Вы находитесь на странице: 1из 185

JI,BH

r
/ ._ . /

.
<t >

u


:- 1971
621.431.74.004.67(075:3)

.
. . , 1971 ., . 1-
184.

,
, ,
.

.
, ,
.


>
. . 90, . 18, . 9.

3185
307-71

FI

3. . .
. . !(_
. . . .
: . . ; . .

31/VII- 1970 .
18/ 1 1970 ~ 00011. N' 2
. 1-1-2/10 N' 3406. eJia 41 . 13 .
N' 11911. 6090'/". 5,75 . .,
11,5 . ., 12,4 .-. . u 18 000 .
. , , ,

. . >>, , . . , 150.
1

1.

: cJiy ,! .~i'
-'!11 , . . : . :
tr 11, .
11 t ., .1 , ('\ t'
, ,, 1 : . : l
: : 1.11 .t.,: 1'

1 ., 11 , 31
( tCOICTata, ;.:,
t').
t ,:. , t' ,
I !I ':: I3;31 ,: ;
; .; 01 t(IJ; :, n)'l; ,; ,

l<, '
. , 6r- tii p .
, ::, . .

t..t .: i
t , ' ,
JI . .
~.r t :'''
t; q . t ' 01
1 , t . 1 .. .;
:\, 1 l'' 1 .1
I . -'I Ii, J! I.
: tHOi rta .. : , . 0t
.1 , : .
, 31 I! ..
. , ,rt t
t . , ~ ! t
,, 11
. ~ i ,, 1 1 1!
. : 1, 11 <>
1* 3
' ~, nii ,\, 1 . .
!I .1\J ll .:
,i . : t.: ' ! ,
I m !II-I II
:11 .. ,
;]ll, r ! . .
I J.
.rr..JI r ,
-
r, .-

,:, , .


r.


.

t i.


.
t?. 1.
:
i1- , (
n n , ;
t2- , );
~
. ; t - ,
,

Ji ,
, ; 6 1(,-
, :

.6.2-
. ; f'.,./( 3 - .

, ... (
) -
,

, ' 1 .
r .
i/. r
:, 111 1. . 1pa6orr .
'I !i !i,
, ~., ' ,, ,.
(1, i} 16r, , ! 11
r 6.11, , l )
n m.

r: r: . :1 n ( . i)
. i! .1 :
1. . < 1
: i 1 , t
; 1 11 -I ~ . 1m
r t2 : 111 - r
- ., :! i' ~,
., r. ,' .

4
/ ~ p : l'i/1'111\ 1101\;}i !i, ':0! '!- !11
, ,,1,,,.'"'' :' , f\' /)IIIJ . tg . l
'"" llc 11 IIl'-IIICHI.'IOCT i / iI tg ,
,. II : Jji:J( n . IIIIC ,~. 1r , .
,,, ,, ,,,1. : , '''' .
// .,., .1.11, "' ,, i, r 1 m: . -
1n.1 1 i, T :11,11 ii r . J ,
1/IH 'i"'il l, ll 11 .1111 )1.311I 'I i< QI , :

1 ll lljl l l i l \ i ~ IIII ~ I X yiC'a'HaBIilfiBae'I1C i S . RIOHIe .:1


J(11l':l.lli 'i, . , : ;,11 S , t : -
11111 ' 11 ' '('. 11 ; 1 . .
1 lc-p:1o; t 11i6 > :.
J Jp11 ,, ; , , o ,o .ri C IIYi opa
(I : II.IIJ:JIO ' I 'OI r .
"~'~p:Jti iiT:III I .I , : .
(c'' '"~~l"' '''ll " ll'lta. ' 11:-
1111 ''i' "'"" i, 't
,, ,., "~''" 1 .,. /'l ": J: IIo, ' ' !' r'J) S
.\' 11.1'1
1 ~ ) II Oj)I[,(Je 1 .6 r,,
1111 1~to i l\ 11 11 loi J ~ cvJe.I:Ie r iII -n :,
( 10.111 ,1/111\ 1 !1 : l /) I iI . ] '
111.1 1111 :1'1'1 llt'n, . . : . '1'J.
' '""' : tt ' l ' ,/ '~' llt' 1 [J\i
, ., " p : t r " ''~' ' ' 11 .JJJJ, . 601'I, : . "
'1 " 1' 1'11 1\ :11 11:1\pJIIIOMY rI.
/\ 11 ; 1 -
' ~1 1'"''"'("1/IIH . '~-t'rr,, : pe-
~'r'IIT IIf , r x II.i~1 11 . iI ea
.rt ci'J 1111>1\'PIIIB<tiOT 'n: 1, II . i. !
r , II C I\oopx i [Ji 1
1\ll,llr ' ll.. 11 . 01 rr:: .
v '1 :1 rl: 'I'O IK II IC0011Be''I1CTIBye II ,JI' pa-
( jl) ' j ' j,J , 11 . JiJ J1 ,
c.'I Vi'''li iA :ll~I r ,
t _ S-S
z-- tga ,
I ~' S : ll( t: - , l,' 1
II I', ;
S 11 ;1.1 - . J , .;
1r~ tt - i .
//, 1! , 1 J -
1111 ' , ''' ~ ''' -111 S IB. yJJie ;. .>. r
1;1'111/' :J:IIJIIJCHT .ii '.,! 'iJ
't:1.,11p :1 Jto rr'11. :l I. 1 -
1111'1\(' : t:III'CT .1~ ,I ., !
lljiiiii~ITOI'O IJ!I -'II- .J '
' '" il''' .lit'IHI .
5
, 11''I, :r:5 .;. !
r:r :iI. . ,
Ji, m , ri .
. : . ir[ Ji ;'fl .1
Ii ~I.iI HalllpyII, lm i IJ
: .r.
1 . III rreIOIBIHOIC:T : im.
\ 111111 ! ', r
,,. ,_1 , r. 1 S
w .'~I' 1 r rr
ti ., ; Ji ., . 1
r ,
I, .
t: ,Ji
, 1 ir! , . ,

: t .. ,r\ :.
. . IHrOICa
I : .
-
i: Miynpeero , (,), '!!
'!!1l , , :.
) i, it ,.IIJpJ'IX r: , t"
)'I'I . i :. 1.
~ , , :~ ,
Ji : .' , 1\,
i! , tg , .. .t,
. ' -'''' ', tz
( ).
,. . ~l
. ,J' ~ ,l ,
., ,~, : : Iiill--'
: , iiLV. i r
r 1. 11 ',
, 1 !I , '
1 1 , '
.11.'' ./ , r :1 :1 .
.:~. J - ri 1
n .r, ., , .

N1 31. -- 'rrrr r
i n'''l\ , r, .
, I' !
,.

. , : 11 ' 11r,
n 11~ r .
IrI lii , JIIn rJ, )'l, tz
.

J r II'JIOMH .r (r
, I' opwci'r, ()j)II II I CII1C I<I ) 'II O\Bepr a'I1C -
6
; , ,r,

,i, : Ii .
l1i 11, :
, 31: ::1 11J, 11

, . 01 , , . r
(1 , i, ' 1 ).
,, :~-n

' 1 , i11
, 1 ;cepiHicoro Ji.
:: : . JJ
. 'mi ,
l.. i
J , 1rr 1
900 . r1 11 11
r .

,1 1 '
i : . ' . .
~, .\: r:>, ., .~
, .,
1. , , .r
, i "1 ' .,
,: r :> ,, ,
Ji ..
r I ~. I1
rvr: :. t ,.rr
.rr' .
, r ' .
11 ! . ,, :
,, . 11 :.

~1 .
.

j JN-ITe'I-nCIBH .pOICr !'


. . JI ,. .it
. .\ , t

. , . : ) .1
1 ; ) : :
, - : :. - 1
. t,r ; ) 6: !I
. . , ; :
t .. ,
, ' , . -
t: . 1: t
, - idN, .
.

~ .rr , :
t, .
1 ! .
, , t -
7
,,. .
.

: 1101 , ~ :
. ! i ~,, 1 1 1 :
, : . ::
1, ., Jiaillpiep, :
01, ., , .
, .1 . .,
1 t i. I) ,m
!i : i ~ .~,11
J Iim: :, .
ii' , 1i! 1, 1
, ' ,
: .

,,


, ,
,
,
, .
, .

,
. 2.

, -
.
' : , .
1 1~ .
!Q :: i I. , '
~,,:, 1 1 1,
+ - +. ,
. 1 :
)'I iI 1I, , . II; (:
.1:,, :I :J I1
r ).
, (1 2.) ,:i :
: /1- 101:1. ,~,
, ' , I - J
. !'
, 11 ~ :11: .
. ~ 'li 1,
- r, 11 :.. I !
i,, ' ::, ' ! 11
:, :i . .
~ .
,'I'.111 )'l :. i 111'
01 11 ! :J<L>I:
. , P'eiIIe t ,
8
~ , t 111,
, :~, .
I- : . w
n, ,I t ,
J:I~l II -, 11,
.
)'l01 .
!. .1 J:J': !
t 01111.: m, , :
, , ., , \,
)'li . : )'II
. .\I< , :
, :,

1!. ! 11 ~n
, ~.1

: . !., 1 J, :
tII ,,

. , )'I ',
J' .

2.

:
i, . 1 :,i ,

, <
!. ::1I . i .
. i :
.. .1 r.

. ,1 )'lr, [':, ',


1 )'ICT,polc11B, 1 <: .
.
' . ri
-, : ,
~ :
~ . . ,
,
' <: ',

' , .
.r ~ .
1 :
ni - 11,
:
- 'ii I~ ''.

' -

9
, 11 ''
'- -
330 ; . . ,
: w .

. :
!'
.
1
-i\Ji ()
,, ' '
,
rr . .
.
J .J.I '
<-

; ''

m', ~~ I~
. . -
.
<
,
.
: <]{ln ,
, <
. 1-
1 :: . n;
. , w
; 11 , '
. 6;
' .
: ;
' :
: ,
,- '
; , '

,
; .
, - .,
, ',
;
I : '
; ~ .
,
6' . '
. - ; , 1 ! ' ,
'' . :"
:

; ; I''
; , .
10
~ ,
n
.

. , . .
; N .
~. >: 'u- ..
: ' 'J-I:
' i ' :>, .J--
. . , :
r I: :, ;
: . \).J;r J- , r -
~ ootl\i'I<Y ; . r r r
i1 ; r :J--.
" 1 , , .,
' t II I- ;
, r tt r
'I!' .
i'n t r .
r ,,, .r
~:

n , ..r ocJie
: , : . 11 '
. , ti . ,
, r .11
r I, . r . ,
:>11IJ- :
cyLZ:ca.
t ,- -
w . ., J, '
, (: . tt(
r ' r . . ,. ,
: , -< 01 ~ . :
, !i i
. :-J
-1-, . I-I
'11 .
:, \l].
: -rt 1: .-Ir
. :r ,-. t-I ,
.11 'l.,
, , ll ui.
, I -,~. 1111
.
:l t( LZJ.. ',. , -
, . -t: r.
t 11' .
I -

11
. 1 . ~
!Jr
11, '
rrr . .
;r, i '
.r ' . '~
<., ! !
. .
- . i ' .
1 ,
.- .

: r-ri-I 1
,,, i 1 .
:. :Ii 1 ' .: ;
..
1 !\i , Jrn
; : , .
i{, -
.w ;. ~

.l,, 11ri
, r r.
, !, 1. (
) .
! : , :
-m, . , ~ .,
, ii .. ;

v . . , ; ~
, j..~. ,. . .~1 i
r . 1 11 .., '
..,lr !J r,
.'I1 ;
t , w6. ,
, r , ' , '
l. ;
r. 1 ! :, I

~1. ,,
.r ...- 1'.

-!r 11. .
r-11 ,
.i-iU,, ,'i
. !m
. , .i ~ ~ , ,
i,. 01.. 1
! \1 . '! , r.
w . r, '!'JI .
! 01 II Y13Jiax ~....
.. q 11
3.7I .
12
3.
n , rnnr, r
r

. iirr
; JJ :1 ,

, ' 11 [!'
, 1. s.
: \ r
( , .. r :,
. ), , ;~ 1 .
'r '''' HaiOOIOOIB I: I '
.' ,.1, , .! p.aorra
, 11 , :
. .r, , .
, ! . 1 .
01, . iJ< ::
. 1
~. , ; , 1 : , .

.11 1r : '11
: 't!' r- : J 1 Ii~
; N . n, N. ! ,
; lI
. ,; i()\ ;
. 01 iJ 11 .
.1 r q, i ,
I Ha'OOICOB: , ipOiBep.Ka r'!'
-
1000 ; ,i 1 i
11 wr - 111'i 8000
10 000 .
1! 1
. .11 ,. :i
r .,-. . .
'i. , 01 . 11
. J . I5<I
1 1 !: !I'!1 .
.- I', ~ 1 1 r
0,9-1 .. (
0,3- 0,45 ..). ., 1
, , ;
- 1 0,005 .., 111
.. 6 , iHaTiPOIB ,
1 w; l .
i!I< HaiCOICaX 1 ! !Ji
w. w~.
( .l I ! ),
,

1'3
!J1. li e;p.ep:!; "jjeil;'yip'OIBKIQ :IJ:! lf~1 C0<C'b:a ' :'
i~ J!'CTaJHOI'T.~ <t :.} 'PWK'OIM ! 1 . ! fl.,.J:I'I"
: 'k]fJI<! !<J: :m ~ coo.ei<;YrJ:}ff . ,11- :.:
crpoeiJI'.

~ D :Q< !:!I iQ'G{:r o't~oJIQ 'l'(u


-~: 31 1r:a }:'1111J:I;;." .6cr:iy1cax t . J}OI:I}''Ce
:'I,'.r; <y~NIJ'ife .e ~J:r,' , pacJir;gallx o:eiJJ.cfi: :u
~r::t. 'f r i; CIM'Til:!1 \!:>I : Q:
"r:; n, i rl;!. w:.
Q.p!9)fiOir :YCTa!!'IPMW rt: :r ,. ::.: -
' G. ;;rJrrn - 1500 < ,; r
, :QT.!:I'PIK"a. 1Ii./1 ~fjjMe'H :rt'.tr , e"QIOpH!:ilX,: IJ ~ ,')<.if !;<Jra-
aqn ;id,<r- ~. ;I J . .. t
! .-,:n; ., ; 01- .2000 4000 1/,:
~JI ap tyHOiW r. al!:f(j)aBIilOil\f Q~CJIOl\1!'P 0CiCOipJ1i.PI X. 'Itt-
- a00Q 6000 ; 11 BC'ra)IN I i . opc;y:fJOI
i, l!, 'ir ~~ '29. '000
QQ!:I:,''Q'(,l OC!HOIHI;!I:X" etaJie :,.: :!L'J:
.,
J'. wa ynQrt::re.j:J:>!!x :,;G;9.' " . K<:tnye;.a tnr
,. !i . . ..u~ mri: .rgr
Q Q.J1 V :IJ;'. l ' Oinp;JJ3IOI.
101~ !:1 ''.:ifr~ :.\ <! ' gro,Jrr t :
IJI"!' .: rr,~\ .' ':r; s: . no:/liro~
::. 'illJ' ; > - .uJ r
JOIJI;>IJIiox: ::1i;i lr, JJa 169/g; :~J)<J i!r
' <;~g : oilfy.c: a.e'Dc .
: ":rtr ,,. .~t: . ,::: i ~ r1...1;
dij)~ r~: rr :_ .v' :_
. r. , , hep.neiri!NtyJrpoc;n
D'3
1 ,;.; !, :g,.~ ~ ;
1 ;1:r01 :i oJUla t!a-
xo'I'.Gfr ~, 'J! aJHIO:ii?{: . fli'JiCTJYY,fl;l J-'I;~.
r, 1J1 't : 'JFII : )'l: na
w-.~~ :n.. IIC:Oica t:J~.r ' r t ;~
, r 1:!i J:g, 1',< ,.;i :: .
Ji:I! i, JJP'GlJ<.a'iat .: ~ri' s:t: : ;
r.;.:, . B,!<:JIIQi' llr i _anJret~ 'T O'JI IIa,
.' QJ:J{lp..ae11c JJ:. otprcyi!R. , ." . 11'!": i:
'PCOIMetHOtB <l'.iriOMV 8a,QiPI~l-<:CT1ptd1'~etMJ :J{ !.
;}l W .BJibl QpiC:y!Hh.'JI" 8 a'C').'()IJOJ?:T 'YiCTj)O..C.TSb
p_ey;.(IlWpOj,<'I\. arxr.a. : 1. 1{ Q'~. J\1aHQ.~Wep so ':
;' I!"t~i)' :I 11\' '. Ka'J\:'J'I'B Q, j;raJODIB 31,
. ftJIC:.de. :JUti: t :: i rr.a
Q:m:.:. {rJi::j . : elf'o:> Q ~:~'
I:li)' JM . a JI!}IOO; 9I'!'')/.r :: Q' ..I ~

t t:.!:~ ';d :; n; fj).


, .&
.

1 . ,
J . .'j .. - - . .
50 . I 15 IHOIB X nap
5 - . . r.I. : 11r: i
. , ,
r 25% - .
l, , v, 1
, ))'-
. ~,, v 1' ,,
i J ( ) :.
.
w .r- . Ji : ;
!\1 ., .. ,. J :
, , . i>'
. 6r 1 r
. 1 ,r, 'I
.~J, ~; 11 .
. . , r
, .,. - n>, .
1. H3Jcaca. r!
,. l..rr , 11. 1 ~.
, ,Jr ,
, ycrp : .
1 : : t
.:\ "!l : , ;
r .
, r .
l r r-. >r
, .. I 'I1
. r J- :
. r , ,
. r 1 }.
:
0,10- 0,.20-t, ' ;. r
} "1 OJI 21\'I-I~t 0,05-
0,07 , r 0,05-0, 1 , ,
II . )I' .i
10 % r i .
r rr r r .
: .r (.. 3). <>. .,
, . 1
1- 1,5 . . r . 6
i: 0,05-
0,20 .
, , J1
. . '' J : -
15
, :! ll
, , 11 . ,; ,
11, r t , '!. ,
. 1r ~,.
- 11 ,.! .
. iJ , !f'l6,
JJ., .
J. .I .


;

.
,
,
.
.
,

. 3.

(,
, , . .) .
:
- 1000 ;
- 2000 ; -
2500 . :
- 8000 ; --
12 000 ; - 15 000 .

4. ,
n

, , .
J 1 IIIII i 0 1 :
.. i II <'J '!!.i' iI; .3
. '1 ; i, i.
.&, !Ji . 01i i ,1
. <
. . .
.
01; l tm .! 1,
( ,, :) , " .
. .:11 , ill ;
1 I 111. ,
< 1. , ,t, .
, !II i ' .
. i
riJ , '!' 1. -
16
~. tf!
.1- n!: ,
. !~ '' :< . ;
i .
01 r, 1
, UI.
,:,i r :
. .

:. 1 !i. ,:i ,
\JI. ![JI I 1 50 -
.350. ; , 18-0,40 ilt. ~l!. 1
01 ~1 i J . .
-;:. i - ,
- .
,IV1JCJI' H e :; . , 'J)
q.r ; . ; .
,1, . -
J J ,i \.

ii:\1 I L!I.i 01 , : .
: :. 1 r~ :
: . -
. - , . . r :
; . . 11 t r
< : 1:I ! ' <
11 ,Ji .

. .l!li11 (
) r a.JI J . ,
.: . , r ,
.

<I:: ,.. , ,
( )
r:r , - i-II. .;- .
, 1J 11 :<'
., i1f' 3 HC33JBICrMO , ::I
: .r1 , J1I .
, J& , Jr
:r; rl!> . 1 2.
r, 11.:. . .i
i 11 .
; :JJi!-I
J< .

r-i r

~. ( , ~ 3-5 J) .~
i ; : . 1 50-350 J.ht
'I"I'!i 1,5-4 .At,u. l\JJ p acpo
C.Wll't!iJ_e'!1c :ur< I-I! r: -
1:1 ::: .>L J~H 1wt 01 a.I-Ji .
i7
.Ul!_
n (ftaJ!b?),
,

'56
51-15
1.6.-1.'0(1;
'101-J25
J26-15.0
,1&1 -1 7'5
JV6'-2QO
;20.1--225
:22"6-,25
'251~275
21~r

u (!.Qj?! :

: .-t iiro, -
4l.Jt, )f:j:ifi(.ft d<1

.fCJ' ,-0,15 0,25


15L-?.dd , ,__, ,
:20L-250 Q, 1.6~0(2.~, ' 5
!251-300 02Q-O l23 0:40
Ql-325 :r-;z ,4
,326-350 0,24-0,32 .0;45
: 51 -40Q '21__:35 !!.5
40:1'-----450 :-~s ' 5'
il -;-500 '0,.13:~.0,4~ o;r?s

G:. t; \:;:z & w!.l. r;r; Q.Jt.:!<J .


g~a1Kii''I~ Ii .J:t.J.: iJ.BJ"atee
i'i_:..~ 20' 000-
25 000: ""~ r ., liiOJ.eB:DIX {1() ~'~11'"J 30 000-3Ji000 'ii'.
'Ikafp:!r:.aa qzJ<Ill.JIHK"ll v1 ~l<;,'i.IOT <t ::', !;I\LOQXOi:JJ:
'l'r6 hf!~t;:;pa:r t]' ~ .:.z::: :t; , HIJ:JQ :,~'N JI.
R._i IHifT;Pif}! vGr} t~u. ri'O'J1ei3t'Ji:1. ,: )ff}t'
.m; J'iiO .1!.I 31' '\~ (} ,l:JI 'E'ip,;re,~H:'Q. ; eJ.C:v1 !tt'J:> Yfl.ffJ
HeJJ.1lft,, rtJi .Do:t: t~' ~!il-I:'1:;, !(;lc.[!flliJXB'aJ, ' JQII 6. ~
tl'I1~ 'L:~!~ 6\Z'rbJ um,}[.r, Dlj:)JJpr'Qm:rJJJ:1(Ie '!,.
;2Q.OGQ 1(, '1:1 OiCTPOXQI<libl'X !i'r' !f 2 q ~' "r'I:IXQX.D}'I~
IIOJHOf:Lere ., J(:_'I n:::; ,. kI , 1
<:11 iii.OJpfi.~'t:>!~ Il'aiJI.' : in ;..<r, li:~ i .n 13~~'t-
18
V"~.f:: 13Kj);:t:f033HIt, Q;, -, ..r, no;r
MOJ~. ~.~ r, :JQ:vr, r!r&. ~t~ n,
: . r KOH'Ilj)OcI ..
r r:r'9. n. rru.: :r
:r,_;. !\-f<J.rJ- .: , ~:,,l\1.. l\1' : ..;r
.)Jaidt'I'OS!'!:I I\<QJHOIE\ .IJ:ZJ;fl. ;:' :::U:' '!;> Jl r
)'{I:1 1(Jj) ! 1rn 50~200 1 !'le
, : ~ 0,10--{),25 t!
.-r, .J-L :eeil( r J:I!_ -J. upoepl!I01:" "
:!. }( 1J R D.a':i}I')'!.O e:ph eHJI'(iKYP.'HI?IX Tli!
:m. ;~ }f .:rr ~Jii!- / ..
i:iTIJHffi:'I' . R)'!, !)t! 50- 30Q . Jt
. 11;u; , 1Q-Q,d .. Iu. . ;i>6 u: cti -Ji
: ;i YJCI:\1!;>ItM .!!. : eiKT .
~:r J ,:rrr Qr '..~ r :,
iOl'II.t.X1lc: .:r; ;-UitP a><J='tfL{': ".a'f'iow.r. : Q' :,'',
"/TOJ iCIHLC !'; .JJ.~; :rpellfi; C lVHfll':e _r ,!20':9!t0..
'CFii )IIOI<:<II01.: ;.lr-r s; .9JI I :; r , 15, J'IJ,;
IIOJI ~pe:, x ;:r:-, : ;m . . ,
. ~ t:.1I61: :~ z :.,
r11 D< . ' : m~:'!I .r r:,-
)l ! l3I: J~I ):r1Ji.:e . r' !J: :'\I:
o5,JJ.alpyr;aiQ"I; ,. .J ~. :rJJI:J:!re ~1 J.3 erHTJ?aK t.or{ ap-
.,J OIT> C UlI- Ka.

! 1Jt OCkiO'J;l ll1~yr:ro Q: :IIJ TQ, -r Ni [!a,e


lliJ ! - .:, l.r 11 111!<1I: J< aJra ; ,
: t'r ::.
. l]_iJ}( iJ~ .. 'I Iif.
"' i\t ,tr .: . 1 ~, ', :.rt , 0:11M a!lJHJ.:I 'I-
< j'Jip!-!i!\QJHI}Q!O ..Jf . .! Ji. :.if r 11;.
c~ p!Ji :~ IC.T!ip : ,! rr: ~ r'J ' J?:: 1 . 2\1-. J
~ 1 1\-l. r:' .il\r omp e.n:e.."'f mo, L':V! '
QlJ: '!:! .J.!~ir .:: 1 ,J:?! :;;;~ : 1\.1 tr <I'.t: {i1 . . -r.},1,
!r -I : ' -J (r. , vr .~ d.. .. Ilp ,!Vi
.~1a01p0il~ 1- n: 1 .ap ;;Jrt~..Jt. ~; , Qi.vi
J<pao!vf.
1'v1-..,1 'J1I'r M aJdliHDQ 01 0,15-~0 ,35 : ~:,
11}\ :f 50-300 . - .:vill Q:Ji
<! : u!!~t iJ i z!' 2 lr .i!.:.
:U <i n ,'-rw 150 , : ~ 3 <t;J;?- _ ;:r
:. . r . '!: 4- :5 Jier,
.,~ s . 1 i1111: r - ? ' IIO
.:r1 ~ " :, : : - m.Jtt : J<o:y.c.
<;J~Jl? r". . .' ~. ; : ~ rr; : ;
-; :rr; ~,IS: ;;~; ; ,-. ; r
.- y'III:p,yr i~r .
r: r!{, .w r; oc.MQ1'J!>e ~
b l!v~&p::r. 11 Iia ~:f:Ie . ,;r- i : Q' ' -
19
, 0,2 . i r >I
: 150- 500 .: '
S = , 15-7-0,40 . m 11
. , 15-0,40 .
OICIMOT1pe . .. . .
, GIl

1 , lr ,
. i,. r
. ..~ :r L~~:: . 1.
.. , '
n. ,
,.

w, 01 i
1 ! . ,.
r paiCIKeiOB :i3!r11 /3!;I .i-t.
', . r , , 11 ,1
r: , r l
: . uwr 11 . 1
; i i .; .r r ;
.11; 1 . .
r 1 r .
, :
t. . )IICTaiHa'BJ ra r , -,
~ i rr. 15-20 -t ,
1 : r . . .
1 t.;. , . ,
:'!1 tHa I I3I:, i )IIOrM t!
.. i 0,03 .
:.

ri r :. :1
. . . 1 . . . .

1 . )'l;
''< L1 .!' =0,00015S, < S- :, .
rri 211n.
rj ~, 11r
s ;
, ., ' vlt .
, r , r
l .r 1 90.
J '! r . . . ,!
.,,

, <.! . .
, , 1 1' . r
, -t : ,
: 0,03 ! 01 ! r
tu.
r r ,:. ~t
. 1 ' ()lne-

20
-

l!I ( r. . Ji) . ,, .11


t . r ; . - . . ,.
.;-11 t. .- . . . r . . .

