Вы находитесь на странице: 1из 14

, 2, .

2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036

. . , ..

:
200 000 3
. ,
,
,
.
: , , , ,
, .


() :

[1].

.

.

.

200 000 3 ,
(. 1).
1800
2100 ( ).
750 +7,500 ,
1400 .
,

, 20072015
, 2, .2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036

. ,
600 .
,
9 %- ,
.

, 160...162
[2].

. 1. ()
200 000 3


[3] : p=gh.
h=34,61 .
430-470 /3.

, 20072015
, 2, .2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036


:
= 470 /39,81 /234,61 = 159576,3 /2 = 159,58 .


5-25 ( ).
: p=29 .

: =+ (. 2).

. 2..
,

, 20072015
, 2, .2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036

, Qx Qy,
xy [4].


-
.
-,
() ,

[5, 6].
.

, 5 .
300 750 . . 3.

. 3. 3D

, 20072015
, 2, .2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036


.
:
x.
. 2.

. 4. () , x,

. 4 ,
. x,max=8005
.
1 :
Nmax= 1 x,max= 1 0,75 8005 = 6004 ,
=0,75 .

, 20072015
, 2, .2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036:
spAspNmax.
1
:
Asp= Nmax/sp,2 = 6,004 /1100 = 0,005458 2 = 54,6 2,
sp,2
, 1100 .
,

1700 15,2
53772-2010. As=1,39 2. 31
750 . :
Asp=311,39=43,09 2.
1 .. 43,09 2/0,75 =57,45 2/.

0,8Rs,n= 0,81700 = 1360 . sp= 1300 .

63.13330.2012 :

- : ;

- : .


:
sp,2 =sp-sp(2) = 1300 236,3 = 1063,7 ,

, 20072015
, 2, .2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036

.

def,
750 . ,
3115,2 :


.
, .

,
.
, , ,

, x = +3568,7
= -1313,8 .
N = +19157 .
, x = -5606,5 , = +2222,5 , N = -
30309 .

,
-
[7].

,
, ,

, 20072015
, 2, .2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036

bp=10 .
1700
15,2 53772-2010 sp,2 =1063,7 ,
. 3,21,5(h) .
Asp= (N+A20 )/sp,2 = (19,157 + 3,2 1,5 10 )/1063,7 =
= 0,06314 2 = 631,4 2.

. 5-6.

. 5. , ,

,

, 20072015
, 2, .2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036

. 6. , y,

,. ,

x=1,9 (. 5),
60 : Rbt=1,8 .

26 %.

() . 7.

, 20072015
, 2, .2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036

. 7.

,


.

Rbt (. 7). :
x=8874 y=1445,6 .

Asp=467,2 2, 55-
15,7 . 1,5 255=82,5 2.
:
Asp=495 2.

,

, 20072015
, 2, .2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036

. ,
.

,

(. 8). ,

. 8
(. 4) 1,2 (. 8).
.

. 8. () , x,

, 20072015
, 2, .2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036

, ,
, ,


. -

.
,
-
,
,

[8, 9].
60
[10]. , ,
, .


1. .., ..
. .: , 1973. 368 .
2. Takeyoshi Nishizaki. Largest aboveground PC LNG storage tank in the
world, incorporating the latest technology construction cost reduction and
shortening of work period by employing new construction methods. Proc.,
Thirteenth International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas,
IGUIIRGTI, 2001. pp. PS6-4.1-PS6-4.11.
3. 23-303-78.
. . :
, 1979.79 .

, 20072015
, 2, .2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036

4. .., .. .
: , 2005. 344 .
5. ..
. : , 2014. 417 .
6. - 2015
. [2015]. URL: liraland.ru/lira/
7. S.J.Jeon, C.H.Chung, Y.U.Kim, H.S.Kim, N.S.Choi. Basic design for large
above-ground tank. GASEX 2002 Conference and Exhibition Brunei, 2002.
pp. 5,6.
8. .., ..
// ,
2013, 3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1818/.
9. .., ..
"bb" // ,
2011, 4URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2011/712.
10. Metin Husem, Selim Pul. Investigation of stress-strain models for confined
high strength concrete//Sadhana. 2007. Vol. 32, Part 3. pp. 243-252.

References
1. Edigarov S.G., Bobrovskiy S.A. Proektirovanie i ekspluatatsiya neftebaz i
khranilishch [Design and operation of oil depots and storage]. M.: Nedra, 1973.
368 p.
2. Takeyoshi Nishizaki. Largest aboveground PC LNG storage tank in the
world, incorporating the latest technology construction cost reduction and
shortening of work period by employing new construction methods. Proc.,
Thirteenth International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas,
IGUIIRGTI, 2001. pp. PS6-4.1-PS6-4.11.
3. RTM 23-303-78. Rezervuary izotermicheskie dlya szhizhennogo ug-
lekislogo gaza. Normy i metody rascheta [Reservoirs isothermal for liquefied

, 20072015
, 2, .2 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3036

carbon dioxide. Norms and methods of calculation]. Volgograd: PMB


VNIIPTkhim-nefteapparatury, 1979. 79p.
4. Gorodetskiy A.S., Evzerov I.D. Komp'yuternye modeli konstruktsiy
[Computer models of structures]. Kiev: Fakt, 2005. 344p.
5. Barabash M.S. Komp'yuternoe modelirovanie protsessov zhiznennogo tsikla
ob"ektov stroitel'stva [Computer modeling of processes of the life cycle of
construction objects]. Kiev: Fakt, 2014. 417p.
6. PK LIRA-SAPR 2015 Proektirovanie i raschet stroitel'nykh konstruktsiy
[LIRA-SAPR 2015. Design and calculation of building structures] URL:
liraland.ru/lira/.
7. S.J.Jeon, C.H.Chung, Y.U.Kim, H.S.Kim, N.S.Choi. Basic design for large
above-ground tank. GASEX 2002 Conference and Exhibition Brunei, 2002. pp. 5-
6.
8. Mkrtchyan A.M., Aksenov V.N. Inenernyj vestnik Dona (Rus), 2013, 3
URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1818/.
9. Kurgin K.V., Mailyan D.R. Inenernyj vestnik Dona (Rus), 2011, 4 URL:
ivdon.ru/magazine/archive/n4y2011/712.
10. Metin Husem, Selim Pul. Investigation of stress-strain models for confined
high strength concrete//Sadhana. 2007. Vol. 32, Part 3. pp. 243-252.

, 20072015