You are on page 1of 28

TEMA PROIECTULUI

Se va elabora documentatia tehnica pentru organizarea executiei


lucrarilor aferenta unui obiectiv de investitie alcatuit din 8 blocuri similare
S+P+4E, parcurgand urmatoarele aspecte:
1. Intocmirea documentatiei economice.
2. Planificarea lucrarilor prin Metoda in lant si prin procedeul MPM. Sistemul
de programare va fi insotit de graficul calendaristic si de graficul fortei de
munca.
3. Aprovizionarea cu materiale si dimensionarea depozitelor aferente.
4. Determinarea populatiei santierului si a structurii sale cat si dimensionarea
dotarii social administrative aferente.
5. Intocmirea planului de organizare la nivel de obiect de constructie, de
obiectiv de investitie.
6. Dimensionarea dotarilor aferente unei baze de productie auxiliare si
intocmirea planului de organizare al acestuia.
Proiectul contine:
A. PIESE SCRISE
1. Tema proiectului
2. Memoriu justificativ
3. Antemasuratori pe stadii fizice
4. Liste cu consumurile de resurse
5. Deviz analitic pe un stadiu fizic
6. Determinarea ritmului de executie al lucrarilor si formatiilor de muncitori
7. Planificarea lucrarilor prin metoda succesiunii si prin Metoda in lant insotite
de graficele calendaristice si graficele fortei de munca
8. Planificarea lucrarilor prin procedeul MPM pentru un bloc, inclusiv graficul
calendaristic si graficul fortei de munca
9. Grafic retea condensat pentru un bloc
10. Grafic retea integrat pentru 4 blocuri in conditii de resurse disponibile
limitate
11. Grafic retea desfasurat pentru blocul 3
12. Grafice diferentiale si integrate de consum,aprovizionare si stoc
13. Dimensionarea depozitelor de B.C.A
14. Stabilirea populatiei santierului. Alegerea dotarilor social-administrative
aferente
15. Dimensionarea unitatilor de productie auxiliare aferente unei baze de
productie
B. PIESE DESENATE
1. Plan organizare santier la nivel de obiect de constructie (Scara1:200)
2. Plan organizare de santier la nivel de obiectiv de investitie (Scara 1:500)
3. Plan de organizare al bazei de productie auxiliara (Scara 1 :500)
4. Detaliu atelier de fasonat otel-beton (Scara 1:1000)
5. Detalii dotari social-administrative.
MEMORIU JUSTIFICATIV

S-a elaborat proiectul de management aferent unui obiectiv de investitie


alcatuit din 8 blocuri similare S+P+4E cu urmatoarele caracteristici:
- Hnivel curent=2,75m;
- t23=t67= 4,40m;
- Pamant vegetal nr. 3;
natura pamantului pamant vegetal de suprafata pana la 0,30 m grosime
coeziune - slab coeziv;
comportare la sapatura - mecanizata: categ I
greutate medie in sapatura: 1200-1400 kg/mc;
indice de afanare dupa executarea sapaturii - 14-28%;

- Pamant de baza nr. 16 ;


natura pamantului praf argilos
coeziune slab coeziv;
comportare la sapatura manuala;
Mecanizata: categoria II;
greutate medie in sapatura: 1600-1700 kg/mc;
indice de afanare 8-17%;
- Conformare antiseismica: Ks = 0,16;
- Acoperis: terasa necirculabila;
- Structura de rezistenta: diafragme de beton armat monolit, in sistem celular;
- Plansee din beton armat monolit;
- Compartimentari interioare: fasii B.C.A;
- Fundatii de tip cuzinet din beton armat si bloc din beton simplu.

S-au parcurs urmatoarele etape:


1. S-a intocmit documentatia economica aferenta acestui obiectiv de investitie,
adica:
s-a realizat antemasuratoarea pe cele 10 stadii fizice: terasamente,
realizare fundatii, realizare subsol, realizare suprastructura, zidarii,
tamplarii, tencuieli interioare, pardoseli, finisaje interioare de
suprafata si finisaje exterioare folosindu-se: Indicatoarele de norme
de deviz din lucrarea Elaborarea documentatiei economice pentru
lucrarile de constructii civile si planurile din proiectul tehnic de:
sapatura, fundatii, etaj curent si detalii de fundatii;
S-au intocmit listele cu consumurile de resurse pentru stadiul fizic
Fundatii ;
S-a intocmit manual devizul analitic pentru stadiul fizic Fundatii;

2. S-au planificat lucrarile prin Metoda in lant, Metoda succesiunii si procedeul


MPM insotite de graficele calendaristice si de graficele fortei de munca
parcurgandu-se urmatoarele etape:
realizarea tabelului pentru stabilirea ritmurilor de executie si a
formatiilor de lucru, obiectul de constructive structurandu-se in procese
de lucru sau activitati in raport cu gradul de detaliere dorit de planificare
(sumara, medie, fin), iar la structurarea obiectului in activitati trebuind
sa se tina seama de sistemul constructive si tehnologia de executie;
planificarea executiei lucrarilor prin Metoda succesiunii pe un numar de
5 sectoare pentru calcul si 6 pentru reprezentarea grafica si pentru un
numar de 11 procese + 2 executate in paralel, ritmice,inclusiv realizarea
graficului calendaristic si a graficului fortei de munca;
planificarea executiei lucrarilor prin Metoda in lant pe acelasi numar de
sectoare si pentru acelasi numar de procese,inclusiv realizarea graficului
calendaristic si a graficului fortei de munca;
planificarea executiei lucrarilor prin Metoda potentialelor MPM pentru
un numar de 5 sectoare pentru calcul si 6 pentru reprezentarea grafica si
pentru un numar de 13 activitati specifice, pentru un bloc, inclusiv
pentru - realizarea graficului calendaristic si a graficului fortei de munca
+ grafic retea condensat pentru un bloc,grafic retea integrat pentru 4
blocuri in conditii de resurse disponibile limitate si grafic retea
desfasurat pentru blocul 3.
3. S-a realizat aprovizionarea cu B.C.A.-blocuri si s-au realizat graficele
diferentiale si integrate de consum,aprovizionare si stoc, inclusiv
dimensionarea depozitului aferent, adica platforma de depozitare a blocurilor
de B.C.A.
4. S-a determinat populatia santierului si a structurii sale astfel:
structura populatiei dupa domeniul de activitate;
strcutura populatiei din punct de vedere al calificarii personalului;
structura populatiei dupa domiciliul stabil.
S-au mai dimensionat si dotarile social-administrative legate de organizarea de
santier: birouri, vestiare, grupuri sanitare, closete, punct alimentar, cantina,
dormitoare, dispensar si club.
5. S-a realizat dimensionarea bazei de productie auxiliara cu unitatile
aferente:statia (centrala) de betoane, statia (centrala) de mortare,
gospodaria(depozitul) de ciment, poligonul de prefabricate din beton si atelierul
de fasonat otel-beton si s-a realizat planul de organizare al acesteia.
6. S-au realizat planurile de organizare la nivel de obiect de constructie
pentru 2 blocuri si la nivel de obiectiv de constructie pentru 8 blocuri.