; -l .,. ,1 .
Ji;r- , r:.
r . , ,r .i . . . ,
- r: t:- -
4 .
0

r r, i!J { r J:
90 .,
JIi t ; '-.,1t J!i:ti . I! '
\J r ;. . - .
: .. , r:
180 . - r , ,
1 ; ,l,: -
r r r: .
.r .
r r r , :<
;i t-; 1 . : u1 11,
., '; : t
.

5. n
nnw r

.- Q-m
- r - .
,- 1 wr :.
1 ,l 2,5% ,
. J:,i .r :
, 1 1 . t-; -,~ t-

6 000- 7 000 , , . . ' ~


- .-r . 111 r - , J.
w i 1 .-
r ", r

-Q.. 1:: 1 r
rr. , ,w . I' Lr
.: r; r ;
i !J-I ; :
\ -!; ,. ' ,I ! :

- ; . r.
.

J . , r
,. J :
. , ., r ,
, r . ;
< ~,1 .
. ,.
., . . :
11I; 11I' !Q i <:I; i:t
.i 'i 6 .; > 1;
'; 1 !; iJ..,. , ,
.. . . ,,
.


, -
, , ,

, .
-
- C!!Piiu'!!l_ -
0!!-"'-0"0!!.

,

~
-


D

rJmii _, -
.,
. 4.

.


,

I{ 1 :

< .
J-I ,

, (. 4) ..
& i 11 ,~ :
'----0,0028 D, D- !. 1
; : = i(O,Ol0-i-0,0076)D. t
1 D i 11: 1~
.1 1D=0,005D; 11 , D=O , OOlD. JI{
: J~ .~

>1 11 Q:: 1 B'I'YIIOK-'


11011 /J) 1 () . ~
. . >
'
. 3.
3


n :;,- 500 n= l E0 +-500 n < l50

, ,
- - ~
I-
AtAt
- - - . -
r.. ,
j >~

100 0,25 1,00 - - - -


101- 150 0,30 1,20 - - - -
151-200 0,35 1,50 0,30 1,60 - -
201-250 0,40 1,80 0,35 2,00 0,55 2,50
251 - 300 0,45 2,20 0,40 2,40 0,60 3,00
301 - 350 0,50 2,60 0,45 2,80 0,65 3,50
35 1-400 0,55 3,00 0,50 3,20 0,70 4,00
401 -450 - - 0,55 3,60 0,75 4,50
451 - 500 -- - 0,60 4,00 0,80 5,00
501-550 - - 0,65 4,40 0,85 5,00
551-600 - - 0.70 4,80 0,95 5,50
60 1-650 - - - - 1,05 5,50
651 --700 - - - - 1,15 6,00
701-750 - - - - 1,25 6,00
751-800 - - - - 1,35 6,50
80 1-850 - - - - 1,45 6,50
851-900 - - - - 1,55 7,00

. <:
; iJ ,%
f! .

i: , : 11 :- :n
. ! r !ri ;
10- 15 ., ,, .
~ !r u r.
)ll r , !I
.
, 'r , r. ,,
r. 11r :: ,ii . -
11r . i:JIJ' ,~
r r :. r
.

1\:. 11I l . 1, J3 r,
1 .r ~ .r rrq
JJ ;!: .1 :i .
11 300 . . i (1. 5).
iIr l:!
. ri ri, JI, r
.
:' ,JI ;1 .,
..::-: , ' ~ I" . ..:
. ''I ' !I 11 > , . 16
n i 9 8 .JI5 I 'I
:,01 ,i 3. . , ,.1 2 J'!t
I 3 r !<)iI !' 1I' 1
% 0111\1 . aJiee ,"ff i
6 , 01 =3~
~5 ! 2 , 1:: 10, 12 ii.

1
t
L_
. 5.

'l i' 11611< 5 r


'f 8 ~ i'i ~
J'i, . . 1: , - ,r 4.
' .',<;!i, .1110 r , r 12.
, 11 ,
Ji , .1 . = 100 ! 2 ,
12 \ .
I!I] (I'
: ; 1 JI. 0!,i . 8 ! 11
11 5 : 't, 'il
~! ,Ii: ' =90 ! 2 ,
8 i. !ir 1 '11
Ji 8, 12 9, . . . :, = .
01. <) , ,
r . (''. .
24
~jt, ec'I!tro )'!;.,rJ Q!~~ ?J so !.ITYJI-
y :t.- i ,!r'.
.]. , r; r : L : i< :~rrr
.: 'ti;', 11 ' nt, .. , : oor:a,c:JIIQ
.u ,: . :D.g ,r, JQ "nQrca )'[ r
:ru. p = 7fJ k/(),.2 1 ..~!Q . ---\20 .k 2 li -.r.
-'-10 t<: l:jc'~~,
i!ll~ J:JKaa.lPro !Jip.UICiOI)o.. ei-r.r yrCWJ.OJ "Itp y ~
. .: :6,: irir :. :.. ~ Jr .
.~ ,. :'\li' .::. i:)'!liJ.IKII ~
li!: tt11<: . . ' I})!:''z 'J:! ~''DeaifHe ICli ::s
: 9r,,_ , ! rj III ~ icnparoc .
r : QJ~l ,. .,r;n:t-t; Qr, N'J)L:
r''f ~~r .. Q.:rj). : IJ
11 . nJ) 1i1I.)Iitra, .: npoej:)ll(Jr ;
li:'1 !j)12!:10,': ' :<i! /' .B,Oi_;i\'[()lflJ~Jl\i I1Q 1J?O!{ B . > !i '
"1, 1 1 r r~ _fr rf. 111~ :
. .D' JVI I J;! r a ,,L I11)JM1IJJVrae paBIHRLM u,:\1
~ (70- 8"0 olr:u?), . eop()IJifti r :r '
4~5 t\aclr:P . .:'~,r~, rr. ~6 : 'i JJyxfrra.J):-'D_l:I)c
<\!s 30 000 6, LL ~ 25 00:0. .,
:-JI,'t,~:w ., ./:>t r <. : ()':\' ~
., OIC: aLII.ti\ .I, I<JfaJtlilfH<l'1 l. ..!,I ' l!,
!11 ,, !IQJ<;: :r , 'tr.r~ :1 ,:
II'C('Q ie.Q C 'IOT ' 1
H31j)YtHOIM t;.\: .
ll opwell.Jile 'iro}l,a, \.01:~ i'!: .< Jl'
:; q_u: 'JL11: ! !<::s, >pJ!!lfeiBX .();Jr,,
(ap aJQrfi~ 1I yXriRffi.IIH'f.L ,J ) 1 ~'~, ;r,
-. ~ 1 rJ 'ty.KD ,tt1IJI.1:Pa pe;;}y~J?:t: a.'r~ .
.-i ,,t: Ji. ,.,r: ,' ifi. q
Q' r .n<)!-t aJJ e< ; }!~.i: ~:1_:
J tXC5INl Q: ffO(J1Ii!i11eiBOi O 1 >\)! .n>~'
~J;~ , r;: Q'.D i9f>,~ . t . 4 ! i iiR
r;t1,r . !l(} e$If. r!:'r .. .
;rr 'nQiptillle:re :Q BJJ;fia'teJie J.!!1I!,, ":t: .
, .,~r QQ. n: l(.rr . . f! ~ !J'OR1
cnylJ<i )'I9:'l'r- I 3000- 5000 ,_ :.:: -
: - 650:0 tt. .
~, !:.:.i}!Q.'& 'i!I ;! :iQ.Q : , :.
r ,q .. .J:I.i' ~. ti1IT1I ;t.QJ,t
, ~ r i:~ 'N .i, J;J .IJ)~ Oic:ra-
TQJII6c : :i1I:.I:::: 'i : , : >
n:''.!<~l v: . . t../ J: : . tr.
: fCaJoiBU r: 1\; 1101,I Il'PJJeia.JQT '!{ ' ~
t. ~ ' rtIJ;~ ,, ~;1'!i ~ !
Dl jJOJ!ba .r:..Q1)3, .l:\' JI :'ll T~II3 I
:~. : ( t1 t:J>II) { J'I!I air.a:p:Xirraosa.J:I ' i -
JI,! &Ji: J. '!) ~
4
, .:t

n- n-

. n,

.11, . Jl.tA!

no

50 0, 15 401 - 450 0,50


51-75 0,20 451-500 0,55
76- 100 0,20 501 - 550 0,60
101-125 0,20 551-600 0,65
J26-150 0,25 601-650 0,70
151-175 0,25 651-700 0,75
176-200 0,25 701-750 0,80
201-250 0,30 751-800 0,85
251 - 300 0,35 801-850 0,90
301-350 0,40 851-900 0.95
351-400 0,45
1

.
50 % , .

5
r -
, .:.:

n- '-
,
-
, -
M At

50 0,12 176- 200 0,27


1'
51-75 0,15 201 - 225 0,30
76-100 0,18 226-250 0,33
101-125 0,20 251-275 0,37
126-150 0,22 276-350 0,40
0,25 .
151-175
il
. . : : >JI .
::ii ;
l~ III i: I i-
.. J, v: .r01 .RI{ .
r S n = 2S , S -:- 0,0 15h, . h- .r
.
, / r I
;;tl:; J 'i 100-150 !
t! 1'!1111,() 0,08-0,.20 , .

26
. > ,
aJia :.,>lt -~ ;
,t :. . ., . . . :: .
0,01 ... IJ t ii
S = 1(0,017t5-i-0,0150)D )\i., 'I1
D- i ~ .
'
,: Il 0,01 . 3! I ,t t
'.'.I il, i: I .
. : 1u n
: ., 11II 0,15-0,60 . 'I'
I COOTBeTCIBe'HHO 100- 600 . .


-1'
;
.

.

J< , 4-
6 j t 2 , oxaa
lll<'i'l IIIOCT!!.

- . 6. --
18 000-20 000 , .
1 20 000-25 000 .
, nt , ' "D,
:;, ..Jt t11, 1 -

,. , . '', t t11 t; ,
100- 760 AiM tJ t, .
, 'Ii 2,5-8 ...
, :, . ,
G, r t<l-I,
t r ' . i , 1 .-
, t~ ,w 0,1.
m '11 ,
t, 1. 6. ,
- 1 2
- ---;: :z 1 ,

D- 1 r, ;
!1. -' ,, .;
= -Plll- (. . 6).
1
. , , ri
0,4-0,9 /z.
27
(.) -
. t1 wr )JJ'-I:
Jn: v ' trr MiHO OiM
t .
JJ ' . :
; ,
. (. ).
r 11 &
' t ~''I TOI\JJ.tBe l .I I
.CTitM I !. !' 10'-15 !'11' '
it 30-40% l
t -l .1 r .
ti: . t '
;i : . . OTOipiH ! I -1 .
11 ;111 !'' : w
'. 1 :nt , >
1% , .: \i t 200 ,
1 : 't i .1
;v 150- 100 , i !
111 .1 iJ-I
.. ., 1.: tw
70-75% 1. .
( . !J1) '
90-95 % 1.
: ' ll!. i 6; !111
1.1 ,"I, ' .
. v aCJiaiM . ,
. JI, -I
.. , :
: r11 r 1.
: r -.:
n~i, J ,, 'II
, :J t :1 , ;: ,:
it 1 , i : r r r .
I! 1 I
J 1111 .:~ r.
, .
:

, 12-15 .
,
%

1 60 ,

1 70
80

2 85 16-20 100,
3 90 -20 .
4 95
-
., . ' l'
28
!101 (1 . ,
11) ..
, r Ii I11rt

r '' ; JJi , 1

.
,
.

1 ,
t ., it 1
.:i , t, ,
r.
11

'

6.

'I' i i ,
. rv ; .ir : :
11 . t, ; J , 6:
,, ! 1 .~ ,
. . t.
~.J' t :
J , . :
;, , m : 1 10-15% Jt
11 .
1 !{l :
. , 111 J
r .. i !, .
:vi . ,, :I( 1 0:011,. I
N' -1:v1 ~, . . 11
. : ti r .1 .
1 : , . .
:. t , I:
!, ..
, :J
11 ,, t
: , m .!r . .
, 1 t : s
~J. 1 . .
;~. 1, , ,
' 1 . .
1 ' r ( , ) .
1!I, 1' 11 % .
:l , : 1.
l : , ~, - ~. ,
, ' ,. 33i
10 , ,11:
30
.. , , ,
!i i31.
1-I:vr : '
; 1 ~1;1' 'iI I
,. . f-I. 1:; 1 J :~-1 : J'; , ..
, i- - (
.; t ; ?.
n . , n .

He, 01cpe,c11BCIJ-JJO c.p eJI. : .; n,


t :
1 . r< -1 .aI III< y, ,

1: -J1 r.n
. 1 1' ~< .

JV l'1 . '!IJ;,
: J. 1
ln:, I~, ,
I , 1, '- . 111 .
.; :. :n. :r 'JJ
IJ'i 1 :
ll ~ , ;

n .01: - J -I , , < i1 ,
.n ;
1 . , n,. . , ,
, , 11:11, t:.i aii i< II
' r;
. r I ,.n;
CIJ-JI M -; rr, ;

-: - t ~,r ;
r' I ' JJ !I< , . ,
,. ;
', , 'J-II Jr , ;
0'11 l'I- . r , , n -I ,
,r .; /I<J , '))
. n:;

J .I .'IJ!'' J .~!I.

; . ~1 . . . . ,

j)J i ;
. , ;
. , : . .1
r- . '1'! 450 ..
. , :11
01 131 !II : l:I :Jl!< 1 I ;
: - . ' , .
, . .'nrr , . .
r < ' I'r. 1 .
d n . , n
~ ,l, . ,

31
, . rr ,v, : !: t ,,
: , .
1 w11 1 .1 1 t>
11: ! III'<~~'
1, ; .,.11 . -J r l\
. !w . w. ,
rr 11 6. Ji,
, -, :11 ,

,.
: . t . t
, ,, . v1
, Ji :, 1 (~
,11 it ) i'I: 1 ,
1,, .J, . ~.

w otCTOIPOIHHX ,-.: , i l
I i IiI 0'!1011
;}, ap110IIOI M 11 i t . i - .
, II I. .ti . Ji
,: l: I .1 .1 .
: r ~-I l , <
, .~ ,
.J-. , 1~ ; 1
:ti.
, yJiax , ,Ji
, 1 . ,

)!-I r 'I , . w
. ' i--r 11,
.

61 ., J -1, .<
.- : :n
( !) . 1'0i -I, : ~
1., tr .
, , r ,
- J 1 ,
.

1t 11 . ~ , Jia .
;, 'IJ ;
:1: . .

. 11 11 11
., dJ t 1. .
, ! - .
11 J11'
.

!' 'III 1 i
, : , l 1 , ,
. 1 ;! . :
i paiCTBQpax, 1 1
1011 1J: .

32
7.

11 JI . i
,,1111 "' "' 'IIII~J,pon .1 1-
1 ' 1 ' 1 ' 1 11 " 1 1 11\ 'I IIO I ' O IIIOICa 11 I I ; ;-
111111'1 11 . ll :llr()o,llcc r 1 11 :I
yii J r.:r~ ll r;r ll.r x , o6paorarllliec , ,.
""'""'.' " 11 r . ; :.:
,:r..\JI,ri, p;r.: l.ilff'II , , -
Jll '", ~~ . r;; .
.\11JJ', r iI : r
\ : r : r .
1\ 'lliC.'IY .1 VJ, 11
'' ''' 1 \ HJI!VJ. p o , r11, , , :
l o,II0\\<1 . rJVJ, ; 11 ! 01
~ r1 6 ., . . n!,
r , JJ : - r , :.

1\ JII< 11<'0. t, ,
.' l. :r,ri111 i . .
r : 1 .
I IO:Ii ii>IOH O!Ber
,
IJH'ii , . i -: .
11r 'r . ,
'"'' '. 'rr . ,-r -
1 \ I i"r cr "'i "' ' ' -Ji rI .
r ii KJHJMi/\II 11 ' , Olll. ;
11 ~)() lr, : 0,75 .11:i; ! 11
, JI 11 , 8-10 . .:
"'' .r -r (65 % 35%
.\ ', J \ ), , , - r
''' ii - 1 , 4-1 4-2. ,
: r)r r --
:!: ( 2671~44);
11 '!' . ,r
ll 600-650 .
.1 , , .
: 11, !iJ 1 :-~
; r
, - .

'I, i !I . r : :
;VJ,u< cBOlli.:'11C r ~l,
: ! r , r ,,.

i . r ; ' r.I ;
::, ! 11 r.
, '
,
, , ' I i : r/
.

2 . . 11 33
!I .r :,
1 ,. ~ : 1r
. 7.
. .
. 'I-I
, - - .
.
.

. .


.


. 7_ - 11 .
() - 1'
..
. '
11
., . .
-, :

,
- .
, :. . r ,
: 50. - : t
, . '
. , 50 '
:
.
1 1 ,

. - - ~
.

1 J ,
.. 11 ( 1 - r'
1 .I' , -, l,
-4). 11 111 . 11
. , , -r 1
!J i, .- 1
- .

- ( 1 ).
; ! 1 11.. ,i 011
: IRaHeiCeiHCiM i & npi,MCIJYHO 40-50.
11 ,1 : I)Jj .1:>1
34.
-1 -5-100 , 1 (J)- 10 ,
.:w. (,~)- 10 (~
i',). iIi CQCTaiB %rIi II!
. 1 :
r r .
, :. , : J 11.
'Jf- ' : 10- 12 .. ! !:
::u . . J
30-35 .
,'r COiC'Tal :
a:B~HOIMCpiHM TOII-IK.M <V! iI 1I '11
. 1 : .
11, ..r'
1 - JJJ:I ! l -
, . . !. . :i
; i~ <:~ ; .i

Ii, :11iwi :.I . 01


1 r\J. ,
' .
m\J, ' 1w : :1 .
u:-1 1 : :
. ', ~1: ..
, , i!II!I 1 . i!i
!, COCTaJBOiM >''!31 3, ''I t

.I1, i~iNll t 1 ( :,
. ~ : : 6 ), 1
- : \I ..
'niJJI 1r-I' 3 t (,, 1 )
! 6II iJ .
0TpeOIH11' P OB31I-IJHiM :\ i. :
. ". ~ r~
,1 . 1 , J
, . , , :

, .1 :, - JI!t ,
. r ;J , ,
'
, -
.

Ta'II<epe ! i
, 11 . :
I! ., , . . ,
!< 1< I I 300 tJit.
I ., l ,
. i" '1lr 11
1, . ,J- II , -6.
, ii-I\il il :\!r. -,;.;vr ,
i 1t3<I. 1:3J i i.!- '
(}. 01 .
2* 35
':'. :;pJr n o"O fP'ei.B e, qJI~));TtJ!i!:lW{) ' : ai!JQlf , .f~, CYTl\JI
.\.' .10 ~d~' 1l a1Jif>}frKilH .]J: rr~
!;iv), '!' ~!i.. G ;LJ;. C>!DiiHlli1
-.(;)!ru.. Booe:f!:H)ItT}L ~; itJf!PiJJ.JI~!:>IX .J\Je.c;a x !{; 1 0 .();."
,

. piJ:I P'IP~QCQI$~ ,h~1!9 ~:r: D.2JtHOJ'O :. I:! ~ : "


6J. :~ D ::r:: j\J;LtoT~;JlW ~'! J:11l:Mi~'fie 't'per1t.J1'!1..
. .~eiRT:J:i;QJ~ ~ ,'ID~.: ..w::: : tir,.:.111 Qin.
: :R'lVf .:! . ~ ,J. ; :. r -
Te.I.I . {>1!lpe'!:1QOIB.a 11 ..I!i :rrp:eiKIP 31'&.
::: ? ~ J<'r~1' ;f[t\:( JElliO:'I'it? ;ri;J:l' :: J~.:t
r: n<3i0i rJ n 01)5 :w~~~ tOif!'P'J}.CJ.C!oer :ero
.
:I;Y11Il\o_. ::r; _!:t: JiJ,r {'Uo!caJJiofJie;
:) t m'D : pnt, 8.,. , D
'1';<~. 'l'Q T ~-: :J1 J?JI Jia~pJ1!0M. OC..i.'VIJT
]:1,~ , ILJ1 i'n1~- ;J;tn ~' ~
:zl!: .r :. .:~r ;:QJI!la.
,Q; ;&>:: rJ 14'11 tl'~~+
:. :r ..r : ar-
BE<e:r:tt JJ .11 .
~c't:J'i?~ei;IIi,~ i:t ~21J.
~::. Crrto : ::r
::r . r,, .r.}' ''
.1 6 .. ~ 0 :t:. _ n:~:
.. &~ ~B()QCJ.' a!:IOlfi!:lf . :' J:'QQ <;''3.']:1 .,
I'J - py- :11 :.. !;tyQJ\; Xa p ar<:;r~ptrr fii1~
.ali11ieJ ~
;q;.'.: J1r::< 'J ' I.:: '
pa \Y1J~il n.r. (.i;~ i;I ~ ) ~
: r 11 : ~ .(s6 1I!ll:Ip: a)' ;
1 :.r:~ :r. . 'Dq n.~.t.r: u'11.:ap.o,llolj
~.~:;: .m!f~ DXraJ!,'aeqi:); )1>f( )";;
.

.:' ;J!'_J'\1:1!::J: ;;:rJ> :.. "tra.co : :; :'.:,


'JJ; (: ,ctg]Jr . ; JIMQc.:: 1J<J;.IJ!ae;.1)c .r, '; atcr o -
Mi:r 'it., ;paiJJYWe>H:e , ~Q<: <f:!);.: 2fi'.
.r;o!r eJ.Pt"J; r!l);prg_et:oe .,~,.; ~~:epJ> eJ{9!iM '<l.R..i tJ'IIOi1e
:a,n::e-J{o<ttf, . rr .;tr,:f3;' f1 ~~e. :w1{~ sz,c;rr.:rr;yilrf\ < . ~
t11F! ,mo;r, a;re,JIt!:!I X: ..f!.f'. t:10! :vrt~ .: <LJJ
~1:!I~ ~ cOJ<(8.(53JHblg{ 1Citi:Ie ,B.TJ.Q.jj! , :\..l\~ ' (;'J!J~ ;rJf.yD
paoJifi!Ir t:Jtiu.r,..e .6:.. :..J:~: ,;
paB.J.>!.li :rJ=\}:(J"3 1'~i1.
,r : '!'i.;:i!:.~, ,..;JJ
J!JJI. .:@ C'_Ot:tJ.Ql1'r '::' ~:1 b$:p<;;:'Kfi ; Q]3~1::: ~J'
'JYPI:O!yi ,
!::i (S; ']:1-3\:!;;t1I . !?,)~1 1,. pali\O!,&Ki'tI~ CI3l\H 3 'J'0; '::
.~.f)J,<.. ..1' i: Ji!i ..:u.J
'(J:tQ; \!;:!.,J:., :t;J po.:.aJPr <;r.Ji l!~'p"<.~LIYa:tNfa li~KO
c.gytrii'M . arrnaj:ra:rfJM ..: : .'' r. ii)3 ..
, .: ~.r 11 ~
. . , 15%. Ji ! r
3-4 111 ;.r 11 .

: ; , , l- ri
, 1.r ,r 1, 1 ,
111r r : I .
6J, .JJa - -r
J l 1 1
Il . I', '
J ,
. , - .JJrJ .
.r . -. ..
r 1 r r 1r . ,
r11 II r ; 50 0 - 600
I .i II 700- 75Q"C
i: .
JII ,, rrr Ji
11 :11 . !r. : ;' o
PYHtl:J:OIBIMH epa.MIH' IC'JCIKO _
I<a'IOC11BC d'!I ij)i!' !J1<:J.1
'. j'!i i r . , , 120
!ii r. r . :
i rII r : : .
r r I !.r
111 , -
copa!Hi!Hl. . 1'
.r . !V r 1 ,
iI I I i:> :n ll '
, 1 IJ- 1.
t' I! , .. : Ji
. ,II<t InreI I Ia . .- ! I .
, . I, : 1 -r
r I<OrC11))YKTIBIHIMiH, T E\XIIIOJJOHE'ICKIIM r
r\) 'i! .

, !: .. r.. ~\1
riJ r iJIj)I . r ~>:J:
r : . ,1 , J-Ir.
- , ~ 'I : , .JJ
, .
. <1111 . JJ.L
.;, ,'J1. I<,J1 51 ,
))J' . ! ! 1 IJ'n Ol>Jlbl!O epa'JIOMCij)iHM
.l'Ii'\1 r JI:I-I , ! 1,;.
- "n . Jil:
ii ~ 1r .. ,
' ; I r:'I . !< I '
'4 r.

37
' , v 1 :
! I<.. , : ~
-!;:, -r ;: .
.. J1I: u;i ,,i
)'l. ! , : 11 ,
, i. . ~ .i

, . 1 1 ,
. 1 (
. ) .,, , , 11n ,
: r:up . 6, .
,. ~11 ., l<i
:. . . . ., ;

.

; , , !.
,
, , :.,,

r.1.
.. .
, t , .6 ..
t . , i!
:vrw '. ., ' ' .
t:, . nt
~ . . 1111 i
, , ;, . ;, t:vr
0,5% 1' .
rr : :1
' l~ 1 . ir ,.
~I! i ;-1, !J1
.1 .
r t 1u:' : :\I
'J10 :'l! iJlHIJPOM J

D-D 1 =(0,006-7-0,0075)D,
, ! .; lt: 11P'OHIKON!

D-D 2 = (0,0008-7-0,0012)D;
:t .:
D - r: 1: ;
D1- <:\1'i .~r .;
D2 - .
, ,! 100% .
r iI" , J1
:\I .
( ) ,r! :n.
_ l q r i
!: , ,
, : . t
. , !:r. r , . .

38
.~ : .nJ 1
JJ !tr ,i ('ii-J
,1). 1 t I<J
1r , J.S--,-1 !rtJH, ' , 3- 4 .1ft.

l-----

. 9. . 1.
<J

:11 w -, t:
.1 0101, ;JI .
I.:i 1!31';.
'I 'JII113 I'I
', "1 - J 1161'
l . 1 l,
i.. ,: 1I-I[1, !~l1 . 9.
! ,t11 8,
1 1 ;J 7. :01-r
39
/ ' !. IJ<i 5 i/I: 4,
.r 3. 2 :r ,.
i, J , 1. ~,.
11 ir. '\. r
r r ..: :
.r.

. 10 ., .r r, .. :
.
1,
,

w 2, - -

rlfJ'lf~=m11~$=,_ . .


