Вы находитесь на странице: 1из 6

Nobody knows

Espiritual Negro

Arr.: ALICE PARKER & ROBERT SHAW

P ,
Adagio

(2 vez p)
bc j
. j l j
j

S =============================
l& _ j l j l
_ j
_ . l
l l l No - bod- y knows but l Je - sus. l
l l l l l
No - bod - y knows the trou - ble I've had,

l P (2 vez p) l l l , l
l b c l l l l
C
l & _j

=============================

_ .


_ .
l _j l _
l _w l
l l no one knows, l no l knows. l
l l l l l
No one knows, one

l P l l l , l
l b c j
(2 vez p )

. l
.
j l

l

l
T =============================
l & l l l l
l No one knows, l no one knows, l no one but l Je - sus. l
l l l l l
P (2 vez p) l
l
c J
.


l
J
.


l
, l
B L=============================
ll ? b ll ll ll ll
No one knows, no one knows, no one but Je - sus.

b j j
. j
5
I

j
l
j


l l
_ j .
===============================
l& l {
l the l trou - ble I've had, l Glo - ry, Hal - le - l l lu - jah.
l l l ll
No - bod- y knows

l l l ll
l b l l l l
l &

_j
===============================

_ . l _j


_ .
l
.
jl l _
{
l l no one l Glo - ry, Hal - le - l l lu - jah.
l l l ll
No one knows, knows,

l l l ll
l b j

. l


.
j

l

. J
l l


===============================
l & l l ll {
l No one knows, l no one knows, l Glo - ry, Hal - le - l l lu - jah.
l l l ll
l . l . l l l
JL===============================
ll ? b ll J


ll . ll ll
j

{

No one knows, no one knows, Glo - ry, Hal - le - lu - jah.

Coral Hilarin Eslava


NOBODY KNOWS / Hoja: 2/6

Contralto/Tenor
F ,
. J
.
9

b
II
l & ll
Solo ============================= l l l
l l
l ll Some - l times I'm up, some- l times I'm down, l Oh, yes, l Lord. Some - l
l ll l p l l l l
l l l w
b ll l l . l
l & l l
S ============================= l l l l l
l l l lu - jah. l I'm up an l down, l Oh, l yes, l
l ll lp l l l l
l b l l l l l l l

C =============================
l & l l _ l
l


l

l l
l l l lu - jah. l Some - times, l some - times, l Oh, yes, l Lord. l
l ll l l l l l
l b l l l p

l

l

l . l

T =============================
&
l l l l l l l l
l l l lu - jah. l Some - times l some - times l Oh, yes, l Lord. l
l ll lp l l l l
l b l l

w


B L l ? ll ll
=============================
l
l
ll l .
l ll
lu - jah. Some - times down, Oh, yes, Lord.

J .
14

b

l

===============================
l& l
l . l
l times I'm al - most l to the ground, l Oh, yes, l Lord. l
l l l l l
F l
l b


l l


l


. l
l&
=============================== l l l
l Al - most l l Oh, l Lord. Oh, l
l l l l l
Lord. the ground, yes,

l b l l . l l

===============================
l&
_ b
_ l b l
j l _ l
l l l Oh, l Lord. l
l l l l l
Some - times ground, yes,

l b
l l l
l
===============================
l & l
l
l
l
l Some - times l ground, l Oh, yes, l Lord. l
l l l l l
l b l
l .
L=============================== l
l
l . ll
l? l
Some - times ground, Oh, yes, Lord.

Coral Hilarin Eslava


NOBODY KNOWS / Hoja: 3/6

j j j

18

S l& b j _ j
=============================

.

j l

l _ j l
l the l trou - ble I've had, l no - bod - y knows but l
l l l l
No - bod - y knows

l l l l
l F l l l
b
=============================
l&
l _j
l _j
l
C
_
_ j
_ _j _j _ _ _ _j _
l l l l
l No - bod - y knows,
l trou - ble I've had, l no - bod - y knows but l
l l l l
l F l l l
T b jj

=============================
l&
j

l
j
j

l

j

l
l l trou - ble I've had, l no - bod - y knows but l
l l l l
No - bod - y knows,

l l l l
l F l j j l j j
l


jjB l ? b
L============================= l l l
No - bod - y knows, trou - ble I've had, no - bod - y knows but

b j
. j
21j


j

j_ .
===============================
l& l .
_ j l l l
l l No - bod - y knows the l trou - ble I've had, l Glo - ry, Hal - le - l
l l l l l
Je - sus.

l l l l l
l l l l l
b
l
===============================
l& _ _ . l _j _ _j
_
l _j
_j _ l . j
l l l l l
l Je - sus.
l No - bod - y knows,
l trou - ble I've had,
l Glo - ry, Hal - le -
l
l l l l l
l l l l J l
b
j


===============================
l& l
j
l

j

j

l
.


l
l l l l Glo - ry, Hal - le - l
l l l l l
Je - sus. No - bod - y knows, trou - ble I've had,

l l l l l
l l l J l l
b


j


l
L===============================
l? j

l
j
l
. l
j
_
_
Je - sus. No - bod - y knows, trou - ble I've had, Glo - ry, Hal - le -