ANTEMASURATOARE
01 Terasamente

Ordinea operatiilor tehnologice ce urmeaza a fi executate:


1. Sapatura strat vegetal (decapare), sapatura mecanicanizata cu
buldozerul;
2. Sapatura mecanizata cu excavatorul cu descarcare in auto;
3. Sapatura mecanizata cu excavatorul cu descarcare in depozit;
4. Nivelare platforma;
5. Sapatura manuala a fundatiei, in spatii limitate;
6. Umpluturi:
- intre cuzineti : imprastiere manuala a pamantului
compactare manuala;
-in jurul casei: imprastiere cu buldozerul a pamantului
si compactare mecanizata.
1.1 TSC 18 A1
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv
impingerea pamantului pana la 10 m, in teren categoria I.
U.M. = 100 mc
NTi = 2,21 ore/U.M.
V01.01 = Lssv x lssv x Hssv x 1/100 = 31.85x 20,468 x 0,2 x 1/100 =
1,3028sute mc
Cantitate = 1,3038 sute mc
Rotund = 1,30 sute mc
1.2 TSC 22 A1
Spor la consumurile de ore utilaj din articolul TSC 18 pentru transportul
pamantului pe fiecare 10 m in plus peste distanta prevazuta, pentru
transportul de buldozere de 65-80 CP, a pamantului provenind din teren
categoria I.
U.M. = 100 mc
NTi = 1,33 ore/U.M.
Coeficient de afanare: 1,15
V01.02 = V01.01 x iaf x 3 = 1,3038 x 1,15 x 3,2 = 4,798 sute mc

Cantitate = 4,798 sute mc


Rotund = 4,80 sute mc
01.03 TSC 04 F1
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala cu
descarcare in autovehicul in teren categoria II.
U.M. = 100 mc
NTi = 1,60 ore/U.M.
V01.03 = LSUBS x lSUBS x 1,3/100 = 28,55 x 13.868 x 1,3/100=5,147sute mc
Cantitate = 5,147 sute mc
Rotund = 5,15 sute mc
01.04 TSC 04 B1
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala cu
descarcare in depozit in teren categoria II.
U.M. = 100 mc
NTi = 1,20 ore/U.M.
V01.04 = VSG - V01.03 =
= (LSGs + LSGi)/2 x (lSGs + lSGi)/2 x HGs x 1/100 V01.03
= (28,55+29,85 )/2 x (16,468 + 13,868)/2 x1,3 x 1/100-
- 5,147=
= 0,687 sute mc
Cantitate = 0,687 sute mc
Rotund = 0,69 sute mc
01.05 TSE 01 C1
Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20
cm, in teren tare.
U.M. = 100 mp
NTi = 11.25 om ore/U.M.
A01.05 = LSGi x lSGi x 1/100 = 28,55 x 13,868 x 1/100
= 3,907 sute mp
Cantitate = 3,907 sute mp
Rotund = 3,91 sute mp
01.06 TSA 02 D1
Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand sub 1,00 m sau
peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri cu taluz vertical, la fundatii,
canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in teren cu coeziune
mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,5 m adancime.
U.M. = 100 mc
NTi = 2.65 om ore/U.M.

Axa A: VA = 1,2 x 0,4 x (31,852,00 -1,80/2) x 2 +0,1 x 1,7 x


x0,4 x 8 x2 = 28,88 mc

Axa B: VB = 1,5 x (31,852,00 1,80/2) x (3,10 2,50)=


= 26,055 mc

Axa C: VC = 1,2 x 0,4 x (31,852,00-180/2) x 2 + 0,1 x 1,7 x


x0,4 x 8 x2 = 28,88 mc
Axa 1 V1 = 1,4 x 0,4 x (13,868-2 x 0,60) = 7,094 mc

Axa 4 V4 = 1,2 x 0,4 x (13,868-2 x 0,60) = 6,0806 mc

Axa 5 V5 = 1,2 x 0,4 x (13,868-2 x 0,60) = 6,0806 mc

Axa 8 V8 = 1,8 x (3,10-2,50) x (13,868-2 x 0,60) = 13,681mc


V01.06 = VA+VB+VC+2 x V1+2 x V4+2 x V5+ V8 =
= 28,88+26,055+28,88+2x7,094+2x6,0806+2x6,0806+
+13,681 = 136,006 mc
Cantitate = 136,006 mc
Rotund = 136,00 mc

01.07TSD 01 D1
Imprastierea cu lopata a pamantului afanat,in strat uniform 10-30cm
grosime, printr-o aruncare pana la 3m din gramezi, inclusiv sfaramarea
bulgarilor, pamantul provenind din teren tare.
U.M. = 100 mc
NTi = 0,57 om ore/U.M.
V01.07 = V01.06 x iaf = 136,006 x 1,15 = 156,4069 mc

Cantitate = 156,4069 mc
Rotund = 156,42 mc

01.08 TSD 04 D1
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi
orizontale sau inclinate la 1/4, 6inclusiv udarea fiecarui strat de pamant
in parte, avand grosimea stratului 20 cm grosime pamant coeziv.
U.M. =100 mc
NTi = 0,66 utilaj ore/U.M.
V01.08 = V01.07/ iaf = 136,006 mc
Cantitate = 136,006 mc
Rotund = 136,00mc
01.09 TSD 02 B1
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I sau II,
executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu
grosimea de 21-30 cm.
U.M.=100 mc
NTi = 0,9 utilaj ore/U.M.
V01.09 = V01.04 x iaf = 0,687 x 1,15 = 0,7900 sute mc

Cantitate = 0,7900sute mc
Rotund = 0,79 sute mc
01.10TSD 05 B1
Compactare cu mai mecanic de 150-200Kg a umpluturii in strat de 20-
30CM exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se in
pamant coeziv.
U.M.= 100 mc
NTi = 10,88 utilaj ore/U.M.
V01.10 = V01.09/ iaf = 0,79/ 1,15 = 0,687 sute mc
Cantitate = 0,687sute mc
Rotund = 0,69 sute mc
01.11 TRA 01 A15P
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta la
distanta de 15 km.
U.M. =1 tona
M01.11 = V01.03 x 100 tone/mc = 5,147 x100 x 2 = 1034,8 tone mc
Cantitate = 1034,8 tone
Rotund = 1035 tone

02 Lucrari de fundatii

02.01. CA 01 B1
Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate, socluri cu
volum peste 3 m3 si in ziduri de sprijin, marca B 50
U.M. = mc
NTi = 3,05 ore/U.M.
V02.01 = V01.06 x 1,03 = 136,006 x1,03=140,086 mc
Cantitate =140,086 mc
Rotund = 140,1 mc
02.02 CB 10 B1
Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii de utilaje, simple cu forme
regulate, inclusiv sprijinirile din panouri refolosibile cu placaj de 15
mm.
U.M. = mp
NTi = 1 om ora/U.M.

