Вы находитесь на странице: 1из 21

DEAR MISTER PRESIDENT

MARILYN, slechts gekleed in een ochtendjas, daaronder naakt, geen make up,
ongekapt, repeteert het lied dat ze zal zingen voor de 45-ste verjaardag van John
F. Kennedy en de toespraak die ze daarna had willen houden. Ze is meer en
meer onder invloed.

MARILYN
Happy birthday, Mister President
Happy birthday to you etc.
Lieve Mister President
Ik ben altijd dol geweest op verjaardagen
Veel mensen denken bij een verjaardag
O God, al zo oud?
Hoeveel jaren heb ik nog te gaan?
Ik denk altijd bij een verjaardag:
My God, zoveel jaren leef ik dus al
Dat is me dus al met al al gelukt!
Lieve Mister President
Net als u houd ik van het leven
Ik ben dol op leven
n van mijn ex husbands was dol op vissen
Vaak ging ik met hem mee
En als hij een vis gevangen had
Gooide ik die vis altijd weer terug
Het water in
Eerst vond hij dat maar raar
Waarom vis ik dan eigenlijk?
Tenslotte begreep hij dat
Daarom!
Het leven!
Ik kwam eens een keer thuis
Ergens waar ik kennelijk thuis kwam
Hadden ze het gras gemaaid en ook alle bloemen
Die daar in dat gras groeiden
Ik heb eerst vreselijk gehuild
En toen heb ik alle afgemaaide bloemen
Stuk voor stuk
In de aarde
Onder dat afgemaaide gras
Terug gestopt
Sloeg natuurlijk nergens op
Maar ik vond het zo oneerlijk
Die bloempjes hadden niet eens een kans gekregen
Zo oneerlijk!
Ik houd van het leven
Het is het enige wat er is, toch?
Mister President?
Ik ben een wees
Mijn ouders heb ik nooit gekend
Nooit echt
Mijn vader ging er zogenaamd vandoor
Mijn moeder ging het gesticht in
Nadat ze geprobeerd had mij te wurgen
Ik begreep dat allemaal niet
Waarom ging mijn vader
Mijn zogenaamde vader
Er vandoor?
Waarom ging mijn moeder ervandoor?
Het gesticht in?
Waarom probeerde ze mij te wurgen?
Dat begreep ik pas veel later
Mijn vader was eigenlijk Clark Gable
Eigenlijk is Clark Gable mijn vader
Daarom bewaarde mijn moeder ook altijd
Een fotootje van Clark Gable op het nachtkastje
Maar dat heeft mijn moeder me nooit durven vertellen
Dat die man op dat fotootje
Dat Clark Gable eigenlijk mijn vader was
Waarom heeft ze me dat nooit willen vertellen?
Ze neukte met Clark Gable
Nou dan!
En ik ben hun dochter
Nou dan!
Liever de dochter van Clark Gable
Die er vandoor ging
Dan de dochter van een man
Die er vandoor ging

2
Maar dat hoorde niet
Zo leef je niet
Vond mijn moeder
Dus vertelde zij dat niet
Dus probeerde ze mij te wurgen
Dus ging ze het gesticht in
Kon het leven niet meer aan
Zij is er aan onderdoor gegaan
Clark Gable niet natuurlijk
Ik ga er ook niet aan onderdoor
Ik leef!
Net als u, Mister President
Nog vele jaren!
Zingt:
Happy Birthday, Mister President

Een medewerker, JIMMIE, komt op.

JIMMIE
Miss Marilyn?

MARILYN
Rot op
Ik ben bezig
Ik repeteer
Dat zie je toch?

JIMMIE
We hebben niet veel tijd meer

MARILYN
Hoeveel tijd hebben we nog?

JIMMIE
Drie uur

MARILYN
Tijd zat

JIMMIE

3
Alleen al voor uw haar en make up
Hebben we drie uur nodig

MARILYN
Nou dan?

JIMMIE
Voor uw jurk hebben we nog eens drie uur nodig

MARILYN
Dan doen we het zonder jurk
Oprotten!

JIMMIE af.

