You are on page 1of 1

Yayurveda 7.

44
Ayam no'agnirvarivaskrnotvayam Ruangan yang luas dan nyaman semoga
mrdhah pura'etu prabhindan, Ayam Agni memberikan pada kita, dan pergi
vajanjayatu vajasatavayam satrunjayu sebelum kita memecah para musuh kita.
jarhrsanah svaha. Semoga kita memenangkan barang
Yayurveda VII.44 rampasan, semoga dia menumpas
musuh dalam serangan jayanya