S02.02 = Lfete cuzineti x Hcuzineti x 2 fete


= 2 x [(13,868 0,60 x 2) + 1,40] x 0,3 x 2 +
+ 2 x [(13,868 0,60 x 2) + 1,20] x 0,3 x 4 +
+ 2 x [(13,868 0,60 x 2) + 1,80] x 0,3 +
+ 2 x [( 31,85 2,00 1,80) + 1,20] x 0,3 +
+ 2 x [(31,85 2,00 1,80) + 1,50] x 0,3 =
= 94,1256 mp

Cantitate = 94,1256 mp
Rotund = 94,13 mp
02.03. CC 01 C1
Montarea armaturilor din otel beton tip OB37 si PC52, in fundatii, de tip
continue si radiere (placi)
U.M. = kg
NTi = 0,01 om ore/U.M.
M02.03 = V02.04 x 80 kg otel /mc beton =
= 85,499 x 80 = 6839,92 kg
Cantitate = 6839,92 kg
Rotund = 6840kg
2.4 CA 02 D1
Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele
executate in cofraje glisante in fundatii continue, radiere si pereti cu
grosime pana la 30 cm inclusiv.

U.M. = mc
NTi = 3,35 om ore/U.M.
V02.04 = lcuzinet x B cuzinet x H cuzinet
V1+4+5+8 = 1,40 x (13,868 0,60 x 2) x 0,30 x 2+
+ 1,20 x (13,868 0,60 x 2) x 0,30 x 2 x 2 +
+ 1,80 x (13,868 0,60 x 2) x 0,30 =
= 17.862 mc
VA+B+C = 1,20 x (31,85 2,00 1,80) x 0,30 x 2 x 2+
+ 1,50 x (31,85 2,00 1,80) x 0,30 x 2 +
+ 2 (margini cuzinet <mc> ) =
= 67.637 mc
V02.04 = 67.637 + 17,862 =85,499 mc

Cantitate = 85,499 mc
Rotund = 85,50 mc

2.5 CZ 01 02A1
Prepararea betonului marca B50 cu balast cu granulatia pana la 31 mm,
preparat cu ciment F25 in instalatii centralizate
U.M. = mc
NTi = 0,085 om ore/U.M.
V02.05 = V02.01 x 1,008 = 140,086 x 1,008 = 141,2066 mc
consum specific
Cantitate = 141,2066 mc
Rotund = 141,21 mc
2.6 CZ 01.05 C1
Prepararea betonului marca B150, cu agregate grele, sortate cu
granulatia pana la 31 mm (pentru beton simplu sau armat cu lucrabilitate
L3 in structuri si fundatii), preparate cu ciment M30, in instalatii
centralizate.
U.M. = mc
NTi = 0,085 om ore/U.M.
V02.06 = V02.04 x 1,008 = 85,499 x 1,008 = 86,183 mc
consum specific
Cantitate = 86,183 mc
Rotund = 86,19 mc
2.7 CZ 03 01A1
Confectionarea armaturilor din otel-beton pentru beton armat in fundatii
fasonarea barelor pentru fundatii izolate continui si radiere, in ateliere
centralizate OB 37.

U.M. = kg
NTi = 0,033 om ore/U.M.
M02.07 = M02.03x0,60x1,010= 6839,92 x 0,60 x1,010 = 414,9915 kg

60% armatura
consum specific de otel
Cantitate = 414,9915 kg
Rotund = 415 kg
2.8 CZ 03 01E1
Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii
fasonarea barelor pentru fundatii izolate continu si radiere, in ateliere
centralizate PC 52.

U.M. = kg

M02.08 = M02.03 x 0,40 x 1,010 = 6839,92 x 0,40 x 1,010 =


= 2763,2377kg
Cantitate = 2763,2377kg
Rotund = 2763,24kg
2.9 TRA 06 A 08b
Transport rutier al betonului cu autospeciala de pana la 20t, la distanta
de 8 km.
U.M. = tona
M02.09 = (V02.05 + V02.06 ) x 2,4 t/mc = (141,2066 + 86,183) x 2,4 =
= 545,735 tone
Cantitate =545,735 tone
Rotund = 545,74 tone
2.10 TRA 04 A 08a
Transportul rutier al armaturii fasonate cu remorca cu trailer cu
capacitatea de pana la 20 t la distanta de 8 km.

U.M. = tone
M02.10 = (M02.07 + M02.08 )/1,010 x 1/1000 =
= (414,9915 +2763,2377) / 1,010 x 1/1000 = 3,1468 tone
Cantitate = 3,1468 tone
Rotund = 3,15tone
03 Realizare subsol

03.01 CB 12 I1
Cofraje pentru beton armat in pereti si diafragme, inclusiv sprijinirile,
din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la constructii avand
inaltimea pana la 20 m inclusiv cu plansee din beton monolit.
U.M. = 1 mp
NTi = 0,88 ore/U.M.

S03.01 = Lpereti x Hsubsol x 2 fete =


= (27,3 x 3 x 2.03 + 11,6 x 4 x 2.03 ) x 2 =
= 520,898 mp
Cantitate = 520,898mp
Rotund =520,9mp
03.02 CB 23 B1
Cofraje ramura din tabla neagra, pentru crearea golurilor in pereti de
beton cu latimea ramurei de peste 15 cm, exclusiv ghermelele.
U.M. = mp de gol
NTi = 0,45 om ore/mp

S03.02 = nr.goluri x Hgol x Lgol =


= 9 x 1,57 x 0,9 = 12.717 mp
Cantitate =12.717 mp
Rotund = 12.72 mp
3.3 CC 02 A1
Montarea armaturilor din otel beton tip OB37 in elemente de constructii,
exclusiv cele din constructiile executate la o inaltime pana la 35 m
inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8 mm inclusiv, in
pereti si diafragme.
U.M. = kg
NTi = 0,048 ore/kg
M03.03 = V03.05 x 50 kg/mc = 49,546 x 50 = 2477.3 kg
Cantitate= 2477.3 kg
Rotund = 2477.3 kg
3.4 CC 02 B1
Montarea armaturilor din otel beton tip PC52 in elemente de constructii,
exclusiv cele din constructiile executate la o inaltime pana la 35 m
inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8 mm inclusiv, in
pereti si diafragme.

