Вы находитесь на странице: 1из 26

. .

:
(1. 3:16)

1.

, (. 4:4)
, ( 3:17).

. ,
, , :
: , , :
( 7:14).

:
, ,
. , (.
3:15). . :
? , ;
, ,
: , ! (. 1:34),
: ,
(35); , ,
1.

, 2.
:
(. 5:2);
(. 71:10; . 60:6);
(. 31:15); (. 11:1); ,
(. 40:3; . 3:1);
(. 9:1); -
(. 35:56; 32:34); (. 77:2);
( 9:9);

1
. ., 1996, . 1314.
2
..., . 35.
1
(. 117:22; . 8:14; 28:16);
(. 40:10; 54:1315) 30
(. 11:1213). ,
(. 53. 112; . 21:222),
(. 15:10; 29:4; 40:11; 117:1718; . 6:2), (. 67:19)
(. 109:1).

.

. , (. 2:1),
,
, .
,
( 2:2,9).
,
(. 1:38).
, ,
.

, ,
.
, ,
(. 1:25), (
).

.

Mashiah ().

:
(
40), (3. 19:16),
,
(1. 10:1; 16:13). ,
:
:
(2. 12:7).
(. 21:11; .
6:14 ), (. 7:26; 8:6; 9:11) (. 15:2; . 19:38;
2
. 1:49) ,
. ,
(. 7:28); (. 18:36);
,
(. 5:10; 7:1521).

2.

.
,
, ,
.
,
:
, (. 10:10).

, ,
, ,
: (. 1:15).
, :
, , -
, ( 5:12).
.
.

.
- .
, , , ,
, ,
. .
, .
... , ,
3.
.
,
4.

3
, . . 14.
4
.
3
, 5. , ,
,
- 6. ,
, , ,
,
7.
,
.
:
, ,
- ,
- !... ?
? , ;
.
, ,
, !8

.
.
:
, ,
, , ( 3:14).

:
,
? ,
?. :
, , ,
9.

:
,
,
,
, , ,
... ,

5
.
6
.
7
.
8
, . . 60.
9
, . . I. 49.
4
,
;
, ,
, ,
. ?10.

3.


, ,
.
.

, . ,
, ,
, ,
, ,
, 11.
, ,
, :
, ,
. ,
,
, , ,
, 12.
,
,
( , ,
), , .
, ,
. 13

,
, ,
, ,
. :

10
, . . 40. 14.
11
PG, t. 90, col. 621 AB.
12
PG, t. 91, col. 1308
13
.. . [ ]
https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/ocherk-misticheskogo-bogoslovija-vostochnoj-
tserkvi/7#note213_return ( : 14.03.2017).
5
,
,
, ,
. , ,
, ,
, .
... , , ,
. ()
, , ,
, ,
14.
:
, , ,
15. ,
.
:
, , ,
, .
! , ,
, ... ,
, , ,
, 16.

4. .

, ,
, , ,
,
, , , . .
:
( ) ,
, ,
,
, ,
, 17.

, ,

14
, . . 60.
15
, . . 5. 31-34.
16
.
17
, . . . 3, . II, . 75.
6

.
, ,
, 18, . .

,
,
. .
,
, ,
- 19.
. ,
, , 20,
. .

,
,
, ,
. ,
, ,
. ,
, , .
,
. ,
,
21.
, ,

22.
, ,
,
. ,
, ,
, .
, , ,
18
1 . ,// , . II, . ., . 9.
19
11- . , II,
, 1892, . 79.
20
..., . 3, . II, . 75.
21
. Adv. Nest. V, 29. PG 86. 1, col. 1749 be.
22
., . . , 1903, . 3,
. 109110.
7
, .
,
, .

5.


.
.
(.
IV .).
, ,
,
.
, ,
(), ,
, , ,
, ,
. , ,
, ,
, 23.
.
:
( . ).

, ,
; ,
, , , ,
. , .
:
, ,
, , ,
, ,
, . , 24.

