk{ 7046905713, 2017193738
kuk kwk (Govt.
7487932994. hkfe {Mkks{kt NRI
Resi: 6, Darbari ISO hSMxzo.
uze uEyu Au Mkk {kxu s{kLkwt. 09643619012. Metro Finance fhe f{kyku 25000/-. Approved) ke s{eLk, Bagicho Society, 9723863818.
(Regd.) {kxu 850 rVz 2017193826 fkuuSLkLku {Mkkske xuLkk{uLx {fkLk u[kLkwt Au uk, kux kh ke ftkLkeyku
yLkwe keLkyLkwe. 2017193575 7900347051, Bavla Road, Sanand, 2017193491
uEyu Au huMxkuhLx {kxu ykurVMkh kkkh, fr{Lk- 8671877253. Capital Finance Pvt 20000- 25000 f{kyku [ktuzk huu MxuLkLke {kxu 3G/ 4G Wkfh Ta: Sanand, Dist:
8758829841.
ktke fkhekh, hkuxe kkk 9997103532, 2017193478 Ltd sLkLk kuLk kusLkk khk kuhtxeke. 9557289800 Mkk{u, keLkkkfo rkk- 2, kkzkku yuzkLMk- Ahmedabad, Pin:
2017193672
MkkV MkVkE {kxu knuLk. 9997422643 {kfoex, kMkoLk, kukxeo 2017193484 Mktkfo- 9998248455, 60,00,000/- kzwt- 382110. 2017193800
hke [kw 100% fk{e Nisha Part Time{kt
Lkkhku [kufze- kuLk Vk 48 fkf{kt, 1 ykhke {Mkks{kt NRI IOChkuz. 60,000/- 5kkh- 25000/- Changed my name
uk, hSMxzo ftkLkeLkk 2017185276
Akufhk- Akufheyku nhku
uEyu Au yuwr{rLk{, kke 95 k, ks 1%, fkuuSLkLku {Mkkske kkEf- 9804543595, from Prakash
rMkkh {kxu yLkwe- 9558947639 2017193253
{ux yLku uk VLkeokLkwt f{kyku kuhtxeke. Awx 40%. 7503324448, 10000- 15000 f{kyku Devshibhai Sheth to
rkLkyLkwe 38 Akufhk- 2017193630 9804577516
{kfuoxk fhu yuk 2ke 3 9737752019. 8802376016 kuhtxeke. 8171441504 Prakashkumar
AkufheykuLke ykurVMk MxkV uEyu Au MkekE kkk {kxu 2017193512
2017192047
Devshibhai Sheth.
khefu fk{e hke, kkkh rMk fk{Lkk fkh koLkk yLkwe s {kMkkuLke 2017188925 2017193487
ko{uLx {kL ftkLkeke ke
sYh Au, ytkS sYhe, LkuLk VkELkkLMk {kfoex 101, Sanidhya Flat,
8000ke 12000 + ykurVMk MkwkhkEh, EMkLkkwh, Priya kkxo xkE{ hkusLkk s{eLk kux{kt 3G/ 4G
kfkk- kuwyux. kuLk ykX{wt/ Mk{wt kuhkuskkh Wkfh kkku yuzkLMk-
Navrangpura,
+ {kukkE. kuxk- Lkkhku, ktk{kt hnuLkkhLku nhku f{kyku ISO
7777937010 (5,00,000/- kzwt-
Ahmedabad 2017193519
9106039330, Lkzek- kMktke. Mktkfo- hSMxzo, 550/-. 450 30 r{rLkx kMko khk 90,00,000/- I Have Changed My
2017193269 50,00,000/-) (Lkku {Mkks 9601446414 90,000/- 2 Lkkufhe- 837
8320806351 2017193652 9664613137 8153987457. {rnk k]n Wkuk {wkMk Name From
yurk{uLx/ kuhLxh) 2% yk{hkuz 9898939132 7892433, 7088738282
100% kUf huu yuhkkuxo 2017193638 2017193503
zke kLkke 13,500/- Sureshkumar
ks, 25% MkkMkeze- kkuzfu.
hke 8 kkMk 30,000/ uEyu Au rnLe, kwshkke, Rani Part Time Male/ 2017193389
f{kyku. 8128721423,
2017193588 Ganeshbhai Patel to
09069844620,
70,000 kkkh Vku{o 550, rV{, rMkhe, Add, fuLkuzk, Mkkkkwh, wkE, Female kuhuLxuz hkusLkkt 499/-{kt 30 r{Lkex kkuze
9712871410. Sureshbhai
09069737230 {kr fhkku kekkkuLk
9727173902, {kuzk {kxu kkfku, {uek, 2 ko fo kh{ex, nhku f{kyku- 2017192906
Ganeshbhai Patel. 64,
8154052522. wfku, wkeyku. uk kuk- y, 7088076050
2017192944
LkunYrks- 9904418149 Ankit Society,
Pragati Finance hu kuXk kzek + kukh zeMk
2017193372 8238085138, MkwkhkEh, nukh, 2017193799
kLkke {rnLku 10000/-ke
Ghatlodia,
2017193709 Regd kLk{tke kusLkk Ahmedabad 2017193324
100% kutf huu yuhkkuxo 9978601206. zkEh, Mxkuhrfkh, kkkh 1- 499/-{kt Vw kkuze {kr
f{kyku-
ytkkok ykkh fkzo kuLk. fhkku [ktuzk-
15000/- I Prakashkumar
hke 8 kkMk 35000/ 2017193377 2 k, kiMkk k{khk rk{Lke Part Time{kt AC