U.M. = kg
NT = 0,041 ore/kg
M03.04 = V03.05 x 30 kg/mc = 49,546 x 30 =1486,392 kg
Cantitate = 1486,392 kg
Rotund = 1486,39 kg
3.5 CA 02 G1
Turnare beton armat in elementele constructiilor, exclusive cele
executate in cofraje glisante marca B200 la constructii cu inaltimea pana
la 35 m inclusive in pereti si diafragme cu grosimea de pana la 30 cm
inclusiv.
U.M. = mc
NTi = 4,04 ore/mc
V03.05 = (S03.01/2 S03.02) x tper = (520,898 /2 12.72) x 0,20 =
= 49,546 mc
Cantitate = 49,546 mc
Rotund = 49,55 mp
3.6 CB 44 A1
Sustineri cu popi metalici extensibili de inventar folosite pentru
montarea placilor prefabricate cu si fara bucla, a predalelor de planseu,
la turnarea planseelor monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu
plansee prefabricate cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R.

U.M. = 1 buc.
NTi = 0.44 ore/buc.
B03.06 = B03.07 x 2 popi/ grinda = 78 x 2 popi/ grinda = 156 buc
Cantitate = 156 buc
Rotund = 156 buc
3.7 CB 45 B1
Sustineri din grinzi metalice extensibile de inventar pentru turnarea
grinzilor monolite izolate a planseelor cu grinzi monolite si a placilor
drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 daN/m 2 la
constructiile avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, grinzile rezemand
pe popi metalici extensibili.

U.M. =1 buc.
NTi = 2,31 ore/buc.
B03.07 = (15x4 celule + 9x2 celule) = 78 buc
Cantitate = 78 buc
Rotund = 78 buc
3.8 CB 13 I1
Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi, exclusiv sustinerile
din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la constructii avand
inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si la grinzi.
U.M. = mp
NTi= 0,85 ore/mp
S03.08 = (Lbloc+0,15) x (lbloc+2x0,15)+ngr x Lgr x lgr x 2 + Lbalcon x
lbalcon + [2x(Lbloc+0,15)+(lbloc+2 x 0,15) +
+ lbalcon ] x Hpl=
= {(27,40 + 0,15) x (12,00 +2x0,15) + 8x5,70x0,37x2+
+(7,30x1,60+7,00x1,60 + 3,30x1,60x2) + [2x(27,40 + 0,15) +
+(12 + 2x0,15)+1,60 x 8] x0,13}= 416,475 mp
Cantitate = 416,475 mp
Rotund = 416,48 mp
3.9 CC 02 C
Montarea armaturilor din otel beton tip OB37 si PC52 in elementele de
constructii exclusive cele din constructiile executate in cofraje glisante
cu distantieri din mase plastic, la constructii executate la o inaltime de
35 m inclusiv din bare fasonate avand diametrul pana la 18 mm inclusiv,
in grinzi si stalpi si pana la 10 mm inclusiv in placi, inclusiv scari si
podeste.

U.M. = kg
NT = 0,033 ore/kg
M03.09 = V03.10 x 110 kg/mc =
= 43,716x 110 = 4808,733 kg
Cantitate = 4808,733 kg
Rotund = 4808,74 kg
3.10 CA 02 J1
Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele
executate in cofraje glisante marca B200 la constructii cu inaltimea
pana la 35 m inclusiv in plansee cu grosimea placii mai mare de 10 cm.

U.M. = mc
NTi = 3,54 ore/U.M.
V03.10 = (S03.08 Spazii) x Hplaca =
= (416,475 80,2) x 0,13 = 43,716mc

Spazii = [2x(Lbloc + 0,15) + (lbloc + 2x0,15) + lbalcon]xHpl =


= [2x(27,40 + 0,15) +(12 + 2x0,15) +1,60x8] x 0,13 =
= 80,2 mp

Cantitate = 43,716 mc
Rotund = 43,72 mc
3.11 CZ 01 06 A1
Prepararea betonului marca B200 pentru betoane obisnuite cu agregate
grele sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru beton armat in
elemente cu sectiunea redusa sau armaturi foarte dese si in piloti Franki,
preparati cu ciment M30 in instalatii centralizate.

U.M. = mc
NTi = 0,085 ore/mc
V03.11 = ( V03.05 + V03.10.) x 1,008 = (49,546 +43,716 )x1,008 = 94,026mc
Cantitate = 94,026mc
Rotund = 94 mc
3.12 CZ 03 02 A1
Confectionarea armaturilor din otel beton, pentru beton armat in
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in
cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si
diafragme la constructiile obisnuite in ateliere centralizate OB 37, = 6-
8 mm.
U.M. = kg
NTi = 0,036 ore/kg
M03.12 = (V03.05 x 30kg/mc + V03.10 x 60kg/mc) x 1,010 =

consum specific
= (49,546 x30 + 43,716 x 60 ) x 1,010 = 4150,433kg

Cantitate = 4150,433kg
Rotund = 4150,4kg
03.13 CZ 0302 E1
Confectionarea armaturilor din otel beton, pentru beton armat in
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in
cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si
diafragme la constructiile obisnuite in ateliere centralizate PC 52, =
10 - 16 mm.

U.M. = kg
NTi = 0,025 ore/ kg
M03.13 = (V03.05 + V03.10) x 50 kg/mc x 1,010 =
= (49,546 +43,716) x 50 x 1,010 = 4709,731 kg
Cantitate =4709,731 kg
Rotund = 4710 kg
3.14 TRA 06 A 08
Transportul rutier al betonului B200 cu autobetoniera la distanta de 8
km.

U.M. = tona
M03.14 = V03.11 x 2.4tone/mc = 94,026x 2,4 = 255,66 tone
Cantitate = 255,66 tone
Rotund = 256 tone
3.15 TRA.04.A 08 Transportul rutier al armaturii fasonate cu
autoremorcher cu remorca trailer cu capacitatea de pana la 20 de tone
la distanta de 8 km
U.M. = tona
M03.15=(M03.12+M03.13)/1.01x1/1000=(4150,433+4709,731)/1.01x x1/1000
= 8.772 mc
Cantitate = 8.772mc
Rotund = 8.8 mc
3.16 CG 32 C1
Umpluturi in straturi compactate, executate cu piatra sparta si nisip,
compactate cu mijloace naturale.
U.M. = mc
NTi = 0.92 ore/mc
V03.16 = arii intre cuzinetix0.10= {[2x4.3x5 + 4x(9.1x5 +
2x0.3x1.1)]x0.10} x 2 = 21.839 mc
Cantitate = 21.839 mc
Rotund = 21.84 mc
3.17 CG 18 B1
Pardoseli din beton, turnate pe loc, marca B100 in grosime de 10 cm, in
camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul
proaspat turnat.
U.M. = mp
NTi = 0,69 ore/mc
CSI = 0.1008 mc B100/1 mc pardoseala

S03.17 = suprafete intre pereti subsol =


= (4x8.2x5.41 + 2x4.6x5.41) = 246.867mp
Cantitate =246.867mp
Rotund = 246.87mp
3.18 CC 02 F1
Montarea armaturilor din otel beton, tip STPB in elementele de
constructii, exclusive cele din constructii executate in cofraje glisante cu
distantieri din mase plastice, din plase sudate avand greutatea pana la 3
kg/mp inclusiv, in pereti si diafragme.