23
.: . ., . ., . IV, . 136137; . .,
. ., . 371373; . . ..., . 272273.
24
I . // , . II, . ., . 13.
8
( V 553 .
),
, :
, ,
. ,
, , :
. , ,
.

. , ,
,
.

25.

25
. . . . 4. . 152156. . : J. Pelikan. The Christian
Tradition, v. 1: The Emergence of the Catholic Tradition (100600). Chicago London 1971. . 231232 .
9
. .

1. .

, ,
, .
.
:
, ?, : (. 14:6162).


(. 8:29; 14:33; 26:63; 27:43, 54; . 15:39), (.
11:27; 17:5; . 10:22), (. 12:18).
(. 9:27; 12:23; 15:22; . 10:4648),
(. 8:20; 9:6; 10:23; 11:19; 12:8,40; 13:37,41).

.
, , ,

.
, ,
.
,
.
, ,
, (. 3:13).
: , :
, (. 8:58).

2.

, .
:
(. 10:30).


, :
10
, ,
(. 10:38).

, :
, (. 17:10).

,
, :
, , ,
(. 17:5).

:
, ; , ,
(. 11:27).

:
; ,
. , .
( 14:6,7), ;
, , (. 1:18).


(. 1:18; 3:16,18; 1. 4:9),
. ,
. : ,
, , (. 5:21).
: ,
(. 5:26). , :
, , ( 5:23)., .
,
, : ,
(. 16:16). :
, , ; ,
, (. 16:17).

! , :
11
; , (. 20:2728).

: ,
, , (. 9:5);

(. 2:13); (. 2:9);
.
(1. 5:20).

2.

, .

.
.
(. 12:2-3),
(. 26:4) (. 28:14).
(. 23:5-6).

. ,
, .
, , ,
. ,
: ;
, (. 24:39), .
(. 20:27).
, (. 27:29-30),
(. 12:3; . 24:39), (. 8:6), (. 19:33), (.
20:27-30), (. 19:34).
.
(. 2:21), (. 2:42,52; 3:23),
(. 4:2; 21,1819), (. 4:2; 5:29; 12:2), (.
4:6), (. 8:23), .
, (. 19:34;
20:25). (. 23:53).
(. 11:39,41),
(. 22:42; . 2:8),
(. 26:3750; . 22:4048).
(. 26:38; . 14:34; . 12:27) ,
12
(. 23:46; . 26:38).

() (. 26:38, 27:50; . 23:46; . 19:30)
, .
, , (. 2:52)
(. 26:39),
: (. 10:21; . 11:5, 13:23),
(. 9:36), (. 10:21), (. 19:41; . 11:35).
, (.
19:45),
(. 22:44).

,
,
,
( . dokeo ). ,
, .

. , ,
, ,
.
,
, , ,
26, ,
, ,
. ,
(1. 15:48), :
, ,
, , , ...
27.
-

,
.

:
, , ()

26
, . . IV. 9.
27
, . . II. 16.
13
, ,
.
, .
:
!
.
.
() ().
(), .
, ,
: .
.

.
, () .
.
(): !
.
, ,
.
. ()
, .
(), ,
28.

3.


:
1. (. 3:15).
: ,
: , , :
(. 7:14).
,
, .
,
, parthenos,
29. ,
, , .
,

28
, . .
29
. . ., . 136.
14
.
. :
,
, , , ,
, ,
,
?30.

: , ,
. -,
, , , ,
, 31.

(. 1:20-23), ,
(. 1:27-38).

2. .
,
, , , .
IV


... , 32.

:
: , .
,
. ,
, 33.
, ,
, .
,

. ,
. ,
(. 8:3), , (

30
// . ., 1995, . 271.
31
I, 33..., . 64.
32
. . 3. . 48.
33
. . 2. . 233.
15
), , ,
, - .
:
, , , :
,
, ... .
,
. ,
. ,
,
34.

,
, , ,
35.
:
,
, ,
,
. , ,
,
36.
, , , , , , ,
, , ,
. , ,
(, , , )
, -
,
.
,
, ...
, , , ,
,
, . , ,
, , 37.
:
, ,
34
, . . V. 14. 2, 3.
35
, . . III. 20.
36
, . . 1.
37
, . . III. 21.
16
.
38. , ,
39.

