You are on page 1of 5

.

.
.
.

. .

.
Siti Bainun tidak suka Salina bercerita kisah
membaca. Dia juga tidak puteri yang hidup bahagia
suka menulis. kerana pandai menulis dan
membaca.
Akhirnya Siti Bainun rajin
membaca dan menulis. Dia
menjadi pandai.Ibu,ayah
dan kakaknya sangat
gembira.