,
.
3
, .
1
, -
~~~~~.....~~5
(. ll) .

- ,

. 11.
, .


.
2 r'' ., .
4, 3,
. -
.
: r: r It'11 ,r
)'i11: r: tr.
11I w11 i m-Ir.
3 . 1 1 . Ji ,
: rJi, rr 01..
t .
. r r, r'. ', .
,11
, IJi,, 11 J, )'i11 .: r

r: Ir:: 1
-, r . .
. :r1 i ; rJ!'
. , -
, rn
.

40
1\ 'tI ,;.r!
l loC.I Il' J ( I IC' , -
110 ; ~ ,
11 : .
1\ . 1 , ! , - 11 y.aJa
IIIIX
I ' ; J 843/61 4/.50, ! 11
110 C OIC'I'OIIOO <Ji .: i
I < it! .

,
; l. , pe-
' t iiiiOBoo , ,
11 11 11
l t. ,
IIII .
-
1l
110 I< ,

,
11
tiiOCKOB .
,
,
-J . _
.


!! I
I(JI
~43/61, 4/50
llj)' : (.
12).

J i
, ,,
. . 12 _ n-
J . n
1) , n n
o IIIce, -

111 .

) l tJ
, . & ',
II .
L'J J ,
11 1 ; ':
II .

L ~ 11
111 > w11 . : .11 ~ :
.l ' : !:! iI. ,
11 . JJ,., ,, .

41
it 'i 1J
,, 1 ,, .
, r. .~f'I
i ' t i:

: , .J1i .1. <I


; ' . ; w .
, I'' 11'J\ :1 . .
. : : ! l,w
t .
' jll . r:r
. , J :
. ,~ / <t -
1 ' 1 ff'!< JIIi .
J 11 ,i.
,r. 1, ~ r
,l, ..

1 2 , r Jr11 11 ,
1 .:>i , !II, .
6 jll. ~', < 1 r.
<l r 1~ .
12-20 ~ _~,l . uL .
rJII '!: :r' 11I
, r , r.i J .
. 1 J . , ; l
30 ,r
. 30-40
.

)li11II i, ,
J'~I OOICTaBOIM CaJM 101 ' , <
v, 11 . <~'I.
, . , i.; i<11 -
, ,r . .
. ,
.' I'' l: 1 , ,
; . : :-
. !, 'I
' II J-Iei:O: y\CTIM 1 0e ti' . IIII . ,i
'11 6 1.n1 -:
iI :.:
1111J<..
. . J :!,
. : ,
, 1,
. ~ (:r 01). , ! ,
-t ;, ,r .. 6 :,
'Jm, rr .
! i I!' ;
' . 1\j
42
ti; : :~~ : ':;r . r n
'11111 cJ~ : . 1r ,ln ' t irtd
( 1 ~rrIli. iJ .j' : s r. .
11 Jiparriye.Tf3 , Q '. .r I
!' .; :; r!r ~r', o
HI>IJ\. q'1 1J\.r . 1;1
J.' ' .'\1. fI!\ .-I<J.i\~
..
r 1i .i: QII!: I.11 ,J\'L..
:r, I1<! 9.1 .:~~! :~r
; . 1\f~ -o rop , OI{ipblla ' . r< .:
.t: . r, .11 !r J ..
<;~ ,, ;r :,1 . <:~
i l al lB. , .!I: &!'!IQr
vx ;. : ~n. NJ-
,J I s!{Q - ; :
(: .,..t: r. ,rlU!
. .s ,: 1
,. , 11 .r ,.
.. Q Ja
JI.'!JIOB 11. . .. . .;-
.'1 ..f; N' 1: .
1 .:. .'11 'I.~ r 1 .J 1FQ . .
])i)<l., JI <DI' . 1. : . r Iti .
t)r:ep;c'De :i 1 11~ .
. .J . "IJ .,
r '. r . :r -, .:
npi1 . ,:. 01
tlip :J'; , ;! .e.crro
i ,~, ero 0 1Jcy11cii-r:- pygtil'IO:v! rt'-,. J{VJ .
.. r, 5f J{i', ;;' . - J1-1
' <r. )lr r .
, QJ B.E>IH'ei1;la n;, , 11, I~.~
. ir;,. .!lr 6.s w. -
1\ : '' !.
'!, : . , :1< ,,
.:'' J'\\ri. 1 ' ill.:< : . <Ofl'.\Jio.'),.
nt , .J ; ( 0,02--
0,05 ;W;1f)-_
ii! j{OJ.re ,w i:> . rBbi!CTyMT !
i)'i ', - , ,11 4 ..i:, . . .:Jiee
II.Jia ioro rQ oNtJ1t:J t'i . .r
1 11!i. ' !13 \J11 ,
II :Ul;pt!Me<p: X:B.OICTOI.! IJ .C'I'apOI!O .iJ1!i , iJ\ .r
11 ',I Q.IOT ': ..II.
1 : i iJII .~ .;16 . }Ji13 0i ,~. '&
!l'r :rt' v ii!, l)') . pes
t)y .}t :~ 01 ~ 'I-N .1. u
: 1.1t;i 1;){,
43
6: :
. :I
' .; :1 ,
. , .11 ,
w (. i)
HOBbli'JJ:.

1. n ,
. :
! .
, 0,05
. ~ (
, .
: 11 10:r
.I, <1 .J(J'.,
.i . . '' ::
. , !,
. 1. !<i111
,It. )'I / i ,
;. .
:1, I 11 . .

t1 11 i: .
t ;
' 1 l :;
i! : ;i ,
celelll 11 1 . t:
i .

:. 6 :, 1
- ~, , 1 ! . 11,
: :v11 :.
" .11 . ,
111;- .
,: Ji 1. rn
. , ., i 1
, t uI 1: : .
J G,/;11
, . .

!' ' 1, 1.
: , - ( , ,
), 'i 1, , .
1. 1 ., .1
. w,, .
.. 1 :1 1:, 1 -,
., : , :v~ 1 .

'Il l ~
:
01 IIt.
i' ! 1 r
. ; ..
44
IIJH' : !<~H ,c , .
1111 , : !: .
Orii>I, o ~nr : ,
"'"''' 11 r, .~V. . ~
1\ ..J iililt aJa ::, ,
1 i' : 1
; 1fip < : I 3JCT .
r; :'I' ' ,
L'. I\ . , .. :r
" . , : ,r 11 i
.i 1 . . i 1,5-2,0
1\ :!I, , ' r
J ~():-/.
: 1' i-
t . !
.
l: :i I'! :t'i , r
" :vr~11 r
.
11 . ; , , r
11 r , :v1:
,; ., ' ( ~
L1 t :.1) . ..:.-.1 i .
~ - 'I 1 1 . 1 :,
,,, . ' l<' patOI .
; ~l! tm, .
~ 1 11r,:I 11 :
II < \.

' ,: .r r .
I ' .,
1 . 11 .
< r , ,. -, .i .i

" '' r . .
t ' in 101 : , , i i! r{

. - ,
II I1 1 1 3111 ,l, i I .
- :
l' l\110 - . . r{ .
.. ,

'IIKTO :v 1 t . .
1 !'1 . :I , , IIIJ.
11 110 , ; r,. . :

i. 2- 4 .
'"' , .
,, :vr, l,
1\ .11: lr . Ocyc
lllle , -t rt , J i --
11\ 'J ~ .

45
11 I . : r r :
t :: 11 1 ' 601
paJKO.BIt J 1,
, . r 1 1 .
1 rr/ r IiiI ; 1 , .
G. ' , ~
r - i .
' :, - ! . 11 .
, i r1.
:i :,
, . : /' 45. t i
;. t11 1 .

8. ,

'fi'' : , ;:-
: , : ,
:, 'iI'I :- III
:~:~. :
: , '. '
.
iI, ' t, - :
1. .:. i :
.. iIt '

: r; ': . r ,
11 .. w 1r1 'ir.
11Ii I IIt:I t.'I\
0,065-0,100, J - , : 0,0.25-0,045.
1 . 1

! I'.

,i 66 ,l ! l
u, .Q..: 11
:- ts: :,
11 ~ : n rr.
,11 , . !I I
, . 'i'I, r !!1 /'' i'
I.
, , : ; J .:1
Jii'110i t 83 i , '
1 r1 .
' iiI, 1'01I Q
.I:J 11 ''.' '11

, 1. : . , .11 !!.I
11 ! tr i . 31r; , -i.
, . w1 J 1~'11 ..
I' (:i(i p eMOIHTOM!) i!'I \I',
:%l ,. i ; .,
,r : 11. 1,1 .
46
l' ,\IJ (<CJIBIX JI Q I'.!.t. -BOIOCTaiHOII.Te.ri-
11 1,11:\1 peM.rrQM TOlOfOC"reiIHX jJII'I!i -I! Ri
11 1;1'1. .
. 11; ;J 1 '
I I pe.MO'J!rr TOJiKOC:TeiHEX ,J',<! !;! ~}f:!-
1\ !I .;1 J..11 BotBce.
II.IIOte i:J .r'f 1 "I' ~
.l~: uJ : " r! ;:. -
11 1 t11-LIJ;. 1 . 11 . 1
~ JJ'Qr r1, , 1. 11 J
1 1 t'l n . 1JJJ , .1
1r -.
un QJi . -
111>1 < <:- uJ\J-II! r:: , 1i1 --
t; '' 1'0'' -{j) !1 - !. ~
J 1J1s 4I-; .;
fi:: u: I!im ..
, : \J .11 I'!1' 'r. I}:!I
J <, ;,JJ , r
- n;;/J':r pe>MOti-J'f-a !,.. 11
'!l rJ,:

.!. .r (.:r ~
J i . , .r.j , ~,r i ;) ;
:~0111::', r. .1. ,r/ u-. ru,
11 :n r. .t \/l' 111 a.c.JJa
'!1 . ;

IJIO.xiOe ' 6 ;ZI;I."\'!' i15I 33JII1'BKa


I~JJ <I li:IOI'illl[HIKO'B;
,J11113.01'JJ .iptOIHIIl. .-. 'ili'r' 1
t. -, I-I !f !~ iu: ;
Ji ' ;
- peli{IJ:I.OI , : !
lJi. !J !&I r
~ ,., ,'-11 rJ. r ~'I,
lt i:. rr . ' - ,J, J
II Ir Tet.V!e'p ! peff!\IOB.
i<!I J{J!Ii H HOIJIMaJJIH i , ' IJO-
i! C j)XIHO.C'J1 Ii I10:tl.0: 1 JliH 1iliOB IL'I. , crry.ax '
I I ... " .i . -'.\ll, , ,r., ' 1')
.1r. ,r . , ! 1
<'fD., ;:'. :,
}'II .< ,IJ i<aHaiBKaX.
.1 , !: 1, .~;, rJJ. l151,
,, , .i l
l 'aTe.J:t' J <i'J1i :: "er>pyt.I:IO ,. , D
lll'plco aJiy, r :)'1 - : -. Ji
' I L'!I -. :.- .: crryOI
t ,l. rr .r Jr - .
47
1, .i : t .
., t, 1 .11 , .
. v) , 3!. 1 1
(:. 13). 11 ,.
~n ;: ; . :r 1 1
... 1': 111I .
- '.

~! ::, t
r. tII i
. 1 .! , 1'111
, 1- , < . -
i1 . 101. 1~<
.- 1 1 . .
r 1
,
..

. <1
. 1.3. 11 - -
.

.
S1 S2 (. 14),
,
. , 9
s~-S 2 .,-;;: 0,05 ; .
,-;...0,03 . ,
5 3 .
r. 15 r: 16 .
S .r, S ,.
,i,i , 11
. . . ., , 1-6 'I
1 '., '. . . . 1 . .

I. r l, , 1, ,J 1
OCIBIHOIM . - : S=S+S .
~l : iB 1
~; 1 ~1 .
11 , ,: :, i S,
.r ~ .. . ,
S = S - S .
:J-10 '.r }
'fi

48
ll 1 r )ll r11. :J
11 1.1 1'1, 01 1/) , :I <I:

m 1 I ' J: I!i!rI .

S= 0,0009d+ O, 14 ..;
1 r r
S = 0,0007d+ 0,18 ;..;
~r

S = 0,0007d+ 0,20 .. n <150 j.;


S=0,0006d'+0,20 .. n > 150 ;.;
findu. omap
\

11. 14.

d --
/\ ,
, ..


n ,

n
r r

,
.
n
:! n

,
~1 i .
lr


.

J ,

J< ,

:
.r .

. 15. : r
,r . 1-r 11 n11 1I
r l

49
r~. : -
.

I: OiCIKOICTIM .n;tI, If
. r
rr '.,. _
; 1I '11 . Ii. I
I .

t r .r r 1 :
!~: ,
, (r~, r, ; _,
J 01 . .).
-.r.r11, w; {)!-,
.. : ::. , 1 ;:
:: .1rr r. -
. 10,r - . .'
:.

)IICTaJHOI.K 1, '.' , ,
rJ<Jw, :i. . :r
! 3lM (I '' (S 1-S 2) .',I11 i
,. :::" ,l-I w, 11 J
,,, t r . ~
-r t. il, 1 !, ;
11 :. , :
:, 't :0i1 '
i .r t .i
'!11 !11..

!tr. 'I t
, .
'i, r:
1.: .
,- :1
,, -: . : .
Li- , t :: 't:t ,
t:, . .
--,. w ..
r. ' i ,, r :

. - :vr:. ' ,
, : .
f1 ,
. ; r .
li , . ,, i<
. ~,, t.:, r ., :
& 'rr ; . i
.:, ' . . . .

t . .
.; r r:
I -i : r:, :
. :v. : JiI !, ,:, t -
50
1111 t' 1:, , . \I'
\' t 1 1I , ,, 1 ..JI ,.,.
II , I6:.
. 1l,.. ,
1 Ir .r, r . I. 16.
id 5 , 4 ,.
! 1. l 1: ! :i
( 11 <:,1 ) 2 1 11 3 J,
11.:1 t 6.

,

11 0
11

. J 111 . 2
.
Jl
ivi rn .
13 ,

11 0 ,
.
. !6. 1
n


( ) .
i< .
.
.~! w 1 , i01' ~II.. .
. r
1 :v. i , . , '.I .
, 1 !
II .. . ,;i
:~ t . . .,
, .,, 1 l~ , , .
l. , i , ;
~1 1 - . I10l - :, \7J :
:: : m<>
,\1 1 80% . : !
- 1 2 :1r , ! 1
, ,t ~ , : ( )
., (J' 10 t. .
1 r 11 ~,
!< I! J i, '

I ' . <JillJ . !
, .!i l.r, 1' I<
11' !'11, !, , 11
!-r .i lJ . .-

51
G r: , ru
. i ,)[! :
hl , r r ;JIJ1161.
11 . 1111, .r r
; 1 . .

- r ,

!1l=/(t 8 - tp)a ..:.

1 r t r; 5, J
t , 60, " !)..l 1
,,

= 1000(60-5). 0,000011 = 0,60 .:.,

0,000011- . .
, :t 1, J
. . 55 :. ,
- ,

l l
s = . ! - = 0,60. 1000 .,
l- r :. -, .
., ;;r
, v. .
. . :r ,rl. ,
, .i .... , :, .

~:.r S 1~ /,
. . 0,4 .
, . r ; J;; ;, ,
:.
r, . ,r, :
,, 1 0,6 , ;!I I'i '
,: :; r,, , 0,4 t . ,.rr
r
SMI! H > 0,4 .
. ~. .~ it 11f1' ,
y no p1r.o n .n ' 1200 .., - . 1'200+
+240 = 1440 I. . nr l. . ,.-. .
, . . , n
.~ l\, : ~

l
S = l'.l IOOO + S = ,-1,2 -+ 0,4 ., = 1 ,12 ..

. , . . ,
.n .l', : .. 0,4 ...
, .n

52
1 1. r1 J t-
1111'1\;J . .r . . . pa-
,, l oJ,JX ;:'' 011HOICJTe.J1HO J].I. 1
.\ ll.ll<oro r, ~1r ' ! paro
i.IX t,, ~ .
1 ~ :v r:~

.: :., r6 .:
! ,! 1 1 , .
IJJ t .
IIL' 6.

J . 01 IB '
11 ' ::11 r r
; [ .

01 , 11
~~ . . i!
i\ 1

. 1 :
II 3

. -
1\ > .
:r, ,
J)()I , ,

J t .
l t J J, ! -
r., I,I .1!I .

p a :vt. i1 ,
. 1. ~ .
r I 11
1 . J 0,07 M.il't 1::-1 :
1 , .

; . i
~1 'I, 1.
11 rJ ,. \L!. r . il_
:130!.

,! r,,, j) j)31
I!f'.J
. ','I 1 11
< 11
. . - .
1 ' r .;.
i- . , ' , 11 , t
. '1 .

r 1 .1 . t, .,
.v1 : , r

. J ~ -
1 , .
J"I .
1 ~

' ' r~ y,iOpiHOIO ipaJOiOrO ir, n


. I . i r~ :1 i"
I: ~ rrIr YJiOpiliOO \ p a!MOBOIM 1 i
' :'. . 011Q -
.
M=a(t-tp)l ..,

_ . l - ', . II:I<I yiOipiHOO ~ -


. yiO'prHIM IIIi,, .;
~ 1 ! ;
- n11 i:> au:Ia, 0 ;
- - wieparypa riil: , 0 .

. 17.
:
1 - ; 2 --, ; 3 -

. !!I(IJ: i r J I
:

SJ<= (t-t)Z + S+ S= + S- S ..,

: S - .1
r;iIi, , tr3i ' J& 0,05-,-0,07 :;
S - ~IJR' : , ..
J: : pari'IIOBOIM .
: . ,

S = S - S = (t 8 -t)Z+ 2S~+S ...


.i ! (.r. 17)':
S=S2+S; S2 = S ; S =S; S1 = Sy.
(''I. 18):
S = S 4 +S 5 ; S4==S ; S 5= S; S1-.Sy
11:1 '. 17 :
\ 1, : 1 l:llll llf >I X ,i I !
i ' ' ''' N). e pe:vr e
ll lt'<lllll l !33' 1011 :B.JVH~iCTC :~1 HOiCOiBO CTO-
J"' II c 1 IIJ. , : . . 5J . :vr
1 ' '"'P'ti'! ~.\~1 ' 5 1
, ll'''a. KOIPl'viOBO ''I ,<
lllc 1 52= 0,0 5 -~0,07 .., :
1 11 1 < ~ . >:
:: 1 . 5 3 5, ,, 5 2.

--i

I '11C 18. . . r -
:
r1\; 2- u ; - !\ &

. 18 ! ., .
\l! 1 ( : Nr) .
l , ! '.W . i J
; , ,', 1 5J . . -
' II OO 5 5 ,
10i 5 1 , : i.I , 54, l-
11l11 - rB!'Ila , .
1 1: i!::'!<.
I : : a ,
,-J,iiTa .. 1 !, ' 31\'II<IHY
ol'O , ,, ..
: r . .
. .r:-.1 ''.\1 6 r;
01 .
~ . J-I G
II I . ~
ll: ,. : ..
:IIOI H I!M : , - :6 - .
IIIIIO . 11 i:, ;.

5$
~ .Ji ., .
;. ~ )'I .
J., 1 'l\
1, 1: .
I , 2 ,
: .,
, : . n ; .
1.
, , .
.

:1101 . ,
r..
. ., 11;, ,
lr li ,
i.
.

i ,
' J.J .

! {
. , ,i ii. \/l
. .
: I<. ! - . .
. . i\tlac~, .:11
JJ:-, . . , i
, m . ., ,

) . I I\IJ !I
1. . . , :

. . 1 11 '
., , ,1.

: ' ;J\ .iIi .


:~-~: 1r.; ;: .
:v; '': :, . I:,
; ;
tr, r ;
t .;

11.
, .1 :
-1 . , .1), :1
' .. 1 : ;
: : .
.

,r-i.' ;'II 1,
. r ,
.. t

., 11 . . .
, 1 ; ,
} 'I'.I &i , , ., .
. , I'I QII,
!16
I""IY .Jll>a -r ,1 0,05 t.;
\lt'III.IIIC .
ll oce JI-I; :
II/\i . o-
11\HIIta :. 1 ,-
1\ (:J, ,:vr ~1 .11 - -

111 111<. ..'IJJ, -lll,


1 lll, ,; , 1 , 15 ;,
. 1 . .~r\: ;. ,
11 ~ . 01, ,J. 0,05 ,
ll ;r ,1 - 0,15 -
1\ 0,10 . 11J .1 -
II , :'. . 1
I I< J , .
[ - .11
.I I :, ,
i i C
, l . II 1 :\1 o,YliJia<oly
J l. - :i
I! I . -
il\ ; . 0,03 M 11i.
- - :.. .
> ~ '
' I <: . -. - :~
tJaa . ! - ,, ; ; .
.' Ji, -
I\ii - , . ; .
11-r- , -, :
)!NJ ,

. .1 ,, - ' -
. n ;>. . , 1 1, .'
.10 IJ! r'J!,.
- J" ;r
,-1, - . ;-
:: - ... &
.r :r , - I'! .
. >:, , :,
: , ..,r, , , r ,l: . .-
.1 ~ . , '
l:v : ., ,
, 1, r :, J'
,. Jv1 :!, Jl.
! , . 11-1 : 1
cro .1: . J\tl, . -.
: : , .
- : u- :.
~11 , - - .
-: ,:, 1: 3i -
57
1 .

f ~ ;r< <

; .
. !i 1!11 i I I !
, :.

r: . , r.m (.
); Ji
I1 . " -
.~11 i r, r.
: . .; .-
0,03 .. r
t 1 ...
;J . :
. ! \ r .
nr,, ! , i:i :.
.. i1 ~, 'IZI.
1 11 12 11
. I\Jr 25.25 -t.
.. r:r
. ,
.<r1 .rlli. . 6.
1. ::
,.: , , . .
r r I. . r. 1 I. '
n r r rr'!'. -
111 ' -, !'
< .

n r: . <i r11
, :i. 1
. I I!., 'J II.

111- , , l .
r r.
., -
. w '
i', ,.

r <\, r r,
. , r . 1. .,
.r , , < 1 . ;

r JI r --,'.
r I
, . J
r ' .., , ~ .

,; <~ '!'1 i r-
II lli.II .
w, . m rr: j)>
, ,r r. . .
.,r
', r JJ
, ; ,r ,
r ;. rB . 7
58
.1;1.; ~

:.~ ;: :.~ : J']I~-~?~,g U!!.1 ,

11llirop_ Q"e: '-'".i>.J<; 111 (i1.q1;r.. ,IJJ1.9-'fZ)

:JIC 'Q ,.'t: Ji;if'J: '", ;!\ ;1''

.:' 1!: -Ji" ;!J.O 15IJ ~W:~ !Si)l ! ~ 5'1) 1 .s, 2,50 . 5.0 1 JC ilbl..t: .3.50 \!( 1!50 . .. 4.50: :)!JJ :pjjQ'

1~ ,!;;, 1 - rz,
:

,
~
. ! ,
'~ 9 " "'
.~

~ SD
~
'c::i)'
.. :
:(/) J 1 (.(j) 1 v) 1 q 1
;,;
'({) 1
1
.df

qO
J: ~ ~
- ;. -~J, IO b",i' 1 Ql! < 0,08 QJ4
10: - - 0', 0,;1 ('); Q,QS 0, 1:~ U)O' Q,JB ' bj1! rp-~

"200 - - Q,1JJ Q,i6 QJ l P,l'B' ~12' I),2'Q; b, f4; ''Q,24

25Q" D.12' DJ'20: :0.1 2! Q;2.0: ~ 1-: 0,221 :Of\4, Q',24 b,ffi Q'.8

3,00 !), 15 !1,26 '0,14 :Q,2.4. , (Q; 0,26' 0,16 0:;28


Bq(J 18 ,_z: J_ Q,28 JJJ: >Q,;i2
~[)' \),2Q ''! ::, 1 8 ,2 1 .---" 1 -- 1 ~ - 1 - 1 - 1 - J

45() 0:~~ 0',3.6 - ~


,1 - ,1 ' - 1
- 1 ___.

500. Q,25 0',6.8


S~.i..~. 1 - 1
J
- -" ~- 11cl! .~Dw- J '
~(Jp~!imi'
'' Qli'IJ
~2\lOd , "' 1 ,Z,OQ, 1
~
1 J~QQ; 1 !J' 0\f
~
.1.
~.,.,

: -8, - 11, - 11, -14 ( 5304- 54); :


10 18 ( -10 -1 5) (no 1862-63); -14 ( 1013-49)

-
1
,
1 200
300
300 500 700 9 1100 1300
. 500 700 900 1100 1300 1600
.... .... ....
~"
~ ~

lvf

1
:>..

r)f
":;

/)
1
:>..

"
/)
";:;;

/)
1
:>..

"
/)
":>:

/) jJ "

:>:
/)
1
:>..

"
/)
":>:

/)
1
:>..

"
/)
"'

:>:
/)
1 """
/)

50 - - - - - - - - 1-
1
- - - 0,09 0, 15
100 - - - - 0,05 0,08 0,06 0, 10 10,07 0,12 0,08 0,14 0,13 0,22
150 0,06 . 0,10 0,07 0, 12 0,08 0,14 0,09 . 0,15 lo.11 0, 13 0.12 0,20 -- -
200 0,08 0,14 0,09 J,15 0,11 0,18 0,12 0,20 0,14 0,24 0,16 0,28 -
1
-
1
250 0,10 0,16 0,12 0,20 0,14 0,24 0, 15 0,26 0, 16 0,28 - - - 1 -
300 0,12 0,20 0, 14 0,24 - - - - - - - - - 1 -
350 0,14 0,24 - - - - - - - - - - - -
1
400 - - -- -- -- -- - - - - - - - -
450 - - - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - 1-
1
- - - - - - - -

_l_ D _l_D _1_ D _l_ D _l_D _l_ D _l_D
S
:2500 :2200 1900 1650 1500 1250 1100
.1 .1 ~;:

: -~0, - 24, -24 ( \0\ - 49)

11 , ,\t,\1

~
...
"'

300 400

v)
?

--~--
:>;
, -.
(/)
400 700

::
(/)
. 700
9(0
...
"'

v-3'
.
::
(/)
900
1100
...
"':>;

(/) ~
.
1100
IOU

-=-
v)l~
j
\
\600

1 .
::
(/)
-

50 0,07 0,12 0,09 0,15


100 0,05 0,08 0,07 0,12 0,09 0,15 0,10 0,16 0,11 0,18 0,12 0,20
150 0,07 0,12 0,09 0,15 0,12 0,20 0,14 0,24 0,15 0,26
200 0,09 0,15 0,11 0,18 0,14 0,24 0,16 0,28
250 0,11 0,18 0,13 0,22
300 0,13 0,22 0,15 0,26

: 1. nn. , n.. , \1 ;,
1r 1,15----'1,20 .
2. ()>r I! n , :1 t' , L
1,5 .
3. . S , :~ ,n , :Jr
( ,n) , n 30% .
n ; i no 1 :v
, < 0, 3S .
4. ~ vr
, n .
5. -8 3 ( 5304 - '54); ~1 -11 ,:-.r .J. ~1
- 11 ( 5.3 04-54).
6. . .
7. n, 01 ,
1,3 JJ < .

"'
">
t-.?
7
,

,
!
200

200
350
350
600


600
800
1 ~00
!000
