You are on page 1of 1

Liberale kerk

Misschien bent u het wel eens op internet tegengekomen, een


mysterieuze banner waarop groot vermeld staat: Liberale Kerk.
U wordt nieuwsgierig en denkt: wat voor spannend genootschap
zit daar achter? Dus u klikt op de link en komt uit bij. . . een
lezingenreeks van D66 over het liberalisme. Niet bijzonder
spannend dus. Toch blijft die banner intrigerend. Want hoe zou
een liberale kerkdienst eruitzien, een liberale voorganger of een
liberaal sacrament? Tijd voor een gedachte-experiment.

In een liberale kerk wordt uiteraard de Keuzevrijheid vereerd.


Dat betekent dat niemand zich hoeft te conformeren aan de
gemeenschap en er geen spiritueel leider wordt aangesteld. Een
geloofsbelijdenis wordt als te dwingend ervaren en dogmas zijn
uit den boze. Maar er moet nog veel gebeuren voordat de kogel
door de liberale kerk is. Want hoe definiren liberale gelovigen
het echte ik dat al die keuzes maakt? Kan het ik berhaupt wel
los gezien worden van zijn omgeving? Hoe voorkomen liberale
kerkgangers dat zij een speelbal worden van hun eigen grillen en
lusten? En zal men het ooit eens worden over een
gemeenschappelijke moraal?

Het gedachte-experiment brengt ons tot twee tegengestelde


conclusies. Enerzijds zien we in dat keuzevrijheid van essentieel
belang is voor alle geloven. Geloof vraagt om vrijheid, omdat
geloof pas bij vrije aanvaarding geloof genoemd mag worden,
zei Ab Klink treffend. Maar je kunt blijkbaar ook doorschieten.
Het is namelijk minstens zo belangrijk in het leven om je ergens
naar te voegen en niet altijd te willen kiezen, omdat je anders
blijft steken. Het is verstandig om aannames te doen, je te
verdiepen in gezaghebbende bronnen, een gemeenschappelijke
moraal aan te hangen en je ten dienste te stellen van tradities.
Ook al voelt het zeker in deze tijd raar om je ergens aan te
committeren, niets geeft meer voldoening dan bij te dragen aan
een groter geheel.

Kortom, vrijheid betekent niet doen waar je zin in hebt, maar zin
hebben in wat je doet!

Paul Schenderling
Hoofdredacteur Christendemocraat.nl