Вы находитесь на странице: 1из 1

01.

-
Study online at quizlet.com/_1myxrd

1. ., . een leven 23. , . . denken


, . .
,
2. ,
, .
, een deadline, een
.
() , . termijn, een
trimester 24. denken aan
3.

. , . n inhoud 25. . , . een schoolbord
4. , , een ouder 26. . , . een speeksel
. , . 27. zeker
5. ,

, . dik 28. , .; . sproeien,

, .
spatten
6.
,
,
. , . heel, geheel, 29. voor
volledig
30. voor het huis
7.
, met zwarte huid
, . , . (bv. naamwoord) 31. hij is voor mij

8.

, . vermageren 32. ,
verlegen

, . , . , .

9.

, . verafgoden, 33.

,
, . vreemd,
aanbidden, zeer
, . ongewoon
graag hebben 34.
helemaal
10.
, . .
veel eten (fr. 35. , , . , () een rij, een lijn,
, . .
bouffer) , . een order, een
, . beurt
11.

,
, correct, juist 36. , , . , een klas

. , .
() , .
12.
, enig, enkel 37. . Ze zijn in de les.
, . , .
38. terwijl, tot, totdat
13.
. . ., . een iets, een ding
39. . , . een vrijheid
, .
40.
thuis
14. . , () een voorwerp, een
, . onderwerp/thema 41.
buiten

15. .
, () een dinsdag 42. .
, . een school

, . 43. door het raam
.
16. (ding, persoon) in plaats van
(zin)
17. ., . fysica,
natuurkunde /
fysiek (lichaam)
18.
,
, . fysiek (bv.
. naamwoord)
19.
, medisch

, .

20.

,
, . een check-up, een

,
() , . inspectie
21.

. een school
(straattaal)
22. nog steeds