1000
l5CO
1
-

... ... ...


::
... ...
::
... ...

:;:
/) 1
"'
/)

":;:

/)
1
"'"
/)

:;:
/)
1 V)
"'" ":;:

/)
1
;>.

"
/)
iJIJ
:;:
/)
1
"'

/) /)
":;:

1
"'

/) 1
1
":;:

/)
1
/) "'"
25 - - - - - - 0,02 0,05 0,03 0,06 0,04 0,08 0,03 0,10 - -
50 - - - - 0,05 0,12 0,06 0,12 0,07 0,15 0,08 0,15 0,05 0,20 - -
75 - - - - 0,08 0,15 0,10 0,20 . 0,11 0,20 0,12 0,20 0,06 0,20 - -
100 - - 0,07 0,15 0,09 0,20 0,12 0,25 0,14 0,25 - - 0,08 0,25 - -
125 0,08 0,15 0,09 0,20 0,10 0,20 0,14 0,25 - - - - 0,10 0,25 - -
!50 0,09 0,20 0,10 0,20 0,11 0,25 0,16 0,30 - - - - 0,11 0,30 - -
175 0,10 0,20 0,11 0,25 0,12 0,25 0,18 0,30 - - - - 0,12 0,30 - -
200 0,12 0,25 0,13 0,25 0,14 0,30 - - - - - - 0,14 0,35 0,14 0,35
250 0,14 0,25 0,15 0,30 0,18 0,35 - - - - - - 0,16 0,35 0,16 0,40
300 0,16 , 0,18 0,35 - - - - - - - - 0,18 0,40 0,20 0,45
350 0,18 0,35 - - - - -- - - - - - 10,20 0,40 0,25 0,50
1

, : 1. - rJ
r -.
2. - - .
3. , "
}! , :
. r <
.
. ._ 4. , ,
5. r, . ;J , <1 ; ! peQll!e
]l yeHIIJ1Th 1,3 . ,
,,, 'i ' ,,,,, :;1 > -

1" .. 1.11,1111.1.\ _vr


' '' "'i " ''''l: n.. .
l ' l\ .
i" ' '" " IIT:I :r : ;,.r
' .ll>. li! Joi'1; r pervrora i6
,1 11 . lfo :J Ioy iliPH > :r:, -
11 11 1 11 :, .n,' , mvi
1:11 :II .'IL '.IIOO .
1:1\ . : .1: . ,
1 1f, , , 1, e
, l , , . l , ) J.\ .- 011 nJ .
1:1' '': :1 r.r , -
11 111 \i l 3!il! .. ' ;.

II[ 'ii! .
J< : o
IIII II III I I Ia . , 11t -
,t, :l :< : I 'i J . .
.\ II I .' i.

: ~ I . 1I
1 ,ll\
: . . Pa
I >IIJ! ii iOT :. B
H I> Jl\I T .,.
1'111"0 r.: 11 :: ,
1 11 11. r, . , o
I IIIIIII,IIKa . . ;
~II' . 'IIt .1 ~'!!.,

1 1\ ; . , , : -

111 1.\ 1. 0,03 JvlM t


'1:1 . .
. . ,. \n
i!\'i< , 1 -
1\ 11.11 ,+, , ;
(JI,I'cpo : 11. 01 1 -
1 11'1\ r :~. I, .

J .1 . 11
l\ 1 +, 1 -r

. ,. 11 :~
I J6L" ,. ,1. illlI'', :
l il ~,. ~ . .!I ~: ( . 19) .
; ~~ ;: o
i,JJi eBoo 'J r< . op
IJ JCIII. , .: .. . . 1'r ~
ll -, a]'IH
IIIIX , . :
1 ,JJi . , :! op
llll'H , :, ; ,

63
:


.
I<
r

.

:

; - -
( -
); 1

.
1r


. . . . . .,

n -
. ,

, ,
,
. }J

.

. , 6
:

3-5 ..
, ,
I
t,

, ,


.


. 19. Toiiocc irii 110-

:
J, 2, 3 - ; 4. 5 - j)OK ) tKII
64
'" ,. : !, . . . , -

l :'"'
"''~'"''' . 13 .

~ IIIt'T
.11: 1, ,
, . "''l ,
lll;, .
:~ r : ,: po
'"IJliiTC i .
l~ : i
' ii il, . . !. r<i
"''1' r nt iI . ! u
l . : ll' !II : 11 r .. ' t
''' "' :v 1. .
.fl.'"'r r .<.
" '' JI I IO 1 , ~,. 1
t'T;\!IIKe .
.:, : r, :'n r
'1:1 rt . ! : l
.1 \ IJ VI . . 1 1 . 11.
i : , ! .t. I! mo c
l ' t'Ji,o , : . i r.
II-I'i :.!.
tIIO'peJMeJHHa ,~I ' J !-! .
1 , .i
I ' IIC! I, J . 1 yC'Ta -
II:I I BlB a 'Ii i! 1 ; r
: - . - .:;r , .
. .. , .31 -p aiMOIBX l'Ii, <I
11 , ; 1!r.
:~ l-Iu< , l!~ , !1 !
t 'J \ 1 .
,: _ :- 1 1 ~ o
IIIIHIIO B, r n; r "
tIi . lJ,.
""'''i'! ;' i. I:i:I i -
1\ J>CTHOI'O I :.

9. n n nw nn

,< , : -
III I. iJ, i:.'-
J\JIH iJ .~. I'i i!'
) li>I !J 1.

1 ! - .,
r , J . ~..
IIJf .J J Jm
:J. II.-I- . , , ' , !,
.\ . 13. 65
., , 011 11 r
. m .
'I .-. , .. .;>
: . :J .
01 i' i': 1 .
6 , ; Ji: ,
. . 1< 1
f. 2 , Ji
13 , rr!Ii v j1~ : . ,
. l 2 v .f 2 .
:rr :
!.. , . CJIO :,
i!6I 'II JI!>! .
'rr . .
1 '!Il
8. 1~, J , 83,
, .I .III dI11>,
:t . : 11 ! i ,
. )l 2 .
1 : ;JI r
rr , ;, ::
]{ . 11, t :r,
:11 . ;
83 ~r r .
: : 't'J ,
83. . 83
11 : , ..r .
r 83 . ;- - J{ 1
t ,tt 83.
I\2 ; 40 ,
83, 10 .
I\2
t: > l,r 50, :
; - 1: . . ,
I\2, '. << . , \
. , .
. 8 :. . r. r 83,
I\2 ( %) .
8
1 , %
-~-~-~-6~-~~--,;--------~--- j 1 -- --~~

83 0- 12 5,5- 6,5
13-15 1,5-2 1,25-1,75 0,5- 0,9 9-1 1 Ji:
2 0,2 0,15 1,5---2,5 :>
1
1
1 1

66
. 8

"
r, G6 ~t
J
( )
1

1)8.3 0,55
bll 0,75-1,25 0,4
1>1\2 0,35-0,55 0,25 ---0,58 0,04-0,08 0,2 0,3

t r 83 . t! t,
:- I L: . :r. 1 'J
(u l{i' , 1 r. t:
11. :.. t., . 16.
. .II t.,l tBPYJILHy
.1111 t''<. 1 . ut i (
: 11 .1 pa1 KOBII.), J ~ t
; ~ 1 -nt '} .
III t: ,! . -
11 ; JII . ,.
1 :; 13 Ol!Jii"OTOIii o
lllll.lltliia, , t, t t i.
, ,. : t ,. a
.'IIIIBKH , 1: i.
) : J1 :, . , i:,
; 1 , ,:; : .
,r( ~, . 80-90iC JO%-!HOM -
1' I'IIO'pe ', 1 . ,~ J 10-
1;; t . 1 ; 1 1 pac
llop, .. : ..
ll l olt iiOtire. mt : ,
ll tiJ ~op e . J ti.
;
r, : 1 riG , . tc ,
11 : 1 . 1:.. r iI r .
r ; rr 1 rr t>t 1I -
11 t 1i'1 '. 1
" J \ ' 'i .-
11 .11: .
;~<1. , ~ -
I I : ' i > !II -
1' 1',111 . 01 1 t. ; i '
rr 1 . IIr
~~ :1 . t11 ;r ' 'r
(, : , i'i ri y N!';I . . - ; co
, ~rit t 113 6>: i I! >, ;
I II III.II : IUIO.~ 'Ii.
// 1t., .
, 11:1 ! . r< : IJ -
57
. ;q I{ :\1 . ,
'. . , , :\1 . r
III. , i ,
i r , r
: .. m.r .

.\! . , ''J ,JHO'I'IJ-I O


' [l..

1 ,
:\Ll :I!3 II 1\ :
: , J 111 . ;
r , . t I .
r . J< 11
:: ,i .1 , , ,
.I, . :v1 (1) J< .
11.

.; 1 11 : . ..
. ( 1 -;) ,
: !I .iJ' .
: . n r '.I- <
w, iJ, :,~i
,I, (. necy) , <:u
1-2% . , ,
120--150 .
,
, ( ).
n .
< r r
2-3 . ~ <l 28Q-
3200C.
.
, ,
, .

( ), ,
.


lr ,
260--
30 00 , tJ n
.

r:: .. ,
, 1 : <-
)I ;:: 11 , ,
;! ! I I, :J .
, : '
i. ! .
< 'r R < -:: , r-. -
68
111 .1ii . .z:i , !! i ri' ~
: ' ' ' ' ll 'll . ; :<~ . i- }3
,_ , , ll.

:11 . iiii! ,l().r -__ " '


1:11\IIH ii . , :
. -6r ri1.1: . . l!
I ' > , , .1 . - v, .
I ! 'J ,I1 :; - -
11 1'1'0 r. l() . 1\.orJJ,a .,
J' l,l'lfa _
.1 1 t- r.
JL ~ -
Jll y i
p a l't ea 60% 40% .
; ( o

IIIIIIIIOB .
i i
;

r'i i.I 'I 400


/ i .
1 1
IIJ!II()opa
ll .

1/prt _J p
I'I' JH ICM
, - ,1 1\I JIT . .
1' 1'.1 111 ,
111 8~ . 20. r

1 , ~
.
: ii '
IOO"C; r
1 45.0-
17fi"C. 400 R
' ' f'II L" . 1 n
' I I Jm -
l \l.lmpa ]?.
11 : JI - oe
f':II\II : . 1
t-ol o, . ~ .
) /..1111 : .
11 . 20 JL
111\ Jf; i'~!3.
lloce <J; ,<J. ->-t! .
Ji:l ~ r. r. .r. ::.
',11: .-
111 11' 11 i ! ..
iIi ~
1 J n. 150-200, JJ":
III<Jr:IJ\I- . 250----'2701 . :i 01 : . n~
Jlt 'fiJ!I'pr,Jo . :. ~, i~' ()JP,at O!Bli-Ie
JI,I II I . , i . ~ .~ . q:
. i ,,

69
; ' iJ;
,r . :l ,
. r r
: :
: UJ:. i :, ;r.,.
:, 1 ri ;ii iri.
-
r 50% r
1 1: . .
~ - 11
., ::.r, - :: ,
.. 1. JIJ . ;
i i ( , . 21) ..

. 21. i'1

r, r 60 '
500 l (
;:), , :-
. ;~r (
r

k
-- - -
-Vr
k= 1400--7- 1800 k=+ 1900-
I;
- .
, :
ri .ir. ,.
11 ,.: , 01,
. iJ I3i \
: 2- .. ,
5-7 .- ; ::. ..
70
, , 1 111 10-15 .lrlUH
1(.11\1 i ! ,i . . , ;:
11:1 D 1 :01 : 2-3 . .
i aiBK .'it 'IIJI3! I,'!-I! COXtp a
1-/
lll' IIH ; ' 6 i Ii
( ' !! 11 1 ,,
11.11 <IlM CIHCIM

. 22. ( )
Ji

r 1 i <
, , ~ ' , . ~'. : , ,J,
1 1 . , ,
'II'O I. ! .i,11
,,,,;, . 11
; ll , .i ,; .!\
1111r11 rJ, r s . .
( Jlll~'. Q2) .
.(( 1
11 .
:t : t: i, I'3 :IIt !t
II J IIIC, ' J- ' ( .
' 1:1) . , !1 ::, 1 ,
t ii IIIIY , Ro . .rr , -
)( 11 )'(' , . , .
p;tllllt,l:l\1 l ---c2 . l! ,1 :r
li . tpyt iiX . . t;
~ ,, .( ; 1 (:ri), 1 : ',
,,, .,i'''P , . .
'!!
r . i (r. 24), r .
, ,
r I' nr,
, : :.l<j '!.
- , -
. r'
. r ,
-r. r rn . ::
.r . r, i!-I !

. 24. Jt

. 23. t

i , 011 rL 15-20 .-
. r, r :
.

1 .i( 11 ,
r ..
. r I .. . ,
~ .. i
25% r r r. :
,, . : r
. -31 : : 01
r ; r. . 0,02-
0,03 (arKCij\lYM 0,05 ), r
5~ 1 0 ( . 25).
, , r
1 ' (r
) , ii :'
.

, : r 1~ >.
:J i , .i!ir . .
. .;rm. ~,
. - . r

.!, : & r
r,II ', & l',
r r . , -Ir -
72
..J II I .Ke I: '' J (!:LI J
J (' J IIi , .:.
11l ' , ro,p~nyca 2, : 1
; 11 3 (. 26).
IIiI' tl!i . I, 4
J , 80 - 0, ':
, . f1I J:
. : ~ 1 18-20
, , ~!i, '

. 26.

11 . 25. . , -

11 1 , ,,; ~ r . :
. ' ,
' 1,5-2 .
1 , , ', ; ; r:]{, n. .
, , ,I, , ,,: ,
. 11, ;. ,,:
it !I .

10.

. J,
, . , (1~ .) .
. I .,: ! I:
<.: ; ~ ; i , ; ,;' 'I<
; YIPYIII r .
. 1' : .
11 :, :.
.1, tiJr.
: . ). 10 :
> . .:i. ' rr
JI';~, : , . :
. : , ' : :Ii .

73
; ,~ .r .r
; ., ,i\J ,
01 , Jit

. 1 ..! '
w, , 11' ,.
, -!; IJI .
Ii ,,i .. 1 .t , . .
!Ii , \ : : .

.:., t ; :

t; 1 r . . :
I~ . il !
:01. .11 Ii
. 'i ..
: : ;i
31. 'fft ,, Ii ..; . ;
. '1111, .
,t .
. ;; , , .i ,,; '
01.
1 i . 1\II- . r,
l : iiI 1 1 1
,. 1t .
, , , \1

- . . .i '. ,
1 , -
' , 1 '',
II .

I, ..
, .t i, .
I i. ,,
i! i ,!I
1 , .
J1 .
, !I , . ..
. i
;. .

,l ! ,
1 , -
, , : .
i : : 1) -
rt Ii: Il.
i l. ,
I! KOHyiCHOiCT
: .
; ,,
. t'
. ~
.
74
1 ..~1 11' . , ~'I
, . , .J;
"l cWJ,a.
' ~ZL JIII:
ll f)/1 :, :.
l< - J : .
111. . , 11 -
1\: .
110 . , <
J l<JJIIrae.
pao-
III.IX

1 11 ciia
.\ - ,

11 l< -

1 1 -
11 (
II J IOcoc

) (. 27). ,
r.l ,
llCJJ 10-30 .11-t.-~t . 27.
.

:J (1) (,'2) -

.
; I J II. . ~ -
t;( . 9, 11I
~>r .
, r, 1.r ,
,(i r .
- ~,.
, i.
r, J i , , 1 ,

1\1 i UJ. i ;
lt< 't ll ~ , ., 1 , . .

.1 l lC D D - 1111i! ,; t!lv~
t,, 1:vr
.
13 . 10 , 1, 1
J1 : t:ti ii.
.
tt ,(x ,, J

n 11oi:1 .-r,. 1 . ,11 ,


' l''t trpax, - i .

75
. . !1

n
1 1 ,
--,----,--,---.,----~ _ _ _ _'_ _ -

1 2 3 4 5 6
-
;-
1 :~~~~

1 ! 1 l 1
1 1 1

'
-
1


-

l 1
1 1 1

-
1
1
:


1

-
1
:
1
-
r
1

u 10
, .


.

, ...-1!
- , .

1 1

150 0,15 0, 16 30 1-325 0,28 0,30


151-175 0,16 0, 18 326- 350 0,30 0,32
176-200 0, 18 0,20 351-375 0,32 0,34
201-225 0,20 0,22 376- 400 0,34 0,36
226-250 0,22 0,24 401 - 425 0,36 0,38
251-275 0,24 0,26 426- 450 0,38 0,40
276-300 0,26 0,28 451- 500 0,40 0,40

: 1. -
.
2. , ,
, ..
3. .

76
)lmr 1 JI.ii 'I'
y r " r ; rlrr~J,JI<a l' r r. m : -
1\; ll , 1 < - .r
I ' IJII : ., . , .!-I~i ,;
i 'r ~. r , . -
1\ ; r. r . . :. , ~
t'J r ~ t: <: i ~r
/IOI<CI . C!JI /I'.

. 1 , paolLIX ,
YJ ( ~ T : ;rt (r. i)'I YC.IO
IIIrr ,) 11. 1 :
rrrcr"r . (-) r . ~ J1\. -
1"1 '111, ;r .. J
i li\', 'r . , ;' ( +) i'
:rr-.

, <
li r r.r , 'I'r r1 r
.-t~ I I1 :. . . I-r r
r;r1c :, r ' . . . ., ,,r
llr)e JIMOIaeo .-Ii .., . o
lloi'r 1. ., r l.: r
/ liJ, I(;J:o-pa. . '' J1r -
1111 ' ~ r '-D'; 1 t' , .r,

\' 11 rr . : ;JJ: >,l ;:.


, 1
110 , .
: rr r . i 1 , IHa
IOIJ>il ri!I .
) ( . , il.l r, : i
l lll' ii. r , ,
~ 111 11 )IJC . . ' .
) l 01 : , : ;,
ll l' lloye~c -rr,. 1. 1 -
1 r.r .I I Cy .r 1 ,l -
11111' r 01 . a
'I' I'M r r ,
~ir.r 1 , ;; 1I> ::,
I' r , . . J
II JIII'I' I>I.
Ji : iI II

a t-a
R= ---' --2-- .;.,

1':(\' , - 1 .1 r; .r
:1 , ;
- .1 !
' .., ; , ,.
77
'J l!l R 11 . 51

R- .., ! t ', t;
- , , 1.

.

. r

v
, 15 t 1 ;
.


-
,
. 28.


:
1 - ; 2 4 - . . .
; 3 -
1 (. 28) .
; 5 - ; 7 -
; 8- , -

.
, ;i ' ;11 ;
: . wt ''I' , .
; w, 't:,
l, ' t1 t ;1 .
, i tr1'11 :

alOO
m = _2_l_ -<,

- ; \1I , t.l.
r., ,t ,
.t,~ 1r, : .,, 'I'
.t ' 5 (. : . 28) J
i' i.

01. .; i. t
' . . . , i .<,

78
1 ~ .. 28.
II.III ITY 1 l i, 1 ':
11:1 oG c l 1~1 ~:v o
l ll l l l llll lfll<o.
t> . J{ npo'o
' l ii:fl, , .. .
: 1;r >. . -
111 1 ; m . 11:
. ,. l< r{ -
1 ' 1 11 i 11 1 1
~ 1 : t . l\I
i ' I IOcoovr 1 ,- I(;
1 ' 1' .\ , I 'r i\! -r !:.
f<! ( I.II IiV! !-
11.11;~ .. , ,, :

: ll . r'!I .
, . . , i
,1;1 r , p
~ I (', JI C!Ha, > 1 1 i
1 . , , ;. -
t: , r !
li ::~ .

: 1r
11 > , 11 I..i
J I : JII tO eo x . r iI. coco
tl: t, ll . P a.,:vrep, : ,
: ll . . 'r. , 1 o
li : IIIHC .
!LJ pal'IJOIB X . t ; : -
111 \I ' 1 . J. -
~ li , ,r ~I : -
11 :1 .

IIJ . I 'jJ, oe
ll ll : I J I IO'O nr , , : ,
<j I r
'1: I . r...
1 1iiJ - , . o
. l l' l l ' l aoro , t:, ,
lll i.I; , xoy
l t' 11 r; :
11 :1 - ' (- . 29) .
1:1pi\H 38-60 I'I ; .r -2 ,
11 11 ll ; ea-I : ervry '1 .
l\;\.11 :1 .i l; > .
i" I I ' ''1 .
! 1 . r1 01
r'\1 1\.ll ; l
. 1 11 11./l 11 l!, VIl' & -
79
;. ~ 25--30.
. , : ; 1
III . v:~:1 ~
, i. 1\,l ~: ;J-:.v~ ;
.
1<.' w1 31 .1 i
1 ~.1 1, . J<
:r ! 1 1, I<r
.

-~-----
, //
\

\
\
\\
\

. 29. :
1 - X Oi"~'! yr; 2 - . Ni ac.ri;;.i r1 : 3 - ;
4- ; 5- :li; 6 - 1; 7 - r Ji

: : ~1 . r ,
, 11 i i.
: ii-r:.v~ , (t . 30)
.:t 111. ;.1
, ti!Ii
. , , . 3! r I
! i . J- ' r ,
. .~ . r
\I .. , :
.
80
ll ,r, ;, ;i ; .
CJ I.IT I, , r J . :.
11 ; 11 111 . ; ;,. ;, ' -
1\ . l.
n
I I IJ'O' eoce : , :. :
J IIJJ J e 1 :.. '
, '11, ,
'
py
l'<> i'J ,
I I .
Ji'J
lll l
' t: .
. 30.

:
,
IHIIJ ,JIOIKO ,; , r -
110 ,, . 01
y
T I IIIIa . ( .) pee
III .Jii
,. i r.
; r
\ j. ,:, 11, J
,1\ll'T tr :. . -
11 : 11 \ , , -

11; 1 .11 1.>11I IX .,l :,rt;: ;.


: > 1 l. :.
. l! ,.l . o
J:I , J I : ;;( 'i. .

illr l.! d'. i .


> ~l ' I'

' l ; l l' T .

OIYJCIKe '! Ji-


1\1111 1, ii : , i ,.J 1,

; I' I ', 'I, :1GI~1i ' p6MIQ,HT


) ' ; J.JJ 1 . J ~ :, i !
J l l lll, ra ex :1 r~11 , -
11 1 . 1 ,,;,r '! 1. .,
'' PL'JI Jieoopoix :,
'1 ' ( ' .\I II IHecJo 1J1;, ;1 'I1
. 1 :1' 1 1 1 .61.1 1 .
. 1 l
111.1(' r
. :v1 , 1'1
I '.II;J : Io '. 'l, i1 >:.I':
t 'J J , . 1 11 t
IIII :. n.!li .
81
-1 , .
. . ,.n- . !)'
11, ' .
r i 1 1.
.
(
) r
.

.'r ,~ ,, : - 6J<. ~;
; - r rrr rr:,

1r!1 ' , 'lI' rrr paMOtBIX


II\r ;; - t
:... J

Jl . ; - ..''
< i. '! ;r
, , tflperepom rit
I~0 ' fli,I, 31I ' ' II
r ., Jl. 1 (; : :
01 ,r) i n JJ<1
!I'- .

rr r !' CY\li!Oi ' i , r ,


11 , ~:

. 1- 1, , -
J. . m
: .

I t m lJ
-, 1 . r r , l,
. , 11.r.:
1) i:tr. :, ,'I '
r '! .i, , r,
~. t: I! .;

2) 'CIBOeiBipetMeIHO t' !J !(lI CtCTN1e C..JH '


. / :;
3) m.ii ltr r ' t\
, i!IO 6 1 ' 11;
4) 1 i r.. r ; .1
. . .. i JI\1
ri.
t r ~ .
, ';i . palVIOBIX :.U!QI, i' \1

:! ,. , , :. 1'\
't. rr ,m. t - .
t:t\. 'I .I >r i '
' ' , r t
. ( 1 : ' ).
rt !rt: 1 rt!
ri (''! ; , ~ --
82
, : . .) ,.
1()11 ~1 .
llp 6 11 /i xapa
II'I J!:I iiJi . 1', . a
l li" ' "l a1. ~1 !i :
11 Idi . 1, JI> -
, 1:11 1,ll!ll
1 1\\ '' III J.. .l I:
11 11ncyxo , , , n
11\IIJl iiO ,l 1. . , -

. 31. :
t .'l ; - _,
r r n i HJ ; - J{ ~; - ~ ;
- ,

1, ,1 1 1 ; J ( ) , -
111'11,11 0 1 . ' ,
11 1111 ., -
1 1 1 1'\ ' II.

llp r lri-i
11 : 11 ) 1 1
1 1 11 , . -
111 11.1 !I .!', , 1 . ,,
l ltt '' . !. 1 w'II .-
1 : 1 '1' \' ." "''' ,it tr. -
1Jl l' ll :l J ueJ ,: ;:. 11
\'1' 1 .IIII O Beo, 1 , ; 'i

11 1 \'0IIIJ. :I-I r , ,l101 <


J / ( ' 1 . 1 1 11 \' 0111 . ,l. !>
!1111 11 II' i' r . 31.
11
\ 'IJ -
11~ 1 1 1 , 11 11 , , i: ir ii -
111 t'lll :l;j)1101 .
~:m 6; 1 ,
i. ! :. l 11.
. 'I1PeiIHY . . <;dr'1 1 1
.<~ 11.
J 1' , ",: s - : !

1 200-300. J11 ':i 'i


. orr :<, : r. . , .Jl5r
i 1, t<:n :1.: , w 11
. 42 42.
. ' !: 1
60-70 . )). 1
. . .1 t ,
, . J!i ;', J I
; t' .'- l t! c11op OJtl,l
. 01 1 l '!'- t'
, 11i:. : :
, - . 1 ;, .
11 ! i'. , ,, : 1
! ' i,
.. i 1 , 'ltl
.

0'11 , ,., ,
i1, , :i. t:
.6. 111 01 : t <'
< t1 600-650 ,tIi
, 1 1-2 'r
., ; <}f ;i.
. G.r: 1 11
i 1 i,i. ' ,
t. 1 t
,. ,~. . r i .
:., ' .! t , ,
(t VI ,1) i J
1 : , . i t
t . 1 . : ~.
,, i ' 1,
, .
'V . paJJ:yJcax , ,;
l t VI! ,
,1

f:
i= 27tR ~57 R- '
- :t3J r, ;
R - '. R,.t, t.
ii: ~ t
11 t ,.
t 3161!'.
8~
rlr : J .
1111 1 1< ~ 1; 1 ! , : . , .r( ,
III: IJI I!; x ., :- 1. ,, - ::,
11:1.11 t"l!p t, .t: . . -
111(''1' 1) - n, . -, : i
~ , , . ,1
1 1 1.1 ('. 32 ).
1>
,/1 ( ',1 J
IITI>Ieo -
1'11 :J
llt: .
I' I<.
( ' .J II 'J ~ y ee :