9978806887
7503984797 Sheth changed my
75000 kkkh Vku{o- 550/-. skkkt kLke wfkLk{kt kkkh{ktke fkku. hkusLkk nhku f{kyku, 7211121144 {kY Lkk{ kxu yhfw{kh
2017191778 2017191726 child name from
8140471290, {k fkZk/ fkuBwxh 09780843469, 100% kuhtxe. rkMk VkLkkLMk kLk{tke
2017193807
hu/ ykurVMkke fk{ fhku kkxo/ kukE nkwt ku keLku Jayvan Prakashkumar
9624619748. Akufheyku uEyu Au. e 09517803904 9727423377,
ykkMk kusLkk Mkhfkhe kuLk Vw xkE{ MkwkhkEk kxu yhkE Sheth to Jahan
2017193383 {e zeMxekwxMko 507, 2017193789 7874952481.
0% ks, 50% MkkMkeze, fku[k- 9033163080 kukE hku Au. Mke- Prakashkumar Sheth.
2017193508
hLk{e fkuBkuk, Lkkh fuLkuzk, Mkkkkwh, wkE,
10 kLkwt e{ku e. 402, yrkLk yukkxo, 101, Sanidhya Flat,
100% kwshkk{kt yuhkkuxo uXLkk tzkLke kksw{kt {uek, 2 ko fo kh{ex,
2017191740
Lkkhkwhk, y{kk- 13.
09773688348 huke/ ykurVMkke fk{ fhku Navrangpura,
nukw Mkee hke kkfe Lkkufhe efktxk, y{kk- T. No. uk- y, Vwz kufh, Ahmedabad 2017193530
2017193495 MkwkhkEh khefu kke{ 2017193198
(8 kkMk- kuwyux) kkkh MkwkhkEh, nukh, uEu Au kyku Pvt Ltd {kY Lkk{ kxu ykwfw{kh
30425252. ykkh VkLkkLMk Mk{Mk kuLk {u. 9157469384
55000- 75000, Akufhk- yuLSLkeh, kkkh - 1ke ftkLke{kt kkkh 15000/- Ve {kLkkke keLku Xwt{h
2017193665 ks 2% Awx 40%, 2017191979
Akufheyku uEyu Mke kkuMx 1.5 k, kiMkk kkkh{ktke 100/- 7573989510. ykwfw{kh {kLkk. ze-
Urgent Required 100% kuhtxe. 25000{kt uL[kEe {uku
Mke e Mkwrk. fkku. 9814967260, 504, uhLk huMkezuLMke,
Workers For GCC 2017193645
7830374750 {neLku 30,000 f{kyku
7065386113. Insulation/ Piping 9780548770 Wanted P.A. for 2017193774 heVtz {u kuhuLxeke rLkfku kk{, y{kk. uLzek k
2017193332 2017193781 Travelling with 2017193570
Foreman, SM 8320798770,
Fabricator, Steel Fitter, Businessman, Smart, {kY Lkk{ rkufw{kh
9726349193.
100% y{kk, hksfkux, Pipe Fabricator, Steel Intelligent, Free nhufw{kh rnkkuhkLkeke
Mkwhk International Minded, Single, Age k{khu uh kMkoLke fkuBwxh 2017193375
ukLkt nhufw{kh rnkkuhkLke
Erector, Welders, uEyu Akufhk- Akufheyku hu 5kxo/ Vw xkE{ fk{ fhe
Airport {kxu Mkhfkhe Lkkufhe Wkh Tally Account, fhu Au. ke/82,
Helper, Insulator, kuXk Online/ Offline zuxk 30 to 40. send Biodata
Extra Income {u ku -
(yLkkZ- kuwyux) Contact Hawk, yuLxe {kxu Daily on whatsapp No- Basic Computer, MkhkhLkkh, y{kk.
(Akufhk- Akufheyku) 9979215009 Gujarati Type ek. 8530140707
2017193640
Consultancy. M. Payment. Incometax-
(47900- 76,900) kkWLz 8779494986, 7383922784, 2017193483
8140059815. 2017193834
{kY swLkwt Lkk{ kh{kh
MxkV, yuhnkuMxu, kuzh, 5kxo/ Vw xkE{ fk{ fhku
Gandhinagar-
2017190837
fkfw{kh fLkwkE keLku
nukh (hnukLkwt- s{kLkw-
8169693147. Extra Income {u ku -
2017193579 9601869493 u[kLkwt Au Lkwt Lkk{ khe fk
{uzef, EL~kuhLMk) 9033009580
y{kk, hksfkux, Mkwhk 2017193551 uEyu Au Mkewhexe kkzo fLkwkE hku Au. 1, fu 2017190296
2017191732
07827561176.
yuhkkuxo {kxu 100% kke ykuZ, xk, urz kfo Mutual Fund yLku Shks5kfo{kt ^ux kkLk{teh fBkkWLz,
Commodity{kt hkufk kkxo xkE{ fk{ fhku khu
2017193560
Mkhfkhe Lkkufhe (yLkkZ- CTM- 9033345370. u[kLkku Au. 9 xeeLke kkkwLkkh, y{kk.
fhkk kufku {kxu kuhtxuz ykf {uku kke{ {u.
100% y{kk, kuwyux) Akufhk/ Akufheyku zkEh uEyu Au xuke ku, 2017193329 kkswLkk kt[k{k ku Y{ hMkkuzw 2017193718

