You are on page 1of 1

MODUL LATIHAN

SUKATAN MODUL LATIHAN MENGIKUT PANGKAT


KADET BOMBA & PENYELAMAT MALAYSIA

KADETPEGAWAI
PERINGKAT RANCANGAN PEMBELAJARAN

KOPERALLANS

STAF SARJAN
MODUL

KOPERAL

SARJAN
A) Pengenalan / / / / /

B) Kawad Kaki / / / / /

C) Sains Kebakaran / / / / /

D) Kesedaran Bahaya Kebakaran / / / / /

E) Pertolongan Cemas 1 / / / / /

MODUL F) Tali / / / / /
ASAS / / / /
G) Asas Komunikasi 1
H) Tatacara Amalan Penyimpanan Barangan / / / /
Berkesan ( Good Housekeeping )
I) Kawad Operasi / / / /

J) Perkhemahan / / /

K) Kerohanian / / /

KADETPEGAWAI
KOPERALLANS

STAF SARJAN
KOPERAL

SARJAN

PERINGKAT
RANCANGAN PEMBELAJARAN
MODUL

A) Pengenalan / /

B) Kawad Kaki / /

C) Kesedaran Bahaya Kebakaran / /

D) Pertolongan Cemas 2 / /
MODUL / /
E) Asas Komunikasi 2
LANJUTAN
F) Siatem Perlindungan Pasif & Aktif /

G) Kawad Operasi /

H) Perkhemahan /

I) Kerohanian /