You are on page 1of 2

SEKOLAH RENDAH

ISLAM AL AMIN
GOMBAK
PERSEDIAAN
MENGAJAR 2017

MUHAMMAD AMMAR BIN MOHD


DAHARI
MATEMATIK 1ZAID & 2 HAMZAH
SAINS 1 ZAID
PJK 1 YASSIR & 3 JAABIR
PAQ 1 AMMAR
MUHAMMAD AMMAR BIN MOHD DAHARI
2017
MAMD