. ,
.
, - , ;
.
, - (. 3:16),
, ,
.

. , ,
.
, .

: , , ,
(1. 3:5);
: , , ,
(. 7:26);
, , ,
(1. 1:19).
,
, ,
(. 1:29),
(. 9:14),
(. 1:7; . 1:14), (1. 2:2).

4.

.
IV
:
,

, ,
38
. . 2. . 233.
39
, . . IV. 10.
, . : , .
. 34.
17
, 40.

,
, .
, ,
. .
,

, ,
,
.

... ,
41.

. ,
(1. 2:8) : 42:
, , ,
.


.

,
.
. ,
(1 . 3:16).
,
() . IV
,
.
,
, , , .
:
,
, ;
40
. . 3. . 48.
41
, . . III. 19; . : III. 17.
42
, . : , .
, ?
18

, ;
,
;
;

;
,
; ,
- ;
,
,
,
(. 16:19; . 24:51; . 1:2).

,
.

;
.
,
(428431).
, ,
()
.
, ,
(prosopon enoseos),
.
, ,
: , , []
, [] 43.
,

.

(prosopon),
(ousia). , ,
,
43
. . II. 1.
19
.
,
.
.
, III (431 .),

.
,

.
(378 454 .).
, ,
.
-
. .
.
, , ,
. ,
, ,

.
IV (451
.).

5. .


, ,
.
-

. :
, ,
, .
, ,
, , , ,
, - 44.

44
, . .
20
VI
, :
, ,
, , , , , ,
, ,
, ,
, 45.


. ,

(
IV ).
(610638 .)
,
, ().

.
: ! ,
. , ,
(. 22:42).
.
, ? , .
.
: (. . .) : ,
, , ; ,
, ,
46.
VI (680681 .)

.

6. .


-
.

. . 4. . 221222.
45

, 21 // , . III. M., 1994, . 273.


46

..., . 36. . .
21
. ,
,
, , .
, .
, ,
( - . kenosis - ) 47.

:
, ,
(. 2:7).
: , ,
, , , .
, ,
.

. , ,
, ,
: ,
. , , ,
338. , ,
: ,

.
,
, ,
,
. : ,
. , .
(. 10:1718).
:
, ,
, ,
, ,
339.
(1. 2:24),
, .

47
(), . . [ ] https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion
_Alfeev/ tainstvo-very- vvedenie-v-pravoslavnoe-dogmaticheskoe-bogoslovie/6 ( : 14.03.2017).
22
, ,


; ...
, ; . ,
; , .
, (1. 15:4549).

,
: , , ,
; ;
.
, ,
: , ...
, ,
...

,
, :
... .
, (), ,
, , ,
(), , ,
48.


:
... ,
, ,
( ),
. ( )
, ( )... ,
49.

,
. ,
(1. 1:23).
(
skandalon), (.
48
Ioannis Chrysostomi Opera omnia. Ed. 2. Paris, 18341839. T. 9, 520.
49
PG 35, 433-436.
23
5:18), . , ,
, :
, ?, ,
, ,
,
(. 14:61-64). , -
,
(. Yahweh, , ehieh ),
, ,
?
,
,
.
(. 17:23),
, , , ,
, , ,
, , . , , ,
, ,
.
: ,
...
- ,
- , , ,
342.

:

, , , ,
... ,
...
, , ...
, , ,
, ...
, .

, ?
,
?
24
; ; ...
, ;
, ,
, , , .
; ;
; ;
.

, , ,
, , ()
, ,
, ,
;
, ( ) .
, , .
,

, ...
, , , ,
, , .

, ,
, , ,
, , ,
,
, , ,
,
,
, , ,
, , ,
,
,
,
, , ...

, , :
, ,
, ,
. ,
25
, , ,
, , :
, . : ,
, .
(, ,
: , , ,
, ,
, . ,
, , ,
, , ,
, ,
. : , , ).

26