(46400- Mkk{k ykf. 9979778316


{kY swLkwt Lkk{ kekkMkn
hksfkux, Mkwhk yuhkkuxo nukw 76400) Mkkkh{ke kuz ftkLke {kxu, kkfLke fkuLkohLkku knuku {k 2017190801
MkwkhkEh, zkEh, 10000 kkkh + O/S,
7777925979.
khu skLkwt nkukke 16 nkurhkkMkn xke keLku
Mkee hke kkfe Lkkufhe (8 2017190728 fkukkuohux ftkLke{kt rVMk{kt Lkwt Lkk{ kekk kn fhu
yuhnkuMxu, kuzh, nukh kw. 9427607076 k{kt ekE k.
kkMk- kuwyux) Akufhk- Indigo/ Swift Dezire
Au. MkhLkk{wt- 102, f
(hnukLkwt- s{kLkwt, Vtz, 2017193267 uEyu Au (1) {kuLkkukuf 9824530510,
Akufheyku uEyu, kkkh uEyu Au. 9558052385, yukkxo{uLx, uktkkkfo,
kkuLkMk). 08375877872. kELzh- 0.5 HP to 30 9664549634.
55500- 85500, Mke Mkkihkx oLk rMk- 6, 20/ 9409208001. kktshkkku [kh hMkk,
2017193581 HP (2) Mkk{Mkeok 2017188331
kkuMx Mke e Mkwrk. y{kk, hksfkux, Mkwhk 10, 3500/-kkuk, 2017193318
y{kk- 15.
uEyu Au Ve{u xue fkuh kELzh- 1 HP to 40 HP hMkkuk uEyu Au. 500
2017191258
09911652315. yuhkkuxo{kt 100% Mkee {nkkuh {wtkE rMk- 10 2017193555
rVMk Mkuuhe + ELMkuLxe (3) uk yku5huxh. Mktkfo- rkkeo {kxu ukh fk{ke
2017193359
hke, yLkkZ/ kuwyux, 21/ 10 8000/-. kzu yk5kLkwt Au {kY swLkwt Lkk{ rnhfw{khe MkkLkk Friendship{kt
kuhk, kkkwLkkh- xkhkux kBkMk kEux hMkkuE kLkke fu kuk
45500- 85500, 9427320450. SLkufw{kh {ko keLku NRI, fkuuSLkLku
100% yuh5kuxo nukw 9824086263, e{exuz, kux Lktkh 23/ kzu ykkkLkku Au. 3 B H K fkuLxkxh hMkkukyu Mktkfo Lkwt Lkk{ rnhkuLk
y{kk, Mkwhk, hksfkux yuhnkuMxuMk, MkwkhkEh, 2017193687 uLzekke 20,000-
9512136967 24/ 25, khVkLke VLkeo~z ^ux, nk- fhku. Mk {w. kk{kk{ SLkufw{kh {ko hku Au.
zkhufx keo y/ kuzh, zkEh, hnuLkk- 25000 f{kyku.
2017191007
ELzMxe yuMxux, ktf WMkkku, ku- hkE {uELk kk. {kkh rs. uzk {ku. 6-2, {kokMk, zkuzk,
kuwyux 46500/- kLkk. 8447039044 7310181587,
Urgently Require 60 fzkhk hkuz, ktf, kkwfk- uEyu Au xkxk nexk[e hkuz. Mo: 9913738051. 9825855561 kkteLkkh. 9662590738.
78500/- kkWLz MxkV, 2017193586
ytse ftkLke {kxu Akufhk- Candidates for USA nukk{, kkteLkkh. 2017193775 2017193620 2017193757 2017193341
MkwkhkEh, kuzh, zkEh, Nonvoice Process Mobile. 7046322261-
2121 200, 140
hnuLkkt/ kLkk, {uzef- 875 Akufheyku uEyu hkusLkk MkkY yuMfuxh. Mktkfo {kukkE:
Salary, Bonus, 70463322267.
0217452, 7289048727 f{kyku. 08449932370 Incentives, Monday- 2017193471 9377789137
2017182067 2017191854 Friday Working (Night 2017193488