,1 1 1 11

1 111 . . .
' ..
.'

III:Jy , 1
;_j
i, ,

,1 1 r . . .

( , ;~
. 32.
ll )' l , . . -
('; 1.
- !'r 1 1. 11 : .,. pa-
r,o'lt' - i:, ro-
' IIII ~ III)IX !W:: I!v - It.i:
11 IIJ.OC : .
01 . 1 , .
I ' I II IOIOc ., >1 .'[) .
1:1'11 6 , 11 : -
111 11 '0 -' <
111\'ii .
llp 1 .- - ; il t
11 : 1 , .
11y.JII, 1 ,tlI -' . :,1
'1'111'1> 1r-- ., ~i
lljiiii ' IJ ' a . ::>l. ,
1111.11:t - :;: .
i f ll li: I :Ja 30 1-
r\.'110'1' . :.
11 :~~ )li - ..
I V I.I'. IJ:IIIX .. !ii '-: :
.fiii JI:I 1: '1-r : -
11 11 :1.
l (.t 1. .I. ..
11 1. . rw1 : .
1\ ,'111 ii r. ~ }J.:
\1 1111'1' I'. '. ~
1\ lli ii ' IJlii>J::VI !J 1 ,

85
;: . t, 0,.2 5-0,50 . 1 I<
. ~'' ,t 600-620, u'\-1 11
..
. f' ,JI<I J
. i. i 11 r 1
: . ;. . 1:11
. 11 J6. ~l' l. 1 ,,
.., ., .
: 500-550 5-10 . - ,
. i 1 i1, rr ,
:.: . , i'1
. BOIIIOKHa 1171
, I ., ' .
. II,. Ii: 1 l'
,iI. , ,i
: , 1 i t, OC J!l'
: 111 .
. ., :
: . ..
: :. r . I!
. i ! :-
(I.

,r O!COI6oe '
r. ' . ,. ' ,
. , - ;;v , 1
.. i<'i 1. , ,
: 1 , ''I
,Jr. ; . ' r,
! ; .
;.
iJ-r liJ.
II! .J i ! ~
, ..

: ,
, : & , , ll:la 30
; . m ..
. :' i'
: , . ~
,_ 1 .
- . -i ., ii
. .! 6-12
; 11 , :11
. . .101~, : I0- :1.2 -ttAt
, -- epell'peia. .)ll .
' 2 50 -400; 11 1.
, r ., 1 '
- . ., n: r

.lvt . .
:86
'11' II( <:KJM, 'jl !J{
~ ~ : 1 J II 1J IOO . . . ,
1.1 1 '' , ~ 1
11 i i. , ,' iJ
II .I II J'c oc , 1 , c.Jic--
JI.\'l' T 1 ~ -
111 11 1. I-I, , .
'1,\' 1' _V-I I j!I , :
J ,f -.

1 l\'/I!IOOIM .,
II I .I'YI'o ~ ' , - <
l l l (' i'1 .. r'r J'i . ,,
I I J 1.. ,.

1 J,i 6 -
lltl i, 1. , . , 01 I ap
l lpa . , 'Il , :: ,
1: 1 .i ~i . oc
' :IIIIHI : .-
1\t .., :! .
, .
I'I'O , ii: . 1 , po
ll i ~ II OJIOIHY IO ,!; ,. ! .
( ' ,I :11 ! !I . ;
JTOIM ! i, . :
, -.r1 , .
I I I IC riee, .
r ~~ , : :i-..l :
l l i ' u (
' l l l r
1\ ).
. .. i:v~
11 . 1\1.
.: , pail\'IOIBe - i <.1 .r
~ 'I' J > ( )
T ltt llo . ;. i-r !I
11 11 i.J e ;.. .. i i5
II \ .
~ , . i 111 ::,
I< I I.I I OII,a x 01 . , ,.
\' I ' i 1 13 1, .
1 1 :m i . IJ
'J' ; 1 G , r
1\ : I JJ.

' 1 y
I H ' II IIX . -
1 1 , (. 33). :~r -
1 11 7, 8 Yl
J 1 11 11.

87
. ..11 : .r. , r1 >
:: : J
. i .J r.l r; , <l
{: . ~ .1 . J'. r . n
, 1,
'. .

, , <l
i . pa J< J J
', : . 1 .

, o JH'I '
- 110
.

t'
11

1-111 \
11
. i"1 ,

11
..
;'
. 33. 1 -
.


, , . (l
. .'. -
n .
.
. l. . : ! ' '
i , i)'l J
i. 1 !iIJI 1 rJ ;
. . .r . :
1 :~j,r 1:6
n ,. ll , ,
i . i ;
, 1 , 11 . ,
1 : , .
.
, . 1 - . 1 ,:
. i, J1101 :1ru I<O'ill:e ;13
1 .

, !J', 6101 . I
r: r .J,.J!'fl
, 1 : !
' . .i , it.
- -. .r .:t 11
'I< I. ,.

:88
: ~t '.
; IJi a, . . r :. ,,, 111r.
11 ri J. ' : ' 1
1< . > .l..!I a
Jiil, . . 1polcaiOff< :. 1r. ca-
MJ,JM , 1 1 'J

I: :J!, - : .,
, . JI!!r:. , \
: . d; .,
r! 1, , .1 !1 1I n..
''i : . , . > .
1r. n !r .
111 :
tiT .
IA

()
11 ( )

t'
IJ<II ' pyo, .
1\ , ( )
11
.II JJ
, o
IIJJIH K
. 34.
)liiY X ,
i!
<
II :JI!OCy.
, :,
11 . >-
, , .
: J; 1 : , .
11 .
11 '
ll t , , (pa-
~ llmx ) .
, , 'J t.
l lii . ..r
~ : ,
lll< .1 l .
, IH
11 1 .

,1 1
iii>Jli (. 34). ~ , OIIO-
( JI,, ,1.1 .1 , . -
111 11 , : :1 '\
11 i , . ~ ',. , , :
~~ 1 : lj) , . .
89
. . J
. I . .
l r :: u
,, ..11 ;-..ii'I , :
1, . i. J'I.~ <J .
, . , :>
, ,t-r, :
. . : ru 111.: i ;1
. . {) :l
.:-II ~, ' , . w, ~1
, . : .
: )l! . .r1 : :. l\
.; J!i ::
::v .: , . . : t{) .
( . 35) :: . Ecmt
. . , i !!

. 35. :
- ( + ); - (-)

. >J r 'I' ,
(.. 35, ) , .i .
ni, n , n
(. 35, ) . ,
vi . .V! . .
, , .:~ w epxJI-Ie m
, J, . .'I' ,Ji
.. ,. f
01 I. JIIOc ( +) . t
.90
~ II : : ., ., a --
JI II ..~, - , ii
111 ,, (-). r v: ,
li11l11 rr: !i, ..
,,,,,1{- r .

1 rir (
; 0,01 ..) I\i (r. 36). ,
tl'!. , : :01 . --

~
~--~~=r--------~~~
---~(

. 36. .'lfi 11

< . , t . .
1 ., r (r ...;: )
11 \HI . . , , , .
. ' I\ 1 , !'I I Te-
Mii :r.

: .1 . ,
' I Oie . i , , _~ >
.11. :: :
; 90; !80; 270. r ,
ii'I': 01l11 .
l : lie:po 1 : . 11 .

, .

r
. . . . . .
]


n
!

i i' r
111 i'r. ,
' t .rr. <Q. 1 JI,
' u '.
91
. . , 1 <
~..
II-: ,, : 1. 6:,
1-, , .:~
' ,
~ -, ~;>
~ ?000 . . . ::
<>'

~ 1600'~--JH--j
:s- . -
1:;:
"'=> llOO ----<---1---1-- --V ' ~
~ : 15 . . .,
90, 195 270. L:
n
.

0, 1 0,? 0) O,lf [(5 0,6 0,7 ! 0,0001 5
,
, 5 -
, .
. 37. -
: , I<
1- ; 2 -
,
I\ JJ ; 3 -
:~~ Ji ; 4 - , 0,0001 55.
I<
11
ne-

. 38. :
- ; - ~
n ; -- ; - - -

N-r -r

:92
1 . . 0,000255,
':JI< . . ~ .
'
J! li-I
, . 37.
t1 ; l1
1\Jr r ( . 38).
ll.!f J-Je Berca t .
l' I: <, ,:r. 1 ;
i i\ J: .. . ~ ., - :.
11 i :
I< ;.
llp J!' J1 1 Il,
I<lr. ' '!'
r '!'.

I I :1 ,
1 < , i. -~.
ll. JII rI:I J. . r
li; : :i. ,
11 , : . L, ,
11 :r ( I'i)! .) 11 0!
" i.
.1 ,
.1 1, ~: 11 . t
ll l ii , < : :-:
:1111 1 '/ : I i .
. rd
t . . ,- 'i.
l< r 1. . G.
JJ'!J , . , 11 1 -

1\ . ' .. - :J 1
lllai16 . . : 11
11 . ..
<r !I p eM OIHTa . !.' .:; .
: ! !I J i . / -
t'im ;,~ . 1i -
11' : ' , .

i .11. .:
J IJ \ :r-, !- 11 .
. r. : . ir <
) lctj rr at . ; , .aVJ a .. : r
llt)ll ~ pxoc ;VI , , , -
11i1111 I ., .I; ' IQ ,; l:j
1\ . JII - ,
11 : 1J . : . ; !!
.<1:1. .r .. . '!1-
111111 i r'; 11 ~ r
11 't J Jl rr !J .
.i :J J1: r !.r -
93
,~l : JI ; ; '/
~~r J; 1,
t; I. ! n 1. ;
1; . - , .
, .., , , ,,'!l
i\\.;&/ . IJ'! ;'' ji!-I }1<ll
~,, : ri, r:di .
-, J-i!)'I. 1: ,,, n,
-- ni. ,.'!, . :
i... ,lli! !t
. 'I\d I . i:,J > I. C'Off
1 , iJ'.
, ' I\i'. i!:
11 . 11 ,
, 1 l/)< 1.
J.

,i\; , 1 \! i;II .
w ~, .. 0\;-J;, 1 11!1 -
J ' , :,: ! ;. i,
\ il :.
.. ., 1:, . ! .
, JI<:i ,, .~ JJ
l. .! ,; i' :6~
< ,> ')' , "rt
,:.

\, : ,' . ;1
. i! i a''-IeiCIBa i:
. ; . :,
J. .- Ii !<):
I<!i !l .
, [] 1 :
. , : i ,'
. ,, . t n t .
' . :, :
i :. . ~
1 - :. ; 1 '
e,pieiHIII<,yJJipHX 1.: II, .t

-~ (: : :,)
.11, . J<i., !'J<' ' . 1
: :m !
1< : .
.: . 0\
;. ;. n :..
.!! . , .1 ..
i ', :: &: 1m.
! ~. , l
diI\' '' ' i , -
. iI r<. i:t -
94
,, .. ,: '!II,
, . t, ;, . Hepa: o e.p
lll .li't ., 171 1 n
' I .J., 1 r;r ,J r
1 t 1 1111<. . - 1 aJi a
l ll .tl ti i .: -
111110 ..
. . . ,.;: .. ::.
t : J11!: . ; t! yco
IIIIH X ,,i . 1 -
11 11 t t ~; 11. .
: ,
t : 1 I<! ,rJ .}l!
1:1 \, .
<:.
t n r: t: -
1\ .. , ,i,
11 t~erpax, , : , :.
1 ;, , 1: : .
111 r , . . t:.'I .
11- 1 ,i J{ .
ll > J . m-IJt
I< ~r !'!1/' ".
. , ldi .J .-
11 . , . r; .J ,
1. . ; 1 . I li -
1\JJ. iJ~ 171'. . -
11 0 ,1. : i r. Ban
. , ~ . s ~ .

11 -
11 (11'11 , :,. I -
1<11 ri . ;
1 ~i : :.

J11 ::l .J
'I I .I - tt.: 1i
11 .1. ' i. 01 . r
' l 1\ :I 11 .~:I:ii lpery-
.11 11 po'B'JI ' ..i, t,.
.J !I!(tt, 11 I<:
l( t! : : '..
III.I , J I'JJ; a : .\-I, 11'
,- : .
t l <~ : 150-l80C ( 1 n !)
, . ()11 . . -! : ,
.1 11' 180-200 1I ,; .
~1 ,'!!. : 1<1 -
" .. .1 .;r i ~
r,{ lii :.r, .6!I ~' .
95
11. w-w rpynn

. 1 iJ: ' .
"!1: 'iI 1 (. );
I ..:n. i i, 11 1 6 .
w.I 1, .' , ; .
: ; . ;
. . 1 J'!1 ,
:, .

IIJ~ I! ,1 11 m
, , . ,
,
1i '
!:r - . ,6:. :;
01, il,; ~ ,
' ' .

, . .

,

, 11
(
). -
. 39.

' ., 11.J\ . ;~
1 J m. ;1 n
-1 r : ! , . . 1.
1 . i:; !
. i1, '11.: . ,
, i, 1 . 1
, . 1 II, 6 ~,
.l . i .
!J '
' .
JJ.BYIM . (.. 39). -
,, , 01 . ,
i 6-6 , l.,; 11'. .
. . . . :;}I
1 . ,
-50 ,1 : .. !
15 . 1,
'. , 'i! 3/ '11
: 1 ~1;1. -,
45. 1 . :. i 10
96
. :1 i .,
! .t 01,
. , . .
31,. ..
11 .I,, JIO)IICHOCT, I > '1'3'
~ ll' 1: J 11
.. :1 ;. . ' 1
: 1 , 1 ,

, .I, . , .1
. r . 12 1 .
.

12
, AUt

,\ 1

~ 2
u,

n sr
il
.'1-CJt
i'1
1

100 0,7 0,12 - 0,20


101-150 0,9 0,16 - 0,24
15 1-200 1,2 0,20 - 0,30
201 - 250 1,5 0,24 0,28 0,36
251 -300 1,8 0,30 0,36 0,40
30 1-350 2,2 0,36 0,42 0,45
35 1- 400 2,5 0,40 0,48 0,50
401-450 2,8 0,44 0,52 0,55
451-500 3,2 0,50 0,60 0,65
501-550 3,5 0,54 0,64 0,70
551-600 3,8 0,60 0,72 0,75
601 - 650 4,0 0,66_ 0,80 0,80
651-700 4,2 0,70 0,84 0,85
701 - 750 4,4 0,76 0,92 0,90
751-800 4,6 0,80 1,00 0,95
801 - 850 4,8 1 0,85 1,05 1,00
851-900 5,0 l 0,90 1,10 1,05

~ 2 :0,1.
~ 1 :0,15.

. ( )
~ ()
Ji .

:. I' , ,1
. , 1, i
. - <'
11 .., ; I J
.
1 111 . :1' , -
4 . . 97
i ., , !
..
.i. .I ,_vr :
r !'r .
.
. :vr.
, ' 0,02 J, .: :
i 111111 1 r.

.. .
J 1 .
. . < 1
! <-.
,:l
I i , 'I!I
1i. , l\'I
.
r .
IB > ' ; IH IC1' . . : .
:11 . , tr

1 .. .
r 1 r,

11 . ' 11,
1 l)) . vr
;! ! .. , >
1 1.r .

, : r,
.r. r : . . :.r
, , l. -; .

., , :
0,06- 0, 15 AHt. :vt;: .
r - 30% -
. :! . rJ , .r
. , r.. ,, r
i..: 1111 ,~ , r:, .-r

i.:v r , .
. .
J 'Ii 1
.
. r 11; 'i . ..
, JI1' r r' 11
r . r 1. 01: u
~!:vr, : ,
i <; .
, J1131HOic .
r , rr r.
3 -IBeiCM :. , I
, 1 , . r, .r-
98
; ( t I ,1 I.
\ ' lll ' .l l :!11 ., 31.
3 01 .IJ'I I . :.
i. . ir-:: . 3' -
'' 1 1 . \'' :. . 1 01.; I"1.
' I Hil'IPlO.O .: .; :i (,
,1 /l''I ., ., ). l:. iI .
11 1 .1 .
,, , :I :1
1 . -
111111 'I 11 1 ~i, ,
1\<~ . J:I.
3!l 1
I .,, . r , ,,<
' ' ~')o\IIIK Ji. w :. :
' / I, , .,: I.r ,
11 111 1-.. .11 i .< ,
,,, . , r! : , 11
11 (
, 1I. 11 l'II) .,. i, .:
< 111 . , : .. :
; (II , 1 ., '
IIOjJ.I.H ii '.
, :., 1 r ,
()Ji :. ~. .. -
1111 .110, : .: ,.
.' 1 11'/: : ,i i - 1 .
II I IJ!II.Ie- i1.

. . : .\ ,3J.
() 11 11 rv ., '. .1
11 111 , BIIC<OiKX .1 . rro-
I IIIIITI::IC iJ: :: IBO.J-IIKHOIBC:H -,I\l}'I'

: 1 : 1 : 1. 66 - : . -
11 :1\' '!'I I . .JI>I
.' 1()(''!11\I' 1 ., 1 11

11 i{) 1. v
tt <11 1 .
. 1 . .
., : 1'1'1' \ . . .
"" : }!~J-. ,[' -
11 11 11 . . J: !. pe-
1/lllll 11-1. . , . . r:
IIII I I-JIHJOT . -n :vr . :vr -

1''':1 .
ll p % 1 r, , m
~ " ' ' ' \ ' 1< 131'1 : 1 r 1
'"' ~111. : . 1 : '
\' llllot'Ji eye .1. . 1 .
11 11 11(' 11 '. .: : -
'' 99
,.i rr 11
1,5-2,5 . 1 , mJ,
<1 -. . :
. r s ;: ,
;
: ., : ,., ,111 ,
. I 'I I' peiMOHT a
: .1 : .J ~,,
; I , . , .
:,,:l ,, . 11-
1, i ! 1 .
. , .. 11

11) /J /J
} !J
rfl

50 2~~0 , ~!l,
5 =~8---h
I / ,
?:~W/?///###~ ( ~~ ,' \ $ "" ~-t-~\
. 40. . ;~ . . :
- n; - .

.. . < , .
, .
I.. .

:.. 1 .
,: %
: ,J 70 ,
J 1111 .1 , J

i J,~ . r .! 0,30- 0,.25


J .
, r .rr,.\ .
. ' .: 11-1
I ' / .
01 J .
.: . I' , J . J r ,
1. ,
i ,, r1 iJI
. . 13,: .. i' - (11. 40) .
. , , ' ,
~ , :ii
.: i ..
\ ;1I . i
( ) J'I' , . : .
<< 1 XJBOCT. 11 ,
, . ., ,
JI.I: .

~00
, .: . 24-44 28-48
11: 190- 240 ~1 .
; r ., t :.
I' . ::
! !. ,: .J ( )
J r r'' i . .. i ~ . -
3 1 r :. ,
(j !'.. , :
::,
: iiI' 1111~ : '-
I ' .

,. . i ..
. I!I.
11 , ~1
.- :. : : 1
.
. . .:~.
: . . "Ii
,I .
I I .ti . J. :
n .l .
i . . I :
~ G : : : :,
, . t 1 2 . .
; 1 . : , .
~ .
. n
. . .
Jr , . }'lr r
I, , . i.
:1
. :
1 \. . , ~ r. -
r : 1 . . .,
i:. <11 .
11 .
,: '!- , iii )'I .
! :. .-
11.0, J]):' , ,
. r1. 11v1. -
1 11! :, 1n : : 1

1 01 ; ' :.r ;
: ; i

J l 1 1 1

1 _
~~ : , r.
L' .

101
~ , .
' r01 .01 . ,
, , . r r

r , '11 r: r~
:, , . .

: , ,
J ,: ; r r

r , r (,r
), . i .

13

, .

i
1

.11
D

.

I<, .: 1 :.

1 - -
50 ~
0,2 0,25 0,30
51 - 75 0,5 0,3 0,40 0,45
76-100 0,4 0,50 0,60

101-125 0,5 0,60 0,75


126-150 0,75 0,6 0,75 0,90
151-200 0,8 1,00 1,20

201-250 1,0 1,25 1,50


251-300 1,00 1,2 1,50 1,80
301 - 350 1,4 1,75 2,10

35 1- 400 1,6 2,00 2,40


401-450 1,8 2,25 2,70
451-500 2,0 2,50 3,00
501-550 2,2 2,75 3,30
55 1-600 2,4 3,00 3,60
60 1-650 1 1,00 2,6 3,25 3,90
65 1-700 2,8 3,50 4,20
701-750 3,0 3,75 4,50
751 - 800 3,2 4,00 4,80
801-850 3,4 4,25 5,10
851 - 900 3,6 4,50 5,40

'" : 1. : r-. 0,004D,


(0,005-;-0,0075)D ( D- , ) .
2. : , 200 +0,2 ;
200 . 400 + 0,26 ; 400 600 +0,3 ; JI 600
+~4.
3. v r :, r , 0,2
, ~- ' 0,7 rr .
4. ~=45 '=0,7, ~=r60 '=0,8.
102
n 11
1111 J . i .
l i().!J. a ,:1 . aJ:'>repa .
1\.J ' -- - ,
:JJJ(}o (. . ). 1
1 :vr. i, :.1 ~ i:.1 ,
l i. a:.1eiJJ e 1.
:.11 t- n
'l< >. Nl ;. ,
_: ( J r. : 1 ~, 1J,
II OB IM . ., JI: 'J1!1'l-! MaiCJl{)\CC'M0 -
1'0 :\1 : r
..' (. : . < .n .
, 1 . : ero
-,I, . . - :r J . .
l< : :vr'!'

IJ. : < . ,
110 aii aiB[<a. ' 01 ., ::.1 -
1 1 l 11 :'>1 .
1 i lf' r. 01 a.:vic
IIHIOT ,1 . . 13 ' : .:.: ~
<;t: ~ 1:Ka .

. t! I vi, , ,
.1111 ( pc
r.ycrr,c 111, ' :.r ,
I..II'JJ ,r aee ., . . ) , :1
110\):WIH ! /11I< .:.. . 14 '!-I3./
I ' < 'IJJ Oi e 1 J< J , .

14
n n , -rAt

l l '-Ii , Jt-tJ!
;1 .1\ DC D
I{Q,'l(:'
KUJie

4 0,05- 0,08 0,02- 0,05


4 6 0,06- 0,09 0,03- 0,06
6 8 0,08- 0,12 0,04- 0,08
8 )) 10 ,-0,13 0,05- 0,09
! 12 0, 10- 0,14 0,06- 0, 11
12 >> 14 0, 11- 0, 16 0,07- 0, 12
>-' 14 0, 12- 0, 17 0,08- 0,1 3

n :VI !!! !! : 1. .iVta'!iiCMa oc I13'1 , .


, '11.1 J i- , . t->- I'JO . .

2. r
11< );.IIIO'II!TeJIIO 3 : !I I(a!IaBIf; BLIOOT a <Bl'C X '- 01 !! OIIa
''"""i'l 13 - .
:1. r. r;ii L\ v -v,r \'
' " '"' u 15-20%.
103
' . ( 07
200 .), r
r , 1
:: , .
11 l :
: r ..:vr rr
. .
. ,
, .
, r r, ~ii

': - rr
' <~ . <
- r.
r6 . . .
r :t - r r
t r:
. r !v .
r 1 l!ll; r i '
r .

r 1 ~. G
:t, :! J; m

, ,
~ ; ~
_r >
, ~ rn , :.
r r ,. ;
r:- r. t .
rr r r;
.
, ., , .
11. r .
..' r 1 . t
r.r r : i (rr);
, r
, . ,J .
r ,. : ., r:
:' r. .
0,2-,. . w i . .
: t ,
r, , .
r .01 . ;
! i . .
, r. r .rr >
"i ! .
t; - 1 r:
:~:v! : ,'

, i.JI, r '
, . ~ -
104
i\ III'Ieco 1 . :1 . ,
JL 1-1 111 . - .:, :

600 1 1. 850-
~00 u . .l
r> 11 ; 10-20
'I!r 1m :: .
- (.
) 3250 . . . .11 i ,
.q.,I : ' ;.
. , 11:
1 1 .. 3 . ..
: 1 i. 0,4 .l.
. . .
:,, 1 6 . ,

.
t n,
:r 1 !,
. 1: / ; :
{) 1 1,5-2 .. . 11'
1 , ,
! 11 Bli)IICJHX , ,
, , - ~, : .
, 6
1. m. ( : 11)
- i,
,J 11 Ii.
. l'', 1
. 11: :6 .;; 11', -
1i, i 1 :. ;
.n! IJI .

1 . 'i% .
. J 100 ::
, ::; :
n1i iI' ; ..
. ~1 I,
. 1-. ,
1 '!-11, ! : ~'J1
. ..

- : . . i~
l1 1.. , r i
n .- i .r . :
n < - , (: ~ ).
01
, .l.
1 :
:li-II ; J . ,
. : , 1
105
i r J..r , , -
r. 011'r .I1' .
r r

o= O,OOID -+ 0.08 .:.:,


D - J 1 ., ...
:; :r , ri J .J1
, 'ir ri r ,r,

r r rr , I!r .IJ-
< r 1. r '
.I :.JI, Tai<.rKe Ii!-! 'i'', .)II

~. . :rl, r~ r ,

r ;!r 1 . i
; 1.
: , :
; 1, . rJl.

i. i:rI . 11 .
i . ;; ,
'II rB rir . r r. !
i .r ..
r ,
'''i , Jr ,.

r:r ;,r
: ...r , r r rr'!'
r . 3'13, r
::J ~ r J .

, :vr /I\!r t. i r
r01, t! ~
IrVJ 50-6 2 . . t
50 J1.f. 11 'I 6I:vi 1:'11 ' 56 1..
. r 9001 . rri
(. 41, ) . :, 11
t 1~. r '
. '. t t
53-54 tt. .. . ; : :
r :. 3 . .
, rr r: 1111: pai:vrepat
t r i [::.
1 t, .: .i tJ11 .
r /50. 1:.1 r .
t : . .r r., r
. : 1 : .
. r, t: i t:\1 ~
( . 41, 6).
, J, r, tr.rJ-I t r
1 '::,1:
i r : r J : sJ(
(.' J. );
j(){j
~:vr t;
. t ~

'1 . ;
11 1
tu

:11 .
.

lt ( 11~)

11

.

t'

't ,

!J .

ll:


1 . . 4 1. n
50-6 () /50 ():
t, 1- ; 2 - ; 3 - ; 4-

11 .
J\
.

n. 0cFI013111lVHI r t Jr:1J1
3: t. , 1 , I I
; ;r 01r; t ,t, , , ;
11 .:\. , . . .,
110 CJ:vr , i .
' . JI;.
. ' \'. t
r< ;, ;, wt t

'I;J CT .

t r , ~r . !
11 , r ..~ <: uv1.
i> iit l' I. H CIBOIIMOHa, p C::VIOH T : , '.-