U.M. = kg
NTi = 0,031 ore/kg
M03.18 = S03.17 x 3 kg/mp = 246.867x 3 =740,601 kg
Cantitate = 740,601 kg
Rotund = 741 kg
3.19 CZ 01 04 A1
Preparare beton marca B100 cu balast cu granulatia pana la 31 mm
preparat cu ciment F25 in instalatii centralizate.

U.M. = mc
NTi = 0,085 ore/ mc
V03.19 = S03.17 x 0,1008 = 246.867xx 0,1008 = 44,884kg

consum specific
Cantitate = 44,884kg
Rotund = 45 kg
3.20 CZ 03 02 XD
Confectionarea armaturilor din otel beton, pentru beton armat din
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in
cofraje glisante, confectionarea plaselor sudate din STNB in ateliere
centralizate avand diametrul barelor 4-5 mm.
UM =1 mc
NTi = 0,085 ore/ kg
M03.20 = M03.18 x 1,01 = 44,884x 1,01 = 748,007kg
Cantitate = 748,007kg
Rotund 748 kg
3.21 TRA 06 A 08
Transportul rutier al betonului B100 cu autobetoniera la distanta de 8
km.

U.M. = tona
M03.21 =V03.19 x 2,4 tone/mc = 24,884x 2,4 = 59,7216tone

Cantitate = 59,7216tone
Rotund = 59,72tone
3.22 TRA 04 A 08
Transportul rutier al armaturii fasonate cu autoremorcher cu
remorca trailer cu capacitatea de pana la 20 de tone la distanta de
8 km.
U.M. = kg
M03.22 = M03.20/1.01x1/1000 = 748,007 /1.01x1/1000 = 62,598 kg

Cantitate = 62,598 kg
Rotund = 63 kg

04 Realizare suprastructura

4.1 CB 12 I1
Cofraje pentru beton armat in pereti si diagrame, inclusiv sprijinirile, din
panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la constructii avand
inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu plansee din beton monolit
U.M. = mp
NTi = 0,88 ore/mp
S04.01=lung per b.a etaj x (Hn-Hpl)x2fetex5niv =
= [ 4x12,00 +4x1,25+27,4]x(2.75-0,13) x 2 x 5 =
= 2106,48mp
Cantitate = 2106,48mp
Rotund = 2106,5 mp
4.2 CB 23 D1
Cofraje rame din tabla neagra, pentru crearea golurilor in pereti de
beton, cu latimea peste 15 cm, cu ghermelele necesare montarii
tamplariei.
UM = mp
NT = 0,53 ore/mp
S04.02 = (6goluri x 0.9x2.09+2goluri x 0.6 x 0.6) x5niv =
= 60.03 mp
Cantitate = 60.03 mp
Rotund = 60.03 mp
4.3 CC 02 A1
Montarea armaturilor din otel beton in elemente de constructii, exclusiv
cele din constructiile executate in cofraje glisante, cu distantieri la
constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare
fasonate avand diametrul pana la 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme.
UM = kg
NT = 0,048 ore/kg
M04.03 = V04.05 x 30 kg/mc = 158,914 x 30 = 4767,42 kg
Cantitate =4767,42 kg
Rotund = 4768 kg
4.4 CC 02 B1
Montarea armaturilor din otel beton tip PC52 in elemente de constructii
exclusive cele din constructiile executate in cofraje glisante cu
distantieri din mase plastic la constructii executate la o inaltime pana la
35 m inclusive din bare fasonate avand in diamentrul pana de 10-12 mm
inclusiv in pereti si diafragme .

U.M. = 1 kg
NTi = 0,041 ore/kg
M04.04=V04.05 x 50kg/mc = 158,914 x 50 = 7945.68 kg

Cantitate = 7945.68 kg
Rotund = 7946 kg
4.5 CA 02 G1
Turnarea betonului armat in elementele constructiilor exclusive cele
executate in cofraje glisante marca B200 la constructii cu inaltimea pana
la 35m inclusive in pereti si diafragme cu grosimea pana la 30 cm
inclusiv.
UM = mc
NTi = 4,04 ore/mc
V04.05 =(S04.01/2 S04.02) x 0.16 = (2106,48/2 -60.03) x 0.16 =
= 158.914mc
Cantitate = 158,914 mc
Rotund = 158,92 mc
4.6 CB 44 A
Sustineri cu popi metalici extensibili de inventar folosite pentru
montarea placilor prefabricate cu si fara bucla a predalelor de planseu la
turnarea planseelor monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee
prefabricate cu popi metalici extensibili de tip PE3100R.
U.M. = buc
NTi = 0,044 ore/buc
B04.06 = B03.07 x 2(popi pe gr) = 78 x 2 = 156buc
Cantitate = 156 buc.
Rotund = 156 buc.
4.7 CB 45 B1
Sustineri cu grinzi metalice extensibile de inventar pentru turnarea
grinzilor monolite izolante a planseelor cu grinzi monolite si a placilor
drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 daN/m la
constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, grinzile rezemand pe
popii metalici extensibili.

UM = buc.
NTi = 2,31 ore/buc.
B04.02 =( B03.07 +n balcoane 2gr/balcon)x5 niv =(78+4x2) x 5 = 430 buc
Cantitate =430 buc.
Rotund = 430 buc.
4.8 CB 13 I1
Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi exclusiv sustinerile
din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la constructii
avand inaltimea pana la 20m inclusiv la placi si grinzi.

U.M. = mp
NTi = 0,85 ore/mp
S04.08 = (S03.08+lgr contur x 2 x 0.37) x 5 =
= (416,475 +78,8 x2 x 0.37) x 5= 2373,935mp
Cantitate = 2373,935mp
Rotund = 2374 mp
4.9 CC 02 C1
Montarea armaturilor din otel beton tip OB37 in elementele de contructii
exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante cu distantieri
din mase plastice la constructii executate la o inaltime pana la 35m.
U.M. = kg
NTi = 0,033 ore/kg
M04.09=V04.10 x 110kg/mc = 256,482x 110 = 28212,97 kg

Cantitate = 28212,97 KG
Rotund = 28213 KG
4.10 CA 02 J1
Turnarea betonului armat in elementele constructiilor exclusiv cele
executate in cofraje glisante marca B200 la constructii cu inaltimea
pana la 35 m inclusiv in plansee cu grosimea placii peste 10 cm..
UM = mc
NTi = 3,54 ore/mc
V04.10 = (S04.08 Spazii x 5)x0.13=(2373,935- 80,2 x 5) x 0,13 =
= 256,482mc
Cantitate = 256,482mc
Rotund = 256,49mc
4.11 CZ 01 06 A1
Preparare beton marca B200 pentru betoane obisnuite cu agregate grele
sortate cu granulatie pana la 16 mm pentru beton armat in elemente cu
sectiunea redusa sau armaturi foarte dese in piloti Franki, preparat cu
ciment M30 in instalatii centralizate.