Coral Hilarin Eslava


NOBODY KNOWS / Hoja: 4/6

F ,25

b
Solo ============================= l l l
l . l
l&
l Al - l though you see me l guin' 'long so, l Oh, yes, l Lord. I l
l l l l l l
p
l
b l
. l l l . J l
l&
S ============================= l _ l
j __ l l l
l l _ l l Oh, l Lord. l
l l l l l l
lu - jah. See me so, yes,

l l p l l l l
b
. _j
l & _ _ l l __ l _ l j l
C =============================
_
_
_
l l l l l l
l lu - jah.
l See me
l so,
l Oh, yes,
l Lord.
l
p l
l
b l l l

l . J

l&T ============================= l w l w l


l


l
l lu - jah. l Mn l mn, l Oh, yes, l Lord. l
l l l l l l
l

lp l l l j l
.

l ? b
B L============================= l w l w l l l
lu - jah. Mn mn, Oh, yes, Lord.

J .


30

b

===============================
l& l

l l . l
l have my tri - als l here be - low, l Oh, yes l Lord. l
l l l l l
l b l . l l l
l&=============================== l


j
l
l


l
l l l l l
l l l l l
My tri - als here be - low, Yes, Lord.

l l l l l
b l w l

l&
=============================== . l .
j l
l l l Oh, l Lord. l
l l l l l
Mn yes,

l b l b . J l l . , l
l& b
=============================== l l

l l
l l als l Lord. l
be - l low,
l l l l l
Mn, tri - here Yes, Oh,

l w l w l l . l
l? b
L=============================== l l
l
l
Mn, Oh, yes, Lord.

Coral Hilarin Eslava


NOBODY KNOWS / Hoja: 5/6

p
w
34

b


S ==============================
l& _ l _ l l l l
l No - bod l - y knows l my trou - l ble, l l
l l l l l l
Glo

l l p l
b l
l

l
C ==============================
l& l l
_ l _ l _w l
l l l l l l
l l No
l one but
l Je - sus.
l l
l F cresc. l l l l l
l b j
j
_ . j
==============================
& l j j l j l l j
_ j
_
. j
_
j
l
l l l l l l
T

l No - bod - y knows the l trou - ble I've had, l no -bod- y knows but l Je - sus. l No - bod -y knows the l
l l l l l l
P
l l l l l l
B l ? b
L==============================
l l l l l
No - bod - y knows, no - bod - y knows, no - bod -

P
j
39

b j
===============================
l& l l l j _
. l
l l l l - bod - y knows the l
l l l l l
No

l p l
l
b .

.
l


l
l&
=============================== l l l
j
j
l
l l l l l
l - - ry,
l Hal
l - le - lu - l jah. No - bod - y
l
l l l lp l
l b
l l w l l
===============================
&
l l _ l l _ l
l Glo - l ry, Hal - le - l lu - l jah. Oh,___ l

l l l lp l
l b j l . l l l
j
===============================
l & l l w .
j
l
j
l
_ j
l trou - ble I've had, l Glo - ry, Hal - le - l lu l No - bod - y l
l l l l l
- jah.

l p
l l
l
l


l? b
L=============================== l l
j

j

l l
y knows, Hal - le - lu - jah. No - bod - y knows

Coral Hilarin Eslava


NOBODY KNOWS / Hoja: 6/6

. j
43

b
j

jjj
l
Solo =============================
l& l _ j l
_ . l
_ j
l l no - bod - y knows but l Je - sus. l No-bod -y knows the l
l l l l l
trou - ble I've had,

l l l l l
bj


.

S =============================
l& j
j l j
j l l l
l knows, no -bod - y l knows, no -bod- y l knows. l No one knows, l
l l l l l
l l l l l
b
=============================
C l & _ _j _j
_j _j
_ l _ _j _j _j _j _ l _ _ _j _ _j l __ l
l l l l knows. No l
l - no -bod - y knows,
l
no -bod - y knows,
l
no - bod - y
l l
l . j j l j l l l
b
=============================

j

l
l
T l& _ j l _ l _
l knows l l l l
l l l l l
the trou -ble I've had, no - bod - y knows but Je - sus. Knows,

l j j l l l l
B b
l ?
L=============================
j


l
j

j
l jj

l . .


l
no- bod - y knows, no - bod- y knows no - bod - y knows. No one knows,

,
. U

47

b
j

j


===========================
l&

l
l
l w l . =
l trou- ble I've had, Glo l - ry, l Hal - le - l lu - l jah.
l l l l l
l l l l l U
bl &
=========================== l l _ .
_j l w l . =
l l l but l Je - l sus.
l l l l l
no one knows, no one

l l l l l U
b
l&

===========================
l
l _j _ .
_ l _ __ l __ . =
l l l l Je l
l l l l l
one knows, no one but - sus.

l l l l l U
b

l
l&
=========================== l _ l _ l _ .
_j
_j =
l l l l Je l
l l l l l
no one knows, no one but - sus.

l
l l l l U
b
l ?L===========================

b

l
l
j

j

l w

l . =
no one knows, no one but Je - sus.

Coral Hilarin Eslava