111,1 01 .01t:vi ,t, J11 .
ll.rt:.t.
, . t1 accatJ
. I I '. IIH r. ,. - I
11:1 :, , . t .

" ;1 :1 . : i .
107
I, -1 ' .1- : ,
:. ' . , r
. . .!
, .
n .-
.

11 ,;: - . .
. , . , < -
, , 1 1% .
:' ,
l . . i, , .1
- .,, II.
11!! t<
.3'J . ; . 1 2
:iJ . i '\1:
:vr , .11 1 ,
. i:.
,l 1, .
' .. 1 . :
: 01 11. .
, .: JlI- !I
~ r: 11' r .
. ,: r,,:
J :: ., . ., I !l
., .

. r: } ,
, < . t ,
. 1. ! r 1. -
. !I1. ,1. .,
01 u'!! .
01. , r6; .
' : \t
l., . . . :vtti
t .
.:: : -
11 . . ., . . r .
, . -,. . LJi -

', ,:v . i.
.: . r 1.. <
(I. 42).
J ,- ! '
1 ! '. ,1, , i
() . ,
r
1.r t\1 , r r 2,
r1 1, , lm
. I\I .I 1, I. 3 '11 :
OIOiaiKOBO'M i : ' ! (ll =
l2).
IU/:1
1 ! , ,
' 01 . 1
. .'I . .!
l l4. l !4 i ; ' ;
1'11: ' 1II 1'0' paiBHa .

. 42. !{

:< .. i, . 1I11 '


. ,, ,, -50, 36
11 ~- 0,3-0,5 .. 1 . r.
, 'r 1~
' . , . l< .

( .
43),
[3 !4 . 1 1
l3 . !4
1r ,
. ,
36, -50
0,2-0,3 .. 1 .
.


, ,
.

. 43.
, -
\1-! ~:,.

' , I! : ~
t'>II ;. : 1 1
, 1
, .
. .1 U! p
lllipo . ' 11 .
11 ,.

1 i !{ .
109
Jr r:! r
-rvr, : . . !I r ,
.1.., .: .

r-I .!I r .
}" !I :r r .:
. Kpo:v1e u , r
;.

r .!
, r r r, ' .
JJJa)~H, , ..
r- . ,
., . r : :..
, ,
::.1 (.<) , u-1r
.
r / :vr r :,;vr
. , r : <\ ( r. :1 'r .:.'!) .. :r
rr ; , ,, ;r .

i :, w ~. . .
ir _\I , r 1 :!

:rr :VI, : - r. .
' ,
JI.!IIr <, ., ,
l' \II i< : , '!'r
11 rt r (), :-
t< , -
nr\ ii\ e -r , r . . JJi
; . . !Ir ~r :, r
\J ,rr rrNI' r . .
:i > >:-1 r rr
; ill;t;I<O<epiO!EHX , JI OBCIH
IJI,JX r ; i '
IIli i.\ , t: . OcoeJ-IIHo J
11 3 : , tper:vr ,
rxJr,r; a 1 ' : ,

-' i)I < .


Jip o ecce - l-1\t : JJ r
Jr :vr r ~. : r rcpy
i, r:-1 'I .., aTeli\1
JlJI II .
rr . , xopoe~:vr
u .. ,r : r
I< rrJ- r : t.
!: , :
1 , ; ,
r ; . ; 1 ; 1 ;
. r r; r ., .
r:.1 r:-1 , rr r
:vi .,.
! !
'11 1 '1 1 1-ii,ITI, T; l l\1 1.\1 il\l', 1\;11\ \l; llt 'JII I;I,il, 11 '\ llli i.II'J' III'tl 1 1 : \, I ' IJIIII \ .!I II If >I T \1 111;) -
1 \',IJII I.IC f)OT I , I 11 ;1 ~ :;1'1\ l> } [l ' - . 11 . \; l ' ii II\ ' II T I'.I I I' .) ltii iii ';JTl'.il\1. Jlo::JTU .\-1Y IJ; IC-
IIIIj>TI', Ji C:l\l'll CII Jii't , y l\ ; t : : I ,JI :; Ic .
l l ; l l ' t ' P I I aa . . t ,r .\1 CXI I 'I t rc ox -.1 .
111./lll'l:.l<c <' J< ! 1 ,1
(( ) t .
J) ,r, J, 1 1
l > .J i 1 - 1 ,.;r, 1 eo:xo
.'I,II MO 11 1 1. . .'1-
1'.;1 '1'J, , TOJlIKO , , ':!J. n''
tt> .i iOB>K :-.1 1 t .
J :. :v .;-r. ::,
1t'T; JIlOB'KC HOIBIX IJI ti' i'1 1 ,
1 . r Li:, :
,,I>.J I
1111 1 1.. tm ; fl r
'11 ; 1 't: , -
11> i .: 1 .
., . -
1lr 'r
~-)(). 11 1 : : .
1 I .Jr ,, t . 'j)
I I JIOK.tBOTIC '{iOINI : I i Op:>.1a
III >ltM . xopoe :vr t . .
l J : t 0,03 t
; ( I I I : .
t ! , t ,-
1\I I t .1 i t i ,
;1 ,: - .
: 1 t. l , .'
, , , .
( 1 1 9 .
11 :vr , 700- 800 ., 11-r <r),
.!! . .' <<~
t..
. t ,1 < :-.1 ,
.I I I: . .
: ,!:I- t . -
1 \ n . r .
~r, 11 . 't?11 , '
!J . ::L . ':
- : 3,5 .
. t r .: .; .
. ' r:
I I I''' I i .
t: 1 , \Zl,
. : < 1i 0111
.
lll
, :, . . r,
. , , :

. , 1,r 1
'!1. : I .
, :,:r, .r' , .r

..

'!', ; . t
, , )'i . i, 1'
.r' .
r ,
rr1 : , . . . 3
,.
:, 31

!0 6
= --
n '
n- , 1.
, . 9
10 000 . ,
, :I<' , -
, r , ' 25-30%. 1:
, ; 9 - !
i 7000-7500 . .1.

12.

. r
'I-Jacoco r : ,r: ,i
., r.: m, r', , r
Ji ~1 ; .,, 1,611, ::,t
.
r 1 r ' . r'!'
.i r d-I
: rr r, ...
. .. . r , '!1
.. ,1 : .i, .-r 1, .
6q- .11 "!1 1 ! .
..r, ' 111
> .r , rr. ~ r
,L . r r, 't
. 1, 'I\!{r . .
J\1 o : ttOJMe , ,, ,
i , 111 r11 l1 . .
pacmo:pax. I.
. . 011:-r r~-I r,
iI' . ; r11 . .
,, - I,r.
11~
J.~ ni{!O}>::lrfh r '!~q_, or:oJero) 1rrp ~:~'.[N\, lfiaoiL
.1111t 'I<f1 ~ i'!': ~ kll~ra.'l>lilJci.,Q . J~ 11g t~:dit!a,~.aiJH'
.tra
11 : \t:L ;JI!.~"" ;e.'J'ltiJLE~ L; iJp1H!BeG1,'; 1i. ili:e.::_'D!?W'l{O'QLiM"
11 ,g ;::r,t:. .J 111 ~~ !iJ1.1L !ZL'.r.a:.nti' .: J;Je'I~'.ey~'IEH'
1\.J I t:: ~.W ;..!J~ J::\::.Gi j~JI,I:nJ"Q t!,: .: !tIH
.' llll'X .a~J)tt.
:iJI. :J:Ii1J1:QJCOIB iiL.tJ\)~3'IO Tt:}l ieeJJ:~;T@.!)lt!:f ~l~Q.!Je :~I::J: ':;~.~
1 1\II!Jil!J}a,Jl'IJ , ~ :<r., . .<; a .7re:/ri, aJ\JJI01Iae.~ ; JIO.teill'l:re.~
1 . MO'fip~
rJ>:uJ~ ; .r~: :w1i; ~~.i'\113J{ito!.; ccrfi.p~
; ! o~p.e;ile:eJIJ;I :t>r6'1I:~E: ~. ~: Q<J .,:<!u.. (:c;I~P,; ~
111 :;, ,-grJ5 av} ~~
H a.p:y.l'I U{ Qi~MotlJ IJ.'";:~ 1J=i:;J:[!Ji1fH'D lnpt OIMLI!I~
11\ '130~JL' ~\J.:J)~. :0:<1:~ :'ajpyJI<:~.~.Q ,Oill_Q"t];1a :~;r_ tCll
<"'I '!llle ~:lI .p:hii~f;1o1X KOpi~Jqj', }!J . .::1J ' ..
111 ,1 ;;! ~;:: a,~Qiea . :::~ :{ Jfaia"V ')':.r:t:WI!Qit'JJ:> ,J&~:u:
'I'IitO~!fae i!.n: -1' :tt:ep:o a~D&RIX i.:~. ~.:: .~w~r~
p :~Qta\ 'NB~ ! t\IM1DBt!:l:f: 'O'C::J.'~P"\!lr! ._ i!)f11. . !X:QP:o [I. :D:
p. yDatiOThiX ;J;>)1 , iJ1'5J! <: ~J:fr 1tl _'-
1 arH.rt1i1iOl. r'Q'i ~m I11,: i11,,, {J'i'
J II ,C'i: lJie!iiiOBJ." J!iQ\llQCQlSKH / L ':.
X<:!!pa'K'!?eiJ'!Hn Ae'\l~teT'.:J'if' J{~ili)'1C.Q. 3}01 .mJrQ '}rof!~
< j)1i11~ Yf <' 'Ji M!uJ!J:JJJlli)' i!!'-'1 :/ :,';
rr pe>i<_ffii 1 1.':,. :r ;:_ o.Jttrl'fo I~e Ylt'.'t;P: IQ'.PCJJ.i .(\
J;; r . '11>\.: .occ1'aJi0.1Th !:i!QIH}?1{] :paJ!ia'IIOJC\IJIOc:oUIO'C''fJ:> :t _:. .
) i!SJJpjJJ:/liQEI .:. t1 ]J_e crrat.'51.1:f: l'{\;1 ;:: , caill\:1 e:tl01'"
1113 ;
~f. J:I.DIC Oi:&t./IilJ ~ (j'f't! e)l'Jrttt'I : u \Jilii'F!LIIJ!iJ{rt ICIIP ~:'!::I> -,
r {.;r. iiiO.'C.'IJ.P:YW) ,. I.: iill'fpir'D .!. I<'Q,P!JI')IiCI,
:~tf1 IJlJ-300 l[fiJ:: 'rr: :[f<!.J:W I:I t . . ~:.tt
vl(!';r lh')J"eM ':G,JJ.s1i 'QJB @j}'~r,r:rr1i t: 1.:1JI .~tJ:
!J l'M'IITifbL,'C ~/):~ ;;
,:,;J;' 'j)es'Ohf jDpEJS ._,. IJ:. pe:,!;>IQb't ;! ()TJCI)'hCTilffi'N 111. !UJ;;y ~
~~-: KOJ!IIYJ.C"a. !r:;;., ~., :.t: );lctJaJIIQ;r myre,m Nll!0-'N{!l, JJ:to.e-
t' l 'l! HOII ~.:ri:!' j) !;':! .l ~ 31MeJI.hLT)'I!l~J~ \l:li Ji, ,,
,
,Mel:le;r:;r~ ug; iJ<C1 J >Qi~ 1t1:r, 11 .:,q J JI ,Jii._JitlJ :~ Q1: u.,p~e~eJIJ! ,'
~ ~ ~~. : ' .; : ,:; l]Ie,:r ~ ,..e:ra:/I 1"r,
XJp::tl\'"tep:ri ~~\l~t !l . .:~ mi; "It:..J:Ii~ Iil
: 1 ()'8 .11 ! 11:1, ! .lfl ~!:: 1:&: ~ lIClO:.COJ\J 15 ::fi KO.tr.~1'P)l!illi{f:l}r t!liIO'tlC::;
'I' J' !ilaill'a 11 JLQJ'\LllJilililllt[ ikiJIJ;OQ :0:!{ . :t tf lll:OIJJJll!IJ!J'J3
( OUJI'!:IP. ~ ;p;j , KOt)'y,.P)'ii~)' t13.::: ' ::.8.~1i11_ qiO;PMt trplfqJl}!. !&Jf
.1 1:I'G'..~ :.Dt"Hy"Ti0 1 C..Th J1l.Ill, :rr!" pi:1C[If,p ~J1,J~iJ'ffiJft~:J1HQIO '<Ji :
11 ..0lllil!Ibl:~Q6 J3 I13JiHI01' :f2\:{ :, 'i:!I ;Ff p:cbl.'1IJ?"e:J...:eJJI{I)~2{. : 'a.Oifi
~ ;op~tiiJ~.~JttJ:J' . .a.R af7:Y'I7!JH Ttj)~ t~ :rr '!:rurrw!IOI1;
J :JI~,: 11 lt'or:, ycpa'I'IGT "i;.: 'G!r'i11i;... reo:c:Dp.eiGJ<:o
t j1 t ' i[::r: I e;.yiO.W.J:fM ,:Q~G'Ifi }tQIB(~'JIBM 'jJ ~~.j?.D'S
1111T.L'ifM xq;:t'J\.p:Dli.Q.J!: ilJ~ t;~'~ !f!,bl,IIIiIJ:I1IIK.: .:! !!;I~J:;'fi,
:1~jjJ1: J!: . re xtt.o ; 11 t'!J, BJ..<X ! .~ ;13J1~: rg
.; 1 ; 1t1 ~ 11JI:fJDit:e<pa ~. .~~. ;t . ~. l\ IfTOefc
.(\:1
: rC ,
: n iJ\J .
IJ r I', ,~, r. r
r,~.
I 11 r.!i , : 1. J ,
. , mr r, r if!
rH3COICOB I.li!i >I:: '11 ipeIKa Ha/C(IOOIB,
i. . ,r. r .:
!{l)'.
rr ,.:.: I <
1r . n:
- r ,.
'
v r 1, .01 rt'
, yJIIK'Y
,; '-U]{ 11 11\i
. irr . i ' i ,.
:. i i' r
m . 1. . : .
i 1 1 !,. 1, 1
, ]{.
,: i!i : ,
!: , : 11
, . r, . .. J11
11JI (6-, .) ~ . , : 1
(4-8 t) l rB : . 1
: 1 : lr .
: w; . !I . :.,
,' . 01 1
,:. 1 : w .
:, ,il ,
-, ,, 1
)1\r .
., m r, .r:
. : - , , :
.:i i . ir
)11 J L .
,: . ' 01 ! .
! - ~:
. , J- ,r
, ~: i
i. 1. , :,
: t: "n : r
. . . . 1 J! ' )ll:; .
. i.. 1
..', rHa r' i I .L'i
:r, rr :
.

114
,J.!I 1:r
t.: J . "\1 .j . i::
: 1:t: , ..ii 1111
11.- :. : t 01 .v
tt , ~< : ; .
'". .. II . ll
ttL'. .vr t .
1 r:.' , ,
. \ . t r . r
, . , Jlt
(' t](, pe tJ<Y .. t . .
::ae.vr : tHa<coc t,
rlrto .;r:vr, '1
tr'1lr ::.. - .
:
tt : ~vr , ~1
., . t
II .
11 ~ II' i ,

( . . 1011 , ,:
i . I II :, i ;\f
:..: .

.. . --
1\It :.:. t 11 rB , . !I
t ':t .
. . .J. , 'l
I I, ! >i/: iJ,
II i: 1 , ..
J\ ,
.' - I':. ,
: . ,
210,5/13 I iBrWe t
L: ' 300 ,, , 11
1r -.

iMeTOi , ,r II'' .
:> r:. r:vr.
" 01-. ' t' . : r. I.
, JI 1 1r i, :
: , . r
11 .i :., ;
\~ . I'
. . t : .v1
.: ,r . - 11.
: _vl vi r , -:-.1. ,
t ll .
r1 11 .; 01.v1
, ('. 44), . ~r
!J , < . .

115
.,,m ! 1. : J'J' 3.
. j" Hil\'lee r! J1r ii JIO Yf
n :rrr r1 i.
. :r..1t r~ 9

, 44, (:! :

pll!opiJ. : yJ10-TJ-!5!1'Ql'
8 \li t: .'J{
6 7. 12 ~ :, pt>r.ara 1 v1]}{~ 2
. J: . t.~r 5 ..'JJ''' r
)3 fii)JiO}Ih~IIe, ,.,1 11 - v:r t .,:ftJI. . t
10 :; u~ 'II: . iiO.B110'lJo
)': .

11,6
! -t1' . )'i -!!
tt:, i1 ,. ,'I' :I
.I! ..!.,
; r ; I J . t, '
'' 4 t. 6.: i. ! i1 l!vt:
, . J 1 t _300 j 2 , -
~. 1 I!ru J :. ..
.;{)> ~: , '
tJ , : iCeiKYIH;ote py. : ! J>
t) !J :: . t '',
tr.! !I - G
.; . . . .. .t . .
; (; ; ,,: <.
'
t t . . , r J. tnap : :
' 1 6-10 , t . - . ~ 10-
15 - 011 15 .
J (I , 1 .
t.

, tt , r ; : ,.
t\! I I. 13 . -
1\, , . <l!J :Jt _l
,-~- ~ !'! .. 1.
, J. .n 1' tl t )'l ,
\ Ii :~ II, KOTOpOIM J
\ 1 115! r.(! 11 ,.i. ,r .
t 1.1 ; I i :. . T-
l loprii.
-, : :~ -::
1r .r a!fl-aJHa ; : .
III I ; , 1: :; '
1\ .:r. , :, :r ru,
., . ,-t iItr JI- i .
:i !{)
1 1 1 I JIr , r! :r
l, . : : . , : r .:. ,..
tt, !:, ,: 01., ;' .
IIJIOTH OCT r!:J . .
. 1, t :l,
1, liI, 1 t . -
r (t~ ) , _ '! !.t
r!. .

: : : t-' :. :
11 , r, 1 ~ . ::1'. He-
l t .'IOTHOCT . - Ir , :!t ,-
tll'I 1. ! .
i Ii -Jiir !. r'. - :
, t 'J LOM, ~u- : ..:, -
11 7
, .
.111. , ,
olille .
cmocol ' oavr, !! :
: ,
,l! ' . :/ '
1 , 1
J.. , 0116
! . '
: , 01
( 10-20 i). Jl! i
:! .

.
,

,
, .. , -
. 45. 9 -

40,25 , -
-50- 20,4 Mht.
, () n !
.
. ' . '
n~
.

1 ' ~ f
. 6,. r'
. , .
' , 1 01 .
' .. ,
. 1 1 ,
'., r
', : , J,
l;l .:. ..r!.
:i ,~t~ , 01
< ,. : ,
( .: ). :1
(: . 45) : i., :
01 :, .
2 ,1 1 1 . ,-
118
, , : .:
;. -I :111 4,
,:I ; 1 3. ,
111 - .

.


.
2-3 ..


2.
7


.
8

I
, ,
.

.

.
11

JJ
JI X ,
J
,

(
L4--L ~- -

. -- - - - J
1

11 (. 46). P1Ic. 46. -2 -
, -
. ; 1. J ITYJl Ka 8
3 iI< ; , .
11 ! il 0,5-
2,0 . i . i:i
J< 4. 1 i 7 .. ;
.< 6, 1 I:i 5
. !I
. 1 ! I:
11 !I . J:w .rooJJIKe ,:51
.1 ':.
11 9
; i<i , ..
~,,:.

l'I, : ,'l
: . : :
' , OKI<CJIOB,
,1 1. ,
. ; ~, 'I'
: , .
;. , . ~
i , ;
Ii,. 3J
:01' 01, \.
. , ;
i ' <' 120-150
2 .
J; ' :
: :1 t ~! , . < .
: , :,, ,. ,
: , 1 1 !
. 200-250 . i
.. .
: , . ,;' ;:
,11 -611 : . ,
; 1. r ,
, : , trx 1 .
j. ..
J ' l. : ;. ,
. ' I: 40- 50 ., i
11 J ~ ,
. . 11. . 1111
'. .
1 ' :~'i11 : ;.
! . Jl , .
. 1. :,:,
.
, ,i. &
l.,t >'I, .

' r;, ~

;& i t II,
:, _ lVIJJ
l ,,.
.~11, Jl
l!<i r1 .: 1,
. ..'! ; ;
; ,; 011

'; ,I: . ; i; .

, 1,I'I -
. :., - 11 :
120
11 r. :, :. ;
11-r: . : : <1 ; .

11i , I1; :21


1 . ; , .r _
. -
; 11 1,, i-J ..
.
r , r : . -
. t11 ~:1 r ,.
J i -
II r;. s. _
: r J r .
11 . , 11. :
\l1 (,,
11), t :, -
:; r%. -11 .I1'11 30 Atl-l.
1 , r ,.
ri, . .
II - : r- - -.i!'
ilr . J ~1i -
II 1.- .'I: . \1' - .
. r . -
1/II; m1 .11

, . . ,: , -
i J . t ,
. .

1 , r
r -.
J-0111 , 1 . ' r >
ll ,i-I! ' OI-IOBpetMe'HiHOM <'I
1\.- . r
0,2- 0,4 1. -II-
, ! ,, -
1 - .
l- - op
II y ca , - :: , .
:; . 15-30 .
r , , ' . -
11 - 11. J
11 r. ;. . :.
'1 -: -
r . . ,J
, , ;, .

11, - _, .
: .-
1 n 6 ;, - -,r
11 . Nl
t :i- i , -
12 1
1: ,J.
, , 1 ~:, :v
. , 11 - .
11 01 J.
11 I , QI J
w : ''
11 , '11<11, . .. . ; L
. '''

t" ~ ----: 1 J 11, 1


'Ii , ;
L - ,,, ;/, , 1
' ., <
', , .111 . . . . , .;
D - ~' i. ', .
'' . 01 ,
i, i. 1 :, 11 .
i,: ,, ,.

11. '
'1 ! ! !

, , ,. ,. 011
n:~1 , JI.

'i 11 ,

''J!. II. 11', GTO'MY II


, '' . . . (
:) ~ 1,.
: i .
. :.

i ~ Jtr -
1V! 5 . . i.., 1
: .
.i . ill ~
, l. , lf'
n IHalcocy. '
xov:r.y .1 , !
. ,!
,, < ' :1
I' v:r., . ' 1 ,
!:. , . . ., . .
.

i~ \ I' r.
:, , t
,, v:r. . 1
:-.1 )'I : . .J:i.
1. (r 1 ) r ~
I,r .

122
. : , 1, i
, 1 , '
(J ; , , .
.
( . i
:,
:r ).
2. ! 1~.
:11 , 01
, , 1 rn.
rr. !, . 9 n1 ,
;J- - ' 01
1 2,5, ,
; 0,4 J11A<t.
lr 1.

1, Ir ,
JJ ~ ,. , '. .,
. J, t
I I . ,
11 i.vi, NII,
J.

Oerrvi 1, : ' ,
.

J . , .r

w i ; t:
IJ . .. i, . I :
r' ., ~1
\.

.
. : . .,
1 1111i :\1~ ,
I , ,
11 '' , . 1 .\,' . :
.1 r , :'
~ - . . ,
11 r . i
11 .
~I '' . < ;,
l )11 ; ( 47)
Jr.I .. 1.
. (l]J , i l
, I'J 011 .
l'll ee . l}] .:
; ' , r. i<'
llfJe'MHOo . , i
' , . , ,

II.I . 1 (-6) ;I ,
!t .

123
, r J~
: ; II, 011 , 19
. . r, .
:. l01 III, '1,
1101 1 11 1. :-.1
;i. .i[' . .
< ..
,

,
1

;'='\

1
,
,

.


(
)
(
).

, ,


,

.. 47. ,
n .

Pz TL. -
, .
,
.
~ . ,
,
,
. 50-
100 . 3 .

-
= --100%,

- , 1
i;
- 1rn m.,
.
- 1 1 3-5%.
_;1 iI> r . -
124
,. .t, ;-,1

;
, r; ., !

! ,. ' 1,
.I\1AH 11 : 1
., .
,l l , ..
, /50 >.
., t . !''i ! ,
t'I ,:.11 , m.
pery:yJ,pO<B1 Ka , <
' . i-!I .

, I' .I
n ., . ,!
0 I
1
IB i 0 3 '0 IH 0 ' ' IC

J\10,
:I' ! . 1,
. (, 0) . 1 .
t . 1 11 .
1 .
.
t ' . Ji .
: .1, ,J-I r.r

.r , 01 , ! 1. s,
:' 1 Jicex r01i

- r ~ , !
. . ..
1 1 0 .:~r
r :'i JJJI , ~
t, t i' . ,

r..
. :'
JI11 : , r: 11r:; r .>
; : ; . r, t
..'! '.I. 1 ,'3; ri.

; :: ; .
.

' 1 : ' ' r 01 .r


J r, : .
.r i:
,r J : . m
IIJ' rI iI'~ 'I 1 '
. r JI !r 1 r ~
, i ' !<
> i.
1 ~, ,
. ;. -
!25
i
(' 4&, ).
J 3 . : 1 . ~
. ~ . . .
. ,; i , 1
J 7, r r v.
l tl 5 .

. 48. ()
()

or:vr r
, , t 50- 60 j 2 . :vr
. . :. i ..
''.. . t
6 j 2 . r :
J .n ; 200-240 jr 2
. .J :vr,
4, t ., ~ 2,
t r .J t.
'OLI{IHO t,. :r.
r , : , (ptrc. 48, )
.. t r :J
116 , 'I' , :
. . ! r
. ' '', ,
, '. tt .. ,
i t: tt. . I

.. .
, :
rr!I r . ~ .
l. tr r r
Jr. . 1, r r
r:, ; ,
. r 11 ,
r .
126
;r
, J<: ;: 1 ' .

rr 'r r: -t,
11 , :
c. orra. : : . . r ,
. 111 .;vr, : :
, ' :. r >
, r :
1 > '1':11 >.
, . l: , . 11 . )'l
:.,, ,
JJ .
, : : r,

rJ-I: ' . .tr


. r -r i r,
'ri<: . . i :
: J. .. . 11 ;
- .
, - - : ; 1::;
;vr ". r
IJCE\QC'nBe 11: '11 i !
: J !'11.
w . . r ' rr ,
, . .
! r : 1, .
. . . : ' . op
:VJ , ,.
11 . ! i '-
!' : ~
-)l, :t: . >
II TOJIIII'O Ha'COCO:VI, '
j ' nr . , 1 t
, '1- : i

JJa'ooca, -.
t - .

-r i ! : - .
, ,:i t ., :
J J t . . J t
J, .. , ~.
:-'ll, .
t ,
.llt.:, , .-: :r ,
. Kpo:vre ,
r'11 JI e
j)CIIIOCOM, -: - r.
.:-, CaJMrM
1\(i: l .
( . -
127
, . r \
;,
.
:. rr
~

. 6 .., 1
, ~1 1

.1, : i! ..
:.

, iJ.
; I:
, , . .
: r i!{ J:
() ;, '
,.
, ~1 .

'I.

.'! : 1 .
! xoVJ,a 1 .
i ,
,::.
'
JU: I 0,10-0,20
111 r 1 . 11 .
. :
. :
. . i : J
r1 r - .
1; 1
. r
' " ac\lle .
' : ,
, i . .
, 11i
BeJCa .
, 11
. v:I,

11i1.
1-4% . 11
~ .
,r '
843/61 : , 11
~ ,~
1, r 1 . 49.
1 -
_ .

128
. . s' , ,1 ., 5,
III yep a 4, 1 ' 3 r
2.
.IIHI IIeioo 1 (0- 10 -t. 577-60) .
II> i' /' !' 0,0 1 .

,7
I ' ll .

-

.
IIII
11
J l O Ca o,oi'r
11r n
l'. , pa-
II Ce n ,
t

J l ,

11 ,

250 j t 2 .