UM = mc
NTi = 0,085 ore/mc
V04.11 = (V04.05+V04.10)x1.008=(158,914 +256,482)x1.008=
= 418,719 mc
Cantitate = 418,719 mc
Rotund = 418,72 mc
4.12 CZ 03 02 A1
Confectionarea armaturilor din otel beton, pentru beton armat in
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in
cofraje glisante fasonarea barelor pentru placi la constructii obisnuite,
in ateliere centralizate, PC52
UM = kg
NTi=0,036 ore/kg
M04.12 = (V04.05 x 30+V04.10 x 60)x1,01=
= (158,914 x 30 + 256,482x60 ) x 1,01 = 20357,78kg

Cantitate = 20357,78kg
Rotund = 20358 kg
4.13 CZ 03 02 B
Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in
elemente de constructii turnate in cofraje exclusive cele executate in
cofraje glisante, fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si
diafragme la constructii obisnuite in ateliere centralizate OB37
U.M. = 1 kg
NTi=0,020 ore/kg
M04.13 = (V04.05+V04.10)x50 kg/m3 x 1.01 =
= (158,914 + 256,482) x 50x 1,01= 20977,397 kg
Cantitate = 20977,397 kg
Rotund = 20978 kg
4.14 TRA 06 A 08
Transportul rutier al betonului B200 cu autobetoniera la distanta de
8km .
U.M.=1 tona

M04.14 =(V04.05+V04.10)x2,4 tone /m3 =


= (158,914 + 256,482) x 2,4= 996,95 tone
Cantitate = 996,95 tone
Rotund = 996,95 tone
04.15. TRA 04 A 08
Transportul rutier al armaturii fasonate cu autoremorcher cu remorca trailer cu
capacitate pana la 20 tone la distanta de 8 km.
U.M. =1 tona
M04.15 =(M04.12+M04.13)/(1.01x1000)=
=(20977,397 +20357,78)/(1.01x1000)= 40,926tone
Cantitate = 40,926tone
Rotund = 40,93tone

05 Inchideri si compartimentari (zidarii)

5.1 CD 07 C1
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat de 30 cm grosime
executata cu mortar marca M25 la constructii executate la o inaltime
pana la 35m inclusiv cu blocuri GBN.
UM = mc
NT = 3,20 om ore/mc
CSI = 0.068 m3
CS0CA = 0.975 MC BCA/mc zid
V05.01 =[2xLblocx(HnHpl)x5niv(S06.01+S06.02+S06.03)+lbloc xHnx 5niv]x lzid
= [2x27,40x(2.75-0,13)x5 - (9 + 147,6 + 36)+12,00x2.75x5]x0,3
= 207,084 mc
Cantitate = 207,084 mc
Rotund = 207,1 mc
5.2 CP 15 C1
Montarea fasiilor de pereti din beton celular autoclavizat: fasii de 60 cm
latime si 12,5 cm grosime.
U.M. = mp
NTi = 1,20 om ore/mp
Csi = 0,0018 mc M100-T/ mp perete
S05.02 = fasii comp BCA 12.5 x Hcomp x 5niv =
= (8x4.095 +1.87 x 4+1.67+1.145 x 2+5.62) x(2,75-0.5) x 5
= 672.57 mp
Cantitate = 672.57 mp
Rotund = 672.6 mp

5.3 CZ 02 09 D
Mortar de ciment pentru tencuieli M100-T preparat cu ciment M30
in instalatii necentralizate fara adaos de var.
U.M. = mc
NTi = 0,86 om ore/mc
V05.03 = S05.02 x 0,0018 = 672.57 x 0,0018 = 1.211 mc
Cantitate = 1.211 mc
Rotund = 1.21 mc
5.4 CZ 02 02 C
Mortar de ciment pentru zidarie marca M25Z preparat cu ciment F25 si
var pasta in instalatii necentralizate.
U.M. = mc
NTi = 0,86 om ore/mc
V05.04 = V05.01 x 0.068 = 207,084 x 0.068 = 14,082 mc
Cantitate = 14,082 mc
Rotund = 14,1 mc
5.5 CZ 02 02 A
Mortar de ciment-var pentru zidarie marca M25 preparat cu ciment F25
si var pasta, ininstalatii centralizate
U.M. = mc
V05.05 = V05.01 x 0,065 = 138.294 x 0,065 = 13,46 mc
Cantitate = 13,46 mc
Rotund = 13,5 mc

06 Tamplarii

6.1 CK 01 A1
Ferestre din lemn simple,duble sau cuplate cu deschidere obisnuita sau
interioara cu unul sau mai multe canaturi cu sau fara supralumina la
constructii de locuinte,social-culturale industriale inclusive izolatia
hidrofuga si termina montata pe ghermele existente la constructii cu
inaltimea pana la 35 m inclusiv pentru ferestre cu suprafata tocului pana
la 1 mp inclusiv.
U.M=1 mp
NTi=2.69 ore/mp
S06.01= (2x0.6x0.6+2x0.6x0.9) x5niv =9mp
Cantitate = 9 mp
Rotund = 9 mp