MARILYN
Hij is geen wees
Zie ik meteen
Ik heb geen medelijden met hem
Sodemieter toch op, zeg
O, sorry, mister president
Dat was niet tegen u
Wezen herken ik meteen
Aan hun blik
Hoe ze naar je kijken
Zon blik van hou van me
Maar het is een ander hou van me
Dan het hou van me
Van die lekkere dikke hollebolle babies in hun rompertjes
Die je gulzig toelachen
Die schaamteloos met je flirten
Die je uitkleden met hun oogjes
Dan al
Op zoek naar je borsten
Dan al
Hun hou van me
Hun vreet me op
Is een hou van me want daar heb ik recht op
Hun hou van me is een

4
Hou van me anders doet een ander dat wel dus ik zou maar ontzettend veel van
me houden anders rot je maar op
Hun hou van me is een bevel of ik schiet
Hun hou van me lijkt misschien
Op het hou van me
Dat Clark Gable ooit tegen mijn moeder zei
Het hou van me
Dat zij in zijn ogen dacht te lezen
Het hou van me van een wees
Is een ander hou van me
Het is geen bevel
Het is een verzoek
Een smeekbede
Het is Please, please, please
Het is een hou van me al heb ik daar eigenlijk geen recht op
Wie heeft ze dat wijs gemaakt?
Wie heeft ze dat bij gebracht
Dat al heb ik daar eigenlijk geen recht op?
De stumpers
In hun rompertjes
Misschien las Clark Gable dat
In de ogen van mijn moeder
Dacht hij dat te lezen
Hou van me al heb ik er eigenlijk geen recht op
In de ogen van mijn moeder
Terwijl hij mij verwekte
En ging hij er daarom vandoor
Clark Gable kan niet houden van een loser
Vond Clark Gable toen
Een wees kijkt je aan
Met de blik van iemand die net wakker wordt en denkt:
Vannacht is de wereld vergaan en dat heb ik niet gedroomd
Een wees kijkt je aan
Met de blik van een vis op het droge
Van een afgeknipt bloempje
Zoals een acteur een camera kan zoeken:
Hou van me ook al heb ik er eigenlijk geen recht op
Maar juist wezen hebben recht op onze liefde
Meer dan wie dan ook
Mister President, u bent geen wees

5
Al kan ik me voorstellen
Dat u zich met zoveel broers en zussen
Wel eens een wees moet hebben gevoeld
Ik weet natuurlijk niets over uw vader en moeder
Ik weet natuurlijk wel iets over uw vader en moeder
Maar
Laat maar

Ze oefent weer Happy Birthday Mister President.

JIMMIE komt op.

JIMMIE
Miss Marilyn?

MARILYN
Fuck off!
I am busy
I am rehearsing
Cannot you see?

JIMMIE
We dont have much time left

MARILYN
How much time have we got?

MEDWERKER
Not even three hours

MARILYN
So whats the problem?

JIMMIE
Just for your make up and your coiffure we need three hours

MARILYN
Coiffure?
Are you gay?

6
JIMMIE
We need another three hours for your dress
Miss Monroe

MARILYN
Fuck the dress
Fuck you!

JIMMIE af.

MARILYN
Miserable little faggot!
Maybe he is an orphan after all
Homos zijn eigenlijk ook allemaal wezen
Dat gebrul om aandacht
Dat gekrijs om liefde
Dat please, please. please!
Zoals ze praten
Die slappe polsjes:
Al dat onrecht dat ze is aangedaan

Doet polsje

Your coiffure!
Hou van me ook al ben ik een freak!
Homos zijn gewoon mislukte weesjes
Dat mag ik niet zeggen
Sorry, mister president
Maar ik zeg het gewoon toch
Ik ben geen wees
Ik heb recht op liefde
Daar twijfel ik niet aan
Ik ben hier natuurlijk niet om politiek te bedrijven
Maar ik pleit wel voor een nieuw first amendment
Of hoe dat ook heet:
Alle mensen hebben recht op liefde
Dear Mr President
Everybody has the right to be loved
Me too
But nobody did

7
Not really
Sorry, dat is niet waar
Op de lagere school
Leerde ik psalmen en gezangen
En toen zong ik al uit volle borst
Die ik toen nog niet had
Grapje
De Heer is mijn herder
Hij is al wat mij lust
Hij zal mij geleiden
Naar glazige weiden
En, en

Ze oefent weer Happy Birthday, Mister President

God, dat ie nog niet aanklopt met die tekst:


Miss Monroe
Miss Monroe bestaat helemaal niet
Ja, ze bestaat, schijnt
Iemand heeft haar bedacht
Heeft bedacht dat ik dat ben
Miss Monroe
n van al die mannen
Die afdaalden naar mijn

Klinkt zo grof
Klinkt als een scheermes
Cut!
En mijn is geen scheermes
Maar hoe al die mannen
Zich daar vergaapten
Is dat het woord?
Zich laafden aan mijn
Mijn beursje?
Mijn
Liefdesbron?
Mijn
Hoe al die mannen
Daar slobberden en lebberden
Hun gezicht verborgen

8
Hun hele leven wilden verbergen
In dat envelopje van me
En ik liet ze maar begaan
Ik probeerde alleen maar heel stil te liggen
Geen geluid
Ik probeerde geen geluid te maken
Als vrouw moet je geen geluid maken
Zeggen ze dat ik eigenlijk frigide was
Ik?
Frigide?
Ik had alleen maar met ze te doen
Met al die weesjes
Die zich tegoed deden aan mijn
Seks is als op blote voeten lopen over een kiezelstrand
En niemand mag het horen
Niemand mag jou horen
Zo kwetsbaar
Seks is dat mannen zich laven aan jouw kutje
Zonder dat ze last hebben van jou
Seks eist absolute concentratie
En dan willen die kerels natuurlijk niet herinnerd worden
Aan het feit dat jij er ook nog bent
Dus ik kreunde niet
Ik hield mijn mond
k liet ze begaan
Terwijl ze ik weet niet wat allemaal bedachten
Terwijl ze daar aan het lebberen waren
Dat ze de wereld veroverden
Fidel Castro vermoordden
Dat ze de Olympische spelen wonnen
Soms dacht ik
Ik doe het gewoon
Dan streelde ik ze over die sproetjes op hun rug
Soms keken ze me dan even aan
Met een blik van
Ja, zo erg is het toch allemaal niet?
En dan glimlachte ik alleen maar:
Nee, zo erg is het allemaal niet
Misschien is het allemaal wel veel erger
Maar dat laatste probeerde ik natuurlijk niet

9
Naar ze te glimlachen
Maar soms
Vrij vaak eigenlijk
Trokken hun penisjes zich dan toch weer schielijk terug
God, Christus, wie denken jullie eigenlijk dat ik ben?
Ik ben gewoon
Ik ben gewoon een vrouw
Daar ben je toch niet bang voor?
Daar hoeft niemand bang voor te zijn
Dear mister President
U bent toch ook niet bang voor mij
Heb ik u ooit pijn gedaan?
Natuurlijk heb ik u nooit pijn gedaan
Mijn tweede man
Of was het mijn derde?
De sportman, de held
Die heb ik wel eens pijn gedaan
Die heb ik wel eens geslagen
Maar dat was omdat hij mij sloeg
En dat was weer omdat hij niet zo goed kon praten
Een sportman kan meestal niet zo goed praten
Hij kon eigenlijk alleen maar heel goed slaan
Dus dat begreep ik wel
Ik begreep het eigenlijk wel
Waarom hij mij sloeg
Waarom heel veel mensen mij hebben geslagen
Dat begreep ik wel
En daarom liet ik het ook toe
En sloeg ik nooit terug
Of bijna nooit
Want het is natuurlijk het enige wat we hebben
Het mooiste wat we hebben
Dat leven
Dat we hebben gekregen
Zoals je soms een heel bijzonder cadeau kunt krijgen
Zomaar, uit de lucht
Een paard bijvoorbeeld
Of een hond
En daar ben je dan blij mee
Je geeft het een naam

10
Je gaat ermee het bos in
Je geeft het te eten
Je geeft het te drinken
Maar je hoopt eigenlijk alleen maar
Dat dat dier vooral gelukkig wordt
Want zolang dat dier niet gelukkig is
Kun jij ook niet gelukkig zijn
En zo is het ook met ons leven
Zolang ons leven niet gelukkig is
Kunnen wij ook niet gelukkig zijn
Of zeg ik nou iets heel raars?
Wat zeg ik nou eigenlijk?

Ze repeteert weer:
Op de melodie van Thanks for the Memory

Thanks, Mr President,
For all the things youve done,
The battles that youve won
The way you deal with U.S. Steel.
And our problems by the ton,
We thank you so much.

JIMMIE op.

JIMMIE
Miss Monroe?