100% yuhkkuxo y{kk, Shift Only) Call-


Mkwhk, hksfkux hke, 9898570932.
{h 45ke ythLkk wLk
2017192061
yLkkZ/ kuwyux, 50000- uEyu Au. Mkkf nkue
80000, kkWLz MxkV, [ufh, B. Com., M. Com
sYhe. MkeShkuz LkSfLkk
yuhnkuMxuMk, kuzh, zkEh, eku uxef GST,
hnukMke. 9727017110.
hnuLkk- kLkk. Returns {uku uk
5kxo/ Vw xkE{ fk{ fhe 2017193592
09643134290 yufkWLx ykrMkMxLx, hkusLkk 10,000/ 15,000
2017193578 yufkWLx {uLkush, kkkh f{k. 01165008891.
f{kku 45000- 8000- 18000 xuLkk Mkkku 2017193399
3,00,000/- Import/ uk. 9998259010, Aasha kkxo xkE{ hkusLkk
Export Shopping ftkLke
Ebay uEyu Male/
7043204010. nhku f{kyku, 100%
2017193415
Female kkxo/ Vw xkE{ kuhtxe. 9723068452,
uEyu Au uze (2) Tally 8128453780
u- ru xwh kkku e fkh MkuMk zekkxo{uLx{kt
hnuk, xuLk ^kEx, ek. With Internet fkhe
2017193558
{wk VkLkkLMk {kfoex
8860298770.
2017193611 Mkkku yMkke. h~{ kkxo xkE{ hkusLkk kukxeo ykkhfkzo Mk{Mk
uEyu Au nukh kEMkLMk 9714142971, nhku f{kyku, 100% kuLk 24 kf{kt 2% ks,
sYhe hek. 9328201659,
kuhtxe. 7226828331, 50% Aqx. 8979597135,
9574992851 9375848771. 8979143568. 8979596870.
2017193606 2017193661 2017193498 2017191111 2017186377

CMYK
CMYK

10
SANDESH AHMEDABAD FRIDAY 25082017

CMYK
CMYK

11
SANDESH AHMEDABAD FRIDAY 25082017

CMYK
12 yuzxkoE{uLx
SANDESH AHMEDABAD FRIDAY, 25082017
CMYK

13
SANDESH AHMEDABAD FRIDAY 25082017

CMYK
CMYK

Sports
227
Ab De Villiers
to make his LIVE
long awaited
test comeback against
Zimbabwe in boxing
day test in Port Eliza-
beth later this year.


14 FRIDAY, 25082017
CMYK
CMYK

15
SANDESH AHMEDABAD

CMYK
CMYK


SANDESH AHMEDABAD

mayur.pathak@sandesh.com

CMYK
CMYK


SANDESH AHMEDABAD

CMYK
CMYK

18
SANDESH AHMEDABAD FRIDAY 25082017

CMYK
CMYK

* * * * k2

CMYK
CMYK

02 AHMEDABAD
FRIDAY
25 08 2017

CMYK
FRIDAY
25 08 2017
AHMEDABAD 03
04 AHMEDABAD
FRIDAY
25 08 2017