6.2 CK 01 B1
Ferestre din lemn simple,duble sau cuplate cu deschidere obisnuita sau
interioara cu unul sau mai multe canaturi cu sau fara supralumina la
constructii de locuinte,social-culturale industriale inclusiv izolatia
hidrofuga si termina montata pe ghermele existente la constructii cu
inaltimea pana la 35 m inclusiv pentru ferestre cu suprafata tocului intre
1 si 2.5mp inclusiv.
U.M.=1 mp
NTi=1.25 ore/mp
S06.02=(10x1.5x1.2+4x1.2x1.2+4x2.4x0.6) x 5niv =337.05 mp
Cantitate = 147.6 mp
Rotund =147.6 mp
6.3 CK 04 A1
Usi de lemn pentru balcoane duble sau cu foile cuplate cu deschidere
obisnuita sau interioara intr un canat sau doua executate din cherestea la
constructii de locuinte social-culturale inclusiv izolatia hidrofuga si
termica a tocului montate pe ghermele existente usi intr un canat la
constructii cu inaltimea pana la 35 m.
U.M.=1 mp
NTi=1.48 om ore/mp
S06.03 = (4x0.9x2.0)x5niv =36 mp
Cantitate =36 mp
Rotund =36 mp
6.4 CK 03 F1
Usi de lemn interioare sau exterioare simple inclusive izolatia hidrofuga
si termica a tocului montata pe ghermele existente interioare tip CIL
finisate la producator intr un canat pe toc si captuseli.
U.M.=1 mp
NTi =1.81 ore/mp
S06.04=Husi x lusi x 5 niv x 2=
= 14x0.9x2.0+6x0.9x2.59+5x0.8x2.59+2x0.7x2.59+
+ 4x0.7x2.09)x5 = 337.05 mp
Cantitate =337.05mp
Rotund=337.05mp
6.5 CK 09 B1
Glafuri,pervazuri,baghete din lemn pentru ferestre sau usi,pervazuri sau
baghete pana la 20 mm grosime si 100 mm latime montate la usi sau
ferestre.
U.M.=1ml
NTi=0.07 ore/ml
L06.05=(2xHusi +l) x2x5=
=14x[(2x2.09+0.9)+6x(2x2.59+0.9)+5x(2x2.59+0.8)+2x(2x2.59+
+0.7)+ 4x(2x2.09+0.7)]x5 =8439
=8439 ml
Cantitate = 8439ml
Rotund =8439 ml
6.6 CK 09 A1
Glafuri,pervazuri,baghete din lemn pentru ferestre sau usi,glafuri pana
la 30 cm latime montate la ferestre din lemn.
U.M.=1 ml
NTi=0.27 ore/ml
L06.06 =l fer x5x2=(10x1.5+0.6x4+0.9x5+2.4x4)x5=
= 181.5ml
Cantitate =181.5ml
Rotund=181.5ml
6.7 CM 02 B1
Geamuri trase simple prelucrate slefuite trase simple de 4.6 mm
grosime montate cu chit si cuie la ochiuri peste 0.25mp.
U.M= 1mp
NTi=0.83 ore/mp
S06.07 = (S06.01+S06.02+S06.03)x2x0.83=
= (9 + 147.6 + 36)x2x0.83 = 319.716 mp
Cantitate = 319.716mp
Rotund =319.72mp

07. Tencuieli interioare

7.1 CF 01 C1
Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi, executate manual, pe
suprafetele de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de
beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T in
grosime medie de 2 cm, inclusiv schela de capre.
UM = mp 2106,48

NT = 1,12 ore/mp
Csi = 0,018 m2M10-T/mp perete
S07.01= S04.01S04.02x2fete-2xLbloc(Hn-Hpl)x5+V05.01/Lzidbca-
- lblocxHex5=
S07.01 =2106,48 60.03x2 2x27.40x(2.75 0,13)x5 +
+ 207,084 /0,30 12,00x2.75x5 = 1793,82 mp
Cantitate = 1793,82 mp
Rotund = 1793,9 mp
7.2 CF 03 A1
Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din
elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment
marca M25-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre
U.M. = mp
NT = 1,03 ore/mp
Csi = 0,020 mcM25-T/mp tavan
S07.02 = S04.08 =2373,935mp
Cantitate = 2373,935mp
Rotund = 2374 mp
7.3 CF 10 C1
Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele
elementelor de beton: glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane aplicat
manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos.
UM = mp
NT = 0,38 ore/mp
S07.03 = S07.01 + S07.02 + 2xS05.02 S09.03 =
= 1793,82 + 2373,935+ 2x672.57 632.4 = 6710 mp
Cantitate = 6710 mp
Rotund = 6710 mp
7.4 CZ 02.06 A1
Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M10-T preparat cu ciment
F25 si var pasta, in instalatii centralizate
U.M. = mp
NTi = 0,52 ore/mp
V07.04 = S07.01 x 0,018 =1793,82 x 0,018 = 32,289 mp
Cantitate = 32,289 mp
Rotund = 32,3 mp

7.5 CZ 02.07 A
Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M25-T preparat cu ciment
F25 si var pasta, in instalatii centralizate.
U.M. = mc
NTi = 0,53 ore/mc
V07.05 = S07.02 x 0,020 = 2373,935x 0,020 = 47,479 mc
Cantitate = 47,479 mc
Rotund = 47,5 mc
7.6 TRA 06 A 081
Transportul rutier al mortarului cu automalaxorul de la 8 km.
U.M. = tona
M07.06 = ( V07.04+ V07.05)x2.1/mc=
= (32,289 +47,479) x 2,1 = 167.512 tone
Cantitate = 167.512 tone
Rotund = 167.6 tone

08 Pardoseli

8.1 CG 01 D1
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar de ciment marca
M100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita.
U.M. = mp
NTi = 0,46 ore/mp
Cs = 0,031 mcM100-T/mp
S08.01 = (Sdormitoare, camere de zi) x 5 x 2 =
= (11,95 x 4 + 18,50 x 4 + 9,85 x 2) x 5 = 707.5 mp
Cantitate = 707.5mp
Rotund = 707.5 mp
8.2 CG 03 E1
Pardoseli din materiale plastice inclusiv pervazurile curatate si ceruite
cu covor din policlorura de vinil (PVC) pe suport textil lipit cu
prenadez, in incaperi cu suprafete pana la 20 m2, cu pervaz din lemn.
U.M. = mp
NTi = 0,73 ore/mp
S08.02 = S08.01 = 707.5 mp
Cantitate = 707.5 mp
Rotund = 707.5 mp
8.3 CG 06 C1
Pardoseli din mozaic turnate pe loc, fara coloranti, inclusiv stratul
suport de cca 3 cm grosime cu mortar de ciment marca M100-T inclusiv
frecarea si spalarea, executate simplu, in camp continuu in grosime de
1,5 cm, fara bordura, cu piatra de mozaic din marmura, in incaperi cu
suprafete pana la 5 mp inclusiv.
U.M. = mp
NTi = 2,11 ore/mp
S08.03 = (Spard. rece.) x5=
= (8.3x2+8.5x2+4.2x4+2.45x2+7.083x4+15.56)x5 = 494.21 mp
Cantitate = 494.21 mp
Rotund = 494.21 mp
8.4 CG 07 B1
Plinte si borduri din placi de marmura fixate cu mortar de ciment marca
M100-T, inclusiv curatarea si spalarea: plinte orizontale de 10 cm
inaltime la pereti executate cu piatra de mozaic din marmura.
UM = ml
NTi = 1.2 ore/ml
L08.04=(Ppard,reci-lusi)x5niv=[2x(11.38-0.8)+2x(11.87-0.8)+2x(8.2-
-0.7)+2x(6.3-0.9)+4x(10.62-0.9)+(32.35-1.8)]x5=
= 1163,9 ml
Cantitate = 1163,9 ml
Rotund =1164 ml
8.5 CZ 02.09 A1
Mortar de ciment pentru tencuieli M100-T, preparat cu ciment M30, in
instalatii centralizate, fara adaos de var.
U.M. = mc
NTi = 0,52 ore/mc
V08.05 = S08.01 x Cs = 707.5 x 0,031 = 21.932 mc
Cantitate = 21.932 mc
Rotund = 21.94 mc
8.6 TRA 06 A 08
Transportul rutier al mortarului cu autobetoniera la distanta de la 8 km.
U.M. = tona
M08.06 = V08.05 x 2,2 t/mc = 21.932 x 2,2 = 48.251 tone
Cantitate = 48.251 tone
Rotund = 48.26 tone
09 Finisaje interioare de suprafata