,
. 49.
11 250 il
200 j. 2 il 8 43j6 1 ! -
5- 10 .

I I .
II() . -
1\11 n .
' .

1, ' . r ,
11 ' ar
II CTa . > -'
11 ' .
: , }"
1 1. , ,l -
11\!l Jn'I ! 1'0:I .
.\ .)( ir. 11 -
1 \ ; I'I :. i I .
13 ,ffi! 11 . n -r ,i
l111pi,I'CK :.: r 3i-
lj.1 !) 13 . .
129
, -. 1 <

, .
, , .
t )'I '
n <:. .
. ,
.I i i, i

i!-I ,, . , .
.

', '
: ,:.

r . , ,
. .
'l:: . r

. , , i .
.
Q . . ,
)'l '
.
. r
n i
, J .

, : J'f! .
~ , !
'1
.

1., .
w . .
~
11 i. '

.
r .
, )'l '
. : :
:n)'l 1j'11',
6 ' !,
. :' r
' ''3 -
' :.
, II l.
. : 1
t , .J r1. -
6, ' :.I.
1 11 \
130
rr 11' 1'/il\11 1 VIii, '. ,. , -
11 ' \1 1 :1ii , ; 1
ll l l .l llll lli) l. pooi1 . 1 r, -
111'11. 11 ll 'lax . . 31;
II P\'il\111111,1 JN~, 011 1 (), 1
, 11 II J> Y'Ia, r .
r,.IIIU' I<JM 1 , .:w , ,
III 'Jiy. ' 11 , -
11 11' 'i! ' : .
lkc ; r, c.o-
III IJI :IIOT 1, .r. 61
1 1I>11, ~ . 01 oep
I' I'IIH , .r .

ll c p eL 1 o
lllll'TIJ L 1 . . y
,l lu. IIC'III ; L
Y I '' I ' : I' IIOBo :.
;1 I\10 ,,
;t 1 . . ,

lllY.iiOM. r ,
11, 11 .1 1 1111 : ' .
ll 1 pcoc
t' I I . ' ,
'1 1'1) 11 11 n ! .
J- r
(' (i . '
:r r o
rll.rc . , '' e
r :I .J i'C 1w:, '.
'" 11 1.1 , .
1 [ ~ ,
1Toi'r :. (. 50).
11 . w:r '
t" l ' ' 1, ;
t'T:rlllxa, ! 5, 3 4 (. 50, ).
I I . Pa 2 . r-t r .
i r ' ( . 50, 6) ~
11:1 1, \; 7 1 ,
IIIJ t.: aeo:ro . 1
llr . < 1
: \;)0 ~400 j.u. , ,
ll . 11 VI, , 6
l!rr .
II .J i - .
.' '11
1\ I I.I:' '
l~t ' i< :.
:r : 1. 01'iJi 0,008 .
131
J< (; ) : r \ -!,
}ll . i 01 KOIHY'C
'iJ<

,
-
. , _

,


.
1 ; .
. 50. -
101
-.1.

-
r

IJ :.
. 1300-1500 / . :vr-
r - : ! .
. - ; .
,
.


843/61
- .

.
I<:

\

.


S-11 -
1-J

(. 51) .
. 5.1. t
843/61
.
111

13.

n . <! , m,
,, :11 ~' r.. r ..
J :: r.<, :11 .'
( <) . l,r, . .1 11
r r , '.
1 1 ,: , '. . .
r: ~
11 . 111 , ,
r.r 1,. .:, ..
I< 011 , 1 -,
1 01 ;: . 0111< ! ,
:, , :
.
rnr J3 i,1!1
. N11;~ , <,

, 111 :r
l<.' : , :
. . 111 ,~ ,
::111JI ,:D, .
:i< .i
( ). , , .:
. ~1 .
11 ' ,J,i< r .rr
011, l)'! , , <J1.
i i!I 011.
rnr ,.
, 01 Ji m: r r
.
11 1 :,~ ,11. Jr
: ' .
' , ..
1/ 2 5 - . . 1. 133
!
'. ~J : .
, I'.
!,J, : , i .
1 ,l: .: , ,
i, 1 . . :
,. 1 - 11,11 .
l]l:. :n1' ;,-t, , r
, 11 .. :, ''
, i !I: ,.
.. 11 . :w;. ' ,
i11 , 1
.

:: ; i 1 , , :~.
' i 1 ,
. , r n .11. .
1i,:l ,.1 ,, .,
JiJ i , <

j: , 1~0 r . !.
r r, .,, .
r. 1 YJcaroB,J{Q ~ !i
.

i: . < :. ' 1!1-


'.. \
. i n : .
. r. rr, ,
.1i. ii r 1 L: I'I
: jr, : r,
~ . i!, . . .& , .,,
o cvre . '
i ,::
.

i , I1I :
< r. II
~ . ll,
. . ..:.
, .6 , I r.
. 61 ;~ :11r
n r I : , u'!l

: l 1111.t ,
! J < ;: . ~
:n r
i1i. , 1
w , 1.;;
-~ r ;1 r. r i i
' .~I ri\.
,'11 :1 1:,1, 1 ' \,
, 10 l , r :: .1
134
11 o T/ lC.Ilt>tiOc. r i\
: 1111, rl\l , :1 a
tpy:ll\a ., .

'il''''' <l .
13 11, ..r:i rr
t ' 11, 11 11 .
l ", : r;rl :, .[' !
11; 1.'1<1, . , ! .
.: t, i lr'\
'rltp <cie, n

II L' tJJ l"~. 01:. .


' . 52 1, !. .
,/ 1111/ r,, JIii - , ~;:
. ' r!. . 20-
!' ~. , ~1 J
l ll . r- '!
J~ 1' 51 &11! , I:\'1-

11 l .!II-J; ,
ll. 1 . . m,:
L" .: , . . '

, . J ' . . . .
i : . 1r 1
11 u r; G. {.-.; (1 :,
!~. ) r~!J :
t'i.r, . ; ;
, I{! - 1.
, Jrii-i J{
t i , .1 -,
. ' r .
:
: r<:
Ci
Q= ll'
Q- ;:i!\ ., , , 1, ;
G - , ;
n - ' !! .

i. aJJa RJ .:
, . ~1' : . J ,
G.. . r ,
,
, .
11 !:-. i:
. .'! , t
, :r .'.
:.v.
; : 11 .
, 11 450 )\4.1-t
,
1
/z5* 135
. 52. <t u r. . :
1 - ~' ; 2- ; 3 - ; 4 -- : 5 - 11 ; 6- 1< n r!l
5- 10 ; 7-
t .. .
JJ. :iJ .
.; .:. , ., 1 r
t r i -1
J:I' .:v >. .,
:1 v1 .
" ,
'l .
~!/ .;r
l l:; IJ<' !I II ,

Ji i . ,I<
110 .
: ,
1 I;J.

. . i . ::v
1.. ,
. : .t
II' ! r'I !I ,
.
ii , :
III! .. !
,
', .
l: , 1
. >1 ,
!L<" ~ :
. .

i 6 .
II. .
II J 11 ., ,1.
fi , , . >
. . r , , ,
1\: I v1 01 . ,
. . ' 1 . :,
, . i. 1 -
1\t.

>. 1 ,
.uit!,
~ ., l'vr v1
1 1 , . , ,J:: ,i .
. : >N .
11 'i ' , ,

: L ai:vt , '!''i JIi


. . Ji, -
I I JI. . . , -
11 1,1 l, , w
:1 , .
137
J i
tii<I ,
!iI' <1'I, ,l
1111 i. 1
! '' , : I
!1 cy~IJ,a, , ..1 rv~ : 'r.
1:-.1;: . .
' ! ' 1 s
, .: .
, . w.v . .

5)
-
lf
J -"'---- 5 6
-- ~- -....J=- - . 2 - - - . --- -o--.- -7-fj
iJ
-;-

11. 53. n () 11 .JJ 0 0 1 () ,1 :r <;

;-
, s 11 .~

, .
t ' .t.
r, IJi.
Qii .i 1, :
.: : .

..- .r! .
, ~ . ', 1
, , ' . 53, .
:, :
.iJi !, II, V l 11, i
. !Il, !V, V!. V r .
5 , V, i' i:\1'
(. . 53, 6). ~,, ; 7,
, 7
r ' . ',
0,01 i':
: 0,06 ., 'J . ; 9
,05=0,45 .
IV 11 0,08 .tt-11, . .
4 ( ) . r 8,05=0 ,40 .
,, i< ! 3
0,20 J,tt, t -1 1 0,4 . 1 -
0,5 AHt. r 1 - ~
138
t ti ei 4. , :QI! w rt
" w acffiJ. .
i 3 4, :
.'( . , i , 6i
11 ;. , ;.,
, .. 53, . .
' tr.
, . ! .11
11.

, ~11 m
r ~1-: ..n(r
11.. , , i
III.! ~. u-r i
li i( i: ! Ii .

, . i
;1' <;. , :
, ;
.1 . i, 11~ t, '
;::. , , ,
11 (. .. 53), j<! . .
:
.i u. :, ~
I t iJ : .1
g ; .

i':\.'I !I. J, 2, 7 r> /


( - 1 ), ~11 () ~
11 :I vr . '
~ .i,
' :, iJ- :~1; t:.
:~: (. . 16).
{)I tJ, /i ~1
J:i , .
J\ : . J: ' ,J
. I .
i i' .
.,!l ,
w: :
IIJI, - ,
~< 1 . '
1 .
: ,'J1 >.! 1~1, ;1 . !
1J .r , : , ,
! . , -r
J i (;. 54, ). ,
( ' t < . , ; t .-
ll , .l ~i'I :!
11 . 1 !
' 'L'tii' ,. /.
139
~ ' .,:: r;,r~:t.~;i'r :~ ;, Jf'tO
1-1' .. J11~. wr'I' iii!I\I: ~<i:~ .
oc.:Q
: , . )~~(]6.1' .IeJ)e'IibDM aJCIKf31M '(]'J! i}'!!
: ,r .., .~ .: ><;.'\1 (t
. ;.:QiN!aJEiYIO .ir1 aJta.

1)~.ir () 1:! ~rD () . [{()JICH<iiTbJX


::

bnpee,I;I)I rrp:e-J'KJ'!. "'J:.. .,i !J.. <'


i J: :.q. :. J!Q. . ,.
:~ ii. , ]: .G.J::.qr ;o'!iiJJ
L .
r~ 4 . .uJt,

r R..- .'l':r ,. ;::!I . J<;~ !~~


~:i.., .;

L ~ :r:11 .< ,J1epo,J;'o :. J3Tbp:Qt'io 'IJ,z:I!:i;pon ; ;~tltf.:


.t \ - rp acJ(Eill, ,,
: i:i!. .l.,'<t ;:- ;''t :\JJ)()::
~Jfi' . . . : . 1Ia ~r
r.6 M'C)TIJf CQ il{ f
.::'tJ!' I','l-. d
' ?a:J:t, 13.I \' ..:st O'C5J"1t . f!'.,!l;I.~" ~.}f.
: 2f. ()~ ei)J1 J)'<Jitiert.~ nJ.I,, <i!i,. ; .~
,Ua 'O~(JpaJiaJOT '. ' :I, -, ;1, ~,{ '( QTp!Fii:a'I'e\!i-
Hf :-- ;R ..u' .npa"&iJ .
:~:;: <rr.- :n .:s n-- .: <::r(')\Jt :r
. li\fQl. >-:.r r ' mn t:>
~.~ I;['S! G :!:\,Q):{, 'Q,J:LttE!HNQ' (: . 54.f .6). : :
140'
' r
tJ,J\.Ji Il1-IV, 3'
, 1 . rr - -
; ,r, .

IUHJIH'Hrpo, 't .
> - -
I A-II - V, 1 JJ: ,: ,
1 .: r '!'I . orvr,
~ t: JI: r , 1
; 2fi, 2f IV, 2f 2fivr r~
; ; t
ll - '' .
IIJ . i, l!-Ill I V- V,
,,
~111 , (, D).
)'lt li-C ' V- D II V t --
n -- Li. I II-C !11-- D -"-
n - Li -1 D-VI, '
'2 )" 1111. 2fv, 2fiir 2f V . .
. :, i 11- I
1/ - VI, i 111i ,r 1- VI-P, :
1 J! II-I V- VI. , 1- VI-F
11 :1 I V1 1' - n-n. Or !-
\' 1- F ' ~, -
1' - N, 1 I.JJO'Ma
llt'. t . ' -! N-VI
I.I:I, ~ t M-I-II-II!-IV-V-VI---N,
lll! 1 J
't:t ' 1 .ri R -
11/ r .
:.
I J\I, . . .11 1, 2, 3, 4, 5, , 7. ~
('l' = r< :
JIOM <II' . l
I' OJIIKO I r . vr , r
1r ' i .
!\ l . : -'- , n

I 2 7, - '!, r 1
1 11 7.
z- z.
:.,1, ! ,, .
1 , rr
r . )'I! 1 .
I3 ., 1 ;,;
llt I1, :. ! ii 1 1!' 1, 2, 3, 4,
.'i, , 7 Ii, t,, f2, t 3, f4, fs; t6 , t7 (n cpe-
Jiol\ J ).
,11 Ji
I
; .;. .JJ - -- z-z. ilp: ~
-> ill lJ tt 2 3 '
z-, 1 4 i 1 -4.
!J r :
..
i . 1 J>II
. ,: - 1. m:,
- . : .!1-I :. .
. . <:
m rt . ,
, Ji 1 tl\
. . J .
. .
11 . '~
, . ! . .
: ir.
r!
- . ;, , .
llo!c e i Iii iiQ
, t . . ~ . . .
: t r
. rt 1
.
. ' J
; 6 J .J , ; . ,
v . , : 11 '6 r
. .! , , .
. : ., ,J
! 'I .. r t
.: t '-
,i , !:i . "
. , . . Jl , .
. . : \!I J '
. m ::v!
_ ' J, ,, ~
- , i . 20-30; , i
, 11 ! ' ! :.
. ,I ) r. !J-!
. .. L
.. r .. ' . , rro
' , !

! ~11 .
. ,'Il Ji:
. .1' ' . .
t. , w JI
, t . ~ .
t :
' i< '' , t! . 11 f}31:
. : , :. . -
142
1\on ., ,Q r .rr
0,05-0,1 Jrt..
:J\
;m : , r~
JI, , ll): Ir t.
' 111 .. ..:
11 r +
(0,05+ 10) .. r
, : .
. . 1~
J i -

~ue
t:. iJ5. r.
I


ICI\a
v

(. 55).
; ,
. , .r
I . r
; . 56. Yn- . 57. -
. '
, oc
11 - r ii
Jte '80-- IOI .
85% .1I
( . 56). -
1-I,f : ,
1.1 q :,: 1110 .
Ji J ~~i
('. 57). .~ 1OJI OICT J,
11t: . .. rn ,
; : J . JB .
; 1 >
l'. : 1.
31 . i : -
1\11 2 6J1 ; ' . 3 4
. . .,
15-17 .. .
.:.f: , rr
('JI<I .'- 111.
~ J. r, .
t J:! . , r
itt:e :': 0,02-0,03 ,. I'.,
143
r Q,
4--6 j 2 !. l
I .1 ' .
. - 1 1 :i;>I
. i!I , , w
'COp'IIOIMY 'i - , l
:! r'
q . Jie , .
. <:: (.
ii.y.;10K
, .
, , .1
3- , . rr !:!
!, , . .
r, 1. : -.J3"
;!!I , - .'
. .~ r
i, : . .-
, ;; m . ,
' ,
1 ,1 <J !

~i. . .
- , r :
4-5 /. 2
I i i,'i , .
: r : ,
.>; , ! ,
, ,.i .
i, : . ; :, ~<
. r / !
, , , 1r ,:.
; : , ,
.t: m
. w , :
. .

. 1 J mJ
r, JviOIHO ,:
-m.


. r [] : I
. 1: r .
,i< ;. []. .]]
; , ., ,
r ,,
. 111< rl,
: , ' , ~
,7 1 n:.

144
ll

:~; .Q/?1. rtr< ~< wa-r.y:tiK!{))<o nfr.o 'exaJtJ1Ra. JJQ QTI:IiQeo . :,:
)\Qf!;'~"Q !:

Jlp }'CoJ'<!.\>BJ{e t,Pyfi. .1JR1,' JNH~11~1'C5f ~!fKJ_?(!


!.iJ"FrO(.~O . ;.Q;f; ~~t\1 1I.1])'. nli prr '~1I1'}10'J
1f1: 'J )\'feJ.i ~:r:In:, ):! rr ..u,e~p:o."'f!i;\i;~ , , 1 : PJ!i!f""
0f'It Q 11'w !i.'t':: i:~w, P.O.!I\:ft;Ja:r "
fiOM;y- D.!()_ te"I;lt: jii:.KO.'ti-:0 i~51 (12 :{f), <\ 't' lliO.IOC e
j).e:S ~, !f[:J;i ;,'Jijli1 iQ) TIDJJJK,1l!Q'J:3!0. . ::_:;,- . 1~9l\I .ft
:ii Wl<a'lJQ , .JJ~ar.o ap~ :: d,JIIO> OliIQ : i\:.: np:H-
!<:OJ; !! \lli1.f: ,t f!c:Xii!f1:.a!i.! . : :-,~ I01)~;l\1J QJt.I~ <! :.} Zf't' att:l: ..
'<:"':g: yc:Ia:.D~1}I -. :r I)Jr1liltpa .;r~ptry
uam !{ J'JfJtlB~P'Ke :.i U:I0f./Ji)'I.Qi3'; :t,tj)! ; !J.'t'I :eoQ.:X..Q\!lJAi]\:!t),
'<1 ; '3lr.Q':.1. ~.1.'I:J\ ' ; . 'L{~ry!:JtI.P Q:J3, ILepri'~H
Ry;p1ibl (; ,!IOJ!e':rta1!01"0 ~ ;r 1' OClt :(;::\R"'1J Q,Cb/f)
\tOJ!~H'a'tOX'tJ> 1! aill .
r~,r \Ji ,
. II !-li,
; i rr, , ,
, R , , , ,
1,. I\ZI. J-
h , ep'tBpJe
'I' (. 58).
n r , ,
, r ,
; r,
,,
: , '!\ , r
.
I 1i1 I1 I, ~ r .
Ilp; r 1 ,r .
rrr ,
: .: ,r
.r ,: i:\ :.

, J !
.'i. 1 r
- ,JI,
.

\:3
2 .3

. 59. ~ , :
1 - JI:1<; 2 - : 3 - - Ji; 4 - ~ 5 -
tt: ; 6 - n ; 7 - :

, ~ , : goo .
.. . ., , .r r~r
,, iI' r, , !
:' . r, i,
,, i, 1 ,.
, i!, ,
' 1 .
, ; r:vt ey
r'
. , ,:
, , . ' r
. r -

146
Jl l ' t' t ' li : pc :, Lvr : ;I\< I i'
r u :1 11 cpy,Jia . :I. .
o ct ii fl( ~ 0,2 .. 1 .. :r, .
1 k, Ii ,'J 3. 3.13'
10ilit.:T 1, . . . GO 61 .
llp i, , 1. 60, i'
IJ/11 , J!a . -

. 60. . 1 !n. yro.'l- . 61. :.


~ . j}.: - U; ld1tt pa t -
J .'!

:
1- .?~~ ; . 2 - : 3 -
; 4 - - ; 5 -

1 1. , ' I2\11
I :. -
, 1' , ir J
. I : i ,
orr ., .

I (. . 60), .i . l,
800 ~urt, 0,04 .t.. :.
l . 1 .
0,04100
m= 0,05 Jrt.M/At,

! .., . !
r. 1 0,10 ..Jrt 1 .t .
., J
. 61.
,
. - ,
.
' 1 . 2 -
147
. ;, : , . .J ,


r . ,
, 1J t, >~,
. r r . ~
, , 10 .t , t
1
' . n:
i . :J.
() i.

14.
rn

! .
i :
, ,
. ;
lli) ' .' ,
, n. t .rJ ;

; i.\ . .
!..

-
r
, ,;if?


.

.
2

...... . . .. .
0,15 1 . blji)O-
. 62. epa

.
:
1 - ; 2- -

.
, ,
.
,
~ . , , , - .
,
, .
1 1
(. 62). 1 1
. :
; . ')~
0,5 At.t 1 t .
148
1l(), oe
'I;IIIJ I'O /
1 11 ' \'lllt' t "I'Bec : . i rapa
Jii '.'II .IIIJ , !'-

t' . . 1 ,
J\ 110 n . -
i l\ 111.1 u .
l ~c.ll! pa-
MOIII.I X r, , apa
.f lo '.ll lo l l oc o
J ii ' ll'l : l oo . ,

ll '"" . 63.
:1()1
Jp.\.II IIM - ,

11 11. . ., : .
!(1 1, ol!iloiiOCMO , ' a
p:I.JI.II l'HOCT ,
t'l<a x , .1

I! '

( coxpa-
IIHt''tc ; , epo

II:II:I.Jit,r ) .
!lt , . . ,
llt'I .
- . -
1111\~
/(1! /! 11
t . .
1'0'1'11<1 i
IIM CL , . .

J~. . .
,
:
!H'II t :

.
. 63.
11 IIIOK ,
J<

:
. -
0,015 100 11 .
11 ,
11 .
11
iI .
11 .. ; :

11 0,03 i 100 .

14U
J 'f! I 110 'I
~()!' ; , . .

, . :
0,03 . , 100 . .rr .
:
.. J : 1
.

I.(.. 64).

1
2
, ,


. ,
,
,
- .0,03 ., ,
.

,

,
,
64. .
( )


-

.

:: .
., .i
.. ~ r ' Ji
: . . i,
i I ,
- i ,. .11 1
1 1 :
. . , -
- 0,15 . 1 . .
'I i -01
150
lll I ' I' :I'II.!IHTu , .
IIJ111II ' IIIIII11CH . . I' -
111 '11111' 0,02 . 100 MJU ..
l :, ! .J . , -
1111 Ml'iiY , -
1<11 IIIT<a .. . 11 -
1:IJI:J.JIIa 1 Ji yo
IIIIIIOM :' JIIJitii .1 .
t'J':JIIHT . ()
"" 11 (. 65). -
11\' . r

. 65. r 66.
. -
, r

11<1 90. 111 < :


0,03 100 1. , JJ,
11: .
1 !; i
i . .JJ. . 66
I' ,
;, ; 1 .
11 0,1 1 ,.
.i ,i. .
: , :
- -1m.
!l'. : ,
. ',
iN-!lJ 'ir, n
; 11r ( 67).
31 t, 11
., , , , <. .i
'1 !I 0,10 1
.

;. : :~ ..
, & rJ 1
. . (:. 68). rr:;
, .I .:.
r 11 ~!: r' ,
\51
;
. .
i
' :.
1 .IVLM.

. 67. . 68. ,
I 1' (:: ):
1 3 - :r-.-I; 2 -
; 4- 9r ; 5 -
; - ; 7 -

:,
, .
. ;
0,05 M.!Vl 1 , .

, v:
i (. 69) .

~11 ; '11-
0,02 .
-
.


; ,

.

.

. 69.

,:

.


. .
~ : ~
:~~ .
: .
Sa= (0,004-;-0,005)l M A-t .
152
,
ll. .
l ~. ; ; !!!;
.I 10 1 1
, . . ,.
' , - (111:
.1 ). 1 ,~ ,
. n!
. 11 : n.
, .
.'I J , . . . , r
!: n,) . oJIOBJKa
,, , , .
. ., .
:1 ,
II II : !
n . ~n
: 1~ ..
<:1I ' ,
:J , .
, , , ill,
,, . ~ ,
1 ; .
!
n . ,'I -
: . . ., 1' ,
. . ., i, i ( ) 1,
, .: . <::
( 0,2-0,.25 )
,J .
."< . .
; !,
. :.. cepEJIIe .
. 11
. , '
, t : , li
, , ,
. .
\ ~
u .

~r .
, n
n 1 . ,

; rw !I ~
. , i , J' .i
~ t , -
6 . . . 153
..r, cropr ~ .2~. 90
.
,r Q .01
1 1'3/ 1I !
,r\IIt , , 1:\3\>',
<~a'!IIKIJ . I, , t
.0, tn :IJaiJ()'He ;1. 11
i ~ 11~.r : ii!i < /
G:Q , ~ 81<;> : k rv
.. . II:Ieperca
; saep~J nl&r.
>\f r.JJ;' .
r :' 'J.1
'. f.
1'()1J{ ~. ,
l:! .,
i r
.
~ !?',
, t -
'9i;
, t'I.
. 6 .q-
~., ~;ii:J <i ;
~ i . ; . .~ ~

i,r , : .1 !\)
, _ -.
13 . . .-
. .. ;
. <. IJJ\f! J
. r: : ~,
. 70. , .rn 1 -
f! - : .
. -
.

-
. _ . .
-
JL . . n-
; 1:
g , , , d . (. 70). '
. . .:
! , 13'I:>I.. ,
J! w 01 ' .
Nl . .r:r
, J:; i . 50~300 ;11-4!
;. . ;'!1'11 0,15-0,35 ..
! - ~) 1
,
IJp :.rr r r; u
). II . S.
Q t >
: : i.

!54

...~ . .. ~ ~ ..4 . 1 '


c.II Y'' ae , e
l li !'IIIIJ:J x : 1 (!, Il) C1Jpa~
ll !l loJJ(JJ e II JJM ..
llo i i .
I!IIJl'PO'B ,i, . i
I I lllii tii'OB :..
OJII "Ila (. 71). i ,

1/J )

.~ ~--11-/
1

l't . 71. :
IIIII~J,J; 6 - J< ; - 4
itttl " "/1 ~< u ; - ;
1 V t l p ; ;t - ; 3 - -t
ti 11 11 I H I 'IJH 'J ~<' IOM ; 4 - : 5 - .
!11.1 ; 1 - J tl'; 7 - ; 8- -

11 155
. t>J: n : !j
I ,! ,
:n. . !l'! . I\oJ>III.a,
I 1iQ ' , .
J1. !. . t
fIi, U!I QJ..I i Qi ~
iQ': .. .

15. oy:~nolfa QI( )l(


rrn

. & 1.1:, nJ
: i' . 1,
rB :
m
' 1n ;
: . '. r;i,n .n
: 1 ~~,, r ;r
:t ;

u :
;
. ! ;:
m;

. 72. . ~ ~ . 73. poJ>epl}'a .


n!f:r.
r' ,iJ. r n.11 n:
1 -- ti ; 2 ~
; 3 - ; 4-
YP0o7lb!ii!K; . 5 - !IQ'

. r,
,tuJ :11.
. i.
156
r t< JIY'IIIB:JIIIIC (. . 42 43),
ll ~l l lll~t:t r. ;
tt t 11. 11 . . i-
1 111 II:IJII>II{a , ; 'J')
1111 PIIC. 72 73.
]l..11~1 11 ~
JIII/'III'II'H (<: . ,. 72) 4 : ; 1 ~
I I'II\H>M 5 (
IIOIH'PXIJOc )
I' IIMI'PII
rrllt .
F. c.1111 11
l\11, ::I ,
no p111I, ,

n ''JIIII.'JJyp . po 2
l f'\llllo 3
Ji 2 co-
poJJ 110. -
"f\ \I 3 -
. : 1 (o
nV t'I<:Jec
O,:l - 0,3 1 ), ya
. I .JIIat
ll ll.'ll'la , ,,
1

1111 ;.li!': 1
1111" 1111151.
<: (. . 73)
~~~~~~%~~~1~
l lpollt'!HIIOT ,
l< tl'l'll\111 i'1 . . 74..
11Cic a

