You are on page 1of 1

Rgveda 6.52.

3
Kim anga brahmanah soma gopam kim Wahai Penguasa penuh kebahagiaan,
anga tvahur abhisastipam nah, kim kemu dian bagaimana mereka
anga nah pasyasi nidyamanan memanggilmu sebagai pelindung
brahmadvise tapusim hetim asya. orang-orangpencinta Tuhan? Dan
Rgveda VI.52.3 pelindung kami terhadap fitnahan?
Mengapa engkau membiarkan kami
dihinakan? Semoga engkau
melontarkan guntur keadilanmu
padanya yang menolak bhakti