Вы находитесь на странице: 1из 4

Fluxul informational-contabil si financiar al lichidarii unei societati comerciale

Lichidarea unei societati este procesul prin care activitatea de exploatare a acesteia inceteaza, fiind urmata de vanzarea
activelor si plata datoriilor. In functie de rezultatul lichidarii si de tipul societatii comerciale definite conform Legii
societatilor comerciale, aceasta se poate clasifica astfel:
a. rezultatul lichidarii se prezinta sub forma profitului;
b. rezultatul lichidarii se prezinta sub forma pierderii;
c. finantarea rezultatului lichidarii sub forma pierderii in functie de tipul societatii comerciale din punct de
vedere al raspundarii actionarilor;
d. caracterul actiunilor din care este alcatuit capitalul social: amortizate si neamortizate;
e. tipul capitalului societatii: societati de capitaluri si societati de personae.
De asemenea, lichidarea unei societati comerciale tine cont si gradul in care datoriile acesteia sunt achitate dupa
termninarea operatiunilor specifice acestei activitati.

Lichidarea societatii comerciale in care rezultatul este sub forma profitului si toate datoriile societatii lichidate
sunt achitate intergral, iar actionarii primesc cota parte corespunzator procentului pe care il detine

AGA societatii “X” SRL decide lichidare acesteia, iar functia de lichidator ester indeplinita de catre adminitratorul
sau. Bilantul contabil inainte de lichidare se prezinta astfel:
ACTIV Sume PASIV Sume
Cheltuieli constituire 10.000 Capital social 100.000
Amortizarea cheltuielilor de constituire (8.000) Rezerva legala 20.000
Utilaje 40.000 Alte rezerve 5.000
Amortizarea utilajelor (10.000) Rezultat reportat 25.000
Cladiri 120.000 Imprumuturi bancare TL 20.000
Amortizarea cladirilor (10.000) Furnizori 25.000
Marfuri 10.000
Clienti 20.000
Disponibil bancar 23.000
TOTAL ACTIV 195.000 TOTAL PASIV 195.000

Operatiunea de lichidare a inregistrat urmatoarele tranzactii specifice:


a. au fost anulate cheltuielile de constituite;
b. utilajele au fost vandute la un prêt de vanzare de 50.000 lei, TVA 19%;
c. cladirile au fost vandute la un prêt de vanzare de 200.000 lei, TVA 19%;
d. marfurile au fost vandute la un prêt de vanzare de 8.400 lei, TVA 19%;
e. clientii au fost incasati anticipat si s-au acordat discount-uri de 10% din valarea totala creantei;
f. furnizorii au fost achitati anticipat si s-au primit discount-uri de 12% din valoarea totala a datoriei;
g. creditele bancare au fost rambursate integral, inregistrandu-se si dobanda aferenta exercitiului current in
valoare de 2.000 lei;
h. cheltuielile cu lichidarea au fost de suma de 4.000 lei, TVA 19%.

Contabilizarea operatiunilor specifice lichidarii se realizeaza prin intermediul conturilor de cheltuieli si venituri, astfel:
a. contabilizarea anularii cheltuielilor de constituire:
Cont debitor Cont creditor Suma
./. 201 10.000
6588 8.000
2801 2.000

b. contabilizarea vanzarii utilajelor:


Cont debitor Cont creditor Suma
461 ./. 59.500
7583 50.000
4427 9.500
Concomitant se contabilizeaza descarcarea de gestiune:
Cont debitor Cont creditor Suma
./. 213 40.000
6583 30.000
2813 10.000
OBS: daca societatea aplica meroda taxarii inverse privind vanzarea cladirii, contabilizarea operatiunii de
vanzare a acesteia se realizeaza astfel
Cont debitor Cont creditor Suma
461 7583 50.000
4426 4427 9.500
Mai sunt si alte variante de contabilizare a vanzarii bunurilor mentionate de Codul Fiscal privind taxarea
inverse, essential este faptul ca se va incasa valoarea neta fara TVA.

c. contabilizarean vanzarii cladirii:


Cont debitor Cont creditor Suma
461 ./. 238.000
7583 200.000
4427 38.000
Concomitant se contabilizeaza descarcarea de gestiune:
Cont debitor Cont creditor Suma
./. 213 120.000
6583 110.000
2813 10.000

d. contabilizarea vanzarii stocului de marfa:


Cont debitor Cont creditor Suma
4111 ./. 9.996
707 8.400
4427 1.596
Concomitant se contabilizeaza descarcarea de gestiune:
Cont debitor Cont creditor Suma
607 371 10.000

e. contabilizarea incasarii creantelor de la clienti:


Cont debitor Cont creditor Suma
./. 4111 20.000
5121 18.000
667 1.681
4426 319

f. contabilizarea incasarii creantelor de la clienti si debitorii diversi:


Cont debitor Cont creditor Suma
5121 ./. 307.496
461 287.500
4111 9.996

g.plata datoriilor fata de furnizori:


Cont debitor Cont creditor Suma
401 ./. 25.000
5121 22.000
767 2.521
4427 479

h.rambursarea creditului bancar si a dobanzii aferente exercitiului current:


Cont debitor Cont creditor Suma
./. 5121 22.000
1621 20.000
666 2.000
i. contabilizarea cheltuielilor de lichidare:
Cont debitor Cont creditor Suma
./. 5121 4.760
628 4.000
4426 760

j. regularizarea conturilor de TVA:


Cont debitor Cont creditor Suma
4427 ./. 49.575
4426 1.079
4423 48.496

k. contabilizarea platii TVA la bugetul de stat:


Cont debitor Cont creditor Suma
4423 5121 48.496

l. inchiderea conturilor de cheltuieli:


Cont debitor Cont creditor Suma
121 ./. 159.681
6588 2.000
6583 140.000
607 10.000
667 1.681
666 2.000
628 4.000

m. inchiderea conturilor de venituri:


Cont debitor Cont creditor Suma
./. 121 260.921
7583 250.000
707 8.400
767 2.521

n. determinarea rezultatului brut al lichidarii:


Rezultatul lichidarii = 260.921 – 159.681 = 101.240 lei

Dupa realizarea acestor operatiuni se va trece la cea de a doua etapa a lichidarii, si anume partajul patrimoniului intre
actionarii societatii si achitarea datoriilor fiscale catre stat legate de operatiunea de lichidare.

Aceste operatiuni sunt urmatoarele:


a. intocmirea bilantului contabil inainte de operatiunea de partaj:
ACTIV Sume PASIV Sume
Disponibilitati banesti 251.240 Capital social 100.000
Rezerve legale 20.000
Alte rezerve 5.000
Rezultat reportat 25.000
Rezultatul lichidarii 101.240
TOTAL ACTIV 251.240 TOTAL PASIV 251.240

b. contabilizarea impozitarii rezultatului lichidarii:


Impozit pe profit = 101.240 * 16% = 16.198 lei
Cont debitor Cont creditor Suma
691 441 16.198
121 691 16.198

c. plata impozitului pe profit:


Cont debitor Cont creditor Suma
441 5121 16.198
d. evidentierea drepturilor actionarilor:
Cont debitor Cont creditor Suma
./. 456 235.042
1012 100.000
1061 20.000
1068 5.000
117 25.000
121 85.042

e. calculul si inregistrarea impozitului afferent rezervei legale:


Impozit afferent rezervei legale = 20.000 * 16% = 3.200
Cont debitor Cont creditor Suma
456 441 3.200

f. calculul si inregistrarea impozitului pe dividende afferent drepturilor evidentiate in capitalurile proprii:


- rezerva legala neta = 16.800;
- alte rezerve = 5.000;
- rezultat reportat = 25.000;
- rezultatul net al lichidarii = 85.042.
Total = 131.842 lei

Impozit afferent = 131.842 * 16% = 21.095 lei

Cont debitor Cont creditor Suma


456 446 21.095

g. plata impozitului pe profit afferent rezervei legale si a impozitului pe dividende afferent dreturilor evidentiate
in capitalurile proprii:
Cont debitor Cont creditor Suma
./. 5121 24.295
441 3.200
446 21.095

h. plata drepturilor nete catre actionari:


Cont debitor Cont creditor Suma
456 5121 210.747

Dupa efectuarea acestor operatiuni conturile societatii sunt soldate, urmand ca sa se realizeze procedurile juridice
prin care aceasta societate trebuie radiate de la Registrul Comertului. Dupa radierea Codului Unic de Inregistrare
din evidentele Registrului Comertului, acest cod nu va mai fi atribuit la nici o societate.

Lect.univ.dr. Florentin CALOIAN


ASE Bucuersti

Оценить