MARILYN
Fuck off!
I am busy
I am rehearsing
I am.

JIMMIE
We dont have much time left

MARILYN
How much?

11
MEDWERKER
Not even two hours

MARILYN
So?

JIMMIE
Just for your make up and your coiffure we need three hours
And then three hours for the dress, at least

MARILYN
Fuck the coiffure!
Fuck the dress!
Go fuck yourself!
Fucker!

JIMMIE verdwijnt

MARILYN
I hate them
Ik haat ze allemaal
Al die klootzakken
Vijftig dollar!
Vijftig dollar was alles wat ik kreeg
Voor de best verkochte pin up kalender aller tijden!
Vijftig dollar!
En al die andere al dan niet impotente
Hoeveel uren van mijn leven
Ik niet op mijn knien heb doorgebracht
Ik heb het allemaal geslikt, Mister President
U weet er alles van, asshole
Kan me niet herinneren dat ik ooit maagd ben geweest
Wat ze allemaal bij me naar binnen hebben gestopt
Dat wil ik me niet meer herinneren
Maar het lukt me maar niet
Om me dat niet te herinneren
Maar ik wil niet huilen
Dat zielige gedoe
Dat gesnotter, dat gekwijl
Over weesjes

12
Kinderen zijn de echte monsters van deze wereld
Kinderen zijn meedogenloos
Kinderen kennen geen nuance
Kinderen gaan recht op hun doel af
Kinderen zijn net beesten
En weesjes zijn de ergste beestjes
Weesjes, ik herken ze meteen
Zei ik geloof ik al
Ik was er zelf een
Niet echt
Niet letterlijk
Maar als je vader Clark Gable is
Een man die er vandoor ging
En je moeder in een gesticht is opgesloten
Nadat ze geprobeerd heeft
Je te wurgen
Dan mag je jezelf toch
Een wees.
.Gegroetje noemen?
Sorry Mister President
Ik heb niks tegen katholieken
Ik houd zelfs heel veel
Zoals u weet
Van theater
Als we maar genoeg ruchtbaarheid geven
Aan onze onwankelbare zekerheid
Dat God bestaat
Dan bestaat ie natuurlijk ook
Geen twijfel mogelijk
Ik houd van dat optimisme
Er is een oplossing voor al onze problemen
Al loopt ie rond in een soepjurk
Jezus
Die oplossing
Een dertiental weesjes in spe
Heb ik hun weesje zijn bespaard
Ik heb ze uit mijn baarmoeder laten schrapen
Uit mijn lichaam laten zuigen
En dat deed verdomd veel pijn
Dat kan ik u wel vertellen

13
Kan ik dat?
Jimmie!?
Shit!
Where are you?
I need you!
Wat kan ik wel of niet tegen de president vertellen?
Laat ook maar
Ze waren gedoemd tot een weesjes bestaan
Hun vader was niet in hun bestaan genteresseerd
Hun vader ging het alleen maar om het idee
Om dat idee van die vrouw die niet bestaat
Om het idee dat idee te hebben bezeten
Marilyn neuken
Dat was het idee
Kut!
Jimmie!
Where are you?
I need you!
Dus ik maar laten schrapen
Ik bedoel die weesjes in spe
Die ongewenste weesjes
Het afval van hun veroveringstochten
Want zij wilden de wereld veroveren
Zij wilden Castro
Zij wilden de Olympische Spelen
En die weesjes zaten ze daarbij alleen maar
Marilyn neuken
Dat betekende kennelijk iets
En Marilyn zelf negeerde de callsheets
Verscheen niet op de set
Bewees zo haar onafhankelijkheid
Dacht ze
Te treurig voor tranen
Misschien niet echtgenoot twee
De ex sportman
Of was het echtgenoot drie?
Maakt het uit?
Misschien wilde die wel een
Maar die kon niet praten
Die kon alleen maar heel goed slaan