JIIIII\:1 . , ,
/.1 1u t'fi 1.1 , . co
JIOIIII 111 r ,i a
JI I<II . :. aiJ.VNO:p . . - v:, yc-
T /IIJICIIIJBa 1v .i .. )'l ., 'ce
l"II.I 0"2-,0,4 .
1\ i
11 III:I ' I'YII .
l:.,: ; i
11, -
I'PY'IIIII,I rr.
ttl'oCixro ::1 : co-
''Jtii IIH"I . -
1111 111 .

110t 1 :,
II.IIIITY J (. 74). .
) ll'Pl'I!-IHIM I i

.'11111\1'111111 , - .tJi .

157
- , oot
>, 2
3 > 1 >J$ ' _
: Jr 'r, ,
111 .
2 .. 1 .
m : 1.,
, ~ , 180, w
. :-
. ,, ' i
. ,
.

.

.

i-i
,
,,

. 75.

.

.
, .
.
, ,
u-~ 1 :
. i
' , :, . 75.
1, . 2 ,6 ,
, :.!'J)
': . 3, 4 '
~, t , ::~.
, - '. 1 ,
' 'I 1 = 2 =,

xl
Sp= ..,

l - . i 1'11 n, ..;
L - 1 , ...
r~ S 1 0,005! ... r
\ 5 ...
~ ~
m.
; ~,
i -
158
0,15_.:..,.0,30 (" . n<
11 in d;t H'(,lrp!Iliii1MC5! . ).
r :::r,
. (,1\: : iRJ opiLi.Ieoro 3
" - 1:1 ' ,t. . ~J--
111 , .,
11 .! . .<:ii3J tD1 . .. . OJFIY
! ' l< ~, 'J:t .ru: JJ
. . : (), .t:t:; n'
1\11 . . n i r . 1r~:
11().' , 3JI .Q 'i
'''' i , - i
1 ., -,!'JI >6'rii:I ;. '
11J1iJ) 1-1,5. 01~.
1\ ;rQ ~ <n 6'JJ:!f :
~: iI11I\.

q; . : i 1'0. IIO
<'I<OCI1 . 'Q .,, ..i3,., rn
tii, }iopri:r ft :r" .i TQ ,
1 , . t ~,; Dt: '
"~ . . ;'i!Q. :-
lll.l . _
i .q,. . i' .
;n.epea<ac; 0,1.5 J;Ia 1 r
rr. ~< JJ ! ,'.
I'J 6, 'fi'P .i <JJ ., I
mt i. '. : r:-"t
.IIIIC'M , ;: !!ll .
l\ .
! J .
' ( . .f!'}\ri p
'IIJJty . n - ~~:
(ii,J,: r '!I ; -
11 IiiapoiJI.a . JJOoii<HK ;:';
'" 'f _. ()'I1cy'I1C'l'B .<
11 ;:rr1.()' -
1'0 ..; : "
J<toro ..
.w;, 1
: w : . 76.
. .: :. . . .. . . .
( . 76, ), r , m r 'll pa
JIII'IIO. tl. . ; . ,
11 . . . 1 (. 76, ), r iJ, ,,. "
Ji ;:: '' ::r
. ; - <i. -:_
11. . . . . . J, ~ ,
OIIIICli<OBYIO , (. 76, . ), - ~ ,
159
. n .!i) n.
r:,
; .
, . I. , 1 . . . 1
, (. 76, ),
, 1 . 01
.nJJ. 1 !
QI!ll Jiil

. '76.

, :! ,
. iJ.I \i
13' 01. 1 ,
()n .
i ;II .t=. Ji
. ;rio . :.
. . . '
t, . . ',- . :, 1
!.
r . ::
~11 .
~ .
: .
r J.:
i . .
1(!0
, '.!' .!11.
.. : 1,1. !\f~.r:, ,!
1111 :: .1 l\:q. ~.
r~r ~ t. t.;;1(, .&.g _..
. !l r~ r. :.. p,acetb.il}'Ie : rit :
.1 1 11\ . :Jt: .:: !St .; n:Jf! . . .,
JI.IIJla crporo t:n., : ItK Jrc!ii::e n< .:
~~~ ;:! C:liI'tli 0t:<!1!J." '. !fe,J:ti<lJili~ 1\-
1111 ' n ' t ::.-~:.
- rt ~ g"
1111 t: .J ,:~Ji!t .;::: npC)~cio:liU:I?f
Jll ',lle ce Z. . :,:r., r,(.q
I'OJIOBHX 1JOIUJ1:{{QB ' . ' . Hil'X
11 , r! n: k. ,
\ 1 . . .r-1:(t
.
11. 1113 5(,~ !l~;(}, li~P'Q ,_,.
~~., ~ ~-5iQ:~. ~~tJntEt :
''"" :~;Jtf.I.d :'~
IJJIHX l{/If?1-~, ; .: 'JJ.Q B.aim_
m : n~u: . . I!.J!!Q
. 77. . n
'l. :1 u: [I n~Z~.n :;;.-~r.Jl:
r ii.
, 1 1.11r t;m:. Itaee-mre Rrco.!?J ~J:W
" :: ~{)' npo:cliiiJ <r.iii$e
'' 1111 .
.:i no.fjm. gpllll.k. nJt..
_ ~ nr'Q, ~.~n :;. .n_.n-I-: c:nnuooe
1\ \' (j ('!'~)I;it) ;$'bli00;"l'~ .'QJ<~ oJf.& :.:
1 (,n;a &~10 ..-). $f!Q- n. :.:. rrp JI
11 <> - :<;;'!-{) ~}:lMOIR.Q CXoJJQH, I . K'pbl'II{,Y I
, :i y;:Q't:l . ~'1' a5f:t :. ;~ . Q.r~
11ii'r tf2\, ~~ fQylf'i~f!{ ' .8:'U1' -
ttWJ;13i..:: ':J)(- !f'Ji;n-mo. 1ir!':{ 1\iI.
:: ,.,:,- ~ !!. . . ., rt~Q' ~~ )11.: Jl
:f.tI 1f :m: ; 3~:.~' ::tIW]'.1.
'!?I- oJI<,:vn-.s~ y-e:raa:!'t.i~S.$1: rr~ -- Iipb.g~a
Jli>'K nt() 1M.e>t~e:J;f.t :;iiiiW':, I1' 'r
J. . 015;-r ~l\J,:fi::~ , . ::r!Yt.>t ;~U'.. ~r
1 a:ryf{,a ~ :n1 .~ :Q113; :n,Q'r tr;;ltrn
JIJf.l<a .
:;(:~ . l(j)IMi .',:. ll.~ n. ;:: '{
( O\}'C:INHt1l'e Ula'{iifiJ,iK<i1M, ! ;r.. ~ii/'>.;R 'D
" 1 .n .t)t0.1JI'r D':rt;:~ ::r01i n:o J3.)U:r
J\L' 2Jr.. t :.1 1.......,.,2 ,:IO.t (.p:tt. 7; . n''!'~.Jr
i11 . >G.I~'f npo':kJ:iJ{'Y kf -,~.'L>~ \ Jin..
1,5-2 : - .;p. aCitae. tp'ft ip.Q.13:0lt >R _i\f:f: .~: ' ,3 ...
: m -JJ': J>,JI;;:t :: ..!..~ : ''t;;.
1 1Ji~i: 31i:l!l~opa. S . ]: ~trri1!:i ~' W"asi(:Jp
" 1 :!if .zL... !!' Q'n::0l1~ co:twaJJl'f:
~-3 .
161
, .
r .
,
,
, . .
. ,
, i
,l, .

16.
r r

. 1i
1 11 r
r . ' ! :
, .
, . r 'l\
! ..

. . 78 1
, K7Z-78/140 .
,

r .
,
.
, . r

'
(0,15- 0,20 .).
'' .

/
, rr
11 45 , w
r : ~)ll
( 0,20-0,23 ),
( 0,10-0,15 ).
'
!J ,
.

: KD76 pIBOlll:O'M, "


,
,
,
.
0,20-0,30 , 0,30-0,40 ..
0,7 , 0,5 .
; 1 .
0,7-1,3 , 2 . -
162
\I .: <3:'11\ . 0,04-0.,12 .U,1!J -
r:wI f'HdJC 0,.3 .lf, .
:;i.!I rt-re:orc>PIZ. -n iR:. trp-
:\Iero'Jic: QI! ,r: .
,1 a:re.ix :~ r:&, :J - .nepe-
.J;a, n.:! Il11 . ;1I
,t> .d.!IJ!' m (-
u RD761 78/140). .

.
.!IJ)' ,
. tJ:epe

,
~. t'J.'.,ri
m. "'
:t
ri:t
':: ,

, ql?t~ OTHQC
J'e:I:I G , s
II ;,: .
n: n
.J r
;
u,.
.
. :i
1, -
- J1' {. 79).

r n n~
: ;:t,
: 11
$1~!101'0
25--"30 j.2.
. ~ - :t
r~~IOJ.\
r u.
.:~.n..: :
,'J:' ,
. .
Jr .$6 ,
' ! , 78. ). .

. ~ . ;
1- aJJ ; .2-
g!
, ecwt :Ft !i!;!N l\. :. . 3 - !t; 4 - :)!,
n-. ~JJ; 5 - :
.~ : . ; 0/ . - 6 '- ]u ,i
.163
1 .
0,05-1 .., JIi' .,. 0,3 , 1r
qo 1 . 1,5 .. 1 )'li
J;r ., '. :;{)~ .,
.

t. 79. 11 ,:
1 - ':J J{Q.aeca: . 2 - iJ; 3 - r; 4 .- ;'JI!;I Jli rr:.
5.- ~

Q (
131r ~::. , (: :-107>>,
1ii ' ~J:
m: . 01: nn1. J
.'J\i ., t.,
y.nopa i t JI :n ~n. n
D .: i :
*~ , IS:oec
, . J. t 1111!i,
k , m n'
I:!I 31,3' i, J', ' 1 (I
r FI! . ) ~ 3,5 . '
nu,. .t1 u ~r ,:,
164
ll( (Jt'~ &1:tYt"<S>JJIJJ ~ . l;::.
(. 80'). -r .>:: : ilamtjr,: r~: : :~~'.
'' . , . : .:.~t J ~r:r
lle!b.

. ~:j{, -
. ; ... - ii ' :rrJlr:.
1tr, ,. ()13' , ;i~<Jr
: t.:1r .{))i n.
, 5, n' I. ~
>I n
::n.-
II
.Jl.
, 1 2
J lI : COOT-
fleTCTBeHHO Jl;l;lBeH 0,9
1, 7 Aloft. ;:: I:.
'' .
ll
u , J:I-
11 .: n:
v - 3,5
3 .
:\,5 1\1 . 1;!
J', t
1> _:_
., Q. . -
i< ()
'1 :u. P!lc. 80. Haf{I:i oe Uj}ll.
tt. ~- i~f.d n :
1, .8 .:. ~t~.)' 1 KQJieca:; 2- ~>;.
, :t~:' ~! ; 4 - !; .! j - DNBOf\ . I
<.:r-n .r!
J t
1 t!. . :! : . r:--
11 .rt;, . : ;~&
'''I:r , i} : .-:
, J[.I Ji.
01 01 <llm-.. r,
< :t.Dtir' ~, ::R\m .t.
1 u~ ,n:t'i :. 113.sr a~e:ml}OIIJ :.
11 . -I. IIIai/ J JIIt
ll 6i uoJCIWo,ce . 1I( :l . nrete,pe .
11 u Q:I. : QI .
.:1. iI . n:.n m>
II:JOB Q\ i!Jp,cm.O'Tb <F'')' 1:1 'IIO'D~yiOyl<:J
n, i. n: .J\i }!'
J: ., ,i.rm , :<Ji}lr: .fli uo
'I'JII . : , }f.i:!I -
165
I ; "nr~.
. J:,I 1-11,5. .
l(J , , :r,' .
'.: ' 1: .
r. B3JJI nJ,
. . rp')'IIII3JM , ' r., ; r3
. l)L. : li \~ t m
, ! i.
"fI ' '' BI'CTJ'IOO :''!I .

, .
:
. '
, ,

. 1
2 (. 81).

.
,


.

. 81. -


. -

.

.

(. 82). 3
, 2 .

,
. 2

, 0,075 .
1,
. 82; 0,001 .
100 JvtM .
r ' ,
,iq r' -~ :

;


; ,
, .
166
Q; iJ.tj!p~./I.eJiero~:o onoeg,.e:;r;fJ>() l,{O.tt:eeJroJ,"O .
G' :: s P:rJ~e. e?J> (.. 83) . ~~
l ~: e2idry )1 Jitlr r()
'Qnye::aw : :: 5' gBI}ra:r.e~ ~ !3&
1 2. :lae'l\T .: '!' : :, .i),f l., $ ;J!1,
'q 'I~ ~11:11. :.i . .~-

. 82. . :3)'3::. . . 83. '& . MeJi:Y


'i . ; :JD:<tps.l(e.ne.!1'1>:ftoto ~:Q,~ oc.
Ji!ll. i,

r r, jj::!{z, ;J!"~ ~~ . .t'\:Jii s


;1 ~> 1 .t:. ~.p~m..:ro)'(j .:.. JI'<lJI.Xf\ll.1if, :l1JI~
.11:m p{ii.C:c1'oti;I,t l : : a JJ.a ~:; Q!,J.:IJ.~O
:i:J.
paQ~TQ~}f\% -!I R D~~I' ~.
1i ~,' 'J\::.!{SI .$<1 .~
:r . 3~: .q''QJi ujj:o; n: , r
ll !>i.J\1~1;1. ::. J<.:,1 ::Jiff ::~, 1. jt
't. ; :.jJ i. :.1 uo.m:nti!J.l(I n.,
.i JJ;r ~, I:iJ'~.'l;> q::~., . h.~:... ~ ..
1 ni\ (>:.r~ I-~ ..! tt
t, oonit--re. ~st r ~'ec'ty; :.ii. JJO.
'JIf1HllK ~ tt.r.11r ~ . r y.e>f.aJ'IO~.JJ:e l
'l'i Jip;.o'bt;;~to:r {!' :...tir9:.
C:rtlirei'>> r:...;}J:!t ,:-: Y~'r;;!JJ.f>:K~
'' n.t~ :-t.: tf!'>Jato:. .._ :...tl1
1 .::~ :: ~ (i!;;tt Jl:~.
: I'rx.. .:r'6k ~'~;: .!ii~ ~-a,i;II(ffi , . ;y.e.-
f6J
2- .

,

.

. 84
.
,
.
,

. i
,ni
,

r .


1.

.
, :
. 84. : J
:
1 ,
1- ~ ; 2- ; 3-
; 4 -
; 5- ; 6 -
; 7 - ; 11 .
8 - n ; 9 - ; , i<!
; 10- ; 11-
; 12- ; 13 - J , (

); -

: 1; -
:.
.

.
,
- .
,
(. 85). . . .,
.
. . . 30--40,
: 2, J{
.
i
. 1:1 , .
. -
168
1. (. . 85,
, 11).

10 , ,
l''' 40-50 -. . . _
~~ ,
' .
l': . i ,
.~111\ - 13 1.
1 .
" 1-2 or
I,IM .

> -r-
1111\J. -
111 .'
11. . . r
'1111\.

1~ . . i , -
11<1 1\ -
1111.\ t
11,.,., 5I,

1<111\5I
~<11/( . "_ -
111 n :-::
. 85. . . .
11 \1. . . N'!! 1.;. . . . N'2 2;
. 11. . . . 1; . . . . N'!!. 2 . .
l Ia .r.11 opee
ll'IIII . . . [ti.~: ~ , -
1'.. 1\' r (. ,).
JL . 'F -
11 .1
r , ~
11 ,.
"Iv , r, r 360.
1\ , : 1
1111110 .
1101 , ,
l . 1' .(I
n -- a
,,1,\IIJ{e. J -
1:1 10 , : exa
llll'lec ~.
:5I :r .
J(' 5I ~>
1111J<. ~ :
ik~ ..
1111 , ,n_ 5I :n- -
111111<1 , , -
169
, .

( ), ,
. ,

(
), -
.

, .i
.
.


, ,

. . .

, . . .
,
,

.


.

,
n
l. ,

.

, ,
~ .
,

.
. "
.


,
, 1 , , ~ '

, .

,
-
1.70
llreeJ!TeJiro . Jl: ~!:l 'J s.
1 ~ pacnpe.e.r:reJU;oro . -;~ pe..!JW!iB 350"
'IIIco , , ;J, yrq r'paye:a)t, .:
JJ! i . ):t:J3nrae.e -
1 .u~.ntt .n : ."
:'f JI& : ..,. n: :JQ1!>
1 . _ 0n..n.
'"' 8 . <:>': tn.:r~-lf :.
r<;~.:r !'); npo-
ll:lopc.s: : -;~r.n :r
11 .n~.rr. :.:. : . ,: ()TKJIO.-
IIee r:.Jfi';., r. n. .
l''l e ~lfW!: n &<J;aopa .' .: (. ~, 84) .
:t :~1;, ~Q Ji. n', g:
pery.fipq~a 1\'i. 1..rr. .:-r up:oaJI
i1\ J1 '1J. .
~. .-; ~- n
.lllt ut: , Hi!Lnp~p, 6:275
D :tfs ~ t. . 32!. ' n~:
.1 . :. : ;:-': 7".
. .;~ :. :rll
1111r i"J n._fi u~: .
"r ~r "I:![}, 1 .-.(- 11': . tJ :,.
r~.. J!. :dt .i: .s.
~1;1~ ::. ' 0. ,2~1 ~ <r.
0, [-0,2 .{," I>Jy"/lfi{111x Q,;3~1,. n 0"2~0,6 (.
Jr :1r u , "-:-D 'd r;.,
<1 : n t: tt:C'nop<ra:.
t .:fltt '\1 :..:u, .
1 11 aflO '!\ JXi\1. ~JJ;'~ ::.r-1
of>eit .. :, .'>!\l -R: - rr
t & u., ye.:aiJFJ'xrvrn .:. :..: \.
1 n: ~ 11 .
l . t pery.up;oaoi! ~Qt. - tQ1J.Jta n.:
11 q: ~.., ;~ r ; -. .i;
: .Gn: u.'.. .:1~- ~,lii
n: :.. .. ( n)t) ---.
llp Q.;'J!t gr n..:ii : J!. ilt@
dJ.s:r :.. :.ll!{) :,r. @
111r. Y-ro.a . tJ~::n -. -0. :. . r. q:
. J>. yrJJ.y, '~t1~- ' n. ..r.tt.
2. t.. J . n.m :. poJ~t?IOQT
1u ., . . .~:, Ir:rl . t.<ffi J('tI
1111 u ,J<. . r QJ:5'l!I noaJi - .JIJi!"
110 . . . . ..:. ...-- '!1J.! . : .
3. ' Qr:\10.t n G:w t~I
: . .~.:i :-.n Ftacoe;a. Hacqc n
'11\i .~ ~t~ ii!.' I3':: ..G -
:. -: ;r :-J < FI';
171
,
, . . .

. . .,
.

17. n

,

( ).

. -
,
, .
, ,
. . , ~
'. : 11
,
~.

.

.
,

, .

~ .

.

.
,

- ;
-.
-
(, ),
.


.
,
, ,

.

172
'' . : - ~r : :t> . ,. j . (~. 86, )
\' - - , .
.
~ . 6 ,
' ll'M .
1 <t '
1 1 . i -~
.


~il , :
(. 86, 6). ' t .
( 1 n 1 .

11) fJ;

. . 86.

t
III'IO ' , ; o
.' lt'e
(. 86, ) . .
" 1:20.,
IIJ
' .
&
ll . ,
li . -
11'1\: i .
:r
.lll
II . .
:l ,
11\' , ,
J .
<;~.
(',J IOe 15-20 , , .
II 10--'-16 .
,' I <I, - _,. ri.
li--- 1
. n
ll .
173
18.

.
<~
.


.


t .
,
,


.

, ~ ! t ( ' ~<'
> ), ( ') .
: ,
, , -
.
,
. 15.
15

., n . ,
n , .


1 , M AI ,
I<n 1

1 1 1

100 0,15 2,50 501-550 0,20 7,00


100-150 1
0,15 3,00 551-600 0,25 7,50
151-200 0,15 3,50 601-650 0,25 7,50
'IOI-250 0,20 4,00 651-700 0,25 8,00
251-300 0,20 4,50 701-750 0,25 8,00
301-350 0,20 5,00 751-800 0,30 8,50
351-400 0,20 5,50 801-850 ; 8,50
401-450 0,20 6,00 851-900 0,30 9,00
451- 0,20 6,50
1

: 1. . i . rr
11 .

2. .r!L" . i ! . ;
. , . . 1'
n ..
3. m ( )
50 % .1 .

174
,
' ( 0,25 j 2 ), . , :
.
. 16
; \ .
16

, , .:.:

3

1l1 1 1 .

1 n , .
-
n
r
1

500 0,50 5,5 851-900 0,90 9,9


501-550 0,55 6,0 901~950 0,95 10,5
551-600 0,60 6,6 951-1000 1,00 11,0
601-650 0,65 7,2 1001-1050 1,05 11,6
651-700 0,70 7,7 1051-1100 1,10 12,1
701-,-750 0,75 8,3 .1101 - 1150 1,15 12,5
751-800 0,80 8,8 1151-1200 1,20 13,2
801-850 0,85 5,4
0,1

,

11 ..

110
.
,
! l . ,
-- .,
tlac oca ! t '
, t .
111 . (. 17, 18).
' 17

, _.:_.:_.- _ _ _ _ _ __
1

,


1

500 1,30 0,50 0,40


501-550 1,30 0,60 0,60
551-600 1,40 0,70 0,65
601-650 1,50 0,75 0,70
651-700 1,60 0,80 0,75
701-750 1,70 0,85 0,80
751-800 1,80 0,90 0,85
801-850 1,90 0,95 0,90
851-900 2,00 1,00 0,95
901-950 2 20 1,10 1,00
951-1000 2,4 1,20 1,05
175
. 17

l
n


, t

1001-1050 2,60 1,30 1,10


1051- 1100 2,80 1,40 1,15
1101-1150 3,00 1,50 1,20
1151-1200 3,20 1,60 1,25

18
n ,
n , MAt

n
-
, At.At I< , _.Alt ~I

50 0,10 0,10 176-200 0,25 0,40


51-75 0,15 0,15 201-225 0,25 0,50
76-100 0,15 0,20 226-250 0,30 0,55
101 -125 0,20 0,25 251-275 0,30 0,60
126-150 0,20 0,30 276-300 0,30 0,65
151-175 0,20 0,35


, .
,
,

' .
~

.

,


(. 87).

. 87.
, -
3-4 .;
0,4 .. 1,5-2,5 ..- -
0,3 ...
,ZI, ~
1500-2000 Ji
10 . Ji

176
::. , ::r,
r.

,_ noip.Iie:>Ie.
J:In. [' . :
. >Qi: {0,20-0,30 ) 'n1' -.
rF''Q., ..<:~ r
, - ~r ~t.
. r ~., :: .-
- 1 s1
J\ . . ' t
:1 ui. .:r n<; ' .Jrr<
I1Ine1ry, ~:r:u :
t.
~. . :r
r,
n f
n, , . , '!!I'I
.

-::
~.t
<;
, 1'!3 t.r
_. rr ;
~ r :
I'I:Jl , .
r ; : . (
II ' /
, .
2000-2500 - );
}Ii'lrapa - _
: npopi:>!a . -

- r.,
;

!'!
>, ;
11 :n J
, : . . ;Jj
r ;
:
.:,
;
, : rt
, _._ -_ _ _ __. ~r, q

.

177

, ,

, .

n n
. I< ,

(. 88). , n-

D
D
D
ti
1 z
. 88. n :
1 - ; 2 -

80,
.

,
6000-8000 ,
.
jJ

, .

0,1-0,2 Ai.M, : - 0,4 .
0,25-0,35 ., 0,5 ;

(0,40-0,45 . ) . l{
I{ 1,2 4.
.
, n , .
II{
, -
.
, ,
.
. n
178
~j n. ~ ~~ _ fi
n -; .
-
, i .
, . . ,
. . -.' :
,
. n.
,
.
(. 89) - -

: 89. . 'J> ~<


rt :
1- : 2 ~- : .3 - ? ; 4 - ; 5 -

(),
- - .i 1 :. i'.
, ,
_
, .

(. 90).
-
w - ,:
.r ! 1 .
J ~r'It. :1 ;
- , \ :.

179
; t
! 11 .
11' '

1500 , - 6000-8000
.
,
.
.
,

,

.

;.

-.

19. r
n
rn

F> . 90. .
:

1 - : 2 - ();
- ,


J:>r . ,,
1$0
1 ,
. n

. -
11. .
, ,
. 11 ,
: ( ).

.
,
,
.

; .


. ,
.
: ,
.
. i ,
,
.
r ;
'I'' ir. . .
'. m
1 , . ~
, .

, ()
. _ .
. .

3-5 .
.,
. , -
.

.
, 5 .
.
20 .~u u..

, ,

. -
, -
,
- .
181

1.
( )
1 ,~ ~ '
.
1 20 .

. ' 25% - . .
1 ,
. ,
2-3 .
,
.

25%
50%.
2-3 .
3
75% .
,
,
,
,, : ,
.

,
, .

r. 100%-
1. ,
3
" . 11 ,
. .'
, '.
, t ~ , . .
: . r1
1 : ~

+5%,
i30 ' . ,: + '2 ! 2 ( ,).
,

15 .

.

1 , , ,
1 . 1 '
10%
.

1 .
182
;r;, t :.J5[ l;!'('J): rz.-
1 1,1!\L l 25%,) , J ' 33". /;>
, J<I paJJJIOM!;JI-LQCTii : :!1il, ~IO:L B\':>Ibl't\3TI>, l{e,I(Q)!CT.1.]IO
: . J r. , 1i :. .: 25 %
.1 1 3JJ.bHQJ ,
.D)' RJ)1'l:r :::;;r .f
, , .JrJ;J_.i :J:~ 3' i'! .sOJ.>J ; (}
1 1 1 I..t! :::rr t~. .,
,1 ..., - JV[aooo:ro Q::l'!.:lJ,a
'i.cttJ .
.: ,. : n J\f '
; pJ)J~ l!P r!:Q11.I; ffatpy)<a Jir ,r
) .: r,. ~: ~ ,
. ,, I , :qr~ ;% Q'\': tpe'!ejf 1I..i1!?.
I.: :-<;, )!: g
r.rx ,rt ()~q}i .r.: .r.1,1: ~
,. r,I' ~. ... :
i i iQg.J :~. ~:~:!:i PceI1JVfax <U'.
.. r1't rro il "
1 11: s rr : Q rr ...u<:Q:r R.,: yiif,
r . J] ..t1 'fr.
. .!, '<' ;. 'IJIesl1.!1 Jl1: paJioJ
, (J 'fopjX &s:!13<1 ..<.
. ~ IO\Tr
' 1 1\Jri n '.g 11r.

!'\>'

Ji, : J}:.f! '' ,ij . . Jj' 'J? . rtQF GYtY,JJCM~Ti;r., ,vr., Z<~!r
I J>i>I !Cffopp,, 19bl.
2. . 1;'1. . .,G. J;I cyope
lliii'f <l. . . {: ~1 . 1\1., @9 T)JJit.M:PP, 1960.
. 1 ! k IJ, : !') , . 4. Nt.,
i JJJ'll{COJ:lT>5, 1961:).
4. . r pJ . 6 . , . .r . r.. '., Nl.J. :5:
l i> il fl.l0pT5> 1 ,J9pt,
3 . .Nl , i 1k . l't..t: ,f{J. 'Gy Ji~6ii>X' r...Vfi. ,
1 \(YjJCKo; ;n:r~, ) 961, .
6. , . ., m.eyeaito . ... :t cytf:RX .,. . ,
\'p <.J'I\COJ)''11>>, \965';
7. I1l g : '13, t. Qp~e!\leHl:I,J?If: J>t~rO,rr:t;J pEl>lQ'fi. ;;; J)J
" Jr , , , ,,]Vigpco :> , ~:959.
S. :J\1H!ii;:TCfJCTIJO . j')(;: QJO'ra. IJ'.pa131:Wi! T~'U!'~CRO\J ~I!JIYf\T'!J:I.i1 C)IQ'
IJ,.; ,:3': !vl.3 <<. .'jJ, 1962.
9., J\l:r~,:: lllopg:K(.;)J'Q iJ. . :'l g pellolGic cyQ J;f. . , IVI'op.cof\
p ; !l i(OpT&> , 1:96! , . .

I . :r . -
3

I. . . . . . . . . 3
2. - -n .
. .~. .. r.
. -01 1 9
3.
, ,
13
4.
, 16
5.
- 21

II.
30

6. . 30
7. 33
8. , 46
9. 65
10. 73
11. - 96
12. 112

Ill. 133
13. 133
14.
148
15.
156
16.
162
17.
172
18. 174
19. !-1
.~ 180
183

184