Вы находитесь на странице: 1из 2

BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE

8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG

Blankenberge, 7 september 2017

Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 22 van het Gemeentedecreet en artikel


32 van het reglement van orde.
Indiening aanvullend agendapunt gemeenteraad dd. 12 september 2017.
Voorstel van raadsbesluit in verband met het aanleggen van
fietssuggestiestroken

Toelichting
De gemeenteraad van 27 maart 2001 keurde het eerste Blankenbergse Mobiliteitsplan
goed.
De gemeenteraad van 9 november 2010 keurde een eerste Verbreding en Verdieping
van het uit 2001 daterende Mobiliteitsplan goed.
De gemeenteraad van 8 september 2015 gaf de opdracht om het uit 2001 daterende en
in 2010 herziene Mobiliteitsplan nogmaals te verbreden en te verdiepen.
Het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2016 wees deze opdracht
toe aan de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) voor een bedrag van 43.245,40 euro
(incl. 21% BTW), waarbij de uitvoeringstermijn werd bepaald op 75 kalenderdagen.

Ook al moet de gemeenteraad nog steeds wachten op de resultaten van deze


verbreding en verdieping, blijft het college van burgemeester en schepenen allerlei
beslissingen op vlak van mobiliteit communiceren en nemen.

Zo werden in verschillende straten in Blankenberge (Marie-Joslaan, IJzerstraat, Karel


Deswertlaan, Prinsenlaan, Astridlaan) beige stroken aangelegd; de zogenaamde
fietssuggestiestroken. Dit zijn echter helemaal geen fietspaden, omdat er geen twee
evenwijdige onderbroken strepen of geen verkeersborden zijn die een fietspad
aangeven. Een fietssuggestiestrook suggereert enkel een plaats voor de fietser op de
rijbaan. Nochtans mag iedereen deze strook gebruiken. Automobilisten mogen op de
fietssuggestiestrook rijden. Wanneer er geen andere verboden zijn (verkeersborden, ...)
mag je er zelfs stilstaan en parkeren.

Opvallend is hierbij de keuze van de straten; waarom de ene straat wel en de andere
niet. Bovendien stelt zich de vraag waarom de rijweg van de zeedijk hiervoor niet in
aanmerking kwam. Als er immers n locatie is in Blankenberge waar voetgangers,
fietsers en voertuigen met elkaar in conflict komen is het wel op de rijweg van de
zeedijk. Het zou dan ook zeer nuttig zijn om door middel van fietssuggestiestroken
langs beide zijden van de rijweg op de zeedijk zowel voetgangers als voertuigen er
attent op te maken dat er langs weerszijden fietsers kunnen zijn.

De vraag stelt zich dan ook:


- op welke basis (cijfers, statistieken, vaststellingen) de straten in Blankenberge
geselecteerd werden voor de aanleg van fietssuggestiestroken;

Vredelaan 74, 8370 Blankenberge tanguy.veys@skynet.be 0477/36.52.34


- welke straten nog in aanmerking komen voor fietssuggestiestroken en welke plannen
voorzien zijn;
- waarom op de rijweg van de zeedijk geen fietssuggestiestroken werd aangebracht.

Voorstel
Artikel 1
De gemeenteraad heeft kennis genomen van het verslag van het college van
burgemeester en schepenen inzake het aanleggen van fietssuggestiestroken, in het
bijzonder in antwoord op de vragen:
- op welke basis (cijfers, statistieken, vaststellingen) de straten in Blankenberge
geselecteerd werden voor de aanleg van fietssuggestiestroken;
- welke straten nog in aanmerking komen voor fietssuggestiestroken en welke plannen
voorzien zijn;
- waarom op de rijweg van de zeedijk geen fietssuggestiestroken werd aangebracht.

Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om
op de rijweg van de zeedijk langs beide zijden een fietssuggestiestrook aan te brengen.

Tanguy Veys
Gemeenteraadslid