14
En dat doe je zon kind niet aan
God dat rijmt
Echtgenoot vier
Of was het echtgenoot vijf?
Die wilde een tekst
Geen kind met poep, tranen en kwijl
Die wilde een hit op Broadway
Had bovendien al drie kinderen
Die hem haatten
Terwijl hij zelf dacht dat ie van ze hield
Hillarious: they hated him
Not only because of me
And he thought he loved them
He didnt even know what to love means!
I wonder if he knew their names
Jimmie!
Please!
Where are you?
Dear Mister President
All I want to say to you is:
We had a terrific fuck
Yes!
Echt waar
Ik geloof zelfs dat ik af en toe een geluidje maakte
Geheel tegen mijneh principals
Ik geloof dat ik zelfs iets heb gezegd
Gefluisterd tegen een van die sproetjes op uw getergde rug
Zoiets als
It isnt always Is that all there is?
Sorry
Dat bedoelde ik niet
Jimmie!!
Dat bedoelde ik wel
Toen u in mij klaar kwam
En ik iets fluisterde tegen een sproetje op uw getergde rug
Toen dacht ik
De President van de Verenigde Staten van Amerika
Spuit nu duizenden weesjes
In mijn geteisterde baarmoeder
En ik houd van hem

15
En van die weesjes
Ik weet wat het beste voor ze is
Ik ben de ideale moeder
Ik ben de ideale vrouw
Ik weet waar ze recht op hebben
Mannen
En weesjes
Al ga ik er zelf aan onderdoor

JIMMIE komt op.

JIMMIE
Miss Monroe, please

MARILYN
Please Jimmie
Just a few minutes
I am almost finished
I love you, darling
Please

JIMMIE
Its okay Miss Monroe

MARILYN
No, it isnt
I am dying

JIMMIE
No you are not

MARILYN
Of course I am dying
Like everybody else

JIMMIE
O, op die manier

JIMMIE af.

16
MARILYN
Nee Mister President
Het ging er mij niet om
Dat ik u als goed katholieke president
Hoewel, hoe goed katholiek bent u eigenlijk?
U lijkt me eerder slecht katholiek
Toen u al die weesjes in mij pompte
Had ik daaromtrent geen enkele twijfel
Daaromtrent?
Ja, dat is een woord dat bestaat
Al die Ieren zijn toch eigenlijk alleen maar armoedzaaiers
Die dat uit alle macht proberen te vergeten?
Sorry
n van mijn favoriete schrijvers
De Franse auteur Jean Genet
Ook wel Monsieur Sans Gne genoemd
Nee, dat is geen grapje
Jean Genet was ook een wees
En hij was gay
En hij zorgde ervoor
Dat al die jongens waar hij verliefd op was
En die hij in zijn films liet optreden
Dat al die jongens
Die natuurlijk geen homos waren
Alleen maar mooie jongens op zoek naar geld
Naar overleven op zijn kosten
Gewoon een gezin konden stichten
Gewoon
Hij zorgde ervoor dat ze een bedrijfje kregen
Een garage
Of een loodgieterijtje
Heet dat zo?
Of een winkeltje in bakstenen
Iets heel simpels
Iets om te overleven
En dat ze echte kinderen kregen
Geen weesjes
Op die manier zorgde hij ervoor
Dat hij
Als wees

17
Toch zijn eigen familietje had
Want hij had die jongens
Wel aan zich verplicht
En al die jongens stichtten een lief gezinnetje
En hij, de wees, hoorde bij al die lieve gezinnetjes
En zo was hij eigenlijk geen wees meer
Mister Jean Genet, mister Sans Gne
Dat had ik eigenlijk zelf ook wel zo gewild
Maar zo slim was ik niet
Maar ik hoop dat mijn vierde man
Of was het de vijfde
Dat hij gelukkig wordt met zijn nieuwe
Met zijn fotografe
Mijn tweede man, de sportman die
Die wil geen gezinnetje meer
Die wil alleen maar
Maar misschien dat u en Jacky
En uw kinderen
Mij als stief tante, reserve dochter
Hoe heet dat?
Misschien dat
Dat ik me dan geen weesje meer voel
Wat ik dus strikt genomen niet ben
U heeft me het idee gegeven
Ook nadat ik tegen dat sproetje op die rug van u sprak
Het idee dat ik

Jimmie!
Jimmie, please!

JIMMIE op.

JIMMIE
Miss Monroe?

MARILYN
Please Jimmie
Help me!
I need you
Make me Marilyn again

18
Do my make up
Do my coiffure
Put me in that silly dress
Make me Marilyn again!
I cannot find her
She lost her way
Somewhere
Give Marilyn back to me
You are the only one who can do that to me, Jimmie
Give Marilyn back to me
Please
I love you

JIMMIE
I know

EINDE

19
20
21