9.1 CN 02 B
Zugraveli interioare la pereti si tavane, executate in culori de apa cu
huma, in trei straturi.
U.M. = mp
NTi = 0,31 ore/mp
S09.01 = S07.03 = 6710 mp
Cantitate = 6710 mp
Rotund=6710 mp
9.2 CN 09 F1
Vopsitorii pe tamplarii de lemn , executare cu email alchidic , in doua
straturi.
U.M. = mp
NTi = 0,95 ore/mp
S09.02 = (S06.01+ S06.02+ S06.03 )x3+ S06.04 x3,1=
= (9 + 147,6 + 36)x3 + 337.05 x3,1 = 1622.655 mp
Cantitate = 1622.655mp
Rotund = 1622.66 mp
9.3 CI 06 A1
Placaj din faianta la pereti si stalpi ,inclusive placarea glafurilor
executat cu placi de aceeasi culoare si acelasi format ,fixate cu mortar
de ciment marca M100-T cu adios de var pasta de circa 2 cm grosime la
incaperi de suprafata mai mica de 10 mp.
U.M. = mp
NTi = 1,04 om ore/mp
S09.03 = 5x2,75x[4x(8,2-0,7)+2x(6,3-0,9)] = 561 mp
Cantitate = 561mp
Rotund = 561mp

10 Finisaje exterioare (fatada)

1.1 CB 48 A
Schela metalica autoridicatoare pentru lucrari la fatade cu schela
autoridicatoare cu 2 castele (Lmax = 17,00 m, Hmax.= 31,00 m)
U.M. = mp
NTi = 0,28 ore/mp
S10.01 = (Hsoclu+Hnx5niv+Hatic)x2x(Lbloc+lbloc)=
= (0.9+2.75x5+1.1)x2x(27,4+12) = 1241,1 mp
Cantitate = 1241,1 mp
Rotund = 1241,1 mp
1.2 CF 08 A1
Tencuieli exterioare speciale in similipiatra (piatra artificiala) la fatade,
socluri etc., lucrate manual, cu grundul din mortar de ciment marca
M100-T, cu adaos de var, driscuit din gros, in grosiem medie de 1,5 cm,
iar stratul vizibil cu mortar de ciment marca M100-T, confectionat cu
piatra din mozaic din calcar (praf de piatra) in loc de nisip, buciardate
sau pieptanate, in camp continuu, cu grosimea stratului superior de 0.5
0.8 cm.
UM = mp
NT = 2,21 ore/mp
Cs = 0,017 mc M100-T/mp
S10.02 = [S10.01 (S06.01 + S06.02 + S06.03 )] x 1,10 =
= [1241,1 (9+ 147.6 + 36)] x 1,10 = 1153,35 mp
Cantitate = 1153,35 mp
Rotund = 1153,4 mp
1.3 CZ 02 09 E1
Mortar de ciment pentru tencuieli M100-T preparat cu ciment M30, in
instalatii centralizate fara ados de var.
U.M. = mc
NTi = 0,52 ore/mc
V10.03 = S10.02 x 0,017 =1153,35 x 0,017 = 19,606 mc
Cantitate = 19,606 mc
Rotund = 19,61 mc

11. Realizare terasa

11.01.CD 04 D1
Zidarie din caramida presata arsa format 240x115x63mm,
executata cu mortar marca M50-Z, executata cu caramizi calitatea
1, in ziduri cu grosime de 12,5 cm pentru parapete de balcoane ,
terase, garduri etc, inclusiv rostuirea.
U.M. = mc
NTi = 8.79 om ore/mc
Cs = 0,050 mc M50-Z/mc
V11.01=2(Lterasa+lterasa)xHparapet(atic)xtparapet+2(L+l)x0.50x0.125=2(
27.40+12.00)x1.10x0.125+2(1.10+0.80)x0.5x0.125=11.073 mc
Rotund = 11.1 mc
11.02.CG 01 D1
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar de ciment marca
M100-T, cu grosime medie de 5,5 cm , cu suprafata fin driscuita
cu panta de 2%.
U.M. = mp
NTi = 0.84 om ore/mp
Cs = 0,057 mc M50-Z/mp
S11.02 =Lterasa x lterasa= 27.40x12.00=328.8 mp
Rotund = 329 mp
11.03.Iz C12 B1
Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu
placi de polistiren cellular, puzderie de canepa, PFL poros, etc.
-placi polistiren expandat PEX C400x500x48 mm S7461 , avand
grosimea de 100 mm, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete
orizontale sau inclinate pana la 40 grade inclusiv
- in doua straturi.
U.M. = mp
NTi = 0.12 om ore/mp
Cs = 1.015 mp PEX C/mp
S11.03= S11.03 x 1.02x2straturi = 328.8x1.02x2=670.752 mp
Rotund=670.76 mp
11.04.Iz C06 A1
Hidroizolatie cu sistem de membrana poliuretanica.
U.M. = mp
NTi = 0.04 om ore/mp
Cs membrana = 1.5 mp membrana poliuretanica tip ONE SHOT TAN/mp
S11.04= S11.02,terasax 1.02+2( Lterasa+lterasa) x Hparapet+2(Lterasa x
lterasa) x t parapet tencuit exterior+2(Lchepeng+l chepeng) x Hchepeng=
328.8 x 1.02 + 2 x (27.40+12.00) x 1.10 + 2 x (27.4x12.00) x 0.25 + 2 x
(1.10+0.8) x 0.50=588.356 mp
Rotund = 588.4 mp
11.05.CE 09 A1
Luminatoare din material plastic (la chepeng) , pe rebord, din placi
ondulate sau cutate din PAS sau PVC.
U.M. = mp
NTi = 0.52 om ore/mp
S11.05 =Lchepeng x l chepeng = 1.10 x 0.80 = 0.88 mp
Rotund = 0.88 mc

11.06.Cz 02 03 C1
Mortar de ciment-var pentru zidarie marca M50-Z , parapet cu
ciment F25 si var pasta, in instalatii necentralizate.
U.M. = mc
V11.05 = V11.01 x cs M50-Z =11.073 x 0.050= 0.553 mc
Rotund = 0.56 mc
11.07.Cz 02 09 D1
Mortar de ciment pentru tencuieli M100-T, preparat cu ciment
M30, in instalatii necentralizate, fara adaos de var.
U.M. = mc
V11.06 = S11.02 x cs M100-T =328.8 x 0.057= 18.741 mc
Rotund = 18.75 mc